Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.00 5.00% 2.10 0.00
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.80 3.57% 2.20 31.82%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 1.75 14.29% 0.75 166.67%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.60 2.70 -3.70% 3.00 -13.33%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.62 1.63 -0.61% 0.70 131.43%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 113 234.00 91 497.00 23.76% 109 242.00 3.65%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.19 2.02 8.42% 0.90 143.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 327 109.70 3 281 369.50 1.39% 3 194 203.60 4.16%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 316 253.00 330 418.00 -4.29% 294 413.00 7.42%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 286 605.00 298 938.00 -4.13% 267 561.00 7.12%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 29 648.00 31 480.00 -5.82% 26 852.00 10.41%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.01 3.32 -9.34% 2.56 17.58%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 32 466.00 33 871.00 -4.15% 30 230.00 7.40%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 075.10 4 097.60 -0.55% 4 042.10 0.82%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 566.00 8 379.00 14.17% 7 618.00 25.57%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 114.00 10 583.00 -23.33% 6 896.00 17.66%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.10 2.00 5.00% 2.10 0.00
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 1.90 5.26% 2.00 0.00

Investiční pozice vůči zahraničí

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -1 123 255.20 -1 251 037.30 -10.21% -1 234 305.90 -9.00%
UK2 AKTIVA 6 874 577.30 6 674 723.30 2.99% 6 405 405.70 7.32%
UK3 - přímé investice 1 500 284.10 1 430 605.40 4.87% 1 336 750.50 12.23%
UK4 - portfoliové investice 758 238.50 718 218.30 5.57% 769 416.60 -1.45%
UK5 účasti a podíly v investičních fondech 419 024.70 385 131.00 8.80% 423 654.60 -1.09%
UK6 dluhové cenné papíry 339 213.80 333 087.20 1.84% 345 762.00 -1.89%
UK7 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 116 224.70 142 014.00 -18.16% 77 795.00 49.40%
UK8 - ostatní investice 1 214 511.60 1 182 204.60 2.73% 1 130 946.00 7.39%
UK9 - rezervní aktiva 3 285 318.40 3 201 681.00 2.61% 3 090 497.60 6.30%
UK10 PASIVA 7 997 832.40 7 925 760.50 0.91% 7 639 711.70 4.69%
UK11 - přímé investice 4 239 406.80 4 132 435.20 2.59% 3 971 146.30 6.76%
UK12 - portfoliové investice 1 618 157.60 1 459 276.60 10.89% 1 550 177.40 4.39%
UK13 účasti a podíly v investičních fondech 199 695.80 188 097.70 6.17% 173 716.60 14.95%
UK14 dluhové cenné papíry 1 418 461.80 1 271 178.90 11.59% 1 376 460.90 3.05%
UK15 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 117 477.00 145 848.50 -19.45% 61 952.80 89.62%
UK16 - ostatní investice celkem 2 022 791.10 2 188 200.20 -7.56% 2 056 435.10 -1.64%

Zahraniční zadluženost

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zahraniční zadluženost celkem</b> 4 366 983.80 4 355 443.30 0.26% 4 299 510.90 1.57%
UK2 <b>Vláda</b> 770 741.60 701 006.60 9.95% 873 513.00 -11.77%
UK3 <b>Krátkodobá</b> 32 855.40 39 487.90 -16.80% 174 000.00 -81.12%
UK4 Vklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Dluhové cenné papíry 2 282.40 0.00 - 174 000.00 -98.69%
UK6 Půjčky 30 573.00 39 487.90 -22.58% 0.00 -
UK7 Obchodní úvěry a zálohy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Ostatní závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 <b>Dlouhodobá</b> 737 886.20 661 518.70 11.54% 699 513.00 5.49%
UK11 Vklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dluhové cenné papíry 659 397.10 581 475.60 13.40% 611 483.40 7.84%
UK13 Půjčky 78 489.10 80 043.20 -1.94% 88 029.60 -10.84%
UK14 Obchodní úvěry a zálohy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Ostatní závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 <b>Centrální banka</b> 36 989.90 177 302.30 -79.14% 54 930.50 -32.66%
UK17 <b>Krátkodobá</b> 12 115.50 152 924.20 -92.08% 31 457.40 -61.49%
UK18 Vklady 8 621.60 152 924.20 -94.36% 17 876.60 -51.77%
UK19 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Půjčky 3 493.90 0.00 - 13 580.70 -74.27%
UK21 Obchodní úvěry a zálohy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Ostatní závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 <b>Dlouhodobá</b> 24 874.40 24 378.20 2.04% 23 473.10 5.97%
UK24 Zvláštní práva čerpání, alokace 24 874.40 24 378.20 2.04% 23 473.10 5.97%
UK25 Vklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 Ostatní závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Instituce přijímající vklady kromě centrální banky</b> 1 836 316.70 1 774 017.50 3.51% 1 792 258.80 2.46%
UK31 <b>Krátkodobá</b> 1 604 969.90 1 531 963.30 4.77% 1 537 394.90 4.40%
UK32 Vklady 1 169 073.30 1 161 722.50 0.63% 1 223 921.80 -4.48%
UK33 Dluhové cenné papíry 404 632.20 338 440.30 19.56% 283 474.90 42.74%
UK34 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 Obchodní úvěry a zálohy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 Ostatní závazky 31 264.40 31 800.50 -1.69% 29 998.10 4.22%
UK37 <b>Dlouhodobá</b> 231 346.80 242 054.20 -4.42% 254 863.90 -9.23%
UK38 Vklady 165 255.80 173 584.30 -4.80% 188 692.60 -12.42%
UK39 Dluhové cenné papíry 55 570.90 61 658.60 -9.87% 62 661.00 -11.31%
UK40 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 Obchodní úvěry a zálohy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 Ostatní závazky 10 520.10 6 811.30 54.45% 3 510.30 199.69%
UK43 <b>Ostatní sektory</b> 797 204.60 807 052.70 -1.22% 712 193.70 11.94%
UK44 <b>Krátkodobá</b> 395 878.00 417 165.30 -5.10% 348 718.00 13.52%
UK45 Vklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 Dluhové cenné papíry 4 855.00 3 106.80 56.27% 0.00 -
UK47 Půjčky 167 107.60 168 318.40 -0.72% 101 573.80 64.52%
UK48 Obchodní úvěry a zálohy 216 039.80 223 808.50 -3.47% 228 369.50 -5.40%
UK49 Ostatní závazky 7 875.50 21 931.60 -64.09% 18 774.70 -58.05%
UK50 <b>Dlouhodobá</b> 401 326.60 389 887.40 2.93% 363 475.70 10.41%
UK51 Vklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK52 Dluhové cenné papíry 291 724.10 286 497.70 1.82% 244 841.50 19.15%
UK53 Půjčky 83 108.50 79 281.80 4.83% 93 517.60 -11.13%
UK54 Obchodní úvěry a zálohy 1 754.90 1 820.00 -3.58% 2 005.50 -12.50%
UK55 Ostatní závazky 24 739.10 22 287.80 11.00% 23 111.10 7.04%
UK56 <b>Přímé zahraniční investice: mezipodnikové půjčky</b> 925 731.00 896 064.20 3.31% 866 614.90 6.82%
UK57 Závazky podniku přímé investice vůči přímému investorovi 556 631.50 544 161.80 2.29% 539 213.10 3.23%
UK58 Závazky přímého investora vůči podniku přímé investice 67 618.40 62 009.10 9.05% 58 090.40 16.40%
UK59 Závazky mezi sesterskými společnostmi 301 481.10 289 893.30 4.00% 269 311.40 11.95%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies