Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Clo, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
- Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR) (1115)
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daňové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daň z příjmů - fyzické osoby, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daň z příjmů - právnické osoby, Podniky, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daň z příjmů - fyzické osoby - srážková daň, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daň z příjmů - fyzické osoby - z přiznání, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daň z příjmů - fyzické osoby - závislá činnost, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Spotřební daně, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Ostatní daně z výroby, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Dálniční poplatky a mýtné, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daň z přidané hodnoty (DPH), Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Daň z nemovitostí, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Majetkové daně, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR): Měsíční, Silniční daň, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Daňové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Daňové příjmy - správní poplatky, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Kapitálové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Ostatní běžné příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Celkové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 267.54 219.76 21.74% 252.14 6.11%
UK2 spotřební daně 71.43 58.96 21.15% 77.25 -7.53%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 169.55 74.74 126.85% 128.03 32.43%
UK5 DzP fyzické osoby 104.10 77.39 34.51% 83.17 25.17%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 19.51 15.06 29.55% 13.51 44.41%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 3.57 -3.10 - 215.16% 4.56 -21.71%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 81.02 65.43 23.83% 65.09 24.47%
UK9 silniční daň 0.46 0.45 2.22% 1.69 -72.78%
UK10 daň nemovitostí 8.61 7.83 9.96% 8.57 0.47%
UK11 majetkové daně 0.00 0.00 - 0.03 -
UK12 dálniční poplatek a mýtné 9.40 7.56 24.34% 9.36 0.43%
UK13 ostatní daně a poplatky 13.16 12.51 5.20% 12.04 9.30%
UK14 Daňové příjmy celkem 644.25 459.19 40.30% 572.29 12.57%

daň z přidané hodnoty

ObdobíHodnota
30.06.2023 267.54
31.05.2023 219.76
30.04.2023 181.53
31.03.2023 122.97
28.02.2023 84.51
31.01.2023 55.51
31.12.2022 536.19
30.11.2022 487.67
31.10.2022 444.38
30.09.2022 383.51
Další »
daň z přidané hodnoty,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

spotřební daně

ObdobíHodnota
30.06.2023 71.43
31.05.2023 58.96
30.04.2023 45.49
31.03.2023 34.69
28.02.2023 23.01
31.01.2023 12.25
31.12.2022 160.66
30.11.2022 146.49
31.10.2022 133.45
30.09.2022 120.31
Další »
spotřební daně,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Clo

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.00
31.05.2023 0.00
30.04.2023 0.00
31.03.2023 0.00
28.02.2023 0.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.11.2022 0.00
31.10.2022 0.00
30.09.2022 0.00
Další »
Clo,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

DzP právnické osoby

ObdobíHodnota
30.06.2023 169.55
31.05.2023 74.74
30.04.2023 66.41
31.03.2023 61.77
28.02.2023 3.95
31.01.2023 1.98
31.12.2022 235.35
30.11.2022 188.58
31.10.2022 186.12
30.09.2022 186.04
Další »
DzP  právnické osoby,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

DzP fyzické osoby

ObdobíHodnota
30.06.2023 104.10
31.05.2023 77.39
30.04.2023 60.79
31.03.2023 56.74
28.02.2023 36.52
31.01.2023 19.89
31.12.2022 195.50
30.11.2022 169.78
31.10.2022 153.23
30.09.2022 136.87
Další »
DzP  fyzické osoby,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

DzP fyzické osoby - srážková daň

ObdobíHodnota
30.06.2023 19.51
31.05.2023 15.06
30.04.2023 11.73
31.03.2023 8.91
28.02.2023 5.98
31.01.2023 3.46
31.12.2022 31.95
30.11.2022 28.00
31.10.2022 25.38
30.09.2022 22.77
Další »
DzP  fyzické osoby - srážková daň,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

DzP fyzické osoby - z přiznání

ObdobíHodnota
30.06.2023 3.57
31.05.2023 -3.10
30.04.2023 -1.61
31.03.2023 7.69
28.02.2023 1.22
31.01.2023 0.43
31.12.2022 13.96
30.11.2022 10.31
31.10.2022 9.90
30.09.2022 9.33
Další »
DzP  fyzické osoby - z přiznání,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

DzP fyzické osoby - závislá činnost

ObdobíHodnota
30.06.2023 81.02
31.05.2023 65.43
30.04.2023 50.67
31.03.2023 40.14
28.02.2023 29.32
31.01.2023 16.00
31.12.2022 149.59
30.11.2022 131.47
31.10.2022 117.95
30.09.2022 104.76
Další »
DzP  fyzické osoby - závislá činnost,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

silniční daň

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.46
31.05.2023 0.45
30.04.2023 0.66
31.03.2023 0.43
28.02.2023 0.48
31.01.2023 0.44
31.12.2022 1.73
30.11.2022 1.67
31.10.2022 1.74
30.09.2022 1.76
Další »
silniční  daň,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

daň nemovitostí

ObdobíHodnota
30.06.2023 8.61
31.05.2023 7.83
30.04.2023 0.78
31.03.2023 0.21
28.02.2023 0.14
31.01.2023 0.09
31.12.2022 12.42
30.11.2022 12.00
31.10.2022 9.44
30.09.2022 9.35
Další »
daň  nemovitostí,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

majetkové daně

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.00
31.05.2023 0.00
30.04.2023 0.00
31.03.2023 0.00
28.02.2023 0.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 0.04
30.11.2022 0.04
31.10.2022 0.04
30.09.2022 0.04
Další »
majetkové  daně,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

dálniční poplatek a mýtné

ObdobíHodnota
30.06.2023 9.40
31.05.2023 7.56
30.04.2023 5.93
31.03.2023 4.21
28.02.2023 2.43
31.01.2023 0.00
31.12.2022 19.10
30.11.2022 17.57
31.10.2022 16.08
30.09.2022 14.70
Další »
dálniční poplatek a mýtné,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

ostatní daně a poplatky

ObdobíHodnota
30.06.2023 13.16
31.05.2023 12.51
30.04.2023 12.07
31.03.2023 7.78
28.02.2023 7.28
31.01.2023 5.85
31.12.2022 23.51
30.11.2022 23.04
31.10.2022 22.47
30.09.2022 17.76
Další »
ostatní daně a poplatky,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Daňové příjmy celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 644.25
31.05.2023 459.19
30.04.2023 373.67
31.03.2023 288.79
28.02.2023 158.33
31.01.2023 96.01
31.12.2022 1 184.51
30.11.2022 1 046.84
31.10.2022 966.95
30.09.2022 870.33
Další »
Daňové příjmy celkem,Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR) (Státní rozpočet a daně)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V