Valorizace důchodů 2024: od ledna 2024 růst o 360 Kč k pevné části důchodu

Valorizace důchodů určuje změnu (růst) výše důchodu.

Valorizace se kromě starobního důchodu týká i ostatních důchodů vyplácených v Česku, tedy vdovského/vdoveckého, sirotčího i invalidního.  

Valorizace důchodů v ČR podléhá zákonu o důchodovém pojištění, podle kterého je pravidelně k 1. lednu důchod zvyšován. Důchod se zvyšuje o inflaci, tedy o procentuální růst cen zboží a služeb v daném období a k tomu se navyšuje o třetinu (do 2023 o polovinu) růstu reálných mezd. 👵 Při vyšší inflaci během roku může dojít i k další, mimořádné valorizaci mimo lednový termín.

Aktuálně: Změny v důchodech - reforma >> Jedním z opatření navržených v rámci důchodové reformy je upuštění od valorizace výchovného. Výchovné nově přiznaných důchodů se navrhuje vyjmout z valorizace od roku 2025 (případně 2026) a u již dříve přiznaných důchodů od roku 2027. Více podrobností Výchovné - reforma >>

 

Valorizace důchodů

Valorizací důchodů většinou dochází ke zvýšení obou jejich složek – jak základní výměry, která je pro všechny příjemce důchodu stejná, tak i procentní (zásluhové) výměry



Kdy se valorizují důchody

Řádná valorizace:

Od 1. 1. 2022 nabyla účinnost změna, kdy jsou všechny důchody valorizovány již od 1. ledna bez ohledu na datum, ke kterému je vám důchod reálně vyplácen. Reálně se výplata navýšení mezi 1. lednem a výplatním dnem dnem řeší pomocí Doplatku valorizace.

Příklad:

V případě splatnosti k 25. dni v měsíci a výši důchodu 15.000 Kč v roce 2024 nově dostanete: 

ve splátce k 25. 12. 2023

 • za období 25. 12. - 24. 1. 2024 původní výši důchodu 2022 15.000 Kč

ve splátce k 25. 1. 2024

 • za období 25. 1. - 24. 2. valorizovaný důchod 2024  15.799 Kč
 • doplatek = poměrnou část valorizace důchodu za dny 1. 1. - 24. 1. 2024
  Valorizace činí 799 Kč. Částka připadající na 1 den se vypočítá pomocí průměrného počtu dní v měsíci (365/12 = 30,4167). Za jeden den v měsíci valorizace činí 799 / 30,4167 Kč. Krát počet dní od 1. ledna do 24. ledna, tj. 24 * 799 / 30,4167 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) =  631 Kč

 

 

Postup při určování valorizace důchodů

Přesná výše parametrů valorizace je zákonně definována ze statistických dat v předchozích obdobích (růst cen zboží a služeb, růst reálných mezd - obvykle do června předchozího roku). Přesná výše parametrů se odvíjí od starobního důchodu (který pokrývá nejvyšší výdaje i počet příjemců), a tyto parametry jsou následně použity i pro výpočet ostatních typů důchodů. Navýšení se obvykle vyhodnocuje vzhledem k  průměrnému starobnímu důchodu v červnu předchozího roku.

Jelikož je valorizace určována primárně vzhledem k  průměrnému starobnímu důchodu, ne všichni senioři zaznamenají stejný nárůst svých penzí.

Jak se standardní valorizace přesně počítá


Pevná (základní) část důchodu

Základní výměra se zvyšuje tak, aby činila 10 % průměrné mzdy (zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru).

Průměrnou mzdou je myšlen dopředný odhad průměrné mzdy, vypočtený jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být nižší než průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.

Tento všeobecný vyměřovací základ vychází ze statistických dat a je vyhlášen nařízením vlády do konce září roku předcházejícího valorizaci (tedy např. do konce září 2024 pro valorizaci v lednu 2025).

Procentní část důchodu

Procentní výměry vyplácených důchodů se zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu součet

 • částky zvýšení základní výměry a
 • částky zvýšení procentní výměry

odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a 1/2 růstu reálné mzdy (od 1.1.2025 1/3 růstu reálné mzdy) zaokrouhlené jedno platné desetinné místo. Procentní výměry vyplácených důchodů se nezvyšují, pokud už na tuto podmínku stačilo zvýšení základní výměry.

Růst cen se počítá jako

procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen mezi posledním měsícem sledovaného období a měsícem před zjišťovaným obdobím (tedy jak od posledního navyšování důchodu vzrostly ceny). S tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1 (tedy nesnižují se důchody při poklesu cen). Výpočet růstu cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců zjištěných Českým statistickým úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší (od 1. 1. 2025 pouze za domácnosti důchodců).

Zjišťované období je zjednodušeně období, které ještě nebylo bráno v úvahu při žádné předchozí valorizaci. Končí vždy v červnu před lednovou valorizací (aby již byla známa data).

Tedy pokud neproběhla mimořádná valorizace, pak se zjišťuje růst cen mezi červnem 2022 a červnem 2023 pro valorizaci v lednu 2024. Pokud mezitím proběhla mimořádná valorizace (probíhá při růstu cen nad 5 %) a tento růst nastal např. v lednu 2023, pak je zjišťované období mezi lednem 2023 a červnem 2023.

Od 1.10. 2023 je platná novela, která toto období pro zjišťování růstu cen nastavuje pevně, a to na červen až červen následujícího roku (tedy např. pro valorizaci v lednu 2025 růst cen mezi červnem 2023 a červnem 2024). Mimořádná valorizace se bude řešit dočasným zvýšením a příplatkem, které budou vypláceny vždy jen do konce kalendářního roku.


Přehled valorizace důchodů v posledních letech

Valorizace vývoj od 2002 >>

Valorizace důchodů - vývoj
Rok valorizace
Růst základní výměry                 
Růst procentní výměry          
Průměrný starobní   důchod solo*
Meziroční změna pr.  st. důchodu
1/2024

4.400 Kč (+ 360 Kč)

+0 %
20.693 Kč **
  
6/2023
4.040 Kč
+2,30 % + 400 Kč
20.216 Kč **
 
1/2023
4.040 Kč (+ 140 Kč) +5,10 % + výchovné

 
9/2022
3.900 Kč
+5,20 %
18.098 Kč
+2.645 Kč
6/2022

3.900 Kč

+8,20 %

 
1/2022 3.900 Kč (+ 350 Kč) +1,30 % + 300 Kč
 
2021
3.550 Kč (+ 60 Kč) +7,10 % 15.453 Kč
+951 Kč

2020

3.490 Kč (+ 220 Kč) +5,20 % + 151 Kč 14.502 Kč
+1.015 Kč
2019
3.270 Kč (+ 570 Kč) +3,40 % 13.487 Kč
+1.052 Kč
2018
2.700 Kč (+ 150 Kč) +3,50 % 12.435 Kč
+569 Kč
2017
2.550 Kč (+ 110 Kč) +2,20 % 11.866 Kč
+391 Kč
2016
2.440 Kč (+ 40 Kč) +0 % 11.475 Kč
+112 Kč
2015
2.400 Kč (+ 60 Kč) +1,60 % 11.363 Kč
+273 Kč
2014
2.340 Kč (+ 10 Kč) +0,40 % 11.090 Kč
+105 Kč
2013
2.330 Kč (+ 60 Kč) +0,90 % 10.985 Kč
+192 Kč
2012
2.270 Kč (+ 40 Kč) +1,60 % 10.793 Kč
+226 Kč
2011
2.230 Kč (+ 60 Kč) +3,90 % 10.567 Kč

*  plný starobní důchod (solo), výše k prosinci daného rok, zdroj: ČSÚ

** odhad

 



Důchodová kalkulačka - věk odchodu do důchodu 

Výpočet výše důchodu


Kurzy a školení - sociální služby

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
    Opatrovnictví na obcích  E Online INTEGRA CENTRUM
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Průměrný důchod

Podívejte se na tabulku Průměrných důchodů.

Průměrný starobní důchod mužů je přibližně o 20 % vyšší než u žen.

 

Více o důchodech




Zprávy k důchodům a penzijnímu připojištění

  

Valorizace důchodů - otázky a odpovědi

 • Co je valorizace důchodů?

  Valorizace důchodů je zákonné navýšení všech státem vyplácených důchodů (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí). Výše valorizace závisí na inflaci v období před valorizací a růstu mezd.

 • Kdy se důchody valorizují?

  Důchody se standardně valorizují k 1.lednu a v případě inflace vyšší než 5 % i v mimořádných termínech (5 měsíců po měsíci, v němž byla poprvé překročena výše 5 % inflace). Informace o aktuálních valorizacích najdete zde.

 • Jak se valorizují důchiody v roce 2024?

  V roce 2024 se valorizují všechny důchody o 360 Kč. Valorizují se všechny typy důchodů - starobní, invalidní, vdovské/vdovecké, sirotčí. Navýšení náleží jednomu příjemci pouze jednou (např. pokud pobíráte starobní i vdovský důchod, dostanete navíc 360 Kč (tedy nikoliv 2x 360 Kč).



Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.