Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.60 2.20 18.18% 2.30 13.04%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.90 3.00 -3.33% 4.00 -27.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.89 0.70 27.14% -0.25 - 456.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 131 470.00 109 242.00 20.35% 125 328.00 4.90%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.93 0.90 3.33% 0.30 210.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 305 064.00 290 835.00 4.89% 313 092.00 -2.56%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 319.00 262 961.00 9.26% 287 261.00 0.02%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 17 745.00 27 874.00 -36.34% 25 831.00 -31.30%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.47 2.56 -3.52% 1.92 28.65%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.44 -0.41% 2.10 15.71%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.47 8.57 -1.17% 9.38 -9.70%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 618.00 8 182.00 -6.89% 6 525.00 16.75%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 907.00 8 800.00 -21.51% 5 810.00 18.88%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 990 501.00 948 342.00 4.45% 1 053 334.00 -5.97%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 583 986.00 552 572.00 5.68% 624 328.00 -6.46%
UK4 3. Úvěrové instituce 334 819.00 331 142.00 1.11% 358 745.00 -6.67%
UK5 4. Ostatní osoby 71 696.00 64 628.00 10.94% 70 260.00 2.04%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 24 458.00 20 470.00 19.48% 22 468.00 8.86%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 47 238.00 44 159.00 6.97% 47 792.00 -1.16%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 5 705 573.00 5 112 181.00 11.61% 4 622 910.00 23.42%
UK9 1. Centrální banky 2 155 060.00 1 714 207.00 25.72% 1 210 509.00 78.03%
UK10 2. Vládní instituce 59 227.00 60 291.00 -1.76% 64 811.00 -8.62%
UK11 3. Úvěrové instituce 294 263.00 222 665.00 32.16% 285 267.00 3.15%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 3 197 022.00 3 115 019.00 2.63% 3 062 323.00 4.40%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 326 909.00 270 653.00 20.79% 301 340.00 8.48%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 1 267 816.00 1 261 144.00 0.53% 1 272 117.00 -0.34%
UK15 4.3. Domácnosti 1 602 298.00 1 583 222.00 1.20% 1 488 867.00 7.62%
UK16 <b>Vklady </b> 5 766 523.00 5 443 317.00 5.94% 5 502 618.00 4.80%
UK17 1. Centrální banky 18 166.00 17 979.00 1.04% 20 063.00 -9.46%
UK18 2. Vládní instituce 386 473.00 278 320.00 38.86% 329 029.00 17.46%
UK19 3. Úvěrové instituce 1 240 529.00 1 136 810.00 9.12% 1 214 903.00 2.11%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 4 121 354.00 4 010 208.00 2.77% 3 938 623.00 4.64%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 403 531.00 330 501.00 22.10% 361 539.00 11.61%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 1 128 256.00 1 141 118.00 -1.13% 1 141 848.00 -1.19%
UK23 4.3. Domácnosti 2 589 567.00 2 538 588.00 2.01% 2 435 236.00 6.34%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 782 037.00 754 528.00 3.65% 825 327.00 -5.25%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 461 643.00 442 731.00 4.27% 491 646.00 -6.10%
UK4 3. Úvěrové instituce 278 329.00 275 095.00 1.18% 291 280.00 -4.45%
UK5 4. Ostatní osoby 42 065.00 36 702.00 14.61% 42 401.00 -0.79%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 15 701.00 10 680.00 47.01% 13 246.00 18.53%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 26 364.00 26 022.00 1.31% 29 155.00 -9.57%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 3 356 649.00 2 840 293.00 18.18% 2 856 956.00 17.49%
UK9 1. Centrální banky 1 378 244.00 987 603.00 39.55% 930 607.00 48.10%
UK10 2. Vládní instituce 49 233.00 49 339.00 -0.21% 51 169.00 -3.78%
UK11 3. Úvěrové instituce 145 203.00 81 707.00 77.71% 164 046.00 -11.49%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 1 783 970.00 1 721 644.00 3.62% 1 711 134.00 4.26%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 211 168.00 168 096.00 25.62% 192 980.00 9.42%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 838 268.00 825 844.00 1.50% 832 262.00 0.72%
UK15 4.3. Domácnosti 734 533.00 727 703.00 0.94% 685 892.00 7.09%
UK16 <b>Vklady </b> 3 640 820.00 3 216 897.00 13.18% 3 434 963.00 5.99%
UK17 1. Centrální banky 17 902.00 17 979.00 -0.43% 19 028.00 -5.92%
UK18 2. Vládní instituce 272 575.00 184 976.00 47.36% 243 561.00 11.91%
UK19 3. Úvěrové instituce 799 975.00 592 441.00 35.03% 756 546.00 5.74%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 2 550 369.00 2 421 501.00 5.32% 2 415 829.00 5.57%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 277 541.00 182 613.00 51.98% 241 603.00 14.87%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 773 555.00 771 020.00 0.33% 780 137.00 -0.84%
UK23 4.3. Domácnosti 1 499 273.00 1 467 868.00 2.14% 1 394 088.00 7.54%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 58 149.00 54 230.00 7.23% 61 177.00 -4.95%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 33 716.00 29 468.00 14.42% 36 397.00 -7.37%
UK4 3. Úvěrové instituce 3 135.00 3 245.00 -3.39% 5 269.00 -40.50%
UK5 4. Ostatní osoby 21 299.00 21 516.00 -1.01% 19 511.00 9.16%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 7 971.00 9 389.00 -15.10% 8 188.00 -2.65%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 13 327.00 12 127.00 9.90% 11 324.00 17.69%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 1 068 179.00 1 074 503.00 -0.59% 798 094.00 33.84%
UK9 1. Centrální banky 337 841.00 355 041.00 -4.84% 99 101.00 240.91%
UK10 2. Vládní instituce 2 039.00 2 171.00 -6.08% 1 959.00 4.08%
UK11 3. Úvěrové instituce 12 886.00 10 802.00 19.29% 18 194.00 -29.17%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 715 413.00 706 489.00 1.26% 678 840.00 5.39%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 59 504.00 57 049.00 4.30% 57 815.00 2.92%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 195 966.00 195 490.00 0.24% 200 624.00 -2.32%
UK15 4.3. Domácnosti 459 943.00 453 950.00 1.32% 420 401.00 9.41%
UK16 <b>Vklady </b> 752 268.00 755 268.00 -0.40% 717 800.00 4.80%
UK17 1. Centrální banky 254.00 0.00 - 405.00 -37.28%
UK18 2. Vládní instituce 73 899.00 66 969.00 10.35% 59 705.00 23.77%
UK19 3. Úvěrové instituce 119 718.00 120 336.00 -0.51% 108 987.00 9.85%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 558 397.00 567 963.00 -1.68% 548 702.00 1.77%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 84 535.00 107 355.00 -21.26% 82 272.00 2.75%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 164 328.00 165 358.00 -0.62% 176 527.00 -6.91%
UK23 4.3. Domácnosti 309 533.00 295 250.00 4.84% 289 902.00 6.77%

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 52 443.00 50 181.00 4.51% 54 502.00 -3.78%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 46 287.00 44 746.00 3.44% 47 556.00 -2.67%
UK4 3. Úvěrové instituce 2 211.00 2 412.00 -8.33% 3 890.00 -43.16%
UK5 4. Ostatní osoby 3 945.00 3 023.00 30.50% 3 057.00 29.05%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 785.00 401.00 95.76% 1 034.00 -24.08%
UK7 4.2. Nefinanční podniky 3 159.00 2 622.00 20.48% 2 022.00 56.23%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 467 842.00 436 233.00 7.25% 363 807.00 28.60%
UK9 1. Centrální banky 194 527.00 175 746.00 10.69% 97 200.00 100.13%
UK10 2. Vládní instituce 7 077.00 7 864.00 -10.01% 10 572.00 -33.06%
UK11 3. Úvěrové instituce 9 326.00 7 548.00 23.56% 6 204.00 50.32%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 256 911.00 245 075.00 4.83% 249 830.00 2.83%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 37 786.00 26 453.00 42.84% 32 642.00 15.76%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 107 531.00 110 963.00 -3.09% 121 203.00 -11.28%
UK15 4.3. Domácnosti 111 594.00 107 658.00 3.66% 95 985.00 16.26%
UK16 <b>Vklady </b> 419 795.00 394 821.00 6.33% 363 341.00 15.54%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 21 497.00 17 659.00 21.73% 16 903.00 27.18%
UK19 3. Úvěrové instituce 25 162.00 22 097.00 13.87% 23 128.00 8.79%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 373 136.00 355 065.00 5.09% 323 311.00 15.41%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 23 193.00 10 157.00 128.34% 13 899.00 66.87%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 64 597.00 67 401.00 -4.16% 57 640.00 12.07%
UK23 4.3. Domácnosti 285 345.00 277 507.00 2.82% 251 771.00 13.34%

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 12 473.00 6 778.00 84.02% 13 307.00 -6.27%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 8 086.00 3 391.00 138.45% 8 016.00 0.87%
UK4 3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Ostatní osoby 4 388.00 3 388.00 29.52% 5 291.00 -17.07%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 4 388.00 3 388.00 29.52% 5 291.00 -17.07%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 505 526.00 480 234.00 5.27% 341 960.00 47.83%
UK9 1. Centrální banky 223 095.00 179 215.00 24.48% 83 601.00 166.86%
UK10 2. Vládní instituce 791.00 825.00 -4.12% 1 017.00 -22.22%
UK11 3. Úvěrové instituce 98 453.00 113 309.00 -13.11% 83 327.00 18.15%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 183 186.00 186 886.00 -1.98% 174 015.00 5.27%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 18 438.00 19 028.00 -3.10% 17 889.00 3.07%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 117 701.00 120 435.00 -2.27% 109 720.00 7.27%
UK15 4.3. Domácnosti 47 047.00 47 423.00 -0.79% 46 406.00 1.38%
UK16 <b>Vklady </b> 588 000.00 697 235.00 -15.67% 617 360.00 -4.76%
UK17 1. Centrální banky 10.00 0.00 - 630.00 -98.41%
UK18 2. Vládní instituce 18 089.00 8 306.00 117.78% 8 471.00 113.54%
UK19 3. Úvěrové instituce 285 981.00 387 420.00 -26.18% 322 691.00 -11.38%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 283 919.00 301 509.00 -5.83% 285 568.00 -0.58%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 18 217.00 25 936.00 -29.76% 21 401.00 -14.88%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 124 791.00 136 324.00 -8.46% 126 460.00 -1.32%
UK23 4.3. Domácnosti 140 911.00 139 250.00 1.19% 137 707.00 2.33%

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 85 398.00 82 626.00 3.35% 99 021.00 -13.76%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 34 254.00 32 237.00 6.26% 40 713.00 -15.86%
UK4 3. Úvěrové instituce 51 145.00 50 389.00 1.50% 58 308.00 -12.28%
UK5 4. Ostatní osoby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 307 376.00 280 917.00 9.42% 262 093.00 17.28%
UK9 1. Centrální banky 21 353.00 16 602.00 28.62% 0.00 -
UK10 2. Vládní instituce 87.00 92.00 -5.43% 94.00 -7.45%
UK11 3. Úvěrové instituce 28 394.00 9 299.00 205.34% 13 496.00 110.39%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 257 542.00 254 925.00 1.03% 248 504.00 3.64%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 12.00 27.00 -55.56% 13.00 -7.69%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 8 349.00 8 411.00 -0.74% 8 308.00 0.49%
UK15 4.3. Domácnosti 249 181.00 246 487.00 1.09% 240 182.00 3.75%
UK16 <b>Vklady </b> 365 639.00 379 096.00 -3.55% 369 153.00 -0.95%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 413.00 409.00 0.98% 389.00 6.17%
UK19 3. Úvěrové instituce 9 693.00 14 516.00 -33.23% 3 551.00 172.97%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 355 533.00 364 170.00 -2.37% 365 213.00 -2.65%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 44.00 4 440.00 -99.01% 2 363.00 -98.14%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 985.00 1 016.00 -3.05% 1 083.00 -9.05%
UK23 4.3. Domácnosti 354 505.00 358 714.00 -1.17% 361 767.00 -2.01%

OCP celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 748 300.00 3 309 636.00 -77.39% 786 279.00 -4.83%
UK2 1. Úrokové výnosy 113 719.00 85 375.00 33.20% 129 386.00 -12.11%
UK3 2. Úrokové náklady 70 359.00 49 795.00 41.30% 70 851.00 -0.69%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 65 032.00 64 980.00 0.08% 36 239.00 79.45%
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 1 018 835.00 4 193 830.00 -75.71% 1 000 723.00 1.81%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 431 693.00 1 609 054.00 -73.17% 366 809.00 17.69%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 27 430.00 22 771.00 20.46% 26 238.00 4.54%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 79 368.00 364 286.00 -78.21% 99 590.00 -20.31%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 532.00 654.00 -18.65% 47.00 1 031.91%
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 0.00 - - 104.00 -
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 25 073.00 71 415.00 -64.89% 22 390.00 11.98%
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 0.00 1 009.00 - 177.00 -
UK15 14. Ostatní provozní náklady 84 209.00 314 016.00 -73.18% 58 816.00 43.17%
UK16 15. Správní náklady 42 299.00 162 341.00 -73.94% 41 042.00 3.06%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 551 293.00 2 225 323.00 -75.23% 511 922.00 7.69%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 308 339.00 1 201 290.00 -74.33% 279 334.00 10.38%
UK19 16. Odpisy 242 954.00 1 024 033.00 -76.27% 232 588.00 4.46%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 22 208.00 80 698.00 -72.48% 18 336.00 21.12%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -4 190.00 11 869.00 - 135.30% -11 057.00 -62.11%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 45.00 1 144.00 -96.07% 21.00 114.29%
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 45.00 2 595.00 -98.27% 115.00 -60.87%
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků -1 451.00 -1 648.00 -11.95% -1 539.00 -5.72%
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 -1 047.00 - 0.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 296.00 264.00 12.12% 0.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 179 241.00 989 820.00 -81.89% 267 057.00 -32.88%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 28 603.00 205 139.00 -86.06% 31 518.00 -9.25%
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> 150 638.00 784 681.00 -80.80% 235 538.00 -36.05%

OCP nebanky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 713 619.00 3 239 295.00 -77.97% 779 933.00 -8.50%
UK2 1. Úrokové výnosy 113 719.00 85 375.00 33.20% 128 888.00 -11.77%
UK3 2. Úrokové náklady 69 039.00 48 583.00 42.11% 69 670.00 -0.91%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 65 032.00 64 980.00 0.08% 36 239.00 79.45%
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 995 151.00 4 115 007.00 -75.82% 982 739.00 1.26%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 431 073.00 1 607 660.00 -73.19% 366 545.00 17.60%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 27 430.00 22 771.00 20.46% 26 238.00 4.54%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 79 368.00 364 286.00 -78.21% 99 590.00 -20.31%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 532.00 654.00 -18.65% 108.00 392.59%
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 0.00 - - 104.00 -
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 25 117.00 72 255.00 -65.24% 22 745.00 10.43%
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 0.00 877.00 - 44.00 -
UK15 14. Ostatní provozní náklady 64 341.00 265 172.00 -75.74% 57 088.00 12.70%
UK16 15. Správní náklady 34 216.00 108 436.00 -68.45% 28 618.00 19.56%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 526 517.00 2 144 157.00 -75.44% 489 665.00 7.53%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 293 533.00 1 147 516.00 -74.42% 262 280.00 11.92%
UK19 16. Odpisy 232 984.00 996 641.00 -76.62% 227 385.00 2.46%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 21 901.00 79 100.00 -72.31% 17 947.00 22.03%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -4 190.00 11 863.00 - 135.32% -11 057.00 -62.11%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 45.00 1 144.00 -96.07% 21.00 114.29%
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 45.00 2 595.00 -98.27% 115.00 -60.87%
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků -1 451.00 -1 648.00 -11.95% -1 539.00 -5.72%
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 -1 047.00 - 0.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 296.00 264.00 12.12% 0.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 169 643.00 1 002 248.00 -83.07% 283 357.00 -40.13%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 25 930.00 203 549.00 -87.26% 30 984.00 -16.31%
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> 143 713.00 798 699.00 -82.01% 252 373.00 -43.06%

Pobočky zahraničních OCP (nebanky) (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 70 341.00 31 848.00 120.86% 107 299.00 -34.44%
UK2 1. Úrokové výnosy 0.00 0.00 - 498.00 -
UK3 2. Úrokové náklady 1 320.00 1 212.00 8.91% 1 180.00 11.86%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 78 823.00 55 997.00 40.76% 79 180.00 -0.45%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 1 394.00 904.00 54.20% 1 076.00 29.55%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - -84.00 -
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv -44.00 - 839.00 -94.76% - 355.00 -87.61%
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 0.00 132.00 - 132.00 -
UK15 14. Ostatní provozní náklady 19 868.00 48 844.00 -59.32% 1 728.00 1 049.77%
UK16 15. Správní náklady 8 083.00 53 905.00 -85.01% 12 424.00 -34.94%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 24 776.00 81 166.00 -69.47% 22 257.00 11.32%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 14 806.00 53 774.00 -72.47% 17 054.00 -13.18%
UK19 16. Odpisy 9 970.00 27 392.00 -63.60% 5 203.00 91.62%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 307.00 1 597.00 -80.78% 389.00 -21.08%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 6.00 0.00 - 8.00 -25.00%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 9 598.00 -12 428.00 - 177.23% -16 301.00 - 158.88%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 2 673.00 1 590.00 68.11% 534.00 400.56%
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> -14 018.00 -31 280.00 -55.19% -3 424.00 309.40%

OCP celkem (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 25.62 25.00 2.48% 24.51 4.53%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 854 769.00 2 852 360.00 0.08% 2 624 748.00 8.76%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 25.62 25.00 2.48% 24.51 4.53%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 652 040.00 2 643 681.00 0.32% 2 427 962.00 9.23%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 25.77 25.15 2.47% 24.83 3.79%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 401 734.00 2 385 444.00 0.68% 2 208 501.00 8.75%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 278 581.00 284 143.00 -1.96% 256 542.00 8.59%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 246 329.00 251 010.00 -1.86% 240 410.00 2.46%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 8 175.00 9 056.00 -9.73% 0.00 -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - - -

OCP nebanky (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 21.49 21.38 0.51% 22.21 -3.24%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 1 931 803.00 1 950 089.00 -0.94% 1 935 599.00 -0.20%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 21.49 21.38 0.51% 22.21 -3.24%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 1 761 239.00 1 776 756.00 -0.87% 1 771 613.00 -0.59%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 21.66 21.55 0.51% 22.39 -3.26%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 1 553 819.00 1 565 650.00 -0.76% 1 572 965.00 -1.22%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 235 303.00 241 347.00 -2.50% 222 859.00 5.58%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 227 127.00 232 291.00 -2.22% 222 859.00 1.92%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 8 175.00 9 056.00 -9.73% 0.00 -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - - -

Investiční společnosti s asset managementem (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 47.54 42.79 11.10% 36.02 31.98%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 922 966.00 902 272.00 2.29% 689 149.00 33.93%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 47.54 42.79 11.10% 36.02 31.98%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 890 801.00 866 924.00 2.75% 656 349.00 35.72%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 47.54 42.79 11.10% 37.06 28.28%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 847 915.00 819 794.00 3.43% 635 536.00 33.42%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 43 279.00 42 796.00 1.13% 33 683.00 28.49%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 19 202.00 18 719.00 2.58% 17 551.00 9.41%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - - -

Analytické účty centrální banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 653.00 683.10 -4.41% 851.10 -23.28%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 303.50 - 175.30 73.13% - 355.00 -14.51%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -2.20 1.00 - 320.00% -3.80 -42.11%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 155.70 3 152.10 0.11% 3 130.80 0.80%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů