Příspěvek na bydlení 2024 - kalkulačka: Navýšení kvůli cenám energií končí.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určena na pomoc s úhradou nákladů na bydlení rodinám a jednotlivcům s nižšími příjmy.

Aktuálně od 1. 1. 2024:

 • Od roku 2024 končí navýšení normativních nákladů, které vláda schválila pro rok 2022 a 2023 v souvislosti s nárůstem cen energií a pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024 tedy platí nové (snížené) tabulky normativních nákladů.
 • Žadatelé a příjemci příspěvku nebudou muset úřadu práce dokládat své náklady na energie; se souhlasem žadatele (příjemce) si úředníci od dodavatelů energií zjistí údaje sami. Od července 2023 již funguje podobně u získávání informací o příjmu - buď jej může žadatel doložit sám anebo dát souhlas, aby si je ÚP zjistil od zaměstnavatele.
 • I nadále je možné pobírat příspěvek, pokud žadatel žije ve zkolaudovaném rekreačním objektu, kde má trvalý pobyt.
 • Od prosince 2023 spouští MPSV možnost žádat o příspěvek na bydlení v klientské zóně JENDA.
Aktuálně 1/2024: Na začátku února 2024 by se měl v Poslanecké sněmovně projednávat návrh změny zákona, který navrhuje vrátit výši měsíčních normativních nákladů na bydlení na úroveň loňského roku a toto mimořídné navýšení prodloužit až do kone roku 2025.
   

Kalkulačka příspěvku na bydlení 2024

U příspěvku na bydlení dochází od 1. 1. 2024 končí mimořádné navýšení normativních nákladů, zavedené kvůli extrémnímu růstu cen energií. (bylo časově omezeno do 31. 12. 2023).

Výpočet příspěvku na bydlení se dále odvíjí od příjmů a skutečných nákladů na bydlení. Roli hraje i počet lidí, kteří společně bydlí, velikost města nebo forma bydlení. Všechny tyto údaje vyplňte do připravené kalkulačky.

3
3
3
3

 

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2024?

Pro nárok na příspěvek na bydlení musí být splněny především tyto podmínky:

 • Náklady na bydlení jednotlivce či rodiny jsou vyšší než 30% čistého příjmu tohoto jednotlivce či rodiny, a zároveň
 • těchto 30% příjmu nepřekračuje stanovené normativní náklady na bydlení.
 • Žadatel má bydliště na území ČR.
 • Žádá se o příspěvek na bydlení v nájmu, v podnájmu, ve vlastním bytě/domě, v družstevním bytě, nebo případně i na základě věcného břemene, nebo ve zkolaudovaném rekreačním objektu (chata/chalupa).
 • Nárok má majitel bytu, člen družstva nebo osoba s uzavřenou platnou nájemní/podnájemní smlouvu.
 • Žadatel musí doložit příjmy a náklady na bydlení (dokládá se 2x za rok, nebo při změnách).


Příspěvek na bydlení v roce 2024

Příspěvek na bydlení je dávka sociální pomoci určená pro rodiny a jednotlivce s nižšími příjmy, kterým pomáhá s úhradou nákladů na bydlení.

Poskytování příspěvku na bydlení se posuzuje podle výše čistého příjmu rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Skutečné náklady na bydlení se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtlet, tj. pokud se žádá o dávky na bydlení v dubnu, dokládají se náklady za bydlení za leden – březen.

Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze jednou za půl roku - v lednu a v červenci.

U jednoho bytu je možné o přídavek na bydlení žádat pouze jednou.

Do výpočtu se zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti.

Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, není třeba dokládat. 

 

Délka poskytování příspěvku

Příspěvek je poskytován na dobu neurčitou - je tedy vyplácen, pokud trvná nárok a  není třeba žádat každoročně.

 

  


Výpočet příspěvku na bydlení

Výše příspěvek na bydlení závisí na příjmech a nákladech rodiny nebo jednotlivce, počtu osob v rodině a na místě bydliště.

Výše příspěvku na bydlení se vypočte jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (nebo skutečnými náklady na bydlení, pokud jsou nižší) a součinem rozhodného příjmu rodiny a zákonného koeficientu 0,30.

Náklady na bydlení

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a další náklady související s užíváním bytu (zejména energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, úklid, výtah...), u družstevních a bytů vlastníků jsou namísto nájemného ve výpočtu použity srovnatelné náklady, vyčíslené v § 25 zákona o státní sociální podpoře.

 • Pro zjištění nároku a výpočet výše příspěvku na bydlení se posuzují náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Náklady na bydlení se dokládají pololetně (povinně za 1., 3. čtvrtletí, nepovinně za 2., 4. pokud je to pro příjemce dávky výhodnější) a nerozepisují se na položky.
 • Nepředkládá se pravidelné zúčtování zálohově placených služeb

V případě vytápění pevnými palivy se do nákladů nezapočítávají náklady ve skutečné výši, ale částky stanovené nařízením vlády - viz tabulka Pevná paliva  níže. 

Příjmy pro získání příspěvku na bydlení

Pro získání příspěvku na bydlení je potřeba doložit výši čistých příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za  příjem se považují i přídavky na děti (výši přídavků na děti vám vypočte naše kalkulačka přídavků na děti) a rodičovský příspěvek. Příjmy se dokládají pololetně (povinně za 1., 3. čtvrtletí, nepovinně za 2., 4. pokud je to pro příjemce dávky výhodnější).


Postup výpočtu

   
Zadáte:
 • počet osob v domácnosti,
 • velikost města/obce, kde bydlíte,
 • příjem osob v domácnosti,
 • typ bydlení (nájemné / vlastní nebo družstevní),
 • zda topíte pevnými palivy,
 • nájem (pokud jde o nájemní byt),
 • další náklady.

Pokud bydlíte v nájemním bytě, vypočítá se celkový náklad na bydlení jako součet

 • zadaného nájmu a
 • zadaných dalších nákladů a
 • pokud topíte pevnými palivy, z tabulky Pevná paliva se přičte normativní náklad topení pevnými palivy podle počtu osob.

Pokud je celkový náklad vyšší než normativní náklady pro danou velikost města a počet osob v domácnosti (pro nájemní byty), dále se počítá s normativními náklady. Tj. aby např. stát nedoplácel neadekvátně vysoké nájemné. 

Pokud je celkový náklad (resp. normativní náklady) vyšší než 0,3 * zadaný příjem, odečte se od celkového nákladu 0,3 * zadaný příjem - tedy to, co platíte nad třetinu svých příjmů. Tato suma se vám vyplatí jako příspěvek.

Pokud bydlíte v družstevním nebo vlastním nájemním bytě, vypočítá se celkový náklad na bydlení jako součet

 • zadaných dalších nákladů a
 • z tabulky Srovnatelné náklady se přičte normativní náklad v družstevních a vlastních bytech (zahrnuje např. platby na odpadky, osvětlení, pojištění apod.) podle počtu osob.
 • pokud topíte pevnými palivy, z tabulky Pevná paliva se přičte normativní náklad topení pevnými palivy podle počtu osob.

Pokud je celkový náklad vyšší než normativní náklady pro danou velikost města a počet osob v domácnosti (pro družstevní a vlastní byty), dále se počítá s normativními náklady. Tj. aby např. stát nedoplácel neadekvátně vysoké náklady na správu domu. 

Pokud je celkový náklad (resp. normativní náklady) vyšší než 0,3 * zadaný příjem, odečte se od celkového nákladu 0,3 * zadaný příjem - tedy to, co platíte nad třetinu svých příjmů. Tato suma se vám vyplatí jako příspěvek.

Srovnatelné náklady 2024

Srovnatelné náklady jsou součástí nákladů na bydlení pro bydlení v osobním nebo družstevním vlastnictví.

Počet osob v rodině částka
1 nebo 2
3 571 Kč
3 4 669 Kč
4 a více 5 632 Kč

Pevná paliva 2024

Počet osob v rodině částka
1 nebo 2
 1 843 Kč
3  2 411 Kč
4 a více  2 979 Kč


Normativní náklady od 1. 1. 2024

Normativní náklady na bydlení jsou vyhlášeny jako průměrné náklady na bydlení pro danou velikost města bydliště rodiny a berou v úvahu počet členů domácnosti. Základem normativních nákladů je pro nájemní byty nájemné v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví obdobné náklady. Dále jsou do nich započítány další související náklady, tj. ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou pak přepočítány s ohledem na odpovídající rozlohu bytů v závislosti na počtu osob, které je trvale obývají.

 

 1. bydlení v nájemních bytech, tj. užívaných na základě nájemní smlouvy
  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2024
  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
  Praha a Brno
  70.000 a více obyvatel do 69.999 obyvatel
  1 nebo 2
  16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
  3 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
  4 a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

 2. v družstevních bytech a bytech v osobním vlastnictví

  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty,
  služební byty a byty vlastníků platné
  od 1.1.2024

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
  8 932 Kč
  3 11 161 Kč
  4 a více 13 568 Kč

Sociální a nemocenské dávky
Příspěvky a dávky - zprávy a novinky

Příspěvky a dávky - více zpráv a novinek

Příspěvek na bydlení - otázky a odpovědi

 • Jak zjistím, zda mám nárok na příspěvek na bydlení?

  Zjednodušeně řečeno platí pravidlo, že nárok má každý, kdo za bydlení (např. nájem vč. energií a služeb) platí částku přesahující třetinu jeho příjmů a zároveň třetina příjmů není vyšší než normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Více informací naleznete zde.

 • Mají nárok na příspěvek v bytě pouze osoby, které v něm mají hlášen trvalý pobyt?

  Ne, aktuálně jde o osoby, které v bytě skutečně bydlí. Do 30. 6. 2020 šlo o osoby, které měly měly v bytě trvalé bydliště.
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V