Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (1116)
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Běžné výdaje - státní dluh, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Státní sociální podpora, Domácnosti, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Daň z přidané hodnoty (DPH), Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Clo, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Spotřební daně, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Ostatní daně z výroby, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Úroky, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, Podniky, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Daňové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček , Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Daňové příjmy - správní poplatky, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Čisté sociální příspěvky, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Kapitálové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Ostatní běžné příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Příjmy (Zdroje), Celkové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Vlastní zdroje EU odvozené z DPH a HND, Vládní instituce, Hodnoty kumulované od počátku roku
31.01.2024 Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB): Měsíční, Výdaje (Užití), Kapitálové příjmy, Ekonomika celkem, Hodnoty kumulované od počátku roku

Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 121 368.00 52 784.00 129.93% 87 671.00 38.44%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 66 323.00 47 831.00 38.66% 52 985.00 25.17%
UK3 Daňové příjmy - DPH 172 446.00 141 630.00 21.76% 162 597.00 6.06%
UK4 Daňové příjmy - SD 68 141.00 56 279.00 21.08% 73 710.00 -7.56%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 339 247.00 280 716.00 20.85% 309 772.00 9.52%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 28.00 22.00 27.27% 31.00 -9.68%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 003.00 807.00 24.29% 1 133.00 -11.47%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 8 001.00 7 446.00 7.45% 7 552.00 5.95%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 3 310.00 1 096.00 202.01% 2 846.00 16.30%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 231.00 143.00 61.54% 308.00 -25.00%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 10 210.00 8 399.00 21.56% 10 067.00 1.42%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 108 978.00 54 626.00 99.50% 64 339.00 69.38%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 34 050.00 27 185.00 25.25% 39 469.00 -13.73%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 67 133.00 53 096.00 26.44% 60 914.00 10.21%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 77 814.00 69 712.00 11.62% 34 101.00 128.19%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 96 651.00 81 966.00 17.92% 100 413.00 -3.75%
UK18 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj. 69 371.00 57 785.00 20.05% 71 647.00 -3.18%
UK19 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům 27 231.00 24 139.00 12.81% 28 723.00 -5.19%
UK20 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 178 965.00 133 489.00 34.07% 153 608.00 16.51%
UK21 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 57 079.00 49 824.00 14.56% 53 135.00 7.42%
UK22 Běžné výdaje - sociální dávky celkem 435 358.00 356 904.00 21.98% 372 926.00 16.74%
UK23 Běžné výdaje - důchody 342 030.00 279 318.00 22.45% 285 690.00 19.72%
UK24 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 5 390.00 4 606.00 17.02% 5 054.00 6.65%
UK25 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 58 460.00 48 747.00 19.93% 58 024.00 0.75%
UK26 Běžné výdaje - státní sociální podpora 29 478.00 24 233.00 21.64% 24 157.00 22.03%
UK27 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 29 146.00 24 335.00 19.77% 28 065.00 3.85%
UK28 Běžné výdaje - státní dluh 37 369.00 37 233.00 0.37% 22 961.00 62.75%
UK29 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 11 917.00 8 223.00 44.92% 9 453.00 26.07%
UK30 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 10 135.00 7 998.00 26.72% 8 092.00 25.25%
UK31 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 8 847.00 6 277.00 40.94% 8 152.00 8.53%
UK32 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 6 817.00 5 409.00 26.03% 5 248.00 29.90%

Daňové příjmy - DzP PO

ObdobíHodnota
30.06.2023 121 368.00
31.05.2023 52 784.00
30.04.2023 46 133.00
31.03.2023 42 996.00
28.02.2023 2 627.00
31.01.2023 1 325.00
31.12.2022 151 516.00
30.11.2022 121 481.00
31.10.2022 119 687.00
30.09.2022 120 100.00
Další »
Daňové příjmy - DzP PO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - DzP FO

ObdobíHodnota
30.06.2023 66 323.00
31.05.2023 47 831.00
30.04.2023 37 953.00
31.03.2023 36 183.00
28.02.2023 23 163.00
31.01.2023 12 772.00
31.12.2022 123 622.00
30.11.2022 107 425.00
31.10.2022 97 051.00
30.09.2022 86 709.00
Další »
Daňové příjmy - DzP FO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - DPH

ObdobíHodnota
30.06.2023 172 446.00
31.05.2023 141 630.00
30.04.2023 117 474.00
31.03.2023 79 170.00
28.02.2023 56 809.00
31.01.2023 35 999.00
31.12.2022 345 203.00
30.11.2022 314 162.00
31.10.2022 286 708.00
30.09.2022 247 020.00
Další »
Daňové příjmy - DPH,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - SD

ObdobíHodnota
30.06.2023 68 141.00
31.05.2023 56 279.00
30.04.2023 43 423.00
31.03.2023 33 025.00
28.02.2023 21 883.00
31.01.2023 11 688.00
31.12.2022 153 477.00
30.11.2022 139 939.00
31.10.2022 127 516.00
30.09.2022 114 959.00
Další »
Daňové příjmy - SD,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - Pojistné na SZ

ObdobíHodnota
30.06.2023 339 247.00
31.05.2023 280 716.00
30.04.2023 222 752.00
31.03.2023 163 860.00
28.02.2023 109 620.00
31.01.2023 55 430.00
31.12.2022 637 165.00
30.11.2022 575 472.00
31.10.2022 522 270.00
30.09.2022 469 670.00
Další »
Daňové příjmy - Pojistné na SZ,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - majetkové daně

ObdobíHodnota
30.06.2023 28.00
31.05.2023 22.00
30.04.2023 19.00
31.03.2023 17.00
28.02.2023 2.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 56.00
30.11.2022 54.00
31.10.2022 50.00
30.09.2022 45.00
Další »
Daňové příjmy - majetkové daně,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - cla

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.00
31.05.2023 0.00
30.04.2023 0.00
31.03.2023 0.00
28.02.2023 0.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.11.2022 0.00
31.10.2022 0.00
30.09.2022 0.00
Další »
Daňové příjmy - cla,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - správní poplatky

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 003.00
31.05.2023 807.00
30.04.2023 633.00
31.03.2023 478.00
28.02.2023 306.00
31.01.2023 129.00
31.12.2022 2 121.00
30.11.2022 1 986.00
31.10.2022 1 815.00
30.09.2022 1 704.00
Další »
Daňové příjmy - správní poplatky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2023 8 001.00
31.05.2023 7 446.00
30.04.2023 5 051.00
31.03.2023 4 978.00
28.02.2023 4 628.00
31.01.2023 964.00
31.12.2022 14 190.00
30.11.2022 13 901.00
31.10.2022 11 449.00
30.09.2022 10 863.00
Další »
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - příjmy z úroků

ObdobíHodnota
30.06.2023 3 310.00
31.05.2023 1 096.00
30.04.2023 818.00
31.03.2023 588.00
28.02.2023 399.00
31.01.2023 203.00
31.12.2022 4 179.00
30.11.2022 3 860.00
31.10.2022 3 676.00
30.09.2022 3 474.00
Další »
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček

ObdobíHodnota
30.06.2023 231.00
31.05.2023 143.00
30.04.2023 142.00
31.03.2023 140.00
28.02.2023 76.00
31.01.2023 76.00
31.12.2022 803.00
30.11.2022 490.00
31.10.2022 460.00
30.09.2022 460.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2023 10 210.00
31.05.2023 8 399.00
30.04.2023 6 937.00
31.03.2023 5 165.00
28.02.2023 3 192.00
31.01.2023 1 431.00
31.12.2022 19 405.00
30.11.2022 18 058.00
31.10.2022 16 031.00
30.09.2022 14 494.00
Další »
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace

ObdobíHodnota
30.06.2023 108 978.00
31.05.2023 54 626.00
30.04.2023 44 818.00
31.03.2023 29 233.00
28.02.2023 20 375.00
31.01.2023 9 905.00
31.12.2022 145 842.00
30.11.2022 101 694.00
31.10.2022 91 871.00
30.09.2022 81 305.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - neinvestiční nákupy

ObdobíHodnota
30.06.2023 34 050.00
31.05.2023 27 185.00
30.04.2023 22 008.00
31.03.2023 15 371.00
28.02.2023 9 315.00
31.01.2023 3 748.00
31.12.2022 91 343.00
30.11.2022 75 443.00
31.10.2022 68 788.00
30.09.2022 63 521.00
Další »
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - výdaje na platy

ObdobíHodnota
30.06.2023 67 133.00
31.05.2023 53 096.00
30.04.2023 39 961.00
31.03.2023 26 225.00
28.02.2023 13 135.00
31.01.2023 96.00
31.12.2022 154 263.00
30.11.2022 125 158.00
31.10.2022 112 078.00
30.09.2022 99 259.00
Další »
Běžné výdaje - výdaje na platy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery podnikům

ObdobíHodnota
30.06.2023 77 814.00
31.05.2023 69 712.00
30.04.2023 52 277.00
31.03.2023 44 218.00
28.02.2023 30 930.00
31.01.2023 11 173.00
31.12.2022 89 128.00
30.11.2022 77 522.00
31.10.2022 67 201.00
30.09.2022 64 918.00
Další »
Běžné výdaje - transfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí

ObdobíHodnota
30.06.2023 96 651.00
31.05.2023 81 966.00
30.04.2023 69 447.00
31.03.2023 53 133.00
28.02.2023 34 620.00
31.01.2023 14 452.00
31.12.2022 195 555.00
30.11.2022 173 998.00
31.10.2022 158 766.00
30.09.2022 137 289.00
Další »
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj.

ObdobíHodnota
30.06.2023 69 371.00
31.05.2023 57 785.00
30.04.2023 46 275.00
31.03.2023 34 870.00
28.02.2023 23 211.00
31.01.2023 11 592.00
31.12.2022 129 414.00
30.11.2022 120 357.00
31.10.2022 111 304.00
30.09.2022 102 229.00
Další »
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj.,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům

ObdobíHodnota
30.06.2023 27 231.00
31.05.2023 24 139.00
30.04.2023 23 136.00
31.03.2023 18 229.00
28.02.2023 11 377.00
31.01.2023 2 857.00
31.12.2022 66 069.00
30.11.2022 53 575.00
31.10.2022 47 401.00
30.09.2022 35 003.00
Další »
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní

ObdobíHodnota
30.06.2023 178 965.00
31.05.2023 133 489.00
30.04.2023 97 083.00
31.03.2023 92 980.00
28.02.2023 53 788.00
31.01.2023 6 100.00
31.12.2022 242 931.00
30.11.2022 225 638.00
31.10.2022 200 153.00
30.09.2022 197 494.00
Další »
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
30.06.2023 57 079.00
31.05.2023 49 824.00
30.04.2023 42 913.00
31.03.2023 32 800.00
28.02.2023 23 600.00
31.01.2023 10 153.00
31.12.2022 84 027.00
30.11.2022 78 410.00
31.10.2022 73 373.00
30.09.2022 67 626.00
Další »
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - sociální dávky celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 435 358.00
31.05.2023 356 904.00
30.04.2023 288 409.00
31.03.2023 218 648.00
28.02.2023 143 952.00
31.01.2023 73 097.00
31.12.2022 768 015.00
30.11.2022 701 700.00
31.10.2022 635 246.00
30.09.2022 571 057.00
Další »
Běžné výdaje - sociální dávky celkem,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - důchody

ObdobíHodnota
30.06.2023 342 030.00
31.05.2023 279 318.00
30.04.2023 225 801.00
31.03.2023 171 365.00
28.02.2023 112 746.00
31.01.2023 57 626.00
31.12.2022 588 086.00
30.11.2022 537 165.00
31.10.2022 485 441.00
30.09.2022 435 854.00
Další »
Běžné výdaje - důchody,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti

ObdobíHodnota
30.06.2023 5 390.00
31.05.2023 4 606.00
30.04.2023 3 797.00
31.03.2023 2 915.00
28.02.2023 1 896.00
31.01.2023 889.00
31.12.2022 9 846.00
30.11.2022 9 049.00
31.10.2022 8 258.00
30.09.2022 7 463.00
Další »
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - ostatní sociální dávky

ObdobíHodnota
30.06.2023 58 460.00
31.05.2023 48 747.00
30.04.2023 39 258.00
31.03.2023 29 773.00
28.02.2023 19 802.00
31.01.2023 9 898.00
31.12.2022 113 738.00
30.11.2022 103 950.00
31.10.2022 94 544.00
30.09.2022 85 512.00
Další »
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - státní sociální podpora

ObdobíHodnota
30.06.2023 29 478.00
31.05.2023 24 233.00
30.04.2023 19 553.00
31.03.2023 14 593.00
28.02.2023 9 508.00
31.01.2023 4 684.00
31.12.2022 56 344.00
30.11.2022 51 535.00
31.10.2022 47 002.00
30.09.2022 42 228.00
Další »
Běžné výdaje - státní sociální podpora,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU

ObdobíHodnota
30.06.2023 29 146.00
31.05.2023 24 335.00
30.04.2023 19 524.00
31.03.2023 15 195.00
28.02.2023 9 031.00
31.01.2023 3 288.00
31.12.2022 56 752.00
30.11.2022 50 528.00
31.10.2022 45 917.00
30.09.2022 42 249.00
Další »
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Běžné výdaje - státní dluh

ObdobíHodnota
30.06.2023 37 369.00
31.05.2023 37 233.00
30.04.2023 22 963.00
31.03.2023 16 289.00
28.02.2023 16 248.00
31.01.2023 9 772.00
31.12.2022 49 556.00
30.11.2022 46 234.00
31.10.2022 40 347.00
30.09.2022 32 078.00
Další »
Běžné výdaje - státní dluh,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - investiční nákupy

ObdobíHodnota
30.06.2023 11 917.00
31.05.2023 8 223.00
30.04.2023 6 328.00
31.03.2023 4 612.00
28.02.2023 704.00
31.01.2023 145.00
31.12.2022 36 813.00
30.11.2022 22 834.00
31.10.2022 19 152.00
30.09.2022 16 183.00
Další »
Kapitálové výdaje - investiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - trasfery podnikům

ObdobíHodnota
30.06.2023 10 135.00
31.05.2023 7 998.00
30.04.2023 6 185.00
31.03.2023 4 857.00
28.02.2023 1 904.00
31.01.2023 778.00
31.12.2022 16 864.00
30.11.2022 13 674.00
31.10.2022 12 424.00
30.09.2022 11 519.00
Další »
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům

ObdobíHodnota
30.06.2023 8 847.00
31.05.2023 6 277.00
30.04.2023 4 620.00
31.03.2023 3 203.00
28.02.2023 692.00
31.01.2023 300.00
31.12.2022 22 281.00
30.11.2022 18 655.00
31.10.2022 15 811.00
30.09.2022 13 446.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 817.00
31.05.2023 5 409.00
30.04.2023 4 117.00
31.03.2023 2 874.00
28.02.2023 901.00
31.01.2023 13.00
31.12.2022 12 784.00
30.11.2022 10 526.00
31.10.2022 8 607.00
30.09.2022 7 844.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (Státní rozpočet a daně)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
na přechod.nedost.zdrojů celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
na přechod.nedost.zdrojů celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
na přechod.nedost.zdrojů celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (PASÍVA (v mil. Kč))
Ostatní investice - krátkodobé - ČNB (PASÍVA (v mil. Kč))
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - zlato (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.