Průmysl - vývoj průmyslových tržeb v ČR, 2018 - 5 let

Období Index
prům. produkce
r/r v % 
Index
prům. produkce
m/m v % 
Tržby
v průmyslu
r/r v % 
Prům.
mzda
r/r v % 
   Průměrná
mzda 
Podrobně
Další »
9 / 18 2.5 % 1.1 % 1.4 % 6 % 32 091.0 Zpráva
8 / 18 1.9 % 0.7 % 4.1 % 7 % 32 732.0 Zpráva
7 / 18 6.7 % -1.8 % 11.3 % 9 % 34 016.0 Zpráva
6 / 18 6.9 % 1.5 % 2.6 % 7 % 33 341.0 Zpráva
5 / 18 1.4 % 2.9 % -0.3 % 9 % 35 751.0 Zpráva
4 / 18 -0.2 % -0.9 % 4.6 % 9 % 34 437.0 -
3 / 18 5.5 % 1.4 % -3.8 % 6 % 33 458.0 Zpráva
2 / 18 2.7 % -1.2 % 1.1 % 7 % 30 282.0 Zpráva
1 / 18 5.5 % -0.6 % 4.8 % 10 % 31 946.0 Zpráva
R / 17 6.2 % - 6.5 % 7 % 31 418.0 Zpráva
12 / 17 8.0 % -1.5 % -0.4 % 7 % 32 268.0 Zpráva
11 / 17 8.5 % 3.7 % 5.7 % 8 % 36 796.0 Zpráva
10 / 17 5.3 % -1.5 % 8.7 % 7 % 31 211.0 Zpráva
9 / 17 7.0 % -0.4 % 3.1 % 7 % 30 445.0 Zpráva
8 / 17 5.8 % 14.3 % 5.5 % 8 % 30 640.0 -
7 / 17 3.3 % -9.8 % 7.0 % 7 % 31 197.0 Zpráva
6 / 17 2.2 % -3.8 % 4.9 % 7 % 31 092.0 Zpráva
5 / 17 10.7 % 3.3 % 12.0 % 9 % 32 939.0 Zpráva
4 / 17 5.9 % 0.6 % 0.3 % 8 % 31 556.0 Zpráva
3 / 17 4.4 % -0.4 % 14.7 % 6 % 31 564.0 Zpráva

06.11.2018 ČR - průmysl v září rostl o 1,1 respektive 2,5%


 

Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,5 %, bez očištění byla nižší o 0,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 0,9 %.  


Průmyslová produkce v září 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,5 %, bez očištění se snížila o 0,9 %. Září 2018 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků  (příspěvek -0,6 procentního bodu, pokles o 15,4 % - odstávka výrobní kapacity), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 15,4 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 15,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 21,2 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,14 p. b., růst o 4,8 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek +0,13 p. b., růst o 7,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2018 meziročně vzrostly o 1,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,3 %.

Hodnota nových zakázek v září 2018 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 0,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,2 p. b., pokles o 5,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 9,9 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 1,9 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,9 p. b., růst o 8,4 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,44 p. b., růst o 8,0 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,42 p. b., růst o 24,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2018 meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2018 meziročně vzrostla o 5,5 % a činila 32 091 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatemprůmyslová produkce v srpnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za září 2018 dne 14. 11. 2018.


Průmysl ve 3. čtvrtletí 2018

Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání s 2. čtvrtletím 2018 byla reálně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 3,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vyšší o 5,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 3,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 7,2 % a činila 32 947 Kč.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  1. 11. 2018
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2018

 

Přílohy

  • cpru110618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
  • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

6. 11. 2018

Průmysl pokračoval v mírném růstu

Průmysl – září 2018           

Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,5 %, bez očištění byla nižší o 0,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 0,9 %.

 

Průmyslová produkce v září 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,5 %, bez očištění se snížila o 0,9 %. Září 2018 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků  (příspěvek -0,6 procentního bodu, pokles o 15,4 % - odstávka výrobní kapacity), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 15,4 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 15,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 21,2 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,14 p. b., růst o 4,8 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek +0,13 p. b., růst o 7,7 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2018 meziročně vzrostly o 1,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,3 %.

 

Hodnota nových zakázek v září 2018 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 0,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,2 p. b., pokles o 5,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 9,9 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 1,9 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,9 p. b., růst o 8,4 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,44 p. b., růst o 8,0 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,42 p. b., růst o 24,9 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2018 meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2018 meziročně vzrostla o 5,5 % a činila 32 091 Kč.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za září 2018 dne 14. 11. 2018.

 

 

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2018

Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání s 2. čtvrtletím 2018 byla reálně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 3,3 %.

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vyšší o 5,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,7 %.

 

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 3,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,3 %.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 7,2 % a činila 32 947 Kč.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               1. 11. 2018

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                7. 12. 2018

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z SKP 10-41, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku. ČSÚ rovněž provádí jejich přepočet do stálých cen, a to pomocí složeného cenového indexu, který se skládá z indexu cen průmyslových výrobců pro tuzemsko a indexu vývozních cen průmyslových výrobků v členění podle Standardní klasifikace produkce.

Označení stránky: průmysl, průmyslová produkce

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies