Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 103 162.00 77 568.00 33.00% 78 967.00 30.64%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 75 907.00 65 400.00 16.07% 106 972.00 -29.04%
UK3 Daňové příjmy - DPH 208 742.00 185 014.00 12.82% 203 953.00 2.35%
UK4 Daňové příjmy - SD 105 993.00 91 638.00 15.66% 112 303.00 -5.62%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 440 981.00 391 900.00 12.52% 392 831.00 12.26%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně -94.00 - 103.00 -8.74% 4 155.00 - 102.26%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 884.00 1 672.00 12.68% 1 615.00 16.66%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 9 112.00 8 620.00 5.71% 7 411.00 22.95%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 2 355.00 2 325.00 1.29% 2 465.00 -4.46%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 419.00 355.00 18.03% 438.00 -4.34%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 13 753.00 12 235.00 12.41% 15 278.00 -9.98%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 91 862.00 86 452.00 6.26% 117 832.00 -22.04%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 49 925.00 44 927.00 11.12% 50 709.00 -1.55%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 99 897.00 85 976.00 16.19% 97 908.00 2.03%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 106 180.00 102 947.00 3.14% 73 105.00 45.24%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 135 456.00 121 065.00 11.89% 107 204.00 26.35%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 198 409.00 166 600.00 19.09% 185 782.00 6.80%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 72 621.00 68 943.00 5.33% 72 321.00 0.41%
UK20 Běžné výdaje - důchody 399 181.00 354 114.00 12.73% 378 297.00 5.52%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 7 763.00 6 963.00 11.49% 7 993.00 -2.88%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 77 695.00 69 890.00 11.17% 80 569.00 -3.57%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 36 586.00 32 446.00 12.76% 38 693.00 -5.45%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 39 651.00 35 271.00 12.42% 35 799.00 10.76%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 34 481.00 25 574.00 34.83% 32 136.00 7.30%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 12 853.00 10 926.00 17.64% 13 241.00 -2.93%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 10 410.00 9 317.00 11.73% 11 241.00 -7.39%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 16 440.00 14 283.00 15.10% 18 602.00 -11.62%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 9 935.00 9 320.00 6.60% 9 719.00 2.22%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 323.56 287.06 12.72% 301.17 7.43%
UK2 spotřební daně 111.25 96.17 15.68% 117.89 -5.63%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 159.64 119.95 33.09% 116.74 36.75%
UK5 DzP fyzické osoby 119.99 103.06 16.43% 161.11 -25.52%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 18.23 15.96 14.22% 15.54 17.31%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 5.26 3.12 68.59% 2.12 148.11%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 96.50 83.97 14.92% 143.45 -32.73%
UK9 silniční daň 3.58 3.49 2.58% 3.65 -1.92%
UK10 daň nemovitostí 8.87 8.79 0.91% 8.66 2.42%
UK11 majetkové daně -0.11 -0.11 0.00 4.15 - 102.65%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 15.67 13.78 13.72% 12.61 24.27%
UK13 ostatní daně a poplatky 13.03 12.37 5.34% 8.46 54.02%
UK14 Daňové příjmy celkem 755.48 644.56 17.21% 734.43 2.87%
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)
daň z přidané hodnoty (237 hodnot, 30.09.2021)
spotřební daně (237 hodnot, 30.09.2021)
Clo (236 hodnot, 30.09.2021)
DzP právnické osoby (237 hodnot, 30.09.2021)
DzP fyzické osoby (237 hodnot, 30.09.2021)
DzP fyzické osoby - srážková daň (237 hodnot, 30.09.2021)
DzP fyzické osoby - z přiznání (237 hodnot, 30.09.2021)
DzP fyzické osoby - závislá činnost (237 hodnot, 30.09.2021)
silniční daň (237 hodnot, 30.09.2021)
daň nemovitostí (237 hodnot, 30.09.2021)
majetkové daně (237 hodnot, 30.09.2021)
dálniční poplatek a mýtné (237 hodnot, 30.09.2021)
ostatní daně a poplatky (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy celkem (237 hodnot, 30.09.2021)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)
Daňové příjmy - DzP PO (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy - DzP FO (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy - DPH (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy - SD (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy - majetkové daně (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy - cla (234 hodnoty, 30.09.2021)
Daňové příjmy - správní poplatky (237 hodnot, 30.09.2021)
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy (237 hodnot, 30.09.2021)
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků (237 hodnot, 30.09.2021)
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček (85 hodnot, 30.09.2021)
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (237 hodnot, 30.09.2021)
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - výdaje na platy (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - transfery podnikům (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - důchody (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - státní sociální podpora (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU (237 hodnot, 30.09.2021)
Běžné výdaje - státní dluh (237 hodnot, 30.09.2021)
Kapitálové výdaje - investiční nákupy (237 hodnot, 30.09.2021)
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům (237 hodnot, 30.09.2021)
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům (237 hodnot, 30.09.2021)
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím (237 hodnot, 30.09.2021)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností (Banky celkem)
Daňové pohledávky (Aktiva (v tis. Kč))
Pohledávky ze splatné daně (Aktiva (v tis. Kč))
Pohledávky z odložené daně (Aktiva (v tis. Kč))
Rezervy na právní problémy a daňové spory (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Daňové závazky (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Závazky ze splatné daně (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Závazky z odložené daně (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))

Označení stránky: státní rozpočet čr 2018, Státní rozpočet a daně, odvody do státního rozpočtu 2018 statistika
?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.