Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.08.2023 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 94 958.40
Min 30.04.2003 13 375.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 94 958.40 94 713.10 245.30 0.26% 82 009.40 12 949.00 15.79%
30.04.2015 94 713.10 94 073.40 639.70 0.68% 81 525.60 13 187.50 16.18%
31.03.2015 94 073.40 94 003.40 70.00 0.07% 81 403.20 12 670.20 15.56%
28.02.2015 94 003.40 94 297.70 - 294.30 -0.31% 77 894.40 16 109.00 20.68%
31.01.2015 94 297.70 93 058.60 1 239.10 1.33% 77 825.60 16 472.10 21.17%
31.12.2014 93 058.60 91 563.40 1 495.20 1.63% 77 799.20 15 259.40 19.61%
30.11.2014 91 563.40 87 284.80 4 278.60 4.90% 78 372.80 13 190.60 16.83%
31.10.2014 87 284.80 87 973.70 - 688.90 -0.78% 77 180.20 10 104.60 13.09%
30.09.2014 87 973.70 88 033.40 -59.70 -0.07% 77 285.50 10 688.20 13.83%
31.08.2014 88 033.40 83 526.50 4 506.90 5.40% 77 456.90 10 576.50 13.65%
31.07.2014 83 526.50 83 421.60 104.90 0.13% 77 858.50 5 668.00 7.28%
30.06.2014 83 421.60 82 009.40 1 412.20 1.72% 77 542.00 5 879.60 7.58%
31.05.2014 82 009.40 81 525.60 483.80 0.59% 77 499.90 4 509.50 5.82%
30.04.2014 81 525.60 81 403.20 122.40 0.15% 77 857.60 3 668.00 4.71%
31.03.2014 81 403.20 77 894.40 3 508.80 4.50% 77 771.10 3 632.10 4.67%
28.02.2014 77 894.40 77 825.60 68.80 0.09% 76 126.40 1 768.00 2.32%
31.01.2014 77 825.60 77 799.20 26.40 0.03% 76 192.70 1 632.90 2.14%
31.12.2013 77 799.20 78 372.80 - 573.60 -0.73% 76 176.50 1 622.70 2.13%
30.11.2013 78 372.80 77 180.20 1 192.60 1.55% 78 845.50 - 472.70 -0.60%
31.10.2013 77 180.20 77 285.50 - 105.30 -0.14% 79 856.00 -2 675.80 -3.35%
30.09.2013 77 285.50 77 456.90 - 171.40 -0.22% 78 282.50 - 997.00 -1.27%
31.08.2013 77 456.90 77 858.50 - 401.60 -0.52% 78 251.70 - 794.80 -1.02%
31.07.2013 77 858.50 77 542.00 316.50 0.41% 77 353.40 505.10 0.65%
30.06.2013 77 542.00 77 499.90 42.10 0.05% 77 183.90 358.10 0.46%
31.05.2013 77 499.90 77 857.60 - 357.70 -0.46% 76 371.30 1 128.60 1.48%
30.04.2013 77 857.60 77 771.10 86.50 0.11% 77 632.00 225.60 0.29%
31.03.2013 77 771.10 76 126.40 1 644.70 2.16% 77 769.50 1.60 0.00%
28.02.2013 76 126.40 76 192.70 -66.30 -0.09% 77 663.70 -1 537.30 -1.98%
31.01.2013 76 192.70 76 176.50 16.20 0.02% 77 692.20 -1 499.50 -1.93%
31.12.2012 76 176.50 78 845.50 -2 669.00 -3.39% 77 684.10 -1 507.60 -1.94%
30.11.2012 78 845.50 79 856.00 -1 010.50 -1.27% 78 170.20 675.30 0.86%
31.10.2012 79 856.00 78 282.50 1 573.50 2.01% 78 192.70 1 663.30 2.13%
30.09.2012 78 282.50 78 251.70 30.80 0.04% 78 139.60 142.90 0.18%
31.08.2012 78 251.70 77 353.40 898.30 1.16% 77 824.40 427.30 0.55%
31.07.2012 77 353.40 77 183.90 169.50 0.22% 77 965.00 - 611.60 -0.78%
30.06.2012 77 183.90 76 371.30 812.60 1.06% 77 197.90 -14.00 -0.02%
31.05.2012 76 371.30 77 632.00 -1 260.70 -1.62% 77 249.00 - 877.70 -1.14%
30.04.2012 77 632.00 77 769.50 - 137.50 -0.18% 75 150.10 2 481.90 3.30%
31.03.2012 77 769.50 77 663.70 105.80 0.14% 72 592.60 5 176.90 7.13%
29.02.2012 77 663.70 77 692.20 -28.50 -0.04% 72 620.60 5 043.10 6.94%
31.01.2012 77 692.20 77 684.10 8.10 0.01% 72 572.40 5 119.80 7.05%
31.12.2011 77 684.10 78 170.20 - 486.10 -0.62% 72 393.80 5 290.30 7.31%
30.11.2011 78 170.20 78 192.70 -22.50 -0.03% 65 481.00 12 689.20 19.38%
31.10.2011 78 192.70 78 139.60 53.10 0.07% 64 729.40 13 463.30 20.80%
30.09.2011 78 139.60 77 824.40 315.20 0.41% 63 352.00 14 787.60 23.34%
31.08.2011 77 824.40 77 965.00 - 140.60 -0.18% 63 229.90 14 594.50 23.08%
31.07.2011 77 965.00 77 197.90 767.10 0.99% 64 168.90 13 796.10 21.50%
30.06.2011 77 197.90 77 249.00 -51.10 -0.07% 64 226.30 12 971.60 20.20%
31.05.2011 77 249.00 75 150.10 2 098.90 2.79% 64 282.80 12 966.20 20.17%
30.04.2011 75 150.10 72 592.60 2 557.50 3.52% 64 610.00 10 540.10 16.31%
31.03.2011 72 592.60 72 620.60 -28.00 -0.04% 64 579.40 8 013.20 12.41%
28.02.2011 72 620.60 72 572.40 48.20 0.07% 64 844.20 7 776.40 11.99%
31.01.2011 72 572.40 72 393.80 178.60 0.25% 64 906.30 7 666.10 11.81%
31.12.2010 72 393.80 65 481.00 6 912.80 10.56% 64 898.30 7 495.50 11.55%
30.11.2010 65 481.00 64 729.40 751.60 1.16% 63 197.00 2 284.00 3.61%
31.10.2010 64 729.40 63 352.00 1 377.40 2.17% 66 471.80 -1 742.40 -2.62%
30.09.2010 63 352.00 63 229.90 122.10 0.19% 65 905.00 -2 553.00 -3.87%
31.08.2010 63 229.90 64 168.90 - 939.00 -1.46% 65 931.50 -2 701.60 -4.10%
31.07.2010 64 168.90 64 226.30 -57.40 -0.09% 65 877.90 -1 709.00 -2.59%
30.06.2010 64 226.30 64 282.80 -56.50 -0.09% 65 919.10 -1 692.80 -2.57%
31.05.2010 64 282.80 64 610.00 - 327.20 -0.51% 63 910.30 372.50 0.58%
30.04.2010 64 610.00 64 579.40 30.60 0.05% 63 945.00 665.00 1.04%
31.03.2010 64 579.40 64 844.20 - 264.80 -0.41% 63 938.90 640.50 1.00%
28.02.2010 64 844.20 64 906.30 -62.10 -0.10% 63 775.50 1 068.70 1.68%
31.01.2010 64 906.30 64 898.30 8.00 0.01% 63 881.70 1 024.60 1.60%
31.12.2009 64 898.30 63 197.00 1 701.30 2.69% 63 693.90 1 204.40 1.89%
30.11.2009 63 197.00 66 471.80 -3 274.80 -4.93% 62 969.90 227.10 0.36%
31.10.2009 66 471.80 65 905.00 566.80 0.86% 62 966.90 3 504.90 5.57%
30.09.2009 65 905.00 65 931.50 -26.50 -0.04% 62 246.30 3 658.70 5.88%
31.08.2009 65 931.50 65 877.90 53.60 0.08% 63 650.50 2 281.00 3.58%
31.07.2009 65 877.90 65 919.10 -41.20 -0.06% 63 274.40 2 603.50 4.11%
30.06.2009 65 919.10 63 910.30 2 008.80 3.14% 62 378.10 3 541.00 5.68%
31.05.2009 63 910.30 63 945.00 -34.70 -0.05% 63 367.50 542.80 0.86%
30.04.2009 63 945.00 63 938.90 6.10 0.01% 63 095.70 849.30 1.35%
31.03.2009 63 938.90 63 775.50 163.40 0.26% 57 860.50 6 078.40 10.51%
28.02.2009 63 775.50 63 881.70 - 106.20 -0.17% 58 242.30 5 533.20 9.50%
31.01.2009 63 881.70 63 693.90 187.80 0.29% 57 859.30 6 022.40 10.41%
31.12.2008 63 693.90 62 969.90 724.00 1.15% 58 061.50 5 632.40 9.70%
30.11.2008 62 969.90 62 966.90 3.00 0.00% 53 537.40 9 432.50 17.62%
31.10.2008 62 966.90 62 246.30 720.60 1.16% 52 626.80 10 340.10 19.65%
30.09.2008 62 246.30 63 650.50 -1 404.20 -2.21% 52 636.90 9 609.40 18.26%
31.08.2008 63 650.50 63 274.40 376.10 0.59% 49 643.70 14 006.80 28.21%
31.07.2008 63 274.40 62 378.10 896.30 1.44% 50 920.60 12 353.80 24.26%
30.06.2008 62 378.10 63 367.50 - 989.40 -1.56% 49 371.40 13 006.70 26.34%
31.05.2008 63 367.50 63 095.70 271.80 0.43% 39 881.60 23 485.90 58.89%
30.04.2008 63 095.70 57 860.50 5 235.20 9.05% 39 816.40 23 279.30 58.47%
31.03.2008 57 860.50 58 242.30 - 381.80 -0.66% 39 926.90 17 933.60 44.92%
29.02.2008 58 242.30 57 859.30 383.00 0.66% 39 653.70 18 588.60 46.88%
31.01.2008 57 859.30 58 061.50 - 202.20 -0.35% 39 037.50 18 821.80 48.21%
31.12.2007 58 061.50 53 537.40 4 524.10 8.45% 38 278.30 19 783.20 51.68%
30.11.2007 53 537.40 52 626.80 910.60 1.73% 37 543.00 15 994.40 42.60%
31.10.2007 52 626.80 52 636.90 -10.10 -0.02% 36 494.90 16 131.90 44.20%
30.09.2007 52 636.90 49 643.70 2 993.20 6.03% 32 514.70 20 122.20 61.89%
31.08.2007 49 643.70 50 920.60 -1 276.90 -2.51% 32 703.70 16 940.00 51.80%
31.07.2007 50 920.60 49 371.40 1 549.20 3.14% 32 736.00 18 184.60 55.55%
30.06.2007 49 371.40 39 881.60 9 489.80 23.79% 32 604.80 16 766.60 51.42%
31.05.2007 39 881.60 39 816.40 65.20 0.16% 32 376.20 7 505.40 23.18%
30.04.2007 39 816.40 39 926.90 - 110.50 -0.28% 33 014.30 6 802.10 20.60%
31.03.2007 39 926.90 39 653.70 273.20 0.69% 32 611.30 7 315.60 22.43%
28.02.2007 39 653.70 39 037.50 616.20 1.58% 32 642.00 7 011.70 21.48%
31.01.2007 39 037.50 38 278.30 759.20 1.98% 32 518.40 6 519.10 20.05%
31.12.2006 38 278.30 37 543.00 735.30 1.96% 32 518.80 5 759.50 17.71%
30.11.2006 37 543.00 36 494.90 1 048.10 2.87% 30 391.50 7 151.50 23.53%
31.10.2006 36 494.90 32 514.70 3 980.20 12.24% 24 803.30 11 691.60 47.14%
30.09.2006 32 514.70 32 703.70 - 189.00 -0.58% 24 777.00 7 737.70 31.23%
31.08.2006 32 703.70 32 736.00 -32.30 -0.10% 20 967.90 11 735.80 55.97%
31.07.2006 32 736.00 32 604.80 131.20 0.40% 21 108.30 11 627.70 55.09%
30.06.2006 32 604.80 32 376.20 228.60 0.71% 21 060.20 11 544.60 54.82%
31.05.2006 32 376.20 33 014.30 - 638.10 -1.93% 21 109.30 11 266.90 53.37%
30.04.2006 33 014.30 32 611.30 403.00 1.24% 21 227.60 11 786.70 55.53%
31.03.2006 32 611.30 32 642.00 -30.70 -0.09% 21 230.10 11 381.20 53.61%
28.02.2006 32 642.00 32 518.40 123.60 0.38% 18 983.90 13 658.10 71.95%
31.01.2006 32 518.40 32 518.80 -0.40 -0.00% 19 333.60 13 184.80 68.20%
31.12.2005 32 518.80 30 391.50 2 127.30 7.00% 19 529.50 12 989.30 66.51%
30.11.2005 30 391.50 24 803.30 5 588.20 22.53% 21 727.10 8 664.40 39.88%
31.10.2005 24 803.30 24 777.00 26.30 0.11% 20 906.30 3 897.00 18.64%
30.09.2005 24 777.00 20 967.90 3 809.10 18.17% 20 793.40 3 983.60 19.16%
31.08.2005 20 967.90 21 108.30 - 140.40 -0.67% 16 814.10 4 153.80 24.70%
31.07.2005 21 108.30 21 060.20 48.10 0.23% 16 342.30 4 766.00 29.16%
30.06.2005 21 060.20 21 109.30 -49.10 -0.23% 16 461.60 4 598.60 27.94%
31.05.2005 21 109.30 21 227.60 - 118.30 -0.56% 16 513.10 4 596.20 27.83%
30.04.2005 21 227.60 21 230.10 -2.50 -0.01% 16 360.40 4 867.20 29.75%
31.03.2005 21 230.10 18 983.90 2 246.20 11.83% 16 692.90 4 537.20 27.18%
28.02.2005 18 983.90 19 333.60 - 349.70 -1.81% 14 736.60 4 247.30 28.82%
31.01.2005 19 333.60 19 529.50 - 195.90 -1.00% 14 590.30 4 743.30 32.51%
31.12.2004 19 529.50 21 727.10 -2 197.60 -10.11% 16 486.60 3 042.90 18.46%
30.11.2004 21 727.10 20 906.30 820.80 3.93% 17 816.20 3 910.90 21.95%
31.10.2004 20 906.30 20 793.40 112.90 0.54% 16 119.10 4 787.20 29.70%
30.09.2004 20 793.40 16 814.10 3 979.30 23.67% 15 310.40 5 483.00 35.81%
31.08.2004 16 814.10 16 342.30 471.80 2.89% 15 790.50 1 023.60 6.48%
31.07.2004 16 342.30 16 461.60 - 119.30 -0.72% 15 534.70 807.60 5.20%
30.06.2004 16 461.60 16 513.10 -51.50 -0.31% 15 504.10 957.50 6.18%
31.05.2004 16 513.10 16 360.40 152.70 0.93% 15 150.30 1 362.80 9.00%
30.04.2004 16 360.40 16 692.90 - 332.50 -1.99% 13 375.60 2 984.80 22.32%
31.03.2004 16 692.90 14 736.60 1 956.30 13.28% 15 330.40 1 362.50 8.89%
29.02.2004 14 736.60 14 590.30 146.30 1.00% 18 898.10 -4 161.50 -22.02%
31.01.2004 14 590.30 16 486.60 -1 896.30 -11.50% 19 286.90 -4 696.60 -24.35%
31.12.2003 16 486.60 17 816.20 -1 329.60 -7.46% 19 974.90 -3 488.30 -17.46%
30.11.2003 17 816.20 16 119.10 1 697.10 10.53% 21 817.40 -4 001.20 -18.34%
31.10.2003 16 119.10 15 310.40 808.70 5.28% 22 564.00 -6 444.90 -28.56%
30.09.2003 15 310.40 15 790.50 - 480.10 -3.04% 22 743.30 -7 432.90 -32.68%
31.08.2003 15 790.50 15 534.70 255.80 1.65% 22 820.60 -7 030.10 -30.81%
31.07.2003 15 534.70 15 504.10 30.60 0.20% 22 969.90 -7 435.20 -32.37%
30.06.2003 15 504.10 15 150.30 353.80 2.34% 24 004.10 -8 500.00 -35.41%
31.05.2003 15 150.30 13 375.60 1 774.70 13.27% 23 414.40 -8 264.10 -35.29%
30.04.2003 13 375.60 15 330.40 -1 954.80 -12.75% 24 144.80 -10 769.20 -44.60%
31.03.2003 15 330.40 18 898.10 -3 567.70 -18.88% 24 805.80 -9 475.40 -38.20%
28.02.2003 18 898.10 19 286.90 - 388.80 -2.02% 23 845.30 -4 947.20 -20.75%
31.01.2003 19 286.90 19 974.90 - 688.00 -3.44% 23 885.00 -4 598.10 -19.25%
31.12.2002 19 974.90 21 817.40 -1 842.50 -8.45% - - -
30.11.2002 21 817.40 22 564.00 - 746.60 -3.31% - - -
31.10.2002 22 564.00 22 743.30 - 179.30 -0.79% - - -
30.09.2002 22 743.30 22 820.60 -77.30 -0.34% - - -
31.08.2002 22 820.60 22 969.90 - 149.30 -0.65% - - -
31.07.2002 22 969.90 24 004.10 -1 034.20 -4.31% - - -
30.06.2002 24 004.10 23 414.40 589.70 2.52% - - -
31.05.2002 23 414.40 24 144.80 - 730.40 -3.02% - - -
30.04.2002 24 144.80 24 805.80 - 661.00 -2.66% - - -
31.03.2002 24 805.80 23 845.30 960.50 4.03% - - -
28.02.2002 23 845.30 23 885.00 -39.70 -0.17% - - -
31.01.2002 23 885.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.