Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Stálá aktiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Aktiva celkem
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - aktiva (1137)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Pasiva celkem
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků

Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 3 283 934.00 3 270 715.30 0.40% 3 183 362.40 3.16%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 900 453.00 901 048.00 -0.07% 909 050.70 -0.95%
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 65 923.50 69 539.00 -5.20% 62 639.50 5.24%
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 2 317 557.50 2 300 128.30 0.76% 2 211 672.30 4.79%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 1 044 052.50 1 030 226.80 1.34% 1 002 416.20 4.15%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 292 420.50 287 745.80 1.62% 249 228.70 17.33%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 736 390.90 729 183.70 0.99% 741 417.60 -0.68%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 15 241.10 13 297.20 14.62% 11 769.80 29.49%
UK9 9. Podílové listy/akcie FPT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 94 958.40 94 713.10 0.26% 82 009.40 15.79%
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 37 086.90 37 067.60 0.05% 35 843.70 3.47%
UK12 12. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 57 871.40 57 645.50 0.39% 46 165.70 25.36%
UK13 13. Zahraniční aktiva 762 393.80 747 572.60 1.98% 697 433.90 9.31%
UK14 14. Stálá aktiva 118 058.70 117 815.20 0.21% 117 382.80 0.58%
UK15 15. Ostatní aktiva 229 900.30 248 687.30 -7.55% 219 240.70 4.86%
UK16 15. Celkem 5 533 297.70 5 509 730.20 0.43% 5 301 845.30 4.37%

Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 3 283 934.00
30.04.2015 3 270 715.30
31.03.2015 3 262 548.60
28.02.2015 3 255 175.70
31.01.2015 3 252 976.00
31.12.2014 3 185 044.00
30.11.2014 3 184 764.20
31.10.2014 3 169 420.40
30.09.2014 3 197 982.20
31.08.2014 3 188 337.60
Další »
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI

ObdobíHodnota
31.05.2015 900 453.00
30.04.2015 901 048.00
31.03.2015 908 917.30
28.02.2015 905 459.00
31.01.2015 905 954.30
31.12.2014 845 051.50
30.11.2014 857 887.30
31.10.2014 852 836.50
30.09.2014 896 837.70
31.08.2014 895 442.00
Další »
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce

ObdobíHodnota
31.05.2015 65 923.50
30.04.2015 69 539.00
31.03.2015 64 911.30
28.02.2015 64 935.20
31.01.2015 66 859.80
31.12.2014 60 512.90
30.11.2014 65 588.30
31.10.2014 63 466.90
30.09.2014 67 420.40
31.08.2014 66 256.80
Další »
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti

ObdobíHodnota
31.05.2015 2 317 557.50
30.04.2015 2 300 128.30
31.03.2015 2 288 720.00
28.02.2015 2 284 781.60
31.01.2015 2 280 161.90
31.12.2014 2 279 479.50
30.11.2014 2 261 288.60
31.10.2014 2 253 117.00
30.09.2014 2 233 724.10
31.08.2014 2 226 638.80
Další »
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 1 044 052.50
30.04.2015 1 030 226.80
31.03.2015 1 055 706.70
28.02.2015 1 052 840.10
31.01.2015 1 031 896.60
31.12.2014 1 043 340.50
30.11.2014 1 040 924.10
31.10.2014 1 047 408.40
30.09.2014 1 025 384.40
31.08.2014 1 019 227.80
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI

ObdobíHodnota
31.05.2015 292 420.50
30.04.2015 287 745.80
31.03.2015 280 522.00
28.02.2015 274 887.90
31.01.2015 271 104.20
31.12.2014 268 672.30
30.11.2014 269 840.60
31.10.2014 264 938.80
30.09.2014 256 653.60
31.08.2014 257 044.50
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce

ObdobíHodnota
31.05.2015 736 390.90
30.04.2015 729 183.70
31.03.2015 761 804.20
28.02.2015 765 244.70
31.01.2015 748 554.20
31.12.2014 761 900.70
30.11.2014 759 190.90
31.10.2014 769 482.30
30.09.2014 755 762.40
31.08.2014 748 814.70
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty -  Vládní instituce,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

ObdobíHodnota
31.05.2015 15 241.10
30.04.2015 13 297.20
31.03.2015 13 380.40
28.02.2015 12 707.50
31.01.2015 12 238.20
31.12.2014 12 767.60
30.11.2014 11 892.60
31.10.2014 12 987.30
30.09.2014 12 968.40
31.08.2014 13 368.60
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty -  Ostatní rezidenti,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Podílové listy/akcie FPT

ObdobíHodnota
31.05.2015 0.00
30.04.2015 0.00
31.03.2015 0.00
28.02.2015 0.00
31.01.2015 0.00
31.12.2014 0.00
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
Další »
Podílové listy/akcie FPT,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 94 958.40
30.04.2015 94 713.10
31.03.2015 94 073.40
28.02.2015 94 003.40
31.01.2015 94 297.70
31.12.2014 93 058.60
30.11.2014 91 563.40
31.10.2014 87 284.80
30.09.2014 87 973.70
31.08.2014 88 033.40
Další »
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI

ObdobíHodnota
31.05.2015 37 086.90
30.04.2015 37 067.60
31.03.2015 36 485.40
28.02.2015 36 451.00
31.01.2015 36 463.90
31.12.2014 36 454.40
30.11.2014 36 134.70
31.10.2014 36 122.80
30.09.2014 35 902.20
31.08.2014 35 890.10
Další »
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

ObdobíHodnota
31.05.2015 57 871.40
30.04.2015 57 645.50
31.03.2015 57 588.00
28.02.2015 57 552.40
31.01.2015 57 833.80
31.12.2014 56 604.20
30.11.2014 55 428.70
31.10.2014 51 162.10
30.09.2014 52 071.50
31.08.2014 52 143.20
Další »
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Zahraniční aktiva

ObdobíHodnota
31.05.2015 762 393.80
30.04.2015 747 572.60
31.03.2015 745 718.20
28.02.2015 736 916.70
31.01.2015 738 309.10
31.12.2014 728 944.00
30.11.2014 731 033.40
31.10.2014 729 254.10
30.09.2014 709 037.30
31.08.2014 706 352.20
Další »
Zahraniční aktiva,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Stálá aktiva

ObdobíHodnota
31.05.2015 118 058.70
30.04.2015 117 815.20
31.03.2015 118 060.60
28.02.2015 118 043.10
31.01.2015 118 076.20
31.12.2014 117 973.70
30.11.2014 116 947.00
31.10.2014 116 476.70
30.09.2014 116 886.30
31.08.2014 117 255.40
Další »
Stálá aktiva,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
31.05.2015 229 900.30
30.04.2015 248 687.30
31.03.2015 271 463.20
28.02.2015 252 694.50
31.01.2015 269 556.70
31.12.2014 254 199.60
30.11.2014 242 946.80
31.10.2014 240 132.30
30.09.2014 228 652.10
31.08.2014 233 870.00
Další »
Ostatní aktiva,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 5 533 297.70
30.04.2015 5 509 730.20
31.03.2015 5 547 570.70
28.02.2015 5 509 673.40
31.01.2015 5 505 112.20
31.12.2014 5 422 560.40
30.11.2014 5 408 178.80
31.10.2014 5 389 976.70
30.09.2014 5 365 916.00
31.08.2014 5 353 076.50
Další »
Celkem,Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.