Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.30 2.60 -11.54% 2.50 -8.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.00 1.00 0.00 0.05 1 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.10 2.90 6.90% 4.10 -24.39%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.09 0.89 22.47% -0.29 - 475.86%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 160 350.00 131 478.00 21.96% 153 494.00 4.47%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.18 0.93 26.88% 0.30 293.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 153 557.00 3 217 852.90 -2.00% 3 243 102.80 -2.76%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 314 957.30 306 038.60 2.91% 312 569.00 0.76%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 288 334.40 286 200.80 0.75% 282 691.00 2.00%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 26 623.00 19 837.80 34.20% 29 878.00 -10.89%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.44 2.47 -1.21% 2.05 19.02%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 938.00 7 618.00 17.33% 8 498.00 5.18%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 006.00 6 907.00 15.91% 6 982.00 14.67%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 505 827.88 501 675.47 0.83% 439 568.73 15.07%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 114 270.38 113 710.39 0.49% 96 835.60 18.00%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 107 746.96 107 225.44 0.49% 107 191.37 0.52%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 111 981.66 111 913.48 0.06% 95 872.04 16.80%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 112 257.73 109 575.11 2.45% 83 721.24 34.09%
UK6 Stálá aktiva 47 048.96 46 446.42 1.30% 45 571.13 3.24%
UK7 Ostatní aktiva 12 522.18 12 804.62 -2.21% 10 377.35 20.67%
UK8 Pasiva celkem 505 827.88 501 675.46 0.83% 439 568.73 15.07%
UK9 Přijaté úvěry 25 007.18 25 118.07 -0.44% 23 962.75 4.36%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 455 604.06 452 441.24 0.70% 390 774.50 16.59%
UK11 Ostatní pasiva 25 216.63 24 116.15 4.56% 24 831.47 1.55%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 82 069.18 81 276.61 0.98% 64 009.29 28.21%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 8 268.19 8 146.17 1.50% 6 700.82 23.39%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 379.35 315.14 20.37% 259.22 46.34%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 29 941.49 29 923.19 0.06% 22 743.60 31.65%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 41 175.05 40 325.97 2.11% 32 196.01 27.89%
UK6 Stálá aktiva 622.62 657.33 -5.28% 588.99 5.71%
UK7 Ostatní aktiva 1 682.48 1 908.81 -11.86% 1 520.64 10.64%
UK8 Pasiva celkem 82 069.18 81 276.61 0.98% 64 009.29 28.21%
UK9 Přijaté úvěry 410.46 437.86 -6.26% 872.69 -52.97%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 77 237.08 75 813.13 1.88% 59 489.16 29.83%
UK11 Ostatní pasiva 4 421.64 5 025.62 -12.02% 3 647.44 21.23%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 139 735.69 141 844.29 -1.49% 143 244.15 -2.45%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 30 502.31 31 708.50 -3.80% 29 608.42 3.02%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 72 343.74 72 595.47 -0.35% 77 229.11 -6.33%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 34 995.53 35 587.69 -1.66% 34 066.72 2.73%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 376.84 385.60 -2.27% 351.57 7.19%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 1 517.28 1 567.03 -3.17% 1 988.32 -23.69%
UK8 Pasiva celkem 139 735.69 141 844.29 -1.49% 143 244.15 -2.45%
UK9 Přijaté úvěry 318.05 316.01 0.65% 2 846.55 -88.83%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 136 795.57 138 794.76 -1.44% 138 285.39 -1.08%
UK11 Ostatní pasiva 2 622.07 2 733.52 -4.08% 2 112.21 24.14%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 123 531.09 123 553.59 -0.02% 102 959.90 19.98%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 23 187.22 24 533.07 -5.49% 19 271.53 20.32%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 31 036.70 30 710.54 1.06% 26 824.80 15.70%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 41 617.23 41 126.19 1.19% 34 204.53 21.67%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 22 624.02 22 680.00 -0.25% 18 932.85 19.50%
UK6 Stálá aktiva 2 441.25 2 378.45 2.64% 2 231.83 9.38%
UK7 Ostatní aktiva 2 624.67 2 125.34 23.49% 1 494.36 75.64%
UK8 Pasiva celkem 123 531.09 123 553.58 -0.02% 102 959.90 19.98%
UK9 Přijaté úvěry 6 884.51 7 351.38 -6.35% 5 567.70 23.65%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 111 224.29 110 894.24 0.30% 91 902.81 21.02%
UK11 Ostatní pasiva 5 422.29 5 307.96 2.15% 5 489.39 -1.22%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 104 254.44 102 494.56 1.72% 92 212.60 13.06%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 27 580.18 27 657.60 -0.28% 24 623.78 12.01%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 692.17 644.17 7.45% 908.95 -23.85%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 106.31 1 049.79 5.38% 1 181.34 -6.35%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 29 072.72 27 264.53 6.63% 20 661.80 40.71%
UK6 Stálá aktiva 40 930.52 40 417.74 1.27% 40 821.06 0.27%
UK7 Ostatní aktiva 4 872.54 5 460.74 -10.77% 4 015.66 21.34%
UK8 Pasiva celkem 104 254.44 102 494.56 1.72% 92 212.60 13.06%
UK9 Přijaté úvěry 11 194.05 11 815.40 -5.26% 10 778.99 3.85%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 82 853.68 82 213.23 0.78% 70 550.05 17.44%
UK11 Ostatní pasiva 10 206.71 8 465.93 20.56% 10 883.55 -6.22%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 56 237.48 52 506.42 7.11% 37 142.79 51.41%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 24 732.49 21 665.05 14.16% 16 631.06 48.71%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 295.01 2 960.12 11.31% 1 969.29 67.32%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 4 321.09 4 226.62 2.24% 3 675.84 17.55%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 19 009.11 18 919.01 0.48% 11 579.00 64.17%
UK6 Stálá aktiva 3 054.57 2 992.90 2.06% 1 929.24 58.33%
UK7 Ostatní aktiva 1 825.21 1 742.71 4.73% 1 358.36 34.37%
UK8 Pasiva celkem 56 237.48 52 506.42 7.11% 37 142.79 51.41%
UK9 Přijaté úvěry 6 200.11 5 197.43 19.29% 3 896.83 59.11%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 47 493.44 44 725.89 6.19% 30 547.10 55.48%
UK11 Ostatní pasiva 2 543.93 2 583.11 -1.52% 2 698.87 -5.74%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 667.60 2 220.20 20.15% 5 636.22 -52.67%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 457.39 1 176.03 -61.11% -4 548.51 - 110.06%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 618.08 241.22 156.24% -84.19 - 834.12%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 64.29 - 525.64 - 112.23% 5 528.32 -98.84%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 325.07 - 264.71 - 600.58% 2 028.71 -34.68%
UK6 Stálá aktiva 413.48 - 249.39 - 265.79% 978.23 -57.73%
UK7 Ostatní aktiva - 210.70 1 842.70 - 111.43% 1 733.65 - 112.15%
UK8 Pasiva celkem 2 667.61 2 220.20 20.15% 5 636.22 -52.67%
UK9 Přijaté úvěry - 135.80 183.57 - 173.98% -2 438.12 -94.43%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 766.77 2 934.37 -39.79% 8 477.95 -79.16%
UK11 Ostatní pasiva 1 033.36 - 897.75 - 215.10% - 404.38 - 355.54%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 193.69 639.25 -69.70% 2 720.11 -92.88%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 120.76 466.63 -74.12% 138.71 -12.94%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 64.19 -0.47 -13 757.02% 30.94 107.44%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 126.06 156.87 -19.64% 1 068.89 -88.21%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 161.21 - 892.15 - 118.07% 745.08 -78.36%
UK6 Stálá aktiva -34.71 0.00 - 588.37 - 105.90%
UK7 Ostatní aktiva - 243.82 908.37 - 126.84% 148.12 - 264.60%
UK8 Pasiva celkem 193.69 639.25 -69.70% 2 720.11 -92.88%
UK9 Přijaté úvěry -27.40 -25.25 8.51% - 167.57 -83.65%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 682.73 279.12 144.60% 1 952.83 -65.04%
UK11 Ostatní pasiva - 461.64 385.38 - 219.79% 934.85 - 149.38%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem -2 112.03 -1 033.37 104.38% -1 519.97 38.95%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -1 221.24 - 956.46 27.68% -3 693.87 -66.94%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 228.14 112.90 - 302.07% - 949.62 -75.98%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 647.15 - 903.43 -28.37% 2 608.45 - 124.81%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 0.00 0.00 - 2.84 -
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva -15.50 713.62 - 102.17% 512.23 - 103.03%
UK8 Pasiva celkem -2 112.03 -1 033.37 104.38% -1 519.97 38.95%
UK9 Přijaté úvěry 2.04 -0.47 - 533.33% -2 441.15 - 100.08%
UK10 Emitované akcie/podílové listy -1 971.18 - 863.03 128.40% 1 272.42 - 254.92%
UK11 Ostatní pasiva - 144.58 - 169.87 -14.89% - 351.24 -58.84%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem -23.23 1 840.49 - 101.26% 2 213.93 - 101.05%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -1 356.66 413.82 - 427.84% -1 243.01 9.14%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 346.84 184.24 88.25% 551.21 -37.08%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 507.31 -6.10 -8 415.28% 1 758.62 -71.15%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti -96.12 301.25 - 131.91% 1 037.43 - 109.27%
UK6 Stálá aktiva 62.80 0.00 - -18.79 - 434.23%
UK7 Ostatní aktiva 512.59 947.28 -45.89% 128.47 298.98%
UK8 Pasiva celkem -23.23 1 840.49 - 101.26% 2 213.93 - 101.05%
UK9 Přijaté úvěry - 467.92 255.74 - 282.96% - 638.13 -26.67%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 362.81 2 203.31 -83.53% 2 853.91 -87.29%
UK11 Ostatní pasiva 81.87 - 618.57 - 113.24% -2.62 -3 229.66%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 142.07 547.38 108.64% 1 310.52 -12.85%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 111.68 1 117.85 - 109.99% 58.20 - 291.89%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 47.02 -3.20 -1 568.58% 7.84 499.41%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 52.59 19.26 173.04% 21.43 145.40%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 378.92 200.43 588.00% 80.40 1 615.00%
UK6 Stálá aktiva 325.19 - 233.40 - 239.32% 467.93 -30.50%
UK7 Ostatní aktiva - 549.97 - 553.55 -0.65% 674.71 - 181.51%
UK8 Pasiva celkem 1 142.07 547.38 108.64% 1 310.52 -12.85%
UK9 Přijaté úvěry - 633.93 - 241.87 162.09% 636.55 - 199.59%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 116.70 967.70 -87.94% 1 805.62 -93.54%
UK11 Ostatní pasiva 1 657.70 - 178.45 -1 028.96% -1 131.65 - 246.48%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 3 467.11 226.45 1 431.09% 911.63 280.32%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 3 026.21 134.19 2 155.25% 191.46 1 480.57%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 388.17 -52.26 - 842.78% 275.43 40.93%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 25.48 207.77 -87.74% 70.94 -64.08%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 118.95 125.77 - 194.57% 162.97 - 172.99%
UK6 Stálá aktiva 60.20 -15.99 - 476.50% -59.27 - 201.56%
UK7 Ostatní aktiva 86.00 - 173.03 - 149.70% 270.11 -68.16%
UK8 Pasiva celkem 3 467.11 226.45 1 431.09% 911.63 280.32%
UK9 Přijaté úvěry 991.40 195.42 407.31% 172.19 475.75%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 575.70 347.27 641.69% 593.18 334.22%
UK11 Ostatní pasiva -99.99 - 316.25 -68.38% 146.27 - 168.36%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 505 828.00 501 675.00 0.83% 439 569.00 15.07%
UK2 (1.1) Vklady 57 557.00 57 851.00 -0.51% 63 695.00 -9.64%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 107 747.00 107 225.00 0.49% 107 191.00 0.52%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 53 744.00 52 883.00 1.63% 54 336.00 -1.09%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 54 003.00 54 343.00 -0.63% 52 855.00 2.17%
UK6 (1.3) Akcie 112 258.00 109 575.00 2.45% 83 721.00 34.09%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 40 987.00 39 371.00 4.10% 33 820.00 21.19%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 71 271.00 70 204.00 1.52% 49 901.00 42.82%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 111 982.00 111 913.00 0.06% 95 872.00 16.80%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 22 668.00 22 671.00 -0.01% 18 968.00 19.51%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 89 314.00 89 243.00 0.08% 76 904.00 16.14%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 116 285.00 115 110.00 1.02% 89 089.00 30.53%
UK13 (2) Pasiva 505 828.00 501 675.00 0.83% 439 569.00 15.07%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 25 007.00 25 118.00 -0.44% 23 963.00 4.36%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 455 604.00 452 441.00 0.70% 390 775.00 16.59%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 25 217.00 24 116.00 4.57% 24 831.00 1.55%

Analytické účty centrální banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 679.50 653.00 4.06% 677.30 0.32%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 288.60 - 303.50 -4.91% - 383.70 -24.78%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky 0.90 -2.20 - 140.91% -5.80 - 115.52%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 126.80 3 155.70 -0.92% 3 102.80 0.77%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů