Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.90 2.90 0.00 2.50 16.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.20 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 2.00 2.00 0.00 1.25 60.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.70 2.70 0.00 3.10 -12.90%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.85 1.35 -37.04% 1.26 -32.54%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 186 710.00 165 147.00 13.06% 177 555.00 5.16%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 2.14 2.16 -0.93% 1.45 47.59%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 402 628.00 3 337 488.20 1.95% 3 192 115.10 6.59%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 289 589.00 302 617.00 -4.31% 267 133.00 8.41%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 795.00 275 323.00 0.90% 263 943.00 5.25%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 11 794.00 27 294.00 -56.79% 3 190.00 269.72%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.23 3.16 2.22% 2.38 35.71%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 34 105.00 32 485.00 4.99% 31 815.00 7.20%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 095.20 4 073.50 0.53% 4 074.50 0.51%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 9 536.00 9 566.00 -0.31% 8 938.00 6.69%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 330.00 8 114.00 2.66% 8 002.00 4.10%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -26 958.60 -3 401.80 692.48% -19 314.70 39.58%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 365 000.60 392 381.10 -6.98% 339 707.20 7.45%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 391 959.20 395 782.90 -0.97% 359 021.90 9.17%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 19 016.40 36 535.00 -47.95% 10 196.40 86.50%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 336 736.80 351 059.60 -4.08% 314 972.80 6.91%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 317 720.40 314 524.50 1.02% 304 776.40 4.25%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo -43 744.80 -43 233.50 1.18% -28 694.70 52.45%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 19 653.50 26 990.30 -27.18% 16 353.70 20.18%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 63 398.40 70 223.70 -9.72% 45 048.40 40.73%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -2 230.20 3 296.70 - 167.65% - 816.40 173.17%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 8 610.20 14 331.30 -39.92% 8 380.70 2.74%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 10 840.40 11 034.60 -1.76% 9 197.10 17.87%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 0.00 1 365.40 - 3 185.50 -
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 0.00 12 880.30 - 3 185.50 -
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 11 514.90 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo -44 202.00 13 315.90 - 431.95% -25 921.30 70.52%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 423.10 8 358.00 -94.94% 16 966.30 -97.51%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 44 625.10 -4 957.90 -1 000.08% 42 887.60 4.05%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -23 354.20 -16 144.30 44.66% -14 023.70 66.53%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva -8 728.50 8 942.10 - 197.61% 2 815.50 - 410.02%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 14 625.80 25 086.30 -41.70% 16 839.20 -13.14%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 189 648.60 - 168 017.10 - 212.87% 121 286.90 56.36%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -7 287.30 3 391.40 - 314.88% 2 798.50 - 360.40%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva - 196 935.90 171 408.50 - 214.89% - 118 488.40 66.21%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 451.20 3 855.10 - 111.70% - 535.80 -15.79%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -1 671.80 -1 390.80 20.20% -3 223.80 -48.14%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -1 220.60 -5 245.90 -76.73% -2 688.10 -54.59%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 219 234.20 179 258.90 - 222.30% - 125 202.70 75.10%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 8 921.60 -16 948.10 - 152.64% 22 022.00 -59.49%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 228 155.80 - 196 206.90 - 216.28% 147 224.80 54.97%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 9 189.00 14 363.40 -36.02% -7 446.00 - 223.41%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 9 189.00 14 363.40 -36.02% -7 446.00 - 223.41%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -26 958.60 -2 036.40 1 223.84% -16 129.20 67.14%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -44 202.00 13 315.90 - 431.95% -25 921.30 70.52%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -17 243.40 15 352.30 - 212.32% -9 792.10 76.09%

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 1 319.00 1 701.50 -22.48% 207.10 536.89%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 47 031.30 44 542.70 5.59% 43 694.60 7.64%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 45 712.30 42 841.30 6.70% 43 487.60 5.12%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 4 592.00 4 241.70 8.26% 4 051.00 13.35%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 42 820.30 41 183.90 3.97% 40 573.90 5.54%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 38 228.30 36 942.30 3.48% 36 522.90 4.67%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -3 182.70 -1 491.50 113.39% -3 347.40 -4.92%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 3 152.60 2 977.60 5.88% 2 568.90 22.72%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 6 335.30 4 469.10 41.76% 5 916.30 7.08%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -90.30 -1 048.70 -91.39% - 496.60 -81.82%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 058.40 381.20 177.65% 551.80 91.81%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 148.70 1 430.00 -19.67% 1 048.40 9.57%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 327.00 - 241.50 - 235.40% -49.60 - 759.27%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 779.50 438.90 77.60% 252.50 208.71%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 452.50 680.40 -33.49% 302.10 49.78%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 1 868.80 2 154.10 -13.24% 324.20 476.43%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 797.30 2 836.00 -1.36% 1 373.90 103.60%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 928.50 681.90 36.16% 1 049.70 -11.55%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 663.80 76.20 - 971.13% -1 013.10 -34.48%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 330.50 2 487.70 -46.52% 678.80 96.01%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 1 994.20 2 411.50 -17.30% 1 691.90 17.87%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 901.80 -5 736.60 -84.28% 3 713.80 - 124.28%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -3.80 - 150.40 -97.47% 242.90 - 101.56%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 898.00 5 586.20 -83.92% -3 470.90 - 125.87%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 102.50 -64.40 - 259.16% - 225.70 - 145.41%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 234.70 - 346.90 -32.34% - 352.30 -33.38%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 337.30 - 282.60 19.36% - 126.60 166.43%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 2 218.20 7 898.90 -71.92% -2 832.60 - 178.31%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 591.70 865.70 -31.65% 122.70 382.23%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -1 626.50 -7 033.20 -76.87% 2 955.40 - 155.03%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 113.70 -20.10 -5 640.80% 681.70 63.37%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 113.70 -20.10 -5 640.80% 681.70 63.37%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 1 646.00 1 460.00 12.74% 157.50 945.08%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 868.80 2 154.10 -13.24% 324.20 476.43%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 222.80 694.10 -67.90% 166.70 33.65%

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 1 500.80 1 911.30 -21.48% 241.40 521.71%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 53 513.00 50 034.90 6.95% 50 942.50 5.05%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 52 012.20 48 123.70 8.08% 50 701.10 2.59%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 5 224.90 4 764.70 9.66% 4 723.00 10.63%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 48 721.60 46 262.00 5.32% 47 304.10 3.00%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 43 496.80 41 497.30 4.82% 42 581.10 2.15%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -3 621.30 -1 675.40 116.15% -3 902.60 -7.21%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 3 587.10 3 344.70 7.25% 2 995.00 19.77%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 7 208.40 5 020.10 43.59% 6 897.70 4.50%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 102.70 -1 178.10 -91.28% - 578.90 -82.26%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 204.30 428.20 181.25% 643.30 87.21%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 307.00 1 606.30 -18.63% 1 222.30 6.93%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 372.10 - 271.20 - 237.21% -57.80 - 743.77%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 887.00 493.00 79.92% 294.40 201.29%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 514.90 764.30 -32.63% 352.20 46.20%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 2 126.40 2 419.70 -12.12% 377.90 462.69%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 3 182.80 3 185.70 -0.09% 1 601.80 98.70%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 1 056.50 766.00 37.92% 1 223.80 -13.67%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 755.30 85.50 - 983.39% -1 181.10 -36.05%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 513.80 2 794.40 -45.83% 791.40 91.28%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 269.10 2 708.90 -16.24% 1 972.50 15.04%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -1 026.10 -6 443.90 -84.08% 4 329.80 - 123.70%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -4.30 - 168.90 -97.45% 283.20 - 101.52%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 1 021.80 6 275.00 -83.72% -4 046.60 - 125.25%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 116.60 -72.30 - 261.27% - 263.10 - 144.32%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 267.10 - 389.70 -31.46% - 410.70 -34.96%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 383.70 - 317.40 20.89% - 147.60 159.96%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 2 523.90 8 872.90 -71.55% -3 302.50 - 176.42%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 673.30 972.40 -30.76% 143.10 370.51%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -1 850.70 -7 900.40 -76.57% 3 445.60 - 153.71%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 267.20 -22.50 -5 732.00% 794.80 59.44%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 267.20 -22.50 -5 732.00% 794.80 59.44%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 1 872.90 1 640.00 14.20% 183.60 920.10%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 2 126.40 2 419.70 -12.12% 377.90 462.69%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 253.50 779.60 -67.48% 194.30 30.47%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 47 552.10 55 574.70 -14.44% 8 435.10 463.74%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 71 177.90 73 168.60 -2.72% 35 748.10 99.11%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 23 625.80 17 593.90 34.28% 27 313.00 -13.50%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -16 890.00 1 964.80 - 959.63% -26 359.70 -35.92%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 33 853.40 64 182.50 -47.25% 17 662.90 91.66%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 50 743.40 62 217.60 -18.44% 44 022.60 15.27%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 794.30 -9 764.80 -91.87% 6 862.30 - 111.57%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 8 190.10 6 886.00 18.94% 8 139.70 0.62%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 8 984.00 16 651.00 -46.05% 1 277.00 603.52%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -15 379.00 -24 623.00 -37.54% -26 366.00 -41.67%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 19 873.00 20 413.00 -2.65% 10 326.00 92.46%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 35 252.00 45 035.00 -21.72% 36 692.00 -3.92%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 717.00 36 353.00 - 101.97% -6 856.00 -89.54%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 5 790.00 36 884.00 -84.30% - 802.00 - 821.95%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 6 507.00 531.00 1 125.42% 6 054.00 7.48%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -22 947.00 - 148 003.00 -84.50% 96 633.00 - 123.75%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -97.00 -3 880.00 -97.50% 6 320.00 - 101.53%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 22 850.00 144 123.00 -84.15% -90 313.00 - 125.30%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 6 543.00 -4 023.00 - 262.64% 15 840.00 -58.69%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 3 090.00 -4 036.00 - 176.56% 13 774.00 -77.57%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva -3 453.00 -14.00 24 564.29% -2 066.00 67.13%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -29 490.00 - 143 981.00 -79.52% 80 793.00 - 136.50%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -3 187.00 156.00 -2 142.95% -7 454.00 -57.24%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 26 303.00 144 137.00 -81.75% -88 247.00 - 129.81%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 955.00 -59 951.00 -98.41% -22 504.00 -95.76%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 220.00 136.00 61.76% -2 565.00 - 108.58%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 175.00 60 087.00 -98.04% 19 939.00 -94.11%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -18 164.00 -81 620.00 -77.75% 117 203.00 - 115.50%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -32.00 4.00 - 900.00% 44.00 - 172.73%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 18 132.00 81 623.00 -77.79% - 117 159.00 - 115.48%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -10 371.00 -2 410.00 330.33% -13 906.00 -25.42%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -3 375.00 17.00 -19 952.94% -4 933.00 -31.58%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 6 995.00 2 427.00 188.22% 8 973.00 -22.04%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 2 609.00 -1 661.00 - 257.07% -5 872.00 - 144.43%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -5 973.00 -8 951.00 -33.27% -9 167.00 -34.84%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -8 581.00 -7 290.00 17.71% -3 295.00 160.42%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 56 442.00 203 792.00 -72.30% -73 705.00 - 176.58%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 15 056.00 22 335.00 -32.59% 3 194.00 371.38%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -41 386.00 - 181 457.00 -77.19% 76 899.00 - 153.82%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 28 338.00 - 518.00 -5 570.66% 17 738.00 59.76%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 28 338.00 - 518.00 -5 570.66% 17 738.00 59.76%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 47 552.00 55 575.00 -14.44% 8 435.00 463.75%

Položky Finančního účtu v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 1 868.80 2 154.10 -13.24% 324.20 476.43%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 2 797.30 2 836.00 -1.36% 1 373.90 103.60%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 928.50 681.90 36.16% 1 049.70 -11.55%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo - 663.80 76.20 - 971.13% -1 013.10 -34.48%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 330.50 2 487.70 -46.52% 678.80 96.01%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 1 994.20 2 411.50 -17.30% 1 691.90 17.87%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -31.20 - 378.50 -91.76% 263.70 - 111.83%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 321.90 266.90 20.61% 312.80 2.91%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 353.00 645.00 -45.27% 49.00 620.41%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo - 604.00 - 954.00 -36.69% -1 013.00 -40.38%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 781.00 791.00 -1.26% 397.00 96.73%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 385.00 1 746.00 -20.68% 1 410.00 -1.77%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo -28.00 1 409.00 - 101.99% - 263.00 -89.35%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 228.00 1 430.00 -84.06% -31.00 - 835.48%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 256.00 21.00 1 119.05% 233.00 9.87%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 902.00 -5 737.00 -84.28% 3 714.00 - 124.29%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -4.00 - 150.00 -97.33% 243.00 - 101.65%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 898.00 5 586.00 -83.92% -3 471.00 - 125.87%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 257.00 - 156.00 - 264.74% 609.00 -57.80%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 121.00 - 156.00 - 177.56% 529.00 -77.13%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - 136.00 -1.00 13 500.00% -79.00 72.15%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 159.00 -5 581.00 -79.23% 3 105.00 - 137.33%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 125.00 6.00 -2 183.33% - 286.00 -56.29%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 034.00 5 587.00 -81.49% -3 392.00 - 130.48%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -38.00 -2 324.00 -98.36% - 865.00 -95.61%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 9.00 5.00 80.00% -99.00 - 109.09%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 46.00 2 329.00 -98.02% 766.00 -93.99%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo - 714.00 -3 164.00 -77.43% 4 504.00 - 115.85%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -1.00 0.00 - 2.00 - 150.00%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 713.00 3 164.00 -77.47% -4 503.00 - 115.83%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 408.00 -93.00 338.71% - 534.00 -23.60%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 133.00 1.00 -13 400.00% - 190.00 -30.00%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 275.00 94.00 192.55% 345.00 -20.29%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 103.00 -64.00 - 260.94% - 226.00 - 145.58%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 235.00 - 347.00 -32.28% - 352.00 -33.24%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 337.00 - 283.00 19.08% - 127.00 165.35%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 2 218.00 7 899.00 -71.92% -2 833.00 - 178.29%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 592.00 866.00 -31.64% 123.00 381.30%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -1 626.00 -7 033.00 -76.88% 2 955.00 - 155.03%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 114.00 -20.00 -5 670.00% 682.00 63.34%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 114.00 -20.00 -5 670.00% 682.00 63.34%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 869.00 2 154.00 -13.23% 324.00 476.85%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo - 664.00 76.00 - 973.68% -1 013.00 -34.45%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 330.00 2 488.00 -46.54% 679.00 95.88%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 1 994.00 2 412.00 -17.33% 1 692.00 17.85%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -31.00 - 378.00 -91.80% 264.00 - 111.74%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 322.00 267.00 20.60% 313.00 2.88%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 353.00 645.00 -45.27% 49.00 620.41%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo - 604.00 - 954.00 -36.69% -1 013.00 -40.38%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 781.00 791.00 -1.26% 397.00 96.73%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 385.00 1 746.00 -20.68% 1 410.00 -1.77%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo -28.00 1 409.00 - 101.99% - 263.00 -89.35%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 228.00 1 430.00 -84.06% -31.00 - 835.48%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 256.00 21.00 1 119.05% 233.00 9.87%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo 357.00 222.00 60.81% 422.00 -15.40%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 578.00 - 170.00 - 440.00% 594.00 -2.69%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 220.00 - 392.00 - 156.12% 173.00 27.17%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo - 548.00 1 698.00 - 132.27% - 147.00 272.79%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva - 494.00 1 730.00 - 128.55% - 145.00 240.69%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 54.00 32.00 68.75% 2.00 2 600.00%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 162.00 - 512.00 - 131.64% - 538.00 - 130.11%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 144.00 - 131.00 - 209.92% - 480.00 - 130.00%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva -18.00 381.00 - 104.72% 57.00 - 131.58%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 902.00 -5 737.00 -84.28% 3 714.00 - 124.29%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -4.00 - 150.00 -97.33% 243.00 - 101.65%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 898.00 5 586.00 -83.92% -3 471.00 - 125.87%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 257.00 - 156.00 - 264.74% 609.00 -57.80%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 121.00 - 156.00 - 177.56% 529.00 -77.13%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - 136.00 -1.00 13 500.00% -79.00 72.15%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 30.00 -16.00 - 287.50% 6.00 400.00%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 30.00 -13.00 - 330.77% 6.00 400.00%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 3.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo -6.00 11.00 - 154.55% 2.00 - 400.00%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva -6.00 11.00 - 154.55% 2.00 - 400.00%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 233.00 - 150.00 - 255.33% 602.00 -61.30%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 97.00 - 154.00 - 162.99% 522.00 -81.42%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva - 136.00 -4.00 3 300.00% -79.00 72.15%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 159.00 -5 581.00 -79.23% 3 105.00 - 137.33%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 125.00 6.00 -2 183.33% - 286.00 -56.29%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 034.00 5 587.00 -81.49% -3 392.00 - 130.48%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -38.00 -2 324.00 -98.36% - 865.00 -95.61%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 9.00 5.00 80.00% -99.00 - 109.09%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 46.00 2 329.00 -98.02% 766.00 -93.99%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo - 714.00 -3 164.00 -77.43% 4 504.00 - 115.85%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -1.00 0.00 - 2.00 - 150.00%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 713.00 3 164.00 -77.47% -4 503.00 - 115.83%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 408.00 -93.00 338.71% - 534.00 -23.60%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 133.00 1.00 -13 400.00% - 190.00 -30.00%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 275.00 94.00 192.55% 345.00 -20.29%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 267.00 -23.00 -5 608.70% 795.00 59.37%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 267.00 -23.00 -5 608.70% 795.00 59.37%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 0.00 -61.00 - 79.00 -
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 0.00 -61.00 - 79.00 -
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 1 267.00 39.00 3 148.72% 716.00 76.96%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 1 267.00 39.00 3 148.72% 716.00 76.96%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -1 516.00 -4 792.00 -68.36% -3 971.00 -61.82%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -1 516.00 -4 792.00 -68.36% -3 971.00 -61.82%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo - 570.00 - 302.00 88.74% 3 641.00 - 115.66%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva - 570.00 - 302.00 88.74% 3 641.00 - 115.66%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 3 353.00 5 133.00 -34.68% 1 047.00 220.25%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 3 353.00 5 133.00 -34.68% 1 047.00 220.25%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo 58 094.00 173 760.00 -66.57% -52 799.00 - 210.03%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva -1 605.00 24 551.00 - 106.54% 2 580.00 - 162.21%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva -59 699.00 - 149 208.00 -59.99% 55 379.00 - 207.80%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo -1 418.00 143 409.00 - 100.99% 8 167.00 - 117.36%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva 3 841.00 - 893.00 - 530.12% 633.00 506.79%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva 5 260.00 - 144 303.00 - 103.65% -7 534.00 - 169.82%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo -1 418.00 143 409.00 - 100.99% 8 167.00 - 117.36%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva 3 841.00 - 893.00 - 530.12% 633.00 506.79%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva 5 260.00 - 144 303.00 - 103.65% -7 534.00 - 169.82%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 50 744.00 29 502.00 72.00% -47 337.00 - 207.20%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -14 215.00 24 596.00 - 157.79% 15 576.00 - 191.26%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -64 958.00 -4 906.00 1 224.05% 62 913.00 - 203.25%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo 47 010.00 18 021.00 160.86% -45 033.00 - 204.39%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva -15 828.00 21 906.00 - 172.25% 20 907.00 - 175.71%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva -62 838.00 3 884.00 -1 717.87% 65 941.00 - 195.29%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 3 733.00 11 481.00 -67.49% -2 304.00 - 262.02%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 1 613.00 2 691.00 -40.06% -5 332.00 - 130.25%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva -2 120.00 -8 790.00 -75.88% -3 028.00 -29.99%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo 1.00 7.00 -85.71% -2.00 - 150.00%
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva 1.00 7.00 -85.71% -2.00 - 150.00%
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo 1.00 7.00 -85.71% -2.00 - 150.00%
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva 1.00 7.00 -85.71% -2.00 - 150.00%
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 8 768.00 841.00 942.57% -13 627.00 - 164.34%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 8 768.00 841.00 942.57% -13 627.00 - 164.34%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 8 768.00 841.00 942.57% -13 627.00 - 164.34%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 8 768.00 841.00 942.57% -13 627.00 - 164.34%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo -12 387.00 11 292.00 - 209.70% -46 338.00 -73.27%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva -3 962.00 -2 146.00 84.62% -4 469.00 -11.34%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 8 425.00 -13 438.00 - 162.70% 41 869.00 -79.88%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 3 494.00 -3 494.00 - 200.00% 5 407.00 -35.38%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva -3 494.00 3 494.00 - 200.00% -5 407.00 -35.38%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 3 494.00 -3 494.00 - 200.00% 5 407.00 -35.38%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva -3 494.00 3 494.00 - 200.00% -5 407.00 -35.38%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -3 924.00 -5 652.00 -30.57% -8 468.00 -53.66%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -3 924.00 -5 652.00 -30.57% -8 468.00 -53.66%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo -4 136.00 631.00 - 755.47% -6.00 68 833.33%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva -4 136.00 631.00 - 755.47% -6.00 68 833.33%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 212.00 -6 283.00 - 103.37% -8 462.00 - 102.51%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 212.00 -6 283.00 - 103.37% -8 462.00 - 102.51%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 10 145.00 10 450.00 -2.92% -50 957.00 - 119.91%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva - 222.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva -10 367.00 -10 450.00 -0.79% 50 957.00 - 120.34%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 10 217.00 8 990.00 13.65% -51 107.00 - 119.99%
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva -10 217.00 -8 990.00 13.65% 51 107.00 - 119.99%
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo -72.00 1 460.00 - 104.93% 150.00 - 148.00%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva - 222.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva - 150.00 -1 460.00 -89.73% - 150.00 0.00
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo -22 102.00 9 988.00 - 321.29% 7 680.00 - 387.79%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 184.00 3 506.00 -94.75% 3 999.00 -95.40%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 22 286.00 -6 482.00 - 443.81% -3 681.00 - 705.43%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -8 895.00 15 244.00 - 158.35% -9 946.00 -10.57%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 242.00 4 642.00 -94.79% 1 148.00 -78.92%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 9 138.00 -10 602.00 - 186.19% 11 094.00 -17.63%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo -13 207.00 -5 256.00 151.27% 17 626.00 - 174.93%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva -59.00 -1 136.00 -94.81% 2 851.00 - 102.07%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 13 148.00 4 120.00 219.13% -14 775.00 - 188.99%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo - 487.00 438.00 - 211.19% -1 781.00 -72.66%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva - 156.00 -83.00 87.95% - 172.00 -9.30%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 331.00 - 521.00 - 163.53% 1 609.00 -79.43%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 137.00 - 135.00 - 201.48% 208.00 -34.13%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva - 137.00 135.00 - 201.48% - 208.00 -34.13%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 137.00 - 135.00 - 201.48% 208.00 -34.13%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 137.00 135.00 - 201.48% - 208.00 -34.13%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 154.00 - 219.00 -29.68% - 325.00 -52.62%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 154.00 - 219.00 -29.68% - 325.00 -52.62%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo - 163.00 24.00 - 779.17% 0.00 -
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva - 163.00 24.00 - 779.17% 0.00 -
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 8.00 - 244.00 - 103.28% - 325.00 - 102.46%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 8.00 - 244.00 - 103.28% - 325.00 - 102.46%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 399.00 405.00 -1.48% -1 958.00 - 120.38%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva -9.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva - 407.00 - 405.00 0.49% 1 958.00 - 120.79%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 402.00 348.00 15.52% -1 964.00 - 120.47%
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 402.00 - 348.00 15.52% 1 964.00 - 120.47%
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo -3.00 57.00 - 105.26% 6.00 - 150.00%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva -9.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva -6.00 -57.00 -89.47% -6.00 0.00
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo - 869.00 387.00 - 324.55% 295.00 - 394.58%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 7.00 136.00 -94.85% 154.00 -95.45%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 876.00 - 251.00 - 449.00% - 141.00 - 721.28%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo - 350.00 591.00 - 159.22% - 382.00 -8.38%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 10.00 180.00 -94.44% 44.00 -77.27%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 359.00 - 411.00 - 187.35% 426.00 -15.73%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo - 519.00 - 204.00 154.41% 677.00 - 176.66%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva -2.00 -44.00 -95.45% 110.00 - 101.82%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 517.00 160.00 223.12% - 568.00 - 191.02%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo - 554.00 492.00 - 212.60% -2 076.00 -73.31%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva - 177.00 -93.00 90.32% - 200.00 -11.50%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 377.00 - 585.00 - 164.44% 1 876.00 -79.90%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 156.00 - 152.00 - 202.63% 242.00 -35.54%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva - 156.00 152.00 - 202.63% - 242.00 -35.54%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 156.00 - 152.00 - 202.63% 242.00 -35.54%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 156.00 152.00 - 202.63% - 242.00 -35.54%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 175.00 - 246.00 -28.86% - 379.00 -53.83%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 175.00 - 246.00 -28.86% - 379.00 -53.83%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo - 185.00 27.00 - 785.19% 0.00 -
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva - 185.00 27.00 - 785.19% 0.00 -
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 9.00 - 274.00 - 103.28% - 379.00 - 102.37%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 9.00 - 274.00 - 103.28% - 379.00 - 102.37%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 454.00 455.00 -0.22% -2 283.00 - 119.89%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva -10.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva - 464.00 - 455.00 1.98% 2 283.00 - 120.32%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 457.00 391.00 16.88% -2 290.00 - 119.96%
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 457.00 - 391.00 16.88% 2 290.00 - 119.96%
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo -3.00 64.00 - 104.69% 7.00 - 142.86%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva -10.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva -7.00 -64.00 -89.06% -7.00 0.00
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo - 988.00 435.00 - 327.13% 344.00 - 387.21%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva 8.00 153.00 -94.77% 179.00 -95.53%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 997.00 - 282.00 - 453.55% - 165.00 - 704.24%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo - 398.00 664.00 - 159.94% - 446.00 -10.76%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 11.00 202.00 -94.55% 51.00 -78.43%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 409.00 - 462.00 - 188.53% 497.00 -17.71%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo - 591.00 - 229.00 158.08% 790.00 - 174.81%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva -3.00 -49.00 -93.88% 128.00 - 102.34%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 588.00 179.00 228.49% - 662.00 - 188.82%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 115.00 498.00 -76.91% - 110.00 - 204.55%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 12.00 62.00 -80.65% 10.00 20.00%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva - 103.00 - 436.00 -76.38% 120.00 - 185.83%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 104.00 - 118.00 - 188.14% 15.00 593.33%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 19.00 2.00 850.00% 39.00 -51.28%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -85.00 120.00 - 170.83% 24.00 - 454.17%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo 83.00 26.00 219.23% -29.00 - 386.21%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 19.00 2.00 850.00% 39.00 -51.28%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva -64.00 -24.00 166.67% 67.00 - 195.52%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo 21.00 - 144.00 - 114.58% 43.00 -51.16%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva -21.00 144.00 - 114.58% -43.00 -51.16%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 11.00 617.00 -98.22% - 125.00 - 108.80%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva -7.00 61.00 - 111.48% -29.00 -75.86%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva -18.00 - 556.00 -96.76% 96.00 - 118.75%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 11.00 617.00 -98.22% - 125.00 - 108.80%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva -7.00 61.00 - 111.48% -29.00 -75.86%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva -18.00 - 556.00 -96.76% 96.00 - 118.75%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 3 020.50 1 701.50 77.52% 2 230.40 35.42%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 91 574.00 44 542.70 105.59% 86 626.30 5.71%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 88 553.50 42 841.30 106.70% 84 395.90 4.93%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 8 833.70 4 241.70 108.26% 8 477.40 4.20%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 84 004.20 41 183.90 103.97% 80 791.90 3.98%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 75 170.50 36 942.30 103.48% 72 314.50 3.95%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -4 674.20 -1 491.50 213.39% -4 948.70 -5.55%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 6 130.20 2 977.60 105.88% 4 971.50 23.31%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 10 804.30 4 469.10 141.76% 9 920.20 8.91%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -1 139.00 -1 048.70 8.61% -1 298.30 -12.27%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 439.60 381.20 277.65% 862.90 66.83%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 2 578.70 1 430.00 80.33% 2 161.20 19.32%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 85.50 - 241.50 - 135.40% 3.00 2 750.00%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 1 218.40 438.90 177.60% 573.20 112.56%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 1 132.90 680.40 66.50% 570.20 98.68%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 4 022.90 2 154.10 86.76% 2 879.30 39.72%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 5 633.30 2 836.00 98.64% 2 787.80 102.07%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 1 610.40 681.90 136.16% -91.50 -1 860.00%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 587.60 76.20 - 871.13% - 710.80 -17.33%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 3 818.10 2 487.70 53.48% 1 600.10 138.62%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 4 405.80 2 411.50 82.70% 2 310.90 90.65%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -6 638.40 -5 736.60 15.72% 1 753.30 - 478.62%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 154.20 - 150.40 2.53% 21.50 - 817.21%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 484.20 5 586.20 16.08% -1 731.80 - 474.42%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo 38.10 -64.40 - 159.16% - 189.40 - 120.12%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 581.70 - 346.90 67.69% - 547.60 6.23%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 619.80 - 282.60 119.32% - 358.10 73.08%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 10 117.10 7 898.90 28.08% 1 508.30 570.76%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 457.40 865.70 68.35% 1 195.80 21.88%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -8 659.70 -7 033.20 23.13% - 312.50 2 671.10%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 1 093.60 -20.10 -5 540.80% 517.90 111.16%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 1 093.60 -20.10 -5 540.80% 517.90 111.16%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 3 106.00 1 460.00 112.74% 2 233.30 39.08%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 4 022.90 2 154.10 86.76% 2 879.30 39.72%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 916.90 694.10 32.10% 645.90 41.96%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -7 470.00 -6 444.00 15.92% 1 914.00 - 490.28%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva - 173.00 - 169.00 2.37% 10.00 -1 830.00%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 7 297.00 6 275.00 16.29% -1 904.00 - 483.25%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 117.00 - 175.00 - 166.86% 1 052.00 -88.88%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -38.00 - 176.00 -78.41% 956.00 - 103.97%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - 155.00 -1.00 15 400.00% -96.00 61.46%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 16.00 -18.00 - 188.89% 24.00 -33.33%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 20.00 -14.00 - 242.86% 24.00 -16.67%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 4.00 4.00 0.00 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 5.00 12.00 -58.33% 3.00 66.67%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 5.00 12.00 -58.33% 3.00 66.67%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 96.00 - 169.00 - 156.80% 1 025.00 -90.63%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva -63.00 - 173.00 -63.58% 928.00 - 106.79%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva - 159.00 -5.00 3 080.00% -96.00 65.62%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -7 587.00 -6 269.00 21.02% 862.00 - 980.16%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 136.00 7.00 -2 042.86% - 946.00 -85.62%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 7 452.00 6 276.00 18.74% -1 808.00 - 512.17%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -2 653.00 -2 610.00 1.65% 341.00 - 878.01%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 16.00 6.00 166.67% - 417.00 - 103.84%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 2 669.00 2 616.00 2.03% - 758.00 - 452.11%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -4 366.00 -3 554.00 22.85% 1 242.00 - 451.53%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva -1.00 0.00 - -1.00 0.00
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 4 365.00 3 554.00 22.82% -1 242.00 - 451.45%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 569.00 - 105.00 441.90% - 721.00 -21.08%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 150.00 1.00 -15 100.00% - 528.00 -71.59%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 418.00 106.00 294.34% 193.00 116.58%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo 9 018.00 6 735.00 33.90% 46.00 19 504.35%
UK2 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva 889.00 952.00 -6.62% 41.00 2 068.29%
UK3 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva -8 129.00 -5 783.00 40.57% -5.00 162 480.00%
UK4 3.4.2.1 - Centrální banka - saldo 5 503.00 5 559.00 -1.01% 4 354.00 26.39%
UK5 3.4.2.1 - Centrální banka - aktiva 116.00 -35.00 - 431.43% 38.00 205.26%
UK6 3.4.2.1 - Centrální banka - pasiva -5 386.00 -5 593.00 -3.70% -4 316.00 24.79%
UK7 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - saldo 5 503.00 5 559.00 -1.01% 4 354.00 26.39%
UK8 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - aktiva 116.00 -35.00 - 431.43% 38.00 205.26%
UK9 3.4.2.1.1 - Krátkodobé - pasiva -5 386.00 -5 593.00 -3.70% -4 316.00 24.79%
UK10 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 3 138.00 1 143.00 174.54% -4 206.00 - 174.61%
UK14 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 395.00 953.00 -58.55% 105.00 276.19%
UK15 3.4.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva -2 743.00 - 190.00 1 343.68% 4 311.00 - 163.63%
UK16 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - saldo 2 546.00 698.00 264.76% -4 612.00 - 155.20%
UK17 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - aktiva 227.00 849.00 -73.26% 327.00 -30.58%
UK18 3.4.2.2.1 - Krátkodobé - pasiva -2 319.00 151.00 -1 635.76% 4 939.00 - 146.95%
UK19 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - saldo 592.00 445.00 33.03% 406.00 45.81%
UK20 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 168.00 104.00 61.54% - 222.00 - 175.68%
UK21 3.4.2.2.2 - Dlouhodobé - pasiva - 424.00 - 341.00 24.34% - 628.00 -32.48%
UK22 3.4.2.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - -18.00 -
UK23 3.4.2.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - -18.00 -
UK24 3.4.2.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - -18.00 -
UK26 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - -18.00 -
UK27 3.4.2.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4 - Ostatní sektory - saldo 377.00 33.00 1 042.42% -84.00 - 548.81%
UK32 3.4.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 377.00 33.00 1 042.42% -84.00 - 548.81%
UK33 3.4.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 377.00 33.00 1 042.42% -84.00 - 548.81%
UK35 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 377.00 33.00 1 042.42% -84.00 - 548.81%
UK36 3.4.2.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2 - Dlouhodobé- pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 691.00 560.00 23.39% -1.00 -69 200.00%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 83.00 70.00 18.57% 24.00 245.83%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva - 608.00 - 490.00 24.08% 25.00 -2 532.00%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -14.00 - 133.00 -89.47% - 178.00 -92.13%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 23.00 2.00 1 050.00% 30.00 -23.33%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 37.00 134.00 -72.39% 208.00 -82.21%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo 123.00 29.00 324.14% - 174.00 - 170.69%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 23.00 2.00 1 050.00% 30.00 -23.33%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva - 100.00 -27.00 270.37% 204.00 - 149.02%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 137.00 - 161.00 -14.91% -4.00 3 325.00%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 137.00 161.00 -14.91% 4.00 3 325.00%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 705.00 693.00 1.73% 177.00 298.31%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva 60.00 68.00 -11.76% -7.00 - 957.14%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva - 645.00 - 624.00 3.37% - 183.00 252.46%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 705.00 693.00 1.73% 177.00 298.31%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 60.00 68.00 -11.76% -7.00 - 957.14%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva - 645.00 - 624.00 3.37% - 183.00 252.46%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 1 645 160.00 1 626 005.00 1.18% 1 682 920.00 -2.24%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky 1 415 599.00 1 394 563.00 1.51% 1 404 293.00 0.81%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 143 376.00 133 951.00 7.04% 134 175.00 6.86%
UK4 1.1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 143 376.00 133 951.00 7.04% 134 175.00 6.86%
UK5 1.1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 1 500.00 1 759.00 -14.72% 0.00 -
UK6 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 62.00 64.00 -3.12% 79.00 -21.52%
UK7 1.1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 213.00 225.00 -5.33% 246.00 -13.41%
UK8 1.1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.1.6. Expozice vůči institucím 369.00 370.00 -0.27% 223.00 65.47%
UK11 1.1.1.7. Expozice vůči podnikům 29 016.00 29 394.00 -1.29% 29 052.00 -0.12%
UK12 1.1.1.8. Expozice vůči retailu 11 165.00 10 957.00 1.90% 10 444.00 6.90%
UK13 1.1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 11 830.00 11 320.00 4.51% 10 970.00 7.84%
UK14 1.1.1.10. Expozice v selhání 303.00 383.00 -20.89% 612.00 -50.49%
UK15 1.1.1.11. Vysoce rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 12.00 7.00 71.43% 27.00 -55.56%
UK18 1.1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.1.15. Akcie 88 905.00 79 472.00 11.87% 80 543.00 10.38%
UK20 1.1.1.16. Ostatní expozice 0.00 0.00 - 1 980.00 -
UK21 1.1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem 1 272 223.00 1 260 612.00 0.92% 1 270 118.00 0.17%
UK23 Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic 1 199 547.00 1 182 653.00 1.43% 1 201 566.00 -0.17%
UK24 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 17 849.00 19 997.00 -10.74% 32 907.00 -45.76%
UK25 Expozice vůči institucím 111 637.00 104 479.00 6.85% 112 946.00 -1.16%
UK26 Expozice vůči podnikům 803 569.00 789 338.00 1.80% 783 555.00 2.55%
UK27 Expozice vůči retailu 266 492.00 268 839.00 -0.87% 272 157.00 -2.08%
UK28 1.2.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 351 872.00 349 406.00 0.71% 356 296.00 -1.24%
UK29 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 3 666.00 5 453.00 -32.77% 6 862.00 -46.58%
UK30 1.2.1.2. Expozice vůči institucím 40 853.00 39 051.00 4.61% 40 738.00 0.28%
UK31 1.2.1.3. Expozice vůči podnikům - SME 95 561.00 102 013.00 -6.32% 97 359.00 -1.85%
UK32 1.2.1.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 63 876.00 66 836.00 -4.43% 60 570.00 5.46%
UK33 1.2.1.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 147 916.00 136 052.00 8.72% 150 766.00 -1.89%
UK34 1.2.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 847 674.00 833 248.00 1.73% 845 270.00 0.28%
UK35 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 14 183.00 14 544.00 -2.48% 26 045.00 -45.54%
UK36 1.2.2.2. Expozice vůči institucím 70 784.00 65 428.00 8.19% 72 208.00 -1.97%
UK37 1.2.2.3. Expozice vůči podnikům - SME 133 777.00 130 218.00 2.73% 128 028.00 4.49%
UK38 1.2.2.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 92 580.00 93 095.00 -0.55% 100 708.00 -8.07%
UK39 1.2.2.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 269 859.00 261 124.00 3.35% 246 123.00 9.64%
UK40 1.2.2.6. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 24 227.00 25 180.00 -3.78% 22 378.00 8.26%
UK41 1.2.2.7. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME 104 106.00 106 569.00 -2.31% 106 938.00 -2.65%
UK42 1.2.2.8. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 1 950.00 1 706.00 14.30% 1 814.00 7.50%
UK43 1.2.2.9. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 33 733.00 32 966.00 2.33% 34 254.00 -1.52%
UK44 1.2.2.10. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) 102 476.00 102 418.00 0.06% 106 773.00 -4.02%
UK45 1.2.3. Akcie 24 082.00 23 506.00 2.45% 21 885.00 10.04%
UK46 1.2.4. Sekuritizované expozice při IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 1.2.5. Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 48 594.00 54 453.00 -10.76% 46 668.00 4.13%
UK48 1.3. Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 0.00 0.00 - 0.00 -
UK49 2. Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK50 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 46 233.00 49 959.00 -7.46% 74 472.00 -37.92%
UK51 3.1. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 35 072.00 33 025.00 6.20% 40 208.00 -12.77%
UK52 3.1.1. Obchodovatelné dluhové nástroje 31 528.00 30 457.00 3.52% 34 353.00 -8.22%
UK53 3.1.2. Akcie 40.00 88.00 -54.55% 36.00 11.11%
UK54 3.1.3. Měnové obchody 0.00 0.00 - 244.00 -
UK55 3.1.4. Komodity 3 503.00 2 479.00 41.31% 5 575.00 -37.17%
UK56 3.2. Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 11 162.00 16 935.00 -34.09% 34 264.00 -67.42%
UK57 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 168 907.00 169 977.00 -0.63% 191 825.00 -11.95%
UK58 4.1. Operační riziko - přístup BIA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK59 4.2. Operační riziko - přístup TSA / ASA 56 121.00 56 121.00 0.00 53 045.00 5.80%
UK60 4.3. Operační riziko - přístup AMA 112 786.00 113 856.00 -0.94% 138 780.00 -18.73%
UK61 5. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 12 568.00 11 505.00 9.24% 12 331.00 1.92%
UK62 5.1. Pokročilá metoda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK63 5.2. Standardizovaná metoda 12 568.00 11 505.00 9.24% 12 331.00 1.92%
UK64 5.3. Metoda původní expozice (OEM) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK65 6. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK66 7. Ostatní rizikové expozice 1 853.00 0.00 - 0.00 -

OCP nebanky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 25 409 515.00 24 635 955.00 3.14% 24 403 613.00 4.12%
UK2 1. Závazky celkem 21 890 224.00 20 966 525.00 4.41% 20 897 272.00 4.75%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 708 372.00 644 990.00 9.83% 965 282.00 -26.61%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 59 207.00 80 084.00 -26.07% 264 197.00 -77.59%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 77 164.00 139 475.00 -44.68% 159 781.00 -51.71%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 100 646.00 34 840.00 188.88% 167 589.00 -39.94%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 471 355.00 390 590.00 20.68% 373 715.00 26.13%
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1 387 212.00 1 004 559.00 38.09% 892 380.00 55.45%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1 387 212.00 1 004 559.00 38.09% 892 380.00 55.45%
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 19 270 704.00 18 714 819.00 2.97% 18 443 054.00 4.49%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 1 995 744.00 1 070 028.00 86.51% 1 261 463.00 58.21%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 96 692.00 97 767.00 -1.10% 162 537.00 -40.51%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 17 178 268.00 17 547 024.00 -2.10% 17 019 055.00 0.94%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 1 087.00 538.00 102.04% 9.00 11 977.78%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 51 609.00 48 569.00 6.26% 54 738.00 -5.72%
UK20 1.7. Daňové závazky 6 853.00 22 890.00 -70.06% 2 046.00 234.95%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 464 386.00 530 160.00 -12.41% 539 762.00 -13.96%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 519 292.00 3 669 429.00 -4.09% 3 506 341.00 0.37%
UK25 2.1. Základní kapitál 1 291 884.00 1 291 884.00 0.00 1 332 084.00 -3.02%
UK26 2.2. Emisní ážio 1 195.00 1 195.00 0.00 1 195.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 1 636.00 1 636.00 0.00 1 768.00 -7.47%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 063.00 910.00 16.81% 1 977.00 -46.23%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 1 681 073.00 1 958 544.00 -14.17% 1 519 561.00 10.63%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 18 963.00 18 968.00 -0.03% 17 970.00 5.53%
UK32 2.8. Rezervní fondy 207 365.00 227 365.00 -8.80% 224 365.00 -7.58%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 316 113.00 168 927.00 87.13% 407 421.00 -22.41%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 637 191.00 4 984 519.00 -6.97% 4 572 782.00 1.41%
UK2 1. Pokladní hotovost 2 651.00 2 398.00 10.55% 1 884.00 40.71%
UK3 2. Pohledávky za bankami 2 408 923.00 2 641 743.00 -8.81% 2 294 901.00 4.97%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání 1 033 225.00 1 589 961.00 -35.02% 2 144 901.00 -51.83%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami 1 375 697.00 1 051 782.00 30.80% 150 000.00 817.13%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 268 556.00 236 109.00 13.74% 153 997.00 74.39%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 8 900.00 22 500.00 -60.44% 16 500.00 -46.06%
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 259 656.00 213 609.00 21.56% 137 497.00 88.84%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 5 190.00 5 032.00 3.14% 13 479.00 -61.50%
UK10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami 5 190.00 5 032.00 3.14% 13 479.00 -61.50%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 167 348.00 260 175.00 -35.68% 107 037.00 56.35%
UK13 5.1. Akcie 57 128.00 1 416.00 3 934.46% 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 110 220.00 258 759.00 -57.40% 107 037.00 2.97%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 284.00 6 254.00 0.48% 4 114.00 52.75%
UK17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 92 111.00 96 011.00 -4.06% 78 599.00 17.19%
UK18 7.1. Zřizovací výdaje 777.00 988.00 -21.36% 1 624.00 -52.16%
UK19 7.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 91 334.00 95 023.00 -3.88% 76 974.00 18.66%
UK21 8. Dlouhodobý hmotný majetek 566 860.00 585 700.00 -3.22% 633 649.00 -10.54%
UK22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 68 053.00 69 189.00 -1.64% 68 752.00 -1.02%
UK23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 498 808.00 516 510.00 -3.43% 564 897.00 -11.70%
UK24 9. Ostatní aktiva 913 087.00 904 939.00 0.90% 909 059.00 0.44%
UK25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál 8 367.00 0.00 - 0.00 -
UK26 11. Náklady a příjmy příštích období 197 815.00 246 158.00 -19.64% 376 063.00 -47.40%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies