Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)


Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196) - tis. - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 30.6.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
1. Centrální banka - počet poboček 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) 21.67 20.93 3.54 % 20.65 4.97 %
2. Úvěrové instituce - počet poboček 1.39 1.45 -3.73 % 1.45 -4.06 %
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) 21 373.69 20 266.15 5.46 % 19 143.02 11.65 %
z toho: Počet jednodenních vkladů přes internet/PC (tisíce) 17 727.43 16 701.19 6.14 % 15 662.18 13.19 %
z toho: Počet převoditelných jednodenních vkladů (tisíce) 18 680.39 17 843.13 4.69 % 16 979.99 10.01 %
z toho: Počet jednodenních vkladů převoditelných přes internet/PC (tisíce) 16 126.71 15 269.88 5.61 % 14 419.54 11.84 %
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) 20 060.89 20 025.54 0.18 % 18 568.33 8.04 %
Úvěrové instituce - správci informací o platebním účtu (AISP) - počet klientů 290.16 280.20 3.56 % 228.52 26.97 %
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů 4 209 082.95 4 142 384.88 1.61 % 4 347 226.10 -3.18 %
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů 150 875.06 154 354.18 -2.25 % 122 240.54 23.42 %
3. Poskytovatel platebních služeb, který vede účet (ASPSP) - počet platebních účtů s přístupem přes správce informací o platebním účtu (AISP) 626.16 448.21 39.70 % 335.16 86.83 %
4. Platební instituce - počet institucí 0.03 0.03 3.70 % 0.03 7.69 %
Platební instituce - počet platebních účtů 786.28 752.57 4.48 % 692.79 13.49 %
Platební instituce - počet institucí poskytujících služby přes pobočku 0.01 0.01 0.00 % 0.00 25.00 %
Platební instituce - počet institucí poskytujících služby přes agenta 0.01 0.01 16.67 % 0.01 0.00 %
Platební instituce - počet institucí poskytujících služby bez pobočky a bez agenta 0.28 0.28 1.08 % 0.27 5.66 %
Platební instituce - poskytovatelé služby nepřímého dání platebního příkazu (PISP) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Platební instituce - poskytovatelé služby informování o účtu (AISP) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
5. Instituce elektronických peněz - počet institucí 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
6. Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí 0.07 0.07 -10.81 % 0.08 -18.52 %
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček 3.48 3.47 0.26 % 3.46 0.66 %
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů 331.51 286.79 15.59 % 126.93 161.18 %

1. Centrální banka - počet poboček

Období Hodnota
30.06.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.12.2021 0.00
31.12.2020 0.00
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další >>

Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce)

Období Hodnota
30.06.2023 21.67
31.12.2022 20.93
30.06.2022 20.65
31.12.2021 20.04
31.12.2020 20.02
31.12.2019 19.78
31.12.2018 19.25
31.12.2017 17.38
31.12.2016 17.16
31.12.2015 16.44
Další >>

2. Úvěrové instituce - počet poboček

Období Hodnota
30.06.2023 1.39
31.12.2022 1.45
30.06.2022 1.45
31.12.2021 1.52
31.12.2020 1.57
31.12.2019 1.80
31.12.2018 1.85
31.12.2017 1.86
31.12.2016 1.96
31.12.2015 2.07
Další >>

Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce)

Období Hodnota
30.06.2023 21 373.69
31.12.2022 20 266.15
30.06.2022 19 143.02
31.12.2021 17 804.82
31.12.2020 17 108.57
31.12.2019 16 424.42
31.12.2018 15 571.08
31.12.2017 15 052.75
31.12.2016 14 658.48
31.12.2015 14 392.70
Další >>

z toho: Počet jednodenních vkladů přes internet/PC (tisíce)

Období Hodnota
30.06.2023 17 727.43
31.12.2022 16 701.19
30.06.2022 15 662.18
31.12.2021 14 605.69
31.12.2020 13 994.12
31.12.2019 13 035.12
31.12.2018 12 303.22
31.12.2017 11 811.26
31.12.2016 10 965.60
31.12.2015 9 952.05
Další >>

z toho: Počet převoditelných jednodenních vkladů (tisíce)

Období Hodnota
30.06.2023 18 680.39
31.12.2022 17 843.13
30.06.2022 16 979.99
31.12.2021 14 562.24
31.12.2020 13 669.29
31.12.2019 12 830.01
31.12.2018 12 103.06
31.12.2017 11 761.71
31.12.2016 11 395.73
31.12.2015 10 667.59
Další >>

z toho: Počet jednodenních vkladů převoditelných přes internet/PC (tisíce)

Období Hodnota
30.06.2023 16 126.71
31.12.2022 15 269.88
30.06.2022 14 419.54
31.12.2021 12 117.82
31.12.2020 11 263.80
31.12.2019 10 330.73
31.12.2018 9 741.18
31.12.2017 9 458.81
31.12.2016 8 736.92
31.12.2015 7 758.09
Další >>

Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce)

Období Hodnota
30.06.2023 20 060.89
31.12.2022 20 025.54
30.06.2022 18 568.33
31.12.2021 16 300.02
31.12.2020 15 431.84
31.12.2019 14 691.36
31.12.2018 13 759.14
31.12.2017 13 168.85
31.12.2016 12 599.83
31.12.2015 13 079.48
Další >>

Úvěrové instituce - správci informací o platebním účtu (AISP) - počet klientů

Období Hodnota
30.06.2023 290.16
31.12.2022 280.20
30.06.2022 228.52
Další >>

Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů

Období Hodnota
30.06.2023 4 209 082.95
31.03.2023 4 142 384.88
31.12.2022 4 092 469.12
30.09.2022 4 201 315.56
30.06.2022 4 347 226.10
31.03.2022 4 376 600.13
31.12.2021 4 392 401.49
30.11.2021 4 506 905.33
31.10.2021 4 544 328.31
30.09.2021 4 611 595.29
Další >>

Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů

Období Hodnota
30.06.2023 150 875.06
31.03.2023 154 354.18
31.12.2022 158 675.91
30.09.2022 148 497.29
30.06.2022 122 240.54
31.03.2022 130 371.63
31.12.2021 161 282.23
30.11.2021 173 104.51
31.10.2021 158 374.84
30.09.2021 159 457.22
Další >>

3. Poskytovatel platebních služeb, který vede účet (ASPSP) - počet platebních účtů s přístupem přes správce informací o platebním účtu (AISP)

Období Hodnota
30.06.2023 626.16
31.12.2022 448.21
30.06.2022 335.16
Další >>

4. Platební instituce - počet institucí

Období Hodnota
30.06.2023 0.03
31.12.2022 0.03
30.06.2022 0.03
Další >>

Platební instituce - počet platebních účtů

Období Hodnota
30.06.2023 786.28
31.12.2022 752.57
30.06.2022 692.79
Další >>

Platební instituce - počet institucí poskytujících služby přes pobočku

Období Hodnota
30.06.2023 0.01
31.12.2022 0.01
30.06.2022 0.00
Další >>

Platební instituce - počet institucí poskytujících služby přes agenta

Období Hodnota
30.06.2023 0.01
31.12.2022 0.01
30.06.2022 0.01
Další >>

Platební instituce - počet institucí poskytujících služby bez pobočky a bez agenta

Období Hodnota
30.06.2023 0.28
31.12.2022 0.28
30.06.2022 0.27
Další >>

Platební instituce - poskytovatelé služby nepřímého dání platebního příkazu (PISP)

Období Hodnota
30.06.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.06.2022 0.00
Další >>

Platební instituce - poskytovatelé služby informování o účtu (AISP)

Období Hodnota
30.06.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.06.2022 0.00
Další >>

5. Instituce elektronických peněz - počet institucí

Období Hodnota
30.06.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.12.2021 0.00
31.12.2020 0.00
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další >>

6. Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí

Období Hodnota
30.06.2023 0.07
31.12.2022 0.07
30.06.2022 0.08
31.12.2021 0.10
31.12.2020 0.11
31.12.2019 0.13
31.12.2018 0.18
31.12.2017 0.17
31.12.2016 0.17
31.12.2015 0.15
Další >>

Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček

Období Hodnota
30.06.2023 3.48
31.12.2022 3.47
30.06.2022 3.46
31.12.2021 3.86
31.12.2020 3.93
31.12.2019 3.95
31.12.2018 3.50
31.12.2017 4.04
31.12.2016 3.37
31.12.2015 3.28
Další >>

Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů

Období Hodnota
30.06.2023 331.51
31.12.2022 286.79
30.06.2022 126.93
31.12.2021 256.55
31.12.2020 316.37
31.12.2019 248.64
31.12.2018 215.46
31.12.2017 146.40
31.12.2016 57.34
31.12.2015 18.84
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.