Inflace - 2019, míra inflace a její vývoj v ČR - 5 let

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
1 / 19 2.2 % 2.5 % 1.0 % Zpráva
R / 18 2.1 % - - -
12 / 18 2.1 % 2.0 % 0.1 % -
11 / 18 2.2 % 2.0 % -0.1 % Zpráva
10 / 18 2.2 % 2.2 % 0.4 % -
9 / 18 2.3 % 2.3 % -0.3 % Zpráva
8 / 18 2.3 % 2.5 % 0.1 % Zpráva
7 / 18 2.3 % 2.3 % 0.2 % Zpráva
6 / 18 2.3 % 2.6 % 0.4 % Zpráva
5 / 18 2.3 % 2.2 % 0.5 % Zpráva
3 / 18 2.3 % 1.7 % -0.1 % Zpráva
2 / 18 2.4 % 1.8 % 0.0 % Zpráva
1 / 18 2.4 % 2.2 % 0.6 % -
R / 17 2.5 % - - -
12 / 17 2.5 % 2.4 % 0.1 % Zpráva
11 / 17 2.4 % 2.6 % 0.3 % Zpráva
10 / 17 2.3 % 2.9 % 0.5 % Zpráva
9 / 17 2.2 % 2.7 % -0.1 % Zpráva
8 / 17 2.0 % 2.5 % -0.1 % -
7 / 17 1.8 % 2.5 % 0.5 % Zpráva

13.02.2019 Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2019: Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,0 %


Kód: 012024-19
 
Informace o produktu
Kód: 012024-19
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy spotřebitelských cen - inflace
Poznámka: Data za leden, duben, prosinec:+ 3 dny, květen, červen: +1 den
Anotace: Měsíční informace o vývoji indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za domácnosti celkem, domácnosti důchodců a domácnosti žijící v hl. m. Praze.
Územní členění: Stát
Kontakt: pavla.sediva@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:  
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 10. kalendářní den po období
Datum vydání: 13.02.2019, 11.03.2019, 10.04.2019, 13.05.2019, 11.06.2019, 11.07.2019, 12.08.2019, 10.09.2019, 10.10.2019, 11.11.2019, 10.12.2019, 13.01.2020
Rok: 2019
 
 

 

Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,0 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 2,5 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v prosinci.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle bydlení způsobilo především zvýšení cen elektřiny o 5,3 %, tepla a teplé vody o 2,8 %, nájemného z bytu o 0,7 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 0,5 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 8,1 %, vína o 8,4 %, piva o 3,0 % a tabákových výrobků o 0,3 %. Růst cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn zejména zvýšením cen dovolených s komplexními službami o 11,5 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny zeleniny o 2,8 %, z čehož ceny brambor vzrostly o 3,1 %. Ceny drůbežího masa se zvýšily o 2,9 %, ovoce o 2,0 %, olejů a tuků o 2,2 %, jogurtů o 3,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 2,1 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v lednu působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 2,9 % a obuvi o 2,1 %. V oddíle doprava pokračoval již třetí měsíc pokles cen pohonných hmot a olejů, který byl v lednu -3,8 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,63 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (31,14 Kč/l) byly nejnižší od března, resp. dubna 2018.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,0 % a ceny služeb o 1,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 2,5 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v prosinci. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle bydlení, kde ceny nájemného z bytu byly v lednu vyšší o 3,8 % (v prosinci o 3,3 %), vodného a stočného shodně o 2,6 % (v prosinci o 1,8 %, resp. o 1,3 %), elektřiny o 8,2 % (v prosinci o 5,6 %), tepla a teplé vody o 3,8 % (v prosinci o 1,0 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 3,4 % (v prosinci o 1,9 %), tabákových výrobků o 4,1 % (v prosinci o 3,9 %) a ceny vína přešly z prosincového poklesu o 2,9 % v růst o 0,3 % v lednu. U dvou oddílů spotřebního koše došlo ke zmírnění meziročního cenového poklesu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly ceny vajec o 22,4 % (v prosinci o 27,8 %), ovoce o 8,5 % (v prosinci o 10,2 %), ceny másla přešly z prosincového poklesu o 5,4 % v růst o 3,8 % v lednu a ceny brambor zrychlily meziroční růst na 55,9 % (v prosinci 41,7 %). V oddíle odívání a obuv byly ceny oděvů nižší o 2,4 % (v prosinci o 2,7 %) a ceny obuvi meziročně vzrostly o 4,5 % (v prosinci o 2,5 %). Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot a olejů, které byly v lednu vyšší o 1,6 % (v prosinci o 6,1 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly nadále největší vliv (který v lednu ještě zesílil) ceny v oddíle bydlení (nárůst o 4,9 %). Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 3,2 %). Vliv na zvýšení cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 5,4 %, pojištění o 6,4 % a finančních služeb o 4,3 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 3,9 % a ceny ubytovacích služeb o 2,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v lednu zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly ceny cukru o 30,6 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,4 %, nealkoholických nápojů o 1,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,5 % a ceny služeb o 3,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 2,2 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v prosinci 1,7 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v listopadu. Nejvíce ceny vzrostly v Estonsku (o 3,3 %) a nejméně v Řecku a Portugalsku (o 0,6 %). Na Slovensku cenový růst v prosinci zpomalil na 1,9 % z 2,0 % v listopadu. V Německu byly ceny vyšší o 1,7 % (v listopadu o 2,2 %). Podle předběžných výpočtů byl v lednu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 1,0 % a meziroční 2,0 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za leden 2019 je 1,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

 ________________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI:  11. 3. 2019

Přílohy

 • cisc021319.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubory mp3)
 

Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies