PPI - index cen průmyslových výrobců - 5 let

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
4 / 19 4.3 % 0.7 % 9.4 % -1.2 % 5.4 % 0.7 % 2.7 % 0.5 % Zpráva
3 / 19 3.8 % 0.5 % 8.1 % 0.3 % 4.8 % 0.9 % 2.8 % 1.1 % Zpráva
2 / 19 3.6 % 0.3 % 8.2 % 1.4 % 4.0 % 0.3 % 2.4 % 1.3 % Zpráva
1 / 19 2.9 % 1.0 % 4.4 % 1.4 % 4.0 % 0.3 % 2.7 % -0.6 % Zpráva
R / 18 2.0 % - 0.1 % - 3.2 % - 1.8 % - Zpráva
12 / 18 2.4 % -1.1 % 3.4 % 2.2 % 4.1 % 0.2 % 2.2 % -0.4 % Zpráva
11 / 18 3.9 % -0.1 % 0.7 % 0.5 % 4.1 % 0.4 % 2.0 % 0.1 % Zpráva
10 / 18 3.9 % 0.7 % 0.9 % 0.2 % 4.0 % 0.4 % 2.0 % 0.5 % Zpráva
9 / 18 3.2 % 0.3 % -0.4 % 4.5 % 3.8 % 0.5 % 1.6 % 1.2 % Zpráva
8 / 18 3.3 % 0.1 % -2.1 % 1.3 % 3.5 % 0.3 % 1.5 % 0.2 % Zpráva
7 / 18 3.4 % 0.3 % -4.4 % -0.8 % 3.4 % 0.4 % 1.7 % -1.0 % -
6 / 18 2.9 % 0.6 % -4.2 % 0.3 % 2.8 % 0.5 % 1.8 % -0.1 % -
5 / 18 1.5 % 1.0 % -4.2 % -0.9 % 2.4 % 0.2 % 1.8 % 0.0 % Zpráva
4 / 18 0.0 % 0.2 % -1.9 % -2.4 % 2.4 % 0.2 % 1.7 % 0.6 % Zpráva
3 / 18 0.1 % 0.3 % 1.6 % 0.4 % 2.3 % 0.2 % 1.8 % 0.7 % -
2 / 18 -0.3 % -0.4 % 3.2 % -2.2 % 2.2 % 0.1 % 2.2 % 1.5 % Zpráva
1 / 18 0.5 % 0.5 % 7.2 % 0.5 % 2.2 % 0.3 % 1.1 % -1.1 % Zpráva
R / 17 1.8 % - 8.0 % - 1.6 % - 1.3 % - Zpráva
12 / 17 0.7 % 0.3 % 8.0 % -2.4 % 1.9 % 0.3 % 1.9 % -0.5 % Zpráva
11 / 17 0.9 % -0.1 % 10.1 % 0.3 % 1.8 % 0.1 % 1.6 % 0.1 % -

20.05.2019 ČR - indexy cen výrobců v dubnu rostly až na zemědělství


 


Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 %, průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %, stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb pro podniky o 0,5 %.

Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 9,4 %, průmyslových výrobců o 4,3 %, stavebních prací o 5,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,2 %. Klesly ceny ovoce o 11,9 %, brambor o 5,6 %, olejnin o 1,5 %, obilovin o 1,3 % a mléka o 0,8 %. Ceny jatečných prasat vzrostly o 5,2 %, drůbeže o 2,0 % a vajec o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,5 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 0,5 %. Klesly pouze ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,2 % a v  odvětví dopravních prostředků o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,7 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví také o 0,7 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,8 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,4 %, za služby v oblasti programování o 1,1 % a za vydavatelské služby o 0,6 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 9,4 % (v březnu o 8,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 16,0 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 57,4 %, brambor o 44,8 %, obilovin o 17,6 % a olejnin o 13,5 %, ceny ovoce klesly o 42,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 2,8 %, vzrostly ceny mléka o 4,5 %, drůbeže o 4,4 % a jatečných prasat o 3,4 %. Ceny vajec byly nižší o 1,9 % a skotu o 3,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 4,3 %, což byl nejvyšší růst cen od prosince 2011. Vzrostly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,0 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 3,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 4,3 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 4,2 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 9,3 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,4 % (v březnu po zpřesnění o 5,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,2 % (v březnu o 5,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v březnu o 2,8 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 5,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (v březnu o 2,6 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v únoru o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 1,1 %. V České republice ceny vzrostly o 0,5 %, na Slovensku o 0,4 % a v Polsku o 0,2 %. V Německu a v Rakousku se ceny snížily o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v Dánsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu stejně jako v únoru vyšší o 3,1 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 6,7 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 4,5 %, v České republice o 3,8 %, v Německu a v Polsku shodně o 2,5 % a v Rakousku o 2,1 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   17. 6. 2019

Přílohy

 • cipc052019.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců výrazně rostly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

20. 5. 2019 

Ceny průmyslových výrobců výrazně rostly

Indexy cen výrobců – duben 2019

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 %, průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %, stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 9,4 %, průmyslových výrobců o 4,3 %, stavebních prací o 5,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,2 %. Klesly ceny ovoce o 11,9 %, brambor o 5,6 %, olejnin o 1,5 %, obilovin o 1,3 % a mléka o 0,8 %. Ceny jatečných prasat vzrostly o 5,2 %, drůbeže o 2,0 % a vajec o 0,5 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,5 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 0,5 %. Klesly pouze ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,2 % a v odvětví dopravních prostředků o 0,1 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,7 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví také o 0,7 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,8 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,4 %, za služby v oblasti programování o 1,1 % a za vydavatelské služby o 0,6 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 9,4 % (v březnu o 8,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 16,0 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 57,4 %, brambor o 44,8 %, obilovin o 17,6 % a olejnin o 13,5 %, ceny ovoce klesly o 42,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 2,8 %, vzrostly ceny mléka o 4,5 %, drůbeže o 4,4 % a jatečných prasat o 3,4 %. Ceny vajec byly nižší o 1,9 % a skotu o 3,4 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 4,3 %, což byl nejvyšší růst cen od prosince 2011. Vzrostly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,0 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 3,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 4,3 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 4,2 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 9,3 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,9 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,4 % (v březnu po zpřesnění o 5,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,2 % (v březnu o 5,0 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v březnu o 2,8 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 5,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (v březnu o 2,6 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v únoru o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 1,1 %. V České republice ceny vzrostly o 0,5 %, na Slovensku o 0,4 % a v Polsku o 0,2 %. V Německu a v Rakousku se ceny snížily o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v Dánsku o 1,6 %.

 

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu stejně jako v únoru vyšší o 3,1 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 6,7 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 4,5 %, v České republice o 3,8 %, v Německu a v Polsku shodně o 2,5 % a v Rakousku o 2,1 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:                                https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          17. 6. 2019

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.

Označení stránky: vývoj cen stavebních prací, index cen průmyslových výrobců od r. 2011, vývoj ceny stavebních prací

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies