Měsíce (Statistika platební bilance (BPM 6)»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 12 731.70 -4 326.20 - 394.29% 8 959.50 42.10%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 464 484.50 453 687.40 2.38% 406 635.20 14.23%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 451 752.80 458 013.70 -1.37% 397 675.60 13.60%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 22 976.90 18 032.80 27.42% 18 021.90 27.49%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 428 665.80 409 453.00 4.69% 377 599.40 13.52%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 405 688.80 391 420.20 3.65% 359 577.60 12.82%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -6 149.90 -24 854.30 -75.26% -1 600.50 284.25%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 30 001.40 27 838.40 7.77% 24 357.00 23.17%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 36 151.30 52 692.70 -31.39% 25 957.50 39.27%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -4 095.40 2 495.20 - 264.13% -7 461.80 -45.12%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 5 817.30 16 396.10 -64.52% 4 678.70 24.34%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 912.60 13 900.80 -28.69% 12 140.50 -18.35%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo - 710.00 -31 304.00 -97.73% 0.00 -
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 0.00 193 391.00 - 0.00 -
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 710.00 224 695.00 -99.68% 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 8 319.20 -38 367.10 - 121.68% -12 519.00 - 166.45%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva -24 015.30 33 595.80 - 171.48% 121 127.90 - 119.83%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva -32 334.50 71 962.90 - 144.93% 133 647.00 - 124.19%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -37 375.60 -59 297.60 -36.97% -26 388.00 41.64%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva -3 406.20 -6 350.00 -46.36% -7 308.50 -53.39%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 33 969.40 52 947.70 -35.84% 19 079.60 78.04%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 28 057.50 -58 807.40 - 147.71% 172 588.70 -83.74%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 15 834.40 16 112.40 -1.73% 4 480.00 253.45%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -12 223.00 74 919.80 - 116.31% - 168 108.70 -92.73%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 1 969.10 1 272.40 54.75% -1 450.50 - 235.75%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -32 096.40 -33 227.70 -3.40% -24 109.10 33.13%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -34 065.40 -34 500.10 -1.26% -22 658.60 50.34%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 53 846.80 25 928.10 107.68% - 242 891.30 - 122.17%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 33 831.50 4 523.60 647.89% 62 443.40 -45.82%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -20 015.40 -21 404.50 -6.49% 305 334.70 - 106.56%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -38 178.60 52 537.50 - 172.67% 85 622.00 - 144.59%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -38 178.60 52 537.50 - 172.67% 85 622.00 - 144.59%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 12 021.70 -35 630.30 - 133.74% 8 959.50 34.18%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 8 319.20 -38 367.10 - 121.68% -12 519.00 - 166.45%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -3 702.50 -2 736.80 35.29% -21 478.60 -82.76%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 8 319.20 -38 367.10 - 121.68% -12 519.00 - 166.45%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva -24 015.30 33 595.80 - 171.48% 121 127.90 - 119.83%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva -32 334.50 71 962.90 - 144.93% 133 647.00 - 124.19%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -37 375.60 -59 297.60 -36.97% -26 388.00 41.64%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva -3 406.20 -6 350.00 -46.36% -7 308.50 -53.39%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 33 969.40 52 947.70 -35.84% 19 079.60 78.04%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 3 197.20 558.20 472.77% - 301.00 -1 162.19%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 112.80 -2 645.70 - 104.26% 184.30 -38.80%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva -3 084.00 -3 204.00 -3.75% 485.00 - 735.88%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -13 908.00 -13 908.00 0.00 -7 850.00 77.17%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 7 424.00 7 424.00 0.00 4 292.00 72.97%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 21 332.00 21 332.00 0.00 12 141.00 75.70%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo -26 665.00 -45 948.00 -41.97% -18 237.00 46.21%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva -10 943.00 -11 128.00 -1.66% -11 784.00 -7.14%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 15 722.00 34 820.00 -54.85% 6 453.00 143.64%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 28 057.00 -58 807.00 - 147.71% 172 589.00 -83.74%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 15 834.00 16 112.00 -1.73% 4 480.00 253.44%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -12 223.00 74 920.00 - 116.31% - 168 109.00 -92.73%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 14 321.00 24 384.00 -41.27% 3 218.00 345.03%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 14 339.00 15 241.00 -5.92% 3 421.00 319.15%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 18.00 -9 143.00 - 100.20% 202.00 -91.09%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 13 736.00 -83 192.00 - 116.51% 169 370.00 -91.89%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 1 495.00 871.00 71.64% 1 059.00 41.17%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -12 241.00 84 063.00 - 114.56% - 168 311.00 -92.73%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 58 112.00 -90 660.00 - 164.10% 176 449.00 -67.07%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 923.00 3 201.00 - 128.83% - 692.00 33.38%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -59 035.00 93 861.00 - 162.90% - 177 141.00 -66.67%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -45 707.00 9 050.00 - 605.05% -4 564.00 901.47%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 -3.00 - 0.00 -
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 45 707.00 -9 053.00 - 604.88% 4 564.00 901.47%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo 1 331.00 -1 581.00 - 184.19% -2 515.00 - 152.92%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 2 418.00 -2 326.00 - 203.96% 1 752.00 38.01%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 1 087.00 - 745.00 - 245.91% 4 267.00 -74.53%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 1 969.00 1 272.00 54.80% -1 450.00 - 235.79%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -32 096.00 -33 228.00 -3.41% -24 109.00 33.13%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -34 065.00 -34 500.00 -1.26% -22 659.00 50.34%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 53 847.00 25 928.00 107.68% - 242 891.00 - 122.17%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 33 831.00 4 524.00 647.81% 62 443.00 -45.82%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -20 015.00 -21 404.00 -6.49% 305 335.00 - 106.56%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -38 179.00 52 537.00 - 172.67% 85 622.00 - 144.59%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -38 179.00 52 537.00 - 172.67% 85 622.00 - 144.59%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 8 319.00 -38 367.00 - 121.68% -12 519.00 - 166.45%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 883.90 34 173.60 -97.41% 15 113.50 -94.15%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 346 449.60 362 163.70 -4.34% 334 496.60 3.57%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 345 565.70 327 990.10 5.36% 319 383.10 8.20%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 475.40 37 518.10 -2.78% 27 201.80 34.09%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 328 258.90 335 128.70 -2.05% 318 202.10 3.16%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 291 783.50 297 610.70 -1.96% 291 000.30 0.27%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 30 409.40 30 293.80 0.38% 20 895.00 45.53%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 283 746.00 288 952.80 -1.80% 272 175.00 4.25%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 253 336.60 258 659.00 -2.06% 251 280.00 0.82%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 6 066.00 7 224.30 -16.03% 6 306.80 -3.82%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 44 512.90 46 175.90 -3.60% 46 027.10 -3.29%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 38 446.90 38 951.60 -1.30% 39 720.30 -3.21%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -31 726.70 -9 540.00 232.56% -7 686.50 312.76%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 15 864.10 13 075.90 21.32% 13 397.30 18.41%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 47 590.80 22 615.90 110.43% 21 083.80 125.72%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 719.70 2 719.70 0.00 2 539.70 7.09%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 4 453.00 4 453.00 0.00 4 009.00 11.07%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 1 733.30 1 733.30 0.00 1 469.30 17.97%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 042.50 -12 978.80 177.70% -11 746.90 206.83%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 9 291.50 7 333.90 26.69% 7 369.50 26.08%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 333.90 20 312.70 123.18% 19 116.40 137.15%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -36 611.30 -14 615.80 150.49% -10 299.60 255.46%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 3 041.60 3 108.00 -2.14% 2 124.30 43.18%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 39 653.00 17 723.80 123.73% 12 423.90 219.17%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -4 584.10 123.20 -3 820.86% -4 614.70 -0.66%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 902.80 866.90 4.14% 830.00 8.77%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 5 486.90 743.70 637.78% 5 444.70 0.78%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 1 166.40 100.50 1 060.60% 843.30 38.31%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 1 360.40 1 945.70 -30.08% 2 091.10 -34.94%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 194.10 1 845.20 -89.48% 1 247.80 -84.44%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 1 596.10 719.10 121.96% 1 520.70 4.96%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 2 119.60 1 289.00 64.44% 2 018.80 4.99%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 523.50 569.90 -8.14% 498.00 5.12%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -3 864.80 6 195.50 - 162.38% -4 401.80 -12.20%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 2 326.60 13 959.10 -83.33% 2 897.20 -19.69%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 6 191.40 7 763.60 -20.25% 7 299.10 -15.18%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -14.80 9 667.60 - 100.15% 34.50 - 142.90%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 0.00 9 675.00 - 34.50 -
UK42 2-Kapitálový účet-DB 14.80 7.40 100.00% 0.00 -
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 869.10 43 841.20 -98.02% 15 148.00 -94.26%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -2 994.30 -6 965.50 -57.01% -2 598.30 15.24%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 364 505.80 359 193.60 1.48% 356 002.40 2.39%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 367 500.20 366 159.10 0.37% 358 600.80 2.48%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 752.10 23 383.20 57.17% 36 701.60 0.14%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 345 700.40 333 391.00 3.69% 338 663.80 2.08%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 308 948.40 310 007.70 -0.34% 301 962.20 2.31%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 23 324.20 9 550.90 144.21% 26 598.90 -12.31%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 292 116.00 278 556.50 4.87% 287 619.70 1.56%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 268 791.80 269 005.60 -0.08% 261 020.80 2.98%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 13 427.90 13 832.30 -2.92% 10 102.70 32.91%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 53 584.40 54 834.50 -2.28% 51 044.10 4.98%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 40 156.60 41 002.20 -2.06% 40 941.30 -1.92%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -34 495.40 -25 935.00 33.01% -33 907.20 1.73%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 14 746.20 21 026.40 -29.87% 14 150.20 4.21%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 49 241.60 46 961.50 4.86% 48 057.40 2.46%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 654.70 2 654.70 0.00 3 147.30 -15.65%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 5 733.30 5 733.30 0.00 5 315.00 7.87%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 3 078.70 3 078.70 0.00 2 167.70 42.03%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 775.40 -31 191.60 17.90% -36 715.30 0.16%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 8 820.90 12 108.50 -27.15% 8 658.80 1.87%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 596.30 43 300.20 5.30% 45 374.00 0.49%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -37 294.00 -31 868.60 17.02% -36 833.70 1.25%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 4 904.20 6 944.90 -29.38% 4 443.70 10.36%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 42 198.30 38 813.50 8.72% 41 277.40 2.23%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -1 123.60 -2 988.40 -62.40% -1 370.30 -18.00%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 973.40 1 015.70 -4.16% 888.90 9.51%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 2 097.10 4 004.10 -47.63% 2 259.30 -7.18%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 667.40 859.50 -22.35% 492.20 35.60%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 1 968.40 1 342.00 46.68% 2 329.60 -15.50%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 1 301.00 482.60 169.58% 1 837.40 -29.19%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET - 374.70 2 601.90 - 114.40% - 339.30 10.43%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 191.90 3 184.60 -93.97% 176.40 8.79%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 566.60 582.60 -2.75% 515.60 9.89%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -5 251.00 -4 413.70 18.97% -5 392.70 -2.63%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 4 059.20 4 776.20 -15.01% 3 188.50 27.31%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 9 310.20 9 189.90 1.31% 8 581.20 8.50%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -4 384.40 0.00 - 1 460.00 - 400.30%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 3 475.60 0.00 - 3 389.10 2.55%
UK42 2-Kapitálový účet-DB 7 860.00 0.00 - 1 929.10 307.44%
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -7 378.80 -6 965.50 5.93% -1 138.40 548.17%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 12 731.70 -4 326.20 - 394.29% 8 959.50 42.10%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 464 484.50 453 687.40 2.38% 406 635.20 14.23%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 451 752.80 458 013.70 -1.37% 397 675.60 13.60%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 22 976.90 18 032.80 27.42% 18 021.90 27.49%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 428 665.80 409 453.00 4.69% 377 599.40 13.52%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 405 688.80 391 420.20 3.65% 359 577.60 12.82%
UK7 1.1.1 - Zboží - saldo 19 788.70 13 243.80 49.42% 12 757.60 55.11%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 361 661.40 335 271.90 7.87% 324 084.90 11.59%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 341 872.70 322 028.10 6.16% 311 327.30 9.81%
UK10 1.1.2 - Služby - saldo 3 188.30 4 789.10 -33.43% 5 264.30 -39.44%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 67 004.40 74 181.10 -9.67% 53 514.60 25.21%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 63 816.10 69 392.10 -8.04% 48 250.30 32.26%
UK13 1.2 - Prvotní důchody - saldo -6 149.90 -24 854.30 -75.26% -1 600.50 284.25%
UK14 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 30 001.40 27 838.40 7.77% 24 357.00 23.17%
UK15 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 36 151.30 52 692.70 -31.39% 25 957.50 39.27%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 840.00 840.00 0.00 1 111.00 -24.39%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 6 688.70 6 688.70 0.00 6 555.00 2.04%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 5 848.70 5 848.70 0.00 5 444.00 7.43%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic - saldo -13 176.30 -24 899.40 -47.08% -9 430.80 39.72%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic - příjmy 16 072.30 20 877.40 -23.02% 10 274.60 56.43%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic - výdaje 29 248.60 45 776.90 -36.11% 19 705.40 48.43%
UK22 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - saldo -15 593.30 -22 354.30 -30.24% -9 792.30 59.24%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - příjmy 8 897.10 10 478.20 -15.09% 4 917.50 80.93%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - výdaje 24 490.40 32 832.50 -25.41% 14 709.80 66.49%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - saldo - 273.10 -3 052.60 -91.05% -1 177.50 -76.81%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - příjmy 1 002.40 1 184.50 -15.37% 847.70 18.25%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - výdaje 1 275.50 4 237.20 -69.90% 2 025.20 -37.02%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - saldo - 208.50 -3 381.50 -93.83% 441.60 - 147.21%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - příjmy 3 274.10 5 325.70 -38.52% 3 411.90 -4.04%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - výdaje 3 482.70 8 707.20 -60.00% 2 970.30 17.25%
UK31 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - saldo 2 899.00 3 889.00 -25.46% 1 097.00 164.27%
UK32 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - příjmy 2 899.00 3 889.00 -25.46% 1 097.00 164.27%
UK34 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - saldo 6 186.40 - 794.90 - 878.26% 6 719.30 -7.93%
UK35 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy 7 240.50 272.30 2 559.02% 7 527.50 -3.81%
UK36 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje 1 054.00 1 067.20 -1.24% 808.10 30.43%
UK37 1.3 - Druhotné důchody - saldo -4 095.40 2 495.20 - 264.13% -7 461.80 -45.12%
UK38 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 5 817.30 16 396.10 -64.52% 4 678.70 24.34%
UK39 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 912.60 13 900.80 -28.69% 12 140.50 -18.35%
UK40 2 - Kapitálový účet - saldo - 710.00 -31 304.00 -97.73% 0.00 -
UK41 2 - Kapitálový účet - příjmy 0.00 193 391.00 - 0.00 -
UK42 2 - Kapitálový účet - výdaje 710.00 224 695.00 -99.68% 0.00 -
UK43 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 12 021.70 -35 630.30 - 133.74% 8 959.50 34.18%
Čtvrtletí
Běžný účet (v mil. Kč)
Kapitálový účet (v mil. Kč)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. Kč)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. Kč)
Změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Běžný účet (v mil. USD)
Kapitálový účet (v mil. USD)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. USD)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. USD)
Změna devizových rezerv (v mil. USD)
Běžný účet (v mil. EUR)
Kapitálový účet (v mil. EUR)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. EUR)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. EUR)
Změna devizových rezerv (v mil. EUR)
Finanční účet (v mil. Kč)
Finanční účet (v mil. USD)
Finanční účet (v mil. EUR)
Čtvrtletí v podrobném členění
Bilance ostatních služeb - příjmy (v mil.Kč)
Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Bilance ostatních služeb - výdaje (v mil.Kč)
Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)
Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč)
Kumulace
Běžný účet (v mil. Kč)
Kapitálový účet (v mil. Kč)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. Kč)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. Kč)
Změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Běžný účet (v mil. USD)
Kapitálový účet (v mil. USD)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. USD)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. USD)
Změna devizových rezerv (v mil. USD)
Běžný účet (v mil. EUR)
Kapitálový účet (v mil. EUR)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. EUR)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. EUR)
Změna devizových rezerv (v mil. EUR)
Finanční účet (v mil. USD)
Finanční účet (v mil. Kč)
Finanční účet (v mil. EUR)
Kumulace v podrobném členění
Bilance ostatních služeb - výdaje (v mil.Kč)
Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč)
Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)
Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Bilance ostatních služeb - příjmy (v mil.Kč)
Měsíc
Běžný účet
Kapitálový účet
Finanční účet - saldo
Finanční účet - přímé investice
Finanční účet - portfoliové investice
Finanční účet - finanční deriváty
Finanční účet - ostatní investice
Změna devizových rezerv
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly
Platební bilance v mil. CZK
Běžný účet - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
Běžný účet - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
Běžný účet - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží a služby - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží a služby - vývoz (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží a služby - dovoz (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Prvotní důchody - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Prvotní důchody - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Prvotní důchody - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Druhotné důchody - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Druhotné důchody - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Druhotné důchody - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
Kapitálový účet - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
Kapitálový účet - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
Kapitálový účet - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
Finanční účet - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
Finanční účet - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
Finanční účet - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Přímé investice - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Přímé investice - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Přímé investice - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Portfoliové investice - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Portfoliové investice - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Portfoliové investice - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
4 - Ostatní investice - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
4 - Ostatní investice - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
4 - Ostatní investice - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
5 - Rezervní aktiva - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (229 hodnot, 31.01.2023)
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (229 hodnot, 31.01.2023)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
Položky Finančního účtu v mil. CZK
Finanční účet - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
Finanční účet - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
Finanční účet - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Přímé investice - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Přímé investice - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Přímé investice - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Reinvestice zisků - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Reinvestice zisků - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Reinvestice zisků - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Dluhové nástroje - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Portfoliové investice - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Portfoliové investice - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Portfoliové investice - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Centrální banka - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Centrální banka - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Centrální banka - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Vládní instituce - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Vládní instituce - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Vládní instituce - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Ostatní sektory - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Ostatní sektory - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
- Ostatní sektory - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
4 - Ostatní investice - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
4 - Ostatní investice - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
4 - Ostatní investice - pasiva (229 hodnot, 31.01.2023)
5 - Rezervní aktiva - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (229 hodnot, 31.01.2023)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (229 hodnot, 31.01.2023)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Běžný účet (B12)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
Běžný účet (B12)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Běžný účet (B12)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
Běžný účet (B12)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
Běžný účet - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
Běžný účet - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží a služby - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží a služby - vývoz (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží a služby - dovoz (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží - vývoz (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Zboží - dovoz (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Služby - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Služby - vývoz (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Služby - dovoz (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Prvotní důchody - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Prvotní důchody - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Prvotní důchody - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Důchody z investic - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Důchody z investic - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
2 - Důchody z investic - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z přímých investice - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z přímých investice - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z přímých investice - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z portfoliových investic - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z portfoliových investic - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z portfoliových investic - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z ostatních investic - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z ostatních investic - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z ostatních investic - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z rezervních aktiv - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z rezervních aktiv - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
- Důchody z rezervních aktiv - výdaje
3 - Ostatní prvotní důchody - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Druhotné důchody - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Druhotné důchody - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Druhotné důchody - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
Kapitálový účet - saldo (229 hodnot, 31.01.2023)
Kapitálový účet - příjmy (229 hodnot, 31.01.2023)
Kapitálový účet - výdaje (229 hodnot, 31.01.2023)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (229 hodnot, 31.01.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Měsíce (Platební bilance)
Měsíce (Platební bilance)
Měsíce (Základní ukazatele)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V