Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.60 2.20 18.18% 2.30 13.04%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.90 3.00 -3.33% 4.00 -27.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.89 0.70 27.14% -0.25 - 456.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 131 470.00 109 242.00 20.35% 125 328.00 4.90%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.93 0.90 3.33% 0.30 210.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 305 064.00 290 835.00 4.89% 313 092.00 -2.56%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 319.00 262 961.00 9.26% 287 261.00 0.02%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 17 745.00 27 874.00 -36.34% 25 831.00 -31.30%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.47 2.56 -3.52% 1.92 28.65%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.44 -0.41% 2.10 15.71%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.47 8.57 -1.17% 9.38 -9.70%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 618.00 8 182.00 -6.89% 6 525.00 16.75%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 907.00 8 800.00 -21.51% 5 810.00 18.88%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 7 315 690.00 7 008 595.00 4.38% 7 046 744.00 3.82%
UK2 1. Závazky celkem 6 750 586.00 6 452 191.00 4.62% 6 493 380.00 3.96%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 96 550.00 99 970.00 -3.42% 215 816.00 -55.26%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 59 718.00 63 664.00 -6.20% 54 214.00 10.15%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 25 031.00 28 530.00 -12.26% 22 633.00 10.60%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 7 044.00 2 454.00 187.04% 129 540.00 -94.56%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 4 751.00 5 317.00 -10.65% 9 394.00 -49.43%
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 6.00 4.00 50.00% 34.00 -82.35%
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 11 258.00 10 738.00 4.84% 4 819.00 133.62%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1 483.00 1 240.00 19.60% 1 721.00 -13.83%
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 9 775.00 9 498.00 2.92% 3 098.00 215.53%
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 524 861.00 6 234 765.00 4.65% 6 158 420.00 5.95%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 5 757 996.00 5 439 623.00 5.85% 5 371 356.00 7.20%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 722 872.00 759 975.00 -4.88% 752 541.00 -3.94%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 43 993.00 35 167.00 25.10% 34 522.00 27.43%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 29 420.00 32 348.00 -9.05% 24 899.00 18.16%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -6 580.00 -7 848.00 -16.16% 4 525.00 - 245.41%
UK19 1.6. Rezervy 14 147.00 12 751.00 10.95% 13 085.00 8.12%
UK20 1.7. Daňové závazky 2 774.00 2 928.00 -5.26% 6 255.00 -55.65%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 78 157.00 66 540.00 17.46% 65 561.00 19.21%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 565 104.00 556 404.00 1.56% 553 363.00 2.12%
UK25 2.1. Základní kapitál 100 164.00 99 846.00 0.32% 99 106.00 1.07%
UK26 2.2. Emisní ážio 63 759.00 63 421.00 0.53% 62 646.00 1.78%
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 13 298.00 13 298.00 0.00 13 298.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 2 890.00 2 883.00 0.24% 1 639.00 76.33%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 4 023.00 7 279.00 -44.73% 22 982.00 -82.49%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 307 750.00 239 321.00 28.59% 284 613.00 8.13%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 510.00 737.00 -30.80% 745.00 -31.54%
UK32 2.8. Rezervní fondy 55 391.00 55 439.00 -0.09% 50 643.00 9.38%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 895.00 - 895.00 0.00 - 895.00 0.00
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 18 215.00 75 373.00 -75.83% 18 586.00 -2.00%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 4 553 210.00 4 156 007.00 9.56% 4 368 825.00 4.22%
UK2 1. Závazky celkem 4 187 856.00 3 798 566.00 10.25% 4 008 021.00 4.49%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 77 753.00 76 174.00 2.07% 200 579.00 -61.24%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 50 701.00 52 239.00 -2.94% 46 106.00 9.97%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 15 251.00 16 159.00 -5.62% 15 505.00 -1.64%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 7 044.00 2 454.00 187.04% 129 540.00 -94.56%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 4 751.00 5 317.00 -10.65% 9 394.00 -49.43%
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 6.00 4.00 50.00% 34.00 -82.35%
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 11 258.00 10 738.00 4.84% 4 819.00 133.62%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1 483.00 1 240.00 19.60% 1 721.00 -13.83%
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 9 775.00 9 498.00 2.92% 3 098.00 215.53%
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 4 021 321.00 3 641 883.00 10.42% 3 722 486.00 8.03%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 3 632 293.00 3 213 203.00 13.04% 3 303 702.00 9.95%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 373 997.00 415 593.00 -10.01% 403 342.00 -7.28%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 15 031.00 13 087.00 14.85% 15 442.00 -2.66%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 24 610.00 27 352.00 -10.02% 21 762.00 13.09%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -3 933.00 -5 009.00 -21.48% 3 138.00 - 225.33%
UK19 1.6. Rezervy 6 738.00 6 265.00 7.55% 6 370.00 5.78%
UK20 1.7. Daňové závazky 1 111.00 1 088.00 2.11% 4 759.00 -76.65%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 48 998.00 40 076.00 22.26% 44 108.00 11.09%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 365 355.00 357 440.00 2.21% 360 804.00 1.26%
UK25 2.1. Základní kapitál 48 815.00 48 815.00 0.00 48 815.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 23 723.00 23 723.00 0.00 23 723.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 8 107.00 8 107.00 0.00 8 107.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 417.00 410.00 1.71% 388.00 7.47%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 3 301.00 5 720.00 -42.29% 20 834.00 -84.16%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 231 892.00 179 401.00 29.26% 210 051.00 10.40%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 37 897.00 37 897.00 0.00 37 897.00 0.00
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 726.00 - 726.00 0.00 - 726.00 0.00
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 11 929.00 54 094.00 -77.95% 11 716.00 1.82%

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 623 655.00 732 755.00 -14.89% 644 894.00 -3.29%
UK2 1. Závazky celkem 617 502.00 725 749.00 -14.92% 639 639.00 -3.46%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 5 740.00 7 774.00 -26.16% 4 796.00 19.68%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 3 844.00 5 027.00 -23.53% 3 867.00 -0.59%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 1 896.00 2 748.00 -31.00% 929.00 104.09%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 595 684.00 703 992.00 -15.38% 624 437.00 -4.60%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 588 000.00 697 235.00 -15.67% 617 360.00 -4.76%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 3 454.00 3 417.00 1.08% 3 410.00 1.29%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 4 231.00 3 340.00 26.68% 3 667.00 15.38%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 968.00 1 056.00 -8.33% 130.00 644.62%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů - 814.00 - 912.00 -10.75% 642.00 - 226.79%
UK19 1.6. Rezervy 500.00 425.00 17.65% 581.00 -13.94%
UK20 1.7. Daňové závazky 222.00 185.00 20.00% 165.00 34.55%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 15 200.00 13 228.00 14.91% 8 888.00 71.02%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 6 153.00 7 006.00 -12.18% 5 255.00 17.09%
UK25 2.1. Základní kapitál 217.00 217.00 0.00 82.00 164.63%
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -12.00 6.00 - 300.00% 3.00 - 500.00%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 4 652.00 3 312.00 40.46% 4 112.00 13.13%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 98.00 101.00 -2.97% 109.00 -10.09%
UK32 2.8. Rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 1 197.00 3 667.00 -67.36% 949.00 26.13%

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 400 743.00 413 326.00 -3.04% 406 546.00 -1.43%
UK2 1. Závazky celkem 372 310.00 384 752.00 -3.23% 376 903.00 -1.22%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 368 604.00 380 720.00 -3.18% 372 201.00 -0.97%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 365 639.00 379 096.00 -3.55% 369 153.00 -0.95%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 965.00 1 624.00 82.57% 3 048.00 -2.72%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 218.00 166.00 31.33% 34.00 541.18%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -58.00 -77.00 -24.68% 479.00 - 112.11%
UK19 1.6. Rezervy 183.00 67.00 173.13% 181.00 1.10%
UK20 1.7. Daňové závazky 246.00 389.00 -36.76% 590.00 -58.30%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 3 116.00 3 488.00 -10.67% 3 418.00 -8.84%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 28 433.00 28 574.00 -0.49% 29 643.00 -4.08%
UK25 2.1. Základní kapitál 4 533.00 4 533.00 0.00 4 533.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 512.00 488.00 4.92% 488.00 4.92%
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -14.00 345.00 - 104.06% 837.00 - 101.67%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 14 743.00 12 089.00 21.95% 15 396.00 -4.24%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 7 838.00 7 839.00 -0.01% 7 609.00 3.01%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 821.00 3 281.00 -74.98% 782.00 4.99%

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 102 724.00 90 820.00 13.11% 105 175.00 -2.33%
UK3 1.1. Centrální banky 220.00 6.00 3 566.67% 17 189.00 -98.72%
UK4 1.2. Vládní instituce 10 048.00 2 980.00 237.18% 4.00 251 100.00%
UK5 1.3. Úvěrové instituce 41.00 20.00 105.00% 14 836.00 -99.72%
UK6 1.4. Ostatní finanční instituce 18 123.00 18 655.00 -2.85% 5 880.00 208.21%
UK7 1.5. Nefinanční podniky 6 943.00 6 274.00 10.66% 50 791.00 -86.33%
UK8 1.6. Domácnosti 50 857.00 45 986.00 10.59% 16 476.00 208.67%
UK9 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 16 711.00 16 905.00 -1.15% 30 228.00 -44.72%
UK10 2.1. Centrální banky 32 812.00 35 364.00 -7.22% 0.00 -
UK11 2.2. Vládní instituce 121.00 41.00 195.12% 6.00 1 916.67%
UK12 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 2 193.00 -
UK13 2.4. Ostatní finanční instituce 1.00 1.00 0.00 1 558.00 -99.94%
UK14 2.5. Nefinanční podniky 2 739.00 2 633.00 4.03% 26 462.00 -89.65%
UK15 2.6. Domácnosti 3 014.00 3 222.00 -6.46% 10.00 30 040.00%
UK16 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 27 053.00 29 504.00 -8.31% 34 920.00 -22.53%
UK17 3.1. Centrální banky 5.00 5.00 0.00 0.00 -
UK18 3.2. Vládní instituce 30 476.00 30 588.00 -0.37% 20.00 152 280.00%
UK19 3.3. Úvěrové instituce 472.00 34.00 1 288.24% 4 290.00 -89.00%
UK20 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 1 027.00 -
UK21 3.5. Nefinanční podniky 0.00 433.00 - 29 493.00 -
UK22 3.6. Domácnosti 5 205.00 5 973.00 -12.86% 90.00 5 683.33%
UK23 4. Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 1 744.00 1 565.00 11.44% 72.00 2 322.22%
UK24 5. Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 22 846.00 22 552.00 1.30% 1.00 2 284 500.00%
UK25 6. Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 0.00 65.00 - 48.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 5 137.00 1 851.00 177.53% 4 706.00 9.16%
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 5 137.00 1 851.00 177.53% 4 706.00 9.16%
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 30 548.00 28 393.00 7.59% 29 861.00 2.30%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 3 562.00 3 690.00 -3.47% 6 076.00 -41.38%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 2 448.00 2 077.00 17.86% 1 176.00 108.16%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 24 531.00 22 617.00 8.46% 22 594.00 8.57%
UK40 2.6. Domácnosti 7.00 9.00 -22.22% 16.00 -56.25%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 474.00 61.00 677.05% 372.00 27.42%
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 116.00 0.00 - 203.00 -42.86%
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 358.00 61.00 486.89% 169.00 111.83%
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 22 633.00 19 997.00 13.18% 16 135.00 40.27%
UK3 1.1. Centrální banky 19.00 17.00 11.76% 0.00 -
UK4 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 657.00 -
UK8 1.6. Domácnosti 714.00 484.00 47.52% 15 478.00 -95.39%
UK9 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 21 919.00 19 513.00 12.33% 0.00 -
UK10 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 4. Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 0.00 0.00 - 14.00 -
UK24 5. Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 2 344.00 2 449.00 -4.29% 2 820.00 -16.88%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 1.00 - 1.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 932.00 - 1 042.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.5. Nefinanční podniky 491.00 190.00 158.42% 202.00 143.07%
UK40 2.6. Domácnosti 1 853.00 1 325.00 39.85% 1 575.00 17.65%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 2 517.00 9 863.00 -74.48% 2 469.00 1.94%
UK2 1. Úrokové výnosy 3 046.00 11 353.00 -73.17% 2 613.00 16.57%
UK3 2. Úrokové náklady 970.00 3 883.00 -75.02% 909.00 6.71%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 118.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 478.00 1 976.00 -75.81% 465.00 2.80%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 218.00 811.00 -73.12% 188.00 15.96%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -2.00 20.00 - 110.00% 35.00 - 105.71%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 224.00 1 100.00 -79.64% 318.00 -29.56%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 3.00 0.00 - -12.00 - 125.00%
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 -28.00 - 4.00 -
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 52.00 410.00 -87.32% 225.00 -76.89%
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv -55.00 - 363.00 -84.85% 0.00 -
UK14 13. Ostatní provozní výnosy -3.00 -11.00 -72.73% 28.00 - 110.71%
UK15 14. Ostatní provozní náklady 40.00 166.00 -75.90% 110.00 -63.64%
UK16 15. Správní náklady 78.00 186.00 -58.06% 1 267.00 -93.84%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 1 399.00 5 448.00 -74.32% 588.00 137.93%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 705.00 2 719.00 -74.07% 679.00 3.83%
UK19 16. Odpisy 694.00 2 728.00 -74.56% 160.00 333.75%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 182.00 675.00 -73.04% 71.00 156.34%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem -21.00 0.00 - 316.00 - 106.65%
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -99.00 391.00 - 125.32% 316.00 - 131.33%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 164.00 866.00 -81.06% 0.00 -
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 165.00 863.00 -80.88% 0.00 -
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 4.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 15.00 - 655.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 0.00 - 104.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 849.00 2 498.00 -66.01% 551.00 54.08%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 171.00 503.00 -66.00% 0.00 -
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> 678.00 1 995.00 -66.02% 551.00 23.05%

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 1 880.00 7 708.00 -75.61% 1 976.00 -4.86%
UK2 1. Úrokové výnosy 2 929.00 11 897.00 -75.38% 3 057.00 -4.19%
UK3 2. Úrokové náklady 1 498.00 5 880.00 -74.52% 1 494.00 0.27%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 5.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 627.00 2 385.00 -73.71% 660.00 -5.00%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 235.00 1 079.00 -78.22% 307.00 -23.45%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -1.00 139.00 - 100.72% 3.00 - 133.33%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 -8.00 - -1.00 -
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 0.00 61.00 - 67.00 -
UK15 14. Ostatní provozní náklady 64.00 226.00 -71.68% 9.00 611.11%
UK16 15. Správní náklady 5.00 37.00 -86.49% 833.00 -99.40%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 830.00 3 065.00 -72.92% 355.00 133.80%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 373.00 1 494.00 -75.03% 478.00 -21.97%
UK19 16. Odpisy 457.00 1 571.00 -70.91% 125.00 265.60%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 121.00 482.00 -74.90% 37.00 227.03%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - 58.00 -
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 28.00 36.00 -22.22% 58.00 -51.72%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování -51.00 295.00 - 117.29% 0.00 -
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování -52.00 295.00 - 117.63% 0.00 -
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 0.00 - 922.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 0.00 - 140.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 952.00 3 831.00 -75.15% 782.00 21.74%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 131.00 549.00 -76.14% 0.00 -
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> 821.00 3 281.00 -74.98% 782.00 4.99%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 108 483.00 109 860.00 -1.25% 103 344.00 4.97%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 104 313.00 105 378.00 -1.01% 97 540.00 6.94%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 99 100.00 100 166.00 -1.06% 92 327.00 7.34%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 58 064.00 58 064.00 0.00 58 064.00 0.00
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 28 055.00 28 055.00 0.00 28 055.00 0.00
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 30 009.00 30 009.00 0.00 30 009.00 0.00
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 39 744.00 41 027.00 -3.13% 36 297.00 9.50%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 411.00 754.00 -45.49% 820.00 -49.88%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 6 161.00 6 161.00 0.00 2 161.00 185.10%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 249.00 - 261.00 -4.60% - 133.00 87.22%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -4 152.00 -3 965.00 4.72% -3 298.00 25.89%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky -6.00 -25.00 -76.00% -51.00 -88.24%
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB -1 088.00 -1 232.00 -11.69% -1 153.00 -5.64%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu - 355.00 - 358.00 -0.84% - 378.00 -6.08%
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 570.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 5 213.00 5 213.00 0.00 5 213.00 0.00
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 5 213.00 5 213.00 0.00 5 213.00 0.00
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 4 170.00 4 482.00 -6.96% 5 804.00 -28.15%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 3 792.00 3 994.00 -5.06% 4 715.00 -19.58%
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 3 792.00 3 994.00 -5.06% 4 715.00 -19.58%
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 378.00 488.00 -22.54% 1 089.00 -65.29%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 39 064.00 38 355.00 1.85% 34 121.00 14.49%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 36 953.00 36 230.00 2.00% 32 297.00 14.42%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 36 953.00 36 230.00 2.00% 32 297.00 14.42%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 29 668.00 29 095.00 1.97% 26 493.00 11.98%
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 20 344.00 20 084.00 1.29% 18 258.00 11.43%
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 9 493.00 9 180.00 3.41% 8 405.00 12.94%
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje - 169.00 - 169.00 0.00 - 169.00 0.00
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 5 554.00 5 289.00 5.01% 4 097.00 35.56%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 106.00 -91.00 16.48% 40.00 - 365.00%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 3 745.00 3 733.00 0.32% 3 941.00 -4.97%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 677.00 677.00 0.00 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů 160.00 170.00 -5.88% 132.00 21.21%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -2 774.00 -2 723.00 1.87% -2 430.00 14.16%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky - 126.00 - 150.00 -16.00% - 200.00 -37.00%
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu -20.00 -19.00 5.26% 0.00 -
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 303.00 248.00 22.18% 223.00 35.87%
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu - 128.00 0.00 - 0.00 -
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 2 111.00 2 125.00 -0.66% 1 825.00 15.67%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 2 111.00 2 125.00 -0.66% 1 841.00 14.67%
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 2 811.00 2 825.00 -0.50% 2 541.00 10.63%
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh - 700.00 - 700.00 0.00 - 700.00 0.00
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - -16.00 -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 21 967.00 22 468.00 -2.23% 22 678.00 -3.14%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 21 879.00 22 441.00 -2.50% 22 647.00 -3.39%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 21 879.00 22 441.00 -2.50% 22 647.00 -3.39%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 5 045.00 5 020.00 0.50% 5 020.00 0.50%
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 4 533.00 4 533.00 0.00 4 533.00 0.00
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 512.00 488.00 4.92% 488.00 4.92%
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 11 539.00 12 089.00 -4.55% 12 089.00 -4.55%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -14.00 226.00 - 106.19% 701.00 - 102.00%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 7 836.00 7 836.00 0.00 7 606.00 3.02%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů -16.00 -24.00 -33.33% -25.00 -36.00%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -1 902.00 -1 927.00 -1.30% -1 815.00 4.79%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB - 264.00 - 387.00 -31.78% - 642.00 -58.88%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu -5.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu - 341.00 - 392.00 -13.01% - 288.00 18.40%
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 88.00 27.00 225.93% 31.00 183.87%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 88.00 27.00 225.93% 31.00 183.87%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 520 790.00 513 971.00 1.33% 503 254.00 3.48%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky 449 911.00 446 090.00 0.86% 443 325.00 1.49%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 248 947.00 247 643.00 0.53% 246 876.00 0.84%
UK4 1.1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 248 947.00 247 643.00 0.53% 246 876.00 0.84%
UK5 1.1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 541.00 301.00 79.73% 226.00 139.38%
UK6 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 12.00 13.00 -7.69% 24.00 -50.00%
UK7 1.1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 31.00 31.00 0.00 30.00 3.33%
UK8 1.1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.1.6. Expozice vůči institucím 8 056.00 8 102.00 -0.57% 5 498.00 46.53%
UK11 1.1.1.7. Expozice vůči podnikům 137 974.00 135 389.00 1.91% 138 241.00 -0.19%
UK12 1.1.1.8. Expozice vůči retailu 44 364.00 43 091.00 2.95% 40 127.00 10.56%
UK13 1.1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 11 568.00 9 450.00 22.41% 6 279.00 84.23%
UK14 1.1.1.10. Expozice v selhání 11 213.00 11 394.00 -1.59% 9 461.00 18.52%
UK15 1.1.1.11. Vysoce rizikové expozice 17 106.00 22 452.00 -23.81% 24 950.00 -31.44%
UK16 1.1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 51.00 52.00 -1.92% 55.00 -7.27%
UK17 1.1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.1.14. Nástroje kolektivního investování 4 112.00 3 460.00 18.84% 3 511.00 17.12%
UK19 1.1.1.15. Akcie 9 668.00 9 701.00 -0.34% 11 961.00 -19.17%
UK20 1.1.1.16. Ostatní expozice 4 250.00 4 208.00 1.00% 6 513.00 -34.75%
UK21 1.1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem 200 964.00 198 447.00 1.27% 196 449.00 2.30%
UK23 Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic 190 014.00 188 618.00 0.74% 187 227.00 1.49%
UK24 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 85.00 19.00 347.37% 44.00 93.18%
UK25 Expozice vůči institucím 8 888.00 7 439.00 19.48% 8 060.00 10.27%
UK26 Expozice vůči podnikům 68 077.00 67 252.00 1.23% 66 815.00 1.89%
UK27 Expozice vůči retailu 112 965.00 113 908.00 -0.83% 112 309.00 0.58%
UK28 1.2.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 77 050.00 74 710.00 3.13% 74 919.00 2.84%
UK29 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 85.00 19.00 347.37% 44.00 93.18%
UK30 1.2.1.2. Expozice vůči institucím 8 888.00 7 439.00 19.48% 8 060.00 10.27%
UK31 1.2.1.3. Expozice vůči podnikům - SME 18 220.00 17 762.00 2.58% 16 451.00 10.75%
UK32 1.2.1.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 17 971.00 19 459.00 -7.65% 21 827.00 -17.67%
UK33 1.2.1.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 31 886.00 30 031.00 6.18% 28 537.00 11.74%
UK34 1.2.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 112 965.00 113 908.00 -0.83% 112 309.00 0.58%
UK35 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 1.2.2.2. Expozice vůči institucím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 1.2.2.3. Expozice vůči podnikům - SME 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 1.2.2.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 1.2.2.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 1.2.2.6. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 1.2.2.7. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME 96 460.00 97 085.00 -0.64% 95 795.00 0.69%
UK42 1.2.2.8. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 3 576.00 4 195.00 -14.76% 5 172.00 -30.86%
UK43 1.2.2.9. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 4 137.00 4 022.00 2.86% 3 599.00 14.95%
UK44 1.2.2.10. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) 8 791.00 8 606.00 2.15% 7 743.00 13.53%
UK45 1.2.3. Akcie 3 233.00 3 235.00 -0.06% 2 459.00 31.48%
UK46 1.2.4. Sekuritizované expozice při IRB 1 634.00 1 641.00 -0.43% 1 736.00 -5.88%
UK47 1.2.5. Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 6 084.00 4 954.00 22.81% 5 026.00 21.05%
UK48 1.3. Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 0.00 0.00 - 0.00 -
UK49 2. Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK50 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 18 515.00 16 516.00 12.10% 11 504.00 60.94%
UK51 3.1. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 18 515.00 16 516.00 12.10% 11 504.00 60.94%
UK52 3.1.1. Obchodovatelné dluhové nástroje 13 852.00 11 661.00 18.79% 7 910.00 75.12%
UK53 3.1.2. Akcie 732.00 1 135.00 -35.51% 688.00 6.40%
UK54 3.1.3. Měnové obchody 3 924.00 3 718.00 5.54% 2 904.00 35.12%
UK55 3.1.4. Komodity 0.00 0.00 - 0.00 -
UK56 3.2. Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK57 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 48 833.00 47 719.00 2.33% 47 241.00 3.37%
UK58 4.1. Operační riziko - přístup BIA 7 436.00 11 257.00 -33.94% 10 779.00 -31.01%
UK59 4.2. Operační riziko - přístup TSA / ASA 41 397.00 36 462.00 13.53% 36 462.00 13.53%
UK60 4.3. Operační riziko - přístup AMA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK61 5. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 3 531.00 3 646.00 -3.15% 1 184.00 198.23%
UK62 5.1. Pokročilá metoda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK63 5.2. Standardizovaná metoda 3 531.00 3 646.00 -3.15% 1 184.00 198.23%
UK64 5.3. Metoda původní expozice (OEM) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK65 6. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK66 7. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 129 539.00 119 899.00 8.04% 130 410.00 -0.67%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky 114 952.00 104 961.00 9.52% 115 632.00 -0.59%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 39 114.00 39 366.00 -0.64% 57 496.00 -31.97%
UK4 1.1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 39 114.00 39 366.00 -0.64% 57 496.00 -31.97%
UK5 1.1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 127.00 66.00 92.42% 56.00 126.79%
UK6 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 13.00 19.00 -31.58% 21.00 -38.10%
UK7 1.1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.1.6. Expozice vůči institucím 1 980.00 2 691.00 -26.42% 3 012.00 -34.26%
UK11 1.1.1.7. Expozice vůči podnikům 2 602.00 2 565.00 1.44% 2 700.00 -3.63%
UK12 1.1.1.8. Expozice vůči retailu 24 383.00 23 986.00 1.66% 34 110.00 -28.52%
UK13 1.1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 5 924.00 5 845.00 1.35% 12 594.00 -52.96%
UK14 1.1.1.10. Expozice v selhání 763.00 987.00 -22.70% 1 578.00 -51.65%
UK15 1.1.1.11. Vysoce rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 2 193.00 2 146.00 2.19% 2 245.00 -2.32%
UK17 1.1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.1.15. Akcie 642.00 642.00 0.00 642.00 0.00
UK20 1.1.1.16. Ostatní expozice 487.00 419.00 16.23% 537.00 -9.31%
UK21 1.1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem 75 838.00 65 595.00 15.62% 58 136.00 30.45%
UK23 Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic 73 420.00 63 165.00 16.24% 55 871.00 31.41%
UK24 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 1 109.00 1 943.00 -42.92% 1 684.00 -34.14%
UK25 Expozice vůči institucím 17 003.00 12 718.00 33.69% 16 583.00 2.53%
UK26 Expozice vůči podnikům 1 411.00 1 666.00 -15.31% 422.00 234.36%
UK27 Expozice vůči retailu 53 897.00 46 839.00 15.07% 37 183.00 44.95%
UK28 1.2.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 9 516.00 5 893.00 61.48% 9 063.00 5.00%
UK29 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 927.00 1 618.00 -42.71% 1 470.00 -36.94%
UK30 1.2.1.2. Expozice vůči institucím 8 217.00 3 858.00 112.99% 7 171.00 14.59%
UK31 1.2.1.3. Expozice vůči podnikům - SME 312.00 310.00 0.65% 314.00 -0.64%
UK32 1.2.1.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.1.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 61.00 107.00 -42.99% 107.00 -42.99%
UK34 1.2.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 63 904.00 57 273.00 11.58% 46 809.00 36.52%
UK35 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 182.00 324.00 -43.83% 214.00 -14.95%
UK36 1.2.2.2. Expozice vůči institucím 8 787.00 8 860.00 -0.82% 9 412.00 -6.64%
UK37 1.2.2.3. Expozice vůči podnikům - SME 1 038.00 1 249.00 -16.89% 0.00 -
UK38 1.2.2.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 1.2.2.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 1.2.2.6. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 254.00 229.00 10.92% 189.00 34.39%
UK41 1.2.2.7. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME 33 492.00 29 410.00 13.88% 22 467.00 49.07%
UK42 1.2.2.8. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 1.2.2.9. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 2 274.00 1 919.00 18.50% 1 509.00 50.70%
UK44 1.2.2.10. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) 17 878.00 15 281.00 16.99% 13 017.00 37.34%
UK45 1.2.3. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 1.2.4. Sekuritizované expozice při IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 1.2.5. Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 2 418.00 2 430.00 -0.49% 2 265.00 6.75%
UK48 1.3. Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 0.00 0.00 - 0.00 -
UK49 2. Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK50 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK51 3.1. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK52 3.1.1. Obchodovatelné dluhové nástroje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 3.1.2. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK54 3.1.3. Měnové obchody 0.00 0.00 - 0.00 -
UK55 3.1.4. Komodity 0.00 0.00 - 0.00 -
UK56 3.2. Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK57 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 14 537.00 14 882.00 -2.32% 14 778.00 -1.63%
UK58 4.1. Operační riziko - přístup BIA 1 962.00 1 962.00 0.00 2 097.00 -6.44%
UK59 4.2. Operační riziko - přístup TSA / ASA 6 477.00 6 476.00 0.02% 6 403.00 1.16%
UK60 4.3. Operační riziko - přístup AMA 6 098.00 6 444.00 -5.37% 6 279.00 -2.88%
UK61 5. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 49.00 56.00 -12.50% 0.00 -
UK62 5.1. Pokročilá metoda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK63 5.2. Standardizovaná metoda 49.00 56.00 -12.50% 0.00 -
UK64 5.3. Metoda původní expozice (OEM) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK65 6. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK66 7. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 17.60 18.14 -2.98% 17.03 3.35%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 329 781.00 334 180.00 -1.32% 310 174.00 6.32%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 18.13 18.68 -2.94% 17.57 3.19%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 305 344.00 310 750.00 -1.74% 286 357.00 6.63%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 18.65 19.26 -3.17% 18.09 3.10%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 268 167.00 275 764.00 -2.75% 249 693.00 7.40%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 124 247.00 119 142.00 4.28% 120 061.00 3.49%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 62 625.00 61 266.00 2.22% 61 895.00 1.18%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 13 462.00 11 373.00 18.37% 11 057.00 21.75%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 47 861.00 46 503.00 2.92% 47 106.00 1.60%
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 388.00 365.00 6.30% 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - 0.00 -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 17.17 17.69 -2.94% 16.62 3.31%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 210 393.00 212 961.00 -1.21% 200 045.00 5.17%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 17.66 18.20 -2.97% 17.11 3.21%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 193 592.00 196 858.00 -1.66% 183 396.00 5.56%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 18.07 18.65 -3.11% 17.43 3.67%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 167 176.00 171 957.00 -2.78% 155 579.00 7.45%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 97 865.00 93 342.00 4.85% 94 797.00 3.24%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 41 514.00 40 350.00 2.88% 41 261.00 0.61%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 9 846.00 7 794.00 26.33% 7 715.00 27.62%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 46 505.00 45 199.00 2.89% 45 819.00 1.50%
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - 0.00 -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 17.92 17.93 -0.06% 16.85 6.35%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 27 674.00 27 136.00 1.98% 23 670.00 16.92%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 17.92 17.93 -0.06% 16.85 6.35%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 24 581.00 24 105.00 1.97% 20 794.00 18.21%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 18.94 18.98 -0.21% 17.80 6.40%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 22 568.00 22 188.00 1.71% 18 784.00 20.14%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 5 940.00 5 826.00 1.96% 5 538.00 7.26%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 5 156.00 5 059.00 1.92% 4 793.00 7.57%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 784.00 767.00 2.22% 745.00 5.23%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - 0.00 -

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Dluhové CP </b> 12 473.00 6 778.00 84.02% 13 307.00 -6.27%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 8 086.00 3 391.00 138.45% 8 016.00 0.87%
UK4 3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Ostatní osoby 4 388.00 3 388.00 29.52% 5 291.00 -17.07%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 4 388.00 3 388.00 29.52% 5 291.00 -17.07%
UK8 <b>Úvěry a pohledávky </b> 505 526.00 480 234.00 5.27% 341 960.00 47.83%
UK9 1. Centrální banky 223 095.00 179 215.00 24.48% 83 601.00 166.86%
UK10 2. Vládní instituce 791.00 825.00 -4.12% 1 017.00 -22.22%
UK11 3. Úvěrové instituce 98 453.00 113 309.00 -13.11% 83 327.00 18.15%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 183 186.00 186 886.00 -1.98% 174 015.00 5.27%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 18 438.00 19 028.00 -3.10% 17 889.00 3.07%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 117 701.00 120 435.00 -2.27% 109 720.00 7.27%
UK15 4.3. Domácnosti 47 047.00 47 423.00 -0.79% 46 406.00 1.38%
UK16 <b>Vklady </b> 588 000.00 697 235.00 -15.67% 617 360.00 -4.76%
UK17 1. Centrální banky 10.00 0.00 - 630.00 -98.41%
UK18 2. Vládní instituce 18 089.00 8 306.00 117.78% 8 471.00 113.54%
UK19 3. Úvěrové instituce 285 981.00 387 420.00 -26.18% 322 691.00 -11.38%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 283 919.00 301 509.00 -5.83% 285 568.00 -0.58%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 18 217.00 25 936.00 -29.76% 21 401.00 -14.88%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 124 791.00 136 324.00 -8.46% 126 460.00 -1.32%
UK23 4.3. Domácnosti 140 911.00 139 250.00 1.19% 137 707.00 2.33%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 1 190 541.00 1 191 504.00 -0.08% 1 134 177.00 4.97%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 30 456.00 29 729.00 2.45% 242 521.00 -87.44%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 19 876.00 14 850.00 33.85% 20 995.00 -5.33%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 5 557.00 5 934.00 -6.35% 3 577.00 55.35%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 259.00 477.00 -45.70% 261.00 -0.77%
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 14 059.00 8 438.00 66.62% 17 158.00 -18.06%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4 995.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4 995.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Realizovatelná finanční aktiva 0.00 0.00 - 45 835.00 -
UK13 4.1. Kapitálové nástroje realizovatelné 0.00 0.00 - 6 169.00 -
UK14 4.2. Dluhové cenné papíry realizovatelné 0.00 0.00 - 39 657.00 -
UK15 4.3. Úvěry a pohledávky realizovatelné 28 399.00 38 087.00 -25.44% 9.00 315 444.44%
UK16 5. Úvěry a jiné pohledávky 1 661.00 6 075.00 -72.66% 801 819.00 -99.79%
UK17 5.1. Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 26 738.00 32 003.00 -16.45% 3 735.00 615.88%
UK18 5.2. Úvěry a pohledávky 0.00 9.00 - 798 085.00 -
UK19 6. Finanční investice držené do splatnosti 1 085 532.00 1 088 283.00 -0.25% 627.00 173 031.10%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 17 352.00 13 789.00 25.84% 627.00 2 667.46%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 1 068 179.00 1 074 494.00 -0.59% 0.00 -
UK22 7. Zajišťovací deriváty 3 673.00 4 140.00 -11.28% 2 039.00 80.14%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -2 448.00 -3 092.00 -20.83% 33.00 -7 518.18%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 10 961.00 11 000.00 -0.35% 12 104.00 -9.44%
UK25 10. Hmotný majetek 1 585.00 1 559.00 1.67% 1 323.00 19.80%
UK26 11. Nehmotný majetek 4 296.00 4 099.00 4.81% 3 385.00 26.91%
UK27 12. Daňové pohledávky 916.00 892.00 2.69% 1 259.00 -27.24%
UK28 13. Ostatní aktiva 2 195.00 1 849.00 18.71% 2 128.00 3.15%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 108.00 108.00 0.00 108.00 0.00

Počty subjektů a členská základna

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Družstevní záložny celkem k datu 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet subjektů vzniklých v období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet subjektů zaniklých v období 0.00 0.00 - 1.00 -
UK5 2. Počet členů družstevních záložen 21 922.00 30 850.00 -28.94% 31 556.00 -30.53%
UK6 3. Počet členství vzniklých od počátku roku 925.00 2 374.00 -61.04% 994.00 -6.94%
UK7 4. Počet členství ukončených od počátku roku 9 350.00 2 569.00 263.95% 483.00 1 835.82%

Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pohledávky investičního portfolia podle selhání 20 540 023.00 19 208 834.00 6.93% 19 011 112.00 8.04%
UK2 1. Pohledávky bez selhání 0.00 0.00 - 15 155 880.00 -
UK3 1.1. Standardní pohledávky 0.00 0.00 - 11 297 330.00 -
UK4 1.2. Sledované pohledávky 0.00 0.00 - 3 858 549.00 -
UK5 2. Pohledávky se selháním 20 540 023.00 19 208 834.00 6.93% 3 855 232.00 432.78%
UK6 2.1. Nestandardní pohledávky 16 379 814.00 15 427 050.00 6.18% 1 508 836.00 985.59%
UK7 2.2. Pochybné pohledávky 3 800 076.00 2 026 093.00 87.56% 227 294.00 1 571.88%
UK8 2.3. Ztrátové pohledávky 0.00 0.00 - 2 119 100.00 -
UK9 Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty 2 162 150.00 2 170 999.00 -0.41% 3 855 232.00 -43.92%
UK10 1. Nestandardní pohledávky 265 204.00 258 826.00 2.46% 1 508 836.00 -82.42%
UK11 2. Pochybné pohledávky 9 443 097.00 10 280 770.00 -8.15% 227 294.00 4 054.57%
UK12 3. Ztrátové pohledávky 709 286.00 690 362.00 2.74% 2 119 100.00 -66.53%
UK13 Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem 4 160 209.00 3 781 783.00 10.01% 545 157.00 663.12%
UK14 1. OP k jednotlivým pohledávkám 0.00 0.00 - 545 129.00 -
UK15 2. OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek 0.00 0.00 - 28.00 -
UK17 4. Kumulovaná ztráta z ocenění RH 0.00 0.00 - 0.00 -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů