Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.70 2.50 8.00% 1.80 50.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.20 3.30 -3.03% 3.70 -13.51%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.74 1.66 4.82% 0.55 216.36%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 44 610.00 30 579.00 45.88% 46 638.00 -4.35%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.01 2.01 0.00 0.90 123.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 208 357.20 3 230 239.10 -0.68% 3 130 156.80 2.50%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 306 000.00 254 953.00 20.02% 301 027.00 1.65%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 245 228.00 281 602.00 -12.92% 269 082.00 -8.86%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 24 398.00 9 725.00 150.88% 31 945.00 -23.62%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.01 3.31 -9.06% 2.24 34.38%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 33 840.00 31 516.00 7.37% 31 661.00 6.88%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 094.30 4 070.10 0.59% 4 057.20 0.91%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 379.00 8 186.00 2.36% 8 182.00 2.41%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 10 564.00 8 391.00 25.90% 8 794.00 20.13%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 25 016.90 -3 065.30 - 916.13% 34 999.80 -28.52%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 373 664.10 348 147.30 7.33% 365 664.10 2.19%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 348 647.20 351 212.60 -0.73% 330 664.30 5.44%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 28 498.20 12 132.60 134.89% 39 321.70 -27.53%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 345 886.90 305 694.90 13.15% 341 425.00 1.31%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 317 388.70 293 562.30 8.12% 302 103.30 5.06%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo 3 150.70 -24 798.00 - 112.71% 988.60 218.70%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 24 439.80 18 944.80 29.01% 21 484.20 13.76%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 21 289.10 43 742.80 -51.33% 20 495.50 3.87%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -6 631.90 9 600.10 - 169.08% -5 310.50 24.88%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 3 337.40 23 507.70 -85.80% 2 754.90 21.14%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 969.40 13 907.50 -28.32% 8 065.40 23.61%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 0.00 2 042.70 - 0.00 -
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 0.00 27 447.50 - 0.00 -
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 25 404.70 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 5 339.20 21 785.10 -75.49% 27 069.90 -80.28%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 11 380.50 -7 236.20 - 257.27% -30 882.30 - 136.85%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 6 041.20 -29 021.20 - 120.82% -57 952.10 - 110.42%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -3 118.40 -13 634.90 -77.13% -7 121.90 -56.21%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 9 635.50 11 536.30 -16.48% -25 917.00 - 137.18%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 12 753.80 25 171.20 -49.33% -18 795.10 - 167.86%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 58 127.90 - 131 611.70 - 144.17% 234 247.00 -75.19%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 631.80 -5 778.90 - 110.93% -2 787.00 - 122.67%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -57 496.00 125 832.80 - 145.69% - 237 034.00 -75.74%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -2 090.00 2 459.70 - 184.97% -1 040.50 100.86%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -4 827.70 -3 635.20 32.80% -2 042.70 136.34%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 737.70 -6 094.90 -55.08% -1 002.20 173.17%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo -44 660.60 145 328.00 - 130.73% - 188 665.00 -76.33%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 8 860.60 -28 602.20 - 130.98% 10 214.20 -13.25%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 53 521.20 - 173 930.20 - 130.77% 198 879.20 -73.09%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -2 919.70 19 243.90 - 115.17% -10 349.70 -71.79%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -2 919.70 19 243.90 - 115.17% -10 349.70 -71.79%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 25 016.90 -1 022.50 -2 546.64% 34 999.80 -28.52%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 5 339.20 21 785.10 -75.49% 27 069.90 -80.28%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -19 677.70 22 807.60 - 186.28% -7 930.00 148.14%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 5 339.20 21 785.10 -75.49% 27 069.90 -80.28%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 11 380.50 -7 236.20 - 257.27% -30 882.30 - 136.85%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 6 041.20 -29 021.20 - 120.82% -57 952.10 - 110.42%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -3 118.40 -13 634.90 -77.13% -7 121.90 -56.21%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 9 635.50 11 536.30 -16.48% -25 917.00 - 137.18%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 12 753.80 25 171.20 -49.33% -18 795.10 - 167.86%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -1 812.00 -1 373.00 31.97% 38 700.40 - 104.68%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 717.90 4 811.70 -85.08% 748.50 -4.09%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 2 530.00 6 185.00 -59.09% -37 952.00 - 106.67%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -6 802.00 -6 802.00 0.00 -8 979.00 -24.25%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 6 278.00 6 278.00 0.00 3 589.00 74.92%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 13 080.00 13 080.00 0.00 12 568.00 4.07%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 5 496.00 -5 460.00 - 200.66% -36 843.00 - 114.92%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 2 640.00 447.00 490.60% -30 254.00 - 108.73%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva -2 856.00 5 907.00 - 148.35% 6 589.00 - 143.34%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 58 128.00 - 131 612.00 - 144.17% 234 247.00 -75.19%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 632.00 -5 779.00 - 110.94% -2 787.00 - 122.68%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -57 496.00 125 833.00 - 145.69% - 237 034.00 -75.74%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -1 865.00 4 887.00 - 138.16% 1 525.00 - 222.29%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 752.00 -3 471.00 - 121.67% 1 525.00 -50.69%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 2 617.00 -8 358.00 - 131.31% 0.00 -
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 59 993.00 - 136 499.00 - 143.95% 232 722.00 -74.22%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 120.00 -2 308.00 -94.80% -4 312.00 -97.22%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -60 113.00 134 191.00 - 144.80% - 237 034.00 -74.64%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 75 139.00 - 139 078.00 - 154.03% 230 255.00 -67.37%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 148.00 -1 461.00 - 110.13% -4 779.00 - 103.10%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -74 991.00 137 617.00 - 154.49% - 235 034.00 -68.09%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -15 387.00 3 027.00 - 608.33% 2 000.00 - 869.35%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -27.00 -2 127.00 -98.73% 0.00 -
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 15 361.00 -5 154.00 - 398.04% -2 000.00 - 868.05%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo 241.00 - 448.00 - 153.79% 467.00 -48.39%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 241.00 1 280.00 - 118.83% 467.00 - 151.61%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva - 482.00 1 728.00 - 127.89% 0.00 -
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -2 090.00 2 460.00 - 184.96% -1 041.00 100.77%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -4 828.00 -3 635.00 32.82% -2 043.00 136.32%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 738.00 -6 095.00 -55.08% -1 002.00 173.25%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo -44 661.00 145 328.00 - 130.73% - 188 665.00 -76.33%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 8 861.00 -28 602.00 - 130.98% 10 214.00 -13.25%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 53 521.00 - 173 930.00 - 130.77% 198 879.00 -73.09%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -2 920.00 19 244.00 - 115.17% -10 350.00 -71.79%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -2 920.00 19 244.00 - 115.17% -10 350.00 -71.79%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 5 339.00 21 785.00 -75.49% 27 070.00 -80.28%

OCP nebanky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 23 312 330.00 24 572 462.00 -5.13% 24 140 873.00 -3.43%
UK2 1. Závazky celkem 19 595 229.00 21 021 287.00 -6.78% 20 647 485.00 -5.10%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 1 146 419.00 1 122 241.00 2.15% 1 187 075.00 -3.42%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 81 825.00 122 932.00 -33.44% 90 091.00 -9.18%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 77 188.00 134 013.00 -42.40% 89 679.00 -13.93%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 295 820.00 237 602.00 24.50% 93 504.00 216.37%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 691 586.00 627 694.00 10.18% 913 800.00 -24.32%
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 886 479.00 961 761.00 -7.83% 821 804.00 7.87%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 886 479.00 961 761.00 -7.83% 821 804.00 7.87%
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 16 898 961.00 18 290 855.00 -7.61% 17 959 544.00 -5.91%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 1 500 362.00 1 670 405.00 -10.18% 1 500 131.00 0.02%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 99 691.00 95 533.00 4.35% 138 156.00 -27.84%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 15 298 908.00 16 524 917.00 -7.42% 16 321 257.00 -6.26%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 1 589.00 1 816.00 -12.50% 165.00 863.03%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 58 152.00 61 674.00 -5.71% 81 726.00 -28.85%
UK20 1.7. Daňové závazky 12 972.00 6 713.00 93.24% 34 081.00 -61.94%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 590 657.00 576 228.00 2.50% 563 090.00 4.90%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 717 101.00 3 551 175.00 4.67% 3 493 387.00 6.40%
UK25 2.1. Základní kapitál 1 331 884.00 1 331 884.00 0.00 1 311 884.00 1.52%
UK26 2.2. Emisní ážio 1 195.00 1 195.00 0.00 1 195.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 1 768.00 1 768.00 0.00 1 636.00 8.07%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 710.00 1 953.00 -12.44% -2 226.00 - 176.82%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 1 383 247.00 1 428 245.00 -3.15% 1 146 493.00 20.65%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 17 889.00 17 889.00 0.00 17 889.00 0.00
UK32 2.8. Rezervní fondy 228 477.00 225 477.00 1.33% 225 261.00 1.43%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 750 932.00 542 765.00 38.35% 791 256.00 -5.10%

Pobočky zahraničních OCP (nebanky) (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 377 407.00 370 758.00 1.79% 450 167.00 -16.16%
UK2 1. Závazky celkem 386 844.00 388 408.00 -0.40% 466 084.00 -17.00%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 260 272.00 255 467.00 1.88% 338 517.00 -23.11%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 260 272.00 255 467.00 1.88% 283 612.00 -8.23%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 54 905.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 8 073.00 8 374.00 -3.59% 4 658.00 73.31%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 8 073.00 8 374.00 -3.59% 4 658.00 73.31%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 5 714.00 5 393.00 5.95% 5 204.00 9.80%
UK20 1.7. Daňové závazky 1 067.00 640.00 66.72% 961.00 11.03%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 111 718.00 118 533.00 -5.75% 116 744.00 -4.31%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem -9 437.00 -17 650.00 -46.53% -15 917.00 -40.71%
UK25 2.1. Základní kapitál 200.00 200.00 0.00 0.00 -
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -13 922.00 -15 757.00 -11.65% -1 465.00 850.31%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 101.00 95.00 6.32% 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 23.00 23.00 0.00 3.00 666.67%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 4 161.00 -2 211.00 - 288.20% -14 455.00 - 128.79%

Investiční společnosti s asset managementem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 1 117 952.00 1 132 510.00 -1.29% 1 019 459.00 9.66%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 1 117 952.00 1 132 510.00 -1.29% 1 019 459.00 9.66%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 1 117 952.00 1 132 510.00 -1.29% 1 019 459.00 9.66%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 532 564.00 532 564.00 0.00 532 564.00 0.00
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 470 147.00 473 016.00 -0.61% 361 312.00 30.12%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 183 103.00 179 548.00 1.98% 179 548.00 1.98%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -67 863.00 -52 619.00 28.97% -53 966.00 25.75%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP Celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 14 905 561.00 14 330 290.00 4.01% 13 516 874.00 10.27%
UK2 z toho: OCP dle čl. 95 (2) a čl. 98 CRR 3 185 046.00 3 404 258.00 -6.44% 3 082 774.00 3.32%
UK3 z toho: OCP dle čl. 96 (2) a čl. 98 CRR 872 135.00 929 474.00 -6.17% 813 183.00 7.25%
UK4 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 6 326 653.00 6 027 777.00 4.96% 6 316 741.00 0.16%
UK5 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 6 326 653.00 6 027 777.00 4.96% 6 316 741.00 0.16%
UK6 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 15 823.00 17 562.00 -9.90% 5 311.00 197.93%
UK7 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 117.00 -
UK8 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 51.00 -
UK9 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.6. Expozice vůči institucím 2 215 228.00 2 265 131.00 -2.20% 2 188 590.00 1.22%
UK12 1.1.7. Expozice vůči podnikům 1 992 992.00 1 598 200.00 24.70% 1 836 077.00 8.55%
UK13 1.1.8. Expozice vůči retailu 237 540.00 343 076.00 -30.76% 350 721.00 -32.27%
UK14 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.10. Expozice v selhání 4 475.00 3 496.00 28.00% 5 779.00 -22.56%
UK16 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 55 930.00 53 263.00 5.01% 37 252.00 50.14%
UK19 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 211 338.00 220 036.00 -3.95% 139 931.00 51.03%
UK20 1.1.15. Akcie 289 148.00 290 946.00 -0.62% 254 543.00 13.59%
UK21 1.1.16. Ostatní expozice 1 304 178.00 1 236 067.00 5.51% 1 498 370.00 -12.96%
UK22 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2. Vypořádací riziko 1 204.00 40 298.00 -97.01% 41.00 2 836.59%
UK24 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 1 346 247.00 1 377 752.00 -2.29% 1 055 846.00 27.50%
UK25 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 4 513 927.00 4 568 840.00 -1.20% 4 164 228.00 8.40%
UK26 5. Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů 2 701 647.00 2 304 109.00 17.25% 1 967 620.00 37.31%
UK27 6. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 11 518.00 11 514.00 0.03% 12 398.00 -7.10%
UK28 7. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 4 366.00 0.00 - 0.00 -
UK29 8. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP nebanky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Obhospodařované prostředky celkem (mil. Kč)</b> 188 562.00 199 087.00 -5.29% 226 611.00 -16.79%
UK2 1.1. Investiční cenné papíry celkem 115 420.00 118 095.00 -2.27% 133 436.00 -13.50%
UK3 1.1.1. Akcie 14 328.00 15 650.00 -8.45% 18 713.00 -23.43%
UK4 1.1.2. Dluhopisy 101 093.00 102 445.00 -1.32% 114 723.00 -11.88%
UK5 1.1.3. Ostaní investiční cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.2. Cenné papíry kolektivního investování 49 297.00 54 064.00 -8.82% 69 549.00 -29.12%
UK7 1.3. Nástroje peněžního trhu celkem 546.00 560.00 -2.50% 558.00 -2.15%
UK8 1.4. Ostatní investiční nástroje celkem 49.00 -17.00 - 388.24% 61.00 -19.67%
UK9 1.4.1. opce -15.00 -4.00 275.00% -14.00 7.14%
UK10 1.4.2. forwardy 45.00 22.00 104.55% -14.00 - 421.43%
UK11 1.4.3. futures 5.00 -12.00 - 141.67% -3.00 - 266.67%
UK12 1.4.4. swapy 14.00 -23.00 - 160.87% 18.00 -22.22%
UK13 1.4.5. jiné proměnné termínované kontrakty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.4.6. Ostatní nástroje (jinde nedefinované) 0.00 0.00 - 72.00 -
UK15 1.5. Peněžní prostředky celkem 23 249.00 26 384.00 -11.88% 23 007.00 1.05%
UK16 <b>Počet zákazníků celkem</b> 341 623.00 321 532.00 6.25% 589 824.00 -42.08%
UK17 <b>Majetek zákazníků (mil. Kč)</b> 423 235.00 382 502.00 10.65% 367 730.00 15.09%

Pobočky zahraničních OCP (nebanky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Obhospodařované prostředky celkem (mil. Kč)</b> 864.00 915.00 -5.57% 1 126.00 -23.27%
UK2 1.1. Investiční cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.2. Dluhopisy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.3. Ostaní investiční cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.2. Cenné papíry kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.3. Nástroje peněžního trhu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.4. Ostatní investiční nástroje celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.4.1. opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.4.2. forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.4.3. futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.4.4. swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.4.5. jiné proměnné termínované kontrakty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.4.6. Ostatní nástroje (jinde nedefinované) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.5. Peněžní prostředky celkem 864.00 915.00 -5.57% 1 126.00 -23.27%
UK16 <b>Počet zákazníků celkem</b> 25 057.00 24 268.00 3.25% 17 154.00 46.07%
UK17 <b>Majetek zákazníků (mil. Kč)</b> 2 248.00 2 584.00 -13.00% 2 134.00 5.34%

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 20 240 667.00 20 625 860.00 -1.87% 23 080 751.00 -12.30%
UK2 1. Závazky celkem 16 584 614.00 17 092 856.00 -2.97% 19 479 136.00 -14.86%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 4 709.00 3 248.00 44.98% 128 338.00 -96.33%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 4 709.00 3 248.00 44.98% 19 057.00 -75.29%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 109 281.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 16 000 584.00 16 582 546.00 -3.51% 19 107 380.00 -16.26%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 15 922 691.00 16 553 778.00 -3.81% 18 993 252.00 -16.17%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 77 892.00 28 768.00 170.76% 114 128.00 -31.75%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 9 816.00 8 580.00 14.41% 12 251.00 -19.88%
UK20 1.7. Daňové závazky 7 927.00 8 385.00 -5.46% 8 845.00 -10.38%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 561 578.00 490 097.00 14.59% 222 322.00 152.60%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 656 053.00 3 533 004.00 3.48% 3 601 615.00 1.51%
UK25 2.1. Základní kapitál 3 765 400.00 3 715 660.00 1.34% 3 563 657.00 5.66%
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období - 251 925.00 - 250 656.00 0.51% 3 373.00 -7 568.87%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění -1 197.00 -1 197.00 0.00 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 143 102.00 143 192.00 -0.06% 114 984.00 24.45%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 673.00 -73 995.00 - 100.91% -80 398.00 - 100.84%

Rizikové expozice (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 16 644 725.00 17 225 787.00 -3.37% 18 239 232.00 -8.74%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 15 046 796.00 15 636 585.00 -3.77% 16 606 495.00 -9.39%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 15 046 796.00 15 636 585.00 -3.77% 16 606 495.00 -9.39%
UK4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 711.00 755.00 -5.83% 39.00 1 723.08%
UK5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Expozice vůči institucím 425 186.00 404 489.00 5.12% 627 540.00 -32.25%
UK10 1.1.7. Expozice vůči podnikům 7 146 951.00 7 564 657.00 -5.52% 9 320 113.00 -23.32%
UK11 1.1.8. Expozice vůči retailu 176 516.00 188 971.00 -6.59% 580 714.00 -69.60%
UK12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 238 165.00 351 650.00 -32.27% 592 292.00 -59.79%
UK13 1.1.10. Expozice v selhání 4 278 845.00 4 398 005.00 -2.71% 3 076 210.00 39.09%
UK14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 1 184 130.00 1 205 827.00 -1.80% 1 335 411.00 -11.33%
UK15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.16. Ostatní expozice 1 596 292.00 1 522 230.00 4.87% 1 074 175.00 48.61%
UK20 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 130 623.00 121 896.00 7.16% 135 717.00 -3.75%
UK22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 1 467 306.00 1 467 306.00 0.00 1 496 609.00 -1.96%
UK23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 0.00 0.00 - 410.00 -
UK24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 0.00 - 46 372 652.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 0.00 - 7 264 692.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 32 711.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 8 115.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 15 222.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 9 374.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 7 231 981.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 171 108.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 6 970 560.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 88 941.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 1 371.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 39 107 960.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 27 510.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 39 065 915.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 14 535.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Pobočky zahraničních OCP (nebanky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 0.00 - 3 104.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 0.00 - 3 104.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 3 104.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 3 081.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 23.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Investiční společnosti s asset managementem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b> 0.00 0.00 - 1 376 553.00 -
UK2 <b>1. Objem obchodů s CP pro zákazníky celkem</b> 0.00 0.00 - 1 375 902.00 -
UK3 1.1. V rámci obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 1 375 902.00 -
UK4 1.1.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 1 046.00 -
UK5 1.1.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 1 368 390.00 -
UK6 1.1.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 6 466.00 -
UK8 1.1.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>2. Objem obchodů s CP na vlastní účet</b> 0.00 0.00 - 651.00 -
UK16 2.1. Akcie a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2. Dluhopisy a obdobné CP obchodované na KT 0.00 0.00 - 650.00 -
UK18 2.3. CP opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 2.4. CP kolektivního investování 0.00 0.00 - 1.00 -
UK20 2.5. Nástroje peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -

Pobočky zahraničních OCP (nebanky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 26.57 21.89 21.38% 12.53 112.05%
UK2 2. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.28 -4.93 - 105.68% 0.00 -
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 4. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 24.20 21.52 12.45% 14.83 63.18%
UK5 5. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 91.08 98.32 -7.36% 118.32 -23.02%

Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pojištěné pohledávky z vkladů 15 483 042.00 16 204 025.00 -4.45% 18 358 942.00 -15.66%
UK2 Kryté pohledávky z vkladů 12 630 885.00 13 089 158.00 -3.50% 14 727 340.00 -14.24%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 102.60 102.20 0.39% 101.40 1.18%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 107.90 107.70 0.19% 104.10 3.65%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.30 102.00 0.29% 101.70 0.59%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 103.20 102.70 0.49% 99.30 3.93%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.00 101.90 0.10% 101.20 0.79%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.30 99.40 1.91% 101.50 -0.20%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.30 100.50 -0.20% 100.80 -0.50%
UK3 H50 Vodní doprava 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 101.00 98.00 3.06% 100.30 0.70%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 101.00 100.10 0.90% 105.30 -4.08%
UK6 J58 Vydavatelské služby 99.80 101.10 -1.29% 99.60 0.20%
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 99.90 0.10%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.30 102.40 -2.05% 100.10 0.20%
UK9 J63 Informační služby 100.60 100.90 -0.30% 100.00 0.60%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.30 99.80 0.50% 100.10 0.20%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 102.00 100.20 1.80% 103.40 -1.35%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.40 100.40 0.00 102.60 -2.14%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.50 99.50 2.01% 101.00 0.49%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 102.50 106.10 -3.39% 100.00 2.50%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 101.20 99.30 1.91% 99.30 1.91%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 108.50 84.20 28.86% 107.10 1.31%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 99.60 100.30 -0.70% 100.80 -1.19%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 102.50 100.10 2.40% 100.50 1.99%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 102.60 102.90 -0.29% 109.30 -6.13%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 102.30 99.70 2.61% 106.00 -3.49%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 101.40 100.00 1.40% 102.60 -1.17%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 99.80 100.00 -0.20% 100.20 -0.40%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 102.40 102.70 -0.29% 102.20 0.20%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 101.50 102.00 -0.49% 101.30 0.20%
UK3 H50 Vodní doprava 90.10 90.10 0.00 99.80 -9.72%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 99.00 98.30 0.71% 97.50 1.54%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 102.30 106.60 -4.03% 105.30 -2.85%
UK6 J58 Vydavatelské služby 101.70 101.50 0.20% 103.30 -1.55%
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 99.90 0.10% 99.20 0.81%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 102.80 102.60 0.19% 102.10 0.69%
UK9 J63 Informační služby 102.90 102.30 0.59% 100.00 2.90%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.60 100.40 0.20% 99.90 0.70%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 107.00 108.40 -1.29% 103.40 3.48%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 101.10 103.30 -2.13% 102.90 -1.75%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.20 100.70 0.50% 102.90 -1.65%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 107.50 104.80 2.58% 100.60 6.86%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 102.70 100.80 1.88% 103.30 -0.58%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 105.80 104.40 1.34% 101.60 4.13%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 99.70 100.90 -1.19% 101.70 -1.97%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 103.60 101.70 1.87% 99.70 3.91%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 106.80 113.80 -6.15% 115.50 -7.53%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.40 108.20 -3.51% 108.10 -3.42%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 104.60 105.80 -1.13% 105.70 -1.04%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 101.40 101.80 -0.39% 101.50 -0.10%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 500 503.00 363 227.00 37.79% 327 941.00 52.62%
UK2 1. Úrokové výnosy 794 596.00 611 566.00 29.93% 507 083.00 56.70%
UK3 2. Úrokové náklady 260 046.00 205 446.00 26.58% 218 250.00 19.15%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 74 185.00 57 498.00 29.02% 67 289.00 10.25%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 35 170.00 18 194.00 93.31% 21 239.00 65.59%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z - 160 824.00 - 137 485.00 16.98% -70 338.00 128.64%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 244.00 -2 185.00 - 111.17% 41 337.00 -99.41%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 62 759.00 47 635.00 31.75% 21 504.00 191.85%
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 884.00 539.00 64.01% 72.00 1 127.78%
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 45 286.00 18 440.00 145.59% 12 853.00 252.34%
UK16 15. Ostatní provozní náklady 21 411.00 9 143.00 134.18% 12 370.00 73.09%
UK17 16. Správní náklady 599 360.00 454 573.00 31.85% 384 229.00 55.99%
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 348 305.00 257 853.00 35.08% 194 875.00 78.73%
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 251 055.00 196 719.00 27.62% 189 354.00 32.58%
UK20 17. Odpisy 42 919.00 33 211.00 29.23% 14 262.00 200.93%
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -2 154.00 -3 113.00 -30.81% 1 725.00 - 224.87%
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem - 100 503.00 -47 220.00 112.84% 3 680.00 -2 831.06%
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování - 100 503.00 -47 220.00 112.84% 3 680.00 -2 831.06%
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> -39 119.00 -74 225.00 -47.30% -75 955.00 -48.50%
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností -39 792.00 - 229.00 17 276.42% 4 443.00 - 995.61%
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 673.00 -73 995.00 - 100.91% -80 398.00 - 100.84%
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 673.00 -73 995.00 - 100.91% -80 398.00 - 100.84%

OCP celkem (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 25.30 26.35 -3.98% 25.57 -1.06%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 3 100 444.00 3 131 629.00 -1.00% 2 847 323.00 8.89%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 25.30 26.35 -3.98% 25.57 -1.06%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 876 860.00 2 916 675.00 -1.36% 2 644 570.00 8.78%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 25.43 26.49 -4.00% 25.71 -1.09%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 598 748.00 2 650 069.00 -1.94% 2 394 233.00 8.54%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 244 643.00 300 439.00 -18.57% 278 621.00 -12.20%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 229 331.00 261 271.00 -12.22% 246 369.00 -6.92%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 15 312.00 14 705.00 4.13% 8 175.00 87.30%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 0.00 0.00 - 0.00 -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies