Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.40 2.60 -7.69% 2.00 20.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.00 5.00%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.50 0.50 0.00 0.05 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.80 3.50 8.57% 5.20 -26.92%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.19 0.31 -38.71% -0.81 - 123.46%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 265 960.00 241 597.00 10.08% 245 680.00 8.25%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.75 0.71 5.63% 0.29 158.62%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 151 494.40 3 133 717.70 0.57% 2 197 930.80 43.38%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 310 030.00 314 142.00 -1.31% 302 981.00 2.33%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 072.00 292 441.00 -1.84% 284 029.00 1.07%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 22 958.00 21 701.00 5.79% 18 952.00 21.14%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.24 2.25 -0.44% 1.89 18.52%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.19 2.17 0.92% 1.91 14.66%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.73 9.01 -3.11% 10.17 -14.16%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 108.50 110.50 -1.81% 107.50 0.93%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 101.90 105.90 -3.78% 98.60 3.35%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 104.90 107.00 -1.96% 109.20 -3.94%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 050.00 29 333.00 -0.96% 27 210.00 6.76%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 012.30 3 992.80 0.49% 3 935.50 1.95%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 316.00 8 498.00 -2.14% 6 975.00 19.23%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 983.00 6 982.00 0.01% 6 131.00 13.90%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 34 995.00 -28 961.00 - 220.83% -28 961.00 - 220.83%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 915 665.00 1 887 429.00 1.50% 1 887 429.00 1.50%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 670.00 1 916 390.00 -1.86% 1 916 390.00 -1.86%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Závazky, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 84 851.00 493 806.00 -82.82% 235 474.00 -63.97%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 216 016.00 168 425.00 28.26% 321 984.00 -32.91%
UK6 Oběživo (F.21) 4 362.00 6 443.00 -32.30% 7 706.00 -43.39%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 211 654.00 161 982.00 30.67% 314 278.00 -32.65%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 234 657.00 100 689.00 - 333.05% 116 268.00 - 301.82%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 446 311.00 61 293.00 628.16% 198 010.00 125.40%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) - 217 413.00 20 294.00 -1 171.32% -75 838.00 186.68%
UK11 Krátkodobé (F.31) - 150 776.00 79 064.00 - 290.70% -93 217.00 61.75%
UK12 Dlouhodobé (F.32) -66 637.00 -58 770.00 13.39% 17 379.00 - 483.43%
UK13 Půjčky (F.4) 69 783.00 144 061.00 -51.56% 33 163.00 110.42%
UK14 Krátkodobé (F.41) -19 951.00 77 406.00 - 125.77% 11 057.00 - 280.44%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 89 734.00 66 655.00 34.62% 22 106.00 305.93%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 7 270.00 96 821.00 -92.49% 2 299.00 216.22%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) -6 549.00 81 655.00 - 108.02% -17 610.00 -62.81%
UK18 Kotované akcie (F.511) 11.00 4.00 175.00% 0.00 -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -4 495.00 91 613.00 - 104.91% -2 605.00 72.55%
UK20 Jiné účasti (F.519) -2 065.00 -9 962.00 -79.27% -15 005.00 -86.24%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 13 819.00 15 166.00 -8.88% 19 909.00 -30.59%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 4 111.00 4 831.00 -14.90% - 615.00 - 768.46%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -2 814.00 -1 657.00 69.82% -3 790.00 -25.75%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 163.00 -2 878.00 - 105.66% - 216.00 - 175.46%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 6 762.00 9 366.00 -27.80% 3 391.00 99.41%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -13 289.00 -11 201.00 18.64% -10 338.00 28.55%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 18 373.00 70 575.00 -73.97% -35 181.00 - 152.22%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 14 330.00 10 791.00 32.80% 6 603.00 117.02%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 4 043.00 59 784.00 -93.24% -41 784.00 - 109.68%
UK30 Čisté finanční transakce -16 454.00 - 151 150.00 -89.11% 95 115.00 - 117.30%

Závazky, stavy, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 9 713 080.00 9 653 375.00 0.62% 9 238 172.00 5.14%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 326 879.00 323 710.00 0.98% 337 072.00 -3.02%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 15 906.00 12 573.00 26.51% 23 295.00 -31.72%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 310 973.00 311 137.00 -0.05% 313 777.00 -0.89%
UK5 Půjčky (AF.4) 2 500 713.00 2 485 952.00 0.59% 2 356 208.00 6.13%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 944 805.00 934 837.00 1.07% 883 502.00 6.94%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 1 555 908.00 1 551 115.00 0.31% 1 472 706.00 5.65%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 4 213 051.00 4 168 170.00 1.08% 3 966 993.00 6.20%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 4 213 051.00 4 168 170.00 1.08% 3 966 993.00 6.20%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 430 082.00 398 823.00 7.84% 378 500.00 13.63%
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 2 773 172.00 2 755 637.00 0.64% 2 587 493.00 7.18%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 1 009 797.00 1 013 710.00 -0.39% 1 001 000.00 0.88%
UK13 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 33 144.00 38 169.00 -13.17% 43 272.00 -23.41%
UK14 Ostatní pohledávky (AF.8) 2 639 293.00 2 637 374.00 0.07% 2 534 627.00 4.13%
UK15 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 1 746 558.00 1 742 815.00 0.21% 1 710 469.00 2.11%
UK16 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 892 735.00 894 559.00 -0.20% 824 158.00 8.32%
UK17 Čistá finanční aktiva -3 198 218.00 -3 149 647.00 1.54% -3 019 730.00 5.91%

Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 556 868.00 542 004.00 2.74% 543 266.00 2.50%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 659.00 641.00 2.81% 696.00 -5.32%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 659.00 641.00 2.81% 696.00 -5.32%
UK5 Půjčky (AF.4) 21 109.00 9 574.00 120.48% 2 453.00 760.54%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 21 109.00 9 574.00 120.48% 2 414.00 774.44%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 39.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 82 831.00 78 768.00 5.16% 81 180.00 2.03%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 82 831.00 78 768.00 5.16% 81 180.00 2.03%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 82 831.00 78 768.00 5.16% 81 180.00 2.03%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 406 911.00 409 562.00 -0.65% 414 201.00 -1.76%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 125 703.00 128 517.00 -2.19% 132 129.00 -4.86%
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 208.00 281 045.00 0.06% 282 072.00 -0.31%
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 550.00 1 678.00 -7.63% 3 675.00 -57.82%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 43 808.00 41 781.00 4.85% 41 061.00 6.69%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 20 995.00 19 501.00 7.66% 19 350.00 8.50%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 22 813.00 22 280.00 2.39% 21 711.00 5.08%
UK21 Čistá finanční aktiva -30 946.00 5 564.00 - 656.18% -24 601.00 25.79%

Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 10 919.00 -10 905.00 - 200.13% -4 361.00 - 350.38%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 16.00 -11.00 - 245.45% 38.00 -57.89%
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 16.00 -11.00 - 245.45% 38.00 -57.89%
UK5 Půjčky (F.4) 11 614.00 -4 166.00 - 378.78% - 669.00 -1 836.02%
UK6 Krátkodobé (F.41) 11 614.00 -2 650.00 - 538.26% - 133.00 -8 832.33%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 0.00 -1 516.00 - - 536.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -2 651.00 -4 535.00 -41.54% -4 006.00 -33.82%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -2 814.00 -1 657.00 69.82% -3 790.00 -25.75%
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 163.00 -2 878.00 - 105.66% - 216.00 - 175.46%
UK16 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -91.00 -12.00 658.33% - 216.00 -57.87%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) 2 031.00 -2 181.00 - 193.12% 492.00 312.80%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 1 497.00 -1 040.00 - 243.94% 445.00 236.40%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 534.00 -1 141.00 - 146.80% 47.00 1 036.17%
UK21 Čisté finanční transakce -35 230.00 14 183.00 - 348.40% 22 273.00 - 258.17%

Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 2 221 326.00 2 395 103.00 -7.26% 2 244 350.00 -1.03%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 713 834.00 1 914 931.00 -10.50% 1 831 911.00 -6.45%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 0.00 148 359.00 - 19 163.00 -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 1 713 834.00 1 766 572.00 -2.99% 1 812 748.00 -5.46%
UK10 Půjčky (AF.4) 201 826.00 222 190.00 -9.17% 153 810.00 31.22%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 126 128.00 142 314.00 -11.37% 71 551.00 76.28%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 75 698.00 79 876.00 -5.23% 82 259.00 -7.98%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 65 554.00 6 640.00 887.26% 736.00 8 806.79%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 65 554.00 6 640.00 887.26% 736.00 8 806.79%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 3 257.00 6 474.00 -49.69% 0.00 -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 62 297.00 166.00 37 428.31% 736.00 8 364.27%
UK22 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 2 183.00 1 575.00 38.60% 2 483.00 -12.08%
UK23 Ostatní pohledávky (AF.8) 237 929.00 249 767.00 -4.74% 255 410.00 -6.84%
UK24 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 34 264.00 35 103.00 -2.39% 36 411.00 -5.90%
UK25 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 203 665.00 214 664.00 -5.12% 218 999.00 -7.00%
UK26 Čistá finanční aktiva -1 104 226.00 -1 179 901.00 -6.41% -1 258 724.00 -12.27%

Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem -4 432.00 -2 348.00 88.76% -3 095.00 43.20%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) - 139.00 259.00 - 153.67% - 479.00 -70.98%
UK6 Krátkodobé (F.41) - 118.00 238.00 - 149.58% -1.00 11 700.00%
UK7 Dlouhodobé (F.42) -21.00 21.00 - 200.00% - 478.00 -95.61%
UK12 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Ostatní pohledávky (F.8) -4 293.00 -2 607.00 64.67% -2 616.00 64.11%
UK14 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -3 700.00 2 192.00 - 268.80% - 116.00 3 089.66%
UK15 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 593.00 -4 799.00 -87.64% -2 500.00 -76.28%
UK16 Čisté finanční transakce 7 735.00 4 711.00 64.19% 5 915.00 30.77%

Závazky, transakce, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 220 052.00 174 559.00 26.06% 248 490.00 -11.44%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 216 016.00 168 425.00 28.26% 321 984.00 -32.91%
UK6 Oběživo (F.21) 4 362.00 6 443.00 -32.30% 7 706.00 -43.39%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 211 654.00 161 982.00 30.67% 314 278.00 -32.65%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 234 657.00 100 689.00 - 333.05% 116 268.00 - 301.82%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 446 311.00 61 293.00 628.16% 198 010.00 125.40%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -4 578.00 11 504.00 - 139.79% -70 218.00 -93.48%
UK11 Krátkodobé (F.31) - 430.00 5 741.00 - 107.49% -74 834.00 -99.43%
UK12 Dlouhodobé (F.32) -4 148.00 5 763.00 - 171.98% 4 616.00 - 189.86%
UK13 Půjčky (F.4) 18 108.00 4 712.00 284.30% 2 049.00 783.75%
UK14 Krátkodobé (F.41) -7.00 0.00 - 6.00 - 216.67%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 18 115.00 4 712.00 284.44% 2 043.00 786.69%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5 - 552.00 182.00 - 403.30% -31.00 1 680.65%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) - 552.00 182.00 - 403.30% -31.00 1 680.65%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -10 612.00 -7 442.00 42.60% -5 896.00 79.99%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 1 670.00 -2 822.00 - 159.18% 602.00 177.41%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 615.00 -3 903.00 -84.24% - 882.00 -30.27%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 2 285.00 1 081.00 111.38% 1 484.00 53.98%
UK30 Čisté finanční transakce -33 196.00 - 161 228.00 -79.41% 9 305.00 - 456.75%

Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 1 254 971.00 1 256 532.00 -0.12% 1 049 566.00 19.57%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 76 239.00 101 924.00 -25.20% 74 424.00 2.44%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 10 312.00 15 632.00 -34.03% 9 078.00 13.59%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 65 927.00 86 292.00 -23.60% 65 346.00 0.89%
UK5 Půjčky (AF.4) 485 243.00 489 703.00 -0.91% 437 428.00 10.93%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 136 757.00 171 596.00 -20.30% 127 508.00 7.25%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 348 486.00 318 107.00 9.55% 309 920.00 12.44%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 480 733.00 479 559.00 0.24% 388 805.00 23.64%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 480 733.00 479 559.00 0.24% 388 805.00 23.64%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 1 065.00 905.00 17.68% 746.00 42.76%
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 452 860.00 453 129.00 -0.06% 359 209.00 26.07%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 26 808.00 25 525.00 5.03% 28 850.00 -7.08%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 904.00 841.00 7.49% 799.00 13.14%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 211 852.00 184 505.00 14.82% 148 110.00 43.04%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 104 300.00 90 662.00 15.04% 70 461.00 48.03%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 107 552.00 93 843.00 14.61% 77 649.00 38.51%
UK21 Čistá finanční aktiva 41 476.00 46 557.00 -10.91% -50 358.00 - 182.36%

Závazky, stavy, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 1 682 162.00 1 654 312.00 1.68% 1 574 250.00 6.85%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 278.00 270.00 2.96% 250.00 11.20%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 172.00 169.00 1.78% 100.00 72.00%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 106.00 101.00 4.95% 150.00 -29.33%
UK5 Půjčky (AF.4) 1 563 802.00 1 535 600.00 1.84% 1 453 925.00 7.56%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 64 204.00 66 496.00 -3.45% 70 532.00 -8.97%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 1 499 598.00 1 469 104.00 2.08% 1 383 393.00 8.40%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (AF.8) 118 082.00 118 442.00 -0.30% 120 075.00 -1.66%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 52 189.00 51 973.00 0.42% 51 211.00 1.91%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 65 893.00 66 469.00 -0.87% 68 864.00 -4.31%
UK12 Čistá finanční aktiva 3 625 861.00 3 618 862.00 0.19% 3 465 247.00 4.63%

Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 386 388.00 350 702.00 10.18% 297 470.00 29.89%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 75 167.00 51 858.00 44.95% 33 559.00 123.98%
UK3 Oběživo (AF.21) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 75 167.00 51 858.00 44.95% 33 559.00 123.98%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 38 999.00 40 345.00 -3.34% 24 222.00 61.01%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 36 168.00 11 513.00 214.15% 9 337.00 287.36%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 105 308.00 107 191.00 -1.76% 102 554.00 2.69%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 967.00 5 378.00 -82.02% 333.00 190.39%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 104 341.00 101 813.00 2.48% 102 221.00 2.07%
UK10 Půjčky (AF.4) 32 989.00 32 456.00 1.64% 27 468.00 20.10%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 2 993.00 3 081.00 -2.86% 2 104.00 42.25%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 29 996.00 29 375.00 2.11% 25 364.00 18.26%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 162 173.00 148 789.00 9.00% 126 496.00 28.20%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 61 764.00 52 938.00 16.67% 42 816.00 44.25%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 47 715.00 43 911.00 8.66% 35 234.00 35.42%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 8 136.00 4 264.00 90.81% 4 340.00 87.47%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 5 913.00 4 763.00 24.14% 3 242.00 82.39%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 100 409.00 95 851.00 4.76% 83 680.00 19.99%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 8.00 10.00 -20.00% 6.00 33.33%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 8.00 10.00 -20.00% 6.00 33.33%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 113.00 2 864.00 -61.14% 193.00 476.68%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 9 630.00 7 534.00 27.82% 7 194.00 33.86%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 8 572.00 6 572.00 30.43% 6 635.00 29.19%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 058.00 962.00 9.98% 559.00 89.27%

Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -11 815.00 54 621.00 - 121.63% -23 530.00 -49.79%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) -12 136.00 12 294.00 - 198.71% 4 096.00 - 396.29%
UK3 Oběživo (F.21) - 275.00 720.00 - 138.19% 37.00 - 843.24%
UK4 Vklady (F.22+F.29) -11 861.00 11 574.00 - 202.48% 4 059.00 - 392.21%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 395.00 -1 398.00 - 128.25% -1 775.00 - 122.25%
UK6 Ostatní vklady (F.29) -12 256.00 12 972.00 - 194.48% 5 834.00 - 310.08%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -3 519.00 -9 822.00 -64.17% -21 833.00 -83.88%
UK8 Krátkodobé (F.31) 1 095.00 -2 023.00 - 154.13% -2 841.00 - 138.54%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -4 614.00 -7 799.00 -40.84% -18 992.00 -75.71%
UK10 Půjčky (F.4) -4 049.00 -3 576.00 13.23% 12 924.00 - 131.33%
UK11 Krátkodobé (F.41) -3 263.00 7 835.00 - 141.65% 10 047.00 - 132.48%
UK12 Dlouhodobé (F.42) - 786.00 -11 411.00 -93.11% 2 877.00 - 127.32%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 16 364.00 59 322.00 -72.41% 7 943.00 106.02%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 16 309.00 59 592.00 -72.63% 7 183.00 127.05%
UK15 Kotované akcie (F.511) 565.00 -21.00 -2 790.48% - 543.00 - 204.05%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 16 469.00 63 316.00 -73.99% 3 768.00 337.08%
UK17 Jiné účasti (F.519) - 725.00 -3 703.00 -80.42% 3 958.00 - 118.32%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 55.00 - 270.00 - 120.37% 760.00 -92.76%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -22.00 -9.00 144.44% 67.00 - 132.84%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -22.00 -9.00 144.44% 67.00 - 132.84%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -51.00 -36.00 41.67% -27.00 88.89%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -8 402.00 -3 552.00 136.54% -26 700.00 -68.53%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -6 367.00 -24 298.00 -73.80% -12 413.00 -48.71%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -2 035.00 20 746.00 - 109.81% -14 287.00 -85.76%

Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 525 922.00 547 568.00 -3.95% 518 665.00 1.40%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 78 593.00 63 511.00 23.75% 39 537.00 98.78%
UK3 Oběživo (AF.21) 10.00 10.00 0.00 13.00 -23.08%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 78 583.00 63 501.00 23.75% 39 524.00 98.82%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 18 823.00 17 141.00 9.81% 18 222.00 3.30%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 59 760.00 46 360.00 28.90% 21 302.00 180.54%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 268 551.00 302 911.00 -11.34% 298 178.00 -9.94%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 263.00 343.00 -23.32% 2 543.00 -89.66%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 268 288.00 302 568.00 -11.33% 295 635.00 -9.25%
UK10 Půjčky (AF.4) 6.00 7.00 -14.29% 1 329.00 -99.55%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 6.00 7.00 -14.29% 1 329.00 -99.55%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 104 798.00 104 033.00 0.74% 103 293.00 1.46%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 17 976.00 17 878.00 0.55% 20 392.00 -11.85%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 5 535.00 5 348.00 3.50% 7 090.00 -21.93%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 10 582.00 10 672.00 -0.84% 11 328.00 -6.59%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 1 859.00 1 858.00 0.05% 1 974.00 -5.83%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 86 822.00 86 155.00 0.77% 82 901.00 4.73%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 39 308.00 40 078.00 -1.92% 40 550.00 -3.06%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 39 308.00 40 078.00 -1.92% 40 550.00 -3.06%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 532.00 682.00 -21.99% 254.00 109.45%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 34 134.00 36 346.00 -6.09% 35 524.00 -3.91%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 13 179.00 16 820.00 -21.65% 17 185.00 -23.31%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 20 955.00 19 526.00 7.32% 18 339.00 14.26%

Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -12 163.00 16 690.00 - 172.88% -9 892.00 22.96%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 5 849.00 6 658.00 -12.15% -6 508.00 - 189.87%
UK3 Oběživo (F.21) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (F.22+F.29) 5 849.00 6 658.00 -12.15% -6 508.00 - 189.87%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) -9 681.00 11 204.00 - 186.41% - 738.00 1 211.79%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 15 530.00 -4 546.00 - 441.62% -5 770.00 - 369.15%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -15 981.00 7 874.00 - 302.96% -4 085.00 291.21%
UK8 Krátkodobé (F.31) 1 789.00 - 680.00 - 363.09% 2 383.00 -24.93%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -17 770.00 8 554.00 - 307.74% -6 468.00 174.74%
UK10 Půjčky (F.4) 60.00 0.00 - 6.00 900.00%
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 60.00 0.00 - 6.00 900.00%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 453.00 514.00 -11.87% 1 174.00 -61.41%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 424.00 223.00 90.13% 504.00 -15.87%
UK15 Kotované akcie (F.511) 412.00 252.00 63.49% 513.00 -19.69%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 12.00 -29.00 - 141.38% -9.00 - 233.33%
UK17 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29.00 291.00 -90.03% 670.00 -95.67%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -51.00 -56.00 -8.93% -6.00 750.00%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -2 493.00 1 700.00 - 246.65% - 473.00 427.06%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 108.00 - 282.00 - 138.30% - 511.00 - 121.14%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -2 601.00 1 982.00 - 231.23% 38.00 -6 944.74%

Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 630 508.00 620 422.00 1.63% 574 160.00 9.81%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 259 574.00 245 699.00 5.65% 221 067.00 17.42%
UK3 Oběživo (AF.21) 782.00 773.00 1.16% 725.00 7.86%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 258 792.00 244 926.00 5.66% 220 342.00 17.45%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 234 842.00 219 354.00 7.06% 194 935.00 20.47%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 23 950.00 25 572.00 -6.34% 25 407.00 -5.73%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 6 061.00 4 396.00 37.88% 16 390.00 -63.02%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 449.00 402.00 11.69% 12 124.00 -96.30%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 5 612.00 3 994.00 40.51% 4 266.00 31.55%
UK10 Půjčky (AF.4) 25 773.00 34 994.00 -26.35% 20 266.00 27.17%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 22 849.00 32 507.00 -29.71% 17 915.00 27.54%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 2 924.00 2 487.00 17.57% 2 351.00 24.37%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 254 184.00 255 877.00 -0.66% 238 183.00 6.72%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 252 836.00 254 691.00 -0.73% 237 529.00 6.44%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 2 890.00 2 749.00 5.13% 2 230.00 29.60%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 235 137.00 237 212.00 -0.87% 221 165.00 6.32%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 14 809.00 14 730.00 0.54% 14 134.00 4.78%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 1 348.00 1 186.00 13.66% 654.00 106.12%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 1 298.00 1 255.00 3.43% 1 159.00 11.99%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 1 298.00 1 255.00 3.43% 1 159.00 11.99%
UK21 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - 21.00 -
UK22 Ostatní pohledávky (AF.8) 83 618.00 78 201.00 6.93% 77 074.00 8.49%
UK23 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 38 519.00 33 392.00 15.35% 36 644.00 5.12%
UK24 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 45 099.00 44 809.00 0.65% 40 430.00 11.55%

Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 9 629.00 31 824.00 -69.74% 5 720.00 68.34%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 14 252.00 17 601.00 -19.03% 13 993.00 1.85%
UK3 Oběživo (F.21) 9.00 -22.00 - 140.91% - 281.00 - 103.20%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 14 243.00 17 623.00 -19.18% 14 274.00 -0.22%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 15 827.00 16 954.00 -6.65% 8 904.00 77.75%
UK6 Ostatní vklady (F.29) -1 584.00 669.00 - 336.77% 5 370.00 - 129.50%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 1 545.00 -5 367.00 - 128.79% -2 859.00 - 154.04%
UK8 Krátkodobé (F.31) 47.00 -3 768.00 - 101.25% 1 739.00 -97.30%
UK9 Dlouhodobé (F.32) 1 498.00 -1 599.00 - 193.68% -4 598.00 - 132.58%
UK10 Půjčky (F.4) -9 221.00 11 533.00 - 179.95% -3 860.00 138.89%
UK11 Krátkodobé (F.41) -9 658.00 11 495.00 - 184.02% -5 067.00 90.61%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 437.00 38.00 1 050.00% 1 207.00 -63.79%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -2 407.00 - 763.00 215.47% -1 867.00 28.92%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -2 596.00 - 903.00 187.49% -1 958.00 32.58%
UK15 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (F.512) -2 675.00 - 993.00 169.39% -1 161.00 130.40%
UK17 Jiné účasti (F.519) 79.00 90.00 -12.22% - 797.00 - 109.91%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 189.00 140.00 35.00% 91.00 107.69%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 43.00 -11.00 - 490.91% -17.00 - 352.94%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 43.00 -11.00 - 490.91% -17.00 - 352.94%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 5 417.00 8 831.00 -38.66% 330.00 1 541.52%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 5 127.00 3 508.00 46.15% 1 029.00 398.25%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 290.00 5 323.00 -94.55% - 699.00 - 141.49%

Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 51 965.00 48 646.00 6.82% 41 596.00 24.93%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 343.00 340.00 0.88% 17 793.00 -98.07%
UK3 Oběživo (AF.21) 23.00 23.00 0.00 19.00 21.05%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 320.00 317.00 0.95% 17 774.00 -98.20%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 182.00 179.00 1.68% 15 093.00 -98.79%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 138.00 138.00 0.00 2 681.00 -94.85%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 71.00 71.00 0.00 472.00 -84.96%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 71.00 71.00 0.00 472.00 -84.96%
UK10 Půjčky (AF.4) 27 013.00 24 072.00 12.22% 876.00 2 983.68%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 27 013.00 24 072.00 12.22% 876.00 2 983.68%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 911.00 895.00 1.79% 1 231.00 -26.00%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 911.00 895.00 1.79% 1 231.00 -26.00%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 828.00 812.00 1.97% 1 148.00 -27.87%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 83.00 83.00 0.00 83.00 0.00
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 57.00 3.00 1 800.00% 2.00 2 750.00%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 57.00 3.00 1 800.00% 2.00 2 750.00%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 23 570.00 23 265.00 1.31% 21 222.00 11.06%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 3 608.00 4 321.00 -16.50% 2 772.00 30.16%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 19 962.00 18 944.00 5.37% 18 450.00 8.20%

Finanční aktiva, transakce, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 32 977.00 72 592.00 -54.57% 57 188.00 -42.34%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 27 970.00 49 623.00 -43.63% 33 787.00 -17.22%
UK3 Oběživo (F.21) 2 104.00 9 385.00 -77.58% 4 362.00 -51.77%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 25 866.00 40 238.00 -35.72% 29 425.00 -12.10%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 28 932.00 49 285.00 -41.30% 42 173.00 -31.40%
UK6 Ostatní vklady (F.29) -3 066.00 -9 047.00 -66.11% -12 748.00 -75.95%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -12 561.00 -5 651.00 122.28% 6 140.00 - 304.58%
UK8 Krátkodobé (F.31) - 361.00 1 287.00 - 128.05% 2 425.00 - 114.89%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -12 200.00 -6 938.00 75.84% 3 715.00 - 428.40%
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 10 488.00 20 410.00 -48.61% 7 648.00 37.13%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 2 898.00 585.00 395.38% -5 981.00 - 148.45%
UK15 Kotované akcie (F.511) 5 607.00 2 742.00 104.49% 4 041.00 38.75%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 427.00 382.00 11.78% -10 688.00 - 104.00%
UK17 Jiné účasti (F.519) -3 136.00 -2 539.00 23.51% 666.00 - 570.87%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 7 590.00 19 825.00 -61.72% 13 629.00 -44.31%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 6 182.00 7 225.00 -14.44% 8 830.00 -29.99%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 625.00 628.00 - 199.52% - 682.00 -8.36%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 76.00 -2 761.00 - 102.75% 5 997.00 -98.73%
UK22 Penzijní nároky (F.63) 6 731.00 9 358.00 -28.07% 3 515.00 91.49%
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 896.00 983.00 -8.85% 781.00 14.72%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 815.00 - 774.00 5.30% - 876.00 -6.96%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 1 711.00 1 757.00 -2.62% 1 657.00 3.26%

Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 784 850.00 6 706 858.00 1.16% 5 522 042.00 22.87%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 24 235.00 24 903.00 -2.68% 26 365.00 -8.08%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 24 235.00 24 903.00 -2.68% 26 365.00 -8.08%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 1 546 484.00 1 429 289.00 8.20% 773 505.00 99.93%
UK6 Oběživo (AF.21) 9 372.00 8 465.00 10.71% 9 307.00 0.70%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 1 537 112.00 1 420 824.00 8.18% 764 198.00 101.14%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 360 562.00 399 801.00 -9.81% 264 976.00 36.07%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 1 176 550.00 1 021 023.00 15.23% 499 222.00 135.68%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 311 263.00 1 447 860.00 -9.43% 1 081 909.00 21.20%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 277 868.00 416 151.00 -33.23% 117 865.00 135.75%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 1 033 395.00 1 031 709.00 0.16% 964 044.00 7.19%
UK13 Půjčky (AF.4) 1 084 964.00 1 049 042.00 3.42% 1 013 857.00 7.01%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 420 897.00 396 914.00 6.04% 342 215.00 22.99%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 664 067.00 652 128.00 1.83% 671 642.00 -1.13%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 2 232 476.00 2 198 429.00 1.55% 2 089 836.00 6.83%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 2 207 316.00 2 178 348.00 1.33% 2 071 132.00 6.58%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 415 670.00 396 909.00 4.73% 362 274.00 14.74%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 1 379 494.00 1 375 667.00 0.28% 1 317 154.00 4.73%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 412 152.00 405 772.00 1.57% 391 704.00 5.22%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 25 160.00 20 081.00 25.29% 18 704.00 34.52%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 22 270.00 22 626.00 -1.57% 21 165.00 5.22%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 16 444.00 16 918.00 -2.80% 15 949.00 3.10%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 4 889.00 4 802.00 1.81% 4 529.00 7.95%
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 937.00 906.00 3.42% 687.00 36.39%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 57 292.00 63 122.00 -9.24% 75 043.00 -23.65%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 505 866.00 471 587.00 7.27% 440 362.00 14.88%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 412 983.00 377 901.00 9.28% 350 384.00 17.87%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 92 883.00 93 686.00 -0.86% 89 978.00 3.23%

Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 514 862.00 6 503 728.00 0.17% 6 218 442.00 4.77%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 1 155 597.00 1 140 987.00 1.28% 1 076 354.00 7.36%
UK3 Oběživo (AF.21) 122 602.00 121 672.00 0.76% 112 355.00 9.12%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 1 032 995.00 1 019 315.00 1.34% 963 999.00 7.16%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 943 278.00 926 572.00 1.80% 878 092.00 7.42%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 89 717.00 92 743.00 -3.26% 85 907.00 4.43%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 68 570.00 89 657.00 -23.52% 82 974.00 -17.36%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 10 683.00 19 685.00 -45.73% 19 283.00 -44.60%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 57 887.00 69 972.00 -17.27% 63 691.00 -9.11%
UK10 Půjčky (AF.4) 875 133.00 888 957.00 -1.55% 867 034.00 0.93%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 584 296.00 620 206.00 -5.79% 600 104.00 -2.63%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 290 837.00 268 751.00 8.22% 266 930.00 8.96%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 632 586.00 1 631 057.00 0.09% 1 576 366.00 3.57%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 588 479.00 1 591 769.00 -0.21% 1 540 109.00 3.14%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 21 250.00 20 612.00 3.10% 7 856.00 170.49%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 1 402 763.00 1 402 813.00 -0.00% 1 367 760.00 2.56%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 164 466.00 168 344.00 -2.30% 164 493.00 -0.02%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 44 107.00 39 288.00 12.27% 36 257.00 21.65%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 37 439.00 37 789.00 -0.93% 36 373.00 2.93%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 37 439.00 37 789.00 -0.93% 36 373.00 2.93%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 33 837.00 34 595.00 -2.19% 37 194.00 -9.03%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 2 711 700.00 2 680 686.00 1.16% 2 542 147.00 6.67%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 1 883 885.00 1 864 830.00 1.02% 1 788 484.00 5.33%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 827 815.00 815 856.00 1.47% 753 663.00 9.84%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 5 440 704.00 5 405 484.00 0.65% 5 161 019.00 5.42%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 929 686.00 2 906 682.00 0.79% 2 720 159.00 7.70%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 176 164.00 185 871.00 -5.22% 210 364.00 -16.26%
UK5 (A) F4 Půjčky 865.00 771.00 12.19% 755.00 14.57%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 389 230.00 1 375 493.00 1.00% 1 321 277.00 5.14%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 725 152.00 718 813.00 0.88% 695 594.00 4.25%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 128.00 128.00 0.00 130.00 -1.54%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 219 479.00 217 726.00 0.81% 212 740.00 3.17%
UK10 Závazky (L) 1 701 433.00 1 673 193.00 1.69% 1 591 153.00 6.93%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 308.00 300.00 2.67% 280.00 10.00%
UK14 (L) F4 Půjčky 1 566 907.00 1 538 581.00 1.84% 1 456 187.00 7.60%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 134 218.00 134 312.00 -0.07% 134 686.00 -0.35%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů