Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Podílové listy/akcie FPT
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Podílové listy/akcie FPT
31.08.2023 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - MFI
31.08.2023 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy (bez podílových listů FPT)
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Pasiva celkem
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Transakce
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Oběživo

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Podílové listy/akcie FPT - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2016 652.70
Max 31.05.2006 64 033.10
Max 30.04.2006 64 033.10
Max 31.03.2006 64 033.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 7 821.00 6 376.80 1 444.20 22.65% 1 502.20 6 318.80 420.64%
30.09.2018 6 376.80 5 625.70 751.10 13.35% 1 574.80 4 802.00 304.93%
31.08.2018 5 625.70 4 831.70 794.00 16.43% 1 610.60 4 015.10 249.29%
31.07.2018 4 831.70 4 033.50 798.20 19.79% 1 740.60 3 091.10 177.59%
30.06.2018 4 033.50 3 112.10 921.40 29.61% 2 127.40 1 906.10 89.60%
31.05.2018 3 112.10 2 167.60 944.50 43.57% 2 579.10 533.00 20.67%
30.04.2018 2 167.60 1 859.20 308.40 16.59% 2 001.20 166.40 8.31%
31.03.2018 1 859.20 1 579.20 280.00 17.73% 1 944.90 -85.70 -4.41%
28.02.2018 1 579.20 1 592.70 -13.50 -0.85% 1 259.70 319.50 25.36%
31.01.2018 1 592.70 1 544.80 47.90 3.10% 882.40 710.30 80.50%
31.12.2017 1 544.80 1 530.10 14.70 0.96% 707.70 837.10 118.28%
30.11.2017 1 530.10 1 502.20 27.90 1.86% 716.40 813.70 113.58%
31.10.2017 1 502.20 1 574.80 -72.60 -4.61% 705.40 796.80 112.96%
30.09.2017 1 574.80 1 610.60 -35.80 -2.22% 652.70 922.10 141.27%
31.08.2017 1 610.60 1 740.60 - 130.00 -7.47% 661.40 949.20 143.51%
31.07.2017 1 740.60 2 127.40 - 386.80 -18.18% 672.10 1 068.50 158.98%
30.06.2017 2 127.40 2 579.10 - 451.70 -17.51% 684.20 1 443.20 210.93%
31.05.2017 2 579.10 2 001.20 577.90 28.88% 738.80 1 840.30 249.09%
30.04.2017 2 001.20 1 944.90 56.30 2.89% 665.60 1 335.60 200.66%
31.03.2017 1 944.90 1 259.70 685.20 54.39% 675.70 1 269.20 187.83%
28.02.2017 1 259.70 882.40 377.30 42.76% 682.00 577.70 84.71%
31.01.2017 882.40 707.70 174.70 24.69% 697.40 185.00 26.53%
31.12.2016 707.70 716.40 -8.70 -1.21% 699.30 8.40 1.20%
30.11.2016 716.40 705.40 11.00 1.56% 704.00 12.40 1.76%
31.10.2016 705.40 652.70 52.70 8.07% 721.80 -16.40 -2.27%
30.09.2016 652.70 661.40 -8.70 -1.32% 729.30 -76.60 -10.50%
31.08.2016 661.40 672.10 -10.70 -1.59% 743.00 -81.60 -10.98%
31.07.2016 672.10 684.20 -12.10 -1.77% 876.90 - 204.80 -23.36%
30.06.2016 684.20 738.80 -54.60 -7.39% 932.20 - 248.00 -26.60%
31.05.2016 738.80 665.60 73.20 11.00% 935.10 - 196.30 -20.99%
30.04.2016 665.60 675.70 -10.10 -1.49% 1 000.10 - 334.50 -33.45%
31.03.2016 675.70 682.00 -6.30 -0.92% 1 016.70 - 341.00 -33.54%
29.02.2016 682.00 697.40 -15.40 -2.21% 990.20 - 308.20 -31.12%
31.01.2016 697.40 699.30 -1.90 -0.27% 1 093.80 - 396.40 -36.24%
31.12.2015 699.30 704.00 -4.70 -0.67% 1 282.70 - 583.40 -45.48%
30.11.2015 704.00 721.80 -17.80 -2.47% 1 332.10 - 628.10 -47.15%
31.10.2015 721.80 729.30 -7.50 -1.03% 1 366.70 - 644.90 -47.19%
30.09.2015 729.30 743.00 -13.70 -1.84% 1 277.10 - 547.80 -42.89%
31.08.2015 743.00 876.90 - 133.90 -15.27% 1 295.50 - 552.50 -42.65%
31.07.2015 876.90 932.20 -55.30 -5.93% 1 461.60 - 584.70 -40.00%
30.06.2015 932.20 935.10 -2.90 -0.31% 1 489.90 - 557.70 -37.43%
31.05.2015 935.10 1 000.10 -65.00 -6.50% 1 443.80 - 508.70 -35.23%
30.04.2015 1 000.10 1 016.70 -16.60 -1.63% 1 501.00 - 500.90 -33.37%
31.03.2015 1 016.70 990.20 26.50 2.68% 1 555.90 - 539.20 -34.66%
28.02.2015 990.20 1 093.80 - 103.60 -9.47% 1 628.60 - 638.40 -39.20%
31.01.2015 1 093.80 1 282.70 - 188.90 -14.73% 1 805.80 - 712.00 -39.43%
31.12.2014 1 282.70 1 332.10 -49.40 -3.71% 1 828.70 - 546.00 -29.86%
30.11.2014 1 332.10 1 366.70 -34.60 -2.53% 1 823.10 - 491.00 -26.93%
31.10.2014 1 366.70 1 277.10 89.60 7.02% 1 886.40 - 519.70 -27.55%
30.09.2014 1 277.10 1 295.50 -18.40 -1.42% 2 024.70 - 747.60 -36.92%
31.08.2014 1 295.50 1 461.60 - 166.10 -11.36% 2 099.00 - 803.50 -38.28%
31.07.2014 1 461.60 1 489.90 -28.30 -1.90% 2 034.60 - 573.00 -28.16%
30.06.2014 1 489.90 1 443.80 46.10 3.19% 2 093.10 - 603.20 -28.82%
31.05.2014 1 443.80 1 501.00 -57.20 -3.81% 2 053.00 - 609.20 -29.67%
30.04.2014 1 501.00 1 555.90 -54.90 -3.53% 2 180.00 - 679.00 -31.15%
31.03.2014 1 555.90 1 628.60 -72.70 -4.46% 2 245.30 - 689.40 -30.70%
28.02.2014 1 628.60 1 805.80 - 177.20 -9.81% 2 218.30 - 589.70 -26.58%
31.01.2014 1 805.80 1 828.70 -22.90 -1.25% 2 245.50 - 439.70 -19.58%
31.12.2013 1 828.70 1 823.10 5.60 0.31% 2 785.60 - 956.90 -34.35%
30.11.2013 1 823.10 1 886.40 -63.30 -3.36% 2 905.40 -1 082.30 -37.25%
31.10.2013 1 886.40 2 024.70 - 138.30 -6.83% 3 052.70 -1 166.30 -38.21%
30.09.2013 2 024.70 2 099.00 -74.30 -3.54% 3 159.20 -1 134.50 -35.91%
31.08.2013 2 099.00 2 034.60 64.40 3.17% 3 178.60 -1 079.60 -33.96%
31.07.2013 2 034.60 2 093.10 -58.50 -2.79% 2 714.60 - 680.00 -25.05%
30.06.2013 2 093.10 2 053.00 40.10 1.95% 2 656.80 - 563.70 -21.22%
31.05.2013 2 053.00 2 180.00 - 127.00 -5.83% 5 484.00 -3 431.00 -62.56%
30.04.2013 2 180.00 2 245.30 -65.30 -2.91% 6 984.40 -4 804.40 -68.79%
31.03.2013 2 245.30 2 218.30 27.00 1.22% 7 166.60 -4 921.30 -68.67%
28.02.2013 2 218.30 2 245.50 -27.20 -1.21% 7 555.20 -5 336.90 -70.64%
31.01.2013 2 245.50 2 785.60 - 540.10 -19.39% 7 769.20 -5 523.70 -71.10%
31.12.2012 2 785.60 2 905.40 - 119.80 -4.12% 10 697.80 -7 912.20 -73.96%
30.11.2012 2 905.40 3 052.70 - 147.30 -4.83% 29 718.50 -26 813.10 -90.22%
31.10.2012 3 052.70 3 159.20 - 106.50 -3.37% 30 557.70 -27 505.00 -90.01%
30.09.2012 3 159.20 3 178.60 -19.40 -0.61% 31 599.20 -28 440.00 -90.00%
31.08.2012 3 178.60 2 714.60 464.00 17.09% 32 367.10 -29 188.50 -90.18%
31.07.2012 2 714.60 2 656.80 57.80 2.18% 32 898.80 -30 184.20 -91.75%
30.06.2012 2 656.80 5 484.00 -2 827.20 -51.55% 33 843.80 -31 187.00 -92.15%
31.05.2012 5 484.00 6 984.40 -1 500.40 -21.48% 34 834.50 -29 350.50 -84.26%
30.04.2012 6 984.40 7 166.60 - 182.20 -2.54% 35 622.50 -28 638.10 -80.39%
31.03.2012 7 166.60 7 555.20 - 388.60 -5.14% 36 298.80 -29 132.20 -80.26%
29.02.2012 7 555.20 7 769.20 - 214.00 -2.75% 37 171.50 -29 616.30 -79.67%
31.01.2012 7 769.20 10 697.80 -2 928.60 -27.38% 38 117.60 -30 348.40 -79.62%
31.12.2011 10 697.80 29 718.50 -19 020.70 -64.00% 38 549.20 -27 851.40 -72.25%
30.11.2011 29 718.50 30 557.70 - 839.20 -2.75% 38 970.40 -9 251.90 -23.74%
31.10.2011 30 557.70 31 599.20 -1 041.50 -3.30% 39 830.70 -9 273.00 -23.28%
30.09.2011 31 599.20 32 367.10 - 767.90 -2.37% 40 720.00 -9 120.80 -22.40%
31.08.2011 32 367.10 32 898.80 - 531.70 -1.62% 41 017.20 -8 650.10 -21.09%
31.07.2011 32 898.80 33 843.80 - 945.00 -2.79% 41 493.80 -8 595.00 -20.71%
30.06.2011 33 843.80 34 834.50 - 990.70 -2.84% 41 760.60 -7 916.80 -18.96%
31.05.2011 34 834.50 35 622.50 - 788.00 -2.21% 42 428.40 -7 593.90 -17.90%
30.04.2011 35 622.50 36 298.80 - 676.30 -1.86% 42 930.90 -7 308.40 -17.02%
31.03.2011 36 298.80 37 171.50 - 872.70 -2.35% 43 199.40 -6 900.60 -15.97%
28.02.2011 37 171.50 38 117.60 - 946.10 -2.48% 43 377.70 -6 206.20 -14.31%
31.01.2011 38 117.60 38 549.20 - 431.60 -1.12% 43 131.60 -5 014.00 -11.62%
31.12.2010 38 549.20 38 970.40 - 421.20 -1.08% 43 609.90 -5 060.70 -11.60%
30.11.2010 38 970.40 39 830.70 - 860.30 -2.16% 42 579.90 -3 609.50 -8.48%
31.10.2010 39 830.70 40 720.00 - 889.30 -2.18% 41 854.70 -2 024.00 -4.84%
30.09.2010 40 720.00 41 017.20 - 297.20 -0.72% 41 910.90 -1 190.90 -2.84%
31.08.2010 41 017.20 41 493.80 - 476.60 -1.15% 41 637.60 - 620.40 -1.49%
31.07.2010 41 493.80 41 760.60 - 266.80 -0.64% 41 531.10 -37.30 -0.09%
30.06.2010 41 760.60 42 428.40 - 667.80 -1.57% 41 398.10 362.50 0.88%
31.05.2010 42 428.40 42 930.90 - 502.50 -1.17% 41 180.00 1 248.40 3.03%
30.04.2010 42 930.90 43 199.40 - 268.50 -0.62% 41 327.40 1 603.50 3.88%
31.03.2010 43 199.40 43 377.70 - 178.30 -0.41% 41 625.80 1 573.60 3.78%
28.02.2010 43 377.70 43 131.60 246.10 0.57% 42 933.80 443.90 1.03%
31.01.2010 43 131.60 43 609.90 - 478.30 -1.10% 44 483.00 -1 351.40 -3.04%
31.12.2009 43 609.90 42 579.90 1 030.00 2.42% 53 539.60 -9 929.70 -18.55%
30.11.2009 42 579.90 41 854.70 725.20 1.73% 56 539.60 -13 959.70 -24.69%
31.10.2009 41 854.70 41 910.90 -56.20 -0.13% 56 539.60 -14 684.90 -25.97%
30.09.2009 41 910.90 41 637.60 273.30 0.66% 56 539.60 -14 628.70 -25.87%
31.08.2009 41 637.60 41 531.10 106.50 0.26% 57 399.80 -15 762.20 -27.46%
31.07.2009 41 531.10 41 398.10 133.00 0.32% 57 399.80 -15 868.70 -27.65%
30.06.2009 41 398.10 41 180.00 218.10 0.53% 57 399.80 -16 001.70 -27.88%
31.05.2009 41 180.00 41 327.40 - 147.40 -0.36% 58 358.20 -17 178.20 -29.44%
30.04.2009 41 327.40 41 625.80 - 298.40 -0.72% 58 358.20 -17 030.80 -29.18%
31.03.2009 41 625.80 42 933.80 -1 308.00 -3.05% 58 358.20 -16 732.40 -28.67%
28.02.2009 42 933.80 44 483.00 -1 549.20 -3.48% 61 704.20 -18 770.40 -30.42%
31.01.2009 44 483.00 53 539.60 -9 056.60 -16.92% 61 704.20 -17 221.20 -27.91%
31.12.2008 53 539.60 56 539.60 -3 000.00 -5.31% 61 704.20 -8 164.60 -13.23%
30.11.2008 56 539.60 56 539.60 0.00 0.00 62 930.70 -6 391.10 -10.16%
31.10.2008 56 539.60 56 539.60 0.00 0.00 62 930.70 -6 391.10 -10.16%
30.09.2008 56 539.60 57 399.80 - 860.20 -1.50% 62 930.70 -6 391.10 -10.16%
31.08.2008 57 399.80 57 399.80 0.00 0.00 63 809.80 -6 410.00 -10.05%
31.07.2008 57 399.80 57 399.80 0.00 0.00 63 809.80 -6 410.00 -10.05%
30.06.2008 57 399.80 58 358.20 - 958.40 -1.64% 63 809.80 -6 410.00 -10.05%
31.05.2008 58 358.20 58 358.20 0.00 0.00 62 191.50 -3 833.30 -6.16%
30.04.2008 58 358.20 58 358.20 0.00 0.00 62 191.50 -3 833.30 -6.16%
31.03.2008 58 358.20 61 704.20 -3 346.00 -5.42% 62 191.50 -3 833.30 -6.16%
29.02.2008 61 704.20 61 704.20 0.00 0.00 60 974.40 729.80 1.20%
31.01.2008 61 704.20 61 704.20 0.00 0.00 60 974.40 729.80 1.20%
31.12.2007 61 704.20 62 930.70 -1 226.50 -1.95% 60 974.40 729.80 1.20%
30.11.2007 62 930.70 62 930.70 0.00 0.00 61 194.30 1 736.40 2.84%
31.10.2007 62 930.70 62 930.70 0.00 0.00 61 194.30 1 736.40 2.84%
30.09.2007 62 930.70 63 809.80 - 879.10 -1.38% 61 194.30 1 736.40 2.84%
31.08.2007 63 809.80 63 809.80 0.00 0.00 62 322.20 1 487.60 2.39%
31.07.2007 63 809.80 63 809.80 0.00 0.00 62 322.20 1 487.60 2.39%
30.06.2007 63 809.80 62 191.50 1 618.30 2.60% 62 322.20 1 487.60 2.39%
31.05.2007 62 191.50 62 191.50 0.00 0.00 64 033.10 -1 841.60 -2.88%
30.04.2007 62 191.50 62 191.50 0.00 0.00 64 033.10 -1 841.60 -2.88%
31.03.2007 62 191.50 60 974.40 1 217.10 2.00% 64 033.10 -1 841.60 -2.88%
28.02.2007 60 974.40 60 974.40 0.00 0.00 63 942.70 -2 968.30 -4.64%
31.01.2007 60 974.40 60 974.40 0.00 0.00 63 942.70 -2 968.30 -4.64%
31.12.2006 60 974.40 61 194.30 - 219.90 -0.36% 63 942.70 -2 968.30 -4.64%
30.11.2006 61 194.30 61 194.30 0.00 0.00 63 610.00 -2 415.70 -3.80%
31.10.2006 61 194.30 61 194.30 0.00 0.00 63 610.00 -2 415.70 -3.80%
30.09.2006 61 194.30 62 322.20 -1 127.90 -1.81% 63 610.00 -2 415.70 -3.80%
31.08.2006 62 322.20 62 322.20 0.00 0.00 60 825.70 1 496.50 2.46%
31.07.2006 62 322.20 62 322.20 0.00 0.00 60 825.70 1 496.50 2.46%
30.06.2006 62 322.20 64 033.10 -1 710.90 -2.67% 60 825.70 1 496.50 2.46%
31.05.2006 64 033.10 64 033.10 0.00 0.00 58 220.40 5 812.70 9.98%
30.04.2006 64 033.10 64 033.10 0.00 0.00 58 220.40 5 812.70 9.98%
31.03.2006 64 033.10 63 942.70 90.40 0.14% 58 220.40 5 812.70 9.98%
28.02.2006 63 942.70 63 942.70 0.00 0.00 52 433.50 11 509.20 21.95%
31.01.2006 63 942.70 63 942.70 0.00 0.00 52 433.50 11 509.20 21.95%
31.12.2005 63 942.70 63 610.00 332.70 0.52% 52 433.50 11 509.20 21.95%
30.11.2005 63 610.00 63 610.00 0.00 0.00 53 202.80 10 407.20 19.56%
31.10.2005 63 610.00 63 610.00 0.00 0.00 53 202.80 10 407.20 19.56%
30.09.2005 63 610.00 60 825.70 2 784.30 4.58% 53 202.80 10 407.20 19.56%
31.08.2005 60 825.70 60 825.70 0.00 0.00 51 102.70 9 723.00 19.03%
31.07.2005 60 825.70 60 825.70 0.00 0.00 51 102.70 9 723.00 19.03%
30.06.2005 60 825.70 58 220.40 2 605.30 4.47% 51 102.70 9 723.00 19.03%
31.05.2005 58 220.40 58 220.40 0.00 0.00 48 177.70 10 042.70 20.85%
30.04.2005 58 220.40 58 220.40 0.00 0.00 48 177.70 10 042.70 20.85%
31.03.2005 58 220.40 52 433.50 5 786.90 11.04% 48 177.70 10 042.70 20.85%
28.02.2005 52 433.50 52 433.50 0.00 0.00 42 127.50 10 306.00 24.46%
31.01.2005 52 433.50 52 433.50 0.00 0.00 42 127.50 10 306.00 24.46%
31.12.2004 52 433.50 53 202.80 - 769.30 -1.45% - - -
30.11.2004 53 202.80 53 202.80 0.00 0.00 - - -
31.10.2004 53 202.80 53 202.80 0.00 0.00 - - -
30.09.2004 53 202.80 51 102.70 2 100.10 4.11% - - -
31.08.2004 51 102.70 51 102.70 0.00 0.00 - - -
31.07.2004 51 102.70 51 102.70 0.00 0.00 - - -
30.06.2004 51 102.70 48 177.70 2 925.00 6.07% - - -
31.05.2004 48 177.70 48 177.70 0.00 0.00 - - -
30.04.2004 48 177.70 48 177.70 0.00 0.00 - - -
31.03.2004 48 177.70 42 127.50 6 050.20 14.36% - - -
29.02.2004 42 127.50 42 127.50 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 42 127.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Podílové listy/akcie FPT - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Podílové listy/akcie FPT (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Podílové listy/akcie FPT (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Podílové listy/akcie FPT (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Podílové listy/akcie FPT (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.