Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.60 2.20 18.18% 2.30 13.04%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.90 3.00 -3.33% 4.00 -27.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.89 0.70 27.14% -0.25 - 456.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 131 470.00 109 242.00 20.35% 125 328.00 4.90%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.93 0.90 3.33% 0.30 210.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 305 064.00 290 835.00 4.89% 313 092.00 -2.56%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 319.00 262 961.00 9.26% 287 261.00 0.02%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 17 745.00 27 874.00 -36.34% 25 831.00 -31.30%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.47 2.56 -3.52% 1.92 28.65%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.44 -0.41% 2.10 15.71%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.47 8.57 -1.17% 9.38 -9.70%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 618.00 8 182.00 -6.89% 6 525.00 16.75%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 907.00 8 800.00 -21.51% 5 810.00 18.88%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.80 100.20 0.60% 98.00 2.86%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 105.10 104.70 0.38% 97.30 8.02%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.30 100.60 0.70% 98.50 2.84%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 96.90 96.30 0.62% 94.70 2.32%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 104.50 104.50 0.00 102.60 1.85%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 100.30 99.10 1.21% 100.30 0.00
UK2 Rostlinná výroba 102.10 99.60 2.51% 100.50 1.59%
UK3 Živočišná produkce 98.60 98.20 0.41% 100.50 -1.89%
UK4 Ryby 101.10 97.80 3.37% 98.60 2.54%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 98.20 97.90 0.31% 102.50 -4.20%
UK2 Rostlinná výroba 96.80 94.80 2.11% 99.60 -2.81%
UK3 Živočišná produkce 99.60 101.00 -1.39% 105.70 -5.77%
UK4 Ryby 103.20 102.10 1.08% 104.30 -1.05%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 * TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM 101.80 101.80 0.00 - -
UK2 H49 Pozemní a potrubní doprava 100.50 100.60 -0.10% - -
UK3 H50 Vodní doprava 90.50 89.90 0.67% - -
UK4 H52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 97.90 98.20 -0.31% - -
UK5 H53 Poštovní a kurýrní služby 105.30 105.30 0.00 - -
UK6 J58 Vydavatelské služby 103.30 103.30 0.00 - -
UK7 J61 Telekomunikační služby 99.90 99.50 0.40% - -
UK8 J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby 100.70 101.10 -0.40% - -
UK9 J63 Informační služby 101.40 101.40 0.00 - -
UK10 K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 100.20 100.10 0.10% - -
UK11 K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 105.40 103.40 1.93% - -
UK12 L68 Služby v oblasti nemovitostí 103.00 102.90 0.10% - -
UK13 M69 Právní a účetnické služby 101.70 101.70 0.00 - -
UK14 M70 Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 100.30 100.30 0.00 - -
UK15 M71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy 102.70 103.30 -0.58% - -
UK16 M73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.50 102.30 0.20% - -
UK17 M74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby 100.60 100.60 0.00 - -
UK18 N77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 99.90 99.90 0.00 - -
UK19 N78 Služby v oblasti zaměstnání 113.20 117.60 -3.74% - -
UK20 N80 Bezpečnostní a pátrací služby 109.90 109.90 0.00 - -
UK21 N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 108.00 108.00 0.00 - -
UK22 N82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání 102.00 101.30 0.69% - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 97.70 94.70 3.17% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 92.50 91.70 0.87% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 104.90 103.50 1.35% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 86.30 84.60 2.01% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 117.60 104.20 12.86% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.50 96.30 2.28% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 99.40 97.50 1.95% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 95.30 92.30 3.25% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 95.40 93.70 1.81% - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 95.70 94.10 1.70% - -
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 96.70 95.60 1.15% - -
UK3 1 Nápoje a tabák 109.30 108.50 0.74% - -
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 100.00 99.70 0.30% - -
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 102.10 93.90 8.73% - -
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 96.50 95.20 1.37% - -
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 101.20 100.10 1.10% - -
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 92.60 91.20 1.53% - -
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 92.30 91.60 0.76% - -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 2 517.00 9 863.00 -74.48% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 3 046.00 11 353.00 -73.17% - -
UK3 2. Úrokové náklady 970.00 3 883.00 -75.02% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 118.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 478.00 1 976.00 -75.81% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 218.00 811.00 -73.12% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -2.00 20.00 - 110.00% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 224.00 1 100.00 -79.64% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 3.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 -28.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 52.00 410.00 -87.32% - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta -55.00 - 363.00 -84.85% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv -3.00 -11.00 -72.73% - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 40.00 166.00 -75.90% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 78.00 186.00 -58.06% - -
UK17 16. Správní náklady 1 399.00 5 448.00 -74.32% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 705.00 2 719.00 -74.07% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 694.00 2 728.00 -74.56% - -
UK20 17. Odpisy 182.00 675.00 -73.04% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace -21.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -99.00 391.00 - 125.32% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 164.00 866.00 -81.06% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 165.00 863.00 -80.88% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 4.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 15.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 849.00 2 498.00 -66.01% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 171.00 503.00 -66.00% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 678.00 1 995.00 -66.02% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 678.00 1 995.00 -66.02% - -

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 3 921.00 11 865.00 -66.95% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 2 577.00 8 986.00 -71.32% - -
UK3 2. Úrokové náklady 576.00 1 669.00 -65.49% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 4.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 710.00 2 780.00 -74.46% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 128.00 523.00 -75.53% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 728.00 42.00 1 633.33% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 431.00 -1 404.00 - 130.70% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví -7.00 -89.00 -92.13% - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 75.00 3 176.00 -97.64% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 0.00 - - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 288.00 1 258.00 -77.11% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 179.00 696.00 -74.28% - -
UK17 16. Správní náklady 1 689.00 6 400.00 -73.61% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 794.00 2 785.00 -71.49% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 895.00 3 615.00 -75.24% - -
UK20 17. Odpisy 72.00 229.00 -68.56% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 11.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -11.00 54.00 - 120.37% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 802.00 785.00 2.17% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 803.00 786.00 2.16% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 -2.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 1.00 3.00 -66.67% - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 1 382.00 4 400.00 -68.59% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 184.00 772.00 -76.17% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 1 197.00 3 629.00 -67.02% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 39.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 1 197.00 3 667.00 -67.36% - -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 1 880.00 7 708.00 -75.61% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 2 929.00 11 897.00 -75.38% - -
UK3 2. Úrokové náklady 1 498.00 5 880.00 -74.52% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 5.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 627.00 2 385.00 -73.71% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 235.00 1 079.00 -78.22% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -1.00 139.00 - 100.72% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 0.00 0.00 - - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 -8.00 - - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 0.00 - - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 61.00 - - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 64.00 226.00 -71.68% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 5.00 37.00 -86.49% - -
UK17 16. Správní náklady 830.00 3 065.00 -72.92% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 373.00 1 494.00 -75.03% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 457.00 1 571.00 -70.91% - -
UK20 17. Odpisy 121.00 482.00 -74.90% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 28.00 36.00 -22.22% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem -51.00 295.00 - 117.29% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -52.00 295.00 - 117.63% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 952.00 3 831.00 -75.15% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 131.00 549.00 -76.14% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 821.00 3 281.00 -74.98% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 821.00 3 281.00 -74.98% - -

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 17.60 18.14 -2.98% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 329 781.00 334 180.00 -1.32% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 18.13 18.68 -2.94% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 305 344.00 310 750.00 -1.74% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 18.65 19.26 -3.17% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 268 167.00 275 764.00 -2.75% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 124 247.00 119 142.00 4.28% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 62 625.00 61 266.00 2.22% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 13 462.00 11 373.00 18.37% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 47 861.00 46 503.00 2.92% - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 388.00 365.00 6.30% - -

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 6 994 324.00 6 672 936.00 4.82% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 951 034.00 929 440.00 2.32% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 951 034.00 929 440.00 2.32% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 6 043 290.00 5 743 497.00 5.22% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 5 917 865.00 5 598 604.00 5.70% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 2 382 972.00 2 250 939.00 5.87% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 58 878.00 59 869.00 -1.66% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 326 157.00 241 228.00 35.21% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 326 554.00 269 986.00 20.95% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 1 232 718.00 1 208 447.00 2.01% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 1 590 587.00 1 568 136.00 1.43% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 125 425.00 144 892.00 -13.44% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 492.00 563.00 -12.61% - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 231.00 232.00 -0.43% - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 1 219.00 1 257.00 -3.02% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 80 435.00 99 744.00 -19.36% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 43 047.00 43 096.00 -0.11% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 78 186.00 74 038.00 5.60% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 307.00 398.00 -22.86% - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 307.00 398.00 -22.86% - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 77 878.00 73 640.00 5.75% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 14 516.00 9 278.00 56.46% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 63 362.00 64 362.00 -1.55% - -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 4 310 154.00 3 928 859.00 9.70% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 762 430.00 745 611.00 2.26% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 762 430.00 745 611.00 2.26% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 3 547 724.00 3 183 248.00 11.45% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 3 503 245.00 3 137 848.00 11.64% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 1 529 983.00 1 290 673.00 18.54% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 48 846.00 48 895.00 -0.10% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 145 958.00 85 233.00 71.25% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 211 182.00 168 070.00 25.65% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 834 620.00 820 584.00 1.71% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 732 656.00 724 393.00 1.14% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 44 480.00 45 401.00 -2.03% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 484.00 527.00 -8.16% - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 117.00 117.00 0.00 - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 306.00 310.00 -1.29% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 29 491.00 30 720.00 -4.00% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 14 081.00 13 727.00 2.58% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 38 739.00 36 676.00 5.62% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 229.00 398.00 -42.46% - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 229.00 398.00 -42.46% - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 38 510.00 36 278.00 6.15% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 8 168.00 5 790.00 41.07% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 30 342.00 30 488.00 -0.48% - -

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 1 146 619.00 1 145 726.00 0.08% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 44 137.00 45 792.00 -3.61% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 44 137.00 45 792.00 -3.61% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 1 102 482.00 1 099 934.00 0.23% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 1 075 913.00 1 070 908.00 0.47% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 351 970.00 363 540.00 -3.18% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 2 040.00 2 173.00 -6.12% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 18 470.00 12 638.00 46.15% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 59 463.00 56 938.00 4.43% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 186 716.00 185 882.00 0.45% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 457 256.00 449 736.00 1.67% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 26 569.00 29 026.00 -8.46% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 212.00 220.00 -3.64% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 15 215.00 16 695.00 -8.86% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 11 141.00 12 111.00 -8.01% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 14 654.00 13 812.00 6.10% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 47.00 0.00 - - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 47.00 0.00 - - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 14 606.00 13 812.00 5.75% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 3 068.00 1 664.00 84.38% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 11 538.00 12 148.00 -5.02% - -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 540 938.00 507 357.00 6.62% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 52 068.00 49 962.00 4.22% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 52 068.00 49 962.00 4.22% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 488 870.00 457 395.00 6.88% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 455 310.00 407 258.00 11.80% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 199 816.00 181 241.00 10.25% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 7 114.00 7 884.00 -9.77% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 12 120.00 9 970.00 21.56% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 37 941.00 26 422.00 43.60% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 88 032.00 75 438.00 16.69% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 110 286.00 106 303.00 3.75% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 33 560.00 50 138.00 -33.06% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 7.00 35.00 -80.00% - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 114.00 115.00 -0.87% - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 14.00 48.00 -70.83% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 30 410.00 46 923.00 -35.19% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 3 015.00 3 017.00 -0.07% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 12 987.00 12 229.00 6.20% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 24.00 0.00 - - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 24.00 0.00 - - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 12 963.00 12 229.00 6.00% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 1 778.00 607.00 192.92% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 11 185.00 11 622.00 -3.76% - -

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 596 473.00 701 749.00 -15.00% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 6 992.00 5 450.00 28.29% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 6 992.00 5 450.00 28.29% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 589 481.00 696 299.00 -15.34% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 579 004.00 686 142.00 -15.61% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 278 338.00 378 945.00 -26.55% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 792.00 825.00 -4.00% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 121 141.00 123 594.00 -1.98% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 17 955.00 18 529.00 -3.10% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 114 994.00 118 132.00 -2.66% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 45 784.00 46 117.00 -0.72% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 10 477.00 10 157.00 3.15% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 1.00 1.00 0.00 - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 687.00 679.00 1.18% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 5 288.00 5 370.00 -1.53% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 4 501.00 4 107.00 9.59% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 6 025.00 6 049.00 -0.40% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 6 025.00 6 049.00 -0.40% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 655.00 693.00 -5.48% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 5 370.00 5 356.00 0.26% - -

Banky celkem (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.46 2.58 -4.65% - -
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.59 1.54 3.25% - -
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 1.05 1.08 -2.78% - -
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 15.94 16.95 -5.96% - -
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.13 1.06 6.60% - -
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 45.76 41.04 11.50% - -
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 41 852.00 41 888.00 -0.09% - -
UK8 8. Počet bankovních míst 1 912.00 1 945.00 -1.70% - -
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.79 2.17 -17.51% - -
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.08 0.09 -11.11% - -
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.04 0.04 0.00 - -
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.35 0.43 -18.60% - -
UK14 9.5. Nefinanční podniky 5.93 7.39 -19.76% - -
UK15 9.6. Domácnosti 2.64 2.67 -1.12% - -
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.12 1.11 0.90% - -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 132 118.00 327 941.00 -59.71% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 238 595.00 507 083.00 -52.95% - -
UK3 2. Úrokové náklady 83 057.00 218 250.00 -61.94% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 22 620.00 67 289.00 -66.38% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 6 340.00 21 239.00 -70.15% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -57 345.00 -70 338.00 -18.47% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 5 973.00 41 337.00 -85.55% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 9 058.00 21 504.00 -57.88% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 2.00 72.00 -97.22% - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 11 316.00 12 854.00 -11.97% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 8 703.00 12 370.00 -29.64% - -
UK17 16. Správní náklady 178 449.00 384 333.00 -53.57% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 98 243.00 194 875.00 -49.59% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 80 206.00 189 458.00 -57.67% - -
UK20 17. Odpisy 13 437.00 14 262.00 -5.78% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -3 674.00 1 687.00 - 317.78% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem -47 663.00 -16 659.00 186.11% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -47 663.00 -16 659.00 186.11% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> -8 431.00 -55 682.00 -84.86% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 5 509.00 - - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> -8 431.00 -61 192.00 -86.22% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> -8 431.00 -61 192.00 -86.22% - -

Pobočky zahraničních OCP (nebanky) (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 452 491.00 436 021.00 3.78% - -
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 392 594.00 394 889.00 -0.58% - -
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 4 510.00 1 992.00 126.41% - -
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 0.00 0.00 - - -
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - - -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00 - - -
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 4 510.00 1 992.00 126.41% - -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 34 774.00 0.00 - - -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 34 774.00 0.00 - - -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - - -
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - - -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - - -
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - - -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 3 120.00 24 710.00 -87.37% - -
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - - -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 3 120.00 24 710.00 -87.37% - -
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - - -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - - -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - - -
UK25 10. Hmotný majetek 3 599.00 3 904.00 -7.81% - -
UK26 11. Nehmotný majetek 2 237.00 2 402.00 -6.87% - -
UK27 12. Daňové pohledávky 1 462.00 591.00 147.38% - -
UK28 13. Ostatní aktiva 10 194.00 7 532.00 35.34% - -
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - - -

OCP nebanky (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 21.49 21.38 0.51% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 1 931 803.00 1 950 089.00 -0.94% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 21.49 21.38 0.51% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 1 761 239.00 1 776 756.00 -0.87% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 21.66 21.55 0.51% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 1 553 819.00 1 565 650.00 -0.76% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 235 303.00 241 347.00 -2.50% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 227 127.00 232 291.00 -2.22% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 8 175.00 9 056.00 -9.73% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 0.00 0.00 - - -

Investiční společnosti s asset managementem (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 47.54 42.79 11.10% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 922 966.00 902 272.00 2.29% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 47.54 42.79 11.10% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 890 801.00 866 924.00 2.75% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 47.54 42.79 11.10% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 847 915.00 819 794.00 3.43% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 43 279.00 42 796.00 1.13% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 19 202.00 18 719.00 2.58% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 0.00 0.00 - - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 0.00 0.00 - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů