Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Státní rozpočet a daně
- Vládní finanční statistika
30.06.2023 Banky - Počet subjektů: Čtvrtletní, Celkem, Se státní účastí
30.06.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Korunová aktiva nerezidentů: Tuzemské státní dluhopisy v držení nerezidentů, Objem, Měsíční
31.12.2022 Transakce s rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13): Roční, Výdaje (Užití), Ostatní daně z výroby, Finanční instituce, Vládní instituce
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daně z výroby a z dovozu
31.12.2022 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daně z produktů
31.12.2022 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní daně z výroby
31.12.2022 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Běžné daně z důchodů, jmění a jiné
31.12.2022 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Kapitálové daně
31.12.2022 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní daně z výroby
31.12.2022 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Běžné daně z důchodů, jmění a jiné
31.12.2022 Zdroje HDP: Roční, 2015, Stálé ceny, D21 Daně z produktů, Stejné období přechozího roku = 100, Neočištěno
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 121 368.00 52 784.00 129.93% 87 671.00 38.44%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 66 323.00 47 831.00 38.66% 52 985.00 25.17%
UK3 Daňové příjmy - DPH 172 446.00 141 630.00 21.76% 162 597.00 6.06%
UK4 Daňové příjmy - SD 68 141.00 56 279.00 21.08% 73 710.00 -7.56%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 339 247.00 280 716.00 20.85% 309 772.00 9.52%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 28.00 22.00 27.27% 31.00 -9.68%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 003.00 807.00 24.29% 1 133.00 -11.47%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 8 001.00 7 446.00 7.45% 7 552.00 5.95%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 3 310.00 1 096.00 202.01% 2 846.00 16.30%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 231.00 143.00 61.54% 308.00 -25.00%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 10 210.00 8 399.00 21.56% 10 067.00 1.42%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 108 978.00 54 626.00 99.50% 64 339.00 69.38%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 34 050.00 27 185.00 25.25% 39 469.00 -13.73%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 67 133.00 53 096.00 26.44% 60 914.00 10.21%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 77 814.00 69 712.00 11.62% 34 101.00 128.19%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 96 651.00 81 966.00 17.92% 100 413.00 -3.75%
UK18 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj. 69 371.00 57 785.00 20.05% 71 647.00 -3.18%
UK19 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům 27 231.00 24 139.00 12.81% 28 723.00 -5.19%
UK20 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 178 965.00 133 489.00 34.07% 153 608.00 16.51%
UK21 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 57 079.00 49 824.00 14.56% 53 135.00 7.42%
UK22 Běžné výdaje - sociální dávky celkem 435 358.00 356 904.00 21.98% 372 926.00 16.74%
UK23 Běžné výdaje - důchody 342 030.00 279 318.00 22.45% 285 690.00 19.72%
UK24 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 5 390.00 4 606.00 17.02% 5 054.00 6.65%
UK25 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 58 460.00 48 747.00 19.93% 58 024.00 0.75%
UK26 Běžné výdaje - státní sociální podpora 29 478.00 24 233.00 21.64% 24 157.00 22.03%
UK27 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 29 146.00 24 335.00 19.77% 28 065.00 3.85%
UK28 Běžné výdaje - státní dluh 37 369.00 37 233.00 0.37% 22 961.00 62.75%
UK29 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 11 917.00 8 223.00 44.92% 9 453.00 26.07%
UK30 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 10 135.00 7 998.00 26.72% 8 092.00 25.25%
UK31 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 8 847.00 6 277.00 40.94% 8 152.00 8.53%
UK32 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 6 817.00 5 409.00 26.03% 5 248.00 29.90%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 267.54 219.76 21.74% 252.14 6.11%
UK2 spotřební daně 71.43 58.96 21.15% 77.25 -7.53%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 169.55 74.74 126.85% 128.03 32.43%
UK5 DzP fyzické osoby 104.10 77.39 34.51% 83.17 25.17%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 19.51 15.06 29.55% 13.51 44.41%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 3.57 -3.10 - 215.16% 4.56 -21.71%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 81.02 65.43 23.83% 65.09 24.47%
UK9 silniční daň 0.46 0.45 2.22% 1.69 -72.78%
UK10 daň nemovitostí 8.61 7.83 9.96% 8.57 0.47%
UK11 majetkové daně 0.00 0.00 - 0.03 -
UK12 dálniční poplatek a mýtné 9.40 7.56 24.34% 9.36 0.43%
UK13 ostatní daně a poplatky 13.16 12.51 5.20% 12.04 9.30%
UK14 Daňové příjmy celkem 644.25 459.19 40.30% 572.29 12.57%
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)
daň z přidané hodnoty (258 hodnot, 30.06.2023)
spotřební daně (258 hodnot, 30.06.2023)
Clo (257 hodnot, 30.06.2023)
DzP právnické osoby (258 hodnot, 30.06.2023)
DzP fyzické osoby (258 hodnot, 30.06.2023)
DzP fyzické osoby - srážková daň (258 hodnot, 30.06.2023)
DzP fyzické osoby - z přiznání (258 hodnot, 30.06.2023)
DzP fyzické osoby - závislá činnost (258 hodnot, 30.06.2023)
silniční daň (258 hodnot, 30.06.2023)
daň nemovitostí (258 hodnot, 30.06.2023)
majetkové daně (258 hodnot, 30.06.2023)
dálniční poplatek a mýtné (258 hodnot, 30.06.2023)
ostatní daně a poplatky (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)
Daňové příjmy - DzP PO (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - DzP FO (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - DPH (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - SD (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - majetkové daně (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - cla (255 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - správní poplatky (258 hodnot, 30.06.2023)
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy (258 hodnot, 30.06.2023)
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků (258 hodnot, 30.06.2023)
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček (106 hodnot, 30.06.2023)
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (258 hodnot, 30.06.2023)
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - výdaje na platy (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - transfery podnikům (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj. (30 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům (30 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - sociální dávky celkem (30 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - důchody (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - státní sociální podpora (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU (258 hodnot, 30.06.2023)
Běžné výdaje - státní dluh (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitálové výdaje - investiční nákupy (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím (258 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARADZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V