Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2008 52 853.60
Max 31.08.2003 218 696.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 65 923.50 69 539.00 -3 615.50 -5.20% 62 639.50 3 284.00 5.24%
30.04.2015 69 539.00 64 911.30 4 627.70 7.13% 61 413.40 8 125.60 13.23%
31.03.2015 64 911.30 64 935.20 -23.90 -0.04% 59 527.40 5 383.90 9.04%
28.02.2015 64 935.20 66 859.80 -1 924.60 -2.88% 62 956.00 1 979.20 3.14%
31.01.2015 66 859.80 60 512.90 6 346.90 10.49% 58 339.50 8 520.30 14.60%
31.12.2014 60 512.90 65 588.30 -5 075.40 -7.74% 58 717.40 1 795.50 3.06%
30.11.2014 65 588.30 63 466.90 2 121.40 3.34% 63 058.70 2 529.60 4.01%
31.10.2014 63 466.90 67 420.40 -3 953.50 -5.86% 62 706.10 760.80 1.21%
30.09.2014 67 420.40 66 256.80 1 163.60 1.76% 59 739.20 7 681.20 12.86%
31.08.2014 66 256.80 63 053.00 3 203.80 5.08% 61 401.30 4 855.50 7.91%
31.07.2014 63 053.00 67 233.40 -4 180.40 -6.22% 61 378.90 1 674.10 2.73%
30.06.2014 67 233.40 62 639.50 4 593.90 7.33% 58 592.90 8 640.50 14.75%
31.05.2014 62 639.50 61 413.40 1 226.10 2.00% 67 074.20 -4 434.70 -6.61%
30.04.2014 61 413.40 59 527.40 1 886.00 3.17% 65 759.80 -4 346.40 -6.61%
31.03.2014 59 527.40 62 956.00 -3 428.60 -5.45% 65 560.50 -6 033.10 -9.20%
28.02.2014 62 956.00 58 339.50 4 616.50 7.91% 66 077.80 -3 121.80 -4.72%
31.01.2014 58 339.50 58 717.40 - 377.90 -0.64% 62 325.20 -3 985.70 -6.39%
31.12.2013 58 717.40 63 058.70 -4 341.30 -6.88% 61 651.60 -2 934.20 -4.76%
30.11.2013 63 058.70 62 706.10 352.60 0.56% 61 563.90 1 494.80 2.43%
31.10.2013 62 706.10 59 739.20 2 966.90 4.97% 60 440.60 2 265.50 3.75%
30.09.2013 59 739.20 61 401.30 -1 662.10 -2.71% 60 391.80 - 652.60 -1.08%
31.08.2013 61 401.30 61 378.90 22.40 0.04% 62 035.90 - 634.60 -1.02%
31.07.2013 61 378.90 58 592.90 2 786.00 4.75% 61 889.70 - 510.80 -0.83%
30.06.2013 58 592.90 67 074.20 -8 481.30 -12.64% 69 143.20 -10 550.30 -15.26%
31.05.2013 67 074.20 65 759.80 1 314.40 2.00% 69 187.40 -2 113.20 -3.05%
30.04.2013 65 759.80 65 560.50 199.30 0.30% 61 088.50 4 671.30 7.65%
31.03.2013 65 560.50 66 077.80 - 517.30 -0.78% 61 605.90 3 954.60 6.42%
28.02.2013 66 077.80 62 325.20 3 752.60 6.02% 62 927.40 3 150.40 5.01%
31.01.2013 62 325.20 61 651.60 673.60 1.09% 62 795.30 - 470.10 -0.75%
31.12.2012 61 651.60 61 563.90 87.70 0.14% 64 192.80 -2 541.20 -3.96%
30.11.2012 61 563.90 60 440.60 1 123.30 1.86% 63 188.90 -1 625.00 -2.57%
31.10.2012 60 440.60 60 391.80 48.80 0.08% 62 052.40 -1 611.80 -2.60%
30.09.2012 60 391.80 62 035.90 -1 644.10 -2.65% 61 274.70 - 882.90 -1.44%
31.08.2012 62 035.90 61 889.70 146.20 0.24% 61 783.10 252.80 0.41%
31.07.2012 61 889.70 69 143.20 -7 253.50 -10.49% 61 593.20 296.50 0.48%
30.06.2012 69 143.20 69 187.40 -44.20 -0.06% 61 133.20 8 010.00 13.10%
31.05.2012 69 187.40 61 088.50 8 098.90 13.26% 61 326.40 7 861.00 12.82%
30.04.2012 61 088.50 61 605.90 - 517.40 -0.84% 74 805.00 -13 716.50 -18.34%
31.03.2012 61 605.90 62 927.40 -1 321.50 -2.10% 63 546.70 -1 940.80 -3.05%
29.02.2012 62 927.40 62 795.30 132.10 0.21% 62 394.40 533.00 0.85%
31.01.2012 62 795.30 64 192.80 -1 397.50 -2.18% 63 189.60 - 394.30 -0.62%
31.12.2011 64 192.80 63 188.90 1 003.90 1.59% 64 886.90 - 694.10 -1.07%
30.11.2011 63 188.90 62 052.40 1 136.50 1.83% 64 797.50 -1 608.60 -2.48%
31.10.2011 62 052.40 61 274.70 777.70 1.27% 64 271.70 -2 219.30 -3.45%
30.09.2011 61 274.70 61 783.10 - 508.40 -0.82% 63 998.20 -2 723.50 -4.26%
31.08.2011 61 783.10 61 593.20 189.90 0.31% 64 396.90 -2 613.80 -4.06%
31.07.2011 61 593.20 61 133.20 460.00 0.75% 64 264.30 -2 671.10 -4.16%
30.06.2011 61 133.20 61 326.40 - 193.20 -0.32% 64 944.80 -3 811.60 -5.87%
31.05.2011 61 326.40 74 805.00 -13 478.60 -18.02% 65 846.10 -4 519.70 -6.86%
30.04.2011 74 805.00 63 546.70 11 258.30 17.72% 65 827.70 8 977.30 13.64%
31.03.2011 63 546.70 62 394.40 1 152.30 1.85% 65 573.00 -2 026.30 -3.09%
28.02.2011 62 394.40 63 189.60 - 795.20 -1.26% 66 580.70 -4 186.30 -6.29%
31.01.2011 63 189.60 64 886.90 -1 697.30 -2.62% 66 164.90 -2 975.30 -4.50%
31.12.2010 64 886.90 64 797.50 89.40 0.14% 67 694.10 -2 807.20 -4.15%
30.11.2010 64 797.50 64 271.70 525.80 0.82% 63 079.70 1 717.80 2.72%
31.10.2010 64 271.70 63 998.20 273.50 0.43% 61 359.30 2 912.40 4.75%
30.09.2010 63 998.20 64 396.90 - 398.70 -0.62% 58 726.40 5 271.80 8.98%
31.08.2010 64 396.90 64 264.30 132.60 0.21% 58 855.20 5 541.70 9.42%
31.07.2010 64 264.30 64 944.80 - 680.50 -1.05% 57 780.80 6 483.50 11.22%
30.06.2010 64 944.80 65 846.10 - 901.30 -1.37% 56 394.60 8 550.20 15.16%
31.05.2010 65 846.10 65 827.70 18.40 0.03% 55 631.00 10 215.10 18.36%
30.04.2010 65 827.70 65 573.00 254.70 0.39% 55 485.50 10 342.20 18.64%
31.03.2010 65 573.00 66 580.70 -1 007.70 -1.51% 53 349.50 12 223.50 22.91%
28.02.2010 66 580.70 66 164.90 415.80 0.63% 54 561.10 12 019.60 22.03%
31.01.2010 66 164.90 67 694.10 -1 529.20 -2.26% 54 775.30 11 389.60 20.79%
31.12.2009 67 694.10 63 079.70 4 614.40 7.32% 54 278.90 13 415.20 24.72%
30.11.2009 63 079.70 61 359.30 1 720.40 2.80% 54 165.90 8 913.80 16.46%
31.10.2009 61 359.30 58 726.40 2 632.90 4.48% 53 763.90 7 595.40 14.13%
30.09.2009 58 726.40 58 855.20 - 128.80 -0.22% 53 277.50 5 448.90 10.23%
31.08.2009 58 855.20 57 780.80 1 074.40 1.86% 53 873.40 4 981.80 9.25%
31.07.2009 57 780.80 56 394.60 1 386.20 2.46% 53 215.00 4 565.80 8.58%
30.06.2009 56 394.60 55 631.00 763.60 1.37% 52 853.60 3 541.00 6.70%
31.05.2009 55 631.00 55 485.50 145.50 0.26% 59 523.10 -3 892.10 -6.54%
30.04.2009 55 485.50 53 349.50 2 136.00 4.00% 53 246.60 2 238.90 4.20%
31.03.2009 53 349.50 54 561.10 -1 211.60 -2.22% 53 553.90 - 204.40 -0.38%
28.02.2009 54 561.10 54 775.30 - 214.20 -0.39% 54 706.90 - 145.80 -0.27%
31.01.2009 54 775.30 54 278.90 496.40 0.91% 54 529.20 246.10 0.45%
31.12.2008 54 278.90 54 165.90 113.00 0.21% 57 481.70 -3 202.80 -5.57%
30.11.2008 54 165.90 53 763.90 402.00 0.75% 58 922.30 -4 756.40 -8.07%
31.10.2008 53 763.90 53 277.50 486.40 0.91% 58 204.00 -4 440.10 -7.63%
30.09.2008 53 277.50 53 873.40 - 595.90 -1.11% 61 176.00 -7 898.50 -12.91%
31.08.2008 53 873.40 53 215.00 658.40 1.24% 63 698.60 -9 825.20 -15.42%
31.07.2008 53 215.00 52 853.60 361.40 0.68% 63 023.60 -9 808.60 -15.56%
30.06.2008 52 853.60 59 523.10 -6 669.50 -11.20% 63 012.90 -10 159.30 -16.12%
31.05.2008 59 523.10 53 246.60 6 276.50 11.79% 63 660.50 -4 137.40 -6.50%
30.04.2008 53 246.60 53 553.90 - 307.30 -0.57% 64 577.50 -11 330.90 -17.55%
31.03.2008 53 553.90 54 706.90 -1 153.00 -2.11% 63 654.90 -10 101.00 -15.87%
29.02.2008 54 706.90 54 529.20 177.70 0.33% 65 909.30 -11 202.40 -17.00%
31.01.2008 54 529.20 57 481.70 -2 952.50 -5.14% 65 320.50 -10 791.30 -16.52%
31.12.2007 57 481.70 58 922.30 -1 440.60 -2.44% 67 630.00 -10 148.30 -15.01%
30.11.2007 58 922.30 58 204.00 718.30 1.23% 66 815.60 -7 893.30 -11.81%
31.10.2007 58 204.00 61 176.00 -2 972.00 -4.86% 69 073.60 -10 869.60 -15.74%
30.09.2007 61 176.00 63 698.60 -2 522.60 -3.96% 67 717.10 -6 541.10 -9.66%
31.08.2007 63 698.60 63 023.60 675.00 1.07% 69 696.90 -5 998.30 -8.61%
31.07.2007 63 023.60 63 012.90 10.70 0.02% 69 070.10 -6 046.50 -8.75%
30.06.2007 63 012.90 63 660.50 - 647.60 -1.02% 73 005.60 -9 992.70 -13.69%
31.05.2007 63 660.50 64 577.50 - 917.00 -1.42% 77 079.80 -13 419.30 -17.41%
30.04.2007 64 577.50 63 654.90 922.60 1.45% 81 728.90 -17 151.40 -20.99%
31.03.2007 63 654.90 65 909.30 -2 254.40 -3.42% 81 053.60 -17 398.70 -21.47%
28.02.2007 65 909.30 65 320.50 588.80 0.90% 84 560.40 -18 651.10 -22.06%
31.01.2007 65 320.50 67 630.00 -2 309.50 -3.41% 84 984.50 -19 664.00 -23.14%
31.12.2006 67 630.00 66 815.60 814.40 1.22% 85 838.20 -18 208.20 -21.21%
30.11.2006 66 815.60 69 073.60 -2 258.00 -3.27% 87 092.40 -20 276.80 -23.28%
31.10.2006 69 073.60 67 717.10 1 356.50 2.00% 93 301.60 -24 228.00 -25.97%
30.09.2006 67 717.10 69 696.90 -1 979.80 -2.84% 89 869.60 -22 152.50 -24.65%
31.08.2006 69 696.90 69 070.10 626.80 0.91% 90 583.80 -20 886.90 -23.06%
31.07.2006 69 070.10 73 005.60 -3 935.50 -5.39% 95 557.90 -26 487.80 -27.72%
30.06.2006 73 005.60 77 079.80 -4 074.20 -5.29% 97 601.40 -24 595.80 -25.20%
31.05.2006 77 079.80 81 728.90 -4 649.10 -5.69% 94 486.10 -17 406.30 -18.42%
30.04.2006 81 728.90 81 053.60 675.30 0.83% 98 689.20 -16 960.30 -17.19%
31.03.2006 81 053.60 84 560.40 -3 506.80 -4.15% 109 410.40 -28 356.80 -25.92%
28.02.2006 84 560.40 84 984.50 - 424.10 -0.50% 114 931.40 -30 371.00 -26.43%
31.01.2006 84 984.50 85 838.20 - 853.70 -0.99% 118 628.70 -33 644.20 -28.36%
31.12.2005 85 838.20 87 092.40 -1 254.20 -1.44% 119 595.60 -33 757.40 -28.23%
30.11.2005 87 092.40 93 301.60 -6 209.20 -6.65% 124 349.40 -37 257.00 -29.96%
31.10.2005 93 301.60 89 869.60 3 432.00 3.82% 128 150.30 -34 848.70 -27.19%
30.09.2005 89 869.60 90 583.80 - 714.20 -0.79% 129 950.50 -40 080.90 -30.84%
31.08.2005 90 583.80 95 557.90 -4 974.10 -5.21% 135 001.60 -44 417.80 -32.90%
31.07.2005 95 557.90 97 601.40 -2 043.50 -2.09% 138 165.90 -42 608.00 -30.84%
30.06.2005 97 601.40 94 486.10 3 115.30 3.30% 143 560.10 -45 958.70 -32.01%
31.05.2005 94 486.10 98 689.20 -4 203.10 -4.26% 156 188.50 -61 702.40 -39.51%
30.04.2005 98 689.20 109 410.40 -10 721.20 -9.80% 154 155.60 -55 466.40 -35.98%
31.03.2005 109 410.40 114 931.40 -5 521.00 -4.80% 155 341.00 -45 930.60 -29.57%
28.02.2005 114 931.40 118 628.70 -3 697.30 -3.12% 161 992.00 -47 060.60 -29.05%
31.01.2005 118 628.70 119 595.60 - 966.90 -0.81% 162 878.20 -44 249.50 -27.17%
31.12.2004 119 595.60 124 349.40 -4 753.80 -3.82% 213 290.70 -93 695.10 -43.93%
30.11.2004 124 349.40 128 150.30 -3 800.90 -2.97% 217 571.40 -93 222.00 -42.85%
31.10.2004 128 150.30 129 950.50 -1 800.20 -1.39% 218 138.60 -89 988.30 -41.25%
30.09.2004 129 950.50 135 001.60 -5 051.10 -3.74% 217 665.60 -87 715.10 -40.30%
31.08.2004 135 001.60 138 165.90 -3 164.30 -2.29% 218 696.10 -83 694.50 -38.27%
31.07.2004 138 165.90 143 560.10 -5 394.20 -3.76% 214 879.30 -76 713.40 -35.70%
30.06.2004 143 560.10 156 188.50 -12 628.40 -8.09% 208 299.40 -64 739.30 -31.08%
31.05.2004 156 188.50 154 155.60 2 032.90 1.32% 208 671.50 -52 483.00 -25.15%
30.04.2004 154 155.60 155 341.00 -1 185.40 -0.76% 196 981.20 -42 825.60 -21.74%
31.03.2004 155 341.00 161 992.00 -6 651.00 -4.11% 195 944.60 -40 603.60 -20.72%
29.02.2004 161 992.00 162 878.20 - 886.20 -0.54% 202 342.10 -40 350.10 -19.94%
31.01.2004 162 878.20 213 290.70 -50 412.50 -23.64% 198 888.30 -36 010.10 -18.11%
31.12.2003 213 290.70 217 571.40 -4 280.70 -1.97% 197 814.90 15 475.80 7.82%
30.11.2003 217 571.40 218 138.60 - 567.20 -0.26% 200 020.30 17 551.10 8.77%
31.10.2003 218 138.60 217 665.60 473.00 0.22% 200 046.30 18 092.30 9.04%
30.09.2003 217 665.60 218 696.10 -1 030.50 -0.47% 196 524.70 21 140.90 10.76%
31.08.2003 218 696.10 214 879.30 3 816.80 1.78% 204 879.60 13 816.50 6.74%
31.07.2003 214 879.30 208 299.40 6 579.90 3.16% 203 202.20 11 677.10 5.75%
30.06.2003 208 299.40 208 671.50 - 372.10 -0.18% 205 150.80 3 148.60 1.53%
31.05.2003 208 671.50 196 981.20 11 690.30 5.93% 215 792.00 -7 120.50 -3.30%
30.04.2003 196 981.20 195 944.60 1 036.60 0.53% 201 910.70 -4 929.50 -2.44%
31.03.2003 195 944.60 202 342.10 -6 397.50 -3.16% 171 854.30 24 090.30 14.02%
28.02.2003 202 342.10 198 888.30 3 453.80 1.74% 158 919.30 43 422.80 27.32%
31.01.2003 198 888.30 197 814.90 1 073.40 0.54% 156 397.50 42 490.80 27.17%
31.12.2002 197 814.90 200 020.30 -2 205.40 -1.10% - - -
30.11.2002 200 020.30 200 046.30 -26.00 -0.01% - - -
31.10.2002 200 046.30 196 524.70 3 521.60 1.79% - - -
30.09.2002 196 524.70 204 879.60 -8 354.90 -4.08% - - -
31.08.2002 204 879.60 203 202.20 1 677.40 0.83% - - -
31.07.2002 203 202.20 205 150.80 -1 948.60 -0.95% - - -
30.06.2002 205 150.80 215 792.00 -10 641.20 -4.93% - - -
31.05.2002 215 792.00 201 910.70 13 881.30 6.87% - - -
30.04.2002 201 910.70 171 854.30 30 056.40 17.49% - - -
31.03.2002 171 854.30 158 919.30 12 935.00 8.14% - - -
28.02.2002 158 919.30 156 397.50 2 521.80 1.61% - - -
31.01.2002 156 397.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.