z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Pasiva, hlavní položky, CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 73 320.80
Min 31.08.2001 -28 101.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 72 894.30 66 754.20 6 140.10 9.20% 73 320.80 - 426.50 -0.58%
30.11.2017 66 754.20 64 000.80 2 753.40 4.30% 69 138.20 -2 384.00 -3.45%
31.10.2017 64 000.80 58 679.30 5 321.50 9.07% 64 604.50 - 603.70 -0.93%
30.09.2017 58 679.30 53 728.20 4 951.10 9.21% 59 837.90 -1 158.60 -1.94%
31.08.2017 53 728.20 48 402.20 5 326.00 11.00% 55 044.00 -1 315.80 -2.39%
31.07.2017 48 402.20 42 727.60 5 674.60 13.28% 49 626.40 -1 224.20 -2.47%
30.06.2017 42 727.60 36 324.80 6 402.80 17.63% 44 396.50 -1 668.90 -3.76%
31.05.2017 36 324.80 27 629.50 8 695.30 31.47% 31 361.60 4 963.20 15.83%
30.04.2017 27 629.50 18 005.90 9 623.60 53.45% 21 951.00 5 678.50 25.87%
31.03.2017 18 005.90 9 410.30 8 595.60 91.34% 13 565.80 4 440.10 32.73%
28.02.2017 9 410.30 4 080.00 5 330.30 130.64% 8 260.40 1 149.90 13.92%
31.01.2017 4 080.00 73 320.80 -69 240.80 -94.44% 3 326.30 753.70 22.66%
31.12.2016 73 320.80 69 138.20 4 182.60 6.05% 65 376.20 7 944.60 12.15%
30.11.2016 69 138.20 64 604.50 4 533.70 7.02% 63 241.50 5 896.70 9.32%
31.10.2016 64 604.50 59 837.90 4 766.60 7.97% 58 793.80 5 810.70 9.88%
30.09.2016 59 837.90 55 044.00 4 793.90 8.71% 53 325.40 6 512.50 12.21%
31.08.2016 55 044.00 49 626.40 5 417.60 10.92% 48 521.40 6 522.60 13.44%
31.07.2016 49 626.40 44 396.50 5 229.90 11.78% 43 148.80 6 477.60 15.01%
30.06.2016 44 396.50 31 361.60 13 034.90 41.56% 36 910.80 7 485.70 20.28%
31.05.2016 31 361.60 21 951.00 9 410.60 42.87% 30 469.90 891.70 2.93%
30.04.2016 21 951.00 13 565.80 8 385.20 61.81% 25 973.70 -4 022.70 -15.49%
31.03.2016 13 565.80 8 260.40 5 305.40 64.23% 16 283.60 -2 717.80 -16.69%
29.02.2016 8 260.40 3 326.30 4 934.10 148.34% 10 122.20 -1 861.80 -18.39%
31.01.2016 3 326.30 65 376.20 -62 049.90 -94.91% 6 055.90 -2 729.60 -45.07%
31.12.2015 65 376.20 63 241.50 2 134.70 3.38% 62 532.60 2 843.60 4.55%
30.11.2015 63 241.50 58 793.80 4 447.70 7.56% 58 762.10 4 479.40 7.62%
31.10.2015 58 793.80 53 325.40 5 468.40 10.25% 54 654.10 4 139.70 7.57%
30.09.2015 53 325.40 48 521.40 4 804.00 9.90% 49 582.50 3 742.90 7.55%
31.08.2015 48 521.40 43 148.80 5 372.60 12.45% 45 393.80 3 127.60 6.89%
31.07.2015 43 148.80 36 910.80 6 238.00 16.90% 40 881.60 2 267.20 5.55%
30.06.2015 36 910.80 30 469.90 6 440.90 21.14% 35 475.50 1 435.30 4.05%
31.05.2015 30 469.90 25 973.70 4 496.20 17.31% 30 572.20 - 102.30 -0.33%
30.04.2015 25 973.70 16 283.60 9 690.10 59.51% 21 674.40 4 299.30 19.84%
31.03.2015 16 283.60 10 122.20 6 161.40 60.87% 14 311.70 1 971.90 13.78%
28.02.2015 10 122.20 6 055.90 4 066.30 67.15% 9 822.90 299.30 3.05%
31.01.2015 6 055.90 62 532.60 -56 476.70 -90.32% 5 167.80 888.10 17.19%
31.12.2014 62 532.60 58 762.10 3 770.50 6.42% 60 682.20 1 850.40 3.05%
30.11.2014 58 762.10 54 654.10 4 108.00 7.52% 59 866.90 -1 104.80 -1.85%
31.10.2014 54 654.10 49 582.50 5 071.60 10.23% 55 047.70 - 393.60 -0.71%
30.09.2014 49 582.50 45 393.80 4 188.70 9.23% 50 345.50 - 763.00 -1.52%
31.08.2014 45 393.80 40 881.60 4 512.20 11.04% 46 384.90 - 991.10 -2.14%
31.07.2014 40 881.60 35 475.50 5 406.10 15.24% 41 768.90 - 887.30 -2.12%
30.06.2014 35 475.50 30 572.20 4 903.30 16.04% 36 605.00 -1 129.50 -3.09%
31.05.2014 30 572.20 21 674.40 8 897.80 41.05% 30 779.50 - 207.30 -0.67%
30.04.2014 21 674.40 14 311.70 7 362.70 51.45% 23 083.80 -1 409.40 -6.11%
31.03.2014 14 311.70 9 822.90 4 488.80 45.70% 14 248.90 62.80 0.44%
28.02.2014 9 822.90 5 167.80 4 655.10 90.08% 11 954.80 -2 131.90 -17.83%
31.01.2014 5 167.80 60 682.20 -55 514.40 -91.48% 7 595.40 -2 427.60 -31.96%
31.12.2013 60 682.20 59 866.90 815.30 1.36% 63 769.50 -3 087.30 -4.84%
30.11.2013 59 866.90 55 047.70 4 819.20 8.75% 59 833.00 33.90 0.06%
31.10.2013 55 047.70 50 345.50 4 702.20 9.34% 55 358.70 - 311.00 -0.56%
30.09.2013 50 345.50 46 384.90 3 960.60 8.54% 51 872.10 -1 526.60 -2.94%
31.08.2013 46 384.90 41 768.90 4 616.00 11.05% 48 672.90 -2 288.00 -4.70%
31.07.2013 41 768.90 36 605.00 5 163.90 14.11% 43 438.30 -1 669.40 -3.84%
30.06.2013 36 605.00 30 779.50 5 825.50 18.93% 37 313.00 - 708.00 -1.90%
31.05.2013 30 779.50 23 083.80 7 695.70 33.34% 28 712.70 2 066.80 7.20%
30.04.2013 23 083.80 14 248.90 8 834.90 62.00% 21 829.40 1 254.40 5.75%
31.03.2013 14 248.90 11 954.80 2 294.10 19.19% 15 782.00 -1 533.10 -9.71%
28.02.2013 11 954.80 7 595.40 4 359.40 57.40% 10 126.00 1 828.80 18.06%
31.01.2013 7 595.40 63 769.50 -56 174.10 -88.09% 5 766.80 1 828.60 31.71%
31.12.2012 63 769.50 59 833.00 3 936.50 6.58% 53 342.60 10 426.90 19.55%
30.11.2012 59 833.00 55 358.70 4 474.30 8.08% 50 006.10 9 826.90 19.65%
31.10.2012 55 358.70 51 872.10 3 486.60 6.72% 46 346.10 9 012.60 19.45%
30.09.2012 51 872.10 48 672.90 3 199.20 6.57% 41 840.20 10 031.90 23.98%
31.08.2012 48 672.90 43 438.30 5 234.60 12.05% 40 992.60 7 680.30 18.74%
31.07.2012 43 438.30 37 313.00 6 125.30 16.42% 36 189.20 7 249.10 20.03%
30.06.2012 37 313.00 28 712.70 8 600.30 29.95% 30 222.50 7 090.50 23.46%
31.05.2012 28 712.70 21 829.40 6 883.30 31.53% 27 674.80 1 037.90 3.75%
30.04.2012 21 829.40 15 782.00 6 047.40 38.32% 22 559.40 - 730.00 -3.24%
31.03.2012 15 782.00 10 126.00 5 656.00 55.86% 14 605.40 1 176.60 8.06%
29.02.2012 10 126.00 5 766.80 4 359.20 75.59% 10 058.60 67.40 0.67%
31.01.2012 5 766.80 53 342.60 -47 575.80 -89.19% 5 682.10 84.70 1.49%
31.12.2011 53 342.60 50 006.10 3 336.50 6.67% 55 486.10 -2 143.50 -3.86%
30.11.2011 50 006.10 46 346.10 3 660.00 7.90% 52 400.50 -2 394.40 -4.57%
31.10.2011 46 346.10 41 840.20 4 505.90 10.77% 47 889.30 -1 543.20 -3.22%
30.09.2011 41 840.20 40 992.60 847.60 2.07% 43 499.10 -1 658.90 -3.81%
31.08.2011 40 992.60 36 189.20 4 803.40 13.27% 40 307.70 684.90 1.70%
31.07.2011 36 189.20 30 222.50 5 966.70 19.74% 36 193.00 -3.80 -0.01%
30.06.2011 30 222.50 27 674.80 2 547.70 9.21% 31 156.90 - 934.40 -3.00%
31.05.2011 27 674.80 22 559.40 5 115.40 22.68% 24 401.50 3 273.30 13.41%
30.04.2011 22 559.40 14 605.40 7 954.00 54.46% 19 512.60 3 046.80 15.61%
31.03.2011 14 605.40 10 058.60 4 546.80 45.20% 13 548.90 1 056.50 7.80%
28.02.2011 10 058.60 5 682.10 4 376.50 77.02% 8 801.60 1 257.00 14.28%
31.01.2011 5 682.10 55 486.10 -49 804.00 -89.76% 4 873.10 809.00 16.60%
31.12.2010 55 486.10 52 400.50 3 085.60 5.89% 59 458.70 -3 972.60 -6.68%
30.11.2010 52 400.50 47 889.30 4 511.20 9.42% 48 401.00 3 999.50 8.26%
31.10.2010 47 889.30 43 499.10 4 390.20 10.09% 44 671.00 3 218.30 7.20%
30.09.2010 43 499.10 40 307.70 3 191.40 7.92% 39 869.80 3 629.30 9.10%
31.08.2010 40 307.70 36 193.00 4 114.70 11.37% 35 852.50 4 455.20 12.43%
31.07.2010 36 193.00 31 156.90 5 036.10 16.16% 31 513.60 4 679.40 14.85%
30.06.2010 31 156.90 24 401.50 6 755.40 27.68% 26 394.80 4 762.10 18.04%
31.05.2010 24 401.50 19 512.60 4 888.90 25.05% 22 540.30 1 861.20 8.26%
30.04.2010 19 512.60 13 548.90 5 963.70 44.02% 17 574.50 1 938.10 11.03%
31.03.2010 13 548.90 8 801.60 4 747.30 53.94% 11 803.70 1 745.20 14.79%
28.02.2010 8 801.60 4 873.10 3 928.50 80.62% 8 183.90 617.70 7.55%
31.01.2010 4 873.10 59 458.70 -54 585.60 -91.80% 4 348.70 524.40 12.06%
31.12.2009 59 458.70 48 401.00 11 057.70 22.85% 45 500.80 13 957.90 30.68%
30.11.2009 48 401.00 44 671.00 3 730.00 8.35% 42 607.90 5 793.10 13.60%
31.10.2009 44 671.00 39 869.80 4 801.20 12.04% 39 777.00 4 894.00 12.30%
30.09.2009 39 869.80 35 852.50 4 017.30 11.21% 36 807.40 3 062.40 8.32%
31.08.2009 35 852.50 31 513.60 4 338.90 13.77% 35 033.50 819.00 2.34%
31.07.2009 31 513.60 26 394.80 5 118.80 19.39% 31 413.20 100.40 0.32%
30.06.2009 26 394.80 22 540.30 3 854.50 17.10% 26 446.00 -51.20 -0.19%
31.05.2009 22 540.30 17 574.50 4 965.80 28.26% 20 285.10 2 255.20 11.12%
30.04.2009 17 574.50 11 803.70 5 770.80 48.89% 15 764.80 1 809.70 11.48%
31.03.2009 11 803.70 8 183.90 3 619.80 44.23% 12 634.60 - 830.90 -6.58%
28.02.2009 8 183.90 4 348.70 3 835.20 88.19% 8 304.80 - 120.90 -1.46%
31.01.2009 4 348.70 45 500.80 -41 152.10 -90.44% 4 788.30 - 439.60 -9.18%
31.12.2008 45 500.80 42 607.90 2 892.90 6.79% 46 086.90 - 586.10 -1.27%
30.11.2008 42 607.90 39 777.00 2 830.90 7.12% 40 431.40 2 176.50 5.38%
31.10.2008 39 777.00 36 807.40 2 969.60 8.07% 36 840.30 2 936.70 7.97%
30.09.2008 36 807.40 35 033.50 1 773.90 5.06% 32 356.30 4 451.10 13.76%
31.08.2008 35 033.50 31 413.20 3 620.30 11.52% 29 257.80 5 775.70 19.74%
31.07.2008 31 413.20 26 446.00 4 967.20 18.78% 25 081.70 6 331.50 25.24%
30.06.2008 26 446.00 20 285.10 6 160.90 30.37% 21 750.50 4 695.50 21.59%
31.05.2008 20 285.10 15 764.80 4 520.30 28.67% 17 673.40 2 611.70 14.78%
30.04.2008 15 764.80 12 634.60 3 130.20 24.77% 13 497.10 2 267.70 16.80%
31.03.2008 12 634.60 8 304.80 4 329.80 52.14% 10 133.80 2 500.80 24.68%
29.02.2008 8 304.80 4 788.30 3 516.50 73.44% 6 856.20 1 448.60 21.13%
31.01.2008 4 788.30 46 086.90 -41 298.60 -89.61% 3 917.90 870.40 22.22%
31.12.2007 46 086.90 40 431.40 5 655.50 13.99% 37 218.10 8 868.80 23.83%
30.11.2007 40 431.40 36 840.30 3 591.10 9.75% 36 316.10 4 115.30 11.33%
31.10.2007 36 840.30 32 356.30 4 484.00 13.86% 33 162.60 3 677.70 11.09%
30.09.2007 32 356.30 29 257.80 3 098.50 10.59% 29 790.20 2 566.10 8.61%
31.08.2007 29 257.80 25 081.70 4 176.10 16.65% 27 443.70 1 814.10 6.61%
31.07.2007 25 081.70 21 750.50 3 331.20 15.32% 24 248.90 832.80 3.43%
30.06.2007 21 750.50 17 673.40 4 077.10 23.07% 20 823.70 926.80 4.45%
31.05.2007 17 673.40 13 497.10 4 176.30 30.94% 17 393.50 279.90 1.61%
30.04.2007 13 497.10 10 133.80 3 363.30 33.19% 13 395.20 101.90 0.76%
31.03.2007 10 133.80 6 856.20 3 277.60 47.80% 10 541.10 - 407.30 -3.86%
28.02.2007 6 856.20 3 917.90 2 938.30 75.00% 7 923.40 -1 067.20 -13.47%
31.01.2007 3 917.90 37 218.10 -33 300.20 -89.47% 4 864.20 - 946.30 -19.45%
31.12.2006 37 218.10 36 316.10 902.00 2.48% 38 996.30 -1 778.20 -4.56%
30.11.2006 36 316.10 33 162.60 3 153.50 9.51% 36 704.60 - 388.50 -1.06%
31.10.2006 33 162.60 29 790.20 3 372.40 11.32% 34 330.00 -1 167.40 -3.40%
30.09.2006 29 790.20 27 443.70 2 346.50 8.55% 31 661.50 -1 871.30 -5.91%
31.08.2006 27 443.70 24 248.90 3 194.80 13.18% 29 389.90 -1 946.20 -6.62%
31.07.2006 24 248.90 20 823.70 3 425.20 16.45% 25 702.40 -1 453.50 -5.66%
30.06.2006 20 823.70 17 393.50 3 430.20 19.72% 22 554.70 -1 731.00 -7.67%
31.05.2006 17 393.50 13 395.20 3 998.30 29.85% 19 198.20 -1 804.70 -9.40%
30.04.2006 13 395.20 10 541.10 2 854.10 27.08% 16 196.60 -2 801.40 -17.30%
31.03.2006 10 541.10 7 923.40 2 617.70 33.04% 11 705.60 -1 164.50 -9.95%
28.02.2006 7 923.40 4 864.20 3 059.20 62.89% 6 585.10 1 338.30 20.32%
31.01.2006 4 864.20 38 996.30 -34 132.10 -87.53% 3 557.90 1 306.30 36.72%
31.12.2005 38 996.30 36 704.60 2 291.70 6.24% 32 454.10 6 542.20 20.16%
30.11.2005 36 704.60 34 330.00 2 374.60 6.92% 29 075.60 7 629.00 26.24%
31.10.2005 34 330.00 31 661.50 2 668.50 8.43% 25 863.50 8 466.50 32.74%
30.09.2005 31 661.50 29 389.90 2 271.60 7.73% 23 307.90 8 353.60 35.84%
31.08.2005 29 389.90 25 702.40 3 687.50 14.35% 20 316.20 9 073.70 44.66%
31.07.2005 25 702.40 22 554.70 3 147.70 13.96% 18 315.50 7 386.90 40.33%
30.06.2005 22 554.70 19 198.20 3 356.50 17.48% 15 723.50 6 831.20 43.45%
31.05.2005 19 198.20 16 196.60 3 001.60 18.53% 13 001.60 6 196.60 47.66%
30.04.2005 16 196.60 11 705.60 4 491.00 38.37% 9 881.30 6 315.30 63.91%
31.03.2005 11 705.60 6 585.10 5 120.50 77.76% 7 498.00 4 207.60 56.12%
28.02.2005 6 585.10 3 557.90 3 027.20 85.08% 5 198.30 1 386.80 26.68%
31.01.2005 3 557.90 32 454.10 -28 896.20 -89.04% 2 710.90 847.00 31.24%
31.12.2004 32 454.10 29 075.60 3 378.50 11.62% 30 386.00 2 068.10 6.81%
30.11.2004 29 075.60 25 863.50 3 212.10 12.42% 26 747.00 2 328.60 8.71%
31.10.2004 25 863.50 23 307.90 2 555.60 10.96% 24 053.00 1 810.50 7.53%
30.09.2004 23 307.90 20 316.20 2 991.70 14.73% 21 357.10 1 950.80 9.13%
31.08.2004 20 316.20 18 315.50 2 000.70 10.92% 18 440.40 1 875.80 10.17%
31.07.2004 18 315.50 15 723.50 2 592.00 16.48% 16 087.30 2 228.20 13.85%
30.06.2004 15 723.50 13 001.60 2 721.90 20.94% 13 710.10 2 013.40 14.69%
31.05.2004 13 001.60 9 881.30 3 120.30 31.58% 11 152.80 1 848.80 16.58%
30.04.2004 9 881.30 7 498.00 2 383.30 31.79% 6 643.20 3 238.10 48.74%
31.03.2004 7 498.00 5 198.30 2 299.70 44.24% 4 213.50 3 284.50 77.95%
29.02.2004 5 198.30 2 710.90 2 487.40 91.76% 5 221.60 -23.30 -0.45%
31.01.2004 2 710.90 30 386.00 -27 675.10 -91.08% 2 255.60 455.30 20.19%
31.12.2003 30 386.00 26 747.00 3 639.00 13.61% 27 706.10 2 679.90 9.67%
30.11.2003 26 747.00 24 053.00 2 694.00 11.20% 28 885.40 -2 138.40 -7.40%
31.10.2003 24 053.00 21 357.10 2 695.90 12.62% 28 674.90 -4 621.90 -16.12%
30.09.2003 21 357.10 18 440.40 2 916.70 15.82% 26 291.90 -4 934.80 -18.77%
31.08.2003 18 440.40 16 087.30 2 353.10 14.63% 21 250.60 -2 810.20 -13.22%
31.07.2003 16 087.30 13 710.10 2 377.20 17.34% 19 837.90 -3 750.60 -18.91%
30.06.2003 13 710.10 11 152.80 2 557.30 22.93% 16 217.00 -2 506.90 -15.46%
31.05.2003 11 152.80 6 643.20 4 509.60 67.88% 12 656.80 -1 504.00 -11.88%
30.04.2003 6 643.20 4 213.50 2 429.70 57.66% 9 268.30 -2 625.10 -28.32%
31.03.2003 4 213.50 5 221.60 -1 008.10 -19.31% 8 749.90 -4 536.40 -51.85%
28.02.2003 5 221.60 2 255.60 2 966.00 131.49% 5 739.90 - 518.30 -9.03%
31.01.2003 2 255.60 27 706.10 -25 450.50 -91.86% 4 845.10 -2 589.50 -53.45%
31.12.2002 27 706.10 28 885.40 -1 179.30 -4.08% - 641.70 28 347.80 -4 417.61%
30.11.2002 28 885.40 28 674.90 210.50 0.73% 17 569.10 11 316.30 64.41%
31.10.2002 28 674.90 26 291.90 2 383.00 9.06% 16 227.30 12 447.60 76.71%
30.09.2002 26 291.90 21 250.60 5 041.30 23.72% 13 576.60 12 715.30 93.66%
31.08.2002 21 250.60 19 837.90 1 412.70 7.12% -28 101.00 49 351.60 - 175.62%
31.07.2002 19 837.90 16 217.00 3 620.90 22.33% 5 771.00 14 066.90 243.75%
30.06.2002 16 217.00 12 656.80 3 560.20 28.13% 2 912.20 13 304.80 456.86%
31.05.2002 12 656.80 9 268.30 3 388.50 36.56% 6 294.10 6 362.70 101.09%
30.04.2002 9 268.30 8 749.90 518.40 5.92% 6 105.90 3 162.40 51.79%
31.03.2002 8 749.90 5 739.90 3 010.00 52.44% 4 777.10 3 972.80 83.16%
28.02.2002 5 739.90 4 845.10 894.80 18.47% 3 346.40 2 393.50 71.52%
31.01.2002 4 845.10 - 641.70 5 486.80 - 855.04% 2 566.50 2 278.60 88.78%
31.12.2001 - 641.70 17 569.10 -18 210.80 - 103.65% 138.90 - 780.60 - 561.99%
30.11.2001 17 569.10 16 227.30 1 341.80 8.27% 8 579.00 8 990.10 104.79%
31.10.2001 16 227.30 13 576.60 2 650.70 19.52% 7 226.50 9 000.80 124.55%
30.09.2001 13 576.60 -28 101.00 41 677.60 - 148.31% 6 583.50 6 993.10 106.22%
31.08.2001 -28 101.00 5 771.00 -33 872.00 - 586.93% 5 317.00 -33 418.00 - 628.51%
31.07.2001 5 771.00 2 912.20 2 858.80 98.17% 4 949.40 821.60 16.60%
30.06.2001 2 912.20 6 294.10 -3 381.90 -53.73% 3 763.30 - 851.10 -22.62%
31.05.2001 6 294.10 6 105.90 188.20 3.08% 3 202.80 3 091.30 96.52%
30.04.2001 6 105.90 4 777.10 1 328.80 27.82% -2 341.20 8 447.10 - 360.80%
31.03.2001 4 777.10 3 346.40 1 430.70 42.75% -1 314.70 6 091.80 - 463.36%
28.02.2001 3 346.40 2 566.50 779.90 30.39% -2 584.00 5 930.40 - 229.50%
31.01.2001 2 566.50 138.90 2 427.60 1 747.73% -2 264.60 4 831.10 - 213.33%
31.12.2000 138.90 8 579.00 -8 440.10 -98.38% -4 976.70 5 115.60 - 102.79%
30.11.2000 8 579.00 7 226.50 1 352.50 18.72% -18 051.20 26 630.20 - 147.53%
31.10.2000 7 226.50 6 583.50 643.00 9.77% -22 884.50 30 111.00 - 131.58%
30.09.2000 6 583.50 5 317.00 1 266.50 23.82% -23 013.90 29 597.40 - 128.61%
31.08.2000 5 317.00 4 949.40 367.60 7.43% -17 599.50 22 916.50 - 130.21%
31.07.2000 4 949.40 3 763.30 1 186.10 31.52% -3 975.10 8 924.50 - 224.51%
30.06.2000 3 763.30 3 202.80 560.50 17.50% -4 367.20 8 130.50 - 186.17%
31.05.2000 3 202.80 -2 341.20 5 544.00 - 236.80% -3 521.70 6 724.50 - 190.94%
30.04.2000 -2 341.20 -1 314.70 -1 026.50 78.08% -2 086.30 - 254.90 12.22%
31.03.2000 -1 314.70 -2 584.00 1 269.30 -49.12% -1 572.40 257.70 -16.39%
29.02.2000 -2 584.00 -2 264.60 - 319.40 14.10% -1 223.80 -1 360.20 111.15%
31.01.2000 -2 264.60 -4 976.70 2 712.10 -54.50% - 221.50 -2 043.10 922.39%
31.12.1999 -4 976.70 -18 051.20 13 074.50 -72.43% 9 503.50 -14 480.20 - 152.37%
30.11.1999 -18 051.20 -22 884.50 4 833.30 -21.12% 13 248.40 -31 299.60 - 236.25%
31.10.1999 -22 884.50 -23 013.90 129.40 -0.56% 12 119.90 -35 004.40 - 288.82%
30.09.1999 -23 013.90 -17 599.50 -5 414.40 30.76% 11 037.60 -34 051.50 - 308.50%
31.08.1999 -17 599.50 -3 975.10 -13 624.40 342.74% 9 510.20 -27 109.70 - 285.06%
31.07.1999 -3 975.10 -4 367.20 392.10 -8.98% 8 774.90 -12 750.00 - 145.30%
30.06.1999 -4 367.20 -3 521.70 - 845.50 24.01% 8 142.30 -12 509.50 - 153.64%
31.05.1999 -3 521.70 -2 086.30 -1 435.40 68.80% 5 708.00 -9 229.70 - 161.70%
30.04.1999 -2 086.30 -1 572.40 - 513.90 32.68% 5 658.70 -7 745.00 - 136.87%
31.03.1999 -1 572.40 -1 223.80 - 348.60 28.48% 4 424.70 -5 997.10 - 135.54%
28.02.1999 -1 223.80 - 221.50 -1 002.30 452.51% 3 407.90 -4 631.70 - 135.91%
31.01.1999 - 221.50 9 503.50 -9 725.00 - 102.33% 2 492.40 -2 713.90 - 108.89%
31.12.1998 9 503.50 13 248.40 -3 744.90 -28.27% 10 763.00 -1 259.50 -11.70%
30.11.1998 13 248.40 12 119.90 1 128.50 9.31% 13 916.90 - 668.50 -4.80%
31.10.1998 12 119.90 11 037.60 1 082.30 9.81% 13 865.20 -1 745.30 -12.59%
30.09.1998 11 037.60 9 510.20 1 527.40 16.06% 12 530.40 -1 492.80 -11.91%
31.08.1998 9 510.20 8 774.90 735.30 8.38% 12 524.80 -3 014.60 -24.07%
31.07.1998 8 774.90 8 142.30 632.60 7.77% 10 371.00 -1 596.10 -15.39%
30.06.1998 8 142.30 5 708.00 2 434.30 42.65% 12 721.30 -4 579.00 -35.99%
31.05.1998 5 708.00 5 658.70 49.30 0.87% 10 482.20 -4 774.20 -45.55%
30.04.1998 5 658.70 4 424.70 1 234.00 27.89% 8 534.00 -2 875.30 -33.69%
31.03.1998 4 424.70 3 407.90 1 016.80 29.84% 7 142.50 -2 717.80 -38.05%
28.02.1998 3 407.90 2 492.40 915.50 36.73% 2 835.80 572.10 20.17%
31.01.1998 2 492.40 10 763.00 -8 270.60 -76.84% 2 037.60 454.80 22.32%
31.12.1997 10 763.00 13 916.90 -3 153.90 -22.66% 17 485.30 -6 722.30 -38.45%
30.11.1997 13 916.90 13 865.20 51.70 0.37% 17 338.60 -3 421.70 -19.73%
31.10.1997 13 865.20 12 530.40 1 334.80 10.65% 17 662.70 -3 797.50 -21.50%
30.09.1997 12 530.40 12 524.80 5.60 0.04% 14 688.40 -2 158.00 -14.69%
31.08.1997 12 524.80 10 371.00 2 153.80 20.77% 10 703.20 1 821.60 17.02%
31.07.1997 10 371.00 12 721.30 -2 350.30 -18.48% 8 791.30 1 579.70 17.97%
30.06.1997 12 721.30 10 482.20 2 239.10 21.36% 8 065.40 4 655.90 57.73%
31.05.1997 10 482.20 8 534.00 1 948.20 22.83% 6 404.10 4 078.10 63.68%
30.04.1997 8 534.00 7 142.50 1 391.50 19.48% 4 916.30 3 617.70 73.59%
31.03.1997 7 142.50 2 835.80 4 306.70 151.87% 4 304.00 2 838.50 65.95%
28.02.1997 2 835.80 2 037.60 798.20 39.17% 4 046.40 -1 210.60 -29.92%
31.01.1997 2 037.60 17 485.30 -15 447.70 -88.35% 2 576.90 - 539.30 -20.93%
31.12.1996 17 485.30 17 338.60 146.70 0.85% 11 286.10 6 199.20 54.93%
30.11.1996 17 338.60 17 662.70 - 324.10 -1.83% 12 869.70 4 468.90 34.72%
31.10.1996 17 662.70 14 688.40 2 974.30 20.25% 14 562.80 3 099.90 21.29%
30.09.1996 14 688.40 10 703.20 3 985.20 37.23% 13 413.00 1 275.40 9.51%
31.08.1996 10 703.20 8 791.30 1 911.90 21.75% 11 117.90 - 414.70 -3.73%
31.07.1996 8 791.30 8 065.40 725.90 9.00% 9 547.40 - 756.10 -7.92%
30.06.1996 8 065.40 6 404.10 1 661.30 25.94% 7 795.60 269.80 3.46%
31.05.1996 6 404.10 4 916.30 1 487.80 30.26% 6 439.00 -34.90 -0.54%
30.04.1996 4 916.30 4 304.00 612.30 14.23% 5 798.90 - 882.60 -15.22%
31.03.1996 4 304.00 4 046.40 257.60 6.37% 4 278.90 25.10 0.59%
29.02.1996 4 046.40 2 576.90 1 469.50 57.03% 4 979.10 - 932.70 -18.73%
31.01.1996 2 576.90 11 286.10 -8 709.20 -77.17% 3 174.80 - 597.90 -18.83%
31.12.1995 11 286.10 12 869.70 -1 583.60 -12.30% 5 292.10 5 994.00 113.26%
30.11.1995 12 869.70 14 562.80 -1 693.10 -11.63% 8 310.90 4 558.80 54.85%
31.10.1995 14 562.80 13 413.00 1 149.80 8.57% 7 548.00 7 014.80 92.94%
30.09.1995 13 413.00 11 117.90 2 295.10 20.64% 9 505.60 3 907.40 41.11%
31.08.1995 11 117.90 9 547.40 1 570.50 16.45% 10 183.90 934.00 9.17%
31.07.1995 9 547.40 7 795.60 1 751.80 22.47% 9 065.50 481.90 5.32%
30.06.1995 7 795.60 6 439.00 1 356.60 21.07% 6 126.80 1 668.80 27.24%
31.05.1995 6 439.00 5 798.90 640.10 11.04% 7 518.40 -1 079.40 -14.36%
30.04.1995 5 798.90 4 278.90 1 520.00 35.52% 7 286.40 -1 487.50 -20.41%
31.03.1995 4 278.90 4 979.10 - 700.20 -14.06% 6 674.50 -2 395.60 -35.89%
28.02.1995 4 979.10 3 174.80 1 804.30 56.83% 5 896.20 - 917.10 -15.55%
31.01.1995 3 174.80 5 292.10 -2 117.30 -40.01% 3 593.50 - 418.70 -11.65%
31.12.1994 5 292.10 8 310.90 -3 018.80 -36.32% 11 689.50 -6 397.40 -54.73%
30.11.1994 8 310.90 7 548.00 762.90 10.11% 12 228.20 -3 917.30 -32.03%
31.10.1994 7 548.00 9 505.60 -1 957.60 -20.59% 12 535.30 -4 987.30 -39.79%
30.09.1994 9 505.60 10 183.90 - 678.30 -6.66% 10 320.10 - 814.50 -7.89%
31.08.1994 10 183.90 9 065.50 1 118.40 12.34% 10 078.50 105.40 1.05%
31.07.1994 9 065.50 6 126.80 2 938.70 47.96% 12 850.20 -3 784.70 -29.45%
30.06.1994 6 126.80 7 518.40 -1 391.60 -18.51% 8 761.40 -2 634.60 -30.07%
31.05.1994 7 518.40 7 286.40 232.00 3.18% 6 987.20 531.20 7.60%
30.04.1994 7 286.40 6 674.50 611.90 9.17% 4 847.20 2 439.20 50.32%
31.03.1994 6 674.50 5 896.20 778.30 13.20% 6 390.10 284.40 4.45%
28.02.1994 5 896.20 3 593.50 2 302.70 64.08% 3 277.50 2 618.70 79.90%
31.01.1994 3 593.50 11 689.50 -8 096.00 -69.26% 787.40 2 806.10 356.38%
31.12.1993 11 689.50 12 228.20 - 538.70 -4.41% - - -
30.11.1993 12 228.20 12 535.30 - 307.10 -2.45% - - -
31.10.1993 12 535.30 10 320.10 2 215.20 21.46% - - -
30.09.1993 10 320.10 10 078.50 241.60 2.40% - - -
31.08.1993 10 078.50 12 850.20 -2 771.70 -21.57% - - -
31.07.1993 12 850.20 8 761.40 4 088.80 46.67% - - -
30.06.1993 8 761.40 6 987.20 1 774.20 25.39% - - -
31.05.1993 6 987.20 4 847.20 2 140.00 44.15% - - -
30.04.1993 4 847.20 6 390.10 -1 542.90 -24.15% - - -
31.03.1993 6 390.10 3 277.50 3 112.60 94.97% - - -
28.02.1993 3 277.50 787.40 2 490.10 316.24% - - -
31.01.1993 787.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK - Graf
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK (Zahraniční zadluženost podle dlužníků)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.