Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 2.00 0.00 2.40 -16.67%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.20 0.00 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.10 2.80 10.71% 3.80 -18.42%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.52 1.49 2.01% 0.19 700.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 278 980.00 255 829.00 9.05% 265 958.00 4.90%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.01 1.99 1.00% 0.75 168.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 203 797.50 3 230 066.80 -0.81% 3 150 509.70 1.69%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.14 3.09 1.62% 2.24 40.18%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 344 414.00 301 599.00 14.20% 316 054.00 8.97%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 324 823.00 277 548.00 17.03% 294 954.00 10.13%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 19 591.00 24 051.00 -18.54% 21 100.00 -7.15%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 8 675.70 9 987.20 -13.13% -5 371.20 - 261.52%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 411 479.90 413 265.40 -0.43% 373 642.80 10.13%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 402 804.10 403 278.20 -0.12% 379 014.10 6.28%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 36 671.60 25 974.60 41.18% 25 265.30 45.15%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 392 871.30 390 057.30 0.72% 355 139.60 10.62%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 356 199.70 364 082.70 -2.17% 329 874.20 7.98%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -21 779.50 -15 574.60 39.84% -25 007.10 -12.91%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 15 434.70 14 401.10 7.18% 15 134.60 1.98%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 37 214.20 29 975.70 24.15% 40 141.70 -7.29%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -6 216.30 - 412.80 1 405.89% -5 629.50 10.42%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 3 173.90 8 806.90 -63.96% 3 368.70 -5.78%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 390.20 9 219.80 1.85% 8 998.20 4.36%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 52.70 7 653.00 -99.31% 248.10 -78.76%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 52.70 7 653.00 -99.31% 248.10 -78.76%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo - 977.60 13 811.30 - 107.08% -28 661.70 -96.59%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 36 400.30 22 443.70 62.18% 13 371.30 172.23%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 37 377.80 8 632.40 332.99% 42 033.00 -11.08%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -10 973.30 -1 232.00 790.69% -8 714.70 25.92%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 8 135.20 17 199.40 -52.70% 11 762.40 -30.84%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 19 108.50 18 431.30 3.67% 20 477.00 -6.68%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -35 326.40 144 918.30 - 124.38% -39 135.10 -9.73%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 124.60 -9 465.60 -98.68% 5 069.20 - 102.46%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 35 201.70 - 154 383.90 - 122.80% 44 204.30 -20.37%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -4 796.10 -9 437.00 -49.18% -2 016.30 137.87%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -6 999.70 -12 000.60 -41.67% -5 562.50 25.84%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 203.60 -2 563.60 -14.04% -3 546.10 -37.86%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 48 808.10 - 142 684.60 - 134.21% 33 623.90 45.16%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 34 079.20 4 464.00 663.42% 14 521.70 134.68%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -14 728.80 147 148.60 - 110.01% -19 102.10 -22.89%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 310.20 22 246.60 -94.11% -12 419.50 - 110.55%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 310.20 22 246.60 -94.11% -12 419.50 - 110.55%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 8 728.40 17 640.20 -50.52% -5 123.10 - 270.37%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - 977.60 13 811.30 - 107.08% -28 661.70 -96.59%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -9 706.00 -3 828.90 153.49% -23 538.60 -58.77%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo - 977.60 13 811.30 - 107.08% -28 661.70 -96.59%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 36 400.30 22 443.70 62.18% 13 371.30 172.23%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 37 377.80 8 632.40 332.99% 42 033.00 -11.08%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -10 973.30 -1 232.00 790.69% -8 714.70 25.92%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 8 135.20 17 199.40 -52.70% 11 762.40 -30.84%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 19 108.50 18 431.30 3.67% 20 477.00 -6.68%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -3 441.30 2 716.20 - 226.70% -3 719.60 -7.48%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 802.70 37.80 2 023.54% 134.50 496.80%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 4 244.00 -2 678.00 - 258.48% 3 854.00 10.12%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -8 797.00 -8 797.00 0.00 -8 273.00 6.33%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 3 275.00 3 275.00 0.00 3 526.00 -7.12%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 12 072.00 12 072.00 0.00 11 799.00 2.31%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 1 265.00 4 849.00 -73.91% 3 278.00 -61.41%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 4 058.00 13 887.00 -70.78% 8 102.00 -49.91%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 2 792.00 9 037.00 -69.10% 4 824.00 -42.12%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -35 326.00 144 918.00 - 124.38% -39 135.00 -9.73%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 125.00 -9 466.00 -98.68% 5 069.00 - 102.47%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 35 202.00 - 154 384.00 - 122.80% 44 204.00 -20.36%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -3 969.00 1 810.00 - 319.28% 9 902.00 - 140.08%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -1 368.00 -7 146.00 -80.86% 10 099.00 - 113.55%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 2 600.00 -8 957.00 - 129.03% 197.00 1 219.80%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -31 358.00 143 108.00 - 121.91% -49 037.00 -36.05%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 1 243.00 -2 319.00 - 153.60% -5 030.00 - 124.71%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 32 601.00 - 145 427.00 - 122.42% 44 007.00 -25.92%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -38 580.00 148 698.00 - 125.95% -59 990.00 -35.69%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -3 000.00 -2 095.00 43.20% -1 272.00 135.85%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 35 581.00 - 150 793.00 - 123.60% 58 719.00 -39.40%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 16 392.00 38.00 43 036.84% 7 506.00 118.39%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 18.00 51.00 -64.71% 16.00 12.50%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -16 374.00 13.00 - 126 053.85% -7 489.00 118.64%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -9 169.00 -5 629.00 62.89% 3 448.00 - 365.92%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 4 225.00 - 275.00 -1 636.36% -3 774.00 - 211.95%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 13 395.00 5 353.00 150.23% -7 222.00 - 285.47%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -4 796.00 -9 437.00 -49.18% -2 016.00 137.90%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -7 000.00 -12 001.00 -41.67% -5 562.00 25.85%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 204.00 -2 564.00 -14.04% -3 546.00 -37.85%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 48 808.00 - 142 685.00 - 134.21% 33 624.00 45.16%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 34 079.00 4 464.00 663.42% 14 522.00 134.67%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -14 729.00 147 149.00 - 110.01% -19 102.00 -22.89%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 310.00 22 247.00 -94.11% -12 420.00 - 110.55%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 310.00 22 247.00 -94.11% -12 420.00 - 110.55%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - 978.00 13 811.00 - 107.08% -28 662.00 -96.59%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 512 867.46 511 031.36 0.36% 471 909.46 8.68%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 122 067.16 121 437.24 0.52% 103 493.10 17.95%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 106 066.13 104 970.69 1.04% 108 853.06 -2.56%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 108 565.84 109 401.84 -0.76% 106 657.85 1.79%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 117 613.40 115 014.12 2.26% 94 650.75 24.26%
UK6 Stálá aktiva 47 054.14 46 970.14 0.18% 46 386.64 1.44%
UK7 Ostatní aktiva 11 500.79 13 237.31 -13.12% 11 868.07 -3.09%
UK8 Pasiva celkem 512 867.46 511 031.35 0.36% 471 909.46 8.68%
UK9 Přijaté úvěry 25 827.14 26 080.35 -0.97% 24 235.86 6.57%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 464 763.11 460 034.04 1.03% 422 487.82 10.01%
UK11 Ostatní pasiva 22 277.21 24 916.97 -10.59% 25 185.77 -11.55%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 83 064.57 82 726.37 0.41% 72 959.53 13.85%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 7 971.91 8 515.70 -6.39% 7 766.57 2.64%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 432.09 467.72 -7.62% 418.57 3.23%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 30 259.77 29 754.49 1.70% 26 586.10 13.82%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 42 663.22 42 228.39 1.03% 36 557.34 16.70%
UK6 Stálá aktiva 622.62 622.62 0.00 615.76 1.11%
UK7 Ostatní aktiva 1 114.96 1 137.45 -1.98% 1 015.18 9.83%
UK8 Pasiva celkem 83 064.57 82 726.37 0.41% 72 959.53 13.85%
UK9 Přijaté úvěry 689.93 682.21 1.13% 1 016.32 -32.11%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 78 292.07 77 716.93 0.74% 68 144.03 14.89%
UK11 Ostatní pasiva 4 082.56 4 327.24 -5.65% 3 799.18 7.46%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 134 008.91 133 723.92 0.21% 146 523.46 -8.54%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 30 512.62 31 000.97 -1.58% 32 023.98 -4.72%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 69 867.72 68 419.42 2.12% 75 796.68 -7.82%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 31 056.87 32 112.84 -3.29% 36 851.73 -15.72%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 798.23 1 244.32 44.52% 336.66 434.14%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 773.47 946.37 -18.27% 1 514.41 -48.93%
UK8 Pasiva celkem 134 008.91 133 723.92 0.21% 146 523.46 -8.54%
UK9 Přijaté úvěry 344.08 318.27 8.11% 521.33 -34.00%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 132 324.22 131 193.38 0.86% 142 560.72 -7.18%
UK11 Ostatní pasiva 1 340.61 2 212.27 -39.40% 3 441.41 -61.04%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 126 038.72 126 637.92 -0.47% 112 545.23 11.99%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 24 856.47 25 282.83 -1.69% 21 286.90 16.77%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 31 603.01 32 156.28 -1.72% 29 396.65 7.51%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 41 868.19 42 318.10 -1.06% 37 680.12 11.11%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 22 349.86 22 095.66 1.15% 20 057.99 11.43%
UK6 Stálá aktiva 2 462.91 2 462.91 0.00 2 231.84 10.35%
UK7 Ostatní aktiva 2 898.28 2 322.14 24.81% 1 891.74 53.21%
UK8 Pasiva celkem 126 038.72 126 637.92 -0.47% 112 545.23 11.99%
UK9 Přijaté úvěry 7 206.61 7 299.78 -1.28% 6 849.49 5.21%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 114 260.43 114 455.91 -0.17% 100 560.29 13.62%
UK11 Ostatní pasiva 4 571.68 4 882.22 -6.36% 5 135.46 -10.98%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 109 992.32 108 765.02 1.13% 94 785.34 16.04%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 30 955.29 28 871.79 7.22% 24 227.55 27.77%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 864.73 716.83 20.63% 618.00 39.92%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 089.68 1 093.42 -0.34% 1 014.05 7.46%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 30 817.13 29 547.49 4.30% 22 302.47 38.18%
UK6 Stálá aktiva 41 472.14 41 397.18 0.18% 40 881.69 1.44%
UK7 Ostatní aktiva 4 793.34 7 138.32 -32.85% 5 741.59 -16.52%
UK8 Pasiva celkem 109 992.32 108 765.02 1.13% 94 785.34 16.04%
UK9 Přijaté úvěry 11 364.36 11 653.38 -2.48% 11 088.14 2.49%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 88 748.39 87 192.90 1.78% 73 834.43 20.20%
UK11 Ostatní pasiva 9 879.56 9 918.74 -0.40% 9 862.77 0.17%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 59 762.95 59 178.12 0.99% 45 095.90 32.52%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 27 770.87 27 765.95 0.02% 18 188.10 52.69%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 298.58 3 210.45 2.75% 2 623.16 25.75%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 4 291.33 4 122.99 4.08% 4 525.85 -5.18%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 19 984.97 19 898.27 0.44% 15 396.29 29.80%
UK6 Stálá aktiva 2 496.47 2 487.44 0.36% 2 657.35 -6.05%
UK7 Ostatní aktiva 1 920.74 1 693.02 13.45% 1 705.15 12.64%
UK8 Pasiva celkem 59 762.95 59 178.12 0.99% 45 095.90 32.52%
UK9 Přijaté úvěry 6 222.16 6 126.71 1.56% 4 760.59 30.70%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 51 137.99 49 474.91 3.36% 37 388.36 36.78%
UK11 Ostatní pasiva 2 402.80 3 576.51 -32.82% 2 946.95 -18.46%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 454.97 3 429.09 - 113.27% 5 877.03 - 107.74%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 617.48 2 344.30 -73.66% -2 437.01 - 125.34%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 240.19 801.29 54.77% 2 678.72 -53.70%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1 617.35 -1 663.17 -2.76% 3 896.64 - 141.51%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 927.72 2 376.91 -60.97% 917.72 1.09%
UK6 Stálá aktiva 118.16 - 514.04 - 122.99% 48.42 144.01%
UK7 Ostatní aktiva -1 741.16 83.79 -2 178.03% 772.56 - 325.37%
UK8 Pasiva celkem - 454.97 3 429.09 - 113.27% 5 877.03 - 107.74%
UK9 Přijaté úvěry - 256.97 -93.11 175.99% - 669.98 -61.64%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 644.59 3 081.63 -46.63% 6 863.26 -76.04%
UK11 Ostatní pasiva -1 842.59 440.54 - 518.25% - 316.24 482.65%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 428.82 391.34 - 209.58% 1 861.60 - 123.04%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 544.21 91.63 - 693.90% 490.20 - 211.02%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -36.24 89.27 - 140.60% -10.37 249.49%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 49.51 229.86 -78.46% 551.13 -91.02%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 116.67 - 400.87 - 129.10% 653.32 -82.14%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - -0.01 -
UK7 Ostatní aktiva -14.56 381.45 - 103.82% 177.33 - 108.21%
UK8 Pasiva celkem - 428.82 391.34 - 209.58% 1 861.60 - 123.04%
UK9 Přijaté úvěry 7.73 89.34 -91.35% 205.73 -96.24%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 703.42 361.89 - 294.38% 1 610.98 - 143.66%
UK11 Ostatní pasiva 266.87 -59.89 - 545.61% 44.88 494.58%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 362.12 - 327.31 - 210.64% 2 317.59 -84.37%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 490.76 367.32 - 233.60% -1 273.32 -61.46%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 563.57 -2.61 -60 029.70% 1 688.67 -7.41%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1 090.16 -1 749.04 -37.67% 1 794.05 - 160.77%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 565.79 880.10 -35.71% -12.31 -4 695.05%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 186.30 176.90 - 205.31% 120.52 - 254.58%
UK8 Pasiva celkem 362.13 - 327.31 - 210.64% 2 317.59 -84.37%
UK9 Přijaté úvěry 25.81 - 120.66 - 121.39% - 131.40 - 119.64%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 025.44 - 792.55 - 229.38% 2 341.65 -56.21%
UK11 Ostatní pasiva - 689.12 585.90 - 217.62% 107.34 - 741.97%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 944.08 458.50 - 305.91% 687.55 - 237.31%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 427.52 - 226.07 89.11% -2 037.36 -79.02%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 525.43 1 041.30 - 150.46% 826.68 - 163.56%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 662.48 198.86 - 433.14% 1 546.33 - 142.84%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 99.62 200.39 -50.29% 107.13 -7.01%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 571.73 - 755.98 - 175.63% 244.77 133.58%
UK8 Pasiva celkem - 944.08 458.50 - 305.91% 687.56 - 237.31%
UK9 Přijaté úvěry -93.24 163.85 - 156.90% - 859.49 -89.15%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 680.13 793.56 - 185.71% 1 941.95 - 135.02%
UK11 Ostatní pasiva - 170.71 - 498.94 -65.79% - 394.91 -56.77%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 134.84 1 150.38 -88.28% 778.64 -82.68%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 2 080.53 952.38 118.46% 644.57 222.78%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 150.49 - 182.19 - 182.60% -1.05 -14 432.19%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 8.89 -7.63 - 216.50% 6.47 37.52%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 128.33 -72.91 - 276.01% 98.29 30.56%
UK6 Stálá aktiva 109.13 53.65 103.43% -14.94 - 830.27%
UK7 Ostatní aktiva -2 342.53 407.10 - 675.43% 45.31 -5 270.47%
UK8 Pasiva celkem 134.84 1 150.38 -88.28% 778.64 -82.68%
UK9 Přijaté úvěry - 290.82 52.12 - 657.96% 136.97 - 312.33%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 473.84 876.37 -45.93% 603.37 -21.47%
UK11 Ostatní pasiva -48.17 221.90 - 121.71% 38.30 - 225.78%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 420.96 1 756.18 -76.03% 231.65 81.72%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -0.57 1 159.04 - 100.05% - 261.11 -99.78%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 87.80 - 144.47 - 160.77% 174.79 -49.77%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 76.88 - 335.22 - 122.93% -1.35 -5 803.19%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 17.32 1 770.21 -99.02% 71.30 -75.71%
UK6 Stálá aktiva 9.03 - 567.69 - 101.59% 63.38 -85.75%
UK7 Ostatní aktiva 230.50 - 125.68 - 283.40% 184.63 24.84%
UK8 Pasiva celkem 420.96 1 756.18 -76.03% 231.65 81.72%
UK9 Přijaté úvěry 93.55 - 277.76 - 133.68% -21.79 - 529.42%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 528.87 1 842.37 -17.02% 365.30 318.53%
UK11 Ostatní pasiva -1 201.46 191.57 - 727.15% - 111.86 974.03%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 512 867.00 511 031.00 0.36% 471 909.00 8.68%
UK2 (1.1) Vklady 59 021.00 56 953.00 3.63% 63 808.00 -7.50%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 106 066.00 104 971.00 1.04% 108 853.00 -2.56%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 54 238.00 53 104.00 2.14% 55 761.00 -2.73%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 51 828.00 51 867.00 -0.08% 53 092.00 -2.38%
UK6 (1.3) Akcie 117 613.00 115 014.00 2.26% 94 651.00 24.26%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 41 546.00 41 639.00 -0.22% 34 621.00 20.00%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 76 068.00 73 375.00 3.67% 60 030.00 26.72%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 108 566.00 109 402.00 -0.76% 106 658.00 1.79%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 22 531.00 23 045.00 -2.23% 20 653.00 9.09%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 86 035.00 86 357.00 -0.37% 86 005.00 0.03%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 121 601.00 124 692.00 -2.48% 97 940.00 24.16%
UK13 (2) Pasiva 512 867.00 511 031.00 0.36% 471 909.00 8.68%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 25 827.00 26 080.00 -0.97% 24 236.00 6.56%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 464 763.00 460 034.00 1.03% 422 488.00 10.01%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 22 277.00 24 917.00 -10.60% 25 186.00 -11.55%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 8 675.70 9 987.20 -13.13% -5 371.20 - 261.52%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 411 479.90 413 265.40 -0.43% 373 642.80 10.13%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 402 804.10 403 278.20 -0.12% 379 014.10 6.28%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 36 671.60 25 974.60 41.18% 25 265.30 45.15%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 392 871.30 390 057.30 0.72% 355 139.60 10.62%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 356 199.70 364 082.70 -2.17% 329 874.20 7.98%
UK7 1.1.1 - Zboží - saldo 29 563.80 17 013.20 73.77% 17 387.40 70.03%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 337 931.00 333 892.90 1.21% 300 644.50 12.40%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 308 367.20 316 879.70 -2.69% 283 257.10 8.86%
UK10 1.1.2 - Služby - saldo 7 107.80 8 961.50 -20.69% 7 877.90 -9.78%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 54 940.30 56 164.40 -2.18% 54 495.10 0.82%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 47 832.50 47 203.00 1.33% 46 617.20 2.61%
UK13 1.2 - Prvotní důchody - saldo -21 779.50 -15 574.60 39.84% -25 007.10 -12.91%
UK14 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 15 434.70 14 401.10 7.18% 15 134.60 1.98%
UK15 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 37 214.20 29 975.70 24.15% 40 141.70 -7.29%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 2 407.30 2 407.30 0.00 2 967.00 -18.86%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 5 364.70 5 364.70 0.00 5 523.00 -2.87%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 2 957.30 2 957.30 0.00 2 556.00 15.70%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic - saldo -23 636.20 -17 319.30 36.47% -27 535.20 -14.16%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic - příjmy 10 070.00 9 036.40 11.44% 9 496.80 6.04%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic - výdaje 33 706.30 26 355.80 27.89% 37 032.00 -8.98%
UK22 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - saldo -25 966.30 -18 925.30 37.20% -31 186.90 -16.74%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - příjmy 4 955.10 4 662.10 6.28% 4 449.50 11.36%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - výdaje 30 921.40 23 587.50 31.09% 35 636.30 -13.23%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - saldo -1 209.90 -1 184.30 2.16% 577.30 - 309.58%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - příjmy 939.10 919.20 2.16% 885.10 6.10%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - výdaje 2 149.00 2 103.50 2.16% 307.80 598.18%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - saldo 534.70 512.40 4.35% 984.20 -45.67%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - příjmy 1 170.60 1 177.20 -0.56% 2 072.10 -43.51%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - výdaje 635.80 664.80 -4.36% 1 087.90 -41.56%
UK31 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - saldo 3 005.00 2 278.00 31.91% 2 090.00 43.78%
UK32 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - příjmy 3 005.00 2 278.00 31.91% 2 090.00 43.78%
UK34 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - saldo - 550.60 - 662.60 -16.90% - 438.90 25.45%
UK35 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy 0.00 0.00 - 114.80 -
UK36 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje 550.60 662.60 -16.90% 553.70 -0.56%
UK37 1.3 - Druhotné důchody - saldo -6 216.30 - 412.80 1 405.89% -5 629.50 10.42%
UK38 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 3 173.90 8 806.90 -63.96% 3 368.70 -5.78%
UK39 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 390.20 9 219.80 1.85% 8 998.20 4.36%
UK40 2 - Kapitálový účet - saldo 52.70 7 653.00 -99.31% 248.10 -78.76%
UK41 2 - Kapitálový účet - příjmy 52.70 7 653.00 -99.31% 248.10 -78.76%
UK42 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 8 728.40 17 640.20 -50.52% -5 123.10 - 270.37%

Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 716.70 698.90 2.55% - -
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 282.30 - 171.90 64.22% - -
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -6.90 -8.90 -22.47% - -
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 033.20 3 104.60 -2.30% - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies