Přídavky na děti - nárok máte, pokud je příjem rodiny nižší než 3,4násobek životního minima.

Co jsou přídavky na děti?

Přídavek na dítě (někdy nazýván příspěvek na dítě nebo přídavky na děti) je jednou ze základních dávek státní sociální podpory dlouhodobě poskytovanou rodinám s dětmi.

Přídavky na děti pomáhají rodině krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok máte v případě, že je příjem rodiny nižší než 3,4násobek životního minima.

AKTUÁLNĚ: od roku 2025 je plánovaná reforma dávek, týkající se i přídavků na děti. Více na »reforma dávek.


Výše přídavků na dítě

Výše přídavku na dítě se v roce 2024 nijak nemění. Naposledy byly částky zvýšeny o 200 Kč ve všech věkových kategoriích od ledna 2023. Aktuální výše měsíčního přídavku na dítě je:

Výše měsíčních přídavků na děti 2024

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině

Měsíční přídavky na děti

základní

Měsíční přídavky na děti

zvýšené

do 6 let 830 Kč 1 330 Kč
od 6 do 15 let 970 Kč 1 470 Kč
od 15 do 26 let 1 080 Kč 1 580 Kč
 

Nárok na zvýšené částky přídavku na dítě mají děti pracujících rodičů, kdy alespoň jeden z rodičů dítěte má příjem ze zaměstnání (který dosahuje alespoň výše částky životního minima jednotlivce, tj. 4.860 Kč), příjem z podnikání, pobírá nemocenskou, důchod nebo podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o osobu do 18 let nebo rodičovský příspěvek (ale jen v případě, že je čerpán po peněžité pomoci v mateřství).

 

Kalkulačka přídavků na děti

Přídavky si můžete spočítat na Kalkulačce přídavků na dítě . Zadejte údaje o počtu dospělých a věku nezaopatřených dětí vaší domácnost.

Kalkulačka přídavků na děti od 1.1.2023Nárok na přídavky na děti

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině s nízkými příjmy. Nárok na přídavek na dítě vzniká, pokud je průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech společně posuzovaných osob) nižší než 3,4 násobek životního minima této rodiny. Pokud jsou příjmy rodiny vyšší, na dávku dítě nárok nemá.

Příklad:

Rodiče s jedním dítětem ve věku do 6 let budou mít nárok na přídavek na dítě, pokud jejich průměrný čistý měsíční příjem za předcházející čtvrtletí nepřesáhl 37.366 Kč.

Samoživitel s jedním dítětem ve věku do 6 let bude mít nárok na přídavek na dítě, pokud jeho průměrný čistý měsíční příjem za předcházející čtvrtletí nepřesáhl 23.630 Kč.

Společně posuzované osoby

Společně posuzovanými osobami jsou obvykle členové rodiny žijící v jedné domácnosti (manželé, partneři, děti). Pokud např. otec dítěte s matkou a dítětem nežije v jedné domácnosti, pak je třeba zažádat o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob. Naopak prarodiče žijící v bytě se za společně posuzované osoby v případě přídavku na dítě nepovažují.

Informace o společně posuzovaných osobách

Rozhodný příjem

U rodiny se nezkoumá majetek, nýbrž pouze tzv. rozhodný příjem, v tomto případě čisté příjmy společně posuzovaných osob, které s dítětem žijí v jedné domácnosti, za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Do příjmu rodiny se mimo příjmu ze zaměstnání či podnikání také započítává:
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • nemocenská,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • rodičovský přídpěvek,
 • výživné,
 • starobní, invalidní a pozůstalostní důchod,
 • příjmy z nájmu,
 • příjmy nezaopatřeného studenta ze samostatné výdělečné činnosti se pro nárok na dávku nezapočítávají pouze v měsících červenci a srpnu, jinak ano (pozn. příjem nezaopatřeného dítěte ze zaměstnání se do celkoveho příjmu rodiny nezapočítávají).


Příjmy rozhodné pro nárok na přídavek na dítě zahrnují především příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné činnosti. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. u příjmů ze závislé činnosti se jedná o příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu; u příjmů ze samostatné činnosti se odečtou výdaje vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů. Detailní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona o státní sociální podpoře.

 

Přídavky na děti OSVČ

OSVČ dokládají poslední daňové přiznání – za každý měsíc se započte jedna dvanáctina ročních příjmů. OSVČ se v rámci hlavní podnikatelské činnosti vždy započítá nejméně 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (i kdyby tomu bylo ve skutečnosti jinak a příjmy by byly nižší) a u vedlejší činnosti se příjem započítá ve skutečné výši.

Kdo je nezaopatřené dítě

Za nezaopatřené je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, nejdéle však do 26. roku věku, pokud:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Jak se spočítá životní minimum rodiny

Životní minimum je nejnižší společensky uznaná částka, kterou jdou pokrýt náklady na základní potřeby jako jsou jídlo, oblečení a hygiena. Životní minimum rodiny se odvíjí od počtu členů rodiny.

Výpočet životního minima nebo částky životního minima pro jednotlivé posuzované osoby najdete v naší kalkulačce životního minima.

Kalkulačka životního minima od 1.1.2023

 

Pro posouzení nároku na přídavek na dítě bude rozhodovat, zda je příjem rodiny nižší než 3,4násobek životního minima vaší rodiny.

 

Přídavky na děti formulář

 • Žádost o příspěvek na dítě se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce dle bydliště.
 • Žádost o přídavek na dítě podávají za dítě mladší 18 let rodiče. Nezaopatření zletilí od 18 do 26 let si podávají žádost sami. 
 • Od prosince 2023 je možno žádat o příspěvek na dítě v klientské zóně MPSV JENDA.
 • Na úřad musíte doručit (ať už fyzicky nebo elektronicky) mimo žádosti i doklad o výši příjmů za poslední čtvrtletí  za každou ze společně posuzovaných osob.
 • Dále budete potřebovat občanský průkaz a rodný list dětí či dítěte do 15 let.
 • Pokud vám bude přídavek přiznán, počítejte s tím, že pro trvání nároku na přídavek bude muset opakovaně každá ze společně posuzovaných osob doložit Doklad o výši čtvrtletního příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí do konce prvního měsíce tohoto čtvrtletí.
 • Přídavek na dítě je možné požadovat i zpětně. Zpětný nárok je možný ale pouze za 3 měsíce zpět.
 • Pokud se rozhodnete se proti rozhodnutí příslušných úřadů odvolat, odvolacím místem  jsou krajské úřady, v Praze Magistrát hlavního města Prahy.

Kdy chodí přídavky na dítě

Výplatní termín přídavků na dítě: každý Úřad práce může mít výplatní termín odlišný. Přídavky se vyplácejí zpětně, tj. nejpozději do konce následujícího měsíce.

Vyplácení přídavků na dítě
 • nejvýhodnějším způsobem vyplácení přídavků na dítě je bezhotovostní vyplácení prostřednictvím účtu u některé z bank,
 • přídavky na dítě se vyplácejí také v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky,
 • nárok na výplatu přídavku na dítě zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který vám přídavek na dítě náleží.

   

Zákon upravující přídavky na dítě

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

 

Další dávky - rodina

Zprávy k dávkám a příspěvkům

20.05.2024 Porodné jen na dvě děti (MojeNebankovka) Finanční rady

Další zprávy k tématu "Přídavky na děti - nárok máte, pokud je příjem rodiny nižší než 3,4násobek životního minima."

 Časté dotazy

Co je přídavek na dítě?

Přídavky na děti jsou sociální dávka, kterou se rodině s nížšími příjmy přispívá na náklady související s péčí o děti.

Kdo má nárok na přídavek?

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině s nízkými příjmy. Žádost o přídavek na dítě podávají za dítě mladší osmnácti let rodiče. K poskytnutí přídavku musí být příjmy rodiny v předcházejícím kalendářním čtvrtletí nižší než 3,4násobek životního minima rodiny.

Jaká je výše přídavků na děti?

Výše přídavků je závislá na věku dítěte a také na tom, zda rodiče pracují. Výši podle vašich příjmů a počtu dětí si můžete spočítat na kalkulačce.

Otázky a odpovědi k přídavku na dítě

 • Kdo má nárok na přídavek na dítě?

  Nárok má nezaopatřené dítě, žijící v rodině s čistým příjmem nižším, než je stanoven 3,4násobek životního minima takové rodiny. Za dítě mladší 18 let žádají o přídavek rodiče. Žádost o přídavek na dítě lze podlat online nebo na pobočce ÚP.

 • Kolik je přídavek na dítě?

  Měsíčně činí přídavek 830 Kč až 1.580 Kč za jedno dítě. Přídavek je poskytovány ve třech úrovních podle věku dítěte, a pokud alespoň jeden z rodičů pracuje (nebo má jiný příjem), je přídavek zvýšen o 500 Kč. Více si můžete spočítat na Kalkulačce přídavku na děti.Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.