INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AKTIVA - celkem 3 357 959.70 3 228 524.40 4.01% 2 799 720.30 19.94%
UK2 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem 394 106.10 409 234.70 -3.70% 382 994.70 2.90%
UK3 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění 421 995.50 414 086.10 1.91% 365 394.40 15.49%
UK4 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál -27 889.40 -4 851.50 474.86% 17 600.20 - 258.46%
UK5 AKTIVA - portfoliové investice - celkem 570 054.40 542 678.80 5.04% 469 896.40 21.31%
UK6 AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 258 192.50 239 309.80 7.89% 193 464.30 33.46%
UK7 AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry 311 861.90 303 369.00 2.80% 276 432.10 12.82%
UK8 AKTIVA - finanční deriváty 67 894.00 58 869.70 15.33% 58 838.60 15.39%
UK9 AKTIVA - ostatní investice - celkem 1 139 636.40 1 073 353.90 6.18% 1 022 285.20 11.48%
UK10 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem 426 958.20 427 639.10 -0.16% 371 689.50 14.87%
UK11 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 4 397.70 4 353.30 1.02% 4 177.30 5.28%
UK12 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 378 289.90 378 949.60 -0.17% 323 982.10 16.76%
UK13 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda 30 989.30 31 291.10 -0.96% 31 941.60 -2.98%
UK14 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 13 281.20 13 045.10 1.81% 11 588.50 14.61%
UK15 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem 712 678.20 645 714.80 10.37% 650 595.60 9.54%
UK16 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB 845.80 359.70 135.14% 542.30 55.97%
UK17 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 232 717.50 224 751.70 3.54% 254 711.40 -8.63%
UK18 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy 170 582.90 164 125.00 3.93% 162 944.10 4.69%
UK19 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 479 115.00 420 603.40 13.91% 395 342.00 21.19%
UK21 AKTIVA - rezervy ČNB 1 186 268.90 1 144 387.30 3.66% 865 705.40 37.03%
UK22 AKTIVA - rezervy ČNB - zlato 9 090.00 8 873.40 2.44% 8 688.30 4.62%
UK23 AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání 23 347.80 23 108.20 1.04% 22 410.10 4.18%
UK24 AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF 15 248.20 14 869.60 2.55% 13 904.00 9.67%
UK25 AKTIVA - rezervy ČNB - devizy 1 031 110.00 1 049 354.30 -1.74% 750 252.20 37.44%
UK26 AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva 107 472.80 48 181.90 123.06% 70 450.80 52.55%
UK27 PASÍVA - celkem 5 018 397.00 4 931 770.80 1.76% 4 688 625.40 7.03%
UK28 PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem 2 760 733.10 2 717 663.10 1.58% 2 685 347.00 2.81%
UK29 PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění 2 511 915.10 2 525 931.90 -0.55% 2 430 459.00 3.35%
UK30 PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál 248 818.00 191 731.20 29.77% 254 888.00 -2.38%
UK31 PASÍVA - portfoliové investice - celkem 971 015.50 1 024 145.60 -5.19% 902 666.80 7.57%
UK32 PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 169 705.00 171 102.20 -0.82% 136 654.00 24.19%
UK33 PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry 801 310.50 853 043.40 -6.06% 766 012.80 4.61%
UK34 PASÍVA - finanční deriváty 74 865.40 84 087.10 -10.97% 79 483.00 -5.81%
UK35 PASÍVA - ostatní investice - celkem 1 211 783.00 1 105 875.00 9.58% 1 021 128.60 18.67%
UK36 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem 500 656.50 516 403.00 -3.05% 507 489.40 -1.35%
UK37 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 97 886.30 99 103.80 -1.23% 92 857.40 5.42%
UK39 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda 121 793.30 126 514.50 -3.73% 121 150.40 0.53%
UK40 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 280 976.90 290 784.70 -3.37% 293 481.60 -4.26%
UK41 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem 711 126.50 589 472.00 20.64% 513 639.20 38.45%
UK42 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB 715.50 1 546.60 -53.74% 4 668.90 -84.68%
UK43 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 505 631.90 373 049.30 35.54% 320 423.50 57.80%
UK44 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 2 839.30 -
UK45 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 204 779.10 214 876.10 -4.70% 185 707.50 10.27%
UK46 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -1 660 437.30 -1 703 246.40 -2.51% -1 888 905.00 -12.10%

AKTIVA - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 357 959.70
31.03.2014 3 228 524.40
31.12.2013 3 181 209.00
30.09.2013 2 826 009.80
30.06.2013 2 799 720.30
31.03.2013 2 819 681.00
31.12.2012 2 696 171.90
30.09.2012 2 617 682.70
30.06.2012 2 647 744.80
31.03.2012 2 556 171.20
Další »
AKTIVA - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 394 106.10
31.03.2014 409 234.70
31.12.2013 425 414.90
30.09.2013 388 336.40
30.06.2013 382 994.70
31.03.2013 368 642.10
31.12.2012 330 946.10
30.09.2012 311 897.00
30.06.2012 296 643.60
31.03.2012 279 382.20
Další »
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 421 995.50
31.03.2014 414 086.10
31.12.2013 410 473.20
30.09.2013 368 841.50
30.06.2013 365 394.40
31.03.2013 348 823.60
31.12.2012 316 756.90
30.09.2012 296 898.30
30.06.2012 280 835.40
31.03.2012 262 764.50
Další »
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 -27 889.40
31.03.2014 -4 851.50
31.12.2013 14 941.70
30.09.2013 19 494.90
30.06.2013 17 600.20
31.03.2013 19 818.50
31.12.2012 14 189.20
30.09.2012 14 998.70
30.06.2012 15 808.20
31.03.2012 16 617.70
Další »
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 570 054.40
31.03.2014 542 678.80
31.12.2013 524 366.20
30.09.2013 495 432.60
30.06.2013 469 896.40
31.03.2013 488 964.30
31.12.2012 490 767.60
30.09.2012 473 384.00
30.06.2012 466 097.30
31.03.2012 467 390.60
Další »
AKTIVA - portfoliové investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 258 192.50
31.03.2014 239 309.80
31.12.2013 226 967.10
30.09.2013 213 654.80
30.06.2013 193 464.30
31.03.2013 201 884.60
31.12.2012 197 083.50
30.09.2012 187 870.30
30.06.2012 183 121.60
31.03.2012 187 488.00
Další »
AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 311 861.90
31.03.2014 303 369.00
31.12.2013 297 399.10
30.09.2013 281 777.80
30.06.2013 276 432.10
31.03.2013 287 079.70
31.12.2012 293 684.10
30.09.2012 285 513.70
30.06.2012 282 975.70
31.03.2012 279 902.60
Další »
AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 67 894.00
31.03.2014 58 869.70
31.12.2013 55 658.10
30.09.2013 58 560.70
30.06.2013 58 838.60
31.03.2013 77 276.40
31.12.2012 93 994.70
30.09.2012 131 633.80
30.06.2012 120 839.00
31.03.2012 116 240.50
Další »
AKTIVA - finanční deriváty,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 139 636.40
31.03.2014 1 073 353.90
31.12.2013 1 057 390.30
30.09.2013 1 011 292.00
30.06.2013 1 022 285.20
31.03.2013 992 028.90
31.12.2012 925 212.40
30.09.2012 916 815.00
30.06.2012 960 359.50
31.03.2012 895 991.60
Další »
AKTIVA - ostatní investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 426 958.20
31.03.2014 427 639.10
31.12.2013 422 251.50
30.09.2013 372 318.60
30.06.2013 371 689.50
31.03.2013 347 970.20
31.12.2012 312 506.10
30.09.2012 306 174.30
30.06.2012 306 087.10
31.03.2012 291 626.10
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 4 397.70
31.03.2014 4 353.30
31.12.2013 4 336.00
30.09.2013 4 223.00
30.06.2013 4 177.30
31.03.2013 4 233.00
31.12.2012 4 164.50
30.09.2012 4 225.50
30.06.2012 4 091.80
31.03.2012 3 804.90
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 378 289.90
31.03.2014 378 949.60
31.12.2013 375 260.30
30.09.2013 325 477.90
30.06.2013 323 982.10
31.03.2013 299 300.20
31.12.2012 264 602.70
30.09.2012 262 985.20
30.06.2012 264 010.60
31.03.2012 249 944.60
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 30 989.30
31.03.2014 31 291.10
31.12.2013 31 291.10
30.09.2013 31 056.80
30.06.2013 31 941.60
31.03.2013 32 055.70
31.12.2012 32 602.40
30.09.2012 28 762.00
30.06.2012 27 307.50
31.03.2012 26 816.80
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 13 281.20
31.03.2014 13 045.10
31.12.2013 11 364.10
30.09.2013 11 560.90
30.06.2013 11 588.50
31.03.2013 12 381.30
31.12.2012 11 136.50
30.09.2012 10 201.60
30.06.2012 10 677.20
31.03.2012 11 059.80
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 712 678.20
31.03.2014 645 714.80
31.12.2013 635 138.80
30.09.2013 638 973.30
30.06.2013 650 595.60
31.03.2013 644 058.60
31.12.2012 612 706.30
30.09.2012 610 640.80
30.06.2012 654 272.40
31.03.2012 604 365.50
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 845.80
31.03.2014 359.70
31.12.2013 602.30
30.09.2013 342.40
30.06.2013 542.30
31.03.2013 1 207.00
31.12.2012 2 616.00
30.09.2012 2 379.50
30.06.2012 2 988.10
31.03.2012 2 227.10
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 232 717.50
31.03.2014 224 751.70
31.12.2013 223 545.50
30.09.2013 243 550.80
30.06.2013 254 711.40
31.03.2013 257 443.00
31.12.2012 248 234.60
30.09.2012 231 973.50
30.06.2012 262 159.20
31.03.2012 248 756.90
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 170 582.90
31.03.2014 164 125.00
31.12.2013 171 948.80
30.09.2013 176 293.80
30.06.2013 162 944.10
31.03.2013 149 054.90
31.12.2012 141 839.20
30.09.2012 134 284.20
30.06.2012 160 422.70
31.03.2012 144 893.70
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 479 115.00
31.03.2014 420 603.40
31.12.2013 410 991.00
30.09.2013 395 080.10
30.06.2013 395 342.00
31.03.2013 385 408.60
31.12.2012 361 855.80
30.09.2012 376 287.70
30.06.2012 389 125.10
31.03.2012 353 381.50
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 186 268.90
31.03.2014 1 144 387.30
31.12.2013 1 118 379.50
30.09.2013 872 388.10
30.06.2013 865 705.40
31.03.2013 892 769.30
31.12.2012 855 251.00
30.09.2012 783 952.80
30.06.2012 803 805.30
31.03.2012 797 166.30
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - zlato

ObdobíHodnota
30.06.2014 9 090.00
31.03.2014 8 873.40
31.12.2013 8 341.80
30.09.2013 8 748.70
30.06.2013 8 688.30
31.03.2013 11 773.00
31.12.2012 11 776.20
30.09.2012 12 771.10
30.06.2012 12 842.50
31.03.2012 12 193.40
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - zlato,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání

ObdobíHodnota
30.06.2014 23 347.80
31.03.2014 23 108.20
31.12.2013 23 013.20
30.09.2013 21 954.10
30.06.2013 22 410.10
31.03.2013 22 579.00
31.12.2012 21 990.10
30.09.2012 22 330.20
30.06.2012 23 195.40
31.03.2012 21 534.40
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF

ObdobíHodnota
30.06.2014 15 248.20
31.03.2014 14 869.60
31.12.2013 14 881.90
30.09.2013 13 935.40
30.06.2013 13 904.00
31.03.2013 13 770.00
31.12.2012 13 329.50
30.09.2012 13 403.20
30.06.2012 13 924.60
31.03.2012 12 869.30
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 031 110.00
31.03.2014 1 049 354.30
31.12.2013 963 954.10
30.09.2013 759 333.40
30.06.2013 750 252.20
31.03.2013 772 926.00
31.12.2012 713 378.40
30.09.2012 687 199.50
30.06.2012 670 513.20
31.03.2012 622 251.20
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - devizy,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2014 107 472.80
31.03.2014 48 181.90
31.12.2013 108 188.40
30.09.2013 68 416.50
30.06.2013 70 450.80
31.03.2013 71 721.30
31.12.2012 94 776.80
30.09.2012 48 248.80
30.06.2012 83 329.70
31.03.2012 128 318.00
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 5 018 397.00
31.03.2014 4 931 770.80
31.12.2013 4 952 990.90
30.09.2013 4 660 888.70
30.06.2013 4 688 625.40
31.03.2013 4 649 656.50
31.12.2012 4 571 709.30
30.09.2012 4 528 909.70
30.06.2012 4 528 057.50
31.03.2012 4 467 875.70
Další »
PASÍVA - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 760 733.10
31.03.2014 2 717 663.10
31.12.2013 2 705 101.40
30.09.2013 2 688 661.20
30.06.2013 2 685 347.00
31.03.2013 2 663 897.30
31.12.2012 2 600 877.00
30.09.2012 2 551 695.60
30.06.2012 2 502 514.20
31.03.2012 2 470 873.00
Další »
PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 511 915.10
31.03.2014 2 525 931.90
31.12.2013 2 498 218.40
30.09.2013 2 473 650.50
30.06.2013 2 430 459.00
31.03.2013 2 405 318.30
31.12.2012 2 342 626.00
30.09.2012 2 296 890.90
30.06.2012 2 251 155.90
31.03.2012 2 222 961.10
Další »
PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 248 818.00
31.03.2014 191 731.20
31.12.2013 206 883.00
30.09.2013 215 010.80
30.06.2013 254 888.00
31.03.2013 258 579.00
31.12.2012 258 251.10
30.09.2012 254 804.70
30.06.2012 251 358.30
31.03.2012 247 912.00
Další »
PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 971 015.50
31.03.2014 1 024 145.60
31.12.2013 980 852.50
30.09.2013 905 790.10
30.06.2013 902 666.80
31.03.2013 873 646.90
31.12.2012 867 305.60
30.09.2012 879 660.60
30.06.2012 859 644.20
31.03.2012 836 204.80
Další »
PASÍVA - portfoliové investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 169 705.00
31.03.2014 171 102.20
31.12.2013 154 580.10
30.09.2013 148 068.30
30.06.2013 136 654.00
31.03.2013 153 920.40
31.12.2012 170 644.60
30.09.2012 190 717.80
30.06.2012 180 542.80
31.03.2012 194 350.80
Další »
PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 801 310.50
31.03.2014 853 043.40
31.12.2013 826 272.40
30.09.2013 757 721.80
30.06.2013 766 012.80
31.03.2013 719 726.50
31.12.2012 696 661.00
30.09.2012 688 942.80
30.06.2012 679 101.40
31.03.2012 641 854.00
Další »
PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 74 865.40
31.03.2014 84 087.10
31.12.2013 85 229.50
30.09.2013 74 441.40
30.06.2013 79 483.00
31.03.2013 91 587.50
31.12.2012 105 958.40
30.09.2012 130 177.40
30.06.2012 128 844.70
31.03.2012 121 917.20
Další »
PASÍVA - finanční deriváty,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 211 783.00
31.03.2014 1 105 875.00
31.12.2013 1 181 807.50
30.09.2013 991 995.90
30.06.2013 1 021 128.60
31.03.2013 1 020 524.80
31.12.2012 997 568.30
30.09.2012 967 376.00
30.06.2012 1 037 054.30
31.03.2012 1 038 880.70
Další »
PASÍVA - ostatní investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 500 656.50
31.03.2014 516 403.00
31.12.2013 514 866.90
30.09.2013 498 805.00
30.06.2013 507 489.40
31.03.2013 509 621.90
31.12.2012 506 955.10
30.09.2012 499 914.80
30.06.2012 511 540.70
31.03.2012 510 597.70
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 97 886.30
31.03.2014 99 103.80
31.12.2013 99 682.70
30.09.2013 85 258.10
30.06.2013 92 857.40
31.03.2013 92 106.10
31.12.2012 96 351.90
30.09.2012 96 079.10
30.06.2012 102 895.60
31.03.2012 104 718.80
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 121 793.30
31.03.2014 126 514.50
31.12.2013 127 586.00
30.09.2013 119 361.00
30.06.2013 121 150.40
31.03.2013 122 354.20
31.12.2012 123 456.60
30.09.2012 120 308.20
30.06.2012 115 150.60
31.03.2012 116 010.50
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 280 976.90
31.03.2014 290 784.70
31.12.2013 287 598.30
30.09.2013 294 185.90
30.06.2013 293 481.60
31.03.2013 295 161.70
31.12.2012 287 146.60
30.09.2012 283 527.50
30.06.2012 293 494.40
31.03.2012 289 868.40
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 711 126.50
31.03.2014 589 472.00
31.12.2013 666 940.60
30.09.2013 493 190.80
30.06.2013 513 639.20
31.03.2013 510 902.90
31.12.2012 490 613.20
30.09.2012 467 461.20
30.06.2012 525 513.70
31.03.2012 528 283.00
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 715.50
31.03.2014 1 546.60
31.12.2013 2 599.90
30.09.2013 3 998.50
30.06.2013 4 668.90
31.03.2013 1 743.40
31.12.2012 957.10
30.09.2012 2 738.80
30.06.2012 1 666.10
31.03.2012 758.10
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 505 631.90
31.03.2014 373 049.30
31.12.2013 438 929.90
30.09.2013 301 677.40
30.06.2013 320 423.50
31.03.2013 313 441.60
31.12.2012 281 968.40
30.09.2012 260 339.90
30.06.2012 316 931.70
31.03.2012 321 039.10
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 1 106.50
30.09.2013 1 482.10
30.06.2013 2 839.30
31.03.2013 2 826.40
31.12.2012 31.20
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 204 779.10
31.03.2014 214 876.10
31.12.2013 224 304.30
30.09.2013 186 032.90
30.06.2013 185 707.50
31.03.2013 192 891.50
31.12.2012 207 656.50
30.09.2012 204 382.50
30.06.2012 206 915.90
31.03.2012 206 485.80
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

SALDO INVESTIČNÍ POZICE

ObdobíHodnota
30.06.2014 -1 660 437.30
31.03.2014 -1 703 246.40
31.12.2013 -1 771 781.90
30.09.2013 -1 834 878.90
30.06.2013 -1 888 905.00
31.03.2013 -1 829 975.50
31.12.2012 -1 875 537.40
30.09.2012 -1 911 227.00
30.06.2012 -1 880 312.70
31.03.2012 -1 911 704.60
Další »
SALDO INVESTIČNÍ POZICE,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies