Stavebnictví - vývoj tržeb ve stavebnictví v ČR, 2018 - 5 let

Období Index
stav. výroby
r/r 
Počet
staveb.
povolení 
Změna počtu
stavebních
povolení
r/r v % 
Průměrná
mzda
v Kč 
Změna
prům.
mzdy
r/r 
Vývoj
prod. práce
r/r v % 
Podrobně
Další »
9 / 18 13.9 % 6 728 -9.4 % 37 826 8.7 % - Zpráva
8 / 18 11.9 % 7 273 0.0 % 36 849 8.3 % - Zpráva
7 / 18 14.2 % 6 746 -2.2 % 37 979 8.2 % - Zpráva
6 / 18 8.9 % 7 089 -1.9 % 37 471 9.9 % - Zpráva
5 / 18 10.1 % 7 565 -6.0 % 35 983 6.7 % - Zpráva
4 / 18 4.8 % 7 010 5.3 % 36 612 2.9 % - -
3 / 18 2.0 % 6 498 -7.1 % 34 032 5.3 % - Zpráva
2 / 18 9.4 % 5 543 -6.2 % 31 370 4.7 % - Zpráva
1 / 18 33.6 % 6 045 1.4 % 33 529 10.2 % - Zpráva
R / 17 2.1 % 84 164 1.0 % 34 478 4.6 % - Zpráva
12 / 17 -0.4 % 6 301 -11.1 % 35 700 2.9 % - Zpráva
11 / 17 1.9 % 6 999 -4.7 % 41 447 8.1 % - Zpráva
10 / 17 3.2 % 7 755 4.6 % 35 752 9.1 % - Zpráva
9 / 17 0.2 % 7 425 3.8 % 34 952 3.4 % - Zpráva
8 / 17 1.9 % 7 993 4.7 % 34 129 5.0 % - -
7 / 17 1.8 % 6 895 -1.7 % 35 238 1.4 % - Zpráva
6 / 17 8.5 % 7 226 -0.1 % 34 352 6.0 % - Zpráva
5 / 17 6.3 % 8 050 1.8 % 33 944 7.3 % - Zpráva
4 / 17 9.6 % 6 659 6.5 % 35 742 4.6 % - Zpráva
3 / 17 2.0 % 6 944 8.9 % 32 330 3.7 % - Zpráva

06.11.2018 ČR - stavebnictví v září meziročně silně rostlo, počet nových povolení ale klesl o desetinu


 


Stavební produkce v září 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 13,9 %, bez očištění se zvýšila o 12,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 17,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 7,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 8,6 % bytů méně.

Stavební produkce v září 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 13,9 %, bez očištění se zvýšila o 12,4 %. Září 2018 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně.  Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 10,1 % (příspěvek +7,2 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 18,1 % (příspěvek +5,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2018 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,7 % a činila 37 826 Kč.

Stavební úřady v září 2018 vydaly 6 728 stavebních povolení, meziročně o 9,4 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 17,1 %.

Počet zahájených bytů v září 2018 meziročně vzrostl o 7,9 % a dosáhl hodnoty 2 611 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 7,4 %, v bytových domech rostl počet zahájených bytů více než dvojnásobně. 

Počet dokončených bytů v září 2018 meziročně klesl o 8,6 % a činil 2 357 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 3,0 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 18,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 4,0 %. Údaje za září 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 11. 2018.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2018

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2018 vyšší o 4,1 %. Meziročně vzrostla o 13,2 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 3. čtvrtletí 2018 stejný počet pracovních dnů. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 11,5 % (příspěvek +8,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 17,7 % (příspěvek +4,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,4 % a činila 37 552 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 16 872 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 2,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 55,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 27,3 mld. Kč (růst o 10,1 %) a na inženýrském stavitelství 27,7 mld. Kč (růst o 3,2 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 4,4 % vyšší.

Ke konci 3. čtvrtletí 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 20,9 tisíc zakázek (růst o 4,8 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 160,2 mld. Kč (růst o 17,4 %).

Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2018 vydaly 20 747 stavebních povolení, meziročně o 7,0 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 91,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 4,5 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2018 činila 1 616 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 5,0 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 5,5 %, nebytových budov klesla o 4,5 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 se meziročně snížil o 1,6 % a činil 8 186 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 5,9 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 6,5 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 20,2 % a činil 8 391 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 25,2 %, v bytových domech vzrostl o 19,3 %.

___________________
Poznámky:
*)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
 
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail:
radek.matejka@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 31. 10. 2018

Navazující výstupy: 
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2018

 

Přílohy

  • csta110618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

6. 11. 2018

Stavební produkce rostla opět dvouciferně

Stavebnictví – září 2018

Stavební produkce v září 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 13,9 %, bez očištění se zvýšila o 12,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 17,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 7,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 8,6 % bytů méně.

Stavební produkce v září 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 13,9 %, bez očištění se zvýšila o 12,4 %. Září 2018 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně.  Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 10,1 % (příspěvek +7,2 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 18,1 % (příspěvek +5,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2018 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,7 % a činila 37 826 Kč.

Stavební úřady v září 2018 vydaly 6 728 stavebních povolení, meziročně o 9,4 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 17,1 %.

Počet zahájených bytů v září 2018 meziročně vzrostl o 7,9 % a dosáhl hodnoty 2 611 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 7,4 %, v bytových domech rostl počet zahájených bytů více než dvojnásobně. 

Počet dokončených bytů v září 2018 meziročně klesl o 8,6 % a činil 2 357 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 3,0 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 18,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 4,0 %. Údaje za září 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 11. 2018.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2018

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2018 vyšší o 4,1 %. Meziročně vzrostla o 13,2 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 3. čtvrtletí 2018 stejný počet pracovních dnů. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 11,5 % (příspěvek +8,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 17,7 % (příspěvek +4,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,4 % a činila 37 552 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 16 872 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 2,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 55,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 27,3 mld. Kč (růst o 10,1 %) a na inženýrském stavitelství 27,7 mld. Kč (růst o 3,2 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 4,4 % vyšší.

Ke konci 3. čtvrtletí 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 20,9 tisíc zakázek (růst o 4,8 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 160,2 mld. Kč (růst o 17,4 %).

Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2018 vydaly 20 747 stavebních povolení, meziročně o 7,0 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 91,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 4,5 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2018 činila 1 616 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 5,0 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 5,5 %, nebytových budov klesla o 4,5 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 se meziročně snížil o 1,6 % a činil 8 186 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 5,9 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 6,5 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 20,2 % a činil 8 391 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 25,2 %, v bytových domech vzrostl o 19,3 %.

 

 

 

 

Poznámky:

*)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). 

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  

Kontaktní osoba:                              Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz 

Metoda získání dat:                         přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat:           31. 10. 2018

Navazující výstupy:                          https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI:            7. 12. 2018

 

Přílohy:

Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)

Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)

Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)

Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)

Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání


Tržby ve stavebnictví zahrnují tržby za zboží, vlastní výrobky a služby bez DPH za stavebnictví (OKEČ 45).

Označení stránky: vývoj stavebnictví, stavebnictví, vývoj stavebnictví 2018, vývoj stavebnictví 2017, index sstavební výroby, dph ve stavebnictví 2017, dph ve stavebnictví, stavebnictví v čr 2018, mesicni narust cen ve stavebnictví, nárůst cen ve stavebnictví

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies