Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 2.20 -9.09% 2.60 -23.08%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.50 16.67% 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.80 2.80 0.00 3.50 -20.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.49 1.44 3.47% 0.31 380.65%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 255 830.00 229 687.00 11.38% 241 597.00 5.89%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.99 1.76 13.07% 0.71 180.28%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 229 838.60 3 223 239.00 0.20% 3 133 717.70 3.07%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 344 414.00 301 599.00 14.20% 316 054.00 8.97%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 324 823.00 277 548.00 17.03% 294 954.00 10.13%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 19 591.00 24 051.00 -18.54% 21 100.00 -7.15%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.09 2.97 4.04% 2.25 37.33%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 9 987.20 -9 214.50 - 208.39% 12 225.20 -18.31%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 413 265.40 364 943.40 13.24% 386 715.70 6.87%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 403 278.20 374 157.90 7.78% 374 490.60 7.69%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 25 974.60 31 607.80 -17.82% 27 649.20 -6.06%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 390 057.30 346 295.90 12.64% 362 039.90 7.74%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 364 082.70 314 688.10 15.70% 334 390.70 8.88%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -15 574.60 -35 612.30 -56.27% -13 441.50 15.87%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 14 401.10 14 642.30 -1.65% 17 832.70 -19.24%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 29 975.70 50 254.60 -40.35% 31 274.30 -4.15%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo - 412.80 -5 210.00 -92.08% -1 982.50 -79.18%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 8 806.90 4 005.20 119.89% 6 843.00 28.70%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 219.80 9 215.20 0.05% 8 825.60 4.47%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 7 653.00 1 023.70 647.58% 5 722.40 33.74%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 7 653.00 9 287.50 -17.60% 5 722.40 33.74%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 8 263.80 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 13 811.30 -29 115.90 - 147.44% 8 632.70 59.99%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 22 443.70 -6 533.70 - 443.51% -31 469.80 - 171.32%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 8 632.40 22 582.20 -61.77% -40 102.50 - 121.53%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -1 232.00 -18 716.70 -93.42% -25 565.20 -95.18%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 17 199.40 -4 666.40 - 468.58% -6 190.00 - 377.86%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 18 431.30 14 050.30 31.18% 19 375.20 -4.87%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 144 918.30 - 139 875.80 - 203.60% 254 516.70 -43.06%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -9 465.60 1 520.80 - 722.41% 8 584.20 - 210.27%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 154 383.90 141 396.60 - 209.19% - 245 932.50 -37.23%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -9 437.00 835.00 -1 230.18% 636.10 -1 583.57%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -12 000.60 -2 398.00 400.44% -3 285.70 265.24%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 563.60 -3 233.00 -20.71% -3 921.70 -34.63%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 142 684.60 137 132.80 - 204.05% - 206 045.60 -30.75%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 4 464.00 7 501.00 -40.49% -15 669.10 - 128.49%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 147 148.60 - 129 631.70 - 213.51% 190 376.50 -22.71%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 22 246.60 -8 491.20 - 362.00% -14 909.20 - 249.21%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 22 246.60 -8 491.20 - 362.00% -14 909.20 - 249.21%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 17 640.20 -8 190.80 - 315.37% 17 947.60 -1.71%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 13 811.30 -29 115.90 - 147.44% 8 632.70 59.99%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -3 828.90 -20 925.10 -81.70% -9 314.90 -58.89%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 13 811.30 -29 115.90 - 147.44% 8 632.70 59.99%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 22 443.70 -6 533.70 - 443.51% -31 469.80 - 171.32%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 8 632.40 22 582.20 -61.77% -40 102.50 - 121.53%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -1 232.00 -18 716.70 -93.42% -25 565.20 -95.18%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 17 199.40 -4 666.40 - 468.58% -6 190.00 - 377.86%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 18 431.30 14 050.30 31.18% 19 375.20 -4.87%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 2 716.20 2 843.10 -4.46% -2 275.10 - 219.39%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 37.80 11 072.40 -99.66% 580.30 -93.49%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva -2 678.00 8 229.00 - 132.54% 2 855.00 - 193.80%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -8 797.00 -8 797.00 0.00 -8 273.00 6.33%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 3 275.00 3 275.00 0.00 3 526.00 -7.12%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 12 072.00 12 072.00 0.00 11 799.00 2.31%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 4 849.00 -12 762.00 - 138.00% -15 017.00 - 132.29%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 13 887.00 -19 014.00 - 173.04% -10 296.00 - 234.88%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 9 037.00 -6 251.00 - 244.57% 4 721.00 91.42%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 144 918.00 - 139 876.00 - 203.60% 254 517.00 -43.06%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -9 466.00 1 521.00 - 722.35% 8 584.00 - 210.27%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 154 384.00 141 397.00 - 209.18% - 245 933.00 -37.23%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 1 810.00 3 379.00 -46.43% 6 807.00 -73.41%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -7 146.00 4 185.00 - 270.75% 9 307.00 - 176.78%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva -8 957.00 806.00 -1 211.29% 2 500.00 - 458.28%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 143 108.00 - 143 255.00 - 199.90% 247 710.00 -42.23%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -2 319.00 -2 664.00 -12.95% - 723.00 220.75%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 145 427.00 140 591.00 - 203.44% - 248 433.00 -41.46%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 148 698.00 - 142 291.00 - 204.50% 266 100.00 -44.12%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -2 095.00 -1 298.00 61.40% -2 149.00 -2.51%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - 150 793.00 140 993.00 - 206.95% - 268 249.00 -43.79%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 38.00 2 596.00 -98.54% -19 712.00 - 100.19%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 51.00 586.00 -91.30% 189.00 -73.02%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 13.00 -2 010.00 - 100.65% 19 900.00 -99.93%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -5 629.00 -3 560.00 58.12% 1 322.00 - 525.79%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 275.00 -1 952.00 -85.91% 1 238.00 - 122.21%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 5 353.00 1 608.00 232.90% -85.00 -6 397.65%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -9 437.00 835.00 -1 230.18% 636.00 -1 583.81%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -12 001.00 -2 398.00 400.46% -3 286.00 265.22%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 564.00 -3 233.00 -20.69% -3 922.00 -34.63%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo - 142 685.00 137 133.00 - 204.05% - 206 046.00 -30.75%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 4 464.00 7 501.00 -40.49% -15 669.00 - 128.49%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 147 149.00 - 129 632.00 - 213.51% 190 377.00 -22.71%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 22 247.00 -8 491.00 - 362.01% -14 909.00 - 249.22%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 22 247.00 -8 491.00 - 362.01% -14 909.00 - 249.22%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 13 811.00 -29 116.00 - 147.43% 8 633.00 59.98%

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -44 685.20 7 863.50 - 668.26% -34 547.80 29.34%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 1 065 702.00 1 139 576.80 -6.48% 1 003 550.30 6.19%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 1 110 387.20 1 131 713.20 -1.88% 1 038 098.10 6.96%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 55 901.00 106 938.10 -47.73% 74 123.20 -24.58%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 998 432.30 1 057 526.10 -5.59% 942 652.40 5.92%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 942 531.40 950 587.90 -0.85% 868 529.20 8.52%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -90 097.10 -86 148.90 4.58% -94 292.40 -4.45%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 50 180.90 67 700.80 -25.88% 50 223.70 -0.09%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 140 278.00 153 849.70 -8.82% 144 516.10 -2.93%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -10 489.10 -12 925.70 -18.85% -14 378.60 -27.05%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 17 088.70 14 349.90 19.09% 10 674.20 60.09%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 27 577.80 27 275.60 1.11% 25 052.80 10.08%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 4 209.30 -1 289.60 - 426.40% 8 195.90 -48.64%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 12 473.00 6 570.40 89.84% 10 125.10 23.19%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 8 263.80 7 860.00 5.14% 1 929.10 328.38%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 65 207.50 35 544.20 83.45% 94 447.10 -30.96%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 94 112.50 32 292.00 191.44% 97 019.50 -3.00%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -2 637.70 -31 338.70 -91.58% -12 064.20 -78.14%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 49 133.50 17 662.90 178.17% 40 470.10 21.41%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 51 771.20 49 001.60 5.65% 52 534.30 -1.45%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -2 245.20 96 633.10 - 102.32% 152 608.80 - 101.47%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 4 157.60 6 320.10 -34.22% 15 404.40 -73.01%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 402.80 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.40 - 104.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -41.60 -5 871.80 -99.29% -6 668.80 -99.38%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -8 281.00 -9 167.00 -9.67% -16 334.90 -49.30%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -8 239.40 -3 295.20 150.04% -9 666.20 -14.76%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo -17 568.60 -73 904.80 -76.23% - 149 853.40 -88.28%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 26 609.40 2 993.70 788.85% 41 502.30 -35.88%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 44 178.00 76 898.50 -42.55% 191 355.80 -76.91%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -6 412.00 17 734.50 - 136.16% 13 405.20 - 147.83%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -6 412.00 17 734.50 - 136.16% 13 405.20 - 147.83%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -40 476.00 6 573.90 - 715.71% -26 351.90 53.60%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 11 570.90 -3 321.70 - 448.34% 23 779.50 -51.34%

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -2 034.20 352.30 - 677.41% -1 570.10 29.56%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 48 513.80 51 060.90 -4.99% 45 609.70 6.37%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 50 548.00 50 708.50 -0.32% 47 179.80 7.14%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 544.80 4 791.60 -46.89% 3 368.80 -24.46%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 45 451.50 47 384.40 -4.08% 42 842.00 6.09%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 42 906.70 42 592.90 0.74% 39 473.20 8.70%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -4 101.50 -3 860.10 6.25% -4 285.40 -4.29%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 284.40 3 033.50 -24.69% 2 282.60 0.08%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 6 385.90 6 893.50 -7.36% 6 568.00 -2.77%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 477.50 - 579.20 -17.56% - 653.50 -26.93%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 777.90 643.00 20.98% 485.10 60.36%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 255.40 1 222.10 2.72% 1 138.60 10.26%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 191.60 -57.80 - 431.49% 372.50 -48.56%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 567.80 294.40 92.87% 460.20 23.38%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 376.20 352.20 6.81% 87.70 328.96%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 968.40 1 592.60 86.39% 4 292.50 -30.85%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 4 284.30 1 446.90 196.10% 4 409.40 -2.84%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 120.10 -1 404.20 -91.45% - 548.30 -78.10%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 236.70 791.40 182.63% 1 839.30 21.61%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 356.80 2 195.60 7.34% 2 387.60 -1.29%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.20 4 329.80 - 102.36% 6 935.80 - 101.47%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.30 283.20 -33.16% 700.10 -72.96%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.50 -4 046.60 - 107.20% -6 235.70 - 104.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.90 - 263.10 -99.28% - 303.10 -99.37%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 377.00 - 410.70 -8.21% - 742.40 -49.22%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 375.10 - 147.60 154.13% - 439.30 -14.61%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 799.80 -3 311.40 -75.85% -6 810.60 -88.26%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 211.30 134.10 803.28% 1 886.20 -35.78%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 2 011.10 3 445.60 -41.63% 8 696.80 -76.88%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 842.60 294.60 - 725.46% -1 197.70 53.84%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 526.70 - 148.80 - 453.96% 1 080.70 -51.26%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 65 207.50 35 544.20 83.45% 94 447.10 -30.96%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 94 112.50 32 292.00 191.44% 97 019.50 -3.00%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -2 637.70 -31 338.70 -91.58% -12 064.20 -78.14%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 49 133.50 17 662.90 178.17% 40 470.10 21.41%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 51 771.20 49 001.60 5.65% 52 534.30 -1.45%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 785.40 1 883.30 - 141.70% -7 973.90 -90.15%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 12 031.20 8 139.70 47.81% - 175.20 -6 967.12%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 12 817.00 6 256.00 104.88% 7 799.00 64.34%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -26 392.00 -26 366.00 0.10% -24 874.00 6.10%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 9 824.00 10 326.00 -4.86% 10 382.00 -5.37%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 36 217.00 36 692.00 -1.29% 35 256.00 2.73%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 24 540.00 -6 856.00 - 457.93% 20 784.00 18.07%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 27 278.00 - 802.00 -3 501.25% 30 264.00 -9.87%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 2 738.00 6 054.00 -54.77% 9 480.00 -71.12%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -2 245.00 96 633.00 - 102.32% 152 609.00 - 101.47%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 4 158.00 6 320.00 -34.21% 15 404.00 -73.01%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 403.00 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.00 - 104.67%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 425.00 15 840.00 - 102.68% 19 970.00 - 102.13%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 10 953.00 13 774.00 -20.48% 19 495.00 -43.82%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 11 377.00 -2 066.00 - 650.68% - 475.00 -2 495.16%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 821.00 80 793.00 - 102.25% 132 639.00 - 101.37%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -6 795.00 -7 454.00 -8.84% -4 091.00 66.10%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -4 975.00 -88 247.00 -94.36% - 136 729.00 -96.36%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -23 348.00 -22 504.00 3.75% 431.00 -5 517.17%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -1 316.00 -2 565.00 -48.69% 154.00 - 954.55%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 22 032.00 19 939.00 10.50% - 277.00 -8 053.79%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 33 679.00 117 203.00 -71.26% 137 949.00 -75.59%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 622.00 44.00 1 313.64% 28.00 2 121.43%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -33 056.00 - 117 159.00 -71.79% - 137 922.00 -76.03%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -12 152.00 -13 906.00 -12.61% -5 742.00 111.63%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -6 101.00 -4 933.00 23.68% -4 273.00 42.78%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 6 050.00 8 973.00 -32.58% 1 469.00 311.84%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -42.00 -5 872.00 -99.28% -6 669.00 -99.37%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -8 281.00 -9 167.00 -9.67% -16 335.00 -49.31%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -8 239.00 -3 295.00 150.05% -9 666.00 -14.76%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo -17 569.00 -73 905.00 -76.23% - 149 853.00 -88.28%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 26 609.00 2 994.00 788.74% 41 502.00 -35.88%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 44 178.00 76 899.00 -42.55% 191 356.00 -76.91%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -6 412.00 17 734.00 - 136.16% 13 405.00 - 147.83%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -6 412.00 17 734.00 - 136.16% 13 405.00 - 147.83%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -28 905.00 3 252.00 - 988.84% -2 572.00 1 023.83%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo -2 638.00 -31 339.00 -91.58% -12 064.00 -78.13%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 49 134.00 17 663.00 178.17% 40 470.00 21.41%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 51 771.00 49 002.00 5.65% 52 534.00 -1.45%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 785.00 1 883.00 - 141.69% -7 974.00 -90.16%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 12 031.00 8 140.00 47.80% - 175.00 -6 974.86%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 12 817.00 6 256.00 104.88% 7 799.00 64.34%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -26 392.00 -26 366.00 0.10% -24 874.00 6.10%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 9 824.00 10 326.00 -4.86% 10 382.00 -5.37%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 36 217.00 36 692.00 -1.29% 35 256.00 2.73%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 24 540.00 -6 856.00 - 457.93% 20 784.00 18.07%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 27 278.00 - 802.00 -3 501.25% 30 264.00 -9.87%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 2 738.00 6 054.00 -54.77% 9 480.00 -71.12%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -12 353.00 10 968.00 - 212.63% -12 566.00 -1.70%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 4 180.00 15 468.00 -72.98% 5 727.00 -27.01%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 16 532.00 4 500.00 267.38% 18 293.00 -9.63%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo -3 029.00 -3 835.00 -21.02% 1 572.00 - 292.68%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva -1 536.00 -3 773.00 -59.29% 274.00 - 660.58%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 1 493.00 62.00 2 308.06% -1 298.00 - 215.02%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 39 922.00 -13 989.00 - 385.38% 31 777.00 25.63%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 24 634.00 -12 498.00 - 297.10% 24 262.00 1.53%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva -15 288.00 1 492.00 -1 124.66% -7 515.00 103.43%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo - 103.00 -1 204.00 -91.45% - 464.00 -77.80%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 911.00 679.00 181.44% 1 558.00 22.66%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 013.00 1 883.00 6.90% 2 022.00 -0.45%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -31.00 72.00 - 143.06% - 307.00 -89.90%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 468.00 313.00 49.52% -7.00 -6 785.71%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 498.00 240.00 107.50% 300.00 66.00%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -1 026.00 -1 013.00 1.28% - 958.00 7.10%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 382.00 397.00 -3.78% 400.00 -4.50%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 408.00 1 410.00 -0.14% 1 357.00 3.76%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 954.00 - 263.00 - 462.74% 800.00 19.25%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 061.00 -31.00 -3 522.58% 1 165.00 -8.93%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 106.00 233.00 -54.51% 365.00 -70.96%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 480.00 422.00 - 213.74% - 484.00 -0.83%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 163.00 594.00 -72.56% 220.00 -25.91%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 643.00 173.00 271.68% 704.00 -8.66%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo - 118.00 - 147.00 -19.73% 61.00 - 293.44%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva -60.00 - 145.00 -58.62% 11.00 - 645.45%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 58.00 2.00 2 800.00% -50.00 - 216.00%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 1 552.00 - 538.00 - 388.48% 1 223.00 26.90%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 958.00 - 480.00 - 299.58% 934.00 2.57%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva - 595.00 57.00 -1 143.86% - 289.00 105.88%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -2 245.00 96 633.00 - 102.32% 152 609.00 - 101.47%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 4 158.00 6 320.00 -34.21% 15 404.00 -73.01%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 403.00 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.00 - 104.67%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 425.00 15 840.00 - 102.68% 19 970.00 - 102.13%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 10 953.00 13 774.00 -20.48% 19 495.00 -43.82%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 11 377.00 -2 066.00 - 650.68% - 475.00 -2 495.16%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -5 434.00 144.00 -3 873.61% 683.00 - 895.61%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 2 293.00 144.00 1 492.36% 683.00 235.72%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 7 727.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo -11.00 42.00 - 126.19% - 110.00 -90.00%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva -11.00 42.00 - 126.19% - 110.00 -90.00%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 5 021.00 15 654.00 -67.93% 19 397.00 -74.11%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 8 671.00 13 588.00 -36.19% 18 922.00 -54.17%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 3 650.00 -2 066.00 - 276.67% - 475.00 - 868.42%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 821.00 80 793.00 - 102.25% 132 639.00 - 101.37%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -6 795.00 -7 454.00 -8.84% -4 091.00 66.10%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -4 975.00 -88 247.00 -94.36% - 136 729.00 -96.36%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -23 348.00 -22 504.00 3.75% 431.00 -5 517.17%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -1 316.00 -2 565.00 -48.69% 154.00 - 954.55%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 22 032.00 19 939.00 10.50% - 277.00 -8 053.79%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 33 679.00 117 203.00 -71.26% 137 949.00 -75.59%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 622.00 44.00 1 313.64% 28.00 2 121.43%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -33 056.00 - 117 159.00 -71.79% - 137 922.00 -76.03%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -12 152.00 -13 906.00 -12.61% -5 742.00 111.63%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -6 101.00 -4 933.00 23.68% -4 273.00 42.78%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 6 050.00 8 973.00 -32.58% 1 469.00 311.84%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -87.00 3 714.00 - 102.34% 5 875.00 - 101.48%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 162.00 243.00 -33.33% 593.00 -72.68%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 249.00 -3 471.00 - 107.17% -5 282.00 - 104.71%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -17.00 609.00 - 102.79% 769.00 - 102.21%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 426.00 529.00 -19.47% 751.00 -43.28%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 442.00 -79.00 - 659.49% -18.00 -2 555.56%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 211.00 6.00 -3 616.67% 26.00 - 911.54%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 89.00 6.00 1 383.33% 26.00 242.31%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 300.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 2.00 - -4.00 -
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 2.00 - -4.00 -
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 195.00 602.00 -67.61% 747.00 -73.90%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 337.00 522.00 -35.44% 728.00 -53.71%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 142.00 -79.00 - 279.75% -18.00 - 888.89%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -71.00 3 105.00 - 102.29% 5 106.00 - 101.39%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 264.00 - 286.00 -7.69% - 157.00 68.15%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 193.00 -3 392.00 -94.31% -5 264.00 -96.33%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 908.00 - 865.00 4.97% 17.00 -5 441.18%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -51.00 -99.00 -48.48% 6.00 - 950.00%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 857.00 766.00 11.88% -11.00 -7 890.91%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 310.00 4 504.00 -70.91% 5 311.00 -75.33%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 24.00 2.00 1 100.00% 1.00 2 300.00%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 285.00 -4 503.00 -71.46% -5 310.00 -75.80%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 473.00 - 534.00 -11.42% - 221.00 114.03%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 237.00 - 190.00 24.74% - 164.00 44.51%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 235.00 345.00 -31.88% 57.00 312.28%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.00 4 330.00 - 102.36% 6 936.00 - 101.47%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.00 283.00 -33.22% 700.00 -73.00%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.00 -4 047.00 - 107.19% -6 236.00 - 104.67%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -19.00 710.00 - 102.68% 908.00 - 102.09%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 499.00 617.00 -19.12% 886.00 -43.68%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 518.00 -93.00 - 656.99% -22.00 -2 454.55%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 247.00 6.00 -4 216.67% 31.00 - 896.77%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 104.00 6.00 1 633.33% 31.00 235.48%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 352.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 2.00 - -5.00 -
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 2.00 - -5.00 -
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 229.00 701.00 -67.33% 882.00 -74.04%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 395.00 609.00 -35.14% 860.00 -54.07%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 166.00 -93.00 - 278.49% -22.00 - 854.55%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -83.00 3 620.00 - 102.29% 6 028.00 - 101.38%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 309.00 - 334.00 -7.49% - 186.00 66.13%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 226.00 -3 954.00 -94.28% -6 214.00 -96.36%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 063.00 -1 008.00 5.46% 20.00 -5 415.00%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -60.00 - 115.00 -47.83% 7.00 - 957.14%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 003.00 893.00 12.32% -13.00 -7 815.38%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 533.00 5 251.00 -70.81% 6 270.00 -75.55%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 28.00 2.00 1 300.00% 1.00 2 700.00%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 505.00 -5 250.00 -71.33% -6 268.00 -75.99%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 553.00 - 623.00 -11.24% - 261.00 111.88%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 278.00 - 221.00 25.79% - 194.00 43.30%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 275.00 402.00 -31.59% 67.00 310.45%

Položky Rezervních aktiv v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 249.00 682.00 - 136.51% 516.00 - 148.26%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 249.00 682.00 - 136.51% 516.00 - 148.26%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 0.00 67.00 - 0.00 -
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 0.00 67.00 - 0.00 -
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo - 249.00 614.00 - 140.55% 516.00 - 148.26%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva - 249.00 614.00 - 140.55% 516.00 - 148.26%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -7 628.00 -3 406.00 123.96% 4 084.00 - 286.78%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -7 628.00 -3 406.00 123.96% 4 084.00 - 286.78%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 1 273.00 3 123.00 -59.24% -3 371.00 - 137.76%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 1 273.00 3 123.00 -59.24% -3 371.00 - 137.76%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 6 105.00 898.00 579.84% - 197.00 -3 198.98%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 6 105.00 898.00 579.84% - 197.00 -3 198.98%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 292.00 795.00 - 136.73% 609.00 - 147.95%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 292.00 795.00 - 136.73% 609.00 - 147.95%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 0.00 79.00 - 0.00 -
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 0.00 79.00 - 0.00 -
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo - 292.00 716.00 - 140.78% 609.00 - 147.95%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva - 292.00 716.00 - 140.78% 609.00 - 147.95%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -8 929.00 -3 971.00 124.86% 4 821.00 - 285.21%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -8 929.00 -3 971.00 124.86% 4 821.00 - 285.21%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 1 490.00 3 641.00 -59.08% -3 979.00 - 137.45%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 1 490.00 3 641.00 -59.08% -3 979.00 - 137.45%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 7 147.00 1 047.00 582.62% - 232.00 -3 180.60%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 7 147.00 1 047.00 582.62% - 232.00 -3 180.60%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo 624.00 -2 085.00 - 129.93% - 468.00 - 233.33%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva 736.00 - 209.00 - 452.15% 439.00 67.65%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 112.00 1 876.00 -94.03% 907.00 -87.65%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 343.00 242.00 41.74% 191.00 79.58%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva - 343.00 - 242.00 41.74% - 191.00 79.58%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 343.00 242.00 41.74% 191.00 79.58%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 343.00 - 242.00 41.74% - 191.00 79.58%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 747.00 - 379.00 - 297.10% 310.00 140.97%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 747.00 - 379.00 - 297.10% 310.00 140.97%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 103.00 0.00 - 231.00 -55.41%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 103.00 0.00 - 231.00 -55.41%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 644.00 - 379.00 - 269.92% 79.00 715.19%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 644.00 - 379.00 - 269.92% 79.00 715.19%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 161.00 -2 283.00 - 107.05% 170.00 -5.29%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva - 161.00 2 283.00 - 107.05% - 170.00 -5.29%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 0.00 -2 290.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 0.00 2 290.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 161.00 7.00 2 200.00% 170.00 -5.29%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva - 161.00 -7.00 2 200.00% - 170.00 -5.29%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo - 627.00 335.00 - 287.16% -1 139.00 -44.95%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva -11.00 170.00 - 106.47% 129.00 - 108.53%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 616.00 - 165.00 - 473.33% 1 268.00 -51.42%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo - 524.00 - 455.00 15.16% - 833.00 -37.09%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 29.00 42.00 -30.95% 185.00 -84.32%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 553.00 497.00 11.27% 1 017.00 -45.62%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo - 103.00 790.00 - 113.04% - 306.00 -66.34%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva -39.00 128.00 - 130.47% -56.00 -30.36%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 63.00 - 662.00 - 109.52% 251.00 -74.90%

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 758.90 2 496.60 -69.60% 1 967.40 -61.43%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 128 134.80 86 692.00 47.80% 120 832.40 6.04%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 127 375.90 84 195.40 51.29% 118 865.10 7.16%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 10 885.70 8 711.80 24.95% 11 204.20 -2.84%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 119 653.70 80 826.80 48.04% 113 402.80 5.51%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 108 768.00 72 115.10 50.83% 102 198.70 6.43%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -8 421.10 -4 917.50 71.25% -7 533.60 11.78%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 6 954.30 5 002.90 39.01% 6 194.90 12.26%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 15 375.40 9 920.30 54.99% 13 728.50 12.00%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -1 705.60 -1 297.70 31.43% -1 703.20 0.14%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 526.90 862.30 77.07% 1 234.70 23.67%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 3 232.50 2 160.00 49.65% 2 937.90 10.03%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 166.60 3.00 5 453.33% 648.40 -74.31%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 1 058.20 573.20 84.61% 845.80 25.11%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 891.60 570.20 56.37% 197.40 351.67%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 791.10 1 915.20 -58.69% 4 651.80 -82.99%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 4 755.60 2 219.80 114.24% 52 544.40 -90.95%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 3 964.50 304.60 1 201.54% 47 892.60 -91.72%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -1 684.10 -1 581.50 6.49% -3 784.50 -55.50%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 959.10 1 048.40 182.25% 2 682.50 10.31%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 4 643.10 2 629.90 76.55% 6 466.90 -28.20%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 1 666.00 1 753.30 -4.98% -8 966.00 - 118.58%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 183.20 21.50 752.09% 1 619.10 -88.69%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 482.80 -1 731.80 -14.38% 10 585.10 - 114.01%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 191.10 - 189.40 0.90% - 380.30 -49.75%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 869.60 - 547.60 58.80% -1 263.40 -31.17%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 678.50 - 358.10 89.47% - 883.10 -23.17%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 731.80 1 415.00 -48.28% -28 867.60 - 102.53%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 214.50 1 179.70 87.72% 2 856.10 -22.46%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 482.60 - 235.30 - 730.09% 31 723.70 -95.33%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 268.50 517.80 -48.15% 46 650.30 -99.42%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 268.50 517.80 -48.15% 46 650.30 -99.42%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 925.60 2 499.60 -62.97% 2 615.80 -64.61%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 791.10 1 915.20 -58.69% 4 651.80 -82.99%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo - 134.50 - 584.40 -76.98% 2 036.00 - 106.61%

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 1 021.70 3 055.90 -66.57% 1 932.90 -47.14%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 152 422.90 103 909.10 46.69% 136 509.40 11.66%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 151 401.20 100 853.20 50.12% 134 576.50 12.50%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 13 006.00 10 461.20 24.33% 12 586.00 3.34%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 142 343.20 96 891.70 46.91% 128 118.40 11.10%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 129 337.20 86 430.50 49.64% 115 532.40 11.95%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -9 940.90 -5 839.40 70.24% -8 727.60 13.90%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 8 275.90 5 991.50 38.13% 6 992.70 18.35%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 18 216.80 11 830.90 53.98% 15 720.30 15.88%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -2 043.40 -1 565.90 30.49% -1 925.50 6.12%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 803.80 1 025.90 75.83% 1 398.20 29.01%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 3 847.30 2 591.80 48.44% 3 323.70 15.75%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 198.50 6.90 2 776.81% 749.80 -73.53%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 1 257.30 689.50 82.35% 975.80 28.85%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 1 058.80 682.60 55.11% 226.00 368.50%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 1 035.40 2 351.20 -55.96% 5 047.60 -79.49%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 5 612.90 2 644.50 112.25% 57 015.70 -90.16%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 4 577.50 293.20 1 461.22% 51 968.10 -91.19%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -1 988.80 -1 868.80 6.42% -4 170.00 -52.31%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 3 483.40 1 246.70 179.41% 3 080.70 13.07%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 5 472.20 3 115.50 75.64% 7 250.70 -24.53%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 1 812.20 1 914.40 -5.34% -9 057.90 - 120.01%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 199.70 10.40 1 820.19% 1 878.20 -89.37%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 612.50 -1 904.00 -15.31% 10 936.10 - 114.74%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 220.40 - 218.50 0.87% - 448.80 -50.89%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -1 028.30 - 651.30 57.88% -1 453.90 -29.27%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 807.90 - 432.80 86.67% -1 005.20 -19.63%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 1 131.40 1 931.20 -41.41% -31 550.20 - 103.59%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 657.10 1 445.80 83.78% 3 236.30 -17.90%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 525.70 - 485.40 - 414.32% 34 786.50 -95.61%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 301.00 592.90 -49.23% 50 274.40 -99.40%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 301.00 592.90 -49.23% 50 274.40 -99.40%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 1 220.20 3 062.80 -60.16% 2 682.70 -54.52%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 035.40 2 351.20 -55.96% 5 047.60 -79.49%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo - 184.90 - 711.60 -74.02% 2 364.90 - 107.82%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo -1 684.00 -1 581.00 6.51% -3 784.00 -55.50%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 959.00 1 048.00 182.35% 2 682.00 10.33%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 4 643.00 2 630.00 76.54% 6 467.00 -28.20%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 151.00 1 181.00 -2.54% -1 142.00 - 200.79%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 1 209.00 741.00 63.16% - 335.00 - 460.90%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 58.00 - 440.00 - 113.18% 807.00 -92.81%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -3 099.00 -2 073.00 49.49% -3 106.00 -0.23%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 1 202.00 820.00 46.59% 1 016.00 18.31%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 4 301.00 2 893.00 48.67% 4 122.00 4.34%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 264.00 - 690.00 - 138.26% 464.00 -43.10%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 547.00 - 513.00 - 206.63% 2 002.00 -72.68%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 284.00 177.00 60.45% 1 537.00 -81.52%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo 1.00 481.00 -99.79% - 870.00 - 100.11%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 777.00 614.00 26.55% 384.00 102.34%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 776.00 133.00 483.46% 1 254.00 -38.12%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 387.00 505.00 -23.37% 48.00 706.25%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 471.00 531.00 -11.30% 91.00 417.58%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 84.00 26.00 223.08% 44.00 90.91%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 124.00 -1 676.00 -92.60% 1 287.00 - 109.63%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva - 700.00 -1 658.00 -57.78% 1 527.00 - 145.84%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva - 577.00 18.00 -3 305.56% 240.00 - 340.42%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo -33 356.00 -2 061.00 1 518.44% - 761 518.00 -95.62%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 10 321.00 1 021.00 910.87% 4 233.00 143.82%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 43 677.00 3 082.00 1 317.16% 765 751.00 -94.30%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo 106 821.00 110 906.00 -3.68% -13 027.00 - 920.00%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva -1 430.00 976.00 - 246.52% -6 572.00 -78.24%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva - 108 251.00 - 109 930.00 -1.53% 6 455.00 -1 777.01%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo 106 821.00 110 906.00 -3.68% -13 027.00 - 920.00%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva -1 430.00 976.00 - 246.52% -6 572.00 -78.24%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva - 108 251.00 - 109 930.00 -1.53% 6 455.00 -1 777.01%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 137 376.00 - 110 054.00 24.83% - 752 117.00 -81.73%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 14 552.00 2 958.00 391.95% 7 179.00 102.70%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 151 928.00 113 012.00 34.44% 759 296.00 -79.99%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo - 153 545.00 - 120 338.00 27.59% - 680 987.00 -77.45%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 20 725.00 8 722.00 137.62% 271.00 7 547.60%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva 174 270.00 129 060.00 35.03% 681 258.00 -74.42%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 16 169.00 10 284.00 57.22% -71 130.00 - 122.73%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva -6 173.00 -5 764.00 7.10% 6 908.00 - 189.36%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva -22 342.00 -16 048.00 39.22% 78 038.00 - 128.63%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo - 449.00 - 456.00 -1.53% 11.00 -4 181.82%
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva - 449.00 - 456.00 -1.53% 11.00 -4 181.82%
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo - 449.00 - 456.00 -1.53% 11.00 -4 181.82%
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva - 449.00 - 456.00 -1.53% 11.00 -4 181.82%
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo -2 352.00 -2 457.00 -4.27% 3 615.00 - 165.06%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -2 352.00 -2 457.00 -4.27% 3 615.00 - 165.06%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -2 352.00 -2 457.00 -4.27% 3 615.00 - 165.06%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva -2 352.00 -2 457.00 -4.27% 3 615.00 - 165.06%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo -13 032.00 -26 742.00 -51.27% -34 005.00 -61.68%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva 12 771.00 -3 403.00 - 475.29% 14 329.00 -10.87%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 25 803.00 23 339.00 10.56% 48 334.00 -46.62%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 26 612.00 19 079.00 39.48% -32 035.00 - 183.07%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva -26 612.00 -19 079.00 39.48% 32 035.00 - 183.07%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 26 612.00 19 079.00 39.48% -32 035.00 - 183.07%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva -26 612.00 -19 079.00 39.48% 32 035.00 - 183.07%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 9 469.00 -6 939.00 - 236.46% 10 374.00 -8.72%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 9 469.00 -6 939.00 - 236.46% 10 374.00 -8.72%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 10 126.00 7 855.00 28.91% 15 672.00 -35.39%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 10 126.00 7 855.00 28.91% 15 672.00 -35.39%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 657.00 -14 794.00 -95.56% -5 298.00 -87.60%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva - 657.00 -14 794.00 -95.56% -5 298.00 -87.60%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo -43 588.00 -47 133.00 -7.52% 7 281.00 - 698.65%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva 43 588.00 47 133.00 -7.52% -7 281.00 - 698.65%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo -51 107.00 -51 107.00 0.00 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 51 107.00 51 107.00 0.00 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 7 519.00 3 974.00 89.20% 7 281.00 3.27%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva -7 519.00 -3 974.00 89.20% -7 281.00 3.27%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo -5 525.00 8 251.00 - 166.96% -19 624.00 -71.85%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 3 302.00 3 535.00 -6.59% 3 956.00 -16.53%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 8 827.00 -4 715.00 - 287.21% 23 580.00 -62.57%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -20 898.00 -9 383.00 122.72% -19 167.00 9.03%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 1 945.00 1 312.00 48.25% 4 424.00 -56.04%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 22 843.00 10 695.00 113.59% 23 591.00 -3.17%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 15 374.00 17 633.00 -12.81% - 457.00 -3 464.11%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 1 357.00 2 223.00 -38.96% - 468.00 - 389.96%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva -14 016.00 -15 411.00 -9.05% -11.00 127 318.18%

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 848 388.00 854 827.00 -0.75% 789 556.00 7.45%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 2 176.00 1 998.00 8.91% 2 692.00 -19.17%
UK4 1.1. Centrální banky 19 071.00 14 489.00 31.62% 3 080.00 519.19%
UK5 1.2. Vládní instituce 39 010.00 40 127.00 -2.78% 27 967.00 39.49%
UK6 1.3. Úvěrové instituce 33 896.00 32 034.00 5.81% 38 686.00 -12.38%
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 64 997.00 64 406.00 0.92% 69 598.00 -6.61%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 470 703.00 486 433.00 -3.23% 452 551.00 4.01%
UK9 1.6. Domácnosti 220 713.00 217 337.00 1.55% 197 674.00 11.65%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 178 283.00 178 242.00 0.02% 166 886.00 6.83%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 5 080.00 5 392.00 -5.79% 5 724.00 -11.25%
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 1 727.00 1 622.00 6.47% 1 006.00 71.67%
UK14 2.3. Úvěrové instituce 7 320.00 6 655.00 9.99% 6 116.00 19.69%
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 18 777.00 18 585.00 1.03% 18 883.00 -0.56%
UK16 2.5. Nefinanční podniky 146 789.00 147 687.00 -0.61% 137 319.00 6.90%
UK17 2.6. Domácnosti 3 671.00 3 693.00 -0.60% 3 562.00 3.06%
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 248 368.00 246 154.00 0.90% 243 525.00 1.99%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 2 743.00 2 353.00 16.57% 2 097.00 30.81%
UK20 3.1. Centrální banky 140.00 8.00 1 650.00% 8.00 1 650.00%
UK21 3.2. Vládní instituce 2 731.00 2 600.00 5.04% 4 558.00 -40.08%
UK22 3.3. Úvěrové instituce 17 874.00 19 144.00 -6.63% 17 200.00 3.92%
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 32 347.00 27 219.00 18.84% 25 256.00 28.08%
UK24 3.5. Nefinanční podniky 189 740.00 190 650.00 -0.48% 191 151.00 -0.74%
UK25 3.6. Domácnosti 5 449.00 5 371.00 1.45% 5 352.00 1.81%
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 17 404.00 8 986.00 93.68% 19 517.00 -10.83%
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 3.00 3.00 0.00 5 011.00 -99.94%
UK30 1.3. Úvěrové instituce 12 494.00 8 703.00 43.56% 14 476.00 -13.69%
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 4 281.00 125.00 3 324.80% 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 626.00 156.00 301.28% 30.00 1 986.67%
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 309 978.00 314 891.00 -1.56% 353 675.00 -12.36%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 4 600.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 20 421.00 19 585.00 4.27% 21 845.00 -6.52%
UK37 2.3. Úvěrové instituce 51 157.00 44 888.00 13.97% 56 982.00 -10.22%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 86 954.00 101 114.00 -14.00% 113 158.00 -23.16%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 139 466.00 137 772.00 1.23% 135 564.00 2.88%
UK40 2.6. Domácnosti 11 981.00 11 532.00 3.89% 21 526.00 -44.34%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 1 036.00 1 751.00 -40.83% 1 093.00 -5.21%
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 3.00 3.00 0.00 4.00 -25.00%
UK44 3.3. Úvěrové instituce 46.00 153.00 -69.93% 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 352.00 991.00 -64.48% 763.00 -53.87%
UK46 3.5. Nefinanční podniky 632.00 601.00 5.16% 315.00 100.63%
UK47 3.6. Domácnosti 3.00 3.00 0.00 11.00 -72.73%

OCP celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Obhospodařované prostředky celkem (mil. Kč)</b> 862 291.00 867 221.00 -0.57% 883 181.00 -2.37%
UK2 1.1. Investiční cenné papíry celkem 637 030.00 643 718.00 -1.04% 667 950.00 -4.63%
UK3 1.1.1. Akcie 26 294.00 25 742.00 2.14% 28 657.00 -8.25%
UK4 1.1.2. Dluhopisy 610 737.00 617 976.00 -1.17% 639 293.00 -4.47%
UK5 1.1.3. Ostaní investiční cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.2. Cenné papíry kolektivního investování 139 899.00 142 534.00 -1.85% 136 573.00 2.44%
UK7 1.3. Nástroje peněžního trhu celkem 1 896.00 1 856.00 2.16% 662.00 186.40%
UK8 1.4. Ostatní investiční nástroje celkem 1 535.00 273.00 462.27% -1 099.00 - 239.67%
UK9 1.4.1. opce -4.00 -4.00 0.00 -22.00 -81.82%
UK10 1.4.2. forwardy 21.00 -31.00 - 167.74% 35.00 -40.00%
UK11 1.4.3. futures 3.00 -11.00 - 127.27% 44.00 -93.18%
UK12 1.4.4. swapy 1 273.00 77.00 1 553.25% -1 467.00 - 186.78%
UK13 1.4.5. jiné proměnné termínované kontrakty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.4.6. Ostatní nástroje (jinde nedefinované) 242.00 243.00 -0.41% 311.00 -22.19%
UK15 1.5. Peněžní prostředky celkem 81 931.00 78 842.00 3.92% 79 095.00 3.59%
UK16 <b>Počet zákazníků celkem</b> 457 885.00 444 943.00 2.91% 1 325 928.00 -65.47%
UK17 <b>Majetek zákazníků (mil. Kč)</b> 4 500 598.00 4 385 895.00 2.62% 4 682 747.00 -3.89%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies