Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 7.00 7.00 0.00 2.75 154.55%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) 314 162.00 286 708.00 9.58% 270 537.00 16.13%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 7.27 7.28 -0.14% 2.97 144.78%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 15.10 18.00 -16.11% 5.80 160.34%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 6.20 6.70 -7.46% 2.90 113.79%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.09 8.40 8.21% 2.89 214.53%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 4.63 4.64 -0.22% 2.48 86.69%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.69 9.70 -0.10% 7.45 30.07%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.50 3.50 0.00 3.40 2.94%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.60 101.20 -0.59% 101.90 -1.28%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 6.18 5.90 4.75% 2.29 169.87%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 222 985.50 3 339 313.40 -3.48% 3 812 603.80 -15.46%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 409 850.00 358 883.00 14.20% 325 857.00 25.78%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 403 741.00 370 461.00 8.98% 327 563.00 23.26%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 6 109.00 -11 578.00 - 152.76% -1 706.00 - 458.09%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 40 086.00 37 969.00 5.58% 38 390.00 4.42%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 025.20 3 987.00 0.96% 3 975.30 1.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) - 311 522.00 - 329 216.00 -5.37% - 329 216.00 -5.37%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 529 868.00 2 366 566.00 6.90% 2 366 566.00 6.90%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 841 390.00 2 695 782.00 5.40% 2 695 782.00 5.40%
UK1 Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2020=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2020 - v % 113.29 111.62 1.50% 105.83 7.05%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2020 - v % 113.52 111.91 1.44% 105.79 7.31%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2020 - v % 112.78 112.86 -0.07% 104.35 8.08%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2020 - v % 113.09 113.22 -0.11% 104.36 8.37%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 121 481.00 119 687.00 1.50% 104 403.00 16.36%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 107 425.00 97 051.00 10.69% 94 955.00 13.13%
UK3 Daňové příjmy - DPH 314 162.00 286 708.00 9.58% 270 537.00 16.13%
UK4 Daňové příjmy - SD 139 939.00 127 516.00 9.74% 135 670.00 3.15%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 575 611.00 522 398.00 10.19% 538 844.00 6.82%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 54.00 50.00 8.00% -67.00 - 180.60%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 933.00 1 759.00 9.89% 2 320.00 -16.68%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 12 792.00 10 467.00 22.21% 10 313.00 24.04%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 3 750.00 3 600.00 4.17% 2 401.00 56.18%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 500.00 500.00 0.00 435.00 14.94%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 17 700.00 16 100.00 9.94% 16 945.00 4.46%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 98 193.00 85 620.00 14.68% 122 957.00 -20.14%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 75 399.00 68 637.00 9.85% 63 466.00 18.80%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 124 866.00 111 955.00 11.53% 126 115.00 -0.99%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 77 442.00 65 018.00 19.11% 119 483.00 -35.19%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 172 407.00 156 686.00 10.03% 178 070.00 -3.18%
UK18 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj. 120 357.00 111 304.00 8.13% 115 924.00 3.82%
UK19 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům 52 050.00 45 383.00 14.69% 62 083.00 -16.16%
UK20 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 225 632.00 200 155.00 12.73% 234 649.00 -3.84%
UK21 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 78 473.00 73 276.00 7.09% 83 459.00 -5.97%
UK22 Běžné výdaje - sociální dávky celkem 702 135.00 635 378.00 10.51% 634 651.00 10.63%
UK23 Běžné výdaje - důchody 537 332.00 485 605.00 10.65% 487 008.00 10.33%
UK24 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 9 055.00 8 264.00 9.57% 9 245.00 -2.06%
UK25 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 104 203.00 94 498.00 10.27% 93 886.00 10.99%
UK26 Běžné výdaje - státní sociální podpora 51 545.00 47 011.00 9.64% 44 512.00 15.80%
UK27 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 50 528.00 45 917.00 10.04% 49 003.00 3.11%
UK28 Běžné výdaje - státní dluh 46 359.00 40 455.00 14.59% 38 611.00 20.07%
UK29 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 22 797.00 19 139.00 19.11% 27 192.00 -16.16%
UK30 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 13 674.00 12 314.00 11.04% 13 493.00 1.34%
UK31 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 18 803.00 15 815.00 18.89% 22 545.00 -16.60%
UK32 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 10 526.00 8 626.00 22.03% 12 364.00 -14.87%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 487.67 444.38 9.74% 419.80 16.17%
UK2 spotřební daně 146.49 133.45 9.77% 142.37 2.89%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 188.58 186.12 1.32% 162.06 16.36%
UK5 DzP fyzické osoby 169.78 153.23 10.80% 150.20 13.04%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 28.00 25.38 10.32% 21.99 27.33%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 10.31 9.90 4.14% 6.32 63.13%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 131.47 117.95 11.46% 121.89 7.86%
UK9 silniční daň 1.67 1.74 -4.02% 4.61 -63.77%
UK10 daň nemovitostí 12.00 9.44 27.12% 11.42 5.08%
UK11 majetkové daně 0.04 0.04 0.00 -0.08 - 150.00%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 17.57 16.08 9.27% 19.13 -8.15%
UK13 ostatní daně a poplatky 23.04 22.47 2.54% 16.19 42.31%
UK14 Daňové příjmy celkem 1 046.84 966.95 8.26% 925.69 13.09%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Obecná míra nezaměstnanosti 15-64 letých (%) 2.30 2.20 4.55% 2.50 -8.00%

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 7.00 7.00 0.00 2.75 154.55%
UK2 Diskontní sazba (%) 6.00 6.00 0.00 1.75 242.86%
UK3 Lombardní sazba (%) 8.00 8.00 0.00 3.75 113.33%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 7.00 7.00 0.00 2.51 178.88%
UK2 Diskontní sazba (%) 6.00 6.00 0.00 1.51 297.35%
UK3 Lombardní sazba (%) 8.00 8.00 0.00 3.51 127.92%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 7.00 7.00 0.00 2.75 154.55%
UK2 7 dní (%) 7.02 7.03 -0.14% 2.79 151.61%
UK3 14 dní (%) 7.05 7.06 -0.14% 2.80 151.79%
UK4 1 měsíc (%) 7.10 7.13 -0.42% 2.89 145.67%
UK5 2 měsíce (%) 7.20 7.25 -0.69% 3.07 134.53%
UK6 3 měsíce (%) 7.25 7.31 -0.82% 3.19 127.27%
UK7 6 měsíců (%) 7.26 7.39 -1.76% 3.47 109.22%
UK8 9 měsíců 7.28 7.47 -2.54% 3.62 101.10%
UK9 1 rok (%) 7.28 7.52 -3.19% 3.72 95.70%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 7.00 7.00 0.00 2.51 178.88%
UK2 7 dní (%) 7.03 7.03 0.00 2.57 173.54%
UK3 14 dní (%) 7.05 7.07 -0.28% 2.59 172.20%
UK4 1 měsíc (%) 7.11 7.13 -0.28% 2.68 165.30%
UK5 2 měsíce (%) 7.21 7.21 0.00 2.83 154.77%
UK6 3 měsíce (%) 7.27 7.28 -0.14% 2.97 144.78%
UK7 6 měsíců (%) 7.32 7.36 -0.54% 3.25 125.23%
UK8 9 měsíců (%) 7.37 7.43 -0.81% 3.40 116.76%
UK9 1 rok (%) 7.39 7.45 -0.81% 3.50 111.14%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2020=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2020 - v % 107.97 106.98 0.93% 103.97 3.85%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2020 - v % 108.17 107.23 0.88% 103.94 4.07%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 6.00 6.00 0.00 1.75 242.86%
UK2 Lombardní sazba 8.00 8.00 0.00 3.75 113.33%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 7.00 7.00 0.00 2.75 154.55%
UK4 PRIBOR - 7 dní 7.02 7.03 -0.14% 2.79 151.61%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 15.78 15.77 0.06% 16.06 -1.74%
UK2 BGN 12.45 12.52 -0.55% 13.05 -4.61%
UK3 BRL 4.42 4.65 -4.97% 4.00 10.31%
UK4 CAD 17.35 18.07 -3.97% 17.59 -1.35%
UK5 CNY 3.31 3.38 -2.13% 3.53 -6.07%
UK6 DKK 3.27 3.29 -0.49% 3.43 -4.63%
UK7 EUR 24.34 24.48 -0.59% 25.52 -4.64%
UK8 GBP 28.15 28.43 -1.01% 29.97 -6.09%
UK9 HKD 3.00 3.15 -4.55% 2.88 4.23%
UK10 HRK 3.22 3.25 -0.83% 3.39 -4.90%
UK11 HUF 5.96 5.98 -0.27% 6.98 -14.60%
UK12 CHF 24.68 24.67 0.06% 24.48 0.86%
UK13 IDR 1.49 1.58 -5.87% 1.57 -5.04%
UK14 ILS 6.81 7.01 -2.82% 7.11 -4.18%
UK15 INR 28.80 29.82 -3.40% 29.91 -3.70%
UK16 ISK 16.55 17.09 -3.16% 17.36 -4.71%
UK17 JPY 16.89 16.61 1.69% 19.91 -15.14%
UK18 KRW 1.78 1.73 3.01% 1.89 -5.77%
UK19 MXN 1.22 1.24 -2.09% 1.04 16.70%
UK20 MYR 5.27 5.22 0.86% 5.35 -1.44%
UK21 NOK 2.37 2.38 -0.29% 2.48 -4.55%
UK22 NZD 14.63 14.32 2.20% 15.34 -4.58%
UK23 PHP 41.42 42.36 -2.21% 44.57 -7.06%
UK24 PLN 5.22 5.20 0.37% 5.47 -4.64%
UK25 RON 4.94 4.98 -0.78% 5.16 -4.13%
UK26 RUB 23.23 28.09 -17.32% 28.89 -19.60%
UK27 SEK 2.23 2.25 -0.89% 2.48 -10.31%
UK28 SGD 17.15 17.44 -1.69% 16.45 4.26%
UK29 THB 66.43 64.87 2.41% 66.73 -0.45%
UK30 TRY 1.26 1.33 -5.20% 1.71 -26.43%
UK31 USD 23.43 24.70 -5.11% 22.46 4.31%
UK32 XDR 30.80 31.75 -2.99% 31.41 -1.94%
UK33 ZAR 1.38 1.35 2.67% 1.40 -1.21%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 15.77 15.86 -0.55% 16.26 -3.03%
UK2 BGN 12.46 12.54 -0.67% 12.99 -4.07%
UK3 BRL 4.54 4.76 -4.52% 4.00 13.55%
UK4 CAD 17.79 18.21 -2.32% 17.71 0.46%
UK5 CNY 3.33 3.48 -4.09% 3.48 -4.25%
UK6 DKK 3.28 3.30 -0.67% 3.42 -4.07%
UK7 EUR 24.37 24.53 -0.67% 25.40 -4.07%
UK8 GBP 28.05 28.17 -0.40% 29.95 -6.32%
UK9 HKD 3.05 3.18 -4.05% 2.86 6.93%
UK10 HRK 3.23 3.26 -0.83% 3.38 -4.35%
UK11 HUF 6.00 5.86 2.35% 6.97 -13.92%
UK12 CHF 24.76 25.07 -1.26% 24.14 2.55%
UK13 IDR 1.53 1.62 -5.74% 1.56 -2.05%
UK14 INR 29.27 30.34 -3.55% 29.87 -2.02%
UK15 ILS 6.87 7.05 -2.53% 7.13 -3.62%
UK16 ISK 16.59 17.35 -4.37% 17.03 -2.60%
UK17 JPY 16.79 16.97 -1.04% 19.52 -13.98%
UK18 KRW 1.76 1.75 0.69% 1.88 -6.28%
UK19 MXN 1.23 1.25 -1.60% 1.07 15.29%
UK20 MYR 5.18 5.33 -2.67% 5.32 -2.65%
UK21 NOK 2.36 2.36 0.00 2.55 -7.42%
UK22 NZD 14.49 14.18 2.20% 15.62 -7.23%
UK23 PHP 41.57 42.49 -2.16% 44.18 -5.91%
UK24 PLN 5.19 5.10 1.70% 5.47 -5.07%
UK25 RON 4.96 4.98 -0.40% 5.13 -3.37%
UK26 RUB 22.88 27.69 -17.38% 29.54 -22.56%
UK27 SEK 2.24 2.24 0.04% 2.53 -11.35%
UK28 SGD 17.23 17.52 -1.65% 16.39 5.12%
UK29 THB 65.71 65.85 -0.22% 67.20 -2.23%
UK30 TRY 1.28 1.34 -4.39% 2.09 -38.58%
UK31 USD 23.91 24.99 -4.30% 22.25 7.48%
UK32 XDR 31.06 31.99 -2.92% 31.23 -0.56%
UK33 ZAR 1.37 1.38 -0.73% 1.43 -4.60%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 24.34 24.48 -0.59% 25.52 -4.64%
UK2 ATS 1.77 1.78 -0.56% 1.85 -4.64%
UK3 BEF 60.34 60.70 -0.59% 63.27 -4.64%
UK4 CYP 41.59 41.84 -0.59% 43.61 -4.64%
UK5 DEM 12.45 12.52 -0.59% 13.05 -4.64%
UK6 EEK 1.56 1.56 -0.57% 1.63 -4.60%
UK7 ESP 14.63 14.72 -0.59% 15.34 -4.64%
UK8 FIM 4.09 4.12 -0.58% 4.29 -4.64%
UK9 FRF 3.71 3.73 -0.59% 3.89 -4.63%
UK10 GRD 7.14 7.19 -0.60% 7.49 -4.65%
UK11 IEP 30.91 31.09 -0.59% 32.41 -4.64%
UK12 ITL 12.57 12.64 -0.59% 13.18 -4.64%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.26% 7.94 1.10%
UK14 LUF 60.34 60.70 -0.59% 63.27 -4.64%
UK15 LVL 34.63 34.84 -0.59% 36.32 -4.64%
UK16 MTL 56.70 57.03 -0.59% 59.46 -4.64%
UK17 NLG 11.04 11.11 -0.59% 11.58 -4.64%
UK18 PTE 12.14 12.21 -0.59% 12.73 -4.64%
UK19 SIT 10.16 10.22 -0.59% 10.65 -4.64%
UK20 SKK 80.79 81.28 -0.59% 84.73 -4.64%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 24.37 24.53 -0.67% 25.40 -4.07%
UK2 ATS 1.77 1.78 -0.67% 1.85 -4.06%
UK3 BEF 60.40 60.81 -0.67% 62.97 -4.07%
UK4 CYP 41.63 41.91 -0.67% 43.40 -4.07%
UK5 DEM 12.46 12.54 -0.67% 12.99 -4.07%
UK6 EEK 1.56 1.57 -0.70% 1.62 -4.07%
UK7 ESP 14.64 14.74 -0.67% 15.27 -4.07%
UK8 FIM 4.10 4.13 -0.68% 4.27 -4.07%
UK9 FRF 3.71 3.74 -0.67% 3.87 -4.05%
UK10 GRD 7.15 7.20 -0.67% 7.45 -4.06%
UK11 IEP 30.94 31.15 -0.67% 32.25 -4.07%
UK12 ITL 12.58 12.67 -0.67% 13.12 -4.07%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.41%
UK14 LUF 60.40 60.81 -0.67% 62.97 -4.07%
UK15 LVL 34.67 34.91 -0.67% 36.14 -4.07%
UK16 MTL 56.76 57.14 -0.67% 59.17 -4.07%
UK17 NLG 11.06 11.13 -0.67% 11.53 -4.07%
UK18 PTE 12.15 12.24 -0.67% 12.67 -4.07%
UK19 SIT 10.17 10.24 -0.67% 10.60 -4.07%
UK20 SKK 80.88 81.43 -0.67% 84.31 -4.07%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.