Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.70 2.50 8.00% 1.80 50.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.20 3.30 -3.03% 3.70 -13.51%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.74 1.66 4.82% 0.55 216.36%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 44 610.00 30 579.00 45.88% 46 638.00 -4.35%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.01 2.01 0.00 0.90 123.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 208 357.20 3 230 239.10 -0.68% 3 130 156.80 2.50%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 306 000.00 254 953.00 20.02% 301 027.00 1.65%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 245 228.00 281 602.00 -12.92% 269 082.00 -8.86%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 24 398.00 9 725.00 150.88% 31 945.00 -23.62%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.01 3.31 -9.06% 2.24 34.38%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 33 840.00 31 516.00 7.37% 31 661.00 6.88%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 094.30 4 070.10 0.59% 4 057.20 0.91%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 379.00 8 186.00 2.36% 8 182.00 2.41%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 10 564.00 8 391.00 25.90% 8 794.00 20.13%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 25 016.90 -3 065.30 - 916.13% 34 999.80 -28.52%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 373 664.10 348 147.30 7.33% 365 664.10 2.19%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 348 647.20 351 212.60 -0.73% 330 664.30 5.44%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 28 498.20 12 132.60 134.89% 39 321.70 -27.53%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 345 886.90 305 694.90 13.15% 341 425.00 1.31%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 317 388.70 293 562.30 8.12% 302 103.30 5.06%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo 3 150.70 -24 798.00 - 112.71% 988.60 218.70%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 24 439.80 18 944.80 29.01% 21 484.20 13.76%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 21 289.10 43 742.80 -51.33% 20 495.50 3.87%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -6 631.90 9 600.10 - 169.08% -5 310.50 24.88%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 3 337.40 23 507.70 -85.80% 2 754.90 21.14%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 969.40 13 907.50 -28.32% 8 065.40 23.61%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 0.00 2 042.70 - 0.00 -
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 0.00 27 447.50 - 0.00 -
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 25 404.70 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 5 339.20 21 785.10 -75.49% 27 069.90 -80.28%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 11 380.50 -7 236.20 - 257.27% -30 882.30 - 136.85%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 6 041.20 -29 021.20 - 120.82% -57 952.10 - 110.42%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -3 118.40 -13 634.90 -77.13% -7 121.90 -56.21%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 9 635.50 11 536.30 -16.48% -25 917.00 - 137.18%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 12 753.80 25 171.20 -49.33% -18 795.10 - 167.86%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 58 127.90 - 131 611.70 - 144.17% 234 247.00 -75.19%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 631.80 -5 778.90 - 110.93% -2 787.00 - 122.67%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -57 496.00 125 832.80 - 145.69% - 237 034.00 -75.74%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -2 090.00 2 459.70 - 184.97% -1 040.50 100.86%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -4 827.70 -3 635.20 32.80% -2 042.70 136.34%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 737.70 -6 094.90 -55.08% -1 002.20 173.17%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo -44 660.60 145 328.00 - 130.73% - 188 665.00 -76.33%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 8 860.60 -28 602.20 - 130.98% 10 214.20 -13.25%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 53 521.20 - 173 930.20 - 130.77% 198 879.20 -73.09%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -2 919.70 19 243.90 - 115.17% -10 349.70 -71.79%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -2 919.70 19 243.90 - 115.17% -10 349.70 -71.79%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 25 016.90 -1 022.50 -2 546.64% 34 999.80 -28.52%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 5 339.20 21 785.10 -75.49% 27 069.90 -80.28%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -19 677.70 22 807.60 - 186.28% -7 930.00 148.14%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 5 339.20 21 785.10 -75.49% 27 069.90 -80.28%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 11 380.50 -7 236.20 - 257.27% -30 882.30 - 136.85%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 6 041.20 -29 021.20 - 120.82% -57 952.10 - 110.42%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -3 118.40 -13 634.90 -77.13% -7 121.90 -56.21%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 9 635.50 11 536.30 -16.48% -25 917.00 - 137.18%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 12 753.80 25 171.20 -49.33% -18 795.10 - 167.86%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -1 812.00 -1 373.00 31.97% 38 700.40 - 104.68%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 717.90 4 811.70 -85.08% 748.50 -4.09%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 2 530.00 6 185.00 -59.09% -37 952.00 - 106.67%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -6 802.00 -6 802.00 0.00 -8 979.00 -24.25%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 6 278.00 6 278.00 0.00 3 589.00 74.92%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 13 080.00 13 080.00 0.00 12 568.00 4.07%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 5 496.00 -5 460.00 - 200.66% -36 843.00 - 114.92%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 2 640.00 447.00 490.60% -30 254.00 - 108.73%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva -2 856.00 5 907.00 - 148.35% 6 589.00 - 143.34%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 58 128.00 - 131 612.00 - 144.17% 234 247.00 -75.19%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 632.00 -5 779.00 - 110.94% -2 787.00 - 122.68%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -57 496.00 125 833.00 - 145.69% - 237 034.00 -75.74%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -1 865.00 4 887.00 - 138.16% 1 525.00 - 222.29%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 752.00 -3 471.00 - 121.67% 1 525.00 -50.69%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 2 617.00 -8 358.00 - 131.31% 0.00 -
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 59 993.00 - 136 499.00 - 143.95% 232 722.00 -74.22%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 120.00 -2 308.00 -94.80% -4 312.00 -97.22%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -60 113.00 134 191.00 - 144.80% - 237 034.00 -74.64%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 75 139.00 - 139 078.00 - 154.03% 230 255.00 -67.37%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 148.00 -1 461.00 - 110.13% -4 779.00 - 103.10%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -74 991.00 137 617.00 - 154.49% - 235 034.00 -68.09%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -15 387.00 3 027.00 - 608.33% 2 000.00 - 869.35%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -27.00 -2 127.00 -98.73% 0.00 -
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 15 361.00 -5 154.00 - 398.04% -2 000.00 - 868.05%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo 241.00 - 448.00 - 153.79% 467.00 -48.39%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 241.00 1 280.00 - 118.83% 467.00 - 151.61%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva - 482.00 1 728.00 - 127.89% 0.00 -
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -2 090.00 2 460.00 - 184.96% -1 041.00 100.77%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -4 828.00 -3 635.00 32.82% -2 043.00 136.32%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 738.00 -6 095.00 -55.08% -1 002.00 173.25%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo -44 661.00 145 328.00 - 130.73% - 188 665.00 -76.33%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 8 861.00 -28 602.00 - 130.98% 10 214.00 -13.25%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 53 521.00 - 173 930.00 - 130.77% 198 879.00 -73.09%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -2 920.00 19 244.00 - 115.17% -10 350.00 -71.79%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -2 920.00 19 244.00 - 115.17% -10 350.00 -71.79%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 5 339.00 21 785.00 -75.49% 27 070.00 -80.28%

OCP celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 3 791 194.00 3 796 492.00 -0.14% 3 475 583.00 9.08%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 3 771 194.00 3 776 492.00 -0.14% 3 455 583.00 9.13%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 3 771 194.00 3 776 492.00 -0.14% 3 455 583.00 9.13%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 1 824 781.00 1 864 981.00 -2.16% 1 844 981.00 -1.09%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 1 842 992.00 1 788 472.00 3.05% 1 486 180.00 24.01%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 218.00 1 623.00 -24.95% -2 226.00 - 154.72%
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 332 111.00 325 556.00 2.01% 325 340.00 2.08%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 415.00 - 341.00 21.70% - 219.00 89.50%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu - 229 493.00 - 203 799.00 12.61% - 198 473.00 15.63%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 20 000.00 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP nebanky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 2 673 242.00 2 663 982.00 0.35% 2 456 124.00 8.84%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 2 653 242.00 2 643 982.00 0.35% 2 436 124.00 8.91%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 2 653 242.00 2 643 982.00 0.35% 2 436 124.00 8.91%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 1 292 217.00 1 332 417.00 -3.02% 1 312 417.00 -1.54%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 1 372 845.00 1 315 456.00 4.36% 1 124 868.00 22.04%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 218.00 1 623.00 -24.95% -2 226.00 - 154.72%
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 149 007.00 146 007.00 2.05% 145 791.00 2.21%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 415.00 - 341.00 21.70% - 219.00 89.50%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu - 161 630.00 - 151 180.00 6.91% - 144 507.00 11.85%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 20 000.00 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Investiční společnosti s asset managementem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 2 778 151.00 2 311 565.00 20.18% 2 144 304.00 29.56%
UK2 z toho: OCP dle čl. 95 (2) a čl. 98 CRR 1 906 739.00 1 906 738.00 0.00 1 702 162.00 12.02%
UK3 z toho: OCP dle čl. 96 (2) a čl. 98 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 1 464 275.00 1 432 427.00 2.22% 1 579 962.00 -7.32%
UK5 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 1 464 275.00 1 432 427.00 2.22% 1 579 962.00 -7.32%
UK6 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 117.00 -
UK8 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.6. Expozice vůči institucím 531 018.00 501 592.00 5.87% 445 815.00 19.11%
UK12 1.1.7. Expozice vůči podnikům 143 101.00 121 543.00 17.74% 141 946.00 0.81%
UK13 1.1.8. Expozice vůči retailu 50 072.00 46 793.00 7.01% 44 762.00 11.86%
UK14 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.10. Expozice v selhání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 51 504.00 51 426.00 0.15% 35 819.00 43.79%
UK19 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 80 190.00 80 436.00 -0.31% 86 590.00 -7.39%
UK20 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 1.1.16. Ostatní expozice 608 390.00 630 636.00 -3.53% 824 912.00 -26.25%
UK22 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2. Vypořádací riziko 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 39 534.00 23 469.00 68.45% 34 594.00 14.28%
UK25 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 5. Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů 1 274 342.00 855 670.00 48.93% 529 748.00 140.56%
UK27 6. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 7. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 8. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 20 240 667.00 20 625 860.00 -1.87% 23 080 751.00 -12.30%
UK2 1. Závazky celkem 16 584 614.00 17 092 856.00 -2.97% 19 479 136.00 -14.86%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 4 709.00 3 248.00 44.98% 128 338.00 -96.33%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 4 709.00 3 248.00 44.98% 19 057.00 -75.29%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 109 281.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 16 000 584.00 16 582 546.00 -3.51% 19 107 380.00 -16.26%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 15 922 691.00 16 553 778.00 -3.81% 18 993 252.00 -16.17%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 77 892.00 28 768.00 170.76% 114 128.00 -31.75%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 9 816.00 8 580.00 14.41% 12 251.00 -19.88%
UK20 1.7. Daňové závazky 7 927.00 8 385.00 -5.46% 8 845.00 -10.38%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 561 578.00 490 097.00 14.59% 222 322.00 152.60%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 656 053.00 3 533 004.00 3.48% 3 601 615.00 1.51%
UK25 2.1. Základní kapitál 3 765 400.00 3 715 660.00 1.34% 3 563 657.00 5.66%
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období - 251 925.00 - 250 656.00 0.51% 3 373.00 -7 568.87%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění -1 197.00 -1 197.00 0.00 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 143 102.00 143 192.00 -0.06% 114 984.00 24.45%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 673.00 -73 995.00 - 100.91% -80 398.00 - 100.84%

Struktura kapitálu (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 3 559 434.00 3 509 184.00 1.43% 3 451 202.00 3.14%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 3 506 266.00 3 455 299.00 1.48% 3 393 585.00 3.32%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 3 506 266.00 3 455 299.00 1.48% 3 393 585.00 3.32%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 3 775 510.00 3 724 251.00 1.38% 3 560 556.00 6.04%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta - 340 911.00 - 343 889.00 -0.87% - 209 071.00 63.06%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 143 012.00 140 359.00 1.89% 112 132.00 27.54%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 90.00 2 833.00 -96.82% 2 851.00 -96.84%
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 132.00 - 133.00 -0.75% - 105.00 25.71%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -71 303.00 -68 122.00 4.67% -72 779.00 -2.03%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 53 167.00 53 885.00 -1.33% 57 617.00 -7.72%
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 53 167.00 53 885.00 -1.33% 57 617.00 -7.72%
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 16 644 725.00 17 225 787.00 -3.37% 18 239 232.00 -8.74%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 15 046 796.00 15 636 585.00 -3.77% 16 606 495.00 -9.39%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 15 046 796.00 15 636 585.00 -3.77% 16 606 495.00 -9.39%
UK4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 711.00 755.00 -5.83% 39.00 1 723.08%
UK5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Expozice vůči institucím 425 186.00 404 489.00 5.12% 627 540.00 -32.25%
UK10 1.1.7. Expozice vůči podnikům 7 146 951.00 7 564 657.00 -5.52% 9 320 113.00 -23.32%
UK11 1.1.8. Expozice vůči retailu 176 516.00 188 971.00 -6.59% 580 714.00 -69.60%
UK12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 238 165.00 351 650.00 -32.27% 592 292.00 -59.79%
UK13 1.1.10. Expozice v selhání 4 278 845.00 4 398 005.00 -2.71% 3 076 210.00 39.09%
UK14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 1 184 130.00 1 205 827.00 -1.80% 1 335 411.00 -11.33%
UK15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.16. Ostatní expozice 1 596 292.00 1 522 230.00 4.87% 1 074 175.00 48.61%
UK20 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 130 623.00 121 896.00 7.16% 135 717.00 -3.75%
UK22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 1 467 306.00 1 467 306.00 0.00 1 496 609.00 -1.96%
UK23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 0.00 0.00 - 410.00 -
UK24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 0.00 - 59 174 496.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 0.00 - 16 938 472.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 8 615 676.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 18 011.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 8 574 611.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 23 037.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 18.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 8 322 796.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 550 893.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 7 644 867.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 21 159.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 103 214.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 2 662.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 42 236 024.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 107 419.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 41 770 508.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 20 592.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 337 505.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 0.00 - 3 211 348.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 0.00 - 409 932.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 150.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 113.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 37.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 409 781.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 62 810.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 344 987.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 1.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 1 019.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 964.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 2 801 416.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 2 478 789.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 322 627.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Pobočky zahraničních OCP (nebanky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 0.00 - 3 104.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 0.00 - 3 104.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 3 104.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 3 081.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 23.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Investiční společnosti s asset managementem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 0.00 - 1 376 553.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 0.00 - 1 375 902.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 1 375 902.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 1 046.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 1 368 390.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 6 466.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 651.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 650.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 1.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 102.30 102.00 0.29% 98.70 3.65%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 112.00 110.90 0.99% 104.30 7.38%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.70 101.30 0.39% 98.80 2.94%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 103.50 103.20 0.29% 96.30 7.48%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 107.50 107.50 0.00 104.50 2.87%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 101.40 101.40 0.00 97.80 3.68%
UK2 Rostlinná výroba 103.30 102.10 1.18% 99.10 4.24%
UK3 Živočišná produkce 99.80 100.80 -0.99% 96.00 3.96%
UK4 Ryby 91.70 103.50 -11.40% 98.60 -7.00%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 109.10 107.60 1.39% 100.80 8.23%
UK2 Rostlinná výroba 112.80 109.20 3.30% 96.10 17.38%
UK3 Živočišná produkce 105.30 105.50 -0.19% 105.90 -0.57%
UK4 Ryby 103.30 112.60 -8.26% 100.70 2.58%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.90 101.90 0.00 101.50 0.39%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 101.30 101.30 0.00 100.70 0.60%
UK3 H50 Vodní doprava 90.90 91.70 -0.87% 99.70 -8.83%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 97.80 97.70 0.10% 100.80 -2.98%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 105.40 105.60 -0.19% 103.60 1.74%
UK6 J58 Vydavatelské služby 102.20 102.30 -0.10% 102.80 -0.58%
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.80 99.70 0.10% 99.10 0.71%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 101.10 101.00 0.10% 101.60 -0.49%
UK9 J63 Informační služby 101.60 101.40 0.20% 100.00 1.60%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.30 100.30 0.00 100.00 0.30%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 105.50 105.20 0.29% 103.90 1.54%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 102.90 103.00 -0.10% 100.70 2.18%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.40 101.60 -0.20% 101.30 0.10%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 101.00 100.00 1.00% 101.00 0.00
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 102.00 102.00 0.00 102.00 0.00
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 103.00 103.00 0.00 103.00 0.00
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 101.00 101.00 0.00 101.00 0.00
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 101.00 101.00 0.00 99.00 2.02%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 110.00 111.00 -0.90% 103.00 6.80%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 109.00 109.00 0.00 105.00 3.81%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 107.00 107.00 0.00 104.00 2.88%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.00 102.00 0.00 100.00 2.00%

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 278 178.00 245 405.00 13.35% 325 054.00 -14.42%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 52 986.00 43 258.00 22.49% 57 004.00 -7.05%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 220 623.00 201 609.00 9.43% 267 288.00 -17.46%
UK9 1.6. Domácnosti 4 569.00 537.00 750.84% 762.00 499.61%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 76 544.00 75 652.00 1.18% 21 421.00 257.33%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.5. Nefinanční podniky 76 544.00 75 652.00 1.18% 21 421.00 257.33%
UK17 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 11 644.00 11 644.00 0.00 10 264.00 13.45%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.5. Nefinanční podniky 11 644.00 11 644.00 0.00 10 264.00 13.45%
UK25 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 582 972.00 603 949.00 -3.47% 521 432.00 11.80%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 29 003.00 32 634.00 -11.13% 33 594.00 -13.67%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 492 459.00 507 788.00 -3.02% 408 623.00 20.52%
UK40 2.6. Domácnosti 61 510.00 63 527.00 -3.17% 79 215.00 -22.35%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Pobočky zahraničních OCP (nebanky) (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 377 407.00 370 758.00 1.79% 450 167.00 -16.16%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 349 854.00 350 143.00 -0.08% 392 494.00 -10.86%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 4 402.00 2 036.00 116.21% 4 510.00 -2.39%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 4 402.00 2 036.00 116.21% 4 510.00 -2.39%
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 34 774.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 34 774.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 2 523.00 1 297.00 94.53% 912.00 176.64%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 2 523.00 1 297.00 94.53% 912.00 176.64%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 644.00 638.00 0.94% 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 5 356.00 4 752.00 12.71% 3 589.00 49.23%
UK26 11. Nehmotný majetek 2 481.00 2 411.00 2.90% 2 237.00 10.91%
UK27 12. Daňové pohledávky 1 176.00 1 453.00 -19.06% 1 462.00 -19.56%
UK28 13. Ostatní aktiva 10 972.00 8 028.00 36.67% 10 188.00 7.70%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 3 354 251.00 2 423 518.00 38.40% 3 295 527.00 1.78%
UK2 1. Úrokové výnosy 149 163.00 110 317.00 35.21% 113 732.00 31.15%
UK3 2. Úrokové náklady 102 355.00 77 603.00 31.90% 70 366.00 45.46%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 30 318.00 28 855.00 5.07% 65 069.00 -53.41%
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 4 267 117.00 3 121 591.00 36.70% 4 194 019.00 1.74%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 1 783 488.00 1 310 408.00 36.10% 1 611 113.00 10.70%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 22 489.00 7 000.00 221.27% 27 430.00 -18.01%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 445 179.00 326 072.00 36.53% 372 282.00 19.58%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 2 064.00 2 064.00 0.00 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 258.00 - 204.00 - 226.47% 654.00 -60.55%
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 109 061.00 85 408.00 27.69% 58 365.00 86.86%
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 84.00 84.00 0.00 1 009.00 -91.67%
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 393 796.00 258 115.00 52.57% 305 850.00 28.75%
UK16 15. Ostatní provozní náklady 179 432.00 127 773.00 40.43% 161 404.00 11.17%
UK17 16. Správní náklady 2 396 714.00 1 770 501.00 35.37% 2 218 421.00 8.04%
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 1 320 025.00 989 617.00 33.39% 1 195 864.00 10.38%
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 1 076 689.00 780 884.00 37.88% 1 022 557.00 5.29%
UK20 17. Odpisy 89 745.00 66 705.00 34.54% 80 744.00 11.15%
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -19 315.00 -16 553.00 16.69% 12 693.00 - 252.17%
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 1 519.00 - 146.00 -1 140.41% 1 050.00 44.67%
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 1 182.00 - 146.00 - 909.59% 1 901.00 -37.82%
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 337.00 0.00 - - 851.00 - 139.60%
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků -1 196.00 0.00 - -1 047.00 14.23%
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 235.00 235.00 0.00 264.00 -10.98%
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 884 626.00 603 246.00 46.64% 981 836.00 -9.90%
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 129 532.00 62 692.00 106.62% 205 036.00 -36.82%
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 755 093.00 540 554.00 39.69% 776 801.00 -2.79%
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 755 093.00 540 554.00 39.69% 776 801.00 -2.79%

OCP nebanky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 3 243 714.00 2 353 623.00 37.82% 3 233 424.00 0.32%
UK2 1. Úrokové výnosy 149 161.00 110 315.00 35.21% 113 732.00 31.15%
UK3 2. Úrokové náklady 102 083.00 77 306.00 32.05% 69 046.00 47.85%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 30 318.00 28 855.00 5.07% 65 069.00 -53.41%
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 4 173 850.00 3 053 313.00 36.70% 4 115 195.00 1.43%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 1 781 678.00 1 309 024.00 36.11% 1 609 719.00 10.68%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 22 489.00 7 000.00 221.27% 27 430.00 -18.01%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 445 179.00 326 072.00 36.53% 372 282.00 19.58%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 2 064.00 2 064.00 0.00 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 258.00 - 204.00 - 226.47% 654.00 -60.55%
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 109 426.00 85 500.00 27.98% 59 204.00 84.83%
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 84.00 84.00 0.00 877.00 -90.42%
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 334 625.00 226 996.00 47.41% 265 256.00 26.15%
UK16 15. Ostatní provozní náklady 139 977.00 100 043.00 39.92% 107 510.00 30.20%
UK17 16. Správní náklady 2 296 040.00 1 701 783.00 34.92% 2 144 943.00 7.04%
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 1 262 501.00 951 085.00 32.74% 1 148 147.00 9.96%
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 1 033 539.00 750 698.00 37.68% 996 796.00 3.69%
UK20 17. Odpisy 88 446.00 65 759.00 34.50% 79 157.00 11.73%
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -19 768.00 -16 553.00 19.42% 12 687.00 - 255.81%
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 1 519.00 - 146.00 -1 140.41% 1 050.00 44.67%
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 1 182.00 - 146.00 - 909.59% 1 901.00 -37.82%
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 337.00 0.00 - - 851.00 - 139.60%
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků -1 196.00 0.00 - -1 047.00 14.23%
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 235.00 235.00 0.00 264.00 -10.98%
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 876 515.00 603 015.00 45.36% 994 804.00 -11.89%
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 125 583.00 60 250.00 108.44% 203 549.00 -38.30%
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 750 932.00 542 765.00 38.35% 791 256.00 -5.10%
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 750 932.00 542 765.00 38.35% 791 256.00 -5.10%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies