Běžné výdaje - důchody (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Běžné výdaje - důchody (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (1116)
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Běžné výdaje - státní dluh, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, Podniky, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Ostatní běžné výdaje, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Celkové běžné výdaje, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Státní sociální podpora, Domácnosti, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Jiné běžné transfery, Vládní instituce, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Jiné běžné transfery, Centrální vláda, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Jiné běžné transfery, Místní vláda, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Jiné běžné transfery, Fondy sociálního zabezpečení, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Jiné běžné transfery, Podniky, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Jiné běžné transfery, Vládní instituce - z toho příspěvkové organizace, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Vlastní zdroje EU odvozené z DPH a HND, Vládní instituce, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Ostatní běžné příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Celkové výdaje, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Celkové kapitálové výdaje, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Kapitálové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
30.06.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Kapitálové příjmy, Místní vláda, Hodnoty kumulované od počátku roku

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Běžné výdaje - důchody obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžné výdaje - důchody - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2022 588 086.00
Min 31.01.2002 17 588.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 342 030.00 279 318.00 62 712.00 22.45% 285 690.00 56 340.00 19.72%
31.05.2023 279 318.00 225 801.00 53 517.00 23.70% 234 154.00 45 164.00 19.29%
30.04.2023 225 801.00 171 365.00 54 436.00 31.77% 188 347.00 37 454.00 19.89%
31.03.2023 171 365.00 112 746.00 58 619.00 51.99% 141 890.00 29 475.00 20.77%
28.02.2023 112 746.00 57 626.00 55 120.00 95.65% 94 659.00 18 087.00 19.11%
31.01.2023 57 626.00 588 086.00 - 530 460.00 -90.20% 48 585.00 9 041.00 18.61%
31.12.2022 588 086.00 537 165.00 50 921.00 9.48% 530 500.00 57 586.00 10.86%
30.11.2022 537 165.00 485 441.00 51 724.00 10.65% 487 008.00 50 157.00 10.30%
31.10.2022 485 441.00 435 854.00 49 587.00 11.38% 442 721.00 42 720.00 9.65%
30.09.2022 435 854.00 382 516.00 53 338.00 13.94% 399 181.00 36 673.00 9.19%
31.08.2022 382 516.00 333 082.00 49 434.00 14.84% 354 114.00 28 402.00 8.02%
31.07.2022 333 082.00 285 690.00 47 392.00 16.59% 310 681.00 22 401.00 7.21%
30.06.2022 285 690.00 234 154.00 51 536.00 22.01% 267 516.00 18 174.00 6.79%
31.05.2022 234 154.00 188 347.00 45 807.00 24.32% 221 074.00 13 080.00 5.92%
30.04.2022 188 347.00 141 890.00 46 457.00 32.74% 178 570.00 9 777.00 5.48%
31.03.2022 141 890.00 94 659.00 47 231.00 49.90% 134 610.00 7 280.00 5.41%
28.02.2022 94 659.00 48 585.00 46 074.00 94.83% 88 428.00 6 231.00 7.05%
31.01.2022 48 585.00 530 500.00 - 481 915.00 -90.84% 44 488.00 4 097.00 9.21%
31.12.2021 530 500.00 487 008.00 43 492.00 8.93% 519 568.00 10 932.00 2.10%
30.11.2021 487 008.00 442 721.00 44 287.00 10.00% 462 228.00 24 780.00 5.36%
31.10.2021 442 721.00 399 181.00 43 540.00 10.91% 421 116.00 21 605.00 5.13%
30.09.2021 399 181.00 354 114.00 45 067.00 12.73% 378 297.00 20 884.00 5.52%
31.08.2021 354 114.00 310 681.00 43 433.00 13.98% 336 292.00 17 822.00 5.30%
31.07.2021 310 681.00 267 516.00 43 165.00 16.14% 296 189.00 14 492.00 4.89%
30.06.2021 267 516.00 221 074.00 46 442.00 21.01% 253 310.00 14 206.00 5.61%
31.05.2021 221 074.00 178 570.00 42 504.00 23.80% 210 019.00 11 055.00 5.26%
30.04.2021 178 570.00 134 610.00 43 960.00 32.66% 171 673.00 6 897.00 4.02%
31.03.2021 134 610.00 88 428.00 46 182.00 52.23% 126 068.00 8 542.00 6.78%
28.02.2021 88 428.00 44 488.00 43 940.00 98.77% 84 843.00 3 585.00 4.23%
31.01.2021 44 488.00 519 568.00 - 475 080.00 -91.44% 43 934.00 554.00 1.26%
31.12.2020 519 568.00 462 228.00 57 340.00 12.41% 471 578.00 47 990.00 10.18%
30.11.2020 462 228.00 421 116.00 41 112.00 9.76% 431 648.00 30 580.00 7.08%
31.10.2020 421 116.00 378 297.00 42 819.00 11.32% 392 276.00 28 840.00 7.35%
30.09.2020 378 297.00 336 292.00 42 005.00 12.49% 351 574.00 26 723.00 7.60%
31.08.2020 336 292.00 296 189.00 40 103.00 13.54% 313 732.00 22 560.00 7.19%
31.07.2020 296 189.00 253 310.00 42 879.00 16.93% 273 835.00 22 354.00 8.16%
30.06.2020 253 310.00 210 019.00 43 291.00 20.61% 234 704.00 18 606.00 7.93%
31.05.2020 210 019.00 171 673.00 38 346.00 22.34% 196 251.00 13 768.00 7.02%
30.04.2020 171 673.00 126 068.00 45 605.00 36.17% 158 254.00 13 419.00 8.48%
31.03.2020 126 068.00 84 843.00 41 225.00 48.59% 116 502.00 9 566.00 8.21%
29.02.2020 84 843.00 43 934.00 40 909.00 93.11% 78 833.00 6 010.00 7.62%
31.01.2020 43 934.00 471 578.00 - 427 644.00 -90.68% 39 856.00 4 078.00 10.23%
31.12.2019 471 578.00 431 648.00 39 930.00 9.25% 433 844.00 37 734.00 8.70%
30.11.2019 431 648.00 392 276.00 39 372.00 10.04% 396 872.00 34 776.00 8.76%
31.10.2019 392 276.00 351 574.00 40 702.00 11.58% 359 854.00 32 422.00 9.01%
30.09.2019 351 574.00 313 732.00 37 842.00 12.06% 323 531.00 28 043.00 8.67%
31.08.2019 313 732.00 273 835.00 39 897.00 14.57% 288 091.00 25 641.00 8.90%
31.07.2019 273 835.00 234 704.00 39 131.00 16.67% 251 220.00 22 615.00 9.00%
30.06.2019 234 704.00 196 251.00 38 453.00 19.59% 215 776.00 18 928.00 8.77%
31.05.2019 196 251.00 158 254.00 37 997.00 24.01% 179 593.00 16 658.00 9.28%
30.04.2019 158 254.00 116 502.00 41 752.00 35.84% 143 516.00 14 738.00 10.27%
31.03.2019 116 502.00 78 833.00 37 669.00 47.78% 107 476.00 9 026.00 8.40%
28.02.2019 78 833.00 39 856.00 38 977.00 97.79% 70 549.00 8 284.00 11.74%
31.01.2019 39 856.00 433 844.00 - 393 988.00 -90.81% 34 533.00 5 323.00 15.41%
31.12.2018 433 844.00 396 872.00 36 972.00 9.32% 414 394.00 19 450.00 4.69%
30.11.2018 396 872.00 359 854.00 37 018.00 10.29% 378 825.00 18 047.00 4.76%
31.10.2018 359 854.00 323 531.00 36 323.00 11.23% 343 459.00 16 395.00 4.77%
30.09.2018 323 531.00 288 091.00 35 440.00 12.30% 309 502.00 14 029.00 4.53%
31.08.2018 288 091.00 251 220.00 36 871.00 14.68% 275 032.00 13 059.00 4.75%
31.07.2018 251 220.00 215 776.00 35 444.00 16.43% 239 887.00 11 333.00 4.72%
30.06.2018 215 776.00 179 593.00 36 183.00 20.15% 206 821.00 8 955.00 4.33%
31.05.2018 179 593.00 143 516.00 36 077.00 25.14% 170 740.00 8 853.00 5.18%
30.04.2018 143 516.00 107 476.00 36 040.00 33.53% 136 826.00 6 690.00 4.89%
31.03.2018 107 476.00 70 549.00 36 927.00 52.34% 102 391.00 5 085.00 4.97%
28.02.2018 70 549.00 34 533.00 36 016.00 104.29% 67 151.00 3 398.00 5.06%
31.01.2018 34 533.00 414 394.00 - 379 861.00 -91.67% 32 767.00 1 766.00 5.39%
31.12.2017 414 394.00 378 825.00 35 569.00 9.39% 398 974.00 15 420.00 3.86%
30.11.2017 378 825.00 343 459.00 35 366.00 10.30% 363 654.00 15 171.00 4.17%
31.10.2017 343 459.00 309 502.00 33 957.00 10.97% 330 071.00 13 388.00 4.06%
30.09.2017 309 502.00 275 032.00 34 470.00 12.53% 297 269.00 12 233.00 4.12%
31.08.2017 275 032.00 239 887.00 35 145.00 14.65% 263 186.00 11 846.00 4.50%
31.07.2017 239 887.00 206 821.00 33 066.00 15.99% 229 841.00 10 046.00 4.37%
30.06.2017 206 821.00 170 740.00 36 081.00 21.13% 197 365.00 9 456.00 4.79%
31.05.2017 170 740.00 136 826.00 33 914.00 24.79% 163 137.00 7 603.00 4.66%
30.04.2017 136 826.00 102 391.00 34 435.00 33.63% 130 462.00 6 364.00 4.88%
31.03.2017 102 391.00 67 151.00 35 240.00 52.48% 97 104.00 5 287.00 5.44%
28.02.2017 67 151.00 32 767.00 34 384.00 104.93% 63 107.00 4 044.00 6.41%
31.01.2017 32 767.00 398 974.00 - 366 207.00 -91.79% 26 300.00 6 467.00 24.59%
31.12.2016 398 974.00 363 654.00 35 320.00 9.71% 395 219.00 3 755.00 0.95%
30.11.2016 363 654.00 330 071.00 33 583.00 10.17% 354 980.00 8 674.00 2.44%
31.10.2016 330 071.00 297 269.00 32 802.00 11.03% 322 439.00 7 632.00 2.37%
30.09.2016 297 269.00 263 186.00 34 083.00 12.95% 288 647.00 8 622.00 2.99%
31.08.2016 263 186.00 229 841.00 33 345.00 14.51% 255 547.00 7 639.00 2.99%
31.07.2016 229 841.00 197 365.00 32 476.00 16.45% 223 219.00 6 622.00 2.97%
30.06.2016 197 365.00 163 137.00 34 228.00 20.98% 189 538.00 7 827.00 4.13%
31.05.2016 163 137.00 130 462.00 32 675.00 25.05% 156 422.00 6 715.00 4.29%
30.04.2016 130 462.00 97 104.00 33 358.00 34.35% 125 214.00 5 248.00 4.19%
31.03.2016 97 104.00 63 107.00 33 997.00 53.87% 90 593.00 6 511.00 7.19%
29.02.2016 63 107.00 26 300.00 36 807.00 139.95% 58 384.00 4 723.00 8.09%
31.01.2016 26 300.00 395 219.00 - 368 919.00 -93.35% 27 219.00 - 919.00 -3.38%
31.12.2015 395 219.00 354 980.00 40 239.00 11.34% 385 807.00 9 412.00 2.44%
30.11.2015 354 980.00 322 439.00 32 541.00 10.09% 344 881.00 10 099.00 2.93%
31.10.2015 322 439.00 288 647.00 33 792.00 11.71% 314 125.00 8 314.00 2.65%
30.09.2015 288 647.00 255 547.00 33 100.00 12.95% 282 001.00 6 646.00 2.36%
31.08.2015 255 547.00 223 219.00 32 328.00 14.48% 248 170.00 7 377.00 2.97%
31.07.2015 223 219.00 189 538.00 33 681.00 17.77% 218 413.00 4 806.00 2.20%
30.06.2015 189 538.00 156 422.00 33 116.00 21.17% 183 792.00 5 746.00 3.13%
31.05.2015 156 422.00 125 214.00 31 208.00 24.92% 151 788.00 4 634.00 3.05%
30.04.2015 125 214.00 90 593.00 34 621.00 38.22% 123 409.00 1 805.00 1.46%
31.03.2015 90 593.00 58 384.00 32 209.00 55.17% 87 285.00 3 308.00 3.79%
28.02.2015 58 384.00 27 219.00 31 165.00 114.50% 56 735.00 1 649.00 2.91%
31.01.2015 27 219.00 385 807.00 - 358 588.00 -92.94% 26 478.00 741.00 2.80%
31.12.2014 385 807.00 344 881.00 40 926.00 11.87% 381 041.00 4 766.00 1.25%
30.11.2014 344 881.00 314 125.00 30 756.00 9.79% 343 663.00 1 218.00 0.35%
31.10.2014 314 125.00 282 001.00 32 124.00 11.39% 312 737.00 1 388.00 0.44%
30.09.2014 282 001.00 248 170.00 33 831.00 13.63% 278 469.00 3 532.00 1.27%
31.08.2014 248 170.00 218 413.00 29 757.00 13.62% 248 296.00 - 126.00 -0.05%
31.07.2014 218 413.00 183 792.00 34 621.00 18.84% 214 979.00 3 434.00 1.60%
30.06.2014 183 792.00 151 788.00 32 004.00 21.08% 184 385.00 - 593.00 -0.32%
31.05.2014 151 788.00 123 409.00 28 379.00 23.00% 152 106.00 - 318.00 -0.21%
30.04.2014 123 409.00 87 285.00 36 124.00 41.39% 122 704.00 705.00 0.57%
31.03.2014 87 285.00 56 735.00 30 550.00 53.85% 91 268.00 -3 983.00 -4.36%
28.02.2014 56 735.00 26 478.00 30 257.00 114.27% 59 466.00 -2 731.00 -4.59%
31.01.2014 26 478.00 381 041.00 - 354 563.00 -93.05% 27 618.00 -1 140.00 -4.13%
31.12.2013 381 041.00 343 663.00 37 378.00 10.88% 382 031.00 - 990.00 -0.26%
30.11.2013 343 663.00 312 737.00 30 926.00 9.89% 346 377.00 -2 714.00 -0.78%
31.10.2013 312 737.00 278 469.00 34 268.00 12.31% 314 246.00 -1 509.00 -0.48%
30.09.2013 278 469.00 248 296.00 30 173.00 12.15% 281 835.00 -3 366.00 -1.19%
31.08.2013 248 296.00 214 979.00 33 317.00 15.50% 252 185.00 -3 889.00 -1.54%
31.07.2013 214 979.00 184 385.00 30 594.00 16.59% 220 201.00 -5 222.00 -2.37%
30.06.2013 184 385.00 152 106.00 32 279.00 21.22% 190 966.00 -6 581.00 -3.45%
31.05.2013 152 106.00 122 704.00 29 402.00 23.96% 158 069.00 -5 963.00 -3.77%
30.04.2013 122 704.00 91 268.00 31 436.00 34.44% 126 715.00 -4 011.00 -3.17%
31.03.2013 91 268.00 59 466.00 31 802.00 53.48% 95 195.00 -3 927.00 -4.13%
28.02.2013 59 466.00 27 618.00 31 848.00 115.32% 63 061.00 -3 595.00 -5.70%
31.01.2013 27 618.00 382 031.00 - 354 413.00 -92.77% 31 604.00 -3 986.00 -12.61%
31.12.2012 382 031.00 346 377.00 35 654.00 10.29% 368 069.00 13 962.00 3.79%
30.11.2012 346 377.00 314 246.00 32 131.00 10.22% 337 106.00 9 271.00 2.75%
31.10.2012 314 246.00 281 835.00 32 411.00 11.50% 304 882.00 9 364.00 3.07%
30.09.2012 281 835.00 252 185.00 29 650.00 11.76% 275 472.00 6 363.00 2.31%
31.08.2012 252 185.00 220 201.00 31 984.00 14.52% 244 015.00 8 170.00 3.35%
31.07.2012 220 201.00 190 966.00 29 235.00 15.31% 212 381.00 7 820.00 3.68%
30.06.2012 190 966.00 158 069.00 32 897.00 20.81% 185 224.00 5 742.00 3.10%
31.05.2012 158 069.00 126 715.00 31 354.00 24.74% 152 284.00 5 785.00 3.80%
30.04.2012 126 715.00 95 195.00 31 520.00 33.11% 122 312.00 4 403.00 3.60%
31.03.2012 95 195.00 63 061.00 32 134.00 50.96% 91 834.00 3 361.00 3.66%
29.02.2012 63 061.00 31 604.00 31 457.00 99.53% 59 710.00 3 351.00 5.61%
31.01.2012 31 604.00 368 069.00 - 336 465.00 -91.41% 29 400.00 2 204.00 7.50%
31.12.2011 368 069.00 337 106.00 30 963.00 9.18% 346 213.00 21 856.00 6.31%
30.11.2011 337 106.00 304 882.00 32 224.00 10.57% 316 955.00 20 151.00 6.36%
31.10.2011 304 882.00 275 472.00 29 410.00 10.68% 286 610.00 18 272.00 6.38%
30.09.2011 275 472.00 244 015.00 31 457.00 12.89% 259 050.00 16 422.00 6.34%
31.08.2011 244 015.00 212 381.00 31 634.00 14.89% 229 410.00 14 605.00 6.37%
31.07.2011 212 381.00 185 224.00 27 157.00 14.66% 200 950.00 11 431.00 5.69%
30.06.2011 185 224.00 152 284.00 32 940.00 21.63% 173 374.00 11 850.00 6.83%
31.05.2011 152 284.00 122 312.00 29 972.00 24.50% 141 065.00 11 219.00 7.95%
30.04.2011 122 312.00 91 834.00 30 478.00 33.19% 113 772.00 8 540.00 7.51%
31.03.2011 91 834.00 59 710.00 32 124.00 53.80% 86 423.00 5 411.00 6.26%
28.02.2011 59 710.00 29 400.00 30 310.00 103.10% 54 201.00 5 509.00 10.16%
31.01.2011 29 400.00 346 213.00 - 316 813.00 -91.51% 25 506.00 3 894.00 15.27%
31.12.2010 346 213.00 316 955.00 29 258.00 9.23% 339 788.00 6 425.00 1.89%
30.11.2010 316 955.00 286 610.00 30 345.00 10.59% 308 607.00 8 348.00 2.71%
31.10.2010 286 610.00 259 050.00 27 560.00 10.64% 281 085.00 5 525.00 1.97%
30.09.2010 259 050.00 229 410.00 29 640.00 12.92% 252 574.00 6 476.00 2.56%
31.08.2010 229 410.00 200 950.00 28 460.00 14.16% 223 029.00 6 381.00 2.86%
31.07.2010 200 950.00 173 374.00 27 576.00 15.91% 196 427.00 4 523.00 2.30%
30.06.2010 173 374.00 141 065.00 32 309.00 22.90% 167 504.00 5 870.00 3.50%
31.05.2010 141 065.00 113 772.00 27 293.00 23.99% 137 963.00 3 102.00 2.25%
30.04.2010 113 772.00 86 423.00 27 349.00 31.65% 113 133.00 639.00 0.56%
31.03.2010 86 423.00 54 201.00 32 222.00 59.45% 82 563.00 3 860.00 4.68%
28.02.2010 54 201.00 25 506.00 28 695.00 112.50% 54 339.00 - 138.00 -0.25%
31.01.2010 25 506.00 339 788.00 - 314 282.00 -92.49% 26 355.00 - 849.00 -3.22%
31.12.2009 339 788.00 308 607.00 31 181.00 10.10% 312 532.00 27 256.00 8.72%
30.11.2009 308 607.00 281 085.00 27 522.00 9.79% 285 254.00 23 353.00 8.19%
31.10.2009 281 085.00 252 574.00 28 511.00 11.29% 260 103.00 20 982.00 8.07%
30.09.2009 252 574.00 223 029.00 29 545.00 13.25% 231 068.00 21 506.00 9.31%
31.08.2009 223 029.00 196 427.00 26 602.00 13.54% 204 175.00 18 854.00 9.23%
31.07.2009 196 427.00 167 504.00 28 923.00 17.27% 177 884.00 18 543.00 10.42%
30.06.2009 167 504.00 137 963.00 29 541.00 21.41% 151 596.00 15 908.00 10.49%
31.05.2009 137 963.00 113 133.00 24 830.00 21.95% 126 038.00 11 925.00 9.46%
30.04.2009 113 133.00 82 563.00 30 570.00 37.03% 104 033.00 9 100.00 8.75%
31.03.2009 82 563.00 54 339.00 28 224.00 51.94% 75 122.00 7 441.00 9.91%
28.02.2009 54 339.00 26 355.00 27 984.00 106.18% 51 600.00 2 739.00 5.31%
31.01.2009 26 355.00 312 532.00 - 286 177.00 -91.57% 24 815.00 1 540.00 6.21%
31.12.2008 312 532.00 285 254.00 27 278.00 9.56% 289 861.00 22 671.00 7.82%
30.11.2008 285 254.00 260 103.00 25 151.00 9.67% 266 252.00 19 002.00 7.14%
31.10.2008 260 103.00 231 068.00 29 035.00 12.57% 239 975.00 20 128.00 8.39%
30.09.2008 231 068.00 204 175.00 26 893.00 13.17% 215 627.00 15 441.00 7.16%
31.08.2008 204 175.00 177 884.00 26 291.00 14.78% 193 219.00 10 956.00 5.67%
31.07.2008 177 884.00 151 596.00 26 288.00 17.34% 167 110.00 10 774.00 6.45%
30.06.2008 151 596.00 126 038.00 25 558.00 20.28% 145 694.00 5 902.00 4.05%
31.05.2008 126 038.00 104 033.00 22 005.00 21.15% 119 251.00 6 787.00 5.69%
30.04.2008 104 033.00 75 122.00 28 911.00 38.49% 95 970.00 8 063.00 8.40%
31.03.2008 75 122.00 51 600.00 23 522.00 45.59% 71 872.00 3 250.00 4.52%
29.02.2008 51 600.00 24 815.00 26 785.00 107.94% 46 549.00 5 051.00 10.85%
31.01.2008 24 815.00 289 861.00 - 265 046.00 -91.44% 22 669.00 2 146.00 9.47%
31.12.2007 289 861.00 266 252.00 23 609.00 8.87% 272 934.00 16 927.00 6.20%
30.11.2007 266 252.00 239 975.00 26 277.00 10.95% 249 736.00 16 516.00 6.61%
31.10.2007 239 975.00 215 627.00 24 348.00 11.29% 226 649.00 13 326.00 5.88%
30.09.2007 215 627.00 193 219.00 22 408.00 11.60% 204 260.00 11 367.00 5.56%
31.08.2007 193 219.00 167 110.00 26 109.00 15.62% 182 274.00 10 945.00 6.00%
31.07.2007 167 110.00 145 694.00 21 416.00 14.70% 159 512.00 7 598.00 4.76%
30.06.2007 145 694.00 119 251.00 26 443.00 22.17% 140 245.00 5 449.00 3.89%
31.05.2007 119 251.00 95 970.00 23 281.00 24.26% 114 714.00 4 537.00 3.96%
30.04.2007 95 970.00 71 872.00 24 098.00 33.53% 93 805.00 2 165.00 2.31%
31.03.2007 71 872.00 46 549.00 25 323.00 54.40% 71 727.00 145.00 0.20%
28.02.2007 46 549.00 22 669.00 23 880.00 105.34% 47 740.00 -1 191.00 -2.49%
31.01.2007 22 669.00 272 934.00 - 250 265.00 -91.69% 25 863.00 -3 194.00 -12.35%
31.12.2006 272 934.00 249 736.00 23 198.00 9.29% 247 401.00 25 533.00 10.32%
30.11.2006 249 736.00 226 649.00 23 087.00 10.19% 229 881.00 19 855.00 8.64%
31.10.2006 226 649.00 204 260.00 22 389.00 10.96% 208 854.00 17 795.00 8.52%
30.09.2006 204 260.00 182 274.00 21 986.00 12.06% 189 607.00 14 653.00 7.73%
31.08.2006 182 274.00 159 512.00 22 762.00 14.27% 167 046.00 15 228.00 9.12%
31.07.2006 159 512.00 140 245.00 19 267.00 13.74% 146 352.00 13 160.00 8.99%
30.06.2006 140 245.00 114 714.00 25 531.00 22.26% 128 659.00 11 586.00 9.01%
31.05.2006 114 714.00 93 805.00 20 909.00 22.29% 104 793.00 9 921.00 9.47%
30.04.2006 93 805.00 71 727.00 22 078.00 30.78% 83 942.00 9 863.00 11.75%
31.03.2006 71 727.00 47 740.00 23 987.00 50.24% 63 581.00 8 146.00 12.81%
28.02.2006 47 740.00 25 863.00 21 877.00 84.59% 42 410.00 5 330.00 12.57%
31.01.2006 25 863.00 247 401.00 - 221 538.00 -89.55% 21 734.00 4 129.00 19.00%
31.12.2005 247 401.00 229 881.00 17 520.00 7.62% 230 907.00 16 494.00 7.14%
30.11.2005 229 881.00 208 854.00 21 027.00 10.07% 212 187.00 17 694.00 8.34%
31.10.2005 208 854.00 189 607.00 19 247.00 10.15% 192 730.00 16 124.00 8.37%
30.09.2005 189 607.00 167 046.00 22 561.00 13.51% 173 676.00 15 931.00 9.17%
31.08.2005 167 046.00 146 352.00 20 694.00 14.14% 153 821.00 13 225.00 8.60%
31.07.2005 146 352.00 128 659.00 17 693.00 13.75% 134 459.00 11 893.00 8.85%
30.06.2005 128 659.00 104 793.00 23 866.00 22.77% 120 719.00 7 940.00 6.58%
31.05.2005 104 793.00 83 942.00 20 851.00 24.84% 96 349.00 8 444.00 8.76%
30.04.2005 83 942.00 63 581.00 20 361.00 32.02% 77 962.00 5 980.00 7.67%
31.03.2005 63 581.00 42 410.00 21 171.00 49.92% 56 944.00 6 637.00 11.66%
28.02.2005 42 410.00 21 734.00 20 676.00 95.13% 37 693.00 4 717.00 12.51%
31.01.2005 21 734.00 230 907.00 - 209 173.00 -90.59% 18 566.00 3 168.00 17.06%
31.12.2004 230 907.00 212 187.00 18 720.00 8.82% 225 971.00 4 936.00 2.18%
30.11.2004 212 187.00 192 730.00 19 457.00 10.10% 206 360.00 5 827.00 2.82%
31.10.2004 192 730.00 173 676.00 19 054.00 10.97% 189 161.00 3 569.00 1.89%
30.09.2004 173 676.00 153 821.00 19 855.00 12.91% 168 735.00 4 941.00 2.93%
31.08.2004 153 821.00 134 459.00 19 362.00 14.40% 150 080.00 3 741.00 2.49%
31.07.2004 134 459.00 120 719.00 13 740.00 11.38% 131 843.00 2 616.00 1.98%
30.06.2004 120 719.00 96 349.00 24 370.00 25.29% 112 859.00 7 860.00 6.96%
31.05.2004 96 349.00 77 962.00 18 387.00 23.58% 94 207.00 2 142.00 2.27%
30.04.2004 77 962.00 56 944.00 21 018.00 36.91% 78 710.00 - 748.00 -0.95%
31.03.2004 56 944.00 37 693.00 19 251.00 51.07% 57 218.00 - 274.00 -0.48%
29.02.2004 37 693.00 18 566.00 19 127.00 103.02% 40 410.00 -2 717.00 -6.72%
31.01.2004 18 566.00 225 971.00 - 207 405.00 -91.78% 21 702.00 -3 136.00 -14.45%
31.12.2003 225 971.00 206 360.00 19 611.00 9.50% 213 673.00 12 298.00 5.76%
30.11.2003 206 360.00 189 161.00 17 199.00 9.09% 197 114.00 9 246.00 4.69%
31.10.2003 189 161.00 168 735.00 20 426.00 12.11% 179 362.00 9 799.00 5.46%
30.09.2003 168 735.00 150 080.00 18 655.00 12.43% 160 919.00 7 816.00 4.86%
31.08.2003 150 080.00 131 843.00 18 237.00 13.83% 142 967.00 7 113.00 4.98%
31.07.2003 131 843.00 112 859.00 18 984.00 16.82% 125 015.00 6 828.00 5.46%
30.06.2003 112 859.00 94 207.00 18 652.00 19.80% 108 442.00 4 417.00 4.07%
31.05.2003 94 207.00 78 710.00 15 497.00 19.69% 90 823.00 3 384.00 3.73%
30.04.2003 78 710.00 57 218.00 21 492.00 37.56% 73 067.00 5 643.00 7.72%
31.03.2003 57 218.00 40 410.00 16 808.00 41.59% 54 505.00 2 713.00 4.98%
28.02.2003 40 410.00 21 702.00 18 708.00 86.20% 36 141.00 4 269.00 11.81%
31.01.2003 21 702.00 213 673.00 - 191 971.00 -89.84% 17 588.00 4 114.00 23.39%
31.12.2002 213 673.00 197 114.00 16 559.00 8.40% - - -
30.11.2002 197 114.00 179 362.00 17 752.00 9.90% - - -
31.10.2002 179 362.00 160 919.00 18 443.00 11.46% - - -
30.09.2002 160 919.00 142 967.00 17 952.00 12.56% - - -
31.08.2002 142 967.00 125 015.00 17 952.00 14.36% - - -
31.07.2002 125 015.00 108 442.00 16 573.00 15.28% - - -
30.06.2002 108 442.00 90 823.00 17 619.00 19.40% - - -
31.05.2002 90 823.00 73 067.00 17 756.00 24.30% - - -
30.04.2002 73 067.00 54 505.00 18 562.00 34.06% - - -
31.03.2002 54 505.00 36 141.00 18 364.00 50.81% - - -
28.02.2002 36 141.00 17 588.00 18 553.00 105.49% - - -
31.01.2002 17 588.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžné výdaje - důchody - Graf
Běžné výdaje - důchody - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžné výdaje - důchody (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.