Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.90 0.00 2.50 16.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.20 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 2.00 0.00 1.25 60.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.70 2.70 0.00 3.10 -12.90%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.85 1.35 -37.04% 1.26 -32.54%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 186 710.00 165 147.00 13.06% 177 555.00 5.16%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.14 2.16 -0.93% 1.45 47.59%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 402 628.00 3 337 488.20 1.95% 3 192 115.10 6.59%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 289 589.00 302 617.00 -4.31% 267 133.00 8.41%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 795.00 275 323.00 0.90% 263 943.00 5.25%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 11 794.00 27 294.00 -56.79% 3 190.00 269.72%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.23 3.16 2.22% 2.38 35.71%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 34 105.00 32 485.00 4.99% 31 815.00 7.20%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 095.20 4 073.50 0.53% 4 074.50 0.51%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 536.00 9 566.00 -0.31% 8 938.00 6.69%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 330.00 8 114.00 2.66% 8 002.00 4.10%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.10 99.90 0.20% 100.10 0.00
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.10 99.60 0.50% 100.20 -0.10%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.10 99.80 0.30% 100.20 -0.10%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 99.90 100.20 -0.30% 100.20 -0.30%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 102.10 102.10 0.00 103.30 -1.16%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 106.80 106.90 -0.09% 110.10 -3.00%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.80 100.90 -0.10% 103.20 -2.33%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 107.70 108.00 -0.28% 102.60 4.97%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.90 102.90 0.00 101.90 0.98%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 103.30 103.20 0.10% 101.20 2.08%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 112.20 112.10 0.09% 105.10 6.76%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.60 102.50 0.10% 101.80 0.79%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 104.70 104.80 -0.10% 97.20 7.72%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 107.50 107.50 0.00 104.50 2.87%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 103.20 103.30 -0.10% 101.30 1.88%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 108.00 108.30 -0.28% 105.60 2.27%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.50 102.70 -0.19% 101.20 1.28%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 106.30 105.80 0.47% 100.90 5.35%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.50 102.50 0.00 101.60 0.89%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 94.00 98.50 -4.57% 101.30 -7.21%
UK2 Rostlinná výroba 89.60 97.50 -8.10% 101.70 -11.90%
UK3 Živočišná produkce 99.30 99.30 0.00 100.90 -1.59%
UK4 Ryby 99.30 101.00 -1.68% 97.30 2.06%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 104.10 112.10 -7.14% 97.90 6.33%
UK2 Rostlinná výroba 102.80 116.70 -11.91% 100.90 1.88%
UK3 Živočišná produkce 105.70 107.30 -1.49% 94.80 11.50%
UK4 Ryby 92.60 90.70 2.09% 100.50 -7.86%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 102.70 109.20 -5.95% 98.70 4.05%
UK2 Rostlinná výroba 99.70 111.30 -10.42% 97.00 2.78%
UK3 Živočišná produkce 106.20 106.90 -0.65% 100.50 5.67%
UK4 Ryby 97.30 98.00 -0.71% 105.10 -7.42%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 105.70 105.20 0.48% 102.80 2.82%
UK2 Rostlinná výroba 110.80 110.70 0.09% 101.20 9.49%
UK3 Živočišná produkce 99.60 98.70 0.91% 104.80 -4.96%
UK4 Ryby 99.00 99.70 -0.70% 100.60 -1.59%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 100.40 99.10 1.31% 100.20 0.20%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.10 99.80 0.30% 100.40 -0.30%
UK3 H50 Vodní doprava 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 100.40 100.20 0.20% 99.70 0.70%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK6 J58 Vydavatelské služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK9 J63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.10 100.10 0.00 100.50 -0.40%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 100.00 101.30 -1.28% 100.00 0.00
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 100.10 100.20 -0.10% 100.00 0.10%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 100.20 99.90 0.30% 100.00 0.20%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 98.70 96.40 2.39% 100.00 -1.30%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 99.80 99.90 -0.10% 99.10 0.71%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 106.00 85.10 24.56% 104.80 1.15%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.00 100.00 0.00 100.10 -0.10%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 99.60 100.70 -1.09% 100.00 -0.40%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 100.20 99.80 0.40% 100.10 0.10%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 102.70 102.50 0.20% 101.50 1.18%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 102.20 102.50 -0.29% 101.70 0.49%
UK3 H50 Vodní doprava 117.30 117.30 0.00 90.10 30.19%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 99.20 98.50 0.71% 97.10 2.16%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 103.90 103.90 0.00 105.30 -1.33%
UK6 J58 Vydavatelské služby 102.50 102.50 0.00 100.90 1.59%
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 99.90 0.10%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 104.50 104.50 0.00 100.70 3.77%
UK9 J63 Informační služby 102.10 102.10 0.00 101.40 0.69%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 99.80 100.20 -0.40% 100.60 -0.80%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 106.60 106.60 0.00 105.40 1.14%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 101.40 101.30 0.10% 102.90 -1.46%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.10 100.90 0.20% 101.50 -0.39%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 104.40 105.80 -1.32% 98.70 5.78%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 101.60 100.90 0.69% 101.20 0.40%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 105.90 104.60 1.24% 100.00 5.90%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 101.60 101.60 0.00 100.60 0.99%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 103.80 103.90 -0.10% 100.50 3.28%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 109.80 110.20 -0.36% 105.30 4.27%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.00 104.00 0.00 109.30 -4.85%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 104.30 104.30 0.00 107.60 -3.07%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 101.90 101.80 0.10% 102.00 -0.10%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 105.40 105.00 0.38% 102.60 2.73%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 103.30 103.20 0.10% 101.10 2.18%
UK3 H50 Vodní doprava 104.50 104.50 0.00 89.10 17.28%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 96.90 96.50 0.41% 97.70 -0.82%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 119.30 119.30 0.00 114.80 3.92%
UK6 J58 Vydavatelské služby 107.60 107.60 0.00 105.00 2.48%
UK7 J61 Telekomunikační služby 98.80 98.80 0.00 98.80 0.00
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 108.20 108.20 0.00 103.50 4.54%
UK9 J63 Informační služby 103.10 103.10 0.00 101.00 2.08%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.20 100.10 0.10% 100.40 -0.20%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 113.70 113.70 0.00 106.70 6.56%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 104.50 104.40 0.10% 103.10 1.36%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 104.30 104.10 0.19% 103.20 1.07%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 104.60 106.00 -1.32% 100.20 4.39%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 106.60 106.80 -0.19% 104.90 1.62%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.60 96.80 5.99% 96.90 5.88%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 103.80 103.80 0.00 102.20 1.57%
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 100.40 100.40 0.00 96.70 3.83%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 122.50 123.00 -0.41% 111.60 9.77%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 123.50 123.50 0.00 118.80 3.96%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 117.50 117.50 0.00 112.70 4.26%
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.90 102.70 0.19% 101.00 1.88%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 102.40 102.30 0.10% 101.70 0.69%
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 102.20 102.20 0.00 101.00 1.19%
UK3 H50 Vodní doprava 100.00 97.80 2.25% 95.80 4.38%
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 98.20 98.10 0.10% 99.00 -0.81%
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 104.60 104.80 -0.19% 104.00 0.58%
UK6 J58 Vydavatelské služby 102.00 101.80 0.20% 103.10 -1.07%
UK7 J61 Telekomunikační služby 100.00 99.90 0.10% 99.30 0.70%
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 102.80 102.50 0.29% 101.40 1.38%
UK9 J63 Informační služby 101.90 101.90 0.00 100.70 1.19%
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.40 100.50 -0.10% 100.10 0.30%
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 106.60 106.50 0.09% 103.50 3.00%
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 102.00 102.10 -0.10% 101.90 0.10%
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.10 101.20 -0.10% 101.50 -0.39%
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 104.00 104.00 0.00 100.00 4.00%
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 102.00 102.00 0.00 103.00 -0.97%
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 105.00 104.00 0.96% 102.00 2.94%
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 101.00 101.00 0.00 101.00 0.00
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 103.00 103.00 0.00 100.00 3.00%
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 108.00 108.00 0.00 110.00 -1.82%
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 106.00 107.00 -0.93% 108.00 -1.85%
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 106.00 106.00 0.00 106.00 0.00
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.00 102.00 0.00 101.00 0.99%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies