Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 6.70 6.70 0.00 2.60 157.69%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 7.00 7.00 0.00 0.75 833.33%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 7.25 7.27 -0.28% 1.11 553.15%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 17.20 17.50 -1.71% 4.10 319.51%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.20 7.86 4.33% 2.09 292.34%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 4.55 4.53 0.44% 2.27 100.44%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.72 9.42 3.18% 7.67 26.73%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.40 3.30 3.03% 3.60 -5.56%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 99.90 100.30 -0.40% 101.20 -1.28%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 5.86 6.38 -8.15% 1.24 372.58%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) 219 368.00 197 138.00 11.28% 185 014.00 18.57%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 492 285.70 3 597 326.50 -2.92% 3 692 231.40 -5.42%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 333 431.00 398 203.00 -16.27% 301 581.00 10.56%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 340 070.00 393 012.00 -13.47% 298 783.00 13.82%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) -6 639.00 5 191.00 - 227.89% 2 798.00 - 337.28%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 40 086.00 37 969.00 5.58% 38 390.00 4.42%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 025.20 3 987.00 0.96% 3 975.30 1.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) - 359 398.00 - 329 216.00 9.17% - 329 216.00 9.17%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 479 928.00 2 366 566.00 4.79% 2 366 566.00 4.79%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 839 326.00 2 695 782.00 5.32% 2 695 782.00 5.32%
UK1 Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 7.00 7.00 0.00 0.75 833.33%
UK2 Diskontní sazba 6.00 6.00 0.00 0.05 11 900.00%
UK3 Lombardní sazba 8.00 8.00 0.00 1.75 357.14%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 6.43 6.40 0.47% 0.25 2 472.00%
UK2 PRIBOR 1M 7.12 7.13 -0.14% 0.87 718.39%
UK3 PRIBOR 3M 7.25 7.27 -0.28% 1.11 553.15%
UK4 PRIBOR 6M 7.35 7.38 -0.41% 1.34 448.51%
UK5 PRIBOR 1R 7.45 7.48 -0.40% 1.52 390.13%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 5.86 6.38 -8.15% 1.24 372.58%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 4.67 5.12 -8.79% 1.68 177.98%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 4.11 4.40 -6.59% 1.74 136.21%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna 0.91 0.70 30.00% -0.64 - 242.19%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 1.52 1.51 0.66% -0.44 - 445.45%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 2.06 2.09 -1.44% 0.06 3 333.33%

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 7.00 7.00 0.00 0.75 833.33%
UK2 Diskontní sazba (%) 6.00 6.00 0.00 0.05 11 900.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 8.00 8.00 0.00 1.75 357.14%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 7.00 7.00 0.00 0.75 833.33%
UK2 Diskontní sazba (%) 6.00 6.00 0.00 0.05 11 900.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 8.00 8.00 0.00 1.75 357.14%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 7.00 7.00 0.00 0.75 833.33%
UK2 7 dní (%) 7.04 7.02 0.28% 0.87 709.20%
UK3 14 dní (%) 7.07 7.07 0.00 0.89 694.38%
UK4 1 měsíc (%) 7.11 7.12 -0.14% 0.98 625.51%
UK5 2 měsíce (%) 7.19 7.21 -0.28% 1.08 565.74%
UK6 3 měsíce (%) 7.25 7.26 -0.14% 1.24 484.68%
UK7 6 měsíců (%) 7.33 7.37 -0.54% 1.50 388.67%
UK8 9 měsíců 7.41 7.47 -0.80% 1.64 351.83%
UK9 1 rok (%) 7.42 7.49 -0.93% 1.69 339.05%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 7.00 7.00 0.00 0.75 833.33%
UK2 7 dní (%) 7.03 7.03 0.00 0.79 789.87%
UK3 14 dní (%) 7.07 7.07 0.00 0.80 783.75%
UK4 1 měsíc (%) 7.12 7.13 -0.14% 0.87 718.39%
UK5 2 měsíce (%) 7.20 7.22 -0.28% 0.99 627.27%
UK6 3 měsíce (%) 7.25 7.27 -0.28% 1.11 553.15%
UK7 6 měsíců (%) 7.35 7.38 -0.41% 1.34 448.51%
UK8 9 měsíců (%) 7.44 7.47 -0.40% 1.45 413.10%
UK9 1 rok (%) 7.45 7.48 -0.40% 1.52 390.13%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 6.00 6.00 0.00 0.05 11 900.00%
UK2 Lombardní sazba 8.00 8.00 0.00 1.75 357.14%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 7.00 7.00 0.00 0.75 833.33%
UK4 PRIBOR - 7 dní 7.04 7.02 0.28% 0.87 709.20%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.28 16.83 -3.25% 15.84 2.78%
UK2 BGN 12.55 12.55 0.02% 13.04 -3.70%
UK3 BRL 4.67 4.77 -2.08% 4.07 14.64%
UK4 CAD 18.32 18.72 -2.13% 17.29 5.96%
UK5 CNY 3.54 3.56 -0.51% 3.41 3.90%
UK6 DKK 3.30 3.30 0.03% 3.43 -3.73%
UK7 EUR 24.55 24.55 0.02% 25.50 -3.71%
UK8 GBP 27.82 28.53 -2.50% 29.63 -6.11%
UK9 HKD 3.21 3.12 2.66% 2.83 13.48%
UK10 HRK 3.26 3.27 -0.09% 3.41 -4.20%
UK11 HUF 5.82 6.09 -4.52% 7.08 -17.82%
UK12 CHF 25.68 25.05 2.49% 23.54 9.08%
UK13 IDR 1.65 1.65 0.06% 1.54 7.47%
UK14 ILS 7.06 7.35 -3.92% 6.82 3.53%
UK15 INR 30.90 30.84 0.20% 29.64 4.23%
UK16 ISK 17.42 17.32 0.59% 16.89 3.13%
UK17 JPY 17.41 17.70 -1.67% 19.66 -11.46%
UK18 KRW 1.75 1.83 -4.05% 1.86 -5.76%
UK19 MXN 1.25 1.22 2.88% 1.07 16.39%
UK20 MYR 5.43 5.48 -0.91% 5.26 3.23%
UK21 NOK 2.32 2.47 -6.07% 2.51 -7.53%
UK22 NZD 14.29 15.04 -4.96% 15.13 -5.51%
UK23 PHP 42.85 43.60 -1.72% 43.17 -0.72%
UK24 PLN 5.06 5.19 -2.48% 5.52 -8.25%
UK25 RON 4.96 5.05 -1.78% 5.15 -3.71%
UK26 RUB 23.23 28.09 -17.32% 28.89 -19.60%
UK27 SEK 2.25 2.30 -2.00% 2.51 -10.17%
UK28 SGD 17.53 17.56 -0.15% 16.18 8.38%
UK29 THB 66.66 67.31 -0.97% 64.98 2.58%
UK30 TRY 1.36 1.35 0.59% 2.48 -45.19%
UK31 USD 25.18 24.53 2.66% 22.02 14.36%
UK32 XDR 32.13 31.99 0.43% 31.13 3.22%
UK33 ZAR 1.40 1.44 -2.71% 1.45 -3.58%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.59 16.89 -1.78% 15.78 5.09%
UK2 BGN 12.57 12.56 0.03% 12.98 -3.20%
UK3 BRL 4.75 4.72 0.64% 4.10 15.72%
UK4 CAD 18.63 18.79 -0.82% 17.02 9.48%
UK5 CNY 3.54 3.57 -0.90% 3.34 5.84%
UK6 DKK 3.30 3.30 0.03% 3.41 -3.22%
UK7 EUR 24.57 24.57 0.02% 25.39 -3.21%
UK8 GBP 28.14 29.08 -3.21% 29.63 -5.02%
UK9 HKD 3.16 3.09 2.10% 2.77 13.93%
UK10 HRK 3.27 3.27 -0.09% 3.39 -3.60%
UK11 HUF 6.09 6.11 -0.39% 7.21 -15.56%
UK12 CHF 25.47 25.36 0.45% 23.38 8.93%
UK13 IDR 1.66 1.64 1.22% 1.51 9.39%
UK14 INR 30.91 30.50 1.33% 29.30 5.47%
UK15 ILS 7.19 7.36 -2.32% 6.72 6.87%
UK16 ISK 17.50 17.54 -0.17% 16.81 4.13%
UK17 JPY 17.34 17.95 -3.41% 19.58 -11.44%
UK18 KRW 1.78 1.84 -3.16% 1.84 -3.32%
UK19 MXN 1.24 1.21 2.57% 1.08 14.76%
UK20 MYR 5.46 5.43 0.44% 5.17 5.43%
UK21 NOK 2.42 2.50 -3.16% 2.49 -2.89%
UK22 NZD 14.74 15.21 -3.06% 15.23 -3.21%
UK23 PHP 43.03 43.45 -0.97% 42.97 0.16%
UK24 PLN 5.19 5.20 -0.31% 5.56 -6.74%
UK25 RON 5.01 5.02 -0.26% 5.13 -2.44%
UK26 RUB 22.88 27.69 -17.38% 29.54 -22.56%
UK27 SEK 2.28 2.34 -2.56% 2.50 -8.65%
UK28 SGD 17.55 17.53 0.09% 16.00 9.65%
UK29 THB 67.01 67.68 -0.99% 65.28 2.66%
UK30 TRY 1.35 1.34 0.59% 2.53 -46.44%
UK31 USD 24.78 24.26 2.13% 21.56 14.92%
UK32 XDR 32.03 31.91 0.36% 30.66 4.48%
UK33 ZAR 1.41 1.45 -2.69% 1.48 -4.78%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 24.55 24.55 0.02% 25.50 -3.71%
UK2 ATS 1.78 1.78 0.00 1.85 -3.72%
UK3 BEF 60.86 60.84 0.02% 63.20 -3.71%
UK4 CYP 41.95 41.94 0.02% 43.56 -3.71%
UK5 DEM 12.55 12.55 0.02% 13.04 -3.71%
UK6 EEK 1.57 1.57 0.00 1.63 -3.68%
UK7 ESP 14.76 14.75 0.02% 15.32 -3.71%
UK8 FIM 4.13 4.13 0.02% 4.29 -3.71%
UK9 FRF 3.74 3.74 0.03% 3.89 -3.70%
UK10 GRD 7.21 7.20 0.03% 7.48 -3.70%
UK11 IEP 31.17 31.17 0.02% 32.37 -3.71%
UK12 ITL 12.68 12.68 0.02% 13.17 -3.71%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.26% 7.94 1.10%
UK14 LUF 60.86 60.84 0.02% 63.20 -3.71%
UK15 LVL 34.93 34.92 0.02% 36.28 -3.70%
UK16 MTL 57.19 57.17 0.02% 59.39 -3.71%
UK17 NLG 11.14 11.14 0.02% 11.57 -3.71%
UK18 PTE 12.24 12.24 0.02% 12.72 -3.71%
UK19 SIT 10.24 10.24 0.03% 10.64 -3.70%
UK20 SKK 81.49 81.47 0.02% 84.63 -3.71%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 24.57 24.57 0.02% 25.39 -3.21%
UK2 ATS 1.79 1.78 0.06% 1.84 -3.20%
UK3 BEF 60.92 60.90 0.02% 62.93 -3.20%
UK4 CYP 41.99 41.98 0.02% 43.38 -3.20%
UK5 DEM 12.56 12.56 0.02% 12.98 -3.20%
UK6 EEK 1.57 1.57 0.00 1.62 -3.21%
UK7 ESP 14.77 14.77 0.02% 15.26 -3.20%
UK8 FIM 4.13 4.13 0.02% 4.27 -3.21%
UK9 FRF 3.75 3.75 0.03% 3.87 -3.20%
UK10 GRD 7.21 7.21 0.03% 7.45 -3.19%
UK11 IEP 31.20 31.20 0.02% 32.23 -3.20%
UK12 ITL 12.69 12.69 0.02% 13.11 -3.20%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.41%
UK14 LUF 60.92 60.90 0.02% 62.93 -3.20%
UK15 LVL 34.97 34.96 0.02% 36.12 -3.20%
UK16 MTL 57.24 57.23 0.02% 59.14 -3.21%
UK17 NLG 11.15 11.15 0.02% 11.52 -3.20%
UK18 PTE 12.26 12.26 0.02% 12.66 -3.21%
UK19 SIT 10.25 10.25 0.02% 10.59 -3.21%
UK20 SKK 81.57 81.55 0.02% 84.27 -3.20%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Podle časového hlediska (Klientské)
Podle časového hlediska (Klientské)
Podle časového hlediska (Nově čerpané (historická data do r.2003))
Podle časového hlediska (Nově čerpané)
Podle časového hlediska (Stavové)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.