Ekonomika, ukazatele ke dni 31.1.2019, ekonomika ČNB

Jiné období: 30.11.2018 | 31.12.2018 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 31.03.2019 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 103.91 103.97 -0.06% 104.78 -0.83%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 104.08 104.13 -0.05% 105.05 -0.92%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 110.33 109.66 0.61% 110.96 -0.57%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 110.47 109.80 0.61% 111.25 -0.70%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK2 Diskontní sazba 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK3 Lombardní sazba 2.75 2.75 0.00 1.00 175.00%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 1.01 0.71 42.25% 0.11 818.18%
UK2 PRIBOR 1M 1.90 1.89 0.53% 0.66 187.88%
UK3 PRIBOR 3M 2.01 2.01 0.00 0.77 161.04%
UK4 PRIBOR 6M 2.07 2.07 0.00 0.86 140.70%
UK5 PRIBOR 1R 2.21 2.21 0.00 0.98 125.51%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 1.66 1.52 9.21% 0.46 260.87%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 1.60 1.71 -6.43% 0.99 61.62%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 1.85 2.01 -7.96% 1.77 4.52%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.23 -0.20 15.00% - -
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 0.49 0.60 -18.33% - -
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 1.21 1.21 0.00 - -

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 630.00 117 455.00 -99.46% 1 130.00 -44.25%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 13 920.00 146 543.00 -90.50% 12 622.00 10.28%
UK3 Daňové příjmy - DPH 30 580.00 278 978.00 -89.04% 31 464.00 -2.81%
UK4 Daňové příjmy - SD 13 400.00 159 280.00 -91.59% 13 438.00 -0.28%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 42 560.00 513 307.00 -91.71% 40 565.00 4.92%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 1 330.00 13 636.00 -90.25% 1 183.00 12.43%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 260.00 1 975.00 -86.84% 137.00 89.78%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 390.00 9 197.00 -95.76% 531.00 -26.55%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 0.00 1 428.00 - 23.00 -
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 0.00 1 445.00 - 109.00 -
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 0.00 17 631.00 - 878.00 -
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 13 480.00 122 402.00 -88.99% 27 769.00 -51.46%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 3 130.00 62 821.00 -95.02% 4 404.00 -28.93%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 90.00 133 899.00 -99.93% 66.00 36.36%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 1 690.00 27 318.00 -93.81% 1 435.00 17.77%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 15 590.00 108 231.00 -85.60% 11 362.00 37.21%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 25 240.00 158 063.00 -84.03% 29 639.00 -14.84%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 6 500.00 73 118.00 -91.11% 6 511.00 -0.17%
UK20 Běžné výdaje - důchody 39 940.00 433 844.00 -90.79% 34 533.00 15.66%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 690.00 7 511.00 -90.81% 661.00 4.39%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 6 940.00 75 939.00 -90.86% 6 093.00 13.90%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 3 290.00 39 216.00 -91.61% 2 929.00 12.32%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 3 720.00 42 749.00 -91.30% 1 819.00 104.51%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 100.00 40 728.00 -99.75% 313.00 -68.05%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 140.00 16 690.00 -99.16% 112.00 25.00%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 470.00 16 925.00 -97.22% 52.00 803.85%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 40.00 21 242.00 -99.81% 21.00 90.48%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 370.00 18 294.00 -97.98% 416.00 -11.06%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 44.88 413.30 -89.14% 46.24 -2.94%
UK2 spotřební daně 14.08 167.47 -91.59% 14.11 -0.21%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 0.86 174.01 -99.51% 1.52 -43.42%
UK5 DzP fyzické osoby 20.73 219.90 -90.57% 18.84 10.03%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 1.81 18.38 -90.15% 1.68 7.74%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 0.41 7.84 -94.77% 0.30 36.67%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 18.51 193.68 -90.44% 16.86 9.79%
UK9 silniční daň 0.65 6.28 -89.65% 0.59 10.17%
UK10 daň nemovitostí 0.10 10.83 -99.08% 0.09 11.11%
UK11 majetkové daně 1.33 13.64 -90.25% 1.18 12.71%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 0.86 15.48 -94.44% 0.82 4.88%
UK13 ostatní daně a poplatky 0.65 9.92 -93.45% 0.77 -15.58%
UK14 Daňové příjmy celkem 84.14 1 030.83 -91.84% 84.16 -0.02%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.10 2.20 -4.55% 2.10 0.00
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 2.00 0.00 1.90 5.26%

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 1.00 0.10 900.00% 0.60 66.67%
UK2 Regulované ceny 2.30 0.00 - 1.30 76.92%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.36 0.01 3 500.00% 0.19 89.47%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.00 - 0.01 -
UK5 Čistá inflace 0.80 0.10 700.00% 0.50 60.00%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.66 0.09 633.33% 0.45 46.67%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 1.60 0.60 166.67% 1.20 33.33%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.43 0.16 168.75% 0.33 30.30%
UK9 Jádrová inflace 0.60 0.10 500.00% 0.20 200.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.34 0.04 750.00% 0.11 209.09%
UK11 Ceny pohonných hmot -3.80 -3.60 5.56% 0.50 - 860.00%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.11 -0.11 0.00 0.01 -1 200.00%
UK13 Měnověpolitická inflace 1.00 0.10 900.00% 0.60 66.67%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.50 2.00 25.00% 2.20 13.64%
UK2 Regulované ceny 2.80 1.80 55.56% 1.20 133.33%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.44 0.27 62.96% 0.19 131.58%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.08 0.09 -11.11% 0.06 33.33%
UK5 Čistá inflace 2.20 2.00 10.00% 2.20 0.00
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.88 1.68 11.90% 1.86 1.08%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 0.70 0.30 133.33% 3.80 -81.58%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.18 0.07 157.14% 1.02 -82.35%
UK9 Jádrová inflace 3.00 2.60 15.38% 1.70 76.47%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.65 1.43 15.38% 0.91 81.32%
UK11 Ceny pohonných hmot 1.70 6.10 -72.13% -1.10 - 254.55%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.05 0.18 -72.22% -0.03 - 266.67%
UK13 Měnověpolitická inflace 2.40 1.90 26.32% 2.10 14.29%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 1.70 6.10 -72.13% -1.10 - 254.55%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH 0.70 0.30 133.33% -0.30 - 333.33%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 4.60 4.20 9.52% 2.90 58.62%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 3.00 2.80 7.14% 1.40 114.29%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 1.00 0.60 66.67% 4.10 -75.61%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny 2.80 1.80 55.56% 1.20 133.33%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 3.30 3.10 6.45% 3.90 -15.38%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 245.10 231.50 5.87% 289.20 -15.25%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 331.50 324.40 2.19% 230.70 43.69%

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 2.75 2.75 0.00 1.00 175.00%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 2.75 2.75 0.00 1.00 175.00%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 1.75 1.76 -0.57% 0.50 250.00%
UK2 7 dní (%) 1.78 1.78 0.00 0.63 182.54%
UK3 14 dní (%) 1.81 1.82 -0.55% 0.68 166.18%
UK4 1 měsíc (%) 1.90 1.88 1.06% 0.73 160.27%
UK5 2 měsíce (%) 1.95 1.95 0.00 0.76 156.58%
UK6 3 měsíce (%) 1.99 2.02 -1.49% 0.81 145.68%
UK7 6 měsíců (%) 2.06 2.07 -0.48% 0.90 128.89%
UK8 9 měsíců 2.13 2.14 -0.47% 0.97 119.59%
UK9 1 rok (%) 2.21 2.21 0.00 1.02 116.67%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK2 7 dní (%) 1.78 1.79 -0.56% 0.56 217.86%
UK3 14 dní (%) 1.82 1.82 0.00 0.60 203.33%
UK4 1 měsíc (%) 1.90 1.89 0.53% 0.66 187.88%
UK5 2 měsíce (%) 1.96 1.95 0.51% 0.71 176.06%
UK6 3 měsíce (%) 2.01 2.01 0.00 0.77 161.04%
UK7 6 měsíců (%) 2.07 2.07 0.00 0.86 140.70%
UK8 9 měsíců (%) 2.14 2.14 0.00 0.93 130.11%
UK9 1 rok (%) 2.21 2.21 0.00 0.98 125.51%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 1.85 2.01 -7.96% 1.77 4.52%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 1.68 1.48 13.51% 0.57 194.74%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.53 1.59 -3.77% 1.11 37.84%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.73 1.96 -11.73% 1.86 -6.99%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 1.66 1.52 9.21% 0.46 260.87%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.60 1.71 -6.43% 0.99 61.62%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.85 2.01 -7.96% 1.77 4.52%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 109.19 108.63 0.52% 109.75 -0.51%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 109.23 108.68 0.51% 109.97 -0.67%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 143 342.20 142 512.30 0.58% 152 085.40 -5.75%
UK2 (v mil CZK) 3 214 735.70 3 201 681.00 0.41% 3 085 964.20 4.17%
UK3 (v mil EUR) 124 795.60 124 458.00 0.27% 122 119.70 2.19%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 18 659.38 2 262.85 724.60% 27 896.00 -33.11%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - - 538.38 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 18 659.38 2 262.85 724.60% 28 434.39 -34.38%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 143 342.21 142 512.29 0.58% 152 085.37 -5.75%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 121 762.49 121 587.18 0.14% 129 546.02 -6.01%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 21 579.72 20 925.11 3.13% 22 539.35 -4.26%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 143 342.21 142 512.29 0.58% 152 085.37 -5.75%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 123 096.23 138 659.49 -11.22% 122 136.39 0.79%
UK3 (a) Cenné papíry 81 466.97 81 694.68 -0.28% 83 891.65 -2.89%
UK5 (b) Depozita: 41 629.26 56 964.80 -26.92% 38 244.74 8.85%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 40 631.52 56 880.51 -28.57% 38 168.55 6.45%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 997.74 84.29 1 083.70% 76.19 1 209.54%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 586.86 584.18 0.46% 437.17 34.24%
UK12 (3) SDR 638.23 635.31 0.46% 665.12 -4.04%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 357.48 361.31 -1.06% 407.66 -12.31%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.27 0.28 -4.26% 0.30 -10.89%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 18 663.41 2 272.00 721.45% 28 439.03 -34.37%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 18 663.41 2 272.00 721.45% 28 439.03 -34.37%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 396.53 253.05 56.70% 429.61 -7.70%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 201.10 200.15 0.47% 207.05 -2.87%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 4.57 51.49 -91.12% 200.63 -97.72%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.91 7.88 0.38% 8.24 -4.00%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 172.58 -11.16 -1 646.42% 8.74 1 874.60%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 10.37 4.69 121.11% 4.94 109.92%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet -44 672.90 - - -34 547.80 29.31%
UK2 Kapitálový účet 4 209.30 - - 8 195.90 -48.64%
UK3 Finanční účet -28 905.00 - - -2 572.40 1 023.66%
UK4 Rezervní aktiva - změna -6 412.00 - - 13 405.20 - 147.83%
UK5 Investiční pozice - aktiva 6 498 481.50 - - 6 432 717.80 1.02%
UK6 Investiční pozice - pasíva 7 834 147.30 - - 7 682 429.70 1.97%
UK7 Saldo investiční pozice -1 335 665.80 - - -1 249 711.90 6.88%
UK8 Rezervní aktiva - stav 3 214 735.70 3 201 681.00 0.41% 3 085 964.20 4.17%
UK9 Zahraniční zadluženost 4 369 682.30 - - 4 437 988.00 -1.54%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 710.60 716.70 -0.85% 673.20 5.56%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 226.50 2 920.90 10.46% 3 016.20 6.97%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 176.90 3 033.20 4.74% 3 001.80 5.83%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 123.00 - 244.70 -49.73% - 220.90 -44.32%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU 0.00 -37.60 - -4.40 -
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -0.50 -6.90 -92.75% 0.60 - 183.33%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 173.20 176.80 -2.04% 239.10 -27.56%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 515.90 -2 204.20 14.14% -2 343.00 7.38%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 485.10 -2 130.20 16.66% -1 948.60 27.53%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -30.80 -74.10 -58.43% - 394.30 -92.19%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -30.80 -74.10 -58.43% - 394.30 -92.19%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 710.60 716.70 -0.85% 673.20 5.56%
UK14 1. OBĚŽIVO 609.70 618.60 -1.44% 580.50 5.03%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 100.90 98.00 2.96% 92.70 8.85%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 83.80 82.80 1.21% 78.80 6.35%
UK17 2.2. Volné rezervy 17.10 15.20 12.50% 13.90 23.02%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 700.40 701.50 -0.16% 674.70 3.81%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 319.50 3 179.30 4.41% 3 192.10 3.99%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 155.40 3 089.00 2.15% 3 030.60 4.12%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -14.80 -21.70 -31.80% -16.90 -12.43%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -1.20 -15.80 -92.41% -6.30 -80.95%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -2.10 -9.80 -78.57% -0.50 320.00%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 182.20 137.60 32.41% 185.20 -1.62%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 619.00 -2 477.80 5.70% -2 517.40 4.04%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 592.60 -2 432.10 6.60% -2 376.00 9.12%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -26.50 -45.70 -42.01% - 141.40 -81.26%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -26.50 -45.70 -42.01% - 141.40 -81.26%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 700.40 701.50 -0.16% 674.70 3.81%
UK14 1. OBĚŽIVO 613.50 618.60 -0.82% 586.90 4.53%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 86.90 82.90 4.83% 87.80 -1.02%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 83.80 82.70 1.33% 78.70 6.48%
UK17 2.2. Volné rezervy 3.20 0.10 3 100.00% 9.10 -64.84%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK2 Lombardní sazba 2.75 2.75 0.00 1.00 175.00%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK4 PRIBOR - 7 dní 1.78 1.78 0.00 0.63 182.54%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (USD) 143 342.20 142 512.30 0.58% 152 085.40 -5.75%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) 3 214 735.70 3 201 681.00 0.41% 3 085 964.20 4.17%
UK3      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (USD) 123 096.20 138 659.50 -11.22% 122 136.40 0.79%
UK4      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) 2 760 679.20 3 115 124.00 -11.38% 2 478 269.50 11.40%
UK5      (2) Rezervní pozice u IMF (USD) 586.90 584.20 0.46% 437.20 34.24%
UK6      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) 13 161.50 13 124.10 0.28% 8 870.70 48.37%
UK7      (3) SDR (USD) 638.20 635.30 0.46% 665.10 -4.04%
UK8      (3) SDR (CZK) 14 313.50 14 272.90 0.28% 13 495.90 6.06%
UK9      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (USD) 357.50 361.30 -1.05% 407.70 -12.31%
UK10      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) 8 017.30 8 117.20 -1.23% 8 271.80 -3.08%
UK11      (5) ostatní rezervní aktiva (USD) 18 663.40 2 272.00 721.45% 28 439.00 -34.37%
UK12      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) 418 564.20 51 042.80 720.03% 577 056.30 -27.47%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 143 342.21 142 512.29 0.58% 152 085.37 -5.75%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 123 096.23 138 659.49 -11.22% 122 136.39 0.79%
UK3 (a) Cenné papíry 81 466.97 81 694.68 -0.28% 83 891.65 -2.89%
UK5 (b) Depozita: 41 629.26 56 964.80 -26.92% 38 244.74 8.85%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 40 631.52 56 880.51 -28.57% 38 168.55 6.45%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 997.74 84.29 1 083.70% 76.19 1 209.54%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 586.86 584.18 0.46% 437.17 34.24%
UK12 (3) SDR 638.23 635.31 0.46% 665.12 -4.04%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 357.48 361.31 -1.06% 407.66 -12.31%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.27 0.28 -4.26% 0.30 -10.89%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 18 663.41 2 272.00 721.45% 28 439.03 -34.37%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 18 663.41 2 272.00 721.45% 28 439.03 -34.37%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 396.53 253.05 56.70% 429.61 -7.70%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 201.10 200.15 0.47% 207.05 -2.87%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 4.57 51.49 -91.12% 200.63 -97.72%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.91 7.88 0.38% 8.24 -4.00%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 172.58 -11.16 -1 646.42% 8.74 1 874.60%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 10.37 4.69 121.11% 4.94 109.92%
UK25 -- ostatní 3 214 735.73 3 201 681.04 0.41% 3 075 039.81 4.54%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 18 659.38 2 262.85 724.60% 27 896.00 -33.11%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - - 538.38 -
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 18 659.38 2 262.85 724.60% 28 434.39 -34.38%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 143 342.21 142 512.29 0.58% 152 085.37 -5.75%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 121 762.49 121 587.18 0.14% 129 546.02 -6.01%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 21 579.72 20 925.11 3.13% 22 539.35 -4.26%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 101.00 100.10 0.90% 100.60 0.40%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.90 101.20 -0.30% 100.60 0.30%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102.90 99.40 3.52% 102.50 0.39%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 97.50 98.80 -1.32% 96.70 0.83%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.60 100.20 1.40% 100.70 0.89%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.50 100.10 -0.60% 100.20 -0.70%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.90 99.80 1.10% 100.70 0.20%
UK8 07 DOPRAVA 99.60 99.00 0.61% 100.40 -0.80%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.80 99.70 0.10% 100.00 -0.20%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 102.80 100.20 2.59% 101.70 1.08%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 99.90 100.10 -0.20% 100.00 -0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.40 100.30 0.10% 100.40 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.20 99.80 1.40% 100.70 0.50%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.50 102.00 0.49% 102.20 0.29%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.80 99.40 0.40% 104.50 -4.50%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.20 102.80 0.39% 103.20 0.00
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.30 98.50 0.81% 99.50 -0.20%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 104.90 104.00 0.87% 102.30 2.54%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.10 101.80 -0.69% 100.60 0.50%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.60 103.40 0.19% 104.00 -0.38%
UK8 07 DOPRAVA 100.80 101.60 -0.79% 101.00 -0.20%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.00 99.20 -0.20% 98.80 0.20%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.90 100.80 1.09% 100.40 1.49%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.20 102.30 -0.10% 101.50 0.69%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.80 103.80 0.00 103.80 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 104.70 104.10 0.58% 100.80 3.87%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 107.10 106.00 1.04% 104.50 2.49%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 106.80 105.80 0.95% 107.00 -0.19%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 112.80 109.60 2.92% 109.30 3.20%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.20 101.70 -2.46% 99.90 -0.70%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 108.90 107.20 1.59% 103.80 4.91%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.00 101.50 -0.49% 99.90 1.10%
UK7 06 ZDRAVÍ 112.00 111.00 0.90% 108.10 3.61%
UK8 07 DOPRAVA 103.90 104.30 -0.38% 103.10 0.78%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 96.50 96.70 -0.21% 97.50 -1.03%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 104.50 101.70 2.75% 102.60 1.85%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 106.50 106.60 -0.09% 104.20 2.21%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 113.40 113.00 0.35% 109.30 3.75%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 107.70 106.40 1.22% 102.90 4.66%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.20 102.10 0.10% 102.40 -0.20%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.90 101.30 -0.39% 105.30 -4.18%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.00 103.00 0.00 101.70 1.28%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.90 98.90 0.00 100.20 -1.30%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 103.20 103.00 0.19% 101.80 1.38%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.50 101.50 0.00 99.90 1.60%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.70 103.70 0.00 103.80 -0.10%
UK8 07 DOPRAVA 102.80 102.80 0.00 103.40 -0.58%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.40 98.40 0.00 99.20 -0.81%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.10 101.00 0.10% 101.00 0.10%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.80 101.70 0.10% 101.90 -0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.60 103.60 0.00 105.60 -1.89%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.20 102.90 0.29% 101.10 2.08%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.32 15.86 2.90% 16.45 -0.78%
UK2 BGN 13.17 13.15 0.14% 12.92 1.96%
UK3 BRL 6.13 5.79 5.87% 6.42 -4.50%
UK4 CAD 17.05 16.48 3.45% 16.53 3.17%
UK5 CNY 3.35 3.27 2.39% 3.23 3.62%
UK6 DKK 3.45 3.44 0.15% 3.40 1.59%
UK7 EUR 25.76 25.73 0.14% 25.27 1.94%
UK8 GBP 29.42 28.76 2.28% 28.75 2.31%
UK9 HKD 2.86 2.87 -0.38% 2.60 10.13%
UK10 HRK 3.47 3.47 -0.03% 3.40 2.03%
UK11 HUF 8.15 8.02 1.75% 8.13 0.26%
UK12 CHF 22.58 22.83 -1.07% 21.73 3.91%
UK13 IDR 1.60 1.56 2.75% 1.52 5.87%
UK14 ILS 6.16 5.99 2.96% 5.96 3.47%
UK15 INR 31.54 32.20 -2.05% 31.93 -1.22%
UK16 ISK 18.78 19.31 -2.78% 20.18 -6.98%
UK17 JPY 20.64 20.45 0.96% 18.63 10.79%
UK18 KRW 2.02 2.01 0.15% 1.91 5.83%
UK19 MXN 1.18 1.14 2.88% 1.09 8.18%
UK20 MYR 5.47 5.44 0.72% 5.20 5.25%
UK21 NOK 2.67 2.59 3.09% 2.64 0.87%
UK22 NZD 15.52 15.08 2.88% 15.03 3.21%
UK23 PHP 43.05 42.79 0.61% 39.58 8.79%
UK24 PLN 6.03 5.98 0.80% 6.09 -1.00%
UK25 RON 5.45 5.52 -1.20% 5.43 0.39%
UK26 RUB 34.30 32.27 6.30% 36.05 -4.85%
UK27 SEK 2.48 2.51 -1.00% 2.59 -4.06%
UK28 SGD 16.67 16.50 1.03% 15.52 7.43%
UK29 THB 71.81 69.43 3.44% 64.83 10.77%
UK30 TRY 4.32 4.25 1.65% 5.41 -20.17%
UK31 USD 22.43 22.47 -0.17% 20.29 10.53%
UK32 XDR 31.34 31.25 0.28% 29.53 6.12%
UK33 ZAR 1.69 1.56 8.26% 1.71 -1.00%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.06 16.32 -1.61% 16.59 -3.22%
UK2 BGN 13.11 13.21 -0.70% 13.01 0.78%
UK3 BRL 6.01 5.85 2.75% 6.50 -7.55%
UK4 CAD 16.88 16.92 -0.25% 16.78 0.59%
UK5 CNY 3.31 3.30 0.42% 3.25 1.91%
UK6 DKK 3.44 3.46 -0.72% 3.42 0.50%
UK7 EUR 25.65 25.83 -0.70% 25.45 0.77%
UK8 GBP 28.96 28.78 0.62% 28.81 0.50%
UK9 HKD 2.87 2.90 -1.27% 2.67 7.34%
UK10 HRK 3.45 3.49 -1.03% 3.42 0.88%
UK11 HUF 8.02 8.00 0.25% 8.23 -2.54%
UK12 CHF 22.70 22.88 -0.74% 21.71 4.58%
UK13 IDR 1.59 1.57 1.34% 1.56 1.73%
UK14 INR 31.75 32.03 -0.87% 32.78 -3.16%
UK15 ILS 6.10 6.05 0.79% 6.10 -0.02%
UK16 ISK 18.77 18.72 0.28% 20.29 -7.49%
UK17 JPY 20.63 20.19 2.17% 18.82 9.62%
UK18 KRW 2.00 2.02 -0.99% 1.96 2.30%
UK19 MXN 1.17 1.13 3.81% 1.10 6.26%
UK20 MYR 5.46 5.44 0.28% 5.28 3.39%
UK21 NOK 2.63 2.64 -0.42% 2.64 -0.45%
UK22 NZD 15.22 15.51 -1.84% 15.15 0.48%
UK23 PHP 42.83 42.97 -0.31% 41.25 3.83%
UK24 PLN 5.98 6.02 -0.71% 6.11 -2.24%
UK25 RON 5.45 5.55 -1.80% 5.47 -0.44%
UK26 RUB 33.62 33.73 -0.32% 36.83 -8.70%
UK27 SEK 2.50 2.51 -0.64% 2.59 -3.63%
UK28 SGD 16.56 16.57 -0.02% 15.79 4.91%
UK29 THB 70.64 69.36 1.85% 65.43 7.96%
UK30 TRY 4.18 4.26 -1.85% 5.53 -24.39%
UK31 USD 22.47 22.69 -0.99% 20.87 7.67%
UK32 XDR 31.31 31.43 -0.38% 29.98 4.45%
UK33 ZAR 1.62 1.60 1.44% 1.71 -5.09%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.76 25.73 0.14% 25.27 1.94%
UK2 ATS 1.87 1.87 0.11% 1.84 1.96%
UK3 BEF 63.86 63.77 0.13% 62.64 1.94%
UK4 CYP 44.01 43.95 0.14% 43.18 1.94%
UK5 DEM 13.17 13.15 0.14% 12.92 1.94%
UK6 EEK 1.65 1.64 0.12% 1.61 1.92%
UK7 ESP 15.48 15.46 0.14% 15.19 1.94%
UK8 FIM 4.33 4.33 0.14% 4.25 1.95%
UK9 FRF 3.93 3.92 0.13% 3.85 1.95%
UK10 GRD 7.56 7.55 0.13% 7.42 1.94%
UK11 IEP 32.71 32.66 0.13% 32.09 1.94%
UK12 ITL 13.30 13.29 0.14% 13.05 1.94%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.26% 7.94 1.10%
UK14 LUF 63.86 63.77 0.13% 62.64 1.94%
UK15 LVL 36.65 36.60 0.14% 35.96 1.94%
UK16 MTL 60.01 59.92 0.14% 58.86 1.94%
UK17 NLG 11.69 11.67 0.14% 11.47 1.94%
UK18 PTE 12.85 12.83 0.13% 12.61 1.94%
UK19 SIT 10.75 10.73 0.13% 10.54 1.93%
UK20 SKK 85.51 85.39 0.14% 83.88 1.94%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.65 25.83 -0.70% 25.45 0.77%
UK2 ATS 1.86 1.88 -0.69% 1.85 0.76%
UK3 BEF 63.58 64.03 -0.70% 63.09 0.78%
UK4 CYP 43.83 44.13 -0.70% 43.49 0.78%
UK5 DEM 13.11 13.21 -0.70% 13.01 0.78%
UK6 EEK 1.64 1.65 -0.73% 1.63 0.74%
UK7 ESP 15.42 15.52 -0.70% 15.30 0.78%
UK8 FIM 4.31 4.34 -0.69% 4.28 0.77%
UK9 FRF 3.91 3.94 -0.71% 3.88 0.77%
UK10 GRD 7.53 7.58 -0.70% 7.47 0.78%
UK11 IEP 32.57 32.80 -0.70% 32.32 0.78%
UK12 ITL 13.25 13.34 -0.70% 13.14 0.78%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.41%
UK14 LUF 63.58 64.03 -0.70% 63.09 0.78%
UK15 LVL 36.50 36.75 -0.70% 36.21 0.78%
UK16 MTL 59.75 60.17 -0.70% 59.29 0.78%
UK17 NLG 11.64 11.72 -0.70% 11.55 0.78%
UK18 PTE 12.79 12.88 -0.70% 12.70 0.78%
UK19 SIT 10.70 10.78 -0.70% 10.62 0.77%
UK20 SKK 85.14 85.74 -0.70% 84.48 0.78%

Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 710.60 716.70 -0.85% 673.20 5.56%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 123.00 - 282.30 -56.43% - 225.30 -45.41%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -0.50 -6.90 -92.75% 0.60 - 183.33%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 176.90 3 033.20 4.74% 3 001.80 5.83%


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies