Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.80 3.57% 2.20 31.82%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 2.10 -4.76% 2.10 -4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 1.75 14.29% 0.75 166.67%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.60 2.70 -3.70% 3.00 -13.33%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.62 1.63 -0.61% 0.70 131.43%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 113 230.00 91 497.00 23.75% 109 242.00 3.65%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.19 2.02 8.42% 0.90 143.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 327 109.70 3 281 369.50 1.39% 3 194 203.60 4.16%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 316 253.00 330 418.00 -4.29% 294 413.00 7.42%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 286 605.00 298 938.00 -4.13% 267 561.00 7.12%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 29 648.00 31 480.00 -5.82% 26 852.00 10.41%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.01 3.32 -9.34% 2.56 17.58%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 32 466.00 33 871.00 -4.15% 30 230.00 7.40%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 075.10 4 097.60 -0.55% 4 042.10 0.82%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 566.00 8 379.00 14.17% 7 618.00 25.57%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 114.00 10 583.00 -23.33% 6 896.00 17.66%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1. - 9.) 1 442 555.00 6 529 148.00 -77.91% 1 833 259.00 -21.31%
UK2 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 18 728 432.00 73 239 846.00 -74.43% 17 389 024.00 7.70%
UK3 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 20 002 225.00 74 865 145.00 -73.28% 18 681 261.00 7.07%
UK4 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné 27 911 883.00 102 784 697.00 -72.84% 26 740 660.00 4.38%
UK5 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům 7 909 657.00 27 919 553.00 -71.67% 8 059 398.00 -1.86%
UK6 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění 1 273 791.00 1 625 300.00 -21.63% 1 292 235.00 -1.43%
UK7 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné 2 409 800.00 1 983 526.00 21.49% 2 643 536.00 -8.84%
UK8 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů 1 136 008.00 358 227.00 217.12% 1 351 300.00 -15.93%
UK9 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu 483 219.00 2 150 417.00 -77.53% 433 845.00 11.38%
UK10 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 613 098.00 1 957 691.00 -68.68% 490 855.00 24.90%
UK11 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění 10 436 613.00 41 058 187.00 -74.58% 9 464 624.00 10.27%
UK12 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 10 595 176.00 44 543 984.00 -76.21% 10 658 942.00 -0.60%
UK13 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění 13 601 685.00 57 161 804.00 -76.20% 13 998 036.00 -2.83%
UK14 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 3 006 506.00 12 617 819.00 -76.17% 3 339 095.00 -9.96%
UK15 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění - 158 563.00 -3 485 796.00 -95.45% -1 194 319.00 -86.72%
UK16 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění 311 855.00 -3 355 380.00 - 109.29% -1 409 176.00 - 122.13%
UK17 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 470 420.00 130 416.00 260.71% - 214 856.00 - 318.95%
UK18 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění 82 027.00 -83 879.00 - 197.79% 25 040.00 227.58%
UK19 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění 379 646.00 1 819 267.00 -79.13% 329 027.00 15.38%
UK20 7. Čistá výše provozních nákladů 5 838 464.00 22 580 569.00 -74.14% 5 311 539.00 9.92%
UK21 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 5 323 861.00 20 000 231.00 -73.38% 5 088 330.00 4.63%
UK22 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů - 470 695.00 - 543 124.00 -13.34% - 489 928.00 -3.93%
UK23 7.3. Správní režie 2 655 841.00 9 984 006.00 -73.40% 2 366 485.00 12.23%
UK24 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 1 670 545.00 6 860 546.00 -75.65% 1 653 346.00 1.04%
UK25 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 1 645 447.00 5 444 661.00 -69.78% 1 350 238.00 21.86%

Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1. - 9.)</b> 1 336 292.00 6 058 203.00 -77.94% 1 849 616.00 -27.75%
UK2 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 17 852 250.00 69 742 003.00 -74.40% 16 650 432.00 7.22%
UK3 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 19 117 304.00 71 412 783.00 -73.23% 17 895 263.00 6.83%
UK4 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné 26 675 008.00 98 060 112.00 -72.80% 25 582 623.00 4.27%
UK5 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům 7 557 704.00 26 647 330.00 -71.64% 7 687 359.00 -1.69%
UK6 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění 1 265 052.00 1 670 780.00 -24.28% 1 244 830.00 1.62%
UK7 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné 2 332 769.00 2 105 113.00 10.81% 2 534 718.00 -7.97%
UK8 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů 1 067 716.00 434 334.00 145.83% 1 289 887.00 -17.22%
UK9 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu 481 958.00 2 152 457.00 -77.61% 432 488.00 11.44%
UK10 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 602 555.00 1 908 076.00 -68.42% 487 697.00 23.55%
UK11 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění 10 127 203.00 39 851 175.00 -74.59% 9 160 053.00 10.56%
UK12 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 10 289 245.00 43 450 018.00 -76.32% 10 349 291.00 -0.58%
UK13 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění 13 208 593.00 55 618 644.00 -76.25% 13 565 475.00 -2.63%
UK14 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 2 919 346.00 12 168 626.00 -76.01% 3 216 185.00 -9.23%
UK15 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění - 162 043.00 -3 598 843.00 -95.50% -1 189 238.00 -86.37%
UK16 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění 287 662.00 -3 420 059.00 - 108.41% -1 385 282.00 - 120.77%
UK17 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 449 706.00 178 784.00 151.54% - 196 043.00 - 329.39%
UK18 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění 72 422.00 - 115 795.00 - 162.54% 18 272.00 296.36%
UK19 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění 381 061.00 1 794 798.00 -78.77% 328 727.00 15.92%
UK20 7. Čistá výše provozních nákladů 5 379 400.00 20 816 853.00 -74.16% 4 875 125.00 10.34%
UK21 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 5 094 510.00 18 957 271.00 -73.13% 4 854 965.00 4.93%
UK22 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů - 525 511.00 - 670 618.00 -21.64% - 506 441.00 3.77%
UK23 7.3. Správní režie 2 426 392.00 9 093 534.00 -73.32% 2 112 365.00 14.87%
UK24 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 1 615 993.00 6 563 336.00 -75.38% 1 585 762.00 1.91%
UK25 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 1 640 388.00 5 397 301.00 -69.61% 1 338 826.00 22.52%

Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1. - 9.)</b> 106 263.00 470 945.00 -77.44% -16 357.00 - 749.65%
UK2 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 876 182.00 3 497 843.00 -74.95% 738 592.00 18.63%
UK3 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 884 921.00 3 452 362.00 -74.37% 785 998.00 12.59%
UK4 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné 1 236 875.00 4 724 585.00 -73.82% 1 158 037.00 6.81%
UK5 1.1.5. Pojistné postoupené zajišťovatelům 351 953.00 1 272 223.00 -72.34% 372 039.00 -5.40%
UK6 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění 8 739.00 -45 480.00 - 119.22% 47 405.00 -81.57%
UK7 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné 77 031.00 - 121 587.00 - 163.35% 108 818.00 -29.21%
UK8 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů 68 292.00 -76 107.00 - 189.73% 61 413.00 11.20%
UK9 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu 1 261.00 -2 040.00 - 161.81% 1 357.00 -7.07%
UK10 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 10 543.00 49 615.00 -78.75% 3 158.00 233.85%
UK11 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění 309 410.00 1 207 012.00 -74.37% 304 571.00 1.59%
UK12 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 305 931.00 1 093 966.00 -72.03% 309 651.00 -1.20%
UK13 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění 393 092.00 1 543 160.00 -74.53% 432 561.00 -9.12%
UK14 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 87 160.00 449 193.00 -80.60% 122 910.00 -29.09%
UK15 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění 3 480.00 113 047.00 -96.92% -5 081.00 - 168.49%
UK16 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění 24 193.00 64 679.00 -62.60% -23 894.00 - 201.25%
UK17 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 20 714.00 -48 368.00 - 142.83% -18 813.00 - 210.10%
UK18 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění 9 605.00 31 916.00 -69.91% 6 768.00 41.92%
UK19 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění -1 415.00 24 469.00 - 105.78% 300.00 - 571.67%
UK20 7. Čistá výše provozních nákladů 459 064.00 1 763 716.00 -73.97% 436 414.00 5.19%
UK21 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 229 351.00 1 042 960.00 -78.01% 233 365.00 -1.72%
UK22 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů 54 816.00 127 494.00 -57.01% 16 513.00 231.96%
UK23 7.3. Správní režie 229 449.00 890 472.00 -74.23% 254 120.00 -9.71%
UK24 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 54 552.00 297 210.00 -81.65% 67 584.00 -19.28%
UK25 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 5 059.00 47 360.00 -89.32% 11 412.00 -55.67%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies