Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.80 3.57% 2.20 31.82%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 2.10 -4.76% 2.10 -4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 1.75 14.29% 0.75 166.67%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.60 2.70 -3.70% 3.00 -13.33%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.62 1.63 -0.61% 0.70 131.43%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 113 230.00 91 497.00 23.75% 109 242.00 3.65%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.19 2.02 8.42% 0.90 143.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 327 109.70 3 281 369.50 1.39% 3 194 203.60 4.16%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 316 253.00 330 418.00 -4.29% 294 304.00 7.46%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 286 605.00 298 938.00 -4.13% 267 373.00 7.19%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 29 648.00 31 480.00 -5.82% 26 931.00 10.09%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.01 3.32 -9.34% 2.56 17.58%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 32 466.00 33 871.00 -4.15% 30 284.00 7.21%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 075.10 4 097.60 -0.55% 4 034.10 1.02%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 566.00 8 379.00 14.17% 7 618.00 25.57%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 114.00 10 583.00 -23.33% 6 907.00 17.48%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 17 687.60 -3 855.20 - 558.80% 29 033.80 -39.08%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 388 422.70 402 681.00 -3.54% 369 312.70 5.17%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 370 735.20 406 536.20 -8.81% 340 278.80 8.95%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 32 168.50 38 905.60 -17.32% 36 983.20 -13.02%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 358 359.60 375 259.20 -4.50% 338 950.40 5.73%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 326 191.10 336 353.60 -3.02% 301 967.10 8.02%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -11 649.40 -35 962.60 -67.61% -6 334.50 83.90%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 23 785.70 23 942.80 -0.66% 22 987.30 3.47%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 35 435.10 59 905.40 -40.85% 29 321.80 20.85%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -2 831.60 -6 798.20 -58.35% -1 614.90 75.34%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 6 277.40 3 479.10 80.43% 7 375.00 -14.88%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 109.00 10 277.30 -11.37% 8 990.00 1.32%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 3 581.30 -6 229.90 - 157.49% 2 086.60 71.63%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 3 581.30 11 323.80 -68.37% 2 086.60 71.63%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 17 553.60 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 25 207.90 -2 215.00 -1 238.05% 21 678.00 16.28%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 22 729.30 37 247.60 -38.98% 11 708.10 94.13%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva -2 478.60 39 462.60 - 106.28% -9 969.90 -75.14%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo 1 276.00 11 199.20 -88.61% -16 748.60 - 107.62%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 16 267.90 41 229.70 -60.54% - 143.00 -11 476.15%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 14 991.90 30 030.50 -50.08% 16 605.60 -9.72%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 151 839.50 - 192 963.80 - 178.69% 150 441.20 0.93%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 913.60 -5 208.90 - 117.54% - 678.80 - 234.59%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 150 925.90 187 754.90 - 180.38% - 151 120.00 -0.13%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 037.40 174.90 - 693.14% - 981.50 5.70%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -3 588.30 -2 354.50 52.40% -2 193.70 63.57%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 550.90 -2 529.50 0.85% -1 212.20 110.44%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 133 680.30 174 109.20 - 176.78% - 116 049.20 15.19%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 326.00 -1 684.20 - 238.11% 9 707.60 -76.04%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 136 006.30 - 175 793.50 - 177.37% 125 756.70 8.15%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 6 810.10 5 265.40 29.34% 5 016.00 35.77%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 6 810.10 5 265.40 29.34% 5 016.00 35.77%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 21 268.80 -10 085.10 - 310.89% 31 120.40 -31.66%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 25 207.90 -2 215.00 -1 238.05% 21 678.00 16.28%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 3 939.00 7 870.10 -49.95% -9 442.40 - 141.72%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 25 207.90 -2 215.00 -1 238.05% 21 678.00 16.28%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 22 729.30 37 247.60 -38.98% 11 708.10 94.13%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva -2 478.60 39 462.60 - 106.28% -9 969.90 -75.14%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 1 276.00 11 199.20 -88.61% -16 748.60 - 107.62%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 16 267.90 41 229.70 -60.54% - 143.00 -11 476.15%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 14 991.90 30 030.50 -50.08% 16 605.60 -9.72%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -1 631.30 -7 351.90 -77.81% -4 470.70 -63.51%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 19.60 6 043.80 -99.68% 738.50 -97.35%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 1 651.00 13 396.00 -87.68% 5 209.00 -68.30%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -8 208.00 -8 208.00 0.00 -8 789.00 -6.61%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 6 804.00 6 804.00 0.00 3 442.00 97.68%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 15 012.00 15 012.00 0.00 12 231.00 22.74%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 11 115.00 26 759.00 -58.46% -3 489.00 - 418.57%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 9 444.00 28 382.00 -66.73% -4 323.00 - 318.46%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva -1 671.00 1 623.00 - 202.96% - 834.00 100.36%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 151 840.00 - 192 964.00 - 178.69% 150 441.00 0.93%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 914.00 -5 209.00 - 117.55% - 679.00 - 234.61%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 150 926.00 187 755.00 - 180.38% - 151 120.00 -0.13%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 5 428.00 -4 996.00 - 208.65% 1 493.00 263.56%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 777.00 -5 516.00 - 114.09% 1 924.00 -59.62%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva -4 651.00 - 520.00 794.42% 431.00 -1 179.12%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 146 411.00 - 187 968.00 - 177.89% 148 948.00 -1.70%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 136.00 308.00 -55.84% -2 603.00 - 105.22%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 146 275.00 188 275.00 - 177.69% - 151 551.00 -3.48%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 144 775.00 - 129 488.00 - 211.81% 88 040.00 64.44%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 921.00 4.00 -23 125.00% -1 634.00 -43.64%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - 145 696.00 129 492.00 - 212.51% -89 674.00 62.47%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 950.00 -55 376.00 - 103.52% 80 369.00 -97.57%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 15.00 20.00 -25.00% 108.00 -86.11%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 934.00 55 397.00 - 103.49% -80 261.00 -97.59%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 314.00 -3 104.00 -89.88% -19 461.00 -98.39%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 1 042.00 283.00 268.20% -1 077.00 - 196.75%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 1 356.00 3 387.00 -59.96% 18 384.00 -92.62%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 037.00 175.00 - 692.57% - 981.00 5.71%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -3 588.00 -2 355.00 52.36% -2 194.00 63.54%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 551.00 -2 529.00 0.87% -1 212.00 110.48%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo - 133 680.00 174 109.00 - 176.78% - 116 049.00 15.19%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 326.00 -1 684.00 - 238.12% 9 708.00 -76.04%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 136 006.00 - 175 793.00 - 177.37% 125 757.00 8.15%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 6 810.00 5 265.00 29.34% 5 016.00 35.77%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 6 810.00 5 265.00 29.34% 5 016.00 35.77%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 25 208.00 -2 215.00 -1 238.06% 21 678.00 16.28%

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 44 658.20 11 084.20 302.90% 51 452.70 -13.21%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 1 156 241.60 1 194 656.10 -3.22% 1 091 750.80 5.91%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 1 111 583.40 1 183 571.90 -6.08% 1 040 298.20 6.85%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 112 603.30 66 027.00 70.54% 112 561.10 0.04%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 1 069 881.50 1 102 320.50 -2.94% 1 022 742.20 4.61%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 957 278.20 1 036 293.50 -7.62% 910 181.10 5.17%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -40 891.90 -58 818.50 -30.48% -40 721.00 0.42%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 75 986.60 56 279.70 35.02% 61 097.20 24.37%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 116 878.50 115 098.20 1.55% 101 818.20 14.79%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -27 053.30 3 875.70 - 798.02% -20 387.40 32.70%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 10 373.40 36 055.80 -71.23% 7 911.50 31.12%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 37 426.70 32 180.10 16.30% 28 298.90 32.25%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo -6 229.90 9 748.50 - 163.91% 1 335.60 - 566.45%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 11 323.80 35 153.20 -67.79% 8 155.10 38.86%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 17 553.60 25 404.70 -30.90% 6 819.50 157.40%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 47 088.60 1 869.30 2 419.05% 64 975.60 -27.53%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 71 948.50 46 646.00 54.24% 35 955.60 100.10%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 24 860.00 44 776.70 -44.48% -29 020.00 - 185.66%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo 4 689.60 -35 530.20 - 113.20% 7 686.60 -38.99%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 63 139.70 28 881.20 118.62% 23 428.40 169.50%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 58 450.00 64 411.40 -9.26% 15 741.90 271.30%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 148 866.10 -22 019.80 576.06% -49 856.50 198.59%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -3 880.20 -15 369.20 -74.75% -5 630.40 -31.08%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 144 986.00 6 650.60 2 080.04% 44 226.00 227.83%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 661.00 -10 159.50 -83.65% 921.10 - 280.33%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -8 951.10 -20 858.00 -57.09% -4 965.10 80.28%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -7 290.10 -10 698.50 -31.86% -5 886.20 23.85%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 193 443.70 26 778.00 622.40% 110 389.00 75.24%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 22 157.70 11 191.20 97.99% 27 287.30 -18.80%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 171 285.90 -15 586.80 998.92% -83 101.80 106.12%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 517.60 42 800.80 - 101.21% -4 164.60 -87.57%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 517.60 42 800.80 - 101.21% -4 164.60 -87.57%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 38 428.30 20 832.70 84.46% 52 788.30 -27.20%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 47 088.60 1 869.30 2 419.05% 64 975.60 -27.53%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 8 660.30 -18 963.40 - 145.67% 12 187.30 -28.94%

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 1 730.90 430.90 301.69% 2 023.30 -14.45%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 44 815.60 46 439.50 -3.50% 42 931.60 4.39%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 43 084.60 46 008.60 -6.36% 40 908.30 5.32%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 4 364.50 2 566.60 70.05% 4 426.30 -1.40%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 41 468.30 42 850.20 -3.22% 40 217.90 3.11%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 37 103.80 40 283.50 -7.89% 35 791.60 3.67%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -1 585.00 -2 286.40 -30.68% -1 601.30 -1.02%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 945.20 2 187.70 34.63% 2 402.60 22.58%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 4 530.20 4 474.20 1.25% 4 003.90 13.14%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -1 048.60 150.70 - 795.82% - 801.70 30.80%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 402.10 1 401.60 -71.31% 311.10 29.25%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 450.60 1 250.90 15.96% 1 112.80 30.36%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo - 241.50 378.90 - 163.74% 52.50 - 560.00%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 438.90 1 366.50 -67.88% 320.70 36.86%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 680.40 987.50 -31.10% 268.20 153.69%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 1 825.10 72.70 2 410.45% 2 555.10 -28.57%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 788.70 1 813.30 53.79% 1 413.90 97.23%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 963.60 1 740.60 -44.64% -1 141.20 - 184.44%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo 181.80 -1 381.20 - 113.16% 302.30 -39.86%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 447.30 1 122.70 117.98% 921.30 165.64%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 265.50 2 503.80 -9.52% 619.00 265.99%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -5 770.00 - 856.00 574.07% -1 960.50 194.31%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 150.40 - 597.40 -74.82% - 221.40 -32.07%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 5 619.60 258.50 2 073.93% 1 739.10 223.13%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -64.40 - 394.90 -83.69% 36.20 - 277.90%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 346.90 - 810.80 -57.22% - 195.20 77.72%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 282.60 - 415.90 -32.05% - 231.50 22.07%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 7 497.80 1 040.90 620.32% 4 340.90 72.72%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 858.80 435.00 97.43% 1 073.00 -19.96%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -6 639.00 - 605.90 995.73% -3 267.90 103.16%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -20.10 1 663.80 - 101.21% - 163.80 -87.73%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -20.10 1 663.80 - 101.21% - 163.80 -87.73%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 1 489.50 809.80 83.93% 2 075.80 -28.24%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 825.10 72.70 2 410.45% 2 555.10 -28.57%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 335.70 - 737.20 - 145.54% 479.20 -29.95%

Položky Finančního účtu v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 1 825.10 72.70 2 410.45% 2 555.10 -28.57%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 2 788.70 1 813.30 53.79% 1 413.90 97.23%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 963.60 1 740.60 -44.64% -1 141.20 - 184.44%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 181.80 -1 381.20 - 113.16% 302.30 -39.86%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 447.30 1 122.70 117.98% 921.30 165.64%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 265.50 2 503.80 -9.52% 619.00 265.99%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 378.50 -81.20 366.13% 1 059.30 - 135.73%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 266.90 219.70 21.48% 428.70 -37.74%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 645.00 301.00 114.29% - 631.00 - 202.22%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo - 954.00 - 793.00 20.30% -1 059.00 -9.91%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 791.00 732.00 8.06% 423.00 87.00%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 746.00 1 525.00 14.49% 1 482.00 17.81%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 1 515.00 - 507.00 - 398.82% 302.00 401.66%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 389.00 171.00 712.28% 69.00 1 913.04%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva - 125.00 678.00 - 118.44% - 233.00 -46.35%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -5 770.00 - 856.00 574.07% -1 961.00 194.24%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 150.00 - 597.00 -74.87% - 221.00 -32.13%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 5 620.00 259.00 2 069.88% 1 739.00 223.17%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 189.00 106.00 - 278.30% 278.00 - 167.99%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva - 156.00 - 466.00 -66.52% 275.00 - 156.73%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 33.00 - 572.00 - 105.77% -3.00 -1 200.00%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -5 581.00 - 962.00 480.15% -2 239.00 149.26%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 6.00 - 132.00 - 104.55% - 497.00 - 101.21%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 5 587.00 831.00 572.32% 1 742.00 220.72%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 324.00 -1 126.00 106.39% 1 095.00 - 312.24%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 5.00 - 255.00 - 101.96% - 245.00 - 102.04%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 2 329.00 871.00 167.39% -1 341.00 - 273.68%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -3 164.00 756.00 - 518.52% -3 255.00 -2.80%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 -80.00 - -2.00 -
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 3 164.00 - 836.00 - 478.47% 3 253.00 -2.74%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -93.00 - 593.00 -84.32% -79.00 17.72%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 1.00 203.00 -99.51% - 249.00 - 100.40%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 94.00 796.00 -88.19% - 170.00 - 155.29%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -64.00 - 395.00 -83.80% 36.00 - 277.78%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 347.00 - 811.00 -57.21% - 195.00 77.95%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 283.00 - 416.00 -31.97% - 231.00 22.51%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 7 498.00 1 041.00 620.27% 4 341.00 72.73%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 859.00 435.00 97.47% 1 073.00 -19.94%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -6 639.00 - 606.00 995.54% -3 268.00 103.15%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -20.00 1 664.00 - 101.20% - 164.00 -87.80%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -20.00 1 664.00 - 101.20% - 164.00 -87.80%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 825.00 73.00 2 400.00% 2 555.00 -28.57%

Položky Finančního účtu v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 2 050.20 83.20 2 364.18% 3 147.90 -34.87%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 3 132.60 2 076.30 50.87% 1 742.00 79.83%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 1 082.40 1 993.10 -45.69% -1 405.90 - 176.99%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 204.20 -1 581.50 - 112.91% 372.40 -45.17%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 749.00 1 285.60 113.83% 1 135.00 142.20%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 544.80 2 867.10 -11.24% 762.70 233.66%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 425.20 -92.90 357.70% 1 305.10 - 132.58%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 299.80 251.60 19.16% 528.10 -43.23%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 725.00 345.00 110.14% - 777.00 - 193.31%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -1 072.00 - 908.00 18.06% -1 304.00 -17.79%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 889.00 838.00 6.09% 522.00 70.31%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 961.00 1 747.00 12.25% 1 826.00 7.39%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 1 701.00 - 580.00 - 393.28% 372.00 357.26%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 560.00 196.00 695.92% 85.00 1 735.29%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva - 141.00 776.00 - 118.17% - 286.00 -50.70%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -6 481.00 - 980.00 561.33% -2 415.00 168.36%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 169.00 - 684.00 -75.29% - 273.00 -38.10%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 313.00 296.00 2 032.77% 2 143.00 194.59%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 213.00 121.00 - 276.03% 343.00 - 162.10%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva - 176.00 - 533.00 -66.98% 339.00 - 151.92%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 37.00 - 655.00 - 105.65% -4.00 -1 025.00%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -6 269.00 -1 102.00 468.87% -2 758.00 127.30%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 7.00 - 151.00 - 104.64% - 612.00 - 101.14%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 6 276.00 951.00 559.94% 2 146.00 192.45%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 610.00 -1 289.00 102.48% 1 349.00 - 293.48%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 6.00 - 292.00 - 102.05% - 302.00 - 101.99%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 2 616.00 997.00 162.39% -1 652.00 - 258.35%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -3 554.00 866.00 - 510.39% -4 010.00 -11.37%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 -92.00 - -3.00 -
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 3 554.00 - 958.00 - 470.98% 4 007.00 -11.31%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 105.00 - 679.00 -84.54% -98.00 7.14%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 1.00 233.00 -99.57% - 307.00 - 100.33%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 106.00 911.00 -88.36% - 209.00 - 150.72%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -72.00 - 452.00 -84.07% 45.00 - 260.00%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 390.00 - 928.00 -57.97% - 241.00 61.83%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 317.00 - 476.00 -33.40% - 285.00 11.23%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 8 422.00 1 192.00 606.54% 5 348.00 57.48%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 965.00 498.00 93.78% 1 322.00 -27.00%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -7 458.00 - 694.00 974.64% -4 026.00 85.25%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -23.00 1 905.00 - 101.21% - 202.00 -88.61%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -23.00 1 905.00 - 101.21% - 202.00 -88.61%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 2 050.00 83.00 2 369.88% 3 148.00 -34.88%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo 182.00 -1 381.00 - 113.18% 302.00 -39.73%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 447.00 1 123.00 117.90% 921.00 165.69%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 266.00 2 504.00 -9.50% 619.00 266.07%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 378.00 -81.00 366.67% 1 059.00 - 135.69%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 267.00 220.00 21.36% 429.00 -37.76%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 645.00 301.00 114.29% - 631.00 - 202.22%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo - 954.00 - 793.00 20.30% -1 059.00 -9.91%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 791.00 732.00 8.06% 423.00 87.00%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 746.00 1 525.00 14.49% 1 482.00 17.81%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 1 515.00 - 507.00 - 398.82% 302.00 401.66%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 389.00 171.00 712.28% 69.00 1 913.04%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva - 125.00 678.00 - 118.44% - 233.00 -46.35%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo 284.00 - 398.00 - 171.36% 791.00 -64.10%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva - 171.00 - 222.00 -22.97% 574.00 - 129.79%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva - 455.00 175.00 - 360.00% - 217.00 109.68%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 1 610.00 15.00 10 633.33% 649.00 148.07%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 1 601.00 150.00 967.33% 673.00 137.89%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva -9.00 134.00 - 106.72% 24.00 - 137.50%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 379.00 - 124.00 205.65% -1 138.00 -66.70%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva -41.00 243.00 - 116.87% -1 178.00 -96.52%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 338.00 368.00 -8.15% -40.00 - 945.00%

Položky Přímých investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo 204.00 -1 582.00 - 112.89% 372.00 -45.16%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 749.00 1 286.00 113.76% 1 135.00 142.20%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 545.00 2 867.00 -11.23% 763.00 233.55%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 425.00 -93.00 356.99% 1 305.00 - 132.57%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 300.00 252.00 19.05% 528.00 -43.18%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 725.00 345.00 110.14% - 777.00 - 193.31%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -1 072.00 - 908.00 18.06% -1 304.00 -17.79%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 889.00 838.00 6.09% 522.00 70.31%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 961.00 1 747.00 12.25% 1 826.00 7.39%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 1 701.00 - 580.00 - 393.28% 372.00 357.26%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 560.00 196.00 695.92% 85.00 1 735.29%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva - 141.00 776.00 - 118.17% - 286.00 -50.70%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo 318.00 - 455.00 - 169.89% 975.00 -67.38%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva - 192.00 - 254.00 -24.41% 708.00 - 127.12%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva - 511.00 201.00 - 354.23% - 267.00 91.39%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 1 809.00 17.00 10 541.18% 800.00 126.12%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 1 799.00 171.00 952.05% 829.00 117.01%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva -10.00 154.00 - 106.49% 29.00 - 134.48%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 426.00 - 142.00 200.00% -1 403.00 -69.64%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva -46.00 279.00 - 116.49% -1 451.00 -96.83%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 380.00 421.00 -9.74% -49.00 - 875.51%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -5 770.00 - 856.00 574.07% -1 961.00 194.24%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 150.00 - 597.00 -74.87% - 221.00 -32.13%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 5 620.00 259.00 2 069.88% 1 739.00 223.17%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 189.00 106.00 - 278.30% 278.00 - 167.99%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva - 156.00 - 466.00 -66.52% 275.00 - 156.73%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 33.00 - 572.00 - 105.77% -3.00 -1 200.00%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -70.00 218.00 - 132.11% 15.00 - 566.67%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -13.00 - 152.00 -91.45% 15.00 - 186.67%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 58.00 - 370.00 - 115.68% 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 11.00 -12.00 - 191.67% 1.00 1 000.00%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 11.00 -12.00 - 191.67% 1.00 1 000.00%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo - 129.00 - 100.00 29.00% 262.00 - 149.24%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva - 154.00 - 302.00 -49.01% 259.00 - 159.46%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva -25.00 - 202.00 -87.62% -3.00 733.33%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -5 581.00 - 962.00 480.15% -2 239.00 149.26%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 6.00 - 132.00 - 104.55% - 497.00 - 101.21%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 5 587.00 831.00 572.32% 1 742.00 220.72%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 324.00 -1 126.00 106.39% 1 095.00 - 312.24%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 5.00 - 255.00 - 101.96% - 245.00 - 102.04%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 2 329.00 871.00 167.39% -1 341.00 - 273.68%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -3 164.00 756.00 - 518.52% -3 255.00 -2.80%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 -80.00 - -2.00 -
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 3 164.00 - 836.00 - 478.47% 3 253.00 -2.74%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -93.00 - 593.00 -84.32% -79.00 17.72%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 1.00 203.00 -99.51% - 249.00 - 100.40%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 94.00 796.00 -88.19% - 170.00 - 155.29%

Položky Rezervních aktiv v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -20.00 1 664.00 - 101.20% - 164.00 -87.80%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -20.00 1 664.00 - 101.20% - 164.00 -87.80%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo -55.00 78.00 - 170.51% -9.00 511.11%
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva -55.00 78.00 - 170.51% -9.00 511.11%
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 35.00 1 586.00 -97.79% - 154.00 - 122.73%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 35.00 1 586.00 -97.79% - 154.00 - 122.73%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -4 266.00 9 871.00 - 143.22% - 822.00 418.98%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -4 266.00 9 871.00 - 143.22% - 822.00 418.98%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo - 269.00 760.00 - 135.39% -1 612.00 -83.31%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva - 269.00 760.00 - 135.39% -1 612.00 -83.31%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 4 570.00 -9 045.00 - 150.53% 2 280.00 100.44%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 4 570.00 -9 045.00 - 150.53% 2 280.00 100.44%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo 6 739.00 1 499.00 349.57% 2 075.00 224.77%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 956.00 - 692.00 - 238.15% -58.00 -1 748.28%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva -5 783.00 -2 191.00 163.94% -2 133.00 171.12%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo 5 559.00 -5 436.00 - 202.26% 4 040.00 37.60%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva -35.00 41.00 - 185.37% 13.00 - 369.23%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva -5 593.00 5 477.00 - 202.12% -4 027.00 38.89%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo 5 559.00 -5 436.00 - 202.26% 4 040.00 37.60%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva -35.00 41.00 - 185.37% 13.00 - 369.23%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva -5 593.00 5 477.00 - 202.12% -4 027.00 38.89%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 1 143.00 6 470.00 -82.33% -2 386.00 - 147.90%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 953.00 -1 198.00 - 179.55% - 493.00 - 293.31%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - 190.00 -7 668.00 -97.52% 1 893.00 - 110.04%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo 698.00 6 298.00 -88.92% -2 881.00 - 124.23%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 849.00 -1 060.00 - 180.09% - 476.00 - 278.36%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva 151.00 -7 358.00 - 102.05% 2 405.00 -93.72%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 445.00 172.00 158.72% 495.00 -10.10%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 104.00 - 138.00 - 175.36% -17.00 - 711.76%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva - 341.00 - 310.00 10.00% - 512.00 -33.40%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - -18.00 -
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - -18.00 -
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - -18.00 -
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - -18.00 -
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 37.00 465.00 -92.04% 439.00 -91.57%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 37.00 465.00 -92.04% 439.00 -91.57%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 37.00 465.00 -92.04% 439.00 -91.57%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 37.00 465.00 -92.04% 439.00 -91.57%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo 1 496.00 -9 826.00 - 115.22% 19 926.00 -92.49%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva -2 152.00 17 300.00 - 112.44% 1 396.00 - 254.15%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva -3 648.00 27 126.00 - 113.45% -18 530.00 -80.31%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo -3 494.00 641.00 - 645.09% 13 672.00 - 125.56%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva 3 494.00 - 641.00 - 645.09% -13 672.00 - 125.56%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo -3 494.00 641.00 - 645.09% 13 672.00 - 125.56%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 3 494.00 - 641.00 - 645.09% -13 672.00 - 125.56%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -5 652.00 15 370.00 - 136.77% 1 684.00 - 435.63%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -5 652.00 15 370.00 - 136.77% 1 684.00 - 435.63%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 631.00 949.00 -33.51% 8 016.00 -92.13%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 631.00 949.00 -33.51% 8 016.00 -92.13%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo -6 283.00 14 421.00 - 143.57% -6 332.00 -0.77%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva -6 283.00 14 421.00 - 143.57% -6 332.00 -0.77%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 10 450.00 13 402.00 -22.03% 3 824.00 173.27%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva -10 450.00 -13 402.00 -22.03% -3 824.00 173.27%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 8 990.00 11 219.00 -19.87% 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva -8 990.00 -11 219.00 -19.87% 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 1 460.00 2 183.00 -33.12% 3 824.00 -61.82%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva -1 460.00 -2 183.00 -33.12% -3 824.00 -61.82%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo 192.00 -39 239.00 - 100.49% 746.00 -74.26%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 3 500.00 1 930.00 81.35% - 288.00 -1 315.28%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 3 308.00 41 169.00 -91.96% -1 034.00 - 419.92%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 5 236.00 -41 996.00 - 112.47% 739.00 608.52%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 4 631.00 1 241.00 273.17% 341.00 1 258.06%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva - 605.00 43 237.00 - 101.40% - 399.00 51.63%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo -5 044.00 2 757.00 - 282.95% 7.00 -72 157.14%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva -1 131.00 689.00 - 264.15% - 629.00 79.81%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 3 913.00 -2 069.00 - 289.13% - 636.00 - 715.25%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 12 861.00 -6 918.00 - 285.91% 2 630.00 389.01%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 1 608.00 - 810.00 - 298.52% 246.00 553.66%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva -11 253.00 6 108.00 - 284.23% -2 384.00 372.02%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -3 046.00 319.00 -1 054.86% -4 022.00 -24.27%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 42.00 - 892.00 - 104.71% - 310.00 - 113.55%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 3 089.00 -1 211.00 - 355.08% 3 712.00 -16.78%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo 661.00 325.00 103.38% -2 896.00 - 122.82%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 43.00 - 892.00 - 104.82% - 311.00 - 113.83%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva - 619.00 -1 216.00 -49.10% 2 585.00 - 123.95%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo -3 708.00 -6.00 61 700.00% -1 126.00 229.31%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 1.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 3 707.00 6.00 61 683.33% 1 128.00 228.63%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 15 907.00 -7 237.00 - 319.80% 6 652.00 139.13%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 1 566.00 81.00 1 833.33% 556.00 181.65%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva -14 342.00 7 319.00 - 295.96% -6 096.00 135.27%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 15 907.00 -7 237.00 - 319.80% 6 652.00 139.13%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 1 566.00 81.00 1 833.33% 556.00 181.65%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva -14 342.00 7 319.00 - 295.96% -6 096.00 135.27%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 560.00 - 308.00 - 281.82% 127.00 340.94%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 70.00 -36.00 - 294.44% 12.00 483.33%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva - 490.00 272.00 - 280.15% - 115.00 326.09%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 133.00 14.00 -1 050.00% - 195.00 -31.79%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 2.00 -40.00 - 105.00% -15.00 - 113.33%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 134.00 -54.00 - 348.15% 180.00 -25.56%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo 29.00 14.00 107.14% - 140.00 - 120.71%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 2.00 -40.00 - 105.00% -15.00 - 113.33%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva -27.00 -54.00 -50.00% 125.00 - 121.60%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 161.00 0.00 - -55.00 192.73%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 161.00 0.00 - 55.00 192.73%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 693.00 - 322.00 - 315.22% 322.00 115.22%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 68.00 4.00 1 600.00% 27.00 151.85%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva - 624.00 326.00 - 291.41% - 295.00 111.53%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 693.00 - 322.00 - 315.22% 322.00 115.22%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 68.00 4.00 1 600.00% 27.00 151.85%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva - 624.00 326.00 - 291.41% - 295.00 111.53%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 44 658.20 15 535.00 187.47% 51 452.70 -13.21%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 1 156 241.60 4 485 136.10 -74.22% 1 091 750.80 5.91%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 1 111 583.40 4 469 601.10 -75.13% 1 040 298.20 6.85%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 112 603.30 337 937.70 -66.68% 112 561.10 0.04%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 1 069 881.50 4 175 496.90 -74.38% 1 022 742.20 4.61%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 957 278.20 3 837 559.10 -75.06% 910 181.10 5.17%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -40 891.90 - 282 497.40 -85.52% -40 721.00 0.42%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 75 986.60 234 200.70 -67.55% 61 097.20 24.37%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 116 878.50 516 698.10 -77.38% 101 818.20 14.79%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -27 053.30 -39 905.30 -32.21% -20 387.40 32.70%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 10 373.40 75 438.60 -86.25% 7 911.50 31.12%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 37 426.70 115 343.90 -67.55% 28 298.90 32.25%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo -6 229.90 14 003.80 - 144.49% 1 335.60 - 566.45%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 11 323.80 62 351.70 -81.84% 8 155.10 38.86%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 17 553.60 48 347.90 -63.69% 6 819.50 157.40%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 47 088.60 12 238.30 284.76% 64 975.60 -27.53%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 71 948.50 158 226.70 -54.53% 35 955.60 100.10%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 24 860.00 145 988.40 -82.97% -29 020.00 - 185.66%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo 4 689.60 -91 263.40 - 105.14% 7 686.60 -38.99%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 63 139.70 95 715.90 -34.03% 23 428.40 169.50%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 58 450.00 186 979.30 -68.74% 15 741.90 271.30%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 148 866.10 22 511.70 - 761.28% -49 856.50 198.59%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -3 880.20 -10 521.90 -63.12% -5 630.40 -31.08%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 144 986.00 -33 033.60 - 538.90% 44 226.00 227.83%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 661.00 -15 290.00 -89.14% 921.10 - 280.33%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -8 951.10 -43 409.20 -79.38% -4 965.10 80.28%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -7 290.10 -28 119.20 -74.07% -5 886.20 23.85%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 193 443.70 46 315.10 317.67% 110 389.00 75.24%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 22 157.70 66 477.00 -66.67% 27 287.30 -18.80%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 171 285.90 20 161.90 - 949.55% -83 101.80 106.12%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 517.60 49 965.00 - 101.04% -4 164.60 -87.57%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 517.60 49 965.00 - 101.04% -4 164.60 -87.57%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 38 428.30 29 538.80 30.09% 52 788.30 -27.20%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 47 088.60 12 238.30 284.76% 64 975.60 -27.53%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 8 660.30 -17 300.50 - 150.06% 12 187.30 -28.94%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 47 088.60 12 238.30 284.76% 64 975.60 -27.53%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 71 948.50 158 226.70 -54.53% 35 955.60 100.10%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 24 860.00 145 988.40 -82.97% -29 020.00 - 185.66%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 4 689.60 -91 263.40 - 105.14% 7 686.60 -38.99%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 63 139.70 95 715.90 -34.03% 23 428.40 169.50%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 58 450.00 186 979.30 -68.74% 15 741.90 271.30%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -9 764.80 29 888.30 - 132.67% 26 937.70 - 136.25%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 6 886.00 36 723.80 -81.25% 10 900.70 -36.83%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 16 651.00 6 836.00 143.58% -16 037.00 - 203.83%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -24 623.00 - 100 089.00 -75.40% -26 925.00 -8.55%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 20 413.00 49 750.00 -58.97% 10 767.00 89.59%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 45 035.00 149 839.00 -69.94% 37 692.00 19.48%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 39 077.00 -21 063.00 - 285.52% 7 674.00 409.21%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 35 841.00 9 242.00 287.81% 1 761.00 1 935.26%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva -3 236.00 30 305.00 - 110.68% -5 913.00 -45.27%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 148 866.00 22 512.00 - 761.27% -49 856.00 198.59%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -3 880.00 -10 522.00 -63.12% -5 630.00 -31.08%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 144 986.00 -33 034.00 - 538.90% 44 226.00 227.83%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -4 886.00 25 218.00 - 119.38% 7 073.00 - 169.08%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -4 036.00 19 739.00 - 120.45% 6 998.00 - 157.67%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 849.00 -5 478.00 - 115.50% -75.00 -1 232.00%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo - 143 981.00 -2 706.00 5 220.81% -56 930.00 152.91%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 156.00 -30 261.00 - 100.52% -12 628.00 - 101.24%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 144 137.00 -27 555.00 - 623.09% 44 301.00 225.36%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -59 951.00 -46 958.00 27.67% 27 854.00 - 315.23%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 136.00 -16 677.00 - 100.82% -6 240.00 - 102.18%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 60 087.00 30 281.00 98.43% -34 095.00 - 276.23%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -81 620.00 87 572.00 - 193.20% -82 767.00 -1.39%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 4.00 -1 445.00 - 100.28% -53.00 - 107.55%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 81 623.00 -89 017.00 - 191.69% 82 714.00 -1.32%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -2 410.00 -43 320.00 -94.44% -2 017.00 19.48%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 17.00 -12 140.00 - 100.14% -6 335.00 - 100.27%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 2 427.00 31 181.00 -92.22% -4 318.00 - 156.21%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 661.00 -15 290.00 -89.14% 921.00 - 280.35%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -8 951.00 -43 409.00 -79.38% -4 965.00 80.28%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -7 290.00 -28 119.00 -74.07% -5 886.00 23.85%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 193 444.00 46 315.00 317.67% 110 389.00 75.24%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 22 158.00 66 477.00 -66.67% 27 287.00 -18.80%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva - 171 286.00 20 162.00 - 949.55% -83 102.00 106.12%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 518.00 49 965.00 - 101.04% -4 165.00 -87.56%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 518.00 49 965.00 - 101.04% -4 165.00 -87.56%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 47 089.00 12 238.00 284.78% 64 976.00 -27.53%

Položky Finančního účtu v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 1 825.10 500.40 264.73% 2 555.10 -28.57%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 2 788.70 6 151.80 -54.67% 1 413.90 97.23%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 963.60 5 651.40 -82.95% -1 141.20 - 184.44%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 181.80 -3 533.10 - 105.15% 302.30 -39.86%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 447.30 3 723.90 -34.28% 921.30 165.64%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 265.50 7 257.00 -68.78% 619.00 265.99%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 378.50 1 170.90 - 132.33% 1 059.30 - 135.73%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 266.90 1 429.10 -81.32% 428.70 -37.74%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 645.00 258.00 150.00% - 631.00 - 202.22%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo - 954.00 -3 892.00 -75.49% -1 059.00 -9.91%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 791.00 1 934.00 -59.10% 423.00 87.00%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 746.00 5 826.00 -70.03% 1 482.00 17.81%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 1 515.00 - 812.00 - 286.58% 302.00 401.66%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 389.00 360.00 285.83% 69.00 1 913.04%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva - 125.00 1 173.00 - 110.66% - 233.00 -46.35%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -5 770.00 810.00 - 812.35% -1 961.00 194.24%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 150.00 - 414.00 -63.77% - 221.00 -32.13%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 5 620.00 -1 224.00 - 559.15% 1 739.00 223.17%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 189.00 976.00 - 119.36% 278.00 - 167.99%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva - 156.00 765.00 - 120.39% 275.00 - 156.73%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 33.00 - 212.00 - 115.57% -3.00 -1 200.00%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -5 581.00 - 166.00 3 262.05% -2 239.00 149.26%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 6.00 -1 179.00 - 100.51% - 497.00 - 101.21%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 5 587.00 -1 012.00 - 652.08% 1 742.00 220.72%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 324.00 -1 803.00 28.90% 1 095.00 - 312.24%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 5.00 - 650.00 - 100.77% - 245.00 - 102.04%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 2 329.00 1 153.00 101.99% -1 341.00 - 273.68%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -3 164.00 3 316.00 - 195.42% -3 255.00 -2.80%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 -56.00 - -2.00 -
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 3 164.00 -3 372.00 - 193.83% 3 253.00 -2.74%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -93.00 -1 679.00 -94.46% -79.00 17.72%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 1.00 - 473.00 - 100.21% - 249.00 - 100.40%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 94.00 1 206.00 -92.21% - 170.00 - 155.29%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -64.00 - 591.00 -89.17% 36.00 - 277.78%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 347.00 -1 686.00 -79.42% - 195.00 77.95%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 283.00 -1 094.00 -74.13% - 231.00 22.51%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 7 498.00 1 882.00 298.41% 4 341.00 72.73%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 859.00 2 595.00 -66.90% 1 073.00 -19.94%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -6 639.00 713.00 -1 031.14% -3 268.00 103.15%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -20.00 1 932.00 - 101.04% - 164.00 -87.80%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -20.00 1 932.00 - 101.04% - 164.00 -87.80%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 825.00 500.00 265.00% 2 555.00 -28.57%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo 4 690.00 -91 263.00 - 105.14% 7 687.00 -38.99%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 63 140.00 95 716.00 -34.03% 23 428.00 169.51%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 58 450.00 186 979.00 -68.74% 15 742.00 271.30%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -9 765.00 29 888.00 - 132.67% 26 938.00 - 136.25%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 6 886.00 36 724.00 -81.25% 10 901.00 -36.83%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 16 651.00 6 836.00 143.58% -16 037.00 - 203.83%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -24 623.00 - 100 089.00 -75.40% -26 925.00 -8.55%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 20 413.00 49 750.00 -58.97% 10 767.00 89.59%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 45 035.00 149 839.00 -69.94% 37 692.00 19.48%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 39 077.00 -21 063.00 - 285.52% 7 674.00 409.21%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 35 841.00 9 242.00 287.81% 1 761.00 1 935.26%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva -3 236.00 30 305.00 - 110.68% -5 913.00 -45.27%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo 7 315.00 14 418.00 -49.26% 20 115.00 -63.63%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva -4 416.00 30 903.00 - 114.29% 14 609.00 - 130.23%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva -11 731.00 16 486.00 - 171.16% -5 507.00 113.02%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 41 544.00 18 399.00 125.79% 16 509.00 151.64%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 41 314.00 24 466.00 68.86% 17 110.00 141.46%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva - 230.00 6 068.00 - 103.79% 600.00 - 138.33%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -9 782.00 -53 879.00 -81.84% -28 951.00 -66.21%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva -1 057.00 -46 127.00 -97.71% -29 957.00 -96.47%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 8 725.00 7 752.00 12.55% -1 006.00 - 967.30%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -6 481.00 832.00 - 878.97% -2 415.00 168.36%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 169.00 - 484.00 -65.08% - 273.00 -38.10%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 313.00 -1 317.00 - 579.35% 2 143.00 194.59%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 213.00 1 155.00 - 118.44% 343.00 - 162.10%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva - 176.00 921.00 - 119.11% 339.00 - 151.92%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 37.00 - 233.00 - 115.88% -4.00 -1 025.00%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -79.00 26.00 - 403.85% 18.00 - 538.89%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -14.00 -46.00 -69.57% 18.00 - 177.78%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 65.00 -72.00 - 190.28% 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 12.00 -11.00 - 209.09% 1.00 1 100.00%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 12.00 -11.00 - 209.09% 1.00 1 100.00%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo - 145.00 1 139.00 - 112.73% 323.00 - 144.89%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva - 173.00 978.00 - 117.69% 320.00 - 154.06%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva -28.00 - 161.00 -82.61% -4.00 600.00%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -6 269.00 - 322.00 1 846.89% -2 758.00 127.30%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 7.00 -1 406.00 - 100.50% - 612.00 - 101.14%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 6 276.00 -1 083.00 - 679.50% 2 146.00 192.45%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 610.00 -2 011.00 29.79% 1 349.00 - 293.48%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 6.00 - 769.00 - 100.78% - 302.00 - 101.99%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 2 616.00 1 242.00 110.63% -1 652.00 - 258.35%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -3 554.00 3 641.00 - 197.61% -4 010.00 -11.37%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 -64.00 - -3.00 -
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 3 554.00 -3 705.00 - 195.92% 4 007.00 -11.31%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 105.00 -1 953.00 -94.62% -98.00 7.14%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 1.00 - 573.00 - 100.17% - 307.00 - 100.33%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 106.00 1 380.00 -92.32% - 209.00 - 150.72%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -23.00 2 206.00 - 101.04% - 202.00 -88.61%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -23.00 2 206.00 - 101.04% - 202.00 -88.61%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo -61.00 156.00 - 139.10% -11.00 454.55%
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva -61.00 156.00 - 139.10% -11.00 454.55%
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 39.00 2 050.00 -98.10% - 190.00 - 120.53%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 39.00 2 050.00 -98.10% - 190.00 - 120.53%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -4 792.00 -2 611.00 83.53% -1 013.00 373.05%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -4 792.00 -2 611.00 83.53% -1 013.00 373.05%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo - 302.00 4 016.00 - 107.52% -1 986.00 -84.79%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva - 302.00 4 016.00 - 107.52% -1 986.00 -84.79%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 5 133.00 645.00 695.81% 2 808.00 82.80%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 5 133.00 645.00 695.81% 2 808.00 82.80%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies