Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.50 2.30 8.70% 2.50 0.00
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.25 1.00 25.00% 0.25 400.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.10 3.10 0.00 4.00 -22.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.26 1.09 15.60% -0.33 - 481.82%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 177 555.00 160 348.00 10.73% 168 009.00 5.68%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.45 1.18 22.88% 0.43 237.21%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 196 773.50 3 160 962.50 1.13% 3 241 357.90 -1.38%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 267 960.00 318 955.00 -15.99% 241 161.00 11.11%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 261 530.00 291 779.00 -10.37% 233 541.00 11.98%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 6 430.00 27 176.00 -76.34% 7 620.00 -15.62%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.85 2.38 19.75% 1.94 46.91%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 851.00 30 267.00 5.23% 29 335.00 8.58%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 070.20 4 041.00 0.72% 3 994.30 1.90%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 938.00 7 618.00 17.33% 8 498.00 5.18%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 006.00 6 907.00 15.91% 6 982.00 14.67%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0-Investiční pozice vůči zahraničí-NET -1 261 332.50 -1 309 039.90 -3.64% -1 193 282.70 5.70%
UK2 0-Investiční pozice vůči zahraničí-A 6 507 748.20 6 329 757.20 2.81% 6 406 193.80 1.59%
UK3 0-Investiční pozice vůči zahraničí-P 7 769 080.80 7 638 797.10 1.71% 7 599 476.50 2.23%
UK4 1-Přímé investice (AFD)-NET -2 847 852.40 -2 783 441.80 2.31% -2 734 740.80 4.14%
UK5 1-Přímé investice (AFD)-A 1 198 030.20 1 176 080.60 1.87% 1 121 555.50 6.82%
UK6 1-Přímé investice (AFD)-P 4 045 882.60 3 959 522.40 2.18% 3 856 296.30 4.92%
UK7 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -2 560 492.60 -2 549 920.60 0.41% -2 462 267.80 3.99%
UK8 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 570 253.10 537 867.70 6.02% 510 858.80 11.63%
UK9 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 3 130 745.70 3 087 788.30 1.39% 2 973 126.60 5.30%
UK10 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET - 287 359.80 - 233 521.20 23.06% - 272 473.00 5.46%
UK11 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 627 777.00 638 212.90 -1.64% 610 696.70 2.80%
UK12 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 915 136.90 871 734.10 4.98% 883 169.70 3.62%
UK13 2-Portfoliové investice (AFP)-NET - 691 253.60 - 780 760.80 -11.46% - 860 662.50 -19.68%
UK14 2-Portfoliové investice (AFP)-A 777 039.30 769 416.60 0.99% 761 039.10 2.10%
UK15 2-Portfoliové investice (AFP)-P 1 468 292.90 1 550 177.40 -5.28% 1 621 701.60 -9.46%
UK16 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 259 510.70 249 938.00 3.83% 223 272.30 16.23%
UK17 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 434 739.30 423 654.60 2.62% 389 139.00 11.72%
UK18 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 175 228.70 173 716.60 0.87% 165 866.60 5.64%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET - 950 764.30 -1 030 698.90 -7.76% -1 083 934.80 -12.29%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 342 299.90 345 762.00 -1.00% 371 900.10 -7.96%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 1 293 064.20 1 376 460.90 -6.06% 1 455 835.00 -11.18%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 273 284.10 - 253 502.80 7.80% - 240 776.40 13.50%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 92 791.20 92 633.10 0.17% 109 331.50 -15.13%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 366 075.30 346 135.90 5.76% 350 107.90 4.56%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET - 667 106.90 - 783 059.90 -14.81% - 864 475.00 -22.83%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 2 485.60 2 423.50 2.56% 2 174.60 14.30%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 669 592.60 785 483.40 -14.75% 866 649.60 -22.74%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET -10 373.20 5 863.90 - 276.90% 21 316.60 - 148.66%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 247 023.10 250 705.40 -1.47% 260 394.00 -5.13%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 257 396.30 244 841.50 5.13% 239 077.40 7.66%
UK34 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-NET -6 316.20 15 842.20 - 139.87% 8 056.10 - 178.40%
UK35 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-A 69 160.70 77 795.00 -11.10% 71 178.00 -2.83%
UK36 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-P 75 476.90 61 952.80 21.83% 63 121.90 19.57%
UK37 4-Ostatní investice (AFO)-NET - 933 763.30 - 851 177.10 9.70% - 873 408.60 6.91%
UK38 4-Ostatní investice (AFO)-A 1 245 665.10 1 215 967.30 2.44% 1 184 948.10 5.12%
UK39 4-Ostatní investice (AFO)-P 2 179 428.40 2 067 144.40 5.43% 2 058 356.70 5.88%
UK40 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 3 217 852.90 3 090 497.60 4.12% 3 267 473.10 -1.52%
UK41 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 3 217 852.90 3 090 497.60 4.12% 3 267 473.10 -1.52%

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0-Investiční pozice vůči zahraničí-NET -48 475.50 -51 476.20 -5.83% -45 553.80 6.41%
UK2 0-Investiční pozice vůči zahraničí-A 250 105.60 248 909.10 0.48% 244 557.90 2.27%
UK3 0-Investiční pozice vůči zahraničí-P 298 581.10 300 385.30 -0.60% 290 111.70 2.92%
UK4 1-Přímé investice (AFD)-NET - 109 448.60 - 109 455.00 -0.01% - 104 399.30 4.84%
UK5 1-Přímé investice (AFD)-A 46 042.70 46 247.80 -0.44% 42 815.60 7.54%
UK6 1-Přímé investice (AFD)-P 155 491.30 155 702.80 -0.14% 147 215.00 5.62%
UK7 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -98 404.80 - 100 272.10 -1.86% -93 997.60 4.69%
UK8 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 21 916.00 21 150.90 3.62% 19 502.20 12.38%
UK9 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 120 320.70 121 423.10 -0.91% 113 499.80 6.01%
UK10 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -11 043.80 -9 182.90 20.26% -10 401.70 6.17%
UK11 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 24 126.70 25 096.90 -3.87% 23 313.50 3.49%
UK12 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 35 170.50 34 279.80 2.60% 33 715.20 4.32%
UK13 2-Portfoliové investice (AFP)-NET -26 566.20 -30 702.40 -13.47% -32 856.00 -19.14%
UK14 2-Portfoliové investice (AFP)-A 29 863.20 30 256.30 -1.30% 29 052.80 2.79%
UK15 2-Portfoliové investice (AFP)-P 56 429.40 60 958.60 -7.43% 61 908.80 -8.85%
UK16 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 9 973.50 9 828.50 1.48% 8 523.50 17.01%
UK17 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 16 707.90 16 659.60 0.29% 14 855.50 12.47%
UK18 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 6 734.40 6 831.20 -1.42% 6 332.00 6.36%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET -36 539.70 -40 530.80 -9.85% -41 379.50 -11.70%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 13 155.30 13 596.60 -3.25% 14 197.40 -7.34%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 49 695.00 54 127.40 -8.19% 55 576.80 -10.58%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -10 502.80 -9 968.70 5.36% -9 191.70 14.26%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 3 566.20 3 642.70 -2.10% 4 173.80 -14.56%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 14 069.00 13 611.30 3.36% 13 365.40 5.26%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -25 638.20 -30 792.80 -16.74% -33 001.50 -22.31%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 95.50 95.30 0.21% 83.00 15.06%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 25 733.80 30 888.10 -16.69% 33 084.50 -22.22%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET - 398.70 230.60 - 272.90% 813.80 - 148.99%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 9 493.60 9 858.60 -3.70% 9 940.60 -4.50%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 9 892.20 9 628.10 2.74% 9 126.80 8.39%
UK34 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-NET - 242.70 623.00 - 138.96% 307.50 - 178.93%
UK35 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-A 2 658.00 3 059.20 -13.11% 2 717.20 -2.18%
UK36 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-P 2 900.70 2 436.20 19.07% 2 409.70 20.38%
UK37 4-Ostatní investice (AFO)-NET -35 886.40 -33 471.40 7.22% -33 342.60 7.63%
UK38 4-Ostatní investice (AFO)-A 47 873.40 47 816.30 0.12% 45 235.70 5.83%
UK39 4-Ostatní investice (AFO)-P 83 759.70 81 287.60 3.04% 78 578.20 6.59%
UK40 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 123 668.40 121 529.60 1.76% 124 736.50 -0.86%
UK41 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 123 668.40 121 529.60 1.76% 124 736.50 -0.86%

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0-Investiční pozice vůči zahraničí-NET -56 516.00 -63 419.00 -10.88% -51 990.00 8.71%
UK2 0-Investiční pozice vůči zahraničí-A 291 592.00 306 659.00 -4.91% 279 113.00 4.47%
UK3 0-Investiční pozice vůči zahraničí-P 348 108.00 370 079.00 -5.94% 331 103.00 5.14%
UK4 1-Přímé investice (AFD)-NET - 127 603.00 - 134 850.00 -5.37% - 119 150.00 7.09%
UK5 1-Přímé investice (AFD)-A 53 680.00 56 978.00 -5.79% 48 865.00 9.85%
UK6 1-Přímé investice (AFD)-P 181 283.00 191 828.00 -5.50% 168 016.00 7.90%
UK7 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET - 114 728.00 - 123 537.00 -7.13% - 107 279.00 6.94%
UK8 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 25 551.00 26 058.00 -1.95% 22 258.00 14.79%
UK9 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 140 279.00 149 595.00 -6.23% 129 537.00 8.29%
UK10 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -12 876.00 -11 313.00 13.82% -11 871.00 8.47%
UK11 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 28 129.00 30 920.00 -9.03% 26 608.00 5.72%
UK12 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 41 004.00 42 233.00 -2.91% 38 479.00 6.56%
UK13 2-Portfoliové investice (AFP)-NET -30 973.00 -37 826.00 -18.12% -37 498.00 -17.40%
UK14 2-Portfoliové investice (AFP)-A 34 817.00 37 276.00 -6.60% 33 158.00 5.00%
UK15 2-Portfoliové investice (AFP)-P 65 790.00 75 102.00 -12.40% 70 656.00 -6.89%
UK16 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 11 628.00 12 109.00 -3.97% 9 728.00 19.53%
UK17 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 19 479.00 20 525.00 -5.10% 16 954.00 14.89%
UK18 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 7 851.00 8 416.00 -6.71% 7 227.00 8.63%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET -42 601.00 -49 935.00 -14.69% -47 226.00 -9.79%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 15 337.00 16 751.00 -8.44% 16 203.00 -5.34%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 57 938.00 66 686.00 -13.12% 63 430.00 -8.66%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -12 245.00 -12 282.00 -0.30% -10 490.00 16.73%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 4 158.00 4 488.00 -7.35% 4 763.00 -12.70%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 16 403.00 16 769.00 -2.18% 15 254.00 7.53%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -29 891.00 -37 937.00 -21.21% -37 664.00 -20.64%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 111.00 117.00 -5.13% 95.00 16.84%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 30 002.00 38 055.00 -21.16% 37 759.00 -20.54%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET - 465.00 284.00 - 263.73% 929.00 - 150.05%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 11 068.00 12 146.00 -8.88% 11 345.00 -2.44%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 11 533.00 11 862.00 -2.77% 10 416.00 10.72%
UK34 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-NET - 283.00 768.00 - 136.85% 351.00 - 180.63%
UK35 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-A 3 099.00 3 769.00 -17.78% 3 101.00 -0.06%
UK36 3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (AF7F)-P 3 382.00 3 001.00 12.70% 2 750.00 22.98%
UK37 4-Ostatní investice (AFO)-NET -41 839.00 -41 237.00 1.46% -38 054.00 9.95%
UK38 4-Ostatní investice (AFO)-A 55 814.00 58 910.00 -5.26% 51 627.00 8.11%
UK39 4-Ostatní investice (AFO)-P 97 653.00 100 147.00 -2.49% 89 681.00 8.89%
UK40 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 144 182.00 149 726.00 -3.70% 142 361.00 1.28%
UK41 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 144 182.00 149 726.00 -3.70% 142 361.00 1.28%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET - 109 448.60 - 109 455.00 -0.01% - 104 399.30 4.84%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 46 042.70 46 247.80 -0.44% 42 815.60 7.54%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 155 491.30 155 702.80 -0.14% 147 215.00 5.62%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET -98 404.80 - 100 272.10 -1.86% -93 997.60 4.69%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 21 916.00 21 150.90 3.62% 19 502.20 12.38%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 120 320.70 121 423.10 -0.91% 113 499.80 6.01%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET -98 404.80 - 100 272.10 -1.86% -93 997.60 4.69%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 21 916.00 21 150.90 3.62% 19 502.20 12.38%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 120 320.70 121 423.10 -0.91% 113 499.80 6.01%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -11 043.80 -9 182.90 20.26% -10 401.70 6.17%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 24 126.70 25 096.90 -3.87% 23 313.50 3.49%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 35 170.50 34 279.80 2.60% 33 715.20 4.32%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET -18 843.60 -18 704.70 0.74% -18 553.80 1.56%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 2 078.70 1 565.90 32.75% 1 217.70 70.71%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 20 922.30 20 270.50 3.22% 19 771.50 5.82%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 8 087.90 7 866.30 2.82% 7 486.90 8.03%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 10 188.80 9 894.20 2.98% 9 488.10 7.38%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 2 101.00 2 028.00 3.60% 2 001.10 4.99%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET - 288.10 1 655.50 - 117.40% 665.10 - 143.32%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 11 859.20 13 636.80 -13.04% 12 607.70 -5.94%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 12 147.30 11 981.20 1.39% 11 942.60 1.71%

Položky Přímých investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Přímé investice (AFD)-NET - 127 603.40 - 134 850.10 -5.37% - 119 150.40 7.09%
UK2 1-Přímé investice (AFD)-A 53 680.00 56 977.90 -5.79% 48 865.30 9.85%
UK3 1-Přímé investice (AFD)-P 181 283.40 191 828.00 -5.50% 168 015.70 7.90%
UK4 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-NET - 114 727.70 - 123 536.70 -7.13% - 107 279.00 6.94%
UK5 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-A 25 551.30 26 058.20 -1.95% 22 257.70 14.80%
UK6 1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-P 140 279.00 149 594.90 -6.23% 129 536.70 8.29%
UK7 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-NET - 114 727.70 - 123 536.70 -7.13% - 107 279.00 6.94%
UK8 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-A 25 551.30 26 058.20 -1.95% 22 257.70 14.80%
UK9 1.1.1-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V podnicích přímé investice-P 140 279.00 149 594.90 -6.23% 129 536.70 8.29%
UK10 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3-PZI-Akcie a ostatní účasti (AF5D)-Mezi sesterskými podniky-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2-PZI-Dluhové nástroje-NET -12 875.70 -11 313.50 13.81% -11 871.40 8.46%
UK17 1.2-PZI-Dluhové nástroje-A 28 128.70 30 919.70 -9.03% 26 607.60 5.72%
UK18 1.2-PZI-Dluhové nástroje-P 41 004.40 42 233.10 -2.91% 38 479.00 6.56%
UK19 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET -21 969.30 -23 044.40 -4.67% -21 175.40 3.75%
UK20 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 2 423.50 1 929.20 25.62% 1 389.80 74.38%
UK21 1.2.1-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P 24 392.80 24 973.60 -2.33% 22 565.10 8.10%
UK22 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 9 429.50 9 691.30 -2.70% 8 544.80 10.35%
UK23 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 11 878.90 12 189.80 -2.55% 10 828.70 9.70%
UK24 1.2.2-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P 2 449.50 2 498.50 -1.96% 2 283.90 7.25%
UK25 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET - 335.90 2 039.60 - 116.47% 759.10 - 144.25%
UK26 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A 13 826.30 16 800.70 -17.70% 14 389.10 -3.91%
UK27 1.2.3-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 14 162.20 14 761.00 -4.06% 13 630.00 3.90%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2-Portfoliové investice (AFP)-NET - 691 253.60 - 780 760.80 -11.46% - 860 662.50 -19.68%
UK2 2-Portfoliové investice (AFP)-A 777 039.30 769 416.60 0.99% 761 039.10 2.10%
UK3 2-Portfoliové investice (AFP)-P 1 468 292.90 1 550 177.40 -5.28% 1 621 701.60 -9.46%
UK4 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 259 510.70 249 938.00 3.83% 223 272.30 16.23%
UK5 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 434 739.30 423 654.60 2.62% 389 139.00 11.72%
UK6 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 175 228.70 173 716.60 0.87% 165 866.60 5.64%
UK7 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -77 670.40 -79 808.20 -2.68% -81 944.90 -5.22%
UK11 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 8 489.00 7 429.40 14.26% 5 743.20 47.81%
UK12 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 86 159.40 87 237.60 -1.24% 87 688.10 -1.74%
UK13 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-NET 2 678.30 2 598.50 3.07% 2 141.90 25.04%
UK14 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-A 2 678.30 2 598.50 3.07% 2 141.90 25.04%
UK15 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-NET 334 502.80 327 147.80 2.25% 303 075.40 10.37%
UK17 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-A 423 572.10 413 626.80 2.40% 381 254.00 11.10%
UK18 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-P 89 069.30 86 479.00 3.00% 78 178.60 13.93%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET - 950 764.30 -1 030 698.90 -7.76% -1 083 934.80 -12.29%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 342 299.90 345 762.00 -1.00% 371 900.10 -7.96%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 1 293 064.20 1 376 460.90 -6.06% 1 455 835.00 -11.18%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 273 284.10 - 253 502.80 7.80% - 240 776.40 13.50%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 92 791.20 92 633.10 0.17% 109 331.50 -15.13%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 366 075.30 346 135.90 5.76% 350 107.90 4.56%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET - 667 106.90 - 783 059.90 -14.81% - 864 475.00 -22.83%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 2 485.60 2 423.50 2.56% 2 174.60 14.30%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 669 592.60 785 483.40 -14.75% 866 649.60 -22.74%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET -10 373.20 5 863.90 - 276.90% 21 316.60 - 148.66%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 247 023.10 250 705.40 -1.47% 260 394.00 -5.13%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 257 396.30 244 841.50 5.13% 239 077.40 7.66%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2-Portfoliové investice (AFP)-NET -30 972.90 -37 825.70 -18.12% -37 498.40 -17.40%
UK2 2-Portfoliové investice (AFP)-A 34 816.70 37 276.10 -6.60% 33 157.90 5.00%
UK3 2-Portfoliové investice (AFP)-P 65 789.60 75 101.90 -12.40% 70 656.20 -6.89%
UK4 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-NET 11 627.90 12 108.80 -3.97% 9 727.80 19.53%
UK5 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-A 19 479.30 20 524.90 -5.09% 16 954.50 14.89%
UK6 2.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-P 7 851.50 8 416.10 -6.71% 7 226.70 8.65%
UK7 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -3 480.20 -3 866.50 -9.99% -3 570.30 -2.52%
UK11 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 380.40 359.90 5.70% 250.20 52.04%
UK12 2.1.2-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 3 860.50 4 226.40 -8.66% 3 820.50 1.05%
UK13 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-NET 120.00 125.90 -4.69% 93.30 28.62%
UK14 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-A 120.00 125.90 -4.69% 93.30 28.62%
UK15 2.1.3-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-NET 14 988.00 15 849.40 -5.43% 13 204.70 13.51%
UK17 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-A 18 978.90 20 039.10 -5.29% 16 610.90 14.26%
UK18 2.1.4-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (AF5P)-Ostatní sektory-P 3 990.90 4 189.70 -4.74% 3 406.20 17.17%
UK19 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-NET -42 600.80 -49 934.50 -14.69% -47 226.20 -9.79%
UK20 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-A 15 337.40 16 751.20 -8.44% 16 203.40 -5.34%
UK21 2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-P 57 938.20 66 685.80 -13.12% 63 429.50 -8.66%
UK22 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -12 245.00 -12 281.50 -0.30% -10 490.40 16.73%
UK26 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 4 157.70 4 487.80 -7.36% 4 763.50 -12.72%
UK27 2.2.2-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 16 402.70 16 769.30 -2.19% 15 253.90 7.53%
UK28 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -29 891.00 -37 937.10 -21.21% -37 664.50 -20.64%
UK29 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-A 111.40 117.40 -5.11% 94.70 17.63%
UK30 2.2.3-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Vládní instituce (S.13)-P 30 002.40 38 054.50 -21.16% 37 759.20 -20.54%
UK31 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-NET - 464.80 284.10 - 263.60% 928.70 - 150.05%
UK32 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-A 11 068.30 12 146.00 -8.87% 11 345.20 -2.44%
UK33 2.2.4-PI-Dluhové cenné papíry (AF3P)-Ostatní sektory-P 11 533.10 11 861.90 -2.77% 10 416.40 10.72%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-NET -39 856.10 -38 062.00 4.71% -39 299.30 1.42%
UK2 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-A 18 259.80 18 190.10 0.38% 15 794.80 15.61%
UK3 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-P 58 115.90 56 252.10 3.31% 55 094.00 5.48%
UK4 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET - 301.30 - 629.40 -52.13% -2 815.10 -89.30%
UK5 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 96.20 73.60 30.71% 27.30 252.38%
UK6 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P 397.50 703.00 -43.46% 2 842.40 -86.02%
UK7 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET - 301.30 - 629.40 -52.13% -2 815.10 -89.30%
UK8 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 96.20 73.60 30.71% 27.30 252.38%
UK9 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 397.50 703.00 -43.46% 2 842.40 -86.02%
UK10 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -48 046.80 -46 480.70 3.37% -44 219.40 8.66%
UK14 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 9 671.60 9 068.40 6.65% 8 032.30 20.41%
UK15 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 57 718.40 55 549.10 3.91% 52 251.70 10.46%
UK16 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -45 235.40 -43 767.70 3.35% -42 879.00 5.50%
UK17 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 5 182.50 4 361.30 18.83% 3 737.50 38.66%
UK18 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 50 417.90 48 129.10 4.76% 46 616.50 8.15%
UK19 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -2 811.40 -2 713.00 3.63% -1 340.40 109.74%
UK20 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 4 489.00 4 707.10 -4.63% 4 294.70 4.52%
UK21 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 7 300.50 7 420.10 -1.61% 5 635.10 29.55%
UK22 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 1.50 1.60 -6.25% 18.90 -92.06%
UK23 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 1.50 1.60 -6.25% 18.90 -92.06%
UK24 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 1.50 1.60 -6.25% 18.90 -92.06%
UK26 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 1.50 1.60 -6.25% 18.90 -92.06%
UK27 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 8 490.50 9 046.50 -6.15% 7 716.40 10.03%
UK32 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 8 490.50 9 046.50 -6.15% 7 716.40 10.03%
UK33 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 8 490.50 9 046.50 -6.15% 7 716.40 10.03%
UK35 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 8 490.50 9 046.50 -6.15% 7 716.40 10.03%
UK36 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-NET -46 467.20 -46 892.90 -0.91% -44 852.00 3.60%
UK2 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-A 21 288.60 22 410.50 -5.01% 18 026.50 18.10%
UK3 4.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-P 67 755.80 69 303.40 -2.23% 62 878.50 7.76%
UK4 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET - 351.30 - 775.50 -54.70% -3 212.90 -89.07%
UK5 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 112.20 90.60 23.84% 31.10 260.77%
UK6 4.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P 463.40 866.10 -46.50% 3 244.00 -85.72%
UK7 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET - 351.30 - 775.50 -54.70% -3 212.90 -89.07%
UK8 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 112.20 90.60 23.84% 31.10 260.77%
UK9 4.2.1.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 463.40 866.10 -46.50% 3 244.00 -85.72%
UK10 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -56 016.60 -57 264.90 -2.18% -50 467.40 11.00%
UK14 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 11 275.90 11 172.40 0.93% 9 167.20 23.00%
UK15 4.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 67 292.40 68 437.30 -1.67% 59 634.50 12.84%
UK16 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -52 738.80 -53 922.50 -2.20% -48 937.60 7.77%
UK17 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 6 042.20 5 373.20 12.45% 4 265.60 41.65%
UK18 4.2.2.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 58 781.00 59 295.70 -0.87% 53 203.20 10.48%
UK19 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -3 277.80 -3 342.40 -1.93% -1 529.80 114.26%
UK20 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 5 233.70 5 799.20 -9.75% 4 901.60 6.78%
UK21 4.2.2.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 8 511.40 9 141.60 -6.89% 6 431.30 32.34%
UK22 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 1.80 2.00 -10.00% 21.50 -91.63%
UK23 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 1.80 2.00 -10.00% 21.50 -91.63%
UK24 4.2.3-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 1.80 2.00 -10.00% 21.50 -91.63%
UK26 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 1.80 2.00 -10.00% 21.50 -91.63%
UK27 4.2.3.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 9 898.80 11 145.40 -11.18% 8 806.70 12.40%
UK32 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 9 898.80 11 145.40 -11.18% 8 806.70 12.40%
UK33 4.2.4-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 9 898.80 11 145.40 -11.18% 8 806.70 12.40%
UK35 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 9 898.80 11 145.40 -11.18% 8 806.70 12.40%
UK36 4.2.4.0.1-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-NET 1 941.90 3 521.00 -44.85% 3 750.00 -48.22%
UK2 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-A 15 416.00 15 609.50 -1.24% 16 331.10 -5.60%
UK3 4.3-OI-Půjčky (AF4O)-P 13 474.10 12 088.50 11.46% 12 581.00 7.10%
UK4 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET - 307.30 - 527.30 -41.72% -1 962.60 -84.34%
UK5 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 6.80 6.70 1.49% 6.90 -1.45%
UK6 4.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P 314.10 534.00 -41.18% 1 969.50 -84.05%
UK7 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.3.1.1-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET - 307.30 - 527.30 -41.72% -1 962.60 -84.34%
UK11 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 6.80 6.70 1.49% 6.90 -1.45%
UK12 4.3.1.2-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P 314.10 534.00 -41.18% 1 969.50 -84.05%
UK13 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3.1.3-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 12 147.10 12 497.30 -2.80% 13 315.10 -8.77%
UK17 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 12 147.10 12 497.30 -2.80% 13 315.10 -8.77%
UK18 4.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 1 692.40 1 688.20 0.25% 1 640.40 3.17%
UK20 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 1 692.40 1 688.20 0.25% 1 640.40 3.17%
UK21 4.3.2.1-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 10 454.70 10 809.00 -3.28% 11 674.60 -10.45%
UK23 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 10 454.70 10 809.00 -3.28% 11 674.60 -10.45%
UK24 4.3.2.2-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET -4 357.10 -2 523.90 72.63% -2 777.50 56.87%
UK26 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 967.00 937.80 3.11% 990.40 -2.36%
UK27 4.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P 5 324.10 3 461.60 53.80% 3 767.90 41.30%
UK28 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.3.3.1-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET -1 964.10 0.00 - 0.00 -
UK32 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 4.3.3.2-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 1 964.10 0.00 - 0.00 -
UK34 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET -2 392.90 -2 523.90 -5.19% -2 777.50 -13.85%
UK35 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 967.00 937.80 3.11% 990.40 -2.36%
UK36 4.3.3.3-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P 3 359.90 3 461.60 -2.94% 3 767.90 -10.83%
UK37 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET -5 540.80 -5 925.00 -6.48% -4 824.80 14.84%
UK38 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A 2 295.10 2 167.80 5.87% 2 018.70 13.69%
UK39 4.3.4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P 7 835.90 8 092.80 -3.17% 6 843.60 14.50%
UK40 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET -2 322.10 -1 960.70 18.43% -1 873.10 23.97%
UK41 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 2 038.30 2 033.60 0.23% 1 773.40 14.94%
UK42 4.3.4.0.1-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 4 360.40 3 994.30 9.17% 3 646.40 19.58%
UK43 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET -3 218.80 -3 964.40 -18.81% -2 951.80 9.05%
UK44 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 256.80 134.20 91.36% 245.40 4.65%
UK45 4.3.4.0.2-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 3 475.60 4 098.60 -15.20% 3 197.10 8.71%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET -36 433.00 -33 399.70 9.08% -36 109.80 0.90%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 19 035.50 18 883.40 0.81% 18 011.60 5.68%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 55 468.60 52 283.10 6.09% 54 121.50 2.49%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -29 963.20 -29 926.00 0.12% -31 513.70 -4.92%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 4 660.80 3 582.40 30.10% 4 163.80 11.94%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 34 624.10 33 508.40 3.33% 35 677.50 -2.95%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -27 577.60 -26 418.70 4.39% -29 899.30 -7.76%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 4 659.20 3 579.50 30.16% 4 055.80 14.88%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 32 236.80 29 998.10 7.46% 33 955.00 -5.06%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -2 385.60 -3 507.30 -31.98% -1 614.40 47.77%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 1.60 3.00 -46.67% 108.10 -98.52%
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 2 387.20 3 510.30 -31.99% 1 722.50 38.59%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET -11 036.10 -8 040.00 37.26% -9 162.40 20.45%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 9 808.40 10 734.70 -8.63% 9 281.50 5.68%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 20 844.50 18 774.70 11.02% 18 444.00 13.02%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET -11 036.10 -8 040.00 37.26% -9 162.40 20.45%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 9 808.40 10 734.70 -8.63% 9 281.50 5.68%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 20 844.50 18 774.70 11.02% 18 444.00 13.02%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET -1 400.20 -1 313.40 6.61% -1 378.50 1.57%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 731.60 742.60 -1.48% 687.60 6.40%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 2 131.80 2 056.00 3.69% 2 066.10 3.18%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -1 151.50 -1 176.80 -2.15% -1 203.00 -4.28%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 179.10 140.90 27.11% 159.00 12.64%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 330.70 1 317.70 0.99% 1 362.00 -2.30%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -1 059.90 -1 038.90 2.02% -1 141.40 -7.14%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 179.10 140.80 27.20% 154.80 15.70%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 1 238.90 1 179.60 5.03% 1 296.20 -4.42%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -91.70 - 137.90 -33.50% -61.60 48.86%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 0.10 0.10 0.00 4.10 -97.56%
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 91.70 138.00 -33.55% 65.80 39.36%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET 175.50 179.60 -2.28% 174.30 0.69%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 175.50 179.60 -2.28% 174.30 0.69%
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 175.50 179.60 -2.28% 174.30 0.69%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 175.50 179.60 -2.28% 174.30 0.69%
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET - 424.10 - 316.20 34.12% - 349.80 21.24%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 377.00 422.10 -10.68% 354.30 6.41%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 801.10 738.30 8.51% 704.10 13.78%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET - 424.10 - 316.20 34.12% - 349.80 21.24%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 377.00 422.10 -10.68% 354.30 6.41%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 801.10 738.30 8.51% 704.10 13.78%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-NET -1 632.50 -1 618.10 0.89% -1 573.30 3.76%
UK2 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-A 852.90 914.80 -6.77% 784.80 8.68%
UK3 4.6-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-P 2 485.40 2 533.00 -1.88% 2 358.00 5.40%
UK4 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -1 342.60 -1 449.80 -7.39% -1 373.00 -2.21%
UK14 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 208.80 173.60 20.28% 181.40 15.10%
UK15 4.6.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 551.40 1 623.40 -4.44% 1 554.40 -0.19%
UK16 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -1 235.70 -1 279.90 -3.45% -1 302.70 -5.14%
UK17 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 208.80 173.40 20.42% 176.70 18.17%
UK18 4.6.2.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 1 444.40 1 453.30 -0.61% 1 479.40 -2.37%
UK19 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET - 106.90 - 169.90 -37.08% -70.30 52.06%
UK20 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 0.10 0.10 0.00 4.70 -97.87%
UK21 4.6.2.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 107.00 170.10 -37.10% 75.00 42.67%
UK22 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET 204.60 221.20 -7.50% 198.90 2.87%
UK23 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 204.60 221.20 -7.50% 198.90 2.87%
UK24 4.6.3-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 204.60 221.20 -7.50% 198.90 2.87%
UK29 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 204.60 221.20 -7.50% 198.90 2.87%
UK30 4.6.3.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET - 494.50 - 389.50 26.96% - 399.20 23.87%
UK32 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 439.50 520.10 -15.50% 404.40 8.68%
UK33 4.6.4-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 934.00 909.60 2.68% 803.60 16.23%
UK34 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET - 494.50 - 389.50 26.96% - 399.20 23.87%
UK35 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 439.50 520.10 -15.50% 404.40 8.68%
UK36 4.6.4.0.1-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 934.00 909.60 2.68% 803.60 16.23%
UK37 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 387 629.50 4 315 339.40 1.68% 4 397 361.30 -0.22%
UK2 ZZ-Krátkodobá 2 611 485.50 2 563 468.60 1.87% 2 570 365.10 1.60%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 1 322 216.70 1 241 798.40 6.48% 1 295 576.20 2.06%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 360 927.70 457 474.90 -21.10% 424 125.60 -14.90%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Půjčky (AF4O) 665 517.80 587 052.90 13.37% 617 259.40 7.82%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 209 742.00 228 369.50 -8.16% 181 005.00 15.88%
UK7 ZZ-Krátkodobá-Ostatní dluhové závazky 53 081.30 48 772.80 8.83% 52 399.00 1.30%
UK8 ZZ-Dlouhodobá 1 776 144.00 1 751 870.70 1.39% 1 826 996.20 -2.78%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Oběživo a vklady (AF2O) 189 958.30 188 692.60 0.67% 147 612.10 28.69%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Dluhové cenné papíry (AF3) 932 136.40 918 985.90 1.43% 1 031 709.40 -9.65%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Půjčky (AF4O) 624 680.30 615 565.30 1.48% 620 372.40 0.69%
UK12 ZZ-Dlouhodobá-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O) 1 944.60 2 005.50 -3.04% 2 953.20 -34.15%
UK13 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní dluhové závazky 27 424.40 26 621.40 3.02% 24 349.10 12.63%

Položky Rezervních aktiv v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva (AFR) - NET 3 217 852.90 3 090 497.60 4.12% 3 267 473.10 -1.52%
UK2 5 - Rezervní aktiva (AFR) - A 3 217 852.90 3 090 497.60 4.12% 3 267 473.10 -1.52%
UK3 5.1 - RA - Měnové zlato (AF11) - NET 8 331.00 8 148.90 2.23% 8 738.20 -4.66%
UK4 5.1 - RA - Měnové zlato (AF11) - A 8 331.00 8 148.90 2.23% 8 738.20 -4.66%
UK5 5.2 - RA - Zvláštní práva čerpání (AF12) - NET 14 325.80 13 749.60 4.19% 14 590.40 -1.81%
UK6 5.2 - RA - Zvláštní práva čerpání (AF12) - A 14 325.80 13 749.60 4.19% 14 590.40 -1.81%
UK7 5.3 - RA - Rezervní pozice u MMF - NET 11 172.90 9 038.60 23.61% 10 913.20 2.38%
UK8 5.3 - RA - Rezervní pozice u MMF - A 11 172.90 9 038.60 23.61% 10 913.20 2.38%
UK9 5.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - NET 3 184 023.20 3 059 560.60 4.07% 3 233 231.40 -1.52%
UK10 5.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - A 3 184 023.20 3 059 560.60 4.07% 3 233 231.40 -1.52%
UK11 5.4.1 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady - NET 1 229 101.80 1 298 588.50 -5.35% 865 926.00 41.94%
UK12 5.4.1 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady - A 1 229 101.80 1 298 588.50 -5.35% 865 926.00 41.94%
UK13 5.4.2 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry - NET 1 827 347.00 1 667 119.60 9.61% 2 179 768.80 -16.17%
UK14 5.4.2 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry - A 1 827 347.00 1 667 119.60 9.61% 2 179 768.80 -16.17%
UK15 5.4.3 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty (AF7R) - NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty (AF7R) - A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky - NET 127 574.30 93 852.50 35.93% 187 536.60 -31.97%
UK18 5.4.4 - RA - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky - A 127 574.30 93 852.50 35.93% 187 536.60 -31.97%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 168 625.30 169 694.80 -0.63% 167 870.30 0.45%
UK2 ZZ-Krátkodobá 100 364.50 100 804.90 -0.44% 98 124.30 2.28%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Centrální banka (S.121) 711.60 1 237.00 -42.47% 4 811.90 -85.21%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 63 105.00 60 456.00 4.38% 58 413.20 8.03%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Vládní instituce (S.13) 4 387.10 6 842.30 -35.88% 5 663.60 -22.54%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Ostatní sektory 32 160.80 32 269.60 -0.34% 29 235.50 10.01%
UK7 ZZ-Dlouhodobá 68 260.70 68 889.90 -0.91% 69 746.00 -2.13%
UK8 ZZ-Dlouhodobá-Centrální banka (S.121) 940.20 923.00 1.86% 950.70 -1.10%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 10 013.00 10 022.20 -0.09% 8 565.90 16.89%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Vládní instituce (S.13) 26 670.70 27 507.40 -3.04% 31 188.80 -14.49%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní sektory 30 636.80 30 437.30 0.66% 29 040.60 5.50%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 387 629.50 4 315 339.40 1.68% 4 397 361.30 -0.22%
UK2 ZZ-Krátkodobá 2 611 485.50 2 563 468.60 1.87% 2 570 365.10 1.60%
UK3 ZZ-Krátkodobá-Centrální banka (S.121) 18 516.50 31 457.40 -41.14% 126 047.90 -85.31%
UK4 ZZ-Krátkodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 1 641 993.00 1 537 394.90 6.80% 1 530 133.00 7.31%
UK5 ZZ-Krátkodobá-Vládní instituce (S.13) 114 152.20 174 000.00 -34.40% 148 359.00 -23.06%
UK6 ZZ-Krátkodobá-Ostatní sektory 836 823.70 820 616.40 1.98% 765 825.20 9.27%
UK7 ZZ-Dlouhodobá 1 776 144.00 1 751 870.70 1.39% 1 826 996.20 -2.78%
UK8 ZZ-Dlouhodobá-Centrální banka (S.121) 24 464.00 23 473.10 4.22% 24 902.50 -1.76%
UK9 ZZ-Dlouhodobá-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 260 538.60 254 863.90 2.23% 224 384.60 16.11%
UK10 ZZ-Dlouhodobá-Vládní instituce (S.13) 693 972.60 699 513.00 -0.79% 816 991.60 -15.06%
UK11 ZZ-Dlouhodobá-Ostatní sektory 797 168.90 774 020.70 2.99% 760 717.60 4.79%

Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4-Ostatní investice (AFO)-NET - 933 763.30 - 851 177.10 9.70% - 873 408.60 6.91%
UK2 4-Ostatní investice (AFO)-A 1 245 665.10 1 215 967.30 2.44% 1 184 948.10 5.12%
UK3 4-Ostatní investice (AFO)-P 2 179 428.40 2 067 144.40 5.43% 2 058 356.70 5.88%
UK4 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-NET -35 843.80 -48 610.90 -26.26% - 145 685.40 -75.40%
UK5 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-A 7 136.80 6 319.60 12.93% 5 265.00 35.55%
UK6 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-P 42 980.50 54 930.50 -21.75% 150 950.40 -71.53%
UK7 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 964 072.50 - 894 125.40 7.82% - 841 053.00 14.63%
UK8 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 572 383.80 551 997.50 3.69% 563 356.60 1.60%
UK9 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 1 536 456.30 1 446 122.90 6.25% 1 404 409.60 9.40%
UK10 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-NET -94 554.00 -45 948.20 105.78% -57 899.40 63.31%
UK11 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-A 43 978.10 42 081.40 4.51% 40 801.60 7.79%
UK12 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-P 138 532.20 88 029.60 57.37% 98 701.00 40.36%
UK13 4.0.4-OI-Ostatní sektory-NET 160 706.90 137 507.50 16.87% 171 229.10 -6.15%
UK14 4.0.4-OI-Ostatní sektory-A 622 166.40 615 568.90 1.07% 575 524.90 8.10%
UK15 4.0.4-OI-Ostatní sektory-P 461 459.50 478 061.40 -3.47% 404 295.70 14.14%

Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4-Ostatní investice (AFO)-NET -35 886.40 -33 471.40 7.22% -33 342.60 7.63%
UK2 4-Ostatní investice (AFO)-A 47 873.40 47 816.30 0.12% 45 235.70 5.83%
UK3 4-Ostatní investice (AFO)-P 83 759.70 81 287.60 3.04% 78 578.20 6.59%
UK4 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-NET -1 377.50 -1 911.60 -27.94% -5 561.60 -75.23%
UK5 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-A 274.30 248.50 10.38% 201.00 36.47%
UK6 4.0.1-OI-Centrální banka (S.121)-P 1 651.80 2 160.10 -23.53% 5 762.60 -71.34%
UK7 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -37 051.20 -35 160.30 5.38% -32 107.40 15.40%
UK8 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 21 997.80 21 706.50 1.34% 21 506.30 2.29%
UK9 4.0.2-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 59 049.00 56 866.80 3.84% 53 613.70 10.14%
UK10 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-NET -3 633.90 -1 806.90 101.11% -2 210.30 64.41%
UK11 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-A 1 690.20 1 654.80 2.14% 1 557.60 8.51%
UK12 4.0.3-OI-Vládní instituce (S.13)-P 5 324.10 3 461.60 53.80% 3 767.90 41.30%
UK13 4.0.4-OI-Ostatní sektory-NET 6 176.30 5 407.30 14.22% 6 536.70 -5.51%
UK14 4.0.4-OI-Ostatní sektory-A 23 911.10 24 206.40 -1.22% 21 970.80 8.83%
UK15 4.0.4-OI-Ostatní sektory-P 17 734.80 18 799.10 -5.66% 15 434.10 14.91%

Investiční pozice vůči zahraničí

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -1 261 332.50 -1 309 039.90 -3.64% -1 193 282.70 5.70%
UK2 AKTIVA 6 507 748.20 6 329 757.20 2.81% 6 406 193.80 1.59%
UK3 - přímé investice 1 198 030.20 1 176 080.60 1.87% 1 121 555.50 6.82%
UK4 - portfoliové investice 777 039.30 769 416.60 0.99% 761 039.10 2.10%
UK5 účasti a podíly v investičních fondech 434 739.30 423 654.60 2.62% 389 139.00 11.72%
UK6 dluhové cenné papíry 342 299.90 345 762.00 -1.00% 371 900.10 -7.96%
UK7 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 69 160.70 77 795.00 -11.10% 71 178.00 -2.83%
UK8 - ostatní investice 1 245 665.10 1 215 967.30 2.44% 1 184 948.10 5.12%
UK9 - rezervní aktiva 3 217 852.90 3 090 497.60 4.12% 3 267 473.10 -1.52%
UK10 PASIVA 7 769 080.80 7 638 797.10 1.71% 7 599 476.50 2.23%
UK11 - přímé investice 4 045 882.60 3 959 522.40 2.18% 3 856 296.30 4.92%
UK12 - portfoliové investice 1 468 292.90 1 550 177.40 -5.28% 1 621 701.60 -9.46%
UK13 účasti a podíly v investičních fondech 175 228.70 173 716.60 0.87% 165 866.60 5.64%
UK14 dluhové cenné papíry 1 293 064.20 1 376 460.90 -6.06% 1 455 835.00 -11.18%
UK15 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 75 476.90 61 952.80 21.83% 63 121.90 19.57%
UK16 - ostatní investice celkem 2 179 428.40 2 067 144.40 5.43% 2 058 356.70 5.88%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies