Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 2.20 -9.09% 2.60 -23.08%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.50 16.67% 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.80 2.80 0.00 3.50 -20.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.49 1.44 3.47% 0.31 380.65%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 255 830.00 229 687.00 11.38% 241 597.00 5.89%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.99 1.76 13.07% 0.71 180.28%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 229 838.60 3 223 239.00 0.20% 3 133 717.70 3.07%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 344 414.00 301 599.00 14.20% 316 054.00 8.97%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 324 823.00 277 548.00 17.03% 294 954.00 10.13%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 19 591.00 24 051.00 -18.54% 21 100.00 -7.15%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.09 2.97 4.04% 2.25 37.33%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Kč FOB, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dovoz (FOB) 324 823.00 277 548.00 17.03% 294 954.00 10.13%

Kč CIF, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dovoz (CIF) 338 682.00 288 725.00 17.30% 306 960.00 10.33%

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny -0.10 0.40 - 125.00% 0.10 - 200.00%
UK2 Regulované ceny 0.10 -0.10 - 200.00% 0.00 -
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.02 -0.02 - 200.00% -0.01 - 300.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Čistá inflace -0.20 0.50 - 140.00% 0.10 - 300.00%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.16 0.41 - 139.02% 0.07 - 328.57%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák -0.70 0.30 - 333.33% 0.20 - 450.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.20 0.08 - 350.00% 0.05 - 500.00%
UK9 Jádrová inflace 0.10 0.50 -80.00% -0.10 - 200.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.05 0.29 -82.76% -0.03 - 266.67%
UK11 Ceny pohonných hmot -0.30 1.20 - 125.00% 1.60 - 118.75%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.01 0.04 - 125.00% 0.05 - 120.00%
UK13 Měnověpolitická inflace -0.10 0.40 - 125.00% 0.10 - 200.00%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.00 2.20 -9.09% 2.60 -23.08%
UK2 Regulované ceny 1.70 1.60 6.25% 0.30 466.67%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.27 0.24 12.50% 0.05 440.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.09 0.09 0.00 -0.09 - 200.00%
UK5 Čistá inflace 1.80 2.10 -14.29% 3.10 -41.94%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.57 1.80 -12.78% 2.60 -39.62%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák -0.10 0.90 - 111.11% 3.90 - 102.56%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.02 0.23 - 108.70% 1.10 - 101.82%
UK9 Jádrová inflace 2.40 2.30 4.35% 2.60 -7.69%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.33 1.24 7.26% 1.38 -3.62%
UK11 Ceny pohonných hmot 10.10 12.20 -17.21% 3.70 172.97%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.29 0.35 -17.14% 0.12 141.67%
UK13 Měnověpolitická inflace 1.90 2.10 -9.52% 2.70 -29.63%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 10.10 12.20 -17.21% 3.70 172.97%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH -0.30 -0.30 0.00 0.70 - 142.86%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 4.30 4.00 7.50% 3.60 19.44%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 2.80 2.70 3.70% 2.50 12.00%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 0.30 1.20 -75.00% 4.20 -92.86%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny 1.70 1.60 6.25% 0.30 466.67%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 2.80 2.80 0.00 3.50 -20.00%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 215.00 215.60 -0.28% 265.50 -19.02%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 323.50 316.90 2.08% 213.80 51.31%

Kč FOB, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vývoz (FOB) 344 414.00 301 599.00 14.20% 316 054.00 8.97%

Kč FOB, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) 19 591.00 24 051.00 -18.54% 21 100.00 -7.15%

Kč FOB/CIF, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/CIF) 5 732.00 12 874.00 -55.48% 9 094.00 -36.97%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 99.90 100.40 -0.50% 100.10 -0.20%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 98.80 100.50 -1.69% 100.20 -1.40%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.20 100.10 0.10% 100.20 0.00
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.50 102.30 -1.76% 99.90 0.60%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.40 100.40 0.00 100.00 0.40%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.60 100.50 -0.90% 100.00 -0.40%
UK7 06 ZDRAVÍ 99.80 100.00 -0.20% 100.00 -0.20%
UK8 07 DOPRAVA 100.10 100.30 -0.20% 100.50 -0.40%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.00 100.00 0.00 99.90 0.10%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 99.60 99.90 -0.30% 99.50 0.10%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.30 100.40 -0.10% 100.00 0.30%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 99.80 100.80 -0.99% 99.90 -0.10%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.00 102.20 -0.20% 102.60 -0.58%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 98.80 100.20 -1.40% 105.70 -6.53%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.20 103.20 0.00 101.30 1.88%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.60 98.00 0.61% 99.50 -0.90%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 103.90 103.50 0.39% 102.30 1.56%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.60 102.00 -0.39% 100.40 1.20%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.40 103.60 -0.19% 104.60 -1.15%
UK8 07 DOPRAVA 102.90 103.30 -0.39% 102.80 0.10%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.20 99.10 0.10% 99.00 0.20%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.40 100.30 0.10% 101.00 -0.59%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.20 102.20 0.00 101.60 0.59%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.80 103.50 0.29% 106.10 -2.17%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 104.00 104.10 -0.10% 100.90 3.07%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 105.90 106.00 -0.09% 103.80 2.02%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 104.50 105.80 -1.23% 105.80 -1.23%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 110.30 110.10 0.18% 106.90 3.18%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 102.90 102.40 0.49% 104.40 -1.44%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 107.00 106.60 0.38% 103.00 3.88%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.40 101.80 -0.39% 99.80 1.60%
UK7 06 ZDRAVÍ 111.20 111.40 -0.18% 107.50 3.44%
UK8 07 DOPRAVA 105.40 105.30 0.09% 102.40 2.93%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 97.00 97.00 0.00 97.80 -0.82%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.50 101.90 -0.39% 101.10 0.40%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 106.50 106.50 0.00 104.20 2.21%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 112.70 112.40 0.27% 108.60 3.78%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 106.60 106.80 -0.19% 102.50 4.00%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.20 102.20 0.00 102.40 -0.20%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.80 102.40 -0.59% 105.00 -3.05%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102.90 102.80 0.10% 102.00 0.88%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.00 99.00 0.00 100.50 -1.49%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.80 102.70 0.10% 101.60 1.18%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.40 101.30 0.10% 99.60 1.81%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.80 103.90 -0.10% 103.60 0.19%
UK8 07 DOPRAVA 102.80 102.80 0.00 103.70 -0.87%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.30 98.30 0.00 99.30 -1.01%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.90 101.00 -0.10% 100.90 0.00
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.70 101.60 0.10% 101.90 -0.20%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.60 103.80 -0.19% 105.70 -1.99%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.60 102.40 0.20% 101.20 1.38%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies