Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka a jejím účelem je pomoc s náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nižšími příjmy. Posuzuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí u osob, které žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti.


Platí od 1. 10. 2022 trvale: 

 • příspěvek je poskytován na dobu neurčitou (tj. není třeba žádat každoročně)
 • náklady na bydlení a příjmy se dokládají pololetně (povinně za 1., 3. čtvrtletí, nepovinně za 2., 4. pokud je to pro příjemce dávky výhodnější)) a nerozepisují se na položky
 • nepředkládá se pravidelné zúčtování zálohově placených služeb
 • údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, není třeba dokládat

Platí od 1. 1. do 31. 12. 2022:

 • lze žádat i v případě podnájmu a služebního využívání bytu (dříve pouze vlastník nebo nájemce) a zahrnuje i rekreační objekty, kde vlastník trvale bydlí,
 • mimořádně se navýšily částky normativních nákladů na bydlení  vláda může provést další mimořádné navýšení normativních nákladů v roce 2022, pokud dojde k významné změně nákladů na energie oproti roku 2021Kalkulačka příspěvku na bydlení

Výši příspěvku na bydlení si spočítejte na naší kalkulačce.

  Kalkulačka příspěvku na bydlení od 1.7.2022


  

 

Nárok na příspěvek na bydlení

 • Nárok na příspěvek na bydlení má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby (tj. osoby spadající do dané rodiny), s trvalým pobytem na území ČR, dále občané Evropské unie dle Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68. U cizince se za trvalý pobyt na území ČR považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne, kdy se přihlásil k pobytu. Do uvedené doby 365 dnů pobytu cizince na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je žadatelem o udělení azylu a je ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Příspěvek na bydlení mohou získat i další, v zákoně o Státní sociální podpoře (dále SSP) uvedené osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu (pro rok 2022 i podnájem a služební využívání bytu), který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, pokud:
  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze koeficientu 0,35) je nižší nebo rovna částce normativních nákladů na bydlení
 • do společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení se zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti (nikoliv pouze trvale hlášené)  - více o společně posuzovaných osobách
 • Nárok na výplatu příspěvku na bydlení zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který příspěvek na bydlení náleží.
 • Výplata příspěvku na bydlení je omezena na maximálně 84 kalendářních měsíců za posledních 10 kalendářních let. To neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech. Lhůta 84 měsíců se začíná počítat od 1. 1. 2012.


 

Žádost o příspěvek na bydlení

Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení můžete vyřídit :

1) elektronicky (pomocí bankovní identity, eObčanky apod.)

2) osobně na kontaktním místě Úřadu práce dle místa trvalého pobytu žadatele.

S sebou si vezměte:

 • občanský průkaz,
 • rodný list dítěte/dětí do 15 let, případně kopii jejich občanského průkazu (pokud s vámi děti žijí),
 • vyplněnou Žádost o příspěvek na bydlení.

  Žádost o příspěvek na bydlení

 • vyplněný Doklad o výši čtvrtletního příjmu, tedy doložení příjmů za poslední tři měsíce,
 • nájemní smlouva nebo doklad o vlastnictví nemovitosti,
 • kopie všech dokladů o zaplacených nákladech na bydlení – složenky, faktury, účtenky, SIPO apod.

 

Společně posuzované osoby pro příspěvek na bydlení

  Osoby, které reálně žijí v daném bytě (domácnosti) - tyto osoby se vypisují do formuláře. Tedy bez ohledu na to, zda mají v daném bytě trvalý pobyt.
    


  Rozhodný příjem rodiny:

  • Při posuzování, zdali žadatel splňuje podmínky pro výplatu příspěvku na bydlení, se neposuzuje výše majetku rodiny, ale pouze její aktuální příjmy, resp. příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí.
  • Rodina může kromě příspěvku na bydlení pobírat i další dávky SSP (přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, atd.).
  • Příjmy rozhodné pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení zahrnují především příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dávky nemocenského a důchodového zabezpečení (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek), výživné a podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny.
  • Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Úplný seznam rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona o SSP.
  • Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů.


  Náklady na bydlení

  Náklady na bydlení tvoří

  • nájemné (u družstevních bytů a bytů vlastníků pak srovnatelné náklady, viz. níže),
  • energie a
  • služby.

  Naopak se nezapočítává hypotéka, výdaje za internet nebo kabelovou televizi, televizní a rozhlasový poplatek, účty za pevnou linku a mobil.

  Náklady na bydlení se prokazují podrobným rozpisem a pro nárok a výši příspěvku se stanoví jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí.  Výše příspěvku na bydlení

  Výpočet příspěvku na bydlení je poměrně složitý, proto vám s propočty pomůže naše kalkulačka.

  Jaké hodnoty se k výpočtu příspěvku používají?

  Srovnatelné náklady

  Srovnatelné náklady jsou součástí nákladů na bydlení pro bydlení v osobním nebo družstevním vlastnictví. Pro rok 2022 se jedná o tyto částky (počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona):

  Počet osob v rodině částka
  1 2 240 Kč
  2 3 065 Kč
  3 4 008 Kč
  4 a více 4 834 Kč

   

  Pevná paliva

  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva pro rok 2022 (počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona):

  Počet osob v rodině částka
  1  802 Kč
  2 1 097 Kč
  3 1 435 Kč
  4 a více 1 773 Kč


  Normativní náklady

  Normativní náklady na bydlení jsou vyhlášeny jako průměrné náklady na bydlení pro danou velikost města bydliště rodiny a berou v úvahu počet členů domácnosti. Základem normativních nákladů je pro nájemní byty nájemné v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví obdobné náklady. Dále jsou do nich započítány další související náklady, tj. ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou pak přepočítány s ohledem na odpovídající rozlohu bytů v závisloti na počtu osob, které je trvale obývají.

  Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 je výše normativních nákladů na bydlení stanovena takto:

  a. nájemní byty, tj. užívané na základě nájemní smlouvy

  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2022 do 31.12.2022
  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
  Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
  1 10 121 Kč 8 271 Kč 7 935 Kč 6 929 Kč 6 746 Kč
  2 13 629 Kč 11 097 Kč 10 637 Kč 9 261 Kč 9 010 Kč
  3 18 312 Kč 15 000 Kč 14 399 Kč 12 599 Kč 12 271 Kč
  4 a více 22 495 Kč 18 502 Kč 17 777 Kč 15 606 Kč 15 211 Kč

  b. družstevní byty a byty v osobním vlastnictví

  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné

  od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
   Praha 
  nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
  1 6 232 Kč 6 232 Kč 6 232 Kč 6 232 Kč 6 232 Kč
  2 8 432 Kč 8 432 Kč 8 432 Kč 8 432 Kč 8 432 Kč
  3 11 561 Kč 11 561 Kč 11 561 Kč 11 561 Kč 11 561 Kč
  4 a více 14 368 Kč 14 368 Kč 14 368 Kč 14 368 Kč 14 368 Kč  Zákonná úprava příspěvku na bydlení

  Příspěvek na bydlení je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

  Další dávky - nouze


  Zprávy k dávkám a příspěvkům

   
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2022

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.