Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 2.20 -9.09% 2.60 -23.08%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.50 16.67% 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.80 2.80 0.00 3.50 -20.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.49 1.44 3.47% 0.31 380.65%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 255 830.00 229 687.00 11.38% 241 597.00 5.89%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.99 1.76 13.07% 0.71 180.28%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 229 838.60 3 223 239.00 0.20% 3 133 717.70 3.07%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 344 414.00 301 599.00 14.20% 316 054.00 8.97%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 324 823.00 277 548.00 17.03% 294 954.00 10.13%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 19 591.00 24 051.00 -18.54% 21 100.00 -7.15%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.09 2.97 4.04% 2.25 37.33%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 510 986.33 513 262.93 -0.44% 467 494.82 9.30%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 121 395.92 118 980.76 2.03% 105 994.28 14.53%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 104 970.62 103 427.93 1.49% 106 849.73 -1.76%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 109 392.21 113 058.67 -3.24% 103 546.73 5.65%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 115 014.12 116 675.63 -1.42% 94 104.70 22.22%
UK6 Stálá aktiva 46 978.74 47 516.52 -1.13% 46 342.21 1.37%
UK7 Ostatní aktiva 13 234.73 13 603.42 -2.71% 10 657.15 24.19%
UK8 Pasiva celkem 510 986.33 513 262.92 -0.44% 467 494.82 9.30%
UK9 Přijaté úvěry 26 088.66 26 151.44 -0.24% 24 923.40 4.68%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 459 980.90 465 108.79 -1.10% 416 727.21 10.38%
UK11 Ostatní pasiva 24 916.77 22 002.69 13.24% 25 844.21 -3.59%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 82 726.37 85 562.82 -3.31% 71 229.41 16.14%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 8 515.70 8 421.60 1.12% 7 277.33 17.02%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 467.72 376.82 24.12% 429.13 8.99%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 29 754.49 30 598.09 -2.76% 26 334.54 12.99%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 42 228.39 44 628.79 -5.38% 36 035.35 17.19%
UK6 Stálá aktiva 622.62 622.62 0.00 615.78 1.11%
UK7 Ostatní aktiva 1 137.45 914.90 24.33% 537.28 111.71%
UK8 Pasiva celkem 82 726.37 85 562.83 -3.31% 71 229.41 16.14%
UK9 Přijaté úvěry 682.21 592.87 15.07% 810.59 -15.84%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 77 716.93 81 791.52 -4.98% 66 465.19 16.93%
UK11 Ostatní pasiva 4 327.24 3 178.43 36.14% 3 953.63 9.45%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 133 723.92 133 884.22 -0.12% 144 882.66 -7.70%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 31 000.97 30 620.25 1.24% 33 306.12 -6.92%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 68 419.42 67 873.22 0.80% 74 612.23 -8.30%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 32 112.84 34 111.56 -5.86% 35 275.21 -8.96%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 244.32 381.81 225.90% 355.34 250.18%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 946.37 897.38 5.46% 1 333.75 -29.04%
UK8 Pasiva celkem 133 723.92 133 884.22 -0.12% 144 882.66 -7.70%
UK9 Přijaté úvěry 318.27 438.93 -27.49% 652.73 -51.24%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 131 193.38 132 386.99 -0.90% 140 782.06 -6.81%
UK11 Ostatní pasiva 2 212.27 1 058.30 109.04% 3 447.86 -35.84%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 126 634.15 127 443.98 -0.64% 112 430.45 12.63%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 25 284.83 25 501.86 -0.85% 23 334.43 8.36%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 32 156.21 30 944.69 3.92% 28 731.11 11.92%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 42 308.46 42 787.18 -1.12% 36 384.96 16.28%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 22 095.66 22 538.88 -1.97% 20 136.85 9.73%
UK6 Stálá aktiva 2 462.91 2 462.91 0.00 2 231.84 10.35%
UK7 Ostatní aktiva 2 326.08 3 208.47 -27.50% 1 611.26 44.36%
UK8 Pasiva celkem 126 634.14 127 443.97 -0.64% 112 430.45 12.63%
UK9 Přijaté úvěry 7 299.78 7 135.26 2.31% 7 711.39 -5.34%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 114 449.34 115 537.93 -0.94% 99 153.36 15.43%
UK11 Ostatní pasiva 4 885.01 4 770.78 2.39% 5 565.71 -12.23%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 108 765.02 107 401.90 1.27% 94 027.54 15.67%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 28 871.79 27 866.25 3.61% 23 611.35 22.28%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 716.83 896.76 -20.07% 622.47 15.16%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 093.42 1 088.14 0.49% 1 008.23 8.45%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 29 547.49 29 435.15 0.38% 22 238.96 32.86%
UK6 Stálá aktiva 41 397.18 41 376.52 0.05% 40 896.63 1.22%
UK7 Ostatní aktiva 7 138.32 6 739.07 5.92% 5 649.90 26.34%
UK8 Pasiva celkem 108 765.02 107 401.90 1.27% 94 027.54 15.67%
UK9 Přijaté úvěry 11 653.38 11 590.37 0.54% 10 960.70 6.32%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 87 192.90 86 164.82 1.19% 73 239.02 19.05%
UK11 Ostatní pasiva 9 918.74 9 646.71 2.82% 9 827.82 0.93%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 59 136.87 58 970.01 0.28% 44 924.75 31.64%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 27 722.63 26 570.80 4.33% 18 465.04 50.14%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 210.45 3 336.44 -3.78% 2 454.79 30.78%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 4 122.99 4 473.70 -7.84% 4 543.79 -9.26%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 19 898.27 19 690.98 1.05% 15 338.20 29.73%
UK6 Stálá aktiva 2 496.03 3 054.48 -18.28% 2 597.97 -3.92%
UK7 Ostatní aktiva 1 686.50 1 843.60 -8.52% 1 524.96 10.59%
UK8 Pasiva celkem 59 136.87 58 970.01 0.28% 44 924.75 31.64%
UK9 Přijaté úvěry 6 135.02 6 394.02 -4.05% 4 787.98 28.13%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 49 428.34 49 227.53 0.41% 37 087.59 33.27%
UK11 Ostatní pasiva 3 573.51 3 348.46 6.72% 3 049.19 17.20%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 556.07 1 342.67 15.89% 4 740.83 -67.18%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 2 302.98 219.28 950.23% - 129.69 -1 875.73%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 801.37 -1 515.65 - 152.87% 2 250.73 -64.39%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1 664.54 - 241.53 589.15% 2 544.20 - 165.42%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 545.91 1 409.68 -61.27% 554.80 -1.60%
UK6 Stálá aktiva - 503.36 89.46 - 662.69% 2.96 -17 105.44%
UK7 Ostatní aktiva 73.70 1 381.43 -94.66% - 482.19 - 115.28%
UK8 Pasiva celkem 1 556.07 1 342.67 15.89% 4 740.83 -67.18%
UK9 Přijaté úvěry -84.79 451.99 - 118.76% -1 714.84 -95.06%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 195.90 1 616.98 -26.04% 5 177.86 -76.90%
UK11 Ostatní pasiva 444.94 - 726.31 - 161.26% 1 277.80 -65.18%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 391.34 949.36 -58.78% 1 897.01 -79.37%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 91.63 53.61 70.93% 352.08 -73.97%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 89.27 27.99 218.93% 7.52 1 086.51%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 229.86 125.33 83.40% 1 175.66 -80.45%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 400.87 791.27 - 150.66% 566.18 - 170.80%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - -0.13 -
UK7 Ostatní aktiva 381.45 -48.85 - 880.82% - 204.31 - 286.70%
UK8 Pasiva celkem 391.34 949.36 -58.78% 1 897.01 -79.37%
UK9 Přijaté úvěry 89.34 287.45 -68.92% - 125.00 - 171.47%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 356.18 404.65 -11.98% 1 430.75 -75.11%
UK11 Ostatní pasiva -54.17 257.25 - 121.06% 591.26 - 109.16%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 326.98 -2 938.89 -88.87% 1 591.09 - 120.55%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 367.32 - 666.17 - 155.14% -12.03 -3 152.89%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -2.64 -1 584.25 -99.83% 1 438.17 - 100.18%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1 749.04 - 479.02 265.13% 228.92 - 864.04%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 880.10 -25.28 -3 581.28% -22.80 -3 960.10%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 177.26 - 184.16 - 196.25% -41.18 - 530.49%
UK8 Pasiva celkem - 326.98 -2 938.89 -88.87% 1 591.09 - 120.55%
UK9 Přijaté úvěry - 120.66 101.90 - 218.41% -95.20 26.74%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 791.34 -2 680.67 -70.48% 1 328.37 - 159.57%
UK11 Ostatní pasiva 585.02 - 360.12 - 262.45% 357.93 63.45%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 456.56 2 161.05 -78.87% 663.19 -31.16%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 224.07 1 493.12 - 115.01% - 778.40 -71.21%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 041.28 - 235.81 - 541.57% 696.53 49.50%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 198.86 109.12 82.24% 1 020.99 -80.52%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 200.39 171.91 16.57% -3.42 -5 954.10%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 759.90 622.72 - 222.03% - 272.51 178.86%
UK8 Pasiva celkem 456.56 2 161.05 -78.87% 663.19 -31.16%
UK9 Přijaté úvěry 163.85 28.35 477.90% - 989.53 - 116.56%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 789.05 2 187.92 -63.94% 1 663.17 -52.56%
UK11 Ostatní pasiva - 496.38 -55.23 798.82% -10.45 4 649.09%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 151.34 - 489.09 - 335.40% 742.64 55.03%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 952.38 -1 904.38 - 150.01% 743.23 28.14%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 182.19 203.14 - 189.69% 0.00 -
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -7.63 -16.84 -54.67% 35.04 - 121.79%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti -72.91 112.56 - 164.78% 29.56 - 346.67%
UK6 Stálá aktiva 54.60 75.06 -27.26% -1.24 -4 489.07%
UK7 Ostatní aktiva 407.10 1 041.38 -60.91% -63.94 - 736.66%
UK8 Pasiva celkem 1 151.34 - 489.09 - 335.40% 742.64 55.03%
UK9 Přijaté úvěry 52.12 71.42 -27.02% 48.11 8.33%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 877.32 709.49 23.66% 572.83 53.15%
UK11 Ostatní pasiva 221.90 -1 270.00 - 117.47% 121.70 82.34%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 116.17 1 660.24 - 107.00% - 153.11 -24.12%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 1 115.72 1 243.10 -10.25% - 434.57 - 356.74%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 144.35 73.29 - 296.96% 108.51 - 233.03%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 336.59 19.87 -1 793.86% 83.59 - 502.67%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti -60.79 359.23 - 116.92% -14.72 312.97%
UK6 Stálá aktiva - 557.96 14.39 -3 976.34% 4.33 -12 971.07%
UK7 Ostatní aktiva - 132.21 -49.65 166.28% 99.75 - 232.53%
UK8 Pasiva celkem - 116.17 1 660.24 - 107.00% - 153.11 -24.12%
UK9 Přijaté úvěry - 269.45 -37.13 625.70% - 553.22 -51.29%
UK10 Emitované akcie/podílové listy -35.31 995.59 - 103.55% 182.74 - 119.32%
UK11 Ostatní pasiva 188.58 701.78 -73.13% 217.37 -13.24%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 698.90 786.50 -11.14% 660.10 5.88%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 068.70 3 072.60 -0.13% 2 992.00 2.56%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 104.60 3 184.50 -2.51% 3 031.10 2.42%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 171.90 - 229.70 -25.16% - 205.20 -16.23%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU 0.00 -0.10 - -3.10 -
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -8.90 -6.40 39.06% -9.40 -5.32%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 145.00 124.30 16.65% 178.50 -18.77%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 369.90 -2 286.10 3.67% -2 331.90 1.63%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 324.70 -2 175.60 6.85% -2 181.00 6.59%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -45.20 - 110.50 -59.09% - 150.90 -70.05%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -45.20 - 110.50 -59.09% - 150.90 -70.05%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 698.90 786.50 -11.14% 660.10 5.88%
UK14 1. OBĚŽIVO 609.10 603.00 1.01% 581.20 4.80%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 89.70 183.60 -51.14% 78.90 13.69%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 82.10 82.80 -0.85% 78.40 4.72%
UK17 2.2. Volné rezervy 7.60 100.80 -92.46% 0.50 1 420.00%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 695.90 689.40 0.94% 675.20 3.07%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 265.30 3 293.70 -0.86% 3 186.00 2.49%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 140.30 3 134.10 0.20% 3 070.70 2.27%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -8.60 -10.10 -14.85% -8.70 -1.15%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU 0.00 -3.00 - -6.90 -
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -8.40 -6.00 40.00% -9.40 -10.64%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 142.00 178.70 -20.54% 140.20 1.28%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 569.40 -2 604.30 -1.34% -2 510.90 2.33%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 548.20 -2 579.30 -1.21% -2 312.10 10.21%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -21.20 -25.00 -15.20% - 198.70 -89.33%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -21.20 -25.00 -15.20% - 198.70 -89.33%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 695.90 689.40 0.94% 675.20 3.07%
UK14 1. OBĚŽIVO 607.70 604.10 0.60% 577.90 5.16%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 88.20 85.30 3.40% 97.20 -9.26%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 82.10 82.80 -0.85% 78.40 4.72%
UK17 2.2. Volné rezervy 6.10 2.50 144.00% 18.90 -67.72%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies