Platební bilance - Statistika platební bilance (BPM 6)


Platební bilance - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Platební bilance České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.3.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Cestovní ruch, Kumulace 45 150.92 174 897.35 -74.18 % 39 168.03 15.27 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Cestovní ruch, Transakce 45 150.92 42 623.61 5.93 % 39 168.03 15.27 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací, Kumulace 3 542.25 34 167.94 -89.63 % 1 124.33 215.06 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací, Transakce 3 542.25 8 553.56 -58.59 % 1 124.33 215.06 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Doprava, Kumulace 49 987.13 193 173.78 -74.12 % 49 525.66 0.93 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Doprava, Transakce 49 987.13 50 553.54 -1.12 % 49 525.66 0.93 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Druhotné důchody, Kumulace 48 496.07 137 320.29 -64.68 % 23 942.86 102.55 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Druhotné důchody, Transakce 48 496.07 40 392.94 20.06 % 23 942.86 102.55 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z investic, Kumulace 72 052.53 279 787.68 -74.25 % 52 609.13 36.96 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z investic, Transakce 72 052.53 76 660.58 -6.01 % 52 609.13 36.96 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z ostatních investic, Kumulace 17 981.63 60 443.69 -70.25 % 13 838.23 29.94 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z ostatních investic, Transakce 17 981.63 16 480.39 9.11 % 13 838.23 29.94 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z portfoliových investic, Kumulace 4 187.02 15 191.30 -72.44 % 3 321.12 26.07 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z portfoliových investic, Transakce 4 187.02 3 965.59 5.58 % 3 321.12 26.07 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z přímých investic, Kumulace 31 005.73 138 784.84 -77.66 % 22 502.96 37.79 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z přímých investic, Transakce 31 005.73 39 398.34 -21.30 % 22 502.96 37.79 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z rezervních aktiv, Kumulace 18 878.14 65 367.85 -71.12 % 12 946.84 45.81 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z rezervních aktiv, Transakce 18 878.14 16 816.27 12.26 % 12 946.84 45.81 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace 25 278.79 117 775.52 -78.54 % 18 941.93 33.45 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce 25 278.79 32 480.00 -22.17 % 18 941.93 33.45 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Finanční služby, Kumulace 3 966.18 18 071.17 -78.05 % 3 489.99 13.64 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Finanční služby, Transakce 3 966.18 5 596.74 -29.13 % 3 489.99 13.64 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Kumulace 1 497 441.99 5 767 498.48 -74.04 % 1 447 081.47 3.48 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Náhrady zaměstnancům, Kumulace 17 968.00 77 094.00 -76.69 % 16 845.00 6.67 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Náhrady zaměstnancům, Transakce 17 968.00 18 378.00 -2.23 % 16 845.00 6.67 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Kumulace 4 904.74 21 845.06 -77.55 % 4 380.95 11.96 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Transakce 4 904.74 7 232.08 -32.18 % 4 380.95 11.96 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace 2 367.54 9 422.88 -74.87 % 2 234.68 5.95 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce 2 367.54 2 180.54 8.58 % 2 234.68 5.95 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace 46 174.29 198 410.70 -76.73 % 42 448.81 8.78 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Transakce 46 174.29 64 783.64 -28.73 % 42 448.81 8.78 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní prvotní důchody, Kumulace 267.60 19 854.48 -98.65 % 13 573.79 -98.03 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní prvotní důchody, Transakce 267.60 368.97 -27.48 % 13 573.79 -98.03 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Pojišťovací služby a penzijní financování, Kumulace 1 737.14 9 380.84 -81.48 % 1 720.14 0.99 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Pojišťovací služby a penzijní financování, Transakce 1 737.14 3 869.05 -55.10 % 1 720.14 0.99 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n., Kumulace 4 557.20 21 227.17 -78.53 % 4 043.98 12.69 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n., Transakce 4 557.20 7 128.62 -36.07 % 4 043.98 12.69 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Prvotní důchody, Kumulace 90 288.12 376 736.17 -76.03 % 83 027.92 8.74 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Prvotní důchody, Transakce 90 288.12 95 407.55 -5.37 % 83 027.92 8.74 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Reinvestované zisky, Kumulace 21 736.54 83 607.58 -74.00 % 17 817.61 21.99 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Reinvestované zisky, Transakce 21 736.54 23 926.43 -9.15 % 17 817.61 21.99 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby nezařazené, Kumulace 3.67 16.87 -78.24 % 0.81 355.21 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby nezařazené, Transakce 3.67 16.06 -77.15 % 0.81 355.21 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby, Kumulace 218 341.63 882 041.35 -75.25 % 203 654.39 7.21 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby, Transakce 218 341.63 248 167.70 -12.02 % 203 654.39 7.21 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Stavební práce, Kumulace 2 482.56 14 188.78 -82.50 % 2 267.81 9.47 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Stavební práce, Transakce 2 482.56 4 889.99 -49.23 % 2 267.81 9.47 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, Kumulace 42 122.65 158 918.52 -73.49 % 38 568.16 9.22 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, Transakce 42 122.65 42 638.92 -1.21 % 38 568.16 9.22 %
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Transakce 1 497 441.99 1 503 243.76 -0.39 % 1 447 081.47 3.48 %

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Cestovní ruch, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 45 150.92
31.12.2023 174 897.35
30.09.2023 132 273.74
30.06.2023 82 918.74
31.03.2023 39 168.03
31.12.2022 129 975.85
30.09.2022 96 373.38
30.06.2022 58 057.91
31.03.2022 21 507.69
31.12.2021 66 838.03
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Cestovní ruch, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 45 150.92
31.12.2023 42 623.61
30.09.2023 49 355.00
30.06.2023 43 750.71
31.03.2023 39 168.03
31.12.2022 33 602.48
30.09.2022 38 315.47
30.06.2022 36 550.22
31.03.2022 21 507.69
31.12.2021 17 346.81
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 3 542.25
31.12.2023 34 167.94
30.09.2023 25 614.38
30.06.2023 8 021.43
31.03.2023 1 124.33
31.12.2022 22 122.13
30.09.2022 18 839.65
30.06.2022 6 916.89
31.03.2022 244.97
31.12.2021 21 493.52
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 3 542.25
31.12.2023 8 553.56
30.09.2023 17 592.95
30.06.2023 6 897.10
31.03.2023 1 124.33
31.12.2022 3 282.48
30.09.2022 11 922.76
30.06.2022 6 671.92
31.03.2022 244.97
31.12.2021 3 406.07
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Doprava, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 49 987.13
31.12.2023 193 173.78
30.09.2023 142 620.25
30.06.2023 96 302.03
31.03.2023 49 525.66
31.12.2022 206 191.67
30.09.2022 149 082.14
30.06.2022 95 357.26
31.03.2022 46 254.29
31.12.2021 165 187.82
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Doprava, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 49 987.13
31.12.2023 50 553.54
30.09.2023 46 318.22
30.06.2023 46 776.37
31.03.2023 49 525.66
31.12.2022 57 109.53
30.09.2022 53 724.88
30.06.2022 49 102.98
31.03.2022 46 254.29
31.12.2021 45 177.03
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Druhotné důchody, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 48 496.07
31.12.2023 137 320.29
30.09.2023 96 927.35
30.06.2023 64 188.45
31.03.2023 23 942.86
31.12.2022 135 242.82
30.09.2022 91 995.56
30.06.2022 57 710.13
31.03.2022 19 874.25
31.12.2021 113 011.52
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Druhotné důchody, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 48 496.07
31.12.2023 40 392.94
30.09.2023 32 738.89
30.06.2023 40 245.59
31.03.2023 23 942.86
31.12.2022 43 247.26
30.09.2022 34 285.42
30.06.2022 37 835.89
31.03.2022 19 874.25
31.12.2021 38 278.66
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z investic, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 72 052.53
31.12.2023 279 787.68
30.09.2023 203 127.10
30.06.2023 119 228.64
31.03.2023 52 609.13
31.12.2022 235 667.50
30.09.2022 168 892.84
30.06.2022 104 817.05
31.03.2022 43 177.22
31.12.2021 175 839.10
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z investic, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 72 052.53
31.12.2023 76 660.58
30.09.2023 83 898.46
30.06.2023 66 619.51
31.03.2023 52 609.13
31.12.2022 66 774.66
30.09.2022 64 075.79
30.06.2022 61 639.83
31.03.2022 43 177.22
31.12.2021 40 161.35
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z ostatních investic, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 17 981.63
31.12.2023 60 443.69
30.09.2023 43 963.30
30.06.2023 27 547.63
31.03.2023 13 838.23
31.12.2022 41 733.26
30.09.2022 28 562.46
30.06.2022 18 011.33
31.03.2022 8 416.80
31.12.2021 33 263.77
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z ostatních investic, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 17 981.63
31.12.2023 16 480.39
30.09.2023 16 415.67
30.06.2023 13 709.40
31.03.2023 13 838.23
31.12.2022 13 170.80
30.09.2022 10 551.13
30.06.2022 9 594.53
31.03.2022 8 416.80
31.12.2021 8 715.26
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z portfoliových investic, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 4 187.02
31.12.2023 15 191.30
30.09.2023 11 225.72
30.06.2023 7 391.53
31.03.2023 3 321.12
31.12.2022 13 195.94
30.09.2022 9 989.25
30.06.2022 6 625.38
31.03.2022 2 938.94
31.12.2021 12 750.87
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z portfoliových investic, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 4 187.02
31.12.2023 3 965.59
30.09.2023 3 834.19
30.06.2023 4 070.41
31.03.2023 3 321.12
31.12.2022 3 206.70
30.09.2022 3 363.86
30.06.2022 3 686.45
31.03.2022 2 938.94
31.12.2021 3 207.35
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z přímých investic, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 31 005.73
31.12.2023 138 784.84
30.09.2023 99 386.50
30.06.2023 51 033.29
31.03.2023 22 502.96
31.12.2022 145 297.56
30.09.2022 106 062.01
30.06.2022 63 875.65
31.03.2022 26 802.06
31.12.2021 104 074.92
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z přímých investic, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 31 005.73
31.12.2023 39 398.34
30.09.2023 48 353.22
30.06.2023 28 530.33
31.03.2023 22 502.96
31.12.2022 39 235.56
30.09.2022 42 186.36
30.06.2022 37 073.59
31.03.2022 26 802.06
31.12.2021 22 586.83
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z rezervních aktiv, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 18 878.14
31.12.2023 65 367.85
30.09.2023 48 551.59
30.06.2023 33 256.20
31.03.2023 12 946.84
31.12.2022 35 440.74
30.09.2022 24 279.12
30.06.2022 16 304.68
31.03.2022 5 019.42
31.12.2021 25 749.54
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z rezervních aktiv, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 18 878.14
31.12.2023 16 816.27
30.09.2023 15 295.39
30.06.2023 20 309.36
31.03.2023 12 946.84
31.12.2022 11 161.61
30.09.2022 7 974.44
30.06.2022 11 285.26
31.03.2022 5 019.42
31.12.2021 5 651.92
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 25 278.79
31.12.2023 117 775.52
30.09.2023 85 295.52
30.06.2023 42 745.04
31.03.2023 18 941.93
31.12.2022 136 504.32
30.09.2022 99 467.08
30.06.2022 59 479.03
31.03.2022 24 603.75
31.12.2021 101 323.37
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Důchody z účastí a podílů v investičních fondech, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 25 278.79
31.12.2023 32 480.00
30.09.2023 42 550.48
30.06.2023 23 803.10
31.03.2023 18 941.93
31.12.2022 37 037.25
30.09.2022 39 988.05
30.06.2022 34 875.28
31.03.2022 24 603.75
31.12.2021 21 898.95
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Finanční služby, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 3 966.18
31.12.2023 18 071.17
30.09.2023 12 474.42
30.06.2023 7 819.75
31.03.2023 3 489.99
31.12.2022 13 336.26
30.09.2022 9 531.35
30.06.2022 6 290.13
31.03.2022 3 186.52
31.12.2021 9 231.86
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Finanční služby, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 3 966.18
31.12.2023 5 596.74
30.09.2023 4 654.67
30.06.2023 4 329.76
31.03.2023 3 489.99
31.12.2022 3 804.91
30.09.2022 3 241.22
30.06.2022 3 103.61
31.03.2022 3 186.52
31.12.2021 2 296.72
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 1 497 441.99
31.12.2023 5 767 498.48
30.09.2023 4 264 254.72
30.06.2023 2 907 714.66
31.03.2023 1 447 081.47
31.12.2022 5 592 111.18
30.09.2022 4 108 153.86
30.06.2022 2 713 166.93
31.03.2022 1 287 707.48
31.12.2021 4 849 474.90
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Náhrady zaměstnancům, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 17 968.00
31.12.2023 77 094.00
30.09.2023 58 716.00
30.06.2023 37 560.00
31.03.2023 16 845.00
31.12.2022 74 874.00
30.09.2022 54 808.00
30.06.2022 36 821.00
31.03.2022 17 971.00
31.12.2021 72 922.00
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Náhrady zaměstnancům, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 17 968.00
31.12.2023 18 378.00
30.09.2023 21 156.00
30.06.2023 20 715.00
31.03.2023 16 845.00
31.12.2022 20 066.00
30.09.2022 17 987.00
30.06.2022 18 850.00
31.03.2022 17 971.00
31.12.2021 20 066.00
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 4 904.74
31.12.2023 21 845.06
30.09.2023 14 612.98
30.06.2023 8 757.18
31.03.2023 4 380.95
31.12.2022 22 818.54
30.09.2022 15 225.31
30.06.2022 10 202.35
31.03.2022 4 985.14
31.12.2021 21 130.66
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Opravy a údržba j.n ., Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 4 904.74
31.12.2023 7 232.08
30.09.2023 5 855.80
30.06.2023 4 376.23
31.03.2023 4 380.95
31.12.2022 7 593.23
30.09.2022 5 022.96
30.06.2022 5 217.21
31.03.2022 4 985.14
31.12.2021 6 504.27
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 2 367.54
31.12.2023 9 422.88
30.09.2023 7 242.34
30.06.2023 5 121.85
31.03.2023 2 234.68
31.12.2022 9 819.42
30.09.2022 6 469.74
30.06.2022 3 540.30
31.03.2022 1 411.74
31.12.2021 7 955.36
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 2 367.54
31.12.2023 2 180.54
30.09.2023 2 120.49
30.06.2023 2 887.17
31.03.2023 2 234.68
31.12.2022 3 349.68
30.09.2022 2 929.43
30.06.2022 2 128.57
31.03.2022 1 411.74
31.12.2021 2 142.67
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 46 174.29
31.12.2023 198 410.70
30.09.2023 133 627.06
30.06.2023 88 821.02
31.03.2023 42 448.81
31.12.2022 171 991.48
30.09.2022 119 581.58
30.06.2022 78 837.23
31.03.2022 37 218.91
31.12.2021 155 313.94
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 46 174.29
31.12.2023 64 783.64
30.09.2023 44 806.05
30.06.2023 46 372.20
31.03.2023 42 448.81
31.12.2022 52 409.90
30.09.2022 40 744.36
30.06.2022 41 618.32
31.03.2022 37 218.91
31.12.2021 50 947.58
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní prvotní důchody, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 267.60
31.12.2023 19 854.48
30.09.2023 19 485.51
30.06.2023 19 359.09
31.03.2023 13 573.79
31.12.2022 21 049.53
30.09.2022 20 216.20
30.06.2022 19 813.35
31.03.2022 13 872.69
31.12.2021 30 612.21
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Ostatní prvotní důchody, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 267.60
31.12.2023 368.97
30.09.2023 126.42
30.06.2023 5 785.30
31.03.2023 13 573.79
31.12.2022 833.32
30.09.2022 402.85
30.06.2022 5 940.66
31.03.2022 13 872.69
31.12.2021 346.90
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Pojišťovací služby a penzijní financování, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 1 737.14
31.12.2023 9 380.84
30.09.2023 5 511.80
30.06.2023 3 191.46
31.03.2023 1 720.14
31.12.2022 8 340.09
30.09.2022 5 167.72
30.06.2022 3 494.24
31.03.2022 1 585.81
31.12.2021 7 874.94
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Pojišťovací služby a penzijní financování, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 1 737.14
31.12.2023 3 869.05
30.09.2023 2 320.34
30.06.2023 1 471.32
31.03.2023 1 720.14
31.12.2022 3 172.37
30.09.2022 1 673.48
30.06.2022 1 908.44
31.03.2022 1 585.81
31.12.2021 1 843.08
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n., Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 4 557.20
31.12.2023 21 227.17
30.09.2023 14 098.54
30.06.2023 9 251.23
31.03.2023 4 043.98
31.12.2022 19 499.80
30.09.2022 13 889.03
30.06.2022 9 126.42
31.03.2022 4 207.05
31.12.2021 17 744.33
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n., Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 4 557.20
31.12.2023 7 128.62
30.09.2023 4 847.32
30.06.2023 5 207.25
31.03.2023 4 043.98
31.12.2022 5 610.77
30.09.2022 4 762.61
30.06.2022 4 919.37
31.03.2022 4 207.05
31.12.2021 5 833.04
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Prvotní důchody, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 90 288.12
31.12.2023 376 736.17
30.09.2023 281 328.61
30.06.2023 176 147.73
31.03.2023 83 027.92
31.12.2022 331 591.03
30.09.2022 243 917.04
30.06.2022 161 451.40
31.03.2022 75 020.91
31.12.2021 279 373.31
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Prvotní důchody, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 90 288.12
31.12.2023 95 407.55
30.09.2023 105 180.88
30.06.2023 93 119.81
31.03.2023 83 027.92
31.12.2022 87 673.99
30.09.2022 82 465.64
30.06.2022 86 430.49
31.03.2022 75 020.91
31.12.2021 60 574.26
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Reinvestované zisky, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 21 736.54
31.12.2023 83 607.58
30.09.2023 59 681.14
30.06.2023 34 723.61
31.03.2023 17 817.61
31.12.2022 114 382.19
30.09.2022 80 627.43
30.06.2022 52 562.14
31.03.2022 24 358.78
31.12.2021 79 829.85
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Reinvestované zisky, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 21 736.54
31.12.2023 23 926.43
30.09.2023 24 957.54
30.06.2023 16 906.00
31.03.2023 17 817.61
31.12.2022 33 754.76
30.09.2022 28 065.29
30.06.2022 28 203.36
31.03.2022 24 358.78
31.12.2021 18 492.88
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby nezařazené, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 3.67
31.12.2023 16.87
30.09.2023 0.81
30.06.2023 0.81
31.03.2023 0.81
31.12.2022 25.07
30.09.2022 11.65
30.06.2022 11.65
31.03.2022 5.37
31.12.2021 13.76
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby nezařazené, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 3.67
31.12.2023 16.06
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.81
31.12.2022 13.42
30.09.2022 0.00
30.06.2022 6.28
31.03.2022 5.37
31.12.2021 10.06
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 218 341.63
31.12.2023 882 041.35
30.09.2023 633 873.64
30.06.2023 417 145.83
31.03.2023 203 654.39
31.12.2022 811 716.61
30.09.2022 582 559.01
30.06.2022 375 000.45
31.03.2022 172 718.45
31.12.2021 647 548.65
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Služby, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 218 341.63
31.12.2023 248 167.70
30.09.2023 216 727.81
30.06.2023 213 491.44
31.03.2023 203 654.39
31.12.2022 229 157.60
30.09.2022 207 558.56
30.06.2022 202 282.00
31.03.2022 172 718.45
31.12.2021 186 375.13
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Stavební práce, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 2 482.56
31.12.2023 14 188.78
30.09.2023 9 298.79
30.06.2023 5 136.46
31.03.2023 2 267.81
31.12.2022 12 521.99
30.09.2022 8 831.21
30.06.2022 5 183.52
31.03.2022 2 239.54
31.12.2021 11 924.34
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Stavební práce, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 2 482.56
31.12.2023 4 889.99
30.09.2023 4 162.33
30.06.2023 2 868.66
31.03.2023 2 267.81
31.12.2022 3 690.78
30.09.2022 3 647.70
30.06.2022 2 943.97
31.03.2022 2 239.54
31.12.2021 3 635.54
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, Kumulace

Období Hodnota
31.03.2024 42 122.65
31.12.2023 158 918.52
30.09.2023 116 279.60
30.06.2023 78 700.36
31.03.2023 38 568.16
31.12.2022 160 764.51
30.09.2022 117 505.33
30.06.2022 77 336.68
31.03.2022 36 546.57
31.12.2021 136 688.99
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 42 122.65
31.12.2023 42 638.92
30.09.2023 37 579.24
30.06.2023 40 132.20
31.03.2023 38 568.16
31.12.2022 43 259.18
30.09.2022 40 168.65
30.06.2022 40 790.11
31.03.2022 36 546.57
31.12.2021 37 865.31
Další >>

Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Transakce

Období Hodnota
31.03.2024 1 497 441.99
31.12.2023 1 503 243.76
30.09.2023 1 356 540.06
30.06.2023 1 460 633.19
31.03.2023 1 447 081.47
31.12.2022 1 483 957.31
30.09.2022 1 394 986.93
30.06.2022 1 425 459.45
31.03.2022 1 287 707.48
31.12.2021 1 261 425.12
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.