Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK

Pasiva, hlavní položky, rezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, rezidenti 5 186 307.50 5 399 939.80 -3.96% 4 834 765.60 7.27%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti 3 986 536.50 4 160 207.20 -4.17% 3 616 662.90 10.23%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti 0.10 0.10 0.00 0.20 -50.00%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti 54 636.20 139 772.20 -60.91% 58 925.10 -7.28%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti 3 931 900.20 4 020 434.80 -2.20% 3 557 737.60 10.52%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti 27 378.00 18 440.30 48.47% 28 426.20 -3.69%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti 350 251.70 387 466.80 -9.60% 375 383.70 -6.70%
UK8 Kapitál a rezervy, rezidenti 643 654.90 637 589.30 0.95% 636 368.30 1.15%
UK9 z toho: Opravné položky, rezidenti 60 887.10 62 208.10 -2.12% 72 922.90 -16.50%
UK10 z toho: Základní kapitál, rezidenti 54 065.50 54 065.50 0.00 67 643.80 -20.07%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti 178 486.40 196 236.20 -9.05% 177 924.50 0.32%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti 41 741.50 46 313.70 -9.87% 34 287.70 21.74%

Pasiva bilanční celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 5 186 307.50
30.11.2017 5 399 939.80
31.10.2017 5 363 322.70
30.09.2017 5 334 431.70
31.08.2017 5 364 789.40
31.07.2017 5 292 284.60
30.06.2017 5 256 679.30
31.05.2017 5 361 999.90
30.04.2017 5 370 915.10
31.03.2017 5 260 916.20
Další »
Pasiva bilanční celkem, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Přijaté vklady a úvěry, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 3 986 536.50
30.11.2017 4 160 207.20
31.10.2017 4 138 315.20
30.09.2017 4 116 838.80
31.08.2017 4 153 208.30
31.07.2017 4 079 103.20
30.06.2017 4 023 800.90
31.05.2017 4 126 222.60
30.04.2017 4 122 721.70
31.03.2017 4 019 755.00
Další »
Přijaté vklady a úvěry, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.10
30.11.2017 0.10
31.10.2017 0.10
30.09.2017 0.10
31.08.2017 0.20
31.07.2017 0.20
30.06.2017 0.20
31.05.2017 0.20
30.04.2017 0.20
31.03.2017 630.10
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 54 636.20
30.11.2017 139 772.20
31.10.2017 138 610.30
30.09.2017 118 501.90
31.08.2017 142 599.50
31.07.2017 108 732.60
30.06.2017 107 343.90
31.05.2017 123 050.20
30.04.2017 135 417.70
31.03.2017 158 923.50
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 3 931 900.20
30.11.2017 4 020 434.80
31.10.2017 3 999 704.80
30.09.2017 3 998 336.70
31.08.2017 4 010 608.70
31.07.2017 3 970 370.40
30.06.2017 3 916 456.80
31.05.2017 4 003 172.20
30.04.2017 3 987 303.80
31.03.2017 3 860 201.40
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 27 378.00
30.11.2017 18 440.30
31.10.2017 16 690.40
30.09.2017 17 648.20
31.08.2017 17 866.50
31.07.2017 19 213.10
30.06.2017 20 328.20
31.05.2017 21 484.80
30.04.2017 21 268.60
31.03.2017 23 483.20
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 350 251.70
30.11.2017 387 466.80
31.10.2017 389 609.40
30.09.2017 386 788.70
31.08.2017 384 902.00
31.07.2017 389 278.50
30.06.2017 389 385.00
31.05.2017 387 273.60
30.04.2017 384 067.10
31.03.2017 381 890.20
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Kapitál a rezervy, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 643 654.90
30.11.2017 637 589.30
31.10.2017 635 179.70
30.09.2017 630 591.70
31.08.2017 627 724.90
31.07.2017 622 528.00
30.06.2017 632 452.40
31.05.2017 628 198.20
30.04.2017 644 817.20
31.03.2017 649 679.60
Další »
Kapitál a rezervy, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Opravné položky, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 60 887.10
30.11.2017 62 208.10
31.10.2017 62 424.30
30.09.2017 62 978.70
31.08.2017 65 198.00
31.07.2017 65 654.70
30.06.2017 66 080.40
31.05.2017 67 669.10
30.04.2017 69 000.70
31.03.2017 70 169.20
Další »
z toho: Opravné položky, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Základní kapitál, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 54 065.50
30.11.2017 54 065.50
31.10.2017 53 880.10
30.09.2017 53 880.10
31.08.2017 53 880.10
31.07.2017 53 687.10
30.06.2017 68 735.30
31.05.2017 68 735.30
30.04.2017 68 509.00
31.03.2017 68 419.30
Další »
z toho: Základní kapitál, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 597.90
30.11.2017 90.20
31.10.2017 91.30
30.09.2017 96.90
31.08.2017 11.80
31.07.2017 689.60
30.06.2017 1 272.00
31.05.2017 1 972.80
30.04.2017 37 455.50
31.03.2017 71 334.10
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 72 894.30
30.11.2017 66 754.20
31.10.2017 64 000.80
30.09.2017 58 679.30
31.08.2017 53 728.20
31.07.2017 48 402.20
30.06.2017 42 727.60
31.05.2017 36 324.80
30.04.2017 27 629.50
31.03.2017 18 005.90
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní pasiva bilanční, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 178 486.40
30.11.2017 196 236.20
31.10.2017 183 528.00
30.09.2017 182 564.30
31.08.2017 181 087.60
31.07.2017 182 161.80
30.06.2017 190 712.80
31.05.2017 198 820.60
30.04.2017 198 040.50
31.03.2017 186 108.20
Další »
Ostatní pasiva bilanční, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 41 741.50
30.11.2017 46 313.70
31.10.2017 42 706.80
30.09.2017 37 761.50
31.08.2017 36 182.60
31.07.2017 38 804.20
30.06.2017 36 703.00
31.05.2017 35 740.50
30.04.2017 28 701.60
31.03.2017 30 262.30
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti,Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.