Výdaje na HDP, 2005=100 (Čtvrtletní HDP»Běžné ceny) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Výdaje na HDP, 2005=100 (Čtvrtletní HDP»Běžné ceny) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Průměr bazického roku = 100, Neočištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno
31.12.2023 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Průměr bazického roku = 100, Neočištěno
31.12.2023 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno
31.12.2023 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Předchozí období = 100, Neočištěno
31.12.2023 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností, Předchozí období = 100, Neočištěno
31.12.2023 Výdaje HDP: Roční, 2015, Běžné ceny, P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády, Předchozí období = 100, Neočištěno
31.12.2023 Výdaje HDP: Roční, 2015, Stálé ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Průměr bazického roku = 100, Neočištěno
31.12.2023 Výdaje HDP: Roční, 2015, Stálé ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Stálé ceny, P3 Výdaje na konečnou spotřebu, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního, Průměr bazického roku = 100, Neočištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P53 Čisté pořízení cenností, Průměr bazického roku = 100, Neočištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P53 Čisté pořízení cenností, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P53 Čisté pořízení cenností, Stejné období předchozího roku = 100, Neočištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P5 Tvorba hrubého kapitálu, Průměr bazického roku = 100, Neočištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P5 Tvorba hrubého kapitálu, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P5 Tvorba hrubého kapitálu, Stejné období předchozího roku = 100, Neočištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P6 Vývoz zboží a služeb, Průměr bazického roku = 100, Neočištěno
31.03.2024 Výdaje HDP: Čtvrtletní, 2015, Běžné ceny, P6 Vývoz zboží a služeb, Předchozí období = 100, Sezónně očištěno

Výdaje na HDP, 2005=100 - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 130.20 129.70 0.39% 123.80 5.17%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 128.50 127.30 0.94% 125.40 2.47%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 130.70 129.30 1.08% 128.00 2.11%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 123.20 122.30 0.74% 119.20 3.36%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 138.90 138.00 0.65% 131.50 5.63%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 110.90 109.00 1.74% 99.00 12.02%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 113.40 113.50 -0.09% 104.90 8.10%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 162.70 161.50 0.74% 163.40 -0.43%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 171.00 173.80 -1.61% 150.60 13.55%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 162.50 164.10 -0.97% 143.00 13.64%

B1GM Hrubý domácí produkt

ObdobíHodnota
30.06.2014 130.20
31.03.2014 129.70
31.12.2013 127.50
30.09.2013 124.30
30.06.2013 123.80
31.03.2013 123.30
31.12.2012 123.20
30.09.2012 123.40
30.06.2012 123.60
31.03.2012 123.90
Další »
B1GM Hrubý domácí produkt,Výdaje na HDP, 2005=100

P3 Výdaje na konečnou spotřebu

ObdobíHodnota
30.06.2014 128.50
31.03.2014 127.30
31.12.2013 126.20
30.09.2013 126.40
30.06.2013 125.40
31.03.2013 124.90
31.12.2012 123.40
30.09.2012 123.80
30.06.2012 124.10
31.03.2012 124.60
Další »
P3 Výdaje na konečnou spotřebu,Výdaje na HDP, 2005=100

P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností

ObdobíHodnota
30.06.2014 130.70
31.03.2014 129.30
31.12.2013 128.40
30.09.2013 128.70
30.06.2013 128.00
31.03.2013 127.00
31.12.2012 125.70
30.09.2012 126.30
30.06.2012 126.70
31.03.2012 127.00
Další »
P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností,Výdaje na HDP, 2005=100

P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády

ObdobíHodnota
30.06.2014 123.20
31.03.2014 122.30
31.12.2013 120.80
30.09.2013 120.90
30.06.2013 119.20
31.03.2013 120.00
31.12.2012 117.70
30.09.2012 117.90
30.06.2012 118.00
31.03.2012 119.10
Další »
P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády,Výdaje na HDP, 2005=100

P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí

ObdobíHodnota
30.06.2014 138.90
31.03.2014 138.00
31.12.2013 135.40
30.09.2013 133.30
30.06.2013 131.50
31.03.2013 131.00
31.12.2012 129.50
30.09.2012 127.20
30.06.2012 127.30
31.03.2012 127.40
Další »
P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí,Výdaje na HDP, 2005=100

P5 Tvorba hrubého kapitálu

ObdobíHodnota
30.06.2014 110.90
31.03.2014 109.00
31.12.2013 111.10
30.09.2013 105.80
30.06.2013 99.00
31.03.2013 104.00
31.12.2012 111.20
30.09.2012 105.90
30.06.2012 111.00
31.03.2012 107.80
Další »
P5 Tvorba hrubého kapitálu,Výdaje na HDP, 2005=100

P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního

ObdobíHodnota
30.06.2014 113.40
31.03.2014 113.50
31.12.2013 110.90
30.09.2013 105.60
30.06.2013 104.90
31.03.2013 105.50
31.12.2012 107.30
30.09.2012 111.30
30.06.2012 112.10
31.03.2012 111.10
Další »
P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního,Výdaje na HDP, 2005=100

P53 Čisté pořízení cenností

ObdobíHodnota
30.06.2014 162.70
31.03.2014 161.50
31.12.2013 159.90
30.09.2013 161.20
30.06.2013 163.40
31.03.2013 166.90
31.12.2012 171.40
30.09.2012 169.80
30.06.2012 162.00
31.03.2012 148.20
Další »
P53 Čisté pořízení cenností,Výdaje na HDP, 2005=100

P6 Vývoz zboží a služeb

ObdobíHodnota
30.06.2014 171.00
31.03.2014 173.80
31.12.2013 157.60
30.09.2013 152.70
30.06.2013 150.60
31.03.2013 148.00
31.12.2012 147.00
30.09.2012 150.90
30.06.2012 148.70
31.03.2012 151.90
Další »
P6 Vývoz zboží a služeb,Výdaje na HDP, 2005=100

P7 Dovoz zboží a služeb

ObdobíHodnota
30.06.2014 162.50
31.03.2014 164.10
31.12.2013 150.40
30.09.2013 148.50
30.06.2013 143.00
31.03.2013 142.70
31.12.2012 143.20
30.09.2012 145.00
30.06.2012 144.90
31.03.2012 147.20
Další »
P7 Dovoz zboží a služeb,Výdaje na HDP, 2005=100

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výdaje na HDP, 2005=100 (Běžné ceny)
Výdaje na HDP, 2005=100 (Stálé ceny)
Výdaje na HDP, 2005=100 (Běžné ceny)
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.