Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.80 3.00 -6.67% 1.90 47.37%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.75 0.00 0.75 133.33%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.70 3.00 -10.00% 3.20 -15.62%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.63 1.71 -4.68% 0.60 171.67%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 91 500.00 62 657.00 46.03% 89 278.00 2.49%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.02 2.03 -0.49% 0.90 124.44%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 267 825.60 3 285 318.40 -0.53% 3 119 026.30 4.77%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 329 959.00 300 852.00 9.67% 313 184.00 5.36%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 297 023.00 271 696.00 9.32% 284 943.00 4.24%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 32 936.00 29 156.00 12.96% 28 241.00 16.62%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.32 2.99 11.04% 2.35 41.28%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 566.00 8 379.00 14.17% 7 618.00 25.57%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 114.00 10 564.00 -23.19% 6 907.00 17.48%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 33 840.00 31 516.00 7.37% 31 661.00 6.88%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 094.30 4 070.10 0.59% 4 057.20 0.91%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 214.60 26 648.90 -99.19% -11 238.90 - 101.91%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 399 541.70 366 919.20 8.89% 377 240.50 5.91%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 399 327.10 340 270.30 17.36% 388 479.40 2.79%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 39 700.60 37 131.80 6.92% 37 617.20 5.54%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 373 176.90 340 422.20 9.62% 355 925.70 4.85%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 333 476.30 303 290.30 9.95% 318 308.50 4.77%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -33 333.00 1 849.80 -1 901.98% -42 414.60 -21.41%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 22 909.50 22 987.40 -0.34% 18 738.30 22.26%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 56 242.40 21 137.60 166.08% 61 152.90 -8.03%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -6 153.00 -12 332.70 -50.11% -6 441.50 -4.48%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 3 455.40 3 509.60 -1.54% 2 576.40 34.12%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 608.40 15 842.30 -39.35% 9 018.00 6.55%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo -5 625.60 0.00 - 1 296.80 - 533.81%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 19 779.10 0.00 - 8 116.20 143.70%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 25 404.70 0.00 - 6 819.50 272.53%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 3 684.40 29 098.40 -87.34% -20 030.40 - 118.39%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 30 798.10 16 068.20 91.67% -5 324.20 - 678.45%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 27 113.70 -13 030.20 - 308.08% 14 706.10 84.37%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo 19 214.50 -5 057.70 - 479.91% -14 573.70 - 231.84%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 40 601.10 4 911.20 726.70% 11 852.80 242.54%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 21 386.60 9 969.00 114.53% 26 426.60 -19.07%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 170 053.20 -15 599.50 990.12% - 163 012.60 4.32%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -5 392.40 2 840.80 - 289.82% -2 281.20 136.38%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 164 660.80 18 440.30 792.94% 160 731.40 2.44%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 174.90 254.00 -31.14% 184.40 -5.15%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -2 354.50 -1 768.90 33.11% -1 753.60 34.27%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 529.50 -2 022.90 25.04% -1 938.00 30.52%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 149 082.70 52 364.90 184.70% 183 865.70 -18.92%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva -7 321.60 12 948.30 - 156.54% 13 351.90 - 154.84%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 156 404.30 -39 416.60 296.80% - 170 513.80 -8.27%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 5 265.40 -2 863.30 - 283.89% -26 494.10 - 119.87%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 5 265.40 -2 863.30 - 283.89% -26 494.10 - 119.87%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -5 411.00 26 648.90 - 120.30% -9 942.20 -45.58%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 3 684.40 29 098.40 -87.34% -20 030.40 - 118.39%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 9 095.30 2 449.50 271.31% -10 088.20 - 190.16%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 3 684.40 29 098.40 -87.34% -20 030.40 - 118.39%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 30 798.10 16 068.20 91.67% -5 324.20 - 678.45%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 27 113.70 -13 030.20 - 308.08% 14 706.10 84.37%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 19 214.50 -5 057.70 - 479.91% -14 573.70 - 231.84%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 40 601.10 4 911.20 726.70% 11 852.80 242.54%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 21 386.60 9 969.00 114.53% 26 426.60 -19.07%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -7 625.20 - 601.00 1 168.75% -12 626.80 -39.61%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 6 043.80 124.20 4 766.18% 8 821.40 -31.49%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 13 669.00 725.00 1 785.38% 21 448.00 -36.27%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -6 802.00 -6 802.00 0.00 -8 975.00 -24.21%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 6 278.00 6 278.00 0.00 3 589.00 74.92%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 13 080.00 13 080.00 0.00 12 564.00 4.11%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 33 642.00 2 345.00 1 334.63% 7 028.00 378.69%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 28 280.00 -1 491.00 -1 996.71% - 557.00 -5 177.20%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva -5 362.00 -3 836.00 39.78% -7 585.00 -29.31%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 170 053.00 -15 599.00 990.15% - 163 013.00 4.32%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -5 392.00 2 841.00 - 289.79% -2 281.00 136.39%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 164 661.00 18 440.00 792.96% 160 731.00 2.44%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -7 149.00 4 572.00 - 256.36% 33.00 -21 763.64%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -5 642.00 3 423.00 - 264.83% 1 907.00 - 395.86%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 1 506.00 -1 149.00 - 231.07% 1 875.00 -19.68%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo - 162 904.00 -20 171.00 707.61% - 163 045.00 -0.09%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 250.00 - 582.00 - 142.96% -4 189.00 - 105.97%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 163 154.00 19 590.00 732.84% 158 857.00 2.70%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 129 368.00 -5 979.00 2 063.71% - 132 956.00 -2.70%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 252.00 - 154.00 63.64% -1 099.00 -77.07%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 129 117.00 5 826.00 2 116.22% 131 857.00 -2.08%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -32 144.00 -14 232.00 125.86% -24 063.00 33.58%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 20.00 10.00 100.00% 61.00 -67.21%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 32 164.00 14 242.00 125.84% 24 124.00 33.33%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 392.00 40.00 -3 580.00% -6 026.00 -76.90%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 481.00 - 438.00 - 209.82% -3 150.00 - 115.27%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 1 874.00 - 478.00 - 492.05% 2 876.00 -34.84%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 175.00 254.00 -31.10% 184.00 -4.89%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -2 355.00 -1 769.00 33.13% -1 754.00 34.26%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 529.00 -2 023.00 25.01% -1 938.00 30.50%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 149 083.00 52 365.00 184.70% 183 866.00 -18.92%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva -7 322.00 12 948.00 - 156.55% 13 352.00 - 154.84%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 156 404.00 -39 417.00 296.79% - 170 514.00 -8.27%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 5 265.00 -2 863.00 - 283.90% -26 494.00 - 119.87%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 5 265.00 -2 863.00 - 283.90% -26 494.00 - 119.87%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 3 684.00 29 098.00 -87.34% -20 030.00 - 118.39%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 549 507.10 538 435.66 2.06% 491 737.38 11.75%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 135 248.90 132 518.42 2.06% 112 643.07 20.07%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 115 249.05 110 998.51 3.83% 107 122.88 7.59%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 107 781.94 107 198.20 0.54% 108 250.15 -0.43%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 125 839.22 123 687.83 1.74% 106 092.27 18.61%
UK6 Stálá aktiva 50 315.05 50 149.13 0.33% 47 033.42 6.98%
UK7 Ostatní aktiva 15 072.94 13 883.55 8.57% 10 595.60 42.26%
UK8 Pasiva celkem 549 507.10 538 435.67 2.06% 491 737.38 11.75%
UK9 Přijaté úvěry 22 091.45 21 075.49 4.82% 25 359.02 -12.89%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 503 725.33 496 554.76 1.44% 444 575.42 13.30%
UK11 Ostatní pasiva 23 690.33 20 805.41 13.87% 21 802.94 8.66%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 85 269.53 82 083.68 3.88% 76 350.80 11.68%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 6 652.64 5 824.08 14.23% 7 861.87 -15.38%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 570.50 485.23 17.57% 427.10 33.58%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 31 899.22 30 676.12 3.99% 27 867.29 14.47%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 44 243.70 43 562.78 1.56% 38 776.51 14.10%
UK6 Stálá aktiva 729.52 729.52 0.00 657.33 10.98%
UK7 Ostatní aktiva 1 173.95 805.95 45.66% 760.71 54.32%
UK8 Pasiva celkem 85 269.53 82 083.68 3.88% 76 350.80 11.68%
UK9 Přijaté úvěry 196.35 208.85 -5.98% 439.03 -55.28%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 81 780.91 80 309.09 1.83% 72 479.25 12.83%
UK11 Ostatní pasiva 3 292.27 1 565.74 110.27% 3 432.52 -4.09%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 156 902.58 152 909.10 2.61% 142 938.21 9.77%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 48 025.80 47 343.35 1.44% 33 350.10 44.00%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 75 681.82 72 313.98 4.66% 72 806.93 3.95%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 29 168.14 29 844.10 -2.26% 35 575.64 -18.01%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 2 385.01 2 348.21 1.57% 371.24 542.44%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 1 641.80 1 059.45 54.97% 834.29 96.79%
UK8 Pasiva celkem 156 902.58 152 909.10 2.61% 142 938.21 9.77%
UK9 Přijaté úvěry 16.75 25.65 -34.72% 322.10 -94.80%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 155 110.24 151 445.21 2.42% 140 702.01 10.24%
UK11 Ostatní pasiva 1 775.59 1 438.23 23.46% 1 914.10 -7.24%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 123 856.02 122 503.83 1.10% 119 599.86 3.56%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 19 467.97 19 670.19 -1.03% 24 196.79 -19.54%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 34 193.87 33 222.47 2.92% 30 313.15 12.80%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 40 428.01 40 702.39 -0.67% 39 798.18 1.58%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 21 879.89 21 075.12 3.82% 21 748.01 0.61%
UK6 Stálá aktiva 2 797.39 2 797.39 0.00 2 378.45 17.61%
UK7 Ostatní aktiva 5 088.90 5 036.27 1.04% 1 165.28 336.71%
UK8 Pasiva celkem 123 856.03 122 503.83 1.10% 119 599.86 3.56%
UK9 Přijaté úvěry 4 852.72 3 543.21 36.96% 7 441.00 -34.78%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 114 452.62 114 777.21 -0.28% 106 975.76 6.99%
UK11 Ostatní pasiva 4 550.69 4 183.41 8.78% 5 183.10 -12.20%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 118 735.55 116 889.32 1.58% 100 335.08 18.34%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 32 623.45 31 435.61 3.78% 25 114.52 29.90%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 878.87 845.35 3.96% 616.55 42.55%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 140.04 1 130.56 0.84% 991.61 14.97%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 35 052.21 34 688.74 1.05% 26 534.07 32.10%
UK6 Stálá aktiva 44 170.63 44 033.21 0.31% 41 019.14 7.68%
UK7 Ostatní aktiva 4 870.34 4 755.85 2.41% 6 059.21 -19.62%
UK8 Pasiva celkem 118 735.55 116 889.32 1.58% 100 335.09 18.34%
UK9 Přijaté úvěry 11 910.72 11 867.85 0.36% 11 600.83 2.67%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 96 329.49 94 662.32 1.76% 80 199.41 20.11%
UK11 Ostatní pasiva 10 495.33 10 359.14 1.31% 8 534.84 22.97%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 64 743.41 64 049.74 1.08% 52 513.43 23.29%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 28 479.05 28 245.20 0.83% 22 119.79 28.75%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 923.98 4 131.47 -5.02% 2 959.15 32.60%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 5 146.53 4 845.04 6.22% 4 017.43 28.10%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 22 278.41 22 012.99 1.21% 18 662.45 19.38%
UK6 Stálá aktiva 2 617.51 2 589.01 1.10% 2 978.50 -12.12%
UK7 Ostatní aktiva 2 297.94 2 226.03 3.23% 1 776.11 29.38%
UK8 Pasiva celkem 64 743.41 64 049.74 1.08% 52 513.43 23.29%
UK9 Přijaté úvěry 5 114.91 5 429.93 -5.80% 5 556.07 -7.94%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 56 052.07 55 360.93 1.25% 44 218.99 26.76%
UK11 Ostatní pasiva 3 576.44 3 258.88 9.74% 2 738.37 30.60%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 7 284.51 3 519.03 107.00% 4 626.98 57.44%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 2 602.89 4 930.70 -47.21% 2 843.45 -8.46%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 728.09 157.75 2 263.36% 295.08 1 163.42%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1 226.80 - 704.46 74.15% 563.57 - 317.69%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 36.14 - 918.35 - 103.93% 865.35 -95.82%
UK6 Stálá aktiva 165.92 84.84 95.56% -19.73 - 941.16%
UK7 Ostatní aktiva 1 978.29 -31.46 -6 387.88% 79.26 2 395.99%
UK8 Pasiva celkem 7 284.51 3 519.04 107.00% 4 626.98 57.44%
UK9 Přijaté úvěry 983.08 -1 258.94 - 178.09% - 262.24 - 474.87%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 4 617.96 3 620.72 27.54% 4 068.62 13.50%
UK11 Ostatní pasiva 1 683.47 1 157.25 45.47% 820.60 105.15%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 496.88 199.90 648.83% 1 386.56 7.96%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 826.09 295.32 179.73% 286.70 188.14%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 82.34 0.09 87 493.62% 54.20 51.90%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 481.31 229.03 110.15% 671.68 -28.34%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 431.18 - 250.07 72.42% 246.28 - 275.08%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - -0.44 -
UK7 Ostatní aktiva 538.31 -74.47 - 822.84% 128.13 320.14%
UK8 Pasiva celkem 1 496.87 199.90 648.82% 1 386.55 7.96%
UK9 Přijaté úvěry -12.50 21.60 - 157.86% - 212.03 -94.11%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 259.50 214.82 20.80% 1 448.22 -82.08%
UK11 Ostatní pasiva 1 249.87 -36.52 -3 522.04% 150.35 731.28%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 3 338.62 2 616.72 27.59% 343.20 872.79%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 662.73 2 768.95 -76.07% 1 403.03 -52.76%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 2 965.90 28.91 10 160.49% - 297.89 -1 095.65%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1 047.43 - 394.77 165.33% - 444.12 135.84%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti -34.50 59.38 - 158.10% 18.78 - 283.71%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 791.93 154.25 413.40% - 336.59 - 335.28%
UK8 Pasiva celkem 3 338.62 2 616.72 27.59% 343.20 872.79%
UK9 Přijaté úvěry -8.91 -84.73 -89.49% -29.89 -70.21%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 3 380.56 2 437.67 38.68% 320.98 953.19%
UK11 Ostatní pasiva -33.02 263.78 - 112.52% 52.11 - 163.36%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 297.50 -2 349.30 - 112.66% 1 928.16 -84.57%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 208.54 - 984.01 -78.81% 1 396.22 - 114.94%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 858.92 10.87 7 800.29% 181.76 372.56%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 909.52 - 609.10 49.32% 281.99 - 422.54%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 202.41 - 296.64 - 168.23% 241.55 -16.20%
UK6 Stálá aktiva 0.00 -39.52 - -0.01 -
UK7 Ostatní aktiva 354.23 - 430.90 - 182.21% - 173.35 - 304.34%
UK8 Pasiva celkem 297.50 -2 349.30 - 112.66% 1 928.16 -84.57%
UK9 Přijaté úvěry 1 296.54 -1 448.13 - 189.53% 72.86 1 679.50%
UK10 Emitované akcie/podílové listy -1 064.00 - 835.63 27.33% 1 367.45 - 177.81%
UK11 Ostatní pasiva 64.96 -65.53 - 199.13% 487.86 -86.68%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 502.03 1 410.07 6.52% 298.87 402.58%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 1 125.33 1 060.47 6.12% - 354.27 - 417.65%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 30.24 -20.36 - 248.52% 0.00 -
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 0.99 -2.62 - 137.96% -15.39 - 106.45%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 10.20 290.64 -96.49% 315.48 -96.77%
UK6 Stálá aktiva 137.42 63.78 115.47% -37.19 - 469.54%
UK7 Ostatní aktiva 197.84 18.17 988.98% 390.23 -49.30%
UK8 Pasiva celkem 1 502.03 1 410.07 6.52% 298.87 402.58%
UK9 Přijaté úvěry 32.55 394.85 -91.76% - 139.30 - 123.37%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 358.76 997.03 36.28% 462.93 193.52%
UK11 Ostatní pasiva 110.72 18.20 508.46% -24.76 - 547.21%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 649.48 1 641.64 -60.44% 670.20 -3.09%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 197.28 1 789.98 -88.98% 111.77 76.50%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 209.31 138.23 - 251.42% 357.00 - 158.63%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 247.85 73.00 239.55% 69.40 257.12%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 289.19 - 721.64 - 140.07% 43.26 568.53%
UK6 Stálá aktiva 28.49 60.58 -52.96% 17.92 59.02%
UK7 Ostatní aktiva 95.98 301.49 -68.16% 70.84 35.48%
UK8 Pasiva celkem 649.48 1 641.64 -60.44% 670.20 -3.09%
UK9 Přijaté úvěry - 324.62 - 142.52 127.77% 46.12 - 803.82%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 683.15 806.83 -15.33% 469.05 45.65%
UK11 Ostatní pasiva 290.94 977.33 -70.23% 155.03 87.67%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 549 507.00 538 436.00 2.06% 491 737.00 11.75%
UK2 (1.1) Vklady 66 528.00 65 817.00 1.08% 59 647.00 11.54%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 115 249.00 110 999.00 3.83% 107 123.00 7.59%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 63 750.00 60 518.00 5.34% 53 516.00 19.12%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 51 499.00 50 481.00 2.02% 53 607.00 -3.93%
UK6 (1.3) Akcie 125 839.00 123 688.00 1.74% 106 092.00 18.61%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 44 115.00 42 898.00 2.84% 38 628.00 14.20%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 81 724.00 80 790.00 1.16% 67 464.00 21.14%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 107 782.00 107 198.00 0.54% 108 250.00 -0.43%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 23 145.00 23 013.00 0.57% 21 546.00 7.42%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 84 637.00 84 185.00 0.54% 86 704.00 -2.38%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 134 109.00 130 734.00 2.58% 110 625.00 21.23%
UK13 (2) Pasiva 549 507.00 538 436.00 2.06% 491 737.00 11.75%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 22 091.00 21 075.00 4.82% 25 359.00 -12.89%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 503 725.00 496 555.00 1.44% 444 575.00 13.30%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 23 690.00 20 805.00 13.87% 21 803.00 8.65%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 214.60 26 648.90 -99.19% -11 238.90 - 101.91%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 399 541.70 366 919.20 8.89% 377 240.50 5.91%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 399 327.10 340 270.30 17.36% 388 479.40 2.79%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 39 700.60 37 131.80 6.92% 37 617.20 5.54%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 373 176.90 340 422.20 9.62% 355 925.70 4.85%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 333 476.30 303 290.30 9.95% 318 308.50 4.77%
UK7 1.1.1 - Zboží - saldo 28 371.70 26 687.20 6.31% 26 180.00 8.37%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 319 323.00 289 555.00 10.28% 303 195.30 5.32%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 290 951.30 262 867.80 10.68% 277 015.30 5.03%
UK10 1.1.2 - Služby - saldo 11 328.90 10 444.70 8.47% 11 437.20 -0.95%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 53 853.90 50 867.10 5.87% 52 730.40 2.13%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 42 525.00 40 422.50 5.20% 41 293.20 2.98%
UK13 1.2 - Prvotní důchody - saldo -33 333.00 1 849.80 -1 901.98% -42 414.60 -21.41%
UK14 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 22 909.50 22 987.40 -0.34% 18 738.30 22.26%
UK15 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 56 242.40 21 137.60 166.08% 61 152.90 -8.03%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 2 186.70 2 186.70 0.00 2 756.00 -20.66%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 5 373.70 5 373.70 0.00 5 525.00 -2.74%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 3 187.00 3 187.00 0.00 2 769.00 15.10%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic - saldo -39 481.70 -4 239.20 831.35% -47 657.70 -17.16%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic - příjmy 12 881.10 13 216.70 -2.54% 10 133.40 27.12%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic - výdaje 52 362.80 17 455.80 199.97% 57 791.00 -9.39%
UK22 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - saldo -37 323.40 -6 848.60 444.98% -49 127.40 -24.03%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - příjmy 8 253.10 7 618.80 8.33% 6 073.60 35.88%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - výdaje 45 576.50 14 467.50 215.03% 55 201.00 -17.44%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - saldo -2 797.50 -1 182.20 136.63% 479.10 - 683.91%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - příjmy 1 006.00 948.10 6.11% 874.50 15.04%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - výdaje 3 803.50 2 130.30 78.54% 395.40 861.94%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - saldo -1 002.80 448.30 - 323.69% 191.90 - 622.56%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - příjmy 1 980.00 1 306.40 51.56% 2 386.50 -17.03%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - výdaje 2 982.80 858.10 247.61% 2 194.60 35.92%
UK31 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - saldo 1 642.00 3 343.00 -50.88% 799.00 105.51%
UK32 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - příjmy 1 642.00 3 343.00 -50.88% 799.00 105.51%
UK34 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - saldo 3 962.10 3 902.30 1.53% 2 487.00 59.31%
UK35 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy 4 654.80 4 397.10 5.86% 3 079.90 51.13%
UK36 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje 692.60 494.70 40.00% 592.90 16.82%
UK37 1.3 - Druhotné důchody - saldo -6 153.00 -12 332.70 -50.11% -6 441.50 -4.48%
UK38 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 3 455.40 3 509.60 -1.54% 2 576.40 34.12%
UK39 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 608.40 15 842.30 -39.35% 9 018.00 6.55%
UK40 2 - Kapitálový účet - saldo -5 625.60 0.00 - 1 296.80 - 533.81%
UK41 2 - Kapitálový účet - příjmy 19 779.10 0.00 - 8 116.20 143.70%
UK42 2 - Kapitálový účet - výdaje 25 404.70 0.00 - 6 819.50 272.53%
UK43 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -5 411.00 26 648.90 - 120.30% -9 942.20 -45.58%

Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 715.70 673.50 6.27% 649.20 10.24%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě -3.10 - 120.10 -97.42% - 222.20 -98.60%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -5.50 -4.80 14.58% 1.50 - 466.67%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 239.70 3 188.80 1.60% 3 081.30 5.14%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies