Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.40 2.60 -7.69% 2.00 20.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.00 5.00%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.50 0.50 0.00 0.05 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.80 3.50 8.57% 5.20 -26.92%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.19 0.31 -38.71% -0.81 - 123.46%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 265 960.00 241 597.00 10.08% 245 680.00 8.25%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.75 0.71 5.63% 0.29 158.62%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 151 494.40 3 133 717.70 0.57% 2 197 930.80 43.38%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 310 030.00 314 142.00 -1.31% 302 981.00 2.33%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 072.00 292 441.00 -1.84% 284 029.00 1.07%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 22 958.00 21 701.00 5.79% 18 952.00 21.14%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.24 2.25 -0.44% 1.89 18.52%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.19 2.17 0.92% 1.91 14.66%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.73 9.01 -3.11% 10.17 -14.16%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 108.50 110.50 -1.81% 107.50 0.93%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 101.90 105.90 -3.78% 98.60 3.35%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 104.90 107.00 -1.96% 109.20 -3.94%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 050.00 29 333.00 -0.96% 27 210.00 6.76%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 012.30 3 992.80 0.49% 3 935.50 1.95%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 316.00 8 498.00 -2.14% 6 975.00 19.23%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 983.00 6 982.00 0.01% 6 131.00 13.90%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 34 995.00 -28 961.00 - 220.83% -28 961.00 - 220.83%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 915 665.00 1 887 429.00 1.50% 1 887 429.00 1.50%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 670.00 1 916 390.00 -1.86% 1 916 390.00 -1.86%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

2010=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 123.40 126.40 -2.37% 114.30 7.96%
UK2 Rostlinná výroba 123.30 128.70 -4.20% 119.40 3.27%
UK3 Živočišná produkce 123.90 123.60 0.24% 108.70 13.98%
UK4 Ryby 101.70 103.70 -1.93% 100.80 0.89%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.10 106.90 1.12% 95.20 13.55%
UK2 Rostlinná výroba 103.50 102.30 1.17% 96.90 6.81%
UK3 Živočišná produkce 114.10 112.90 1.06% 92.90 22.82%
UK4 Ryby 102.10 102.20 -0.10% 100.20 1.90%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.80 112.10 -2.94% 96.00 13.33%
UK2 Rostlinná výroba 104.90 108.10 -2.96% 94.30 11.24%
UK3 Živočišná produkce 135.70 135.30 0.30% 93.30 45.44%
UK4 Ryby 102.10 100.50 1.59% 99.90 2.20%

SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 108.00 95.10 13.56% 95.10 13.56%
UK2 Rostlinná výroba 103.40 96.90 6.71% 96.90 6.71%
UK3 Živočišná produkce 114.10 92.90 22.82% 92.90 22.82%
UK4 Ryby 102.10 100.10 2.00% 100.10 2.00%

2010=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 122.20 113.10 8.05% 113.10 8.05%
UK2 Rostlinná výroba 126.70 122.50 3.43% 122.50 3.43%
UK3 Živočišná produkce 117.70 103.20 14.05% 103.20 14.05%
UK4 Ryby 105.20 103.00 2.14% 103.00 2.14%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 100.60 99.60 1.00% 99.60 1.00%
UK2 Rostlinná výroba 100.30 99.20 1.11% 99.20 1.11%
UK3 Živočišná produkce 101.10 100.00 1.10% 100.00 1.10%
UK4 Ryby 100.10 100.30 -0.20% 100.30 -0.20%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 98.90 98.90 0.00 100.00 -1.10%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.80 101.80 0.00 100.50 1.29%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.40 -0.40%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.70 100.60 0.10% 99.70 1.00%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 101.10 101.10 0.00 100.60 0.50%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 103.00 103.00 0.00 99.50 3.52%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 109.00 101.90 6.97% 99.80 9.22%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 101.20 101.20 0.00 99.80 1.40%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.50 99.10 -0.61% 97.90 0.61%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 107.30 107.70 -0.37% 102.70 4.48%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.50 105.10 -0.57% 103.90 0.58%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.60 103.60 0.00 101.50 2.07%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 101.10 100.00 1.10% 98.60 2.54%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 74.00 74.00 0.00 748.00 -90.11%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 277.00 1 279.00 -0.16% 1 255.00 1.75%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 1 014.00 1 014.00 0.00 1 007.00 0.70%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 115.00 1 115.00 0.00 1 103.00 1.09%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 232.00 1 232.00 0.00 1 196.00 3.01%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 468.00 1 551.00 -5.35% 1 347.00 8.98%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 092.00 1 092.00 0.00 1 079.00 1.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 881.00 886.00 -0.56% 894.00 -1.45%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 1 174.00 1 204.00 -2.49% 1 094.00 7.31%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 249.00 1 249.00 0.00 1 195.00 4.52%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 105.00 0.00 1 014.00 -89.64%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 115.00 1 145.00 -89.96% 1 138.00 -89.89%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 99.20 99.30 -0.10% 100.00 -0.80%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.30 101.20 0.10% 101.10 0.20%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.10 -0.10% 99.50 0.50%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.40 100.40 0.00 99.60 0.80%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 101.00 101.00 0.00 100.50 0.50%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 101.40 101.10 0.30% 101.30 0.10%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.70 102.00 0.69% 101.50 1.18%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 101.00 100.90 0.10% 100.40 0.60%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.50 98.40 0.10% 97.90 0.61%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 101.00 100.60 0.40% 101.90 -0.88%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 105.10 105.00 0.10% 102.90 2.14%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.80 103.60 0.19% 100.40 3.39%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 99.30 99.10 0.20% 100.10 -0.80%

2005=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 74.00 74.00 0.00 748.00 -90.11%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 278.00 1 279.00 -0.08% 1 256.00 1.75%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 1 013.00 1 012.00 0.10% 1 008.00 0.50%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 115.00 1 115.00 0.00 1 103.00 1.09%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 232.00 1 232.00 0.00 1 196.00 3.01%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 523.00 1 386.00 9.88% 1 463.00 4.10%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 092.00 1 092.00 0.00 1 079.00 1.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 884.00 886.00 -0.23% 894.00 -1.12%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 1 185.00 115.00 930.43% 1 116.00 6.18%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 249.00 1 249.00 0.00 119.00 949.58%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 105.00 0.00 1 014.00 -89.64%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 1 147.00 1 139.00 0.70% 1 142.00 0.44%

2005=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 742.00 748.00 -0.80% 748.00 -0.80%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 275.00 1 258.00 1.35% 1 258.00 1.35%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 1 012.00 1 008.00 0.40% 1 008.00 0.40%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 112.00 1 101.00 1.00% 1 101.00 1.00%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 219.00 1 203.00 1.33% 1 203.00 1.33%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 439.00 140.00 927.86% 140.00 927.86%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 089.00 1 079.00 0.93% 1 079.00 0.93%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 887.00 901.00 -1.55% 901.00 -1.55%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 1 124.00 1 112.00 1.08% 1 112.00 1.08%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 242.00 1 182.00 5.08% 1 182.00 5.08%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 1 045.00 1 007.00 3.77% 1 007.00 3.77%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 1 141.00 1 148.00 -0.61% 1 148.00 -0.61%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 99.90 100.00 -0.10% 100.00 -0.10%
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.10 100.00 0.10% 100.00 0.10%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.10 100.00 0.10% 100.00 0.10%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.10 100.10 0.00 100.10 0.00
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.20 100.00 0.20% 100.00 0.20%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 100.70 100.00 0.70% 100.00 0.70%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.10 100.00 0.10% 100.00 0.10%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 99.90 99.80 0.10% 99.80 0.10%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 100.60 100.20 0.40% 100.20 0.40%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.40 100.30 0.10% 100.30 0.10%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.30 100.10 0.20% 100.10 0.20%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.10 99.90 0.20% 99.90 0.20%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.50 99.40 0.10% 100.50 -0.99%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.50 98.80 0.71% 101.00 -1.49%
UK3 1 Nápoje a tabák 103.30 99.40 3.92% 99.90 3.40%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 97.90 99.60 -1.71% 103.40 -5.32%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 103.40 101.90 1.47% 103.30 0.10%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 100.30 99.10 1.21% 105.20 -4.66%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.00 99.50 -0.50% 100.20 -1.20%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 99.70 99.00 0.71% 100.40 -0.70%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.30 99.20 0.10% 100.10 -0.80%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.20 98.90 0.30% 100.00 -0.80%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 97.30 98.30 -1.02% 98.60 -1.32%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.20 100.60 -1.39% 98.60 0.61%
UK3 1 Nápoje a tabák 104.80 101.40 3.35% 97.30 7.71%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 104.40 110.20 -5.26% 102.90 1.46%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 106.10 105.90 0.19% 97.30 9.04%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 91.10 95.60 -4.71% 110.60 -17.63%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 97.60 98.80 -1.21% 96.50 1.14%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.40 101.10 -0.69% 98.30 2.14%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 95.50 96.30 -0.83% 98.40 -2.95%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 95.60 96.40 -0.83% 99.80 -4.21%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.70 99.50 0.20% 100.80 -1.09%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 98.00 98.80 -0.81% 99.00 -1.01%
UK3 1 Nápoje a tabák 101.50 98.90 2.63% 100.30 1.20%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 98.20 98.60 -0.41% 101.10 -2.87%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 104.80 100.90 3.87% 102.10 2.64%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.60 99.30 0.30% 101.40 -1.78%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.50 99.80 -0.30% 100.20 -0.70%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 99.40 99.50 -0.10% 100.90 -1.49%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.20 99.30 -0.10% 100.80 -1.59%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.60 99.60 0.00 100.60 -0.99%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3-Finanční účet-NET -19 354.40 21 010.00 - 192.12% -20 313.90 -4.72%
UK2 3-Finanční účet-A 29 163.50 -33 895.40 - 186.04% 50 924.10 -42.73%
UK3 3-Finanční účet-P 48 517.90 -54 905.30 - 188.37% 71 238.00 -31.89%
UK4 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -10 218.10 -26 347.20 -61.22% -9 692.20 5.43%
UK5 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 11 903.00 -6 493.40 - 283.31% 12 191.00 -2.36%
UK6 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 22 121.20 19 853.80 11.42% 21 883.30 1.09%
UK7 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-NET -4 516.60 -2 275.10 98.52% -2 525.20 78.86%
UK8 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-A 134.50 580.30 -76.82% 3 199.50 -95.80%
UK9 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-P 4 651.00 2 855.00 62.91% 5 725.00 -18.76%
UK10 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-NET -8 291.00 -8 291.00 0.00 -8 256.00 0.42%
UK11 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-A 3 461.00 3 461.00 0.00 2 764.00 25.22%
UK12 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-P 11 752.00 11 752.00 0.00 11 021.00 6.63%
UK13 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-NET 2 590.00 -15 781.00 - 116.41% 1 089.00 137.83%
UK14 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-A 8 308.00 -10 534.00 - 178.87% 6 227.00 33.42%
UK15 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-P 5 718.00 5 246.00 9.00% 5 138.00 11.29%
UK16 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET -39 135.00 254 517.00 - 115.38% -6 450.00 506.74%
UK17 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 5 069.00 8 584.00 -40.95% 7 187.00 -29.47%
UK18 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 44 204.00 - 245 933.00 - 117.97% 13 638.00 224.12%
UK19 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-NET 9 902.00 6 807.00 45.47% - 803.00 -1 333.13%
UK20 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-A 10 099.00 9 307.00 8.51% 2 952.00 242.11%
UK21 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-P 197.00 2 500.00 -92.12% 3 755.00 -94.75%
UK22 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-NET -49 037.00 247 710.00 - 119.80% -5 648.00 768.22%
UK23 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-A -5 030.00 - 723.00 595.71% 4 235.00 - 218.77%
UK24 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-P 44 007.00 - 248 433.00 - 117.71% 9 883.00 345.28%
UK25 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -59 990.00 266 100.00 - 122.54% -3 707.00 1 518.29%
UK29 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A -1 272.00 -2 149.00 -40.81% -3 089.00 -58.82%
UK30 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 58 719.00 - 268 249.00 - 121.89% 618.00 9 401.46%
UK31 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-NET 7 506.00 -19 712.00 - 138.08% -6 753.00 - 211.15%
UK32 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-A 16.00 189.00 -91.53% 1 476.00 -98.92%
UK33 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-P -7 489.00 19 900.00 - 137.63% 8 229.00 - 191.01%
UK34 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-NET 3 448.00 1 322.00 160.82% 4 812.00 -28.35%
UK35 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-A -3 774.00 1 238.00 - 404.85% 5 848.00 - 164.53%
UK36 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-P -7 222.00 -85.00 8 396.47% 1 036.00 - 797.10%
UK37 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET -1 535.00 1 118.00 - 237.30% 3 003.00 - 151.12%
UK38 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A -4 744.00 -2 468.00 92.22% -1 951.00 143.16%
UK39 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P -3 209.00 -3 586.00 -10.51% -4 954.00 -35.22%
UK40 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 43 953.00 - 193 368.00 - 122.73% -36 312.00 - 221.04%
UK41 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 29 355.00 -18 609.00 - 257.75% 4 358.00 573.59%
UK42 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P -14 598.00 174 759.00 - 108.35% 40 671.00 - 135.89%
UK43 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET -12 420.00 -14 909.00 -16.69% 29 139.00 - 142.62%
UK44 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A -12 420.00 -14 909.00 -16.69% 29 139.00 - 142.62%
UK46 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET -19 354.00 21 010.00 - 192.12% -20 314.00 -4.73%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 38.70 14 989.50 -99.74% -13 936.50 - 100.28%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 369 306.10 380 509.20 -2.94% 361 248.10 2.23%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 369 267.40 365 519.70 1.03% 375 184.60 -1.58%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 30 583.40 30 796.10 -0.69% 23 329.90 31.09%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 352 610.80 357 927.20 -1.49% 344 574.00 2.33%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 322 027.40 327 131.10 -1.56% 321 244.10 0.24%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 20 996.60 19 535.60 7.48% 17 610.00 19.23%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 301 384.80 304 235.60 -0.94% 293 306.90 2.75%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 280 388.30 284 700.00 -1.51% 275 696.80 1.70%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 9 586.80 11 260.50 -14.86% 5 719.90 67.60%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 51 225.90 53 691.60 -4.59% 51 267.10 -0.08%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 41 639.10 42 431.10 -1.87% 45 547.20 -8.58%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -24 934.80 -13 719.10 81.75% -31 824.50 -21.65%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 13 823.00 16 235.30 -14.86% 13 866.40 -0.31%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 38 757.80 29 954.40 29.39% 45 690.90 -15.17%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 3 189.30 3 189.30 0.00 2 870.70 11.10%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 5 311.70 5 311.70 0.00 5 037.30 5.45%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 2 122.30 2 122.30 0.00 2 166.70 -2.05%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -27 685.20 -16 283.60 70.02% -35 124.60 -21.18%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 8 396.50 10 923.70 -23.14% 7 805.50 7.57%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 36 081.80 27 207.20 32.62% 42 930.10 -15.95%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -31 064.50 -21 987.40 41.28% -35 066.60 -11.41%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 4 376.90 4 050.40 8.06% 3 758.30 16.46%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 35 441.40 26 037.80 36.12% 38 825.00 -8.71%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 577.30 910.50 -36.60% -2 198.80 - 126.26%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 885.10 1 515.90 -41.61% 874.80 1.18%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 307.80 605.40 -49.16% 3 073.60 -89.99%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 711.90 479.60 48.44% 1 073.10 -33.66%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 1 044.50 1 043.70 0.08% 2 104.60 -50.37%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 332.60 564.10 -41.04% 1 031.60 -67.76%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET - 438.90 - 624.90 -29.76% 429.40 - 202.21%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 114.80 0.00 - 1 023.50 -88.78%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 553.70 624.90 -11.39% 594.10 -6.80%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 2 090.00 4 314.00 -51.55% 1 068.00 95.69%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR 2 090.00 4 314.00 -51.55% 1 068.00 95.69%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -5 609.90 -2 087.50 168.74% -5 441.80 3.09%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 2 872.40 6 346.70 -54.74% 2 807.70 2.30%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 8 482.30 8 434.20 0.57% 8 249.50 2.82%
UK40 2-Kapitálový účet-NET 248.10 5 722.40 -95.66% 377.10 -34.21%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 248.10 5 722.40 -95.66% 377.10 -34.21%
UK42 2-Kapitálový účet-DB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 286.80 20 712.00 -98.62% -13 559.30 - 102.12%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.30 99.90 0.40% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.20 100.20 0.00 - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.30 99.90 0.40% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.00 100.00 0.00 - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 - -

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.80 101.70 0.10% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 103.80 103.00 0.78% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.30 102.30 0.00 - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 98.80 98.50 0.30% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.30 101.30 0.00 - -

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.10 - - - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.30 - - - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.10 - - - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 99.90 - - - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.10 - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů