Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 927 295.60
Min 31.12.2008 449 320.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 900 453.00 901 048.00 - 595.00 -0.07% 909 050.70 -8 597.70 -0.95%
30.04.2015 901 048.00 908 917.30 -7 869.30 -0.87% 927 295.60 -26 247.60 -2.83%
31.03.2015 908 917.30 905 459.00 3 458.30 0.38% 918 800.70 -9 883.40 -1.08%
28.02.2015 905 459.00 905 954.30 - 495.30 -0.05% 920 694.90 -15 235.90 -1.65%
31.01.2015 905 954.30 845 051.50 60 902.80 7.21% 911 848.70 -5 894.40 -0.65%
31.12.2014 845 051.50 857 887.30 -12 835.80 -1.50% 894 003.20 -48 951.70 -5.48%
30.11.2014 857 887.30 852 836.50 5 050.80 0.59% 873 978.40 -16 091.10 -1.84%
31.10.2014 852 836.50 896 837.70 -44 001.20 -4.91% 665 565.40 187 271.10 28.14%
30.09.2014 896 837.70 895 442.00 1 395.70 0.16% 684 512.30 212 325.40 31.02%
31.08.2014 895 442.00 904 137.50 -8 695.50 -0.96% 676 258.80 219 183.20 32.41%
31.07.2014 904 137.50 920 766.10 -16 628.60 -1.81% 684 253.60 219 883.90 32.13%
30.06.2014 920 766.10 909 050.70 11 715.40 1.29% 682 664.40 238 101.70 34.88%
31.05.2014 909 050.70 927 295.60 -18 244.90 -1.97% 664 033.40 245 017.30 36.90%
30.04.2014 927 295.60 918 800.70 8 494.90 0.92% 670 127.70 257 167.90 38.38%
31.03.2014 918 800.70 920 694.90 -1 894.20 -0.21% 664 549.40 254 251.30 38.26%
28.02.2014 920 694.90 911 848.70 8 846.20 0.97% 664 980.00 255 714.90 38.45%
31.01.2014 911 848.70 894 003.20 17 845.50 2.00% 655 906.30 255 942.40 39.02%
31.12.2013 894 003.20 873 978.40 20 024.80 2.29% 597 049.30 296 953.90 49.74%
30.11.2013 873 978.40 665 565.40 208 413.00 31.31% 639 929.40 234 049.00 36.57%
31.10.2013 665 565.40 684 512.30 -18 946.90 -2.77% 651 225.60 14 339.80 2.20%
30.09.2013 684 512.30 676 258.80 8 253.50 1.22% 638 481.50 46 030.80 7.21%
31.08.2013 676 258.80 684 253.60 -7 994.80 -1.17% 634 013.00 42 245.80 6.66%
31.07.2013 684 253.60 682 664.40 1 589.20 0.23% 659 637.20 24 616.40 3.73%
30.06.2013 682 664.40 664 033.40 18 631.00 2.81% 644 721.50 37 942.90 5.89%
31.05.2013 664 033.40 670 127.70 -6 094.30 -0.91% 629 068.90 34 964.50 5.56%
30.04.2013 670 127.70 664 549.40 5 578.30 0.84% 658 363.10 11 764.60 1.79%
31.03.2013 664 549.40 664 980.00 - 430.60 -0.06% 660 212.30 4 337.10 0.66%
28.02.2013 664 980.00 655 906.30 9 073.70 1.38% 660 865.70 4 114.30 0.62%
31.01.2013 655 906.30 597 049.30 58 857.00 9.86% 648 952.00 6 954.30 1.07%
31.12.2012 597 049.30 639 929.40 -42 880.10 -6.70% 622 418.10 -25 368.80 -4.08%
30.11.2012 639 929.40 651 225.60 -11 296.20 -1.73% 639 628.30 301.10 0.05%
31.10.2012 651 225.60 638 481.50 12 744.10 2.00% 638 071.10 13 154.50 2.06%
30.09.2012 638 481.50 634 013.00 4 468.50 0.70% 624 953.30 13 528.20 2.16%
31.08.2012 634 013.00 659 637.20 -25 624.20 -3.88% 618 854.20 15 158.80 2.45%
31.07.2012 659 637.20 644 721.50 14 915.70 2.31% 626 883.10 32 754.10 5.22%
30.06.2012 644 721.50 629 068.90 15 652.60 2.49% 623 441.60 21 279.90 3.41%
31.05.2012 629 068.90 658 363.10 -29 294.20 -4.45% 637 944.80 -8 875.90 -1.39%
30.04.2012 658 363.10 660 212.30 -1 849.20 -0.28% 623 311.50 35 051.60 5.62%
31.03.2012 660 212.30 660 865.70 - 653.40 -0.10% 611 593.00 48 619.30 7.95%
29.02.2012 660 865.70 648 952.00 11 913.70 1.84% 590 621.20 70 244.50 11.89%
31.01.2012 648 952.00 622 418.10 26 533.90 4.26% 606 951.30 42 000.70 6.92%
31.12.2011 622 418.10 639 628.30 -17 210.20 -2.69% 598 552.80 23 865.30 3.99%
30.11.2011 639 628.30 638 071.10 1 557.20 0.24% 607 051.90 32 576.40 5.37%
31.10.2011 638 071.10 624 953.30 13 117.80 2.10% 615 263.70 22 807.40 3.71%
30.09.2011 624 953.30 618 854.20 6 099.10 0.99% 583 735.40 41 217.90 7.06%
31.08.2011 618 854.20 626 883.10 -8 028.90 -1.28% 607 880.50 10 973.70 1.81%
31.07.2011 626 883.10 623 441.60 3 441.50 0.55% 617 303.20 9 579.90 1.55%
30.06.2011 623 441.60 637 944.80 -14 503.20 -2.27% 627 366.90 -3 925.30 -0.63%
31.05.2011 637 944.80 623 311.50 14 633.30 2.35% 608 995.40 28 949.40 4.75%
30.04.2011 623 311.50 611 593.00 11 718.50 1.92% 623 579.60 - 268.10 -0.04%
31.03.2011 611 593.00 590 621.20 20 971.80 3.55% 616 274.00 -4 681.00 -0.76%
28.02.2011 590 621.20 606 951.30 -16 330.10 -2.69% 610 750.20 -20 129.00 -3.30%
31.01.2011 606 951.30 598 552.80 8 398.50 1.40% 609 663.80 -2 712.50 -0.44%
31.12.2010 598 552.80 607 051.90 -8 499.10 -1.40% 576 328.00 22 224.80 3.86%
30.11.2010 607 051.90 615 263.70 -8 211.80 -1.33% 583 062.60 23 989.30 4.11%
31.10.2010 615 263.70 583 735.40 31 528.30 5.40% 557 826.00 57 437.70 10.30%
30.09.2010 583 735.40 607 880.50 -24 145.10 -3.97% 551 473.10 32 262.30 5.85%
31.08.2010 607 880.50 617 303.20 -9 422.70 -1.53% 557 368.50 50 512.00 9.06%
31.07.2010 617 303.20 627 366.90 -10 063.70 -1.60% 556 097.10 61 206.10 11.01%
30.06.2010 627 366.90 608 995.40 18 371.50 3.02% 553 670.90 73 696.00 13.31%
31.05.2010 608 995.40 623 579.60 -14 584.20 -2.34% 552 476.20 56 519.20 10.23%
30.04.2010 623 579.60 616 274.00 7 305.60 1.19% 578 780.80 44 798.80 7.74%
31.03.2010 616 274.00 610 750.20 5 523.80 0.90% 566 735.10 49 538.90 8.74%
28.02.2010 610 750.20 609 663.80 1 086.40 0.18% 553 791.50 56 958.70 10.29%
31.01.2010 609 663.80 576 328.00 33 335.80 5.78% 556 821.50 52 842.30 9.49%
31.12.2009 576 328.00 583 062.60 -6 734.60 -1.16% 449 320.40 127 007.60 28.27%
30.11.2009 583 062.60 557 826.00 25 236.60 4.52% 550 486.20 32 576.40 5.92%
31.10.2009 557 826.00 551 473.10 6 352.90 1.15% 567 323.80 -9 497.80 -1.67%
30.09.2009 551 473.10 557 368.50 -5 895.40 -1.06% 609 437.80 -57 964.70 -9.51%
31.08.2009 557 368.50 556 097.10 1 271.40 0.23% 616 394.00 -59 025.50 -9.58%
31.07.2009 556 097.10 553 670.90 2 426.20 0.44% 616 857.50 -60 760.40 -9.85%
30.06.2009 553 670.90 552 476.20 1 194.70 0.22% 620 824.30 -67 153.40 -10.82%
31.05.2009 552 476.20 578 780.80 -26 304.60 -4.54% 642 350.10 -89 873.90 -13.99%
30.04.2009 578 780.80 566 735.10 12 045.70 2.13% 635 678.80 -56 898.00 -8.95%
31.03.2009 566 735.10 553 791.50 12 943.60 2.34% 607 748.50 -41 013.40 -6.75%
28.02.2009 553 791.50 556 821.50 -3 030.00 -0.54% 580 471.60 -26 680.10 -4.60%
31.01.2009 556 821.50 449 320.40 107 501.10 23.93% 632 692.40 -75 870.90 -11.99%
31.12.2008 449 320.40 550 486.20 - 101 165.80 -18.38% 459 217.00 -9 896.60 -2.16%
30.11.2008 550 486.20 567 323.80 -16 837.60 -2.97% 612 505.80 -62 019.60 -10.13%
31.10.2008 567 323.80 609 437.80 -42 114.00 -6.91% 617 281.40 -49 957.60 -8.09%
30.09.2008 609 437.80 616 394.00 -6 956.20 -1.13% 629 483.00 -20 045.20 -3.18%
31.08.2008 616 394.00 616 857.50 - 463.50 -0.08% 616 521.70 - 127.70 -0.02%
31.07.2008 616 857.50 620 824.30 -3 966.80 -0.64% 625 671.30 -8 813.80 -1.41%
30.06.2008 620 824.30 642 350.10 -21 525.80 -3.35% 608 665.40 12 158.90 2.00%
31.05.2008 642 350.10 635 678.80 6 671.30 1.05% 589 823.50 52 526.60 8.91%
30.04.2008 635 678.80 607 748.50 27 930.30 4.60% 629 918.20 5 760.60 0.91%
31.03.2008 607 748.50 580 471.60 27 276.90 4.70% 598 760.60 8 987.90 1.50%
29.02.2008 580 471.60 632 692.40 -52 220.80 -8.25% 590 830.90 -10 359.30 -1.75%
31.01.2008 632 692.40 459 217.00 173 475.40 37.78% 593 754.50 38 937.90 6.56%
31.12.2007 459 217.00 612 505.80 - 153 288.80 -25.03% 494 861.00 -35 644.00 -7.20%
30.11.2007 612 505.80 617 281.40 -4 775.60 -0.77% 619 368.90 -6 863.10 -1.11%
31.10.2007 617 281.40 629 483.00 -12 201.60 -1.94% 632 621.40 -15 340.00 -2.42%
30.09.2007 629 483.00 616 521.70 12 961.30 2.10% 656 716.90 -27 233.90 -4.15%
31.08.2007 616 521.70 625 671.30 -9 149.60 -1.46% 607 895.80 8 625.90 1.42%
31.07.2007 625 671.30 608 665.40 17 005.90 2.79% 619 260.10 6 411.20 1.04%
30.06.2007 608 665.40 589 823.50 18 841.90 3.19% 626 232.60 -17 567.20 -2.81%
31.05.2007 589 823.50 629 918.20 -40 094.70 -6.37% 633 851.30 -44 027.80 -6.95%
30.04.2007 629 918.20 598 760.60 31 157.60 5.20% 649 697.80 -19 779.60 -3.04%
31.03.2007 598 760.60 590 830.90 7 929.70 1.34% 638 116.10 -39 355.50 -6.17%
28.02.2007 590 830.90 593 754.50 -2 923.60 -0.49% 604 410.00 -13 579.10 -2.25%
31.01.2007 593 754.50 494 861.00 98 893.50 19.98% 605 219.30 -11 464.80 -1.89%
31.12.2006 494 861.00 619 368.90 - 124 507.90 -20.10% 552 834.50 -57 973.50 -10.49%
30.11.2006 619 368.90 632 621.40 -13 252.50 -2.09% 635 660.60 -16 291.70 -2.56%
31.10.2006 632 621.40 656 716.90 -24 095.50 -3.67% 640 774.50 -8 153.10 -1.27%
30.09.2006 656 716.90 607 895.80 48 821.10 8.03% 624 966.50 31 750.40 5.08%
31.08.2006 607 895.80 619 260.10 -11 364.30 -1.84% 645 823.80 -37 928.00 -5.87%
31.07.2006 619 260.10 626 232.60 -6 972.50 -1.11% 614 044.20 5 215.90 0.85%
30.06.2006 626 232.60 633 851.30 -7 618.70 -1.20% 623 203.20 3 029.40 0.49%
31.05.2006 633 851.30 649 697.80 -15 846.50 -2.44% 590 335.80 43 515.50 7.37%
30.04.2006 649 697.80 638 116.10 11 581.70 1.81% 611 338.00 38 359.80 6.27%
31.03.2006 638 116.10 604 410.00 33 706.10 5.58% 613 766.40 24 349.70 3.97%
28.02.2006 604 410.00 605 219.30 - 809.30 -0.13% 599 816.90 4 593.10 0.77%
31.01.2006 605 219.30 552 834.50 52 384.80 9.48% 582 510.80 22 708.50 3.90%
31.12.2005 552 834.50 635 660.60 -82 826.10 -13.03% 589 067.80 -36 233.30 -6.15%
30.11.2005 635 660.60 640 774.50 -5 113.90 -0.80% 616 512.70 19 147.90 3.11%
31.10.2005 640 774.50 624 966.50 15 808.00 2.53% 644 119.10 -3 344.60 -0.52%
30.09.2005 624 966.50 645 823.80 -20 857.30 -3.23% 624 597.00 369.50 0.06%
31.08.2005 645 823.80 614 044.20 31 779.60 5.18% 633 465.50 12 358.30 1.95%
31.07.2005 614 044.20 623 203.20 -9 159.00 -1.47% 630 033.90 -15 989.70 -2.54%
30.06.2005 623 203.20 590 335.80 32 867.40 5.57% 636 346.60 -13 143.40 -2.07%
31.05.2005 590 335.80 611 338.00 -21 002.20 -3.44% 631 009.50 -40 673.70 -6.45%
30.04.2005 611 338.00 613 766.40 -2 428.40 -0.40% 642 660.10 -31 322.10 -4.87%
31.03.2005 613 766.40 599 816.90 13 949.50 2.33% 638 604.40 -24 838.00 -3.89%
28.02.2005 599 816.90 582 510.80 17 306.10 2.97% 623 329.50 -23 512.60 -3.77%
31.01.2005 582 510.80 589 067.80 -6 557.00 -1.11% 628 998.70 -46 487.90 -7.39%
31.12.2004 589 067.80 616 512.70 -27 444.90 -4.45% 597 188.70 -8 120.90 -1.36%
30.11.2004 616 512.70 644 119.10 -27 606.40 -4.29% 649 203.50 -32 690.80 -5.04%
31.10.2004 644 119.10 624 597.00 19 522.10 3.13% 641 065.00 3 054.10 0.48%
30.09.2004 624 597.00 633 465.50 -8 868.50 -1.40% 639 783.30 -15 186.30 -2.37%
31.08.2004 633 465.50 630 033.90 3 431.60 0.54% 648 992.90 -15 527.40 -2.39%
31.07.2004 630 033.90 636 346.60 -6 312.70 -0.99% 658 630.40 -28 596.50 -4.34%
30.06.2004 636 346.60 631 009.50 5 337.10 0.85% 656 950.60 -20 604.00 -3.14%
31.05.2004 631 009.50 642 660.10 -11 650.60 -1.81% 673 192.80 -42 183.30 -6.27%
30.04.2004 642 660.10 638 604.40 4 055.70 0.64% 679 313.40 -36 653.30 -5.40%
31.03.2004 638 604.40 623 329.50 15 274.90 2.45% 693 494.10 -54 889.70 -7.91%
29.02.2004 623 329.50 628 998.70 -5 669.20 -0.90% 695 630.20 -72 300.70 -10.39%
31.01.2004 628 998.70 597 188.70 31 810.00 5.33% 701 196.20 -72 197.50 -10.30%
31.12.2003 597 188.70 649 203.50 -52 014.80 -8.01% 656 074.80 -58 886.10 -8.98%
30.11.2003 649 203.50 641 065.00 8 138.50 1.27% 705 907.30 -56 703.80 -8.03%
31.10.2003 641 065.00 639 783.30 1 281.70 0.20% 729 533.60 -88 468.60 -12.13%
30.09.2003 639 783.30 648 992.90 -9 209.60 -1.42% 698 439.20 -58 655.90 -8.40%
31.08.2003 648 992.90 658 630.40 -9 637.50 -1.46% 713 671.50 -64 678.60 -9.06%
31.07.2003 658 630.40 656 950.60 1 679.80 0.26% 723 356.50 -64 726.10 -8.95%
30.06.2003 656 950.60 673 192.80 -16 242.20 -2.41% 684 838.70 -27 888.10 -4.07%
31.05.2003 673 192.80 679 313.40 -6 120.60 -0.90% 587 881.50 85 311.30 14.51%
30.04.2003 679 313.40 693 494.10 -14 180.70 -2.04% 580 974.40 98 339.00 16.93%
31.03.2003 693 494.10 695 630.20 -2 136.10 -0.31% 554 915.60 138 578.50 24.97%
28.02.2003 695 630.20 701 196.20 -5 566.00 -0.79% 550 049.30 145 580.90 26.47%
31.01.2003 701 196.20 656 074.80 45 121.40 6.88% 569 552.70 131 643.50 23.11%
31.12.2002 656 074.80 705 907.30 -49 832.50 -7.06% - - -
30.11.2002 705 907.30 729 533.60 -23 626.30 -3.24% - - -
31.10.2002 729 533.60 698 439.20 31 094.40 4.45% - - -
30.09.2002 698 439.20 713 671.50 -15 232.30 -2.13% - - -
31.08.2002 713 671.50 723 356.50 -9 685.00 -1.34% - - -
31.07.2002 723 356.50 684 838.70 38 517.80 5.62% - - -
30.06.2002 684 838.70 587 881.50 96 957.20 16.49% - - -
31.05.2002 587 881.50 580 974.40 6 907.10 1.19% - - -
30.04.2002 580 974.40 554 915.60 26 058.80 4.70% - - -
31.03.2002 554 915.60 550 049.30 4 866.30 0.88% - - -
28.02.2002 550 049.30 569 552.70 -19 503.40 -3.42% - - -
31.01.2002 569 552.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V