Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.60 2.20 18.18% 2.30 13.04%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.90 3.00 -3.33% 4.00 -27.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.89 0.70 27.14% -0.25 - 456.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 131 478.00 109 242.00 20.35% 125 328.00 4.91%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.93 0.90 3.33% 0.30 210.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 305 064.00 290 835.00 4.89% 313 092.00 -2.56%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 319.00 262 961.00 9.26% 287 261.00 0.02%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 17 745.00 27 874.00 -36.34% 25 831.00 -31.30%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.47 2.56 -3.52% 1.92 28.65%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.44 -0.41% 2.10 15.71%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.47 8.57 -1.17% 9.38 -9.70%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 618.00 8 182.00 -6.89% 6 525.00 16.75%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 907.00 8 800.00 -21.51% 5 810.00 18.88%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Závazky, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 419 053.00 -13 192.00 -3 276.57% 2 589 299.00 -83.82%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 348 958.00 - 251 100.00 - 238.97% 2 082 912.00 -83.25%
UK6 Oběživo (F.21) -6 930.00 18 798.00 - 136.87% 7 563.00 - 191.63%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 355 888.00 - 269 898.00 - 231.86% 2 075 349.00 -82.85%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) -73 784.00 75 831.00 - 197.30% 499 171.00 - 114.78%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 429 672.00 - 345 729.00 - 224.28% 1 576 178.00 -72.74%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 39 521.00 20 700.00 90.92% 366 743.00 -89.22%
UK11 Krátkodobé (F.31) 106 346.00 93 020.00 14.33% 141 794.00 -25.00%
UK12 Dlouhodobé (F.32) -66 825.00 -72 320.00 -7.60% 224 949.00 - 129.71%
UK13 Půjčky (F.4) 113 401.00 124 983.00 -9.27% 46 840.00 142.10%
UK14 Krátkodobé (F.41) 20 849.00 20 668.00 0.88% 55 503.00 -62.44%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 92 552.00 104 315.00 -11.28% -8 663.00 -1 168.36%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 117 951.00 28 904.00 308.08% 42 011.00 180.76%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 94 330.00 7 757.00 1 116.06% 21 334.00 342.16%
UK18 Kotované akcie (F.511) 16.00 -23.00 - 169.57% 0.00 -
UK19 Nekotované akcie (F.512) 103 365.00 15 105.00 584.31% 4 595.00 2 149.51%
UK20 Jiné účasti (F.519) -9 051.00 -7 325.00 23.56% 16 739.00 - 154.07%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 23 621.00 21 147.00 11.70% 20 677.00 14.24%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 4 430.00 13 647.00 -67.54% 11 111.00 -60.13%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 642.00 4 433.00 -85.52% 3 097.00 -79.27%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -3 347.00 901.00 - 471.48% 329.00 -1 117.33%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 7 135.00 8 313.00 -14.17% 7 685.00 -7.16%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -9 113.00 -15 914.00 -42.74% -10 065.00 -9.46%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) - 196 095.00 65 588.00 - 398.98% 49 747.00 - 494.18%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 123 437.00 40 580.00 - 404.18% 37 776.00 - 426.76%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -72 658.00 25 008.00 - 390.54% 11 971.00 - 706.95%
UK30 Čisté finanční transakce -7 957.00 19 125.00 - 141.61% 174 256.00 - 104.57%

Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 7 080.00 -7 809.00 - 190.66% 14 909.00 -52.51%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 - 375.00 - 3.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 - 375.00 - 3.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 9 652.00 -14 747.00 - 165.45% 11 450.00 -15.70%
UK6 Krátkodobé (F.41) 9 084.00 -14 747.00 - 161.60% 10 901.00 -16.67%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 568.00 0.00 - 549.00 3.46%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 429.00 0.00 - -55.00 - 880.00%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 429.00 0.00 - -55.00 - 880.00%
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - -55.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 429.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -2 705.00 5 334.00 - 150.71% 3 426.00 - 178.96%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 642.00 4 433.00 -85.52% 3 097.00 -79.27%
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -3 347.00 901.00 - 471.48% 329.00 -1 117.33%
UK16 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -17.00 - 153.00 -88.89% - 181.00 -90.61%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) - 279.00 2 132.00 - 113.09% 266.00 - 204.89%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 434.00 723.00 -39.97% 1 003.00 -56.73%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 713.00 1 409.00 - 150.60% - 737.00 -3.26%
UK21 Čisté finanční transakce -8 925.00 8 844.00 - 200.92% 29 103.00 - 130.67%

Závazky, transakce, Penzijní fondy

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 20 060.00 -8 677.00 - 331.19% 22 965.00 -12.65%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 13 101.00 -16 339.00 - 180.18% 9 947.00 31.71%
UK6 Krátkodobé (F.41) 13 101.00 -16 339.00 - 180.18% 9 947.00 31.71%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 0.00 -1 504.00 - -1 770.00 -
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 -1 504.00 - -1 770.00 -
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 0.00 -1 504.00 - -1 770.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 7 135.00 8 313.00 -14.17% 7 685.00 -7.16%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (F.63) 7 135.00 8 313.00 -14.17% 7 685.00 -7.16%
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -21.00 - 139.00 -84.89% - 211.00 -90.05%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) - 155.00 992.00 - 115.62% 7 314.00 - 102.12%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 114.00 134.00 - 185.07% -81.00 40.74%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -41.00 858.00 - 104.78% 7 395.00 - 100.55%
UK21 Čisté finanční transakce -42 097.00 19 587.00 - 314.92% - 284.00 14 722.89%

Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 2 185 157.00 2 159 882.00 1.17% 2 294 799.00 -4.78%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 782 028.00 1 701 576.00 4.73% 1 932 533.00 -7.79%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 180 103.00 45 391.00 296.78% 70 253.00 156.36%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 1 601 925.00 1 656 185.00 -3.28% 1 862 280.00 -13.98%
UK10 Půjčky (AF.4) 216 281.00 234 122.00 -7.62% 196 484.00 10.08%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 147 301.00 157 852.00 -6.68% 119 347.00 23.42%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 68 980.00 76 270.00 -9.56% 77 137.00 -10.57%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 2 154.00 2 183.00 -1.33% 1 461.00 47.43%
UK23 Ostatní pohledávky (AF.8) 184 694.00 222 001.00 -16.80% 164 321.00 12.40%
UK24 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 33 200.00 36 796.00 -9.77% 30 890.00 7.48%
UK25 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 151 494.00 185 205.00 -18.20% 133 431.00 13.54%
UK26 Čistá finanční aktiva -1 034 440.00 -1 048 610.00 -1.35% -1 134 797.00 -8.84%

Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem - 101 328.00 73 437.00 - 237.98% -11 236.00 801.82%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 2 078.00 -1 317.00 - 257.78% 17 102.00 -87.85%
UK3 Krátkodobé (F.31) 6 312.00 -2 667.00 - 336.67% 500.00 1 162.40%
UK4 Dlouhodobé (F.32) -4 234.00 1 350.00 - 413.63% 16 602.00 - 125.50%
UK5 Půjčky (F.4) 12 095.00 68 058.00 -82.23% -6 356.00 - 290.29%
UK6 Krátkodobé (F.41) -11 566.00 5 616.00 - 305.95% 6 012.00 - 292.38%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 23 661.00 62 442.00 -62.11% -12 368.00 - 291.31%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -53 979.00 14 881.00 - 462.74% -15.00 359 760.00%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) -53 979.00 14 881.00 - 462.74% -15.00 359 760.00%
UK10 Kotované akcie (F.511) 16.00 -23.00 - 169.57% 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 36 412.00 13 795.00 163.95% 150.00 24 174.67%
UK12 Jiné účasti (F.519) -90 407.00 1 109.00 -8 252.12% - 165.00 54 692.12%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -69.00 - 199.00 -65.33% -71.00 -2.82%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) -61 453.00 -7 986.00 669.51% -21 896.00 180.66%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -28 254.00 -5 499.00 413.80% -13 034.00 116.77%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -33 199.00 -2 487.00 1 234.90% -8 862.00 274.62%
UK21 Čisté finanční transakce 315 430.00 - 104 430.00 - 402.05% 104 602.00 201.55%

Závazky, stavy, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 201 066.00 181 289.00 10.91% 196 591.00 2.28%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 13 713.00 12 641.00 8.48% 13 656.00 0.42%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 585.00 618.00 -5.34% 567.00 3.17%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 13 128.00 12 023.00 9.19% 13 089.00 0.30%
UK5 Půjčky (AF.4) 73 571.00 73 180.00 0.53% 75 946.00 -3.13%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 3 458.00 1 714.00 101.75% 2 121.00 63.04%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 70 113.00 71 466.00 -1.89% 73 825.00 -5.03%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 123.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (AF.8) 113 373.00 95 182.00 19.11% 106 635.00 6.32%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 52 146.00 29 819.00 74.88% 49 773.00 4.77%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 61 227.00 65 363.00 -6.33% 56 862.00 7.68%
UK12 Čistá finanční aktiva 379 368.00 369 799.00 2.59% 346 586.00 9.46%

Závazky, transakce, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 18 511.00 26 417.00 -29.93% 17 197.00 7.64%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 4.00 8.00 -50.00% 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) - 176.00 4.00 -4 500.00% 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 180.00 4.00 4 400.00% 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 20 784.00 29 094.00 -28.56% 19 841.00 4.75%
UK6 Krátkodobé (F.41) -2 032.00 -1 041.00 95.20% -1 968.00 3.25%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 22 816.00 30 135.00 -24.29% 21 809.00 4.62%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (F.8) -2 277.00 -2 685.00 -15.20% -2 644.00 -13.88%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 474.00 426.00 11.27% 484.00 -2.07%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -2 751.00 -3 111.00 -11.57% -3 128.00 -12.05%
UK12 Čisté finanční transakce 67 584.00 21 598.00 212.92% 62 541.00 8.06%

Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 214 102.00 -30 993.00 - 790.81% 93 366.00 129.31%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 77 608.00 -41 294.00 - 287.94% 50 713.00 53.03%
UK3 Oběživo (F.21) 333.00 - 141.00 - 336.17% - 332.00 - 200.30%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 77 275.00 -41 153.00 - 287.77% 51 045.00 51.39%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 18 528.00 -16 210.00 - 214.30% 22 369.00 -17.17%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 58 747.00 -24 943.00 - 335.52% 28 676.00 104.86%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -6 785.00 673.00 -1 108.17% 24 065.00 - 128.19%
UK8 Krátkodobé (F.31) -1 299.00 2 022.00 - 164.24% 2 911.00 - 144.62%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -5 486.00 -1 349.00 306.67% 21 154.00 - 125.93%
UK10 Půjčky (F.4) 87 736.00 27 626.00 217.58% 23 517.00 273.07%
UK11 Krátkodobé (F.41) 7 544.00 -3 615.00 - 308.69% 123.00 6 033.33%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 80 192.00 31 241.00 156.69% 23 394.00 242.79%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 17 161.00 -9 157.00 - 287.41% 16 653.00 3.05%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 4 701.00 -3 886.00 - 220.97% 16 321.00 -71.20%
UK15 Kotované akcie (F.511) - 636.00 - 800.00 -20.50% 897.00 - 170.90%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 10 501.00 2 434.00 331.43% 13 445.00 -21.90%
UK17 Jiné účasti (F.519) -5 164.00 -5 520.00 -6.45% 1 979.00 - 360.94%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 12 460.00 -5 271.00 - 336.39% 332.00 3 653.01%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 72.00 - 135.00 - 153.33% 270.00 -73.33%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 72.00 - 135.00 - 153.33% 270.00 -73.33%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -60.00 -58.00 3.45% -35.00 71.43%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 38 370.00 -8 648.00 - 543.69% -21 817.00 - 275.87%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 11 912.00 -3 330.00 - 457.72% 8 410.00 41.64%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 26 458.00 -5 318.00 - 597.52% -30 227.00 - 187.53%

Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 523 895.00 530 124.00 -1.18% 535 923.00 -2.24%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 72 811.00 60 429.00 20.49% 63 013.00 15.55%
UK3 Oběživo (AF.21) 8.00 109.00 -92.66% 9.00 -11.11%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 72 803.00 60 320.00 20.69% 63 004.00 15.55%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 17 286.00 14 326.00 20.66% 17 064.00 1.30%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 55 517.00 45 994.00 20.70% 45 940.00 20.85%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 267 376.00 277 975.00 -3.81% 282 388.00 -5.32%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 4 746.00 4 746.00 0.00 267.00 1 677.53%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 262 630.00 273 229.00 -3.88% 282 121.00 -6.91%
UK10 Půjčky (AF.4) 3 485.00 9 010.00 -61.32% 7 427.00 -53.08%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 1 226.00 6 636.00 -81.53% 5 710.00 -78.53%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 2 259.00 2 374.00 -4.84% 1 717.00 31.57%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 104 681.00 107 543.00 -2.66% 104 733.00 -0.05%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 18 243.00 18 502.00 -1.40% 16 839.00 8.34%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 5 379.00 5 474.00 -1.74% 5 460.00 -1.48%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 10 883.00 11 134.00 -2.25% 9 378.00 16.05%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 1 981.00 1 894.00 4.59% 2 001.00 -1.00%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 86 438.00 89 041.00 -2.92% 87 894.00 -1.66%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 40 281.00 39 487.00 2.01% 40 126.00 0.39%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 40 281.00 39 487.00 2.01% 40 126.00 0.39%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 024.00 819.00 25.03% 283.00 261.84%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 34 237.00 34 861.00 -1.79% 37 953.00 -9.79%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 12 762.00 12 933.00 -1.32% 17 570.00 -27.36%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 21 475.00 21 928.00 -2.07% 20 383.00 5.36%

Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -1 845.00 1 035.00 - 278.26% 44 012.00 - 104.19%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 12 434.00 -18 031.00 - 168.96% 26 192.00 -52.53%
UK3 Oběživo (F.21) - 101.00 99.00 - 202.02% -1 192.00 -91.53%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 12 535.00 -18 130.00 - 169.14% 27 384.00 -54.23%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 2 973.00 -4 327.00 - 168.71% 2 542.00 16.96%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 9 562.00 -13 803.00 - 169.27% 24 842.00 -61.51%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -8 813.00 11 371.00 - 177.50% 15 852.00 - 155.60%
UK8 Krátkodobé (F.31) 0.00 4 483.00 - 183.00 -
UK9 Dlouhodobé (F.32) -8 813.00 6 888.00 - 227.95% 15 669.00 - 156.24%
UK10 Půjčky (F.4) -5 525.00 5 535.00 - 199.82% 1 220.00 - 552.87%
UK11 Krátkodobé (F.41) -5 410.00 4 815.00 - 212.36% 1 017.00 - 631.96%
UK12 Dlouhodobé (F.42) - 115.00 720.00 - 115.97% 203.00 - 156.65%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -11.00 1 158.00 - 100.95% -1 600.00 -99.31%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 2 282.00 - 117.00 -2 050.43% -2 201.00 - 203.68%
UK15 Kotované akcie (F.511) - 141.00 -91.00 54.95% -2 256.00 -93.75%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 2 385.00 10.00 23 750.00% 1.00 238 400.00%
UK17 Jiné účasti (F.519) 38.00 -36.00 - 205.56% 54.00 -29.63%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -2 293.00 1 275.00 - 279.84% 601.00 - 481.53%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 794.00 179.00 343.58% 1 622.00 -51.05%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 794.00 179.00 343.58% 1 622.00 -51.05%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) - 167.00 -47.00 255.32% -13.00 1 184.62%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) - 557.00 870.00 - 164.02% 739.00 - 175.37%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 134.00 - 167.00 -19.76% 1 521.00 - 108.81%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 423.00 1 037.00 - 140.79% - 782.00 -45.91%

Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 580 434.00 551 088.00 5.33% 543 177.00 6.86%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 267 462.00 224 845.00 18.95% 229 102.00 16.74%
UK3 Oběživo (AF.21) 846.00 548.00 54.38% 795.00 6.42%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 266 616.00 224 297.00 18.87% 228 307.00 16.78%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 237 557.00 201 579.00 17.85% 203 295.00 16.85%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 29 059.00 22 718.00 27.91% 25 012.00 16.18%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 9 979.00 6 211.00 60.67% 9 739.00 2.46%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 2 755.00 431.00 539.21% 4 170.00 -33.93%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 7 224.00 5 780.00 24.98% 5 569.00 29.72%
UK10 Půjčky (AF.4) 26 098.00 37 771.00 -30.90% 23 461.00 11.24%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 25 648.00 37 410.00 -31.44% 21 012.00 22.06%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 450.00 361.00 24.65% 2 449.00 -81.63%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 205 036.00 211 090.00 -2.87% 210 239.00 -2.47%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 203 521.00 209 717.00 -2.95% 209 179.00 -2.70%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 4 044.00 5 252.00 -23.00% 2 484.00 62.80%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 179 674.00 183 003.00 -1.82% 185 987.00 -3.39%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 19 803.00 21 462.00 -7.73% 20 708.00 -4.37%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 1 515.00 1 373.00 10.34% 1 060.00 42.92%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 1 463.00 1 343.00 8.94% 1 266.00 15.56%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 1 463.00 1 343.00 8.94% 1 266.00 15.56%
UK21 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 171.00 171.00 0.00 0.00 -
UK22 Ostatní pohledávky (AF.8) 70 225.00 69 657.00 0.82% 69 370.00 1.23%
UK23 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 30 746.00 25 288.00 21.58% 29 884.00 2.88%
UK24 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 39 479.00 44 369.00 -11.02% 39 486.00 -0.02%

Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 049 199.00 5 967 139.00 1.38% 5 740 267.00 5.38%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 2 999 475.00 2 943 392.00 1.91% 2 846 905.00 5.36%
UK3 Oběživo (AF.21) 434 875.00 432 819.00 0.47% 412 855.00 5.33%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 2 564 600.00 2 510 573.00 2.15% 2 434 050.00 5.36%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 2 003 490.00 1 959 509.00 2.24% 1 822 020.00 9.96%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 561 110.00 551 064.00 1.82% 612 030.00 -8.32%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 154 051.00 161 500.00 -4.61% 189 232.00 -18.59%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 8 921.00 9 830.00 -9.25% 7 197.00 23.95%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 145 130.00 151 670.00 -4.31% 182 035.00 -20.27%
UK10 Půjčky (AF.4) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 995 807.00 1 967 024.00 1.46% 1 840 753.00 8.42%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 548 049.00 1 533 367.00 0.96% 1 450 761.00 6.71%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 65 528.00 71 756.00 -8.68% 61 849.00 5.95%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 422 420.00 424 467.00 -0.48% 397 978.00 6.14%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 1 060 101.00 1 037 144.00 2.21% 990 934.00 6.98%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 447 758.00 433 657.00 3.25% 389 992.00 14.81%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 735 348.00 733 012.00 0.32% 710 092.00 3.56%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 41 767.00 43 020.00 -2.91% 42 617.00 -1.99%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 273 625.00 277 148.00 -1.27% 279 004.00 -1.93%
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 419 956.00 412 844.00 1.72% 388 471.00 8.10%
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 105.00 107.00 -1.87% 116.00 -9.48%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 164 413.00 162 104.00 1.42% 153 169.00 7.34%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 95 255.00 95 542.00 -0.30% 96 632.00 -1.42%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 69 158.00 66 562.00 3.90% 56 537.00 22.32%

Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 2 694.00 -3 684.00 - 173.13% 8 930.00 -69.83%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 2 668.00 -2 737.00 - 197.48% 7 135.00 -62.61%
UK3 Oběživo (F.21) 9.00 20.00 -55.00% 27.00 -66.67%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 2 659.00 -2 757.00 - 196.45% 7 108.00 -62.59%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 2 474.00 -1 949.00 - 226.94% 6 858.00 -63.93%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 185.00 - 808.00 - 122.90% 250.00 -26.00%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 35.00 - 633.00 - 105.53% 1 797.00 -98.05%
UK8 Krátkodobé (F.31) -16.00 - 261.00 -93.87% 287.00 - 105.57%
UK9 Dlouhodobé (F.32) 51.00 - 372.00 - 113.71% 1 510.00 -96.62%
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 31.00 - 32.00 -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 31.00 - 32.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 176.00 111.00 58.56% 40.00 340.00%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 100.00 - 133.00 - 175.19% 44.00 127.27%
UK15 Kotované akcie (F.511) -39.00 21.00 - 285.71% 44.00 - 188.64%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 74.00 - 100.00 - 174.00% 0.00 -
UK17 Jiné účasti (F.519) 65.00 -54.00 - 220.37% 0.00 -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 76.00 244.00 -68.85% -4.00 -2 000.00%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 76.00 -13.00 - 684.62% 366.00 -79.23%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 76.00 -13.00 - 684.62% 366.00 -79.23%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) - 261.00 - 443.00 -41.08% - 440.00 -40.68%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 0.00 -1.00 - -3.00 -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 261.00 - 442.00 -40.95% - 437.00 -40.27%

Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 10 378 548.00 10 121 795.00 2.54% 10 344 411.00 0.33%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 21 899.00 22 203.00 -1.37% 25 414.00 -13.83%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 8 149.00 8 377.00 -2.72% 9 696.00 -15.96%
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 13 750.00 13 826.00 -0.55% 15 718.00 -12.52%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 4 242 825.00 4 009 825.00 5.81% 3 919 640.00 8.25%
UK6 Oběživo (AF.21) 46 809.00 52 138.00 -10.22% 50 001.00 -6.38%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 196 016.00 3 957 687.00 6.02% 3 869 639.00 8.43%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 1 298 266.00 1 401 297.00 -7.35% 1 389 819.00 -6.59%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 897 750.00 2 556 390.00 13.35% 2 479 820.00 16.85%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 2 360 610.00 2 402 019.00 -1.72% 2 739 476.00 -13.83%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 47 111.00 45 809.00 2.84% 185 139.00 -74.55%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 313 499.00 2 356 210.00 -1.81% 2 554 337.00 -9.43%
UK13 Půjčky (AF.4) 3 205 772.00 3 123 789.00 2.62% 3 099 900.00 3.42%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 414 390.00 365 832.00 13.27% 411 737.00 0.64%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 791 382.00 2 757 957.00 1.21% 2 688 163.00 3.84%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 385 349.00 406 652.00 -5.24% 405 084.00 -4.87%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 371 432.00 392 953.00 -5.48% 388 819.00 -4.47%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 255 777.00 265 854.00 -3.79% 257 966.00 -0.85%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 95 754.00 101 017.00 -5.21% 97 119.00 -1.41%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 19 901.00 26 082.00 -23.70% 33 734.00 -41.01%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 13 917.00 13 699.00 1.59% 16 265.00 -14.44%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 20 280.00 21 193.00 -4.31% 20 282.00 -0.01%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 20 280.00 21 193.00 -4.31% 20 282.00 -0.01%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 89 403.00 94 126.00 -5.02% 93 597.00 -4.48%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 52 410.00 41 988.00 24.82% 41 018.00 27.77%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 33 857.00 25 583.00 32.34% 24 856.00 36.21%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 18 553.00 16 405.00 13.09% 16 162.00 14.79%

OCP celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 26 370 089.00 24 599 271.00 7.20% 28 091 802.00 -6.13%
UK2 1. Závazky celkem 22 674 907.00 21 114 357.00 7.39% 24 426 913.00 -7.17%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 1 089 915.00 1 251 778.00 -12.93% 1 589 416.00 -31.43%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 80 777.00 89 861.00 -10.11% 97 910.00 -17.50%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 136 059.00 89 679.00 51.72% 212 130.00 -35.86%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 421 078.00 377 116.00 11.66% 373 536.00 12.73%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 452 001.00 695 121.00 -34.98% 905 840.00 -50.10%
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 920 901.00 821 804.00 12.06% 762 991.00 20.70%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 920 901.00 821 804.00 12.06% 762 991.00 20.70%
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 19 956 630.00 18 239 013.00 9.42% 21 246 998.00 -6.07%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 923 866.00 1 488 452.00 -37.93% 1 583 906.00 -41.67%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 164 629.00 138 156.00 19.16% 203 284.00 -19.02%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 18 868 135.00 16 612 405.00 13.58% 19 459 808.00 -3.04%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 9.00 165.00 -94.55% 25.00 -64.00%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 77 950.00 86 799.00 -10.19% 70 126.00 11.16%
UK20 1.7. Daňové závazky 33 923.00 34 978.00 -3.02% 27 354.00 24.01%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 595 579.00 679 819.00 -12.39% 730 003.00 -18.41%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 695 182.00 3 484 914.00 6.03% 3 664 889.00 0.83%
UK25 2.1. Základní kapitál 1 332 084.00 1 311 884.00 1.54% 1 306 884.00 1.93%
UK26 2.2. Emisní ážio 1 195.00 1 195.00 0.00 1 195.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 1 768.00 1 636.00 8.07% 1 636.00 8.07%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 711.00 -2 226.00 -68.06% 30 501.00 - 102.33%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 1 966 969.00 1 145 028.00 71.78% 1 844 565.00 6.64%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 17 955.00 17 889.00 0.37% 15 666.00 14.61%
UK32 2.8. Rezervní fondy 225 284.00 225 264.00 0.01% 228 456.00 -1.39%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 150 638.00 784 244.00 -80.79% 235 986.00 -36.17%

Investiční společnosti s asset managementem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 1 108 072.00 1 019 459.00 8.69% 850 819.00 30.24%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 1 108 072.00 1 019 459.00 8.69% 827 899.00 33.84%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 1 108 072.00 1 019 459.00 8.69% 827 899.00 33.84%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 532 564.00 532 564.00 0.00 532 564.00 0.00
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 388 619.00 361 312.00 7.56% 200 949.00 93.39%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 240 609.00 179 548.00 34.01% 135 629.00 77.40%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -53 720.00 -53 966.00 -0.46% -41 243.00 30.25%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 0.00 0.00 - 22 920.00 -
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP nebanky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 8 210 840.00 - 9 012 403.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 7 884 842.00 - 8 825 457.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 7 206 912.00 - 8 288 792.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 8 849.00 - 4 394.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 7 190 886.00 - 8 269 769.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 7 159.00 - 14 614.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 18.00 - 14.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 677 930.00 - 536 665.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 313 895.00 - 298 026.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 329 319.00 - 222 093.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 21 158.00 - 25.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 13 230.00 - 16 254.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 327.00 - 267.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 325 998.00 - 186 947.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 79 909.00 - 114 653.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 225 154.00 - 72 287.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 20 592.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 342.00 - 7.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Pobočky zahraničních OCP (nebanky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 3 104.00 - 2 620.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 3 104.00 - 2 620.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 3 104.00 - 2 620.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 3 081.00 - 2 572.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 23.00 - 48.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Investiční společnosti s asset managementem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 1 376 553.00 - 938 356.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 1 375 902.00 - 938 356.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 1 375 902.00 - 938 356.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 1 046.00 - 1 079.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 1 368 390.00 - 932 088.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 6 466.00 - 5 190.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 651.00 - 0.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 650.00 - 0.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 1.00 - 0.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky 44 168.00 42 390.00 4.19% 45 215.00 -2.32%
UK2 Finanční instituce 29 068.00 40 649.00 -28.49% 43 079.00 -32.52%
UK3 Vládní instituce 24 051.00 23 811.00 1.01% 42 380.00 -43.25%
UK4 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem 0.00 30.00 - 30.00 -
UK5 Rezidenti 97 287.00 106 880.00 -8.98% 130 704.00 -25.57%
UK6 Nerezidenti 60 299.00 58 360.00 3.32% 64 837.00 -7.00%
UK7 Celkem 157 586.00 165 240.00 -4.63% 195 541.00 -19.41%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů