Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.50 2.00 25.00% 2.20 13.64%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.20 -4.55% 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.75 0.00 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.30 3.10 6.45% 3.90 -15.38%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.66 1.52 9.21% 0.46 260.87%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 30 580.00 278 978.00 -89.04% 31 464.00 -2.81%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.01 2.01 0.00 0.77 161.04%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 214 735.70 3 201 681.00 0.41% 3 085 964.20 4.17%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 255 382.00 348 976.00 -26.82% 251 331.00 1.61%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 244 838.00 317 723.00 -22.94% 245 203.00 -0.15%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 10 544.00 31 253.00 -66.26% 6 128.00 72.06%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.31 3.14 5.41% 2.33 42.06%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 379.00 8 186.00 2.36% 8 182.00 2.41%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 10 564.00 8 391.00 25.90% 8 794.00 20.13%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 507 183.85 512 901.81 -1.11% 482 826.42 5.04%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 114 978.63 122 100.44 -5.83% 100 911.38 13.94%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 109 236.42 106 069.11 2.99% 112 426.54 -2.84%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 103 246.31 108 574.06 -4.91% 108 210.91 -4.59%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 117 705.78 117 684.68 0.02% 103 114.96 14.15%
UK6 Stálá aktiva 48 041.62 47 048.68 2.11% 46 447.65 3.43%
UK7 Ostatní aktiva 13 975.09 11 424.84 22.32% 11 714.98 19.29%
UK8 Pasiva celkem 507 183.85 512 901.80 -1.11% 482 826.42 5.04%
UK9 Přijaté úvěry 25 857.86 25 829.66 0.11% 26 210.48 -1.35%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 462 147.35 464 787.65 -0.57% 437 132.65 5.72%
UK11 Ostatní pasiva 19 178.62 22 284.50 -13.94% 19 483.29 -1.56%

Rozvaha akciových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 75 105.49 83 064.57 -9.58% 74 115.91 1.34%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 5 789.57 7 971.91 -27.38% 7 419.58 -21.97%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 480.88 432.09 11.29% 419.68 14.58%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 28 224.44 30 259.77 -6.73% 27 355.35 3.18%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 39 069.57 42 663.22 -8.42% 37 605.82 3.89%
UK6 Stálá aktiva 729.52 622.62 17.17% 657.80 10.90%
UK7 Ostatní aktiva 811.51 1 114.96 -27.22% 657.67 23.39%
UK8 Pasiva celkem 75 105.49 83 064.57 -9.58% 74 115.91 1.34%
UK9 Přijaté úvěry 712.69 689.93 3.30% 920.58 -22.58%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 72 894.64 78 292.07 -6.89% 70 563.93 3.30%
UK11 Ostatní pasiva 1 498.15 4 082.56 -63.30% 2 631.40 -43.07%

Rozvaha dluhopisových fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 132 358.12 134 019.15 -1.24% 144 023.67 -8.10%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 28 801.05 30 522.86 -5.64% 26 877.78 7.16%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 70 765.29 69 867.72 1.28% 78 212.91 -9.52%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 29 958.13 31 056.87 -3.54% 37 847.80 -20.85%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 2 087.08 1 798.23 16.06% 346.83 501.76%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 746.58 773.47 -3.48% 738.35 1.11%
UK8 Pasiva celkem 132 358.12 134 019.15 -1.24% 144 023.67 -8.10%
UK9 Přijaté úvěry 371.04 354.33 4.72% 307.26 20.76%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 131 215.56 132 324.22 -0.84% 141 830.67 -7.48%
UK11 Ostatní pasiva 771.52 1 340.61 -42.45% 1 885.74 -59.09%

Rozvaha smíšených fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 124 318.46 126 036.37 -1.36% 115 932.23 7.23%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 23 407.81 24 855.99 -5.83% 21 461.59 9.07%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 33 081.44 31 603.01 4.68% 30 672.71 7.85%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 39 443.80 41 868.19 -5.79% 38 449.01 2.59%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 20 375.24 22 349.86 -8.84% 21 294.72 -4.32%
UK6 Stálá aktiva 2 836.91 2 462.91 15.19% 2 378.45 19.28%
UK7 Ostatní aktiva 5 173.28 2 896.41 78.61% 1 675.75 208.71%
UK8 Pasiva celkem 124 318.46 126 036.37 -1.36% 115 932.23 7.23%
UK9 Přijaté úvěry 7 323.40 7 206.61 1.62% 7 604.36 -3.69%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 112 773.07 114 260.48 -1.30% 103 664.47 8.79%
UK11 Ostatní pasiva 4 221.99 4 569.27 -7.60% 4 663.40 -9.47%

Rozvaha nemovitostních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 113 174.75 109 980.73 2.90% 98 931.84 14.40%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 29 999.67 30 955.29 -3.09% 24 916.82 20.40%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 904.14 864.73 4.56% 614.73 47.08%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 127.26 1 109.68 1.58% 1 009.71 11.64%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 33 595.06 30 859.15 8.87% 25 574.81 31.36%
UK6 Stálá aktiva 41 954.40 41 466.68 1.18% 40 503.39 3.58%
UK7 Ostatní aktiva 5 594.22 4 725.20 18.39% 6 312.37 -11.38%
UK8 Pasiva celkem 113 174.75 109 980.73 2.90% 98 931.84 14.40%
UK9 Přijaté úvěry 11 418.02 11 364.36 0.47% 12 367.88 -7.68%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 91 218.26 88 730.02 2.80% 78 449.51 16.28%
UK11 Ostatní pasiva 10 538.47 9 886.34 6.60% 8 114.44 29.87%

Rozvaha ostatních fondů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 62 227.02 59 800.99 4.06% 49 822.78 24.90%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 26 980.53 27 794.38 -2.93% 20 235.60 33.33%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 4 004.67 3 301.56 21.30% 2 506.52 59.77%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 4 492.69 4 279.55 4.98% 3 549.03 26.59%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 22 578.84 20 014.23 12.81% 18 292.77 23.43%
UK6 Stálá aktiva 2 520.79 2 496.47 0.97% 2 908.02 -13.32%
UK7 Ostatní aktiva 1 649.51 1 914.80 -13.85% 2 330.84 -29.23%
UK8 Pasiva celkem 62 227.02 59 800.99 4.06% 49 822.78 24.90%
UK9 Přijaté úvěry 6 032.71 6 214.43 -2.92% 5 010.39 20.40%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 54 045.82 51 180.85 5.60% 42 624.08 26.80%
UK11 Ostatní pasiva 2 148.49 2 405.72 -10.69% 2 188.32 -1.82%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 672.01 - 449.52 - 694.41% 4 890.11 -45.36%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -7 014.19 - 212.15 3 206.18% -2 581.53 171.71%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 400.18 1 240.20 174.16% 3 741.14 -9.11%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -1 083.35 -1 638.70 -33.89% 1 346.58 - 180.45%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 6 656.96 999.08 566.31% 2 281.90 191.73%
UK6 Stálá aktiva -1 302.86 116.90 -1 214.55% - 294.13 342.96%
UK7 Ostatní aktiva 2 015.28 - 954.84 - 311.06% 396.15 408.72%
UK8 Pasiva celkem 2 672.01 - 449.52 - 694.42% 4 890.11 -45.36%
UK9 Přijaté úvěry 56.54 - 267.30 - 121.15% 1 970.01 -97.13%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 4 502.79 1 635.34 175.34% 8 579.07 -47.51%
UK11 Ostatní pasiva -1 887.33 -1 817.55 3.84% -5 659.02 -66.65%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem -2 005.83 - 428.82 367.75% 846.03 - 337.09%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -2 179.57 - 544.21 300.50% - 347.23 527.70%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 54.74 -36.24 - 251.03% 7.07 674.54%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -10.92 49.51 - 122.06% 828.90 - 101.32%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 570.99 116.67 389.40% 622.50 -8.28%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 41.95 -
UK7 Ostatní aktiva - 441.06 -14.56 2 929.23% - 307.15 43.59%
UK8 Pasiva celkem -2 005.83 - 428.82 367.75% 846.03 - 337.09%
UK9 Přijaté úvěry 22.76 7.73 194.46% -95.74 - 123.77%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 121.62 - 703.42 - 117.29% 2 096.80 -94.20%
UK11 Ostatní pasiva -2 150.21 266.87 - 905.71% -1 155.03 86.16%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 852.00 372.37 - 328.80% -2 168.43 -60.71%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -1 704.10 - 480.52 254.64% -5 148.57 -66.90%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 075.58 1 563.57 -31.21% 2 493.17 -56.86%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 478.33 -1 090.16 -56.12% 952.64 - 150.21%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 485.65 565.79 -14.16% 4.38 10 985.46%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 230.79 - 186.30 23.88% - 470.06 -50.90%
UK8 Pasiva celkem - 852.00 372.37 - 328.80% -2 168.43 -60.71%
UK9 Přijaté úvěry 16.71 36.05 -53.65% - 214.06 - 107.81%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 631.06 1 027.23 - 161.43% - 376.45 67.64%
UK11 Ostatní pasiva - 237.66 - 690.91 -65.60% -1 577.92 -84.94%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 500.09 - 946.43 - 364.16% 2 102.62 18.90%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -1 440.68 - 428.00 236.61% 172.79 - 933.75%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 499.06 - 525.43 - 385.30% 1 258.30 19.13%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 892.25 - 662.48 34.68% 591.11 - 250.94%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 191.82 99.62 1 096.41% 119.25 899.41%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - -9.59 -
UK7 Ostatní aktiva 2 142.14 569.86 275.91% -29.25 -7 423.80%
UK8 Pasiva celkem 2 500.09 - 946.43 - 364.16% 2 102.62 18.90%
UK9 Přijaté úvěry 120.98 -93.24 - 229.75% 753.88 -83.95%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 374.39 - 680.08 - 449.14% 1 843.00 28.83%
UK11 Ostatní pasiva 4.72 - 173.11 - 102.72% - 494.31 - 100.95%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 080.62 106.54 914.29% 1 560.64 -30.76%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 917.68 1 223.36 - 175.01% 693.12 - 232.40%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 39.98 150.49 -73.43% -3.06 -1 408.67%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -5.48 8.89 - 161.59% -42.60 -87.14%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 2 544.65 170.34 1 393.83% 862.83 194.92%
UK6 Stálá aktiva -1 407.35 107.87 -1 404.70% - 530.86 165.11%
UK7 Ostatní aktiva 826.49 -1 554.41 - 153.17% 581.20 42.20%
UK8 Pasiva celkem 1 080.62 106.54 914.30% 1 560.64 -30.76%
UK9 Přijaté úvěry 65.52 - 291.67 - 122.46% 1 277.29 -94.87%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 318.07 431.85 -26.35% 2 031.47 -84.34%
UK11 Ostatní pasiva 697.03 -33.65 -2 171.54% -1 748.12 - 139.87%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 949.13 446.82 336.22% 2 549.25 -23.54%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 772.16 17.21 -4 587.24% 2 048.36 - 137.70%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 730.82 87.82 732.22% -14.34 -5 196.73%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 303.63 55.53 446.79% - 983.48 - 130.87%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 863.85 46.66 3 894.45% 672.93 176.98%
UK6 Stálá aktiva 104.48 9.03 1 057.20% 204.37 -48.88%
UK7 Ostatní aktiva - 281.50 230.58 - 222.08% 621.41 - 145.30%
UK8 Pasiva celkem 1 949.13 446.82 336.22% 2 549.25 -23.54%
UK9 Přijaté úvěry - 169.43 73.82 - 329.52% 248.65 - 168.14%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 319.76 1 559.76 48.73% 2 984.25 -22.27%
UK11 Ostatní pasiva - 201.21 -1 186.76 -83.05% - 683.65 -70.57%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 507 184.00 512 902.00 -1.11% 482 826.00 5.04%
UK2 (1.1) Vklady 57 926.00 59 056.00 -1.91% 58 179.00 -0.43%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 109 236.00 106 069.00 2.99% 112 427.00 -2.84%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 57 699.00 53 870.00 7.11% 57 989.00 -0.50%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 51 538.00 52 199.00 -1.27% 54 437.00 -5.33%
UK6 (1.3) Akcie 117 706.00 117 685.00 0.02% 103 115.00 14.15%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 41 810.00 41 549.00 0.63% 38 762.00 7.86%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 75 895.00 76 136.00 -0.32% 64 353.00 17.94%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 103 246.00 108 574.00 -4.91% 108 211.00 -4.59%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 22 323.00 22 536.00 -0.95% 21 028.00 6.16%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 80 923.00 86 038.00 -5.95% 87 183.00 -7.18%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 119 069.00 121 518.00 -2.02% 100 895.00 18.01%
UK13 (2) Pasiva 507 184.00 512 902.00 -1.11% 482 826.00 5.04%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 25 858.00 25 830.00 0.11% 26 210.00 -1.34%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 462 147.00 464 788.00 -0.57% 437 133.00 5.72%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 19 179.00 22 285.00 -13.94% 19 483.00 -1.56%

Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 710.60 716.70 -0.85% 673.20 5.56%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 123.00 - 282.30 -56.43% - 225.30 -45.41%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -0.50 -6.90 -92.75% 0.60 - 183.33%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 176.90 3 033.20 4.74% 3 001.80 5.83%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies