Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 121 481.00 119 687.00 1.50% 104 403.00 16.36%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 107 425.00 97 051.00 10.69% 94 955.00 13.13%
UK3 Daňové příjmy - DPH 314 162.00 286 708.00 9.58% 270 537.00 16.13%
UK4 Daňové příjmy - SD 139 939.00 127 516.00 9.74% 135 670.00 3.15%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 575 611.00 522 270.00 10.21% 538 844.00 6.82%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 54.00 50.00 8.00% -67.00 - 180.60%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 933.00 1 815.00 6.50% 2 320.00 -16.68%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 12 792.00 11 449.00 11.73% 10 313.00 24.04%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 3 750.00 3 676.00 2.01% 2 401.00 56.18%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 500.00 460.00 8.70% 435.00 14.94%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 17 700.00 16 031.00 10.41% 16 945.00 4.46%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 98 193.00 91 871.00 6.88% 122 957.00 -20.14%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 75 399.00 68 788.00 9.61% 63 466.00 18.80%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 124 866.00 112 078.00 11.41% 126 115.00 -0.99%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 77 442.00 67 201.00 15.24% 119 483.00 -35.19%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 172 407.00 158 766.00 8.59% 178 070.00 -3.18%
UK18 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj. 120 357.00 111 304.00 8.13% 115 924.00 3.82%
UK19 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům 52 050.00 47 401.00 9.81% 62 083.00 -16.16%
UK20 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 225 632.00 200 153.00 12.73% 234 649.00 -3.84%
UK21 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 78 473.00 73 373.00 6.95% 83 459.00 -5.97%
UK22 Běžné výdaje - sociální dávky celkem 702 135.00 635 246.00 10.53% 634 651.00 10.63%
UK23 Běžné výdaje - důchody 537 332.00 485 441.00 10.69% 487 008.00 10.33%
UK24 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 9 055.00 8 258.00 9.65% 9 245.00 -2.06%
UK25 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 104 203.00 94 544.00 10.22% 93 886.00 10.99%
UK26 Běžné výdaje - státní sociální podpora 51 545.00 47 002.00 9.67% 44 512.00 15.80%
UK27 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 50 528.00 45 917.00 10.04% 49 003.00 3.11%
UK28 Běžné výdaje - státní dluh 46 359.00 40 347.00 14.90% 38 611.00 20.07%
UK29 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 22 797.00 19 152.00 19.03% 27 192.00 -16.16%
UK30 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 13 674.00 12 424.00 10.06% 13 493.00 1.34%
UK31 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 18 803.00 15 811.00 18.92% 22 545.00 -16.60%
UK32 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 10 526.00 8 607.00 22.30% 12 364.00 -14.87%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 487.67 444.38 9.74% 419.80 16.17%
UK2 spotřební daně 146.49 133.45 9.77% 142.37 2.89%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 188.58 186.12 1.32% 162.06 16.36%
UK5 DzP fyzické osoby 169.78 153.23 10.80% 150.20 13.04%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 28.00 25.38 10.32% 21.99 27.33%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 10.31 9.90 4.14% 6.32 63.13%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 131.47 117.95 11.46% 121.89 7.86%
UK9 silniční daň 1.67 1.74 -4.02% 4.61 -63.77%
UK10 daň nemovitostí 12.00 9.44 27.12% 11.42 5.08%
UK11 majetkové daně 0.04 0.04 0.00 -0.08 - 150.00%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 17.57 16.08 9.27% 19.13 -8.15%
UK13 ostatní daně a poplatky 23.04 22.47 2.54% 16.19 42.31%
UK14 Daňové příjmy celkem 1 046.84 966.95 8.26% 925.69 13.09%
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)
daň z přidané hodnoty (251 hodnota, 30.11.2022)
spotřební daně (251 hodnota, 30.11.2022)
Clo (250 hodnot, 30.11.2022)
DzP právnické osoby (251 hodnota, 30.11.2022)
DzP fyzické osoby (251 hodnota, 30.11.2022)
DzP fyzické osoby - srážková daň (251 hodnota, 30.11.2022)
DzP fyzické osoby - z přiznání (251 hodnota, 30.11.2022)
DzP fyzické osoby - závislá činnost (251 hodnota, 30.11.2022)
silniční daň (251 hodnota, 30.11.2022)
daň nemovitostí (251 hodnota, 30.11.2022)
majetkové daně (251 hodnota, 30.11.2022)
dálniční poplatek a mýtné (251 hodnota, 30.11.2022)
ostatní daně a poplatky (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy celkem (251 hodnota, 30.11.2022)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)
Daňové příjmy - DzP PO (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy - DzP FO (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy - DPH (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy - SD (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy - majetkové daně (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy - cla (248 hodnot, 30.11.2022)
Daňové příjmy - správní poplatky (251 hodnota, 30.11.2022)
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy (251 hodnota, 30.11.2022)
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků (251 hodnota, 30.11.2022)
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček (99 hodnot, 30.11.2022)
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (251 hodnota, 30.11.2022)
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - výdaje na platy (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - transfery podnikům (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj. (23 hodnoty, 30.11.2022)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům (23 hodnoty, 30.11.2022)
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - sociální dávky celkem (23 hodnoty, 30.11.2022)
Běžné výdaje - důchody (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - státní sociální podpora (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU (251 hodnota, 30.11.2022)
Běžné výdaje - státní dluh (251 hodnota, 30.11.2022)
Kapitálové výdaje - investiční nákupy (251 hodnota, 30.11.2022)
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům (251 hodnota, 30.11.2022)
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům (251 hodnota, 30.11.2022)
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím (251 hodnota, 30.11.2022)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Označení stránky: státní rozpočet čr 2018, Státní rozpočet a daně, odvody do státního rozpočtu 2018 statistika
?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.