Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.70 2.90 -6.90% 2.60 3.85%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 2.00 0.00 1.00 100.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.60 2.60 0.00 2.90 -10.34%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.52 1.62 -6.17% 0.89 70.79%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 135 459.00 113 234.00 19.63% 131 478.00 3.03%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.17 2.19 -0.91% 0.93 133.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 264 522.60 3 311 163.60 -1.41% 3 217 852.90 1.45%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 332 540.00 317 133.00 4.86% 307 660.00 8.09%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 296 578.00 287 212.00 3.26% 289 319.00 2.51%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 35 962.00 29 921.00 20.19% 18 341.00 96.07%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.15 3.01 4.65% 2.47 27.53%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 32 466.00 33 871.00 -4.15% 30 230.00 7.40%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 075.10 4 097.60 -0.55% 4 042.10 0.82%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 566.00 8 379.00 14.17% 7 618.00 25.57%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 114.00 10 583.00 -23.33% 6 896.00 17.66%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

Závazky, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 30 948 429.00 30 051 302.00 2.99% 29 500 867.00 4.91%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 24 874.00 24 378.00 2.03% 23 473.00 5.97%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 24 874.00 24 378.00 2.03% 23 473.00 5.97%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 9 233 101.00 8 883 783.00 3.93% 8 916 505.00 3.55%
UK6 Oběživo (AF.21) 615 704.00 618 629.00 -0.47% 586 925.00 4.90%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 8 617 397.00 8 265 154.00 4.26% 8 329 580.00 3.46%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 3 765 143.00 3 974 008.00 -5.26% 3 818 013.00 -1.38%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 4 852 254.00 4 291 146.00 13.08% 4 511 567.00 7.55%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 090 652.00 2 873 133.00 7.57% 2 942 853.00 5.02%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 450 202.00 375 774.00 19.81% 509 585.00 -11.65%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 640 450.00 2 497 359.00 5.73% 2 433 268.00 8.51%
UK13 Půjčky (AF.4) 5 425 755.00 5 403 292.00 0.42% 5 162 053.00 5.11%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 428 982.00 1 388 674.00 2.90% 1 339 252.00 6.70%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 3 996 773.00 4 014 618.00 -0.44% 3 822 801.00 4.55%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 8 341 345.00 8 037 788.00 3.78% 7 820 056.00 6.67%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 7 845 947.00 7 584 834.00 3.44% 7 382 607.00 6.28%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 635 586.00 605 421.00 4.98% 715 527.00 -11.17%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 4 006 943.00 3 846 987.00 4.16% 3 699 140.00 8.32%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 3 203 418.00 3 132 426.00 2.27% 2 967 940.00 7.93%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 495 398.00 452 954.00 9.37% 437 449.00 13.25%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 865 492.00 848 667.00 1.98% 830 485.00 4.22%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 137 545.00 131 124.00 4.90% 130 778.00 5.17%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 272 458.00 270 161.00 0.85% 278 762.00 -2.26%
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 455 489.00 447 382.00 1.81% 420 945.00 8.21%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 198 498.00 225 010.00 -11.78% 135 732.00 46.24%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 768 712.00 3 755 251.00 0.36% 3 669 710.00 2.70%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 395 239.00 2 355 768.00 1.68% 2 360 967.00 1.45%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 373 473.00 1 399 483.00 -1.86% 1 308 743.00 4.95%
UK30 Čistá finanční aktiva -1 133 152.00 -1 243 673.00 -8.89% -1 286 828.00 -11.94%

Závazky, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 609 955.00 - 235 633.00 - 358.86% 633 051.00 -3.65%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 340 585.00 - 250 908.00 - 235.74% 348 958.00 -2.40%
UK6 Oběživo (F.21) -2 925.00 15 724.00 - 118.60% -6 930.00 -57.79%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 343 510.00 - 266 632.00 - 228.83% 355 888.00 -3.48%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 211 885.00 166 589.00 - 227.19% -73 784.00 187.17%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 555 395.00 - 433 221.00 - 228.20% 429 672.00 29.26%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 214 415.00 8 942.00 2 297.84% 39 426.00 443.84%
UK11 Krátkodobé (F.31) 74 428.00 -24 616.00 - 402.36% 106 251.00 -29.95%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 139 987.00 33 558.00 317.15% -66 825.00 - 309.48%
UK13 Půjčky (F.4) 14 217.00 -13 802.00 - 203.01% 144 634.00 -90.17%
UK14 Krátkodobé (F.41) 36 837.00 -57 924.00 - 163.60% 40 835.00 -9.79%
UK15 Dlouhodobé (F.42) -22 620.00 44 122.00 - 151.27% 103 799.00 - 121.79%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 22 273.00 3 667.00 507.39% 105 268.00 -78.84%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 859.00 -4 397.00 - 187.76% 92 231.00 -95.82%
UK18 Kotované akcie (F.511) -35.00 -1.00 3 400.00% 16.00 - 318.75%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 7 827.00 -9 262.00 - 184.51% 103 365.00 -92.43%
UK20 Jiné účasti (F.519) -3 933.00 4 866.00 - 180.83% -11 150.00 -64.73%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 18 414.00 8 064.00 128.35% 13 037.00 41.24%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 16 825.00 -2 987.00 - 663.27% 4 430.00 279.80%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 6 421.00 -4 388.00 - 246.33% 642.00 900.16%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 2 297.00 -7 687.00 - 129.88% -3 347.00 - 168.63%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 8 107.00 9 088.00 -10.79% 7 135.00 13.62%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -10 016.00 -14 330.00 -30.10% -9 114.00 9.90%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 11 656.00 33 785.00 -65.50% - 551.00 -2 215.43%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 37 705.00 -22 651.00 - 266.46% 16 358.00 130.50%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -26 049.00 56 436.00 - 146.16% -16 909.00 54.05%
UK30 Čisté finanční transakce 137 858.00 5 548.00 2 384.82% 46 308.00 197.70%

Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 542 436.00 478 452.00 13.37% 476 580.00 13.82%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 257.00 1 188.00 5.81% 0.00 -
UK3 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 1 257.00 1 188.00 5.81% 0.00 -
UK5 Půjčky (AF.4) 22 091.00 13 126.00 68.30% 17 583.00 25.64%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 3 880.00 2 092.00 85.47% 9 254.00 -58.07%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 18 211.00 11 034.00 65.04% 8 329.00 118.65%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 495 398.00 446 148.00 11.04% 435 590.00 13.73%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (AF.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 495 398.00 446 148.00 11.04% 435 590.00 13.73%
UK14 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 871.00 1 245.00 50.28% 565.00 231.15%
UK19 Ostatní pohledávky (AF.8) 21 819.00 16 745.00 30.30% 22 842.00 -4.48%
UK20 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 21 451.00 16 385.00 30.92% 22 630.00 -5.21%
UK21 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 368.00 360.00 2.22% 212.00 73.58%
UK22 Čistá finanční aktiva -94 536.00 -68 944.00 37.12% -72 990.00 29.52%

Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 38 513.00 -1 970.00 -2 054.97% 21 984.00 75.19%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) - 644.00 1 022.00 - 163.01% 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) - 644.00 1 022.00 - 163.01% 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 8 924.00 -6 087.00 - 246.61% 6 857.00 30.14%
UK6 Krátkodobé (F.41) 1 785.00 -7 214.00 - 124.74% 6 962.00 -74.36%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 7 139.00 1 127.00 533.45% - 105.00 -6 899.05%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 25 220.00 7 635.00 230.32% 12 723.00 98.22%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 25 220.00 7 635.00 230.32% 12 723.00 98.22%
UK14 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -61.00 -67.00 -8.96% -34.00 79.41%
UK19 Ostatní pohledávky (F.8) 5 074.00 -4 473.00 - 213.44% 2 438.00 108.12%
UK20 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 5 066.00 -4 402.00 - 215.08% 2 430.00 108.48%
UK21 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 8.00 -71.00 - 111.27% 8.00 0.00
UK22 Čisté finanční transakce -11 291.00 -1 108.00 919.04% -21 756.00 -48.10%

Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem -6 124.00 -10 223.00 -40.10% 7 072.00 - 186.59%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) -10 718.00 -1 441.00 643.79% 9 652.00 - 211.04%
UK6 Krátkodobé (F.41) -10 718.00 -1 441.00 643.79% 9 084.00 - 217.99%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - 568.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -3 426.00 0.00 - 429.00 - 898.60%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) -3 426.00 0.00 - 429.00 - 898.60%
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) -3 049.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) - 377.00 0.00 - 429.00 - 187.88%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 8 718.00 -12 075.00 - 172.20% -2 705.00 - 422.29%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 6 421.00 -4 388.00 - 246.33% 642.00 900.16%
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 2 297.00 -7 687.00 - 129.88% -3 347.00 - 168.63%
UK16 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -17.00 -99.00 -82.83% -17.00 0.00
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) - 681.00 3 392.00 - 120.08% - 287.00 137.28%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 575.00 3 080.00 - 118.67% 426.00 - 234.98%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 106.00 312.00 - 133.97% - 713.00 -85.13%
UK21 Čisté finanční transakce -1 951.00 5 996.00 - 132.54% -7 971.00 -75.52%

Závazky, transakce, Penzijní fondy

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem - 117.00 -6 313.00 -98.15% 20 060.00 - 100.58%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 5 094.00 -13 161.00 - 138.71% 13 101.00 -61.12%
UK6 Krátkodobé (F.41) 5 094.00 -13 161.00 - 138.71% 13 101.00 -61.12%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 8 107.00 9 088.00 -10.79% 7 135.00 13.62%
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (F.63) 8 107.00 9 088.00 -10.79% 7 135.00 13.62%
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -32.00 - 128.00 -75.00% -21.00 52.38%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) -13 286.00 -2 112.00 529.07% - 155.00 8 471.61%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -61.00 121.00 - 150.41% - 114.00 -46.49%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -13 225.00 -2 233.00 492.25% -41.00 32 156.10%
UK21 Čisté finanční transakce -9 457.00 42 664.00 - 122.17% -42 202.00 -77.59%

Závazky, transakce, Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 122 916.00 -1 092.00 -11 356.04% 36 911.00 233.01%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 34 947.00 4 569.00 664.87% 39 778.00 -12.14%
UK6 Oběživo (F.21) - 738.00 148.00 - 598.65% - 915.00 -19.34%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 35 685.00 4 421.00 707.17% 40 693.00 -12.31%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 170 713.00 240 901.00 - 170.86% -55 345.00 208.45%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 206 398.00 - 236 480.00 - 187.28% 96 038.00 114.91%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -28 667.00 11 044.00 - 359.57% -59 328.00 -51.68%
UK11 Krátkodobé (F.31) -2 371.00 -11 726.00 -79.78% -15 740.00 -84.94%
UK12 Dlouhodobé (F.32) -26 296.00 22 770.00 - 215.49% -43 588.00 -39.67%
UK13 Půjčky (F.4) 56 931.00 -8 478.00 - 771.51% 18 310.00 210.93%
UK14 Krátkodobé (F.41) 23 179.00 -14 745.00 - 257.20% 24 851.00 -6.73%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 33 752.00 6 267.00 438.57% -6 541.00 - 616.01%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 86 439.00 -19 814.00 - 536.25% 24 553.00 252.05%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 94 633.00 -22 574.00 - 519.21% 23 603.00 300.94%
UK18 Kotované akcie (F.511) 62 591.00 -46 579.00 - 234.38% -8 116.00 - 871.21%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 20 708.00 6 246.00 231.54% 26 348.00 -21.41%
UK20 Jiné účasti (F.519) 11 334.00 17 759.00 -36.18% 5 371.00 111.02%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -8 194.00 2 760.00 - 396.88% 950.00 - 962.53%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 5 255.00 - 891.00 - 689.79% - 121.00 -4 442.98%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -1 329.00 - 891.00 49.16% - 121.00 998.35%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 4 585.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 1 999.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -8 951.00 -20 859.00 -57.09% -4 965.00 80.28%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) -23 038.00 33 337.00 - 169.11% 18 684.00 - 223.30%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -23 997.00 33 722.00 - 171.16% 18 230.00 - 231.63%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 959.00 - 385.00 - 349.09% 454.00 111.23%
UK30 Čisté finanční transakce - 137 858.00 -5 548.00 2 384.82% -46 308.00 197.70%

Závazky, transakce, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 422 922.00 - 224 480.00 - 288.40% 330 943.00 27.79%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 340 585.00 - 250 908.00 - 235.74% 348 958.00 -2.40%
UK6 Oběživo (F.21) -2 925.00 15 724.00 - 118.60% -6 930.00 -57.79%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 343 510.00 - 266 632.00 - 228.83% 355 888.00 -3.48%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 211 885.00 166 589.00 - 227.19% -73 784.00 187.17%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 555 395.00 - 433 221.00 - 228.20% 429 672.00 29.26%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 73 650.00 32 552.00 126.25% -44 246.00 - 266.46%
UK11 Krátkodobé (F.31) 70 072.00 18 521.00 278.34% -37 447.00 - 287.12%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 3 578.00 14 031.00 -74.50% -6 799.00 - 152.63%
UK13 Půjčky (F.4) 1 872.00 1 779.00 5.23% 22 797.00 -91.79%
UK14 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 1 872.00 1 779.00 5.23% 22 797.00 -91.79%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5 -8 372.00 552.00 -1 616.67% 287.00 -3 017.07%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -1 566.00 123.00 -1 373.17% -27.00 5 700.00%
UK18 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 Nekotované akcie (F.512) 350.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Jiné účasti (F.519) -1 916.00 123.00 -1 657.72% -27.00 6 996.30%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -6 806.00 429.00 -1 686.48% 314.00 -2 267.52%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -3 670.00 -6 709.00 -45.30% -6 015.00 -38.99%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 18 857.00 -1 746.00 -1 180.01% 9 162.00 105.82%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 16 891.00 1 650.00 923.70% 6 672.00 153.16%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 1 966.00 -3 396.00 - 157.89% 2 490.00 -21.04%
UK30 Čisté finanční transakce 36 872.00 -87 121.00 - 142.32% -5 128.00 - 819.03%

Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 1 926 273.00 1 872 038.00 2.90% 1 702 961.00 13.11%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 87 539.00 76 032.00 15.13% 75 114.00 16.54%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 19 077.00 12 817.00 48.84% 13 957.00 36.68%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 68 462.00 63 215.00 8.30% 61 157.00 11.94%
UK5 Půjčky (AF.4) 513 581.00 531 593.00 -3.39% 541 310.00 -5.12%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 143 978.00 132 759.00 8.45% 132 854.00 8.37%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 369 603.00 398 834.00 -7.33% 408 456.00 -9.51%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 105 883.00 1 050 579.00 5.26% 880 137.00 25.65%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 105 883.00 1 050 579.00 5.26% 880 137.00 25.65%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 585.00 937.00 -37.57% 959.00 -39.00%
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 949 155.00 900 091.00 5.45% 752 056.00 26.21%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 156 143.00 149 551.00 4.41% 127 122.00 22.83%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 404.00 1 432.00 -1.96% 1 626.00 -13.65%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 217 866.00 212 402.00 2.57% 204 774.00 6.39%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 35 547.00 36 969.00 -3.85% 42 849.00 -17.04%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 182 319.00 175 433.00 3.93% 161 925.00 12.59%
UK21 Čistá finanční aktiva - 138 237.00 - 244 172.00 -43.39% - 255 844.00 -45.97%

Závazky, stavy, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 202 499.00 183 690.00 10.24% 200 900.00 0.80%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 11 354.00 13 330.00 -14.82% 13 713.00 -17.20%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 420.00 451.00 -6.87% 585.00 -28.21%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 10 934.00 12 879.00 -15.10% 13 128.00 -16.71%
UK5 Půjčky (AF.4) 71 676.00 79 400.00 -9.73% 73 556.00 -2.56%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 2 636.00 2 933.00 -10.13% 2 706.00 -2.59%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 69 040.00 76 467.00 -9.71% 70 850.00 -2.55%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 97.00 98.00 -1.02% 302.00 -67.88%
UK9 Ostatní pohledávky (AF.8) 119 352.00 90 862.00 31.36% 113 329.00 5.31%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 55 597.00 32 125.00 73.06% 52 155.00 6.60%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 63 755.00 58 737.00 8.54% 61 174.00 4.22%
UK12 Čistá finanční aktiva 396 641.00 358 080.00 10.77% 363 199.00 9.21%

Závazky, transakce, Mistní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 18 791.00 -22 898.00 - 182.06% 19 620.00 -4.23%
UK6 Dluhové cenné papíry (F.3) -1 976.00 1 974.00 - 200.10% 1 072.00 - 284.33%
UK7 Krátkodobé (F.31) -31.00 - 172.00 -81.98% -33.00 -6.06%
UK8 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 180.00 -
UK9 Půjčky (F.4) -7 743.00 2 487.00 - 411.34% 401.00 -2 030.92%
UK10 Krátkodobé (F.41) - 298.00 - 541.00 -44.92% 992.00 - 130.04%
UK11 Dlouhodobé (F.42) -7 445.00 3 028.00 - 345.87% - 591.00 1 159.73%
UK12 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Ostatní pohledávky (F.8) 28 490.00 -27 359.00 - 204.13% 18 147.00 57.00%
UK14 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 23 472.00 -25 403.00 - 192.40% 22 336.00 5.09%
UK15 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 5 018.00 -1 956.00 - 356.54% -4 189.00 - 219.79%
UK16 Čisté finanční transakce 32 366.00 -30 467.00 - 206.23% 15 229.00 112.53%

Závazky, transakce, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 19 481.00 32 903.00 -40.79% 22 334.00 -12.77%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 4.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - - 176.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 180.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 17 275.00 30 588.00 -43.52% 20 001.00 -13.63%
UK6 Krátkodobé (F.41) -2 715.00 489.00 - 655.21% -2 055.00 32.12%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 19 990.00 30 099.00 -33.59% 22 056.00 -9.37%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (F.8) 2 206.00 2 315.00 -4.71% 2 329.00 -5.28%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 2 511.00 2 725.00 -7.85% 2 738.00 -8.29%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 305.00 - 410.00 -25.61% - 409.00 -25.43%
UK12 Čisté finanční transakce 69 274.00 35 519.00 95.03% 64 790.00 6.92%

Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 123 117.00 13 840.00 789.57% 184 349.00 -33.22%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 28 322.00 -47 015.00 - 160.24% 77 608.00 -63.51%
UK3 Oběživo (F.21) -1 671.00 46.00 -3 732.61% 333.00 - 601.80%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 29 993.00 -47 061.00 - 163.73% 77 275.00 -61.19%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 9 758.00 -10 021.00 - 197.38% 18 528.00 -47.33%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 20 235.00 -37 040.00 - 154.63% 58 747.00 -65.56%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) - 648.00 -1 575.00 -58.86% -6 785.00 -90.45%
UK8 Krátkodobé (F.31) 470.00 -28.00 -1 778.57% -1 299.00 - 136.18%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -1 118.00 -1 547.00 -27.73% -5 486.00 -79.62%
UK10 Půjčky (F.4) 101 160.00 -9 863.00 -1 125.65% 82 994.00 21.89%
UK11 Krátkodobé (F.41) 30 233.00 1 270.00 2 280.55% -17 835.00 - 269.51%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 70 927.00 -11 133.00 - 737.09% 100 829.00 -29.66%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 4 469.00 47 753.00 -90.64% 6 121.00 -26.99%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 4 282.00 47 674.00 -91.02% 6 114.00 -29.96%
UK15 Kotované akcie (F.511) 434.00 - 741.00 - 158.57% - 636.00 - 168.24%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 1 219.00 44 749.00 -97.28% 11 914.00 -89.77%
UK17 Jiné účasti (F.519) 2 629.00 3 666.00 -28.29% -5 164.00 - 150.91%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 187.00 79.00 136.71% 7.00 2 571.43%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -43.00 207.00 - 120.77% 72.00 - 159.72%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -43.00 207.00 - 120.77% 72.00 - 159.72%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -59.00 -41.00 43.90% -60.00 -1.67%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -10 084.00 24 374.00 - 141.37% 24 399.00 - 141.33%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 1 714.00 3 881.00 -55.84% 3 908.00 -56.14%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -11 798.00 20 493.00 - 157.57% 20 491.00 - 157.58%

Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 543 655.00 541 132.00 0.47% 523 601.00 3.83%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 55 824.00 60 818.00 -8.21% 72 811.00 -23.33%
UK3 Oběživo (AF.21) 27.00 8.00 237.50% 8.00 237.50%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 55 797.00 60 810.00 -8.24% 72 803.00 -23.36%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 13 343.00 14 733.00 -9.43% 17 286.00 -22.81%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 42 454.00 46 077.00 -7.86% 55 517.00 -23.53%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 275 657.00 278 423.00 -0.99% 267 376.00 3.10%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 47.00 117.00 -59.83% 4 746.00 -99.01%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 275 610.00 278 306.00 -0.97% 262 630.00 4.94%
UK10 Půjčky (AF.4) 10 168.00 4 002.00 154.07% 3 485.00 191.76%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 8 257.00 2 255.00 266.16% 1 226.00 573.49%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 1 911.00 1 747.00 9.39% 2 259.00 -15.40%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 115 955.00 113 947.00 1.76% 104 387.00 11.08%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 24 332.00 28 054.00 -13.27% 17 949.00 35.56%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 6 276.00 6 113.00 2.67% 5 379.00 16.68%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 16 026.00 19 903.00 -19.48% 10 660.00 50.34%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 2 030.00 2 038.00 -0.39% 1 910.00 6.28%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 91 623.00 85 893.00 6.67% 86 438.00 6.00%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 47 113.00 43 420.00 8.51% 40 281.00 16.96%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 42 528.00 43 420.00 -2.05% 40 281.00 5.58%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 4 585.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 398.00 509.00 -21.81% 1 024.00 -61.13%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 38 540.00 40 013.00 -3.68% 34 237.00 12.57%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 17 659.00 17 372.00 1.65% 12 762.00 38.37%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 20 881.00 22 641.00 -7.77% 21 475.00 -2.77%

Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -8 075.00 -4 227.00 91.03% - 899.00 798.22%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) -5 029.00 -8 689.00 -42.12% 12 434.00 - 140.45%
UK3 Oběživo (F.21) 19.00 0.00 - - 101.00 - 118.81%
UK4 Vklady (F.22+F.29) -5 048.00 -8 689.00 -41.90% 12 535.00 - 140.27%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) -1 399.00 5 316.00 - 126.32% 2 973.00 - 147.06%
UK6 Ostatní vklady (F.29) -3 649.00 -14 005.00 -73.94% 9 562.00 - 138.16%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -3 935.00 5 817.00 - 167.65% -8 813.00 -55.35%
UK8 Krátkodobé (F.31) -70.00 -1 582.00 -95.58% 0.00 -
UK9 Dlouhodobé (F.32) -3 865.00 7 399.00 - 152.24% -8 813.00 -56.14%
UK10 Půjčky (F.4) 6 152.00 -3 902.00 - 257.66% -5 525.00 - 211.35%
UK11 Krátkodobé (F.41) 5 988.00 -3 358.00 - 278.32% -5 410.00 - 210.68%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 164.00 - 544.00 - 130.15% - 115.00 - 242.61%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -7 397.00 1 973.00 - 474.91% 935.00 - 891.12%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -3 883.00 - 190.00 1 943.68% 2 294.00 - 269.27%
UK15 Kotované akcie (F.511) 9.00 - 351.00 - 102.56% - 141.00 - 106.38%
UK16 Nekotované akcie (F.512) -3 872.00 94.00 -4 219.15% 2 397.00 - 261.54%
UK17 Jiné účasti (F.519) -20.00 67.00 - 129.85% 38.00 - 152.63%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -3 514.00 2 163.00 - 262.46% -1 359.00 158.57%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 3 693.00 -1 587.00 - 332.70% 794.00 365.11%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 892.00 -1 587.00 -43.79% 794.00 - 212.34%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 4 585.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -37.00 -13.00 184.62% - 167.00 -77.84%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -1 522.00 2 174.00 - 170.01% - 557.00 173.25%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 256.00 143.00 79.02% - 134.00 - 291.04%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -1 778.00 2 031.00 - 187.54% - 423.00 320.33%

Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 447 518.00 455 111.00 -1.67% 387 544.00 15.48%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 65 479.00 76 968.00 -14.93% 28 092.00 133.09%
UK3 Oběživo (AF.21) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 65 479.00 76 968.00 -14.93% 28 092.00 133.09%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 2 026.00 10 691.00 -81.05% 2 464.00 -17.78%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 63 453.00 66 277.00 -4.26% 25 628.00 147.59%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 361 992.00 357 016.00 1.39% 345 000.00 4.93%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 50.00 2 310.00 -97.84% 3 686.00 -98.64%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 361 942.00 354 706.00 2.04% 341 314.00 6.04%
UK10 Půjčky (AF.4) 62.00 62.00 0.00 76.00 -18.42%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 62.00 62.00 0.00 76.00 -18.42%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 15 090.00 13 957.00 8.12% 11 970.00 26.07%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 753.00 3 107.00 20.79% 2 847.00 31.82%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 3 753.00 3 107.00 20.79% 2 689.00 39.57%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 0.00 0.00 - 158.00 -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 11 337.00 10 850.00 4.49% 9 123.00 24.27%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 1 999.00 0.00 - 3.00 66 533.33%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 3.00 -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 1 999.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 515.00 576.00 -10.59% 1 081.00 -52.36%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 2 381.00 6 532.00 -63.55% 1 322.00 80.11%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 510.00 6 454.00 -92.10% 501.00 1.80%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 871.00 78.00 2 298.72% 821.00 127.89%

Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 586 081.00 6 410 154.00 2.74% 6 091 423.00 8.12%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 3 215 192.00 3 172 205.00 1.36% 2 998 963.00 7.21%
UK3 Oběživo (AF.21) 466 030.00 458 594.00 1.62% 434 363.00 7.29%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 2 749 162.00 2 713 611.00 1.31% 2 564 600.00 7.20%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 2 169 994.00 2 142 268.00 1.29% 2 003 490.00 8.31%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 579 168.00 571 343.00 1.37% 561 110.00 3.22%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 136 248.00 128 628.00 5.92% 154 051.00 -11.56%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 8 221.00 7 920.00 3.80% 8 921.00 -7.85%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 128 027.00 120 708.00 6.06% 145 130.00 -11.78%
UK10 Půjčky (AF.4) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 2 271 045.00 2 164 039.00 4.94% 2 033 159.00 11.70%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 776 737.00 1 712 457.00 3.75% 1 585 401.00 12.07%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 76 652.00 69 713.00 9.95% 65 518.00 16.99%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 522 090.00 492 423.00 6.02% 442 878.00 17.89%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 1 177 995.00 1 150 321.00 2.41% 1 077 005.00 9.38%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 494 308.00 451 582.00 9.46% 447 758.00 10.40%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 763 693.00 752 781.00 1.45% 735 348.00 3.85%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 41 355.00 41 309.00 0.11% 41 767.00 -0.99%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 267 106.00 265 162.00 0.73% 273 625.00 -2.38%
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 455 232.00 446 310.00 2.00% 419 956.00 8.40%
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 85.00 87.00 -2.30% 102.00 -16.67%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 199 818.00 192 414.00 3.85% 169 800.00 17.68%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 117 501.00 113 186.00 3.81% 99 950.00 17.56%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 82 317.00 79 228.00 3.90% 69 850.00 17.85%

Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 459 794.00 - 311 601.00 - 247.56% 325 815.00 41.12%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 358 842.00 - 204 283.00 - 275.66% 242 822.00 47.78%
UK6 Oběživo (F.21) -8 247.00 7 714.00 - 206.91% -5 192.00 58.84%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 367 089.00 - 211 997.00 - 273.16% 248 014.00 48.01%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) - 207 133.00 290 995.00 - 171.18% -96 682.00 114.24%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 574 222.00 - 502 992.00 - 214.16% 344 696.00 66.59%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 13 690.00 -20 329.00 - 167.34% 4 201.00 225.87%
UK11 Krátkodobé (F.31) - 708.00 -22 017.00 -96.78% 1 302.00 - 154.38%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 14 398.00 1 688.00 752.96% 2 899.00 396.65%
UK13 Půjčky (F.4) 47 270.00 -23 430.00 - 301.75% 85 604.00 -44.78%
UK14 Krátkodobé (F.41) 39 272.00 -70 095.00 - 156.03% 49 068.00 -19.96%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 7 998.00 46 665.00 -82.86% 36 536.00 -78.11%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 47 255.00 -43 714.00 - 208.10% -12 530.00 - 477.13%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 49 003.00 -44 823.00 - 209.33% -13 625.00 - 459.65%
UK18 Kotované akcie (F.511) 48 201.00 -31 582.00 - 252.62% -7 545.00 - 738.85%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 524.00 -12 682.00 - 104.13% 99.00 429.29%
UK20 Jiné účasti (F.519) 278.00 - 559.00 - 149.73% -6 179.00 - 104.50%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -1 748.00 1 109.00 - 257.62% 1 095.00 - 259.63%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 250.00 - 777.00 - 132.18% - 913.00 - 127.38%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 250.00 - 777.00 - 132.18% - 913.00 - 127.38%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -7 346.00 -20 810.00 -64.70% -3 822.00 92.20%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) - 167.00 1 742.00 - 109.59% 10 453.00 - 101.60%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 31.00 -1 111.00 - 102.79% 8 284.00 -99.63%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 198.00 2 853.00 - 106.94% 2 169.00 - 109.13%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 0.00 6 001.00 - 1 451.00 -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 0.00 4 571.00 - 918.00 -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 1 351.00 - 532.00 -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 71.00 - 0.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 1.00 - 1.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 2.00 - 0.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 0.00 5.00 - 0.00 -
UK10 Závazky (L) 0.00 6 838.00 - 1 880.00 -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 6 806.00 - 1 859.00 -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 0.00 32.00 - 21.00 -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies