Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.90 0.00 2.50 16.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.20 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 2.00 0.00 1.25 60.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.70 2.70 0.00 3.10 -12.90%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.85 1.35 -37.04% 1.26 -32.54%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 186 713.00 165 147.00 13.06% 177 555.00 5.16%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.14 2.16 -0.93% 1.45 47.59%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 402 628.00 3 337 488.20 1.95% 3 192 115.10 6.59%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 289 589.00 302 617.00 -4.31% 267 133.00 8.41%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 795.00 275 323.00 0.90% 263 943.00 5.25%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 11 794.00 27 294.00 -56.79% 3 190.00 269.72%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.23 3.16 2.22% 2.38 35.71%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 34 105.00 32 485.00 4.99% 31 815.00 7.20%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 095.20 4 073.50 0.53% 4 074.50 0.51%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 536.00 9 566.00 -0.31% 8 938.00 6.69%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 330.00 8 114.00 2.66% 8 002.00 4.10%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo -1 133 084.40 -1 129 528.10 0.31% -1 158 277.90 -2.17%
UK2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva 6 900 319.80 6 866 817.90 0.49% 6 581 552.80 4.84%
UK3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva 8 033 404.20 7 996 346.00 0.46% 7 739 830.70 3.79%
UK4 1 - Přímé investice - saldo -2 766 771.10 -2 752 716.70 0.51% -2 654 057.10 4.25%
UK5 1 - Přímé investice - aktiva 1 514 940.40 1 491 924.80 1.54% 1 379 915.50 9.79%
UK6 1 - Přímé investice - pasiva 4 281 711.50 4 244 641.50 0.87% 4 033 972.50 6.14%
UK7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -2 529 230.10 -2 507 970.10 0.85% -2 407 297.20 5.07%
UK8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 821 412.00 805 705.70 1.95% 733 683.50 11.96%
UK9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 3 350 642.10 3 313 675.80 1.12% 3 140 980.70 6.67%
UK10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 237 541.00 - 244 746.60 -2.94% - 246 759.80 -3.74%
UK11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 693 528.30 686 219.10 1.07% 646 232.00 7.32%
UK12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 931 069.30 930 965.70 0.01% 892 991.80 4.26%
UK13 2 - Portfoliové investice - saldo - 898 655.30 - 859 919.10 4.50% - 709 732.50 26.62%
UK14 2 - Portfoliové investice - aktiva 753 683.00 758 238.50 -0.60% 749 865.60 0.51%
UK15 2 - Portfoliové investice - pasiva 1 652 338.30 1 618 157.60 2.11% 1 459 598.10 13.21%
UK16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 217 074.40 219 329.00 -1.03% 210 658.00 3.05%
UK17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 418 977.60 419 024.70 -0.01% 402 921.20 3.98%
UK18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 201 903.20 199 695.80 1.11% 192 263.20 5.01%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 115 729.70 -1 079 248.00 3.38% - 920 390.50 21.22%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 334 705.40 339 213.80 -1.33% 346 944.40 -3.53%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 450 435.10 1 418 461.80 2.25% 1 267 334.80 14.45%
UK22 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 377 456.80 - 376 079.90 0.37% - 266 081.00 41.86%
UK26 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 83 813.90 84 123.30 -0.37% 91 817.60 -8.72%
UK27 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 461 270.70 460 203.10 0.23% 357 898.60 28.88%
UK28 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - saldo - 684 278.00 - 661 353.70 3.47% - 637 989.90 7.26%
UK29 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - aktiva 295.80 325.80 -9.21% 1 756.60 -83.16%
UK30 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - pasiva 684 573.80 661 679.50 3.46% 639 746.50 7.01%
UK31 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - saldo -53 994.90 -41 814.40 29.13% -16 319.50 230.86%
UK32 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - aktiva 250 595.70 254 764.70 -1.64% 253 370.20 -1.09%
UK33 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - pasiva 304 590.60 296 579.10 2.70% 269 689.80 12.94%
UK34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -4 698.20 -1 252.40 275.14% -6 316.20 -25.62%
UK35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva 134 476.30 116 224.70 15.70% 69 160.70 94.44%
UK36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva 139 174.50 117 477.00 18.47% 75 476.90 84.39%
UK37 4 - Ostatní investice - saldo - 742 898.30 - 800 958.40 -7.25% -1 006 025.10 -26.16%
UK38 4 - Ostatní investice - aktiva 1 217 281.70 1 215 111.50 0.18% 1 164 758.10 4.51%
UK39 4 - Ostatní investice - pasiva 1 960 179.90 2 016 069.90 -2.77% 2 170 783.20 -9.70%
UK40 5 - Rezervní aktiva - saldo 3 279 938.40 3 285 318.40 -0.16% 3 217 852.90 1.93%
UK41 5 - Rezervní aktiva - aktiva 3 279 938.40 3 285 318.40 -0.16% 3 217 852.90 1.93%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo -2 766 771.10 -2 752 716.70 0.51% -2 654 057.10 4.25%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 1 514 940.40 1 491 924.80 1.54% 1 379 915.50 9.79%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 4 281 711.50 4 244 641.50 0.87% 4 033 972.50 6.14%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -2 529 230.10 -2 507 970.10 0.85% -2 407 297.20 5.07%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 821 412.00 805 705.70 1.95% 733 683.50 11.96%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 3 350 642.10 3 313 675.80 1.12% 3 140 980.70 6.67%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo -2 528 903.80 -2 507 645.80 0.85% -2 407 297.20 5.05%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 821 412.00 805 705.70 1.95% 733 683.50 11.96%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 3 350 315.90 3 313 351.50 1.12% 3 140 980.70 6.66%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 326.20 - 324.30 0.59% 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 326.20 324.30 0.59% 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 237 541.00 - 244 746.60 -2.94% - 246 759.80 -3.74%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 693 528.30 686 219.10 1.07% 646 232.00 7.32%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 931 069.30 930 965.70 0.01% 892 991.80 4.26%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 466 865.20 - 481 352.30 -3.01% - 489 684.00 -4.66%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 95 990.80 86 268.50 11.27% 57 206.60 67.80%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 562 856.00 567 620.80 -0.84% 546 890.60 2.92%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 235 990.00 241 887.60 -2.44% 181 738.30 29.85%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 304 694.20 308 770.30 -1.32% 242 646.80 25.57%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 68 704.10 66 882.70 2.72% 60 908.50 12.80%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -6 665.90 -5 281.90 26.20% 61 185.90 - 110.89%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 292 843.40 291 180.30 0.57% 346 378.50 -15.46%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 299 509.20 296 462.10 1.03% 285 192.70 5.02%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo - 108 735.40 - 106 694.40 1.91% - 102 000.70 6.60%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 59 537.80 57 826.50 2.96% 53 032.90 12.27%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 168 273.20 164 521.00 2.28% 155 033.50 8.54%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -99 399.90 -97 208.10 2.25% -92 517.20 7.44%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 32 281.90 31 228.90 3.37% 28 196.90 14.49%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 131 681.70 128 437.00 2.53% 120 714.10 9.09%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo -99 387.10 -97 195.60 2.25% -92 517.20 7.43%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 32 281.90 31 228.90 3.37% 28 196.90 14.49%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 131 668.90 128 424.50 2.53% 120 714.10 9.07%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -12.80 -12.60 1.59% 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 12.80 12.60 1.59% 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -9 335.50 -9 486.30 -1.59% -9 483.50 -1.56%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 27 256.00 26 597.60 2.48% 24 836.00 9.74%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 36 591.40 36 083.90 1.41% 34 319.40 6.62%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -18 348.00 -18 657.10 -1.66% -18 819.50 -2.51%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 3 772.50 3 343.70 12.82% 2 198.60 71.59%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 22 120.50 22 000.80 0.54% 21 018.10 5.25%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 9 274.50 9 375.50 -1.08% 6 984.60 32.78%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 11 974.60 11 967.80 0.06% 9 325.40 28.41%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 2 700.10 2 592.40 4.15% 2 340.80 15.35%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 262.00 - 204.70 27.99% 2 351.50 - 111.14%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 11 508.90 11 286.10 1.97% 13 312.00 -13.54%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 11 770.80 11 490.80 2.44% 10 960.50 7.39%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2 - Portfoliové investice - saldo - 898 655.30 - 859 919.10 4.50% - 709 732.50 26.62%
UK2 2 - Portfoliové investice - aktiva 753 683.00 758 238.50 -0.60% 749 865.60 0.51%
UK3 2 - Portfoliové investice - pasiva 1 652 338.30 1 618 157.60 2.11% 1 459 598.10 13.21%
UK4 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 217 074.40 219 329.00 -1.03% 210 658.00 3.05%
UK5 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 418 977.60 419 024.70 -0.01% 402 921.20 3.98%
UK6 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 201 903.20 199 695.80 1.11% 192 263.20 5.01%
UK7 2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -70 639.90 -79 620.20 -11.28% -72 059.40 -1.97%
UK11 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 8 244.20 7 096.50 16.17% 8 506.60 -3.08%
UK12 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 78 884.10 86 716.80 -9.03% 80 566.00 -2.09%
UK13 2.1.3 - Vládní instituce - saldo 2 615.60 2 841.50 -7.95% 2 773.00 -5.68%
UK14 2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 2 615.60 2 841.50 -7.95% 2 773.00 -5.68%
UK15 2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 285 098.60 296 107.70 -3.72% 279 944.40 1.84%
UK17 2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 408 117.80 409 086.70 -0.24% 391 641.60 4.21%
UK18 2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 123 019.10 112 979.00 8.89% 111 697.20 10.14%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 115 729.70 -1 079 248.00 3.38% - 920 390.50 21.22%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 334 705.40 339 213.80 -1.33% 346 944.40 -3.53%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 450 435.10 1 418 461.80 2.25% 1 267 334.80 14.45%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 377 456.80 - 376 079.90 0.37% - 266 081.00 41.86%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 83 813.90 84 123.30 -0.37% 91 817.60 -8.72%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 461 270.70 460 203.10 0.23% 357 898.60 28.88%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo - 684 278.00 - 661 353.70 3.47% - 637 989.90 7.26%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 295.80 325.80 -9.21% 1 756.60 -83.16%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 684 573.80 661 679.50 3.46% 639 746.50 7.01%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -53 994.90 -41 814.40 29.13% -16 319.50 230.86%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 250 595.70 254 764.70 -1.64% 253 370.20 -1.09%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 304 590.60 296 579.10 2.70% 269 689.80 12.94%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2 - Portfoliové investice - saldo -35 317.60 -33 330.20 5.96% -27 276.40 29.48%
UK2 2 - Portfoliové investice - aktiva 29 620.10 29 389.10 0.79% 28 818.80 2.78%
UK3 2 - Portfoliové investice - pasiva 64 937.60 62 719.30 3.54% 56 095.20 15.76%
UK4 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 8 531.10 8 501.10 0.35% 8 096.00 5.37%
UK5 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 16 466.00 16 241.30 1.38% 15 485.10 6.33%
UK6 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 7 934.90 7 740.10 2.52% 7 389.10 7.39%
UK7 2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 776.20 -3 086.10 -10.04% -2 769.40 0.25%
UK11 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 324.00 275.10 17.78% 326.90 -0.89%
UK12 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 3 100.20 3 361.10 -7.76% 3 096.30 0.13%
UK13 2.1.3 - Vládní instituce - saldo 102.80 110.10 -6.63% 106.60 -3.56%
UK14 2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 102.80 110.10 -6.63% 106.60 -3.56%
UK15 2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 11 204.50 11 477.00 -2.37% 10 758.80 4.14%
UK17 2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 16 039.20 15 856.10 1.15% 15 051.60 6.56%
UK18 2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 4 834.70 4 379.00 10.41% 4 292.70 12.63%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -43 848.70 -41 831.30 4.82% -35 372.40 23.96%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 13 154.10 13 147.80 0.05% 13 333.80 -1.35%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 57 002.80 54 979.10 3.68% 48 706.20 17.03%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -14 834.20 -14 576.70 1.77% -10 226.00 45.06%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 3 293.90 3 260.60 1.02% 3 528.70 -6.65%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 18 128.10 17 837.30 1.63% 13 754.70 31.80%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo -26 892.40 -25 633.90 4.91% -24 519.20 9.68%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 11.60 12.60 -7.94% 67.50 -82.81%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 26 904.10 25 646.50 4.90% 24 586.70 9.43%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -2 122.00 -1 620.70 30.93% - 627.20 238.33%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 9 848.50 9 874.60 -0.26% 9 737.50 1.14%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 11 970.50 11 495.30 4.13% 10 364.70 15.49%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2 - Portfoliové investice - saldo -40 184.90 -37 439.90 7.33% -31 800.90 26.36%
UK2 2 - Portfoliové investice - aktiva 33 702.20 33 012.80 2.09% 33 599.10 0.31%
UK3 2 - Portfoliové investice - pasiva 73 887.10 70 452.70 4.87% 65 400.00 12.98%
UK4 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 9 706.90 9 549.30 1.65% 9 438.90 2.84%
UK5 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 18 735.30 18 243.80 2.69% 18 053.60 3.78%
UK6 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 9 028.40 8 694.50 3.84% 8 614.70 4.80%
UK7 2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -3 158.80 -3 466.60 -8.88% -3 228.80 -2.17%
UK11 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 368.70 309.00 19.32% 381.20 -3.28%
UK12 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 3 527.40 3 775.50 -6.57% 3 609.90 -2.29%
UK13 2.1.3 - Vládní instituce - saldo 117.00 123.70 -5.42% 124.20 -5.80%
UK14 2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 117.00 123.70 -5.42% 124.20 -5.80%
UK15 2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 12 748.70 12 892.20 -1.11% 12 543.40 1.64%
UK17 2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 18 249.70 17 811.20 2.46% 17 548.20 4.00%
UK18 2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 5 501.00 4 919.00 11.83% 5 004.80 9.91%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -49 891.80 -46 989.20 6.18% -41 239.80 20.98%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 14 966.90 14 769.00 1.34% 15 545.50 -3.72%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 64 858.70 61 758.20 5.02% 56 785.30 14.22%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -16 878.60 -16 374.10 3.08% -11 922.30 41.57%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 3 747.90 3 662.60 2.33% 4 114.10 -8.90%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 20 626.50 20 036.70 2.94% 16 036.30 28.62%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo -30 598.70 -28 794.60 6.27% -28 586.30 7.04%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 13.20 14.20 -7.04% 78.70 -83.23%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 30 611.90 28 808.80 6.26% 28 665.00 6.79%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -2 414.50 -1 820.60 32.62% - 731.20 230.21%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 11 205.80 11 092.20 1.02% 11 352.70 -1.29%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 13 620.30 12 912.70 5.48% 12 084.00 12.71%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2 - Oběživo a vklady - saldo -37 678.10 -39 525.50 -4.67% -48 934.10 -23.00%
UK2 4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 19 152.30 18 945.00 1.09% 18 821.70 1.76%
UK3 4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 56 830.30 58 470.50 -2.81% 67 755.80 -16.12%
UK4 4.2.1 - Centrální banka - saldo - 437.20 - 363.90 20.14% - 351.30 24.45%
UK5 4.2.1 - Centrální banka - aktiva 183.60 11.50 1 496.52% 112.20 63.64%
UK6 4.2.1 - Centrální banka - pasiva 620.70 375.40 65.34% 463.40 33.94%
UK7 4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo - 437.20 - 363.90 20.14% - 351.30 24.45%
UK8 4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva 183.60 11.50 1 496.52% 112.20 63.64%
UK9 4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva 620.70 375.40 65.34% 463.40 33.94%
UK10 4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -45 538.30 -46 953.10 -3.01% -56 016.60 -18.71%
UK14 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 10 671.30 11 142.10 -4.23% 11 275.90 -5.36%
UK15 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 56 209.60 58 095.10 -3.25% 67 292.40 -16.47%
UK16 4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo -43 483.60 -44 755.30 -2.84% -52 738.80 -17.55%
UK17 4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 5 529.00 6 144.80 -10.02% 6 042.20 -8.49%
UK18 4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva 49 012.60 50 900.10 -3.71% 58 781.00 -16.62%
UK19 4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo -2 054.70 -2 197.80 -6.51% -3 277.80 -37.31%
UK20 4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 5 142.30 4 997.30 2.90% 5 233.70 -1.75%
UK21 4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 7 197.00 7 195.00 0.03% 8 511.40 -15.44%
UK22 4.2.3 - Vládní instituce - saldo 1.30 1.20 8.33% 1.80 -27.78%
UK23 4.2.3 - Vládní instituce - aktiva 1.30 1.20 8.33% 1.80 -27.78%
UK24 4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo 1.30 1.20 8.33% 1.80 -27.78%
UK26 4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva 1.30 1.20 8.33% 1.80 -27.78%
UK27 4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 8 296.10 7 790.20 6.49% 7 431.90 11.63%
UK32 4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 8 296.10 7 790.20 6.49% 7 431.90 11.63%
UK33 4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 8 296.10 7 790.20 6.49% 7 431.90 11.63%
UK35 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 8 296.10 7 790.20 6.49% 7 431.90 11.63%
UK36 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.3 - Půjčky - saldo 2 027.00 2 708.50 -25.16% 2 361.10 -14.15%
UK2 4.3 - Půjčky - aktiva 16 342.60 16 468.70 -0.77% 15 423.80 5.96%
UK3 4.3 - Půjčky - pasiva 14 315.60 13 760.10 4.04% 13 062.70 9.59%
UK4 4.3.1 - Centrální banka - saldo 6.90 - 128.40 - 105.37% - 307.30 - 102.25%
UK5 4.3.1 - Centrální banka - aktiva 6.90 7.00 -1.43% 6.80 1.47%
UK6 4.3.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 135.40 - 314.10 -
UK7 4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 6.90 - 128.40 - 105.37% - 307.30 - 102.25%
UK11 4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 6.90 7.00 -1.43% 6.80 1.47%
UK12 4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 0.00 135.40 - 314.10 -
UK13 4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 13 106.00 13 232.30 -0.95% 12 147.10 7.89%
UK17 4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 13 106.00 13 232.30 -0.95% 12 147.10 7.89%
UK18 4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 1 701.50 1 860.30 -8.54% 1 692.40 0.54%
UK20 4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 1 701.50 1 860.30 -8.54% 1 692.40 0.54%
UK21 4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 11 404.50 11 372.00 0.29% 10 454.70 9.08%
UK23 4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 11 404.50 11 372.00 0.29% 10 454.70 9.08%
UK24 4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.3.3 - Vládní instituce - saldo -3 239.50 -3 600.40 -10.02% -4 357.10 -25.65%
UK26 4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 592.10 626.80 -5.54% 967.00 -38.77%
UK27 4.3.3 - Vládní instituce - pasiva 3 831.70 4 227.20 -9.36% 5 324.10 -28.03%
UK28 4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo - 800.00 -1 185.00 -32.49% -1 964.10 -59.27%
UK32 4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 800.00 1 185.00 -32.49% 1 964.10 -59.27%
UK34 4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo -2 439.50 -2 415.40 1.00% -2 392.90 1.95%
UK35 4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 592.10 626.80 -5.54% 967.00 -38.77%
UK36 4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 3 031.70 3 042.20 -0.35% 3 359.90 -9.77%
UK37 4.3.4 - Ostatní sektory - saldo -7 846.40 -6 794.90 15.47% -5 121.60 53.20%
UK38 4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 2 637.60 2 602.60 1.34% 2 302.90 14.53%
UK39 4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 10 483.90 9 397.50 11.56% 7 424.50 41.21%
UK40 4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -4 220.00 -3 806.10 10.87% -2 314.30 82.34%
UK41 4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 2 318.10 2 282.60 1.56% 2 046.10 13.29%
UK42 4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 6 538.10 6 088.70 7.38% 4 360.40 49.94%
UK43 4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo -3 626.30 -2 988.80 21.33% -2 807.30 29.17%
UK44 4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 319.50 320.00 -0.16% 256.80 24.42%
UK45 4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 3 945.80 3 308.80 19.25% 3 064.10 28.78%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -26 373.20 -29 704.20 -11.21% -36 433.00 -27.61%
UK2 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 20 549.70 19 955.80 2.98% 19 035.50 7.95%
UK3 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 46 922.90 49 660.00 -5.51% 55 468.60 -15.41%
UK4 4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -34 311.90 -37 226.90 -7.83% -29 963.20 14.51%
UK14 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 4 986.80 4 557.60 9.42% 4 660.80 6.99%
UK15 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 39 298.70 41 784.50 -5.95% 34 624.10 13.50%
UK16 4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -24 337.60 -26 706.80 -8.87% -27 577.60 -11.75%
UK17 4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 4 986.80 4 557.60 9.42% 4 659.20 7.03%
UK18 4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 29 324.40 31 264.40 -6.21% 32 236.80 -9.03%
UK19 4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo -9 974.30 -10 520.10 -5.19% -2 385.60 318.10%
UK20 4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 1.60 -
UK21 4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 9 974.30 10 520.10 -5.19% 2 387.20 317.82%
UK22 4.6.3 - Vládní instituce - saldo 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK23 4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK24 4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK29 4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK30 4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 3 372.40 2 956.40 14.07% -11 036.10 - 130.56%
UK32 4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 10 996.60 10 831.90 1.52% 9 808.40 12.11%
UK33 4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva 7 624.20 7 875.50 -3.19% 20 844.50 -63.42%
UK34 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 3 372.40 2 956.40 14.07% -11 036.10 - 130.56%
UK35 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 10 996.60 10 831.90 1.52% 9 808.40 12.11%
UK36 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 7 624.20 7 875.50 -3.19% 20 844.50 -63.42%
UK37 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -1 036.50 -1 151.30 -9.97% -1 400.20 -25.97%
UK2 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 807.60 773.50 4.41% 731.60 10.39%
UK3 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 1 844.10 1 924.80 -4.19% 2 131.80 -13.50%
UK4 4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 348.50 -1 442.90 -6.54% -1 151.50 17.11%
UK14 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 196.00 176.60 10.99% 179.10 9.44%
UK15 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 544.50 1 619.60 -4.64% 1 330.70 16.07%
UK16 4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo - 956.50 -1 035.10 -7.59% -1 059.90 -9.76%
UK17 4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 196.00 176.60 10.99% 179.10 9.44%
UK18 4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 1 152.50 1 211.80 -4.89% 1 238.90 -6.97%
UK19 4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 392.00 - 407.80 -3.87% -91.70 327.48%
UK20 4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.10 -
UK21 4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 392.00 407.80 -3.87% 91.70 327.48%
UK22 4.6.3 - Vládní instituce - saldo 179.50 177.00 1.41% 175.50 2.28%
UK23 4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 179.50 177.00 1.41% 175.50 2.28%
UK24 4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 179.50 177.00 1.41% 175.50 2.28%
UK29 4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 179.50 177.00 1.41% 175.50 2.28%
UK30 4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 132.50 114.60 15.62% - 424.10 - 131.24%
UK32 4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 432.20 419.80 2.95% 377.00 14.64%
UK33 4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva 299.60 305.30 -1.87% 801.10 -62.60%
UK34 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 132.50 114.60 15.62% - 424.10 - 131.24%
UK35 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 432.20 419.80 2.95% 377.00 14.64%
UK36 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 299.60 305.30 -1.87% 801.10 -62.60%
UK37 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -1 179.30 -1 293.30 -8.81% -1 632.50 -27.76%
UK2 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 918.90 868.90 5.75% 852.90 7.74%
UK3 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 2 098.20 2 162.10 -2.96% 2 485.40 -15.58%
UK4 4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 534.30 -1 620.80 -5.34% -1 342.60 14.28%
UK14 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 223.00 198.40 12.40% 208.80 6.80%
UK15 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 757.30 1 819.20 -3.40% 1 551.40 13.27%
UK16 4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -1 088.30 -1 162.80 -6.41% -1 235.70 -11.93%
UK17 4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 223.00 198.40 12.40% 208.80 6.80%
UK18 4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 1 311.30 1 361.20 -3.67% 1 444.40 -9.21%
UK19 4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 446.00 - 458.00 -2.62% - 106.90 317.21%
UK20 4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.10 -
UK21 4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 446.00 458.00 -2.62% 107.00 316.82%
UK22 4.6.3 - Vládní instituce - saldo 204.20 198.80 2.72% 204.60 -0.20%
UK23 4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 204.20 198.80 2.72% 204.60 -0.20%
UK24 4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 204.20 198.80 2.72% 204.60 -0.20%
UK29 4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 204.20 198.80 2.72% 204.60 -0.20%
UK30 4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 150.80 128.70 17.17% - 494.50 - 130.50%
UK32 4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 491.70 471.60 4.26% 439.50 11.88%
UK33 4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva 340.90 342.90 -0.58% 934.00 -63.50%
UK34 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 150.80 128.70 17.17% - 494.50 - 130.50%
UK35 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 491.70 471.60 4.26% 439.50 11.88%
UK36 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 340.90 342.90 -0.58% 934.00 -63.50%
UK37 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 341 684.40 4 365 497.40 -0.55% 4 331 109.90 0.24%
UK2 Krátkodobá 2 470 642.50 2 536 926.60 -2.61% 2 564 116.90 -3.65%
UK3 - Oběživo a vklady 1 109 949.50 1 177 694.90 -5.75% 1 322 216.70 -16.05%
UK4 - Dluhové cenné papíry 409 555.40 411 769.60 -0.54% 361 592.90 13.26%
UK5 - Půjčky 687 247.00 691 242.10 -0.58% 615 423.70 11.67%
UK6 - Obchodní úvěry a zálohy 226 941.90 217 080.10 4.54% 211 802.20 7.15%
UK7 - Ostatní dluhové závazky 36 948.60 39 139.90 -5.60% 53 081.30 -30.39%
UK8 Dlouhodobá 1 871 041.80 1 828 570.80 2.32% 1 766 993.00 5.89%
UK9 - Oběživo a vklady 160 947.30 165 255.80 -2.61% 189 958.30 -15.27%
UK10 - Dluhové cenné papíry 1 040 879.60 1 006 692.20 3.40% 905 741.90 14.92%
UK11 - Půjčky 632 337.70 619 608.70 2.05% 641 923.80 -1.49%
UK12 - Obchodní úvěry a zálohy 1 466.90 1 754.90 -16.41% 1 944.60 -24.57%
UK13 - Ostatní dluhové závazky 35 410.30 35 259.20 0.43% 27 424.40 29.12%

Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 170 630.20 169 205.30 0.84% 166 453.10 2.51%
UK2 Krátkodobá 97 097.40 98 330.50 -1.25% 98 544.10 -1.47%
UK3 - Oběživo a vklady 43 621.50 45 647.10 -4.44% 50 815.40 -14.16%
UK4 - Dluhové cenné papíry 16 095.70 15 960.10 0.85% 13 896.70 15.82%
UK5 - Půjčky 27 009.10 26 792.30 0.81% 23 651.90 14.19%
UK6 - Obchodní úvěry a zálohy 8 918.90 8 414.00 6.00% 8 140.00 9.57%
UK7 - Ostatní dluhové závazky 1 452.10 1 517.00 -4.28% 2 040.00 -28.82%
UK8 Dlouhodobá 73 532.80 70 874.80 3.75% 67 909.00 8.28%
UK9 - Oběživo a vklady 6 325.30 6 405.30 -1.25% 7 300.50 -13.36%
UK10 - Dluhové cenné papíry 40 907.00 39 019.10 4.84% 34 809.50 17.52%
UK11 - Půjčky 24 851.20 24 015.80 3.48% 24 670.40 0.73%
UK12 - Obchodní úvěry a zálohy 57.60 68.00 -15.29% 74.70 -22.89%
UK13 - Ostatní dluhové závazky 1 391.60 1 366.60 1.83% 1 054.00 32.03%

Položky Rezervních aktiv v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva - saldo 3 279 938.40 3 285 318.40 -0.16% 3 217 852.90 1.93%
UK2 5 - Rezervní aktiva - aktiva 3 279 938.40 3 285 318.40 -0.16% 3 217 852.90 1.93%
UK3 5.1 - Měnové zlato - saldo 8 305.20 7 881.70 5.37% 8 331.00 -0.31%
UK4 5.1 - Měnové zlato - aktiva 8 305.20 7 881.70 5.37% 8 331.00 -0.31%
UK5 5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 14 206.20 14 566.80 -2.48% 14 325.80 -0.83%
UK6 5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 14 206.20 14 566.80 -2.48% 14 325.80 -0.83%
UK7 5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 12 948.50 11 956.60 8.30% 11 172.90 15.89%
UK8 5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 12 948.50 11 956.60 8.30% 11 172.90 15.89%
UK9 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 3 244 478.50 3 250 913.40 -0.20% 3 184 023.20 1.90%
UK10 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 3 244 478.50 3 250 913.40 -0.20% 3 184 023.20 1.90%
UK11 5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo 1 128 979.80 1 179 378.10 -4.27% 1 229 101.80 -8.15%
UK12 5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva 1 128 979.80 1 179 378.10 -4.27% 1 229 101.80 -8.15%
UK13 5.4.2 - Cenné papíry - saldo 1 863 933.90 1 901 644.90 -1.98% 1 827 347.00 2.00%
UK14 5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 1 863 933.90 1 901 644.90 -1.98% 1 827 347.00 2.00%
UK15 5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 251 564.80 169 890.40 48.07% 127 574.30 97.19%
UK18 5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 251 564.80 169 890.40 48.07% 127 574.30 97.19%

Položky Rezervních aktiv v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva - saldo 128 903.10 127 337.90 1.23% 123 668.40 4.23%
UK2 5 - Rezervní aktiva - aktiva 128 903.10 127 337.90 1.23% 123 668.40 4.23%
UK3 5.1 - Měnové zlato - saldo 326.40 305.50 6.84% 320.20 1.94%
UK4 5.1 - Měnové zlato - aktiva 326.40 305.50 6.84% 320.20 1.94%
UK5 5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 558.30 564.60 -1.12% 550.60 1.40%
UK6 5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 558.30 564.60 -1.12% 550.60 1.40%
UK7 5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 508.90 463.40 9.82% 429.40 18.51%
UK8 5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 508.90 463.40 9.82% 429.40 18.51%
UK9 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 127 509.50 126 004.40 1.19% 122 368.30 4.20%
UK10 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 127 509.50 126 004.40 1.19% 122 368.30 4.20%
UK11 5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo 44 369.40 45 712.30 -2.94% 47 236.80 -6.07%
UK12 5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva 44 369.40 45 712.30 -2.94% 47 236.80 -6.07%
UK13 5.4.2 - Cenné papíry - saldo 73 253.40 73 707.20 -0.62% 70 228.60 4.31%
UK14 5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 73 253.40 73 707.20 -0.62% 70 228.60 4.31%
UK15 5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 9 886.60 6 584.90 50.14% 4 902.90 101.65%
UK18 5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 9 886.60 6 584.90 50.14% 4 902.90 101.65%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva - saldo 146 668.10 143 038.90 2.54% 144 182.00 1.72%
UK2 5 - Rezervní aktiva - aktiva 146 668.10 143 038.90 2.54% 144 182.00 1.72%
UK3 5.1 - Měnové zlato - saldo 371.40 343.20 8.22% 373.30 -0.51%
UK4 5.1 - Měnové zlato - aktiva 371.40 343.20 8.22% 373.30 -0.51%
UK5 5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 635.30 634.20 0.17% 641.90 -1.03%
UK6 5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 635.30 634.20 0.17% 641.90 -1.03%
UK7 5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 579.00 520.60 11.22% 500.60 15.66%
UK8 5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 579.00 520.60 11.22% 500.60 15.66%
UK9 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 145 082.40 141 541.00 2.50% 142 666.20 1.69%
UK10 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 145 082.40 141 541.00 2.50% 142 666.20 1.69%
UK11 5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo 50 484.30 51 348.70 -1.68% 55 072.20 -8.33%
UK12 5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva 50 484.30 51 348.70 -1.68% 55 072.20 -8.33%
UK13 5.4.2 - Cenné papíry - saldo 83 349.00 82 795.40 0.67% 81 877.70 1.80%
UK14 5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 83 349.00 82 795.40 0.67% 81 877.70 1.80%
UK15 5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 11 249.20 7 396.80 52.08% 5 716.20 96.80%
UK18 5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 11 249.20 7 396.80 52.08% 5 716.20 96.80%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 170 630.20 169 205.30 0.84% 166 453.10 2.51%
UK2 Krátkodobá 97 097.40 98 330.50 -1.25% 98 544.10 -1.47%
UK3 - Centrální banka 545.50 469.60 16.16% 711.60 -23.34%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 60 078.50 62 208.10 -3.42% 63 105.00 -4.80%
UK5 - Vládní instituce 878.90 1 273.50 -30.99% 4 387.50 -79.97%
UK6 - Ostatní sektory 35 594.50 34 379.30 3.53% 30 340.00 17.32%
UK7 Dlouhodobá 73 532.80 70 874.80 3.75% 67 909.00 8.28%
UK8 - Centrální banka 953.20 964.10 -1.13% 940.20 1.38%
UK9 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8 995.40 8 966.90 0.32% 9 698.80 -7.25%
UK10 - Vládní instituce 29 856.80 28 600.20 4.39% 25 523.30 16.98%
UK11 - Ostatní sektory 33 727.30 32 343.50 4.28% 31 746.70 6.24%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 341 684.40 4 365 497.40 -0.55% 4 331 109.90 0.24%
UK2 Krátkodobá 2 470 642.50 2 536 926.60 -2.61% 2 564 116.90 -3.65%
UK3 - Centrální banka 13 881.10 12 115.50 14.57% 18 516.50 -25.03%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1 528 697.50 1 604 969.90 -4.75% 1 641 991.80 -6.90%
UK5 - Vládní instituce 22 362.80 32 855.40 -31.94% 114 162.60 -80.41%
UK6 - Ostatní sektory 905 701.00 886 985.70 2.11% 789 445.90 14.73%
UK7 Dlouhodobá 1 871 041.80 1 828 570.80 2.32% 1 766 993.00 5.89%
UK8 - Centrální banka 24 254.90 24 874.40 -2.49% 24 464.00 -0.85%
UK9 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 228 887.60 231 346.80 -1.06% 252 363.00 -9.30%
UK10 - Vládní instituce 759 707.30 737 886.20 2.96% 664 116.00 14.39%
UK11 - Ostatní sektory 858 192.00 834 463.40 2.84% 826 049.90 3.89%

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4 - Ostatní investice - saldo - 742 898.30 - 800 958.40 -7.25% -1 006 025.10 -26.16%
UK2 4 - Ostatní investice - aktiva 1 217 281.70 1 215 111.50 0.18% 1 164 758.10 4.51%
UK3 4 - Ostatní investice - pasiva 1 960 179.90 2 016 069.90 -2.77% 2 170 783.20 -9.70%
UK4 4.1 - Ostatní účasti - saldo 18 729.70 19 068.60 -1.78% 18 666.50 0.34%
UK5 4.1 - Ostatní účasti - aktiva 18 729.70 19 068.60 -1.78% 18 666.50 0.34%
UK6 4.1 - Ostatní účasti - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2 - Oběživo a vklady - saldo - 842 594.30 - 907 822.70 -7.19% -1 092 111.60 -22.85%
UK8 4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 428 302.60 435 128.00 -1.57% 420 063.40 1.96%
UK9 4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 1 270 896.90 1 342 950.70 -5.37% 1 512 174.90 -15.96%
UK10 4.3 - Půjčky - saldo 51 576.80 69 880.40 -26.19% 61 435.80 -16.05%
UK11 4.3 - Půjčky - aktiva 415 837.30 424 891.20 -2.13% 401 327.60 3.62%
UK12 4.3 - Půjčky - pasiva 364 260.50 355 010.80 2.61% 339 891.70 7.17%
UK13 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - saldo 15 200.50 15 947.50 -4.68% 11 970.30 26.99%
UK14 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - aktiva 40 636.60 40 686.60 -0.12% 37 007.50 9.81%
UK15 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - pasiva 25 436.00 24 739.10 2.82% 25 037.20 1.59%
UK16 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - saldo 64 817.10 56 546.40 14.63% 54 910.80 18.04%
UK17 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - aktiva 293 225.90 275 381.30 6.48% 268 657.60 9.14%
UK18 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - pasiva 228 408.80 218 835.00 4.37% 213 746.80 6.86%
UK19 4.5.0.1 - Krátkodobé - saldo 61 905.60 53 959.20 14.73% 52 409.20 18.12%
UK20 4.5.0.1 - Krátkodobé - aktiva 288 847.50 271 039.20 6.57% 264 211.40 9.32%
UK21 4.5.0.1 - Krátkodobé - pasiva 226 941.90 217 080.10 4.54% 211 802.20 7.15%
UK22 4.5.0.2 - Dlouhodobé - saldo 2 911.40 2 587.20 12.53% 2 501.60 16.38%
UK23 4.5.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 4 378.30 4 342.10 0.83% 4 446.20 -1.53%
UK24 4.5.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 1 466.90 1 754.90 -16.41% 1 944.60 -24.57%
UK25 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -26 373.20 -29 704.20 -11.21% -36 433.00 -27.61%
UK26 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 20 549.70 19 955.80 2.98% 19 035.50 7.95%
UK27 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 46 922.90 49 660.00 -5.51% 55 468.60 -15.41%
UK28 4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - saldo -24 254.90 -24 874.40 -2.49% -24 464.00 -0.85%
UK29 4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - pasiva 24 254.90 24 874.40 -2.49% 24 464.00 -0.85%

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4 - Ostatní investice - saldo -29 196.20 -31 044.90 -5.95% -38 663.50 -24.49%
UK2 4 - Ostatní investice - aktiva 47 839.70 47 097.30 1.58% 44 764.00 6.87%
UK3 4 - Ostatní investice - pasiva 77 036.00 78 142.20 -1.42% 83 427.50 -7.66%
UK4 4.1 - Ostatní účasti - saldo 736.10 739.10 -0.41% 717.40 2.61%
UK5 4.1 - Ostatní účasti - aktiva 736.10 739.10 -0.41% 717.40 2.61%
UK6 4.1 - Ostatní účasti - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2 - Oběživo a vklady - saldo -33 114.30 -35 186.90 -5.89% -41 972.00 -21.10%
UK8 4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 16 832.50 16 865.40 -0.20% 16 143.90 4.27%
UK9 4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 49 946.80 52 052.40 -4.05% 58 115.90 -14.06%
UK10 4.3 - Půjčky - saldo 2 027.00 2 708.50 -25.16% 2 361.10 -14.15%
UK11 4.3 - Půjčky - aktiva 16 342.60 16 468.70 -0.77% 15 423.80 5.96%
UK12 4.3 - Půjčky - pasiva 14 315.60 13 760.10 4.04% 13 062.70 9.59%
UK13 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - saldo 597.40 618.10 -3.35% 460.00 29.87%
UK14 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - aktiva 1 597.00 1 577.00 1.27% 1 422.30 12.28%
UK15 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - pasiva 999.60 958.90 4.24% 962.20 3.89%
UK16 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - saldo 2 547.30 2 191.70 16.22% 2 110.30 20.71%
UK17 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - aktiva 11 523.90 10 673.70 7.97% 10 325.00 11.61%
UK18 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - pasiva 8 976.60 8 482.00 5.83% 8 214.70 9.27%
UK19 4.5.0.1 - Krátkodobé - saldo 2 432.90 2 091.40 16.33% 2 014.20 20.79%
UK20 4.5.0.1 - Krátkodobé - aktiva 11 351.80 10 505.40 8.06% 10 154.20 11.79%
UK21 4.5.0.1 - Krátkodobé - pasiva 8 918.90 8 414.00 6.00% 8 140.00 9.57%
UK22 4.5.0.2 - Dlouhodobé - saldo 114.40 100.30 14.06% 96.10 19.04%
UK23 4.5.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 172.10 168.30 2.26% 170.90 0.70%
UK24 4.5.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 57.60 68.00 -15.29% 74.70 -22.89%
UK25 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -1 036.50 -1 151.30 -9.97% -1 400.20 -25.97%
UK26 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 807.60 773.50 4.41% 731.60 10.39%
UK27 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 1 844.10 1 924.80 -4.19% 2 131.80 -13.50%
UK28 4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - saldo - 953.20 - 964.10 -1.13% - 940.20 1.38%
UK29 4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - pasiva 953.20 964.10 -1.13% 940.20 1.38%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies