Pasiva (Bankovní statistika (obchodní banky)»Bilance bank) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Pasiva, hlavní položky, celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, celkem 7 063 455.60 7 350 792.30 -3.91% 6 019 449.60 17.34%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, celkem 5 353 889.20 5 834 956.50 -8.24% 4 414 272.80 21.29%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem 0.70 0.50 40.00% 1.60 -56.25%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem 1 184 752.30 1 552 231.50 -23.67% 647 058.10 83.10%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem 4 169 136.20 4 282 724.60 -2.65% 3 767 213.10 10.67%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem 346 208.90 88 841.70 289.69% 221 266.90 56.47%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem 411 651.30 457 330.70 -9.99% 444 080.70 -7.30%
UK8 Kapitál a rezervy, celkem 705 409.50 698 898.10 0.93% 682 876.90 3.30%
UK9 z toho: Opravné položky, celkem 74 714.70 75 589.80 -1.16% 87 711.10 -14.82%
UK10 z toho: Základní kapitál, celkem 99 629.00 99 629.00 0.00 98 159.00 1.50%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, celkem 246 296.70 270 765.30 -9.04% 256 952.30 -4.15%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem 95 702.10 102 990.20 -7.08% 90 828.80 5.37%

Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, rezidenti 5 186 307.50 5 399 939.80 -3.96% 4 834 765.60 7.27%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti 3 986 536.50 4 160 207.20 -4.17% 3 616 662.90 10.23%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti 0.10 0.10 0.00 0.20 -50.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti 54 636.20 139 772.20 -60.91% 58 925.10 -7.28%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti 3 931 900.20 4 020 434.80 -2.20% 3 557 737.60 10.52%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti 27 378.00 18 440.30 48.47% 28 426.20 -3.69%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti 350 251.70 387 466.80 -9.60% 375 383.70 -6.70%
UK8 Kapitál a rezervy, rezidenti 643 654.90 637 589.30 0.95% 636 368.30 1.15%
UK9 z toho: Opravné položky, rezidenti 60 887.10 62 208.10 -2.12% 72 922.90 -16.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, rezidenti 54 065.50 54 065.50 0.00 67 643.80 -20.07%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti 178 486.40 196 236.20 -9.05% 177 924.50 0.32%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti 41 741.50 46 313.70 -9.87% 34 287.70 21.74%

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti 1 877 148.10 1 950 852.60 -3.78% 1 184 684.10 58.45%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti 1 367 352.70 1 674 749.30 -18.35% 797 609.80 71.43%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti 0.60 0.30 100.00% 1.40 -57.14%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti 1 130 116.10 1 412 459.20 -19.99% 588 133.00 92.15%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti 237 236.00 262 289.80 -9.55% 209 475.50 13.25%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti 318 830.90 70 401.40 352.88% 192 840.80 65.33%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti 61 399.60 69 863.90 -12.12% 68 697.10 -10.62%
UK8 Kapitál a rezervy, nerezidenti 61 754.60 61 308.80 0.73% 46 508.60 32.78%
UK9 z toho: Opravné položky, nerezidenti 13 827.60 13 381.80 3.33% 14 788.20 -6.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti 45 563.50 45 563.50 0.00 30 515.20 49.31%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti 0.00 0.00 - - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti -12.50 -10.70 16.82% - -
UK13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti 67 810.30 74 529.10 -9.02% 79 027.80 -14.19%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 53 960.70 56 676.40 -4.79% 56 541.10 -4.56%

Pasiva, hlavní položky, CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, CZK 5 734 172.00 5 896 042.20 -2.75% 4 978 454.40 15.18%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, CZK 4 381 680.90 4 640 492.40 -5.58% 3 644 143.20 20.24%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK 0.60 0.30 100.00% 1.40 -57.14%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK 615 514.20 803 630.10 -23.41% 304 516.30 102.13%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK 3 766 166.20 3 836 862.00 -1.84% 3 339 625.50 12.77%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 162 436.10 17 243.20 842.03% 137 523.40 18.12%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK 333 835.50 372 054.10 -10.27% 350 958.70 -4.88%
UK8 Kapitál a rezervy, CZK 668 691.10 662 735.90 0.90% 643 821.80 3.86%
UK9 z toho: Opravné položky, CZK 57 519.70 58 931.00 -2.39% 68 841.00 -16.45%
UK10 z toho: Základní kapitál, CZK 99 629.00 99 629.00 0.00 98 159.00 1.50%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, CZK 187 528.40 203 516.50 -7.86% 202 007.30 -7.17%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK 76 549.80 81 635.10 -6.23% 70 587.70 8.45%

Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 329 283.60 1 454 750.20 -8.62% 1 040 995.20 27.69%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny 972 208.30 1 194 464.10 -18.61% 770 129.60 26.24%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny 0.10 0.10 0.00 0.20 -50.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 569 238.10 748 601.40 -23.96% 342 541.80 66.18%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny 402 970.00 445 862.50 -9.62% 427 587.60 -5.76%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 183 772.80 71 598.40 156.67% 83 743.50 119.45%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 77 815.70 85 276.70 -8.75% 93 122.00 -16.44%
UK8 Kapitál a rezervy, všechny cizí měny 36 718.40 36 162.20 1.54% 39 055.10 -5.98%
UK9 z toho: Opravné položky, všechny cizí měny 17 195.00 16 658.80 3.22% 18 870.10 -8.88%
UK10 z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny 3 255.10 3 255.10 0.00 3 719.10 -12.48%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny 91.60 91.80 -0.22% - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny 979.20 801.20 22.22% 904.20 8.29%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny 58 768.30 67 248.90 -12.61% 54 945.00 6.96%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 19 152.30 21 355.10 -10.32% 20 241.00 -5.38%

Pasiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, EUR 1 139 308.90 1 253 270.30 -9.09% 869 609.50 31.01%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, EUR 824 884.00 1 018 176.20 -18.98% 630 978.00 30.73%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR 527 906.30 682 784.70 -22.68% 315 428.70 67.36%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR 296 977.60 335 391.40 -11.45% 315 549.20 -5.89%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR 154 762.00 62 685.30 146.89% 66 029.30 134.38%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR 76 328.70 83 773.20 -8.89% 89 821.60 -15.02%
UK8 Kapitál a rezervy, EUR 35 673.50 35 018.60 1.87% 37 675.30 -5.31%
UK9 z toho: Opravné položky, EUR 16 150.00 15 515.30 4.09% 17 490.20 -7.66%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, EUR 47 660.70 53 617.10 -11.11% 45 105.30 5.67%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR 17 108.80 19 305.70 -11.38% 18 402.50 -7.03%

Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní 1 276 330.50 1 264 809.70 0.91% 1 157 129.90 10.30%
UK2 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem 3 387.70 5 242.60 -35.38% 4 477.30 -24.34%
UK3 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 2 526.90 4 031.30 -37.32% 3 227.30 -21.70%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně 404.90 513.40 -21.13% 473.30 -14.45%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky 455.90 697.90 -34.68% 776.70 -41.30%
UK6 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem 308 032.30 312 406.30 -1.40% 333 761.30 -7.71%
UK7 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně 278 224.30 282 431.10 -1.49% 300 643.20 -7.46%
UK8 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce 29 808.00 29 975.30 -0.56% 33 118.10 -9.99%
UK10 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní 525 869.60 518 161.90 1.49% 469 181.70 12.08%
UK11 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem 9 659.30 22 008.10 -56.11% 27 906.50 -65.39%
UK12 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně 9 513.40 21 853.00 -56.47% 27 762.80 -65.73%
UK13 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem 15 662.20 15 837.90 -1.11% 10 549.30 48.47%

Pasiva, hlavní položky, celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, celkem 7 621 840.60 8 125 079.40 -6.19% 7 329 451.00 3.99%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, celkem 5 736 459.20 6 352 897.30 -9.70% 5 584 987.70 2.71%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem 1.60 10.90 -85.32% 1.00 60.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem 997 133.30 1 313 629.50 -24.09% 1 139 366.30 -12.48%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem 4 739 324.30 5 039 256.90 -5.95% 4 445 620.50 6.61%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem 410 893.30 263 732.70 55.80% 359 456.20 14.31%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem 430 275.40 435 154.80 -1.12% 420 747.50 2.26%
UK8 Kapitál a rezervy, celkem 784 284.90 779 375.10 0.63% 737 024.70 6.41%
UK9 z toho: Opravné položky, celkem 67 651.40 68 979.60 -1.93% 77 038.80 -12.19%
UK10 z toho: Základní kapitál, celkem 112 170.80 102 461.80 9.48% 100 641.30 11.46%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem -51.20 -21.80 134.86% 449.50 - 111.39%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem 89 542.70 82 218.40 8.91% 80 196.10 11.65%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, celkem 259 927.80 293 919.40 -11.56% 227 234.80 14.39%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem 119 746.50 121 182.90 -1.19% 97 411.10 22.93%

Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, rezidenti 5 785 512.00 6 142 304.80 -5.81% 5 439 574.90 6.36%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti 4 522 277.50 4 838 718.30 -6.54% 4 250 457.70 6.39%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti 0.10 10.10 -99.01% 0.10 0.00
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti 45 769.90 84 463.30 -45.81% 49 740.50 -7.98%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti 4 476 507.50 4 754 244.90 -5.84% 4 200 717.10 6.57%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti 17 403.80 22 378.90 -22.23% 20 156.40 -13.66%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti 395 966.00 400 741.70 -1.19% 374 224.40 5.81%
UK8 Kapitál a rezervy, rezidenti 676 199.20 678 482.00 -0.34% 638 360.40 5.93%
UK9 z toho: Opravné položky, rezidenti 54 694.30 54 932.50 -0.43% 60 887.50 -10.17%
UK10 z toho: Základní kapitál, rezidenti 34 001.30 32 481.60 4.68% 29 881.10 13.79%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti -51.20 -21.80 134.86% 449.50 - 111.39%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti 89 542.70 82 218.40 8.91% 80 196.10 11.65%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti 173 665.50 201 983.90 -14.02% 156 376.00 11.06%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti 42 511.10 42 732.40 -0.52% 37 827.20 12.38%

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti 1 836 328.60 1 982 774.60 -7.39% 1 889 876.00 -2.83%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti 1 214 181.70 1 514 179.00 -19.81% 1 334 530.00 -9.02%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti 1.50 0.80 87.50% 0.90 66.67%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti 951 363.30 1 229 166.20 -22.60% 1 089 625.70 -12.69%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti 262 816.90 285 012.00 -7.79% 244 903.40 7.31%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti 393 489.60 241 353.90 63.03% 339 299.80 15.97%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti 34 309.40 34 413.10 -0.30% 46 523.10 -26.25%
UK8 Kapitál a rezervy, nerezidenti 108 085.70 100 893.10 7.13% 98 664.30 9.55%
UK9 z toho: Opravné položky, nerezidenti 12 957.10 14 047.10 -7.76% 16 151.30 -19.78%
UK10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti 78 169.50 69 980.20 11.70% 70 760.20 10.47%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti 0.00 0.00 - - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti -12.50 -10.70 16.82% - -
UK13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti 86 262.20 91 935.50 -6.17% 70 858.80 21.74%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 77 235.40 78 450.50 -1.55% 59 583.80 29.62%

Pasiva, hlavní položky, CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, CZK 6 159 201.50 6 494 693.00 -5.17% 5 864 511.30 5.02%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, CZK 4 667 992.50 4 973 456.70 -6.14% 4 470 320.50 4.42%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK 1.50 10.80 -86.11% 0.90 66.67%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK 433 271.00 484 597.10 -10.59% 473 051.70 -8.41%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK 4 234 720.00 4 488 848.80 -5.66% 3 997 268.00 5.94%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK 190 277.80 195 767.10 -2.80% 168 454.40 12.96%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK 380 975.00 385 508.20 -1.18% 357 846.50 6.46%
UK8 Kapitál a rezervy, CZK 733 220.60 727 075.90 0.85% 694 423.20 5.59%
UK9 z toho: Opravné položky, CZK 50 560.50 50 653.00 -0.18% 56 386.20 -10.33%
UK10 z toho: Základní kapitál, CZK 112 170.80 102 461.80 9.48% 100 641.30 11.46%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK -51.20 -21.80 134.86% 449.50 - 111.39%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK 89 542.70 82 218.40 8.91% 80 196.10 11.65%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, CZK 186 735.50 212 885.10 -12.28% 173 466.70 7.65%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK 92 065.50 92 063.10 0.00% 79 410.30 15.94%

Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 462 639.10 1 630 386.40 -10.29% 1 464 939.60 -0.16%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny 1 068 466.80 1 379 440.70 -22.54% 1 114 667.20 -4.14%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 563 862.30 829 032.50 -31.99% 666 314.50 -15.38%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny 504 604.30 550 408.10 -8.32% 448 352.50 12.55%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 220 615.50 67 965.70 224.60% 191 001.90 15.50%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny 49 300.40 49 646.60 -0.70% 62 901.00 -21.62%
UK8 Kapitál a rezervy, všechny cizí měny 51 064.20 52 299.30 -2.36% 42 601.50 19.86%
UK9 z toho: Opravné položky, všechny cizí měny 17 090.80 18 326.60 -6.74% 20 652.60 -17.25%
UK10 z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny 3 255.10 3 255.10 0.00 3 719.10 -12.48%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny 91.60 91.80 -0.22% - -
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny 979.20 801.20 22.22% 904.20 8.29%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny 73 192.30 81 034.30 -9.68% 53 768.00 36.13%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 27 681.00 29 119.80 -4.94% 18 000.80 53.78%

Pasiva, hlavní položky, EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, EUR 1 285 405.50 1 446 158.30 -11.12% 1 300 695.90 -1.18%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, EUR 907 543.20 1 216 106.50 -25.37% 972 953.20 -6.72%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR 514 906.60 780 040.30 -33.99% 630 904.20 -18.39%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR 392 636.50 436 066.20 -9.96% 342 048.90 14.79%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR 218 066.20 65 075.40 235.10% 180 699.40 20.68%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR 48 562.30 48 888.10 -0.67% 62 719.70 -22.57%
UK8 Kapitál a rezervy, EUR 47 305.20 48 712.80 -2.89% 41 006.30 15.36%
UK9 z toho: Opravné položky, EUR 15 606.30 16 992.10 -8.16% 19 058.90 -18.12%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, EUR 63 928.70 67 375.50 -5.12% 43 317.30 47.58%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR 25 847.20 27 302.10 -5.33% 16 599.10 55.71%
Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (128 hodnot, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (152 hodnoty, 31.08.2014)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - repo obchody
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (152 hodnoty, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (128 hodnot, 31.08.2014)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (128 hodnot, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (152 hodnoty, 31.08.2014)
Nefinanční podniky (S.11) - repo obchody
Pasiva, hlavní položky, CZK
Pasiva bilanční celkem, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK (275 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK (252 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní pasiva bilanční, CZK (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, EUR
Pasiva bilanční celkem, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR (171 hodnota, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR (147 hodnot, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, EUR
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR
Ostatní pasiva bilanční, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR (192 hodnoty, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, rezidenti
Pasiva bilanční celkem, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti (289 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní pasiva bilanční, rezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, celkem
Pasiva bilanční celkem, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem (252 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní pasiva bilanční, celkem (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, nerezidenti
Pasiva bilanční celkem, nerezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti (143 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti (241 hodnota, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (206 hodnot, 31.12.2017)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti (12 hodnot, 31.12.2014)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (15 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny
Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny (279 hodnot, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (249 hodnot, 31.12.2017)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
Kapitál a rezervy, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Opravné položky, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny (96 hodnot, 31.12.2000)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny (17 hodnot, 28.02.2001)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny (41 hodnota, 31.12.2001)
Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny (192 hodnoty, 31.12.2017)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (300 hodnot, 31.12.2017)
Pasiva, hlavní položky, nerezidenti
Pasiva bilanční celkem, nerezidenti (324 hodnoty, 31.12.2019)
Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti (167 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti (265 hodnot, 31.12.2019)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Opravné položky, nerezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (230 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti (12 hodnot, 31.12.2014)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (15 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (324 hodnoty, 31.12.2019)
Pasiva, hlavní položky, CZK
Pasiva bilanční celkem, CZK (324 hodnoty, 31.12.2019)
Přijaté vklady a úvěry, CZK (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK (299 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK (216 hodnot, 31.12.2019)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK (276 hodnot, 31.12.2019)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK (216 hodnot, 31.12.2019)
Kapitál a rezervy, CZK (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Opravné položky, CZK (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Základní kapitál, CZK (324 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK (324 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (324 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pasiva bilanční, CZK (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK (324 hodnoty, 31.12.2019)
Pasiva, hlavní položky, celkem
Pasiva bilanční celkem, celkem (324 hodnoty, 31.12.2019)
Přijaté vklady a úvěry, celkem (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem (324 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem (216 hodnot, 31.12.2019)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem (276 hodnot, 31.12.2019)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem (216 hodnot, 31.12.2019)
Kapitál a rezervy, celkem (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Opravné položky, celkem (324 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: Základní kapitál, celkem (324 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem (324 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (324 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pasiva bilanční, celkem (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (324 hodnoty, 31.12.2019)
Pasiva, hlavní položky, rezidenti
Pasiva bilanční celkem, rezidenti (324 hodnoty, 31.12.2019)
Přijaté vklady a úvěry, rezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti (313 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti (276 hodnot, 31.12.2019)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
Kapitál a rezervy, rezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Opravné položky, rezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Základní kapitál, rezidenti (324 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti (324 hodnoty, 31.12.2019)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti (324 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pasiva bilanční, rezidenti (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti (324 hodnoty, 31.12.2019)
Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny
Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny (324 hodnoty, 31.12.2019)
Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny (303 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny (216 hodnot, 31.12.2019)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (273 hodnoty, 31.12.2019)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (216 hodnot, 31.12.2019)
Kapitál a rezervy, všechny cizí měny (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Opravné položky, všechny cizí měny (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny (96 hodnot, 31.12.2000)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny (17 hodnot, 28.02.2001)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny (41 hodnota, 31.12.2001)
Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (324 hodnoty, 31.12.2019)
Pasiva, hlavní položky, EUR
Pasiva bilanční celkem, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
Přijaté vklady a úvěry, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR (195 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR (171 hodnota, 31.12.2019)
Kapitál a rezervy, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Opravné položky, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Základní kapitál, EUR
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR
Ostatní pasiva bilanční, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR (216 hodnot, 31.12.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva (Státní rozpočet a daně)
Pasiva (Bilance bank)
Pasiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní pasiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Pasiva (konsolidovaná) (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)

Označení stránky: pasíva banky, pasiva banky, pasiva, bankovní pasiva
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies