Stavebnictví - vývoj tržeb ve stavebnictví v ČR, 2018 - 5 let

Období Index
stav. výroby
r/r 
Počet
staveb.
povolení 
Změna počtu
stavebních
povolení
r/r v % 
Průměrná
mzda
v Kč 
Změna
prům.
mzdy
r/r 
Vývoj
prod. práce
r/r v % 
Podrobně
Další »
R / 17 2.1 % 84 164 1.0 % 34 478 4.6 % - Zpráva
12 / 17 -0.4 % 6 301 -11.1 % 35 700 2.9 % - Zpráva
11 / 17 1.9 % 6 999 -4.7 % 41 447 8.1 % - Zpráva
10 / 17 3.2 % 7 755 4.6 % 35 752 9.1 % - Zpráva
9 / 17 0.2 % 7 425 3.8 % 34 952 3.4 % - Zpráva
8 / 17 1.9 % 7 993 4.7 % 34 129 5.0 % - -
7 / 17 1.8 % 6 895 -1.7 % 35 238 1.4 % - Zpráva
6 / 17 8.5 % 7 226 -0.1 % 34 352 6.0 % - Zpráva
5 / 17 6.3 % 8 050 1.8 % 33 944 7.3 % - Zpráva
4 / 17 9.6 % 6 659 6.5 % 35 742 4.6 % - Zpráva
3 / 17 2.0 % 6 944 8.9 % 32 330 3.7 % - Zpráva
2 / 17 -5.6 % 5 957 3.8 % 30 090 1.0 % - Zpráva
1 / 17 -3.4 % 5 960 11.9 % 30 551 4.8 % - Zpráva
R / 16 -7.6 % 83 340 3.6 % 33 012 4.2 % - Zpráva
12 / 16 1.9 % 7 084 13.5 % 34 719 -1.7 % - Zpráva
11 / 16 -3.5 % 7 342 5.7 % 38 574 4.5 % - Zpráva
10 / 16 -7.3 % 7 413 0.4 % 32 893 0.1 % - Zpráva
9 / 16 -7.4 % 7 155 -4.4 % 33 881 2.7 % - Zpráva
8 / 16 -8.4 % 6 702 -5.2 % 32 561 8.2 % - Zpráva
7 / 16 -12.6 % 7 013 5.2 % 34 901 6.0 % - Zpráva

06.02.2018 ČR - stavebnictví v prosinci kleslo meziročně o 0,4%


Stavební produkce v prosinci2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,4 %, bez očištění se snížila o 3,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 19,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 5,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů více.

Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 24,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 15,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,6 % bytů více.  

Stavební produkce v prosinci 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů klesla o 0,4 %, bez očištění se snížila o 3,2 %. Prosinec 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,1 % (příspěvek -0,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 9,2 % (příspěvek -2,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2017 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 35 700 Kč.

Stavební úřady v prosinci 2017 vydaly 6 301 stavebních povolení a jejich počet se meziročně snížil o 11,1 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 klesla o 19,7 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2017 meziročně klesl o 5,4 % a dosáhl hodnoty 2 759 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 4,4 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 26,8 %. 

Počet dokončených bytů v prosinci 2017 meziročně vzrostl o 16,5 % a činil 3 767 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 5,3 %, v bytových domech došlo k růstu o 22,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,7 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,3 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,1 %. Údaje za prosinec 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 2. 2018 v 11.00 h.


Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2017

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání s 3. čtvrtletím 2017 reálně vyšší o 1,4 %. Meziročně se zvýšila o 1,7 % (4. čtvrtletí 2017 mělo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku stejný počet pracovních dnů). Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 3,2 % (příspěvek +2,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 1,8 % (příspěvek -0,5 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,8 % a činila 37 649 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2017 v tuzemsku uzavřely 16 051 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 5,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 12,7 % a činila 57,1 mld. Kč, v pozemním stavitelství 26,2 mld. Kč (růst o 13,5 %) a v inženýrském stavitelství 30,9 mld. Kč (růst o 12,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,6 mil. Kč a byla meziročně o 19,0 % vyšší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně klesl o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 21 055. Orientační hodnota těchto staveb činila 93,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostla o 24,9 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2017 činila 1 749 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 1,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 8,2 %, nebytových budov klesla o 8,2 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil o 5,4 % a činil 8 182 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 5,2 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně klesl o 1,7 % a činil 8 800 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,7 %, v bytových domech se snížil o 19,5 %.


Stavebnictví v roce 2017

Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Rok 2017 měl ve srovnání s předchozím rokem o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 5,0 % (příspěvek +3,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,7 % (příspěvek -1,7 p. b.). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2017 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,6 % a činila 34 478 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2017 v tuzemsku uzavřely 61 515 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 0,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 9,3 % a činila 202,6 mld. Kč, v pozemním stavitelství 93,3 mld. Kč (růst o 8,4 %) a v inženýrském stavitelství 109,2 mld. Kč (růst o 9,9 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 9,0 % vyšší. Ke konci roku 2017 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 17,4 tisíc zakázek (pokles o 5,5 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 131,1 mld. Kč (růst o 1,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2017 meziročně vzrostl o 1,0 %, stavební úřady jich vydaly 84 164. Orientační hodnota těchto staveb činila 352,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2016 vzrostla o 24,1 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2017 činila 6 442 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 6,2 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 18,2 %, nebytových budov klesla o 4,2 %.

Počet zahájených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 15,8 % a činil 31 521 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 17,7 %, v bytových domech byl růst o 23,4 %.

Počet dokončených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 4,6 % a činil 28 575 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,2 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 3,0 %.

* * *

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2018

Navazující výstupy: 
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2018

 

Přílohy

  • csta020618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

6. 2. 2018

Stavební produkce v roce 2017 vzrostla o 1,7 %

Stavebnictví – prosinec 2017

Stavební produkce v prosinci2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročněklesla o 0,4 %, bez očištění se snížila o 3,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 19,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 5,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů více.

Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 24,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 15,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,6 % bytů více.

Stavební produkce v prosinci 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů klesla o 0,4 %, bez očištění se snížila o 3,2 %. Prosinec 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,1 % (příspěvek -0,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 9,2 % (příspěvek -2,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2017 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 35 700 Kč.

Stavební úřady v prosinci 2017 vydaly 6 301 stavebních povolení a jejich počet se meziročně snížil o 11,1 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 klesla o 19,7 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2017 meziročně klesl o 5,4 % a dosáhl hodnoty 2 759 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 4,4 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 26,8 %. 

Počet dokončených bytů v prosinci 2017 meziročně vzrostl o 16,5 % a činil 3 767 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 5,3 %, v bytových domech došlo k růstu o 22,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,7 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,3 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,1 %. Údaje za prosinec 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 2. 2018 v 11.00 h.

 

 

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2017

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání s 3. čtvrtletím 2017 reálně vyšší o 1,4 %. Meziročně se zvýšila o 1,7 % (4. čtvrtletí 2017 mělo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku stejný počet pracovních dnů). Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 3,2 % (příspěvek +2,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 1,8 % (příspěvek -0,5 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,8 % a činila 37 649 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2017 v tuzemsku uzavřely 16 051 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 5,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 12,7 % a činila 57,1 mld. Kč, v pozemním stavitelství 26,2 mld. Kč (růst o 13,5 %) a v inženýrském stavitelství 30,9 mld. Kč (růst o 12,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,6 mil. Kč a byla meziročně o 19,0 % vyšší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně klesl o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 21 055. Orientační hodnota těchto staveb činila 93,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostla o 24,9 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2017 činila 1 749 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 1,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 8,2 %, nebytových budov klesla o 8,2 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil o 5,4 % a činil 8 182 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 5,2 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně klesl o 1,7 % a činil 8 800 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,7 %, v bytových domech se snížil o 19,5 %.

Stavebnictví v roce 2017

Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Rok 2017 měl ve srovnání s předchozím rokem o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 5,0 % (příspěvek +3,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,7 % (příspěvek -1,7 p. b.). 

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2017 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,6 % a činila 34 478 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2017 v tuzemsku uzavřely 61 515 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 0,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 9,3 % a činila 202,6 mld. Kč, v pozemním stavitelství 93,3 mld. Kč (růst o 8,4 %) a v inženýrském stavitelství 109,2 mld. Kč (růst o 9,9 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 9,0 % vyšší. Ke konci roku 2017 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 17,4 tisíc zakázek (pokles o 5,5 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 131,1 mld. Kč (růst o 1,7 %).

 

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2017 meziročně vzrostl o 1,0 %, stavební úřady jich vydaly 84 164. Orientační hodnota těchto staveb činila 352,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2016 vzrostla o 24,1 %.

 

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2017 činila 6 442 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 6,2 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 18,2 %, nebytových budov klesla o 4,2 %.

Počet zahájených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 15,8 % a činil 31 521 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 17,7 %, v bytových domech byl růst o 23,4 %.

Počet dokončených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 4,6 % a činil 28 575 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,2 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 3,0 %.

 

 

* * *

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.

 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). 

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  

Kontaktní osoba:                              Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz 

Metoda získání dat:                         přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat:           1. 2. 2018

Navazující výstupy:                          https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI:            15. 3. 2018

 

Přílohy:

Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)

Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)

Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)

Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)

Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)

Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání


Tržby ve stavebnictví zahrnují tržby za zboží, vlastní výrobky a služby bez DPH za stavebnictví (OKEČ 45).

Označení stránky: vývoj stavebnictví, vývoj stavebnictví 2017, stavebnictví

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů