Stavebnictví - vývoj tržeb ve stavebnictví v ČR, 2021

Období Index
stav. výroby
r/r 
Počet
staveb.
povolení 
Změna počtu
stavebních
povolení
r/r v % 
Průměrná
mzda
v Kč 
Změna
prům.
mzdy
r/r 
Vývoj
prod. práce
r/r v % 
Podrobně
Další »
R / 2020 -7.7 % 85 987 -0.3 % - 3.5 % - Zpráva
4Q / 2020 -10.3 % 21 577 -1.2 % - 4.9 % - Zpráva
12 / 2020 -12.4 % 7 311 0.7 % - 5.2 % - Zpráva
11 / 2020 -8.4 % 7 262 3.7 % - 6.6 % - Zpráva
10 / 2020 -10.5 % 7 004 -7.6 % - 2.8 % - -
9 / 2020 -8.2 % 7 433 -1.0 % - 2.9 % - Zpráva
8 / 2020 -9.7 % 7 595 3.0 % - 6.1 % - Zpráva
7 / 2020 -10.4 % 7 424 -1.9 % - 5.4 % - Zpráva
6 / 2020 -11.5 % 7 853 6.8 % - 4.4 % - -
5 / 2020 -7.6 % 7 625 -2.8 % - -0.3 % - Zpráva
4 / 2020 -4.6 % 7 012 -4.9 % - 2.3 % - Zpráva
3 / 2020 -2.3 % 6 222 -1.2 % - 3.4 % - Zpráva
2 / 2020 5.3 % 6 353 4.2 % - 8.3 % - -
1 / 2020 6.0 % 6 894 13.4 % - 8.8 % - -
12 / 2019 6.3 % 7 265 16.3 % - 7.2 % - -
11 / 2019 4.5 % 6 979 2.2 % - 7.3 % - Zpráva
10 / 2019 -0.3 % 7 590 -0.2 % - 7.4 % - Zpráva
9 / 2019 0.2 % 7 535 12.0 % - 5.4 % - Zpráva
8 / 2019 -2.4 % 7 356 1.1 % - 5.2 % - Zpráva
7 / 2019 3.7 % 7 503 11.2 % - 8.3 % - Zpráva

08.02.2021 ČR - stavebnictví v prosinci kleslo meziročně o 12,4%Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 12,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,7 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 2,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,4 % bytů více.

Stavební produkce v roce 2020 reálně meziročně klesla o 7,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,3 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 5,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 8,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,4 % bytů méně.

Stavební produkce1prosinci 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,0 %. Meziročně klesla o 12,4 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 16,5 % (příspěvek -12,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně zůstala stejná (příspěvek 0,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v prosinci 2020 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2020 meziročně vzrostla o 5,2 %.

Stavební úřady prosinci 2020 vydaly 7 311 stavebních povolení, meziročně o 0,7 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 2,8 %.

Počet zahájených bytůprosinci 2020 meziročně klesl o 23,0 % a dosáhl hodnoty 2 728 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 21,3 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 43,1 %.

Počet dokončených bytů v prosinci 2020 meziročně rostl o 5,4 % a činil 4 475 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 4,3 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 25,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatulistopadu 2020 v EU27 meziročně klesla o 1,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,2 % a inženýrské stavitelství kleslo o 0,2 %. Údaje za prosinec 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 02. 2021.
 

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2020

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2020 byla reálně v porovnání s 3. čtvrtletím 2020 nižší o 1,9 %. Meziročně produkce klesla o 10,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 13,7 % (příspěvek -9,7 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 2,2 % (příspěvek -0,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostla o 4,9 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2020 v tuzemsku uzavřely 16 498 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 0,3 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 7,0 % a činila 67,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 32,2 mld. Kč (růst o 6,7 %) a na inženýrském stavitelství 35,4 mld. Kč (růst o 7,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 6,7 % vyšší.

Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2020 vydaly 21 577 stavebních povolení, meziročně o 1,2 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 103,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 10,8 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2020 se meziročně se snížil o 15,1 % a činil 8 101 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 14,2 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 30,3 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostl o 4,4 % a činil 11 132 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 2,2 %, v bytových domech vzrostl o 18,6 %.
 

Stavebnictví v roce 2020

Stavební produkce v roce 2020 reálně meziročně klesla o 7,7 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 10,1 % (příspěvek -7,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 1,0 % (příspěvek -0,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v roce 2020 meziročně snížil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2020 meziročně vzrostla o 3,5 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2020 v tuzemsku uzavřely 63 159 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 1,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 1,1 % a činila 251,9 mld. Kč, v pozemním stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 6,4 %) a v inženýrském stavitelství 135,7 mld. Kč (pokles o 3,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a zůstala meziročně beze změn.

Ke konci roku 2020 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 18,3 tisíc zakázek (pokles o 2,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 199,8 mld. Kč (růst o 16,8 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2020 meziročně klesl o 0,3 %, stavební úřady jich vydaly 85 987. Orientační hodnota těchto staveb činila 389,7 mld. Kč a v porovnání s rokem 2019 klesla o 5,9 %.

Počet zahájených bytů v roce 2020 se meziročně snížil o 8,9 % a činil 35 253 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 2,5 %, v bytových domech byl pokles o 24,5 %.

Počet dokončených bytů v roce 2020 se meziročně snížil o 5,4 % a činil 34 433 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,1 %, v bytových domech došlo k poklesu o 13,7 %.
 

_____________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz 
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2021
Navazující výstupy: 

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
  
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 12. 3. 2021

 

Přílohy

 • csta020821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
 • Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
 • Tiskové sdělení: Stavební produkce v roce 2020 klesla o 7,7 %
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

8. 2. 2021

Stavební produkce v roce 2020 klesla o 7,7 %

Stavebnictví – prosinec 2020

Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 12,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,7 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 2,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,4 % bytů více.

Stavební produkce v roce 2020 reálně meziročně klesla o 7,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,3 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 5,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 8,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,4 % bytů méně.

Stavební produkce1 v prosinci 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,0 %. Meziročně klesla o 12,4 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 16,5 % (příspěvek -12,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně zůstala stejná (příspěvek 0,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v prosinci 2020 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2020 meziročně vzrostla o 5,2 %.

Stavební úřady v prosinci 2020 vydaly 7 311 stavebních povolení, meziročně o 0,7 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 2,8 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2020 meziročně klesl o 23,0 % a dosáhl hodnoty 2 728 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 21,3 %. V bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 43,1 %.

Počet dokončených bytů v prosinci 2020 meziročně rostl o 5,4 % a činil 4 475 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 4,3 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 25,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2020 v EU27 meziročně klesla o 1,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,2 % a inženýrské stavitelství kleslo o 0,2 %. Údaje za prosinec 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 02. 2021.

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2020

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2020 byla reálně v porovnání s 3. čtvrtletím 2020 nižší o 1,9 %. Meziročně produkce klesla o 10,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 13,7 % (příspěvek -9,7 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 2,2 % (příspěvek -0,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostla o 4,9 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2020 v tuzemsku uzavřely 16 498 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 0,3 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 7,0 % a činila 67,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 32,2 mld. Kč (růst o 6,7 %) a na inženýrském stavitelství 35,4 mld. Kč (růst o 7,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 6,7 % vyšší.

Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2020 vydaly 21 577 stavebních povolení, meziročně o 1,2 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 103,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 10,8 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2020 se meziročně se snížil o 15,1 % a činil 8 101 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 14,2 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 30,3 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostl o 4,4 % a činil 11 132 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 2,2 %, v bytových domech vzrostl o 18,6 %.

Stavebnictví v roce 2020

Stavební produkce v roce 2020 reálně meziročně klesla o 7,7 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 10,1 % (příspěvek -7,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 1,0 % (příspěvek -0,3 p. b.).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v roce 2020 meziročně snížil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2020 meziročně vzrostla o 3,5 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2020 v tuzemsku uzavřely 63 159 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 1,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 1,1 % a činila 251,9 mld. Kč, v pozemním stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 6,4 %) a v inženýrském stavitelství 135,7 mld. Kč (pokles o 3,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a zůstala meziročně beze změn.

Ke konci roku 2020 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 18,3 tisíc zakázek (pokles o 2,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 199,8 mld. Kč (růst o 16,8 %).

 

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2020 meziročně klesl o 0,3 %, stavební úřady jich vydaly 85 987. Orientační hodnota těchto staveb činila 389,7 mld. Kč a v porovnání s rokem 2019 klesla o 5,9 %.

Počet zahájených bytů v roce 2020 se meziročně snížil o 8,9 % a činil 35 253 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 2,5 %, v bytových domech byl pokles o 24,5 %.

Počet dokončených bytů v roce 2020 se meziročně snížil o 5,4 % a činil 34 433 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,1 %, v bytových domech došlo k poklesu o 13,7 %.

 

Poznámky:

1 Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

2 Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e-mail: radek.matejka@czso.cz  

Kontaktní osoba:                              Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz 

Metoda získání dat:                         přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat:           1. 2. 2021

Navazující výstupy:                          https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI:            12. 3. 2021

 

Přílohy:

Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)

Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)

Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)

Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)

Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)

Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání


Stavebnictví - zpravodajství


Tržby ve stavebnictví zahrnují tržby za zboží, vlastní výrobky a služby bez DPH za stavebnictví (OKEČ 45).

Označení stránky: vývoj stavebnictví, stavebnictví, stavebnictví 2018, vývoj cen ve stavebnictví, mzdy ve stavebnictví, vývoj stavebnictví 2018, nárůst cen ve stavebnictví, Vývoj stavebnictví 2019, stavebnictvi, ceny ve stavebnictví

Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.