Vybrané ukazatele státního rozpočtu (Státní rozpočet a daně) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Vybrané ukazatele státního rozpočtu - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 55 100.00 58 080.00 -5.13% 70 406.00 -21.74%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 92 118.00 75 010.00 22.81% 103 835.00 -11.28%
UK3 Daňové příjmy - DPH 181 454.00 158 370.00 14.58% 186 713.00 -2.82%
UK4 Daňové příjmy - SD 97 936.00 83 740.00 16.95% 101 436.00 -3.45%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 352 228.00 310 750.00 13.35% 366 040.00 -3.77%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 4 140.00 4 080.00 1.47% 9 077.00 -54.39%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 445.00 980.00 47.45% 1 350.00 7.04%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 7 093.00 5 580.00 27.11% 7 412.00 -4.30%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 2 453.00 500.00 390.60% 1 610.00 52.36%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 372.00 300.00 24.00% 905.00 -58.90%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 13 159.00 8 000.00 64.49% 12 383.00 6.27%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 108 212.00 84 520.00 28.03% 96 244.00 12.44%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 45 903.00 41 000.00 11.96% 38 733.00 18.51%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 85 217.00 72 920.00 16.86% 81 451.00 4.62%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 68 178.00 56 740.00 20.16% 38 121.00 78.85%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 95 751.00 81 820.00 17.03% 79 421.00 20.56%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 157 492.00 140 310.00 12.25% 127 030.00 23.98%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 68 989.00 65 320.00 5.62% 58 809.00 17.31%
UK20 Běžné výdaje - důchody 336 292.00 296 310.00 13.49% 313 732.00 7.19%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 7 051.00 6 100.00 15.59% 5 493.00 28.36%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 72 827.00 65 100.00 11.87% 55 744.00 30.65%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 34 314.00 30 200.00 13.62% 25 137.00 36.51%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 32 743.00 31 020.00 5.55% 33 361.00 -1.85%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 18 298.00 15 150.00 20.78% 21 218.00 -13.76%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 11 438.00 9 810.00 16.60% 8 753.00 30.68%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 10 157.00 9 390.00 8.17% 8 198.00 23.90%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 16 252.00 14 840.00 9.51% 15 768.00 3.07%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 8 774.00 8 170.00 7.39% 10 617.00 -17.36%

Daňové příjmy - DzP PO

ObdobíHodnota
31.08.2020 55 100.00
31.07.2020 58 080.00
30.06.2020 51 877.00
31.05.2020 27 615.00
30.04.2020 27 750.00
31.03.2020 28 179.00
29.02.2020 2 039.00
31.01.2020 1 212.00
31.12.2019 123 456.00
30.11.2019 98 953.00
Další »
Daňové příjmy - DzP PO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - DzP FO

ObdobíHodnota
31.08.2020 92 118.00
31.07.2020 75 010.00
30.06.2020 61 151.00
31.05.2020 46 853.00
30.04.2020 39 324.00
31.03.2020 44 010.00
29.02.2020 29 044.00
31.01.2020 15 488.00
31.12.2019 164 524.00
30.11.2019 145 718.00
Další »
Daňové příjmy - DzP FO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - DPH

ObdobíHodnota
31.08.2020 181 454.00
31.07.2020 158 370.00
30.06.2020 127 256.00
31.05.2020 105 379.00
30.04.2020 90 148.00
31.03.2020 66 367.00
29.02.2020 48 987.00
31.01.2020 32 307.00
31.12.2019 291 319.00
30.11.2019 265 778.00
Další »
Daňové příjmy - DPH,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - SD

ObdobíHodnota
31.08.2020 97 936.00
31.07.2020 83 740.00
30.06.2020 71 002.00
31.05.2020 60 409.00
30.04.2020 47 622.00
31.03.2020 37 283.00
29.02.2020 24 828.00
31.01.2020 12 682.00
31.12.2019 158 728.00
30.11.2019 144 419.00
Další »
Daňové příjmy - SD,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - Pojistné na SZ

ObdobíHodnota
31.08.2020 352 228.00
31.07.2020 310 750.00
30.06.2020 270 282.00
31.05.2020 226 902.00
30.04.2020 182 981.00
31.03.2020 137 580.00
29.02.2020 93 112.00
31.01.2020 45 705.00
31.12.2019 551 710.00
30.11.2019 500 654.00
Další »
Daňové příjmy - Pojistné na SZ,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - majetkové daně

ObdobíHodnota
31.08.2020 4 140.00
31.07.2020 4 080.00
30.06.2020 4 013.00
31.05.2020 3 903.00
30.04.2020 3 720.00
31.03.2020 3 330.00
29.02.2020 2 429.00
31.01.2020 1 335.00
31.12.2019 13 875.00
30.11.2019 12 725.00
Další »
Daňové příjmy - majetkové daně,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - cla

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
Daňové příjmy - cla,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - správní poplatky

ObdobíHodnota
31.08.2020 1 445.00
31.07.2020 980.00
30.06.2020 1 122.00
31.05.2020 966.00
30.04.2020 834.00
31.03.2020 656.00
29.02.2020 253.00
31.01.2020 123.00
31.12.2019 2 081.00
30.11.2019 1 987.00
Další »
Daňové příjmy - správní poplatky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy

ObdobíHodnota
31.08.2020 7 093.00
31.07.2020 5 580.00
30.06.2020 5 503.00
31.05.2020 5 241.00
30.04.2020 3 883.00
31.03.2020 3 462.00
29.02.2020 3 141.00
31.01.2020 1 596.00
31.12.2019 10 013.00
30.11.2019 9 729.00
Další »
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - příjmy z úroků

ObdobíHodnota
31.08.2020 2 453.00
31.07.2020 500.00
30.06.2020 357.00
31.05.2020 317.00
30.04.2020 209.00
31.03.2020 158.00
29.02.2020 105.00
31.01.2020 56.00
31.12.2019 3 225.00
30.11.2019 1 765.00
Další »
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček

ObdobíHodnota
31.08.2020 372.00
31.07.2020 300.00
30.06.2020 270.00
31.05.2020 182.00
30.04.2020 182.00
31.03.2020 177.00
29.02.2020 105.00
31.01.2020 105.00
31.12.2019 1 342.00
30.11.2019 1 013.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
31.08.2020 13 159.00
31.07.2020 8 000.00
30.06.2020 9 498.00
31.05.2020 7 734.00
30.04.2020 6 541.00
31.03.2020 4 855.00
29.02.2020 3 229.00
31.01.2020 1 492.00
31.12.2019 18 730.00
30.11.2019 17 619.00
Další »
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace

ObdobíHodnota
31.08.2020 108 212.00
31.07.2020 84 520.00
30.06.2020 85 752.00
31.05.2020 79 319.00
30.04.2020 58 829.00
31.03.2020 45 709.00
29.02.2020 18 610.00
31.01.2020 10 155.00
31.12.2019 167 282.00
30.11.2019 134 987.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - neinvestiční nákupy

ObdobíHodnota
31.08.2020 45 903.00
31.07.2020 41 000.00
30.06.2020 35 791.00
31.05.2020 30 683.00
30.04.2020 26 508.00
31.03.2020 18 415.00
29.02.2020 7 137.00
31.01.2020 3 348.00
31.12.2019 66 784.00
30.11.2019 54 690.00
Další »
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - výdaje na platy

ObdobíHodnota
31.08.2020 85 217.00
31.07.2020 72 920.00
30.06.2020 60 066.00
31.05.2020 47 449.00
30.04.2020 35 236.00
31.03.2020 23 369.00
29.02.2020 11 688.00
31.01.2020 75.00
31.12.2019 143 782.00
30.11.2019 117 621.00
Další »
Běžné výdaje - výdaje na platy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - transfery podnikům

ObdobíHodnota
31.08.2020 68 178.00
31.07.2020 56 740.00
30.06.2020 52 882.00
31.05.2020 42 537.00
30.04.2020 19 650.00
31.03.2020 15 073.00
29.02.2020 10 926.00
31.01.2020 1 057.00
31.12.2019 57 933.00
30.11.2019 52 416.00
Další »
Běžné výdaje - transfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí

ObdobíHodnota
31.08.2020 95 751.00
31.07.2020 81 820.00
30.06.2020 70 446.00
31.05.2020 59 729.00
30.04.2020 52 516.00
31.03.2020 42 435.00
29.02.2020 32 157.00
31.01.2020 20 281.00
31.12.2019 141 893.00
30.11.2019 113 679.00
Další »
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní

ObdobíHodnota
31.08.2020 157 492.00
31.07.2020 140 310.00
30.06.2020 134 893.00
31.05.2020 99 851.00
30.04.2020 72 907.00
31.03.2020 67 547.00
29.02.2020 40 561.00
31.01.2020 28 333.00
31.12.2019 184 551.00
30.11.2019 181 411.00
Další »
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
31.08.2020 68 989.00
31.07.2020 65 320.00
30.06.2020 60 385.00
31.05.2020 54 057.00
30.04.2020 43 418.00
31.03.2020 33 541.00
29.02.2020 13 935.00
31.01.2020 7 523.00
31.12.2019 76 763.00
30.11.2019 72 506.00
Další »
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - důchody

ObdobíHodnota
31.08.2020 336 292.00
31.07.2020 296 310.00
30.06.2020 253 310.00
31.05.2020 210 019.00
30.04.2020 171 673.00
31.03.2020 126 068.00
29.02.2020 84 843.00
31.01.2020 43 934.00
31.12.2019 471 578.00
30.11.2019 431 648.00
Další »
Běžné výdaje - důchody,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti

ObdobíHodnota
31.08.2020 7 051.00
31.07.2020 6 100.00
30.06.2020 5 136.00
31.05.2020 4 105.00
30.04.2020 3 191.00
31.03.2020 2 457.00
29.02.2020 1 612.00
31.01.2020 731.00
31.12.2019 8 114.00
30.11.2019 7 476.00
Další »
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - ostatní sociální dávky

ObdobíHodnota
31.08.2020 72 827.00
31.07.2020 65 100.00
30.06.2020 55 122.00
31.05.2020 42 649.00
30.04.2020 31 810.00
31.03.2020 23 386.00
29.02.2020 15 484.00
31.01.2020 7 851.00
31.12.2019 84 509.00
30.11.2019 77 164.00
Další »
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - státní sociální podpora

ObdobíHodnota
31.08.2020 34 314.00
31.07.2020 30 200.00
30.06.2020 25 639.00
31.05.2020 21 032.00
30.04.2020 16 400.00
31.03.2020 11 816.00
29.02.2020 7 271.00
31.01.2020 3 103.00
31.12.2019 37 879.00
30.11.2019 34 421.00
Další »
Běžné výdaje - státní sociální podpora,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU

ObdobíHodnota
31.08.2020 32 743.00
31.07.2020 31 020.00
30.06.2020 28 683.00
31.05.2020 24 263.00
30.04.2020 18 486.00
31.03.2020 14 635.00
29.02.2020 12 324.00
31.01.2020 7 726.00
31.12.2019 44 050.00
30.11.2019 42 163.00
Další »
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - státní dluh

ObdobíHodnota
31.08.2020 18 298.00
31.07.2020 15 150.00
30.06.2020 12 518.00
31.05.2020 10 407.00
30.04.2020 4 095.00
31.03.2020 3 431.00
29.02.2020 455.00
31.01.2020 327.00
31.12.2019 39 551.00
30.11.2019 37 350.00
Další »
Běžné výdaje - státní dluh,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - investiční nákupy

ObdobíHodnota
31.08.2020 11 438.00
31.07.2020 9 810.00
30.06.2020 7 792.00
31.05.2020 6 142.00
30.04.2020 4 761.00
31.03.2020 2 850.00
29.02.2020 628.00
31.01.2020 134.00
31.12.2019 23 946.00
30.11.2019 15 263.00
Další »
Kapitálové výdaje - investiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - trasfery podnikům

ObdobíHodnota
31.08.2020 10 157.00
31.07.2020 9 390.00
30.06.2020 7 031.00
31.05.2020 5 633.00
30.04.2020 4 397.00
31.03.2020 3 089.00
29.02.2020 1 343.00
31.01.2020 529.00
31.12.2019 13 844.00
30.11.2019 11 495.00
Další »
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům

ObdobíHodnota
31.08.2020 16 252.00
31.07.2020 14 840.00
30.06.2020 11 002.00
31.05.2020 8 547.00
30.04.2020 6 285.00
31.03.2020 4 210.00
29.02.2020 1 712.00
31.01.2020 722.00
31.12.2019 27 496.00
30.11.2019 23 287.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
31.08.2020 8 774.00
31.07.2020 8 170.00
30.06.2020 6 975.00
31.05.2020 4 705.00
30.04.2020 4 072.00
31.03.2020 2 962.00
29.02.2020 1 299.00
31.01.2020 370.00
31.12.2019 16 278.00
30.11.2019 13 934.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (Státní rozpočet a daně)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Průřezové ukazatele (Měnová statistika)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Hlavní ukazatele (Měnová a finanční statistika)
Průřezové ukazatele (Měnová a finanční statistika)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body) (Průřezové ukazatele)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry (body) (Průřezové ukazatele)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - investiční fondy (body) (Průřezové ukazatele)

Označení stránky: Státní rozpočet, státní rozpočet daně 2017, daňové příjmy státního rozpočtu 2017, příjmy a výdaje státního rozpočtu, název ukazatele výdajů státního rozpočtu, státní rozpočet ekonomika, transfery veřejným rozpočtům - ústředí

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele