2 - Portfoliové investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Portfoliové investice - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2014 21 899.00
Min 31.10.2008 -19 843.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 10 063.00 -4 402.00 14 465.00 - 328.60% 8 482.00 1 581.00 18.64%
31.05.2019 -4 402.00 914.00 -5 316.00 - 581.62% -1 483.00 -2 919.00 196.83%
30.04.2019 914.00 -5 209.00 6 123.00 - 117.55% - 679.00 1 593.00 - 234.61%
31.03.2019 -5 209.00 3 285.00 -8 494.00 - 258.57% -2 281.00 -2 928.00 128.36%
28.02.2019 3 285.00 -1 956.00 5 241.00 - 267.94% - 562.00 3 847.00 - 684.52%
31.01.2019 -1 956.00 -5 779.00 3 823.00 -66.15% -2 787.00 831.00 -29.82%
31.12.2018 -5 779.00 - 125.00 -5 654.00 4 523.20% 11 599.00 -17 378.00 - 149.82%
30.11.2018 - 125.00 -9 466.00 9 341.00 -98.68% 5 069.00 -5 194.00 - 102.47%
31.10.2018 -9 466.00 1 521.00 -10 987.00 - 722.35% 8 584.00 -18 050.00 - 210.27%
30.09.2018 1 521.00 - 162.00 1 683.00 -1 038.89% 2 986.00 -1 465.00 -49.06%
31.08.2018 - 162.00 2 799.00 -2 961.00 - 105.79% 5 415.00 -5 577.00 - 102.99%
31.07.2018 2 799.00 8 482.00 -5 683.00 -67.00% 7 004.00 -4 205.00 -60.04%
30.06.2018 8 482.00 -1 483.00 9 965.00 - 671.95% 15 702.00 -7 220.00 -45.98%
31.05.2018 -1 483.00 - 679.00 - 804.00 118.41% 8 618.00 -10 101.00 - 117.21%
30.04.2018 - 679.00 -2 281.00 1 602.00 -70.23% 5 156.00 -5 835.00 - 113.17%
31.03.2018 -2 281.00 - 562.00 -1 719.00 305.87% -5 276.00 2 995.00 -56.77%
28.02.2018 - 562.00 -2 787.00 2 225.00 -79.83% 3 609.00 -4 171.00 - 115.57%
31.01.2018 -2 787.00 11 599.00 -14 386.00 - 124.03% -1 015.00 -1 772.00 174.58%
31.12.2017 11 599.00 5 069.00 6 530.00 128.82% 2 694.00 8 905.00 330.55%
30.11.2017 5 069.00 8 584.00 -3 515.00 -40.95% 7 187.00 -2 118.00 -29.47%
31.10.2017 8 584.00 2 986.00 5 598.00 187.47% 103.00 8 481.00 8 233.98%
30.09.2017 2 986.00 5 415.00 -2 429.00 -44.86% 4 884.00 -1 898.00 -38.86%
31.08.2017 5 415.00 7 004.00 -1 589.00 -22.69% 666.00 4 749.00 713.06%
31.07.2017 7 004.00 15 702.00 -8 698.00 -55.39% -4 368.00 11 372.00 - 260.35%
30.06.2017 15 702.00 8 618.00 7 084.00 82.20% 4 222.00 11 480.00 271.91%
31.05.2017 8 618.00 5 156.00 3 462.00 67.14% - 393.00 9 011.00 -2 292.88%
30.04.2017 5 156.00 -5 276.00 10 432.00 - 197.73% -5 355.00 10 511.00 - 196.28%
31.03.2017 -5 276.00 3 609.00 -8 885.00 - 246.19% 6 780.00 -12 056.00 - 177.82%
28.02.2017 3 609.00 -1 015.00 4 624.00 - 455.57% -2 034.00 5 643.00 - 277.43%
31.01.2017 -1 015.00 2 694.00 -3 709.00 - 137.68% 7 540.00 -8 555.00 - 113.46%
31.12.2016 2 694.00 7 187.00 -4 493.00 -62.52% 11 444.00 -8 750.00 -76.46%
30.11.2016 7 187.00 103.00 7 084.00 6 877.67% 4 000.00 3 187.00 79.67%
31.10.2016 103.00 4 884.00 -4 781.00 -97.89% 4 690.00 -4 587.00 -97.80%
30.09.2016 4 884.00 666.00 4 218.00 633.33% -18 392.00 23 276.00 - 126.56%
31.08.2016 666.00 -4 368.00 5 034.00 - 115.25% 4 394.00 -3 728.00 -84.84%
31.07.2016 -4 368.00 4 222.00 -8 590.00 - 203.46% - 260.00 -4 108.00 1 580.00%
30.06.2016 4 222.00 - 393.00 4 615.00 -1 174.30% 11 309.00 -7 087.00 -62.67%
31.05.2016 - 393.00 -5 355.00 4 962.00 -92.66% 5 102.00 -5 495.00 - 107.70%
30.04.2016 -5 355.00 6 780.00 -12 135.00 - 178.98% 6 933.00 -12 288.00 - 177.24%
31.03.2016 6 780.00 -2 034.00 8 814.00 - 433.33% 15 901.00 -9 121.00 -57.36%
29.02.2016 -2 034.00 7 540.00 -9 574.00 - 126.98% 14 144.00 -16 178.00 - 114.38%
31.01.2016 7 540.00 11 444.00 -3 904.00 -34.11% 12 964.00 -5 424.00 -41.84%
31.12.2015 11 444.00 4 000.00 7 444.00 186.10% 4 050.00 7 394.00 182.57%
30.11.2015 4 000.00 4 690.00 - 690.00 -14.71% 13 716.00 -9 716.00 -70.84%
31.10.2015 4 690.00 -18 392.00 23 082.00 - 125.50% 9 940.00 -5 250.00 -52.82%
30.09.2015 -18 392.00 4 394.00 -22 786.00 - 518.57% 4 365.00 -22 757.00 - 521.35%
31.08.2015 4 394.00 - 260.00 4 654.00 -1 790.00% 3 125.00 1 269.00 40.61%
31.07.2015 - 260.00 11 309.00 -11 569.00 - 102.30% 4 626.00 -4 886.00 - 105.62%
30.06.2015 11 309.00 5 102.00 6 207.00 121.66% 7 410.00 3 899.00 52.62%
31.05.2015 5 102.00 6 933.00 -1 831.00 -26.41% 9 916.00 -4 814.00 -48.55%
30.04.2015 6 933.00 15 901.00 -8 968.00 -56.40% 5 200.00 1 733.00 33.33%
31.03.2015 15 901.00 14 144.00 1 757.00 12.42% -3 842.00 19 743.00 - 513.87%
28.02.2015 14 144.00 12 964.00 1 180.00 9.10% 21 899.00 -7 755.00 -35.41%
31.01.2015 12 964.00 4 050.00 8 914.00 220.10% -3 844.00 16 808.00 - 437.25%
31.12.2014 4 050.00 13 716.00 -9 666.00 -70.47% - 317.00 4 367.00 -1 377.60%
30.11.2014 13 716.00 9 940.00 3 776.00 37.99% 6 608.00 7 108.00 107.57%
31.10.2014 9 940.00 4 365.00 5 575.00 127.72% -6 665.00 16 605.00 - 249.14%
30.09.2014 4 365.00 3 125.00 1 240.00 39.68% 439.00 3 926.00 894.31%
31.08.2014 3 125.00 4 626.00 -1 501.00 -32.45% 3 883.00 - 758.00 -19.52%
31.07.2014 4 626.00 7 410.00 -2 784.00 -37.57% 2 673.00 1 953.00 73.06%
30.06.2014 7 410.00 9 916.00 -2 506.00 -25.27% - 814.00 8 224.00 -1 010.32%
31.05.2014 9 916.00 5 200.00 4 716.00 90.69% 851.00 9 065.00 1 065.22%
30.04.2014 5 200.00 -3 842.00 9 042.00 - 235.35% - 653.00 5 853.00 - 896.32%
31.03.2014 -3 842.00 21 899.00 -25 741.00 - 117.54% -1 657.00 -2 185.00 131.86%
28.02.2014 21 899.00 -3 844.00 25 743.00 - 669.69% 2 618.00 19 281.00 736.48%
31.01.2014 -3 844.00 - 317.00 -3 527.00 1 112.62% -5 051.00 1 207.00 -23.90%
31.12.2013 - 317.00 6 608.00 -6 925.00 - 104.80% -2 650.00 2 333.00 -88.04%
30.11.2013 6 608.00 -6 665.00 13 273.00 - 199.14% 5 230.00 1 378.00 26.35%
31.10.2013 -6 665.00 439.00 -7 104.00 -1 618.22% 8 216.00 -14 881.00 - 181.12%
30.09.2013 439.00 3 883.00 -3 444.00 -88.69% 2 803.00 -2 364.00 -84.34%
31.08.2013 3 883.00 2 673.00 1 210.00 45.27% 7 588.00 -3 705.00 -48.83%
31.07.2013 2 673.00 - 814.00 3 487.00 - 428.38% -12 650.00 15 323.00 - 121.13%
30.06.2013 - 814.00 851.00 -1 665.00 - 195.65% - 539.00 - 275.00 51.02%
31.05.2013 851.00 - 653.00 1 504.00 - 230.32% -10 434.00 11 285.00 - 108.16%
30.04.2013 - 653.00 -1 657.00 1 004.00 -60.59% 6 436.00 -7 089.00 - 110.15%
31.03.2013 -1 657.00 2 618.00 -4 275.00 - 163.29% 21 881.00 -23 538.00 - 107.57%
28.02.2013 2 618.00 -5 051.00 7 669.00 - 151.83% 2 894.00 - 276.00 -9.54%
31.01.2013 -5 051.00 -2 650.00 -2 401.00 90.60% -2 403.00 -2 648.00 110.20%
31.12.2012 -2 650.00 5 230.00 -7 880.00 - 150.67% -4 435.00 1 785.00 -40.25%
30.11.2012 5 230.00 8 216.00 -2 986.00 -36.34% -8 252.00 13 482.00 - 163.38%
31.10.2012 8 216.00 2 803.00 5 413.00 193.11% 2 656.00 5 560.00 209.34%
30.09.2012 2 803.00 7 588.00 -4 785.00 -63.06% -5 396.00 8 199.00 - 151.95%
31.08.2012 7 588.00 -12 650.00 20 238.00 - 159.98% 5 098.00 2 490.00 48.84%
31.07.2012 -12 650.00 - 539.00 -12 111.00 2 246.94% -6 690.00 -5 960.00 89.09%
30.06.2012 - 539.00 -10 434.00 9 895.00 -94.83% -4 536.00 3 997.00 -88.12%
31.05.2012 -10 434.00 6 436.00 -16 870.00 - 262.12% 3 641.00 -14 075.00 - 386.57%
30.04.2012 6 436.00 21 881.00 -15 445.00 -70.59% 505.00 5 931.00 1 174.46%
31.03.2012 21 881.00 2 894.00 18 987.00 656.08% 17 271.00 4 610.00 26.69%
29.02.2012 2 894.00 -2 403.00 5 297.00 - 220.43% 6 000.00 -3 106.00 -51.77%
31.01.2012 -2 403.00 -4 435.00 2 032.00 -45.82% 8 481.00 -10 884.00 - 128.33%
31.12.2011 -4 435.00 -8 252.00 3 817.00 -46.26% -7 411.00 2 976.00 -40.16%
30.11.2011 -8 252.00 2 656.00 -10 908.00 - 410.69% -2 833.00 -5 419.00 191.28%
31.10.2011 2 656.00 -5 396.00 8 052.00 - 149.22% 3 447.00 - 791.00 -22.95%
30.09.2011 -5 396.00 5 098.00 -10 494.00 - 205.85% - 840.00 -4 556.00 542.38%
31.08.2011 5 098.00 -6 690.00 11 788.00 - 176.20% -8 243.00 13 341.00 - 161.85%
31.07.2011 -6 690.00 -4 536.00 -2 154.00 47.49% 3 683.00 -10 373.00 - 281.65%
30.06.2011 -4 536.00 3 641.00 -8 177.00 - 224.58% - 635.00 -3 901.00 614.33%
31.05.2011 3 641.00 505.00 3 136.00 620.99% 9 787.00 -6 146.00 -62.80%
30.04.2011 505.00 17 271.00 -16 766.00 -97.08% -8 712.00 9 217.00 - 105.80%
31.03.2011 17 271.00 6 000.00 11 271.00 187.85% - 772.00 18 043.00 -2 337.18%
28.02.2011 6 000.00 8 481.00 -2 481.00 -29.25% - 681.00 6 681.00 - 981.06%
31.01.2011 8 481.00 -7 411.00 15 892.00 - 214.44% 1 426.00 7 055.00 494.74%
31.12.2010 -7 411.00 -2 833.00 -4 578.00 161.60% -7 152.00 - 259.00 3.62%
30.11.2010 -2 833.00 3 447.00 -6 280.00 - 182.19% - 308.00 -2 525.00 819.81%
31.10.2010 3 447.00 - 840.00 4 287.00 - 510.36% -3 005.00 6 452.00 - 214.71%
30.09.2010 - 840.00 -8 243.00 7 403.00 -89.81% -10 777.00 9 937.00 -92.21%
31.08.2010 -8 243.00 3 683.00 -11 926.00 - 323.81% -5 728.00 -2 515.00 43.91%
31.07.2010 3 683.00 - 635.00 4 318.00 - 680.00% -5 345.00 9 028.00 - 168.91%
30.06.2010 - 635.00 9 787.00 -10 422.00 - 106.49% -9 899.00 9 264.00 -93.59%
31.05.2010 9 787.00 -8 712.00 18 499.00 - 212.34% -2 631.00 12 418.00 - 471.99%
30.04.2010 -8 712.00 - 772.00 -7 940.00 1 028.50% -8 257.00 - 455.00 5.51%
31.03.2010 - 772.00 - 681.00 -91.00 13.36% -12 691.00 11 919.00 -93.92%
28.02.2010 - 681.00 1 426.00 -2 107.00 - 147.76% -3 966.00 3 285.00 -82.83%
31.01.2010 1 426.00 -7 152.00 8 578.00 - 119.94% 5 189.00 -3 763.00 -72.52%
31.12.2009 -7 152.00 - 308.00 -6 844.00 2 222.08% 449.00 -7 601.00 -1 692.87%
30.11.2009 - 308.00 -3 005.00 2 697.00 -89.75% - 204.00 - 104.00 50.98%
31.10.2009 -3 005.00 -10 777.00 7 772.00 -72.12% -19 843.00 16 838.00 -84.86%
30.09.2009 -10 777.00 -5 728.00 -5 049.00 88.15% 3 534.00 -14 311.00 - 404.95%
31.08.2009 -5 728.00 -5 345.00 - 383.00 7.17% 5 106.00 -10 834.00 - 212.18%
31.07.2009 -5 345.00 -9 899.00 4 554.00 -46.00% -1 948.00 -3 397.00 174.38%
30.06.2009 -9 899.00 -2 631.00 -7 268.00 276.24% 7 179.00 -17 078.00 - 237.89%
31.05.2009 -2 631.00 -8 257.00 5 626.00 -68.14% 2 789.00 -5 420.00 - 194.33%
30.04.2009 -8 257.00 -12 691.00 4 434.00 -34.94% 8 706.00 -16 963.00 - 194.84%
31.03.2009 -12 691.00 -3 966.00 -8 725.00 219.99% -10 156.00 -2 535.00 24.96%
28.02.2009 -3 966.00 5 189.00 -9 155.00 - 176.43% 3 048.00 -7 014.00 - 230.12%
31.01.2009 5 189.00 449.00 4 740.00 1 055.68% 5 796.00 - 607.00 -10.47%
31.12.2008 449.00 - 204.00 653.00 - 320.10% 3 655.00 -3 206.00 -87.72%
30.11.2008 - 204.00 -19 843.00 19 639.00 -98.97% -2 570.00 2 366.00 -92.06%
31.10.2008 -19 843.00 3 534.00 -23 377.00 - 661.49% 17 391.00 -37 234.00 - 214.10%
30.09.2008 3 534.00 5 106.00 -1 572.00 -30.79% 10 738.00 -7 204.00 -67.09%
31.08.2008 5 106.00 -1 948.00 7 054.00 - 362.11% 14 036.00 -8 930.00 -63.62%
31.07.2008 -1 948.00 7 179.00 -9 127.00 - 127.13% 5 317.00 -7 265.00 - 136.64%
30.06.2008 7 179.00 2 789.00 4 390.00 157.40% 12 097.00 -4 918.00 -40.65%
31.05.2008 2 789.00 8 706.00 -5 917.00 -67.96% 9 191.00 -6 402.00 -69.66%
30.04.2008 8 706.00 -10 156.00 18 862.00 - 185.72% 7 534.00 1 172.00 15.56%
31.03.2008 -10 156.00 3 048.00 -13 204.00 - 433.20% 6 501.00 -16 657.00 - 256.22%
29.02.2008 3 048.00 5 796.00 -2 748.00 -47.41% 11 471.00 -8 423.00 -73.43%
31.01.2008 5 796.00 3 655.00 2 141.00 58.58% 3 291.00 2 505.00 76.12%
31.12.2007 3 655.00 -2 570.00 6 225.00 - 242.22% 2 885.00 770.00 26.69%
30.11.2007 -2 570.00 17 391.00 -19 961.00 - 114.78% 6 704.00 -9 274.00 - 138.34%
31.10.2007 17 391.00 10 738.00 6 653.00 61.96% -5 787.00 23 178.00 - 400.52%
30.09.2007 10 738.00 14 036.00 -3 298.00 -23.50% -57.00 10 795.00 -18 938.60%
31.08.2007 14 036.00 5 317.00 8 719.00 163.98% 7 971.00 6 065.00 76.09%
31.07.2007 5 317.00 12 097.00 -6 780.00 -56.05% 6 984.00 -1 667.00 -23.87%
30.06.2007 12 097.00 9 191.00 2 906.00 31.62% 966.00 11 131.00 1 152.28%
31.05.2007 9 191.00 7 534.00 1 657.00 21.99% 12 743.00 -3 552.00 -27.87%
30.04.2007 7 534.00 6 501.00 1 033.00 15.89% 18 765.00 -11 231.00 -59.85%
31.03.2007 6 501.00 11 471.00 -4 970.00 -43.33% 3 808.00 2 693.00 70.72%
28.02.2007 11 471.00 3 291.00 8 180.00 248.56% 3 179.00 8 292.00 260.84%
31.01.2007 3 291.00 2 885.00 406.00 14.07% 10 223.00 -6 932.00 -67.81%
31.12.2006 2 885.00 6 704.00 -3 819.00 -56.97% 5 726.00 -2 841.00 -49.62%
30.11.2006 6 704.00 -5 787.00 12 491.00 - 215.85% 684.00 6 020.00 880.12%
31.10.2006 -5 787.00 -57.00 -5 730.00 10 052.63% 5 981.00 -11 768.00 - 196.76%
30.09.2006 -57.00 7 971.00 -8 028.00 - 100.72% 11 233.00 -11 290.00 - 100.51%
31.08.2006 7 971.00 6 984.00 987.00 14.13% 5 934.00 2 037.00 34.33%
31.07.2006 6 984.00 966.00 6 018.00 622.98% - 151.00 7 135.00 -4 725.17%
30.06.2006 966.00 12 743.00 -11 777.00 -92.42% 15 332.00 -14 366.00 -93.70%
31.05.2006 12 743.00 18 765.00 -6 022.00 -32.09% - 179.00 12 922.00 -7 218.99%
30.04.2006 18 765.00 3 808.00 14 957.00 392.78% 3 779.00 14 986.00 396.56%
31.03.2006 3 808.00 3 179.00 629.00 19.79% 14 511.00 -10 703.00 -73.76%
28.02.2006 3 179.00 10 223.00 -7 044.00 -68.90% 9 672.00 -6 493.00 -67.13%
31.01.2006 10 223.00 5 726.00 4 497.00 78.54% 9 517.00 706.00 7.42%
31.12.2005 5 726.00 684.00 5 042.00 737.13% 13 160.00 -7 434.00 -56.49%
30.11.2005 684.00 5 981.00 -5 297.00 -88.56% 12 054.00 -11 370.00 -94.33%
31.10.2005 5 981.00 11 233.00 -5 252.00 -46.76% 14 822.00 -8 841.00 -59.65%
30.09.2005 11 233.00 5 934.00 5 299.00 89.30% 6 369.00 4 864.00 76.37%
31.08.2005 5 934.00 - 151.00 6 085.00 -4 029.80% -2 984.00 8 918.00 - 298.86%
31.07.2005 - 151.00 15 332.00 -15 483.00 - 100.98% 3 697.00 -3 848.00 - 104.08%
30.06.2005 15 332.00 - 179.00 15 511.00 -8 665.36% 8 329.00 7 003.00 84.08%
31.05.2005 - 179.00 3 779.00 -3 958.00 - 104.74% 4 215.00 -4 394.00 - 104.25%
30.04.2005 3 779.00 14 511.00 -10 732.00 -73.96% 11 942.00 -8 163.00 -68.36%
31.03.2005 14 511.00 9 672.00 4 839.00 50.03% 4 359.00 10 152.00 232.90%
28.02.2005 9 672.00 9 517.00 155.00 1.63% 247.00 9 425.00 3 815.79%
31.01.2005 9 517.00 13 160.00 -3 643.00 -27.68% -5 964.00 15 481.00 - 259.57%
31.12.2004 13 160.00 12 054.00 1 106.00 9.18% - - -
30.11.2004 12 054.00 14 822.00 -2 768.00 -18.67% - - -
31.10.2004 14 822.00 6 369.00 8 453.00 132.72% - - -
30.09.2004 6 369.00 -2 984.00 9 353.00 - 313.44% - - -
31.08.2004 -2 984.00 3 697.00 -6 681.00 - 180.71% - - -
31.07.2004 3 697.00 8 329.00 -4 632.00 -55.61% - - -
30.06.2004 8 329.00 4 215.00 4 114.00 97.60% - - -
31.05.2004 4 215.00 11 942.00 -7 727.00 -64.70% - - -
30.04.2004 11 942.00 4 359.00 7 583.00 173.96% - - -
31.03.2004 4 359.00 247.00 4 112.00 1 664.78% - - -
29.02.2004 247.00 -5 964.00 6 211.00 - 104.14% - - -
31.01.2004 -5 964.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Portfoliové investice - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Portfoliové investice - aktiva (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Platební bilance v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Portfoliové investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies