Ekonomika, ukazatele ke dni 28.2.2021, ekonomika ČNB

Jiné období: 31.12.2020 | 31.01.2021 | 28.02.2021 | 31.03.2021 | 30.04.2021 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 106.60 105.40 1.14% 106.27 0.31%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 106.66 105.46 1.14% 106.51 0.14%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 114.32 113.65 0.59% 114.98 -0.57%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 114.34 113.66 0.60% 115.18 -0.73%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 2.25 -88.89%
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 1.25 -96.00%
UK3 Lombardní sazba 1.00 1.00 0.00 3.25 -69.23%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.10 0.09 11.11% 1.75 -94.29%
UK2 PRIBOR 1M 0.31 0.31 0.00 2.28 -86.40%
UK3 PRIBOR 3M 0.36 0.36 0.00 2.34 -84.62%
UK4 PRIBOR 6M 0.42 0.40 5.00% 2.38 -82.35%
UK5 PRIBOR 1R 0.54 0.49 10.20% 2.42 -77.69%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 0.45 0.26 73.08% 1.57 -71.34%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 1.06 0.82 29.27% 1.52 -30.26%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 1.49 1.28 16.41% 1.47 1.36%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.57 -0.59 -3.39% -0.49 16.33%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna -0.35 -0.43 -18.60% -0.24 45.83%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 0.06 -0.06 - 200.00% 0.14 -57.14%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 1 746.00 782.00 123.27% 2 039.00 -14.37%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 21 318.00 14 316.00 48.91% 29 044.00 -26.60%
UK3 Daňové příjmy - DPH 43 330.00 29 462.00 47.07% 48 987.00 -11.55%
UK4 Daňové příjmy - SD 19 906.00 10 949.00 81.81% 24 828.00 -19.82%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 94 426.00 48 664.00 94.04% 93 112.00 1.41%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně -88.00 -55.00 60.00% 2 429.00 - 103.62%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 393.00 135.00 191.11% 253.00 55.34%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 3 341.00 1 137.00 193.84% 3 141.00 6.37%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 100.00 10.00 900.00% 105.00 -4.76%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 200.00 104.00 92.31% 105.00 90.48%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 600.00 263.00 128.14% 3 229.00 -81.42%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 20 361.00 12 613.00 61.43% 18 610.00 9.41%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 8 556.00 3 261.00 162.37% 7 137.00 19.88%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 11 858.00 112.00 10 487.50% 11 688.00 1.45%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 25 181.00 5 456.00 361.53% 10 926.00 130.47%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 39 502.00 19 545.00 102.11% 32 157.00 22.84%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 45 392.00 43 391.00 4.61% 40 561.00 11.91%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 17 592.00 8 708.00 102.02% 13 935.00 26.24%
UK20 Běžné výdaje - důchody 88 853.00 44 488.00 99.72% 84 843.00 4.73%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 1 943.00 909.00 113.75% 1 612.00 20.53%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 17 273.00 8 787.00 96.57% 15 484.00 11.55%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 7 972.00 3 992.00 99.70% 7 271.00 9.64%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 15 057.00 5 748.00 161.95% 12 324.00 22.18%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 4 092.00 1 444.00 183.38% 455.00 799.34%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 437.00 50.00 774.00% 628.00 -30.41%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 1 557.00 542.00 187.27% 1 343.00 15.93%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 1 820.00 584.00 211.64% 1 712.00 6.31%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 1 238.00 240.00 415.83% 1 299.00 -4.70%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 63.35 45.42 39.48% 72.19 -12.25%
UK2 spotřební daně 21.03 11.50 82.87% 26.10 -19.43%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 2.63 1.12 134.82% 2.97 -11.45%
UK5 DzP fyzické osoby 33.71 22.50 49.82% 43.58 -22.65%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 3.25 2.00 62.50% 3.28 -0.91%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 0.98 0.27 262.96% 1.09 -10.09%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 29.48 20.23 45.72% 39.20 -24.80%
UK9 silniční daň 0.70 0.37 89.19% 1.16 -39.66%
UK10 daň nemovitostí 0.11 0.06 83.33% 0.14 -21.43%
UK11 majetkové daně -0.09 -0.05 80.00% 2.43 - 103.70%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 3.52 0.99 255.56% 3.02 16.56%
UK13 ostatní daně a poplatky 5.61 3.25 72.62% 3.48 61.21%
UK14 Daňové příjmy celkem 130.57 85.16 53.32% 155.07 -15.80%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.20 2.10 4.76% 2.20 0.00
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 4.30 4.30 0.00 3.00 43.33%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 311.50 308.90 0.84% 227.40 36.98%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 330.70 325.40 1.63% 351.60 -5.94%

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.25 0.00 2.25 -88.89%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 1.25 -96.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 1.00 1.00 0.00 3.25 -69.23%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.25 0.00 2.20 -88.64%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 1.20 -95.83%
UK3 Lombardní sazba (%) 1.00 1.00 0.00 3.20 -68.75%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.25 0.25 0.00 2.25 -88.89%
UK2 7 dní (%) 0.27 0.27 0.00 2.28 -88.16%
UK3 14 dní (%) 0.29 0.29 0.00 2.30 -87.39%
UK4 1 měsíc (%) 0.31 0.31 0.00 2.33 -86.70%
UK5 2 měsíce (%) 0.33 0.33 0.00 2.36 -86.02%
UK6 3 měsíce (%) 0.36 0.36 0.00 2.39 -84.94%
UK7 6 měsíců (%) 0.43 0.40 7.50% 2.41 -82.16%
UK8 9 měsíců 0.50 0.46 8.70% 2.43 -79.42%
UK9 1 rok (%) 0.56 0.49 14.29% 2.45 -77.14%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.26 0.26 0.00 2.20 -88.18%
UK2 7 dní (%) 0.27 0.27 0.00 2.23 -87.89%
UK3 14 dní (%) 0.29 0.29 0.00 2.25 -87.11%
UK4 1 měsíc (%) 0.31 0.31 0.00 2.28 -86.40%
UK5 2 měsíce (%) 0.33 0.33 0.00 2.31 -85.71%
UK6 3 měsíce (%) 0.36 0.36 0.00 2.34 -84.62%
UK7 6 měsíců (%) 0.42 0.40 5.00% 2.38 -82.35%
UK8 9 měsíců (%) 0.49 0.46 6.52% 2.40 -79.58%
UK9 1 rok (%) 0.54 0.49 10.20% 2.42 -77.69%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 1.49 1.28 16.41% 1.47 1.36%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 0.59 0.31 90.32% 1.54 -61.69%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.19 0.88 35.23% 1.36 -12.50%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.64 1.33 23.31% 1.18 38.98%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky 0.45 0.26 73.08% 1.57 -71.34%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 1.06 0.82 29.27% 1.52 -30.26%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.49 1.28 16.41% 1.47 1.36%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 109.75 108.87 0.81% 111.13 -1.24%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 109.58 108.71 0.80% 111.23 -1.48%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 1.25 -96.00%
UK2 Lombardní sazba 1.00 1.00 0.00 3.25 -69.23%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 2.25 -88.89%
UK4 PRIBOR - 7 dní 0.27 0.27 0.00 2.28 -88.16%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.78 16.45 2.04% 15.04 11.57%
UK2 BGN 13.39 13.30 0.65% 12.98 3.17%
UK3 BRL 3.93 3.91 0.54% 5.16 -23.81%
UK4 CAD 17.09 16.77 1.91% 17.20 -0.66%
UK5 CNY 3.35 3.33 0.30% 3.31 1.03%
UK6 DKK 3.52 3.50 0.69% 3.40 3.68%
UK7 EUR 26.20 26.02 0.67% 25.39 3.17%
UK8 GBP 30.09 29.44 2.21% 29.76 1.11%
UK9 HKD 2.79 2.77 0.76% 2.97 -6.07%
UK10 HRK 3.46 3.44 0.52% 3.40 1.68%
UK11 HUF 7.25 7.26 -0.17% 7.52 -3.64%
UK12 CHF 23.84 24.09 -1.05% 23.92 -0.33%
UK13 IDR 1.52 1.53 -0.79% 1.61 -5.96%
UK14 ILS 6.54 6.54 0.02% 6.67 -1.99%
UK15 INR 29.24 29.43 -0.62% 32.02 -8.66%
UK16 ISK 17.13 16.67 2.78% 18.23 -6.01%
UK17 JPY 20.33 20.48 -0.73% 21.27 -4.41%
UK18 KRW 1.92 1.92 -0.26% 1.92 0.00
UK19 MXN 1.04 1.06 -2.26% 1.17 -11.68%
UK20 MYR 5.34 5.30 0.60% 5.49 -2.75%
UK21 NOK 2.52 2.52 0.12% 2.44 3.03%
UK22 NZD 15.76 15.43 2.10% 14.42 9.27%
UK23 PHP 44.33 44.61 -0.62% 45.30 -2.15%
UK24 PLN 5.80 5.74 0.94% 5.87 -1.23%
UK25 RON 5.37 5.34 0.67% 5.28 1.86%
UK26 RUB 28.89 28.34 1.93% 34.49 -16.24%
UK27 SEK 2.58 2.57 0.43% 2.38 8.57%
UK28 SGD 16.27 16.14 0.77% 16.57 -1.86%
UK29 THB 71.18 71.70 -0.72% 73.34 -2.94%
UK30 TRY 2.90 2.93 -0.89% 3.71 -21.78%
UK31 USD 21.61 21.44 0.79% 23.12 -6.54%
UK32 XDR 31.27 30.85 1.35% 31.67 -1.28%
UK33 ZAR 1.45 1.42 1.76% 1.48 -2.49%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.58 16.58 0.01% 15.32 8.27%
UK2 BGN 13.23 13.37 -1.02% 12.81 3.29%
UK3 BRL 3.96 4.02 -1.52% 5.29 -25.29%
UK4 CAD 16.85 16.87 -0.12% 17.29 -2.55%
UK5 CNY 3.31 3.32 -0.24% 3.28 0.88%
UK6 DKK 3.48 3.51 -1.00% 3.35 3.76%
UK7 EUR 25.88 26.14 -1.02% 25.05 3.29%
UK8 GBP 29.65 29.29 1.25% 29.79 -0.46%
UK9 HKD 2.76 2.77 -0.43% 2.96 -6.63%
UK10 HRK 3.42 3.46 -1.10% 3.36 1.67%
UK11 HUF 7.22 7.28 -0.73% 7.43 -2.76%
UK12 CHF 23.83 24.22 -1.60% 23.53 1.30%
UK13 IDR 1.52 1.53 -0.52% 1.67 -8.69%
UK14 INR 29.38 29.38 0.01% 32.12 -8.55%
UK15 ILS 6.54 6.66 -1.86% 6.69 -2.33%
UK16 ISK 16.67 16.70 -0.23% 18.12 -8.03%
UK17 JPY 20.30 20.70 -1.94% 20.87 -2.75%
UK18 KRW 1.92 1.95 -1.48% 1.92 0.10%
UK19 MXN 1.05 1.08 -2.23% 1.22 -13.61%
UK20 MYR 5.29 5.32 -0.58% 5.52 -4.20%
UK21 NOK 2.52 2.52 -0.20% 2.47 1.82%
UK22 NZD 15.49 15.45 0.31% 14.68 5.53%
UK23 PHP 44.31 44.69 -0.85% 45.25 -2.08%
UK24 PLN 5.75 5.77 -0.21% 5.86 -1.78%
UK25 RON 5.31 5.36 -1.04% 5.24 1.38%
UK26 RUB 28.77 28.87 -0.34% 35.84 -19.73%
UK27 SEK 2.56 2.59 -0.93% 2.37 8.23%
UK28 SGD 16.11 16.20 -0.53% 16.53 -2.52%
UK29 THB 71.28 71.57 -0.41% 73.34 -2.82%
UK30 TRY 3.02 2.90 3.93% 3.79 -20.29%
UK31 USD 21.39 21.48 -0.42% 22.97 -6.90%
UK32 XDR 30.80 30.98 -0.59% 31.45 -2.08%
UK33 ZAR 1.45 1.42 2.11% 1.53 -5.36%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 26.20 26.02 0.67% 25.39 3.17%
UK2 ATS 1.90 1.89 0.69% 1.84 3.20%
UK3 BEF 64.94 64.50 0.67% 62.94 3.17%
UK4 CYP 44.76 44.46 0.67% 43.38 3.17%
UK5 DEM 13.39 13.30 0.67% 12.98 3.17%
UK6 EEK 1.67 1.66 0.66% 1.62 3.14%
UK7 ESP 15.74 15.64 0.68% 15.26 3.17%
UK8 FIM 4.41 4.38 0.69% 4.27 3.19%
UK9 FRF 3.99 3.97 0.66% 3.87 3.15%
UK10 GRD 7.69 7.64 0.67% 7.45 3.17%
UK11 IEP 33.26 33.04 0.67% 32.24 3.17%
UK12 ITL 13.53 13.44 0.68% 13.11 3.17%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.26% 7.94 1.10%
UK14 LUF 64.94 64.50 0.67% 62.94 3.17%
UK15 LVL 37.27 37.02 0.67% 36.13 3.17%
UK16 MTL 61.02 60.61 0.67% 59.14 3.17%
UK17 NLG 11.89 11.81 0.68% 11.52 3.18%
UK18 PTE 13.07 12.98 0.67% 12.66 3.17%
UK19 SIT 10.93 10.86 0.67% 10.60 3.17%
UK20 SKK 86.95 86.37 0.67% 84.28 3.17%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.88 26.14 -1.02% 25.05 3.29%
UK2 ATS 1.88 1.90 -1.05% 1.82 3.24%
UK3 BEF 64.14 64.80 -1.02% 62.10 3.29%
UK4 CYP 44.21 44.66 -1.02% 42.80 3.29%
UK5 DEM 13.23 13.37 -1.02% 12.81 3.29%
UK6 EEK 1.65 1.67 -1.02% 1.60 3.31%
UK7 ESP 15.55 15.71 -1.02% 15.05 3.29%
UK8 FIM 4.35 4.40 -1.00% 4.21 3.30%
UK9 FRF 3.94 3.98 -1.03% 3.82 3.27%
UK10 GRD 7.59 7.67 -1.03% 7.35 3.29%
UK11 IEP 32.85 33.19 -1.02% 31.81 3.29%
UK12 ITL 13.36 13.50 -1.01% 12.94 3.29%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.41%
UK14 LUF 64.14 64.80 -1.02% 62.10 3.29%
UK15 LVL 36.82 37.20 -1.02% 35.64 3.29%
UK16 MTL 60.27 60.89 -1.02% 58.35 3.29%
UK17 NLG 11.74 11.86 -1.02% 11.37 3.29%
UK18 PTE 12.91 13.04 -1.02% 12.49 3.29%
UK19 SIT 10.80 10.91 -1.02% 10.45 3.29%
UK20 SKK 85.89 86.77 -1.02% 83.15 3.29%

Označení stránky: ekonomika 2019, kurz čnb k 31.12.2018, ekonomika 2018, kurz čnb 30.4.2019, kurz ČNB k 31.5.2019, kurz čnb 31.5.2019

Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.