Ekonomika, ukazatele ke dni 30.6.2018, ekonomika ČNB

Jiné období: 30.04.2018 | 31.05.2018 | 30.06.2018 | 31.07.2018 | 31.08.2018 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 104.26 104.36 -0.10% 102.08 2.14%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 104.39 104.49 -0.10% 102.36 1.98%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 109.31 109.98 -0.61% 106.23 2.90%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 109.45 110.12 -0.61% 106.51 2.76%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba 2.00 1.50 33.33% 0.25 700.00%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.15 0.10 50.00% 0.05 200.00%
UK2 PRIBOR 1M 0.83 0.82 1.22% 0.20 315.00%
UK3 PRIBOR 3M 0.93 0.90 3.33% 0.30 210.00%
UK4 PRIBOR 6M 1.02 0.99 3.03% 0.37 175.68%
UK5 PRIBOR 1R 1.15 1.12 2.68% 0.46 150.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 0.89 0.70 27.14% -0.25 - 456.00%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 1.41 1.21 16.53% -0.03 -4 800.00%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 2.14 1.89 13.23% 0.77 177.92%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.47 -0.48 -2.08% -0.42 11.90%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 0.04 0.05 -20.00% 0.09 -55.56%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 0.88 0.95 -7.37% 1.29 -31.78%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 64 830.00 29 214.00 121.91% 65 572.00 -1.13%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 65 630.00 48 408.00 35.58% 57 600.00 13.94%
UK3 Daňové příjmy - DPH 131 470.00 109 242.00 20.35% 125 328.00 4.90%
UK4 Daňové příjmy - SD 73 080.00 60 440.00 20.91% 72 451.00 0.87%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 251 450.00 208 378.00 20.67% 227 936.00 10.32%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 6 920.00 5 934.00 16.62% 5 940.00 16.50%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 820.00 790.00 3.80% 930.00 -11.83%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 5 240.00 4 933.00 6.22% 5 931.00 -11.65%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 355.00 296.00 19.93% 1 325.00 -73.21%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 615.00 489.00 25.77% 313.00 96.49%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 6 100.00 5 553.00 9.85% 3 862.00 57.95%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 66 820.00 66 048.00 1.17% 55 560.00 20.27%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 28 500.00 24 795.00 14.94% 30 595.00 -6.85%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 53 130.00 40 040.00 32.69% 46 516.00 14.22%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 32 100.00 26 827.00 19.66% 23 908.00 34.26%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 56 200.00 45 796.00 22.72% 47 592.00 18.09%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 95 010.00 75 546.00 25.76% 85 662.00 10.91%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 48 440.00 41 791.00 15.91% 43 392.00 11.63%
UK20 Běžné výdaje - důchody 216 970.00 179 593.00 20.81% 206 821.00 4.91%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 3 990.00 3 439.00 16.02% 4 314.00 -7.51%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 38 410.00 31 960.00 20.18% 36 059.00 6.52%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 19 560.00 16 130.00 21.26% 18 742.00 4.36%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 19 250.00 15 504.00 24.16% 19 281.00 -0.16%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 20 500.00 18 098.00 13.27% 19 125.00 7.19%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 3 540.00 2 746.00 28.91% 4 018.00 -11.90%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 5 190.00 4 143.00 25.27% 2 020.00 156.93%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 8 430.00 3 901.00 116.10% 3 567.00 136.33%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 8 750.00 6 477.00 35.09% 4 063.00 115.36%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 194.49 161.57 20.38% 179.68 8.24%
UK2 spotřební daně 76.93 63.60 20.96% 76.23 0.92%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 93.20 43.20 115.74% 93.27 -0.07%
UK5 DzP fyzické osoby 98.72 75.17 31.33% 86.56 14.05%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 8.14 6.37 27.79% 7.33 11.05%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 0.72 -3.95 - 118.23% 1.35 -46.67%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 89.86 72.75 23.52% 77.88 15.38%
UK9 silniční daň 2.99 2.90 3.10% 2.91 2.75%
UK10 daň nemovitostí 7.43 6.65 11.73% 7.38 0.68%
UK11 majetkové daně 6.92 5.93 16.69% 5.94 16.50%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 8.69 7.41 17.27% 8.58 1.28%
UK13 ostatní daně a poplatky 5.89 5.37 9.68% 5.81 1.38%
UK14 Daňové příjmy celkem 495.26 371.80 33.21% 466.36 6.20%

Meziroční změna spotřebitelských cen a cen výrobních vstupů a výstupů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 1 rok (upravený průměr v %) 2.04 2.09 -2.39% 1.84 10.87%
UK2 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 3 roky (upravený průměr v %) 2.60 2.64 -1.52% 2.39 8.79%
UK3 Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 1.29 1.74 -25.86% 0.27 377.78%
UK4 Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 0.96 1.41 -31.91% 0.38 152.63%

Meziroční změna průměrných mezd

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna průměrných mezd - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) 3.28 3.69 -11.11% 2.86 14.69%
UK2 Meziroční změna průměrných mezd -za celý letošní rok (vážený průměr v %) 3.99 3.99 0.00 3.23 23.53%
UK3 Meziroční změna průměrných mezd -za celý příští rok (vážený průměr v %) 3.16 3.12 1.28% 2.67 18.35%

Meziroční změna zaměstnanosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna zaměstnanosti - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) 0.78 0.45 73.33% 0.48 62.50%
UK2 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý letošní rok (vážený průměr v %) 0.87 0.59 47.46% 0.56 55.36%
UK3 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý příští rok (vážený průměr v %) 0.75 0.74 1.35% 0.60 25.00%

Meziroční změna investičních výdajů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 30.50 18.80 62.23% 43.30 -29.56%
UK2 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) 28.40 33.40 -14.97% 31.90 -10.97%

Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nízká návratnost navrhovaných investic (vážená relativní četnost v %) 22.10 23.60 -6.36% 24.50 -9.80%
UK2 Nedostatek vlastních finančních prostředků (vážená relativní četnost v %) 9.80 3.50 180.00% 8.70 12.64%
UK3 Problémy při získávání externích zdrojů, úvěry (vážená relativní četnost v %) 0.70 1.40 -50.00% 0.60 16.67%
UK4 Výše úrokových sazeb (vážená relativní četnost v %) 2.60 2.20 18.18% 1.70 52.94%
UK5 Nejistota ohledně budoucí poptávky (vážená relativní četnost v %) 18.50 19.10 -3.14% 18.80 -1.60%
UK6 Málo stimulující daňová opatření (vážená relativní četnost v %) 9.00 8.90 1.12% 10.90 -17.43%
UK7 Nedostatečně rychlé odpisy (vážená relativní četnost v %) 7.40 7.30 1.37% 3.00 146.67%
UK8 Nedostatečné investiční pobídky (vážená relativní četnost v %) 1.40 0.90 55.56% 2.40 -41.67%
UK9 Nedostatek kvalif. pracovníků vč. manažerů a techn. personálu (vážená relativní četnost v %) 9.40 7.80 20.51% 13.60 -30.88%
UK10 Rozhodování o investicích není limitováno žádnými faktory (vážená relativní četnost v %) 10.00 10.50 -4.76% 5.40 85.19%
UK11 Ostatní faktory (vážená relativní četnost v %) 9.10 14.80 -38.51% 10.30 -11.65%

Meziroční změna stavu zásob

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Suroviny, materiály a polotovary - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) -5.80 -13.80 -57.97% 13.70 - 142.34%
UK2 Nedokončená výroba - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) 5.60 -3.00 - 286.67% 3.30 69.70%
UK3 Hotové výrobky - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) 9.90 -5.90 - 267.80% 12.50 -20.80%
UK4 Suroviny, materiály a polotovary - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) 6.90 -12.80 - 153.91% 5.20 32.69%
UK5 Nedokončená výroba - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -8.40 -24.50 -65.71% -3.10 170.97%
UK6 Hotové výrobky - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) 1.50 -7.60 - 119.74% 13.90 -89.21%

Míra využití výrobních kapacit

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Míra využití výrobních kapacit ve sledovaném měsíci (vážený průměr v %) 75.80 76.80 -1.30% 80.60 -5.96%

Dostupnost úvěrů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dostupnost úvěrů - v předchozích 12 měsících (vážené saldo v %) 27.80 26.50 4.91% 32.50 -14.46%
UK2 Dostupnost úvěrů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) 0.50 1.50 -66.67% 1.30 -61.54%

Změna ve vývoji zakázek

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Změna ve vývoji zakázek - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) 27.00 4.40 513.64% 8.20 229.27%
UK2 Změna ve vývoji zakázek - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 25.20 8.80 186.36% 12.40 103.23%

Platební morálka odběratelů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky placeny - ve stanoveném termínu (relativní četnost v %) 26.00 26.00 0.00 27.00 -3.70%
UK2 Závazky placeny - do 10 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 30.00 30.00 0.00 31.00 -3.23%
UK3 Závazky placeny - 11-20 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 19.00 20.00 -5.00% 17.00 11.76%
UK4 Závazky placeny - 21-30 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 14.00 15.00 -6.67% 15.00 -6.67%
UK5 Závazky placeny - 31-60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 10.00 9.00 11.11% 9.00 11.11%
UK6 Závazky placeny - více než 60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%

Faktory omezující růst firmy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nedostatečná poptávka tuzemsko (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.50 -2.86%
UK2 Nedostatečná poptávka zahraničí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.30 3.30 0.00 3.40 -2.94%
UK3 Nedostatek financí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.90 2.80 3.57% 2.80 3.57%
UK4 Druhotná platební neschopnost (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.20 2.20 0.00 2.20 0.00
UK5 Ceny materiálů a surovin (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.60 3.60 0.00 3.60 0.00
UK6 Ceny energie (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.30 3.20 3.12% 3.30 0.00
UK7 Vysoké náklady na práci (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.70 3.50 5.71% 3.40 8.82%
UK8 Nedostatek kvalifikované pracovní síly (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.90 3.80 2.63% 3.60 8.33%
UK9 Konkurence (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.70 3.60 2.78% 3.70 0.00

Kvalita podnikatelského prostředí

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Byrokracie - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.40 0.00
UK2 Úroveň legislativy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.50 3.30 6.06% 3.50 0.00
UK3 Vymahatelnost práva - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.30 3.20 3.12% 3.20 3.12%
UK4 Korupce - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.80 2.80 0.00 2.80 0.00
UK5 Udržitelnost veřejných financí - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.60 2.50 4.00% 2.50 4.00%
UK6 Pracovní zákonodárství - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.10 3.00 3.33% 3.00 3.33%
UK7 Dopravní infrastruktura - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.00 2.90 3.45% 3.00 0.00
UK8 Podpora exportu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.60 2.60 0.00 2.60 0.00
UK9 Strukturální fondy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.60 2.50 4.00% 2.50 4.00%
UK10 Podpora vědy a výzkumu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00

Zajištění vývozu proti kurzovému riziku

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku - v tomto čtvrtletí (vážený průměr v %) 43.70 47.30 -7.61% 30.80 41.88%
UK2 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku -v následujících 12 měsících (vážený průměr v %) 40.40 45.90 -11.98% 37.30 8.31%

Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 18.30 18.70 -2.14% 20.00 -8.50%
UK2 Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 19.50 19.80 -1.52% 18.80 3.72%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání nefinančních korporací a firem s výhledem na 1 rok 2.00 - - 1.80 11.11%
UK2 Inflační očekávání nefinančních korporací a firem s výhledem na 3 roky 2.60 - - 2.40 8.33%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 0.40 0.50 -20.00% 0.00 -
UK2 Regulované ceny 0.70 0.10 600.00% 0.00 -
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.11 0.02 450.00% 0.01 1 000.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Čistá inflace 0.30 0.50 -40.00% 0.00 -
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.26 0.41 -36.59% 0.01 2 500.00%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 0.30 0.70 -57.14% 0.10 200.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.07 0.20 -65.00% 0.02 250.00%
UK9 Jádrová inflace 0.20 0.20 0.00 0.10 100.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.09 0.09 0.00 0.06 50.00%
UK11 Ceny pohonných hmot 3.40 4.10 -17.07% -1.90 - 278.95%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.10 0.12 -16.67% -0.07 - 242.86%
UK13 Měnověpolitická inflace 0.40 0.50 -20.00% 0.00 -

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.60 2.20 18.18% 2.30 13.04%
UK2 Regulované ceny 2.20 1.60 37.50% 0.20 1 000.00%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.35 0.24 45.83% 0.03 1 066.67%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.09 0.09 0.00 -0.09 - 200.00%
UK5 Čistá inflace 2.40 2.10 14.29% 2.90 -17.24%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 2.06 1.81 13.81% 2.38 -13.45%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 2.70 2.50 8.00% 3.60 -25.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.71 0.66 7.58% 1.00 -29.00%
UK9 Jádrová inflace 1.90 1.90 0.00 2.50 -24.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.06 1.03 2.91% 1.33 -20.30%
UK11 Ceny pohonných hmot 10.60 4.90 116.33% 1.70 523.53%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.30 0.14 114.29% 0.06 400.00%
UK13 Měnověpolitická inflace 2.50 2.10 19.05% 2.40 4.17%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 10.60 4.90 116.33% 1.70 523.53%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH -0.10 -0.20 -50.00% 0.60 - 116.67%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 3.30 3.20 3.12% 3.50 -5.71%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 2.30 2.00 15.00% 2.20 4.55%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 3.00 2.80 7.14% 3.90 -23.08%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny 2.20 1.60 37.50% 0.20 1 000.00%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 2.90 3.00 -3.33% 4.00 -27.50%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 223.80 229.60 -2.53% 297.40 -24.75%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 301.50 283.20 6.46% 183.50 64.31%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.72 - 103.60 -3.75% -84.27 18.33%
UK2 -- odliv (-) Jistina -99.71 - 103.26 -3.44% -84.08 18.59%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.01 -0.34 -97.06% -0.19 -94.74%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.72 - 103.60 -3.75% -84.27 18.33%
UK2 -- odliv (-) Jistina -99.71 - 103.26 -3.44% -84.08 18.59%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.01 -0.34 -97.06% -0.19 -94.74%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 -- ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 2.00 1.50 33.33% 0.25 700.00%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.78 0.75 4.00% 0.05 1 460.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 1.55 1.50 3.33% 0.25 520.00%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.85 0.75 13.33% 0.12 608.33%
UK2 7 dní (%) 1.02 0.77 32.47% 0.13 684.62%
UK3 14 dní (%) 1.05 0.80 31.25% 0.14 650.00%
UK4 1 měsíc (%) 1.07 0.82 30.49% 0.20 435.00%
UK5 2 měsíce (%) 1.12 0.86 30.23% 0.24 366.67%
UK6 3 měsíce (%) 1.16 0.91 27.47% 0.30 286.67%
UK7 6 měsíců (%) 1.24 0.99 25.25% 0.37 235.14%
UK8 9 měsíců 1.29 1.06 21.70% 0.41 214.63%
UK9 1 rok (%) 1.35 1.12 20.54% 0.46 193.48%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.76 0.75 1.33% 0.12 533.33%
UK2 7 dní (%) 0.78 0.77 1.30% 0.13 500.00%
UK3 14 dní (%) 0.81 0.80 1.25% 0.14 478.57%
UK4 1 měsíc (%) 0.83 0.82 1.22% 0.20 315.00%
UK5 2 měsíce (%) 0.88 0.86 2.33% 0.24 266.67%
UK6 3 měsíce (%) 0.93 0.90 3.33% 0.30 210.00%
UK7 6 měsíců (%) 1.02 0.99 3.03% 0.37 175.68%
UK8 9 měsíců (%) 1.09 1.06 2.83% 0.41 165.85%
UK9 1 rok (%) 1.15 1.12 2.68% 0.46 150.00%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 2.14 1.89 13.23% 0.77 177.92%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 1.07 0.72 48.61% -0.15 - 813.33%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.50 1.29 16.28% 0.10 1 400.00%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 2.19 2.00 9.50% 0.92 138.04%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 0.89 0.70 27.14% -0.25 - 456.00%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.41 1.21 16.53% -0.03 -4 800.00%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 2.14 1.89 13.23% 0.77 177.92%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 108.43 108.97 -0.50% 105.52 2.76%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 108.49 109.03 -0.50% 105.72 2.62%

Vývoj reálného efektivního kurzu CZK deflovaného indexem jednotkových nákladů práce (ULC)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 116.76 118.24 -1.25% 108.63 7.48%
UK2 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC 2015 - v % 116.86 118.41 -1.31% 108.66 7.55%
UK3 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 107.72 109.50 -1.63% 102.19 5.41%
UK4 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC2015 - v % 107.73 109.58 -1.69% 102.18 5.43%

Reálný efektivní kurz koruny deflovaný deflátorem HDP

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER - deflátor HDP- váhy obrat zahr. obchodu, 2015=100 109.93 111.00 -0.96% 104.15 5.55%
UK2 REER - deflátor HDP- váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC, 2015=100 110.04 111.16 -1.01% 104.23 5.57%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 144 130.30 144 861.80 -0.50% 142 361.10 1.24%
UK2 (v mil CZK) 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK3 (v mil EUR) 123 624.10 123 854.30 -0.19% 124 736.50 -0.89%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 5 348.89 23 131.75 -76.88% 5 922.93 -9.69%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 5 716.21 23 371.27 -75.54% 8 170.82 -30.04%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 144 130.28 144 861.84 -0.51% 142 361.15 1.24%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 122 836.10 123 930.29 -0.88% 122 484.14 0.29%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 21 294.18 20 931.55 1.73% 19 877.00 7.13%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.72 - 103.60 -3.75% -84.27 18.33%
UK2 - odliv (-) Jistina -99.71 - 103.26 -3.44% -84.08 18.59%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.01 -0.34 -97.06% -0.19 -94.74%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.72 - 103.60 -3.75% -84.27 18.33%
UK2 - odliv (-) Jistina -99.71 - 103.26 -3.44% -84.08 18.59%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.01 -0.34 -97.06% -0.19 -94.74%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 144 130.28 144 861.84 -0.51% 142 361.15 1.24%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 136 893.81 120 026.17 14.05% 132 694.97 3.16%
UK3 (a) Cenné papíry 81 770.13 82 139.40 -0.45% 94 970.76 -13.90%
UK5 (b) Depozita: 55 123.68 37 886.78 45.50% 37 724.21 46.12%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 54 715.57 37 744.50 44.96% 31 867.97 71.69%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 408.11 142.28 186.84% 5 856.24 -93.03%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 500.62 424.86 17.83% 475.48 5.29%
UK12 (3) SDR 641.90 646.11 -0.65% 635.69 0.98%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 373.29 389.02 -4.04% 380.72 -1.95%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -2.61%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 5 720.67 23 375.67 -75.53% 8 174.29 -30.02%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 5 720.67 23 375.67 -75.53% 8 174.29 -30.02%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 297.41 308.87 -3.71% 514.12 -42.15%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 199.64 200.93 -0.64% 190.40 4.85%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 112.17 124.03 -9.56% 31.12 260.44%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.96 8.01 -0.62% 7.88 1.02%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -26.92 -28.85 -6.69% 280.22 - 109.61%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.55 4.74 -4.01% 4.51 0.89%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.48 16.74 -1.55% 17.64 -6.58%
UK2 BGN 13.30 13.18 0.91% 13.39 -0.67%
UK3 BRL 5.81 5.92 -1.86% 6.97 -16.64%
UK4 CAD 16.86 17.16 -1.75% 17.71 -4.80%
UK5 CNY 3.37 3.44 -2.03% 3.39 -0.59%
UK6 DKK 3.49 3.47 0.58% 3.52 -0.85%
UK7 EUR 26.02 25.79 0.89% 26.20 -0.69%
UK8 GBP 29.37 29.42 -0.17% 29.79 -1.41%
UK9 HKD 2.85 2.81 1.42% 2.94 -3.06%
UK10 HRK 3.52 3.49 0.86% 3.54 -0.56%
UK11 HUF 7.89 8.08 -2.35% 8.48 -6.96%
UK12 CHF 22.50 22.38 0.54% 23.97 -6.13%
UK13 IDR 1.56 1.59 -1.89% 1.72 -9.30%
UK14 ILS 6.10 6.17 -1.13% 6.57 -7.15%
UK15 INR 32.60 32.74 -0.43% 35.52 -8.22%
UK16 ISK 21.09 20.99 0.48% 22.41 -5.89%
UK17 JPY 20.16 20.26 -0.49% 20.50 -1.66%
UK18 KRW 2.01 2.05 -1.95% 2.01 0.00
UK19 MYR 5.53 5.54 -0.18% 5.35 3.36%
UK20 MXN 1.14 1.11 2.70% 1.27 -10.24%
UK21 NOK 2.74 2.70 1.48% 2.74 0.00
UK22 NZD 15.09 15.47 -2.46% 16.85 -10.45%
UK23 PHP 41.84 41.95 -0.26% 45.49 -8.02%
UK24 PLN 5.95 5.99 -0.67% 6.20 -4.03%
UK25 RON 5.58 5.55 0.54% 5.76 -3.12%
UK26 RUB 35.55 35.54 0.03% 38.78 -8.33%
UK27 SEK 2.49 2.51 -0.80% 2.72 -8.46%
UK28 SGD 16.37 16.48 -0.67% 16.67 -1.80%
UK29 THB 67.47 68.84 -1.99% 67.60 -0.19%
UK30 TRL 4.87 4.90 -0.61% 6.53 -25.42%
UK31 USD 22.32 22.05 1.22% 22.95 -2.75%
UK32 XDR 31.36 31.18 0.58% 31.92 -1.75%
UK33 ZAR 1.62 1.75 -7.43% 1.76 -7.95%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.55 16.36 1.16% 17.67 -6.34%
UK2 BGN 13.18 13.11 0.53% 13.43 -1.86%
UK3 BRL 5.85 5.97 -2.01% 7.11 -17.72%
UK4 CAD 16.82 16.89 -0.41% 17.58 -4.32%
UK5 CNY 3.42 3.41 0.29% 3.44 -0.58%
UK6 DKK 3.46 3.44 0.58% 3.53 -1.98%
UK7 EUR 25.78 25.64 0.55% 26.26 -1.83%
UK8 GBP 29.33 29.24 0.31% 29.94 -2.04%
UK9 HKD 2.81 2.77 1.44% 3.00 -6.33%
UK10 HRK 3.49 3.47 0.58% 3.54 -1.41%
UK11 HUF 7.99 8.09 -1.24% 8.52 -6.22%
UK12 CHF 22.30 21.79 2.34% 24.15 -7.66%
UK13 IDR 1.58 1.55 1.94% 1.76 -10.23%
UK14 INR 32.56 32.14 1.31% 36.29 -10.28%
UK15 ILS 6.12 6.05 1.16% 6.62 -7.55%
UK16 ISK 20.66 20.87 -1.01% 23.13 -10.68%
UK17 JPY 20.06 19.79 1.36% 21.08 -4.84%
UK18 KRW 2.02 2.02 0.00 2.07 -2.42%
UK19 MYR 5.52 5.48 0.73% 5.47 0.91%
UK20 MXN 1.09 1.11 -1.80% 1.29 -15.50%
UK21 NOK 2.72 2.68 1.49% 2.76 -1.45%
UK22 NZD 15.33 15.09 1.59% 16.90 -9.29%
UK23 PHP 41.55 41.53 0.05% 46.86 -11.33%
UK24 PLN 5.99 5.98 0.17% 6.24 -4.01%
UK25 RON 5.53 5.53 0.00 5.74 -3.66%
UK26 RUB 35.17 34.86 0.89% 40.36 -12.86%
UK27 SEK 2.51 2.48 1.21% 2.69 -6.69%
UK28 SGD 16.38 16.22 0.99% 16.90 -3.08%
UK29 THB 67.96 67.89 0.10% 68.79 -1.21%
UK30 TRL 4.77 4.88 -2.25% 6.64 -28.16%
UK31 USD 22.07 21.72 1.61% 23.39 -5.64%
UK32 XDR 31.22 30.93 0.94% 32.35 -3.49%
UK33 ZAR 1.66 1.73 -4.05% 1.81 -8.29%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 26.02 25.79 0.89% 26.20 -0.69%
UK2 ATS 1.89 1.87 1.07% 1.90 -0.53%
UK3 BEF 64.50 63.93 0.89% 64.94 -0.68%
UK4 CYP 44.46 44.07 0.88% 44.76 -0.67%
UK5 DEM 13.30 13.19 0.83% 13.39 -0.67%
UK6 EEK 1.66 1.65 0.61% 1.67 -0.60%
UK7 ESP 15.64 15.50 0.90% 15.74 -0.64%
UK8 FIM 4.38 4.34 0.92% 4.41 -0.68%
UK9 FRF 3.97 3.93 1.02% 3.99 -0.50%
UK10 GRD 7.64 7.57 0.92% 7.69 -0.65%
UK11 IEP 33.04 32.75 0.89% 33.26 -0.66%
UK12 ITL 13.44 13.32 0.90% 13.53 -0.67%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.25% 7.94 1.13%
UK14 LUF 64.50 63.93 0.89% 64.94 -0.68%
UK15 LVL 37.02 36.70 0.87% 37.27 -0.67%
UK16 MTL 60.61 60.08 0.88% 61.02 -0.67%
UK17 NLG 11.81 11.70 0.94% 11.89 -0.67%
UK18 PTE 12.98 12.86 0.93% 13.07 -0.69%
UK19 SIT 10.86 10.76 0.93% 10.93 -0.64%
UK20 SKK 86.37 85.61 0.89% 86.95 -0.67%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.78 25.64 0.55% 26.26 -1.83%
UK2 ATS 1.87 1.86 0.54% 1.91 -2.09%
UK3 BEF 63.90 63.57 0.52% 65.10 -1.84%
UK4 CYP 44.04 43.82 0.50% 44.87 -1.85%
UK5 DEM 13.18 13.11 0.53% 13.43 -1.86%
UK6 EEK 1.65 1.64 0.61% 1.68 -1.79%
UK7 ESP 15.49 15.41 0.52% 15.78 -1.84%
UK8 FIM 4.34 4.31 0.70% 4.42 -1.81%
UK9 FRF 3.93 3.91 0.51% 4.00 -1.75%
UK10 GRD 7.56 7.53 0.40% 7.71 -1.95%
UK11 IEP 32.73 32.56 0.52% 33.35 -1.86%
UK12 ITL 13.31 13.24 0.53% 13.56 -1.84%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.38%
UK14 LUF 63.90 63.57 0.52% 65.10 -1.84%
UK15 LVL 36.68 36.49 0.52% 37.37 -1.85%
UK16 MTL 60.05 59.73 0.54% 61.18 -1.85%
UK17 NLG 11.70 11.64 0.52% 11.92 -1.85%
UK18 PTE 12.86 12.79 0.55% 13.10 -1.83%
UK19 SIT 10.76 10.70 0.56% 10.96 -1.82%
UK20 SKK 85.57 85.12 0.53% 87.18 -1.85%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet 58 763.10 - - 97 491.00 -39.72%
UK2 Kapitálový účet 5 729.00 - - 1 006.90 468.97%
UK3 Finanční účet 43 735.10 - - 96 532.40 -54.69%
UK4 Rezervní aktiva - změna -4 164.60 - - 1 119 200.50 - 100.37%
UK5 Investiční pozice - aktiva 6 323 967.10 - - 6 497 066.40 -2.66%
UK6 Investiční pozice - pasíva 7 646 085.60 - - 7 520 503.50 1.67%
UK7 Saldo investiční pozice -1 322 118.50 - - -1 023 437.10 29.18%
UK8 Rezervní aktiva - stav 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK9 Zahraniční zadluženost 4 322 351.50 - - 4 347 452.80 -0.58%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 653.00 683.10 -4.41% 851.10 -23.28%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 2 995.10 3 124.90 -4.15% 2 840.80 5.43%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 155.70 3 152.10 0.11% 3 130.80 0.80%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 293.80 - 175.20 67.69% - 343.70 -14.52%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -9.70 -0.10 9 600.00% -11.30 -14.16%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -2.20 1.00 - 320.00% -3.80 -42.11%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 145.10 147.10 -1.36% 68.80 110.90%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 342.20 -2 441.70 -4.08% -1 989.70 17.72%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 187.50 -2 395.10 -8.67% - 972.20 125.01%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 154.70 -46.70 231.26% -1 017.50 -84.80%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 154.70 -46.70 231.26% -1 017.50 -84.80%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 653.00 683.10 -4.41% 851.10 -23.28%
UK14 1. OBĚŽIVO 597.40 590.90 1.10% 570.70 4.68%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 55.60 92.20 -39.70% 280.40 -80.17%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 80.40 80.40 0.00 77.90 3.21%
UK17 2.2. Volné rezervy -24.90 11.80 - 311.02% 202.50 - 112.30%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 679.60 677.80 0.27% 710.00 -4.28%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 271.80 3 285.40 -0.41% 3 176.00 3.02%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 155.60 3 088.30 2.18% 3 168.20 -0.40%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -22.00 -15.20 44.74% -13.30 65.41%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -3.60 -0.40 800.00% -10.60 -66.04%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -2.00 -0.60 233.33% -5.10 -60.78%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 143.70 213.30 -32.63% 36.80 290.49%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 592.30 -2 607.60 -0.59% -2 466.00 5.12%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 529.10 -2 556.10 -1.06% -1 322.80 91.19%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -63.20 -51.40 22.96% -1 143.20 -94.47%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -63.20 -51.40 22.96% -1 143.20 -94.47%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 679.60 677.80 0.27% 710.00 -4.28%
UK14 1. OBĚŽIVO 595.00 592.60 0.40% 569.70 4.44%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 84.50 85.20 -0.82% 140.30 -39.77%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 80.40 80.40 0.00 77.90 3.21%
UK17 2.2. Volné rezervy 4.10 4.90 -16.33% 62.50 -93.44%

Analytické účty centrální banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 653.00 683.10 -4.41% 851.10 -23.28%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 303.50 - 175.30 73.13% - 355.00 -14.51%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -2.20 1.00 - 320.00% -3.80 -42.11%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 155.70 3 152.10 0.11% 3 130.80 0.80%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Lombardní sazba 2.00 1.50 33.33% 0.25 700.00%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK4 PRIBOR - 7 dní 1.02 0.77 32.47% 0.13 684.62%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (USD) 144 130.30 144 861.80 -0.50% 142 361.10 1.24%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK3      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (USD) 136 893.80 120 026.20 14.05% 132 695.00 3.16%
UK4      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) 3 055 195.90 2 646 577.10 15.44% 3 045 615.00 0.31%
UK5      (2) Rezervní pozice u IMF (USD) 500.60 424.90 17.82% 475.50 5.28%
UK6      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) 11 172.90 9 368.20 19.26% 10 913.20 2.38%
UK7      (3) SDR (USD) 641.90 646.10 -0.65% 635.70 0.98%
UK8      (3) SDR (CZK) 14 325.80 14 246.80 0.55% 14 590.40 -1.81%
UK9      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (USD) 373.30 389.00 -4.04% 380.70 -1.94%
UK10      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) 8 331.00 8 578.00 -2.88% 8 738.20 -4.66%
UK11      (5) ostatní rezervní aktiva (USD) 5 720.70 23 375.70 -75.53% 8 174.30 -30.02%
UK12      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) 127 674.00 515 433.60 -75.23% 187 616.30 -31.95%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 144 130.28 144 861.84 -0.51% 142 361.15 1.24%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 136 893.81 120 026.17 14.05% 132 694.97 3.16%
UK3 (a) Cenné papíry 81 770.13 82 139.40 -0.45% 94 970.76 -13.90%
UK5 (b) Depozita: 55 123.68 37 886.78 45.50% 37 724.21 46.12%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 54 715.57 37 744.50 44.96% 31 867.97 71.69%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 408.11 142.28 186.84% 5 856.24 -93.03%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 500.62 424.86 17.83% 475.48 5.29%
UK12 (3) SDR 641.90 646.11 -0.65% 635.69 0.98%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 373.29 389.02 -4.04% 380.72 -1.95%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -2.61%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 5 720.67 23 375.67 -75.53% 8 174.29 -30.02%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 5 720.67 23 375.67 -75.53% 8 174.29 -30.02%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 297.41 308.87 -3.71% 514.12 -42.15%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 199.64 200.93 -0.64% 190.40 4.85%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 112.17 124.03 -9.56% 31.12 260.44%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.96 8.01 -0.62% 7.88 1.02%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -26.92 -28.85 -6.69% 280.22 - 109.61%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.55 4.74 -4.01% 4.51 0.89%
UK25 -- ostatní 3 208 501.79 3 188 922.12 0.61% 3 215 879.63 -0.23%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.72 - 103.60 -3.75% -84.27 18.33%
UK2 - odliv (-) Jistina -99.71 - 103.26 -3.44% -84.08 18.59%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.01 -0.34 -97.06% -0.19 -94.74%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.72 - 103.60 -3.75% -84.27 18.33%
UK2 - odliv (-) Jistina -99.71 - 103.26 -3.44% -84.08 18.59%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.01 -0.34 -97.06% -0.19 -94.74%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 5 348.89 23 131.75 -76.88% 5 922.93 -9.69%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 367.32 - 239.52 53.36% -2 247.88 -83.66%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 5 716.21 23 371.27 -75.54% 8 170.82 -30.04%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 144 130.28 144 861.84 -0.51% 142 361.15 1.24%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 122 836.10 123 930.29 -0.88% 122 484.14 0.29%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 21 294.18 20 931.55 1.73% 19 877.00 7.13%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.40 100.50 -0.10% 100.00 0.40%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.50 101.00 -0.49% 100.20 0.30%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 99.80 100.40 -0.60% 99.90 -0.10%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.20 99.50 -0.30% 98.70 0.51%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.60 100.30 0.30% 100.20 0.40%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.60 100.30 -0.70% 99.80 -0.20%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.30 100.70 -0.40% 100.50 -0.20%
UK8 07 DOPRAVA 101.10 101.20 -0.10% 99.50 1.61%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 99.80 0.10% 99.50 0.40%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.70 99.80 0.90% 100.70 0.00
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.10 100.00 0.10% 100.00 0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.20 100.50 -0.30% 100.20 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.30 100.30 0.00 100.00 0.30%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.60 102.20 0.39% 102.30 0.29%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 102.70 102.40 0.29% 105.40 -2.56%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.50 103.60 -0.10% 101.20 2.27%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.10 98.60 0.51% 100.80 -1.69%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.80 102.50 0.29% 101.90 0.88%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.30 101.50 -0.20% 99.60 1.71%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.70 103.90 -0.19% 103.50 0.19%
UK8 07 DOPRAVA 104.60 102.90 1.65% 102.20 2.35%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.20 97.80 0.41% 99.40 -1.21%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.50 100.50 0.00 101.20 -0.69%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.60 101.50 0.10% 102.10 -0.49%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.60 103.60 0.00 105.90 -2.17%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.80 102.50 0.29% 100.90 1.88%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 105.60 105.20 0.38% 102.90 2.62%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 106.50 106.00 0.47% 103.70 2.70%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 109.50 109.70 -0.18% 105.80 3.50%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 102.10 102.90 -0.78% 103.00 -0.87%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 105.10 104.50 0.57% 102.20 2.84%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.90 101.30 -0.39% 99.60 1.31%
UK7 06 ZDRAVÍ 110.90 110.60 0.27% 106.90 3.74%
UK8 07 DOPRAVA 106.20 105.00 1.14% 101.50 4.63%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 97.20 97.30 -0.10% 99.00 -1.82%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 102.80 102.10 0.69% 102.30 0.49%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 104.40 104.30 0.10% 102.80 1.56%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 111.00 110.80 0.18% 107.10 3.64%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 105.00 104.70 0.29% 102.10 2.84%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.30 102.30 0.00 101.70 0.59%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 104.30 104.50 -0.19% 102.30 1.96%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102.20 102.10 0.10% 103.40 -1.16%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.60 99.70 -0.10% 101.20 -1.58%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.30 102.20 0.10% 100.80 1.49%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.60 100.40 0.20% 99.70 0.90%
UK7 06 ZDRAVÍ 104.00 103.90 0.10% 103.00 0.97%
UK8 07 DOPRAVA 102.30 102.10 0.20% 102.10 0.20%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.30 98.40 -0.10% 99.90 -1.60%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.80 100.90 -0.10% 100.80 0.00
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.60 101.60 0.00 101.80 -0.20%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 104.70 104.90 -0.19% 103.70 0.96%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.40 101.30 0.10% 101.40 0.00

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.60 101.00 -0.40% 99.30 1.31%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.40 100.80 -0.40% 99.80 0.60%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.70 101.20 -0.49% 99.20 1.51%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.60 100.00 0.60% 100.00 0.60%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 102.90 101.50 1.38% 101.30 1.58%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 108.00 107.40 0.56% 104.10 3.75%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.80 101.30 1.48% 101.50 1.28%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 102.30 101.70 0.59% 98.90 3.44%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.90 101.90 0.00 101.00 0.89%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.80 100.20 0.60% 98.00 2.86%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 105.10 104.70 0.38% 97.30 8.02%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.30 100.60 0.70% 98.50 2.84%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 96.90 96.30 0.62% 94.70 2.32%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 104.50 104.50 0.00 102.60 1.85%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.00 100.80 0.20% 100.10 0.90%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 104.40 104.10 0.29% 99.50 4.92%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.90 100.80 0.10% 100.60 0.30%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.30 100.00 0.30% 97.30 3.08%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.40 101.30 0.10% 101.60 -0.20%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.30 101.90 0.39% 102.20 0.10%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 102.30 102.90 -0.58% 104.50 -2.11%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.60 102.50 1.07% 100.80 2.78%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.00 99.70 -0.70% 101.00 -1.98%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.60 102.30 0.29% 101.50 1.08%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.30 101.00 0.30% 99.80 1.50%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.80 103.90 -0.10% 103.40 0.39%
UK8 07 DOPRAVA 103.00 101.00 1.98% 103.90 -0.87%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 97.90 98.00 -0.10% 99.90 -2.00%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.60 100.50 0.10% 101.10 -0.49%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.50 101.50 0.00 102.20 -0.68%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.60 103.50 0.10% 105.80 -2.08%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.40 101.40 0.99% 101.10 1.29%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 105.20 104.50 0.67% 102.80 2.33%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 105.80 106.30 -0.47% 103.40 2.32%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 109.50 108.60 0.83% 105.70 3.60%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 102.80 99.70 3.11% 103.90 -1.06%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 104.60 103.80 0.77% 102.00 2.55%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.10 100.30 0.80% 99.80 1.30%
UK7 06 ZDRAVÍ 110.40 108.50 1.75% 106.40 3.76%
UK8 07 DOPRAVA 105.00 103.30 1.65% 101.90 3.04%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 97.30 97.50 -0.21% 99.40 -2.11%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 102.40 103.10 -0.68% 101.80 0.59%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 104.30 104.30 0.00 102.80 1.46%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 110.70 109.60 1.00% 106.90 3.55%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 104.70 103.50 1.16% 102.20 2.45%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.40 100.20 0.20% 100.10 0.30%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.30 99.70 0.60% 100.00 0.30%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.30 100.60 -0.30% 99.80 0.50%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.70 98.90 1.82% 100.90 -0.20%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.40 100.20 0.20% 100.20 0.20%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.10 100.30 -0.20% 100.00 0.10%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.50 100.60 -0.10% 100.60 -0.10%
UK8 07 DOPRAVA 100.90 100.20 0.70% 99.80 1.10%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 100.00 -0.10% 99.70 0.20%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.00 100.60 -0.60% 100.10 -0.10%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.30 100.30 0.00 100.30 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.30 100.60 -0.30% 100.10 0.20%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.50 100.10 1.40% 102.30 -0.78%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 106.70 105.40 1.23% 104.90 1.72%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.20 99.60 1.61% 102.80 -1.56%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 101.90 101.50 0.39% 98.70 3.24%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.90 101.90 0.00 101.00 0.89%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.10 98.90 1.21% 98.60 1.52%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 104.60 103.70 0.87% 98.00 6.73%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.40 99.10 1.31% 99.20 1.21%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 96.50 96.30 0.21% 94.70 1.90%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 104.50 104.50 0.00 102.60 1.85%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.60 100.10 0.50% 99.70 0.90%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.40 102.10 -1.67% 99.20 1.21%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.70 100.00 0.70% 99.60 1.10%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.20 100.50 -0.30% 100.00 0.20%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.60 -0.60% 100.00 0.00

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 100.30 99.10 1.21% 100.30 0.00
UK2 Rostlinná výroba 102.10 99.60 2.51% 100.50 1.59%
UK3 Živočišná produkce 98.60 98.20 0.41% 100.50 -1.89%
UK4 Ryby 101.10 97.80 3.37% 98.60 2.54%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 95.80 95.80 0.00 110.60 -13.38%
UK2 Rostlinná výroba 97.20 95.70 1.57% 102.90 -5.54%
UK3 Živočišná produkce 94.20 96.00 -1.88% 120.30 -21.70%
UK4 Ryby 98.90 96.50 2.49% 101.10 -2.18%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 98.20 97.90 0.31% 102.50 -4.20%
UK2 Rostlinná výroba 96.80 94.80 2.11% 99.60 -2.81%
UK3 Živočišná produkce 99.60 101.00 -1.39% 105.70 -5.77%
UK4 Ryby 103.20 102.10 1.08% 104.30 -1.05%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 105.10 106.30 -1.13% 99.00 6.16%
UK2 Rostlinná výroba 102.10 102.50 -0.39% 95.70 6.69%
UK3 Živočišná produkce 109.00 111.20 -1.98% 103.50 5.31%
UK4 Ryby 100.00 100.20 -0.20% 101.80 -1.77%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 96.60 104.00 -7.12% 110.10 -12.26%
UK2 Rostlinná výroba 96.70 102.50 -5.66% 103.60 -6.66%
UK3 Živočišná produkce 100.80 115.40 -12.65% 125.20 -19.49%
UK4 Ryby 99.50 98.30 1.22% 102.00 -2.45%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 98.30 101.70 -3.34% 101.80 -3.44%
UK2 Rostlinná výroba 95.60 97.30 -1.75% 98.90 -3.34%
UK3 Živočišná produkce 101.10 107.00 -5.51% 104.80 -3.53%
UK4 Ryby 103.20 101.10 2.08% 103.70 -0.48%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.00 99.50 -0.50% 101.00 -1.98%
UK2 Rostlinná výroba 99.40 101.00 -1.58% 100.90 -1.49%
UK3 Živočišná produkce 98.30 97.70 0.61% 101.00 -2.67%
UK4 Ryby 100.90 100.60 0.30% 100.50 0.40%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 99.90 100.00 -0.10% - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.00 100.10 -0.10% - -
UK3 H50 Vodní doprava 100.00 100.00 0.00 - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 99.70 100.60 -0.89% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 100.00 100.20 -0.20% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 99.80 100.00 -0.20% - -
UK9 J63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.00 100.10 -0.10% - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 102.00 100.00 2.00% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.00 100.00 0.00 - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 100.00 100.10 -0.10% - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 100.00 100.00 0.00 - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 99.40 99.90 -0.50% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 97.80 100.40 -2.59% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.00 99.90 0.10% - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 98.60 96.50 2.18% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.00 100.30 -0.30% - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.00 100.10 -0.10% - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.80 101.80 0.00 - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.50 100.60 -0.10% - -
UK3 H50 Vodní doprava 90.50 89.90 0.67% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 97.90 98.20 -0.31% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 105.30 105.30 0.00 - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 103.30 103.30 0.00 - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.90 99.50 0.40% - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.70 101.10 -0.40% - -
UK9 J63 Informační služby 101.40 101.40 0.00 - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.20 100.10 0.10% - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 105.40 103.40 1.93% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 103.00 102.90 0.10% - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.70 101.70 0.00 - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 100.30 100.30 0.00 - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 102.70 103.30 -0.58% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.50 102.30 0.20% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.60 100.60 0.00 - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.90 99.90 0.00 - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 113.20 117.60 -3.74% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 109.90 109.90 0.00 - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 108.00 108.00 0.00 - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.00 101.30 0.69% - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 103.40 103.50 -0.10% 101.60 1.77%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.10 100.10 0.00 99.60 0.50%
UK3 H50 Vodní doprava 89.10 89.10 0.00 98.40 -9.45%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 98.10 98.40 -0.30% 100.20 -2.10%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 114.80 114.80 0.00 109.00 5.32%
UK6 J58 Vydavatelské služby 105.30 105.30 0.00 101.90 3.34%
UK7 J61 Telekomunikační služby 98.80 98.80 0.00 98.90 -0.10%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 103.40 103.60 -0.19% 102.70 0.68%
UK9 J63 Informační služby 101.00 101.00 0.00 99.60 1.41%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 99.90 99.90 0.00 99.70 0.20%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 106.70 104.60 2.01% 101.20 5.43%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 103.00 103.00 0.00 100.00 3.00%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 103.30 103.30 0.00 101.60 1.67%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 101.80 101.80 0.00 101.50 0.30%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 105.10 105.70 -0.57% 102.30 2.74%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 110.40 112.90 -2.21% 107.70 2.51%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 102.20 102.20 0.00 101.60 0.59%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 96.40 96.40 0.00 96.50 -0.10%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 113.10 114.70 -1.39% 99.90 13.21%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 118.80 118.80 0.00 108.10 9.90%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 112.70 112.70 0.00 104.40 7.95%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.90 100.90 0.00 98.90 2.02%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.70 101.60 0.10% - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.80 100.80 0.00 - -
UK3 H50 Vodní doprava 97.30 98.00 -0.71% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 99.60 99.90 -0.30% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 103.60 103.40 0.19% - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 103.40 103.30 0.10% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.10 99.10 0.00 - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 101.50 101.60 -0.10% - -
UK9 J63 Informační služby 100.50 100.40 0.10% - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.00 100.00 0.00 - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 103.50 103.40 0.10% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 101.60 101.40 0.20% - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.40 101.40 0.00 - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 101.00 101.00 0.00 - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 103.00 103.00 0.00 - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 103.00 103.00 0.00 - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 101.00 101.00 0.00 - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.00 99.00 0.00 - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 109.00 108.00 0.93% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 107.00 106.00 0.94% - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 105.00 0.00 - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 101.00 100.00 1.00% - -

Předchozí období=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 100.20 100.40 -0.20% - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.00 100.10 -0.10% - -
UK3 H50 Vodní doprava 96.60 100.00 -3.40% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 100.00 99.10 0.91% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 100.00 101.70 -1.67% - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 100.10 100.40 -0.30% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 99.90 100.30 -0.40% - -
UK9 J63 Informační služby 100.00 100.50 -0.50% - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.10 100.00 0.10% - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.70 101.10 -0.40% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.00 100.90 -0.89% - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 100.10 100.50 -0.40% - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 99.80 100.20 -0.40% - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 100.50 99.90 0.60% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 101.00 100.20 0.80% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 100.20 -0.20% - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.00 100.20 -0.20% - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 100.00 101.60 -1.57% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 103.00 -2.91% - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.40 102.10 -1.67% - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.30 99.90 0.40% - -

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.70 101.70 0.00 - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.60 101.00 -0.40% - -
UK3 H50 Vodní doprava 89.90 99.80 -9.92% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 97.90 97.90 0.00 - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 105.30 103.50 1.74% - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 103.30 103.60 -0.29% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.60 99.20 0.40% - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.90 101.70 -0.79% - -
UK9 J63 Informační služby 101.40 100.50 0.90% - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.10 99.90 0.20% - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 104.10 102.40 1.66% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 102.90 102.20 0.68% - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.60 101.80 -0.20% - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 100.30 100.70 -0.40% - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 103.20 103.10 0.10% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.20 101.10 1.09% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.60 101.50 -0.89% - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.90 99.60 0.30% - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 115.80 112.50 2.93% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 110.00 107.10 2.71% - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 107.80 105.80 1.89% - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 101.50 101.10 0.40% - -

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 103.40 101.80 1.57% - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 102.50 102.60 -0.10% - -
UK3 H50 Vodní doprava 92.80 103.00 -9.90% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 96.50 96.20 0.31% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 112.20 110.30 1.72% - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 105.00 104.90 0.10% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 98.50 98.50 0.00 - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 103.20 103.20 0.00 - -
UK9 J63 Informační služby 101.60 100.70 0.89% - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.00 99.80 0.20% - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.10 98.30 1.83% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 102.80 101.90 0.88% - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 103.50 102.90 0.58% - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 108.10 108.40 -0.28% - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 105.40 104.00 1.35% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 115.20 100.70 14.40% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 102.30 102.20 0.10% - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 96.40 96.20 0.21% - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 109.60 104.90 4.48% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 120.70 116.50 3.61% - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 113.70 110.10 3.27% - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.40 99.80 0.60% - -


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů