Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - aktiva (1137)
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - MFI
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěrové instituce (MFI), Přebytek mezibankovních závazků
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 3 283 934.00 3 270 715.30 0.40% 3 183 362.40 3.16%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 900 453.00 901 048.00 -0.07% 909 050.70 -0.95%
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 65 923.50 69 539.00 -5.20% 62 639.50 5.24%
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 2 317 557.50 2 300 128.30 0.76% 2 211 672.30 4.79%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 1 044 052.50 1 030 226.80 1.34% 1 002 416.20 4.15%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 292 420.50 287 745.80 1.62% 249 228.70 17.33%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 736 390.90 729 183.70 0.99% 741 417.60 -0.68%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 15 241.10 13 297.20 14.62% 11 769.80 29.49%
UK9 9. Podílové listy/akcie FPT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 94 958.40 94 713.10 0.26% 82 009.40 15.79%
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 37 086.90 37 067.60 0.05% 35 843.70 3.47%
UK12 12. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 57 871.40 57 645.50 0.39% 46 165.70 25.36%
UK13 13. Zahraniční aktiva 762 393.80 747 572.60 1.98% 697 433.90 9.31%
UK14 14. Stálá aktiva 118 058.70 117 815.20 0.21% 117 382.80 0.58%
UK15 15. Ostatní aktiva 229 900.30 248 687.30 -7.55% 219 240.70 4.86%
UK16 15. Celkem 5 533 297.70 5 509 730.20 0.43% 5 301 845.30 4.37%

Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 4 451 133.00 4 382 625.80 1.56% 4 168 064.50 6.79%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 126 098.30 118 996.60 5.97% 139 595.30 -9.67%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 151 180.60 125 555.20 20.41% 83 304.20 81.48%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem 4 173 854.00 4 138 074.00 0.86% 3 945 165.10 5.80%
UK6 6. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní 3 337 957.80 3 321 656.40 0.49% 3 176 305.90 5.09%
UK7 7. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností 472 879.10 447 642.20 5.64% 427 433.10 10.63%
UK8 8. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou 216 708.00 217 913.90 -0.55% 227 678.50 -4.82%
UK9 9. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace 146 309.20 150 861.50 -3.02% 113 747.50 28.63%
UK10 10. Podílové listy/akcie FPT 7 821.00 6 376.80 22.65% 1 502.20 420.64%
UK11 11. Emitované dluhové cenné papíry 420 375.00 415 044.40 1.28% 461 450.90 -8.90%
UK12 12. Kapitál a rezervy 721 664.80 716 366.40 0.74% 698 797.40 3.27%
UK13 13. Zahraniční pasiva 1 820 841.10 1 850 689.40 -1.61% 1 713 944.10 6.24%
UK14 14. Ostatní pasiva 285 936.10 286 257.00 -0.11% 255 887.00 11.74%
UK15 15. Celkem 7 707 771.10 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.10 5.59%

Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 5 672 843.80 5 636 735.50 0.64% 5 361 708.80 5.80%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 2 601 345.50 2 582 350.80 0.74% 2 500 704.50 4.02%
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 50 564.40 47 819.40 5.74% 49 942.10 1.25%
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 3 020 933.90 3 006 565.20 0.48% 2 811 062.20 7.47%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 856 842.30 860 830.80 -0.46% 823 391.90 4.06%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 314 131.30 312 535.50 0.51% 338 120.90 -7.09%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 518 760.30 524 159.20 -1.03% 462 379.10 12.19%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 23 950.70 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.63%
UK9 9. Podílové listy/akcie FPT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 98 756.10 98 736.20 0.02% 99 612.70 -0.86%
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 47 361.10 47 350.80 0.02% 43 874.50 7.95%
UK12 12. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 51 395.00 51 385.40 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK13 13. Zahraniční aktiva 699 826.60 696 713.70 0.45% 671 475.20 4.22%
UK14 14. Stálá aktiva 134 200.80 133 486.50 0.54% 126 109.20 6.42%
UK15 15. Ostatní aktiva 245 301.40 230 857.00 6.26% 217 348.40 12.86%
UK16 16. Celkem 7 707 771.10 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.10 5.59%

Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 6 792 261.00 6 723 728.50 1.02% 6 608 278.90 2.78%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 2 887 117.60 2 846 809.90 1.42% 2 925 869.50 -1.32%
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 64 931.70 60 999.60 6.45% 57 309.30 13.30%
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 3 840 211.70 3 815 919.00 0.64% 3 625 100.00 5.93%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 1 714 715.30 1 696 669.60 1.06% 1 529 457.70 12.11%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 348 030.30 355 845.80 -2.20% 358 047.20 -2.80%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 1 330 183.50 1 303 942.50 2.01% 1 140 848.60 16.60%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 36 501.60 36 881.30 -1.03% 30 561.90 19.43%
UK9 9. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 160 335.80 157 778.30 1.62% 139 204.30 15.18%
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 90 245.30 88 416.50 2.07% 80 577.00 12.00%
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 70 090.50 69 361.80 1.05% 58 627.30 19.55%
UK12 12. Zahraniční aktiva 756 256.60 704 792.40 7.30% 727 312.00 3.98%
UK13 13. Stálá aktiva 194 736.80 192 569.10 1.13% 187 753.20 3.72%
UK14 14. Ostatní aktiva 422 007.40 437 402.40 -3.52% 479 038.30 -11.91%
UK15 15. Celkem 10 040 313.00 9 912 940.20 1.28% 9 671 044.30 3.82%

Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 6 810 019.20 6 704 341.00 1.58% 6 225 981.70 9.38%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 184 442.70 180 211.40 2.35% 172 168.90 7.13%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 541 316.50 443 802.90 21.97% 572 104.90 -5.38%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem 6 084 260.00 6 080 326.70 0.06% 5 481 707.90 10.99%
UK6 6. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní 4 237 226.10 4 246 941.50 -0.23% 4 267 400.40 -0.71%
UK7 7. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností 1 361 758.00 1 336 322.00 1.90% 836 993.30 62.70%
UK8 8. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou 215 194.40 215 796.60 -0.28% 239 000.00 -9.96%
UK9 9. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace 270 081.40 281 266.70 -3.98% 138 314.40 95.27%
UK10 10. Emitované dluhové cenné papíry 577 026.00 558 395.60 3.34% 502 133.10 14.91%
UK11 11. Kapitál a rezervy 909 937.50 921 465.10 -1.25% 835 670.10 8.89%
UK12 12. Zahraniční pasiva 1 274 791.10 1 243 352.70 2.53% 1 560 370.80 -18.30%
UK13 13. Ostatní pasiva 468 539.20 485 385.80 -3.47% 546 888.50 -14.33%
UK14 14. Celkem 10 040 313.00 9 912 940.20 1.28% 9 671 044.30 3.82%
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Podílové listy/akcie FPT (137 hodnot, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Zahraniční aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Stálá aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Celkem (161 hodnota, 31.05.2015)
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - Celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy/akcie FPT (178 hodnot, 31.10.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Podílové listy/akcie FPT (178 hodnot, 31.10.2018)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Celkem (202 hodnoty, 31.10.2018)
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva
Oběživo (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - Celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové cenné papíry (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Celkem (258 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) (Statistika měnového vývoje v ČR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Excess of inter MFI liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.