Měsíce (Statistika platební bilance (BPM 6)»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Měsíce (Statistika platební bilance (BPM 6)»Platební bilance) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Statistika platební bilance (BPM 6)
29.02.2024 Platební bilance: Zahraniční obchod se zbožím - bilance (národní pojetí), kumulace kalendářních měsíců, Objem, Měsíční
31.12.2025 Platební bilance: Zahraniční obchod se zbožím - bilance (národní pojetí), kumulace kalendářních měsíců, Objem, Čtvrtletní
31.12.2025 Platební bilance: Běžný účet platební bilance / HDP, Procenta, Roční
31.12.2025 Platební bilance: Běžný a kapitálový účet platební bilance / HDP, Procenta, Roční
31.05.2024 PRIBOR: Měsíční, Mezibankovní trh depozit domácí, ke konci měsíce, 6 měsíců
31.12.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Platební instituce, Počty platebních účtů
31.08.2023 Platební bilance: Zahraniční obchod se zbožím - bilance (národní pojetí), Objem, Měsíční
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Transakce
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Přímé investice, Transakce
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Transakce
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Přímé investice - Reinvestice zisků, Transakce
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Dluhové nástroje, Transakce
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Portfoliové investice, Transakce
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Ostatní investice, Transakce
30.04.2024 Platební bilance, finanční účet: Měsíční, CZK, Bilance, Rezervní aktiva, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Přímé investice, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Přímé investice, Transakce
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 16 711.30 5 780.50 189.10% -1 727.20 -1 067.54%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 448 732.10 511 261.50 -12.23% 442 055.00 1.51%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 432 020.80 505 481.00 -14.53% 443 782.20 -2.65%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 30 484.00 39 486.70 -22.80% -8 811.40 - 445.96%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 406 912.90 481 111.10 -15.42% 393 490.10 3.41%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 376 428.90 441 624.50 -14.76% 402 301.50 -6.43%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -14 114.60 -24 386.60 -42.12% 482.70 -3 024.09%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 29 280.20 25 431.20 15.13% 28 058.40 4.35%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 43 394.90 49 817.80 -12.89% 27 575.80 57.37%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo 341.90 -9 319.50 - 103.67% 6 601.50 -94.82%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 12 539.00 4 719.20 165.70% 20 506.40 -38.85%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 12 197.00 14 038.70 -13.12% 13 904.90 -12.28%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 13 919.70 17 593.70 -20.88% 9 435.40 47.53%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 13 919.70 143 063.70 -90.27% 9 435.40 47.53%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 125 470.00 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 29 082.30 33 780.20 -13.91% -16 080.50 - 280.85%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva -40 554.00 72 565.90 - 155.89% 77 762.20 - 152.15%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva -69 636.30 38 785.70 - 279.54% 93 842.70 - 174.21%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -11 213.60 16 801.70 - 166.74% -18 367.70 -38.95%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 9 424.90 14 493.00 -34.97% 5 289.50 78.18%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 20 638.60 -2 308.70 - 993.95% 23 657.20 -12.76%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -25 712.40 29 107.10 - 188.34% 190 673.10 - 113.48%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 739.70 14 248.00 -94.81% -5 741.40 - 112.88%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 26 452.10 -14 859.10 - 278.02% - 196 414.50 - 113.47%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 7 373.20 6 141.30 20.06% -7 859.70 - 193.81%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -14 669.40 -14 601.40 0.47% -32 340.20 -54.64%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -22 042.70 -20 742.80 6.27% -24 480.50 -9.96%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 110 960.00 -71 269.70 - 255.69% - 276 523.90 - 140.13%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 16 275.70 5 426.50 199.93% 14 556.60 11.81%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -94 684.30 76 696.20 - 223.45% 291 080.50 - 132.53%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -52 324.80 52 999.70 - 198.73% 95 997.70 - 154.51%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -52 324.80 52 999.70 - 198.73% 95 997.70 - 154.51%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 30 631.00 23 374.30 31.05% 7 708.20 297.38%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 29 082.30 33 780.20 -13.91% -16 080.50 - 280.85%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -1 548.70 10 405.90 - 114.88% -23 788.70 -93.49%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 29 082.30 33 780.20 -13.91% -16 080.50 - 280.85%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva -40 554.00 72 565.90 - 155.89% 77 762.20 - 152.15%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva -69 636.30 38 785.70 - 279.54% 93 842.70 - 174.21%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -11 213.60 16 801.70 - 166.74% -18 367.70 -38.95%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 9 424.90 14 493.00 -34.97% 5 289.50 78.18%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 20 638.60 -2 308.70 - 993.95% 23 657.20 -12.76%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 222.90 2 451.50 -50.12% - 431.20 - 383.60%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 120.00 1 259.90 -90.48% 68.60 74.93%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva -1 103.00 -1 192.00 -7.47% 500.00 - 320.60%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -16 141.00 -16 141.00 0.00 -3 867.00 317.40%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 5 939.00 5 939.00 0.00 5 573.00 6.57%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 22 080.00 22 080.00 0.00 9 440.00 133.90%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 3 704.00 30 491.00 -87.85% -14 069.00 - 126.33%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 3 366.00 7 294.00 -53.85% - 352.00 -1 056.25%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva - 338.00 -23 197.00 -98.54% 13 717.00 - 102.46%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -25 712.00 29 107.00 - 188.34% 190 673.00 - 113.48%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 740.00 14 248.00 -94.81% -5 741.00 - 112.89%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 26 452.00 -14 859.00 - 278.02% - 196 415.00 - 113.47%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 2 038.00 4 548.00 -55.19% -6 983.00 - 129.19%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 2 121.00 8 035.00 -73.60% -6 194.00 - 134.24%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 82.00 3 487.00 -97.65% 789.00 -89.61%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -27 751.00 24 559.00 - 213.00% 197 656.00 - 114.04%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -1 381.00 6 213.00 - 122.23% 453.00 - 404.86%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 26 370.00 -18 346.00 - 243.74% - 197 204.00 - 113.37%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -22 632.00 27 604.00 - 181.99% 202 222.00 - 111.19%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 117.00 6 931.00 -98.31% 792.00 -85.23%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 22 749.00 -20 672.00 - 210.05% - 201 430.00 - 111.29%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 3 877.00 -3 256.00 - 219.07% 3 848.00 0.75%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 116.00 - 0.00 -
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -3 877.00 3 371.00 - 215.01% -3 848.00 0.75%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -8 995.00 211.00 -4 363.03% -8 414.00 6.91%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -1 498.00 - 834.00 79.62% - 339.00 341.89%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 7 497.00 -1 045.00 - 817.42% 8 075.00 -7.16%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 7 373.00 6 141.00 20.06% -7 860.00 - 193.80%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -14 669.00 -14 601.00 0.47% -32 340.00 -54.64%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -22 043.00 -20 743.00 6.27% -24 481.00 -9.96%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 110 960.00 -71 270.00 - 255.69% - 276 524.00 - 140.13%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 16 276.00 5 427.00 199.91% 14 557.00 11.81%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -94 684.00 76 696.00 - 223.45% 291 080.00 - 132.53%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -52 325.00 53 000.00 - 198.73% 95 998.00 - 154.51%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -52 325.00 53 000.00 - 198.73% 95 998.00 - 154.51%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 29 082.00 33 780.00 -13.91% -16 081.00 - 280.85%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 883.90 34 173.60 -97.41% 15 113.50 -94.15%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 346 449.60 362 163.70 -4.34% 334 496.60 3.57%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 345 565.70 327 990.10 5.36% 319 383.10 8.20%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 475.40 37 518.10 -2.78% 27 201.80 34.09%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 328 258.90 335 128.70 -2.05% 318 202.10 3.16%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 291 783.50 297 610.70 -1.96% 291 000.30 0.27%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 30 409.40 30 293.80 0.38% 20 895.00 45.53%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 283 746.00 288 952.80 -1.80% 272 175.00 4.25%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 253 336.60 258 659.00 -2.06% 251 280.00 0.82%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 6 066.00 7 224.30 -16.03% 6 306.80 -3.82%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 44 512.90 46 175.90 -3.60% 46 027.10 -3.29%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 38 446.90 38 951.60 -1.30% 39 720.30 -3.21%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -31 726.70 -9 540.00 232.56% -7 686.50 312.76%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 15 864.10 13 075.90 21.32% 13 397.30 18.41%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 47 590.80 22 615.90 110.43% 21 083.80 125.72%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 719.70 2 719.70 0.00 2 539.70 7.09%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 4 453.00 4 453.00 0.00 4 009.00 11.07%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 1 733.30 1 733.30 0.00 1 469.30 17.97%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 042.50 -12 978.80 177.70% -11 746.90 206.83%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 9 291.50 7 333.90 26.69% 7 369.50 26.08%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 333.90 20 312.70 123.18% 19 116.40 137.15%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -36 611.30 -14 615.80 150.49% -10 299.60 255.46%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 3 041.60 3 108.00 -2.14% 2 124.30 43.18%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 39 653.00 17 723.80 123.73% 12 423.90 219.17%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -4 584.10 123.20 -3 820.86% -4 614.70 -0.66%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 902.80 866.90 4.14% 830.00 8.77%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 5 486.90 743.70 637.78% 5 444.70 0.78%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 1 166.40 100.50 1 060.60% 843.30 38.31%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 1 360.40 1 945.70 -30.08% 2 091.10 -34.94%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 194.10 1 845.20 -89.48% 1 247.80 -84.44%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 1 596.10 719.10 121.96% 1 520.70 4.96%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 2 119.60 1 289.00 64.44% 2 018.80 4.99%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 523.50 569.90 -8.14% 498.00 5.12%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -3 864.80 6 195.50 - 162.38% -4 401.80 -12.20%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 2 326.60 13 959.10 -83.33% 2 897.20 -19.69%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 6 191.40 7 763.60 -20.25% 7 299.10 -15.18%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -14.80 9 667.60 - 100.15% 34.50 - 142.90%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 0.00 9 675.00 - 34.50 -
UK42 2-Kapitálový účet-DB 14.80 7.40 100.00% 0.00 -
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 869.10 43 841.20 -98.02% 15 148.00 -94.26%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -2 994.30 -6 965.50 -57.01% -2 598.30 15.24%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 364 505.80 359 193.60 1.48% 356 002.40 2.39%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 367 500.20 366 159.10 0.37% 358 600.80 2.48%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 752.10 23 383.20 57.17% 36 701.60 0.14%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 345 700.40 333 391.00 3.69% 338 663.80 2.08%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 308 948.40 310 007.70 -0.34% 301 962.20 2.31%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 23 324.20 9 550.90 144.21% 26 598.90 -12.31%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 292 116.00 278 556.50 4.87% 287 619.70 1.56%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 268 791.80 269 005.60 -0.08% 261 020.80 2.98%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 13 427.90 13 832.30 -2.92% 10 102.70 32.91%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 53 584.40 54 834.50 -2.28% 51 044.10 4.98%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 40 156.60 41 002.20 -2.06% 40 941.30 -1.92%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -34 495.40 -25 935.00 33.01% -33 907.20 1.73%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 14 746.20 21 026.40 -29.87% 14 150.20 4.21%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 49 241.60 46 961.50 4.86% 48 057.40 2.46%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 654.70 2 654.70 0.00 3 147.30 -15.65%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 5 733.30 5 733.30 0.00 5 315.00 7.87%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 3 078.70 3 078.70 0.00 2 167.70 42.03%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 775.40 -31 191.60 17.90% -36 715.30 0.16%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 8 820.90 12 108.50 -27.15% 8 658.80 1.87%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 596.30 43 300.20 5.30% 45 374.00 0.49%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -37 294.00 -31 868.60 17.02% -36 833.70 1.25%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 4 904.20 6 944.90 -29.38% 4 443.70 10.36%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 42 198.30 38 813.50 8.72% 41 277.40 2.23%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -1 123.60 -2 988.40 -62.40% -1 370.30 -18.00%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 973.40 1 015.70 -4.16% 888.90 9.51%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 2 097.10 4 004.10 -47.63% 2 259.30 -7.18%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 667.40 859.50 -22.35% 492.20 35.60%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 1 968.40 1 342.00 46.68% 2 329.60 -15.50%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 1 301.00 482.60 169.58% 1 837.40 -29.19%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET - 374.70 2 601.90 - 114.40% - 339.30 10.43%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 191.90 3 184.60 -93.97% 176.40 8.79%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 566.60 582.60 -2.75% 515.60 9.89%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -5 251.00 -4 413.70 18.97% -5 392.70 -2.63%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 4 059.20 4 776.20 -15.01% 3 188.50 27.31%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 9 310.20 9 189.90 1.31% 8 581.20 8.50%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -4 384.40 0.00 - 1 460.00 - 400.30%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 3 475.60 0.00 - 3 389.10 2.55%
UK42 2-Kapitálový účet-DB 7 860.00 0.00 - 1 929.10 307.44%
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -7 378.80 -6 965.50 5.93% -1 138.40 548.17%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 16 711.30 5 780.50 189.10% -1 727.20 -1 067.54%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 448 732.10 511 261.50 -12.23% 442 055.00 1.51%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 432 020.80 505 481.00 -14.53% 443 782.20 -2.65%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 30 484.00 39 486.70 -22.80% -8 811.40 - 445.96%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 406 912.90 481 111.10 -15.42% 393 490.10 3.41%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 376 428.90 441 624.50 -14.76% 402 301.50 -6.43%
UK7 1.1.1 - Zboží - saldo 23 419.40 32 303.00 -27.50% -19 297.10 - 221.36%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 341 133.50 412 725.80 -17.35% 331 457.40 2.92%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 317 714.10 380 422.80 -16.48% 350 754.50 -9.42%
UK10 1.1.2 - Služby - saldo 7 064.60 7 183.70 -1.66% 10 485.70 -32.63%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 65 779.30 68 385.30 -3.81% 62 032.80 6.04%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 58 714.80 61 201.60 -4.06% 51 547.10 13.91%
UK13 1.2 - Prvotní důchody - saldo -14 114.60 -24 386.60 -42.12% 482.70 -3 024.09%
UK14 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 29 280.20 25 431.20 15.13% 28 058.40 4.35%
UK15 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 43 394.90 49 817.80 -12.89% 27 575.80 57.37%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 1 106.70 1 106.70 0.00 - 229.70 - 581.80%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 5 608.70 5 608.70 0.00 6 283.30 -10.74%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 4 502.00 4 502.00 0.00 6 513.00 -30.88%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic - saldo -18 450.10 -26 133.10 -29.40% -3 293.60 460.18%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic - příjmy 19 750.40 18 379.20 7.46% 17 044.90 15.87%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic - výdaje 38 200.50 44 512.30 -14.18% 20 338.40 87.82%
UK22 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - saldo -22 005.00 -27 319.50 -19.45% -5 295.50 315.54%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - příjmy 11 031.10 8 296.30 32.96% 10 070.10 9.54%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - výdaje 33 036.10 35 615.80 -7.24% 15 365.70 115.00%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - saldo -95.80 - 377.60 -74.63% - 566.10 -83.08%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - příjmy 1 151.50 1 323.10 -12.97% 976.30 17.95%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - výdaje 1 247.30 1 700.70 -26.66% 1 542.50 -19.14%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - saldo - 668.90 -2 573.80 -74.01% 431.20 - 255.13%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - příjmy 3 248.20 4 622.10 -29.72% 3 861.40 -15.88%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - výdaje 3 917.20 7 195.80 -45.56% 3 430.30 14.19%
UK31 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - saldo 4 320.00 4 138.00 4.40% 2 137.00 102.15%
UK32 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - příjmy 4 320.00 4 138.00 4.40% 2 137.00 102.15%
UK34 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - saldo 3 228.80 639.80 404.66% 4 005.90 -19.40%
UK35 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy 3 921.20 1 443.30 171.68% 4 730.30 -17.10%
UK36 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje 692.30 803.50 -13.84% 724.40 -4.43%
UK37 1.3 - Druhotné důchody - saldo 341.90 -9 319.50 - 103.67% 6 601.50 -94.82%
UK38 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 12 539.00 4 719.20 165.70% 20 506.40 -38.85%
UK39 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 12 197.00 14 038.70 -13.12% 13 904.90 -12.28%
UK40 2 - Kapitálový účet - saldo 13 919.70 17 593.70 -20.88% 9 435.40 47.53%
UK41 2 - Kapitálový účet - příjmy 13 919.70 143 063.70 -90.27% 9 435.40 47.53%
UK42 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 125 470.00 - 0.00 -
UK43 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 30 631.00 23 374.30 31.05% 7 708.20 297.38%
Čtvrtletí
Běžný účet (v mil. Kč)
Kapitálový účet (v mil. Kč)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. Kč)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. Kč)
Změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Běžný účet (v mil. USD)
Kapitálový účet (v mil. USD)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. USD)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. USD)
Změna devizových rezerv (v mil. USD)
Běžný účet (v mil. EUR)
Kapitálový účet (v mil. EUR)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. EUR)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. EUR)
Změna devizových rezerv (v mil. EUR)
Finanční účet (v mil. Kč)
Finanční účet (v mil. USD)
Finanční účet (v mil. EUR)
Čtvrtletí v podrobném členění
Bilance ostatních služeb - příjmy (v mil.Kč)
Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Bilance ostatních služeb - výdaje (v mil.Kč)
Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)
Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč)
Kumulace
Běžný účet (v mil. Kč)
Kapitálový účet (v mil. Kč)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. Kč)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. Kč)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. Kč)
Změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Běžný účet (v mil. USD)
Kapitálový účet (v mil. USD)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. USD)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. USD)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. USD)
Změna devizových rezerv (v mil. USD)
Běžný účet (v mil. EUR)
Kapitálový účet (v mil. EUR)
Běžný a kapitálový účet celkem (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet - celkem (v mil. EUR)
Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly (v mil. EUR)
Běžný, kapitálový a finanční účet a saldo chyb, opomenutí a kursové rozdíly - celkem (v mil. EUR)
Změna devizových rezerv (v mil. EUR)
Finanční účet (v mil. USD)
Finanční účet (v mil. Kč)
Finanční účet (v mil. EUR)
Kumulace v podrobném členění
Bilance ostatních služeb - výdaje (v mil.Kč)
Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč)
Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)
Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč)
Bilance ostatních služeb - příjmy (v mil.Kč)
Měsíc
Běžný účet
Kapitálový účet
Finanční účet - saldo
Finanční účet - přímé investice
Finanční účet - portfoliové investice
Finanční účet - finanční deriváty
Finanční účet - ostatní investice
Změna devizových rezerv
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly
Platební bilance v mil. CZK
Běžný účet - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
Běžný účet - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
Běžný účet - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží a služby - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží a služby - vývoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží a služby - dovoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Prvotní důchody - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Prvotní důchody - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Prvotní důchody - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Druhotné důchody - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Druhotné důchody - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Druhotné důchody - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
Kapitálový účet - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
Kapitálový účet - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
Kapitálový účet - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
Finanční účet - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
Finanční účet - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
Finanční účet - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Přímé investice - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Přímé investice - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Přímé investice - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Portfoliové investice - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Portfoliové investice - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Portfoliové investice - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
4 - Ostatní investice - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
4 - Ostatní investice - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
4 - Ostatní investice - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
5 - Rezervní aktiva - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (232 hodnoty, 30.04.2023)
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (232 hodnoty, 30.04.2023)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
Položky Finančního účtu v mil. CZK
Finanční účet - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
Finanční účet - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
Finanční účet - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Přímé investice - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Přímé investice - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Přímé investice - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Reinvestice zisků - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Reinvestice zisků - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Reinvestice zisků - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Dluhové nástroje - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Portfoliové investice - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Portfoliové investice - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Portfoliové investice - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Centrální banka - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Centrální banka - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Centrální banka - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Vládní instituce - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Vládní instituce - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Vládní instituce - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Ostatní sektory - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Ostatní sektory - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Ostatní sektory - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
4 - Ostatní investice - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
4 - Ostatní investice - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
4 - Ostatní investice - pasiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
5 - Rezervní aktiva - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (232 hodnoty, 30.04.2023)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (232 hodnoty, 30.04.2023)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Běžný účet (B12)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
Běžný účet (B12)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-CR (29 hodnot, 30.04.2016)
Kapitálový účet-DB (29 hodnot, 30.04.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (29 hodnot, 30.04.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Běžný účet (B12)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
Běžný účet (B12)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-CR (177 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový účet-DB (177 hodnot, 30.09.2018)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (177 hodnot, 30.09.2018)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
Běžný účet - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
Běžný účet - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží a služby - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží a služby - vývoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží a služby - dovoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží - vývoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Zboží - dovoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Služby - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Služby - vývoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Služby - dovoz (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Prvotní důchody - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Prvotní důchody - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Prvotní důchody - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Důchody z investic - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Důchody z investic - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
2 - Důchody z investic - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z přímých investice - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z přímých investice - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z přímých investice - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z portfoliových investic - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z portfoliových investic - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z portfoliových investic - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z ostatních investic - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z ostatních investic - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z ostatních investic - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z rezervních aktiv - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z rezervních aktiv - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
- Důchody z rezervních aktiv - výdaje
3 - Ostatní prvotní důchody - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Druhotné důchody - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Druhotné důchody - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Druhotné důchody - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
Kapitálový účet - saldo (232 hodnoty, 30.04.2023)
Kapitálový účet - příjmy (232 hodnoty, 30.04.2023)
Kapitálový účet - výdaje (232 hodnoty, 30.04.2023)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (232 hodnoty, 30.04.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Měsíce (Platební bilance)
Měsíce (Platební bilance)
Měsíce (Základní ukazatele)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.