Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 4.10 3.40 20.59% 3.30 24.24%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.40 2.20 9.09% 1.80 33.33%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.75 0.50 50.00% 0.25 200.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.60 3.70 -2.70% 3.80 -5.26%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 101.20 101.60 -0.39% 99.70 1.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.24 0.84 47.62% 0.04 3 000.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) 185 014.00 164 260.00 12.63% 181 454.00 1.96%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.94 0.69 36.23% 0.34 176.47%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 679 138.20 3 597 570.40 2.27% 3 507 435.20 4.90%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 299 809.00 341 123.00 -12.11% 287 543.00 4.27%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 294 663.00 332 976.00 -11.51% 261 691.00 12.60%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 5 146.00 8 147.00 -36.84% 25 852.00 -80.09%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 1.49 1.34 11.19% 1.84 -19.02%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.20 2.12 3.77% 2.23 -1.35%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 7.53 7.31 3.01% 8.11 -7.15%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 38 275.00 35 329.00 8.34% 34 382.00 11.32%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 984.40 3 958.30 0.66% 3 955.60 0.73%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) - 347 951.00 17 859.00 -2 048.32% 17 859.00 -2 048.32%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 336 688.00 2 395 340.00 -2.45% 2 395 340.00 -2.45%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 684 639.00 2 377 481.00 12.92% 2 377 481.00 12.92%
UK1 Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 8 758 825.00 8 703 987.00 0.63% 8 379 161.00 4.53%
UK2 1. Závazky celkem 8 060 335.00 8 032 226.00 0.35% 7 729 282.00 4.28%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 145 162.00 132 059.00 9.92% 159 807.00 -9.16%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 89 852.00 93 412.00 -3.81% 135 573.00 -33.72%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 12 753.00 12 060.00 5.75% 7 759.00 64.36%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 41 562.00 25 159.00 65.20% 12 344.00 236.70%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 994.00 1 426.00 -30.29% 4 129.00 -75.93%
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 1.00 2.00 -50.00% 1.00 0.00
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 24 749.00 28 843.00 -14.19% 37 130.00 -33.34%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 963.00 3 435.00 -71.97% 4 657.00 -79.32%
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 23 785.00 25 400.00 -6.36% 32 472.00 -26.75%
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1.00 8.00 -87.50% 1.00 0.00
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 7 776 427.00 7 757 743.00 0.24% 7 354 826.00 5.73%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 6 819 434.00 6 815 933.00 0.05% 6 570 809.00 3.78%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 887 564.00 873 449.00 1.62% 732 047.00 21.24%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 69 429.00 68 361.00 1.56% 51 971.00 33.59%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 36 115.00 39 660.00 -8.94% 56 029.00 -35.54%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -15 193.00 -10 567.00 43.78% 29 353.00 - 151.76%
UK19 1.6. Rezervy 14 240.00 16 807.00 -15.27% 13 660.00 4.25%
UK20 1.7. Daňové závazky 1 083.00 1 136.00 -4.67% 2 450.00 -55.80%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 77 752.00 66 545.00 16.84% 76 027.00 2.27%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 698 490.00 671 762.00 3.98% 649 640.00 7.52%
UK25 2.1. Základní kapitál 116 052.00 111 081.00 4.48% 112 482.00 3.17%
UK26 2.2. Emisní ážio 59 264.00 59 264.00 0.00 59 264.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 25 071.00 24 199.00 3.60% 23 104.00 8.51%
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 2 209.00 2 776.00 -20.43% 2 382.00 -7.26%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 808.00 - 336.00 140.48% 9 291.00 - 108.70%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 389 089.00 392 691.00 -0.92% 343 575.00 13.25%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 568.00 571.00 -0.53% 586.00 -3.07%
UK32 2.8. Rezervní fondy 76 898.00 71 637.00 7.34% 73 270.00 4.95%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 916.00 - 925.00 -0.97% - 898.00 2.00%
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 31 063.00 10 804.00 187.51% 26 584.00 16.85%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 5 545 916.00 5 512 561.00 0.60% 5 313 705.00 4.37%
UK2 1. Závazky celkem 5 096 274.00 5 075 524.00 0.41% 4 894 305.00 4.13%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 121 835.00 109 666.00 11.10% 132 656.00 -8.16%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 73 975.00 77 187.00 -4.16% 111 634.00 -33.73%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 5 450.00 5 891.00 -7.49% 4 547.00 19.86%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 41 415.00 25 159.00 64.61% 12 344.00 235.51%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 994.00 1 426.00 -30.29% 4 129.00 -75.93%
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 1.00 2.00 -50.00% 1.00 0.00
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 24 748.00 28 842.00 -14.19% 37 129.00 -33.35%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 963.00 3 435.00 -71.97% 4 657.00 -79.32%
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 23 785.00 25 400.00 -6.36% 32 472.00 -26.75%
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 7.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 4 884 173.00 4 866 869.00 0.36% 4 611 886.00 5.90%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 4 335 200.00 4 318 540.00 0.39% 4 206 441.00 3.06%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 514 188.00 521 021.00 -1.31% 377 066.00 36.37%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 34 785.00 27 307.00 27.38% 28 380.00 22.57%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 29 822.00 32 021.00 -6.87% 39 987.00 -25.42%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -12 602.00 -9 117.00 38.23% 25 688.00 - 149.06%
UK19 1.6. Rezervy 6 777.00 8 207.00 -17.42% 5 903.00 14.81%
UK20 1.7. Daňové závazky 446.00 243.00 83.54% 1 027.00 -56.57%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 41 074.00 38 794.00 5.88% 40 029.00 2.61%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 449 642.00 437 037.00 2.88% 419 401.00 7.21%
UK25 2.1. Základní kapitál 48 815.00 48 815.00 0.00 48 815.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 23 723.00 23 723.00 0.00 23 723.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 17 147.00 17 147.00 0.00 17 147.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 493.00 488.00 1.02% 474.00 4.01%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 645.00 - 106.00 508.49% 8 069.00 - 107.99%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 299 792.00 300 211.00 -0.14% 266 310.00 12.57%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 40 744.00 40 744.00 0.00 37 897.00 7.51%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 726.00 - 726.00 0.00 - 726.00 0.00
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 20 302.00 6 743.00 201.08% 17 693.00 14.75%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 1 548 507.00 1 500 678.00 3.19% 1 388 805.00 11.50%
UK2 1. Závazky celkem 1 389 432.00 1 352 439.00 2.74% 1 246 711.00 11.45%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 15 571.00 15 246.00 2.13% 18 147.00 -14.20%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 9 149.00 9 570.00 -4.40% 15 190.00 -39.77%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 6 275.00 5 676.00 10.55% 2 957.00 112.21%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 147.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 363 020.00 1 324 100.00 2.94% 1 207 887.00 12.84%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 998 013.00 969 944.00 2.89% 885 467.00 12.71%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 344 255.00 327 288.00 5.18% 307 767.00 11.86%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 20 751.00 26 868.00 -22.77% 14 653.00 41.62%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 4 847.00 5 472.00 -11.42% 10 883.00 -55.46%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -1 917.00 -1 078.00 77.83% 2 031.00 - 194.39%
UK19 1.6. Rezervy 2 768.00 3 580.00 -22.68% 2 821.00 -1.88%
UK20 1.7. Daňové závazky 232.00 134.00 73.13% 506.00 -54.15%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 4 911.00 4 986.00 -1.50% 4 436.00 10.71%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 159 075.00 148 238.00 7.31% 142 093.00 11.95%
UK25 2.1. Základní kapitál 42 164.00 37 764.00 11.65% 37 764.00 11.65%
UK26 2.2. Emisní ážio 25 003.00 25 003.00 0.00 25 003.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 7 406.00 6 745.00 9.80% 5 958.00 24.30%
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 379.00 379.00 0.00 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 251.00 245.00 2.45% 454.00 -44.71%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 57 180.00 59 245.00 -3.49% 51 262.00 11.54%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 20 500.00 16 814.00 21.92% 16 994.00 20.63%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 6 192.00 2 043.00 203.08% 4 659.00 32.90%

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 536 221.00 562 018.00 -4.59% 564 661.00 -5.04%
UK2 1. Závazky celkem 532 309.00 559 098.00 -4.79% 559 850.00 -4.92%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 7 206.00 6 739.00 6.93% 7 793.00 -7.53%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 6 179.00 6 247.00 -1.09% 7 538.00 -18.03%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 1 028.00 491.00 109.37% 255.00 303.14%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 499 325.00 534 700.00 -6.62% 523 548.00 -4.63%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 491 124.00 527 446.00 -6.89% 518 953.00 -5.36%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 8 201.00 7 254.00 13.05% 4 594.00 78.52%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 1.00 - 266.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 1 247.00 -
UK19 1.6. Rezervy 564.00 687.00 -17.90% 541.00 4.25%
UK20 1.7. Daňové závazky 85.00 231.00 -63.20% 340.00 -75.00%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 25 127.00 16 739.00 50.11% 26 114.00 -3.78%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 912.00 2 920.00 33.97% 4 574.00 -14.47%
UK25 2.1. Základní kapitál 0.00 0.00 - 311.00 -
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 82.00 82.00 0.00 82.00 0.00
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 351.00 - 418.00 -16.03% 326.00 - 207.67%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 818.00 2 611.00 7.93% 2 633.00 7.03%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 99.00 102.00 -2.94% 117.00 -15.38%
UK32 2.8. Rezervní fondy 2.00 1.00 100.00% 1.00 100.00%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 1 262.00 541.00 133.27% 1 104.00 14.31%

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 423 398.00 422 864.00 0.13% 408 985.00 3.52%
UK2 1. Závazky celkem 394 467.00 395 083.00 -0.16% 382 023.00 3.26%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 391 839.00 391 642.00 0.05% 377 297.00 3.85%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 389 439.00 387 719.00 0.44% 375 136.00 3.81%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 400.00 3 923.00 -38.82% 2 161.00 11.06%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 1 333.00 1 520.00 -12.30% 2 471.00 -46.05%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů - 674.00 - 372.00 81.18% 387.00 - 274.16%
UK19 1.6. Rezervy 209.00 240.00 -12.92% 211.00 -0.95%
UK20 1.7. Daňové závazky 15.00 26.00 -42.31% 84.00 -82.14%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 1 745.00 2 027.00 -13.91% 1 573.00 10.93%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 28 931.00 27 781.00 4.14% 26 962.00 7.30%
UK25 2.1. Základní kapitál 4 533.00 4 533.00 0.00 4 533.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 488.00 488.00 0.00 488.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 28.00 28.00 0.00 28.00 0.00
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 129.00 110.00 17.27% 221.00 -41.63%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 14 457.00 15 555.00 -7.06% 9 789.00 47.69%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 7 941.00 6 537.00 21.48% 10 764.00 -26.23%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 1 355.00 530.00 155.66% 1 139.00 18.96%

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 1 246 917.00 1 158 165.00 7.66% 993 488.00 25.51%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 3 269.00 2 546.00 28.40% 1 562.00 109.28%
UK4 1.1. Centrální banky 7 464.00 8 257.00 -9.60% 610.00 1 123.61%
UK5 1.2. Vládní instituce 68 700.00 66 666.00 3.05% 55 058.00 24.78%
UK6 1.3. Úvěrové instituce 64 419.00 52 434.00 22.86% 40 829.00 57.78%
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 156 675.00 149 687.00 4.67% 115 742.00 35.37%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 655 013.00 622 251.00 5.26% 557 354.00 17.52%
UK9 1.6. Domácnosti 294 647.00 258 870.00 13.82% 223 896.00 31.60%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 166 392.00 169 232.00 -1.68% 173 993.00 -4.37%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 1 722.00 1 662.00 3.61% 2 137.00 -19.42%
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 819.00 855.00 -4.21% 1 361.00 -39.82%
UK14 2.3. Úvěrové instituce 33 537.00 31 714.00 5.75% 27 939.00 20.04%
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 20 273.00 21 922.00 -7.52% 24 125.00 -15.97%
UK16 2.5. Nefinanční podniky 108 395.00 111 264.00 -2.58% 116 918.00 -7.29%
UK17 2.6. Domácnosti 3 368.00 3 477.00 -3.13% 3 651.00 -7.75%
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 282 534.00 279 677.00 1.02% 302 552.00 -6.62%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 2 125.00 2 715.00 -21.73% 2 262.00 -6.06%
UK20 3.1. Centrální banky 302.00 306.00 -1.31% 8.00 3 675.00%
UK21 3.2. Vládní instituce 656.00 676.00 -2.96% 2 691.00 -75.62%
UK22 3.3. Úvěrové instituce 15 800.00 16 677.00 -5.26% 18 938.00 -16.57%
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 23 448.00 24 145.00 -2.89% 30 374.00 -22.80%
UK24 3.5. Nefinanční podniky 242 067.00 237 615.00 1.87% 244 822.00 -1.13%
UK25 3.6. Domácnosti 260.00 258.00 0.78% 5 719.00 -95.45%
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 20 433.00 31 188.00 -34.48% 58 108.00 -64.84%
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 29 200.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 19 488.00 20 854.00 -6.55% 19 297.00 0.99%
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 2 000.00 - 2 035.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 945.00 8 335.00 -88.66% 7 576.00 -87.53%
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 333 108.00 354 075.00 -5.92% 328 812.00 1.31%
UK35 2.1. Centrální banky 7 688.00 30 703.00 -74.96% 22 445.00 -65.75%
UK36 2.2. Vládní instituce 45 170.00 39 677.00 13.84% 25 090.00 80.03%
UK37 2.3. Úvěrové instituce 62 881.00 66 036.00 -4.78% 57 321.00 9.70%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 72 780.00 70 095.00 3.83% 70 462.00 3.29%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 136 199.00 139 259.00 -2.20% 141 750.00 -3.92%
UK40 2.6. Domácnosti 8 390.00 8 306.00 1.01% 11 744.00 -28.56%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 1 059.00 1 072.00 -1.21% 821.00 28.99%
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 1.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 1 019.00 1 029.00 -0.97% 744.00 36.96%
UK47 3.6. Domácnosti 39.00 42.00 -7.14% 77.00 -49.35%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 753 172.00 709 111.00 6.21% 579 101.00 30.06%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 1 993.00 1 541.00 29.33% 878.00 126.99%
UK4 1.1. Centrální banky 8.00 8.00 0.00 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 62 004.00 60 865.00 1.87% 45 678.00 35.74%
UK6 1.3. Úvěrové instituce 27 607.00 21 123.00 30.70% 14 614.00 88.91%
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 81 994.00 84 293.00 -2.73% 43 917.00 86.70%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 446 021.00 426 815.00 4.50% 373 034.00 19.57%
UK9 1.6. Domácnosti 135 538.00 116 007.00 16.84% 101 858.00 33.07%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 62 846.00 65 840.00 -4.55% 86 108.00 -27.01%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 895.00 979.00 -8.58% 1 285.00 -30.35%
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 819.00 855.00 -4.21% 1 361.00 -39.82%
UK14 2.3. Úvěrové instituce 2 977.00 3 059.00 -2.68% 4 218.00 -29.42%
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 19 037.00 19 076.00 -0.20% 20 372.00 -6.55%
UK16 2.5. Nefinanční podniky 39 607.00 42 402.00 -6.59% 59 646.00 -33.60%
UK17 2.6. Domácnosti 406.00 449.00 -9.58% 513.00 -20.86%
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 223 342.00 218 460.00 2.23% 245 600.00 -9.06%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 1 825.00 2 408.00 -24.21% 1 937.00 -5.78%
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 8.00 -
UK21 3.2. Vládní instituce 619.00 639.00 -3.13% 2 586.00 -76.06%
UK22 3.3. Úvěrové instituce 12 363.00 12 418.00 -0.44% 14 957.00 -17.34%
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 19 446.00 19 458.00 -0.06% 26 765.00 -27.35%
UK24 3.5. Nefinanční podniky 190 678.00 185 714.00 2.67% 195 805.00 -2.62%
UK25 3.6. Domácnosti 237.00 231.00 2.60% 5 478.00 -95.67%
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 373.00 11 521.00 -96.76% 34 523.00 -98.92%
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 22 500.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 8 187.00 - 4 046.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 2 000.00 - 400.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 373.00 1 335.00 -72.06% 7 576.00 -95.08%
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 186 322.00 174 696.00 6.65% 164 196.00 13.48%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 24 366.00 20 966.00 16.22% 14 525.00 67.75%
UK37 2.3. Úvěrové instituce 51 384.00 53 379.00 -3.74% 46 005.00 11.69%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 24 440.00 19 456.00 25.62% 15 135.00 61.48%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 81 270.00 76 022.00 6.90% 83 749.00 -2.96%
UK40 2.6. Domácnosti 4 861.00 4 874.00 -0.27% 4 783.00 1.63%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 1 059.00 1 072.00 -1.21% 821.00 28.99%
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 1.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 1 019.00 1 029.00 -0.97% 744.00 36.96%
UK47 3.6. Domácnosti 39.00 42.00 -7.14% 77.00 -49.35%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 193 981.00 184 844.00 4.94% 161 244.00 20.30%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 378.00 273.00 38.46% 107.00 253.27%
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 299.00 199.00 50.25% 196.00 52.55%
UK6 1.3. Úvěrové instituce 3 190.00 3 489.00 -8.57% 2 461.00 29.62%
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 23 924.00 26 192.00 -8.66% 29 693.00 -19.43%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 81 799.00 76 658.00 6.71% 68 257.00 19.84%
UK9 1.6. Domácnosti 84 767.00 78 307.00 8.25% 60 638.00 39.79%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 5 211.00 6 754.00 -22.85% 7 551.00 -30.99%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 133.00 122.00 9.02% 39.00 241.03%
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.3. Úvěrové instituce 68.00 70.00 -2.86% 79.00 -13.92%
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 85.00 1 601.00 -94.69% 2 667.00 -96.81%
UK16 2.5. Nefinanční podniky 5 023.00 5 053.00 -0.59% 4 764.00 5.44%
UK17 2.6. Domácnosti 34.00 30.00 13.33% 41.00 -17.07%
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 28 591.00 29 235.00 -2.20% 28 802.00 -0.73%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 212.00 219.00 -3.20% 233.00 -9.01%
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.2. Vládní instituce 35.00 35.00 0.00 105.00 -66.67%
UK22 3.3. Úvěrové instituce 642.00 628.00 2.23% 301.00 113.29%
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 434.00 453.00 -4.19% 669.00 -35.13%
UK24 3.5. Nefinanční podniky 27 468.00 28 107.00 -2.27% 27 486.00 -0.07%
UK25 3.6. Domácnosti 11.00 12.00 -8.33% 241.00 -95.44%
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 9 798.00 2 263.00 332.96% 11 607.00 -15.59%
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 6 700.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 9 798.00 2 263.00 332.96% 3 272.00 199.45%
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 1 635.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 38 316.00 41 056.00 -6.67% 26 374.00 45.28%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 6 892.00 6 699.00 2.88% 5 166.00 33.41%
UK37 2.3. Úvěrové instituce 6 345.00 7 279.00 -12.83% 5 387.00 17.78%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 6 221.00 5 718.00 8.80% 3 911.00 59.06%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 16 839.00 19 495.00 -13.62% 8 171.00 106.08%
UK40 2.6. Domácnosti 2 019.00 1 865.00 8.26% 3 740.00 -46.02%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 77 142.00 63 982.00 20.57% 71 472.00 7.93%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 819.00 665.00 23.16% 229.00 257.64%
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 446.00 - 72.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 2 060.00 2 018.00 2.08% 2 298.00 -10.36%
UK6 1.3. Úvěrové instituce 1 830.00 2 572.00 -28.85% 1 430.00 27.97%
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 27 834.00 16 477.00 68.93% 24 109.00 15.45%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 23 888.00 23 002.00 3.85% 21 172.00 12.83%
UK9 1.6. Domácnosti 21 530.00 19 466.00 10.60% 22 390.00 -3.84%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 53 183.00 50 492.00 5.33% 40 320.00 31.90%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 677.00 548.00 23.54% 806.00 -16.00%
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.3. Úvěrové instituce 10 050.00 7 844.00 28.12% 37.00 27 062.16%
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 116.00 116.00 0.00 76.00 52.63%
UK16 2.5. Nefinanční podniky 40 097.00 39 540.00 1.41% 37 114.00 8.04%
UK17 2.6. Domácnosti 2 920.00 2 991.00 -2.37% 3 093.00 -5.59%
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 4 339.00 3 633.00 19.43% 1 867.00 132.40%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 64.00 67.00 -4.48% 71.00 -9.86%
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.2. Vládní instituce 2.00 2.00 0.00 0.00 -
UK22 3.3. Úvěrové instituce 97.00 186.00 -47.85% 234.00 -58.55%
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 2.00 2.00 0.00 0.00 -
UK24 3.5. Nefinanční podniky 4 226.00 3 428.00 23.28% 1 632.00 158.95%
UK25 3.6. Domácnosti 11.00 15.00 -26.67% 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 5 097.00 5 229.00 -2.52% 7 258.00 -29.77%
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 5 097.00 5 229.00 -2.52% 7 258.00 -29.77%
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 78 503.00 79 354.00 -1.07% 83 402.00 -5.87%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 13 912.00 12 012.00 15.82% 4 985.00 179.08%
UK37 2.3. Úvěrové instituce 2 222.00 2 372.00 -6.32% 2 609.00 -14.83%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 41 192.00 43 939.00 -6.25% 50 487.00 -18.41%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 21 128.00 20 981.00 0.70% 24 020.00 -12.04%
UK40 2.6. Domácnosti 49.00 49.00 0.00 1 302.00 -96.24%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 38 057.00 29 801.00 27.70% 23 914.00 59.14%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 29.00 26.00 11.54% 14.00 107.14%
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.5. Nefinanční podniky 548.00 343.00 59.77% 484.00 13.22%
UK9 1.6. Domácnosti 37 510.00 29 458.00 27.33% 23 429.00 60.10%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 8 634.00 9 333.00 -7.49% 5 899.00 46.36%
UK35 2.1. Centrální banky 7 688.00 8 337.00 -7.78% 4 410.00 74.33%
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.5. Nefinanční podniky 287.00 306.00 -6.21% 350.00 -18.00%
UK40 2.6. Domácnosti 659.00 690.00 -4.49% 1 140.00 -42.19%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 650 268.00 631 046.00 3.05% 601 722.00 8.07%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 630 744.00 612 054.00 3.05% 584 073.00 7.99%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 605 654.00 587 840.00 3.03% 560 947.00 7.97%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 176 235.00 171 827.00 2.57% 172 944.00 1.90%
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 117 910.00 113 510.00 3.88% 114 600.00 2.89%
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 59 242.00 59 242.00 0.00 59 242.00 0.00
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje - 916.00 - 925.00 -0.97% - 898.00 2.00%
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 372 110.00 362 135.00 2.75% 341 330.00 9.02%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 365.00 137.00 - 366.42% 8 481.00 - 104.30%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 80 452.00 75 376.00 6.73% 72 594.00 10.82%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 677.00 677.00 0.00 677.00 0.00
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů 1 777.00 1 468.00 21.05% -6 450.00 - 127.55%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill -2 178.00 -2 178.00 0.00 -2 178.00 0.00
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -21 656.00 -21 072.00 2.77% -25 735.00 -15.85%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky -5.00 -6.00 -16.67% -4.00 25.00%
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB -1 167.00 - 579.00 101.55% -1 481.00 -21.20%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu - 241.00 - 264.00 -8.71% - 378.00 -36.24%
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 968.00 1 062.00 -8.85% 1 209.00 -19.93%
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu - 953.00 - 746.00 27.75% -62.00 1 437.10%
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 25 090.00 24 214.00 3.62% 23 126.00 8.49%
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 25 090.00 24 218.00 3.60% 23 126.00 8.49%
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 19 524.00 18 992.00 2.80% 17 649.00 10.62%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 14 151.00 13 574.00 4.25% 13 022.00 8.67%
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 15 397.00 14 819.00 3.90% 14 269.00 7.91%
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh -1 246.00 -1 246.00 0.00 -1 247.00 -0.08%
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 5 825.00 5 875.00 -0.85% 4 626.00 25.92%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu - 452.00 - 456.00 -0.88% 0.00 -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 410 313.00 403 421.00 1.71% 382 970.00 7.14%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 403 074.00 396 417.00 1.68% 376 390.00 7.09%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 385 927.00 379 270.00 1.76% 359 243.00 7.43%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 71 812.00 71 812.00 0.00 71 812.00 0.00
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 48 815.00 48 815.00 0.00 48 815.00 0.00
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 23 723.00 23 723.00 0.00 23 723.00 0.00
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje - 726.00 - 726.00 0.00 - 726.00 0.00
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 288 883.00 280 869.00 2.85% 265 651.00 8.75%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 645.00 - 106.00 508.49% 8 069.00 - 107.99%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 41 226.00 41 222.00 0.01% 38 361.00 7.47%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů 2 001.00 1 668.00 19.96% -6 240.00 - 132.07%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill -2 178.00 -2 178.00 0.00 -2 178.00 0.00
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -13 582.00 -13 126.00 3.47% -15 225.00 -10.79%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB - 556.00 -24.00 2 216.67% - 630.00 -11.75%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu - 187.00 - 256.00 -26.95% - 376.00 -50.27%
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 65.00 65.00 0.00 0.00 -
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu - 910.00 - 675.00 34.81% 0.00 -
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 17 147.00 17 147.00 0.00 17 147.00 0.00
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 17 147.00 17 147.00 0.00 17 147.00 0.00
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 7 239.00 7 005.00 3.34% 6 580.00 10.02%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 2 553.00 2 619.00 -2.52% 2 680.00 -4.74%
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 2 553.00 2 619.00 -2.52% 2 680.00 -4.74%
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 5 139.00 4 835.00 6.29% 3 900.00 31.77%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu - 452.00 - 449.00 0.67% 0.00 -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 55 984.00 54 314.00 3.07% 53 275.00 5.08%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 53 772.00 52 559.00 2.31% 51 402.00 4.61%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 53 256.00 52 258.00 1.91% 51 402.00 3.61%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 32 258.00 32 250.00 0.02% 33 367.00 -3.32%
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 22 398.00 22 398.00 0.00 23 488.00 -4.64%
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 10 051.00 10 051.00 0.00 10 051.00 0.00
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje - 191.00 - 199.00 -4.02% - 172.00 11.05%
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 15 437.00 14 664.00 5.27% 13 388.00 15.30%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 110.00 -87.00 26.44% 72.00 - 252.78%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 6 828.00 6 656.00 2.58% 6 735.00 1.38%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 677.00 677.00 0.00 677.00 0.00
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů -11.00 -10.00 10.00% -16.00 -31.25%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -2 047.00 -2 086.00 -1.87% -3 334.00 -38.60%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky -5.00 -6.00 -16.67% -4.00 25.00%
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu -2.00 -8.00 -75.00% -2.00 0.00
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 231.00 204.00 13.24% 519.00 -55.49%
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 516.00 301.00 71.43% 0.00 -
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 516.00 305.00 69.18% 0.00 -
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 2 212.00 1 755.00 26.04% 1 873.00 18.10%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 2 212.00 1 762.00 25.54% 1 873.00 18.10%
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 3 458.00 3 008.00 14.96% 3 120.00 10.83%
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh -1 246.00 -1 246.00 0.00 -1 247.00 -0.08%
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 -7.00 - 0.00 -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 26 496.00 24 971.00 6.11% 24 946.00 6.21%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 25 938.00 24 439.00 6.13% 24 199.00 7.19%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 25 938.00 24 439.00 6.13% 24 199.00 7.19%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 5 020.00 5 020.00 0.00 5 020.00 0.00
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 4 533.00 4 533.00 0.00 4 533.00 0.00
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 488.00 488.00 0.00 488.00 0.00
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 9 983.00 9 835.00 1.50% 9 789.00 1.98%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 129.00 110.00 17.27% 221.00 -41.63%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 12 187.00 10 787.00 12.98% 10 787.00 12.98%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů -29.00 -26.00 11.54% -22.00 31.82%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -1 229.00 -1 152.00 6.68% -1 389.00 -11.52%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB -81.00 -64.00 26.56% - 145.00 -44.14%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu -43.00 -71.00 -39.44% -62.00 -30.65%
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 559.00 531.00 5.27% 747.00 -25.17%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 259.00 231.00 12.12% 447.00 -42.06%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 1 492 092.00 1 406 810.00 6.06% 1 310 289.00 13.88%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 1 045 608.00 977 262.00 6.99% 902 139.00 15.90%
UK4 3. Úvěrové instituce 363 652.00 350 912.00 3.63% 342 657.00 6.13%
UK5 4. Ostatní osoby 82 832.00 78 636.00 5.34% 65 493.00 26.47%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 39 716.00 35 263.00 12.63% 28 765.00 38.07%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 43 116.00 43 373.00 -0.59% 36 728.00 17.39%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 6 635 913.00 6 668 745.00 -0.49% 6 335 201.00 4.75%
UK9 1. Centrální banky 2 584 181.00 2 579 977.00 0.16% 2 418 104.00 6.87%
UK10 2. Vládní instituce 102 597.00 194 775.00 -47.33% 68 792.00 49.14%
UK11 3. Úvěrové instituce 236 051.00 215 766.00 9.40% 221 979.00 6.34%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 3 713 084.00 3 678 226.00 0.95% 3 626 327.00 2.39%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 366 891.00 364 949.00 0.53% 352 784.00 4.00%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 1 327 908.00 1 348 805.00 -1.55% 1 407 206.00 -5.64%
UK15 4.3. Domácnosti 2 018 286.00 1 964 472.00 2.74% 1 866 337.00 8.14%
UK16 <b>Vklady </b> 6 861 959.00 6 844 527.00 0.25% 6 587 811.00 4.16%
UK17 1. Centrální banky 74 043.00 42 009.00 76.25% 43 435.00 70.47%
UK18 2. Vládní instituce 752 494.00 837 290.00 -10.13% 769 211.00 -2.17%
UK19 3. Úvěrové instituce 781 876.00 747 767.00 4.56% 990 717.00 -21.08%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 5 253 546.00 5 217 460.00 0.69% 4 784 449.00 9.80%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 365 201.00 416 954.00 -12.41% 392 649.00 -6.99%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 1 409 350.00 1 387 418.00 1.58% 1 266 264.00 11.30%
UK23 4.3. Domácnosti 3 478 995.00 3 413 089.00 1.93% 3 125 535.00 11.31%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 1 072 927.00 1 015 037.00 5.70% 947 001.00 13.30%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 694 006.00 648 344.00 7.04% 602 751.00 15.14%
UK4 3. Úvěrové instituce 322 464.00 314 710.00 2.46% 299 844.00 7.54%
UK5 4. Ostatní osoby 56 457.00 51 983.00 8.61% 44 407.00 27.14%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 30 103.00 26 614.00 13.11% 22 577.00 33.33%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 26 353.00 25 369.00 3.88% 21 830.00 20.72%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 4 070 014.00 4 087 609.00 -0.43% 3 879 177.00 4.92%
UK9 1. Centrální banky 1 823 287.00 1 818 027.00 0.29% 1 718 602.00 6.09%
UK10 2. Vládní instituce 92 284.00 169 414.00 -45.53% 58 550.00 57.62%
UK11 3. Úvěrové instituce 148 082.00 131 965.00 12.21% 121 362.00 22.02%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 2 006 362.00 1 968 202.00 1.94% 1 980 664.00 1.30%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 213 254.00 184 459.00 15.61% 194 003.00 9.92%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 892 547.00 904 567.00 -1.33% 950 233.00 -6.07%
UK15 4.3. Domácnosti 900 560.00 879 176.00 2.43% 836 428.00 7.67%
UK16 <b>Vklady </b> 4 377 578.00 4 347 134.00 0.70% 4 223 442.00 3.65%
UK17 1. Centrální banky 73 560.00 41 514.00 77.19% 42 927.00 71.36%
UK18 2. Vládní instituce 629 826.00 699 653.00 -9.98% 630 241.00 -0.07%
UK19 3. Úvěrové instituce 468 899.00 433 655.00 8.13% 689 508.00 -32.00%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 3 205 292.00 3 172 312.00 1.04% 2 860 767.00 12.04%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 233 152.00 257 775.00 -9.55% 212 800.00 9.56%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 929 148.00 927 953.00 0.13% 870 173.00 6.78%
UK23 4.3. Domácnosti 2 042 993.00 1 986 584.00 2.84% 1 777 794.00 14.92%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 132 358.00 120 829.00 9.54% 113 183.00 16.94%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 114 000.00 102 332.00 11.40% 96 121.00 18.60%
UK4 3. Úvěrové instituce 1 615.00 1 606.00 0.56% 2 115.00 -23.64%
UK5 4. Ostatní osoby 16 743.00 16 891.00 -0.88% 14 947.00 12.02%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 5 889.00 4 944.00 19.11% 4 813.00 22.36%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 10 854.00 11 947.00 -9.15% 10 133.00 7.12%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 1 309 134.00 1 287 553.00 1.68% 1 163 740.00 12.49%
UK9 1. Centrální banky 348 267.00 312 815.00 11.33% 299 017.00 16.47%
UK10 2. Vládní instituce 5 048.00 13 112.00 -61.50% 4 511.00 11.90%
UK11 3. Úvěrové instituce 20 917.00 22 170.00 -5.65% 16 647.00 25.65%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 934 902.00 939 457.00 -0.48% 843 564.00 10.83%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 85 650.00 99 880.00 -14.25% 80 090.00 6.94%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 217 273.00 223 030.00 -2.58% 218 985.00 -0.78%
UK15 4.3. Domácnosti 631 978.00 616 546.00 2.50% 544 489.00 16.07%
UK16 <b>Vklady </b> 998 161.00 969 944.00 2.91% 885 467.00 12.73%
UK17 1. Centrální banky 483.00 496.00 -2.62% 508.00 -4.92%
UK18 2. Vládní instituce 74 089.00 77 692.00 -4.64% 87 711.00 -15.53%
UK19 3. Úvěrové instituce 59 403.00 74 148.00 -19.89% 58 410.00 1.70%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 864 186.00 817 609.00 5.70% 738 839.00 16.97%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 98 802.00 114 567.00 -13.76% 152 071.00 -35.03%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 214 523.00 208 338.00 2.97% 180 805.00 18.65%
UK23 4.3. Domácnosti 550 862.00 494 704.00 11.35% 405 962.00 35.69%

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 20 494.00 35 092.00 -41.60% 34 348.00 -40.33%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 17 202.00 31 802.00 -45.91% 32 442.00 -46.98%
UK4 3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Ostatní osoby 3 292.00 3 290.00 0.06% 1 906.00 72.72%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 734.00 731.00 0.41% 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 2 558.00 2 559.00 -0.04% 1 906.00 34.21%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 455 518.00 463 345.00 -1.69% 452 481.00 0.67%
UK9 1. Centrální banky 221 777.00 235 205.00 -5.71% 177 457.00 24.98%
UK10 2. Vládní instituce 250.00 4 315.00 -94.21% 420.00 -40.48%
UK11 3. Úvěrové instituce 48 502.00 39 679.00 22.24% 72 191.00 -32.81%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 184 989.00 184 146.00 0.46% 202 414.00 -8.61%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 30 525.00 29 876.00 2.17% 34 255.00 -10.89%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 99 171.00 102 177.00 -2.94% 119 164.00 -16.78%
UK15 4.3. Domácnosti 55 294.00 52 094.00 6.14% 48 995.00 12.86%
UK16 <b>Vklady </b> 491 124.00 527 446.00 -6.89% 518 953.00 -5.36%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 10 852.00 18 681.00 -41.91% 20 115.00 -46.05%
UK19 3. Úvěrové instituce 210 643.00 196 785.00 7.04% 202 968.00 3.78%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 269 629.00 311 980.00 -13.57% 295 870.00 -8.87%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 16 890.00 19 414.00 -13.00% 13 202.00 27.94%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 163 778.00 151 618.00 8.02% 127 901.00 28.05%
UK23 4.3. Domácnosti 88 961.00 140 947.00 -36.88% 154 768.00 -42.52%

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 71 580.00 63 281.00 13.11% 71 519.00 0.09%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 33 651.00 30 409.00 10.66% 32 697.00 2.92%
UK4 3. Úvěrové instituce 37 929.00 32 873.00 15.38% 38 822.00 -2.30%
UK5 4. Ostatní osoby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 343 506.00 348 446.00 -1.42% 326 924.00 5.07%
UK9 1. Centrální banky 21 966.00 23 801.00 -7.71% 24 901.00 -11.79%
UK10 2. Vládní instituce 78.00 78.00 0.00 80.00 -2.50%
UK11 3. Úvěrové instituce 3 251.00 12 849.00 -74.70% 2 277.00 42.78%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 318 211.00 311 718.00 2.08% 299 667.00 6.19%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 20.00 12.00 66.67% 21.00 -4.76%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 8 066.00 8 236.00 -2.06% 8 678.00 -7.05%
UK15 4.3. Domácnosti 310 124.00 303 470.00 2.19% 290 968.00 6.58%
UK16 <b>Vklady </b> 389 439.00 387 719.00 0.44% 375 136.00 3.81%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 255.00 252.00 1.19% 251.00 1.59%
UK19 3. Úvěrové instituce 25 029.00 23 856.00 4.92% 18 358.00 36.34%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 364 156.00 363 611.00 0.15% 356 527.00 2.14%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 380.00 374.00 1.60% 371.00 2.43%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 786.00 756.00 3.97% 683.00 15.08%
UK23 4.3. Domácnosti 362 990.00 362 480.00 0.14% 355 473.00 2.11%

OCP nebanky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 37 694 889.00 34 163 898.00 10.34% 31 103 600.00 21.19%
UK2 1. Závazky celkem 33 779 967.00 30 135 415.00 12.09% 27 308 531.00 23.70%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 800 838.00 874 679.00 -8.44% 742 308.00 7.88%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 208 300.00 193 076.00 7.88% 224 161.00 -7.08%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 92 505.00 108 812.00 -14.99% 91 236.00 1.39%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 40 593.00 22 109.00 83.60% 58 955.00 -31.15%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 459 441.00 550 683.00 -16.57% 367 957.00 24.86%
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 131 254.00 2 089 450.00 2.00% 1 393 642.00 52.93%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 131 254.00 2 089 450.00 2.00% 1 393 642.00 52.93%
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 29 999 560.00 26 248 290.00 14.29% 24 567 808.00 22.11%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 2 506 461.00 2 842 590.00 -11.82% 3 031 053.00 -17.31%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 85 693.00 85 677.00 0.02% 85 670.00 0.03%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 27 407 407.00 23 320 023.00 17.53% 21 451 085.00 27.77%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 96.00 492.00 -80.49% 687.00 -86.03%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 44 351.00 63 932.00 -30.63% 91 612.00 -51.59%
UK20 1.7. Daňové závazky 36 782.00 86 000.00 -57.23% 58 165.00 -36.76%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 767 086.00 772 572.00 -0.71% 454 309.00 68.85%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 914 922.00 4 028 483.00 -2.82% 3 795 070.00 3.16%
UK25 2.1. Základní kapitál 1 234 979.00 1 354 979.00 -8.86% 1 371 779.00 -9.97%
UK26 2.2. Emisní ážio 1 055.00 1 055.00 0.00 1 055.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 14 331.00 11 463.00 25.02% 8 963.00 59.89%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 4 240.00 4 608.00 -7.99% 962.00 340.75%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 1 615 713.00 2 234 629.00 -27.70% 1 511 214.00 6.91%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 393 908.00 359 908.00 9.45% 184 888.00 113.05%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 650 695.00 309 538.00 110.21% 716 208.00 -9.15%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.