Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
- Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh z toho pohyblivá úroková sazba (GFS koncept), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.12.2023 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to non-residents - MFIs 241 742.30 226 765.60 6.60% 331 868.60 -27.16%
IND2 2. Loans to non-residents - non-MFIs - general government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND3 3. Loans to non-residents - non-MFIs- other 189 600.60 196 304.70 -3.42% 159 607.10 18.79%
IND4 4. Loans to non-residents - non-MFIs - total 189 600.60 196 304.70 -3.42% 159 607.10 18.79%
IND5 5. Loans to non-residents - total 431 342.90 423 070.40 1.96% 491 475.60 -12.24%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs 37 868.30 36 404.00 4.02% 24 863.00 52.31%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government 521 725.80 474 561.10 9.94% 459 787.00 13.47%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other 127 415.70 131 963.40 -3.45% 85 984.40 48.18%
IND9 9. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total 649 141.50 606 524.50 7.03% 545 771.40 18.94%
IND10 10. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total 687 009.80 642 928.50 6.86% 570 634.40 20.39%
IND11 11. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs 25 560.50 25 682.20 -0.47% 22 871.20 11.76%
IND12 12. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other 77 368.10 77 755.90 -0.50% 71 024.50 8.93%
IND13 13. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total 102 928.60 103 438.20 -0.49% 93 895.70 9.62%
IND14 14. Deposits held by non-residents - MFIs 362 727.50 320 356.60 13.23% 264 500.10 37.14%
IND15 15. Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government 6 189.10 6 186.90 0.04% 3 177.20 94.80%
IND16 16. Deposits held by non-residents - non-MFIs - other 117 911.40 104 519.20 12.81% 72 634.30 62.34%
IND17 17. Deposits held by non-residents - non-MFIs - total 124 100.50 110 706.10 12.10% 75 811.60 63.70%
IND18 18. Deposits held by non-residents - total 486 828.00 431 062.70 12.94% 340 311.70 43.05%

Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the rest of the world - levels

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to non-residents - banks 277 603.40 301 870.50 -8.04% 254 182.00 9.21%
IND2 2. Loans to non-residents - non-banks - general government 11 975.90 12 040.70 -0.54% 11 085.20 8.04%
IND3 3. Loans to non-residents - non-banks- other 90 537.20 103 357.30 -12.40% 112 335.50 -19.40%
IND4 4. Loans to non-residents - non-banks - total 102 513.10 115 398.00 -11.17% 123 420.70 -16.94%
IND5 5. Loans to non-residents - total 380 116.50 417 268.50 -8.90% 377 602.70 0.67%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - banks 23 261.40 19 769.00 17.67% 4 956.50 369.31%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-banks - general government 1 014 761.00 973 434.90 4.25% 864 239.40 17.42%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-banks - other 146 979.60 149 578.90 -1.74% 111 566.70 31.74%
IND9 9. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-banks - total 1 161 740.60 1 123 013.80 3.45% 975 806.10 19.05%
IND10 10. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total 1 185 002.00 1 142 782.90 3.69% 980 762.60 20.82%
IND11 11. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - banks 29 602.80 24 508.80 20.78% 25 623.90 15.53%
IND12 12. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-banks - other 159 340.10 122 654.90 29.91% 106 141.40 50.12%
IND13 13. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total 188 942.90 147 163.70 28.39% 131 765.30 43.39%
IND14 14. Deposits held by non-residents - banks 158 418.50 135 054.10 17.30% 94 114.80 68.32%
IND15 15. Deposits held by non-residents - non-banks - general government 13 370.30 11 468.90 16.58% 15 855.80 -15.68%
IND16 16. Deposits held by non-residents - non-banks - other 132 283.10 139 815.20 -5.39% 126 484.80 4.58%
IND17 17. Deposits held by non-residents - non-banks - total 145 653.50 151 284.10 -3.72% 142 340.60 2.33%
IND18 18. Deposits held by non-residents - total 304 072.00 286 338.10 6.19% 236 455.40 28.60%

Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to non-residents - MFIs 1 112 788.70 1 095 092.90 1.62% 1 377 699.20 -19.23%
IND2 2. Loans to non-residents - non-MFIs - general government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND3 3. Loans to non-residents - non-MFIs- other 239 860.80 248 816.80 -3.60% 220 021.90 9.02%
IND4 4. Loans to non-residents - non-MFIs - total 239 860.80 248 816.80 -3.60% 220 021.90 9.02%
IND5 5. Loans to non-residents - total 1 352 649.60 1 343 909.70 0.65% 1 597 721.10 -15.34%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs 55 007.60 55 415.00 -0.74% 40 517.10 35.76%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government 588 767.80 628 532.40 -6.33% 423 446.80 39.04%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other 207 963.50 220 516.50 -5.69% 186 019.10 11.80%
IND9 9. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total 796 731.30 849 048.90 -6.16% 609 465.80 30.73%
IND10 10. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total 851 739.00 904 464.00 -5.83% 649 983.00 31.04%
IND11 11. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs 29 668.30 32 195.40 -7.85% 34 557.80 -14.15%
IND12 12. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other 186 256.10 191 680.30 -2.83% 165 874.00 12.29%
IND13 13. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total 215 924.40 223 875.70 -3.55% 200 431.80 7.73%
IND14 14. Deposits held by non-residents - MFIs 1 068 220.10 1 110 550.60 -3.81% 1 295 145.50 -17.52%
IND15 15. Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government 11 957.00 12 212.30 -2.09% 13 628.40 -12.26%
IND16 16. Deposits held by non-residents - non-MFIs - other 187 055.70 174 049.10 7.47% 177 322.80 5.49%
IND17 17. Deposits held by non-residents - non-MFIs - total 199 012.70 186 261.30 6.85% 190 951.20 4.22%
IND18 18. Deposits held by non-residents - total 1 267 232.80 1 296 811.90 -2.28% 1 486 096.70 -14.73%
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the rest of the world - levels
Loans to non-residents - banks (74 hodnoty, 30.06.2020)
Loans to non-residents - non-banks - general government (74 hodnoty, 30.06.2020)
Loans to non-residents - non-banks- other (74 hodnoty, 30.06.2020)
Loans to non-residents - non-banks - total (74 hodnoty, 30.06.2020)
Loans to non-residents - total (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - banks (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-banks - general government (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-banks - other (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-banks - total (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - banks (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-banks - other (74 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total (74 hodnoty, 30.06.2020)
Deposits held by non-residents - banks (74 hodnoty, 30.06.2020)
Deposits held by non-residents - non-banks - general government (74 hodnoty, 30.06.2020)
Deposits held by non-residents - non-banks - other (74 hodnoty, 30.06.2020)
Deposits held by non-residents - non-banks - total (74 hodnoty, 30.06.2020)
Deposits held by non-residents - total (74 hodnoty, 30.06.2020)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels
Loans to non-residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to non-residents - non-MFIs - general government (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to non-residents - non-MFIs- other (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to non-residents - non-MFIs - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to non-residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government (161 hodnota, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - other (161 hodnota, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels
Loans to non-residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - non-MFIs - general government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - non-MFIs- other (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - non-MFIs - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - other (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Levels (Payment statistics)
Levels (Monetary Statistics Publication)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Levels (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB))
Levels (Monetary aggregates and counterparts)
Levels (MFI loans by original maturity, counterpart and industry)
Levels (Deposits with MFIs broken down by counterpart and instrument)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Levels (Payment statistics)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) (Levels)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels) (Levels)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Levels (Monetary Statistics Publication)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.