Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.70 2.90 -6.90% 2.60 3.85%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.00 5.00% 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 2.00 0.00 1.00 100.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.60 2.60 0.00 2.90 -10.34%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.52 1.62 -6.17% 0.89 70.79%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 135 460.00 113 234.00 19.63% 131 478.00 3.03%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.17 2.19 -0.91% 0.93 133.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 264 522.60 3 311 163.60 -1.41% 3 217 852.90 1.45%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 332 540.00 317 133.00 4.86% 307 660.00 8.09%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 296 578.00 287 212.00 3.26% 289 319.00 2.51%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 35 962.00 29 921.00 20.19% 18 341.00 96.07%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.15 3.01 4.65% 2.47 27.53%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 32 466.00 33 871.00 -4.15% 30 230.00 7.40%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 075.10 4 097.60 -0.55% 4 042.10 0.82%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 566.00 8 379.00 14.17% 7 618.00 25.57%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 114.00 10 583.00 -23.33% 6 896.00 17.66%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 11 231.70 17 687.60 -36.50% - 861.70 -1 403.43%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 409 035.30 388 422.70 5.31% 381 300.80 7.27%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 397 803.60 370 735.20 7.30% 382 162.50 4.09%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 42 943.20 32 168.50 33.49% 30 720.90 39.78%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 378 083.40 358 359.60 5.50% 353 352.20 7.00%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 335 140.20 326 191.10 2.74% 322 631.30 3.88%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -28 681.00 -11 649.40 146.20% -26 446.40 8.45%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 25 232.90 23 785.70 6.08% 24 725.40 2.05%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 53 913.90 35 435.10 52.15% 51 171.80 5.36%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -3 030.50 -2 831.60 7.02% -5 136.10 -41.00%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 5 719.00 6 277.40 -8.90% 3 223.20 77.43%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 8 749.50 9 109.00 -3.95% 8 359.40 4.67%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 3 373.90 3 581.30 -5.79% 130.50 2 485.36%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 3 373.90 3 581.30 -5.79% 130.50 2 485.36%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo -4 735.10 25 207.90 - 118.78% 22 104.40 - 121.42%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 27 194.80 22 729.30 19.65% -14 436.60 - 288.37%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 31 929.90 -2 478.60 -1 388.22% -36 541.00 - 187.38%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -18 109.90 1 276.00 -1 519.27% -4 292.00 321.95%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 263.50 16 267.90 -98.38% 5 993.50 -95.60%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 18 373.40 14 991.90 22.56% 10 285.60 78.63%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -6 386.60 151 839.50 - 104.21% 74 662.10 - 108.55%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -4 401.70 913.60 - 581.80% -1 482.80 196.85%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 1 985.00 - 150 925.90 - 101.32% -76 144.90 - 102.61%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 661.10 -1 037.40 -36.27% -2 694.90 -75.47%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -2 223.40 -3 588.30 -38.04% -3 532.80 -37.06%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -1 562.30 -2 550.90 -38.75% - 837.90 86.45%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 13 257.90 - 133 680.30 - 109.92% -53 582.00 - 124.74%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 26 391.70 2 326.00 1 034.64% -23 425.70 - 212.66%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 13 133.80 136 006.30 -90.34% 30 156.30 -56.45%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 7 164.70 6 810.10 5.21% 8 011.20 -10.57%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 7 164.70 6 810.10 5.21% 8 011.20 -10.57%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 14 605.60 21 268.80 -31.33% - 731.20 -2 097.48%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -4 735.10 25 207.90 - 118.78% 22 104.40 - 121.42%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -19 340.70 3 939.00 - 591.01% 22 835.50 - 184.70%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo -4 735.10 25 207.90 - 118.78% 22 104.40 - 121.42%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 27 194.80 22 729.30 19.65% -14 436.60 - 288.37%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 31 929.90 -2 478.60 -1 388.22% -36 541.00 - 187.38%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -18 109.90 1 276.00 -1 519.27% -4 292.00 321.95%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 263.50 16 267.90 -98.38% 5 993.50 -95.60%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 18 373.40 14 991.90 22.56% 10 285.60 78.63%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 105.60 -1 631.30 -93.53% 7 595.40 - 101.39%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 151.90 19.60 675.00% 323.80 -53.09%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 257.00 1 651.00 -84.43% -7 272.00 - 103.53%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -8 208.00 -8 208.00 0.00 -8 789.00 -6.61%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 6 804.00 6 804.00 0.00 3 442.00 97.68%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 15 012.00 15 012.00 0.00 12 231.00 22.74%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo -9 797.00 11 115.00 - 188.14% -3 099.00 216.13%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva -6 693.00 9 444.00 - 170.87% 2 228.00 - 400.40%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 3 104.00 -1 671.00 - 285.76% 5 327.00 -41.73%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -6 387.00 151 840.00 - 104.21% 74 662.00 - 108.55%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -4 402.00 914.00 - 581.62% -1 483.00 196.83%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 1 985.00 - 150 926.00 - 101.32% -76 145.00 - 102.61%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -3 989.00 5 428.00 - 173.49% 450.00 - 986.44%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -3 806.00 777.00 - 589.83% 269.00 -1 514.87%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 182.00 -4 651.00 - 103.91% - 181.00 - 200.55%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -2 398.00 146 411.00 - 101.64% 74 213.00 - 103.23%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 595.00 136.00 - 537.50% -1 752.00 -66.04%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 803.00 - 146 275.00 - 101.23% -75 964.00 - 102.37%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 15 832.00 144 775.00 -89.06% 20 645.00 -23.31%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 511.00 - 921.00 - 155.48% -63.00 - 911.11%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -15 321.00 - 145 696.00 -89.48% -20 708.00 -26.01%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -10 799.00 1 950.00 - 653.79% 45 950.00 - 123.50%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -63.00 15.00 - 520.00% -38.00 65.79%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 10 736.00 -1 934.00 - 655.12% -45 988.00 - 123.35%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -7 431.00 - 314.00 2 266.56% 7 617.00 - 197.56%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -1 044.00 1 042.00 - 200.19% -1 650.00 -36.73%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 6 387.00 1 356.00 371.02% -9 268.00 - 168.91%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 661.00 -1 037.00 -36.26% -2 695.00 -75.47%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -2 223.00 -3 588.00 -38.04% -3 533.00 -37.08%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -1 562.00 -2 551.00 -38.77% - 838.00 86.40%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 13 258.00 - 133 680.00 - 109.92% -53 582.00 - 124.74%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 26 392.00 2 326.00 1 034.65% -23 426.00 - 212.66%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 13 134.00 136 006.00 -90.34% 30 156.00 -56.45%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 7 165.00 6 810.00 5.21% 8 011.00 -10.56%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 7 165.00 6 810.00 5.21% 8 011.00 -10.56%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -4 735.00 25 208.00 - 118.78% 22 104.00 - 121.42%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 552 066.24 553 583.23 -0.27% 501 989.54 9.98%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 143 992.31 142 722.05 0.89% 113 727.77 26.61%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 116 809.67 112 241.78 4.07% 107 225.99 8.94%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 106 207.97 108 678.38 -2.27% 111 913.48 -5.10%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 124 384.72 127 203.70 -2.22% 109 602.80 13.49%
UK6 Stálá aktiva 49 366.87 50 375.57 -2.00% 46 444.57 6.29%
UK7 Ostatní aktiva 11 304.70 12 361.77 -8.55% 13 074.92 -13.54%
UK8 Pasiva celkem 552 066.25 553 583.24 -0.27% 501 989.53 9.98%
UK9 Přijaté úvěry 22 968.44 22 541.75 1.89% 25 188.38 -8.81%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 509 088.73 510 192.67 -0.22% 452 452.78 12.52%
UK11 Ostatní pasiva 20 009.08 20 848.82 -4.03% 24 348.38 -17.82%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 81 598.97 85 281.96 -4.32% 81 276.61 0.40%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 5 987.51 6 138.28 -2.46% 8 146.17 -26.50%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 549.86 580.61 -5.30% 315.14 74.48%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 31 669.95 32 525.24 -2.63% 29 923.19 5.84%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 41 851.29 44 362.87 -5.66% 40 325.97 3.78%
UK6 Stálá aktiva 729.52 729.52 0.00 657.33 10.98%
UK7 Ostatní aktiva 810.84 945.44 -14.24% 1 908.81 -57.52%
UK8 Pasiva celkem 81 598.97 85 281.96 -4.32% 81 276.61 0.40%
UK9 Přijaté úvěry 189.01 188.05 0.51% 437.86 -56.83%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 79 588.64 83 309.89 -4.47% 75 777.70 5.03%
UK11 Ostatní pasiva 1 821.32 1 784.02 2.09% 5 061.06 -64.01%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 162 311.13 159 331.33 1.87% 141 844.29 14.43%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 53 572.85 54 167.30 -1.10% 31 708.50 68.95%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 76 878.50 72 744.47 5.68% 72 595.47 5.90%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 28 657.30 29 179.33 -1.79% 35 587.69 -19.47%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 2 375.37 2 483.88 -4.37% 385.60 516.02%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 827.11 756.35 9.36% 1 567.03 -47.22%
UK8 Pasiva celkem 162 311.13 159 331.33 1.87% 141 844.29 14.43%
UK9 Přijaté úvěry 10.00 18.20 -45.05% 316.01 -96.83%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 160 673.02 158 108.31 1.62% 138 794.76 15.76%
UK11 Ostatní pasiva 1 628.11 1 204.81 35.13% 2 733.52 -40.44%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 120 546.79 122 527.42 -1.62% 123 552.30 -2.43%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 19 849.34 19 855.50 -0.03% 24 533.07 -19.09%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 34 417.11 34 042.81 1.10% 30 710.54 12.07%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 39 462.00 40 371.01 -2.25% 41 126.19 -4.05%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 21 232.27 22 101.03 -3.93% 22 680.00 -6.38%
UK6 Stálá aktiva 2 934.24 2 934.28 -0.00% 2 378.45 23.37%
UK7 Ostatní aktiva 2 651.83 3 222.79 -17.72% 2 124.05 24.85%
UK8 Pasiva celkem 120 546.79 122 527.41 -1.62% 123 552.29 -2.43%
UK9 Přijaté úvěry 4 414.69 4 433.10 -0.42% 7 351.38 -39.95%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 111 123.27 112 889.50 -1.56% 110 892.96 0.21%
UK11 Ostatní pasiva 5 008.82 5 204.81 -3.77% 5 307.96 -5.64%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 119 975.13 119 528.66 0.37% 101 565.23 18.13%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 34 352.26 33 090.40 3.81% 26 805.92 28.15%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 936.57 879.94 6.44% 644.17 45.39%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 210.74 1 211.56 -0.07% 1 049.79 15.33%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 35 747.04 35 316.76 1.22% 27 079.05 32.01%
UK6 Stálá aktiva 43 092.60 44 105.17 -2.30% 40 406.49 6.65%
UK7 Ostatní aktiva 4 635.92 4 924.83 -5.87% 5 579.81 -16.92%
UK8 Pasiva celkem 119 975.13 119 528.66 0.37% 101 565.23 18.13%
UK9 Přijaté úvěry 13 097.64 12 982.70 0.89% 11 336.40 15.54%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 98 334.07 97 873.90 0.47% 81 689.69 20.38%
UK11 Ostatní pasiva 8 543.42 8 672.06 -1.48% 8 539.14 0.05%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 67 634.23 66 913.87 1.08% 53 751.11 25.83%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 30 230.35 29 470.57 2.58% 22 534.10 34.15%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 4 027.63 3 993.95 0.84% 2 960.67 36.04%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 5 207.99 5 391.25 -3.40% 4 226.62 23.22%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 23 178.75 22 939.15 1.04% 19 132.18 21.15%
UK6 Stálá aktiva 2 610.50 2 606.60 0.15% 3 002.31 -13.05%
UK7 Ostatní aktiva 2 378.99 2 512.36 -5.31% 1 895.23 25.52%
UK8 Pasiva celkem 67 634.23 66 913.87 1.08% 53 751.11 25.83%
UK9 Přijaté úvěry 5 257.10 4 919.69 6.86% 5 746.74 -8.52%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 59 369.73 58 011.05 2.34% 45 297.68 31.07%
UK11 Ostatní pasiva 3 007.40 3 983.12 -24.50% 2 706.70 11.11%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 340.83 1 804.68 29.71% 2 295.95 1.95%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 1 181.33 6 531.91 -81.91% 1 192.12 -0.90%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 916.67 -3 149.16 - 224.37% 240.17 1 530.76%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 633.61 - 504.29 25.64% - 525.69 20.53%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 495.40 - 431.66 14.77% - 239.56 106.80%
UK6 Stálá aktiva -1 006.87 -61.63 1 533.60% - 219.96 357.75%
UK7 Ostatní aktiva - 621.30 - 580.49 7.03% 1 848.87 - 133.60%
UK8 Pasiva celkem 2 340.83 1 804.68 29.71% 2 295.95 1.95%
UK9 Přijaté úvěry 398.83 - 695.90 - 157.31% 322.38 23.71%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 3 161.37 4 126.57 -23.39% 2 966.30 6.58%
UK11 Ostatní pasiva -1 219.37 -1 625.99 -25.01% - 992.73 22.83%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 263.56 -1 294.59 -79.64% 639.25 - 141.23%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 152.86 - 511.51 -70.12% 466.63 - 132.76%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -33.75 9.15 - 468.83% -0.47 7 081.28%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 268.96 -75.62 - 455.70% 156.87 71.46%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 294.44 - 401.18 -26.61% - 892.15 -67.00%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva -51.47 - 315.43 -83.68% 908.37 - 105.67%
UK8 Pasiva celkem - 263.55 -1 294.59 -79.64% 639.25 - 141.23%
UK9 Přijaté úvěry 0.96 -8.30 - 111.54% -25.25 - 103.79%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 178.56 - 109.95 62.40% 279.12 - 163.98%
UK11 Ostatní pasiva -85.95 -1 176.33 -92.69% 385.38 - 122.30%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 820.44 1 844.73 52.89% -1 032.46 - 373.18%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 611.27 5 601.41 - 110.91% - 956.46 -36.09%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 673.35 -3 100.53 - 218.47% 112.90 3 153.57%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 443.52 - 152.93 190.01% - 903.43 -50.91%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 14.17 -17.86 - 179.35% 0.00 -
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 187.71 - 485.36 - 138.67% 714.53 -73.73%
UK8 Pasiva celkem 2 820.44 1 844.73 52.89% -1 032.47 - 373.17%
UK9 Přijaté úvěry -8.20 1.46 - 662.94% -0.47 1 641.40%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 585.68 2 240.90 15.39% - 862.12 - 399.92%
UK11 Ostatní pasiva 242.96 - 397.63 - 161.10% - 169.87 - 243.03%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 813.17 - 514.60 58.02% 1 879.22 - 143.27%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -11.09 391.07 - 102.83% 413.82 - 102.68%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 204.31 -73.07 - 379.60% 184.24 10.89%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 294.01 - 504.80 -41.76% -6.10 4 718.98%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 318.29 - 155.13 105.18% 339.98 - 193.62%
UK6 Stálá aktiva -0.04 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 394.07 - 172.66 128.23% 947.28 - 141.60%
UK8 Pasiva celkem - 813.17 - 514.60 58.02% 1 879.22 - 143.27%
UK9 Přijaté úvěry -31.24 - 408.21 -92.35% 255.74 - 112.22%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 510.40 - 380.52 34.13% 2 312.37 - 122.07%
UK11 Ostatní pasiva - 271.52 274.13 - 199.05% - 688.90 -60.59%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 269.28 536.15 -49.77% 551.58 -51.18%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 1 224.67 466.68 162.42% 1 117.94 9.55%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 56.55 0.00 - -3.20 -1 866.08%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -3.03 73.03 - 104.15% 19.26 - 115.74%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 238.76 56.05 326.00% 200.43 19.13%
UK6 Stálá aktiva -1 009.99 -73.48 1 274.44% - 219.18 360.81%
UK7 Ostatní aktiva - 237.68 13.87 -1 813.99% - 563.68 -57.83%
UK8 Pasiva celkem 269.28 536.14 -49.77% 551.58 -51.18%
UK9 Přijaté úvěry 106.84 - 150.38 - 171.05% - 241.20 - 144.29%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 301.25 1 380.04 -78.17% 872.58 -65.48%
UK11 Ostatní pasiva - 138.80 - 693.51 -79.99% -79.79 73.97%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 327.82 1 233.00 -73.41% 258.37 26.88%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 731.87 584.26 25.27% 150.18 387.34%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 16.21 15.30 5.93% -53.30 - 130.41%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 162.01 156.03 - 203.84% 207.71 - 178.00%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 135.61 86.46 - 256.84% 112.20 - 220.86%
UK6 Stálá aktiva 3.16 11.85 -73.36% -0.79 - 500.51%
UK7 Ostatní aktiva - 125.79 379.10 - 133.18% - 157.63 -20.20%
UK8 Pasiva celkem 327.82 1 233.00 -73.41% 258.37 26.88%
UK9 Přijaté úvěry 330.47 - 130.47 - 353.29% 333.56 -0.93%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 963.41 996.11 -3.28% 364.36 164.41%
UK11 Ostatní pasiva - 966.05 367.36 - 362.97% - 439.55 119.78%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 552 066.00 553 583.00 -0.27% 501 990.00 9.98%
UK2 (1.1) Vklady 67 943.00 71 095.00 -4.43% 57 855.00 17.44%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 116 810.00 112 242.00 4.07% 107 226.00 8.94%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 68 293.00 63 624.00 7.34% 52 883.00 29.14%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 48 516.00 48 618.00 -0.21% 54 343.00 -10.72%
UK6 (1.3) Akcie 124 385.00 127 204.00 -2.22% 109 603.00 13.49%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 45 280.00 44 817.00 1.03% 39 371.00 15.01%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 79 104.00 82 387.00 -3.98% 70 232.00 12.63%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 106 208.00 108 678.00 -2.27% 111 913.00 -5.10%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 22 675.00 23 087.00 -1.78% 22 671.00 0.02%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 83 533.00 85 591.00 -2.40% 89 243.00 -6.40%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 136 721.00 134 365.00 1.75% 115 392.00 18.48%
UK13 (2) Pasiva 552 066.00 553 583.00 -0.27% 501 990.00 9.98%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 22 968.00 22 542.00 1.89% 25 188.00 -8.81%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 509 089.00 510 193.00 -0.22% 452 453.00 12.52%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 20 009.00 20 849.00 -4.03% 24 348.00 -17.82%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 11 231.70 17 687.60 -36.50% - 861.70 -1 403.43%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 409 035.30 388 422.70 5.31% 381 300.80 7.27%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 397 803.60 370 735.20 7.30% 382 162.50 4.09%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 42 943.20 32 168.50 33.49% 30 720.90 39.78%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 378 083.40 358 359.60 5.50% 353 352.20 7.00%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 335 140.20 326 191.10 2.74% 322 631.30 3.88%
UK7 1.1.1 - Zboží - saldo 32 595.00 22 942.60 42.07% 19 059.10 71.02%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 322 451.60 304 127.20 6.03% 297 770.70 8.29%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 289 856.50 281 184.50 3.08% 278 711.60 4.00%
UK10 1.1.2 - Služby - saldo 10 348.20 9 225.90 12.16% 11 661.70 -11.26%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 55 631.90 54 232.40 2.58% 55 581.40 0.09%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 45 283.60 45 006.50 0.62% 43 919.70 3.11%
UK13 1.2 - Prvotní důchody - saldo -28 681.00 -11 649.40 146.20% -26 446.40 8.45%
UK14 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 25 232.90 23 785.70 6.08% 24 725.40 2.05%
UK15 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 53 913.90 35 435.10 52.15% 51 171.80 5.36%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 850.30 850.30 0.00 2 654.70 -67.97%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 5 034.00 5 034.00 0.00 5 733.30 -12.20%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 4 183.70 4 183.70 0.00 3 078.70 35.89%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic - saldo -30 125.30 -16 407.20 83.61% -32 512.50 -7.34%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic - příjmy 18 985.50 14 224.10 33.47% 15 040.60 26.23%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic - výdaje 49 110.80 30 631.30 60.33% 47 553.00 3.28%
UK22 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - saldo -33 616.30 -14 573.80 130.66% -29 764.50 12.94%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - příjmy 9 077.10 8 346.70 8.75% 5 554.00 63.43%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - výdaje 42 693.40 22 920.60 86.27% 35 318.50 20.88%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - saldo -3 757.40 -5 631.40 -33.28% -8 150.80 -53.90%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - příjmy 1 569.10 994.00 57.86% 2 863.30 -45.20%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - výdaje 5 326.50 6 625.50 -19.61% 11 014.10 -51.64%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - saldo 714.30 714.30 0.00 1 023.90 -30.24%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - příjmy 1 805.10 1 799.60 0.31% 2 244.40 -19.57%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - výdaje 1 090.80 1 085.20 0.52% 1 220.50 -10.63%
UK31 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - saldo 6 534.00 3 084.00 111.87% 4 379.00 49.21%
UK32 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - příjmy 6 534.00 3 084.00 111.87% 4 379.00 49.21%
UK34 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - saldo 593.90 3 907.50 -84.80% 3 411.40 -82.59%
UK35 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy 1 213.40 4 527.60 -73.20% 3 951.50 -69.29%
UK36 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje 619.50 620.10 -0.10% 540.10 14.70%
UK37 1.3 - Druhotné důchody - saldo -3 030.50 -2 831.60 7.02% -5 136.10 -41.00%
UK38 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 5 719.00 6 277.40 -8.90% 3 223.20 77.43%
UK39 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 8 749.50 9 109.00 -3.95% 8 359.40 4.67%
UK40 2 - Kapitálový účet - saldo 3 373.90 3 581.30 -5.79% 130.50 2 485.36%
UK41 2 - Kapitálový účet - příjmy 3 373.90 3 581.30 -5.79% 130.50 2 485.36%
UK42 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 14 605.60 21 268.80 -31.33% - 731.20 -2 097.48%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies