Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.20 1.90 15.79% 2.40 -8.33%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.00 5.00%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.00 3.20 -6.25% 4.10 -26.83%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.70 0.60 16.67% -0.24 - 391.67%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 109 240.00 89 278.00 22.36% 102 967.00 6.09%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.90 0.90 0.00 0.30 200.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 195 507.90 3 119 026.30 2.45% 3 276 471.10 -2.47%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 291 562.00 311 159.00 -6.30% 275 612.00 5.79%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 265 373.00 282 103.00 -5.93% 253 932.00 4.51%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 26 189.00 29 056.00 -9.87% 21 680.00 20.80%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.56 2.35 8.94% 2.13 20.19%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.44 2.41 1.24% 2.09 16.75%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.57 8.47 1.18% 9.27 -7.55%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 618.00 8 182.00 -6.89% 6 525.00 16.75%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 907.00 8 800.00 -21.51% 5 810.00 18.88%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.00 100.20 0.80% 99.50 1.51%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.80 100.00 0.80% 98.20 2.65%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.20 100.30 0.90% 99.40 1.81%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.50 100.00 1.50% 102.30 -0.78%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 107.40 104.60 2.68% 104.30 2.97%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.30 99.50 1.81% 102.80 -1.46%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 101.70 101.70 0.00 98.70 3.04%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.90 101.90 0.00 101.00 0.89%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.20 99.20 1.01% 98.70 1.52%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 104.70 103.90 0.77% 97.50 7.38%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.60 99.40 1.21% 99.30 1.31%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 96.30 96.30 0.00 94.70 1.69%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 104.50 104.50 0.00 102.60 1.85%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.80 100.90 -0.10% 99.60 1.20%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 104.10 103.80 0.29% 98.60 5.58%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.80 101.00 -0.20% 100.10 0.70%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.00 99.70 0.30% 97.10 2.99%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.30 101.30 0.00 101.60 -0.30%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.10 97.60 1.54% 101.50 -2.36%
UK2 Rostlinná výroba 99.60 96.60 3.11% 101.00 -1.39%
UK3 Živočišná produkce 98.20 98.20 0.00 101.50 -3.25%
UK4 Ryby 97.80 103.80 -5.78% 104.60 -6.50%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 95.80 98.10 -2.34% 111.60 -14.16%
UK2 Rostlinná výroba 95.70 97.00 -1.34% 105.00 -8.86%
UK3 Živočišná produkce 96.00 99.20 -3.23% 118.70 -19.12%
UK4 Ryby 96.50 103.30 -6.58% 105.10 -8.18%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 97.90 98.80 -0.91% 102.20 -4.21%
UK2 Rostlinná výroba 94.80 95.20 -0.42% 99.10 -4.34%
UK3 Živočišná produkce 101.00 102.80 -1.75% 105.20 -3.99%
UK4 Ryby 102.10 104.40 -2.20% 105.80 -3.50%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 106.30 107.40 -1.02% 97.70 8.80%
UK2 Rostlinná výroba 102.50 103.20 -0.68% 95.30 7.55%
UK3 Živočišná produkce 111.20 113.20 -1.77% 100.90 10.21%
UK4 Ryby 100.20 100.90 -0.69% 101.80 -1.57%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 100.00 100.60 -0.60% - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.10 99.90 0.20% - -
UK3 H50 Vodní doprava 100.00 90.10 10.99% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 100.60 99.70 0.90% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 100.20 100.00 0.20% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.00 99.90 0.10% - -
UK9 J63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.10 100.10 0.00 - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.00 100.00 0.00 - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.00 100.00 0.00 - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 100.10 100.10 0.00 - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 100.00 99.50 0.50% - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 99.90 102.20 -2.25% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 100.40 105.00 -4.38% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.90 100.10 -0.20% - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 96.50 105.10 -8.18% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 100.00 0.00 - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.30 100.90 -0.59% - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.10 100.80 -0.69% - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.80 101.70 0.10% - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.60 100.80 -0.20% - -
UK3 H50 Vodní doprava 89.90 89.40 0.56% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 98.20 97.50 0.72% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 105.30 105.30 0.00 - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 103.30 103.10 0.19% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.50 99.30 0.20% - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 101.10 101.00 0.10% - -
UK9 J63 Informační služby 101.40 101.40 0.00 - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.10 100.10 0.00 - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 103.40 103.40 0.00 - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 102.90 102.90 0.00 - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.70 101.60 0.10% - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 100.30 100.30 0.00 - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 103.30 103.40 -0.10% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.30 101.80 0.49% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.60 100.60 0.00 - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.90 100.00 -0.10% - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 117.60 116.70 0.77% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 109.90 110.30 -0.36% - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 108.00 107.50 0.47% - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 101.30 101.10 0.20% - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 103.50 103.50 0.00 101.70 1.77%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.10 100.00 0.10% 99.50 0.60%
UK3 H50 Vodní doprava 89.10 89.10 0.00 99.10 -10.09%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 98.40 97.80 0.61% 100.20 -1.80%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 114.80 114.80 0.00 109.00 5.32%
UK6 J58 Vydavatelské služby 105.30 105.10 0.19% 101.90 3.34%
UK7 J61 Telekomunikační služby 98.80 98.80 0.00 99.30 -0.50%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 103.60 103.60 0.00 102.50 1.07%
UK9 J63 Informační služby 101.00 101.00 0.00 99.60 1.41%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 99.90 99.80 0.10% 99.80 0.10%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 104.60 104.60 0.00 101.20 3.36%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 103.00 103.00 0.00 100.10 2.90%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 103.30 103.20 0.10% 101.60 1.67%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 101.80 101.80 0.00 101.50 0.30%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 105.70 105.80 -0.09% 102.30 3.32%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 112.90 112.50 0.36% 110.40 2.26%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 102.20 102.20 0.00 101.60 0.59%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 96.40 96.50 -0.10% 96.50 -0.10%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 114.70 118.80 -3.45% 97.50 17.64%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 118.80 118.80 0.00 108.10 9.90%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 112.70 112.40 0.27% 104.40 7.95%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.90 100.80 0.10% 99.60 1.31%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.60 101.60 0.00 - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.80 100.80 0.00 - -
UK3 H50 Vodní doprava 98.00 98.90 -0.91% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 99.90 100.20 -0.30% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 103.40 103.20 0.19% - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 103.30 103.10 0.19% - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.10 99.00 0.10% - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 101.60 101.60 0.00 - -
UK9 J63 Informační služby 100.40 100.20 0.20% - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.00 100.00 0.00 - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 103.40 103.60 -0.19% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 101.40 101.20 0.20% - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.40 101.30 0.10% - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 101.00 101.00 0.00 - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 103.00 103.00 0.00 - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 103.00 103.00 0.00 - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 101.00 101.00 0.00 - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.00 99.00 0.00 - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 108.00 106.00 1.89% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 106.00 106.00 0.00 - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 105.00 0.00 - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.00 100.00 0.00 - -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 97.20 98.10 -0.92% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 98.00 99.20 -1.21% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 102.50 102.60 -0.10% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 99.40 103.00 -3.50% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 103.00 104.70 -1.62% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.60 99.30 -0.70% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 101.70 102.60 -0.88% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 94.10 94.80 -0.74% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 95.40 96.00 -0.62% - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.90 100.40 -0.50% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.90 99.80 0.10% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 99.50 100.40 -0.90% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 99.60 100.20 -0.60% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 99.00 100.00 -1.00% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.90 100.30 -0.40% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.20 101.10 -0.89% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.80 100.40 -0.60% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 100.00 100.50 -0.50% - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 96.10 95.70 0.42% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 95.20 95.00 0.21% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 99.00 102.00 -2.94% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 96.10 95.30 0.84% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 96.40 90.40 6.64% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 94.30 93.10 1.29% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.10 100.30 -0.20% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 95.10 95.00 0.11% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 95.30 94.60 0.74% - -

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 94.90 95.00 -0.11% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 95.20 95.30 -0.10% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 102.00 102.50 -0.49% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 99.90 100.30 -0.40% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 99.80 100.80 -0.99% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 91.90 92.00 -0.11% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 98.70 98.50 0.20% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 93.10 93.30 -0.21% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 94.80 94.80 0.00 - -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 100.00 100.40 -0.40% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 97.90 101.20 -3.26% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 99.70 100.60 -0.89% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 100.10 100.60 -0.50% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 101.70 100.10 1.60% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.70 100.60 -0.89% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.00 100.40 -0.40% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 100.10 100.40 -0.30% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 99.80 100.20 -0.40% - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 94.70 94.10 0.64% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 91.70 93.70 -2.13% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 103.50 104.60 -1.05% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 84.60 87.40 -3.20% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 104.20 99.70 4.51% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 96.30 96.10 0.21% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 97.50 97.60 -0.10% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 92.30 91.40 0.98% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 93.70 93.40 0.32% - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 94.10 94.10 0.00 - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 95.60 97.70 -2.15% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 108.50 108.80 -0.28% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 99.70 99.60 0.10% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 93.90 92.30 1.73% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 95.20 95.50 -0.31% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.10 100.10 0.00 - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 91.20 91.10 0.11% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 91.60 91.80 -0.22% - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů