Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.20 2.30 -4.35% 2.90 -24.14%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.20 -4.55%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.50 1.50 0.00 0.25 500.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.80 3.00 -6.67% 3.60 -22.22%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.44 1.34 7.46% 0.12 1 100.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 229 690.00 198 337.00 15.81% 219 314.00 4.73%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.76 1.54 14.29% 0.51 245.10%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 240 637.30 3 167 035.40 2.32% 3 185 636.90 1.73%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 301 809.00 289 041.00 4.42% 296 516.00 1.78%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 036.00 278 541.00 -0.54% 267 448.00 3.58%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 24 773.00 10 500.00 135.93% 29 068.00 -14.78%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.97 2.81 5.69% 1.97 50.76%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 851.00 30 267.00 5.23% 29 335.00 8.58%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 070.20 4 041.00 0.72% 3 994.30 1.90%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 513 051.93 511 263.18 0.35% 462 253.69 10.99%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 118 868.18 118 773.75 0.08% 106 221.53 11.91%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 103 418.64 104 847.69 -1.36% 105 382.60 -1.86%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 113 063.12 113 259.27 -0.17% 100 487.68 12.51%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 116 622.84 114 785.90 1.60% 93 031.64 25.36%
UK6 Stálá aktiva 47 517.48 47 451.04 0.14% 46 339.25 2.54%
UK7 Ostatní aktiva 13 561.68 12 145.52 11.66% 10 790.99 25.68%
UK8 Pasiva celkem 513 051.93 511 263.18 0.35% 462 253.69 10.99%
UK9 Přijaté úvěry 26 152.17 25 701.72 1.75% 26 668.71 -1.94%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 465 050.58 462 008.33 0.66% 411 157.61 13.11%
UK11 Ostatní pasiva 21 849.17 23 553.13 -7.23% 24 427.37 -10.55%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 85 565.35 84 325.20 1.47% 68 740.53 24.48%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 8 417.53 8 368.24 0.59% 6 926.91 21.52%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 376.82 350.62 7.47% 433.92 -13.16%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 30 598.09 30 484.19 0.37% 24 792.97 23.41%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 44 631.58 43 609.61 2.34% 35 172.46 26.89%
UK6 Stálá aktiva 622.62 622.62 0.00 615.91 1.09%
UK7 Ostatní aktiva 918.71 889.92 3.23% 798.37 15.07%
UK8 Pasiva celkem 85 565.35 84 325.20 1.47% 68 740.53 24.48%
UK9 Přijaté úvěry 592.87 305.42 94.12% 935.60 -36.63%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 81 794.44 80 753.04 1.29% 64 539.02 26.74%
UK11 Ostatní pasiva 3 178.04 3 266.74 -2.72% 3 265.91 -2.69%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 133 884.22 136 667.22 -2.04% 143 698.84 -6.83%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 30 620.25 31 288.29 -2.14% 33 332.88 -8.14%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 67 873.22 69 332.10 -2.10% 73 777.43 -8.00%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 34 111.56 34 574.68 -1.34% 35 048.32 -2.67%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 381.81 400.72 -4.72% 373.77 2.15%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 897.38 1 071.43 -16.24% 1 166.43 -23.07%
UK8 Pasiva celkem 133 884.22 136 667.22 -2.04% 143 698.84 -6.83%
UK9 Přijaté úvěry 438.93 337.03 30.23% 747.93 -41.31%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 132 386.99 134 583.73 -1.63% 139 899.04 -5.37%
UK11 Ostatní pasiva 1 058.30 1 746.45 -39.40% 3 051.86 -65.32%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 127 444.06 125 299.46 1.71% 111 441.51 14.36%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 25 501.86 24 009.55 6.22% 24 132.04 5.68%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 30 944.65 31 210.89 -0.85% 28 192.65 9.76%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 42 787.30 42 661.54 0.29% 35 230.31 21.45%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 22 541.88 22 373.93 0.75% 19 934.15 13.08%
UK6 Stálá aktiva 2 462.91 2 462.91 0.00 2 231.84 10.35%
UK7 Ostatní aktiva 3 205.47 2 580.64 24.21% 1 720.52 86.31%
UK8 Pasiva celkem 127 444.06 125 299.45 1.71% 111 441.51 14.36%
UK9 Přijaté úvěry 7 135.26 7 107.00 0.40% 8 705.08 -18.03%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 115 536.02 113 226.89 2.04% 97 155.29 18.92%
UK11 Ostatní pasiva 4 772.78 4 965.56 -3.88% 5 581.13 -14.48%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 107 372.33 107 701.00 -0.31% 93 278.25 15.11%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 27 865.07 29 776.56 -6.42% 22 903.70 21.66%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 896.76 692.47 29.50% 625.85 43.29%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 088.14 1 110.02 -1.97% 979.20 11.13%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 29 424.15 29 100.75 1.11% 22 186.89 32.62%
UK6 Stálá aktiva 41 377.48 41 325.43 0.13% 40 897.88 1.17%
UK7 Ostatní aktiva 6 720.73 5 695.75 18.00% 5 684.74 18.22%
UK8 Pasiva celkem 107 372.33 107 701.00 -0.31% 93 278.25 15.11%
UK9 Přijaté úvěry 11 594.37 11 520.04 0.65% 10 929.20 6.09%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 86 133.34 85 252.21 1.03% 72 641.56 18.57%
UK11 Ostatní pasiva 9 644.62 10 928.75 -11.75% 9 707.49 -0.65%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 58 785.97 57 270.31 2.65% 45 094.56 30.36%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 26 463.47 25 331.10 4.47% 18 925.99 39.83%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 327.18 3 261.61 2.01% 2 352.76 41.42%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 4 478.03 4 428.84 1.11% 4 436.88 0.93%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 19 643.42 19 300.89 1.77% 15 364.37 27.85%
UK6 Stálá aktiva 3 054.48 3 040.08 0.47% 2 593.63 17.77%
UK7 Ostatní aktiva 1 819.39 1 907.78 -4.63% 1 420.93 28.04%
UK8 Pasiva celkem 58 785.97 57 270.31 2.65% 45 094.56 30.36%
UK9 Přijaté úvěry 6 390.75 6 432.23 -0.64% 5 350.90 19.43%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 49 199.81 48 192.46 2.09% 36 922.68 33.25%
UK11 Ostatní pasiva 3 195.42 2 645.62 20.78% 2 820.98 13.27%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 149.60 2 753.63 -58.25% 11 771.20 -90.23%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 106.70 3 033.90 -96.48% 3 755.14 -97.16%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -1 524.23 -1 400.92 8.80% 117.48 -1 397.41%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 245.04 458.40 - 153.46% 117.66 - 308.26%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 383.02 855.61 61.64% 5 868.87 -76.43%
UK6 Stálá aktiva 89.45 499.07 -82.08% 298.34 -70.02%
UK7 Ostatní aktiva 1 339.69 - 692.43 - 293.48% 1 613.69 -16.98%
UK8 Pasiva celkem 1 149.60 2 753.63 -58.25% 11 771.19 -90.23%
UK9 Přijaté úvěry 452.72 1 490.78 -69.63% 1 479.32 -69.40%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 575.69 973.74 61.82% 10 343.61 -84.77%
UK11 Ostatní pasiva - 878.82 289.13 - 403.96% -51.74 1 598.49%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 949.09 1 080.22 -12.14% 953.20 -0.43%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 49.53 313.64 -84.21% -77.77 - 163.69%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 27.99 -38.31 - 173.05% 103.84 -73.04%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 125.33 163.61 -23.40% 217.87 -42.48%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 791.27 580.80 36.24% 532.87 48.49%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva -45.04 60.48 - 174.47% 176.39 - 125.54%
UK8 Pasiva celkem 949.09 1 080.22 -12.14% 953.19 -0.43%
UK9 Přijaté úvěry 287.45 61.07 370.68% - 239.11 - 220.22%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 404.78 883.80 -54.20% 1 480.93 -72.67%
UK11 Ostatní pasiva 256.86 135.35 89.77% - 288.64 - 188.99%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem -2 939.58 -1 848.87 58.99% -70.10 4 093.41%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 666.17 243.19 - 373.93% 702.85 - 194.78%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -1 584.95 -1 491.79 6.24% - 373.57 324.27%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 479.02 -87.43 447.90% - 379.94 26.08%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti -25.28 -5.02 403.71% 3.22 - 884.64%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 184.16 - 507.81 -63.73% -22.67 712.52%
UK8 Pasiva celkem -2 939.58 -1 848.86 58.99% -70.10 4 093.53%
UK9 Přijaté úvěry 101.90 -2.19 -4 755.05% - 883.63 - 111.53%
UK10 Emitované akcie/podílové listy -2 681.36 -1 527.66 75.52% 612.69 - 537.64%
UK11 Ostatní pasiva - 360.12 - 319.01 12.89% 200.84 - 279.30%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 149.44 1 986.99 8.18% 4 429.11 -51.47%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 1 493.12 1 645.96 -9.29% 3 193.89 -53.25%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 235.92 130.09 - 281.35% 334.58 - 170.51%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 100.62 254.81 -60.51% 11.18 800.38%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 171.91 1.55 10 969.48% 285.43 -39.77%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 619.72 -45.44 -1 463.80% 604.03 2.60%
UK8 Pasiva celkem 2 149.44 1 987.00 8.18% 4 429.10 -51.47%
UK9 Přijaté úvěry 28.35 1 154.73 -97.54% 1 731.50 -98.36%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 174.46 734.60 196.01% 2 323.89 -6.43%
UK11 Ostatní pasiva -53.38 97.68 - 154.64% 373.71 - 114.28%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 508.62 1 039.27 - 148.94% 389.02 - 230.74%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -1 905.56 568.52 - 435.18% -1 984.38 -3.97%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 203.14 0.00 - 9.74 1 986.04%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -16.84 0.73 -2 407.12% 38.20 - 144.09%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 112.55 -20.54 - 648.06% 1 113.95 -89.90%
UK6 Stálá aktiva 75.06 487.66 -84.61% 264.90 -71.66%
UK7 Ostatní aktiva 1 023.03 2.89 35 286.89% 946.61 8.07%
UK8 Pasiva celkem - 508.62 1 039.27 - 148.94% 389.03 - 230.74%
UK9 Přijaté úvěry 75.42 154.63 -51.23% -42.27 - 278.43%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 688.04 870.16 -20.93% 955.54 -27.99%
UK11 Ostatní pasiva -1 272.08 14.47 -8 889.95% - 524.25 142.65%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 499.27 496.01 202.27% 6 069.97 -75.30%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 1 135.78 262.59 332.53% 1 920.55 -40.86%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 65.51 -0.91 -7 283.00% 42.90 52.71%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 24.87 126.66 -80.36% 230.35 -89.20%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 332.58 298.81 11.30% 3 933.39 -91.54%
UK6 Stálá aktiva 14.39 11.41 26.17% 33.44 -56.96%
UK7 Ostatní aktiva -73.86 - 202.55 -63.53% -90.66 -18.53%
UK8 Pasiva celkem 1 499.27 496.01 202.27% 6 069.97 -75.30%
UK9 Přijaté úvěry -40.40 122.54 - 132.97% 912.82 - 104.43%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 989.77 12.85 7 604.91% 4 970.55 -80.09%
UK11 Ostatní pasiva 549.90 360.63 52.48% 186.59 194.70%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 786.50 637.70 23.33% 675.10 16.50%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 072.60 3 060.40 0.40% 2 931.40 4.82%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 184.50 3 149.20 1.12% 3 061.80 4.01%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 229.70 - 233.70 -1.71% - 260.90 -11.96%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -0.10 -10.20 -99.02% -11.40 -99.12%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -6.40 -2.60 146.15% -8.00 -20.00%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 124.30 157.60 -21.13% 149.80 -17.02%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 286.10 -2 422.70 -5.64% -2 256.30 1.32%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 175.60 -2 389.80 -8.96% -1 624.40 33.93%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 110.50 -32.80 236.89% - 632.00 -82.52%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 110.50 -32.80 236.89% - 632.00 -82.52%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 786.50 637.70 23.33% 675.10 16.50%
UK14 1. OBĚŽIVO 603.00 602.90 0.02% 572.40 5.35%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 183.60 34.80 427.59% 102.60 78.95%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 82.80 82.40 0.49% 78.50 5.48%
UK17 2.2. Volné rezervy 100.80 -47.60 - 311.76% 24.10 318.26%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 689.40 683.20 0.91% 664.50 3.75%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 293.70 3 257.90 1.10% 3 174.00 3.77%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 134.10 3 153.80 -0.62% 3 090.40 1.41%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -10.10 -47.80 -78.87% -16.00 -36.88%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -3.00 -1.70 76.47% -11.00 -72.73%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -6.00 -3.90 53.85% -7.60 -21.05%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 178.70 157.40 13.53% 118.20 51.18%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 604.30 -2 574.60 1.15% -2 509.50 3.78%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 579.30 -2 528.00 2.03% -2 254.80 14.39%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -25.00 -46.60 -46.35% - 254.80 -90.19%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -25.00 -46.60 -46.35% - 254.80 -90.19%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 689.40 683.20 0.91% 664.50 3.75%
UK14 1. OBĚŽIVO 604.10 600.30 0.63% 574.60 5.13%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 85.30 82.90 2.90% 89.90 -5.12%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 82.80 82.20 0.73% 78.50 5.48%
UK17 2.2. Volné rezervy 2.50 0.70 257.14% 11.40 -78.07%

Instituce nabízející platební služby pro non-MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Centrální banka - počet poboček 4.00 - - - -
UK2 Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) 17.80 - - - -
UK3 2. Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) 15 026.30 - - - -
UK4 z toho: Počet jednodenních vkladů přes internet/PC (tisíce) 11 794.00 - - - -
UK5 z toho: Počet převoditelných jednodenních vkladů (tisíce) 11 743.90 - - - -
UK6 z toho: Počet jednodenních vkladů převoditelných přes internet/PC (tisíce) 9 442.30 - - - -
UK7 Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) 13 163.50 - - - -
UK8 Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz 38.60 - - - -
UK9 2.1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů 3 163 762.20 3 189 490.30 -0.81% - -
UK10 2.2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů 214 183.20 208 432.00 2.76% - -
UK11 3. Instituce elektronických peněz - počet institucí 2.00 - - - -
UK12 Instituce elektronických peněz - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz 207.40 - - - -
UK13 4. Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí 169.00 - - - -
UK14 Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček 4 037.00 - - - -
UK15 Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (tisíce) 36.50 - - - -
UK16 Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů 146.40 - - - -
UK17 Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) 36.50 - - - -
UK18 Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz 146.40 - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies