Měsíce (Statistika platební bilance (BPM 6)»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 17 687.60 -3 855.20 - 558.80% 29 033.80 -39.08%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 388 422.70 402 681.00 -3.54% 369 312.70 5.17%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 370 735.20 406 536.20 -8.81% 340 278.80 8.95%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 32 168.50 38 905.60 -17.32% 36 983.20 -13.02%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 358 359.60 375 259.20 -4.50% 338 950.40 5.73%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 326 191.10 336 353.60 -3.02% 301 967.10 8.02%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -11 649.40 -35 962.60 -67.61% -6 334.50 83.90%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 23 785.70 23 942.80 -0.66% 22 987.30 3.47%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 35 435.10 59 905.40 -40.85% 29 321.80 20.85%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -2 831.60 -6 798.20 -58.35% -1 614.90 75.34%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 6 277.40 3 479.10 80.43% 7 375.00 -14.88%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 109.00 10 277.30 -11.37% 8 990.00 1.32%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 3 581.30 -6 229.90 - 157.49% 2 086.60 71.63%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 3 581.30 11 323.80 -68.37% 2 086.60 71.63%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 17 553.60 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 25 207.90 -2 215.00 -1 238.05% 21 678.00 16.28%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 22 729.30 37 247.60 -38.98% 11 708.10 94.13%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva -2 478.60 39 462.60 - 106.28% -9 969.90 -75.14%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo 1 276.00 11 199.20 -88.61% -16 748.60 - 107.62%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 16 267.90 41 229.70 -60.54% - 143.00 -11 476.15%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 14 991.90 30 030.50 -50.08% 16 605.60 -9.72%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 151 839.50 - 192 963.80 - 178.69% 150 441.20 0.93%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 913.60 -5 208.90 - 117.54% - 678.80 - 234.59%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 150 925.90 187 754.90 - 180.38% - 151 120.00 -0.13%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 037.40 174.90 - 693.14% - 981.50 5.70%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -3 588.30 -2 354.50 52.40% -2 193.70 63.57%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 550.90 -2 529.50 0.85% -1 212.20 110.44%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 133 680.30 174 109.20 - 176.78% - 116 049.20 15.19%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 326.00 -1 684.20 - 238.11% 9 707.60 -76.04%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 136 006.30 - 175 793.50 - 177.37% 125 756.70 8.15%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 6 810.10 5 265.40 29.34% 5 016.00 35.77%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 6 810.10 5 265.40 29.34% 5 016.00 35.77%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 21 268.80 -10 085.10 - 310.89% 31 120.40 -31.66%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 25 207.90 -2 215.00 -1 238.05% 21 678.00 16.28%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 3 939.00 7 870.10 -49.95% -9 442.40 - 141.72%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 25 207.90 -2 215.00 -1 238.05% 21 678.00 16.28%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 22 729.30 37 247.60 -38.98% 11 708.10 94.13%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva -2 478.60 39 462.60 - 106.28% -9 969.90 -75.14%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 1 276.00 11 199.20 -88.61% -16 748.60 - 107.62%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 16 267.90 41 229.70 -60.54% - 143.00 -11 476.15%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 14 991.90 30 030.50 -50.08% 16 605.60 -9.72%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -1 631.30 -7 351.90 -77.81% -4 470.70 -63.51%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 19.60 6 043.80 -99.68% 738.50 -97.35%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 1 651.00 13 396.00 -87.68% 5 209.00 -68.30%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -8 208.00 -8 208.00 0.00 -8 789.00 -6.61%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 6 804.00 6 804.00 0.00 3 442.00 97.68%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 15 012.00 15 012.00 0.00 12 231.00 22.74%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 11 115.00 26 759.00 -58.46% -3 489.00 - 418.57%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 9 444.00 28 382.00 -66.73% -4 323.00 - 318.46%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva -1 671.00 1 623.00 - 202.96% - 834.00 100.36%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 151 840.00 - 192 964.00 - 178.69% 150 441.00 0.93%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 914.00 -5 209.00 - 117.55% - 679.00 - 234.61%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 150 926.00 187 755.00 - 180.38% - 151 120.00 -0.13%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 5 428.00 -4 996.00 - 208.65% 1 493.00 263.56%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 777.00 -5 516.00 - 114.09% 1 924.00 -59.62%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva -4 651.00 - 520.00 794.42% 431.00 -1 179.12%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 146 411.00 - 187 968.00 - 177.89% 148 948.00 -1.70%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 136.00 308.00 -55.84% -2 603.00 - 105.22%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 146 275.00 188 275.00 - 177.69% - 151 551.00 -3.48%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 144 775.00 - 129 488.00 - 211.81% 88 040.00 64.44%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 921.00 4.00 -23 125.00% -1 634.00 -43.64%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - 145 696.00 129 492.00 - 212.51% -89 674.00 62.47%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 950.00 -55 376.00 - 103.52% 80 369.00 -97.57%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 15.00 20.00 -25.00% 108.00 -86.11%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 934.00 55 397.00 - 103.49% -80 261.00 -97.59%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 314.00 -3 104.00 -89.88% -19 461.00 -98.39%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 1 042.00 283.00 268.20% -1 077.00 - 196.75%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 1 356.00 3 387.00 -59.96% 18 384.00 -92.62%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 037.00 175.00 - 692.57% - 981.00 5.71%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -3 588.00 -2 355.00 52.36% -2 194.00 63.54%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 551.00 -2 529.00 0.87% -1 212.00 110.48%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo - 133 680.00 174 109.00 - 176.78% - 116 049.00 15.19%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 326.00 -1 684.00 - 238.12% 9 708.00 -76.04%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 136 006.00 - 175 793.00 - 177.37% 125 757.00 8.15%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 6 810.00 5 265.00 29.34% 5 016.00 35.77%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 6 810.00 5 265.00 29.34% 5 016.00 35.77%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 25 208.00 -2 215.00 -1 238.06% 21 678.00 16.28%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 883.90 34 173.60 -97.41% 15 113.50 -94.15%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 346 449.60 362 163.70 -4.34% 334 496.60 3.57%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 345 565.70 327 990.10 5.36% 319 383.10 8.20%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 475.40 37 518.10 -2.78% 27 201.80 34.09%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 328 258.90 335 128.70 -2.05% 318 202.10 3.16%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 291 783.50 297 610.70 -1.96% 291 000.30 0.27%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 30 409.40 30 293.80 0.38% 20 895.00 45.53%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 283 746.00 288 952.80 -1.80% 272 175.00 4.25%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 253 336.60 258 659.00 -2.06% 251 280.00 0.82%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 6 066.00 7 224.30 -16.03% 6 306.80 -3.82%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 44 512.90 46 175.90 -3.60% 46 027.10 -3.29%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 38 446.90 38 951.60 -1.30% 39 720.30 -3.21%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -31 726.70 -9 540.00 232.56% -7 686.50 312.76%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 15 864.10 13 075.90 21.32% 13 397.30 18.41%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 47 590.80 22 615.90 110.43% 21 083.80 125.72%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 719.70 2 719.70 0.00 2 539.70 7.09%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 4 453.00 4 453.00 0.00 4 009.00 11.07%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 1 733.30 1 733.30 0.00 1 469.30 17.97%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 042.50 -12 978.80 177.70% -11 746.90 206.83%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 9 291.50 7 333.90 26.69% 7 369.50 26.08%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 333.90 20 312.70 123.18% 19 116.40 137.15%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -36 611.30 -14 615.80 150.49% -10 299.60 255.46%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 3 041.60 3 108.00 -2.14% 2 124.30 43.18%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 39 653.00 17 723.80 123.73% 12 423.90 219.17%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -4 584.10 123.20 -3 820.86% -4 614.70 -0.66%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 902.80 866.90 4.14% 830.00 8.77%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 5 486.90 743.70 637.78% 5 444.70 0.78%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 1 166.40 100.50 1 060.60% 843.30 38.31%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 1 360.40 1 945.70 -30.08% 2 091.10 -34.94%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 194.10 1 845.20 -89.48% 1 247.80 -84.44%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 1 596.10 719.10 121.96% 1 520.70 4.96%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 2 119.60 1 289.00 64.44% 2 018.80 4.99%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 523.50 569.90 -8.14% 498.00 5.12%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -3 864.80 6 195.50 - 162.38% -4 401.80 -12.20%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 2 326.60 13 959.10 -83.33% 2 897.20 -19.69%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 6 191.40 7 763.60 -20.25% 7 299.10 -15.18%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -14.80 9 667.60 - 100.15% 34.50 - 142.90%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 0.00 9 675.00 - 34.50 -
UK42 2-Kapitálový účet-DB 14.80 7.40 100.00% 0.00 -
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 869.10 43 841.20 -98.02% 15 148.00 -94.26%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -2 994.30 -6 965.50 -57.01% -2 598.30 15.24%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 364 505.80 359 193.60 1.48% 356 002.40 2.39%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 367 500.20 366 159.10 0.37% 358 600.80 2.48%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 752.10 23 383.20 57.17% 36 701.60 0.14%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 345 700.40 333 391.00 3.69% 338 663.80 2.08%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 308 948.40 310 007.70 -0.34% 301 962.20 2.31%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 23 324.20 9 550.90 144.21% 26 598.90 -12.31%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 292 116.00 278 556.50 4.87% 287 619.70 1.56%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 268 791.80 269 005.60 -0.08% 261 020.80 2.98%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 13 427.90 13 832.30 -2.92% 10 102.70 32.91%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 53 584.40 54 834.50 -2.28% 51 044.10 4.98%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 40 156.60 41 002.20 -2.06% 40 941.30 -1.92%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -34 495.40 -25 935.00 33.01% -33 907.20 1.73%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 14 746.20 21 026.40 -29.87% 14 150.20 4.21%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 49 241.60 46 961.50 4.86% 48 057.40 2.46%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 654.70 2 654.70 0.00 3 147.30 -15.65%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 5 733.30 5 733.30 0.00 5 315.00 7.87%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 3 078.70 3 078.70 0.00 2 167.70 42.03%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 775.40 -31 191.60 17.90% -36 715.30 0.16%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 8 820.90 12 108.50 -27.15% 8 658.80 1.87%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 596.30 43 300.20 5.30% 45 374.00 0.49%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -37 294.00 -31 868.60 17.02% -36 833.70 1.25%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 4 904.20 6 944.90 -29.38% 4 443.70 10.36%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 42 198.30 38 813.50 8.72% 41 277.40 2.23%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -1 123.60 -2 988.40 -62.40% -1 370.30 -18.00%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 973.40 1 015.70 -4.16% 888.90 9.51%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 2 097.10 4 004.10 -47.63% 2 259.30 -7.18%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 667.40 859.50 -22.35% 492.20 35.60%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 1 968.40 1 342.00 46.68% 2 329.60 -15.50%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 1 301.00 482.60 169.58% 1 837.40 -29.19%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET - 374.70 2 601.90 - 114.40% - 339.30 10.43%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 191.90 3 184.60 -93.97% 176.40 8.79%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 566.60 582.60 -2.75% 515.60 9.89%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -5 251.00 -4 413.70 18.97% -5 392.70 -2.63%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 4 059.20 4 776.20 -15.01% 3 188.50 27.31%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 9 310.20 9 189.90 1.31% 8 581.20 8.50%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -4 384.40 0.00 - 1 460.00 - 400.30%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 3 475.60 0.00 - 3 389.10 2.55%
UK42 2-Kapitálový účet-DB 7 860.00 0.00 - 1 929.10 307.44%
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -7 378.80 -6 965.50 5.93% -1 138.40 548.17%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 17 687.60 -3 855.20 - 558.80% 29 033.80 -39.08%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 388 422.70 402 681.00 -3.54% 369 312.70 5.17%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 370 735.20 406 536.20 -8.81% 340 278.80 8.95%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 32 168.50 38 905.60 -17.32% 36 983.20 -13.02%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 358 359.60 375 259.20 -4.50% 338 950.40 5.73%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 326 191.10 336 353.60 -3.02% 301 967.10 8.02%
UK7 1.1.1 - Zboží - saldo 22 942.60 27 028.70 -15.12% 24 035.50 -4.55%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 304 127.20 319 831.80 -4.91% 285 162.60 6.65%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 281 184.50 292 803.10 -3.97% 261 127.10 7.68%
UK10 1.1.2 - Služby - saldo 9 225.90 11 876.90 -22.32% 12 947.80 -28.75%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 54 232.40 55 427.30 -2.16% 53 787.80 0.83%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 45 006.50 43 550.40 3.34% 40 840.00 10.20%
UK13 1.2 - Prvotní důchody - saldo -11 649.40 -35 962.60 -67.61% -6 334.50 83.90%
UK14 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 23 785.70 23 942.80 -0.66% 22 987.30 3.47%
UK15 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 35 435.10 59 905.40 -40.85% 29 321.80 20.85%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 850.30 850.30 0.00 2 654.70 -67.97%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 5 034.00 5 034.00 0.00 5 733.30 -12.20%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 4 183.70 4 183.70 0.00 3 078.70 35.89%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic - saldo -16 407.20 -40 775.00 -59.76% -12 476.00 31.51%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic - příjmy 14 224.10 14 254.00 -0.21% 13 231.80 7.50%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic - výdaje 30 631.30 55 029.10 -44.34% 25 707.80 19.15%
UK22 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - saldo -14 573.80 -38 791.30 -62.43% -17 611.00 -17.25%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - příjmy 8 346.70 8 782.60 -4.96% 6 764.90 23.38%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - výdaje 22 920.60 47 573.90 -51.82% 24 375.90 -5.97%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - saldo -5 631.40 -2 788.90 101.92% 567.60 -1 092.14%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - příjmy 994.00 992.70 0.13% 716.40 38.75%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - výdaje 6 625.50 3 781.60 75.20% 148.80 4 352.62%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - saldo 714.30 - 836.70 - 185.37% 995.90 -28.28%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - příjmy 1 799.60 2 836.90 -36.56% 2 179.10 -17.42%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - výdaje 1 085.20 3 673.60 -70.46% 1 183.20 -8.28%
UK31 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - saldo 3 084.00 1 642.00 87.82% 3 571.00 -13.64%
UK32 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - příjmy 3 084.00 1 642.00 87.82% 3 571.00 -13.64%
UK34 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - saldo 3 907.50 3 962.10 -1.38% 3 486.90 12.06%
UK35 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy 4 527.60 4 654.80 -2.73% 4 022.20 12.57%
UK36 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje 620.10 692.60 -10.47% 535.30 15.84%
UK37 1.3 - Druhotné důchody - saldo -2 831.60 -6 798.20 -58.35% -1 614.90 75.34%
UK38 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 6 277.40 3 479.10 80.43% 7 375.00 -14.88%
UK39 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 109.00 10 277.30 -11.37% 8 990.00 1.32%
UK40 2 - Kapitálový účet - saldo 3 581.30 -6 229.90 - 157.49% 2 086.60 71.63%
UK41 2 - Kapitálový účet - příjmy 3 581.30 11 323.80 -68.37% 2 086.60 71.63%
UK42 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 17 553.60 - 0.00 -
UK43 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 21 268.80 -10 085.10 - 310.89% 31 120.40 -31.66%
Čtvrtletí
Běžný účet (v mil. Kč)
Kapitálový účet (v mil. Kč)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. Kč)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. Kč)
Změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Běžný účet (v mil. USD)
Kapitálový účet (v mil. USD)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. USD)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. USD)
Změna devizových rezerv (v mil. USD)
Běžný účet (v mil. EUR)
Kapitálový účet (v mil. EUR)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. EUR)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. EUR)
Změna devizových rezerv (v mil. EUR)
Finanční účet (v mil. Kč)
Finanční účet (v mil. USD)
Finanční účet (v mil. EUR)
Čtvrtletí v podrobném členění
Bilance ostatních služeb - příjmy (v mil.Kč)
Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Bilance ostatních služeb - výdaje (v mil.Kč)
Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)
Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč)
Kumulace
Běžný účet (v mil. Kč)
Kapitálový účet (v mil. Kč)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. Kč)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. Kč)
Změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Běžný účet (v mil. USD)
Kapitálový účet (v mil. USD)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. USD)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. USD)
Změna devizových rezerv (v mil. USD)
Běžný účet (v mil. EUR)
Kapitálový účet (v mil. EUR)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. EUR)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. EUR)
Změna devizových rezerv (v mil. EUR)
Finanční účet (v mil. USD)
Finanční účet (v mil. Kč)
Finanční účet (v mil. EUR)
Kumulace v podrobném členění
Bilance ostatních služeb - výdaje (v mil.Kč)
Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč)
Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)
Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Bilance ostatních služeb - příjmy (v mil.Kč)
Měsíc
Běžný účet
Kapitálový účet
Finanční účet - saldo
Finanční účet - přímé investice
Finanční účet - portfoliové investice
Finanční účet - finanční deriváty
Finanční účet - ostatní investice
Změna devizových rezerv
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly
Platební bilance v mil. CZK
Běžný účet - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
Běžný účet - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
Běžný účet - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží a služby - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží a služby - vývoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží a služby - dovoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Prvotní důchody - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Prvotní důchody - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Prvotní důchody - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Druhotné důchody - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Druhotné důchody - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Druhotné důchody - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
Kapitálový účet - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
Kapitálový účet - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
Kapitálový účet - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
Finanční účet - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
Finanční účet - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
Finanční účet - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Přímé investice - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Přímé investice - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Přímé investice - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Portfoliové investice - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Portfoliové investice - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Portfoliové investice - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
4 - Ostatní investice - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
4 - Ostatní investice - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
4 - Ostatní investice - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
5 - Rezervní aktiva - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (184 hodnoty, 30.04.2019)
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (184 hodnoty, 30.04.2019)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
Položky Finančního účtu v mil. CZK
Finanční účet - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
Finanční účet - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
Finanční účet - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Přímé investice - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Přímé investice - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Přímé investice - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Reinvestice zisků - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Reinvestice zisků - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Reinvestice zisků - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Dluhové nástroje - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Portfoliové investice - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Portfoliové investice - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Portfoliové investice - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Centrální banka - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Centrální banka - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Centrální banka - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Vládní instituce - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Vládní instituce - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Vládní instituce - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Ostatní sektory - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Ostatní sektory - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Ostatní sektory - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
4 - Ostatní investice - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
4 - Ostatní investice - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
4 - Ostatní investice - pasiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
5 - Rezervní aktiva - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (184 hodnoty, 30.04.2019)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (184 hodnoty, 30.04.2019)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Běžný účet (B12)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
Běžný účet (B12)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Běžný účet (B12)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
Běžný účet (B12)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
Běžný účet - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
Běžný účet - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží a služby - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží a služby - vývoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží a služby - dovoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží - vývoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Zboží - dovoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Služby - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Služby - vývoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Služby - dovoz (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Prvotní důchody - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Prvotní důchody - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Prvotní důchody - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Důchody z investic - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Důchody z investic - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
2 - Důchody z investic - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z přímých investice - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z přímých investice - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z přímých investice - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z portfoliových investic - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z portfoliových investic - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z portfoliových investic - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z ostatních investic - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z ostatních investic - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z ostatních investic - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z rezervních aktiv - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z rezervních aktiv - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
- Důchody z rezervních aktiv - výdaje
3 - Ostatní prvotní důchody - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Druhotné důchody - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Druhotné důchody - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Druhotné důchody - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
Kapitálový účet - saldo (184 hodnoty, 30.04.2019)
Kapitálový účet - příjmy (184 hodnoty, 30.04.2019)
Kapitálový účet - výdaje (184 hodnoty, 30.04.2019)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (184 hodnoty, 30.04.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Měsíce (Platební bilance)
Měsíce (Platební bilance)
Měsíce (Základní ukazatele)
Devizové kurzy (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies