AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2002 269.20
Max 31.12.1995 26 172.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 4 397.70 4 353.30 44.40 1.02% 4 177.30 220.40 5.28%
31.03.2014 4 353.30 4 336.00 17.30 0.40% 4 233.00 120.30 2.84%
31.12.2013 4 336.00 4 223.00 113.00 2.68% 4 164.50 171.50 4.12%
30.09.2013 4 223.00 4 177.30 45.70 1.09% 4 225.50 -2.50 -0.06%
30.06.2013 4 177.30 4 233.00 -55.70 -1.32% 4 091.80 85.50 2.09%
31.03.2013 4 233.00 4 164.50 68.50 1.64% 3 804.90 428.10 11.25%
31.12.2012 4 164.50 4 225.50 -61.00 -1.44% 4 056.30 108.20 2.67%
30.09.2012 4 225.50 4 091.80 133.70 3.27% 3 796.70 428.80 11.29%
30.06.2012 4 091.80 3 804.90 286.90 7.54% 3 405.30 686.50 20.16%
31.03.2012 3 804.90 4 056.30 - 251.40 -6.20% 3 458.40 346.50 10.02%
31.12.2011 4 056.30 3 796.70 259.60 6.84% 3 641.50 414.80 11.39%
30.09.2011 3 796.70 3 405.30 391.40 11.49% 3 538.80 257.90 7.29%
30.06.2011 3 405.30 3 458.40 -53.10 -1.54% 3 433.00 -27.70 -0.81%
31.03.2011 3 458.40 3 641.50 - 183.10 -5.03% 3 184.40 274.00 8.60%
31.12.2010 3 641.50 3 538.80 102.70 2.90% 3 206.20 435.30 13.58%
30.09.2010 3 538.80 3 433.00 105.80 3.08% 2 909.20 629.60 21.64%
30.06.2010 3 433.00 3 184.40 248.60 7.81% 3 036.90 396.10 13.04%
31.03.2010 3 184.40 3 206.20 -21.80 -0.68% 3 280.00 -95.60 -2.91%
31.12.2009 3 206.20 2 909.20 297.00 10.21% 3 174.80 31.40 0.99%
30.09.2009 2 909.20 3 036.90 - 127.70 -4.20% 2 861.70 47.50 1.66%
30.06.2009 3 036.90 3 280.00 - 243.10 -7.41% 2 657.60 379.30 14.27%
31.03.2009 3 280.00 3 174.80 105.20 3.31% 2 635.00 645.00 24.48%
31.12.2008 3 174.80 2 861.70 313.10 10.94% 2 848.90 325.90 11.44%
30.09.2008 2 861.70 2 657.60 204.10 7.68% 3 018.00 - 156.30 -5.18%
30.06.2008 2 657.60 2 635.00 22.60 0.86% 3 209.20 - 551.60 -17.19%
31.03.2008 2 635.00 2 848.90 - 213.90 -7.51% 3 027.70 - 392.70 -12.97%
31.12.2007 2 848.90 3 018.00 - 169.10 -5.60% 2 993.80 - 144.90 -4.84%
30.09.2007 3 018.00 3 209.20 - 191.20 -5.96% 2 999.40 18.60 0.62%
30.06.2007 3 209.20 3 027.70 181.50 5.99% 3 010.90 198.30 6.59%
31.03.2007 3 027.70 2 993.80 33.90 1.13% 3 086.70 -59.00 -1.91%
31.12.2006 2 993.80 2 999.40 -5.60 -0.19% 3 184.50 - 190.70 -5.99%
30.09.2006 2 999.40 3 010.90 -11.50 -0.38% 777.90 2 221.50 285.58%
30.06.2006 3 010.90 3 086.70 -75.80 -2.46% 791.10 2 219.80 280.60%
31.03.2006 3 086.70 3 184.50 -97.80 -3.07% 599.90 2 486.80 414.54%
31.12.2005 3 184.50 777.90 2 406.60 309.37% 600.00 2 584.50 430.75%
30.09.2005 777.90 791.10 -13.20 -1.67% 642.00 135.90 21.17%
30.06.2005 791.10 599.90 191.20 31.87% 653.50 137.60 21.06%
31.03.2005 599.90 600.00 -0.10 -0.02% 488.60 111.30 22.78%
31.12.2004 600.00 642.00 -42.00 -6.54% 468.40 131.60 28.10%
30.09.2004 642.00 653.50 -11.50 -1.76% 476.30 165.70 34.79%
30.06.2004 653.50 488.60 164.90 33.75% 477.60 175.90 36.83%
31.03.2004 488.60 468.40 20.20 4.31% 276.00 212.60 77.03%
31.12.2003 468.40 476.30 -7.90 -1.66% 280.90 187.50 66.75%
30.09.2003 476.30 477.60 -1.30 -0.27% 279.10 197.20 70.66%
30.06.2003 477.60 276.00 201.60 73.04% 269.20 208.40 77.41%
31.03.2003 276.00 280.90 -4.90 -1.74% 299.20 -23.20 -7.75%
31.12.2002 280.90 279.10 1.80 0.64% 307.30 -26.40 -8.59%
30.09.2002 279.10 269.20 9.90 3.68% 319.60 -40.50 -12.67%
30.06.2002 269.20 299.20 -30.00 -10.03% 329.10 -59.90 -18.20%
31.03.2002 299.20 307.30 -8.10 -2.64% 328.60 -29.40 -8.95%
31.12.2001 307.30 319.60 -12.30 -3.85% 329.10 -21.80 -6.62%
30.09.2001 319.60 329.10 -9.50 -2.89% 343.80 -24.20 -7.04%
30.06.2001 329.10 328.60 0.50 0.15% 333.90 -4.80 -1.44%
31.03.2001 328.60 329.10 -0.50 -0.15% 333.10 -4.50 -1.35%
31.12.2000 329.10 343.80 -14.70 -4.28% 0.00 329.10 -
30.09.2000 343.80 333.90 9.90 2.96% 26 122.40 -25 778.60 -98.68%
30.06.2000 333.90 333.10 0.80 0.24% 26 122.40 -25 788.50 -98.72%
31.03.2000 333.10 0.00 333.10 - 26 122.40 -25 789.30 -98.72%
31.12.1999 0.00 26 122.40 -26 122.40 - 26 122.40 -26 122.40 -
31.12.1998 26 122.40 26 122.40 0.00 0.00 26 122.40 0.00 0.00
31.12.1997 26 122.40 26 122.80 -0.40 -0.00% 26 122.80 -0.40 -0.00%
31.12.1996 26 122.80 26 172.30 -49.50 -0.19% 26 172.30 -49.50 -0.19%
31.12.1995 26 172.30 24 573.30 1 599.00 6.51% 24 573.30 1 599.00 6.51%
31.12.1994 24 573.30 24 572.50 0.80 0.00% 24 572.50 0.80 0.00%
31.12.1993 24 572.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Platby za ostatní netržní produkci (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní dotace na výrobu (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies