Ekonomika, ukazatele ke dni 30.9.2021, ekonomika ČNB

Jiné období: 31.07.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2021 | 31.10.2021 | 30.11.2021 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 109.76 109.11 0.60% 103.18 6.38%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 109.85 109.18 0.61% 103.27 6.37%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 116.92 116.55 0.32% 111.82 4.56%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 116.99 116.60 0.33% 111.85 4.60%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 0.75 0.75 0.00 0.25 200.00%
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba 1.75 1.75 0.00 1.00 75.00%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.25 0.27 -7.41% 0.11 127.27%
UK2 PRIBOR 1M 0.87 0.79 10.13% 0.30 190.00%
UK3 PRIBOR 3M 1.11 0.94 18.09% 0.34 226.47%
UK4 PRIBOR 6M 1.34 1.13 18.58% 0.36 272.22%
UK5 PRIBOR 1R 1.52 1.30 16.92% 0.44 245.45%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 1.60 1.24 29.03% 0.05 3 100.00%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 1.87 1.68 11.31% 0.58 222.41%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 1.90 1.74 9.20% 0.98 93.88%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.62 -0.64 -3.12% -0.50 24.00%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna -0.35 -0.44 -20.45% -0.27 29.63%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 0.20 0.06 233.33% 0.12 66.67%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 103 162.00 77 568.00 33.00% 78 967.00 30.64%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 75 907.00 65 400.00 16.07% 106 972.00 -29.04%
UK3 Daňové příjmy - DPH 208 742.00 185 014.00 12.82% 203 953.00 2.35%
UK4 Daňové příjmy - SD 105 993.00 91 638.00 15.66% 112 303.00 -5.62%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 440 981.00 391 900.00 12.52% 392 831.00 12.26%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně -94.00 - 103.00 -8.74% 4 155.00 - 102.26%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 884.00 1 672.00 12.68% 1 615.00 16.66%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 9 112.00 8 620.00 5.71% 7 411.00 22.95%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 2 355.00 2 325.00 1.29% 2 465.00 -4.46%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 419.00 355.00 18.03% 438.00 -4.34%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 13 753.00 12 235.00 12.41% 15 278.00 -9.98%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 91 862.00 86 452.00 6.26% 117 832.00 -22.04%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 49 925.00 44 927.00 11.12% 50 709.00 -1.55%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 99 897.00 85 976.00 16.19% 97 908.00 2.03%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 106 180.00 102 947.00 3.14% 73 105.00 45.24%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 135 456.00 121 065.00 11.89% 107 204.00 26.35%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 198 409.00 166 600.00 19.09% 185 782.00 6.80%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 72 621.00 68 943.00 5.33% 72 321.00 0.41%
UK20 Běžné výdaje - důchody 399 181.00 354 114.00 12.73% 378 297.00 5.52%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 7 763.00 6 963.00 11.49% 7 993.00 -2.88%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 77 695.00 69 890.00 11.17% 80 569.00 -3.57%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 36 586.00 32 446.00 12.76% 38 693.00 -5.45%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 39 651.00 35 271.00 12.42% 35 799.00 10.76%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 34 481.00 25 574.00 34.83% 32 136.00 7.30%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 12 853.00 10 926.00 17.64% 13 241.00 -2.93%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 10 410.00 9 317.00 11.73% 11 241.00 -7.39%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 16 440.00 14 283.00 15.10% 18 602.00 -11.62%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 9 935.00 9 320.00 6.60% 9 719.00 2.22%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 323.56 287.06 12.72% 301.17 7.43%
UK2 spotřební daně 111.25 96.17 15.68% 117.89 -5.63%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 159.64 119.95 33.09% 116.74 36.75%
UK5 DzP fyzické osoby 119.99 103.06 16.43% 161.11 -25.52%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 18.23 15.96 14.22% 15.54 17.31%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 5.26 3.12 68.59% 2.12 148.11%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 96.50 83.97 14.92% 143.45 -32.73%
UK9 silniční daň 3.58 3.49 2.58% 3.65 -1.92%
UK10 daň nemovitostí 8.87 8.79 0.91% 8.66 2.42%
UK11 majetkové daně -0.11 -0.11 0.00 4.15 - 102.65%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 15.67 13.78 13.72% 12.61 24.27%
UK13 ostatní daně a poplatky 13.03 12.37 5.34% 8.46 54.02%
UK14 Daňové příjmy celkem 755.48 644.56 17.21% 734.43 2.87%

Meziroční změna spotřebitelských cen a cen výrobních vstupů a výstupů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 1 rok (upravený průměr v %) 3.37 2.81 19.93% 2.35 43.40%
UK2 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 3 roky (upravený průměr v %) 3.62 3.20 13.12% 2.63 37.64%
UK3 Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 5.13 3.62 41.71% 2.61 96.55%
UK4 Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 3.76 2.70 39.26% 1.98 89.90%

Meziroční změna průměrných mezd

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna průměrných mezd - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) 2.52 2.24 12.50% 2.99 -15.72%
UK2 Meziroční změna průměrných mezd -za celý letošní rok (vážený průměr v %) 3.47 3.15 10.16% 3.63 -4.41%
UK3 Meziroční změna průměrných mezd -za celý příští rok (vážený průměr v %) 3.49 3.00 16.33% 2.84 22.89%

Meziroční změna zaměstnanosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna zaměstnanosti - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) 0.33 0.39 -15.38% -0.52 - 163.46%
UK2 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý letošní rok (vážený průměr v %) 0.22 0.18 22.22% -1.18 - 118.64%
UK3 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý příští rok (vážený průměr v %) 1.02 0.70 45.71% -0.35 - 391.43%

Meziroční změna investičních výdajů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 27.60 26.10 5.75% -34.50 - 180.00%
UK2 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) 27.30 28.90 -5.54% -26.10 - 204.60%

Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nízká návratnost navrhovaných investic (vážená relativní četnost v %) 22.30 26.10 -14.56% 23.70 -5.91%
UK2 Nedostatek vlastních finančních prostředků (vážená relativní četnost v %) 6.30 9.70 -35.05% 12.80 -50.78%
UK3 Problémy při získávání externích zdrojů, úvěry (vážená relativní četnost v %) 5.30 7.10 -25.35% 2.10 152.38%
UK4 Výše úrokových sazeb (vážená relativní četnost v %) 6.30 3.40 85.29% 1.90 231.58%
UK5 Nejistota ohledně budoucí poptávky (vážená relativní četnost v %) 14.60 17.90 -18.44% 22.20 -34.23%
UK6 Málo stimulující daňová opatření (vážená relativní četnost v %) 9.40 9.50 -1.05% 8.20 14.63%
UK7 Nedostatečně rychlé odpisy (vážená relativní četnost v %) 1.20 1.20 0.00 4.00 -70.00%
UK8 Nedostatečné investiční pobídky (vážená relativní četnost v %) 5.10 3.00 70.00% 5.20 -1.92%
UK9 Nedostatek kvalif. pracovníků vč. manažerů a techn. personálu (vážená relativní četnost v %) 14.00 8.00 75.00% 6.40 118.75%
UK10 Rozhodování o investicích není limitováno žádnými faktory (vážená relativní četnost v %) 4.90 6.10 -19.67% 1.90 157.89%
UK11 Ostatní faktory (vážená relativní četnost v %) 10.60 8.00 32.50% 11.60 -8.62%

Meziroční změna stavu zásob

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Suroviny, materiály a polotovary - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) -15.40 19.70 - 178.17% 1.70 -1 005.88%
UK2 Nedokončená výroba - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) -1.90 24.70 - 107.69% -7.10 -73.24%
UK3 Hotové výrobky - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) -17.50 0.40 -4 475.00% 17.00 - 202.94%
UK4 Suroviny, materiály a polotovary - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -9.70 16.70 - 158.08% -21.90 -55.71%
UK5 Nedokončená výroba - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -19.50 19.00 - 202.63% -0.60 3 150.00%
UK6 Hotové výrobky - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -7.30 19.40 - 137.63% 12.70 - 157.48%

Míra využití výrobních kapacit

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Míra využití výrobních kapacit ve sledovaném měsíci (vážený průměr v %) 78.00 77.10 1.17% 75.50 3.31%

Dostupnost úvěrů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dostupnost úvěrů - v předchozích 12 měsících (vážené saldo v %) 24.20 25.30 -4.35% 42.80 -43.46%
UK2 Dostupnost úvěrů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) -4.30 -3.60 19.44% -2.50 72.00%

Změna ve vývoji zakázek

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Změna ve vývoji zakázek - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) 24.70 4.10 502.44% -12.80 - 292.97%
UK2 Změna ve vývoji zakázek - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 10.60 40.70 -73.96% 2.00 430.00%

Platební morálka odběratelů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky placeny - ve stanoveném termínu (relativní četnost v %) 27.00 29.00 -6.90% 28.00 -3.57%
UK2 Závazky placeny - do 10 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 27.00 23.00 17.39% 23.00 17.39%
UK3 Závazky placeny - 11-20 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 20.00 21.00 -4.76% 24.00 -16.67%
UK4 Závazky placeny - 21-30 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 16.00 15.00 6.67% 16.00 0.00
UK5 Závazky placeny - 31-60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 8.00 10.00 -20.00% 9.00 -11.11%
UK6 Závazky placeny - více než 60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

Faktory omezující růst firmy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nedostatečná poptávka tuzemsko (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.50 -2.86%
UK2 Nedostatečná poptávka zahraničí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.20 3.20 0.00 3.30 -3.03%
UK3 Nedostatek financí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.70 2.80 -3.57% 2.70 0.00
UK4 Druhotná platební neschopnost (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.20 2.20 0.00 2.10 4.76%
UK5 Ceny materiálů a surovin (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.90 3.70 5.41% 3.60 8.33%
UK6 Ceny energie (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.50 3.40 2.94% 3.40 2.94%
UK7 Vysoké náklady na práci (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.60 3.60 0.00 3.70 -2.70%
UK8 Nedostatek kvalifikované pracovní síly (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.70 3.60 2.78% 3.60 2.78%
UK9 Konkurence (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.30 3.30 0.00 3.40 -2.94%

Kvalita podnikatelského prostředí

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Byrokracie - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.50 3.50 0.00 3.50 0.00
UK2 Úroveň legislativy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.30 3.40 -2.94% 3.40 -2.94%
UK3 Vymahatelnost práva - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.20 3.30 -3.03% 3.30 -3.03%
UK4 Korupce - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.70 2.80 -3.57% 2.80 -3.57%
UK5 Udržitelnost veřejných financí - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.90 2.90 0.00 2.60 11.54%
UK6 Pracovní zákonodárství - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00
UK7 Dopravní infrastruktura - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00
UK8 Podpora exportu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.60 2.50 4.00% 2.60 0.00
UK9 Strukturální fondy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.50 2.40 4.17% 2.40 4.17%
UK10 Podpora vědy a výzkumu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.40 2.30 4.35% 2.40 0.00

Zajištění vývozu proti kurzovému riziku

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku - v tomto čtvrtletí (vážený průměr v %) 41.60 40.70 2.21% 47.90 -13.15%
UK2 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku -v následujících 12 měsících (vážený průměr v %) 34.90 27.50 26.91% 33.20 5.12%

Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 20.10 18.50 8.65% 15.60 28.85%
UK2 Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 20.90 15.30 36.60% 14.60 43.15%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání nefinančních korporací a firem s výhledem na 1 rok 3.40 - - 2.30 47.83%
UK2 Inflační očekávání nefinančních korporací a firem s výhledem na 3 roky 3.60 - - 2.60 38.46%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.60 2.40 8.33% 1.90 36.84%
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.10 2.10 0.00 2.00 5.00%

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 0.20 0.70 -71.43% -0.60 - 133.33%
UK2 Regulované ceny 0.60 0.20 200.00% 0.30 100.00%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.08 0.03 166.67% 0.05 60.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Čistá inflace 0.10 0.80 -87.50% -0.70 - 114.29%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.07 0.69 -89.86% -0.59 - 111.86%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák -0.20 0.30 - 166.67% -0.50 -60.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.05 0.09 - 155.56% -0.14 -64.29%
UK9 Jádrová inflace 0.20 1.00 -80.00% -0.80 - 125.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.11 0.57 -80.70% -0.43 - 125.58%
UK11 Ceny pohonných hmot 0.40 1.00 -60.00% -0.80 - 150.00%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.01 0.03 -66.67% -0.02 - 150.00%
UK13 Měnověpolitická inflace 0.20 0.70 -71.43% -0.60 - 133.33%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 4.90 4.10 19.51% 3.20 53.12%
UK2 Regulované ceny 0.40 0.10 300.00% 3.40 -88.24%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.05 0.01 400.00% 0.50 -90.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.18 0.18 0.00 0.01 1 700.00%
UK5 Čistá inflace 5.40 4.60 17.39% 3.00 80.00%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 4.63 3.94 17.51% 2.55 81.57%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 2.80 2.50 12.00% 3.60 -22.22%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.76 0.66 15.15% 0.95 -20.00%
UK9 Jádrová inflace 5.80 4.80 20.83% 3.70 56.76%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 3.24 2.68 20.90% 2.08 55.77%
UK11 Ceny pohonných hmot 21.90 20.50 6.83% -14.10 - 255.32%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.64 0.60 6.67% -0.49 - 230.61%
UK13 Měnověpolitická inflace 4.70 3.90 20.51% 3.20 46.88%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 20.70 19.20 7.81% -14.10 - 246.81%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH 5.50 4.40 25.00% 3.60 52.78%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 6.10 5.10 19.61% 2.70 125.93%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 6.60 5.50 20.00% 2.10 214.29%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 3.60 3.30 9.09% 5.70 -36.84%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny 0.40 0.10 300.00% 3.40 -88.24%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 3.50 3.60 -2.78% 3.80 -7.89%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 262.10 267.90 -2.16% 277.00 -5.38%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 357.90 363.10 -1.43% 316.70 13.01%

Index spotřebitelských cen (CPI)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 předchozí měsíc = 100 100.20 100.70 -0.50% 99.40 0.80%
UK2 stejné období předchozího roku = 100 104.90 104.10 0.77% 103.20 1.65%
UK3 průměr roku 2015 = 100 117.40 117.20 0.17% 111.90 4.92%
UK4 Míra inflace (roční klouzavý průměr) 103.00 102.80 0.19% 103.30 -0.29%

Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 předchozí měsíc = 100 100.70 101.20 -0.49% 100.20 0.50%
UK2 stejné období předchozího roku = 100 109.90 109.30 0.55% 99.60 10.34%
UK3 průměr roku 2015 = 100 113.20 112.40 0.71% 103.00 9.90%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -85.25 -86.82 -1.81% - 110.82 -23.07%
UK2 -- odliv (-) Jistina -84.89 -86.35 -1.69% - 110.69 -23.31%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.37 -0.47 -21.28% -0.13 184.62%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -85.25 -86.82 -1.81% - 110.82 -23.07%
UK2 -- odliv (-) Jistina -84.89 -86.35 -1.69% - 110.69 -23.31%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.37 -0.47 -21.28% -0.13 184.62%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 -- ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.75 0.75 0.00 0.25 200.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 1.75 1.75 0.00 1.00 75.00%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.75 0.70 7.14% 0.25 200.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 1.75 1.66 5.42% 1.00 75.00%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.75 0.75 0.00 0.25 200.00%
UK2 7 dní (%) 0.87 0.78 11.54% 0.27 222.22%
UK3 14 dní (%) 0.89 0.79 12.66% 0.29 206.90%
UK4 1 měsíc (%) 0.98 0.82 19.51% 0.30 226.67%
UK5 2 měsíce (%) 1.08 0.91 18.68% 0.32 237.50%
UK6 3 měsíce (%) 1.24 0.99 25.25% 0.35 254.29%
UK7 6 měsíců (%) 1.50 1.20 25.00% 0.36 316.67%
UK8 9 měsíců 1.64 1.30 26.15% 0.41 300.00%
UK9 1 rok (%) 1.69 1.38 22.46% 0.44 284.09%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.75 0.70 7.14% 0.25 200.00%
UK2 7 dní (%) 0.79 0.74 6.76% 0.27 192.59%
UK3 14 dní (%) 0.80 0.75 6.67% 0.29 175.86%
UK4 1 měsíc (%) 0.87 0.79 10.13% 0.30 190.00%
UK5 2 měsíce (%) 0.99 0.87 13.79% 0.32 209.38%
UK6 3 měsíce (%) 1.11 0.94 18.09% 0.34 226.47%
UK7 6 měsíců (%) 1.34 1.13 18.58% 0.36 272.22%
UK8 9 měsíců (%) 1.45 1.23 17.89% 0.41 253.66%
UK9 1 rok (%) 1.52 1.30 16.92% 0.44 245.45%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 1.90 1.74 9.20% 0.98 93.88%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 1.77 1.34 32.09% -0.02 -8 950.00%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.95 1.74 12.07% 0.42 364.29%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.99 1.78 11.80% 0.83 139.76%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 1.60 1.24 29.03% 0.05 3 100.00%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.87 1.68 11.31% 0.58 222.41%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.90 1.74 9.20% 0.98 93.88%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 111.46 111.10 0.32% 106.61 4.55%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 111.30 110.93 0.33% 106.50 4.51%

Vývoj reálného efektivního kurzu CZK deflovaného indexem jednotkových nákladů práce (ULC)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 127.64 128.33 -0.54% 119.04 7.22%
UK2 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC 2015 - v % 127.62 128.35 -0.57% 119.15 7.11%
UK3 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 112.67 112.14 0.47% 104.35 7.97%
UK4 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC2015 - v % 112.31 111.84 0.42% 104.22 7.76%

Reálný efektivní kurz koruny deflovaný deflátorem HDP

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER - deflátor HDP- váhy obrat zahr. obchodu, 2015=100 118.32 117.58 0.63% 111.93 5.71%
UK2 REER - deflátor HDP- váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC, 2015=100 118.36 117.67 0.59% 112.07 5.61%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 170 397.90 171 174.30 -0.45% 157 379.40 8.27%
UK2 (v mil CZK) 3 752 160.90 3 692 057.60 1.63% 3 657 339.20 2.59%
UK3 (v mil EUR) 147 172.40 144 644.80 1.75% 134 411.60 9.49%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 7 071.59 15 054.64 -53.03% 4 461.94 58.49%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 9 074.58 16 397.54 -44.66% 5 176.67 75.30%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 170 397.86 171 174.26 -0.45% 157 379.37 8.27%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 147 018.24 147 401.57 -0.26% 135 214.59 8.73%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 23 379.62 23 772.69 -1.65% 22 164.78 5.48%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -85.25 -86.82 -1.81% - 110.82 -23.07%
UK2 - odliv (-) Jistina -84.89 -86.35 -1.69% - 110.69 -23.31%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -0.47 -21.28% -0.13 184.62%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -85.25 -86.82 -1.81% - 110.82 -23.07%
UK2 - odliv (-) Jistina -84.89 -86.35 -1.69% - 110.69 -23.31%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -0.47 -21.28% -0.13 184.62%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 170 397.86 171 174.26 -0.45% 157 379.37 8.27%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 156 374.84 149 776.53 4.41% 150 337.12 4.02%
UK3 (a) Cenné papíry 112 465.63 115 811.83 -2.89% 104 410.31 7.71%
UK5 (b) Depozita: 43 909.21 33 964.70 29.28% 45 926.81 -4.39%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 43 615.17 33 482.84 30.26% 44 959.82 -2.99%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 294.03 481.86 -38.98% 966.99 -69.59%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 767.55 772.47 -0.64% 664.22 15.56%
UK12 (3) SDR 3 600.56 3 638.18 -1.03% 643.81 459.26%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 564.19 571.92 -1.35% 537.40 4.99%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.33 0.31 4.14% 0.28 14.74%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 9 090.72 16 415.15 -44.62% 5 196.82 74.93%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 9 090.72 16 415.15 -44.62% 5 196.82 74.93%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 349.64 256.98 36.06% 229.47 52.37%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 236.06 237.71 -0.69% 224.57 5.12%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 106.65 153.55 -30.54% 294.70 -63.81%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.01 8.06 -0.62% 7.97 0.50%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -14.68 - 156.71 -90.63% - 312.58 -95.30%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 13.60 14.36 -5.29% 14.82 -8.23%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet 27 574.20 - - 16 811.90 64.02%
UK2 Kapitálový účet 23 757.20 - - 20 614.60 15.24%
UK3 Finanční účet 25 087.10 - - 2 571.30 875.66%
UK4 Rezervní aktiva - změna 7 322.50 - - 17 042.10 -57.03%
UK5 Investiční pozice - aktiva 7 960 932.00 - - 7 431 601.20 7.12%
UK6 Investiční pozice - pasíva 8 491 044.90 - - 8 186 196.30 3.72%
UK7 Saldo investiční pozice - 530 112.90 - - - 754 595.10 -29.75%
UK8 Rezervní aktiva - stav 3 752 160.90 3 692 057.60 1.63% 3 657 339.20 2.59%
UK9 Zahraniční zadluženost 4 183 819.60 - - 4 373 161.10 -4.33%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 984.90 812.70 21.19% 786.70 25.19%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 544.40 3 590.20 -1.28% 3 344.70 5.97%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 624.50 3 573.60 1.42% 3 580.50 1.23%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -75.70 -3.60 2 002.78% - 162.10 -53.30%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -2.50 -2.20 13.64% -2.10 19.05%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA -1.90 22.50 - 108.44% -71.50 -97.34%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 559.50 -2 777.50 -7.85% -2 557.90 0.06%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 414.20 -2 756.70 -12.42% -2 492.80 -3.15%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 145.30 -20.80 598.56% -65.20 122.85%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 145.30 -20.80 598.56% -65.20 122.85%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 984.90 812.70 21.19% 786.70 25.19%
UK14 1. OBĚŽIVO 731.00 726.20 0.66% 687.50 6.33%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 253.80 86.50 193.41% 99.20 155.85%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 105.50 104.10 1.34% 95.50 10.47%
UK17 2.2. Volné rezervy 148.30 -17.60 - 942.61% 3.80 3 802.63%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 847.20 837.20 1.19% 783.80 8.09%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 590.20 3 588.00 0.06% 3 493.30 2.77%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 583.20 3 567.70 0.43% 3 453.70 3.75%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -6.00 -3.60 66.67% -8.20 -26.83%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU 0.00 -0.10 - 0.00 -
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -2.90 -2.30 26.09% -2.70 7.41%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 15.80 26.20 -39.69% 50.50 -68.71%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 743.00 -2 750.80 -0.28% -2 709.50 1.24%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 714.20 -2 720.00 -0.21% -2 697.90 0.60%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -28.70 -30.80 -6.82% -11.60 147.41%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -28.70 -30.80 -6.82% -11.60 147.41%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 847.20 837.20 1.19% 783.80 8.09%
UK14 1. OBĚŽIVO 730.20 729.60 0.08% 686.70 6.33%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 117.00 107.60 8.74% 97.10 20.49%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 105.50 104.10 1.34% 95.40 10.59%
UK17 2.2. Volné rezervy 11.50 3.50 228.57% 1.70 576.47%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Lombardní sazba 1.75 1.75 0.00 1.00 75.00%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 0.75 0.75 0.00 0.25 200.00%
UK4 PRIBOR - 7 dní 0.87 0.78 11.54% 0.27 222.22%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (USD) 170 397.90 171 174.30 -0.45% 157 379.40 8.27%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) 3 752 160.90 3 692 057.60 1.63% 3 657 339.20 2.59%
UK3      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (USD) 156 374.80 149 776.50 4.41% 150 337.10 4.02%
UK4      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) 3 443 373.90 3 230 530.00 6.59% 3 493 684.40 -1.44%
UK5      (2) Rezervní pozice u IMF (USD) 767.50 772.50 -0.65% 664.20 15.55%
UK6      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) 16 901.40 16 661.40 1.44% 15 435.80 9.49%
UK7      (3) SDR (USD) 3 600.60 3 638.20 -1.03% 643.80 459.27%
UK8      (3) SDR (CZK) 79 284.40 78 472.00 1.04% 14 961.50 429.92%
UK9      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (USD) 564.20 571.90 -1.35% 537.40 4.99%
UK10      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) 12 423.50 12 335.80 0.71% 12 488.50 -0.52%
UK11      (5) ostatní rezervní aktiva (USD) 9 090.70 16 415.20 -44.62% 5 196.80 74.93%
UK12      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) 200 177.60 354 058.40 -43.46% 120 768.90 65.75%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 170 397.86 171 174.26 -0.45% 157 379.37 8.27%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 156 374.84 149 776.53 4.41% 150 337.12 4.02%
UK3 (a) Cenné papíry 112 465.63 115 811.83 -2.89% 104 410.31 7.71%
UK5 (b) Depozita: 43 909.21 33 964.70 29.28% 45 926.81 -4.39%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 43 615.17 33 482.84 30.26% 44 959.82 -2.99%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 294.03 481.86 -38.98% 966.99 -69.59%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 767.55 772.47 -0.64% 664.22 15.56%
UK12 (3) SDR 3 600.56 3 638.18 -1.03% 643.81 459.26%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 564.19 571.92 -1.35% 537.40 4.99%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.33 0.31 4.14% 0.28 14.74%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 9 090.72 16 415.15 -44.62% 5 196.82 74.93%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 9 090.72 16 415.15 -44.62% 5 196.82 74.93%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 349.64 256.98 36.06% 229.47 52.37%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 236.06 237.71 -0.69% 224.57 5.12%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 106.65 153.55 -30.54% 294.70 -63.81%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.01 8.06 -0.62% 7.97 0.50%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -14.68 - 156.71 -90.63% - 312.58 -95.30%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 13.60 14.36 -5.29% 14.82 -8.23%
UK25 -- ostatní 3 708 055.15 3 663 092.52 1.23% 3 640 729.65 1.85%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -85.25 -86.82 -1.81% - 110.82 -23.07%
UK2 - odliv (-) Jistina -84.89 -86.35 -1.69% - 110.69 -23.31%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -0.47 -21.28% -0.13 184.62%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -85.25 -86.82 -1.81% - 110.82 -23.07%
UK2 - odliv (-) Jistina -84.89 -86.35 -1.69% - 110.69 -23.31%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.37 -0.47 -21.28% -0.13 184.62%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 7 071.59 15 054.64 -53.03% 4 461.94 58.49%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -2 002.99 -1 342.91 49.15% - 714.73 180.24%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 9 074.58 16 397.54 -44.66% 5 176.67 75.30%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 170 397.86 171 174.26 -0.45% 157 379.37 8.27%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 147 018.24 147 401.57 -0.26% 135 214.59 8.73%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 23 379.62 23 772.69 -1.65% 22 164.78 5.48%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.20 100.70 -0.50% 99.40 0.80%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.00 100.30 -1.30% 98.80 0.20%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.10 100.50 0.60% 100.80 0.30%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 102.80 101.30 1.48% 101.60 1.18%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.20 100.90 0.30% 100.00 1.20%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.80 100.50 0.30% 100.10 0.70%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.40 100.00 0.40% 100.60 -0.20%
UK8 07 DOPRAVA 100.80 100.80 0.00 99.90 0.90%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.00 100.00 0.00 100.30 -0.30%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 95.10 101.30 -6.12% 94.10 1.06%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.10 100.00 1.10% 102.50 -1.37%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.80 100.90 -0.10% 100.50 0.30%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.40 100.80 -0.40% 99.90 0.50%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 104.90 104.10 0.77% 103.20 1.65%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.90 101.60 0.30% 103.40 -1.45%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.90 106.60 0.28% 110.30 -3.08%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 109.40 108.10 1.20% 104.60 4.59%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 104.70 103.50 1.16% 102.50 2.15%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 104.40 103.70 0.68% 103.20 1.16%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.00 103.10 -0.10% 103.10 -0.10%
UK8 07 DOPRAVA 109.60 108.60 0.92% 100.00 9.60%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.10 99.50 -0.40% 96.50 2.69%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 104.20 103.20 0.97% 102.60 1.56%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.30 102.80 -1.46% 103.00 -1.65%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 105.00 104.70 0.29% 104.70 0.29%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 104.10 103.60 0.48% 103.40 0.68%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 117.40 117.20 0.17% 111.90 4.92%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 113.70 114.80 -0.96% 111.60 1.88%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 132.30 130.90 1.07% 123.80 6.87%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 112.70 109.60 2.83% 103.00 9.42%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 119.70 118.30 1.18% 114.30 4.72%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 110.70 109.80 0.82% 106.00 4.43%
UK7 06 ZDRAVÍ 121.90 121.40 0.41% 118.40 2.96%
UK8 07 DOPRAVA 115.60 114.70 0.78% 105.50 9.57%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 91.30 91.30 0.00 92.10 -0.87%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 110.70 116.40 -4.90% 106.20 4.24%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 115.30 114.10 1.05% 113.80 1.32%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 129.00 128.00 0.78% 122.80 5.05%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 118.10 117.60 0.43% 113.40 4.14%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 103.00 102.80 0.19% 103.30 -0.29%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.60 100.80 -0.20% 105.20 -4.37%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 109.00 109.30 -0.27% 105.60 3.22%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 104.20 103.80 0.39% 102.70 1.46%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.70 101.60 0.10% 103.80 -2.02%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 102.70 102.60 0.10% 102.70 0.00
UK7 06 ZDRAVÍ 103.40 103.40 0.00 102.20 1.17%
UK8 07 DOPRAVA 105.20 104.40 0.77% 99.60 5.62%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.10 98.80 0.30% 96.10 3.12%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 102.30 102.10 0.20% 102.10 0.20%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.70 102.80 -0.10% 103.90 -1.15%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.70 103.70 0.00 105.00 -1.24%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.20 103.20 0.00 103.40 -0.19%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.70 101.20 -0.49% 100.20 0.50%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.20 101.60 -1.38% 99.50 0.70%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.80 101.40 -0.59% 100.30 0.50%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.40 100.30 0.10% 99.90 0.50%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 109.90 109.30 0.55% 99.60 10.34%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 104.30 103.60 0.68% 96.30 8.31%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 112.00 111.40 0.54% 98.10 14.17%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 101.20 100.70 0.50% 107.70 -6.04%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 105.90 105.90 0.00 106.40 -0.47%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 113.20 112.40 0.71% 103.00 9.90%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 112.40 112.20 0.18% 107.80 4.27%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 112.90 112.00 0.80% 100.80 12.00%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 114.30 113.80 0.44% 112.90 1.24%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 121.10 121.10 0.00 114.40 5.86%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 104.00 103.10 0.87% 100.40 3.59%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.40 99.70 0.70% 98.50 1.93%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 104.50 103.30 1.16% 98.90 5.66%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 101.70 102.30 -0.59% 108.30 -6.09%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 106.30 106.40 -0.09% 105.20 1.05%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 104.10 102.90 1.17% 103.30 0.77%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.40 99.20 2.22% 104.00 -2.50%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.50 109.80 -3.01% 110.30 -3.45%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 107.80 102.90 4.76% 104.50 3.16%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 103.60 101.30 2.27% 102.70 0.88%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 103.70 102.10 1.57% 103.20 0.48%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.10 103.50 -0.39% 102.80 0.29%
UK8 07 DOPRAVA 108.80 109.10 -0.27% 99.80 9.02%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.30 99.70 -0.40% 96.20 3.22%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 103.10 102.00 1.08% 102.20 0.88%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.30 102.80 -0.49% 103.70 -1.35%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 104.60 102.90 1.65% 104.90 -0.29%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.60 102.80 0.78% 103.40 0.19%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 117.00 114.70 2.01% 112.40 4.09%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 114.30 114.50 -0.17% 112.70 1.42%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 131.10 130.30 0.61% 123.10 6.50%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 110.20 107.20 2.80% 102.20 7.83%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 118.40 115.60 2.42% 114.30 3.59%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 109.90 107.70 2.04% 106.00 3.68%
UK7 06 ZDRAVÍ 121.60 120.40 1.00% 117.90 3.14%
UK8 07 DOPRAVA 114.70 111.60 2.78% 105.40 8.82%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 91.30 91.60 -0.33% 91.90 -0.65%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 114.00 107.60 5.95% 110.50 3.17%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 114.50 114.10 0.35% 111.90 2.32%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 127.90 124.40 2.81% 122.30 4.58%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 117.50 116.00 1.29% 113.40 3.62%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.60 100.40 0.20% 99.90 0.70%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.90 100.00 -0.10% 98.90 1.01%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.50 100.60 -0.10% 100.40 0.10%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.30 101.00 0.30% 99.70 1.60%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.00 100.40 0.60% 100.00 1.00%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.80 100.60 0.20% 100.10 0.70%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.20 100.60 -0.40% 100.30 -0.10%
UK8 07 DOPRAVA 101.00 100.80 0.20% 100.70 0.30%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 99.90 0.00 100.00 -0.10%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.50 100.50 0.00 100.00 0.50%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.30 100.00 0.30% 100.80 -0.50%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.90 100.50 0.40% 100.40 0.50%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.50 100.30 0.20% 100.10 0.40%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 109.00 105.30 3.51% 99.70 9.33%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 103.30 100.80 2.48% 96.40 7.16%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 111.00 106.50 4.23% 98.20 13.03%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.80 100.10 0.70% 107.80 -6.49%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 105.90 106.20 -0.28% 106.40 -0.47%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 112.20 108.40 3.51% 103.00 8.93%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 111.70 109.50 2.01% 108.10 3.33%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 111.80 107.10 4.39% 100.70 11.02%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 113.90 113.20 0.62% 112.90 0.89%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 121.10 121.10 0.00 114.40 5.86%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.20 100.80 0.40% 100.00 1.20%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.80 100.20 0.60% 99.80 1.00%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.40 101.00 0.40% 100.00 1.40%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.30 100.00 0.30% 100.00 0.30%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 101.20 98.70 2.53% 100.80 0.40%
UK2 Rostlinná výroba 101.60 98.00 3.67% 102.00 -0.39%
UK3 Živočišná produkce 99.10 99.80 -0.70% 99.00 0.10%
UK4 Ryby 95.70 103.70 -7.71% 99.00 -3.33%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.40 107.90 0.46% 96.50 12.33%
UK2 Rostlinná výroba 111.20 111.60 -0.36% 98.90 12.44%
UK3 Živočišná produkce 104.10 104.00 0.10% 92.80 12.18%
UK4 Ryby 104.30 107.80 -3.25% 95.40 9.33%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 110.00 108.70 1.20% 101.50 8.37%
UK2 Rostlinná výroba 114.30 112.50 1.60% 102.80 11.19%
UK3 Živočišná produkce 103.60 104.50 -0.86% 99.50 4.12%
UK4 Ryby 100.40 104.90 -4.29% 96.30 4.26%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 101.40 100.30 1.10% 97.10 4.43%
UK2 Rostlinná výroba 105.30 104.10 1.15% 94.40 11.55%
UK3 Živočišná produkce 96.50 95.60 0.94% 100.90 -4.36%
UK4 Ryby 101.70 101.00 0.69% 94.60 7.51%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 107.10 103.80 3.18% 96.80 10.64%
UK2 Rostlinná výroba 109.80 108.90 0.83% 98.80 11.13%
UK3 Živočišná produkce 107.10 103.10 3.88% 96.50 10.98%
UK4 Ryby 105.70 104.80 0.86% 98.00 7.86%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 109.60 109.60 0.00 102.30 7.14%
UK2 Rostlinná výroba 113.90 114.70 -0.70% 103.70 9.84%
UK3 Živočišná produkce 104.30 104.30 0.00 100.50 3.78%
UK4 Ryby 102.20 101.30 0.89% 96.70 5.69%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.40 102.10 -2.64% 98.60 0.81%
UK2 Rostlinná výroba 98.70 103.50 -4.64% 98.10 0.61%
UK3 Živočišná produkce 99.60 100.70 -1.09% 98.90 0.71%
UK4 Ryby 99.20 103.00 -3.69% 100.00 -0.80%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 15.84 15.80 0.25% 16.55 -4.28%
UK2 BGN 13.04 13.05 -0.12% 13.91 -6.30%
UK3 BRL 4.07 4.16 -2.16% 4.10 -0.71%
UK4 CAD 17.29 17.14 0.86% 17.36 -0.39%
UK5 CNY 3.41 3.34 2.07% 3.41 -0.20%
UK6 DKK 3.43 3.43 -0.12% 3.65 -6.16%
UK7 EUR 25.50 25.52 -0.12% 27.21 -6.30%
UK8 GBP 29.63 29.73 -0.34% 29.82 -0.64%
UK9 HKD 2.83 2.77 1.98% 3.00 -5.70%
UK10 HRK 3.41 3.41 -0.03% 3.60 -5.42%
UK11 HUF 7.08 7.32 -3.31% 7.44 -4.94%
UK12 CHF 23.54 23.64 -0.42% 25.18 -6.52%
UK13 IDR 1.54 1.51 1.79% 1.56 -1.47%
UK14 ILS 6.82 6.73 1.43% 6.76 0.99%
UK15 INR 29.64 29.55 0.32% 31.53 -5.97%
UK16 ISK 16.89 17.06 -0.98% 16.78 0.71%
UK17 JPY 19.66 19.64 0.11% 21.98 -10.55%
UK18 KRW 1.86 1.86 -0.21% 1.99 -6.49%
UK19 MXN 1.07 1.07 0.09% 1.04 3.37%
UK20 MYR 5.26 5.19 1.37% 5.59 -5.94%
UK21 NOK 2.51 2.49 0.84% 2.45 2.37%
UK22 NZD 15.13 15.23 -0.68% 15.29 -1.04%
UK23 PHP 43.17 43.44 -0.62% 47.92 -9.92%
UK24 PLN 5.52 5.63 -2.08% 5.99 -7.80%
UK25 RON 5.15 5.17 -0.37% 5.58 -7.74%
UK26 RUB 30.23 29.42 2.74% 29.65 1.95%
UK27 SEK 2.51 2.51 -0.20% 2.57 -2.60%
UK28 SGD 16.18 16.06 0.77% 16.97 -4.64%
UK29 THB 64.98 66.95 -2.95% 73.38 -11.44%
UK30 TRY 2.48 2.60 -4.62% 2.99 -17.19%
UK31 USD 22.02 21.57 2.09% 23.24 -5.25%
UK32 XDR 31.13 30.68 1.44% 32.70 -4.82%
UK33 ZAR 1.45 1.48 -2.02% 1.38 5.22%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 15.78 15.80 -0.11% 16.40 -3.73%
UK2 BGN 12.98 13.02 -0.30% 13.66 -4.96%
UK3 BRL 4.10 4.12 -0.36% 4.20 -2.36%
UK4 CAD 17.02 17.18 -0.91% 17.15 -0.73%
UK5 CNY 3.34 3.34 -0.03% 3.33 0.42%
UK6 DKK 3.41 3.42 -0.32% 3.59 -4.93%
UK7 EUR 25.39 25.47 -0.32% 26.72 -4.99%
UK8 GBP 29.63 29.86 -0.76% 29.38 0.88%
UK9 HKD 2.77 2.78 -0.29% 2.92 -5.20%
UK10 HRK 3.39 3.40 -0.24% 3.54 -4.35%
UK11 HUF 7.21 7.24 -0.41% 7.41 -2.77%
UK12 CHF 23.38 23.66 -1.20% 24.78 -5.63%
UK13 IDR 1.51 1.50 0.53% 1.53 -1.11%
UK14 INR 29.30 29.19 0.40% 30.80 -4.85%
UK15 ILS 6.72 6.71 0.16% 6.62 1.52%
UK16 ISK 16.81 17.16 -2.02% 16.43 2.33%
UK17 JPY 19.58 19.70 -0.59% 21.45 -8.72%
UK18 KRW 1.84 1.86 -1.29% 1.92 -4.37%
UK19 MXN 1.08 1.08 -0.09% 1.05 2.87%
UK20 MYR 5.17 5.13 0.90% 5.46 -5.22%
UK21 NOK 2.49 2.44 1.96% 2.48 0.36%
UK22 NZD 15.23 15.10 0.88% 15.12 0.74%
UK23 PHP 42.97 43.10 -0.32% 46.68 -7.95%
UK24 PLN 5.56 5.58 -0.25% 5.98 -6.99%
UK25 RON 5.13 5.17 -0.79% 5.50 -6.66%
UK26 RUB 29.58 29.41 0.60% 29.86 -0.92%
UK27 SEK 2.50 2.49 0.12% 2.56 -2.65%
UK28 SGD 16.00 15.97 0.20% 16.59 -3.54%
UK29 THB 65.28 65.38 -0.16% 72.23 -9.63%
UK30 TRY 2.53 2.55 -1.06% 3.00 -15.88%
UK31 USD 21.56 21.63 -0.34% 22.65 -4.81%
UK32 XDR 30.66 30.76 -0.34% 32.01 -4.23%
UK33 ZAR 1.48 1.47 1.23% 1.35 9.52%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.50 25.52 -0.12% 27.21 -6.30%
UK2 ATS 1.85 1.85 -0.11% 1.98 -6.27%
UK3 BEF 63.20 63.27 -0.12% 67.45 -6.30%
UK4 CYP 43.56 43.61 -0.12% 46.49 -6.30%
UK5 DEM 13.04 13.05 -0.12% 13.91 -6.30%
UK6 EEK 1.63 1.63 -0.12% 1.74 -6.33%
UK7 ESP 15.32 15.34 -0.12% 16.35 -6.30%
UK8 FIM 4.29 4.29 -0.12% 4.58 -6.29%
UK9 FRF 3.89 3.89 -0.10% 4.15 -6.29%
UK10 GRD 7.48 7.49 -0.12% 7.99 -6.30%
UK11 IEP 32.37 32.41 -0.12% 34.55 -6.30%
UK12 ITL 13.17 13.18 -0.12% 14.05 -6.30%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.26% 7.94 1.10%
UK14 LUF 63.20 63.27 -0.12% 67.45 -6.30%
UK15 LVL 36.28 36.32 -0.12% 38.72 -6.30%
UK16 MTL 59.39 59.46 -0.12% 63.38 -6.30%
UK17 NLG 11.57 11.58 -0.12% 12.35 -6.30%
UK18 PTE 12.72 12.73 -0.12% 13.57 -6.30%
UK19 SIT 10.64 10.65 -0.11% 11.36 -6.31%
UK20 SKK 84.63 84.73 -0.12% 90.32 -6.30%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.39 25.47 -0.32% 26.72 -4.99%
UK2 ATS 1.84 1.85 -0.32% 1.94 -4.99%
UK3 BEF 62.93 63.13 -0.32% 66.24 -4.99%
UK4 CYP 43.38 43.52 -0.32% 45.66 -4.99%
UK5 DEM 12.98 13.02 -0.32% 13.66 -4.99%
UK6 EEK 1.62 1.63 -0.37% 1.71 -5.04%
UK7 ESP 15.26 15.31 -0.32% 16.06 -4.99%
UK8 FIM 4.27 4.28 -0.33% 4.49 -4.98%
UK9 FRF 3.87 3.88 -0.33% 4.07 -5.01%
UK10 GRD 7.45 7.47 -0.32% 7.84 -5.00%
UK11 IEP 32.23 32.34 -0.32% 33.93 -4.99%
UK12 ITL 13.11 13.15 -0.32% 13.80 -4.99%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.41%
UK14 LUF 62.93 63.13 -0.32% 66.24 -4.99%
UK15 LVL 36.12 36.24 -0.32% 38.02 -4.99%
UK16 MTL 59.14 59.33 -0.32% 62.24 -4.99%
UK17 NLG 11.52 11.56 -0.32% 12.13 -5.00%
UK18 PTE 12.66 12.70 -0.32% 13.33 -4.99%
UK19 SIT 10.59 10.63 -0.32% 11.15 -5.00%
UK20 SKK 84.27 84.54 -0.32% 88.70 -4.99%

Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 984.90 812.70 21.19% 786.70 25.19%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě -75.70 -3.60 2 002.78% - 162.10 -53.30%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -2.50 -2.20 13.64% -2.10 19.05%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 624.50 3 573.60 1.42% 3 580.50 1.23%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.20 100.60 0.60% 100.80 0.40%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.30 100.30 0.00 99.80 0.50%
UK3 H50 Vodní doprava 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 100.20 99.30 0.91% 101.50 -1.28%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK6 J58 Vydavatelské služby 100.00 100.00 0.00 100.10 -0.10%
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.80 100.00 -0.20% 99.90 -0.10%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.30 100.00 0.30% 99.00 1.31%
UK9 J63 Informační služby 101.80 101.50 0.30% 100.00 1.80%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 99.80 99.90 -0.10% 100.10 -0.30%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.90 100.00 0.90% 100.00 0.90%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.20 100.00 0.20% 100.00 0.20%
UK13 L6820121 Pronájem komerčních nemovitostí - kanceláře 100.20 100.00 0.20% 100.40 -0.20%
UK14 L6820122 Pronájem komerčních nemovitostí - obchody 100.10 100.00 0.10% 99.20 0.91%
UK15 L6820123 Pronájem komerčních nemovitostí - sklady, haly, garáže 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK16 M69 Právní a účetnické služby 100.00 99.90 0.10% 100.00 0.00
UK17 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 98.80 98.70 0.10% 100.40 -1.59%
UK18 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 100.10 101.10 -0.99% 99.90 0.20%
UK19 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 115.80 109.60 5.66% 114.30 1.31%
UK20 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 99.90 100.00 -0.10% 100.50 -0.60%
UK21 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 101.90 100.00 1.90% 100.00 1.90%
UK22 N78 Služby v oblasti zaměstnání 103.70 97.90 5.92% 102.70 0.97%
UK23 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK24 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK25 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 99.70 100.20 -0.50% 99.20 0.50%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.60 101.20 0.40% 101.70 -0.10%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 102.10 101.60 0.49% 100.80 1.29%
UK3 H50 Vodní doprava 97.60 97.60 0.00 100.80 -3.17%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 100.30 101.60 -1.28% 105.90 -5.29%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 102.00 102.00 0.00 101.50 0.49%
UK6 J58 Vydavatelské služby 102.00 102.10 -0.10% 100.90 1.09%
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.20 99.30 -0.10% 99.90 -0.70%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 102.70 101.40 1.28% 103.10 -0.39%
UK9 J63 Informační služby 97.60 95.90 1.77% 101.80 -4.13%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 99.10 99.40 -0.30% 101.40 -2.27%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 101.00 100.10 0.90% 101.70 -0.69%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 101.90 101.70 0.20% 103.20 -1.26%
UK13 L6820121 Pronájem komerčních nemovitostí - kanceláře 103.00 103.20 -0.19% 103.70 -0.68%
UK14 L6820122 Pronájem komerčních nemovitostí - obchody 101.90 101.00 0.89% 101.60 0.30%
UK15 L6820123 Pronájem komerčních nemovitostí - sklady, haly, garáže 98.70 98.70 0.00 102.50 -3.71%
UK16 M69 Právní a účetnické služby 101.90 101.90 0.00 100.80 1.09%
UK17 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 103.10 104.70 -1.53% 105.00 -1.81%
UK18 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 99.50 99.40 0.10% 101.00 -1.49%
UK19 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 103.30 102.00 1.27% 96.80 6.71%
UK20 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 100.60 -0.60% 100.00 0.00
UK21 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 101.90 100.00 1.90% 100.60 1.29%
UK22 N78 Služby v oblasti zaměstnání 107.70 106.60 1.03% 102.00 5.59%
UK23 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 102.90 102.90 0.00 104.20 -1.25%
UK24 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 102.10 102.10 0.00 103.20 -1.07%
UK25 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 99.00 98.60 0.41% 100.50 -1.49%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 110.20 108.90 1.19% 108.50 1.57%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 106.40 106.10 0.28% 104.20 2.11%
UK3 H50 Vodní doprava 102.80 102.80 0.00 105.30 -2.37%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 102.60 102.40 0.20% 102.30 0.29%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 123.50 123.50 0.00 121.10 1.98%
UK6 J58 Vydavatelské služby 110.90 110.90 0.00 108.70 2.02%
UK7 J61 Telekomunikační služby 97.90 98.10 -0.20% 98.70 -0.81%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 114.70 114.40 0.26% 111.70 2.69%
UK9 J63 Informační služby 102.50 100.70 1.79% 105.00 -2.38%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.50 100.70 -0.20% 101.40 -0.89%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 116.70 115.70 0.86% 115.60 0.95%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 109.80 109.60 0.18% 107.80 1.86%
UK13 L6820121 Pronájem komerčních nemovitostí - kanceláře 112.40 112.20 0.18% 109.10 3.02%
UK14 L6820122 Pronájem komerčních nemovitostí - obchody 107.00 106.90 0.09% 105.00 1.90%
UK15 L6820123 Pronájem komerčních nemovitostí - sklady, haly, garáže 102.50 102.50 0.00 103.80 -1.25%
UK16 M69 Právní a účetnické služby 107.90 107.90 0.00 105.90 1.89%
UK17 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 114.50 115.90 -1.21% 111.10 3.06%
UK18 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 108.30 108.20 0.09% 108.80 -0.46%
UK19 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 120.30 103.90 15.78% 116.50 3.26%
UK20 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 104.20 104.30 -0.10% 104.20 0.00
UK21 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 103.40 101.50 1.87% 101.50 1.87%
UK22 N78 Služby v oblasti zaměstnání 139.10 134.10 3.73% 129.20 7.66%
UK23 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 132.90 132.90 0.00 129.10 2.94%
UK24 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 123.80 123.80 0.00 121.30 2.06%
UK25 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.50 102.80 -0.29% 103.50 -0.97%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.40 101.40 0.00 102.20 -0.78%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 101.50 101.40 0.10% 101.60 -0.10%
UK3 H50 Vodní doprava 99.50 99.80 -0.30% 109.00 -8.72%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 101.90 102.30 -0.39% 103.60 -1.64%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 101.40 101.30 0.10% 102.30 -0.88%
UK6 J58 Vydavatelské služby 101.40 101.30 0.10% 101.40 0.00
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.50 99.60 -0.10% 100.00 -0.50%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 103.20 103.30 -0.10% 103.90 -0.67%
UK9 J63 Informační služby 97.30 97.70 -0.41% 102.50 -5.07%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.30 100.50 -0.20% 100.20 0.10%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.70 100.80 -0.10% 103.40 -2.61%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 102.00 102.10 -0.10% 102.40 -0.39%
UK13 L6820121 Pronájem komerčních nemovitostí - kanceláře 103.00 103.00 0.00 102.00 0.98%
UK14 L6820122 Pronájem komerčních nemovitostí - obchody 102.00 102.00 0.00 101.00 0.99%
UK15 L6820123 Pronájem komerčních nemovitostí - sklady, haly, garáže 100.00 100.00 0.00 102.00 -1.96%
UK16 M69 Právní a účetnické služby 101.80 101.70 0.10% 101.60 0.20%
UK17 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 105.00 105.00 0.00 102.00 2.94%
UK18 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 101.00 101.00 0.00 101.00 0.00
UK19 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 99.00 99.00 0.00 101.00 -1.98%
UK20 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 100.00 0.00 101.00 -0.99%
UK21 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.00 100.00 0.00 102.00 -1.96%
UK22 N78 Služby v oblasti zaměstnání 104.00 104.00 0.00 107.00 -2.80%
UK23 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.00 104.00 0.00 104.00 0.00
UK24 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 102.00 102.00 0.00 104.00 -1.92%
UK25 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 99.00 99.00 0.00 102.00 -2.94%

Předchozí období=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 100.30 99.90 0.40% 100.10 0.20%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.00 100.40 -0.40% 99.90 0.10%
UK3 H50 Vodní doprava 100.00 99.20 0.81% 100.00 0.00
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 100.00 99.80 0.20% 100.60 -0.60%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 100.00 100.70 -0.70% 100.00 0.00
UK6 J58 Vydavatelské služby 100.20 100.20 0.00 100.10 0.10%
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.90 100.00 -0.10% 100.00 -0.10%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.10 99.70 0.40% 100.00 0.10%
UK9 J63 Informační služby 101.10 98.40 2.74% 100.10 1.00%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.10 99.80 0.30% 100.40 -0.30%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.30 100.00 0.30% 100.00 0.30%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.20 100.20 0.00 100.20 0.00
UK13 L6820121 Pronájem komerčních nemovitostí - kanceláře 100.40 100.60 -0.20% 100.10 0.30%
UK14 L6820122 Pronájem komerčních nemovitostí - obchody 100.10 100.20 -0.10% 100.40 -0.30%
UK15 L6820123 Pronájem komerčních nemovitostí - sklady, haly, garáže 100.10 99.50 0.60% 99.90 0.20%
UK16 M69 Právní a účetnické služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK17 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 100.20 100.80 -0.60% 99.90 0.30%
UK18 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 100.40 99.30 1.11% 100.00 0.40%
UK19 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.20 98.50 3.76% 100.30 1.89%
UK20 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 100.00 0.00 100.20 -0.20%
UK21 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.60 100.10 0.50% 100.00 0.60%
UK22 N78 Služby v oblasti zaměstnání 100.50 99.40 1.11% 100.40 0.10%
UK23 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 99.90 0.10% 100.10 -0.10%
UK24 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.00 100.10 -0.10% 100.00 0.00
UK25 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.00 100.00 0.00 99.60 0.40%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.30 101.00 0.30% 102.00 -0.69%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 101.60 101.40 0.20% 101.10 0.49%
UK3 H50 Vodní doprava 97.60 98.90 -1.31% 100.80 -3.17%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 101.30 101.00 0.30% 104.90 -3.43%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 102.00 102.00 0.00 101.50 0.49%
UK6 J58 Vydavatelské služby 102.10 102.00 0.10% 101.00 1.09%
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.30 99.50 -0.20% 100.00 -0.70%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 101.80 103.10 -1.26% 103.90 -2.02%
UK9 J63 Informační služby 96.00 95.20 0.84% 101.80 -5.70%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 99.70 100.30 -0.60% 100.80 -1.09%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.40 100.10 0.30% 101.70 -1.28%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 101.80 101.50 0.30% 103.10 -1.26%
UK13 L6820121 Pronájem komerčních nemovitostí - kanceláře 103.20 102.20 0.98% 103.50 -0.29%
UK14 L6820122 Pronájem komerčních nemovitostí - obchody 101.60 102.40 -0.78% 101.90 -0.29%
UK15 L6820123 Pronájem komerčních nemovitostí - sklady, haly, garáže 98.70 98.20 0.51% 102.50 -3.71%
UK16 M69 Právní a účetnické služby 101.90 102.00 -0.10% 101.30 0.59%
UK17 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 104.60 102.40 2.15% 105.10 -0.48%
UK18 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 99.10 98.80 0.30% 101.70 -2.56%
UK19 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 101.70 98.20 3.56% 98.10 3.67%
UK20 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.40 100.60 -0.20% 99.90 0.50%
UK21 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.60 99.70 0.90% 100.90 -0.30%
UK22 N78 Služby v oblasti zaměstnání 107.30 106.10 1.13% 102.70 4.48%
UK23 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 103.00 103.50 -0.48% 104.30 -1.25%
UK24 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 102.10 102.10 0.00 103.20 -1.07%
UK25 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 98.60 98.00 0.61% 101.20 -2.57%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 109.00 109.40 -0.37% 107.70 1.21%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 108.70 108.50 0.18% 106.90 1.68%
UK3 H50 Vodní doprava 107.10 108.00 -0.83% 109.70 -2.37%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 101.10 100.70 0.40% 99.80 1.30%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 120.70 120.70 0.00 118.30 2.03%
UK6 J58 Vydavatelské služby 110.70 110.40 0.27% 108.50 2.03%
UK7 J61 Telekomunikační služby 97.70 98.00 -0.31% 98.50 -0.81%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 114.20 114.70 -0.44% 112.10 1.87%
UK9 J63 Informační služby 101.40 100.20 1.20% 105.60 -3.98%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.80 100.70 0.10% 101.00 -0.20%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 110.30 110.00 0.27% 109.90 0.36%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 109.50 108.60 0.83% 107.50 1.86%
UK13 L6820121 Pronájem komerčních nemovitostí - kanceláře 112.80 111.30 1.35% 109.20 3.30%
UK14 L6820122 Pronájem komerčních nemovitostí - obchody 106.60 106.10 0.47% 104.90 1.62%
UK15 L6820123 Pronájem komerčních nemovitostí - sklady, haly, garáže 102.70 102.40 0.29% 104.00 -1.25%
UK16 M69 Právní a účetnické služby 108.10 108.10 0.00 106.10 1.89%
UK17 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 123.10 121.10 1.65% 117.80 4.50%
UK18 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 107.70 107.10 0.56% 108.80 -1.01%
UK19 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 109.40 118.40 -7.60% 107.60 1.67%
UK20 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 104.40 104.40 0.00 104.00 0.38%
UK21 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 102.10 101.50 0.59% 101.50 0.59%
UK22 N78 Služby v oblasti zaměstnání 129.70 133.60 -2.92% 120.90 7.28%
UK23 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 135.00 135.00 0.00 131.00 3.05%
UK24 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 125.00 125.00 0.00 122.50 2.04%
UK25 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.10 102.10 0.00 103.60 -1.45%

Označení stránky: ekonomika 2019, kurz čnb k 31.12.2018, ekonomika 2018, kurz čnb 30.4.2019, kurz ČNB k 31.5.2019, kurz čnb 31.5.2019

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.