Průměrný důchod

Průměrná výše důchodů ukazuje, jak dobře je pečováno o seniory a nemohoucí. Uvádíme průměrné výše důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Zajímavé je i srovnání průměrného důchodu u mužů a u žen.


Průměrný starobní důchod

Průměrná výše starobního důchodu zobrazuje finanční situaci občanů státu v důchodovém věku. Vypočtený starobní důchod se pravidelně valorizuje v závislosti na růstu cen zboží a služeb a na růstu reálných mezd.


Průměrný starobní důchod v Kč

k datu
řádný
předčasný
     celkem         muži         ženy          celkem          muži         ženy    
prosinec 2023 20.264
21.545
19.063
18.567
19.799
17.401
září 2023 20.254
21.539
19.054
18.500
19.728
17.347
červen 2023 20.233
21.520
19.038
18.398
19.603
17.284
březen 2023 19.461
20.723
18.290
17.618
18.794
16.531
prosinec 2022 18.061
19.755
16.484
 16.245
  17.866
14.760
září 2022 18.033
19.734
16.447
 16.211
  17.833
14.727
červen 2022 17.299
18.919
15.788
 15.572
  17.114
14.160
březen 2022 16.249
17.746
14.859
 13.788
  16.085
13.360
prosinec 2021 15.425
16.900
14.060
 13.788
  15.250
12.558
září 2021 15.411
16.890
14.048
 13.788
  15.227
12.532
červen 2021 15.385
16.871
14.022
 13.788
  15.200
12.508
březen 2021 15.351
16.841
13.985
 13.738
  15.151
12.463
prosinec 2020  14.479
15.868
13.204
 12.954
  14.269
11.768
září 2020 14.448
15.836
13.173
 12.924
  14.235
11.743
červen 2020 14.427
15.815
13.159
 12.898
  14.210
11.718
březen 2020 14.397
15.781
13.141
 12.875
  14.186
11.698
prosinec 2019 13.468
14.783
12.277
12.020
  13.263
10.908
září 2019 13.436
14.750
12.248
11.993
  13.234
10.888
červen 2019 13.408
14.725
12.216
 11.974
  13.212
10.872
březen 2019
13.377
14.697
12.182
11.948
13.185
10.854
   prosinec 2018  
12.418
13.683
11.281
11.066
12.263
10.011
září 2018 12.395
13.659
11.270
11.046
12.243
9.994
červen 2018 12.369
13.633
11.247
11.031
12.229
9.979
březen 2018 12.347
13.615
11.219
11.014
12.211
9.966
prosinec 2017 11.850
13.076
10.758
10.564
11.720
9.558
září 2017 11.828
13.056
10.738
10.548
11.705
9.545

 

 

Průměrný důchod starobní

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 20 264 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.202218 061 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.202115 425 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.202014 479 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.201913 468 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.201812 418 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám

Průměrný důchod starobní muži

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 21 545 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.202219 755 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.202116 900 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.202015 868 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.201914 783 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.201813 683 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám

Průměrný důchod starobní ženy

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 19 063 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.202216 484 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.202114 060 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.202013 204 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.201912 277 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.201811 281 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám

 

 

Počet důchodců podle výše důchodu 2020 - 2023

Kolik důchodců pobírá jak vysoký důchod?


Průměrný invalidní důchod

  
Průměrný invalidní důchod v Kč
k datu I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
 celkem    muži    ženy    celkem    muži    ženy    celkem    muži    ženy  
prosinec 2023 9.685
10.023
9.419
11.412
11.780
11.068
17.014
17.415
16.532
září 2023 9.725
10.068
9.453
11.433
11.804
11.085
17.027
17.434
16.540
červen 2023 9.767
10.116
9.489
11.461
11.843
11.101
17.045
17.454
16.556
březen 2023 9.264
9.608
8.990
10.915
11.292
10.559
16.378
16.782
15.896
prosinec 2022 8.887
 9.220
8.620
10.444
10.804
10.101
15.633
16.025
15.166
září 2022 8.911
 9.247
8.640
10.447
10.808
 10.105
15.617
16.010
15.151
červen 2022 8.677
 9.002
8.415
 10.121
 10.462
9.798
15.025
15.400
14.582
březen 2022 8.330
8.633
8.083
9.653
9.970
9.351
14.194
14.548
13.775
prosinec 2021 7.642
7.946
7.392
8.942
9.259
8.638
13.422
13.778
13.000
září 2021 7.656
7.966
7.400
8.944
9.263
8.634
13.425
13.781
13.002
červen 2021 7.675
7.988
7.414
8.950
9.271
8.637
13.435
13.792
13.010
březen 2021 7.690
8.007
7.426
8.949
9.272
8.633
13.438
13.793
13.017
prosinec 2020 7.366
7.664
7.116
8.532
8.832
8.237
12.726
13.059
12.331
září 2020 7.380
7.682
7.124
8.536
8.837
8.238
12.727
13.064
12.328
červen 2020 7.387
7.693
7.127
8.537
8.840
8.235
12.725
13.060
12.329
březen 2020 7.400
7.709
7.133
8.537
8.842
8.229
12.723
13.059
12.326
prosinec 2019 6.851
7.147
6.592
7.923
8.214
7.628
11.905
12.226
11.526
září 2019  6.862
7.161
6.599
7.928
8.220
7.629
11.909
12.234
11.525
červen 2019 6.871
7.173
6.605
7.924
8.215
7.628
11.911
12.236
11.526
březen 2019
6.883
7.178
6.614
7.925
8.218
7.626
11.907
12.233
11.521
prosinec 2018 6.207
6.504
5.940
7.205
7.492
6.908
11.059
11.378
10.682
září 2018 6.222
6.524
5.948
7.212
7.500
6.909
11.070
11.394
10.685


Průměrný důchod invalidní I. stupeň

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 9 685 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.20228 887 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.20217 642 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.20207 366 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.20196 851 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.20186 207 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám

Průměrný důchod invalidní II. stupeň

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 11 412 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.202210 444 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.20218 942 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.20208 532 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.20197 923 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.20187 205 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám

Průměrný důchod invalidní III. stupeň

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 17 014 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.202215 633 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.202113 422 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.202012 726 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.201911 905 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.201811 059 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám


Průměrný vdovský důchod, vdovecký důchod

    
      Průměrný vdovský důchod v Kč      
k datu      vdovský důchod    
      vdovecký důchod    
prosinec 2023 12.724
11.529
září 2023 12.757
11.547
červen 2023 12.787
11.566
březen 2023 12.215
11.023
prosinec 2022 11.681
 10.537
září 2022 11.679
10.519
červen 2022 11.291
10.192
březen 2022 10.741
9.724
prosinec 2021 10.024
9.004
září 2021 10.034
8.990
červen 2021 10.022
8.990
březen 2021 10.014
8.974
prosinec 2020 9.529
8.551
září 2020
8.536
8.540
červen 2020 9.518
8.533
březen 2020 9.252
8.534
prosinec 2019 8.866
7.898
září 2019 8.856
7.886
červen 2019 8.839
7.883
březen 2019
8.831
7.867
   prosinec 2018  
8.029
7.137
září 2018 8.035
7.119

Průměrný důchod vdovský ženy

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 12 724 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.202211 681 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.202110 024 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.20209 529 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.20198 866 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.20188 029 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám

Průměrný důchod vdovecký muži

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 11 529 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.202210 537 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.20219 004 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.20208 551 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.20197 898 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.20187 137 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám

 


Průměrný sirotčí důchod

  
      Průměrný sirotčí důchod v Kč      
prosinec 2023 10.268
září 2023 10.252
červen 2023 10.307
březen 2023 9.786
prosinec 2022 9.365
září 2022 9.321
červen 2022 9.092
březen 2022 8.707
prosinec 2021 8.004
září 2021 7.970
červen 2021 7.996
březen 2021 8.001
prosinec 2020 7.636
září 2020 7.607
červen 2020 7.627
březen 2020 7.634
prosinec 2019 7.058
září 2019 7.021
červen 2019 7.036
březen 2019
7.041
   prosinec 2018  
6.351
září 2018 6.312

Průměrný důchod sirotčí

Platí odPlatí doHodnota
01.01.2023 10 268 Kč/měsíc
01.01.2022 31.12.20229 365 Kč/měsíc
01.01.2021 31.12.20218 004 Kč/měsíc
01.01.2020 31.12.20207 636 Kč/měsíc
01.01.2019 31.12.20197 058 Kč/měsíc
01.01.2018 31.12.20186 351 Kč/měsíc
Podrobnosti k hodnotám


Zdroj: Důchodová statistika České správy sociálního zabezpečení

 

 

Více o důchodech

Kurzy a školení - sociální služby

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
    Opatrovnictví na obcích  E Online INTEGRA CENTRUM
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Zprávy k důchodům a penzijnímu připojištění

Další zprávy k tématu "Průměrný důchod: vývoj i aktuální hodnoty průměrného starobního, invalidního, vdovského a sirotčího důchodu."

  

 
     

Průměrný důchod - otázky a odpovědi

  • Jaký je v ČR průměrný důchod?

    V našich přehledech a grafech sledujeme vývoj průměrného starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího důchodu a také jejich hodnoty pro muže a ženy. Vývoj průměrných důchodů.Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.