Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.20 -4.55% 1.90 10.53%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.25 0.25 0.00 1.00 -75.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 4.20 4.30 -2.33% 3.00 40.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.75 0.45 66.67% 1.27 -40.94%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) 58 742.00 43 330.00 35.57% 66 367.00 -11.49%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.36 0.36 0.00 1.95 -81.54%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 628 704.00 3 581 885.80 1.31% 3 614 410.10 0.40%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 309 775.00 299 995.00 3.26% 297 907.00 3.98%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 275 527.00 262 400.00 5.00% 266 816.00 3.26%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 34 248.00 37 595.00 -8.90% 31 091.00 10.15%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.10 2.20 -4.55% 3.70 -43.24%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.36 1.53 54.25% 3.37 -29.97%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 1.99 1.99 0.00 2.43 -18.11%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 7.47 7.79 -4.11% 8.05 -7.20%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.70 101.30 -0.59% 99.30 1.41%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) - 347 951.00 15 267.00 -2 379.11% 15 267.00 -2 379.11%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 336 688.00 2 389 865.00 -2.23% 2 389 865.00 -2.23%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 684 639.00 2 374 598.00 13.06% 2 374 598.00 13.06%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 38 525.00 35 435.00 8.72% 36 161.00 6.54%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 992.10 3 949.10 1.09% 4 109.30 -2.85%
UK1 Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.09 0.10 -10.00% 1.14 -92.11%
UK2 PRIBOR 1M 0.31 0.31 0.00 1.94 -84.02%
UK3 PRIBOR 3M 0.36 0.36 0.00 1.95 -81.54%
UK4 PRIBOR 6M 0.43 0.42 2.38% 1.95 -77.95%
UK5 PRIBOR 1R 0.56 0.54 3.70% 1.96 -71.43%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 0.75 0.45 66.67% 1.27 -40.94%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 1.40 1.06 32.08% 1.23 13.82%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 1.87 1.49 25.50% 1.28 46.09%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.57 -0.57 0.00 -0.30 90.00%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna -0.33 -0.35 -5.71% 0.06 - 650.00%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 0.15 0.06 150.00% 0.38 -60.53%

SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B-D - Průmysl celkem 97.40 100.30 -2.89% 99.70 -2.31%
UK2 B - Těžba a dobývání 97.10 96.30 0.83% 87.70 10.72%
UK3 C - Zpracovatelský průmysl 96.90 100.10 -3.20% 101.00 -4.06%
UK4 D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu 101.50 102.30 -0.78% 92.40 9.85%

2015=100, měsíční data, sezonně očištěná

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B-D - Průmysl celkem 110.30 112.50 -1.96% 112.10 -1.61%
UK2 B - Těžba a dobývání 74.20 77.50 -4.26% 78.50 -5.48%
UK3 C - Zpracovatelský průmysl 112.50 114.50 -1.75% 114.60 -1.83%
UK4 D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu 101.90 105.10 -3.04% 101.20 0.69%

Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Stálé ceny roku 2015 v mld. Kč 1 261.60 1 253.80 0.62% - -
UK2 Mezičtvrtletní změny 100.60 106.90 -5.89% - -
UK3 Meziroční změny 95.20 94.90 0.32% - -
UK4 Deflátory - mezičtvrtletní změny 101.20 100.50 0.70% - -
UK5 Deflátory - meziroční změny 104.70 104.10 0.58% - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.