Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 1 746.00 782.00 123.27% 2 039.00 -14.37%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 21 318.00 14 316.00 48.91% 29 044.00 -26.60%
UK3 Daňové příjmy - DPH 43 330.00 29 462.00 47.07% 48 987.00 -11.55%
UK4 Daňové příjmy - SD 19 906.00 10 949.00 81.81% 24 828.00 -19.82%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 94 426.00 48 664.00 94.04% 93 112.00 1.41%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně -88.00 -55.00 60.00% 2 429.00 - 103.62%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 393.00 135.00 191.11% 253.00 55.34%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 3 341.00 1 137.00 193.84% 3 141.00 6.37%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 100.00 10.00 900.00% 105.00 -4.76%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 200.00 104.00 92.31% 105.00 90.48%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 600.00 263.00 128.14% 3 229.00 -81.42%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 20 361.00 12 613.00 61.43% 18 610.00 9.41%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 8 556.00 3 261.00 162.37% 7 137.00 19.88%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 11 858.00 112.00 10 487.50% 11 688.00 1.45%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 25 181.00 5 456.00 361.53% 10 926.00 130.47%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 39 502.00 19 545.00 102.11% 32 157.00 22.84%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 45 392.00 43 391.00 4.61% 40 561.00 11.91%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 17 592.00 8 708.00 102.02% 13 935.00 26.24%
UK20 Běžné výdaje - důchody 88 853.00 44 488.00 99.72% 84 843.00 4.73%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 1 943.00 909.00 113.75% 1 612.00 20.53%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 17 273.00 8 787.00 96.57% 15 484.00 11.55%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 7 972.00 3 992.00 99.70% 7 271.00 9.64%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 15 057.00 5 748.00 161.95% 12 324.00 22.18%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 4 092.00 1 444.00 183.38% 455.00 799.34%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 437.00 50.00 774.00% 628.00 -30.41%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 1 557.00 542.00 187.27% 1 343.00 15.93%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 1 820.00 584.00 211.64% 1 712.00 6.31%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 1 238.00 240.00 415.83% 1 299.00 -4.70%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 63.35 45.42 39.48% 72.19 -12.25%
UK2 spotřební daně 21.03 11.50 82.87% 26.10 -19.43%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 2.63 1.12 134.82% 2.97 -11.45%
UK5 DzP fyzické osoby 33.71 22.50 49.82% 43.58 -22.65%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 3.25 2.00 62.50% 3.28 -0.91%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 0.98 0.27 262.96% 1.09 -10.09%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 29.48 20.23 45.72% 39.20 -24.80%
UK9 silniční daň 0.70 0.37 89.19% 1.16 -39.66%
UK10 daň nemovitostí 0.11 0.06 83.33% 0.14 -21.43%
UK11 majetkové daně -0.09 -0.05 80.00% 2.43 - 103.70%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 3.52 0.99 255.56% 3.02 16.56%
UK13 ostatní daně a poplatky 5.61 3.25 72.62% 3.48 61.21%
UK14 Daňové příjmy celkem 130.57 85.16 53.32% 155.07 -15.80%
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)
daň z přidané hodnoty (230 hodnot, 28.02.2021)
spotřební daně (230 hodnot, 28.02.2021)
Clo (229 hodnot, 28.02.2021)
DzP právnické osoby (230 hodnot, 28.02.2021)
DzP fyzické osoby (230 hodnot, 28.02.2021)
DzP fyzické osoby - srážková daň (230 hodnot, 28.02.2021)
DzP fyzické osoby - z přiznání (230 hodnot, 28.02.2021)
DzP fyzické osoby - závislá činnost (230 hodnot, 28.02.2021)
silniční daň (230 hodnot, 28.02.2021)
daň nemovitostí (230 hodnot, 28.02.2021)
majetkové daně (230 hodnot, 28.02.2021)
dálniční poplatek a mýtné (230 hodnot, 28.02.2021)
ostatní daně a poplatky (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy celkem (230 hodnot, 28.02.2021)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)
Daňové příjmy - DzP PO (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - DzP FO (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - DPH (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - SD (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - majetkové daně (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - cla (227 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - správní poplatky (230 hodnot, 28.02.2021)
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy (230 hodnot, 28.02.2021)
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků (230 hodnot, 28.02.2021)
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček (78 hodnot, 28.02.2021)
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (230 hodnot, 28.02.2021)
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - výdaje na platy (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - transfery podnikům (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - důchody (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - státní sociální podpora (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU (230 hodnot, 28.02.2021)
Běžné výdaje - státní dluh (230 hodnot, 28.02.2021)
Kapitálové výdaje - investiční nákupy (230 hodnot, 28.02.2021)
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům (230 hodnot, 28.02.2021)
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům (230 hodnot, 28.02.2021)
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím (230 hodnot, 28.02.2021)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
Státní fondy (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (CM celkem) - č.2)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (Státní rozpočet a daně)
Daňové příjmy - DzP PO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Daňové příjmy - DzP FO (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Daňové příjmy - SD (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Daňové příjmy - Pojistné na SZ (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)

Označení stránky: státní rozpočet čr 2018, Státní rozpočet a daně, odvody do státního rozpočtu 2018 statistika


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.