Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 1.70 1.60 6.25% 2.10 -19.05%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 158 370.00 127 256.00 24.45% 165 147.00 -4.10%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.34 0.34 0.00 2.16 -84.26%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 3.30 2.90 13.79% 2.70 22.22%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.29 2.65 -13.58% 3.22 -28.88%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.30 2.39 -3.77% 2.71 -15.13%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 7.89 7.44 6.05% 8.37 -5.73%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.70 3.60 2.78% 2.60 42.31%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 99.90 100.40 -0.50% - -
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.08 0.13 -38.46% 1.52 -94.74%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 602 990.20 3 637 391.50 -0.95% 3 279 938.40 9.85%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 232 097.00 194 277.00 19.47% 330 805.00 -29.84%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 219 970.00 209 267.00 5.11% 295 537.00 -25.57%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 12 127.00 -14 990.00 - 180.90% 35 268.00 -65.61%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 34 077.00 36 161.00 -5.76% 32 467.00 4.96%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 034.20 4 109.30 -1.83% 4 069.20 -0.86%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 15 374.00 49 259.00 -68.79% 49 259.00 -68.79%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 381 229.00 2 245 120.00 6.06% 2 245 120.00 6.06%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 365 855.00 2 195 861.00 7.74% 2 195 861.00 7.74%
UK1 Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 1.00 -95.00%
UK3 Lombardní sazba 1.00 1.00 0.00 3.00 -66.67%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.09 0.19 -52.63% 0.89 -89.89%
UK2 PRIBOR 1M 0.30 0.30 0.00 2.10 -85.71%
UK3 PRIBOR 3M 0.34 0.34 0.00 2.16 -84.26%
UK4 PRIBOR 6M 0.36 0.36 0.00 2.22 -83.78%
UK5 PRIBOR 1R 0.43 0.43 0.00 2.28 -81.14%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 0.08 0.13 -38.46% 1.52 -94.74%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 0.52 0.57 -8.77% 1.43 -63.64%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 0.86 0.92 -6.52% 1.58 -45.57%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.36 -0.24 50.00% -0.34 5.88%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna -0.04 0.12 - 133.33% 0.14 - 128.57%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 0.35 0.48 -27.08% 0.58 -39.66%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 58 080.00 51 877.00 11.96% 70 599.00 -17.73%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 75 010.00 61 151.00 22.66% 89 970.00 -16.63%
UK3 Daňové příjmy - DPH 158 370.00 127 256.00 24.45% 165 147.00 -4.10%
UK4 Daňové příjmy - SD 83 740.00 71 002.00 17.94% 89 054.00 -5.97%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 310 750.00 270 282.00 14.97% 319 698.00 -2.80%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 4 080.00 4 013.00 1.67% 7 962.00 -48.76%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 980.00 1 122.00 -12.66% 1 212.00 -19.14%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 5 580.00 5 503.00 1.40% 5 498.00 1.49%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 500.00 357.00 40.06% 1 516.00 -67.02%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 300.00 270.00 11.11% 892.00 -66.37%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 8 000.00 9 498.00 -15.77% 11 308.00 -29.25%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 84 520.00 85 752.00 -1.44% 88 433.00 -4.42%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 41 000.00 35 791.00 14.55% 33 970.00 20.69%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 72 920.00 60 066.00 21.40% 69 895.00 4.33%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 56 740.00 52 882.00 7.30% 29 858.00 90.03%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 81 820.00 70 446.00 16.15% 71 064.00 15.14%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 140 310.00 134 893.00 4.02% 124 384.00 12.80%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 65 320.00 60 385.00 8.17% 54 791.00 19.22%
UK20 Běžné výdaje - důchody 296 310.00 253 310.00 16.98% 273 835.00 8.21%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 6 100.00 5 136.00 18.77% 4 829.00 26.32%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 65 100.00 55 122.00 18.10% 48 692.00 33.70%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 30 200.00 25 639.00 17.79% 22 177.00 36.18%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 31 020.00 28 683.00 8.15% 29 654.00 4.61%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 15 150.00 12 518.00 21.03% 19 186.00 -21.04%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 9 810.00 7 792.00 25.90% 7 377.00 32.98%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 9 390.00 7 031.00 33.55% 7 324.00 28.21%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 14 840.00 11 002.00 34.88% 14 089.00 5.33%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 8 170.00 6 975.00 17.13% 9 674.00 -15.55%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 234.21 187.98 24.59% 244.02 -4.02%
UK2 spotřební daně 87.89 74.54 17.91% 93.72 -6.22%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 74.47 74.39 0.11% 104.88 -29.00%
UK5 DzP fyzické osoby 114.33 93.38 22.44% 135.27 -15.48%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 11.43 9.31 22.77% 11.45 -0.17%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání -2.01 -1.96 2.55% 3.32 - 160.54%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 104.91 86.03 21.95% 120.50 -12.94%
UK9 silniční daň 3.42 2.64 29.55% 4.13 -17.19%
UK10 daň nemovitostí 8.06 7.90 2.03% 7.70 4.68%
UK11 majetkové daně 4.07 4.01 1.50% 7.96 -48.87%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 10.25 9.11 12.51% 10.28 -0.29%
UK13 ostatní daně a poplatky 6.56 6.20 5.81% 6.44 1.86%
UK14 Daňové příjmy celkem 543.26 460.15 18.06% 614.40 -11.58%

Index spotřebitelských cen (CPI)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 předchozí měsíc = 100 100.60 100.40 0.20% - -
UK2 stejné období předchozího roku = 100 103.30 102.90 0.39% - -
UK3 průměr roku 2005 = 100 112.10 111.40 0.63% - -
UK4 Míra inflace (roční klouzavý průměr) 103.10 103.10 0.00 - -

Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 předchozí měsíc = 100 99.90 100.40 -0.50% - -
UK2 stejné období předchozího roku = 100 99.70 99.10 0.61% - -
UK3 průměr roku 2005 = 100 103.00 103.10 -0.10% - -

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 1.00 -95.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 1.00 1.00 0.00 3.00 -66.67%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 1.00 -95.00%
UK3 Lombardní sazba (%) 1.00 1.00 0.00 3.00 -66.67%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK2 7 dní (%) 0.28 0.27 3.70% 2.03 -86.21%
UK3 14 dní (%) 0.29 0.29 0.00 2.06 -85.92%
UK4 1 měsíc (%) 0.30 0.30 0.00 2.10 -85.71%
UK5 2 měsíce (%) 0.32 0.32 0.00 2.14 -85.05%
UK6 3 měsíce (%) 0.34 0.34 0.00 2.16 -84.26%
UK7 6 měsíců (%) 0.36 0.36 0.00 2.21 -83.71%
UK8 9 měsíců 0.41 0.40 2.50% 2.22 -81.53%
UK9 1 rok (%) 0.43 0.43 0.00 2.27 -81.06%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK2 7 dní (%) 0.27 0.27 0.00 2.03 -86.70%
UK3 14 dní (%) 0.29 0.29 0.00 2.06 -85.92%
UK4 1 měsíc (%) 0.30 0.30 0.00 2.10 -85.71%
UK5 2 měsíce (%) 0.32 0.32 0.00 2.14 -85.05%
UK6 3 měsíce (%) 0.34 0.34 0.00 2.16 -84.26%
UK7 6 měsíců (%) 0.36 0.36 0.00 2.22 -83.78%
UK8 9 měsíců (%) 0.41 0.40 2.50% 2.24 -81.70%
UK9 1 rok (%) 0.43 0.43 0.00 2.28 -81.14%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 106.93 105.89 0.98% 109.40 -2.26%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 106.92 105.91 0.95% 109.54 -2.39%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 1.00 -95.00%
UK2 Lombardní sazba 1.00 1.00 0.00 3.00 -66.67%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
UK4 PRIBOR - 7 dní 0.28 0.27 3.70% 2.03 -86.21%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 15.87 16.36 -2.98% 15.86 0.06%
UK2 BGN 13.38 13.67 -2.11% 13.12 2.01%
UK3 BRL 4.28 4.38 -2.35% 6.09 -29.75%
UK4 CAD 16.46 17.45 -5.66% 17.50 -5.95%
UK5 CNY 3.17 3.38 -6.22% 3.34 -5.26%
UK6 DKK 3.52 3.59 -2.01% 3.44 2.33%
UK7 EUR 26.18 26.74 -2.11% 25.66 2.01%
UK8 GBP 29.06 29.31 -0.84% 28.01 3.74%
UK9 HKD 2.85 3.08 -7.50% 2.94 -3.06%
UK10 HRK 3.50 3.53 -0.93% 3.48 0.69%
UK11 HUF 7.59 7.50 1.20% 7.86 -3.46%
UK12 CHF 24.31 25.11 -3.20% 23.25 4.53%
UK13 IDR 1.51 1.68 -9.67% 1.64 -7.86%
UK14 ILS 6.49 6.89 -5.73% 6.59 -1.43%
UK15 INR 29.53 31.60 -6.54% 33.46 -11.74%
UK16 ISK 16.36 17.21 -4.93% 19.05 -14.13%
UK17 JPY 21.05 22.16 -5.00% 21.20 -0.67%
UK18 KRW 1.86 1.99 -6.54% 1.95 -4.62%
UK19 MXN 1.00 1.03 -3.39% 1.21 -17.69%
UK20 MYR 5.21 5.57 -6.48% 5.58 -6.56%
UK21 NOK 2.44 2.45 -0.45% 2.62 -7.05%
UK22 NZD 14.73 15.30 -3.72% 15.20 -3.11%
UK23 PHP 45.03 47.89 -5.97% 45.28 -0.54%
UK24 PLN 5.94 6.00 -0.93% 5.98 -0.60%
UK25 RON 5.42 5.52 -1.92% 5.42 -0.06%
UK26 RUB 29.85 33.59 -11.13% 36.24 -17.64%
UK27 SEK 2.54 2.55 -0.12% 2.41 5.78%
UK28 SGD 16.11 17.09 -5.72% 16.81 -4.19%
UK29 THB 70.84 77.24 -8.29% 74.88 -5.40%
UK30 TRY 3.17 3.48 -9.04% 4.16 -23.90%
UK31 USD 22.09 23.88 -7.49% 23.01 -4.01%
UK32 XDR 31.08 32.95 -5.66% 31.66 -1.81%
UK33 ZAR 1.30 1.38 -5.31% 1.62 -19.53%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.25 16.35 -0.56% 15.91 2.17%
UK2 BGN 13.55 13.64 -0.66% 13.06 3.73%
UK3 BRL 4.37 4.57 -4.37% 6.03 -27.47%
UK4 CAD 17.12 17.49 -2.14% 17.39 -1.59%
UK5 CNY 3.30 3.35 -1.43% 3.31 -0.42%
UK6 DKK 3.56 3.58 -0.56% 3.42 4.00%
UK7 EUR 26.50 26.68 -0.66% 25.55 3.73%
UK8 GBP 29.30 29.69 -1.30% 28.41 3.14%
UK9 HKD 2.98 3.06 -2.52% 2.92 2.26%
UK10 HRK 3.52 3.53 -0.17% 3.46 1.79%
UK11 HUF 7.55 7.67 -1.63% 7.85 -3.87%
UK12 CHF 24.74 24.91 -0.67% 23.08 7.20%
UK13 IDR 1.59 1.68 -5.18% 1.62 -2.03%
UK14 INR 30.85 31.31 -1.47% 33.13 -6.89%
UK15 ILS 6.74 6.86 -1.79% 6.43 4.79%
UK16 ISK 16.72 17.48 -4.33% 18.29 -8.57%
UK17 JPY 21.66 22.03 -1.69% 21.05 2.88%
UK18 KRW 1.93 1.96 -1.78% 1.94 -0.36%
UK19 MXN 1.03 1.06 -3.20% 1.20 -13.88%
UK20 MYR 5.42 5.54 -2.22% 5.53 -1.86%
UK21 NOK 2.49 2.49 0.00 2.65 -5.97%
UK22 NZD 15.22 15.27 -0.29% 15.22 0.00
UK23 PHP 46.80 47.36 -1.19% 44.57 4.99%
UK24 PLN 5.96 6.00 -0.73% 6.00 -0.67%
UK25 RON 5.48 5.51 -0.63% 5.40 1.39%
UK26 RUB 32.33 34.20 -5.47% 36.05 -10.32%
UK27 SEK 2.56 2.54 0.67% 2.42 5.83%
UK28 SGD 16.66 17.01 -2.06% 16.74 -0.46%
UK29 THB 73.57 76.07 -3.29% 73.95 -0.52%
UK30 TRY 3.36 3.47 -3.22% 4.02 -16.41%
UK31 USD 23.12 23.71 -2.48% 22.78 1.47%
UK32 XDR 32.12 32.70 -1.76% 31.48 2.04%
UK33 ZAR 1.38 1.38 -0.29% 1.62 -15.02%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 26.18 26.74 -2.11% 25.66 2.01%
UK2 ATS 1.90 1.94 -2.11% 1.86 1.98%
UK3 BEF 64.89 66.29 -2.11% 63.61 2.01%
UK4 CYP 44.72 45.69 -2.11% 43.84 2.01%
UK5 DEM 13.38 13.67 -2.11% 13.12 2.00%
UK6 EEK 1.67 1.71 -2.11% 1.64 2.01%
UK7 ESP 15.73 16.07 -2.12% 15.42 2.00%
UK8 FIM 4.40 4.50 -2.11% 4.32 1.99%
UK9 FRF 3.99 4.08 -2.11% 3.91 1.99%
UK10 GRD 7.68 7.85 -2.10% 7.53 2.02%
UK11 IEP 33.23 33.95 -2.11% 32.58 2.01%
UK12 ITL 13.52 13.81 -2.11% 13.25 2.01%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.26% 7.94 1.10%
UK14 LUF 64.89 66.29 -2.11% 63.61 2.01%
UK15 LVL 37.24 38.05 -2.11% 36.51 2.01%
UK16 MTL 60.97 62.29 -2.11% 59.77 2.01%
UK17 NLG 11.88 12.13 -2.11% 11.64 2.01%
UK18 PTE 13.06 13.34 -2.11% 12.80 2.01%
UK19 SIT 10.92 11.16 -2.11% 10.71 2.01%
UK20 SKK 86.89 88.76 -2.11% 85.18 2.01%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 26.50 26.68 -0.66% 25.55 3.73%
UK2 ATS 1.93 1.94 -0.67% 1.86 3.72%
UK3 BEF 65.70 66.14 -0.65% 63.34 3.73%
UK4 CYP 45.29 45.59 -0.66% 43.66 3.73%
UK5 DEM 13.55 13.64 -0.65% 13.06 3.74%
UK6 EEK 1.69 1.71 -0.65% 1.63 3.74%
UK7 ESP 15.93 16.04 -0.65% 15.36 3.73%
UK8 FIM 4.46 4.49 -0.65% 4.30 3.75%
UK9 FRF 4.04 4.07 -0.64% 3.90 3.75%
UK10 GRD 7.78 7.83 -0.66% 7.50 3.72%
UK11 IEP 33.65 33.88 -0.66% 32.44 3.73%
UK12 ITL 13.69 13.78 -0.65% 13.20 3.74%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.41%
UK14 LUF 65.70 66.14 -0.65% 63.34 3.73%
UK15 LVL 37.71 37.96 -0.66% 36.36 3.73%
UK16 MTL 61.74 62.15 -0.66% 59.52 3.73%
UK17 NLG 12.03 12.11 -0.66% 11.60 3.73%
UK18 PTE 13.22 13.31 -0.66% 12.74 3.73%
UK19 SIT 11.06 11.13 -0.66% 10.66 3.72%
UK20 SKK 87.98 88.56 -0.65% 84.81 3.73%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies