Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 2.00 0.00 2.40 -16.67%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.20 0.00 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.10 2.80 10.71% 3.80 -18.42%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.52 1.49 2.01% 0.19 700.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 278 980.00 255 829.00 9.05% 265 958.00 4.90%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.01 1.99 1.00% 0.75 168.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 203 797.50 3 230 066.80 -0.81% 3 150 509.70 1.69%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 347 749.00 347 486.00 0.08% 316 986.00 9.70%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 314 375.00 329 287.00 -4.53% 294 206.00 6.86%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 33 374.00 18 199.00 83.38% 22 780.00 46.51%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.14 3.09 1.62% 2.24 40.18%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Závazky, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 29 990 193.00 29 626 666.00 1.23% 28 748 452.00 4.32%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 24 049.00 24 464.00 -1.70% 24 235.00 -0.77%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 24 049.00 24 464.00 -1.70% 24 235.00 -0.77%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 9 127 768.00 8 996 424.00 1.46% 8 858 022.00 3.05%
UK6 Oběživo (AF.21) 602 905.00 597 384.00 0.92% 575 057.00 4.84%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 8 524 863.00 8 399 040.00 1.50% 8 282 965.00 2.92%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 3 805 339.00 3 904 856.00 -2.55% 3 831 185.00 -0.67%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 4 719 524.00 4 494 184.00 5.01% 4 451 780.00 6.01%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 2 863 788.00 2 898 860.00 -1.21% 2 897 752.00 -1.17%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 400 390.00 417 924.00 -4.20% 310 219.00 29.07%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 463 398.00 2 480 936.00 -0.71% 2 587 533.00 -4.80%
UK13 Půjčky (AF.4) 5 406 772.00 5 309 438.00 1.83% 4 944 869.00 9.34%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 439 757.00 1 419 055.00 1.46% 1 307 551.00 10.11%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 3 967 015.00 3 890 383.00 1.97% 3 637 318.00 9.06%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 7 942 907.00 7 826 875.00 1.48% 7 429 477.00 6.91%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 7 485 420.00 7 375 044.00 1.50% 7 024 328.00 6.56%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 653 269.00 700 785.00 -6.78% 656 956.00 -0.56%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 3 666 631.00 3 563 182.00 2.90% 3 428 249.00 6.95%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 3 165 520.00 3 111 077.00 1.75% 2 939 123.00 7.70%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 457 487.00 451 831.00 1.25% 405 149.00 12.92%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 846 454.00 838 373.00 0.96% 812 408.00 4.19%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 130 312.00 130 205.00 0.08% 125 703.00 3.67%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 277 848.00 277 667.00 0.07% 281 208.00 -1.19%
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 438 294.00 430 501.00 1.81% 405 497.00 8.09%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 181 449.00 161 191.00 12.57% 129 732.00 39.86%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 597 006.00 3 571 041.00 0.73% 3 651 957.00 -1.50%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 270 018.00 2 250 140.00 0.88% 2 318 535.00 -2.09%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 326 988.00 1 320 901.00 0.46% 1 333 422.00 -0.48%
UK30 Čistá finanční aktiva -1 403 676.00 -1 399 762.00 0.28% -1 345 015.00 4.36%

Závazky, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 335 074.00 222 529.00 50.58% 83 985.00 298.97%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 147 967.00 35 594.00 315.71% 216 016.00 -31.50%
UK6 Oběživo (F.21) 5 521.00 10 459.00 -47.21% 4 362.00 26.57%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 142 446.00 25 135.00 466.72% 211 654.00 -32.70%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) -93 686.00 71 167.00 - 231.64% - 234 657.00 -60.08%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 236 132.00 -46 032.00 - 612.97% 446 311.00 -47.09%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 3 626.00 -51 333.00 - 107.06% - 217 247.00 - 101.67%
UK11 Krátkodobé (F.31) -17 534.00 -91 661.00 -80.87% - 150 776.00 -88.37%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 21 160.00 40 328.00 -47.53% -66 471.00 - 131.83%
UK13 Půjčky (F.4) 111 975.00 119 657.00 -6.42% 52 730.00 112.36%
UK14 Krátkodobé (F.41) 26 395.00 71 011.00 -62.83% -17 652.00 - 249.53%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 85 580.00 48 646.00 75.92% 70 382.00 21.59%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 45 091.00 62 748.00 -28.14% 10 489.00 329.89%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 39 435.00 48 366.00 -18.47% -3 330.00 -1 284.23%
UK18 Kotované akcie (F.511) -4.00 3.00 - 233.33% 11.00 - 136.36%
UK19 Nekotované akcie (F.512) -15 004.00 -1 907.00 686.79% -1 277.00 1 074.94%
UK20 Jiné účasti (F.519) 54 443.00 50 270.00 8.30% -2 064.00 -2 737.74%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 5 656.00 14 382.00 -60.67% 13 819.00 -59.07%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 8 081.00 7 888.00 2.45% 4 111.00 96.57%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 107.00 - 573.00 - 118.67% -2 814.00 - 103.80%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 181.00 -1 095.00 - 116.53% 163.00 11.04%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 7 793.00 9 556.00 -18.45% 6 762.00 15.25%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -11 211.00 -6 290.00 78.24% -13 288.00 -15.63%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 29 545.00 54 265.00 -45.55% 31 174.00 -5.23%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 23 283.00 7 973.00 192.02% 31 251.00 -25.50%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 6 262.00 46 292.00 -86.47% -77.00 -8 232.47%
UK30 Čisté finanční transakce -10 576.00 -44 653.00 -76.32% 23 593.00 - 144.83%

Závazky, stavy, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 11 881 249.00 11 729 590.00 1.29% 11 489 364.00 3.41%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 375 404.00 372 205.00 0.86% 328 015.00 14.45%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 12 973.00 15 524.00 -16.43% 15 906.00 -18.44%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 362 431.00 356 681.00 1.61% 312 109.00 16.12%
UK5 Půjčky (AF.4) 2 679 814.00 2 593 771.00 3.32% 2 487 710.00 7.72%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 997 574.00 967 087.00 3.15% 933 973.00 6.81%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 1 682 240.00 1 626 684.00 3.42% 1 553 737.00 8.27%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 5 939 486.00 5 905 684.00 0.57% 5 766 829.00 2.99%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 5 939 486.00 5 905 684.00 0.57% 5 766 829.00 2.99%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 437 527.00 482 993.00 -9.41% 433 892.00 0.84%
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 2 498 927.00 2 457 950.00 1.67% 2 515 454.00 -0.66%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 3 003 032.00 2 964 741.00 1.29% 2 817 483.00 6.59%
UK13 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 51 372.00 46 966.00 9.38% 34 200.00 50.21%
UK14 Ostatní pohledávky (AF.8) 2 835 173.00 2 810 964.00 0.86% 2 872 610.00 -1.30%
UK15 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 1 926 768.00 1 914 067.00 0.66% 1 969 233.00 -2.16%
UK16 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 908 405.00 896 897.00 1.28% 903 377.00 0.56%
UK17 Čistá finanční aktiva -5 105 210.00 -5 107 719.00 -0.05% -4 834 025.00 5.61%

Závazky, transakce, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 138 358.00 126 799.00 9.12% 41 079.00 236.81%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) -5 583.00 17 319.00 - 132.24% 5 739.00 - 197.28%
UK3 Krátkodobé (F.31) -2 551.00 -2 741.00 -6.93% 3 333.00 - 176.54%
UK4 Dlouhodobé (F.32) -3 032.00 20 060.00 - 115.11% 2 406.00 - 226.02%
UK5 Půjčky (F.4) 97 025.00 23 562.00 311.79% 17 614.00 450.84%
UK6 Krátkodobé (F.41) 35 337.00 -92.00 -38 509.78% 18 283.00 93.28%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 61 688.00 23 654.00 160.79% - 669.00 -9 320.93%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 25 698.00 45 635.00 -43.69% 4 624.00 455.75%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 25 698.00 45 635.00 -43.69% 4 624.00 455.75%
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) -12 593.00 -8 051.00 56.42% 8 537.00 - 247.51%
UK12 Jiné účasti (F.519) 38 291.00 53 686.00 -28.68% -3 913.00 -1 078.56%
UK13 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -6 254.00 -2 946.00 112.29% -2 286.00 173.58%
UK14 Ostatní pohledávky (F.8) 27 472.00 43 229.00 -36.45% 15 388.00 78.53%
UK15 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 15 964.00 11 617.00 37.42% 20 400.00 -21.75%
UK16 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 11 508.00 31 612.00 -63.60% -5 012.00 - 329.61%
UK17 Čisté finanční transakce -72 607.00 - 153 377.00 -52.66% -10 401.00 598.08%

Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 587 336.00 552 687.00 6.27% 556 874.00 5.47%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 0.00 0.00 - 665.00 -
UK3 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 0.00 0.00 - 665.00 -
UK5 Půjčky (AF.4) 28 376.00 15 021.00 88.91% 21 109.00 34.43%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 28 376.00 15 021.00 88.91% 21 109.00 34.43%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 102 175.00 80 203.00 27.40% 82 831.00 23.35%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 102 175.00 80 203.00 27.40% 82 831.00 23.35%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 101 798.00 79 729.00 27.68% 82 831.00 22.90%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 377.00 474.00 -20.46% 0.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 408 160.00 407 872.00 0.07% 406 911.00 0.31%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 130 312.00 130 205.00 0.08% 125 703.00 3.67%
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 277 848.00 277 667.00 0.07% 281 208.00 -1.19%
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 336.00 1 708.00 -21.78% 1 550.00 -13.81%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 47 289.00 47 883.00 -1.24% 43 808.00 7.95%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 20 600.00 20 858.00 -1.24% 20 995.00 -1.88%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 26 689.00 27 025.00 -1.24% 22 813.00 16.99%
UK21 Čistá finanční aktiva -47 904.00 -40 436.00 18.47% -27 119.00 76.64%

Závazky, transakce, Penzijní fondy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 9 853.00 2 394.00 311.57% 8 826.00 11.64%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 646.00 -2 846.00 - 122.70% 2 415.00 -73.25%
UK6 Krátkodobé (F.41) 646.00 -2 846.00 - 122.70% 2 415.00 -73.25%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 1 607.00 -4 643.00 - 134.61% 566.00 183.92%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 1 607.00 -4 643.00 - 134.61% 566.00 183.92%
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 1 607.00 -4 643.00 - 134.61% 566.00 183.92%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 7 793.00 9 556.00 -18.45% 6 762.00 15.25%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (F.63) 7 793.00 9 556.00 -18.45% 6 762.00 15.25%
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -31.00 - 127.00 -75.59% -53.00 -41.51%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) - 162.00 454.00 - 135.68% - 864.00 -81.25%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -52.00 42.00 - 223.81% -7.00 642.86%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 110.00 412.00 - 126.70% - 857.00 -87.16%
UK21 Čisté finanční transakce 22 638.00 -3 939.00 - 674.71% -20 989.00 - 207.86%

Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 2 113 546.00 2 187 311.00 -3.37% 2 082 599.00 1.49%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 645 099.00 1 698 412.00 -3.14% 1 713 834.00 -4.01%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 42 446.00 73 886.00 -42.55% 0.00 -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 1 602 653.00 1 624 526.00 -1.35% 1 713 834.00 -6.49%
UK10 Půjčky (AF.4) 272 276.00 293 066.00 -7.09% 201 826.00 34.91%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 206 876.00 223 658.00 -7.50% 126 128.00 64.02%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 65 400.00 69 408.00 -5.77% 75 698.00 -13.60%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 0.00 0.00 - 1.00 -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 0.00 0.00 - 1.00 -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 0.00 0.00 - 1.00 -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 670.00 1 370.00 21.90% 2 183.00 -23.50%
UK23 Ostatní pohledávky (AF.8) 194 501.00 194 463.00 0.02% 164 755.00 18.05%
UK24 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 47 289.00 44 545.00 6.16% 34 264.00 38.01%
UK25 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 147 212.00 149 918.00 -1.80% 130 491.00 12.81%
UK26 Čistá finanční aktiva - 970 101.00 - 983 964.00 -1.41% -1 060 797.00 -8.55%

Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem -37 830.00 -8 763.00 331.70% - 227 487.00 -83.37%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (F.22+F.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 Ostatní vklady (F.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -16 720.00 -87 764.00 -80.95% - 196 498.00 -91.49%
UK8 Krátkodobé (F.31) -31 440.00 - 106 217.00 -70.40% - 148 359.00 -78.81%
UK9 Dlouhodobé (F.32) 14 720.00 18 453.00 -20.23% -48 139.00 - 130.58%
UK10 Půjčky (F.4) -20 787.00 77 314.00 - 126.89% -20 357.00 2.11%
UK11 Krátkodobé (F.41) -16 782.00 76 895.00 - 121.82% -16 184.00 3.69%
UK12 Dlouhodobé (F.42) -4 005.00 419.00 -1 055.85% -4 173.00 -4.03%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 0.00 0.00 - 1.00 -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 0.00 - 1.00 -
UK15 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 1.00 -
UK17 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) - 361.00 0.00 - - 111.00 225.23%
UK23 Ostatní pohledávky (F.8) 38.00 1 687.00 -97.75% -10 522.00 - 100.36%
UK24 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 2 744.00 247.00 1 010.93% - 839.00 - 427.06%
UK25 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -2 706.00 1 440.00 - 287.92% -9 683.00 -72.05%
UK26 Čisté finanční transakce -2 741.00 76 505.00 - 103.58% 51 892.00 - 105.28%

Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 1 563 754.00 1 508 121.00 3.69% 1 265 773.00 23.54%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 70 378.00 72 284.00 -2.64% 76 239.00 -7.69%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 16 324.00 15 478.00 5.47% 10 312.00 58.30%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 54 054.00 56 806.00 -4.84% 65 927.00 -18.01%
UK5 Půjčky (AF.4) 544 529.00 538 689.00 1.08% 454 948.00 19.69%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 120 099.00 127 498.00 -5.80% 129 410.00 -7.19%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 424 430.00 411 191.00 3.22% 325 538.00 30.38%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 785 214.00 743 023.00 5.68% 521 196.00 50.66%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 785 214.00 743 023.00 5.68% 521 196.00 50.66%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 948.00 1 011.00 -6.23% 1 065.00 -10.99%
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 633 041.00 605 428.00 4.56% 413 553.00 53.07%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 151 225.00 136 584.00 10.72% 106 578.00 41.89%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 629.00 1 620.00 0.56% 1 538.00 5.92%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 162 004.00 152 505.00 6.23% 211 852.00 -23.53%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 79 635.00 74 349.00 7.11% 104 300.00 -23.65%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 82 369.00 78 156.00 5.39% 107 552.00 -23.41%
UK21 Čistá finanční aktiva -87 765.00 -24 032.00 265.20% 11 059.00 - 893.61%

Závazky, stavy, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 207 551.00 203 725.00 1.88% 200 104.00 3.72%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 11 356.00 11 880.00 -4.41% 13 247.00 -14.27%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 623.00 626.00 -0.48% 558.00 11.65%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 10 733.00 11 254.00 -4.63% 12 689.00 -15.41%
UK5 Půjčky (AF.4) 76 899.00 72 478.00 6.10% 74 208.00 3.63%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 3 473.00 2 865.00 21.22% 2 455.00 41.47%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 73 426.00 69 613.00 5.48% 71 753.00 2.33%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 121.00 123.00 -1.63% 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (AF.8) 119 175.00 119 244.00 -0.06% 112 363.00 6.06%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 57 525.00 53 441.00 7.64% 50 972.00 12.86%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 61 650.00 65 803.00 -6.31% 61 391.00 0.42%
UK12 Čistá finanční aktiva 409 313.00 406 013.00 0.81% 386 785.00 5.82%

Závazky, stavy, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 1 782 864.00 1 755 464.00 1.56% 1 678 370.00 6.23%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 0.00 298.00 - 278.00 -
UK3 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 172.00 -
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 0.00 298.00 - 106.00 -
UK5 Půjčky (AF.4) 1 678 702.00 1 649 223.00 1.79% 1 565 165.00 7.25%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 59 469.00 60 929.00 -2.40% 64 602.00 -7.95%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 1 619 233.00 1 588 294.00 1.95% 1 500 563.00 7.91%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (AF.8) 104 162.00 105 943.00 -1.68% 112 927.00 -7.76%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 60 804.00 60 264.00 0.90% 58 829.00 3.36%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 43 358.00 45 679.00 -5.08% 54 098.00 -19.85%
UK12 Čistá finanční aktiva 4 511 064.00 4 458 829.00 1.17% 4 220 068.00 6.90%

Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 573.00 754.00 -24.01% 500.00 14.60%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 30.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 30.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 191.00 339.00 -43.66% 133.00 43.61%
UK6 Krátkodobé (F.41) 79.00 60.00 31.67% 29.00 172.41%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 112.00 279.00 -59.86% 104.00 7.69%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (F.8) 382.00 385.00 -0.78% 367.00 4.09%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 382.00 385.00 -0.78% 367.00 4.09%
UK12 Čisté finanční transakce - 390.00 1 422.00 - 127.43% -1 520.00 -74.34%

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 324 498.00 177 876.00 82.43% 107 578.00 201.64%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 58 610.00 -80 089.00 - 173.18% 172 643.00 -66.05%
UK6 Oběživo (F.21) 5 016.00 9 718.00 -48.38% 3 667.00 36.79%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 53 594.00 -89 807.00 - 159.68% 168 976.00 -68.28%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 255 720.00 -91 480.00 179.54% - 178 773.00 43.04%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 309 314.00 1 673.00 18 388.58% 347 749.00 -11.05%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 34 443.00 106 178.00 -67.56% - 184 948.00 - 118.62%
UK11 Krátkodobé (F.31) -1 674.00 24 171.00 - 106.93% - 121 401.00 -98.62%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 36 117.00 82 007.00 -55.96% -63 547.00 - 156.84%
UK13 Půjčky (F.4) 169 202.00 43 455.00 289.37% 47 320.00 257.57%
UK14 Krátkodobé (F.41) 36 076.00 -41 659.00 - 186.60% -4 193.00 - 960.39%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 133 126.00 85 114.00 56.41% 51 513.00 158.43%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 43 746.00 46 210.00 -5.33% 55 432.00 -21.08%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 34 293.00 46 845.00 -26.79% 48 010.00 -28.57%
UK18 Kotované akcie (F.511) -1 192.00 23 093.00 - 105.16% 23 652.00 - 105.04%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 2 530.00 7 518.00 -66.35% 32 428.00 -92.20%
UK20 Jiné účasti (F.519) 32 955.00 16 234.00 103.00% -8 070.00 - 508.36%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 9 453.00 - 635.00 -1 588.66% 7 422.00 27.36%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 7 325.00 6 717.00 9.05% 3 488.00 110.01%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 830.00 -1 182.00 -29.78% -3 319.00 -74.99%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 484.00 -1 630.00 - 129.69% 76.00 536.84%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 7 671.00 9 529.00 -19.50% 6 731.00 13.97%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -11 252.00 -12 162.00 -7.48% -19 956.00 -43.62%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 22 424.00 67 567.00 -66.81% 33 599.00 -33.26%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 10 170.00 24 100.00 -57.80% 33 269.00 -69.43%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 12 254.00 43 467.00 -71.81% 330.00 3 613.33%

Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 1 475 989.00 1 484 089.00 -0.55% 1 276 832.00 15.60%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 137 696.00 149 306.00 -7.78% 121 779.00 13.07%
UK3 Oběživo (AF.21) 2 875.00 3 345.00 -14.05% 2 152.00 33.60%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 134 821.00 145 961.00 -7.63% 119 627.00 12.70%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 63 855.00 66 704.00 -4.27% 63 908.00 -0.08%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 70 966.00 79 257.00 -10.46% 55 719.00 27.36%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 5 852.00 9 631.00 -39.24% 13 674.00 -57.20%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 1 018.00 4 015.00 -74.64% 3 339.00 -69.51%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 4 834.00 5 616.00 -13.92% 10 335.00 -53.23%
UK10 Půjčky (AF.4) 608 232.00 537 117.00 13.24% 468 502.00 29.82%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 152 844.00 162 140.00 -5.73% 160 015.00 -4.48%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 455 388.00 374 977.00 21.44% 308 487.00 47.62%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 548 405.00 567 422.00 -3.35% 540 502.00 1.46%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 546 414.00 565 318.00 -3.34% 539 175.00 1.34%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 4 943.00 5 770.00 -14.33% 5 500.00 -10.13%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 402 753.00 418 862.00 -3.85% 398 786.00 0.99%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 138 718.00 140 686.00 -1.40% 134 889.00 2.84%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 1 991.00 2 104.00 -5.37% 1 327.00 50.04%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 7 700.00 7 311.00 5.32% 5 901.00 30.49%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 7 700.00 7 311.00 5.32% 5 901.00 30.49%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 575.00 408.00 40.93% 311.00 84.89%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 167 529.00 212 894.00 -21.31% 126 163.00 32.79%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 72 603.00 88 109.00 -17.60% 62 864.00 15.49%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 94 926.00 124 785.00 -23.93% 63 299.00 49.96%

Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 67 385.00 64 199.00 4.96% 51 552.00 30.71%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 390.00 313.00 24.60% 343.00 13.70%
UK3 Oběživo (AF.21) 23.00 21.00 9.52% 23.00 0.00
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 367.00 292.00 25.68% 320.00 14.69%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 330.00 255.00 29.41% 182.00 81.32%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 37.00 37.00 0.00 138.00 -73.19%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 20.00 17.00 17.65% 71.00 -71.83%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 20.00 17.00 17.65% 71.00 -71.83%
UK10 Půjčky (AF.4) 40 079.00 36 239.00 10.60% 27 013.00 48.37%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 40 079.00 36 239.00 10.60% 27 013.00 48.37%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 502.00 480.00 4.58% 498.00 0.80%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 502.00 480.00 4.58% 498.00 0.80%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 465.00 444.00 4.73% 460.00 1.09%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 37.00 36.00 2.78% 38.00 -2.63%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 1.00 2.00 -50.00% 57.00 -98.25%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 1.00 2.00 -50.00% 57.00 -98.25%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 26 393.00 27 148.00 -2.78% 23 570.00 11.98%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 4 421.00 4 974.00 -11.12% 3 608.00 22.53%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 21 972.00 22 174.00 -0.91% 19 962.00 10.07%

Finanční aktiva, transakce, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 68 518.00 68 562.00 -0.06% 36 787.00 86.26%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 39 072.00 56 882.00 -31.31% 28 142.00 38.84%
UK3 Oběživo (F.21) 4 901.00 6 678.00 -26.61% 2 276.00 115.33%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 34 171.00 50 204.00 -31.94% 25 866.00 32.11%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 33 831.00 55 036.00 -38.53% 28 932.00 16.93%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 340.00 -4 832.00 - 107.04% -3 066.00 - 111.09%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -8 887.00 -1 642.00 441.23% -12 557.00 -29.23%
UK8 Krátkodobé (F.31) -1 604.00 -65.00 2 367.69% - 361.00 344.32%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -7 283.00 -1 577.00 361.83% -12 196.00 -40.28%
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 25 313.00 2 363.00 971.22% 12 015.00 110.68%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 13 181.00 8 066.00 63.41% 4 425.00 197.88%
UK15 Kotované akcie (F.511) 13.00 7 767.00 -99.83% 5 607.00 -99.77%
UK16 Nekotované akcie (F.512) -12 355.00 -5 533.00 123.30% 427.00 -2 993.44%
UK17 Jiné účasti (F.519) 25 523.00 5 832.00 337.64% -1 609.00 -1 686.26%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 12 132.00 -5 703.00 - 312.73% 7 590.00 59.84%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 284.00 8 517.00 20.75% 6 182.00 66.35%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 129.00 618.00 244.50% - 625.00 - 440.64%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 484.00 -1 630.00 - 129.69% 76.00 536.84%
UK22 Penzijní nároky (F.63) 7 671.00 9 529.00 -19.50% 6 731.00 13.97%
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -4.00 -3.00 33.33% 3.00 - 233.33%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 2 740.00 2 445.00 12.07% 3 002.00 -8.73%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 283.00 - 380.00 -25.53% - 360.00 -21.39%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 3 023.00 2 825.00 7.01% 3 362.00 -10.08%

Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 127 120.00 127 251.00 -0.10% 126 954.00 0.13%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 45 493.00 46 350.00 -1.85% 44 206.00 2.91%
UK3 Oběživo (AF.21) 1 758.00 1 743.00 0.86% 1 702.00 3.29%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 43 735.00 44 607.00 -1.95% 42 504.00 2.90%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 39 522.00 41 127.00 -3.90% 38 324.00 3.13%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 4 213.00 3 480.00 21.06% 4 180.00 0.79%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 490.00 3 114.00 12.07% 4 365.00 -20.05%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 705.00 265.00 166.04% 542.00 30.07%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 2 785.00 2 849.00 -2.25% 3 823.00 -27.15%
UK10 Půjčky (AF.4) 1 377.00 1 369.00 0.58% 1 317.00 4.56%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 65.00 65.00 0.00 65.00 0.00
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 1 312.00 1 304.00 0.61% 1 252.00 4.79%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 10 710.00 10 043.00 6.64% 9 647.00 11.02%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 5 074.00 5 072.00 0.04% 5 849.00 -13.25%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 165.00 173.00 -4.62% 169.00 -2.37%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 2 064.00 2 059.00 0.24% 2 673.00 -22.78%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 2 845.00 2 840.00 0.18% 3 007.00 -5.39%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 5 636.00 4 971.00 13.38% 3 798.00 48.39%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 1 693.00 1 601.00 5.75% 1 653.00 2.42%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 1 693.00 1 601.00 5.75% 1 653.00 2.42%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 64 347.00 64 764.00 -0.64% 65 756.00 -2.14%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 5 073.00 5 072.00 0.02% 5 072.00 0.02%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 59 274.00 59 692.00 -0.70% 60 684.00 -2.32%

Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 776 039.00 6 621 871.00 2.33% 6 655 339.00 1.81%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 1 158 863.00 1 165 492.00 -0.57% 1 131 642.00 2.41%
UK3 Oběživo (AF.21) 103 192.00 102 247.00 0.92% 98 647.00 4.61%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 1 055 671.00 1 063 245.00 -0.71% 1 032 995.00 2.20%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 948 613.00 961 213.00 -1.31% 943 278.00 0.57%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 107 058.00 102 032.00 4.93% 89 717.00 19.33%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 87 352.00 71 908.00 21.48% 68 570.00 27.39%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 13 721.00 12 921.00 6.19% 10 683.00 28.44%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 73 631.00 58 987.00 24.83% 57 887.00 27.20%
UK10 Půjčky (AF.4) 931 240.00 922 831.00 0.91% 860 762.00 8.19%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 665 590.00 631 612.00 5.38% 639 557.00 4.07%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 265 650.00 291 219.00 -8.78% 221 205.00 20.09%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 718 695.00 1 614 434.00 6.46% 1 566 336.00 9.73%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 672 835.00 1 566 419.00 6.79% 1 522 229.00 9.89%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 31 117.00 40 923.00 -23.96% 21 250.00 46.43%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 1 253 960.00 1 150 374.00 9.00% 1 107 629.00 13.21%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 387 758.00 375 122.00 3.37% 393 350.00 -1.42%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 45 860.00 48 015.00 -4.49% 44 107.00 3.97%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 35 712.00 34 273.00 4.20% 37 439.00 -4.61%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 35 712.00 34 273.00 4.20% 37 439.00 -4.61%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 51 013.00 44 013.00 15.90% 38 377.00 32.93%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 2 793 164.00 2 768 920.00 0.88% 2 952 213.00 -5.39%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 033 006.00 2 016 914.00 0.80% 2 134 398.00 -4.75%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 760 158.00 752 006.00 1.08% 817 815.00 -7.05%

Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 1 143 445.00 1 203 347.00 -4.98% 1 021 802.00 11.90%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 369 283.00 405 687.00 -8.97% 260 390.00 41.82%
UK3 Oběživo (AF.21) 306.00 932.00 -67.17% 324.00 -5.56%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 368 977.00 404 755.00 -8.84% 260 066.00 41.88%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 289 388.00 355 602.00 -18.62% 228 578.00 26.60%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 79 589.00 49 153.00 61.92% 31 488.00 152.76%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 5 555.00 13 068.00 -57.49% 34 640.00 -83.96%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 655.00 305.00 114.75% 0.00 -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 4 900.00 12 763.00 -61.61% 34 640.00 -85.85%
UK10 Půjčky (AF.4) 130 956.00 135 783.00 -3.55% 117 753.00 11.21%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 86 786.00 90 732.00 -4.35% 72 422.00 19.83%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 44 170.00 45 051.00 -1.96% 45 331.00 -2.56%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 392 747.00 415 913.00 -5.57% 371 906.00 5.60%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 392 747.00 415 887.00 -5.56% 371 850.00 5.62%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 215 388.00 200 274.00 7.55% 167 275.00 28.76%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 127 503.00 161 845.00 -21.22% 157 850.00 -19.23%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 49 856.00 53 768.00 -7.28% 46 725.00 6.70%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 0.00 26.00 - 56.00 -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 825.00 838.00 -1.55% 889.00 -7.20%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 825.00 838.00 -1.55% 889.00 -7.20%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 715.00 1 768.00 -3.00% 1 381.00 24.19%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 242 364.00 230 290.00 5.24% 234 843.00 3.20%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 24 170.00 24 283.00 -0.47% 22 884.00 5.62%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 218 194.00 206 007.00 5.92% 211 959.00 2.94%

Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -40 571.00 67 742.00 - 159.89% - 175 595.00 -76.90%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) -36 274.00 18 593.00 - 295.09% - 165 049.00 -78.02%
UK3 Oběživo (F.21) - 626.00 566.00 - 210.60% -13.00 4 715.38%
UK4 Vklady (F.22+F.29) -35 648.00 18 027.00 - 297.75% - 165 036.00 -78.40%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) -66 149.00 19 456.00 - 439.99% - 166 447.00 -60.26%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 30 501.00 -1 429.00 -2 234.43% 1 411.00 2 061.66%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -6 546.00 6 849.00 - 195.58% 3 373.00 - 294.07%
UK8 Krátkodobé (F.31) 350.00 68.00 414.71% 0.00 -
UK9 Dlouhodobé (F.32) -6 896.00 6 781.00 - 201.70% 3 373.00 - 304.45%
UK10 Půjčky (F.4) -4 827.00 5 664.00 - 185.22% - 835.00 478.08%
UK11 Krátkodobé (F.42) -3 946.00 4 370.00 - 190.30% 24.00 -16 541.67%
UK12 Dlouhodobé (F.42) - 881.00 1 294.00 - 168.08% - 859.00 2.56%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -4 891.00 17 346.00 - 128.20% -3 466.00 41.11%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -4 865.00 17 374.00 - 128.00% -3 466.00 40.36%
UK15 Kotované akcie (F.511) -59.00 -1.00 5 800.00% -75.00 -21.33%
UK16 Nekotované akcie (F.512) - 894.00 1 870.00 - 147.81% 35.00 -2 654.29%
UK17 Jiné účasti (F.519) -3 912.00 15 505.00 - 125.23% -3 426.00 14.19%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -26.00 -28.00 -7.14% 0.00 -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -13.00 -98.00 -86.73% -89.00 -85.39%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -13.00 -98.00 -86.73% -89.00 -85.39%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -94.00 - 224.00 -58.04% -88.00 6.82%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 12 074.00 19 612.00 -38.44% -9 441.00 - 227.89%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 113.00 4 271.00 - 102.65% - 824.00 -86.29%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 12 187.00 15 341.00 -20.56% -8 617.00 - 241.43%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies