Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.80 3.57% 2.20 31.82%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 2.10 -4.76% 2.10 -4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 1.75 14.29% 0.75 166.67%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.60 2.70 -3.70% 3.00 -13.33%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.62 1.63 -0.61% 0.70 131.43%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 113 234.00 91 497.00 23.76% 109 242.00 3.65%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.19 2.02 8.42% 0.90 143.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 327 109.70 3 281 369.50 1.39% 3 194 203.60 4.16%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 316 253.00 330 418.00 -4.29% 294 413.00 7.42%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 286 605.00 298 938.00 -4.13% 267 561.00 7.12%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 29 648.00 31 480.00 -5.82% 26 852.00 10.41%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.01 3.32 -9.34% 2.56 17.58%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 32 466.00 33 871.00 -4.15% 30 230.00 7.40%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 075.10 4 097.60 -0.55% 4 042.10 0.82%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 566.00 8 379.00 14.17% 7 618.00 25.57%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 114.00 10 583.00 -23.33% 6 896.00 17.66%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo -1 123 255.20 -1 251 037.30 -10.21% -1 234 305.90 -9.00%
UK2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva 6 874 577.30 6 674 723.30 2.99% 6 405 405.70 7.32%
UK3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva 7 997 832.40 7 925 760.50 0.91% 7 639 711.70 4.69%
UK4 1 - Přímé investice - saldo -2 739 122.60 -2 701 829.90 1.38% -2 634 395.80 3.98%
UK5 1 - Přímé investice - aktiva 1 500 284.10 1 430 605.40 4.87% 1 336 750.50 12.23%
UK6 1 - Přímé investice - pasiva 4 239 406.80 4 132 435.20 2.59% 3 971 146.30 6.76%
UK7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -2 507 970.10 -2 459 916.30 1.95% -2 406 705.40 4.21%
UK8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 805 705.70 776 454.70 3.77% 697 826.00 15.46%
UK9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 3 313 675.80 3 236 371.00 2.39% 3 104 531.40 6.74%
UK10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 231 152.60 - 241 913.50 -4.45% - 227 690.40 1.52%
UK11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 694 578.40 654 150.70 6.18% 638 924.50 8.71%
UK12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 925 731.00 896 064.20 3.31% 866 614.90 6.82%
UK13 2 - Portfoliové investice - saldo - 859 919.10 - 741 058.30 16.04% - 780 760.80 10.14%
UK14 2 - Portfoliové investice - aktiva 758 238.50 718 218.30 5.57% 769 416.60 -1.45%
UK15 2 - Portfoliové investice - pasiva 1 618 157.60 1 459 276.60 10.89% 1 550 177.40 4.39%
UK16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 219 329.00 197 033.40 11.32% 249 938.00 -12.25%
UK17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 419 024.70 385 131.00 8.80% 423 654.60 -1.09%
UK18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 199 695.80 188 097.70 6.17% 173 716.60 14.95%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 079 248.00 - 938 091.70 15.05% -1 030 698.90 4.71%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 339 213.80 333 087.20 1.84% 345 762.00 -1.89%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 418 461.80 1 271 178.90 11.59% 1 376 460.90 3.05%
UK22 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 376 079.90 - 316 822.20 18.70% - 253 502.80 48.35%
UK26 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 84 123.30 83 276.70 1.02% 92 633.10 -9.19%
UK27 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 460 203.10 400 098.80 15.02% 346 135.90 32.95%
UK28 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - saldo - 661 353.70 - 581 155.50 13.80% - 783 059.90 -15.54%
UK29 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - aktiva 325.80 320.00 1.81% 2 423.50 -86.56%
UK30 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - pasiva 661 679.50 581 475.60 13.79% 785 483.40 -15.76%
UK31 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - saldo -41 814.40 -40 114.00 4.24% 5 863.90 - 813.08%
UK32 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - aktiva 254 764.70 249 490.50 2.11% 250 705.40 1.62%
UK33 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - pasiva 296 579.10 289 604.50 2.41% 244 841.50 21.13%
UK34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 252.40 -3 834.50 -67.34% 15 842.20 - 107.91%
UK35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva 116 224.70 142 014.00 -18.16% 77 795.00 49.40%
UK36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva 117 477.00 145 848.50 -19.45% 61 952.80 89.62%
UK37 4 - Ostatní investice - saldo - 808 279.50 -1 005 995.60 -19.65% - 925 489.10 -12.66%
UK38 4 - Ostatní investice - aktiva 1 214 511.60 1 182 204.60 2.73% 1 130 946.00 7.39%
UK39 4 - Ostatní investice - pasiva 2 022 791.10 2 188 200.20 -7.56% 2 056 435.10 -1.64%
UK40 5 - Rezervní aktiva - saldo 3 285 318.40 3 201 681.00 2.61% 3 090 497.60 6.30%
UK41 5 - Rezervní aktiva - aktiva 3 285 318.40 3 201 681.00 2.61% 3 090 497.60 6.30%

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo -43 537.00 -48 631.20 -10.48% -48 537.40 -10.30%
UK2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva 266 456.50 259 464.50 2.69% 251 883.80 5.79%
UK3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva 309 993.50 308 095.60 0.62% 300 421.20 3.19%
UK4 1 - Přímé investice - saldo - 106 167.50 - 105 027.40 1.09% - 103 594.00 2.48%
UK5 1 - Přímé investice - aktiva 58 150.50 55 611.50 4.57% 52 565.90 10.62%
UK6 1 - Přímé investice - pasiva 164 318.10 160 638.90 2.29% 156 159.90 5.22%
UK7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -97 208.10 -95 623.60 1.66% -94 640.40 2.71%
UK8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 31 228.90 30 182.90 3.47% 27 441.10 13.80%
UK9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 128 437.00 125 806.50 2.09% 122 081.50 5.21%
UK10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -8 959.40 -9 403.80 -4.73% -8 953.60 0.06%
UK11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 26 921.60 25 428.60 5.87% 25 124.80 7.15%
UK12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 35 881.00 34 832.40 3.01% 34 078.40 5.29%
UK13 2 - Portfoliové investice - saldo -33 330.20 -28 806.90 15.70% -30 702.40 8.56%
UK14 2 - Portfoliové investice - aktiva 29 389.10 27 919.10 5.27% 30 256.30 -2.87%
UK15 2 - Portfoliové investice - pasiva 62 719.30 56 726.00 10.57% 60 958.60 2.89%
UK16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 8 501.10 7 659.20 10.99% 9 828.50 -13.51%
UK17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 16 241.30 14 971.10 8.48% 16 659.60 -2.51%
UK18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 7 740.10 7 311.90 5.86% 6 831.20 13.31%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -41 831.30 -36 466.10 14.71% -40 530.80 3.21%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 13 147.80 12 948.00 1.54% 13 596.60 -3.30%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 54 979.10 49 414.10 11.26% 54 127.40 1.57%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -14 576.70 -12 315.70 18.36% -9 968.70 46.22%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 3 260.60 3 237.20 0.72% 3 642.70 -10.49%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 17 837.30 15 552.90 14.69% 13 611.30 31.05%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo -25 633.90 -22 591.10 13.47% -30 792.80 -16.75%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 12.60 12.40 1.61% 95.30 -86.78%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 25 646.50 22 603.50 13.46% 30 888.10 -16.97%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 620.70 -1 559.30 3.94% 230.60 - 802.82%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 9 874.60 9 698.40 1.82% 9 858.60 0.16%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 11 495.30 11 257.70 2.11% 9 628.10 19.39%
UK34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -48.50 - 149.10 -67.47% 623.00 - 107.78%
UK35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva 4 504.80 5 520.50 -18.40% 3 059.20 47.25%
UK36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva 4 553.40 5 669.50 -19.69% 2 436.20 86.91%
UK37 4 - Ostatní investice - saldo -31 328.70 -39 105.80 -19.89% -36 393.60 -13.92%
UK38 4 - Ostatní investice - aktiva 47 074.10 45 955.50 2.43% 44 472.90 5.85%
UK39 4 - Ostatní investice - pasiva 78 402.80 85 061.20 -7.83% 80 866.50 -3.05%
UK40 5 - Rezervní aktiva - saldo 127 337.90 124 458.00 2.31% 121 529.60 4.78%
UK41 5 - Rezervní aktiva - aktiva 127 337.90 124 458.00 2.31% 121 529.60 4.78%

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo -48 905.00 -55 686.00 -12.18% -59 799.00 -18.22%
UK2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva 299 311.00 297 103.00 0.74% 310 324.00 -3.55%
UK3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva 348 216.00 352 789.00 -1.30% 370 123.00 -5.92%
UK4 1 - Přímé investice - saldo - 119 258.00 - 120 263.00 -0.84% - 127 629.00 -6.56%
UK5 1 - Přímé investice - aktiva 65 321.00 63 679.00 2.58% 64 762.00 0.86%
UK6 1 - Přímé investice - pasiva 184 579.00 183 942.00 0.35% 192 391.00 -4.06%
UK7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo - 109 194.00 - 109 495.00 -0.27% - 116 598.00 -6.35%
UK8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 35 079.00 34 561.00 1.50% 33 808.00 3.76%
UK9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 144 274.00 144 056.00 0.15% 150 406.00 -4.08%
UK10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -10 064.00 -10 768.00 -6.54% -11 031.00 -8.77%
UK11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 30 241.00 29 117.00 3.86% 30 954.00 -2.30%
UK12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 40 305.00 39 885.00 1.05% 41 985.00 -4.00%
UK13 2 - Portfoliové investice - saldo -37 440.00 -32 986.00 13.50% -37 826.00 -1.02%
UK14 2 - Portfoliové investice - aktiva 33 013.00 31 969.00 3.27% 37 276.00 -11.44%
UK15 2 - Portfoliové investice - pasiva 70 453.00 64 955.00 8.46% 75 102.00 -6.19%
UK16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 9 549.00 8 770.00 8.88% 12 109.00 -21.14%
UK17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 18 244.00 17 143.00 6.42% 20 525.00 -11.11%
UK18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 8 695.00 8 373.00 3.85% 8 416.00 3.32%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -46 989.00 -41 756.00 12.53% -49 935.00 -5.90%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 14 769.00 14 826.00 -0.38% 16 751.00 -11.83%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 61 758.00 56 582.00 9.15% 66 686.00 -7.39%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -16 374.00 -14 102.00 16.11% -12 282.00 33.32%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 3 663.00 3 707.00 -1.19% 4 488.00 -18.38%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 20 037.00 17 809.00 12.51% 16 769.00 19.49%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo -28 795.00 -25 868.00 11.32% -37 937.00 -24.10%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 14.00 14.00 0.00 117.00 -88.03%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 28 809.00 25 882.00 11.31% 38 055.00 -24.30%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 821.00 -1 786.00 1.96% 284.00 - 741.20%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 11 092.00 11 105.00 -0.12% 12 146.00 -8.68%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 12 913.00 12 891.00 0.17% 11 862.00 8.86%
UK34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -55.00 - 171.00 -67.84% 768.00 - 107.16%
UK35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva 5 060.00 6 321.00 -19.95% 3 769.00 34.25%
UK36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva 5 115.00 6 492.00 -21.21% 3 001.00 70.44%
UK37 4 - Ostatní investice - saldo -35 192.00 -44 779.00 -21.41% -44 837.00 -21.51%
UK38 4 - Ostatní investice - aktiva 52 878.00 52 622.00 0.49% 54 791.00 -3.49%
UK39 4 - Ostatní investice - pasiva 88 070.00 97 401.00 -9.58% 99 629.00 -11.60%
UK40 5 - Rezervní aktiva - saldo 143 039.00 142 512.00 0.37% 149 726.00 -4.47%
UK41 5 - Rezervní aktiva - aktiva 143 039.00 142 512.00 0.37% 149 726.00 -4.47%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo -2 739 122.60 -2 701 829.90 1.38% -2 634 395.80 3.98%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 1 500 284.10 1 430 605.40 4.87% 1 336 750.50 12.23%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 4 239 406.80 4 132 435.20 2.59% 3 971 146.30 6.76%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -2 507 970.10 -2 459 916.30 1.95% -2 406 705.40 4.21%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 805 705.70 776 454.70 3.77% 697 826.00 15.46%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 3 313 675.80 3 236 371.00 2.39% 3 104 531.40 6.74%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo -2 507 645.80 -2 459 916.30 1.94% -2 406 705.40 4.19%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 805 705.70 776 454.70 3.77% 697 826.00 15.46%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 3 313 351.50 3 236 371.00 2.38% 3 104 531.40 6.73%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 324.30 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 324.30 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 231 152.60 - 241 913.50 -4.45% - 227 690.40 1.52%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 694 578.40 654 150.70 6.18% 638 924.50 8.71%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 925 731.00 896 064.20 3.31% 866 614.90 6.82%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 471 874.60 - 481 433.90 -1.99% - 484 477.80 -2.60%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 84 756.80 62 727.90 35.12% 54 735.30 54.85%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 556 631.50 544 161.80 2.29% 539 213.10 3.23%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 249 531.90 183 062.50 36.31% 191 190.20 30.52%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 317 150.30 245 071.60 29.41% 249 280.60 27.23%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 67 618.40 62 009.10 9.05% 58 090.40 16.40%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -8 809.80 56 457.90 - 115.60% 65 597.20 - 113.43%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 292 671.20 346 351.20 -15.50% 334 908.70 -12.61%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 301 481.10 289 893.30 4.00% 269 311.40 11.95%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo - 106 167.50 - 105 027.40 1.09% - 103 594.00 2.48%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 58 150.50 55 611.50 4.57% 52 565.90 10.62%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 164 318.10 160 638.90 2.29% 156 159.90 5.22%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -97 208.10 -95 623.60 1.66% -94 640.40 2.71%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 31 228.90 30 182.90 3.47% 27 441.10 13.80%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 128 437.00 125 806.50 2.09% 122 081.50 5.21%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo -97 195.60 -95 623.60 1.64% -94 640.40 2.70%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 31 228.90 30 182.90 3.47% 27 441.10 13.80%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 128 424.50 125 806.50 2.08% 122 081.50 5.20%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -12.60 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 12.60 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -8 959.40 -9 403.80 -4.73% -8 953.60 0.06%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 26 921.60 25 428.60 5.87% 25 124.80 7.15%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 35 881.00 34 832.40 3.01% 34 078.40 5.29%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -18 289.70 -18 714.60 -2.27% -19 051.40 -4.00%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 3 285.10 2 438.40 34.72% 2 152.40 52.62%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 21 574.90 21 153.00 1.99% 21 203.80 1.75%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 9 671.80 7 116.10 35.91% 7 518.30 28.64%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 12 292.60 9 526.60 29.03% 9 802.60 25.40%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 2 620.90 2 410.50 8.73% 2 284.30 14.74%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 341.50 2 194.70 - 115.56% 2 579.50 - 113.24%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 11 343.80 13 463.60 -15.74% 13 169.80 -13.87%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 11 685.30 11 268.90 3.70% 10 590.30 10.34%

Položky Přímých investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo - 119 258.20 - 120 263.10 -0.84% - 127 629.30 -6.56%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 65 320.60 63 678.70 2.58% 64 761.90 0.86%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 184 578.80 183 941.70 0.35% 192 391.20 -4.06%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo - 109 194.10 - 109 495.10 -0.27% - 116 598.30 -6.35%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 35 079.50 34 561.30 1.50% 33 807.80 3.76%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 144 273.60 144 056.40 0.15% 150 406.10 -4.08%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 109 180.00 - 109 495.10 -0.29% - 116 598.30 -6.36%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 35 079.50 34 561.30 1.50% 33 807.80 3.76%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 144 259.50 144 056.40 0.14% 150 406.10 -4.09%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -14.10 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 14.10 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -10 064.10 -10 768.00 -6.54% -11 031.00 -8.77%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 30 241.10 29 117.40 3.86% 30 954.10 -2.30%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 40 305.20 39 885.30 1.05% 41 985.10 -4.00%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -20 544.90 -21 429.40 -4.13% -23 471.60 -12.47%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 3 690.20 2 792.10 32.17% 2 651.80 39.16%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 24 235.10 24 221.60 0.06% 26 123.40 -7.23%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 10 864.30 8 148.40 33.33% 9 262.60 17.29%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 13 808.40 10 908.60 26.58% 12 077.00 14.34%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 2 944.00 2 760.10 6.66% 2 814.30 4.61%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 383.60 2 513.00 - 115.26% 3 178.00 - 112.07%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 12 742.60 15 416.70 -17.35% 16 225.40 -21.47%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 13 126.10 12 903.60 1.72% 13 047.40 0.60%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2 - Portfoliové investice - saldo - 859 919.10 - 741 058.30 16.04% - 780 760.80 10.14%
UK2 2 - Portfoliové investice - aktiva 758 238.50 718 218.30 5.57% 769 416.60 -1.45%
UK3 2 - Portfoliové investice - pasiva 1 618 157.60 1 459 276.60 10.89% 1 550 177.40 4.39%
UK4 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 219 329.00 197 033.40 11.32% 249 938.00 -12.25%
UK5 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 419 024.70 385 131.00 8.80% 423 654.60 -1.09%
UK6 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 199 695.80 188 097.70 6.17% 173 716.60 14.95%
UK7 2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -79 620.20 -71 633.80 11.15% -79 808.20 -0.24%
UK11 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 7 096.50 6 906.60 2.75% 7 429.40 -4.48%
UK12 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 86 716.80 78 540.30 10.41% 87 237.60 -0.60%
UK13 2.1.3 - Vládní instituce - saldo 2 841.50 2 270.80 25.13% 2 598.50 9.35%
UK14 2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 2 841.50 2 270.80 25.13% 2 598.50 9.35%
UK15 2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 296 107.70 266 396.40 11.15% 327 147.80 -9.49%
UK17 2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 409 086.70 375 953.70 8.81% 413 626.80 -1.10%
UK18 2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 112 979.00 109 557.30 3.12% 86 479.00 30.64%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 079 248.00 - 938 091.70 15.05% -1 030 698.90 4.71%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 339 213.80 333 087.20 1.84% 345 762.00 -1.89%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 418 461.80 1 271 178.90 11.59% 1 376 460.90 3.05%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 376 079.90 - 316 822.20 18.70% - 253 502.80 48.35%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 84 123.30 83 276.70 1.02% 92 633.10 -9.19%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 460 203.10 400 098.80 15.02% 346 135.90 32.95%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo - 661 353.70 - 581 155.50 13.80% - 783 059.90 -15.54%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 325.80 320.00 1.81% 2 423.50 -86.56%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 661 679.50 581 475.60 13.79% 785 483.40 -15.76%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -41 814.40 -40 114.00 4.24% 5 863.90 - 813.08%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 254 764.70 249 490.50 2.11% 250 705.40 1.62%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 296 579.10 289 604.50 2.41% 244 841.50 21.13%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 2 - Portfoliové investice - saldo -37 439.90 -32 985.80 13.50% -37 825.70 -1.02%
UK2 2 - Portfoliové investice - aktiva 33 012.80 31 969.10 3.26% 37 276.10 -11.44%
UK3 2 - Portfoliové investice - pasiva 70 452.70 64 954.90 8.46% 75 101.90 -6.19%
UK4 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 9 549.30 8 770.30 8.88% 12 108.80 -21.14%
UK5 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 18 243.80 17 142.80 6.42% 20 524.90 -11.11%
UK6 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 8 694.50 8 372.50 3.85% 8 416.10 3.31%
UK7 2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -3 466.60 -3 188.50 8.72% -3 866.50 -10.34%
UK11 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 309.00 307.40 0.52% 359.90 -14.14%
UK12 2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 3 775.50 3 496.00 7.99% 4 226.40 -10.67%
UK13 2.1.3 - Vládní instituce - saldo 123.70 101.10 22.35% 125.90 -1.75%
UK14 2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 123.70 101.10 22.35% 125.90 -1.75%
UK15 2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 12 892.20 11 857.80 8.72% 15 849.40 -18.66%
UK17 2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 17 811.20 16 734.30 6.44% 20 039.10 -11.12%
UK18 2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 4 919.00 4 876.60 0.87% 4 189.70 17.41%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -46 989.20 -41 756.10 12.53% -49 934.50 -5.90%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 14 769.00 14 826.30 -0.39% 16 751.20 -11.83%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 61 758.20 56 582.30 9.15% 66 685.80 -7.39%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -16 374.10 -14 102.30 16.11% -12 281.50 33.32%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 3 662.60 3 706.80 -1.19% 4 487.80 -18.39%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 20 036.70 17 809.10 12.51% 16 769.30 19.48%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo -28 794.60 -25 868.20 11.31% -37 937.10 -24.10%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 14.20 14.20 0.00 117.40 -87.90%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 28 808.80 25 882.50 11.31% 38 054.50 -24.30%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 820.60 -1 785.50 1.97% 284.10 - 740.83%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 11 092.20 11 105.20 -0.12% 12 146.00 -8.68%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 12 912.70 12 890.80 0.17% 11 861.90 8.86%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2 - Oběživo a vklady - saldo -35 206.70 -41 998.40 -16.17% -40 224.80 -12.48%
UK2 4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 16 845.60 15 853.10 6.26% 16 027.30 5.11%
UK3 4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 52 052.40 57 851.50 -10.02% 56 252.10 -7.47%
UK4 4.2.1 - Centrální banka - saldo - 324.00 -5 899.60 -94.51% - 629.40 -48.52%
UK5 4.2.1 - Centrální banka - aktiva 10.20 45.00 -77.33% 73.60 -86.14%
UK6 4.2.1 - Centrální banka - pasiva 334.20 5 944.60 -94.38% 703.00 -52.46%
UK7 4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo - 324.00 -5 899.60 -94.51% - 629.40 -48.52%
UK8 4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva 10.20 45.00 -77.33% 73.60 -86.14%
UK9 4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva 334.20 5 944.60 -94.38% 703.00 -52.46%
UK10 4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -41 799.10 -42 951.80 -2.68% -46 480.70 -10.07%
UK14 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 9 919.00 8 955.20 10.76% 9 068.40 9.38%
UK15 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 51 718.20 51 907.00 -0.36% 55 549.10 -6.90%
UK16 4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo -39 842.60 -40 548.60 -1.74% -43 767.70 -8.97%
UK17 4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 5 470.30 4 610.70 18.64% 4 361.30 25.43%
UK18 4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva 45 312.90 45 159.30 0.34% 48 129.10 -5.85%
UK19 4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo -1 956.50 -2 403.20 -18.59% -2 713.00 -27.88%
UK20 4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 4 448.70 4 344.50 2.40% 4 707.10 -5.49%
UK21 4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 6 405.30 6 747.70 -5.07% 7 420.10 -13.68%
UK22 4.2.3 - Vládní instituce - saldo 1.10 0.80 37.50% 1.60 -31.25%
UK23 4.2.3 - Vládní instituce - aktiva 1.10 0.80 37.50% 1.60 -31.25%
UK24 4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo 1.10 0.80 37.50% 1.60 -31.25%
UK26 4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva 1.10 0.80 37.50% 1.60 -31.25%
UK27 4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 6 915.30 6 852.20 0.92% 6 883.70 0.46%
UK32 4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 6 915.30 6 852.20 0.92% 6 883.70 0.46%
UK33 4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 6 915.30 6 852.20 0.92% 6 883.70 0.46%
UK35 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 6 915.30 6 852.20 0.92% 6 883.70 0.46%
UK36 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.2 - Oběživo a vklady - saldo -39 547.80 -48 090.90 -17.76% -49 557.50 -20.20%
UK2 4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 18 922.70 18 152.80 4.24% 19 745.90 -4.17%
UK3 4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 58 470.50 66 243.70 -11.73% 69 303.40 -15.63%
UK4 4.2.1 - Centrální banka - saldo - 363.90 -6 755.40 -94.61% - 775.50 -53.08%
UK5 4.2.1 - Centrální banka - aktiva 11.50 51.50 -77.67% 90.60 -87.31%
UK6 4.2.1 - Centrální banka - pasiva 375.40 6 806.90 -94.48% 866.10 -56.66%
UK7 4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo - 363.90 -6 755.40 -94.61% - 775.50 -53.08%
UK8 4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva 11.50 51.50 -77.67% 90.60 -87.31%
UK9 4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva 375.40 6 806.90 -94.48% 866.10 -56.66%
UK10 4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -46 953.10 -49 182.50 -4.53% -57 264.90 -18.01%
UK14 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 11 142.10 10 254.20 8.66% 11 172.40 -0.27%
UK15 4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 58 095.10 59 436.80 -2.26% 68 437.30 -15.11%
UK16 4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo -44 755.30 -46 430.70 -3.61% -53 922.50 -17.00%
UK17 4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 6 144.80 5 279.50 16.39% 5 373.20 14.36%
UK18 4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva 50 900.10 51 710.20 -1.57% 59 295.70 -14.16%
UK19 4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo -2 197.80 -2 751.80 -20.13% -3 342.40 -34.24%
UK20 4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 4 997.30 4 974.70 0.45% 5 799.20 -13.83%
UK21 4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 7 195.00 7 726.50 -6.88% 9 141.60 -21.29%
UK22 4.2.3 - Vládní instituce - saldo 1.20 0.90 33.33% 2.00 -40.00%
UK23 4.2.3 - Vládní instituce - aktiva 1.20 0.90 33.33% 2.00 -40.00%
UK24 4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo 1.20 0.90 33.33% 2.00 -40.00%
UK26 4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva 1.20 0.90 33.33% 2.00 -40.00%
UK27 4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 7 768.00 7 846.20 -1.00% 8 480.80 -8.40%
UK32 4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 7 768.00 7 846.20 -1.00% 8 480.80 -8.40%
UK33 4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 7 768.00 7 846.20 -1.00% 8 480.80 -8.40%
UK35 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 7 768.00 7 846.20 -1.00% 8 480.80 -8.40%
UK36 4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.3 - Půjčky - saldo 2 415.10 2 168.90 11.35% 3 941.30 -38.72%
UK2 4.3 - Půjčky - aktiva 16 476.00 16 440.20 0.22% 15 608.70 5.56%
UK3 4.3 - Půjčky - pasiva 14 060.90 14 271.40 -1.47% 11 667.40 20.51%
UK4 4.3.1 - Centrální banka - saldo - 128.40 6.90 -1 960.87% - 527.30 -75.65%
UK5 4.3.1 - Centrální banka - aktiva 7.00 6.90 1.45% 6.70 4.48%
UK6 4.3.1 - Centrální banka - pasiva 135.40 0.00 - 534.00 -74.64%
UK7 4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo - 128.40 6.90 -1 960.87% - 527.30 -75.65%
UK11 4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 7.00 6.90 1.45% 6.70 4.48%
UK12 4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 135.40 0.00 - 534.00 -74.64%
UK13 4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 13 232.30 13 433.50 -1.50% 12 497.30 5.88%
UK17 4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 13 232.30 13 433.50 -1.50% 12 497.30 5.88%
UK18 4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 1 860.30 1 828.60 1.73% 1 688.20 10.19%
UK20 4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 1 860.30 1 828.60 1.73% 1 688.20 10.19%
UK21 4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 11 372.00 11 604.90 -2.01% 10 809.00 5.21%
UK23 4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 11 372.00 11 604.90 -2.01% 10 809.00 5.21%
UK24 4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.3.3 - Vládní instituce - saldo -3 600.40 -4 027.10 -10.60% -2 523.90 42.65%
UK26 4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 626.80 619.40 1.19% 937.80 -33.16%
UK27 4.3.3 - Vládní instituce - pasiva 4 227.20 4 646.50 -9.02% 3 461.60 22.12%
UK28 4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo -1 185.00 -1 535.00 -22.80% 0.00 -
UK32 4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 1 185.00 1 535.00 -22.80% 0.00 -
UK34 4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo -2 415.40 -2 492.10 -3.08% -2 523.90 -4.30%
UK35 4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 626.80 619.40 1.19% 937.80 -33.16%
UK36 4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 3 042.20 3 111.50 -2.23% 3 461.60 -12.12%
UK37 4.3.4 - Ostatní sektory - saldo -7 088.40 -7 244.50 -2.15% -5 504.70 28.77%
UK38 4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 2 609.90 2 380.40 9.64% 2 167.00 20.44%
UK39 4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 9 698.30 9 624.90 0.76% 7 671.70 26.42%
UK40 4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -4 196.90 -4 413.40 -4.91% -1 961.50 113.96%
UK41 4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 2 280.10 2 129.60 7.07% 2 032.70 12.17%
UK42 4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 6 477.00 6 543.00 -1.01% 3 994.30 62.16%
UK43 4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo -2 891.40 -2 831.10 2.13% -3 543.20 -18.40%
UK44 4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 329.80 250.80 31.50% 134.20 145.75%
UK45 4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 3 221.30 3 081.90 4.52% 3 677.50 -12.41%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -29 704.20 -41 893.20 -29.10% -33 399.70 -11.06%
UK2 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 19 955.80 18 650.20 7.00% 18 883.40 5.68%
UK3 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 49 660.00 60 543.40 -17.98% 52 283.10 -5.02%
UK4 4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -37 226.90 -34 118.30 9.11% -29 926.00 24.40%
UK14 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 4 557.60 4 493.50 1.43% 3 582.40 27.22%
UK15 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 41 784.50 38 611.80 8.22% 33 508.40 24.70%
UK16 4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -26 706.80 -27 307.00 -2.20% -26 418.70 1.09%
UK17 4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 4 557.60 4 493.50 1.43% 3 579.50 27.32%
UK18 4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 31 264.40 31 800.50 -1.69% 29 998.10 4.22%
UK19 4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo -10 520.10 -6 811.30 54.45% -3 507.30 199.95%
UK20 4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 3.00 -
UK21 4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 10 520.10 6 811.30 54.45% 3 510.30 199.69%
UK22 4.6.3 - Vládní instituce - saldo 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK23 4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK24 4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK29 4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 4 566.30 4 566.30 0.00 4 566.30 0.00
UK30 4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 2 956.40 -12 341.20 - 123.96% -8 040.00 - 136.77%
UK32 4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 10 831.90 9 590.40 12.95% 10 734.70 0.91%
UK33 4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva 7 875.50 21 931.60 -64.09% 18 774.70 -58.05%
UK34 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 2 956.40 -12 341.20 - 123.96% -8 040.00 - 136.77%
UK35 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 10 831.90 9 590.40 12.95% 10 734.70 0.91%
UK36 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 7 875.50 21 931.60 -64.09% 18 774.70 -58.05%
UK37 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -1 151.30 -1 628.50 -29.30% -1 313.40 -12.34%
UK2 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 773.50 725.00 6.69% 742.60 4.16%
UK3 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 1 924.80 2 353.50 -18.22% 2 056.00 -6.38%
UK4 4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 442.90 -1 326.30 8.79% -1 176.80 22.61%
UK14 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 176.60 174.70 1.09% 140.90 25.34%
UK15 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 619.60 1 500.90 7.91% 1 317.70 22.91%
UK16 4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -1 035.10 -1 061.50 -2.49% -1 038.90 -0.37%
UK17 4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 176.60 174.70 1.09% 140.80 25.43%
UK18 4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 1 211.80 1 236.20 -1.97% 1 179.60 2.73%
UK19 4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 407.80 - 264.80 54.00% - 137.90 195.72%
UK20 4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.10 -
UK21 4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 407.80 264.80 54.00% 138.00 195.51%
UK22 4.6.3 - Vládní instituce - saldo 177.00 177.50 -0.28% 179.60 -1.45%
UK23 4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 177.00 177.50 -0.28% 179.60 -1.45%
UK24 4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 177.00 177.50 -0.28% 179.60 -1.45%
UK29 4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 177.00 177.50 -0.28% 179.60 -1.45%
UK30 4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 114.60 - 479.70 - 123.89% - 316.20 - 136.24%
UK32 4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 419.80 372.80 12.61% 422.10 -0.54%
UK33 4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva 305.30 852.50 -64.19% 738.30 -58.65%
UK34 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 114.60 - 479.70 - 123.89% - 316.20 - 136.24%
UK35 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 419.80 372.80 12.61% 422.10 -0.54%
UK36 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 305.30 852.50 -64.19% 738.30 -58.65%
UK37 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo -1 293.30 -1 864.70 -30.64% -1 618.10 -20.07%
UK2 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 868.90 830.20 4.66% 914.80 -5.02%
UK3 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva 2 162.10 2 694.90 -19.77% 2 533.00 -14.64%
UK4 4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 620.80 -1 518.70 6.72% -1 449.80 11.79%
UK14 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 198.40 200.00 -0.80% 173.60 14.29%
UK15 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 819.20 1 718.70 5.85% 1 623.40 12.06%
UK16 4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -1 162.80 -1 215.50 -4.34% -1 279.90 -9.15%
UK17 4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 198.40 200.00 -0.80% 173.40 14.42%
UK18 4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 1 361.20 1 415.50 -3.84% 1 453.30 -6.34%
UK19 4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 458.00 - 303.20 51.06% - 169.90 169.57%
UK20 4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.10 -
UK21 4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 458.00 303.20 51.06% 170.10 169.25%
UK22 4.6.3 - Vládní instituce - saldo 198.80 203.30 -2.21% 221.20 -10.13%
UK23 4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 198.80 203.30 -2.21% 221.20 -10.13%
UK24 4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 198.80 203.30 -2.21% 221.20 -10.13%
UK29 4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 198.80 203.30 -2.21% 221.20 -10.13%
UK30 4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 128.70 - 549.30 - 123.43% - 389.50 - 133.04%
UK32 4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 471.60 426.90 10.47% 520.10 -9.33%
UK33 4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva 342.90 976.20 -64.87% 909.60 -62.30%
UK34 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 128.70 - 549.30 - 123.43% - 389.50 - 133.04%
UK35 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 471.60 426.90 10.47% 520.10 -9.33%
UK36 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 342.90 976.20 -64.87% 909.60 -62.30%
UK37 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 4 366 983.80 4 355 443.30 0.26% 4 299 510.90 1.57%
UK2 Krátkodobá 2 537 319.30 2 591 404.10 -2.09% 2 522 133.20 0.60%
UK3 - Oběživo a vklady 1 177 694.90 1 314 646.70 -10.42% 1 241 798.40 -5.16%
UK4 - Dluhové cenné papíry 411 769.60 341 547.10 20.56% 457 474.90 -9.99%
UK5 - Půjčky 692 675.10 657 669.80 5.32% 545 717.50 26.93%
UK6 - Obchodní úvěry a zálohy 216 039.80 223 808.50 -3.47% 228 369.50 -5.40%
UK7 - Ostatní dluhové závazky 39 139.90 53 732.20 -27.16% 48 772.80 -19.75%
UK8 Dlouhodobá 1 829 664.50 1 764 039.20 3.72% 1 777 377.70 2.94%
UK9 - Oběživo a vklady 165 255.80 173 584.30 -4.80% 188 692.60 -12.42%
UK10 - Dluhové cenné papíry 1 006 692.20 929 631.80 8.29% 918 985.90 9.54%
UK11 - Půjčky 620 702.40 629 903.90 -1.46% 641 072.20 -3.18%
UK12 - Obchodní úvěry a zálohy 1 754.90 1 820.00 -3.58% 2 005.50 -12.50%
UK13 - Ostatní dluhové závazky 35 259.20 29 099.10 21.17% 26 621.40 32.45%

Položky Rezervních aktiv v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva - saldo 3 285 318.40 3 201 681.00 2.61% 3 090 497.60 6.30%
UK2 5 - Rezervní aktiva - aktiva 3 285 318.40 3 201 681.00 2.61% 3 090 497.60 6.30%
UK3 5.1 - Měnové zlato - saldo 7 881.70 8 117.20 -2.90% 8 148.90 -3.28%
UK4 5.1 - Měnové zlato - aktiva 7 881.70 8 117.20 -2.90% 8 148.90 -3.28%
UK5 5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 14 566.80 14 272.90 2.06% 13 749.60 5.94%
UK6 5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 14 566.80 14 272.90 2.06% 13 749.60 5.94%
UK7 5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 11 956.60 13 124.10 -8.90% 9 038.60 32.28%
UK8 5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 11 956.60 13 124.10 -8.90% 9 038.60 32.28%
UK9 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 3 250 913.40 3 166 166.80 2.68% 3 059 560.60 6.25%
UK10 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 3 250 913.40 3 166 166.80 2.68% 3 059 560.60 6.25%
UK11 5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo 1 179 378.10 1 279 976.80 -7.86% 1 298 588.50 -9.18%
UK12 5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva 1 179 378.10 1 279 976.80 -7.86% 1 298 588.50 -9.18%
UK13 5.4.2 - Cenné papíry - saldo 1 901 644.90 1 835 352.80 3.61% 1 667 119.60 14.07%
UK14 5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 1 901 644.90 1 835 352.80 3.61% 1 667 119.60 14.07%
UK15 5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 169 890.40 50 837.30 234.18% 93 852.50 81.02%
UK18 5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 169 890.40 50 837.30 234.18% 93 852.50 81.02%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 5 - Rezervní aktiva - saldo 143 038.90 142 512.30 0.37% 149 726.20 -4.47%
UK2 5 - Rezervní aktiva - aktiva 143 038.90 142 512.30 0.37% 149 726.20 -4.47%
UK3 5.1 - Měnové zlato - saldo 343.20 361.30 -5.01% 394.80 -13.07%
UK4 5.1 - Měnové zlato - aktiva 343.20 361.30 -5.01% 394.80 -13.07%
UK5 5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 634.20 635.30 -0.17% 666.10 -4.79%
UK6 5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 634.20 635.30 -0.17% 666.10 -4.79%
UK7 5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 520.60 584.20 -10.89% 437.90 18.89%
UK8 5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 520.60 584.20 -10.89% 437.90 18.89%
UK9 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 141 541.00 140 931.50 0.43% 148 227.30 -4.51%
UK10 5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 141 541.00 140 931.50 0.43% 148 227.30 -4.51%
UK11 5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo 51 348.70 56 974.00 -9.87% 62 913.10 -18.38%
UK12 5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva 51 348.70 56 974.00 -9.87% 62 913.10 -18.38%
UK13 5.4.2 - Cenné papíry - saldo 82 795.40 81 694.70 1.35% 80 767.40 2.51%
UK14 5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 82 795.40 81 694.70 1.35% 80 767.40 2.51%
UK15 5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 7 396.80 2 262.90 226.87% 4 546.90 62.68%
UK18 5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 7 396.80 2 262.90 226.87% 4 546.90 62.68%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 169 262.90 169 307.80 -0.03% 169 072.40 0.11%
UK2 Krátkodobá 98 345.70 100 734.90 -2.37% 99 179.40 -0.84%
UK3 - Centrální banka 469.60 5 944.60 -92.10% 1 237.00 -62.04%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 62 208.10 59 551.50 4.46% 60 456.00 2.90%
UK5 - Vládní instituce 1 273.50 1 535.00 -17.04% 6 842.30 -81.39%
UK6 - Ostatní sektory 34 394.50 33 703.70 2.05% 30 644.20 12.24%
UK7 Dlouhodobá 70 917.20 68 573.00 3.42% 69 892.90 1.47%
UK8 - Centrální banka 964.10 947.60 1.74% 923.00 4.45%
UK9 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8 966.90 9 409.30 -4.70% 10 022.20 -10.53%
UK10 - Vládní instituce 28 600.20 25 715.00 11.22% 27 507.40 3.97%
UK11 - Ostatní sektory 32 385.90 32 501.00 -0.35% 31 440.30 3.01%

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zahraniční zadluženost celkem 190 133.40 193 868.20 -1.93% 208 299.50 -8.72%
UK2 Krátkodobá 110 471.90 115 347.80 -4.23% 122 190.50 -9.59%
UK3 - Centrální banka 527.50 6 806.90 -92.25% 1 524.00 -65.39%
UK4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 69 878.50 68 190.30 2.48% 74 482.60 -6.18%
UK5 - Vládní instituce 1 430.50 1 757.70 -18.62% 8 429.80 -83.03%
UK6 - Ostatní sektory 38 635.40 38 592.90 0.11% 37 754.00 2.33%
UK7 Dlouhodobá 79 661.50 78 520.40 1.45% 86 109.10 -7.49%
UK8 - Centrální banka 1 083.00 1 085.10 -0.19% 1 137.20 -4.77%
UK9 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 10 072.60 10 774.20 -6.51% 12 347.50 -18.42%
UK10 - Vládní instituce 32 126.70 29 445.30 9.11% 33 889.50 -5.20%
UK11 - Ostatní sektory 36 379.20 37 215.70 -2.25% 38 734.90 -6.08%

Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 4 - Ostatní investice - saldo - 808 279.50 -1 005 995.60 -19.65% - 925 489.10 -12.66%
UK2 4 - Ostatní investice - aktiva 1 214 511.60 1 182 204.60 2.73% 1 130 946.00 7.39%
UK3 4 - Ostatní investice - pasiva 2 022 791.10 2 188 200.20 -7.56% 2 056 435.10 -1.64%
UK4 4.0.1 - Centrální banka - saldo -31 959.60 - 171 472.00 -81.36% -48 610.90 -34.25%
UK5 4.0.1 - Centrální banka - aktiva 5 030.30 5 830.30 -13.72% 6 319.60 -20.40%
UK6 4.0.1 - Centrální banka - pasiva 36 989.90 177 302.30 -79.14% 54 930.50 -32.66%
UK7 4.0.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 774 251.60 - 793 476.20 -2.42% - 894 125.40 -13.41%
UK8 4.0.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 601 862.00 580 442.50 3.69% 551 997.50 9.03%
UK9 4.0.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 376 113.60 1 373 918.60 0.16% 1 446 122.80 -4.84%
UK10 4.0.3 - Vládní instituce - saldo -73 813.80 -84 731.50 -12.88% -45 948.20 60.65%
UK11 4.0.3 - Vládní instituce - aktiva 35 248.30 34 799.60 1.29% 42 081.40 -16.24%
UK12 4.0.3 - Vládní instituce - pasiva 109 062.10 119 531.10 -8.76% 88 029.60 23.89%
UK13 4.0.4 - Ostatní sektory - saldo 71 745.50 43 684.00 64.24% 63 195.40 13.53%
UK14 4.0.4 - Ostatní sektory - aktiva 572 371.00 561 132.20 2.00% 530 547.60 7.88%
UK15 4.0.4 - Ostatní sektory - pasiva 500 625.50 517 448.20 -3.25% 467 352.20 7.12%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies