M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Dluhové cenné papíry do 2 let
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2.1. z toho goodwill
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada M3 - Debt securities up to 2 years obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M3 - Debt securities up to 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2006 2 231.60
Min 31.05.2004 -2 000.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2018 0.00 -47.20 47.20 - 0.00 0.00 -
31.03.2018 -47.20 0.00 -47.20 - 47.30 -94.50 - 199.79%
28.02.2018 0.00 124.60 - 124.60 - -1 706.00 1 706.00 -
31.01.2018 124.60 - 124.60 249.20 - 200.00% -0.50 125.10 -25 020.00%
31.12.2017 - 124.60 0.00 - 124.60 - 0.40 - 125.00 -31 250.00%
30.11.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.20 -0.20 -
31.10.2017 0.00 0.00 0.00 - -0.20 0.20 -
30.09.2017 0.00 0.00 0.00 - 1 005.90 -1 005.90 -
31.08.2017 0.00 0.00 0.00 - -0.10 0.10 -
31.07.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.10 -0.10 -
31.05.2017 0.00 0.00 0.00 - 702.90 - 702.90 -
30.04.2017 0.00 47.30 -47.30 - 0.00 0.00 -
31.03.2017 47.30 -1 706.00 1 753.30 - 102.77% 0.00 47.30 -
28.02.2017 -1 706.00 -0.50 -1 705.50 341 100.00% 0.00 -1 706.00 -
31.01.2017 -0.50 0.40 -0.90 - 225.00% 0.00 -0.50 -
31.12.2016 0.40 0.20 0.20 100.00% 0.00 0.40 -
30.11.2016 0.20 -0.20 0.40 - 200.00% 0.00 0.20 -
31.10.2016 -0.20 1 005.90 -1 006.10 - 100.02% 0.00 -0.20 -
30.09.2016 1 005.90 -0.10 1 006.00 -1 006 000.00% 0.00 1 005.90 -
31.08.2016 -0.10 0.00 -0.10 - 0.00 -0.10 -
31.07.2016 0.00 0.10 -0.10 - 0.00 0.00 -
30.06.2016 0.10 702.90 - 702.80 -99.99% 0.00 0.10 -
31.05.2016 702.90 0.00 702.90 - 0.00 702.90 -
30.04.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2015 0.00 0.00 0.00 - - 224.80 224.80 -
31.10.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.30 -0.30 -
30.09.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.30 -0.30 -
31.08.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.30 -0.30 -
31.07.2015 0.00 0.00 0.00 - 502.80 - 502.80 -
30.06.2015 0.00 0.00 0.00 - -1 389.50 1 389.50 -
31.05.2015 0.00 0.00 0.00 - -1.30 1.30 -
30.04.2015 0.00 0.00 0.00 - - 391.00 391.00 -
31.03.2015 0.00 0.00 0.00 - - 719.10 719.10 -
28.02.2015 0.00 0.00 0.00 - 11.90 -11.90 -
31.01.2015 0.00 0.00 0.00 - 42.30 -42.30 -
31.12.2014 0.00 - 224.80 224.80 - - 689.30 689.30 -
30.11.2014 - 224.80 0.30 - 225.10 -75 033.33% 453.00 - 677.80 - 149.62%
31.10.2014 0.30 0.30 0.00 0.00 8.10 -7.80 -96.30%
30.09.2014 0.30 0.30 0.00 0.00 215.20 - 214.90 -99.86%
31.08.2014 0.30 502.80 - 502.50 -99.94% -88.40 88.70 - 100.34%
31.07.2014 502.80 -1 389.50 1 892.30 - 136.19% - 164.60 667.40 - 405.47%
30.06.2014 -1 389.50 -1.30 -1 388.20 106 784.62% 17.50 -1 407.00 -8 040.00%
31.05.2014 -1.30 - 391.00 389.70 -99.67% 11.30 -12.60 - 111.50%
30.04.2014 - 391.00 - 719.10 328.10 -45.63% -54.70 - 336.30 614.81%
31.03.2014 - 719.10 11.90 - 731.00 -6 142.86% 363.50 -1 082.60 - 297.83%
28.02.2014 11.90 42.30 -30.40 -71.87% 0.20 11.70 5 850.00%
31.01.2014 42.30 - 689.30 731.60 - 106.14% -1 053.00 1 095.30 - 104.02%
31.12.2013 - 689.30 453.00 -1 142.30 - 252.16% - 707.20 17.90 -2.53%
30.11.2013 453.00 8.10 444.90 5 492.59% - 743.20 1 196.20 - 160.95%
31.10.2013 8.10 215.20 - 207.10 -96.24% - 118.80 126.90 - 106.82%
30.09.2013 215.20 -88.40 303.60 - 343.44% 10.00 205.20 2 052.00%
31.08.2013 -88.40 - 164.60 76.20 -46.29% 94.00 - 182.40 - 194.04%
31.07.2013 - 164.60 17.50 - 182.10 -1 040.57% - 233.90 69.30 -29.63%
30.06.2013 17.50 11.30 6.20 54.87% 1 482.40 -1 464.90 -98.82%
31.05.2013 11.30 -54.70 66.00 - 120.66% 17.50 -6.20 -35.43%
30.04.2013 -54.70 363.50 - 418.20 - 115.05% 145.70 - 200.40 - 137.54%
31.03.2013 363.50 0.20 363.30 181 650.00% 153.20 210.30 137.27%
28.02.2013 0.20 -1 053.00 1 053.20 - 100.02% 115.10 - 114.90 -99.83%
31.01.2013 -1 053.00 - 707.20 - 345.80 48.90% 202.30 -1 255.30 - 620.51%
31.12.2012 - 707.20 - 743.20 36.00 -4.84% 1 679.10 -2 386.30 - 142.12%
30.11.2012 - 743.20 - 118.80 - 624.40 525.59% 15.50 - 758.70 -4 894.84%
31.10.2012 - 118.80 10.00 - 128.80 -1 288.00% 94.70 - 213.50 - 225.45%
30.09.2012 10.00 94.00 -84.00 -89.36% 27.20 -17.20 -63.24%
31.08.2012 94.00 - 233.90 327.90 - 140.19% 84.70 9.30 10.98%
31.07.2012 - 233.90 1 482.40 -1 716.30 - 115.78% 87.00 - 320.90 - 368.85%
30.06.2012 1 482.40 17.50 1 464.90 8 370.86% 65.00 1 417.40 2 180.62%
31.05.2012 17.50 145.70 - 128.20 -87.99% - 954.70 972.20 - 101.83%
30.04.2012 145.70 153.20 -7.50 -4.90% 48.00 97.70 203.54%
31.03.2012 153.20 115.10 38.10 33.10% 47.10 106.10 225.27%
29.02.2012 115.10 202.30 -87.20 -43.10% 400.20 - 285.10 -71.24%
31.01.2012 202.30 1 679.10 -1 476.80 -87.95% 87.20 115.10 132.00%
31.12.2011 1 679.10 15.50 1 663.60 10 732.90% - 986.70 2 665.80 - 270.17%
30.11.2011 15.50 94.70 -79.20 -83.63% 6.00 9.50 158.33%
31.10.2011 94.70 27.20 67.50 248.16% - 392.30 487.00 - 124.14%
30.09.2011 27.20 84.70 -57.50 -67.89% 163.70 - 136.50 -83.38%
31.08.2011 84.70 87.00 -2.30 -2.64% 80.50 4.20 5.22%
31.07.2011 87.00 65.00 22.00 33.85% 4.20 82.80 1 971.43%
30.06.2011 65.00 - 954.70 1 019.70 - 106.81% 6.00 59.00 983.33%
31.05.2011 - 954.70 48.00 -1 002.70 -2 088.96% 12.30 - 967.00 -7 861.79%
30.04.2011 48.00 47.10 0.90 1.91% 6.90 41.10 595.65%
31.03.2011 47.10 400.20 - 353.10 -88.23% 113.70 -66.60 -58.58%
28.02.2011 400.20 87.20 313.00 358.94% 237.30 162.90 68.65%
31.01.2011 87.20 - 986.70 1 073.90 - 108.84% 88.50 -1.30 -1.47%
31.12.2010 - 986.70 6.00 - 992.70 -16 545.00% 129.60 -1 116.30 - 861.34%
30.11.2010 6.00 - 392.30 398.30 - 101.53% 99.50 -93.50 -93.97%
31.10.2010 - 392.30 163.70 - 556.00 - 339.65% 139.40 - 531.70 - 381.42%
30.09.2010 163.70 80.50 83.20 103.35% 177.90 -14.20 -7.98%
31.08.2010 80.50 4.20 76.30 1 816.67% -12.60 93.10 - 738.89%
31.07.2010 4.20 6.00 -1.80 -30.00% -19.70 23.90 - 121.32%
30.06.2010 6.00 12.30 -6.30 -51.22% 268.30 - 262.30 -97.76%
31.05.2010 12.30 6.90 5.40 78.26% 138.30 - 126.00 -91.11%
30.04.2010 6.90 113.70 - 106.80 -93.93% 26.30 -19.40 -73.76%
31.03.2010 113.70 237.30 - 123.60 -52.09% 7.80 105.90 1 357.69%
28.02.2010 237.30 88.50 148.80 168.14% -12.70 250.00 -1 968.50%
31.01.2010 88.50 129.60 -41.10 -31.71% -37.50 126.00 - 336.00%
31.12.2009 129.60 99.50 30.10 30.25% 72.80 56.80 78.02%
30.11.2009 99.50 139.40 -39.90 -28.62% - 122.90 222.40 - 180.96%
31.10.2009 139.40 177.90 -38.50 -21.64% 31.50 107.90 342.54%
30.09.2009 177.90 -12.60 190.50 -1 511.90% 123.80 54.10 43.70%
31.08.2009 -12.60 -19.70 7.10 -36.04% 70.10 -82.70 - 117.97%
31.07.2009 -19.70 268.30 - 288.00 - 107.34% 18.20 -37.90 - 208.24%
30.06.2009 268.30 138.30 130.00 94.00% -10.00 278.30 -2 783.00%
31.05.2009 138.30 26.30 112.00 425.86% - 933.60 1 071.90 - 114.81%
30.04.2009 26.30 7.80 18.50 237.18% 876.60 - 850.30 -97.00%
31.03.2009 7.80 -12.70 20.50 - 161.42% - 899.90 907.70 - 100.87%
28.02.2009 -12.70 -37.50 24.80 -66.13% 209.70 - 222.40 - 106.06%
31.01.2009 -37.50 72.80 - 110.30 - 151.51% 81.20 - 118.70 - 146.18%
31.12.2008 72.80 - 122.90 195.70 - 159.24% -1 878.00 1 950.80 - 103.88%
30.11.2008 - 122.90 31.50 - 154.40 - 490.16% - 276.80 153.90 -55.60%
31.10.2008 31.50 123.80 -92.30 -74.56% - 204.40 235.90 - 115.41%
30.09.2008 123.80 70.10 53.70 76.60% 43.20 80.60 186.57%
31.08.2008 70.10 18.20 51.90 285.16% - 971.80 1 041.90 - 107.21%
31.07.2008 18.20 -10.00 28.20 - 282.00% 326.80 - 308.60 -94.43%
30.06.2008 -10.00 - 933.60 923.60 -98.93% 1 485.10 -1 495.10 - 100.67%
31.05.2008 - 933.60 876.60 -1 810.20 - 206.50% 191.70 -1 125.30 - 587.01%
30.04.2008 876.60 - 899.90 1 776.50 - 197.41% -83.40 960.00 -1 151.08%
31.03.2008 - 899.90 209.70 -1 109.60 - 529.14% 84.10 - 984.00 -1 170.04%
29.02.2008 209.70 81.20 128.50 158.25% 601.50 - 391.80 -65.14%
31.01.2008 81.20 -1 878.00 1 959.20 - 104.32% 558.50 - 477.30 -85.46%
31.12.2007 -1 878.00 - 276.80 -1 601.20 578.47% 107.10 -1 985.10 -1 853.50%
30.11.2007 - 276.80 - 204.40 -72.40 35.42% 170.00 - 446.80 - 262.82%
31.10.2007 - 204.40 43.20 - 247.60 - 573.15% -1 793.60 1 589.20 -88.60%
30.09.2007 43.20 - 971.80 1 015.00 - 104.45% 2 231.60 -2 188.40 -98.06%
31.08.2007 - 971.80 326.80 -1 298.60 - 397.37% 53.50 -1 025.30 -1 916.45%
31.07.2007 326.80 1 485.10 -1 158.30 -77.99% 48.20 278.60 578.01%
30.06.2007 1 485.10 191.70 1 293.40 674.70% 857.30 627.80 73.23%
31.05.2007 191.70 -83.40 275.10 - 329.86% - 749.30 941.00 - 125.58%
30.04.2007 -83.40 84.10 - 167.50 - 199.17% 242.80 - 326.20 - 134.35%
31.03.2007 84.10 601.50 - 517.40 -86.02% 146.90 -62.80 -42.75%
28.02.2007 601.50 558.50 43.00 7.70% -10.60 612.10 -5 774.53%
31.01.2007 558.50 107.10 451.40 421.48% -27.40 585.90 -2 138.32%
31.12.2006 107.10 170.00 -62.90 -37.00% - 129.20 236.30 - 182.89%
30.11.2006 170.00 -1 793.60 1 963.60 - 109.48% -93.80 263.80 - 281.24%
31.10.2006 -1 793.60 2 231.60 -4 025.20 - 180.37% -15.80 -1 777.80 11 251.90%
30.09.2006 2 231.60 53.50 2 178.10 4 071.21% 59.50 2 172.10 3 650.59%
31.08.2006 53.50 48.20 5.30 11.00% -7.20 60.70 - 843.06%
31.07.2006 48.20 857.30 - 809.10 -94.38% -12.20 60.40 - 495.08%
30.06.2006 857.30 - 749.30 1 606.60 - 214.41% - 618.30 1 475.60 - 238.65%
31.05.2006 - 749.30 242.80 - 992.10 - 408.61% 605.40 -1 354.70 - 223.77%
30.04.2006 242.80 146.90 95.90 65.28% -20.00 262.80 -1 314.00%
31.03.2006 146.90 -10.60 157.50 -1 485.85% -78.90 225.80 - 286.19%
28.02.2006 -10.60 -27.40 16.80 -61.31% 118.80 - 129.40 - 108.92%
31.01.2006 -27.40 - 129.20 101.80 -78.79% 9.20 -36.60 - 397.83%
31.12.2005 - 129.20 -93.80 -35.40 37.74% 93.80 - 223.00 - 237.74%
30.11.2005 -93.80 -15.80 -78.00 493.67% 152.50 - 246.30 - 161.51%
31.10.2005 -15.80 59.50 -75.30 - 126.55% 53.80 -69.60 - 129.37%
30.09.2005 59.50 -7.20 66.70 - 926.39% 0.00 59.50 -
31.08.2005 -7.20 -12.20 5.00 -40.98% 0.00 -7.20 -
31.07.2005 -12.20 - 618.30 606.10 -98.03% 0.00 -12.20 -
30.06.2005 - 618.30 605.40 -1 223.70 - 202.13% 0.00 - 618.30 -
31.05.2005 605.40 -20.00 625.40 -3 127.00% -2 000.60 2 606.00 - 130.26%
30.04.2005 -20.00 -78.90 58.90 -74.65% 2 000.60 -2 020.60 - 101.00%
31.03.2005 -78.90 118.80 - 197.70 - 166.41% 0.00 -78.90 -
28.02.2005 118.80 9.20 109.60 1 191.30% 0.00 118.80 -
31.01.2005 9.20 93.80 -84.60 -90.19% 0.00 9.20 -
31.12.2004 93.80 152.50 -58.70 -38.49% - 105.40 199.20 - 188.99%
30.11.2004 152.50 53.80 98.70 183.46% -0.60 153.10 -25 516.67%
31.10.2004 53.80 0.00 53.80 - 0.00 53.80 -
30.09.2004 0.00 0.00 0.00 - -0.40 0.40 -
31.08.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.90 -0.90 -
31.07.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.20 -0.20 -
30.06.2004 0.00 -2 000.60 2 000.60 - 0.20 -0.20 -
31.05.2004 -2 000.60 2 000.60 -4 001.20 - 200.00% 1.30 -2 001.90 - 153 992.31%
30.04.2004 2 000.60 0.00 2 000.60 - -1.60 2 002.20 - 125 137.50%
31.03.2004 0.00 0.00 0.00 - 1.00 -1.00 -
29.02.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.20 -0.20 -
31.01.2004 0.00 - 105.40 105.40 - 1.80 -1.80 -
31.12.2003 - 105.40 -0.60 - 104.80 17 466.67% 2.70 - 108.10 -4 003.70%
30.11.2003 -0.60 0.00 -0.60 - 6.10 -6.70 - 109.84%
31.10.2003 0.00 -0.40 0.40 - 59.40 -59.40 -
30.09.2003 -0.40 0.90 -1.30 - 144.44% 35.80 -36.20 - 101.12%
31.08.2003 0.90 0.20 0.70 350.00% 0.00 0.90 -
31.07.2003 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 -
30.06.2003 0.20 1.30 -1.10 -84.62% 0.00 0.20 -
31.05.2003 1.30 -1.60 2.90 - 181.25% 0.00 1.30 -
30.04.2003 -1.60 1.00 -2.60 - 260.00% 0.00 -1.60 -
31.03.2003 1.00 0.20 0.80 400.00% 0.00 1.00 -
28.02.2003 0.20 1.80 -1.60 -88.89% 0.00 0.20 -
31.01.2003 1.80 2.70 -0.90 -33.33% - - -
31.12.2002 2.70 6.10 -3.40 -55.74% - - -
30.11.2002 6.10 59.40 -53.30 -89.73% - - -
31.10.2002 59.40 35.80 23.60 65.92% - - -
30.09.2002 35.80 0.00 35.80 - - - -
31.08.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.07.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.04.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
28.02.2002 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

M3 - Debt securities up to 2 years - Graf
M3 - Debt securities up to 2 years - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.