Pasiva (Bankovní statistika (obchodní banky)»Bilance bank) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva (Bankovní statistika (obchodní banky)»Bilance bank) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bankovní statistika (obchodní banky)
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, EUR
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
30.09.2023 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Střední banky, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
30.09.2023 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Velké banky, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
30.09.2023 Banky - Struktura kapitálu: Čtvrtletní, Malé banky, Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Pasiva, hlavní položky, celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, celkem 7 063 455.60 7 350 792.30 -3.91% 6 019 449.60 17.34%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, celkem 5 353 889.20 5 834 956.50 -8.24% 4 414 272.80 21.29%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem 0.70 0.50 40.00% 1.60 -56.25%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem 1 184 752.30 1 552 231.50 -23.67% 647 058.10 83.10%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem 4 169 136.20 4 282 724.60 -2.65% 3 767 213.10 10.67%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem 346 208.90 88 841.70 289.69% 221 266.90 56.47%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem 411 651.30 457 330.70 -9.99% 444 080.70 -7.30%
UK8 Kapitál a rezervy, celkem 705 409.50 698 898.10 0.93% 682 876.90 3.30%
UK9 z toho: Opravné položky, celkem 74 714.70 75 589.80 -1.16% 87 711.10 -14.82%
UK10 z toho: Základní kapitál, celkem 99 629.00 99 629.00 0.00 98 159.00 1.50%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, celkem 246 296.70 270 765.30 -9.04% 256 952.30 -4.15%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem 95 702.10 102 990.20 -7.08% 90 828.80 5.37%

Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, rezidenti 5 186 307.50 5 399 939.80 -3.96% 4 834 765.60 7.27%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti 3 986 536.50 4 160 207.20 -4.17% 3 616 662.90 10.23%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti 0.10 0.10 0.00 0.20 -50.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti 54 636.20 139 772.20 -60.91% 58 925.10 -7.28%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti 3 931 900.20 4 020 434.80 -2.20% 3 557 737.60 10.52%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti 27 378.00 18 440.30 48.47% 28 426.20 -3.69%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti 350 251.70 387 466.80 -9.60% 375 383.70 -6.70%
UK8 Kapitál a rezervy, rezidenti 643 654.90 637 589.30 0.95% 636 368.30 1.15%
UK9 z toho: Opravné položky, rezidenti 60 887.10 62 208.10 -2.12% 72 922.90 -16.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, rezidenti 54 065.50 54 065.50 0.00 67 643.80 -20.07%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti 178 486.40 196 236.20 -9.05% 177 924.50 0.32%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti 41 741.50 46 313.70 -9.87% 34 287.70 21.74%

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti 1 877 148.10 1 950 852.60 -3.78% 1 184 684.10 58.45%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti 1 367 352.70 1 674 749.30 -18.35% 797 609.80 71.43%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti 0.60 0.30 100.00% 1.40 -57.14%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti 1 130 116.10 1 412 459.20 -19.99% 588 133.00 92.15%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti 237 236.00 262 289.80 -9.55% 209 475.50 13.25%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti 318 830.90 70 401.40 352.88% 192 840.80 65.33%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti 61 399.60 69 863.90 -12.12% 68 697.10 -10.62%
UK8 Kapitál a rezervy, nerezidenti 61 754.60 61 308.80 0.73% 46 508.60 32.78%
UK9 z toho: Opravné položky, nerezidenti 13 827.60 13 381.80 3.33% 14 788.20 -6.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti 45 563.50 45 563.50 0.00 30 515.20 49.31%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti 0.00 0.00 - - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti -12.50 -10.70 16.82% - -
UK13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti 67 810.30 74 529.10 -9.02% 79 027.80 -14.19%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 53 960.70 56 676.40 -4.79% 56 541.10 -4.56%

Pasiva, hlavní položky, CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, CZK 5 734 172.00 5 896 042.20 -2.75% 4 978 454.40 15.18%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, CZK 4 381 680.90 4 640 492.40 -5.58% 3 644 143.20 20.24%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK 0.60 0.30 100.00% 1.40 -57.14%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK 615 514.20 803 630.10 -23.41% 304 516.30 102.13%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK 3 766 166.20 3 836 862.00 -1.84% 3 339 625.50 12.77%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 162 436.10 17 243.20 842.03% 137 523.40 18.12%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK 333 835.50 372 054.10 -10.27% 350 958.70 -4.88%
UK8 Kapitál a rezervy, CZK 668 691.10 662 735.90 0.90% 643 821.80 3.86%
UK9 z toho: Opravné položky, CZK 57 519.70 58 931.00 -2.39% 68 841.00 -16.45%
UK10 z toho: Základní kapitál, CZK 99 629.00 99 629.00 0.00 98 159.00 1.50%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, CZK 187 528.40 203 516.50 -7.86% 202 007.30 -7.17%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK 76 549.80 81 635.10 -6.23% 70 587.70 8.45%

Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 329 283.60 1 454 750.20 -8.62% 1 040 995.20 27.69%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny 972 208.30 1 194 464.10 -18.61% 770 129.60 26.24%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny 0.10 0.10 0.00 0.20 -50.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 569 238.10 748 601.40 -23.96% 342 541.80 66.18%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny 402 970.00 445 862.50 -9.62% 427 587.60 -5.76%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 183 772.80 71 598.40 156.67% 83 743.50 119.45%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 77 815.70 85 276.70 -8.75% 93 122.00 -16.44%
UK8 Kapitál a rezervy, všechny cizí měny 36 718.40 36 162.20 1.54% 39 055.10 -5.98%
UK9 z toho: Opravné položky, všechny cizí měny 17 195.00 16 658.80 3.22% 18 870.10 -8.88%
UK10 z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny 3 255.10 3 255.10 0.00 3 719.10 -12.48%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny 91.60 91.80 -0.22% - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny 979.20 801.20 22.22% 904.20 8.29%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny 58 768.30 67 248.90 -12.61% 54 945.00 6.96%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 19 152.30 21 355.10 -10.32% 20 241.00 -5.38%

Pasiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, EUR 1 139 308.90 1 253 270.30 -9.09% 869 609.50 31.01%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, EUR 824 884.00 1 018 176.20 -18.98% 630 978.00 30.73%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR 527 906.30 682 784.70 -22.68% 315 428.70 67.36%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR 296 977.60 335 391.40 -11.45% 315 549.20 -5.89%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR 154 762.00 62 685.30 146.89% 66 029.30 134.38%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR 76 328.70 83 773.20 -8.89% 89 821.60 -15.02%
UK8 Kapitál a rezervy, EUR 35 673.50 35 018.60 1.87% 37 675.30 -5.31%
UK9 z toho: Opravné položky, EUR 16 150.00 15 515.30 4.09% 17 490.20 -7.66%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, EUR 47 660.70 53 617.10 -11.11% 45 105.30 5.67%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR 17 108.80 19 305.70 -11.38% 18 402.50 -7.03%

Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 1 276 330.50 1 264 809.70 0.91% 1 157 129.90 10.30%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 3 387.70 5 242.60 -35.38% 4 477.30 -24.34%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 2 526.90 4 031.30 -37.32% 3 227.30 -21.70%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 404.90 513.40 -21.13% 473.30 -14.45%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 455.90 697.90 -34.68% 776.70 -41.30%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 308 032.30 312 406.30 -1.40% 333 761.30 -7.71%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 278 224.30 282 431.10 -1.49% 300 643.20 -7.46%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 29 808.00 29 975.30 -0.56% 33 118.10 -9.99%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 525 869.60 518 161.90 1.49% 469 181.70 12.08%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 9 659.30 22 008.10 -56.11% 27 906.50 -65.39%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 9 513.40 21 853.00 -56.47% 27 762.80 -65.73%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 15 662.20 15 837.90 -1.11% 10 549.30 48.47%

Pasiva, hlavní položky, celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, celkem 10 030 378.40 9 903 005.60 1.29% 9 661 907.30 3.81%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, celkem 7 833 183.30 7 695 659.80 1.79% 7 505 872.20 4.36%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem 0.40 0.30 33.33% 150.20 -99.73%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem 1 001 621.70 951 768.90 5.24% 1 165 366.40 -14.05%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem 6 831 561.10 6 743 890.60 1.30% 6 340 355.60 7.75%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem 211 641.70 211 366.50 0.13% 200 637.10 5.48%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem 608 440.70 590 538.30 3.03% 574 145.60 5.97%
UK8 Kapitál a rezervy, celkem 909 037.10 920 541.70 -1.25% 834 880.60 8.88%
UK9 z toho: Opravné položky, celkem 80 194.00 78 694.00 1.91% 75 211.70 6.62%
UK10 z toho: Základní kapitál, celkem 113 446.50 113 446.50 0.00 111 227.30 2.00%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem 1 749.90 37 014.60 -95.27% 13 670.00 -87.20%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem 55 002.40 45 577.10 20.68% 54 134.40 1.60%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, celkem 468 075.60 484 899.30 -3.47% 546 371.80 -14.33%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem 347 886.80 365 116.90 -4.72% 444 091.00 -21.66%

Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, rezidenti 8 256 290.20 8 172 780.50 1.02% 7 598 526.10 8.66%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti 6 767 627.90 6 660 648.30 1.61% 6 198 710.90 9.18%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti 0.00 0.00 - 150.00 -
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti 174 960.20 170 730.80 2.48% 162 856.20 7.43%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti 6 592 667.70 6 489 917.40 1.58% 6 035 704.70 9.23%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti 35 652.90 36 973.80 -3.57% 21 388.60 66.69%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti 407 046.50 413 069.30 -1.46% 400 530.30 1.63%
UK8 Kapitál a rezervy, rezidenti 810 085.40 821 718.40 -1.42% 745 913.30 8.60%
UK9 z toho: Opravné položky, rezidenti 69 146.20 66 667.90 3.72% 64 323.80 7.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, rezidenti 43 217.20 43 369.30 -0.35% 39 084.80 10.57%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti 1 749.90 37 014.60 -95.27% 13 670.00 -87.20%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti 55 002.40 45 577.10 20.68% 54 134.40 1.60%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti 235 877.40 240 370.80 -1.87% 231 983.00 1.68%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti 131 072.20 135 156.20 -3.02% 145 839.90 -10.13%

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti 1 774 088.20 1 730 225.10 2.54% 2 063 381.20 -14.02%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti 1 065 555.30 1 035 011.60 2.95% 1 307 161.30 -18.48%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti 0.40 0.30 33.33% 0.20 100.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti 826 661.50 781 038.10 5.84% 1 002 510.20 -17.54%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti 238 893.40 253 973.20 -5.94% 304 650.90 -21.58%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti 175 988.80 174 392.70 0.92% 179 248.50 -1.82%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti 201 394.20 177 469.00 13.48% 173 615.30 16.00%
UK8 Kapitál a rezervy, nerezidenti 98 951.70 98 823.30 0.13% 88 967.30 11.22%
UK9 z toho: Opravné položky, nerezidenti 11 047.80 12 026.10 -8.13% 10 887.80 1.47%
UK10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti 70 229.40 70 077.20 0.22% 72 142.50 -2.65%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti 0.00 0.00 - - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti -12.50 -10.70 16.82% - -
UK13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti 232 198.20 244 528.50 -5.04% 314 388.80 -26.14%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 216 814.60 229 960.60 -5.72% 298 251.10 -27.30%

Pasiva, hlavní položky, CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, CZK 8 385 873.70 8 288 575.60 1.17% 8 087 153.00 3.69%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, CZK 6 494 399.30 6 361 477.40 2.09% 6 162 959.60 5.38%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK 0.40 0.30 33.33% 150.20 -99.73%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK 439 454.50 393 956.60 11.55% 536 333.70 -18.06%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK 6 054 944.40 5 967 520.40 1.46% 5 626 475.60 7.62%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 205 841.90 205 650.30 0.09% 200 454.50 2.69%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK 430 083.10 436 792.10 -1.54% 460 029.60 -6.51%
UK8 Kapitál a rezervy, CZK 867 684.00 878 316.00 -1.21% 792 336.50 9.51%
UK9 z toho: Opravné položky, CZK 58 056.10 55 795.10 4.05% 53 382.00 8.76%
UK10 z toho: Základní kapitál, CZK 113 446.50 113 446.50 0.00 111 227.30 2.00%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK 1 749.90 37 014.60 -95.27% 13 670.00 -87.20%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK 55 002.40 45 577.10 20.68% 54 134.40 1.60%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, CZK 387 865.40 406 339.90 -4.55% 471 373.00 -17.72%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK 309 532.50 327 201.30 -5.40% 419 230.10 -26.17%

Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 644 504.70 1 614 430.00 1.86% 1 574 754.20 4.43%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny 1 338 783.90 1 334 182.50 0.34% 1 342 912.70 -0.31%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 562 167.20 557 812.30 0.78% 629 032.70 -10.63%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny 776 616.70 776 370.20 0.03% 713 879.90 8.79%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 5 799.80 5 716.20 1.46% 182.60 3 076.23%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 178 357.60 153 746.20 16.01% 114 116.00 56.29%
UK8 Kapitál a rezervy, všechny cizí měny 41 353.10 42 225.70 -2.07% 42 544.10 -2.80%
UK9 z toho: Opravné položky, všechny cizí měny 22 137.90 22 898.90 -3.32% 21 829.60 1.41%
UK10 z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny 3 255.10 3 255.10 0.00 3 719.10 -12.48%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny 91.60 91.80 -0.22% - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny 979.20 801.20 22.22% 904.20 8.29%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny 80 210.30 78 559.40 2.10% 74 998.80 6.95%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 38 354.30 37 915.60 1.16% 24 860.90 54.28%

Pasiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, EUR 1 396 696.90 1 384 730.90 0.86% 1 357 659.80 2.88%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, EUR 1 104 226.60 1 120 187.20 -1.42% 1 142 173.10 -3.32%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR 481 544.40 505 870.50 -4.81% 576 374.00 -16.45%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR 622 682.20 614 316.70 1.36% 565 799.00 10.05%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR 5 080.20 4 633.70 9.64% 182.60 2 682.15%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR 178 212.70 153 600.70 16.02% 113 865.90 56.51%
UK8 Kapitál a rezervy, EUR 38 781.40 39 541.10 -1.92% 39 062.30 -0.72%
UK9 z toho: Opravné položky, EUR 19 028.30 19 670.40 -3.26% 18 743.30 1.52%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, EUR 70 396.00 66 768.30 5.43% 62 375.90 12.86%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR 36 198.50 35 159.00 2.96% 22 357.40 61.91%
Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (152 hodnoty, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (152 hodnoty, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Pasiva, hlavní položky, CZK
Pasiva bilanční celkem, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK (275 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK (252 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní pasiva bilanční, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, EUR
Pasiva bilanční celkem, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR (171 hodnota, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR (147 hodnot, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, EUR
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR
Ostatní pasiva bilanční, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, rezidenti
Pasiva bilanční celkem, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti (289 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní pasiva bilanční, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, celkem
Pasiva bilanční celkem, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem (252 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní pasiva bilanční, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, nerezidenti
Pasiva bilanční celkem, nerezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti (143 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti (241 hodnota, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (206 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti (12 hodnot, 31.12.2014)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (15 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny
Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny (279 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (249 hodnot, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny (96 hodnot, 31.12.2000)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny (17 hodnot, 28.02.2001)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny (41 hodnota, 31.12.2001)
Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, nerezidenti
Pasiva bilanční celkem, nerezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti (209 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti (307 hodnot, 30.06.2023)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Opravné položky, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (272 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti (12 hodnot, 31.12.2014)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (15 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Pasiva, hlavní položky, CZK
Pasiva bilanční celkem, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Přijaté vklady a úvěry, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK (341 hodnota, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK (318 hodnot, 30.06.2023)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Opravné položky, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Základní kapitál, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva bilanční, CZK (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK (366 hodnot, 30.06.2023)
Pasiva, hlavní položky, celkem
Pasiva bilanční celkem, celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
Přijaté vklady a úvěry, celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem (318 hodnot, 30.06.2023)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy, celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Opravné položky, celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Základní kapitál, celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva bilanční, celkem (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (366 hodnot, 30.06.2023)
Pasiva, hlavní položky, rezidenti
Pasiva bilanční celkem, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Přijaté vklady a úvěry, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti (355 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti (318 hodnot, 30.06.2023)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Opravné položky, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Základní kapitál, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva bilanční, rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti (366 hodnot, 30.06.2023)
Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny
Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny (366 hodnot, 30.06.2023)
Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny (345 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (315 hodnot, 30.06.2023)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Opravné položky, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny (96 hodnot, 31.12.2000)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny (17 hodnot, 28.02.2001)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny (41 hodnota, 31.12.2001)
Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (366 hodnot, 30.06.2023)
Pasiva, hlavní položky, EUR
Pasiva bilanční celkem, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Přijaté vklady a úvěry, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR (237 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR (213 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Opravné položky, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Základní kapitál, EUR
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR
Ostatní pasiva bilanční, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR (258 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva (Státní rozpočet a daně)
Pasiva (Bilance bank)
Pasiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - stavy)
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.