Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 2.20 -9.09% 2.60 -23.08%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.50 16.67% 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.80 2.80 0.00 3.50 -20.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.49 1.44 3.47% 0.31 380.65%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 255 830.00 229 687.00 11.38% 241 597.00 5.89%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.99 1.76 13.07% 0.71 180.28%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 229 838.60 3 223 239.00 0.20% 3 133 717.70 3.07%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 344 414.00 301 599.00 14.20% 316 054.00 8.97%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 324 823.00 277 548.00 17.03% 294 954.00 10.13%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 19 591.00 24 051.00 -18.54% 21 100.00 -7.15%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.09 2.97 4.04% 2.25 37.33%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 9 987.20 -9 210.40 - 208.43% 12 225.20 -18.31%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 413 265.40 364 943.40 13.24% 386 715.70 6.87%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 403 278.20 374 153.80 7.78% 374 490.60 7.69%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 25 974.60 31 607.80 -17.82% 27 649.20 -6.06%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 390 057.30 346 295.90 12.64% 362 039.90 7.74%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 364 082.70 314 688.10 15.70% 334 390.70 8.88%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -15 574.60 -35 608.20 -56.26% -13 441.50 15.87%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 14 401.10 14 642.30 -1.65% 17 832.70 -19.24%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 29 975.70 50 250.50 -40.35% 31 274.30 -4.15%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo - 412.80 -5 210.00 -92.08% -1 982.50 -79.18%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 8 806.90 4 005.20 119.89% 6 843.00 28.70%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 9 219.80 9 215.20 0.05% 8 825.60 4.47%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 7 653.00 1 023.70 647.58% 5 722.40 33.74%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 7 653.00 9 287.50 -17.60% 5 722.40 33.74%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 8 263.80 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 13 811.30 -29 115.90 - 147.44% 8 632.70 59.99%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 22 443.70 -6 533.70 - 443.51% -31 469.80 - 171.32%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 8 632.40 22 582.20 -61.77% -40 102.50 - 121.53%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -1 232.00 -18 716.70 -93.42% -25 565.20 -95.18%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 17 199.40 -4 666.40 - 468.58% -6 190.00 - 377.86%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 18 431.30 14 050.30 31.18% 19 375.20 -4.87%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 144 918.30 - 139 875.80 - 203.60% 254 516.70 -43.06%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -9 465.60 1 520.80 - 722.41% 8 584.20 - 210.27%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 154 383.90 141 396.60 - 209.19% - 245 932.50 -37.23%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -9 437.00 835.00 -1 230.18% 636.10 -1 583.57%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -12 000.60 -2 398.00 400.44% -3 285.70 265.24%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 563.60 -3 233.00 -20.71% -3 921.70 -34.63%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 142 684.60 137 132.80 - 204.05% - 206 045.60 -30.75%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 4 464.00 7 501.00 -40.49% -15 669.10 - 128.49%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 147 148.60 - 129 631.70 - 213.51% 190 376.50 -22.71%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 22 246.60 -8 491.20 - 362.00% -14 909.20 - 249.21%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 22 246.60 -8 491.20 - 362.00% -14 909.20 - 249.21%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 17 640.20 -8 186.70 - 315.47% 17 947.60 -1.71%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 13 811.30 -29 115.90 - 147.44% 8 632.70 59.99%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -3 828.90 -20 929.20 -81.71% -9 314.90 -58.89%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 13 811.30 -29 115.90 - 147.44% 8 632.70 59.99%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 22 443.70 -6 533.70 - 443.51% -31 469.80 - 171.32%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 8 632.40 22 582.20 -61.77% -40 102.50 - 121.53%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -1 232.00 -18 716.70 -93.42% -25 565.20 -95.18%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 17 199.40 -4 666.40 - 468.58% -6 190.00 - 377.86%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 18 431.30 14 050.30 31.18% 19 375.20 -4.87%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 2 716.20 2 843.10 -4.46% -2 275.10 - 219.39%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 37.80 11 072.40 -99.66% 580.30 -93.49%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva -2 678.00 8 229.00 - 132.54% 2 855.00 - 193.80%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -8 797.00 -8 797.00 0.00 -8 273.00 6.33%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 3 275.00 3 275.00 0.00 3 526.00 -7.12%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 12 072.00 12 072.00 0.00 11 799.00 2.31%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 4 849.00 -12 762.00 - 138.00% -15 017.00 - 132.29%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 13 887.00 -19 014.00 - 173.04% -10 296.00 - 234.88%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 9 037.00 -6 251.00 - 244.57% 4 721.00 91.42%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 144 918.00 - 139 876.00 - 203.60% 254 517.00 -43.06%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -9 466.00 1 521.00 - 722.35% 8 584.00 - 210.27%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 154 384.00 141 397.00 - 209.18% - 245 933.00 -37.23%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 1 810.00 3 379.00 -46.43% 6 807.00 -73.41%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -7 146.00 4 185.00 - 270.75% 9 307.00 - 176.78%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva -8 957.00 806.00 -1 211.29% 2 500.00 - 458.28%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 143 108.00 - 143 255.00 - 199.90% 247 710.00 -42.23%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -2 319.00 -2 664.00 -12.95% - 723.00 220.75%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 145 427.00 140 591.00 - 203.44% - 248 433.00 -41.46%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 148 698.00 - 142 291.00 - 204.50% 266 100.00 -44.12%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -2 095.00 -1 298.00 61.40% -2 149.00 -2.51%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva - 150 793.00 140 993.00 - 206.95% - 268 249.00 -43.79%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 38.00 2 596.00 -98.54% -19 712.00 - 100.19%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 51.00 586.00 -91.30% 189.00 -73.02%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 13.00 -2 010.00 - 100.65% 19 900.00 -99.93%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -5 629.00 -3 560.00 58.12% 1 322.00 - 525.79%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 275.00 -1 952.00 -85.91% 1 238.00 - 122.21%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 5 353.00 1 608.00 232.90% -85.00 -6 397.65%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -9 437.00 835.00 -1 230.18% 636.00 -1 583.81%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -12 001.00 -2 398.00 400.46% -3 286.00 265.22%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -2 564.00 -3 233.00 -20.69% -3 922.00 -34.63%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo - 142 685.00 137 133.00 - 204.05% - 206 046.00 -30.75%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 4 464.00 7 501.00 -40.49% -15 669.00 - 128.49%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 147 149.00 - 129 632.00 - 213.51% 190 377.00 -22.71%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 22 247.00 -8 491.00 - 362.01% -14 909.00 - 249.22%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 22 247.00 -8 491.00 - 362.01% -14 909.00 - 249.22%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 13 811.00 -29 116.00 - 147.43% 8 633.00 59.98%

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -1 737.20 302.70 - 673.90% -1 330.00 30.62%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 41 442.80 43 796.20 -5.37% 38 635.20 7.27%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 43 180.00 43 493.50 -0.72% 39 965.30 8.04%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 173.90 4 109.80 -47.10% 2 853.60 -23.82%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 38 826.80 40 642.80 -4.47% 36 290.80 6.99%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 36 653.00 36 533.00 0.33% 33 437.10 9.62%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -3 503.20 -3 310.40 5.82% -3 630.10 -3.50%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 1 951.40 2 601.90 -25.00% 1 933.50 0.93%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 5 454.60 5 912.30 -7.74% 5 563.70 -1.96%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 407.90 - 496.80 -17.89% - 553.60 -26.32%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 664.50 551.50 20.49% 410.90 61.72%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 072.40 1 048.30 2.30% 964.50 11.19%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 163.70 -49.60 - 430.04% 315.50 -48.11%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 485.00 252.50 92.08% 389.80 24.42%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 321.40 302.10 6.39% 74.30 332.57%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 535.80 1 366.00 85.64% 3 636.10 -30.26%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 3 659.80 1 241.00 194.91% 3 735.10 -2.02%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 102.60 -1 204.40 -91.48% - 464.50 -77.91%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 910.70 678.80 181.48% 1 558.00 22.64%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 013.30 1 883.20 6.91% 2 022.50 -0.45%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -87.30 3 713.80 - 102.35% 5 875.20 - 101.49%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 161.70 242.90 -33.43% 593.00 -72.73%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 249.00 -3 470.90 - 107.17% -5 282.20 - 104.71%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.60 - 225.70 -99.29% - 256.70 -99.38%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 322.00 - 352.30 -8.60% - 628.90 -48.80%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 320.40 - 126.60 153.08% - 372.10 -13.89%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 683.20 -2 840.30 -75.95% -5 769.10 -88.16%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 034.80 115.10 799.04% 1 597.80 -35.24%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 718.00 2 955.40 -41.87% 7 366.90 -76.68%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 573.50 253.10 - 721.69% -1 014.50 55.10%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 449.50 - 128.10 - 450.90% 915.50 -50.90%

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -2 033.60 352.90 - 676.25% -1 570.10 29.52%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 48 513.80 51 060.90 -4.99% 45 609.70 6.37%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 50 547.40 50 708.00 -0.32% 47 179.80 7.14%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 544.80 4 791.60 -46.89% 3 368.80 -24.46%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 45 451.50 47 384.40 -4.08% 42 842.00 6.09%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 42 906.70 42 592.90 0.74% 39 473.20 8.70%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -4 100.90 -3 859.50 6.25% -4 285.40 -4.31%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 284.40 3 033.50 -24.69% 2 282.60 0.08%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 6 385.30 6 893.00 -7.37% 6 568.00 -2.78%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 477.50 - 579.20 -17.56% - 653.50 -26.93%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 777.90 643.00 20.98% 485.10 60.36%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 255.40 1 222.10 2.72% 1 138.60 10.26%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 191.60 -57.80 - 431.49% 372.50 -48.56%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 567.80 294.40 92.87% 460.20 23.38%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 376.20 352.20 6.81% 87.70 328.96%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 968.40 1 592.60 86.39% 4 292.50 -30.85%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 4 284.30 1 446.90 196.10% 4 409.40 -2.84%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 120.10 -1 404.20 -91.45% - 548.30 -78.10%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 236.70 791.40 182.63% 1 839.30 21.61%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 356.80 2 195.60 7.34% 2 387.60 -1.29%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.20 4 329.80 - 102.36% 6 935.80 - 101.47%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.30 283.20 -33.16% 700.10 -72.96%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.50 -4 046.60 - 107.20% -6 235.70 - 104.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.90 - 263.10 -99.28% - 303.10 -99.37%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 377.00 - 410.70 -8.21% - 742.40 -49.22%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 375.10 - 147.60 154.13% - 439.30 -14.61%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 799.80 -3 311.40 -75.85% -6 810.60 -88.26%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 211.30 134.10 803.28% 1 886.20 -35.78%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 2 011.10 3 445.60 -41.63% 8 696.80 -76.88%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 842.00 295.10 - 724.20% -1 197.70 53.79%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 526.20 - 149.40 - 452.21% 1 080.70 -51.31%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo -2 638.00 -31 339.00 -91.58% -12 064.00 -78.13%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 49 134.00 17 663.00 178.17% 40 470.00 21.41%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 51 771.00 49 002.00 5.65% 52 534.00 -1.45%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 785.00 1 883.00 - 141.69% -7 974.00 -90.16%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 12 031.00 8 140.00 47.80% - 175.00 -6 974.86%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 12 817.00 6 256.00 104.88% 7 799.00 64.34%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -26 392.00 -26 366.00 0.10% -24 874.00 6.10%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 9 824.00 10 326.00 -4.86% 10 382.00 -5.37%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 36 217.00 36 692.00 -1.29% 35 256.00 2.73%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 24 540.00 -6 856.00 - 457.93% 20 784.00 18.07%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 27 278.00 - 802.00 -3 501.25% 30 264.00 -9.87%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 2 738.00 6 054.00 -54.77% 9 480.00 -71.12%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -12 353.00 10 968.00 - 212.63% -12 566.00 -1.70%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 4 180.00 15 468.00 -72.98% 5 727.00 -27.01%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 16 532.00 4 500.00 267.38% 18 293.00 -9.63%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo -3 029.00 -3 835.00 -21.02% 1 572.00 - 292.68%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva -1 536.00 -3 773.00 -59.29% 274.00 - 660.58%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 1 493.00 62.00 2 308.06% -1 298.00 - 215.02%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 39 922.00 -13 989.00 - 385.38% 31 777.00 25.63%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 24 634.00 -12 498.00 - 297.10% 24 262.00 1.53%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva -15 288.00 1 492.00 -1 124.66% -7 515.00 103.43%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -2 245.00 96 633.00 - 102.32% 152 609.00 - 101.47%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 4 158.00 6 320.00 -34.21% 15 404.00 -73.01%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 403.00 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.00 - 104.67%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 425.00 15 840.00 - 102.68% 19 970.00 - 102.13%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 10 953.00 13 774.00 -20.48% 19 495.00 -43.82%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 11 377.00 -2 066.00 - 650.68% - 475.00 -2 495.16%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -5 434.00 144.00 -3 873.61% 683.00 - 895.61%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 2 293.00 144.00 1 492.36% 683.00 235.72%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 7 727.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo -11.00 42.00 - 126.19% - 110.00 -90.00%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva -11.00 42.00 - 126.19% - 110.00 -90.00%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 5 021.00 15 654.00 -67.93% 19 397.00 -74.11%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 8 671.00 13 588.00 -36.19% 18 922.00 -54.17%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 3 650.00 -2 066.00 - 276.67% - 475.00 - 868.42%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 821.00 80 793.00 - 102.25% 132 639.00 - 101.37%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -6 795.00 -7 454.00 -8.84% -4 091.00 66.10%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -4 975.00 -88 247.00 -94.36% - 136 729.00 -96.36%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -23 348.00 -22 504.00 3.75% 431.00 -5 517.17%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -1 316.00 -2 565.00 -48.69% 154.00 - 954.55%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 22 032.00 19 939.00 10.50% - 277.00 -8 053.79%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 33 679.00 117 203.00 -71.26% 137 949.00 -75.59%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 622.00 44.00 1 313.64% 28.00 2 121.43%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -33 056.00 - 117 159.00 -71.79% - 137 922.00 -76.03%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -12 152.00 -13 906.00 -12.61% -5 742.00 111.63%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -6 101.00 -4 933.00 23.68% -4 273.00 42.78%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 6 050.00 8 973.00 -32.58% 1 469.00 311.84%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -87.00 3 714.00 - 102.34% 5 875.00 - 101.48%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 162.00 243.00 -33.33% 593.00 -72.68%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 249.00 -3 471.00 - 107.17% -5 282.00 - 104.71%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -17.00 609.00 - 102.79% 769.00 - 102.21%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 426.00 529.00 -19.47% 751.00 -43.28%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 442.00 -79.00 - 659.49% -18.00 -2 555.56%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 211.00 6.00 -3 616.67% 26.00 - 911.54%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 89.00 6.00 1 383.33% 26.00 242.31%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 300.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 2.00 - -4.00 -
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 2.00 - -4.00 -
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 195.00 602.00 -67.61% 747.00 -73.90%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 337.00 522.00 -35.44% 728.00 -53.71%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 142.00 -79.00 - 279.75% -18.00 - 888.89%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -71.00 3 105.00 - 102.29% 5 106.00 - 101.39%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 264.00 - 286.00 -7.69% - 157.00 68.15%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 193.00 -3 392.00 -94.31% -5 264.00 -96.33%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 908.00 - 865.00 4.97% 17.00 -5 441.18%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -51.00 -99.00 -48.48% 6.00 - 950.00%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 857.00 766.00 11.88% -11.00 -7 890.91%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 310.00 4 504.00 -70.91% 5 311.00 -75.33%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 24.00 2.00 1 100.00% 1.00 2 300.00%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 285.00 -4 503.00 -71.46% -5 310.00 -75.80%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 473.00 - 534.00 -11.42% - 221.00 114.03%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 237.00 - 190.00 24.74% - 164.00 44.51%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 235.00 345.00 -31.88% 57.00 312.28%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.00 4 330.00 - 102.36% 6 936.00 - 101.47%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.00 283.00 -33.22% 700.00 -73.00%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.00 -4 047.00 - 107.19% -6 236.00 - 104.67%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -19.00 710.00 - 102.68% 908.00 - 102.09%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 499.00 617.00 -19.12% 886.00 -43.68%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 518.00 -93.00 - 656.99% -22.00 -2 454.55%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 247.00 6.00 -4 216.67% 31.00 - 896.77%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 104.00 6.00 1 633.33% 31.00 235.48%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 352.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 2.00 - -5.00 -
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 2.00 - -5.00 -
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 229.00 701.00 -67.33% 882.00 -74.04%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 395.00 609.00 -35.14% 860.00 -54.07%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 166.00 -93.00 - 278.49% -22.00 - 854.55%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -83.00 3 620.00 - 102.29% 6 028.00 - 101.38%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 309.00 - 334.00 -7.49% - 186.00 66.13%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 226.00 -3 954.00 -94.28% -6 214.00 -96.36%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 063.00 -1 008.00 5.46% 20.00 -5 415.00%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -60.00 - 115.00 -47.83% 7.00 - 957.14%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 003.00 893.00 12.32% -13.00 -7 815.38%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 533.00 5 251.00 -70.81% 6 270.00 -75.55%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 28.00 2.00 1 300.00% 1.00 2 700.00%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 505.00 -5 250.00 -71.33% -6 268.00 -75.99%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 553.00 - 623.00 -11.24% - 261.00 111.88%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 278.00 - 221.00 25.79% - 194.00 43.30%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 275.00 402.00 -31.59% 67.00 310.45%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo -31 296.00 -52 799.00 -40.73% - 146 922.00 -78.70%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 9 300.00 2 580.00 260.47% 1 615.00 475.85%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 40 596.00 55 379.00 -26.69% 148 537.00 -72.67%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo -4 086.00 8 167.00 - 150.03% 6 652.00 - 161.43%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva -2 406.00 633.00 - 480.09% - 714.00 236.97%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva 1 680.00 -7 534.00 - 122.30% -7 367.00 - 122.80%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo -4 086.00 8 167.00 - 150.03% 6 652.00 - 161.43%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva -2 406.00 633.00 - 480.09% - 714.00 236.97%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva 1 680.00 -7 534.00 - 122.30% -7 367.00 - 122.80%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -27 322.00 -47 337.00 -42.28% - 154 906.00 -82.36%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 11 594.00 15 576.00 -25.56% 998.00 1 061.72%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 38 916.00 62 913.00 -38.14% 155 903.00 -75.04%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo -33 207.00 -45 033.00 -26.26% - 115 638.00 -71.28%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 12 003.00 20 907.00 -42.59% -2 156.00 - 656.73%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva 45 210.00 65 941.00 -31.44% 113 481.00 -60.16%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 5 885.00 -2 304.00 - 355.43% -39 268.00 - 114.99%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva - 409.00 -5 332.00 -92.33% 3 154.00 - 112.97%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva -6 294.00 -3 028.00 107.86% 42 422.00 - 114.84%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo 7.00 -2.00 - 450.00% 0.00 -
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva 7.00 -2.00 - 450.00% 0.00 -
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo 7.00 -2.00 - 450.00% 0.00 -
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva 7.00 -2.00 - 450.00% 0.00 -
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 105.00 -13 627.00 - 100.77% 1 332.00 -92.12%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 105.00 -13 627.00 - 100.77% 1 332.00 -92.12%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 105.00 -13 627.00 - 100.77% 1 332.00 -92.12%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 105.00 -13 627.00 - 100.77% 1 332.00 -92.12%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo 533.00 -1 789.00 - 129.79% - 396.00 - 234.60%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva 629.00 - 179.00 - 451.40% 372.00 69.09%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 96.00 1 609.00 -94.03% 768.00 -87.50%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 293.00 208.00 40.87% 162.00 80.86%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva - 293.00 - 208.00 40.87% - 162.00 80.86%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 293.00 208.00 40.87% 162.00 80.86%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 293.00 - 208.00 40.87% - 162.00 80.86%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 638.00 - 325.00 - 296.31% 262.00 143.51%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 638.00 - 325.00 - 296.31% 262.00 143.51%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 88.00 0.00 - 195.00 -54.87%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 88.00 0.00 - 195.00 -54.87%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 550.00 - 325.00 - 269.23% 67.00 720.90%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 550.00 - 325.00 - 269.23% 67.00 720.90%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 138.00 -1 958.00 - 107.05% 144.00 -4.17%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva - 138.00 1 958.00 - 107.05% - 144.00 -4.17%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 0.00 -1 964.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 0.00 1 964.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 138.00 6.00 2 200.00% 144.00 -4.17%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva - 138.00 -6.00 2 200.00% - 144.00 -4.17%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo - 536.00 287.00 - 286.76% - 965.00 -44.46%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva -9.00 146.00 - 106.16% 109.00 - 108.26%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 527.00 - 141.00 - 473.76% 1 074.00 -50.93%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo - 448.00 - 390.00 14.87% - 705.00 -36.45%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 25.00 36.00 -30.56% 157.00 -84.08%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 472.00 426.00 10.80% 862.00 -45.24%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo -88.00 677.00 - 113.00% - 259.00 -66.02%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva -34.00 110.00 - 130.91% -47.00 -27.66%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 54.00 - 568.00 - 109.51% 212.00 -74.53%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 57.00 - 110.00 - 151.82% 135.00 -57.78%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 12.00 10.00 20.00% 66.00 -81.82%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva -46.00 120.00 - 138.33% -69.00 -33.33%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 179.00 15.00 -1 293.33% 106.00 - 268.87%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 29.00 39.00 -25.64% 31.00 -6.45%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 208.00 24.00 766.67% -75.00 - 377.33%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -7.00 -29.00 -75.86% 71.00 - 109.86%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 29.00 39.00 -25.64% 31.00 -6.45%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 36.00 67.00 -46.27% -40.00 - 190.00%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 172.00 43.00 - 500.00% 35.00 - 591.43%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 172.00 -43.00 - 500.00% -35.00 - 591.43%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 237.00 - 125.00 - 289.60% 29.00 717.24%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva -18.00 -29.00 -37.93% 35.00 - 151.43%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva - 254.00 96.00 - 364.58% 6.00 -4 333.33%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 237.00 - 125.00 - 289.60% 29.00 717.24%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva -18.00 -29.00 -37.93% 35.00 - 151.43%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva - 254.00 96.00 - 364.58% 6.00 -4 333.33%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 67.00 - 129.00 - 151.94% 160.00 -58.12%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 13.00 12.00 8.33% 78.00 -83.33%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva -54.00 140.00 - 138.57% -82.00 -34.15%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 210.00 17.00 -1 335.29% 126.00 - 266.67%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 34.00 45.00 -24.44% 37.00 -8.11%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 244.00 28.00 771.43% -89.00 - 374.16%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -9.00 -33.00 -72.73% 84.00 - 110.71%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 34.00 45.00 -24.44% 36.00 -5.56%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 43.00 79.00 -45.57% -47.00 - 191.49%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 201.00 50.00 - 502.00% 42.00 - 578.57%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 201.00 -50.00 - 502.00% -41.00 - 590.24%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 277.00 - 146.00 - 289.73% 34.00 714.71%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva -21.00 -33.00 -36.36% 41.00 - 151.22%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva - 298.00 112.00 - 366.07% 7.00 -4 357.14%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 277.00 - 146.00 - 289.73% 34.00 714.71%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva -21.00 -33.00 -36.36% 41.00 - 151.22%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva - 298.00 112.00 - 366.07% 7.00 -4 357.14%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 1 022.80 3 056.50 -66.54% 1 932.90 -47.08%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 152 422.90 103 909.10 46.69% 136 509.40 11.66%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 151 400.10 100 852.70 50.12% 134 576.50 12.50%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 13 006.00 10 461.20 24.33% 12 586.00 3.34%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 142 343.20 96 891.70 46.91% 128 118.40 11.10%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 129 337.20 86 430.50 49.64% 115 532.40 11.95%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -9 939.70 -5 838.80 70.24% -8 727.60 13.89%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 8 275.90 5 991.50 38.13% 6 992.70 18.35%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 18 215.60 11 830.30 53.97% 15 720.30 15.87%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -2 043.40 -1 565.90 30.49% -1 925.50 6.12%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 803.80 1 025.90 75.83% 1 398.20 29.01%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 3 847.30 2 591.80 48.44% 3 323.70 15.75%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 198.50 6.90 2 776.81% 749.80 -73.53%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 1 257.30 689.50 82.35% 975.80 28.85%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 1 058.80 682.60 55.11% 226.00 368.50%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 1 035.40 2 351.20 -55.96% 5 047.60 -79.49%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 5 612.90 2 644.50 112.25% 57 015.70 -90.16%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 4 577.50 293.20 1 461.22% 51 968.10 -91.19%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -1 988.80 -1 868.80 6.42% -4 170.00 -52.31%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 3 483.40 1 246.70 179.41% 3 080.70 13.07%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 5 472.20 3 115.50 75.64% 7 250.70 -24.53%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 1 812.20 1 914.40 -5.34% -9 057.90 - 120.01%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 199.70 10.40 1 820.19% 1 878.20 -89.37%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 612.50 -1 904.00 -15.31% 10 936.10 - 114.74%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 220.40 - 218.50 0.87% - 448.80 -50.89%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -1 028.30 - 651.30 57.88% -1 453.90 -29.27%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 807.90 - 432.80 86.67% -1 005.20 -19.63%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 1 131.40 1 931.20 -41.41% -31 550.20 - 103.59%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 657.10 1 445.80 83.78% 3 236.30 -17.90%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 525.70 - 485.40 - 414.32% 34 786.50 -95.61%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 301.00 592.90 -49.23% 50 274.40 -99.40%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 301.00 592.90 -49.23% 50 274.40 -99.40%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 1 221.40 3 063.40 -60.13% 2 682.70 -54.47%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 035.40 2 351.20 -55.96% 5 047.60 -79.49%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo - 186.00 - 712.20 -73.88% 2 364.90 - 107.86%

Položky Finančního účtu v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 1 035.40 2 351.20 -55.96% 5 047.60 -79.49%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 5 612.90 2 644.50 112.25% 57 015.70 -90.16%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 4 577.50 293.20 1 461.22% 51 968.10 -91.19%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -1 988.80 -1 868.80 6.42% -4 170.00 -52.31%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 3 483.40 1 246.70 179.41% 3 080.70 13.07%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 5 472.20 3 115.50 75.64% 7 250.70 -24.53%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 415.00 1 450.80 -2.47% -1 252.00 - 213.02%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 1 440.50 892.80 61.35% - 357.60 - 502.82%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 25.00 - 558.00 - 104.48% 894.00 -97.20%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -3 688.00 -2 486.00 48.35% -3 501.00 5.34%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 1 432.00 984.00 45.53% 1 154.00 24.09%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 5 119.00 3 471.00 47.48% 4 655.00 9.97%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 284.00 - 833.00 - 134.09% 583.00 -51.29%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 611.00 - 630.00 - 196.98% 2 285.00 -73.26%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 327.00 203.00 61.08% 1 702.00 -80.79%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 1 812.00 1 914.00 -5.33% -9 058.00 - 120.00%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 200.00 10.00 1 900.00% 1 878.00 -89.35%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 613.00 -1 904.00 -15.28% 10 936.00 - 114.75%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 1 033.00 1 052.00 -1.81% 1 351.00 -23.54%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 1 455.00 956.00 52.20% 1 818.00 -19.97%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 422.00 -96.00 - 539.58% 467.00 -9.64%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 779.00 862.00 -9.63% -10 409.00 - 107.48%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -1 255.00 - 946.00 32.66% 60.00 -2 191.67%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -2 034.00 -1 808.00 12.50% 10 469.00 - 119.43%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 722.00 341.00 - 311.73% -3 620.00 -80.06%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 477.00 - 417.00 14.39% -94.00 407.45%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 245.00 - 758.00 - 132.32% 3 527.00 -93.05%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 2 775.00 1 242.00 123.43% -6 796.00 - 140.83%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 28.00 -1.00 -2 900.00% 25.00 12.00%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -2 747.00 -1 242.00 121.18% 6 821.00 - 140.27%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 274.00 - 721.00 76.70% 7.00 -18 300.00%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 806.00 - 528.00 52.65% 129.00 - 724.81%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 468.00 193.00 142.49% 121.00 286.78%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 220.00 - 218.00 0.92% - 449.00 -51.00%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -1 028.00 - 651.00 57.91% -1 454.00 -29.30%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 808.00 - 433.00 86.61% -1 005.00 -19.60%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 1 131.00 1 931.00 -41.43% -31 550.00 - 103.58%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 657.00 1 446.00 83.75% 3 236.00 -17.89%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 526.00 - 485.00 - 414.64% 34 786.00 -95.61%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 301.00 593.00 -49.24% 50 274.00 -99.40%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 301.00 593.00 -49.24% 50 274.00 -99.40%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 035.00 2 351.00 -55.98% 5 048.00 -79.50%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo -1 684.00 -1 581.00 6.51% -3 784.00 -55.50%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 959.00 1 048.00 182.35% 2 682.00 10.33%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 4 643.00 2 630.00 76.54% 6 467.00 -28.20%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 151.00 1 181.00 -2.54% -1 142.00 - 200.79%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 1 209.00 741.00 63.16% - 335.00 - 460.90%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 58.00 - 440.00 - 113.18% 807.00 -92.81%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -3 099.00 -2 073.00 49.49% -3 106.00 -0.23%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 1 202.00 820.00 46.59% 1 016.00 18.31%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 4 301.00 2 893.00 48.67% 4 122.00 4.34%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 264.00 - 690.00 - 138.26% 464.00 -43.10%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 547.00 - 513.00 - 206.63% 2 002.00 -72.68%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 284.00 177.00 60.45% 1 537.00 -81.52%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo 1.00 481.00 -99.79% - 870.00 - 100.11%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 777.00 614.00 26.55% 384.00 102.34%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 776.00 133.00 483.46% 1 254.00 -38.12%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 387.00 505.00 -23.37% 48.00 706.25%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 471.00 531.00 -11.30% 91.00 417.58%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 84.00 26.00 223.08% 44.00 90.91%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo - 124.00 -1 676.00 -92.60% 1 287.00 - 109.63%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva - 700.00 -1 658.00 -57.78% 1 527.00 - 145.84%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva - 577.00 18.00 -3 305.56% 240.00 - 340.42%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo -1 251.00 -34.00 3 579.41% -28 426.00 -95.60%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 400.00 38.00 952.63% 164.00 143.90%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva 1 650.00 72.00 2 191.67% 28 589.00 -94.23%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo 4 195.00 4 354.00 -3.65% - 491.00 - 954.38%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva -56.00 38.00 - 247.37% - 245.00 -77.14%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva -4 251.00 -4 316.00 -1.51% 246.00 -1 828.05%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo 4 195.00 4 354.00 -3.65% - 491.00 - 954.38%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva -56.00 38.00 - 247.37% - 245.00 -77.14%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva -4 251.00 -4 316.00 -1.51% 246.00 -1 828.05%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -5 348.00 -4 286.00 24.78% -28 074.00 -80.95%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 553.00 102.00 442.16% 270.00 104.81%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 5 901.00 4 388.00 34.48% 28 344.00 -79.18%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo -5 983.00 -4 692.00 27.51% -25 370.00 -76.42%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 791.00 324.00 144.14% 10.00 7 810.00%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva 6 774.00 5 016.00 35.05% 25 380.00 -73.31%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 635.00 406.00 56.40% -2 703.00 - 123.49%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva - 238.00 - 222.00 7.21% 261.00 - 191.19%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva - 873.00 - 628.00 39.01% 2 964.00 - 129.45%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo -18.00 -18.00 0.00 0.00 -
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva -18.00 -18.00 0.00 0.00 -
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo -18.00 -18.00 0.00 0.00 -
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva -18.00 -18.00 0.00 0.00 -
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo -80.00 -84.00 -4.76% 138.00 - 157.97%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -80.00 -84.00 -4.76% 138.00 - 157.97%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -80.00 -84.00 -4.76% 138.00 - 157.97%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva -80.00 -84.00 -4.76% 138.00 - 157.97%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 65.00 -2.00 -3 350.00% - 184.00 - 135.33%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 37.00 23.00 60.87% 23.00 60.87%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva -29.00 25.00 - 216.00% 206.00 - 114.08%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 388.00 - 179.00 116.76% 207.00 - 287.44%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 64.00 30.00 113.33% 56.00 14.29%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 452.00 208.00 117.31% - 151.00 - 399.34%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo - 183.00 - 174.00 5.17% 180.00 - 201.67%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 64.00 30.00 113.33% 54.00 18.52%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 247.00 204.00 21.08% - 125.00 - 297.60%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 205.00 -4.00 5 025.00% 27.00 - 859.26%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 1.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 205.00 4.00 5 025.00% -26.00 - 888.46%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 454.00 177.00 156.50% - 391.00 - 216.11%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva -27.00 -7.00 285.71% -33.00 -18.18%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva - 481.00 - 183.00 162.84% 358.00 - 234.36%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 454.00 177.00 156.50% - 391.00 - 216.11%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva -27.00 -7.00 285.71% -33.00 -18.18%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva - 481.00 - 183.00 162.84% 358.00 - 234.36%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 14 416.00 18 048.00 -20.12% 7 880.00 82.94%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 9 024.00 13 603.00 -33.66% 2 222.00 306.12%
UK4 3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Ostatní osoby 5 392.00 4 446.00 21.28% 5 658.00 -4.70%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 5 392.00 4 446.00 21.28% 5 658.00 -4.70%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 559 647.00 519 837.00 7.66% 438 927.00 27.50%
UK9 1. Centrální banky 265 789.00 255 831.00 3.89% 171 209.00 55.24%
UK10 2. Vládní instituce 726.00 750.00 -3.20% 1 226.00 -40.78%
UK11 3. Úvěrové instituce 76 189.00 75 464.00 0.96% 83 920.00 -9.21%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 216 943.00 187 792.00 15.52% 182 572.00 18.83%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 23 204.00 18 987.00 22.21% 16 996.00 36.53%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 146 464.00 121 705.00 20.34% 118 452.00 23.65%
UK15 4.3. Domácnosti 47 275.00 47 100.00 0.37% 47 125.00 0.32%
UK16 <b>Vklady </b> 627 341.00 603 544.00 3.94% 623 704.00 0.58%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 27 951.00 20 593.00 35.73% 8 531.00 227.64%
UK19 3. Úvěrové instituce 331 527.00 304 239.00 8.97% 337 164.00 -1.67%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 267 864.00 278 712.00 -3.89% 278 009.00 -3.65%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 17 740.00 24 054.00 -26.25% 23 274.00 -23.78%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 107 334.00 111 958.00 -4.13% 116 570.00 -7.92%
UK23 4.3. Domácnosti 142 790.00 142 701.00 0.06% 138 165.00 3.35%

OCP celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 3 796 492.00 3 708 697.00 2.37% 3 498 393.00 8.52%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 3 776 492.00 3 688 697.00 2.38% 3 478 393.00 8.57%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 3 776 492.00 3 688 697.00 2.38% 3 478 393.00 8.57%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 1 864 981.00 1 864 981.00 0.00 1 844 981.00 1.08%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 1 788 472.00 1 701 865.00 5.09% 1 470 142.00 21.65%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 623.00 1 656.00 -1.99% 2 221.00 -26.92%
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 325 556.00 325 556.00 0.00 325 686.00 -0.04%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 341.00 - 356.00 -4.21% - 310.00 10.00%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu - 203 799.00 - 205 005.00 -0.59% - 164 327.00 24.02%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 20 000.00 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Investiční společnosti s asset managementem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 2 311 565.00 2 278 539.00 1.45% 2 356 480.00 -1.91%
UK2 z toho: OCP dle čl. 95 (2) a čl. 98 CRR 1 906 738.00 1 906 738.00 0.00 1 702 161.00 12.02%
UK3 z toho: OCP dle čl. 96 (2) a čl. 98 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 1 432 427.00 1 392 775.00 2.85% 1 745 678.00 -17.94%
UK5 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 1 432 427.00 1 392 775.00 2.85% 1 745 678.00 -17.94%
UK6 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.6. Expozice vůči institucím 501 592.00 434 405.00 15.47% 438 814.00 14.31%
UK12 1.1.7. Expozice vůči podnikům 121 543.00 155 949.00 -22.06% 145 382.00 -16.40%
UK13 1.1.8. Expozice vůči retailu 46 793.00 46 388.00 0.87% 39 433.00 18.66%
UK14 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.10. Expozice v selhání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 51 426.00 33 016.00 55.76% 29 655.00 73.41%
UK19 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 80 436.00 80 331.00 0.13% 86 404.00 -6.91%
UK20 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 20 047.00 -
UK21 1.1.16. Ostatní expozice 630 636.00 642 686.00 -1.87% 985 942.00 -36.04%
UK22 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2. Vypořádací riziko 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 23 469.00 38 918.00 -39.70% 48 254.00 -51.36%
UK25 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 5. Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů 855 670.00 846 846.00 1.04% 562 548.00 52.11%
UK27 6. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 7. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 8. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies