Zahraniční obchod - ČR 2021

Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobně
Další »
7 / 2021 307 100 mil. Kč 299 800 mil. Kč -7 200 mil. Kč Zpráva
6 / 2021 350 800 mil. Kč 343 900 mil. Kč -6 900 mil. Kč -
5 / 2021 327 900 mil. Kč 334 300 mil. Kč 6 300 mil. Kč Zpráva
4 / 2021 328 800 mil. Kč 348 200 mil. Kč 19 300 mil. Kč Zpráva
3 / 2021 355 600 mil. Kč 374 100 mil. Kč 18 500 mil. Kč Zpráva
2 / 2021 287 300 mil. Kč 309 800 mil. Kč 22 500 mil. Kč Zpráva
1 / 2021 278 500 mil. Kč 303 100 mil. Kč 24 600 mil. Kč -
R / 2020 - - - Zpráva
12 / 2020 272 000 mil. Kč 294 800 mil. Kč 14 700 mil. Kč Zpráva
11 / 2020 321 000 mil. Kč 353 200 mil. Kč 32 200 mil. Kč -
10 / 2020 326 200 mil. Kč 359 600 mil. Kč 33 400 mil. Kč -
9 / 2020 300 000 mil. Kč 334 400 mil. Kč 34 400 mil. Kč Zpráva
8 / 2020 254 100 mil. Kč 261 700 mil. Kč 7 600 mil. Kč Zpráva
7 / 2020 275 000 mil. Kč 288 400 mil. Kč 13 400 mil. Kč Zpráva
6 / 2020 267 400 mil. Kč 301 500 mil. Kč 34 100 mil. Kč -
5 / 2020 230 800 mil. Kč 232 100 mil. Kč 1 300 mil. Kč Zpráva
4 / 2020 218 300 mil. Kč 191 400 mil. Kč -26 900 mil. Kč Zpráva
3 / 2020 281 300 mil. Kč 284 000 mil. Kč 3 100 mil. Kč Zpráva
2 / 2020 274 600 mil. Kč 297 000 mil. Kč 22 400 mil. Kč -
1 / 2020 288 700 mil. Kč 303 800 mil. Kč 15 100 mil. Kč -

06.09.2021 ČR - zahraniční obchod v červenci se schodkem 7,2 mld. Kč 
 
 

 

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 21,3 mld. Kč horší výsledek.


Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně vyšší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 6,8 mld. Kč, základními kovy o 5,2 mld. Kč, chemickými látkami a přípravky o 2,4 mld. Kč. Dále se snížil přebytek bilance s motorovými vozidly o 3,2 mld. Kč a zhoršila se bilance elektrických zařízení přechodem z aktiva do pasiva o 2,4 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u produktů souvisejících s odpady o 1,6 mld. Kč a u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 1,3 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 4,3 % na 299,8 mld. Kč a dovoz o 12,3 % na 307,1 mld. Kč. Červenec 2021 měl o dva pracovní dny méně než červenec 2020.

V lednu až červenci 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 77,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 18,1 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 21,3 % a dovoz o 21,0 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 3,1 %, zatímco dovoz klesl o 1,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,9 %) a dovozu (o 0,7 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v červenci přebytkem 44,2 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 3,2 mld. Kč, Nizozemskem o 1,6 mld. Kč a Slovenskem o 1,0 mld. Kč.

V červenci tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,8 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 49,4 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 5,3 % (9,8 mld. Kč) na 194,4 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 12,0 % (16,2 mld. Kč) a dosáhl 151,6 mld. Kč. V červenci 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 3,4 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 15,7 mld. Kč na 49,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 5,8 mld. Kč a Tureckem o 2,4 mld. Kč. Deficit obchodu s Japonskem se prohloubil o 2,7 mld. Kč.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2020 klesl meziročně vývoz o 5,7 % na 3 483,1 mld. Kč a dovoz o 6,9 % na 3 303,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 179,9 mld. Kč ve srovnání s 145,7 mld. Kč v roce 2019.

 

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu 

Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
 https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 07. 10. 2021

Přílohy

  • cvzo090621.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)
  • Tiskové sdělení: Bilanci ovlivnila vyšší hodnota dovozu fosilních paliv
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

06. 09. 2021

Bilanci ovlivnila vyšší hodnota dovozu fosilních paliv

Zahraniční obchod se zbožím – červenec 2021

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 21,3 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně vyšší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 6,8 mld. Kč, základními kovy o 5,2 mld. Kč, chemickými látkami a přípravky o 2,4 mld. Kč. Dále se snížil přebytek bilance s motorovými vozidly o 3,2 mld. Kč a zhoršila se bilance elektrických zařízení přechodem z aktiva do pasiva o 2,4 mld. Kč.

 

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u produktů souvisejících s odpady o 1,6 mld. Kč a u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 1,3 mld. Kč.

 

Meziročně vzrostl vývoz o 4,3 % na 299,8 mld. Kč a dovoz o 12,3 % na 307,1 mld. Kč. Červenec 2021 měl o dva pracovní dny méně než červenec 2020.

 

V lednu až červenci 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 77,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 18,1 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 21,3 % a dovoz o 21,0 %.

 

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 3,1 %, zatímco dovoz klesl o 1,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,9 %) a dovozu (o 0,7 %).

 

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v červenci přebytkem 44,2 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 3,2 mld. Kč, Nizozemskem o 1,6 mld. Kč a Slovenskem o 1,0 mld. Kč.

 

V červenci tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,8 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 49,4 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 5,3 % (9,8 mld. Kč) na 194,4 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 12,0 % (16,2 mld. Kč) a dosáhl 151,6 mld. Kč. V červenci 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 3,4 %.

 

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 15,7 mld. Kč na 49,5 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 5,8 mld. Kč a Tureckem o 2,4 mld. Kč. Deficit obchodu s Japonskem se prohloubil o 2,7 mld. Kč.

 

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2020 klesl meziročně vývoz o 5,7 % na 3 483,1 mld. Kč a dovoz o 6,9 % na 3 303,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 179,9 mld. Kč ve srovnání s 145,7 mld. Kč v roce 2019.

Metodická poznámka:

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.

 

2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

 

3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

 

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

 

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:          Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz

 

Kontaktní osoba:                                     Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz

 

Datové zdroje:                                         Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

 

Termín ukončení sběru dat:                       20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

 

Navazující datové sady:                            https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:     07. 10. 2021

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)


Zahraniční obchod - zpravodajství


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.