z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Pasiva, hlavní položky, celkem

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 73 320.80
Min 31.08.2001 -27 447.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 72 894.30 66 754.20 6 140.10 9.20% 73 320.80 - 426.50 -0.58%
30.11.2017 66 754.20 64 000.80 2 753.40 4.30% 69 138.20 -2 384.00 -3.45%
31.10.2017 64 000.80 58 679.30 5 321.50 9.07% 64 604.50 - 603.70 -0.93%
30.09.2017 58 679.30 53 728.20 4 951.10 9.21% 59 837.90 -1 158.60 -1.94%
31.08.2017 53 728.20 48 402.20 5 326.00 11.00% 55 044.00 -1 315.80 -2.39%
31.07.2017 48 402.20 42 727.60 5 674.60 13.28% 49 626.40 -1 224.20 -2.47%
30.06.2017 42 727.60 36 324.80 6 402.80 17.63% 44 396.50 -1 668.90 -3.76%
31.05.2017 36 324.80 27 629.50 8 695.30 31.47% 31 361.60 4 963.20 15.83%
30.04.2017 27 629.50 18 005.90 9 623.60 53.45% 21 951.00 5 678.50 25.87%
31.03.2017 18 005.90 9 410.30 8 595.60 91.34% 13 565.80 4 440.10 32.73%
28.02.2017 9 410.30 4 080.00 5 330.30 130.64% 8 260.40 1 149.90 13.92%
31.01.2017 4 080.00 73 320.80 -69 240.80 -94.44% 3 326.30 753.70 22.66%
31.12.2016 73 320.80 69 138.20 4 182.60 6.05% 65 376.20 7 944.60 12.15%
30.11.2016 69 138.20 64 604.50 4 533.70 7.02% 63 241.50 5 896.70 9.32%
31.10.2016 64 604.50 59 837.90 4 766.60 7.97% 58 793.80 5 810.70 9.88%
30.09.2016 59 837.90 55 044.00 4 793.90 8.71% 53 325.40 6 512.50 12.21%
31.08.2016 55 044.00 49 626.40 5 417.60 10.92% 48 521.40 6 522.60 13.44%
31.07.2016 49 626.40 44 396.50 5 229.90 11.78% 43 148.80 6 477.60 15.01%
30.06.2016 44 396.50 31 361.60 13 034.90 41.56% 36 910.80 7 485.70 20.28%
31.05.2016 31 361.60 21 951.00 9 410.60 42.87% 30 469.90 891.70 2.93%
30.04.2016 21 951.00 13 565.80 8 385.20 61.81% 25 973.70 -4 022.70 -15.49%
31.03.2016 13 565.80 8 260.40 5 305.40 64.23% 16 283.60 -2 717.80 -16.69%
29.02.2016 8 260.40 3 326.30 4 934.10 148.34% 10 122.20 -1 861.80 -18.39%
31.01.2016 3 326.30 65 376.20 -62 049.90 -94.91% 6 055.90 -2 729.60 -45.07%
31.12.2015 65 376.20 63 241.50 2 134.70 3.38% 62 532.60 2 843.60 4.55%
30.11.2015 63 241.50 58 793.80 4 447.70 7.56% 58 762.10 4 479.40 7.62%
31.10.2015 58 793.80 53 325.40 5 468.40 10.25% 54 654.10 4 139.70 7.57%
30.09.2015 53 325.40 48 521.40 4 804.00 9.90% 49 582.50 3 742.90 7.55%
31.08.2015 48 521.40 43 148.80 5 372.60 12.45% 45 393.80 3 127.60 6.89%
31.07.2015 43 148.80 36 910.80 6 238.00 16.90% 40 881.60 2 267.20 5.55%
30.06.2015 36 910.80 30 469.90 6 440.90 21.14% 35 475.50 1 435.30 4.05%
31.05.2015 30 469.90 25 973.70 4 496.20 17.31% 30 572.20 - 102.30 -0.33%
30.04.2015 25 973.70 16 283.60 9 690.10 59.51% 21 674.40 4 299.30 19.84%
31.03.2015 16 283.60 10 122.20 6 161.40 60.87% 14 311.70 1 971.90 13.78%
28.02.2015 10 122.20 6 055.90 4 066.30 67.15% 9 822.90 299.30 3.05%
31.01.2015 6 055.90 62 532.60 -56 476.70 -90.32% 5 167.80 888.10 17.19%
31.12.2014 62 532.60 58 762.10 3 770.50 6.42% 60 682.20 1 850.40 3.05%
30.11.2014 58 762.10 54 654.10 4 108.00 7.52% 59 866.90 -1 104.80 -1.85%
31.10.2014 54 654.10 49 582.50 5 071.60 10.23% 55 047.70 - 393.60 -0.71%
30.09.2014 49 582.50 45 393.80 4 188.70 9.23% 50 345.50 - 763.00 -1.52%
31.08.2014 45 393.80 40 881.60 4 512.20 11.04% 46 384.90 - 991.10 -2.14%
31.07.2014 40 881.60 35 475.50 5 406.10 15.24% 41 768.90 - 887.30 -2.12%
30.06.2014 35 475.50 30 572.20 4 903.30 16.04% 36 605.00 -1 129.50 -3.09%
31.05.2014 30 572.20 21 674.40 8 897.80 41.05% 30 779.50 - 207.30 -0.67%
30.04.2014 21 674.40 14 311.70 7 362.70 51.45% 23 083.80 -1 409.40 -6.11%
31.03.2014 14 311.70 9 822.90 4 488.80 45.70% 14 248.90 62.80 0.44%
28.02.2014 9 822.90 5 167.80 4 655.10 90.08% 11 954.80 -2 131.90 -17.83%
31.01.2014 5 167.80 60 682.20 -55 514.40 -91.48% 7 595.40 -2 427.60 -31.96%
31.12.2013 60 682.20 59 866.90 815.30 1.36% 63 769.50 -3 087.30 -4.84%
30.11.2013 59 866.90 55 047.70 4 819.20 8.75% 59 833.00 33.90 0.06%
31.10.2013 55 047.70 50 345.50 4 702.20 9.34% 55 358.70 - 311.00 -0.56%
30.09.2013 50 345.50 46 384.90 3 960.60 8.54% 51 872.10 -1 526.60 -2.94%
31.08.2013 46 384.90 41 768.90 4 616.00 11.05% 48 672.90 -2 288.00 -4.70%
31.07.2013 41 768.90 36 605.00 5 163.90 14.11% 43 438.30 -1 669.40 -3.84%
30.06.2013 36 605.00 30 779.50 5 825.50 18.93% 37 313.00 - 708.00 -1.90%
31.05.2013 30 779.50 23 083.80 7 695.70 33.34% 28 712.70 2 066.80 7.20%
30.04.2013 23 083.80 14 248.90 8 834.90 62.00% 21 829.40 1 254.40 5.75%
31.03.2013 14 248.90 11 954.80 2 294.10 19.19% 15 782.00 -1 533.10 -9.71%
28.02.2013 11 954.80 7 595.40 4 359.40 57.40% 10 126.00 1 828.80 18.06%
31.01.2013 7 595.40 63 769.50 -56 174.10 -88.09% 5 766.80 1 828.60 31.71%
31.12.2012 63 769.50 59 833.00 3 936.50 6.58% 53 342.60 10 426.90 19.55%
30.11.2012 59 833.00 55 358.70 4 474.30 8.08% 50 006.10 9 826.90 19.65%
31.10.2012 55 358.70 51 872.10 3 486.60 6.72% 46 346.10 9 012.60 19.45%
30.09.2012 51 872.10 48 672.90 3 199.20 6.57% 41 840.20 10 031.90 23.98%
31.08.2012 48 672.90 43 438.30 5 234.60 12.05% 40 992.60 7 680.30 18.74%
31.07.2012 43 438.30 37 313.00 6 125.30 16.42% 36 189.20 7 249.10 20.03%
30.06.2012 37 313.00 28 712.70 8 600.30 29.95% 30 222.50 7 090.50 23.46%
31.05.2012 28 712.70 21 829.40 6 883.30 31.53% 27 674.80 1 037.90 3.75%
30.04.2012 21 829.40 15 782.00 6 047.40 38.32% 22 559.40 - 730.00 -3.24%
31.03.2012 15 782.00 10 126.00 5 656.00 55.86% 14 605.40 1 176.60 8.06%
29.02.2012 10 126.00 5 766.80 4 359.20 75.59% 10 058.60 67.40 0.67%
31.01.2012 5 766.80 53 342.60 -47 575.80 -89.19% 5 682.10 84.70 1.49%
31.12.2011 53 342.60 50 006.10 3 336.50 6.67% 55 486.10 -2 143.50 -3.86%
30.11.2011 50 006.10 46 346.10 3 660.00 7.90% 52 400.50 -2 394.40 -4.57%
31.10.2011 46 346.10 41 840.20 4 505.90 10.77% 47 889.30 -1 543.20 -3.22%
30.09.2011 41 840.20 40 992.60 847.60 2.07% 43 499.10 -1 658.90 -3.81%
31.08.2011 40 992.60 36 189.20 4 803.40 13.27% 40 307.70 684.90 1.70%
31.07.2011 36 189.20 30 222.50 5 966.70 19.74% 36 193.00 -3.80 -0.01%
30.06.2011 30 222.50 27 674.80 2 547.70 9.21% 31 156.90 - 934.40 -3.00%
31.05.2011 27 674.80 22 559.40 5 115.40 22.68% 24 401.50 3 273.30 13.41%
30.04.2011 22 559.40 14 605.40 7 954.00 54.46% 19 512.60 3 046.80 15.61%
31.03.2011 14 605.40 10 058.60 4 546.80 45.20% 13 548.90 1 056.50 7.80%
28.02.2011 10 058.60 5 682.10 4 376.50 77.02% 8 801.60 1 257.00 14.28%
31.01.2011 5 682.10 55 486.10 -49 804.00 -89.76% 4 873.10 809.00 16.60%
31.12.2010 55 486.10 52 400.50 3 085.60 5.89% 59 458.70 -3 972.60 -6.68%
30.11.2010 52 400.50 47 889.30 4 511.20 9.42% 48 401.00 3 999.50 8.26%
31.10.2010 47 889.30 43 499.10 4 390.20 10.09% 44 671.00 3 218.30 7.20%
30.09.2010 43 499.10 40 307.70 3 191.40 7.92% 39 869.80 3 629.30 9.10%
31.08.2010 40 307.70 36 193.00 4 114.70 11.37% 35 852.50 4 455.20 12.43%
31.07.2010 36 193.00 31 156.90 5 036.10 16.16% 31 513.60 4 679.40 14.85%
30.06.2010 31 156.90 24 401.50 6 755.40 27.68% 26 394.80 4 762.10 18.04%
31.05.2010 24 401.50 19 512.60 4 888.90 25.05% 22 540.30 1 861.20 8.26%
30.04.2010 19 512.60 13 548.90 5 963.70 44.02% 17 574.50 1 938.10 11.03%
31.03.2010 13 548.90 8 801.60 4 747.30 53.94% 11 803.70 1 745.20 14.79%
28.02.2010 8 801.60 4 873.10 3 928.50 80.62% 8 183.90 617.70 7.55%
31.01.2010 4 873.10 59 458.70 -54 585.60 -91.80% 4 348.70 524.40 12.06%
31.12.2009 59 458.70 48 401.00 11 057.70 22.85% 45 500.80 13 957.90 30.68%
30.11.2009 48 401.00 44 671.00 3 730.00 8.35% 42 607.90 5 793.10 13.60%
31.10.2009 44 671.00 39 869.80 4 801.20 12.04% 39 777.00 4 894.00 12.30%
30.09.2009 39 869.80 35 852.50 4 017.30 11.21% 36 807.40 3 062.40 8.32%
31.08.2009 35 852.50 31 513.60 4 338.90 13.77% 35 033.50 819.00 2.34%
31.07.2009 31 513.60 26 394.80 5 118.80 19.39% 31 413.20 100.40 0.32%
30.06.2009 26 394.80 22 540.30 3 854.50 17.10% 26 446.00 -51.20 -0.19%
31.05.2009 22 540.30 17 574.50 4 965.80 28.26% 20 285.10 2 255.20 11.12%
30.04.2009 17 574.50 11 803.70 5 770.80 48.89% 15 764.80 1 809.70 11.48%
31.03.2009 11 803.70 8 183.90 3 619.80 44.23% 12 634.60 - 830.90 -6.58%
28.02.2009 8 183.90 4 348.70 3 835.20 88.19% 8 304.80 - 120.90 -1.46%
31.01.2009 4 348.70 45 500.80 -41 152.10 -90.44% 4 788.30 - 439.60 -9.18%
31.12.2008 45 500.80 42 607.90 2 892.90 6.79% 46 086.90 - 586.10 -1.27%
30.11.2008 42 607.90 39 777.00 2 830.90 7.12% 40 431.40 2 176.50 5.38%
31.10.2008 39 777.00 36 807.40 2 969.60 8.07% 36 840.30 2 936.70 7.97%
30.09.2008 36 807.40 35 033.50 1 773.90 5.06% 32 356.30 4 451.10 13.76%
31.08.2008 35 033.50 31 413.20 3 620.30 11.52% 29 257.80 5 775.70 19.74%
31.07.2008 31 413.20 26 446.00 4 967.20 18.78% 25 081.70 6 331.50 25.24%
30.06.2008 26 446.00 20 285.10 6 160.90 30.37% 21 750.50 4 695.50 21.59%
31.05.2008 20 285.10 15 764.80 4 520.30 28.67% 17 673.40 2 611.70 14.78%
30.04.2008 15 764.80 12 634.60 3 130.20 24.77% 13 497.10 2 267.70 16.80%
31.03.2008 12 634.60 8 304.80 4 329.80 52.14% 10 133.80 2 500.80 24.68%
29.02.2008 8 304.80 4 788.30 3 516.50 73.44% 6 856.20 1 448.60 21.13%
31.01.2008 4 788.30 46 086.90 -41 298.60 -89.61% 3 917.90 870.40 22.22%
31.12.2007 46 086.90 40 431.40 5 655.50 13.99% 37 218.10 8 868.80 23.83%
30.11.2007 40 431.40 36 840.30 3 591.10 9.75% 36 316.10 4 115.30 11.33%
31.10.2007 36 840.30 32 356.30 4 484.00 13.86% 33 162.60 3 677.70 11.09%
30.09.2007 32 356.30 29 257.80 3 098.50 10.59% 29 790.20 2 566.10 8.61%
31.08.2007 29 257.80 25 081.70 4 176.10 16.65% 27 443.70 1 814.10 6.61%
31.07.2007 25 081.70 21 750.50 3 331.20 15.32% 24 248.90 832.80 3.43%
30.06.2007 21 750.50 17 673.40 4 077.10 23.07% 20 823.70 926.80 4.45%
31.05.2007 17 673.40 13 497.10 4 176.30 30.94% 17 393.50 279.90 1.61%
30.04.2007 13 497.10 10 133.80 3 363.30 33.19% 13 395.20 101.90 0.76%
31.03.2007 10 133.80 6 856.20 3 277.60 47.80% 10 541.10 - 407.30 -3.86%
28.02.2007 6 856.20 3 917.90 2 938.30 75.00% 7 923.40 -1 067.20 -13.47%
31.01.2007 3 917.90 37 218.10 -33 300.20 -89.47% 4 864.20 - 946.30 -19.45%
31.12.2006 37 218.10 36 316.10 902.00 2.48% 38 996.30 -1 778.20 -4.56%
30.11.2006 36 316.10 33 162.60 3 153.50 9.51% 36 704.60 - 388.50 -1.06%
31.10.2006 33 162.60 29 790.20 3 372.40 11.32% 34 330.00 -1 167.40 -3.40%
30.09.2006 29 790.20 27 443.70 2 346.50 8.55% 31 661.50 -1 871.30 -5.91%
31.08.2006 27 443.70 24 248.90 3 194.80 13.18% 29 389.90 -1 946.20 -6.62%
31.07.2006 24 248.90 20 823.70 3 425.20 16.45% 25 702.40 -1 453.50 -5.66%
30.06.2006 20 823.70 17 393.50 3 430.20 19.72% 22 554.70 -1 731.00 -7.67%
31.05.2006 17 393.50 13 395.20 3 998.30 29.85% 19 198.20 -1 804.70 -9.40%
30.04.2006 13 395.20 10 541.10 2 854.10 27.08% 16 196.60 -2 801.40 -17.30%
31.03.2006 10 541.10 7 923.40 2 617.70 33.04% 11 705.60 -1 164.50 -9.95%
28.02.2006 7 923.40 4 864.20 3 059.20 62.89% 6 585.10 1 338.30 20.32%
31.01.2006 4 864.20 38 996.30 -34 132.10 -87.53% 3 557.90 1 306.30 36.72%
31.12.2005 38 996.30 36 704.60 2 291.70 6.24% 32 454.10 6 542.20 20.16%
30.11.2005 36 704.60 34 330.00 2 374.60 6.92% 29 075.60 7 629.00 26.24%
31.10.2005 34 330.00 31 661.50 2 668.50 8.43% 25 863.50 8 466.50 32.74%
30.09.2005 31 661.50 29 389.90 2 271.60 7.73% 23 307.90 8 353.60 35.84%
31.08.2005 29 389.90 25 702.40 3 687.50 14.35% 20 316.20 9 073.70 44.66%
31.07.2005 25 702.40 22 554.70 3 147.70 13.96% 18 315.50 7 386.90 40.33%
30.06.2005 22 554.70 19 198.20 3 356.50 17.48% 15 723.50 6 831.20 43.45%
31.05.2005 19 198.20 16 196.60 3 001.60 18.53% 13 001.60 6 196.60 47.66%
30.04.2005 16 196.60 11 705.60 4 491.00 38.37% 9 881.30 6 315.30 63.91%
31.03.2005 11 705.60 6 585.10 5 120.50 77.76% 7 498.00 4 207.60 56.12%
28.02.2005 6 585.10 3 557.90 3 027.20 85.08% 5 198.30 1 386.80 26.68%
31.01.2005 3 557.90 32 454.10 -28 896.20 -89.04% 2 710.90 847.00 31.24%
31.12.2004 32 454.10 29 075.60 3 378.50 11.62% 30 386.00 2 068.10 6.81%
30.11.2004 29 075.60 25 863.50 3 212.10 12.42% 26 747.00 2 328.60 8.71%
31.10.2004 25 863.50 23 307.90 2 555.60 10.96% 24 053.00 1 810.50 7.53%
30.09.2004 23 307.90 20 316.20 2 991.70 14.73% 21 357.10 1 950.80 9.13%
31.08.2004 20 316.20 18 315.50 2 000.70 10.92% 18 440.40 1 875.80 10.17%
31.07.2004 18 315.50 15 723.50 2 592.00 16.48% 16 087.30 2 228.20 13.85%
30.06.2004 15 723.50 13 001.60 2 721.90 20.94% 13 710.10 2 013.40 14.69%
31.05.2004 13 001.60 9 881.30 3 120.30 31.58% 11 152.80 1 848.80 16.58%
30.04.2004 9 881.30 7 498.00 2 383.30 31.79% 6 643.20 3 238.10 48.74%
31.03.2004 7 498.00 5 198.30 2 299.70 44.24% 4 213.50 3 284.50 77.95%
29.02.2004 5 198.30 2 710.90 2 487.40 91.76% 5 221.60 -23.30 -0.45%
31.01.2004 2 710.90 30 386.00 -27 675.10 -91.08% 2 255.60 455.30 20.19%
31.12.2003 30 386.00 26 747.00 3 639.00 13.61% 27 706.10 2 679.90 9.67%
30.11.2003 26 747.00 24 053.00 2 694.00 11.20% 28 885.40 -2 138.40 -7.40%
31.10.2003 24 053.00 21 357.10 2 695.90 12.62% 28 674.90 -4 621.90 -16.12%
30.09.2003 21 357.10 18 440.40 2 916.70 15.82% 26 291.90 -4 934.80 -18.77%
31.08.2003 18 440.40 16 087.30 2 353.10 14.63% 21 250.60 -2 810.20 -13.22%
31.07.2003 16 087.30 13 710.10 2 377.20 17.34% 19 837.90 -3 750.60 -18.91%
30.06.2003 13 710.10 11 152.80 2 557.30 22.93% 16 217.00 -2 506.90 -15.46%
31.05.2003 11 152.80 6 643.20 4 509.60 67.88% 12 656.80 -1 504.00 -11.88%
30.04.2003 6 643.20 4 213.50 2 429.70 57.66% 9 268.30 -2 625.10 -28.32%
31.03.2003 4 213.50 5 221.60 -1 008.10 -19.31% 8 749.90 -4 536.40 -51.85%
28.02.2003 5 221.60 2 255.60 2 966.00 131.49% 5 739.90 - 518.30 -9.03%
31.01.2003 2 255.60 27 706.10 -25 450.50 -91.86% 4 845.10 -2 589.50 -53.45%
31.12.2002 27 706.10 28 885.40 -1 179.30 -4.08% 337.50 27 368.60 8 109.21%
30.11.2002 28 885.40 28 674.90 210.50 0.73% 18 370.30 10 515.10 57.24%
31.10.2002 28 674.90 26 291.90 2 383.00 9.06% 16 980.80 11 694.10 68.87%
30.09.2002 26 291.90 21 250.60 5 041.30 23.72% 14 260.70 12 031.20 84.37%
31.08.2002 21 250.60 19 837.90 1 412.70 7.12% -27 447.30 48 697.90 - 177.42%
31.07.2002 19 837.90 16 217.00 3 620.90 22.33% 6 352.10 13 485.80 212.30%
30.06.2002 16 217.00 12 656.80 3 560.20 28.13% 3 356.90 12 860.10 383.09%
31.05.2002 12 656.80 9 268.30 3 388.50 36.56% 6 615.30 6 041.50 91.33%
30.04.2002 9 268.30 8 749.90 518.40 5.92% 6 400.30 2 868.00 44.81%
31.03.2002 8 749.90 5 739.90 3 010.00 52.44% 4 939.70 3 810.20 77.13%
28.02.2002 5 739.90 4 845.10 894.80 18.47% 3 434.40 2 305.50 67.13%
31.01.2002 4 845.10 337.50 4 507.60 1 335.59% 2 621.50 2 223.60 84.82%
31.12.2001 337.50 18 370.30 -18 032.80 -98.16% 1 043.10 - 705.60 -67.64%
30.11.2001 18 370.30 16 980.80 1 389.50 8.18% 9 416.70 8 953.60 95.08%
31.10.2001 16 980.80 14 260.70 2 720.10 19.07% 7 910.90 9 069.90 114.65%
30.09.2001 14 260.70 -27 447.30 41 708.00 - 151.96% 7 171.10 7 089.60 98.86%
31.08.2001 -27 447.30 6 352.10 -33 799.40 - 532.10% 5 769.30 -33 216.60 - 575.75%
31.07.2001 6 352.10 3 356.90 2 995.20 89.23% 5 334.90 1 017.20 19.07%
30.06.2001 3 356.90 6 615.30 -3 258.40 -49.26% 4 108.70 - 751.80 -18.30%
31.05.2001 6 615.30 6 400.30 215.00 3.36% 3 522.20 3 093.10 87.82%
30.04.2001 6 400.30 4 939.70 1 460.60 29.57% -1 970.40 8 370.70 - 424.82%
31.03.2001 4 939.70 3 434.40 1 505.30 43.83% -1 050.60 5 990.30 - 570.18%
28.02.2001 3 434.40 2 621.50 812.90 31.01% -3 415.00 6 849.40 - 200.57%
31.01.2001 2 621.50 1 043.10 1 578.40 151.32% -2 187.80 4 809.30 - 219.82%
31.12.2000 1 043.10 9 416.70 -8 373.60 -88.92% -4 976.70 6 019.80 - 120.96%
30.11.2000 9 416.70 7 910.90 1 505.80 19.03% -18 051.20 27 467.90 - 152.17%
31.10.2000 7 910.90 7 171.10 739.80 10.32% -22 884.50 30 795.40 - 134.57%
30.09.2000 7 171.10 5 769.30 1 401.80 24.30% -23 013.90 30 185.00 - 131.16%
31.08.2000 5 769.30 5 334.90 434.40 8.14% -17 599.50 23 368.80 - 132.78%
31.07.2000 5 334.90 4 108.70 1 226.20 29.84% -3 975.10 9 310.00 - 234.21%
30.06.2000 4 108.70 3 522.20 586.50 16.65% -4 367.20 8 475.90 - 194.08%
31.05.2000 3 522.20 -1 970.40 5 492.60 - 278.76% -3 521.70 7 043.90 - 200.01%
30.04.2000 -1 970.40 -1 050.60 - 919.80 87.55% -2 086.30 115.90 -5.56%
31.03.2000 -1 050.60 -3 415.00 2 364.40 -69.24% -1 572.40 521.80 -33.18%
29.02.2000 -3 415.00 -2 187.80 -1 227.20 56.09% -1 223.00 -2 192.00 179.23%
31.01.2000 -2 187.80 -4 976.70 2 788.90 -56.04% - 221.50 -1 966.30 887.72%
31.12.1999 -4 976.70 -18 051.20 13 074.50 -72.43% 9 503.50 -14 480.20 - 152.37%
30.11.1999 -18 051.20 -22 884.50 4 833.30 -21.12% 13 248.40 -31 299.60 - 236.25%
31.10.1999 -22 884.50 -23 013.90 129.40 -0.56% 12 119.90 -35 004.40 - 288.82%
30.09.1999 -23 013.90 -17 599.50 -5 414.40 30.76% 11 038.00 -34 051.90 - 308.50%
31.08.1999 -17 599.50 -3 975.10 -13 624.40 342.74% 9 510.60 -27 110.10 - 285.05%
31.07.1999 -3 975.10 -4 367.20 392.10 -8.98% 8 775.10 -12 750.20 - 145.30%
30.06.1999 -4 367.20 -3 521.70 - 845.50 24.01% 8 142.30 -12 509.50 - 153.64%
31.05.1999 -3 521.70 -2 086.30 -1 435.40 68.80% 5 708.00 -9 229.70 - 161.70%
30.04.1999 -2 086.30 -1 572.40 - 513.90 32.68% 5 658.70 -7 745.00 - 136.87%
31.03.1999 -1 572.40 -1 223.00 - 349.40 28.57% 4 424.70 -5 997.10 - 135.54%
28.02.1999 -1 223.00 - 221.50 -1 001.50 452.14% 3 407.90 -4 630.90 - 135.89%
31.01.1999 - 221.50 9 503.50 -9 725.00 - 102.33% 2 492.40 -2 713.90 - 108.89%
31.12.1998 9 503.50 13 248.40 -3 744.90 -28.27% 10 763.00 -1 259.50 -11.70%
30.11.1998 13 248.40 12 119.90 1 128.50 9.31% 14 411.20 -1 162.80 -8.07%
31.10.1998 12 119.90 11 038.00 1 081.90 9.80% 13 865.50 -1 745.60 -12.59%
30.09.1998 11 038.00 9 510.60 1 527.40 16.06% 12 530.60 -1 492.60 -11.91%
31.08.1998 9 510.60 8 775.10 735.50 8.38% 12 524.80 -3 014.20 -24.07%
31.07.1998 8 775.10 8 142.30 632.80 7.77% 10 371.00 -1 595.90 -15.39%
30.06.1998 8 142.30 5 708.00 2 434.30 42.65% 12 721.30 -4 579.00 -35.99%
31.05.1998 5 708.00 5 658.70 49.30 0.87% 10 482.20 -4 774.20 -45.55%
30.04.1998 5 658.70 4 424.70 1 234.00 27.89% 8 534.00 -2 875.30 -33.69%
31.03.1998 4 424.70 3 407.90 1 016.80 29.84% 7 142.50 -2 717.80 -38.05%
28.02.1998 3 407.90 2 492.40 915.50 36.73% 2 835.80 572.10 20.17%
31.01.1998 2 492.40 10 763.00 -8 270.60 -76.84% 2 037.60 454.80 22.32%
31.12.1997 10 763.00 14 411.20 -3 648.20 -25.32% 17 485.30 -6 722.30 -38.45%
30.11.1997 14 411.20 13 865.50 545.70 3.94% 17 338.60 -2 927.40 -16.88%
31.10.1997 13 865.50 12 530.60 1 334.90 10.65% 17 662.70 -3 797.20 -21.50%
30.09.1997 12 530.60 12 524.80 5.80 0.05% 14 688.40 -2 157.80 -14.69%
31.08.1997 12 524.80 10 371.00 2 153.80 20.77% 10 703.20 1 821.60 17.02%
31.07.1997 10 371.00 12 721.30 -2 350.30 -18.48% 8 791.30 1 579.70 17.97%
30.06.1997 12 721.30 10 482.20 2 239.10 21.36% 8 065.40 4 655.90 57.73%
31.05.1997 10 482.20 8 534.00 1 948.20 22.83% 6 404.10 4 078.10 63.68%
30.04.1997 8 534.00 7 142.50 1 391.50 19.48% 4 916.30 3 617.70 73.59%
31.03.1997 7 142.50 2 835.80 4 306.70 151.87% 4 304.00 2 838.50 65.95%
28.02.1997 2 835.80 2 037.60 798.20 39.17% 4 046.40 -1 210.60 -29.92%
31.01.1997 2 037.60 17 485.30 -15 447.70 -88.35% 2 576.90 - 539.30 -20.93%
31.12.1996 17 485.30 17 338.60 146.70 0.85% 11 286.10 6 199.20 54.93%
30.11.1996 17 338.60 17 662.70 - 324.10 -1.83% 12 869.70 4 468.90 34.72%
31.10.1996 17 662.70 14 688.40 2 974.30 20.25% 14 562.80 3 099.90 21.29%
30.09.1996 14 688.40 10 703.20 3 985.20 37.23% 13 413.00 1 275.40 9.51%
31.08.1996 10 703.20 8 791.30 1 911.90 21.75% 11 117.90 - 414.70 -3.73%
31.07.1996 8 791.30 8 065.40 725.90 9.00% 9 547.40 - 756.10 -7.92%
30.06.1996 8 065.40 6 404.10 1 661.30 25.94% 7 795.60 269.80 3.46%
31.05.1996 6 404.10 4 916.30 1 487.80 30.26% 6 439.00 -34.90 -0.54%
30.04.1996 4 916.30 4 304.00 612.30 14.23% 5 798.90 - 882.60 -15.22%
31.03.1996 4 304.00 4 046.40 257.60 6.37% 4 278.90 25.10 0.59%
29.02.1996 4 046.40 2 576.90 1 469.50 57.03% 4 979.10 - 932.70 -18.73%
31.01.1996 2 576.90 11 286.10 -8 709.20 -77.17% 3 174.80 - 597.90 -18.83%
31.12.1995 11 286.10 12 869.70 -1 583.60 -12.30% 5 292.10 5 994.00 113.26%
30.11.1995 12 869.70 14 562.80 -1 693.10 -11.63% 8 310.90 4 558.80 54.85%
31.10.1995 14 562.80 13 413.00 1 149.80 8.57% 7 548.00 7 014.80 92.94%
30.09.1995 13 413.00 11 117.90 2 295.10 20.64% 9 505.60 3 907.40 41.11%
31.08.1995 11 117.90 9 547.40 1 570.50 16.45% 10 183.90 934.00 9.17%
31.07.1995 9 547.40 7 795.60 1 751.80 22.47% 9 065.50 481.90 5.32%
30.06.1995 7 795.60 6 439.00 1 356.60 21.07% 6 126.80 1 668.80 27.24%
31.05.1995 6 439.00 5 798.90 640.10 11.04% 7 518.40 -1 079.40 -14.36%
30.04.1995 5 798.90 4 278.90 1 520.00 35.52% 7 286.40 -1 487.50 -20.41%
31.03.1995 4 278.90 4 979.10 - 700.20 -14.06% 6 674.50 -2 395.60 -35.89%
28.02.1995 4 979.10 3 174.80 1 804.30 56.83% 5 896.20 - 917.10 -15.55%
31.01.1995 3 174.80 5 292.10 -2 117.30 -40.01% 3 593.50 - 418.70 -11.65%
31.12.1994 5 292.10 8 310.90 -3 018.80 -36.32% 11 689.50 -6 397.40 -54.73%
30.11.1994 8 310.90 7 548.00 762.90 10.11% 12 228.20 -3 917.30 -32.03%
31.10.1994 7 548.00 9 505.60 -1 957.60 -20.59% 12 536.50 -4 988.50 -39.79%
30.09.1994 9 505.60 10 183.90 - 678.30 -6.66% 10 323.50 - 817.90 -7.92%
31.08.1994 10 183.90 9 065.50 1 118.40 12.34% 10 081.40 102.50 1.02%
31.07.1994 9 065.50 6 126.80 2 938.70 47.96% 12 853.70 -3 788.20 -29.47%
30.06.1994 6 126.80 7 518.40 -1 391.60 -18.51% 8 764.50 -2 637.70 -30.10%
31.05.1994 7 518.40 7 286.40 232.00 3.18% 6 987.70 530.70 7.59%
30.04.1994 7 286.40 6 674.50 611.90 9.17% 4 847.20 2 439.20 50.32%
31.03.1994 6 674.50 5 896.20 778.30 13.20% 6 390.10 284.40 4.45%
28.02.1994 5 896.20 3 593.50 2 302.70 64.08% 3 277.50 2 618.70 79.90%
31.01.1994 3 593.50 11 689.50 -8 096.00 -69.26% 787.40 2 806.10 356.38%
31.12.1993 11 689.50 12 228.20 - 538.70 -4.41% - - -
30.11.1993 12 228.20 12 536.50 - 308.30 -2.46% - - -
31.10.1993 12 536.50 10 323.50 2 213.00 21.44% - - -
30.09.1993 10 323.50 10 081.40 242.10 2.40% - - -
31.08.1993 10 081.40 12 853.70 -2 772.30 -21.57% - - -
31.07.1993 12 853.70 8 764.50 4 089.20 46.66% - - -
30.06.1993 8 764.50 6 987.70 1 776.80 25.43% - - -
31.05.1993 6 987.70 4 847.20 2 140.50 44.16% - - -
30.04.1993 4 847.20 6 390.10 -1 542.90 -24.15% - - -
31.03.1993 6 390.10 3 277.50 3 112.60 94.97% - - -
28.02.1993 3 277.50 787.40 2 490.10 316.24% - - -
31.01.1993 787.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem - Graf
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
OCP nebanky celkem (v tis. Kč) (Vybrané ukazatele obezřetného podnikání nebankovních obchodníků s cennými papíry (OCP podle IFD/IFR))
Kapitál celkem (OCP nebanky celkem (v tis. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.