Ekonomika, ukazatele ke dni 30.4.2019, ekonomika ČNB

Jiné období: 28.02.2019 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 104.74 104.70 0.04% 104.86 -0.11%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 104.93 104.88 0.05% 105.03 -0.10%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 110.49 110.54 -0.05% 111.23 -0.67%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 110.67 110.70 -0.03% 111.41 -0.66%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK2 Diskontní sazba 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK3 Lombardní sazba 2.75 2.75 0.00 1.50 83.33%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.98 0.72 36.11% 0.09 988.89%
UK2 PRIBOR 1M 1.90 1.89 0.53% 0.82 131.71%
UK3 PRIBOR 3M 2.02 2.03 -0.49% 0.90 124.44%
UK4 PRIBOR 6M 2.07 2.07 0.00 0.99 109.09%
UK5 PRIBOR 1R 2.21 2.20 0.45% 1.12 97.32%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 1.63 1.71 -4.68% 0.60 171.67%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 1.63 1.70 -4.12% 1.05 55.24%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 1.82 1.82 0.00 1.74 4.60%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.22 -0.28 -21.43% -0.38 -42.11%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 0.33 0.34 -2.94% 0.22 50.00%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 0.95 0.99 -4.04% 1.13 -15.93%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 29 790.00 27 728.00 7.44% 28 207.00 5.61%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 43 986.00 42 408.00 3.72% 38 382.00 14.60%
UK3 Daňové příjmy - DPH 91 497.00 62 657.00 46.03% 89 278.00 2.49%
UK4 Daňové příjmy - SD 46 492.00 34 631.00 34.25% 47 718.00 -2.57%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 178 792.00 131 450.00 36.02% 165 037.00 8.33%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 4 742.00 3 560.00 33.20% 4 711.00 0.66%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 659.00 483.00 36.44% 614.00 7.33%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 3 447.00 3 101.00 11.16% 3 687.00 -6.51%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 316.00 124.00 154.84% 180.00 75.56%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 482.00 478.00 0.84% 339.00 42.18%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 6 060.00 4 373.00 38.58% 4 411.00 37.38%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 59 122.00 48 380.00 22.20% 54 226.00 9.03%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 18 993.00 13 596.00 39.70% 20 144.00 -5.71%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 33 895.00 22 187.00 52.77% 31 186.00 8.69%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 17 761.00 15 289.00 16.17% 19 297.00 -7.96%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 47 855.00 36 968.00 29.45% 29 506.00 62.19%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 65 064.00 60 072.00 8.31% 55 709.00 16.79%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 38 847.00 27 278.00 42.41% 34 002.00 14.25%
UK20 Běžné výdaje - důchody 158 254.00 116 502.00 35.84% 143 516.00 10.27%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 3 015.00 2 301.00 31.03% 2 859.00 5.46%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 27 604.00 20 506.00 34.61% 25 374.00 8.79%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 12 773.00 9 517.00 34.21% 12 917.00 -1.11%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 20 020.00 17 425.00 14.89% 13 270.00 50.87%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 8 173.00 1 350.00 505.41% 8 409.00 -2.81%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 2 422.00 1 323.00 83.07% 2 018.00 20.02%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 3 666.00 2 686.00 36.49% 3 155.00 16.20%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 6 152.00 4 252.00 44.68% 2 819.00 118.23%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 4 784.00 2 663.00 79.65% 4 676.00 2.31%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 135.04 92.49 46.00% 131.75 2.50%
UK2 spotřební daně 49.01 36.54 34.13% 50.20 -2.37%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 43.97 40.55 8.43% 41.79 5.22%
UK5 DzP fyzické osoby 67.38 62.00 8.68% 59.01 14.18%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 5.50 3.98 38.19% 4.95 11.11%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání -1.83 8.20 - 122.32% -2.04 -10.29%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 63.71 49.82 27.88% 56.10 13.56%
UK9 silniční daň 2.82 1.34 110.45% 2.76 2.17%
UK10 daň nemovitostí 0.57 0.21 171.43% 0.44 29.55%
UK11 majetkové daně 4.74 3.56 33.15% 4.71 0.64%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 6.46 5.11 26.42% 6.10 5.90%
UK13 ostatní daně a poplatky 3.84 3.43 11.95% 4.09 -6.11%
UK14 Daňové příjmy celkem 313.83 245.23 27.97% 300.85 4.31%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 1.90 5.26% 2.00 0.00

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 0.10 0.20 -50.00% 0.30 -66.67%
UK2 Regulované ceny 0.10 0.90 -88.89% 0.10 0.00
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.02 0.14 -85.71% 0.01 100.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Čistá inflace 0.00 0.00 - 0.30 -
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.03 0.04 -25.00% 0.29 -89.66%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák -1.00 0.30 - 433.33% -0.10 900.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.27 0.08 - 437.50% -0.03 800.00%
UK9 Jádrová inflace 0.40 -0.10 - 500.00% 0.50 -20.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.19 -0.07 - 371.43% 0.28 -32.14%
UK11 Ceny pohonných hmot 4.00 1.00 300.00% 1.40 185.71%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.11 0.03 266.67% 0.04 175.00%
UK13 Měnověpolitická inflace 0.10 0.20 -50.00% 0.30 -66.67%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.80 3.00 -6.67% 1.90 47.37%
UK2 Regulované ceny 4.60 4.50 2.22% 1.50 206.67%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.71 0.71 0.00 0.23 208.70%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen -0.06 -0.06 0.00 0.09 - 166.67%
UK5 Čistá inflace 2.30 2.70 -14.81% 1.80 27.78%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.98 2.24 -11.61% 1.56 26.92%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 1.60 2.50 -36.00% 2.20 -27.27%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.42 0.67 -37.31% 0.59 -28.81%
UK9 Jádrová inflace 2.60 2.80 -7.14% 1.80 44.44%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.42 1.51 -5.96% 1.01 40.59%
UK11 Ceny pohonných hmot 4.70 2.00 135.00% -0.40 -1 275.00%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.14 0.06 133.33% -0.01 -1 500.00%
UK13 Měnověpolitická inflace 2.90 3.10 -6.45% 1.80 61.11%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 4.70 2.00 135.00% -0.40 -1 275.00%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH 0.30 0.60 -50.00% 0.00 -
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 4.20 4.30 -2.33% 3.00 40.00%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 2.70 2.70 0.00 1.70 58.82%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 1.60 2.50 -36.00% 2.50 -36.00%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny 4.60 4.50 2.22% 1.50 206.67%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 2.70 3.00 -10.00% 3.20 -15.62%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 209.80 227.10 -7.62% 242.80 -13.59%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 339.90 339.30 0.18% 267.10 27.26%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 -- odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 -- odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 -- ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 2.75 2.75 0.00 1.50 83.33%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 2.75 2.75 0.00 1.50 83.33%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK2 7 dní (%) 1.79 1.79 0.00 0.77 132.47%
UK3 14 dní (%) 1.83 1.82 0.55% 0.80 128.75%
UK4 1 měsíc (%) 1.92 1.89 1.59% 0.82 134.15%
UK5 2 měsíce (%) 1.97 1.95 1.03% 0.86 129.07%
UK6 3 měsíce (%) 2.04 2.02 0.99% 0.90 126.67%
UK7 6 měsíců (%) 2.09 2.06 1.46% 0.99 111.11%
UK8 9 měsíců 2.16 2.13 1.41% 1.06 103.77%
UK9 1 rok (%) 2.23 2.20 1.36% 1.12 99.11%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK2 7 dní (%) 1.79 1.79 0.00 0.77 132.47%
UK3 14 dní (%) 1.82 1.82 0.00 0.80 127.50%
UK4 1 měsíc (%) 1.90 1.89 0.53% 0.82 131.71%
UK5 2 měsíce (%) 1.95 1.95 0.00 0.86 126.74%
UK6 3 měsíce (%) 2.02 2.03 -0.49% 0.90 124.44%
UK7 6 měsíců (%) 2.07 2.07 0.00 0.99 109.09%
UK8 9 měsíců (%) 2.14 2.14 0.00 1.06 101.89%
UK9 1 rok (%) 2.21 2.20 0.45% 1.12 97.32%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 1.82 1.82 0.00 1.74 4.60%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 1.64 1.68 -2.38% 0.64 156.25%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.61 1.68 -4.17% 1.05 53.33%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.90 1.77 7.34% 1.71 11.11%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 1.63 1.71 -4.68% 0.60 171.67%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.63 1.70 -4.12% 1.05 55.24%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.82 1.82 0.00 1.74 4.60%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 108.60 108.64 -0.04% 110.41 -1.64%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 108.66 108.69 -0.03% 110.52 -1.68%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 142 924.50 143 038.90 -0.08% 147 513.50 -3.11%
UK2 (v mil CZK) 3 267 825.60 3 285 318.40 -0.53% 3 119 026.30 4.77%
UK3 (v mil EUR) 127 351.00 127 337.90 0.01% 122 123.20 4.28%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 22 023.78 7 244.60 204.00% 25 799.02 -14.63%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 22 072.20 7 396.83 198.40% 25 907.13 -14.80%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 142 924.49 143 038.94 -0.08% 147 513.54 -3.11%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 121 215.75 121 182.09 0.03% 126 729.80 -4.35%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 21 708.75 21 856.85 -0.68% 20 783.74 4.45%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 - odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 - odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 142 924.49 143 038.94 -0.08% 147 513.54 -3.11%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 119 303.82 134 139.50 -11.06% 120 120.44 -0.68%
UK3 (a) Cenné papíry 81 380.43 82 795.41 -1.71% 82 280.92 -1.09%
UK5 (b) Depozita: 37 923.39 51 344.09 -26.14% 37 839.53 0.22%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 37 840.62 51 256.37 -26.17% 37 752.29 0.23%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 82.77 87.72 -5.64% 87.24 -5.12%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 575.78 520.57 10.61% 431.95 33.30%
UK12 (3) SDR 631.60 634.22 -0.41% 657.07 -3.88%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 337.37 343.16 -1.69% 391.60 -13.85%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.26 0.26 -0.38% 0.30 -11.74%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 349.63 292.18 19.66% 414.45 -15.64%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 198.87 199.67 -0.40% 204.41 -2.71%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 5.35 11.48 -53.40% 53.23 -89.95%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.83 7.86 -0.38% 8.14 -3.81%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 127.50 62.98 102.45% 143.90 -11.40%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 10.07 10.18 -1.08% 4.77 111.11%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet 11 084.20 - - 5 111.20 116.86%
UK2 Kapitálový účet 9 748.50 - - 27 241.10 -64.21%
UK3 Finanční účet 1 869.30 - - 3 948.50 -52.66%
UK4 Rezervní aktiva - změna 42 800.80 - - -10 056.60 - 525.60%
UK5 Investiční pozice - aktiva 6 674 723.30 - - 6 418 288.00 4.00%
UK6 Investiční pozice - pasíva 7 925 760.50 - - 7 681 972.40 3.17%
UK7 Saldo investiční pozice -1 251 037.30 - - -1 263 684.50 -1.00%
UK8 Rezervní aktiva - stav 3 267 825.60 3 285 318.40 -0.53% 3 119 026.30 4.77%
UK9 Zahraniční zadluženost 4 355 443.30 - - 4 370 284.70 -0.34%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 715.70 673.50 6.27% 649.20 10.24%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 359.20 3 231.60 3.95% 3 079.00 9.10%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 239.70 3 188.80 1.60% 3 081.30 5.14%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -3.00 - 120.10 -97.50% - 221.60 -98.65%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -0.10 0.00 - -0.50 -80.00%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -5.50 -4.80 14.58% 1.50 - 466.67%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 128.00 167.70 -23.67% 218.40 -41.39%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 643.50 -2 558.00 3.34% -2 429.80 8.79%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 548.40 -2 517.00 1.25% -2 354.80 8.22%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -95.00 -41.10 131.14% -75.00 26.67%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -95.00 -41.10 131.14% -75.00 26.67%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 715.70 673.50 6.27% 649.20 10.24%
UK14 1. OBĚŽIVO 623.50 615.70 1.27% 589.50 5.77%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 92.20 57.80 59.52% 59.70 54.44%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 85.00 83.70 1.55% 80.20 5.99%
UK17 2.2. Volné rezervy 7.20 -25.90 - 127.80% -20.50 - 135.12%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 704.20 700.10 0.59% 671.90 4.81%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 355.70 3 336.60 0.57% 3 263.80 2.82%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 257.70 3 187.50 2.20% 3 052.50 6.72%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -3.10 -14.30 -78.32% -28.50 -89.12%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -0.30 0.00 - -1.80 -83.33%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -5.30 -4.90 8.16% -0.50 960.00%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 106.60 168.40 -36.70% 242.10 -55.97%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 651.50 -2 636.60 0.57% -2 591.90 2.30%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 635.90 -2 619.70 0.62% -2 525.90 4.35%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -15.70 -16.90 -7.10% -66.00 -76.21%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -15.70 -16.90 -7.10% -66.00 -76.21%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 704.20 700.10 0.59% 671.90 4.81%
UK14 1. OBĚŽIVO 620.70 616.10 0.75% 587.30 5.69%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 83.50 84.00 -0.60% 84.60 -1.30%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 84.90 83.40 1.80% 80.10 5.99%
UK17 2.2. Volné rezervy -1.40 0.60 - 333.33% 4.50 - 131.11%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK2 Lombardní sazba 2.75 2.75 0.00 1.50 83.33%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK4 PRIBOR - 7 dní 1.79 1.79 0.00 0.77 132.47%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (USD) 142 924.50 143 038.90 -0.08% 147 513.50 -3.11%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) 3 267 825.60 3 285 318.40 -0.53% 3 119 026.30 4.77%
UK3      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (USD) 119 303.80 134 139.50 -11.06% 120 120.40 -0.68%
UK4      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) 2 727 762.50 3 080 916.00 -11.46% 2 539 826.70 7.40%
UK5      (2) Rezervní pozice u IMF (USD) 575.80 520.60 10.60% 432.00 33.29%
UK6      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) 13 164.70 11 956.60 10.10% 9 133.20 44.14%
UK7      (3) SDR (USD) 631.60 634.20 -0.41% 657.10 -3.88%
UK8      (3) SDR (CZK) 14 440.80 14 566.80 -0.86% 13 893.10 3.94%
UK9      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (USD) 337.40 343.20 -1.69% 391.60 -13.84%
UK10      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) 7 713.50 7 881.70 -2.13% 8 280.00 -6.84%
UK11      (5) ostatní rezervní aktiva (USD) 22 075.90 7 401.50 198.26% 25 912.50 -14.81%
UK12      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) 504 744.10 169 997.40 196.91% 547 893.30 -7.88%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 142 924.49 143 038.94 -0.08% 147 513.54 -3.11%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 119 303.82 134 139.50 -11.06% 120 120.44 -0.68%
UK3 (a) Cenné papíry 81 380.43 82 795.41 -1.71% 82 280.92 -1.09%
UK5 (b) Depozita: 37 923.39 51 344.09 -26.14% 37 839.53 0.22%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 37 840.62 51 256.37 -26.17% 37 752.29 0.23%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 82.77 87.72 -5.64% 87.24 -5.12%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 575.78 520.57 10.61% 431.95 33.30%
UK12 (3) SDR 631.60 634.22 -0.41% 657.07 -3.88%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 337.37 343.16 -1.69% 391.60 -13.85%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.26 0.26 -0.38% 0.30 -11.74%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 349.63 292.18 19.66% 414.45 -15.64%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 198.87 199.67 -0.40% 204.41 -2.71%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 5.35 11.48 -53.40% 53.23 -89.95%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.83 7.86 -0.38% 8.14 -3.81%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 127.50 62.98 102.45% 143.90 -11.40%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 10.07 10.18 -1.08% 4.77 111.11%
UK25 -- ostatní 3 266 718.59 3 281 822.01 -0.46% 3 116 740.53 4.81%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 - odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 - odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 22 023.78 7 244.60 204.00% 25 799.02 -14.63%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 22 072.20 7 396.83 198.40% 25 907.13 -14.80%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 142 924.49 143 038.94 -0.08% 147 513.54 -3.11%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 121 215.75 121 182.09 0.03% 126 729.80 -4.35%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 21 708.75 21 856.85 -0.68% 20 783.74 4.45%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.10 100.20 -0.10% 100.30 -0.20%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.30 100.00 -0.70% 99.40 -0.10%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 98.40 100.70 -2.28% 100.80 -2.38%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 102.70 100.60 2.09% 103.40 -0.68%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.30 100.50 -0.20% 100.40 -0.10%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.40 100.70 -1.29% 100.30 -0.90%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.60 100.90 -0.30% 100.60 0.00
UK8 07 DOPRAVA 101.30 100.60 0.70% 100.50 0.80%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 100.00 -0.10% 100.00 -0.10%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 99.50 97.60 1.95% 99.60 -0.10%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.40 100.40 0.00 100.40 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.60 100.30 0.30% 100.40 0.20%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.80 103.00 -0.19% 101.90 0.88%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.80 101.90 -0.10% 101.80 0.00
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.10 103.60 -2.41% 103.80 -2.60%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 97.90 98.50 -0.61% 99.20 -1.31%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 105.80 105.90 -0.09% 102.50 3.22%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.80 101.70 -0.88% 101.10 -0.30%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.70 103.80 -0.10% 103.80 -0.10%
UK8 07 DOPRAVA 101.70 100.90 0.79% 101.50 0.20%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.70 98.80 -0.10% 97.80 0.92%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.90 101.00 -0.10% 100.80 0.10%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.20 102.20 0.00 101.50 0.69%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.90 103.80 0.10% 103.50 0.39%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 104.30 104.00 0.29% 101.90 2.36%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 107.60 107.50 0.09% 104.70 2.77%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 106.90 107.60 -0.65% 105.00 1.81%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 110.50 112.30 -1.60% 109.30 1.10%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.20 98.50 2.74% 103.40 -2.13%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 110.20 109.90 0.27% 104.20 5.76%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.80 102.40 -0.59% 101.00 0.79%
UK7 06 ZDRAVÍ 113.90 113.20 0.62% 109.80 3.73%
UK8 07 DOPRAVA 105.60 104.20 1.34% 103.80 1.73%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 96.20 96.30 -0.10% 97.50 -1.33%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 103.20 103.70 -0.48% 102.30 0.88%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 106.60 106.60 0.00 104.30 2.21%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 114.60 114.10 0.44% 110.30 3.90%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 108.90 108.20 0.65% 104.40 4.31%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.40 102.40 0.00 102.30 0.10%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.80 100.80 0.00 104.70 -3.72%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.00 103.20 -0.19% 101.90 1.08%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.60 98.70 -0.10% 100.00 -1.40%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 104.00 103.70 0.29% 102.20 1.76%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.60 101.60 0.00 100.30 1.30%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.60 103.60 0.00 103.90 -0.29%
UK8 07 DOPRAVA 102.70 102.70 0.00 102.10 0.59%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.70 98.60 0.10% 98.60 0.10%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.30 101.30 0.00 100.90 0.40%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.00 101.90 0.10% 101.70 0.29%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.70 103.60 0.10% 105.10 -1.33%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.80 103.60 0.19% 101.10 2.67%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.70 100.50 0.20% 100.20 0.50%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.40 100.20 0.20% 100.00 0.40%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.80 100.40 0.40% 100.30 0.50%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 99.80 100.90 -1.09% 100.00 -0.20%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 104.30 103.80 0.48% 100.00 4.30%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 108.40 108.00 0.37% 104.60 3.63%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 103.50 103.00 0.49% 99.50 4.02%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 108.20 108.40 -0.18% 101.70 6.39%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.90 102.90 0.00 101.90 0.98%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 103.50 102.80 0.68% 99.20 4.33%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 112.60 112.20 0.36% 103.90 8.37%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.90 102.10 0.78% 99.40 3.52%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 104.20 104.40 -0.19% 96.30 8.20%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 107.50 107.50 0.00 104.50 2.87%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 103.30 102.90 0.39% 100.90 2.38%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 108.50 108.20 0.28% 103.80 4.53%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.90 102.60 0.29% 101.00 1.88%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 104.30 103.80 0.48% 99.70 4.61%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.20 102.10 0.10% 101.30 0.89%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 98.80 100.30 -1.50% 97.60 1.23%
UK2 Rostlinná výroba 97.40 100.40 -2.99% 96.60 0.83%
UK3 Živočišná produkce 100.90 99.50 1.41% 98.20 2.75%
UK4 Ryby 113.20 87.10 29.97% 103.80 9.06%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 109.40 108.10 1.20% 98.10 11.52%
UK2 Rostlinná výroba 116.00 115.00 0.87% 97.00 19.59%
UK3 Živočišná produkce 102.80 100.10 2.70% 99.20 3.63%
UK4 Ryby 97.60 89.50 9.05% 103.30 -5.52%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.10 109.40 -1.19% 98.80 9.41%
UK2 Rostlinná výroba 110.40 113.30 -2.56% 95.20 15.97%
UK3 Živočišná produkce 105.70 104.80 0.86% 102.80 2.82%
UK4 Ryby 101.90 90.00 13.22% 104.40 -2.39%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 101.60 100.80 0.79% 107.40 -5.40%
UK2 Rostlinná výroba 106.50 105.20 1.24% 103.20 3.20%
UK3 Živočišná produkce 95.80 95.50 0.31% 113.20 -15.37%
UK4 Ryby 101.30 101.80 -0.49% 100.90 0.40%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 100.50 101.10 -0.59% 100.60 -0.10%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 99.60 101.10 -1.48% 99.90 -0.30%
UK3 H50 Vodní doprava 108.20 100.00 8.20% 90.10 20.09%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 100.10 99.80 0.30% 99.70 0.40%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 100.00 101.60 -1.57% 100.00 0.00
UK6 J58 Vydavatelské služby 100.60 100.10 0.50% 100.00 0.60%
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 101.10 100.40 0.70% 99.90 1.20%
UK9 J63 Informační služby 100.00 100.60 -0.60% 100.00 0.00
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.50 99.90 0.60% 100.10 0.40%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.00 100.10 -0.10% 100.00 0.00
UK13 M69 Právní a účetnické služby 100.00 100.00 0.00 100.10 -0.10%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 101.40 99.50 1.91% 99.50 1.91%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 100.10 100.00 0.10% 102.20 -2.05%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 103.80 111.10 -6.57% 105.00 -1.14%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 101.70 -1.67% 100.00 0.00
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.60 101.00 -1.39% 100.10 -0.50%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 99.90 102.90 -2.92% 105.10 -4.95%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 102.00 -1.96% 100.00 0.00
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.40 102.40 -1.95% 100.90 -0.50%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 99.70 101.00 -1.29% 100.80 -1.09%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 102.70 102.80 -0.10% 101.70 0.98%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 102.80 103.10 -0.29% 100.80 1.98%
UK3 H50 Vodní doprava 108.20 90.10 20.09% 89.40 21.03%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 98.80 98.40 0.41% 97.50 1.33%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 103.90 103.90 0.00 105.30 -1.33%
UK6 J58 Vydavatelské služby 102.20 101.60 0.59% 103.10 -0.87%
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 99.30 0.70%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 104.20 103.00 1.17% 101.00 3.17%
UK9 J63 Informační služby 102.10 102.10 0.00 101.40 0.69%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.90 100.50 0.40% 100.10 0.80%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 107.00 107.00 0.00 103.40 3.48%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 101.10 101.10 0.00 102.90 -1.75%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.00 101.10 -0.10% 101.60 -0.59%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 108.50 106.50 1.88% 100.30 8.18%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 101.00 103.20 -2.13% 103.40 -2.32%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 104.50 105.80 -1.23% 101.80 2.65%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 101.60 101.60 0.00 100.60 0.99%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 104.00 104.60 -0.57% 100.00 4.00%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 105.50 111.00 -4.95% 116.70 -9.60%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.00 104.00 0.00 110.30 -5.71%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 104.50 105.00 -0.48% 107.50 -2.79%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 101.80 102.90 -1.07% 101.10 0.69%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 106.30 105.80 0.47% 103.50 2.71%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 102.80 103.20 -0.39% 100.00 2.80%
UK3 H50 Vodní doprava 96.40 89.10 8.19% 89.10 8.19%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 96.60 96.50 0.10% 97.80 -1.23%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 119.30 119.30 0.00 114.80 3.92%
UK6 J58 Vydavatelské služby 107.40 106.80 0.56% 105.10 2.19%
UK7 J61 Telekomunikační služby 98.80 98.80 0.00 98.80 0.00
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 108.00 106.80 1.12% 103.60 4.25%
UK9 J63 Informační služby 103.10 103.10 0.00 101.00 2.08%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.70 100.20 0.50% 99.80 0.90%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 111.90 111.90 0.00 104.60 6.98%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 104.10 104.10 0.00 103.00 1.07%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 104.20 104.20 0.00 103.20 0.97%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 110.50 109.00 1.38% 101.80 8.55%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 106.90 106.80 0.09% 105.80 1.04%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 117.60 113.30 3.80% 112.50 4.53%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 103.80 103.80 0.00 102.20 1.57%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.40 100.80 -0.40% 96.50 4.04%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 125.30 125.40 -0.08% 118.80 5.47%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 123.50 123.50 0.00 118.80 3.96%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 117.50 117.00 0.43% 112.40 4.54%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.60 102.90 -0.29% 100.80 1.79%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 102.10 102.00 0.10% 101.60 0.49%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 101.70 101.50 0.20% 100.80 0.89%
UK3 H50 Vodní doprava 91.50 90.10 1.55% 98.90 -7.48%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 98.00 97.90 0.10% 100.20 -2.20%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 105.10 105.20 -0.10% 103.20 1.84%
UK6 J58 Vydavatelské služby 102.00 102.00 0.00 103.10 -1.07%
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.90 99.80 0.10% 99.00 0.91%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 101.50 101.30 0.20% 101.60 -0.10%
UK9 J63 Informační služby 101.70 101.70 0.00 100.20 1.50%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.40 100.40 0.00 100.00 0.40%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 106.10 105.80 0.28% 103.60 2.41%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 102.60 102.70 -0.10% 101.20 1.38%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.40 101.40 0.00 101.30 0.10%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 102.00 101.00 0.99% 101.00 0.99%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 102.00 102.00 0.00 103.00 -0.97%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 104.00 103.00 0.97% 103.00 0.97%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 101.00 101.00 0.00 101.00 0.00
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 102.00 101.00 0.99% 99.00 3.03%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 109.00 110.00 -0.91% 106.00 2.83%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 108.00 109.00 -0.92% 106.00 1.89%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 107.00 107.00 0.00 105.00 1.90%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.00 102.00 0.00 100.00 2.00%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.12 16.30 -1.15% 15.95 1.05%
UK2 BGN 13.12 13.19 -0.54% 13.06 0.47%
UK3 BRL 5.81 5.88 -1.17% 6.09 -4.56%
UK4 CAD 17.03 17.20 -1.02% 16.43 3.63%
UK5 CNY 3.40 3.42 -0.82% 3.34 1.71%
UK6 DKK 3.44 3.46 -0.55% 3.43 0.26%
UK7 EUR 25.66 25.80 -0.54% 25.54 0.47%
UK8 GBP 29.76 30.06 -1.01% 29.03 2.49%
UK9 HKD 2.91 2.93 -0.41% 2.69 8.17%
UK10 HRK 3.46 3.47 -0.23% 3.45 0.44%
UK11 HUF 7.95 8.04 -1.13% 8.15 -2.47%
UK12 CHF 22.43 23.08 -2.81% 21.34 5.11%
UK13 IDR 1.60 1.61 -0.56% 1.52 5.53%
UK14 ILS 6.34 6.33 0.25% 5.89 7.76%
UK15 INR 32.86 33.20 -1.04% 31.86 3.14%
UK16 ISK 18.84 18.76 0.41% 20.90 -9.86%
UK17 JPY 20.54 20.73 -0.91% 19.33 6.28%
UK18 KRW 1.96 2.02 -3.02% 1.98 -0.76%
UK19 MXN 1.20 1.19 1.35% 1.13 6.55%
UK20 MYR 5.53 5.63 -1.71% 5.39 2.56%
UK21 NOK 2.65 2.67 -0.60% 2.64 0.45%
UK22 NZD 15.26 15.64 -2.39% 14.90 2.45%
UK23 PHP 44.14 43.69 1.03% 40.87 8.01%
UK24 PLN 5.99 6.00 -0.18% 6.04 -0.94%
UK25 RON 5.39 5.42 -0.50% 5.48 -1.59%
UK26 RUB 35.51 35.42 0.25% 33.62 5.59%
UK27 SEK 2.41 2.48 -2.78% 2.43 -0.86%
UK28 SGD 16.80 16.96 -0.91% 15.95 5.37%
UK29 THB 71.65 72.47 -1.12% 67.00 6.95%
UK30 TRY 3.83 4.07 -5.82% 5.23 -26.64%
UK31 USD 22.86 22.97 -0.45% 21.14 8.13%
UK32 XDR 31.61 31.88 -0.86% 30.40 3.97%
UK33 ZAR 1.60 1.59 0.82% 1.70 -5.94%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.25 16.09 1.01% 15.88 2.32%
UK2 BGN 13.13 13.13 0.02% 12.97 1.24%
UK3 BRL 5.87 5.92 -0.86% 6.07 -3.23%
UK4 CAD 17.08 17.00 0.47% 16.24 5.17%
UK5 CNY 3.40 3.38 0.50% 3.28 3.69%
UK6 DKK 3.44 3.44 -0.03% 3.41 1.00%
UK7 EUR 25.68 25.68 0.00% 25.36 1.23%
UK8 GBP 29.80 29.92 -0.40% 29.09 2.44%
UK9 HKD 2.91 2.89 0.66% 2.63 10.63%
UK10 HRK 3.46 3.46 -0.09% 3.42 1.14%
UK11 HUF 7.99 8.13 -1.65% 8.14 -1.76%
UK12 CHF 22.68 22.70 -0.07% 21.33 6.33%
UK13 IDR 1.61 1.60 1.00% 1.50 7.95%
UK14 INR 32.92 32.69 0.71% 31.45 4.66%
UK15 ILS 6.35 6.28 1.19% 5.84 8.80%
UK16 ISK 18.97 18.95 0.09% 20.74 -8.52%
UK17 JPY 20.47 20.43 0.19% 19.19 6.65%
UK18 KRW 2.00 2.01 -0.35% 1.93 3.47%
UK19 MXN 1.20 1.18 1.86% 1.12 7.03%
UK20 MYR 5.56 5.57 -0.23% 5.31 4.55%
UK21 NOK 2.67 2.64 0.98% 2.64 1.21%
UK22 NZD 15.36 15.52 -1.06% 14.97 2.57%
UK23 PHP 43.91 43.26 1.51% 39.69 10.63%
UK24 PLN 5.99 5.98 0.23% 6.05 -0.96%
UK25 RON 5.40 5.40 -0.07% 5.45 -0.90%
UK26 RUB 35.34 34.88 1.33% 33.81 4.53%
UK27 SEK 2.45 2.45 0.16% 2.45 0.16%
UK28 SGD 16.85 16.77 0.45% 15.70 7.31%
UK29 THB 71.73 71.59 0.19% 65.97 8.73%
UK30 TRY 3.97 4.15 -4.29% 5.08 -21.75%
UK31 USD 22.85 22.72 0.58% 20.66 10.57%
UK32 XDR 31.70 31.62 0.25% 29.99 5.71%
UK33 ZAR 1.61 1.58 2.22% 1.71 -5.28%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.66 25.80 -0.54% 25.54 0.47%
UK2 ATS 1.86 1.88 -0.53% 1.86 0.48%
UK3 BEF 63.61 63.96 -0.54% 63.31 0.47%
UK4 CYP 43.84 44.08 -0.54% 43.64 0.47%
UK5 DEM 13.12 13.19 -0.54% 13.06 0.47%
UK6 EEK 1.64 1.65 -0.55% 1.63 0.49%
UK7 ESP 15.42 15.51 -0.54% 15.35 0.47%
UK8 FIM 4.32 4.34 -0.53% 4.30 0.47%
UK9 FRF 3.91 3.93 -0.53% 3.89 0.46%
UK10 GRD 7.53 7.57 -0.55% 7.50 0.47%
UK11 IEP 32.58 32.76 -0.54% 32.43 0.47%
UK12 ITL 13.25 13.32 -0.55% 13.19 0.47%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.26% 7.94 1.10%
UK14 LUF 63.61 63.96 -0.54% 63.31 0.47%
UK15 LVL 36.51 36.71 -0.54% 36.34 0.47%
UK16 MTL 59.77 60.10 -0.54% 59.49 0.47%
UK17 NLG 11.64 11.71 -0.55% 11.59 0.47%
UK18 PTE 12.80 12.87 -0.54% 12.74 0.47%
UK19 SIT 10.71 10.77 -0.54% 10.66 0.47%
UK20 SKK 85.18 85.64 -0.54% 84.78 0.47%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.68 25.68 0.00% 25.36 1.23%
UK2 ATS 1.87 1.87 0.00 1.84 1.25%
UK3 BEF 63.65 63.65 0.00% 62.88 1.23%
UK4 CYP 43.87 43.87 0.00% 43.34 1.23%
UK5 DEM 13.13 13.13 0.00 12.97 1.23%
UK6 EEK 1.64 1.64 0.00 1.62 1.23%
UK7 ESP 15.43 15.43 0.00 15.24 1.23%
UK8 FIM 4.32 4.32 0.02% 4.27 1.24%
UK9 FRF 3.92 3.91 0.03% 3.87 1.24%
UK10 GRD 7.54 7.54 0.00 7.44 1.22%
UK11 IEP 32.60 32.60 0.00% 32.21 1.23%
UK12 ITL 13.26 13.26 0.00 13.10 1.24%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.41%
UK14 LUF 63.65 63.65 0.00% 62.88 1.23%
UK15 LVL 36.53 36.53 0.00% 36.09 1.23%
UK16 MTL 59.81 59.81 0.00% 59.08 1.23%
UK17 NLG 11.65 11.65 0.00 11.51 1.23%
UK18 PTE 12.81 12.81 0.01% 12.65 1.23%
UK19 SIT 10.71 10.71 0.00 10.58 1.24%
UK20 SKK 85.23 85.23 0.00% 84.19 1.23%

Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 715.70 673.50 6.27% 649.20 10.24%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě -3.10 - 120.10 -97.42% - 222.20 -98.60%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -5.50 -4.80 14.58% 1.50 - 466.67%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 239.70 3 188.80 1.60% 3 081.30 5.14%

Označení stránky: kurz čnb k 31.12.2018, ekonomika 2019, ekonomika 2018, 30.9.2018, Údaje ke dni 31.12.2018, kurz k 31.12.2018, ekonomika února 2019

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies