Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.70 7.41% 2.30 26.09%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 2.00 0.00 1.00 100.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.70 2.60 3.85% 3.10 -12.90%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.35 1.52 -11.18% 1.09 23.85%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 165 150.00 135 459.00 21.92% 160 348.00 2.99%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.16 2.17 -0.46% 1.18 83.05%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 335 585.10 3 279 938.40 1.70% 3 160 962.50 5.52%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 304 879.00 333 258.00 -8.52% 318 351.00 -4.23%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 275 744.00 296 367.00 -6.96% 293 792.00 -6.14%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 29 135.00 36 891.00 -21.02% 24 559.00 18.63%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.23 3.16 2.22% 2.38 35.71%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 536.00 9 566.00 -0.31% 8 938.00 6.69%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 330.00 8 114.00 2.66% 8 002.00 4.10%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 32 466.00 33 871.00 -4.15% 30 230.00 7.40%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 075.10 4 097.60 -0.55% 4 042.10 0.82%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 563 931.44 552 034.47 2.16% 507 186.71 11.19%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 149 184.98 144 109.79 3.52% 114 753.68 30.00%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 117 109.79 116 816.16 0.25% 107 732.21 8.70%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 108 312.06 106 308.89 1.88% 111 998.62 -3.29%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 127 435.24 124 247.28 2.57% 112 248.71 13.53%
UK6 Stálá aktiva 48 468.25 49 316.01 -1.72% 47 055.07 3.00%
UK7 Ostatní aktiva 13 421.11 11 236.34 19.44% 13 398.42 0.17%
UK8 Pasiva celkem 563 931.44 552 034.48 2.16% 507 186.71 11.19%
UK9 Přijaté úvěry 23 342.47 22 960.39 1.66% 25 077.16 -6.92%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 520 530.44 508 916.26 2.28% 455 894.18 14.18%
UK11 Ostatní pasiva 20 058.54 20 157.83 -0.49% 26 215.36 -23.49%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 85 231.12 81 598.97 4.45% 82 069.18 3.85%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 6 712.02 5 987.51 12.10% 8 268.19 -18.82%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 550.91 549.86 0.19% 379.35 45.22%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 32 298.40 31 669.95 1.98% 29 941.49 7.87%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 43 515.83 41 851.29 3.98% 41 175.05 5.68%
UK6 Stálá aktiva 729.52 729.52 0.00 622.62 17.17%
UK7 Ostatní aktiva 1 424.45 810.84 75.68% 1 682.48 -15.34%
UK8 Pasiva celkem 85 231.12 81 598.97 4.45% 82 069.18 3.85%
UK9 Přijaté úvěry 771.44 189.01 308.15% 410.46 87.94%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 82 808.83 79 588.64 4.05% 77 233.74 7.22%
UK11 Ostatní pasiva 1 650.86 1 821.32 -9.36% 4 424.97 -62.69%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 165 920.92 162 311.13 2.22% 139 735.69 18.74%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 56 316.33 53 572.85 5.12% 30 502.31 84.63%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 77 193.52 76 878.50 0.41% 72 343.74 6.70%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 28 699.75 28 657.30 0.15% 34 995.53 -17.99%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 2 480.83 2 375.37 4.44% 376.84 558.33%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 1 230.49 827.11 48.77% 1 517.28 -18.90%
UK8 Pasiva celkem 165 920.92 162 311.13 2.22% 139 735.69 18.74%
UK9 Přijaté úvěry 323.94 10.00 3 138.44% 318.05 1.85%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 164 540.98 160 673.02 2.41% 136 795.57 20.28%
UK11 Ostatní pasiva 1 056.01 1 628.11 -35.14% 2 622.07 -59.73%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 123 579.46 120 526.49 2.53% 123 535.61 0.04%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 20 908.34 19 849.59 5.33% 23 180.34 -9.80%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 34 565.76 34 417.11 0.43% 31 038.83 11.36%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 40 280.46 39 462.07 2.07% 41 633.20 -3.25%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 21 743.60 21 211.88 2.51% 22 621.02 -3.88%
UK6 Stálá aktiva 2 794.17 2 934.24 -4.77% 2 462.91 13.45%
UK7 Ostatní aktiva 3 287.12 2 651.59 23.97% 2 599.32 26.46%
UK8 Pasiva celkem 123 579.46 120 526.49 2.53% 123 535.61 0.04%
UK9 Přijaté úvěry 4 616.45 4 414.69 4.57% 6 884.51 -32.94%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 113 840.91 111 101.66 2.47% 111 344.24 2.24%
UK11 Ostatní pasiva 5 122.10 5 010.14 2.23% 5 306.86 -3.48%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 120 439.15 119 973.98 0.39% 105 538.19 14.12%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 34 953.32 34 425.54 1.53% 28 080.79 24.47%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 912.58 936.57 -2.56% 692.17 31.84%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 205.34 1 210.84 -0.45% 1 106.31 8.95%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 36 105.72 35 743.01 1.01% 29 072.73 24.19%
UK6 Stálá aktiva 42 348.39 43 041.74 -1.61% 40 946.14 3.42%
UK7 Ostatní aktiva 4 913.80 4 616.29 6.44% 5 640.06 -12.88%
UK8 Pasiva celkem 120 439.15 119 973.98 0.39% 105 538.19 14.12%
UK9 Přijaté úvěry 12 748.10 13 089.12 -2.61% 11 239.55 13.42%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 98 047.66 98 341.97 -0.30% 83 064.35 18.04%
UK11 Ostatní pasiva 9 643.39 8 542.89 12.88% 11 234.29 -14.16%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 68 760.78 67 623.91 1.68% 56 308.04 22.12%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 30 294.97 30 274.31 0.07% 24 722.05 22.54%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 887.02 4 034.13 -3.65% 3 278.12 18.57%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 5 828.11 5 308.74 9.78% 4 322.09 34.84%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 23 589.25 23 065.72 2.27% 19 003.07 24.13%
UK6 Stálá aktiva 2 596.17 2 610.50 -0.55% 3 023.41 -14.13%
UK7 Ostatní aktiva 2 565.26 2 330.51 10.07% 1 959.29 30.93%
UK8 Pasiva celkem 68 760.78 67 623.91 1.68% 56 308.04 22.12%
UK9 Přijaté úvěry 4 882.53 5 257.56 -7.13% 6 224.59 -21.56%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 61 292.06 59 210.97 3.51% 47 456.29 29.15%
UK11 Ostatní pasiva 2 586.19 3 155.38 -18.04% 2 627.17 -1.56%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 6 324.57 2 747.21 130.22% 3 770.93 67.72%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 5 311.90 1 299.05 308.91% 921.42 476.49%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 740.33 3 923.14 -81.13% 652.05 13.54%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 734.29 - 529.50 - 238.68% 79.64 821.98%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 445.17 - 198.99 - 323.71% 1 313.32 -66.10%
UK6 Stálá aktiva - 730.16 -1 056.83 -30.91% 410.95 - 277.68%
UK7 Ostatní aktiva - 176.97 - 689.66 -74.34% 393.55 - 144.97%
UK8 Pasiva celkem 6 324.56 2 747.21 130.22% 3 770.94 67.72%
UK9 Přijaté úvěry 447.47 390.77 14.51% - 136.13 - 428.70%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 4 698.02 3 427.06 37.09% 2 106.57 123.02%
UK11 Ostatní pasiva 1 179.07 -1 070.62 - 210.13% 1 797.21 -34.39%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 884.48 - 263.56 - 435.60% 193.62 356.82%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 729.37 - 152.86 - 577.15% 120.76 503.97%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -0.81 -33.75 -97.60% 64.19 - 101.26%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 74.00 268.96 -72.49% 126.06 -41.29%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 270.27 - 294.44 - 191.79% 161.14 67.72%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - -34.71 -
UK7 Ostatní aktiva - 188.35 -51.47 265.92% - 243.82 -22.75%
UK8 Pasiva celkem 884.48 - 263.55 - 435.60% 193.62 356.81%
UK9 Přijaté úvěry 582.43 0.96 60 696.14% -27.40 -2 225.88%
UK10 Emitované akcie/podílové listy -77.09 - 178.56 -56.83% 714.76 - 110.79%
UK11 Ostatní pasiva 379.14 -85.95 - 541.11% - 493.74 - 176.79%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 3 008.19 2 820.44 6.66% -2 113.71 - 242.32%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 2 797.03 - 611.27 - 557.58% -1 221.24 - 329.03%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 578.64 3 673.35 -84.25% - 228.14 - 353.64%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 103.55 - 443.52 -76.65% - 647.15 -84.00%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 18.00 14.17 27.03% 0.00 -
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 281.94 187.71 - 250.20% -17.18 1 541.28%
UK8 Pasiva celkem 3 008.19 2 820.44 6.66% -2 113.71 - 242.32%
UK9 Přijaté úvěry 313.94 -8.20 -3 927.58% 2.04 15 281.58%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 862.68 2 585.68 10.71% -1 970.21 - 245.30%
UK11 Ostatní pasiva - 168.43 242.96 - 169.32% - 147.22 14.40%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 669.33 - 833.53 - 300.27% -15.47 -10 887.94%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 1 070.54 -10.84 -9 980.34% -1 363.54 - 178.51%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 197.13 204.31 -3.52% 348.51 -43.44%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 340.96 - 293.99 - 215.97% 522.69 -34.77%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 193.82 - 338.67 - 157.23% -96.12 - 301.64%
UK6 Stálá aktiva - 140.08 -0.04 389 000.00% 84.46 - 265.85%
UK7 Ostatní aktiva 6.95 - 394.31 - 101.76% 488.52 -98.58%
UK8 Pasiva celkem 1 669.33 - 833.53 - 300.27% -15.47 -10 892.14%
UK9 Přijaté úvěry 232.34 -31.24 - 843.75% - 467.92 - 149.65%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 028.45 - 532.08 - 293.29% 486.00 111.61%
UK11 Ostatní pasiva 408.53 - 270.21 - 251.19% -33.56 -1 317.31%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 267.25 702.08 -61.94% 3 340.08 -92.00%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 626.95 1 297.95 -51.70% 1 238.72 -49.39%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -20.16 56.55 - 135.66% 47.02 - 142.88%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1.86 -0.15 1 124.34% 52.59 - 103.54%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 116.10 665.00 -82.54% 1 561.71 -92.57%
UK6 Stálá aktiva - 577.56 -1 059.95 -45.51% 341.57 - 269.09%
UK7 Ostatní aktiva 123.78 - 257.31 - 148.10% 98.47 25.70%
UK8 Pasiva celkem 267.25 702.08 -61.94% 3 340.08 -92.00%
UK9 Přijaté úvěry - 321.83 98.32 - 427.32% - 109.42 194.12%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 531.58 743.10 - 171.54% 835.83 - 163.60%
UK11 Ostatní pasiva 1 120.66 - 139.34 - 904.27% 2 612.07 -57.10%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 495.32 321.77 53.94% 2 366.42 -79.07%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 88.02 776.07 -88.66% 2 146.72 -95.90%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -14.47 22.67 - 163.83% 420.46 - 103.44%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 424.74 -60.80 - 798.60% 25.46 1 567.92%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 153.03 - 245.05 -37.55% - 313.41 -51.17%
UK6 Stálá aktiva -12.53 3.16 - 496.96% 19.63 - 163.81%
UK7 Ostatní aktiva 162.59 - 174.28 - 193.29% 67.56 140.65%
UK8 Pasiva celkem 495.32 321.77 53.94% 2 366.42 -79.07%
UK9 Přijaté úvěry - 359.40 330.93 - 208.60% 466.56 - 177.03%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 415.55 808.93 74.99% 2 040.19 -30.62%
UK11 Ostatní pasiva - 560.82 - 818.09 -31.45% - 140.33 299.65%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 563 931.00 552 034.00 2.16% 507 187.00 11.19%
UK2 (1.1) Vklady 71 719.00 68 189.00 5.18% 57 858.00 23.96%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 117 110.00 116 816.00 0.25% 107 732.00 8.70%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 69 217.00 68 294.00 1.35% 53 361.00 29.71%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 47 893.00 48 522.00 -1.30% 54 371.00 -11.91%
UK6 (1.3) Akcie 127 435.00 124 247.00 2.57% 112 249.00 13.53%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 45 637.00 45 224.00 0.91% 40 964.00 11.41%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 81 798.00 79 023.00 3.51% 71 284.00 14.75%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 108 312.00 106 309.00 1.88% 111 999.00 -3.29%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 24 111.00 22 768.00 5.90% 22 683.00 6.30%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 84 201.00 83 541.00 0.79% 89 315.00 -5.73%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 139 355.00 136 473.00 2.11% 117 349.00 18.75%
UK13 (2) Pasiva 563 931.00 552 034.00 2.16% 507 187.00 11.19%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 23 342.00 22 960.00 1.66% 25 077.00 -6.92%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 520 530.00 508 916.00 2.28% 455 894.00 14.18%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 20 059.00 20 158.00 -0.49% 26 215.00 -23.48%

Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 728.20 723.80 0.61% 679.50 7.17%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě -2.90 -80.70 -96.41% - 288.60 -99.00%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -5.20 -6.40 -18.75% 0.90 - 677.78%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 310.40 3 299.10 0.34% 3 126.80 5.87%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies