Vybrané ukazatele státního rozpočtu (Státní rozpočet a daně) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 98 950.00 99 263.00 -0.32% 93 453.00 5.88%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 145 720.00 132 155.00 10.26% 129 293.00 12.71%
UK3 Daňové příjmy - DPH 265 780.00 239 844.00 10.81% 255 829.00 3.89%
UK4 Daňové příjmy - SD 144 420.00 129 467.00 11.55% 143 934.00 0.34%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 500 400.00 454 951.00 9.99% 465 124.00 7.58%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 12 730.00 11 511.00 10.59% 12 588.00 1.13%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 830.00 1 745.00 4.87% 1 894.00 -3.38%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 8 590.00 8 040.00 6.84% 8 866.00 -3.11%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 1 900.00 1 709.00 11.18% 1 390.00 36.69%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 1 100.00 999.00 10.11% 918.00 19.83%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 16 900.00 15 970.00 5.82% 16 228.00 4.14%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 112 400.00 110 250.00 1.95% 105 010.00 7.04%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 54 690.00 48 976.00 11.67% 56 061.00 -2.45%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 115 000.00 105 001.00 9.52% 109 337.00 5.18%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 52 360.00 41 823.00 25.19% 52 474.00 -0.22%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 118 810.00 99 322.00 19.62% 101 665.00 16.86%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 181 150.00 154 292.00 17.41% 155 859.00 16.23%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 72 530.00 68 691.00 5.59% 69 177.00 4.85%
UK20 Běžné výdaje - důchody 431 710.00 392 276.00 10.05% 396 872.00 8.78%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 7 480.00 6 835.00 9.44% 6 923.00 8.05%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 77 170.00 69 872.00 10.44% 69 631.00 10.83%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 34 450.00 31 360.00 9.85% 35 727.00 -3.57%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 42 160.00 40 776.00 3.39% 34 770.00 21.25%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 37 350.00 36 283.00 2.94% 38 360.00 -2.63%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 15 260.00 11 547.00 32.16% 9 636.00 58.36%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 11 500.00 10 508.00 9.44% 14 526.00 -20.83%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 23 290.00 20 013.00 16.37% 18 331.00 27.05%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 13 970.00 12 568.00 11.16% 16 735.00 -16.52%

Daňové příjmy - DzP PO

ObdobíHodnota
30.11.2019 98 950.00
31.10.2019 99 263.00
30.09.2019 98 235.00
31.08.2019 70 406.00
31.07.2019 70 599.00
30.06.2019 69 211.00
31.05.2019 31 067.00
30.04.2019 29 790.00
31.03.2019 27 728.00
28.02.2019 1 569.00
Další »
Daňové příjmy - DzP PO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - DzP FO

ObdobíHodnota
30.11.2019 145 720.00
31.10.2019 132 155.00
30.09.2019 118 815.00
31.08.2019 103 835.00
31.07.2019 89 970.00
30.06.2019 75 048.00
31.05.2019 56 194.00
30.04.2019 43 986.00
31.03.2019 42 408.00
28.02.2019 26 216.00
Další »
Daňové příjmy - DzP FO,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - DPH

ObdobíHodnota
30.11.2019 265 780.00
31.10.2019 239 844.00
30.09.2019 207 665.00
31.08.2019 186 713.00
31.07.2019 165 147.00
30.06.2019 135 459.00
31.05.2019 113 234.00
30.04.2019 91 497.00
31.03.2019 62 657.00
28.02.2019 44 608.00
Další »
Daňové příjmy - DPH,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - SD

ObdobíHodnota
30.11.2019 144 420.00
31.10.2019 129 467.00
30.09.2019 114 916.00
31.08.2019 101 436.00
31.07.2019 89 054.00
30.06.2019 75 908.00
31.05.2019 61 286.00
30.04.2019 46 492.00
31.03.2019 34 631.00
28.02.2019 23 756.00
Další »
Daňové příjmy - SD,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - Pojistné na SZ

ObdobíHodnota
30.11.2019 500 400.00
31.10.2019 454 951.00
30.09.2019 410 387.00
31.08.2019 366 040.00
31.07.2019 319 698.00
30.06.2019 273 153.00
31.05.2019 226 237.00
30.04.2019 178 792.00
31.03.2019 131 450.00
28.02.2019 87 434.00
Další »
Daňové příjmy - Pojistné na SZ,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - majetkové daně

ObdobíHodnota
30.11.2019 12 730.00
31.10.2019 11 511.00
30.09.2019 10 232.00
31.08.2019 9 077.00
31.07.2019 7 962.00
30.06.2019 6 806.00
31.05.2019 5 860.00
30.04.2019 4 742.00
31.03.2019 3 560.00
28.02.2019 2 470.00
Další »
Daňové příjmy - majetkové daně,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - cla

ObdobíHodnota
30.11.2019 0.00
31.10.2019 0.00
30.09.2019 0.00
31.08.2019 0.00
31.07.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.05.2019 0.00
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
Další »
Daňové příjmy - cla,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - správní poplatky

ObdobíHodnota
30.11.2019 1 830.00
31.10.2019 1 745.00
30.09.2019 1 557.00
31.08.2019 1 350.00
31.07.2019 1 212.00
30.06.2019 1 040.00
31.05.2019 863.00
30.04.2019 659.00
31.03.2019 483.00
28.02.2019 278.00
Další »
Daňové příjmy - správní poplatky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy

ObdobíHodnota
30.11.2019 8 590.00
31.10.2019 8 040.00
30.09.2019 7 735.00
31.08.2019 7 412.00
31.07.2019 5 498.00
30.06.2019 5 614.00
31.05.2019 5 164.00
30.04.2019 3 447.00
31.03.2019 3 101.00
28.02.2019 2 718.00
Další »
Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - příjmy z úroků

ObdobíHodnota
30.11.2019 1 900.00
31.10.2019 1 709.00
30.09.2019 1 658.00
31.08.2019 1 610.00
31.07.2019 1 516.00
30.06.2019 520.00
31.05.2019 475.00
30.04.2019 316.00
31.03.2019 124.00
28.02.2019 84.00
Další »
Nedaňové příjmy - příjmy z úroků,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček

ObdobíHodnota
30.11.2019 1 100.00
31.10.2019 999.00
30.09.2019 979.00
31.08.2019 905.00
31.07.2019 892.00
30.06.2019 793.00
31.05.2019 482.00
30.04.2019 482.00
31.03.2019 478.00
28.02.2019 105.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy

ObdobíHodnota
30.11.2019 16 900.00
31.10.2019 15 970.00
30.09.2019 14 079.00
31.08.2019 12 383.00
31.07.2019 11 308.00
30.06.2019 9 021.00
31.05.2019 7 746.00
30.04.2019 6 060.00
31.03.2019 4 373.00
28.02.2019 2 862.00
Další »
Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace

ObdobíHodnota
30.11.2019 112 400.00
31.10.2019 110 250.00
30.09.2019 103 575.00
31.08.2019 96 244.00
31.07.2019 88 433.00
30.06.2019 80 597.00
31.05.2019 68 805.00
30.04.2019 59 122.00
31.03.2019 48 380.00
28.02.2019 22 200.00
Další »
Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - neinvestiční nákupy

ObdobíHodnota
30.11.2019 54 690.00
31.10.2019 48 976.00
30.09.2019 43 568.00
31.08.2019 38 733.00
31.07.2019 33 970.00
30.06.2019 28 107.00
31.05.2019 23 367.00
30.04.2019 18 993.00
31.03.2019 13 596.00
28.02.2019 6 873.00
Další »
Běžné výdaje - neinvestiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - výdaje na platy

ObdobíHodnota
30.11.2019 115 000.00
31.10.2019 105 001.00
30.09.2019 93 191.00
31.08.2019 81 451.00
31.07.2019 69 895.00
30.06.2019 57 573.00
31.05.2019 45 247.00
30.04.2019 33 895.00
31.03.2019 22 187.00
28.02.2019 11 183.00
Další »
Běžné výdaje - výdaje na platy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - transfery podnikům

ObdobíHodnota
30.11.2019 52 360.00
31.10.2019 41 823.00
30.09.2019 40 867.00
31.08.2019 38 121.00
31.07.2019 29 858.00
30.06.2019 28 899.00
31.05.2019 26 679.00
30.04.2019 17 761.00
31.03.2019 15 289.00
28.02.2019 10 997.00
Další »
Běžné výdaje - transfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí

ObdobíHodnota
30.11.2019 118 810.00
31.10.2019 99 322.00
30.09.2019 87 559.00
31.08.2019 79 421.00
31.07.2019 71 064.00
30.06.2019 62 885.00
31.05.2019 54 153.00
30.04.2019 47 855.00
31.03.2019 36 968.00
28.02.2019 26 431.00
Další »
Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní

ObdobíHodnota
30.11.2019 181 150.00
31.10.2019 154 292.00
30.09.2019 151 079.00
31.08.2019 127 030.00
31.07.2019 124 384.00
30.06.2019 118 563.00
31.05.2019 88 451.00
30.04.2019 65 064.00
31.03.2019 60 072.00
28.02.2019 36 503.00
Další »
Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
30.11.2019 72 530.00
31.10.2019 68 691.00
30.09.2019 62 433.00
31.08.2019 58 809.00
31.07.2019 54 791.00
30.06.2019 48 930.00
31.05.2019 45 724.00
30.04.2019 38 847.00
31.03.2019 27 278.00
28.02.2019 14 704.00
Další »
Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - důchody

ObdobíHodnota
30.11.2019 431 710.00
31.10.2019 392 276.00
30.09.2019 351 574.00
31.08.2019 313 732.00
31.07.2019 273 835.00
30.06.2019 234 704.00
31.05.2019 196 251.00
30.04.2019 158 254.00
31.03.2019 116 502.00
28.02.2019 78 833.00
Další »
Běžné výdaje - důchody,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti

ObdobíHodnota
30.11.2019 7 480.00
31.10.2019 6 835.00
30.09.2019 6 189.00
31.08.2019 5 493.00
31.07.2019 4 829.00
30.06.2019 4 236.00
31.05.2019 3 635.00
30.04.2019 3 015.00
31.03.2019 2 301.00
28.02.2019 1 501.00
Další »
Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - ostatní sociální dávky

ObdobíHodnota
30.11.2019 77 170.00
31.10.2019 69 872.00
30.09.2019 62 769.00
31.08.2019 55 744.00
31.07.2019 48 692.00
30.06.2019 41 553.00
31.05.2019 34 672.00
30.04.2019 27 604.00
31.03.2019 20 506.00
28.02.2019 13 680.00
Další »
Běžné výdaje - ostatní sociální dávky,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - státní sociální podpora

ObdobíHodnota
30.11.2019 34 450.00
31.10.2019 31 360.00
30.09.2019 28 257.00
31.08.2019 25 137.00
31.07.2019 22 177.00
30.06.2019 19 019.00
31.05.2019 15 820.00
30.04.2019 12 773.00
31.03.2019 9 517.00
28.02.2019 6 224.00
Další »
Běžné výdaje - státní sociální podpora,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU

ObdobíHodnota
30.11.2019 42 160.00
31.10.2019 40 776.00
30.09.2019 37 069.00
31.08.2019 33 361.00
31.07.2019 29 654.00
30.06.2019 25 945.00
31.05.2019 22 245.00
30.04.2019 20 020.00
31.03.2019 17 425.00
28.02.2019 13 718.00
Další »
Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Běžné výdaje - státní dluh

ObdobíHodnota
30.11.2019 37 350.00
31.10.2019 36 283.00
30.09.2019 33 350.00
31.08.2019 21 218.00
31.07.2019 19 186.00
30.06.2019 16 920.00
31.05.2019 16 616.00
30.04.2019 8 173.00
31.03.2019 1 350.00
28.02.2019 293.00
Další »
Běžné výdaje - státní dluh,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - investiční nákupy

ObdobíHodnota
30.11.2019 15 260.00
31.10.2019 11 547.00
30.09.2019 9 885.00
31.08.2019 8 753.00
31.07.2019 7 377.00
30.06.2019 5 440.00
31.05.2019 3 771.00
30.04.2019 2 422.00
31.03.2019 1 323.00
28.02.2019 467.00
Další »
Kapitálové výdaje - investiční nákupy,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - trasfery podnikům

ObdobíHodnota
30.11.2019 11 500.00
31.10.2019 10 508.00
30.09.2019 8 984.00
31.08.2019 8 198.00
31.07.2019 7 324.00
30.06.2019 6 208.00
31.05.2019 4 880.00
30.04.2019 3 666.00
31.03.2019 2 686.00
28.02.2019 1 295.00
Další »
Kapitálové výdaje - trasfery podnikům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům

ObdobíHodnota
30.11.2019 23 290.00
31.10.2019 20 013.00
30.09.2019 17 601.00
31.08.2019 15 768.00
31.07.2019 14 089.00
30.06.2019 11 458.00
31.05.2019 8 925.00
30.04.2019 6 152.00
31.03.2019 4 252.00
28.02.2019 1 675.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím

ObdobíHodnota
30.11.2019 13 970.00
31.10.2019 12 568.00
30.09.2019 11 676.00
31.08.2019 10 617.00
31.07.2019 9 674.00
30.06.2019 8 156.00
31.05.2019 6 632.00
30.04.2019 4 784.00
31.03.2019 2 663.00
28.02.2019 1 374.00
Další »
Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím,Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (Státní rozpočet a daně)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Služby státní pošty (Předchozí období=100, měsíční data)
Odvozené ukazatele nákladů úvěrů (Publikace Měnová statistika)
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI včetně objemů)
1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Výdaje rozpočtu EU v členském státě (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -) (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Čisté transakce v ostatních příjmových a a výdajových účtech s vazbou na rozpočet EU (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) (Nové obchody)

Označení stránky: Státní rozpočet, státní rozpočet daně 2017, daňové příjmy státního rozpočtu 2017, příjmy a výdaje státního rozpočtu, název ukazatele výdajů státního rozpočtu, státní rozpočet ekonomika, transfery veřejným rozpočtům - ústředí

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies