Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.70 2.50 8.00% 1.80 50.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.20 3.30 -3.03% 3.70 -13.51%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.74 1.66 4.82% 0.55 216.36%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 44 610.00 30 579.00 45.88% 46 638.00 -4.35%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.01 2.01 0.00 0.90 123.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 208 357.20 3 230 239.10 -0.68% 3 130 156.80 2.50%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 306 000.00 254 953.00 20.02% 301 027.00 1.65%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 245 228.00 281 602.00 -12.92% 269 082.00 -8.86%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 24 398.00 9 725.00 150.88% 31 945.00 -23.62%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.01 3.31 -9.06% 2.24 34.38%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 33 840.00 31 516.00 7.37% 31 661.00 6.88%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 094.30 4 070.10 0.59% 4 057.20 0.91%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 379.00 8 186.00 2.36% 8 182.00 2.41%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 10 564.00 8 391.00 25.90% 8 794.00 20.13%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 11 084.20 -52 389.90 - 121.16% - 682.00 -1 725.25%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 1 194 656.10 1 061 794.50 12.51% 1 085 250.60 10.08%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 1 183 571.90 1 114 184.50 6.23% 1 085 932.60 8.99%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 66 027.00 53 941.50 22.40% 66 454.10 -0.64%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 1 102 320.50 994 700.80 10.82% 1 013 310.20 8.78%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 1 036 293.50 940 759.30 10.15% 946 856.10 9.45%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -58 818.50 -95 858.70 -38.64% -64 145.50 -8.30%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 56 279.70 49 980.30 12.60% 48 167.30 16.84%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 115 098.20 145 839.00 -21.08% 112 312.70 2.48%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo 3 875.70 -10 472.70 - 137.01% -2 990.60 - 229.60%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 36 055.80 17 113.40 110.69% 23 773.20 51.67%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 32 180.10 27 586.20 16.65% 26 763.70 20.24%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 9 748.50 4 209.30 131.59% 29 508.70 -66.96%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 35 153.20 12 473.00 181.83% 39 552.80 -11.12%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 25 404.70 8 263.80 207.42% 10 044.10 152.93%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 1 869.30 -63 041.70 - 102.97% -7 731.70 - 124.18%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 46 646.00 39 877.00 16.97% 6 704.60 595.73%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 44 776.70 102 918.70 -56.49% 14 436.30 210.17%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -35 530.20 -37 060.00 -4.13% -34 349.90 3.44%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 28 881.20 25 743.40 12.19% 10 945.90 163.85%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 64 411.40 62 803.40 2.56% 45 295.80 42.20%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -22 019.80 -2 245.20 880.75% -21 174.40 3.99%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -15 369.20 4 157.60 - 469.67% 25 252.40 - 160.86%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 650.60 6 402.80 3.87% 46 426.80 -85.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -10 159.50 - 179.80 5 550.44% -4 337.30 134.24%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -20 858.00 -8 419.20 147.74% -14 689.60 41.99%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -10 698.50 -8 239.40 29.85% -10 352.30 3.34%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 26 778.00 -17 147.30 - 256.16% 62 186.50 -56.94%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 11 191.20 24 804.70 -54.88% -4 747.50 - 335.73%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -15 586.80 41 951.90 - 137.15% -66 934.00 -76.71%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 42 800.80 -6 409.50 - 767.77% -10 056.60 - 525.60%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 42 800.80 -6 409.50 - 767.77% -10 056.60 - 525.60%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 20 832.70 -48 180.70 - 143.24% 28 826.70 -27.73%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 869.30 -63 041.70 - 102.97% -7 731.70 - 124.18%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -18 963.40 -14 861.10 27.60% -36 558.40 -48.13%

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 430.90 -2 037.30 - 121.15% -26.70 -1 713.86%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 46 439.50 41 290.90 12.47% 42 492.20 9.29%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 46 008.60 43 328.20 6.19% 42 518.90 8.21%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 566.60 2 097.70 22.35% 2 602.00 -1.36%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 42 850.20 38 681.70 10.78% 39 675.40 8.00%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 40 283.50 36 584.10 10.11% 37 073.50 8.66%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -2 286.40 -3 727.70 -38.66% -2 511.60 -8.97%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 187.70 1 943.60 12.56% 1 886.00 16.00%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 4 474.20 5 671.40 -21.11% 4 397.50 1.74%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo 150.70 - 407.30 - 137.00% - 117.10 - 228.69%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 401.60 665.50 110.61% 930.80 50.58%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 250.90 1 072.80 16.60% 1 047.90 19.37%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 378.90 163.70 131.46% 1 155.40 -67.21%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 1 366.50 485.00 181.75% 1 548.70 -11.76%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 987.50 321.40 207.25% 393.30 151.08%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 72.70 -2 451.60 - 102.97% - 302.70 - 124.02%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 1 813.30 1 550.70 16.93% 262.50 590.78%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 1 740.60 4 002.30 -56.51% 565.20 207.96%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -1 381.20 -1 441.20 -4.16% -1 344.90 2.70%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 122.70 1 001.10 12.15% 428.60 161.95%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 503.80 2 442.30 2.52% 1 773.50 41.18%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 856.00 -87.30 880.53% - 829.10 3.24%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 597.40 161.70 - 469.45% 988.70 - 160.42%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 258.50 249.00 3.82% 1 817.80 -85.78%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 394.90 -7.00 5 541.43% - 169.80 132.57%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 810.80 - 327.40 147.65% - 575.20 40.96%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 415.90 - 320.40 29.81% - 405.30 2.62%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 1 040.90 - 666.80 - 256.10% 2 434.90 -57.25%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 435.00 964.60 -54.90% - 185.90 - 334.00%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 605.90 1 631.40 - 137.14% -2 620.80 -76.88%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 663.80 - 249.30 - 767.39% - 393.80 - 522.50%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 663.80 - 249.30 - 767.39% - 393.80 - 522.50%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 809.80 -1 873.60 - 143.22% 1 128.70 -28.25%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 72.70 -2 451.60 - 102.97% - 302.70 - 124.02%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo - 737.20 - 577.90 27.57% -1 431.40 -48.50%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 856.00 -87.00 883.91% - 829.00 3.26%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 597.00 162.00 - 468.52% 989.00 - 160.36%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 259.00 249.00 4.02% 1 818.00 -85.75%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 106.00 -17.00 - 723.53% 541.00 -80.41%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva - 466.00 426.00 - 209.39% 875.00 - 153.26%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - 572.00 442.00 - 229.41% 334.00 - 271.26%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 218.00 - 211.00 - 203.32% -33.00 - 760.61%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 152.00 89.00 - 270.79% -33.00 360.61%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - 370.00 300.00 - 223.33% 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo -12.00 0.00 - -1.00 1 100.00%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva -12.00 0.00 - -1.00 1 100.00%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo - 100.00 195.00 - 151.28% 574.00 - 117.42%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva - 302.00 337.00 - 189.61% 908.00 - 133.26%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva - 202.00 142.00 - 242.25% 334.00 - 160.48%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo - 962.00 -71.00 1 254.93% -1 370.00 -29.78%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 132.00 - 264.00 -50.00% 114.00 - 215.79%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 831.00 - 193.00 - 530.57% 1 484.00 -44.00%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 126.00 - 908.00 24.01% -1 372.00 -17.93%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 255.00 -51.00 400.00% - 180.00 41.67%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 871.00 857.00 1.63% 1 192.00 -26.93%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 756.00 1 310.00 -42.29% 552.00 36.96%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -80.00 24.00 - 433.33% 13.00 - 715.38%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva - 836.00 -1 285.00 -34.94% - 539.00 55.10%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 593.00 - 473.00 25.37% - 550.00 7.82%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 203.00 - 237.00 - 185.65% 281.00 -27.76%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 796.00 235.00 238.72% 831.00 -4.21%

Položky Rezervních aktiv v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 664.00 - 249.00 - 768.27% - 394.00 - 522.34%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 664.00 - 249.00 - 768.27% - 394.00 - 522.34%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 78.00 0.00 - -40.00 - 295.00%
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 78.00 0.00 - -40.00 - 295.00%
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 1 586.00 - 249.00 - 736.95% - 354.00 - 548.02%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 1 586.00 - 249.00 - 736.95% - 354.00 - 548.02%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo 9 871.00 -7 628.00 - 229.40% 14 570.00 -32.25%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva 9 871.00 -7 628.00 - 229.40% 14 570.00 -32.25%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 760.00 1 273.00 -40.30% -9 606.00 - 107.91%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 760.00 1 273.00 -40.30% -9 606.00 - 107.91%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo -9 045.00 6 105.00 - 248.16% -5 318.00 70.08%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva -9 045.00 6 105.00 - 248.16% -5 318.00 70.08%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo 38 552.00 -32 085.00 - 220.16% 142 635.00 -72.97%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva -17 803.00 8 511.00 - 309.18% 63 538.00 - 128.02%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva -56 355.00 40 596.00 - 238.82% -79 097.00 -28.75%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo - 139 843.00 -4 086.00 3 322.49% -51 656.00 170.72%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva 1 059.00 -2 406.00 - 144.01% 1 527.00 -30.65%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva 140 902.00 1 680.00 8 287.02% 53 183.00 164.94%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo - 139 843.00 -4 086.00 3 322.49% -51 656.00 170.72%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva 1 059.00 -2 406.00 - 144.01% 1 527.00 -30.65%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva 140 902.00 1 680.00 8 287.02% 53 183.00 164.94%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 166 447.00 -27 322.00 - 709.21% 171 357.00 -2.87%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -30 810.00 11 594.00 - 365.74% 39 077.00 - 178.84%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - 197 257.00 38 916.00 - 606.88% - 132 281.00 49.12%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo 162 012.00 -33 207.00 - 587.88% 180 749.00 -10.37%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva -27 264.00 12 003.00 - 327.14% 31 540.00 - 186.44%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva - 189 276.00 45 210.00 - 518.66% - 149 209.00 26.85%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 4 435.00 5 885.00 -24.64% -9 391.00 - 147.23%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva -3 545.00 - 409.00 766.75% 7 537.00 - 147.03%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva -7 980.00 -6 294.00 26.79% 16 928.00 - 147.14%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo -12.00 7.00 - 271.43% - 476.00 -97.48%
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva -12.00 7.00 - 271.43% - 476.00 -97.48%
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo -12.00 7.00 - 271.43% - 476.00 -97.48%
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva -12.00 7.00 - 271.43% - 476.00 -97.48%
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 11 959.00 - 684.00 -1 848.39% 23 410.00 -48.91%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 11 959.00 - 684.00 -1 848.39% 23 410.00 -48.91%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 11 959.00 - 684.00 -1 848.39% 23 410.00 -48.91%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 11 959.00 - 684.00 -1 848.39% 23 410.00 -48.91%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo 1 716.00 -1 461.00 - 217.45% 6 699.00 -74.38%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva - 792.00 387.00 - 304.65% 2 984.00 - 126.54%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva -2 508.00 1 848.00 - 235.71% -3 715.00 -32.49%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo -6 225.00 - 186.00 3 246.77% -2 426.00 156.60%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva 47.00 - 110.00 - 142.73% 72.00 -34.72%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva 6 272.00 76.00 8 152.63% 2 498.00 151.08%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo -6 225.00 - 186.00 3 246.77% -2 426.00 156.60%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva 47.00 - 110.00 - 142.73% 72.00 -34.72%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva 6 272.00 76.00 8 152.63% 2 498.00 151.08%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 7 409.00 -1 244.00 - 695.58% 8 048.00 -7.94%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -1 371.00 528.00 - 359.66% 1 835.00 - 174.71%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -8 780.00 1 772.00 - 595.49% -6 213.00 41.32%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo 7 211.00 -1 512.00 - 576.92% 8 489.00 -15.05%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva -1 214.00 546.00 - 322.34% 1 481.00 - 181.97%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva -8 425.00 2 058.00 - 509.38% -7 008.00 20.22%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 197.00 268.00 -26.49% - 441.00 - 144.67%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva - 158.00 -19.00 731.58% 354.00 - 144.63%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva - 355.00 - 287.00 23.69% 795.00 - 144.65%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo -1.00 0.00 - -22.00 -95.45%
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva -1.00 0.00 - -22.00 -95.45%
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo -1.00 0.00 - -22.00 -95.45%
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva -1.00 0.00 - -22.00 -95.45%
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 532.00 -31.00 -1 816.13% 1 100.00 -51.64%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 532.00 -31.00 -1 816.13% 1 100.00 -51.64%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 532.00 -31.00 -1 816.13% 1 100.00 -51.64%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 532.00 -31.00 -1 816.13% 1 100.00 -51.64%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo - 382.00 524.00 - 172.90% 48.00 - 895.83%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva 672.00 619.00 8.56% -1 110.00 - 160.54%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 1 054.00 96.00 997.92% -1 157.00 - 191.10%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 25.00 293.00 -91.47% 788.00 -96.83%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva -25.00 - 293.00 -91.47% - 788.00 -96.83%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 25.00 293.00 -91.47% 788.00 -96.83%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva -25.00 - 293.00 -91.47% - 788.00 -96.83%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 597.00 638.00 -6.43% -1 171.00 - 150.98%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 597.00 638.00 -6.43% -1 171.00 - 150.98%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 37.00 88.00 -57.95% - 461.00 - 108.03%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 37.00 88.00 -57.95% - 461.00 - 108.03%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 561.00 550.00 2.00% - 710.00 - 179.01%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 561.00 550.00 2.00% - 710.00 - 179.01%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 521.00 138.00 277.54% 34.00 1 432.35%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva - 521.00 - 138.00 277.54% -34.00 1 432.35%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 436.00 0.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 436.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 85.00 138.00 -38.41% 34.00 150.00%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva -85.00 - 138.00 -38.41% -34.00 150.00%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo -1 525.00 - 545.00 179.82% 396.00 - 485.10%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 75.00 -19.00 - 494.74% 61.00 22.95%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 1 600.00 527.00 203.61% - 336.00 - 576.19%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -1 632.00 - 456.00 257.89% 697.00 - 334.15%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 48.00 17.00 182.35% 87.00 -44.83%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 1 681.00 472.00 256.14% - 610.00 - 375.57%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 107.00 -90.00 - 218.89% - 300.00 - 135.67%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 27.00 -35.00 - 177.14% -26.00 - 203.85%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva -80.00 54.00 - 248.15% 274.00 - 129.20%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo - 308.00 67.00 - 559.70% - 163.00 88.96%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva -36.00 13.00 - 376.92% -53.00 -32.08%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 272.00 -54.00 - 603.70% 110.00 147.27%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 14.00 - 210.00 - 106.67% 111.00 -87.39%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -40.00 34.00 - 217.65% -45.00 -11.11%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -54.00 244.00 - 122.13% - 155.00 -65.16%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo 14.00 -9.00 - 255.56% 190.00 -92.63%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva -40.00 34.00 - 217.65% -39.00 2.56%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva -54.00 43.00 - 225.58% - 229.00 -76.42%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 - 201.00 - -79.00 -
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - -5.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 201.00 - 74.00 -
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo - 322.00 277.00 - 216.25% - 274.00 17.52%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 4.00 -21.00 - 119.05% -8.00 - 150.00%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva 326.00 - 298.00 - 209.40% 266.00 22.56%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo - 322.00 277.00 - 216.25% - 274.00 17.52%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 4.00 -21.00 - 119.05% -8.00 - 150.00%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 326.00 - 298.00 - 209.40% 266.00 22.56%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Položky Finančního účtu v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 739.20 656.00 12.68% 4 684.40 -84.22%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 7 235.30 5 159.00 40.25% 57 330.60 -87.38%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 6 496.10 4 503.00 44.26% 52 646.20 -87.66%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -4 077.30 -2 495.80 63.37% -5 783.40 -29.50%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 4 383.90 3 098.40 41.49% 3 594.80 21.95%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 8 461.20 5 594.20 51.25% 9 378.20 -9.78%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 436.60 1 529.50 -6.07% -1 986.40 - 172.32%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 1 692.10 1 440.50 17.47% - 370.00 - 557.32%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 256.00 -89.00 - 387.64% 1 616.00 -84.16%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -4 596.00 -3 687.00 24.65% -4 667.00 -1.52%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 2 270.00 1 432.00 58.52% 1 650.00 37.58%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 6 865.00 5 119.00 34.11% 6 317.00 8.68%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 918.00 - 338.00 171.60% 870.00 - 205.52%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 422.00 226.00 86.73% 2 314.00 -81.76%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 1 340.00 564.00 137.59% 1 444.00 -7.20%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 832.00 1 812.00 -54.08% -10 052.00 - 108.28%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 484.00 200.00 - 342.00% 3 064.00 - 115.80%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 317.00 -1 613.00 -18.35% 13 117.00 - 110.04%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 1 155.00 1 033.00 11.81% 1 999.00 -42.22%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 921.00 1 455.00 -36.70% 2 868.00 -67.89%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - 233.00 422.00 - 155.21% 868.00 - 126.84%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo - 322.00 779.00 - 141.34% -12 052.00 -97.33%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -1 406.00 -1 255.00 12.03% 197.00 - 813.71%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -1 083.00 -2 034.00 -46.76% 12 248.00 - 108.84%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 011.00 - 722.00 178.53% -5 266.00 -61.81%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 769.00 - 477.00 61.22% - 310.00 148.06%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 242.00 245.00 406.94% 4 956.00 -74.94%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 3 641.00 2 775.00 31.21% -6 134.00 - 159.36%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -64.00 28.00 - 328.57% 40.00 - 260.00%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -3 705.00 -2 747.00 34.87% 6 174.00 - 160.01%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 953.00 -1 274.00 53.30% - 652.00 199.54%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 573.00 - 806.00 -28.91% 466.00 - 222.96%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 1 380.00 468.00 194.87% 1 119.00 23.32%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 679.00 - 227.00 199.12% - 652.00 4.14%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -1 963.00 -1 035.00 89.66% -2 144.00 -8.44%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -1 284.00 - 808.00 58.91% -1 491.00 -13.88%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 2 457.00 1 265.00 94.23% -28 629.00 - 108.58%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 3 092.00 2 594.00 19.20% 3 013.00 2.62%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 636.00 1 329.00 -52.14% 31 643.00 -97.99%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 2 206.00 301.00 632.89% 49 802.00 -95.57%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 2 206.00 301.00 632.89% 49 802.00 -95.57%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 739.00 656.00 12.65% 4 684.00 -84.22%

Položky Přímých investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo -4 077.00 -2 496.00 63.34% -5 783.00 -29.50%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 4 384.00 3 098.00 41.51% 3 595.00 21.95%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 8 461.00 5 594.00 51.25% 9 378.00 -9.78%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 437.00 1 530.00 -6.08% -1 986.00 - 172.36%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 1 692.00 1 441.00 17.42% - 370.00 - 557.30%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 256.00 -89.00 - 387.64% 1 616.00 -84.16%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -4 596.00 -3 687.00 24.65% -4 667.00 -1.52%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 2 270.00 1 432.00 58.52% 1 650.00 37.58%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 6 865.00 5 119.00 34.11% 6 317.00 8.68%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 918.00 - 338.00 171.60% 870.00 - 205.52%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 422.00 226.00 86.73% 2 314.00 -81.76%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 1 340.00 564.00 137.59% 1 444.00 -7.20%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo 718.00 1 173.00 -38.79% - 662.00 - 208.46%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 1 444.00 1 698.00 -14.96% 472.00 205.93%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 727.00 526.00 38.21% 1 134.00 -35.89%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 888.00 871.00 1.95% 87.00 920.69%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 1 163.00 991.00 17.36% 194.00 499.48%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 274.00 120.00 128.33% 106.00 158.49%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -2 524.00 -2 382.00 5.96% 1 445.00 - 274.67%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva -2 185.00 -2 463.00 -11.29% 1 649.00 - 232.50%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 339.00 -82.00 - 513.41% 204.00 66.18%

Položky Rezervních aktiv v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 49 965.00 7 164.00 597.45% 1 246 408.00 -95.99%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 49 965.00 7 164.00 597.45% 1 246 408.00 -95.99%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 3 516.00 1 517.00 131.77% -1 013.00 - 447.09%
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 3 516.00 1 517.00 131.77% -1 013.00 - 447.09%
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 46 449.00 5 648.00 722.40% 1 247 421.00 -96.28%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 46 449.00 5 648.00 722.40% 1 247 421.00 -96.28%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -51 758.00 - 305 682.00 -83.07% 758 434.00 - 106.82%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -51 758.00 - 305 682.00 -83.07% 758 434.00 - 106.82%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 92 554.00 73 007.00 26.77% 461 856.00 -79.96%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 92 554.00 73 007.00 26.77% 461 856.00 -79.96%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 5 653.00 238 323.00 -97.63% 27 131.00 -79.16%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 238.00 9 282.00 -97.44% 745.00 -68.05%

Položky Rezervních aktiv v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 932.00 269.00 618.22% 46 257.00 -95.82%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 932.00 269.00 618.22% 46 257.00 -95.82%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 136.00 58.00 134.48% -40.00 - 440.00%
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 136.00 58.00 134.48% -40.00 - 440.00%
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 1 797.00 211.00 751.66% 46 296.00 -96.12%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 1 797.00 211.00 751.66% 46 296.00 -96.12%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -1 985.00 -11 856.00 -83.26% 28 740.00 - 106.91%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -1 985.00 -11 856.00 -83.26% 28 740.00 - 106.91%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 3 544.00 2 784.00 27.30% 16 812.00 -78.92%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 3 544.00 2 784.00 27.30% 16 812.00 -78.92%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 238.00 9 282.00 -97.44% 745.00 -68.05%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 238.00 9 282.00 -97.44% 745.00 -68.05%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo - 856.00 - 474.00 80.59% -1 224.00 -30.07%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva 1 175.00 503.00 133.60% - 563.00 - 308.70%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 2 031.00 976.00 108.09% 660.00 207.73%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 1 063.00 1 038.00 2.41% - 393.00 - 370.48%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva -1 063.00 -1 038.00 2.41% 393.00 - 370.48%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 1 063.00 1 038.00 2.41% - 393.00 - 370.48%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva -1 063.00 -1 038.00 2.41% 393.00 - 370.48%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 976.00 379.00 157.52% - 779.00 - 225.29%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 976.00 379.00 157.52% - 779.00 - 225.29%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 440.00 403.00 9.18% 132.00 233.33%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 440.00 403.00 9.18% 132.00 233.33%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 536.00 -24.00 -2 333.33% - 911.00 - 158.84%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 536.00 -24.00 -2 333.33% - 911.00 - 158.84%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo -1 149.00 -1 670.00 -31.20% 311.00 - 469.45%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva 1 149.00 1 670.00 -31.20% - 311.00 - 469.45%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo -1 528.00 -1 964.00 -22.20% 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 1 528.00 1 964.00 -22.20% 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 379.00 294.00 28.91% 311.00 21.86%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva - 379.00 - 294.00 28.91% - 311.00 21.86%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo -1 746.00 - 221.00 690.05% - 362.00 382.32%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 199.00 124.00 60.48% 216.00 -7.87%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 1 945.00 344.00 465.41% 578.00 236.51%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -2 441.00 - 809.00 201.73% -38.00 6 323.68%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 122.00 74.00 64.86% 260.00 -53.08%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 2 564.00 883.00 190.37% 298.00 760.40%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 695.00 588.00 18.20% - 324.00 - 314.51%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 76.00 49.00 55.10% -44.00 - 272.73%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva - 619.00 - 539.00 14.84% 280.00 - 321.07%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -5 679.00 1 239.00 - 558.35% -8 342.00 -31.92%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva -6.00 804.00 - 100.75% - 647.00 -99.07%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 5 673.00 - 435.00 -1 404.14% 7 695.00 -26.28%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -7 931.00 -8 250.00 -3.87% 7 103.00 - 211.66%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 557.00 1 449.00 -61.56% 346.00 60.98%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 8 489.00 9 699.00 -12.48% -6 757.00 - 225.63%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -3 502.00 -3 827.00 -8.49% 8 313.00 - 142.13%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 559.00 1 451.00 -61.47% 426.00 31.22%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 4 061.00 5 278.00 -23.06% -7 888.00 - 151.48%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo -4 429.00 -4 423.00 0.14% -1 210.00 266.03%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva -2.00 -2.00 0.00 -79.00 -97.47%
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 4 427.00 4 421.00 0.14% 1 130.00 291.77%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 2 252.00 9 490.00 -76.27% -15 445.00 - 114.58%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva - 563.00 - 645.00 -12.71% - 993.00 -43.30%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva -2 815.00 -10 134.00 -72.22% 14 452.00 - 119.48%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 2 252.00 9 490.00 -76.27% -15 445.00 - 114.58%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva - 563.00 - 645.00 -12.71% - 993.00 -43.30%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva -2 815.00 -10 134.00 -72.22% 14 452.00 - 119.48%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Položky Rezervních aktiv v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 42 801.00 -6 410.00 - 767.72% -10 057.00 - 525.58%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 42 801.00 -6 410.00 - 767.72% -10 057.00 - 525.58%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 2 000.00 0.00 - -1 013.00 - 297.43%
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 2 000.00 0.00 - -1 013.00 - 297.43%
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 40 801.00 -6 410.00 - 736.52% -9 044.00 - 551.14%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 40 801.00 -6 410.00 - 736.52% -9 044.00 - 551.14%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo 253 923.00 - 196 142.00 - 229.46% 372 123.00 -31.76%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva 253 923.00 - 196 142.00 - 229.46% 372 123.00 -31.76%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 19 548.00 32 737.00 -40.29% - 245 347.00 - 107.97%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 19 548.00 32 737.00 -40.29% - 245 347.00 - 107.97%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo - 232 670.00 156 995.00 - 248.20% - 135 820.00 71.31%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva - 232 670.00 156 995.00 - 248.20% - 135 820.00 71.31%

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 677 817.00 658 480.00 2.94% 726 756.00 -6.73%
UK2 1. Závazky celkem 670 432.00 652 016.00 2.82% 719 753.00 -6.85%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 6 361.00 6 577.00 -3.28% 7 774.00 -18.18%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 3 468.00 3 668.00 -5.45% 5 027.00 -31.01%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 2 893.00 2 910.00 -0.58% 2 748.00 5.28%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 656 158.00 635 050.00 3.32% 703 992.00 -6.79%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 650 324.00 627 341.00 3.66% 697 235.00 -6.73%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 3 466.00 3 525.00 -1.67% 3 417.00 1.43%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 367.00 4 184.00 -43.43% 3 340.00 -29.13%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 982.00 1 936.00 -49.28% 1 056.00 -7.01%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů - 898.00 -1 917.00 -53.16% - 912.00 -1.53%
UK19 1.6. Rezervy 773.00 505.00 53.07% 425.00 81.88%
UK20 1.7. Daňové závazky 95.00 120.00 -20.83% 185.00 -48.65%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 6 961.00 9 744.00 -28.56% 7 232.00 -3.75%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 7 385.00 6 465.00 14.23% 7 003.00 5.45%
UK25 2.1. Základní kapitál 217.00 217.00 0.00 217.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -10.00 -37.00 -72.97% 6.00 - 266.67%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 3 702.00 3 727.00 -0.67% 3 312.00 11.78%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 90.00 102.00 -11.76% 101.00 -10.89%
UK32 2.8. Rezervní fondy -12.00 0.00 - 0.00 -
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 3 745.00 2 702.00 38.60% 3 664.00 2.21%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 535 582.00 532 993.00 0.49% 516 077.00 3.78%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 2 205.00 1 685.00 30.86% 1 177.00 87.34%
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 33 960.00 34 666.00 -2.04% 28 232.00 20.29%
UK6 1.3. Úvěrové instituce 14 591.00 14 128.00 3.28% 14 007.00 4.17%
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 39 041.00 39 246.00 -0.52% 31 614.00 23.49%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 346 734.00 343 270.00 1.01% 346 908.00 -0.05%
UK9 1.6. Domácnosti 101 255.00 101 683.00 -0.42% 95 317.00 6.23%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 97 968.00 94 012.00 4.21% 85 367.00 14.76%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 3 087.00 3 562.00 -13.34% 2 750.00 12.25%
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 1 817.00 1 699.00 6.95% 1 510.00 20.33%
UK14 2.3. Úvěrové instituce 4 291.00 4 022.00 6.69% 2 889.00 48.53%
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 15 556.00 12 929.00 20.32% 11 954.00 30.13%
UK16 2.5. Nefinanční podniky 75 487.00 74 556.00 1.25% 68 158.00 10.75%
UK17 2.6. Domácnosti 818.00 806.00 1.49% 856.00 -4.44%
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 217 633.00 201 990.00 7.74% 200 410.00 8.59%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 2 482.00 2 012.00 23.36% 2 084.00 19.10%
UK20 3.1. Centrální banky 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK21 3.2. Vládní instituce 2 373.00 2 731.00 -13.11% 2 189.00 8.41%
UK22 3.3. Úvěrové instituce 15 428.00 14 406.00 7.09% 14 214.00 8.54%
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 30 012.00 25 250.00 18.86% 21 313.00 40.82%
UK24 3.5. Nefinanční podniky 164 567.00 154 384.00 6.60% 157 608.00 4.42%
UK25 3.6. Domácnosti 5 244.00 5 211.00 0.63% 5 077.00 3.29%
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 10 811.00 6 986.00 54.75% 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 3 181.00 2 155.00 47.61% 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 4 965.00 4 205.00 18.07% 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 2 666.00 626.00 325.88% 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 143 443.00 144 757.00 -0.91% 152 138.00 -5.72%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 8 382.00 8 559.00 -2.07% 8 416.00 -0.40%
UK37 2.3. Úvěrové instituce 41 974.00 41 881.00 0.22% 48 418.00 -13.31%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 15 027.00 15 983.00 -5.98% 21 177.00 -29.04%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 74 216.00 74 480.00 -0.35% 70 582.00 5.15%
UK40 2.6. Domácnosti 3 845.00 3 854.00 -0.23% 3 546.00 8.43%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 587.00 638.00 -7.99% 351.00 67.24%
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 3.00 3.00 0.00 4.00 -25.00%
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 582.00 632.00 -7.91% 345.00 68.70%
UK47 3.6. Domácnosti 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 22 044.00 22 218.00 -0.78% 22 468.00 -1.89%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 22 011.00 22 133.00 -0.55% 22 441.00 -1.92%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 22 011.00 22 133.00 -0.55% 22 441.00 -1.92%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 5 046.00 5 046.00 0.00 5 020.00 0.52%
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 4 533.00 4 533.00 0.00 4 533.00 0.00
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 514.00 513.00 0.19% 488.00 5.33%
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 11 554.00 11 554.00 0.00 12 089.00 -4.43%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -76.00 - 132.00 -42.42% 226.00 - 133.63%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 7 980.00 7 980.00 0.00 7 836.00 1.84%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů -25.00 -16.00 56.25% -24.00 4.17%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -2 003.00 -1 931.00 3.73% -1 927.00 3.94%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB - 265.00 - 259.00 2.32% - 387.00 -31.52%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu -10.00 -9.00 11.11% 0.00 -
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu - 191.00 -99.00 92.93% - 392.00 -51.28%
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 33.00 85.00 -61.18% 27.00 22.22%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 33.00 85.00 -61.18% 27.00 22.22%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 781 712.00 799 706.00 -2.25% 754 528.00 3.60%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 466 562.00 477 062.00 -2.20% 442 731.00 5.38%
UK4 3. Úvěrové instituce 279 085.00 279 074.00 0.00% 275 095.00 1.45%
UK5 4. Ostatní osoby 36 065.00 43 569.00 -17.22% 36 702.00 -1.74%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 12 380.00 17 976.00 -31.13% 10 680.00 15.92%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 23 685.00 25 593.00 -7.46% 26 022.00 -8.98%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 3 241 724.00 3 696 366.00 -12.30% 2 840 293.00 14.13%
UK9 1. Centrální banky 1 272 901.00 1 648 288.00 -22.77% 987 603.00 28.89%
UK10 2. Vládní instituce 52 429.00 50 819.00 3.17% 49 339.00 6.26%
UK11 3. Úvěrové instituce 91 319.00 128 235.00 -28.79% 81 707.00 11.76%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 1 825 075.00 1 869 024.00 -2.35% 1 721 644.00 6.01%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 176 468.00 217 881.00 -19.01% 168 096.00 4.98%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 875 968.00 889 465.00 -1.52% 825 844.00 6.07%
UK15 4.3. Domácnosti 772 638.00 761 677.00 1.44% 727 703.00 6.17%
UK16 <b>Vklady </b> 3 418 726.00 3 841 671.00 -11.01% 3 216 897.00 6.27%
UK17 1. Centrální banky 17 946.00 17 957.00 -0.06% 17 979.00 -0.18%
UK18 2. Vládní instituce 203 947.00 304 056.00 -32.92% 184 976.00 10.26%
UK19 3. Úvěrové instituce 599 846.00 899 547.00 -33.32% 592 441.00 1.25%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 2 596 987.00 2 620 110.00 -0.88% 2 421 501.00 7.25%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 195 631.00 285 626.00 -31.51% 182 613.00 7.13%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 808 741.00 773 049.00 4.62% 771 020.00 4.89%
UK23 4.3. Domácnosti 1 592 615.00 1 561 435.00 2.00% 1 467 868.00 8.50%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 10 987 736.00 10 534 082.00 4.31% 10 371 841.00 5.94%
UK2 1. Pokladní hotovost 79.00 91.00 -13.19% 151.00 -47.68%
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 175 002.00 5 073 156.00 2.01% 5 435 520.00 -4.79%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 2 480 079.00 773 344.00 220.70% 2 958 080.00 -16.16%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 2 694 923.00 4 299 812.00 -37.32% 2 477 440.00 8.78%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 237 044.00 230 303.00 2.93% 199 388.00 18.89%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 237 044.00 230 303.00 2.93% 199 388.00 18.89%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 2 358 111.00 2 263 879.00 4.16% 1 756 141.00 34.28%
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 1 943 393.00 1 848 380.00 5.14% 1 343 548.00 44.65%
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 414 718.00 415 499.00 -0.19% 412 593.00 0.52%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 274 343.00 256 330.00 7.03% 10 881.00 2 421.30%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 274 343.00 256 330.00 7.03% 10 881.00 2 421.30%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 234 558.00 228 191.00 2.79% 237 945.00 -1.42%
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 234 558.00 228 191.00 2.79% 237 945.00 -1.42%
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 18 344.00 16 212.00 13.15% 20 780.00 -11.72%
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 162.00 162.00 0.00 162.00 0.00
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 18 182.00 16 050.00 13.28% 20 618.00 -11.81%
UK26 10. Ostatní aktiva 1 496 469.00 1 277 071.00 17.18% 1 556 529.00 -3.86%
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 2 567.00 15 177.00 -83.09% 42 642.00 -93.98%
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 1 193 786.00 1 188 849.00 0.42% 1 154 506.00 3.40%
UK30 12.1. Náklady příštích období 1 193 786.00 1 188 849.00 0.42% 1 154 506.00 3.40%
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - 0.00 -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies