Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.20 2.30 -4.35% 2.90 -24.14%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.20 -4.55%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.50 1.50 0.00 0.25 500.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.80 3.00 -6.67% 3.60 -22.22%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.44 1.34 7.46% 0.12 1 100.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 229 690.00 198 337.00 15.81% 219 314.00 4.73%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.76 1.54 14.29% 0.51 245.10%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 240 637.30 3 167 035.40 2.32% 3 185 636.90 1.73%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 301 809.00 289 041.00 4.42% 296 516.00 1.78%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 036.00 278 541.00 -0.54% 267 448.00 3.58%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 24 773.00 10 500.00 135.93% 29 068.00 -14.78%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.97 2.81 5.69% 1.97 50.76%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 851.00 30 267.00 5.23% 29 335.00 8.58%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 070.20 4 041.00 0.72% 3 994.30 1.90%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -2 994.30 -6 965.50 -57.01% -2 598.30 15.24%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 364 505.80 359 193.60 1.48% 356 002.40 2.39%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 367 500.20 366 159.10 0.37% 358 600.80 2.48%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 752.10 23 383.20 57.17% 36 701.60 0.14%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 345 700.40 333 391.00 3.69% 338 663.80 2.08%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 308 948.40 310 007.70 -0.34% 301 962.20 2.31%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -34 495.40 -25 935.00 33.01% -33 907.20 1.73%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 14 746.20 21 026.40 -29.87% 14 150.20 4.21%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 49 241.60 46 961.50 4.86% 48 057.40 2.46%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -5 251.00 -4 413.70 18.97% -5 392.70 -2.63%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 4 059.20 4 776.20 -15.01% 3 188.50 27.31%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 9 310.20 9 189.90 1.31% 8 581.20 8.50%
UK13 2-Kapitálový účet-NET -4 384.40 0.00 - 1 460.00 - 400.30%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 3 475.60 0.00 - 3 389.10 2.55%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 7 860.00 0.00 - 1 929.10 307.44%
UK16 3-Finanční účet-NET -24 551.30 -8 214.00 198.90% 3 438.90 - 813.93%
UK17 3-Finanční účet-A -3 122.10 13 121.70 - 123.79% 23 364.80 - 113.36%
UK18 3-Finanční účet-P 21 429.10 21 335.60 0.44% 19 925.90 7.54%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -17 259.50 -16 195.80 6.57% -11 238.10 53.58%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A -1 375.20 9 250.90 - 114.87% 11 273.60 - 112.20%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 15 884.20 25 446.80 -37.58% 22 511.70 -29.44%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET - 138 744.10 27 958.40 - 596.25% -20 476.30 577.58%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 2 530.30 309.50 717.54% 2 985.70 -15.25%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 141 274.40 -27 648.90 - 610.96% 23 462.00 502.14%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET 697.80 - 892.20 - 178.21% 410.70 69.91%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A -2 491.60 -2 097.20 18.81% -3 171.90 -21.45%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P -3 189.30 -1 204.90 164.69% -3 582.60 -10.98%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 139 245.70 -28 609.50 - 586.71% 39 166.20 255.53%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 6 705.50 -3 866.80 - 273.41% 16 701.00 -59.85%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P - 132 540.20 24 742.70 - 635.67% -22 465.20 489.98%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET -8 491.20 9 525.20 - 189.14% -4 423.60 91.95%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A -8 491.20 9 525.20 - 189.14% -4 423.60 91.95%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -7 378.80 -6 965.50 5.93% -1 138.40 548.17%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET -24 551.30 -8 214.00 198.90% 3 438.90 - 813.93%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET -17 172.50 -1 248.50 1 275.45% 4 577.30 - 475.17%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3-Finanční účet-NET -24 551.30 -8 214.00 198.90% 3 438.90 - 813.93%
UK2 3-Finanční účet-A -3 122.10 13 121.70 - 123.79% 23 364.80 - 113.36%
UK3 3-Finanční účet-P 21 429.10 21 335.60 0.44% 19 925.90 7.54%
UK4 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -17 259.50 -16 195.80 6.57% -11 238.10 53.58%
UK5 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A -1 375.20 9 250.90 - 114.87% 11 273.60 - 112.20%
UK6 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 15 884.20 25 446.80 -37.58% 22 511.70 -29.44%
UK7 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-NET 2 559.20 1 211.50 111.24% -5 918.50 - 143.24%
UK8 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-A 10 788.50 356.40 2 927.08% -3 687.40 - 392.58%
UK9 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-P 8 229.00 - 855.00 -1 062.46% 2 231.00 268.85%
UK10 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-NET -8 789.00 -8 793.00 -0.05% -8 291.00 6.01%
UK11 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-A 3 442.00 3 442.00 0.00 3 461.00 -0.55%
UK12 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-P 12 231.00 12 235.00 -0.03% 11 752.00 4.08%
UK13 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-NET -11 030.00 -8 614.00 28.05% 2 972.00 - 471.13%
UK14 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-A -15 606.00 5 453.00 - 386.19% 11 500.00 - 235.70%
UK15 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-P -4 576.00 14 067.00 - 132.53% 8 529.00 - 153.65%
UK16 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET - 138 744.00 27 958.00 - 596.26% -20 476.00 577.59%
UK17 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 2 530.00 310.00 716.13% 2 986.00 -15.27%
UK18 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 141 274.00 -27 649.00 - 610.96% 23 462.00 502.14%
UK19 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-NET 3 353.00 401.00 736.16% 9 172.00 -63.44%
UK20 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-A 4 155.00 401.00 936.16% 9 612.00 -56.77%
UK21 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-P 802.00 0.00 - 439.00 82.69%
UK22 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-NET - 142 097.00 27 557.00 - 615.65% -29 649.00 379.26%
UK23 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-A -1 625.00 -91.00 1 685.71% -6 626.00 -75.48%
UK24 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-P 140 472.00 -27 649.00 - 608.05% 23 023.00 510.14%
UK25 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 142 423.00 -1 797.00 7 825.60% - 216 584.00 -34.24%
UK29 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A -1 297.00 354.00 - 466.38% -1 025.00 26.54%
UK30 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 141 126.00 2 151.00 6 460.95% 215 559.00 -34.53%
UK31 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-NET 2 989.00 29 800.00 -89.97% 191 098.00 -98.44%
UK32 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-A 586.00 0.00 - - 185.00 - 416.76%
UK33 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-P -2 403.00 -29 800.00 -91.94% - 191 283.00 -98.74%
UK34 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-NET -2 664.00 - 445.00 498.65% -4 163.00 -36.01%
UK35 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-A - 914.00 - 445.00 105.39% -5 416.00 -83.12%
UK36 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-P 1 750.00 0.00 - -1 253.00 - 239.66%
UK37 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET 698.00 - 892.00 - 178.25% 411.00 69.83%
UK38 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A -2 492.00 -2 097.00 18.84% -3 172.00 -21.44%
UK39 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P -3 189.00 -1 205.00 164.65% -3 583.00 -11.00%
UK40 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 139 246.00 -28 609.00 - 586.72% 39 166.00 255.53%
UK41 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 6 706.00 -3 867.00 - 273.42% 16 701.00 -59.85%
UK42 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P - 132 540.00 24 743.00 - 635.67% -22 465.00 489.98%
UK43 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET -8 491.00 9 525.00 - 189.14% -4 424.00 91.93%
UK44 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A -8 491.00 9 525.00 - 189.14% -4 424.00 91.93%
UK46 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET -24 551.00 -8 214.00 198.89% 3 439.00 - 813.90%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 786.50 637.70 23.33% 675.10 16.50%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 072.60 3 060.40 0.40% 2 931.40 4.82%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 184.50 3 149.20 1.12% 3 061.80 4.01%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 229.70 - 233.70 -1.71% - 260.90 -11.96%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -0.10 -10.20 -99.02% -11.40 -99.12%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -6.40 -2.60 146.15% -8.00 -20.00%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 124.30 157.60 -21.13% 149.80 -17.02%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 286.10 -2 422.70 -5.64% -2 256.30 1.32%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 175.60 -2 389.80 -8.96% -1 624.40 33.93%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 110.50 -32.80 236.89% - 632.00 -82.52%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 110.50 -32.80 236.89% - 632.00 -82.52%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 786.50 637.70 23.33% 675.10 16.50%
UK14 1. OBĚŽIVO 603.00 602.90 0.02% 572.40 5.35%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 183.60 34.80 427.59% 102.60 78.95%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 82.80 82.40 0.49% 78.50 5.48%
UK17 2.2. Volné rezervy 100.80 -47.60 - 311.76% 24.10 318.26%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 689.40 683.20 0.91% 664.50 3.75%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 293.70 3 257.90 1.10% 3 174.00 3.77%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 134.10 3 153.80 -0.62% 3 090.40 1.41%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -10.10 -47.80 -78.87% -16.00 -36.88%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -3.00 -1.70 76.47% -11.00 -72.73%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -6.00 -3.90 53.85% -7.60 -21.05%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 178.70 157.40 13.53% 118.20 51.18%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 604.30 -2 574.60 1.15% -2 509.50 3.78%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 579.30 -2 528.00 2.03% -2 254.80 14.39%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -25.00 -46.60 -46.35% - 254.80 -90.19%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -25.00 -46.60 -46.35% - 254.80 -90.19%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 689.40 683.20 0.91% 664.50 3.75%
UK14 1. OBĚŽIVO 604.10 600.30 0.63% 574.60 5.13%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 85.30 82.90 2.90% 89.90 -5.12%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 82.80 82.20 0.73% 78.50 5.48%
UK17 2.2. Volné rezervy 2.50 0.70 257.14% 11.40 -78.07%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -2 994.30 -6 965.50 -57.01% -2 598.30 15.24%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 364 505.80 359 193.60 1.48% 356 002.40 2.39%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 367 500.20 366 159.10 0.37% 358 600.80 2.48%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 752.10 23 383.20 57.17% 36 701.60 0.14%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 345 700.40 333 391.00 3.69% 338 663.80 2.08%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 308 948.40 310 007.70 -0.34% 301 962.20 2.31%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 23 324.20 9 550.90 144.21% 26 598.90 -12.31%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 292 116.00 278 556.50 4.87% 287 619.70 1.56%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 268 791.80 269 005.60 -0.08% 261 020.80 2.98%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 13 427.90 13 832.30 -2.92% 10 102.70 32.91%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 53 584.40 54 834.50 -2.28% 51 044.10 4.98%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 40 156.60 41 002.20 -2.06% 40 941.30 -1.92%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -34 495.40 -25 935.00 33.01% -33 907.20 1.73%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 14 746.20 21 026.40 -29.87% 14 150.20 4.21%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 49 241.60 46 961.50 4.86% 48 057.40 2.46%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 654.70 2 654.70 0.00 3 147.30 -15.65%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 5 733.30 5 733.30 0.00 5 315.00 7.87%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 3 078.70 3 078.70 0.00 2 167.70 42.03%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 775.40 -31 191.60 17.90% -36 715.30 0.16%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 8 820.90 12 108.50 -27.15% 8 658.80 1.87%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 596.30 43 300.20 5.30% 45 374.00 0.49%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -37 294.00 -31 868.60 17.02% -36 833.70 1.25%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 4 904.20 6 944.90 -29.38% 4 443.70 10.36%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 42 198.30 38 813.50 8.72% 41 277.40 2.23%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -1 123.60 -2 988.40 -62.40% -1 370.30 -18.00%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 973.40 1 015.70 -4.16% 888.90 9.51%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 2 097.10 4 004.10 -47.63% 2 259.30 -7.18%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 667.40 859.50 -22.35% 492.20 35.60%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 1 968.40 1 342.00 46.68% 2 329.60 -15.50%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 1 301.00 482.60 169.58% 1 837.40 -29.19%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET - 374.70 2 601.90 - 114.40% - 339.30 10.43%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 191.90 3 184.60 -93.97% 176.40 8.79%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 566.60 582.60 -2.75% 515.60 9.89%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR 975.00 2 806.00 -65.25% 997.00 -2.21%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -5 251.00 -4 413.70 18.97% -5 392.70 -2.63%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 4 059.20 4 776.20 -15.01% 3 188.50 27.31%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 9 310.20 9 189.90 1.31% 8 581.20 8.50%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -4 384.40 0.00 - 1 460.00 - 400.30%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 3 475.60 0.00 - 3 389.10 2.55%
UK42 2-Kapitálový účet-DB 7 860.00 0.00 - 1 929.10 307.44%
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -7 378.80 -6 965.50 5.93% -1 138.40 548.17%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies