Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 27 750.00 28 179.00 -1.52% 29 790.00 -6.85%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 39 324.00 44 010.00 -10.65% 43 986.00 -10.60%
UK3 Daňové příjmy - DPH 90 148.00 66 367.00 35.83% 91 497.00 -1.47%
UK4 Daňové příjmy - SD 47 622.00 37 283.00 27.73% 46 492.00 2.43%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 182 981.00 137 580.00 33.00% 178 792.00 2.34%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 3 720.00 3 330.00 11.71% 4 742.00 -21.55%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 834.00 656.00 27.13% 659.00 26.56%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 3 883.00 3 462.00 12.16% 3 447.00 12.65%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 209.00 158.00 32.28% 316.00 -33.86%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 182.00 177.00 2.82% 482.00 -62.24%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 6 541.00 4 855.00 34.73% 6 060.00 7.94%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 58 829.00 45 709.00 28.70% 59 122.00 -0.50%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 26 508.00 18 415.00 43.95% 18 993.00 39.57%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 35 236.00 23 369.00 50.78% 33 895.00 3.96%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 19 650.00 15 073.00 30.37% 17 761.00 10.64%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 52 516.00 42 435.00 23.76% 47 855.00 9.74%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 72 907.00 67 547.00 7.94% 65 064.00 12.05%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 43 418.00 33 541.00 29.45% 38 847.00 11.77%
UK20 Běžné výdaje - důchody 171 673.00 126 068.00 36.17% 158 254.00 8.48%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 3 191.00 2 457.00 29.87% 3 015.00 5.84%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 31 810.00 23 386.00 36.02% 27 604.00 15.24%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 16 400.00 11 816.00 38.79% 12 773.00 28.40%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 18 486.00 14 635.00 26.31% 20 020.00 -7.66%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 4 095.00 3 431.00 19.35% 8 173.00 -49.90%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 4 761.00 2 850.00 67.05% 2 422.00 96.57%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 4 397.00 3 089.00 42.34% 3 666.00 19.94%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 6 285.00 4 210.00 49.29% 6 152.00 2.16%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 4 072.00 2 962.00 37.47% 4 784.00 -14.88%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 132.97 97.78 35.99% 135.04 -1.53%
UK2 spotřební daně 50.02 39.16 27.73% 49.01 2.06%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 41.23 41.35 -0.29% 43.97 -6.23%
UK5 DzP fyzické osoby 61.38 65.13 -5.76% 67.38 -8.90%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 6.04 4.62 30.74% 5.50 9.82%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání -3.58 5.75 - 162.26% -1.83 95.63%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 58.93 54.76 7.62% 63.71 -7.50%
UK9 silniční daň 2.40 1.34 79.10% 2.82 -14.89%
UK10 daň nemovitostí 0.65 0.18 261.11% 0.57 14.04%
UK11 majetkové daně 3.72 3.33 11.71% 4.74 -21.52%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 6.85 4.30 59.30% 6.46 6.04%
UK13 ostatní daně a poplatky 4.39 3.92 11.99% 3.84 14.32%
UK14 Daňové příjmy celkem 303.60 256.49 18.37% 313.83 -3.26%
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
daň z přidané hodnoty (220 hodnot, 30.04.2020)
spotřební daně (220 hodnot, 30.04.2020)
Clo (219 hodnot, 30.04.2020)
DzP právnické osoby (220 hodnot, 30.04.2020)
DzP fyzické osoby (220 hodnot, 30.04.2020)
DzP fyzické osoby - srážková daň (220 hodnot, 30.04.2020)
DzP fyzické osoby - z přiznání (220 hodnot, 30.04.2020)
DzP fyzické osoby - závislá činnost (220 hodnot, 30.04.2020)
silniční daň (220 hodnot, 30.04.2020)
daň nemovitostí (220 hodnot, 30.04.2020)
majetkové daně (220 hodnot, 30.04.2020)
dálniční poplatek a mýtné (220 hodnot, 30.04.2020)
ostatní daně a poplatky (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy celkem (220 hodnot, 30.04.2020)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu
Daňové příjmy - DzP PO (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - DzP FO (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - DPH (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - SD (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - majetkové daně (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - cla (217 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - správní poplatky (220 hodnot, 30.04.2020)
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy (220 hodnot, 30.04.2020)
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků (220 hodnot, 30.04.2020)
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček (68 hodnot, 30.04.2020)
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (220 hodnot, 30.04.2020)
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - výdaje na platy (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - transfery podnikům (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - důchody (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - státní sociální podpora (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU (220 hodnot, 30.04.2020)
Běžné výdaje - státní dluh (220 hodnot, 30.04.2020)
Kapitálové výdaje - investiční nákupy (220 hodnot, 30.04.2020)
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům (220 hodnot, 30.04.2020)
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům (220 hodnot, 30.04.2020)
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím (220 hodnot, 30.04.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
Státní fondy (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (CM celkem) - č.2)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (Státní rozpočet a daně)
Daňové příjmy - DzP PO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)
Daňové příjmy - DzP FO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)
Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)
Daňové příjmy - SD (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)
Daňové příjmy - majetkové daně (Vybrané ukazatele státního rozpočtu)

Označení stránky: státní rozpočet čr 2018, Státní rozpočet a daně, statistika státního rozpočtu, daně a státní rozpočet, statistika vládní rozpočet čr

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies