Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 4.90 4.10 19.51% 3.20 53.12%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.60 2.40 8.33% 1.90 36.84%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.75 0.75 0.00 0.25 200.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.50 3.60 -2.78% 3.80 -7.89%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.70 101.20 -0.49% 100.20 0.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.60 1.24 29.03% 0.05 3 100.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) 208 742.00 185 014.00 12.82% 203 953.00 2.35%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.11 0.94 18.09% 0.34 226.47%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 752 160.90 3 692 057.60 1.63% 3 657 339.20 2.59%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 474.00 301 887.00 -8.09% 256 525.00 8.17%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 293 023.00 297 725.00 -1.58% 238 472.00 22.88%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) -15 549.00 4 162.00 - 473.59% 18 053.00 - 186.13%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.09 1.49 40.27% 1.50 39.33%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.27 2.20 3.18% 2.17 4.61%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 7.67 7.53 1.86% 8.12 -5.54%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 38 275.00 35 329.00 8.34% 34 382.00 11.32%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 984.40 3 958.30 0.66% 3 955.60 0.73%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) - 318 015.00 17 859.00 -1 880.70% 17 859.00 -1 880.70%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 371 104.00 2 395 495.00 -1.02% 2 395 495.00 -1.02%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 689 119.00 2 377 636.00 13.10% 2 377 636.00 13.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Rozvaha penzijních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva - celkem 573 034.03 566 449.03 1.16% 527 720.39 8.59%
UK2 Oběživo, vklady a poskytnuté úvěry - celkem 84 711.31 93 442.65 -9.34% 82 485.40 2.70%
UK3 z toho: Převoditelné vklady - celkem 5 608.35 6 327.61 -11.37% 6 385.90 -12.18%
UK4 Převoditelné vklady - rezidenti 5 608.35 6 327.61 -11.37% 6 385.90 -12.18%
UK5 Převoditelné vklady - nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 Dluhopisy - celkem 459 692.11 446 178.40 3.03% 424 639.55 8.25%
UK7 Dluhopisy - rezidenti 409 811.11 393 653.02 4.10% 372 209.59 10.10%
UK8 Dluhopisy - rezidenti - měnové finanční instituce 5 974.47 7 730.93 -22.72% 8 922.50 -33.04%
UK9 Dluhopisy - rezidenti - vládní instituce 396 871.79 378 454.37 4.87% 357 317.47 11.07%
UK10 Dluhopisy - rezidenti - ostatní finanční instituce 711.24 829.23 -14.23% 912.03 -22.02%
UK11 Dluhopisy - rezidenti - pojišťovací společnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dluhopisy - rezidenti - penzijní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Dluhopisy - rezidenti - nefinanční podniky 6 253.62 6 638.48 -5.80% 5 057.60 23.65%
UK14 Dluhopisy - rezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Dluhopisy - nerezidenti 49 881.00 52 525.38 -5.03% 52 429.96 -4.86%
UK16 Dluhopisy - nerezidenti - měnové finanční instituce 15 470.54 16 366.10 -5.47% 15 827.22 -2.25%
UK17 Dluhopisy - nerezidenti - vládní instituce 9 747.88 10 849.96 -10.16% 14 427.81 -32.44%
UK18 Dluhopisy - nerezidenti - ostatní finanční instituce 16 919.90 18 307.47 -7.58% 16 218.16 4.33%
UK19 Dluhopisy - nerezidenti - pojišťovací společnosti 1 171.77 1 190.86 -1.60% 1 187.86 -1.35%
UK20 Dluhopisy - nerezidenti - penzijní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 Dluhopisy - nerezidenti - nefinanční podniky 6 570.90 5 810.99 13.08% 4 768.91 37.79%
UK22 Dluhopisy - nerezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Akcie a ostatní účasti - celkem 9 355.10 8 160.44 14.64% 5 234.25 78.73%
UK24 z toho: Kótované akcie - celkem 9 240.42 8 087.26 14.26% 5 180.83 78.36%
UK25 Kótované akcie - rezidenti 1 033.95 907.03 13.99% 658.99 56.90%
UK26 Kótované akcie - nerezidenti 8 206.47 7 180.23 14.29% 4 521.84 81.48%
UK27 z toho: Nekótované akcie - celkem 114.68 73.18 56.72% 52.60 118.01%
UK28 Nekótované akcie - rezidenti 91.64 73.18 25.23% 51.96 76.37%
UK29 Nekótované akcie - nerezidenti 23.04 0.00 - 0.64 3 488.63%
UK30 z toho: Ostatní účasti - celkem 0.00 0.00 - 0.81 -
UK31 Ostatní účasti - rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 Ostatní účasti - nerezidenti 0.00 0.00 - 0.81 -
UK33 Akcie/podílové listy investičních fondů - celkem 15 298.77 14 322.51 6.82% 12 196.67 25.43%
UK34 z toho: Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 z toho: Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - celkem 15 298.77 14 322.51 6.82% 12 196.67 25.43%
UK38 Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - rezidenti 1 523.53 1 510.87 0.84% 1 198.77 27.09%
UK39 Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - nerezidenti 13 775.24 12 811.64 7.52% 10 997.90 25.25%
UK40 Finanční deriváty - celkem 1 401.89 1 176.52 19.16% 806.64 73.79%
UK41 Nefinanční aktiva a ostatní pohledávky/závazky - celkem 2 574.84 3 168.51 -18.74% 2 358.21 9.19%
UK42 Pasiva - celkem 573 034.03 566 449.03 1.16% 527 720.39 8.59%
UK43 Přijaté úvěry - celkem 14 366.34 16 206.49 -11.35% 5 471.82 162.55%
UK44 Přijaté úvěry - rezidenti 0.00 0.00 - 5 471.82 -
UK45 Přijaté úvěry - nerezidenti 14 366.34 16 206.49 -11.35% 0.00 -
UK46 Penzijní nároky - celkem 546 882.43 535 267.62 2.17% 505 365.06 8.22%
UK47 Penzijní nároky - rezidenti 543 378.54 531 938.24 2.15% 502 520.43 8.13%
UK48 Penzijní nároky - nerezidenti 3 503.89 3 329.37 5.24% 2 844.62 23.18%
UK49 Akcie a ostatní účasti - celkem 2 792.97 5 198.24 -46.27% 7 402.81 -62.27%
UK50 Finanční deriváty - celkem 694.57 1 232.14 -43.63% 3 425.12 -79.72%
UK51 Ostatní pohledávky/závazky - celkem 8 297.71 8 544.50 -2.89% 6 055.59 37.03%

Rozvaha penzijních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva - celkem 7 975.67 27 371.19 -70.86% 2 430.64 228.13%
UK2 Oběživo, vklady a poskytnuté úvěry - celkem -8 634.03 17 036.66 - 150.68% -29 991.30 -71.21%
UK3 z toho: Převoditelné vklady - celkem - 719.26 -4 523.87 -84.10% - 107.29 570.36%
UK4 Převoditelné vklady - rezidenti - 719.26 -4 523.87 -84.10% - 107.29 570.36%
UK5 Převoditelné vklady - nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 Dluhopisy - celkem 15 484.73 10 228.09 51.39% 31 724.79 -51.19%
UK7 Dluhopisy - rezidenti 16 936.12 13 041.45 29.86% 30 879.41 -45.15%
UK8 Dluhopisy - rezidenti - měnové finanční instituce -1 706.04 -35.52 4 703.43% - 196.17 769.66%
UK9 Dluhopisy - rezidenti - vládní instituce 19 115.94 11 606.35 64.70% 31 369.82 -39.06%
UK10 Dluhopisy - rezidenti - ostatní finanční instituce - 116.53 - 108.12 7.78% 32.38 - 459.91%
UK11 Dluhopisy - rezidenti - pojišťovací společnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dluhopisy - rezidenti - penzijní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Dluhopisy - rezidenti - nefinanční podniky - 357.25 1 578.73 - 122.63% - 326.62 9.38%
UK14 Dluhopisy - rezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Dluhopisy - nerezidenti -1 451.40 -2 813.36 -48.41% 845.39 - 271.68%
UK16 Dluhopisy - nerezidenti - měnové finanční instituce - 578.21 - 210.97 174.08% 393.69 - 246.87%
UK17 Dluhopisy - nerezidenti - vládní instituce - 760.37 -3 525.59 -78.43% - 135.63 460.60%
UK18 Dluhopisy - nerezidenti - ostatní finanční instituce -1 043.11 412.87 - 352.65% 834.73 - 224.96%
UK19 Dluhopisy - nerezidenti - pojišťovací společnosti 10.16 6.47 57.10% 12.31 -17.46%
UK20 Dluhopisy - nerezidenti - penzijní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 Dluhopisy - nerezidenti - nefinanční podniky 920.12 503.86 82.61% - 259.71 - 454.29%
UK22 Dluhopisy - nerezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Akcie a ostatní účasti - celkem 722.85 1 054.78 -31.47% 394.23 83.36%
UK24 z toho: Kótované akcie - celkem 680.47 1 055.59 -35.54% 392.91 73.19%
UK25 Kótované akcie - rezidenti 26.98 76.06 -64.53% 60.67 -55.53%
UK26 Kótované akcie - nerezidenti 653.49 979.54 -33.29% 332.24 96.69%
UK27 z toho: Nekótované akcie - celkem 42.38 0.00 - 0.64 6 502.02%
UK28 Nekótované akcie - rezidenti 22.40 0.00 - 0.00 -
UK29 Nekótované akcie - nerezidenti 19.98 0.00 - 0.64 3 012.93%
UK30 z toho: Ostatní účasti - celkem 0.00 -0.81 - 0.68 -
UK31 Ostatní účasti - rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 Ostatní účasti - nerezidenti 0.00 -0.81 - 0.68 -
UK33 Akcie/podílové listy investičních fondů - celkem 778.23 - 488.31 - 259.37% 475.97 63.50%
UK34 z toho: Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 z toho: Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - celkem 778.23 - 488.31 - 259.37% 475.97 63.50%
UK38 Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - rezidenti -18.66 -94.89 -80.34% 83.66 - 122.30%
UK39 Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - nerezidenti 796.88 - 393.43 - 302.55% 392.31 103.12%
UK40 Finanční deriváty - celkem 225.37 -1 148.72 - 119.62% 349.28 -35.48%
UK41 Nefinanční aktiva a ostatní pohledávky/závazky - celkem - 601.47 688.68 - 187.34% - 522.00 15.22%
UK42 Pasiva - celkem 7 975.67 27 371.19 -70.86% 2 430.64 228.13%
UK43 Přijaté úvěry - celkem -1 439.60 16 206.49 - 108.88% -5 244.45 -72.55%
UK44 Přijaté úvěry - rezidenti 0.00 0.00 - -1 733.86 -
UK45 Přijaté úvěry - nerezidenti -1 439.60 16 206.49 - 108.88% -3 510.59 -58.99%
UK46 Penzijní nároky - celkem 8 800.70 7 715.51 14.06% 8 901.20 -1.13%
UK47 Penzijní nároky - rezidenti 8 708.50 7 614.18 14.37% 8 810.23 -1.15%
UK48 Penzijní nároky - nerezidenti 92.20 101.32 -9.00% 90.97 1.36%
UK49 Akcie a ostatní účasti - celkem -2 405.26 -2 434.38 -1.20% 1 043.85 - 330.42%
UK50 Finanční deriváty - celkem - 537.57 - 219.66 144.73% -1 825.32 -70.55%
UK51 Ostatní pohledávky/závazky - celkem 3 557.45 6 103.21 -41.71% - 444.63 - 900.09%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.