Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 1.60 1.60 0.00 2.10 -23.81%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 127 256.00 105 379.00 20.76% 135 459.00 -6.06%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.34 0.46 -26.09% 2.17 -84.33%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 3.20 -9.38% 2.90 0.00
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.65 3.17 -16.40% 3.16 -16.14%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.39 2.37 0.84% 2.75 -13.09%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 7.44 8.04 -7.46% 8.30 -10.36%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.60 3.40 5.88% 2.60 38.46%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.13 0.71 -81.69% 1.62 -91.98%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 620 554.00 3 659 601.00 -1.07% 3 311 163.60 9.34%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 191 441.00 289 536.00 -33.88% 315 160.00 -39.26%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 208 067.00 275 667.00 -24.52% 286 556.00 -27.39%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) -16 626.00 13 869.00 - 219.88% 28 604.00 - 158.12%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 34 077.00 36 161.00 -5.76% 32 467.00 4.96%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 034.20 4 109.30 -1.83% 4 069.20 -0.86%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 15 374.00 49 259.00 -68.79% 49 259.00 -68.79%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 381 229.00 2 245 120.00 6.06% 2 245 120.00 6.06%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 365 855.00 2 195 861.00 7.74% 2 195 861.00 7.74%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 104.19 101.13 3.03% 105.48 -1.22%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 104.40 101.26 3.10% 105.71 -1.24%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 110.16 107.60 2.38% 111.46 -1.17%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 110.33 107.68 2.46% 111.69 -1.22%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 51 877.00 27 615.00 87.86% 69 211.00 -25.05%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 61 151.00 46 853.00 30.52% 75 048.00 -18.52%
UK3 Daňové příjmy - DPH 127 256.00 105 379.00 20.76% 135 459.00 -6.06%
UK4 Daňové příjmy - SD 71 002.00 60 409.00 17.54% 75 908.00 -6.46%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 269 697.00 226 902.00 18.86% 273 153.00 -1.27%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 4 012.00 3 903.00 2.79% 6 806.00 -41.05%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 971.00 966.00 0.52% 1 040.00 -6.63%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 5 225.00 5 241.00 -0.31% 5 614.00 -6.93%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 400.00 317.00 26.18% 520.00 -23.08%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 200.00 182.00 9.89% 793.00 -74.78%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 7 800.00 7 734.00 0.85% 9 021.00 -13.54%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 70 120.00 79 319.00 -11.60% 80 597.00 -13.00%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 35 769.00 30 683.00 16.58% 28 107.00 27.26%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 59 911.00 47 449.00 26.26% 57 573.00 4.06%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 52 918.00 42 537.00 24.40% 28 899.00 83.11%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 70 381.00 59 729.00 17.83% 62 885.00 11.92%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 134 896.00 99 851.00 35.10% 118 563.00 13.78%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 60 386.00 54 057.00 11.71% 48 930.00 23.41%
UK20 Běžné výdaje - důchody 253 376.00 210 019.00 20.64% 234 704.00 7.96%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 5 143.00 4 105.00 25.29% 4 236.00 21.41%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 55 179.00 42 649.00 29.38% 41 553.00 32.79%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 25 660.00 21 032.00 22.00% 19 019.00 34.92%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 28 683.00 24 263.00 18.22% 25 945.00 10.55%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 12 519.00 10 407.00 20.29% 16 920.00 -26.01%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 7 778.00 6 142.00 26.64% 5 440.00 42.98%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 7 031.00 5 633.00 24.82% 6 208.00 13.26%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 11 003.00 8 547.00 28.74% 11 458.00 -3.97%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 6 546.00 4 705.00 39.13% 8 156.00 -19.74%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 187.98 155.99 20.51% 200.15 -6.08%
UK2 spotřební daně 74.54 63.40 17.57% 79.85 -6.65%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 74.39 40.86 82.06% 99.07 -24.91%
UK5 DzP fyzické osoby 93.38 73.45 27.13% 112.80 -17.22%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 9.31 7.45 24.97% 9.01 3.33%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání -1.96 -4.96 -60.48% 2.01 - 197.51%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 86.03 70.95 21.25% 101.78 -15.47%
UK9 silniční daň 2.64 2.54 3.94% 3.08 -14.29%
UK10 daň nemovitostí 7.90 6.53 20.98% 7.56 4.50%
UK11 majetkové daně 4.01 3.89 3.08% 6.81 -41.12%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 9.11 8.01 13.73% 9.02 1.00%
UK13 ostatní daně a poplatky 6.20 5.80 6.90% 6.02 2.99%
UK14 Daňové příjmy celkem 460.15 360.47 27.65% 524.36 -12.25%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Obecná míra nezaměstnanosti 15-64 letých (%) 2.50 2.40 4.17% 2.20 13.64%

Vývoj reálného efektivního kurzu CZK deflovaného indexem jednotkových nákladů práce (ULC)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 115.01 121.51 -5.35% 119.32 -3.61%
UK2 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC 2015 - v % 115.06 121.58 -5.36% 119.38 -3.62%
UK3 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 106.28 112.30 -5.36% 113.30 -6.20%
UK4 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC2015 - v % 106.22 112.25 -5.37% 113.31 -6.26%

Reálný efektivní kurz koruny deflovaný deflátorem HDP

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER - deflátor HDP- váhy obrat zahr. obchodu, 2015=100 107.87 113.38 -4.86% 111.21 -3.00%
UK2 REER - deflátor HDP- váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC, 2015=100 107.95 113.48 -4.87% 111.31 -3.02%

Fondy celkem (tis. Kč a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Přijaté prostředky celkem</b> 17 001 340.00 65 523 318.00 -74.05% 16 306 085.00 4.26%
UK2 1.1. Vlastní příspěvky účastníků 10 480 500.00 38 806 056.00 -72.99% 10 125 077.00 3.51%
UK3 1.2. Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem 2 996 192.00 11 374 791.00 -73.66% 2 726 156.00 9.91%
UK4 1.3. Státní příspěvky celkem 1 784 407.00 7 013 718.00 -74.56% 1 732 504.00 3.00%
UK5 1.4. Připsané výnosy účastníkům TF 644.00 3 026 227.00 -99.98% 353 037.00 -99.82%
UK6 1.5. Prostředky převedené z jiné PS 211 265.00 1 298 794.00 -83.73% 380 335.00 -44.45%
UK7 1.6. Prostředky převedené z TF do ÚF 1 408 874.00 3 763 232.00 -62.56% 875 902.00 60.85%
UK8 1.7. Neidentifikovatelné platby 50 344.00 168 828.00 -70.18% 51 758.00 -2.73%
UK9 1.8. Prostředky přijaté z jiných zdrojů 69 112.00 71 673.00 -3.57% 61 314.00 12.72%
UK10 <b>2. Vyplacené prostředky celkem</b> 8 990 973.00 28 996 933.00 -68.99% 7 132 759.00 26.05%
UK11 2.1. Prostředky vyplacené účastníkům 6 994 422.00 23 345 512.00 -70.04% 5 778 558.00 21.04%
UK12 2.1.1. Starobní penze 350 591.00 1 079 010.00 -67.51% 238 104.00 47.24%
UK13 2.1.2. Dávky pozůstalostní penze 250 636.00 969 479.00 -74.15% 231 149.00 8.43%
UK14 2.1.3. Dávky výsluhové penze 6 333.00 329 527.00 -98.08% 86 712.00 -92.70%
UK15 2.1.4. Dávky invalidní penze 6 709.00 23 295.00 -71.20% 5 017.00 33.73%
UK16 2.1.5. Dědění 35 801.00 134 022.00 -73.29% 28 955.00 23.64%
UK17 2.1.6. Jednorázová vyrovnání 5 427 229.00 17 113 717.00 -68.29% 4 347 371.00 24.84%
UK18 2.1.7. Prostředky na vyplacené odbytné 917 123.00 3 696 464.00 -75.19% 841 251.00 9.02%
UK19 2.2. Úhrada jednorázového pojistného 37.00 16.00 131.25% 3.00 1 133.33%
UK20 2.3. Prostředky převedené do jiné PS 347 339.00 899 669.00 -61.39% 228 175.00 52.22%
UK21 2.4. Prostředky převáděné do UF z TF 1 408 874.00 3 763 232.00 -62.56% 875 902.00 60.85%
UK22 2.5. Vrácené prostředky do státního rozpočtu 124 615.00 506 131.00 -75.38% 120 602.00 3.33%
UK23 2.6. Vrácené příspěvky účastníkům 52 067.00 262 916.00 -80.20% 73 419.00 -29.08%
UK24 2.7. Ostatní vyplacené prostředky 63 618.00 219 457.00 -71.01% 56 098.00 13.41%
UK25 <b>Počty vyplácených dávek / jednorázových úhrad</b> 0.00 0.00 - - -
UK26 3. Počet poživatelů starobní penze 14 194.00 13 674.00 3.80% 10 804.00 31.38%
UK27 4. Počet poživatelů pozůstalostní penze 10 630.00 15 086.00 -29.54% 12 521.00 -15.10%
UK28 5. Počet poživatelů výsluhové penze 288.00 317.00 -9.15% 262.00 9.92%
UK29 6. Počet poživatelů invalidní penze 1 153.00 1 309.00 -11.92% 1 046.00 10.23%
UK30 7. Počet případů dědění 652.00 2 738.00 -76.19% 762.00 -14.44%
UK31 8. Počet případů jednorázových vyrovnání 43 400.00 172 314.00 -74.81% 38 519.00 12.67%
UK32 8.1. z toho počet případů jednorázové výplaty titulu nároku na výsluhovou penzi 2 874.00 9 862.00 -70.86% 2 502.00 14.87%
UK33 9. Počet případů vyplacení odbytného pro účastníka 12 625.00 61 648.00 -79.52% 12 807.00 -1.42%
UK34 10. Počet případů vyplacení odbytného pro oprávněnou osobu 2 152.00 8 732.00 -75.36% 2 104.00 2.28%
UK35 11. Počet úhrad jednorázového pojistného 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Přijaté prostředky celkem</b> 11 017 278.00 45 908 597.00 -76.00% 11 410 075.00 -3.44%
UK2 1.1. Vlastní příspěvky účastníků 7 469 465.00 28 807 785.00 -74.07% 7 572 509.00 -1.36%
UK3 1.2. Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem 2 202 280.00 8 800 722.00 -74.98% 2 114 246.00 4.16%
UK4 1.3. Státní příspěvky celkem 1 257 497.00 5 097 731.00 -75.33% 1 284 532.00 -2.10%
UK5 1.4. Připsané výnosy účastníkům TF 644.00 3 026 227.00 -99.98% 353 037.00 -99.82%
UK6 1.5. Prostředky převedené z jiné PS 2 688.00 16 102.00 -83.31% 3 015.00 -10.85%
UK7 1.6. Prostředky převedené z TF do ÚF 0.00 0.00 - - -
UK8 1.7. Neidentifikovatelné platby 35 751.00 109 919.00 -67.48% 36 719.00 -2.64%
UK9 1.8. Prostředky přijaté z jiných zdrojů 48 954.00 50 113.00 -2.31% 46 017.00 6.38%
UK10 <b>2. Vyplacené prostředky celkem</b> 7 258 433.00 23 465 896.00 -69.07% 5 942 508.00 22.14%
UK11 2.1. Prostředky vyplacené účastníkům 5 493 439.00 18 698 925.00 -70.62% 4 778 960.00 14.95%
UK12 2.1.1. Starobní penze 113 074.00 355 189.00 -68.17% 88 407.00 27.90%
UK13 2.1.2. Dávky pozůstalostní penze 250 636.00 969 479.00 -74.15% 231 149.00 8.43%
UK14 2.1.3. Dávky výsluhové penze 6 333.00 329 527.00 -98.08% 86 712.00 -92.70%
UK15 2.1.4. Dávky invalidní penze 1 974.00 6 443.00 -69.36% 1 105.00 78.64%
UK16 2.1.5. Dědění 24 269.00 102 247.00 -76.26% 23 707.00 2.37%
UK17 2.1.6. Jednorázová vyrovnání 4 506 490.00 14 370 037.00 -68.64% 3 766 132.00 19.66%
UK18 2.1.7. Prostředky na vyplacené odbytné 590 662.00 2 566 004.00 -76.98% 581 748.00 1.53%
UK19 2.2. Úhrada jednorázového pojistného 0.00 0.00 - - -
UK20 2.3. Prostředky převedené do jiné PS 172 813.00 241 307.00 -28.38% 76 815.00 124.97%
UK21 2.4. Prostředky převáděné do UF z TF 1 408 874.00 3 763 232.00 -62.56% 875 902.00 60.85%
UK22 2.5. Vrácené prostředky do státního rozpočtu 99 377.00 410 958.00 -75.82% 106 866.00 -7.01%
UK23 2.6. Vrácené příspěvky účastníkům 29 988.00 161 615.00 -81.44% 54 337.00 -44.81%
UK24 2.7. Ostatní vyplacené prostředky 53 939.00 189 860.00 -71.59% 49 628.00 8.69%
UK25 <b>Počty vyplácených dávek / jednorázových úhrad</b> 0.00 0.00 - - -
UK26 3. Počet poživatelů starobní penze 4 431.00 4 394.00 0.84% 3 964.00 11.78%
UK27 4. Počet poživatelů pozůstalostní penze 10 630.00 15 086.00 -29.54% 12 521.00 -15.10%
UK28 5. Počet poživatelů výsluhové penze 288.00 317.00 -9.15% 262.00 9.92%
UK29 6. Počet poživatelů invalidní penze 71.00 138.00 -48.55% 69.00 2.90%
UK30 7. Počet případů dědění 414.00 1 893.00 -78.13% 582.00 -28.87%
UK31 8. Počet případů jednorázových vyrovnání 28 916.00 129 447.00 -77.66% 26 684.00 8.36%
UK32 8.1. z toho počet případů jednorázové výplaty titulu nároku na výsluhovou penzi 2 874.00 9 862.00 -70.86% 2 502.00 14.87%
UK33 9. Počet případů vyplacení odbytného pro účastníka 7 716.00 44 327.00 -82.59% 8 979.00 -14.07%
UK34 10. Počet případů vyplacení odbytného pro oprávněnou osobu 497.00 2 147.00 -76.85% 388.00 28.09%
UK35 11. Počet úhrad jednorázového pojistného 0.00 0.00 - - -

Účastnické fondy (tis. Kč a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Přijaté prostředky celkem</b> 5 984 061.00 19 614 720.00 -69.49% 4 896 009.00 22.22%
UK2 1.1. Vlastní příspěvky účastníků 3 011 035.00 9 998 271.00 -69.88% 2 552 569.00 17.96%
UK3 1.2. Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem 793 913.00 2 574 070.00 -69.16% 611 910.00 29.74%
UK4 1.3. Státní příspěvky celkem 526 910.00 1 915 988.00 -72.50% 447 972.00 17.62%
UK5 1.4. Připsané výnosy účastníkům TF 0.00 0.00 - - -
UK6 1.5. Prostředky převedené z jiné PS 208 577.00 1 282 692.00 -83.74% 377 320.00 -44.72%
UK7 1.6. Prostředky převedené z TF do ÚF 1 408 874.00 3 763 232.00 -62.56% 875 902.00 60.85%
UK8 1.7. Neidentifikovatelné platby 14 593.00 58 909.00 -75.23% 15 039.00 -2.97%
UK9 1.8. Prostředky přijaté z jiných zdrojů 20 160.00 21 560.00 -6.49% 15 297.00 31.79%
UK10 <b>2. Vyplacené prostředky celkem</b> 1 732 540.00 5 531 038.00 -68.68% 1 190 249.00 45.56%
UK11 2.1. Prostředky vyplacené účastníkům 1 500 983.00 4 646 589.00 -67.70% 999 599.00 50.16%
UK12 2.1.1. Starobní penze 237 517.00 723 821.00 -67.19% 149 697.00 58.67%
UK13 2.1.2. Dávky pozůstalostní penze 0.00 0.00 - - -
UK14 2.1.3. Dávky výsluhové penze 0.00 0.00 - - -
UK15 2.1.4. Dávky invalidní penze 4 735.00 16 853.00 -71.90% 3 912.00 21.04%
UK16 2.1.5. Dědění 11 531.00 31 775.00 -63.71% 5 248.00 119.72%
UK17 2.1.6. Jednorázová vyrovnání 920 739.00 2 743 680.00 -66.44% 581 239.00 58.41%
UK18 2.1.7. Prostředky na vyplacené odbytné 326 460.00 1 130 460.00 -71.12% 259 503.00 25.80%
UK19 2.2. Úhrada jednorázového pojistného 37.00 16.00 131.25% 3.00 1 133.33%
UK20 2.3. Prostředky převedené do jiné PS 174 525.00 658 362.00 -73.49% 151 360.00 15.30%
UK21 2.4. Prostředky převáděné do UF z TF 0.00 0.00 - - -
UK22 2.5. Vrácené prostředky do státního rozpočtu 25 238.00 95 173.00 -73.48% 13 736.00 83.74%
UK23 2.6. Vrácené příspěvky účastníkům 22 079.00 101 301.00 -78.20% 19 082.00 15.71%
UK24 2.7. Ostatní vyplacené prostředky 9 678.00 29 597.00 -67.30% 6 470.00 49.58%
UK25 <b>Počty vyplácených dávek / jednorázových úhrad</b> 0.00 0.00 - - -
UK26 3. Počet poživatelů starobní penze 9 763.00 9 280.00 5.20% 6 840.00 42.73%
UK27 4. Počet poživatelů pozůstalostní penze 0.00 0.00 - - -
UK28 5. Počet poživatelů výsluhové penze 0.00 0.00 - - -
UK29 6. Počet poživatelů invalidní penze 1 082.00 1 171.00 -7.60% 977.00 10.75%
UK30 7. Počet případů dědění 238.00 845.00 -71.83% 180.00 32.22%
UK31 8. Počet případů jednorázových vyrovnání 14 484.00 42 867.00 -66.21% 11 835.00 22.38%
UK32 8.1. z toho počet případů jednorázové výplaty titulu nároku na výsluhovou penzi 0.00 0.00 - - -
UK33 9. Počet případů vyplacení odbytného pro účastníka 4 909.00 17 321.00 -71.66% 3 828.00 28.24%
UK34 10. Počet případů vyplacení odbytného pro oprávněnou osobu 1 655.00 6 585.00 -74.87% 1 716.00 -3.55%
UK35 11. Počet úhrad jednorázového pojistného 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (tis. Kč a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Přijaté prostředky celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Vlastní příspěvky účastníků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem 0.00 0.00 - - -
UK4 1.3. Státní příspěvky celkem 0.00 0.00 - - -
UK5 1.4. Připsané výnosy účastníkům TF 0.00 0.00 - - -
UK6 1.5. Prostředky převedené z jiné PS 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.6. Prostředky převedené z TF do ÚF 0.00 0.00 - - -
UK8 1.7. Neidentifikovatelné platby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.8. Prostředky přijaté z jiných zdrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 <b>2. Vyplacené prostředky celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.1. Prostředky vyplacené účastníkům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.1.1. Starobní penze 0.00 0.00 - - -
UK13 2.1.2. Dávky pozůstalostní penze 0.00 0.00 - - -
UK14 2.1.3. Dávky výsluhové penze 0.00 0.00 - - -
UK15 2.1.4. Dávky invalidní penze 0.00 0.00 - - -
UK16 2.1.5. Dědění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.1.6. Jednorázová vyrovnání 0.00 0.00 - - -
UK18 2.1.7. Prostředky na vyplacené odbytné 0.00 0.00 - - -
UK19 2.2. Úhrada jednorázového pojistného 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2.3. Prostředky převedené do jiné PS 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2.4. Prostředky převáděné do UF z TF 0.00 0.00 - - -
UK22 2.5. Vrácené prostředky do státního rozpočtu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.6. Vrácené příspěvky účastníkům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.7. Ostatní vyplacené prostředky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 <b>Počty vyplácených dávek / jednorázových úhrad</b> 0.00 0.00 - - -
UK26 3. Počet poživatelů starobní penze 0.00 0.00 - - -
UK27 4. Počet poživatelů pozůstalostní penze 0.00 0.00 - - -
UK28 5. Počet poživatelů výsluhové penze 0.00 0.00 - - -
UK29 6. Počet poživatelů invalidní penze 0.00 0.00 - - -
UK30 7. Počet případů dědění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 8. Počet případů jednorázových vyrovnání 0.00 0.00 - - -
UK32 8.1. z toho počet případů jednorázové výplaty titulu nároku na výsluhovou penzi 0.00 0.00 - - -
UK33 9. Počet případů vyplacení odbytného pro účastníka 0.00 0.00 - - -
UK34 10. Počet případů vyplacení odbytného pro oprávněnou osobu 0.00 0.00 - - -
UK35 11. Počet úhrad jednorázového pojistného 0.00 0.00 - 0.00 -

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 1.00 -95.00%
UK2 Lombardní sazba 1.00 1.00 0.00 3.00 -66.67%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK4 PRIBOR - 7 dní 0.27 0.27 0.00 2.03 -86.70%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies