Inflace - 2022, míra inflace a její vývoj v ČR

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
8 / 2022 11.7 % 17.2 % 0.4 % Zpráva
7 / 2022 10.6 % 17.5 % 1.3 % Zpráva
6 / 2022 9.4 % 17.2 % 1.6 % Zpráva
5 / 2022 8.1 % 16.0 % 1.8 % Zpráva
4 / 2022 7.0 % 14.2 % 1.8 % -
3 / 2022 6.1 % 12.7 % 1.7 % Zpráva
2 / 2022 5.2 % 11.0 % 1.3 % -
1 / 2022 4.5 % 9.9 % 4.4 % Zpráva
12 / 2021 3.8 % 6.6 % 0.4 % Zpráva
R / 2021 3.8 % - - -
12 / 2021 3.8 % 6.6 % 0.4 % Zpráva
11 / 2021 3.5 % 6.0 % 0.2 % -
10 / 2021 3.2 % 5.8 % 1.0 % Zpráva
8 / 2021 2.8 % 4.1 % 0.7 % Zpráva
7 / 2021 2.8 % 3.4 % 1.0 % Zpráva
6 / 2021 2.8 % 2.8 % 0.5 % -
5 / 2021 2.8 % 2.9 % 0.2 % -
4 / 2021 2.8 % 3.1 % 0.5 % Zpráva
3 / 2021 2.8 % 2.3 % 0.2 % Zpráva
2 / 2021 2.9 % 2.1 % 0.2 % Zpráva

12.09.2022 ČR - inflace v srpnu meziročně konečně mírně pokleslaSpotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn růstem cen v téměř všech oddílech spotřebního koše s výjimkou dopravy. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 17,2 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červenci.

 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 0,4 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny elektřiny o 0,7 %, zemního plynu o 1,0 %, tuhých paliv o 3,7 %, tepla a teplé vody o 1,2 % a nájemného z bytu o 0,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny sýrů a tvarohů o 2,0 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,5 %, nealkoholických nápojů o 1,2 %, uzenin o 1,0 %, ovoce o 1,2 % a másla o 3,8 %. Ceny zeleniny klesly o 3,5 %, z čehož ceny brambor byly nižší o 14,5 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn nižšími cenami pohonných hmot a olejů o 9,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,8 %.

„Největší vliv na změnu cenové hladiny měly v srpnu ceny pohonných hmot. Díky výraznému meziměsíčnímu poklesu o téměř 10 % byly jejich ceny nejníže od letošního února. Například Natural 95 se u čerpacích stanic prodával průměrně za necelých 42 korun za litr a nafta za necelých 44 korun za litr,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 17,2 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červenci. Zpomalení1) meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle doprava, kde zmírnil růst cen pohonných hmot a olejů na 28,3 % (v červenci 43,6 %). Naopak v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo k mírnému zrychlení meziročního cenového růstu. Ceny uzenin byly vyšší o 14,5 % (v červenci o 13,2 %), položek ve skupině mléko, sýry, vejce o 24,1 % (v červenci o 22,4 %) a cukru o 41,7 % (v červenci o 34,0 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v srpnu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 5,1 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, elektřiny o 34,6 %, zemního plynu o 61,4 %, tuhých paliv o 45,8 % a tepla a teplé vody o 20,1 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly meziročně vyšší zejména ceny mouky o 64,2 %, polotučného trvanlivého mléka o 48,7 %, drůbežího masa o 33,7 %, olejů a tuků o 49,8 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 16,2 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 24,7 % a ubytovacích služeb o 20,1 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) vzrostly o 18,0 % (v červenci o 19,3 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a dále cen stavebních prací a cen nových bytů pro vlastní bydlení. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 117,2 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 19,6 % a ceny služeb o 13,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 11,7 % (v červenci 10,6 %).
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)2)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v srpnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 17,1 % (v červenci o 17,3 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v srpnu 2022 za Eurozónu 9,1 % (v červenci 8,9 %), na Slovensku 13,3 % a v Německu 8,8 %. Nejvyšší byla v srpnu v Estonsku (25,2 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červenci 9,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce ceny v červenci meziročně vzrostly v Estonsku (o 23,2 %) a nejméně ve Francii a na Maltě (shodně o 6,8 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

* * *
 

Od dubna 2022 jsou nově ve Veřejné databázi souběžně s Rychlou informací zveřejňována data dle základního i podrobného členění klasifikace ECOICOP a spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb.
 

____________________


1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) HICP neobsahuje imputované nájemné.Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:012018-22 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-22 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  11. 10. 2022

 

Přílohy

 • cisc091222.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.09.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Inflace - zpravodajství


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.