Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Aktiva celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Stálá aktiva
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - aktiva (1137)
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 342 113.00
Min 30.06.2004 94 378.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 229 900.30 248 687.30 -18 787.00 -7.55% 219 240.70 10 659.60 4.86%
30.04.2015 248 687.30 271 463.20 -22 775.90 -8.39% 220 888.90 27 798.40 12.58%
31.03.2015 271 463.20 252 694.50 18 768.70 7.43% 214 927.30 56 535.90 26.30%
28.02.2015 252 694.50 269 556.70 -16 862.20 -6.26% 220 372.90 32 321.60 14.67%
31.01.2015 269 556.70 254 199.60 15 357.10 6.04% 215 054.90 54 501.80 25.34%
31.12.2014 254 199.60 242 946.80 11 252.80 4.63% 210 758.90 43 440.70 20.61%
30.11.2014 242 946.80 240 132.30 2 814.50 1.17% 223 258.70 19 688.10 8.82%
31.10.2014 240 132.30 228 652.10 11 480.20 5.02% 198 868.80 41 263.50 20.75%
30.09.2014 228 652.10 233 870.00 -5 217.90 -2.23% 195 378.50 33 273.60 17.03%
31.08.2014 233 870.00 226 280.70 7 589.30 3.35% 190 999.80 42 870.20 22.45%
31.07.2014 226 280.70 222 894.50 3 386.20 1.52% 195 215.20 31 065.50 15.91%
30.06.2014 222 894.50 219 240.70 3 653.80 1.67% 196 867.90 26 026.60 13.22%
31.05.2014 219 240.70 220 888.90 -1 648.20 -0.75% 214 593.10 4 647.60 2.17%
30.04.2014 220 888.90 214 927.30 5 961.60 2.77% 231 231.70 -10 342.80 -4.47%
31.03.2014 214 927.30 220 372.90 -5 445.60 -2.47% 238 188.40 -23 261.10 -9.77%
28.02.2014 220 372.90 215 054.90 5 318.00 2.47% 227 415.50 -7 042.60 -3.10%
31.01.2014 215 054.90 210 758.90 4 296.00 2.04% 245 875.60 -30 820.70 -12.54%
31.12.2013 210 758.90 223 258.70 -12 499.80 -5.60% 250 513.50 -39 754.60 -15.87%
30.11.2013 223 258.70 198 868.80 24 389.90 12.26% 236 661.80 -13 403.10 -5.66%
31.10.2013 198 868.80 195 378.50 3 490.30 1.79% 262 538.00 -63 669.20 -24.25%
30.09.2013 195 378.50 190 999.80 4 378.70 2.29% 272 923.90 -77 545.40 -28.41%
31.08.2013 190 999.80 195 215.20 -4 215.40 -2.16% 271 435.80 -80 436.00 -29.63%
31.07.2013 195 215.20 196 867.90 -1 652.70 -0.84% 262 836.00 -67 620.80 -25.73%
30.06.2013 196 867.90 214 593.10 -17 725.20 -8.26% 250 891.40 -54 023.50 -21.53%
31.05.2013 214 593.10 231 231.70 -16 638.60 -7.20% 283 019.00 -68 425.90 -24.18%
30.04.2013 231 231.70 238 188.40 -6 956.70 -2.92% 240 662.30 -9 430.60 -3.92%
31.03.2013 238 188.40 227 415.50 10 772.90 4.74% 252 766.50 -14 578.10 -5.77%
28.02.2013 227 415.50 245 875.60 -18 460.10 -7.51% 268 003.40 -40 587.90 -15.14%
31.01.2013 245 875.60 250 513.50 -4 637.90 -1.85% 263 919.70 -18 044.10 -6.84%
31.12.2012 250 513.50 236 661.80 13 851.70 5.85% 271 258.70 -20 745.20 -7.65%
30.11.2012 236 661.80 262 538.00 -25 876.20 -9.86% 262 909.00 -26 247.20 -9.98%
31.10.2012 262 538.00 272 923.90 -10 385.90 -3.81% 242 834.70 19 703.30 8.11%
30.09.2012 272 923.90 271 435.80 1 488.10 0.55% 255 382.80 17 541.10 6.87%
31.08.2012 271 435.80 262 836.00 8 599.80 3.27% 246 781.80 24 654.00 9.99%
31.07.2012 262 836.00 250 891.40 11 944.60 4.76% 218 491.60 44 344.40 20.30%
30.06.2012 250 891.40 283 019.00 -32 127.60 -11.35% 208 605.10 42 286.30 20.27%
31.05.2012 283 019.00 240 662.30 42 356.70 17.60% 216 456.60 66 562.40 30.75%
30.04.2012 240 662.30 252 766.50 -12 104.20 -4.79% 217 791.90 22 870.40 10.50%
31.03.2012 252 766.50 268 003.40 -15 236.90 -5.69% 210 192.70 42 573.80 20.25%
29.02.2012 268 003.40 263 919.70 4 083.70 1.55% 213 881.50 54 121.90 25.30%
31.01.2012 263 919.70 271 258.70 -7 339.00 -2.71% 215 079.60 48 840.10 22.71%
31.12.2011 271 258.70 262 909.00 8 349.70 3.18% 212 558.30 58 700.40 27.62%
30.11.2011 262 909.00 242 834.70 20 074.30 8.27% 234 803.20 28 105.80 11.97%
31.10.2011 242 834.70 255 382.80 -12 548.10 -4.91% 236 731.10 6 103.60 2.58%
30.09.2011 255 382.80 246 781.80 8 601.00 3.49% 256 154.30 - 771.50 -0.30%
31.08.2011 246 781.80 218 491.60 28 290.20 12.95% 261 706.20 -14 924.40 -5.70%
31.07.2011 218 491.60 208 605.10 9 886.50 4.74% 245 776.20 -27 284.60 -11.10%
30.06.2011 208 605.10 216 456.60 -7 851.50 -3.63% 251 399.60 -42 794.50 -17.02%
31.05.2011 216 456.60 217 791.90 -1 335.30 -0.61% 257 953.10 -41 496.50 -16.09%
30.04.2011 217 791.90 210 192.70 7 599.20 3.62% 237 385.60 -19 593.70 -8.25%
31.03.2011 210 192.70 213 881.50 -3 688.80 -1.72% 239 822.50 -29 629.80 -12.35%
28.02.2011 213 881.50 215 079.60 -1 198.10 -0.56% 240 490.40 -26 608.90 -11.06%
31.01.2011 215 079.60 212 558.30 2 521.30 1.19% 245 096.10 -30 016.50 -12.25%
31.12.2010 212 558.30 234 803.20 -22 244.90 -9.47% 243 138.30 -30 580.00 -12.58%
30.11.2010 234 803.20 236 731.10 -1 927.90 -0.81% 236 239.60 -1 436.40 -0.61%
31.10.2010 236 731.10 256 154.30 -19 423.20 -7.58% 237 705.20 - 974.10 -0.41%
30.09.2010 256 154.30 261 706.20 -5 551.90 -2.12% 238 347.40 17 806.90 7.47%
31.08.2010 261 706.20 245 776.20 15 930.00 6.48% 238 014.40 23 691.80 9.95%
31.07.2010 245 776.20 251 399.60 -5 623.40 -2.24% 247 867.80 -2 091.60 -0.84%
30.06.2010 251 399.60 257 953.10 -6 553.50 -2.54% 256 112.00 -4 712.40 -1.84%
31.05.2010 257 953.10 237 385.60 20 567.50 8.66% 270 216.60 -12 263.50 -4.54%
30.04.2010 237 385.60 239 822.50 -2 436.90 -1.02% 275 546.10 -38 160.50 -13.85%
31.03.2010 239 822.50 240 490.40 - 667.90 -0.28% 326 564.90 -86 742.40 -26.56%
28.02.2010 240 490.40 245 096.10 -4 605.70 -1.88% 336 081.40 -95 591.00 -28.44%
31.01.2010 245 096.10 243 138.30 1 957.80 0.81% 342 113.00 -97 016.90 -28.36%
31.12.2009 243 138.30 236 239.60 6 898.70 2.92% 323 810.00 -80 671.70 -24.91%
30.11.2009 236 239.60 237 705.20 -1 465.60 -0.62% 285 897.40 -49 657.80 -17.37%
31.10.2009 237 705.20 238 347.40 - 642.20 -0.27% 258 597.60 -20 892.40 -8.08%
30.09.2009 238 347.40 238 014.40 333.00 0.14% 228 980.10 9 367.30 4.09%
31.08.2009 238 014.40 247 867.80 -9 853.40 -3.98% 222 231.40 15 783.00 7.10%
31.07.2009 247 867.80 256 112.00 -8 244.20 -3.22% 233 197.80 14 670.00 6.29%
30.06.2009 256 112.00 270 216.60 -14 104.60 -5.22% 247 624.30 8 487.70 3.43%
31.05.2009 270 216.60 275 546.10 -5 329.50 -1.93% 215 642.30 54 574.30 25.31%
30.04.2009 275 546.10 326 564.90 -51 018.80 -15.62% 204 581.10 70 965.00 34.69%
31.03.2009 326 564.90 336 081.40 -9 516.50 -2.83% 234 711.80 91 853.10 39.13%
28.02.2009 336 081.40 342 113.00 -6 031.60 -1.76% 229 477.30 106 604.10 46.46%
31.01.2009 342 113.00 323 810.00 18 303.00 5.65% 208 219.40 133 893.60 64.30%
31.12.2008 323 810.00 285 897.40 37 912.60 13.26% 208 937.40 114 872.60 54.98%
30.11.2008 285 897.40 258 597.60 27 299.80 10.56% 188 161.60 97 735.80 51.94%
31.10.2008 258 597.60 228 980.10 29 617.50 12.93% 166 486.70 92 110.90 55.33%
30.09.2008 228 980.10 222 231.40 6 748.70 3.04% 153 345.40 75 634.70 49.32%
31.08.2008 222 231.40 233 197.80 -10 966.40 -4.70% 148 541.80 73 689.60 49.61%
31.07.2008 233 197.80 247 624.30 -14 426.50 -5.83% 149 161.10 84 036.70 56.34%
30.06.2008 247 624.30 215 642.30 31 982.00 14.83% 146 148.30 101 476.00 69.43%
31.05.2008 215 642.30 204 581.10 11 061.20 5.41% 145 806.60 69 835.70 47.90%
30.04.2008 204 581.10 234 711.80 -30 130.70 -12.84% 146 816.60 57 764.50 39.34%
31.03.2008 234 711.80 229 477.30 5 234.50 2.28% 160 715.60 73 996.20 46.04%
29.02.2008 229 477.30 208 219.40 21 257.90 10.21% 159 567.20 69 910.10 43.81%
31.01.2008 208 219.40 208 937.40 - 718.00 -0.34% 151 178.10 57 041.30 37.73%
31.12.2007 208 937.40 188 161.60 20 775.80 11.04% 159 751.40 49 186.00 30.79%
30.11.2007 188 161.60 166 486.70 21 674.90 13.02% 145 856.70 42 304.90 29.00%
31.10.2007 166 486.70 153 345.40 13 141.30 8.57% 130 005.30 36 481.40 28.06%
30.09.2007 153 345.40 148 541.80 4 803.60 3.23% 130 886.60 22 458.80 17.16%
31.08.2007 148 541.80 149 161.10 - 619.30 -0.42% 132 848.40 15 693.40 11.81%
31.07.2007 149 161.10 146 148.30 3 012.80 2.06% 139 057.60 10 103.50 7.27%
30.06.2007 146 148.30 145 806.60 341.70 0.23% 133 948.70 12 199.60 9.11%
31.05.2007 145 806.60 146 816.60 -1 010.00 -0.69% 144 207.90 1 598.70 1.11%
30.04.2007 146 816.60 160 715.60 -13 899.00 -8.65% 142 121.60 4 695.00 3.30%
31.03.2007 160 715.60 159 567.20 1 148.40 0.72% 144 421.70 16 293.90 11.28%
28.02.2007 159 567.20 151 178.10 8 389.10 5.55% 152 736.40 6 830.80 4.47%
31.01.2007 151 178.10 159 751.40 -8 573.30 -5.37% 148 844.50 2 333.60 1.57%
31.12.2006 159 751.40 145 856.70 13 894.70 9.53% 132 331.40 27 420.00 20.72%
30.11.2006 145 856.70 130 005.30 15 851.40 12.19% 133 218.00 12 638.70 9.49%
31.10.2006 130 005.30 130 886.60 - 881.30 -0.67% 126 887.30 3 118.00 2.46%
30.09.2006 130 886.60 132 848.40 -1 961.80 -1.48% 135 977.00 -5 090.40 -3.74%
31.08.2006 132 848.40 139 057.60 -6 209.20 -4.47% 135 014.60 -2 166.20 -1.60%
31.07.2006 139 057.60 133 948.70 5 108.90 3.81% 129 877.30 9 180.30 7.07%
30.06.2006 133 948.70 144 207.90 -10 259.20 -7.11% 137 871.10 -3 922.40 -2.84%
31.05.2006 144 207.90 142 121.60 2 086.30 1.47% 130 880.00 13 327.90 10.18%
30.04.2006 142 121.60 144 421.70 -2 300.10 -1.59% 128 260.90 13 860.70 10.81%
31.03.2006 144 421.70 152 736.40 -8 314.70 -5.44% 141 199.10 3 222.60 2.28%
28.02.2006 152 736.40 148 844.50 3 891.90 2.61% 156 848.00 -4 111.60 -2.62%
31.01.2006 148 844.50 132 331.40 16 513.10 12.48% 143 861.40 4 983.10 3.46%
31.12.2005 132 331.40 133 218.00 - 886.60 -0.67% 132 080.20 251.20 0.19%
30.11.2005 133 218.00 126 887.30 6 330.70 4.99% 121 981.70 11 236.30 9.21%
31.10.2005 126 887.30 135 977.00 -9 089.70 -6.68% 105 519.80 21 367.50 20.25%
30.09.2005 135 977.00 135 014.60 962.40 0.71% 103 180.50 32 796.50 31.79%
31.08.2005 135 014.60 129 877.30 5 137.30 3.96% 99 446.60 35 568.00 35.77%
31.07.2005 129 877.30 137 871.10 -7 993.80 -5.80% 101 306.40 28 570.90 28.20%
30.06.2005 137 871.10 130 880.00 6 991.10 5.34% 94 378.60 43 492.50 46.08%
31.05.2005 130 880.00 128 260.90 2 619.10 2.04% 101 135.70 29 744.30 29.41%
30.04.2005 128 260.90 141 199.10 -12 938.20 -9.16% 95 262.70 32 998.20 34.64%
31.03.2005 141 199.10 156 848.00 -15 648.90 -9.98% 118 697.60 22 501.50 18.96%
28.02.2005 156 848.00 143 861.40 12 986.60 9.03% 113 034.80 43 813.20 38.76%
31.01.2005 143 861.40 132 080.20 11 781.20 8.92% 111 722.20 32 139.20 28.77%
31.12.2004 132 080.20 121 981.70 10 098.50 8.28% 110 007.90 22 072.30 20.06%
30.11.2004 121 981.70 105 519.80 16 461.90 15.60% 104 191.40 17 790.30 17.07%
31.10.2004 105 519.80 103 180.50 2 339.30 2.27% 103 072.70 2 447.10 2.37%
30.09.2004 103 180.50 99 446.60 3 733.90 3.75% 108 906.70 -5 726.20 -5.26%
31.08.2004 99 446.60 101 306.40 -1 859.80 -1.84% 106 055.30 -6 608.70 -6.23%
31.07.2004 101 306.40 94 378.60 6 927.80 7.34% 111 782.30 -10 475.90 -9.37%
30.06.2004 94 378.60 101 135.70 -6 757.10 -6.68% 118 091.70 -23 713.10 -20.08%
31.05.2004 101 135.70 95 262.70 5 873.00 6.17% 128 400.90 -27 265.20 -21.23%
30.04.2004 95 262.70 118 697.60 -23 434.90 -19.74% 130 870.00 -35 607.30 -27.21%
31.03.2004 118 697.60 113 034.80 5 662.80 5.01% 145 244.30 -26 546.70 -18.28%
29.02.2004 113 034.80 111 722.20 1 312.60 1.17% 154 737.10 -41 702.30 -26.95%
31.01.2004 111 722.20 110 007.90 1 714.30 1.56% 148 789.60 -37 067.40 -24.91%
31.12.2003 110 007.90 104 191.40 5 816.50 5.58% 160 401.60 -50 393.70 -31.42%
30.11.2003 104 191.40 103 072.70 1 118.70 1.09% 158 022.60 -53 831.20 -34.07%
31.10.2003 103 072.70 108 906.70 -5 834.00 -5.36% 161 913.00 -58 840.30 -36.34%
30.09.2003 108 906.70 106 055.30 2 851.40 2.69% 157 291.40 -48 384.70 -30.76%
31.08.2003 106 055.30 111 782.30 -5 727.00 -5.12% 148 538.40 -42 483.10 -28.60%
31.07.2003 111 782.30 118 091.70 -6 309.40 -5.34% 147 598.00 -35 815.70 -24.27%
30.06.2003 118 091.70 128 400.90 -10 309.20 -8.03% 175 949.20 -57 857.50 -32.88%
31.05.2003 128 400.90 130 870.00 -2 469.10 -1.89% 143 124.90 -14 724.00 -10.29%
30.04.2003 130 870.00 145 244.30 -14 374.30 -9.90% 138 269.20 -7 399.20 -5.35%
31.03.2003 145 244.30 154 737.10 -9 492.80 -6.13% 136 100.80 9 143.50 6.72%
28.02.2003 154 737.10 148 789.60 5 947.50 4.00% 138 235.40 16 501.70 11.94%
31.01.2003 148 789.60 160 401.60 -11 612.00 -7.24% 128 838.50 19 951.10 15.49%
31.12.2002 160 401.60 158 022.60 2 379.00 1.51% - - -
30.11.2002 158 022.60 161 913.00 -3 890.40 -2.40% - - -
31.10.2002 161 913.00 157 291.40 4 621.60 2.94% - - -
30.09.2002 157 291.40 148 538.40 8 753.00 5.89% - - -
31.08.2002 148 538.40 147 598.00 940.40 0.64% - - -
31.07.2002 147 598.00 175 949.20 -28 351.20 -16.11% - - -
30.06.2002 175 949.20 143 124.90 32 824.30 22.93% - - -
31.05.2002 143 124.90 138 269.20 4 855.70 3.51% - - -
30.04.2002 138 269.20 136 100.80 2 168.40 1.59% - - -
31.03.2002 136 100.80 138 235.40 -2 134.60 -1.54% - - -
28.02.2002 138 235.40 128 838.50 9 396.90 7.29% - - -
31.01.2002 128 838.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.