Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.40 2.60 -7.69% 2.00 20.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.00 5.00%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.50 0.50 0.00 0.05 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.80 3.50 8.57% 5.20 -26.92%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.19 0.31 -38.71% -0.81 - 123.46%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 265 960.00 241 597.00 10.08% 245 680.00 8.25%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.75 0.71 5.63% 0.29 158.62%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 151 494.40 3 133 717.70 0.57% 2 197 930.80 43.38%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 310 030.00 314 142.00 -1.31% 302 981.00 2.33%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 072.00 292 441.00 -1.84% 284 029.00 1.07%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 22 958.00 21 701.00 5.79% 18 952.00 21.14%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.24 2.25 -0.44% 1.89 18.52%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.19 2.17 0.92% 1.91 14.66%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.73 9.01 -3.11% 10.17 -14.16%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 108.50 110.50 -1.81% 107.50 0.93%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 101.90 105.90 -3.78% 98.60 3.35%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 104.90 107.00 -1.96% 109.20 -3.94%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 050.00 29 333.00 -0.96% 27 210.00 6.76%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 012.30 3 992.80 0.49% 3 935.50 1.95%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 316.00 8 498.00 -2.14% 6 975.00 19.23%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 983.00 6 982.00 0.01% 6 131.00 13.90%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 34 995.00 -28 961.00 - 220.83% -28 961.00 - 220.83%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 915 665.00 1 887 429.00 1.50% 1 887 429.00 1.50%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 670.00 1 916 390.00 -1.86% 1 916 390.00 -1.86%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 12 360.00 28 138.00 -56.07% 13 335.00 -7.31%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) -34.00 -9.00 277.78% -15.00 126.67%
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) -34.00 -9.00 277.78% -15.00 126.67%
UK5 Půjčky (F.4) -1 281.00 6 365.00 - 120.13% 1 423.00 - 190.02%
UK6 Krátkodobé (F.41) -1 647.00 8 282.00 - 119.89% 365.00 - 551.23%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 366.00 -1 917.00 - 119.09% 1 058.00 -65.41%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 14 984.00 19 440.00 -22.92% 9 435.00 58.81%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 14 984.00 19 440.00 -22.92% 9 435.00 58.81%
UK14 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -49.00 - 108.00 -54.63% - 119.00 -58.82%
UK19 Ostatní pohledávky (F.8) -1 260.00 2 450.00 - 151.43% 2 611.00 - 148.26%
UK20 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -1 317.00 2 518.00 - 152.30% 2 599.00 - 150.67%
UK21 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 57.00 -68.00 - 183.82% 12.00 375.00%
UK22 Čisté finanční transakce 809.00 -7 468.00 - 110.83% -9 708.00 - 108.33%

Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 44 610.00 254 017.00 -82.44% -6 994.00 - 737.83%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (F.22+F.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 Ostatní vklady (F.29) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 10 719.00 266 957.00 -95.98% -12 631.00 - 184.86%
UK8 Krátkodobé (F.31) 78 106.00 65 405.00 19.42% -22 591.00 - 445.74%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -67 387.00 201 552.00 - 133.43% 9 960.00 - 776.58%
UK10 Půjčky (F.4) 25 722.00 -1 807.00 -1 523.46% 1 164.00 2 109.79%
UK11 Krátkodobé (F.41) 22 967.00 1 058.00 2 070.79% 3 346.00 586.40%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 2 755.00 -2 865.00 - 196.16% -2 182.00 - 226.26%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -1 213.00 5 755.00 - 121.08% 0.00 -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -1 213.00 5 755.00 - 121.08% 0.00 -
UK15 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Nekotované akcie (F.512) -1 213.00 6 388.00 - 118.99% 0.00 -
UK17 Jiné účasti (F.519) 0.00 - 633.00 - 0.00 -
UK22 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 - 475.00 - 0.00 -
UK23 Ostatní pohledávky (F.8) 9 382.00 -16 413.00 - 157.16% 4 473.00 109.75%
UK24 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 4 213.00 1 688.00 149.59% 3 441.00 22.44%
UK25 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 5 169.00 -18 101.00 - 128.56% 1 032.00 400.87%
UK26 Čisté finanční transakce -17 870.00 -50 943.00 -64.92% - 450.00 3 871.11%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů