Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Aktiva celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 3 283 934.00
Min 28.02.2002 1 431 311.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 3 283 934.00 3 270 715.30 13 218.70 0.40% 3 183 362.40 100 571.60 3.16%
30.04.2015 3 270 715.30 3 262 548.60 8 166.70 0.25% 3 193 190.20 77 525.10 2.43%
31.03.2015 3 262 548.60 3 255 175.70 7 372.90 0.23% 3 176 548.40 86 000.20 2.71%
28.02.2015 3 255 175.70 3 252 976.00 2 199.70 0.07% 3 176 335.30 78 840.40 2.48%
31.01.2015 3 252 976.00 3 185 044.00 67 932.00 2.13% 3 167 867.40 85 108.60 2.69%
31.12.2014 3 185 044.00 3 184 764.20 279.80 0.01% 3 151 742.40 33 301.60 1.06%
30.11.2014 3 184 764.20 3 169 420.40 15 343.80 0.48% 3 143 565.30 41 198.90 1.31%
31.10.2014 3 169 420.40 3 197 982.20 -28 561.80 -0.89% 2 900 662.00 268 758.40 9.27%
30.09.2014 3 197 982.20 3 188 337.60 9 644.60 0.30% 2 910 814.50 287 167.70 9.87%
31.08.2014 3 188 337.60 3 194 682.40 -6 344.80 -0.20% 2 893 925.30 294 412.30 10.17%
31.07.2014 3 194 682.40 3 211 937.50 -17 255.10 -0.54% 2 890 627.90 304 054.50 10.52%
30.06.2014 3 211 937.50 3 183 362.40 28 575.10 0.90% 2 884 698.20 327 239.30 11.34%
31.05.2014 3 183 362.40 3 193 190.20 -9 827.80 -0.31% 2 861 143.90 322 218.50 11.26%
30.04.2014 3 193 190.20 3 176 548.40 16 641.80 0.52% 2 869 239.30 323 950.90 11.29%
31.03.2014 3 176 548.40 3 176 335.30 213.10 0.01% 2 873 268.50 303 279.90 10.56%
28.02.2014 3 176 335.30 3 167 867.40 8 467.90 0.27% 2 866 616.70 309 718.60 10.80%
31.01.2014 3 167 867.40 3 151 742.40 16 125.00 0.51% 2 851 796.10 316 071.30 11.08%
31.12.2013 3 151 742.40 3 143 565.30 8 177.10 0.26% 2 778 909.20 372 833.20 13.42%
30.11.2013 3 143 565.30 2 900 662.00 242 903.30 8.37% 2 815 163.50 328 401.80 11.67%
31.10.2013 2 900 662.00 2 910 814.50 -10 152.50 -0.35% 2 819 314.80 81 347.20 2.89%
30.09.2013 2 910 814.50 2 893 925.30 16 889.20 0.58% 2 804 580.70 106 233.80 3.79%
31.08.2013 2 893 925.30 2 890 627.90 3 297.40 0.11% 2 794 829.50 99 095.80 3.55%
31.07.2013 2 890 627.90 2 884 698.20 5 929.70 0.21% 2 821 245.90 69 382.00 2.46%
30.06.2013 2 884 698.20 2 861 143.90 23 554.30 0.82% 2 808 802.90 75 895.30 2.70%
31.05.2013 2 861 143.90 2 869 239.30 -8 095.40 -0.28% 2 787 067.60 74 076.30 2.66%
30.04.2013 2 869 239.30 2 873 268.50 -4 029.20 -0.14% 2 794 515.20 74 724.10 2.67%
31.03.2013 2 873 268.50 2 866 616.70 6 651.80 0.23% 2 795 152.10 78 116.40 2.79%
28.02.2013 2 866 616.70 2 851 796.10 14 820.60 0.52% 2 794 758.50 71 858.20 2.57%
31.01.2013 2 851 796.10 2 778 909.20 72 886.90 2.62% 2 780 320.80 71 475.30 2.57%
31.12.2012 2 778 909.20 2 815 163.50 -36 254.30 -1.29% 2 752 888.70 26 020.50 0.95%
30.11.2012 2 815 163.50 2 819 314.80 -4 151.30 -0.15% 2 770 007.20 45 156.30 1.63%
31.10.2012 2 819 314.80 2 804 580.70 14 734.10 0.53% 2 754 947.00 64 367.80 2.34%
30.09.2012 2 804 580.70 2 794 829.50 9 751.20 0.35% 2 728 061.20 76 519.50 2.80%
31.08.2012 2 794 829.50 2 821 245.90 -26 416.40 -0.94% 2 708 845.80 85 983.70 3.17%
31.07.2012 2 821 245.90 2 808 802.90 12 443.00 0.44% 2 711 796.20 109 449.70 4.04%
30.06.2012 2 808 802.90 2 787 067.60 21 735.30 0.78% 2 694 382.90 114 420.00 4.25%
31.05.2012 2 787 067.60 2 794 515.20 -7 447.60 -0.27% 2 698 553.50 88 514.10 3.28%
30.04.2012 2 794 515.20 2 795 152.10 - 636.90 -0.02% 2 686 976.50 107 538.70 4.00%
31.03.2012 2 795 152.10 2 794 758.50 393.60 0.01% 2 648 331.80 146 820.30 5.54%
29.02.2012 2 794 758.50 2 780 320.80 14 437.70 0.52% 2 618 136.40 176 622.10 6.75%
31.01.2012 2 780 320.80 2 752 888.70 27 432.10 1.00% 2 631 852.50 148 468.30 5.64%
31.12.2011 2 752 888.70 2 770 007.20 -17 118.50 -0.62% 2 622 134.80 130 753.90 4.99%
30.11.2011 2 770 007.20 2 754 947.00 15 060.20 0.55% 2 630 018.40 139 988.80 5.32%
31.10.2011 2 754 947.00 2 728 061.20 26 885.80 0.99% 2 625 487.70 129 459.30 4.93%
30.09.2011 2 728 061.20 2 708 845.80 19 215.40 0.71% 2 577 630.30 150 430.90 5.84%
31.08.2011 2 708 845.80 2 711 796.20 -2 950.40 -0.11% 2 592 965.30 115 880.50 4.47%
31.07.2011 2 711 796.20 2 694 382.90 17 413.30 0.65% 2 591 486.60 120 309.60 4.64%
30.06.2011 2 694 382.90 2 698 553.50 -4 170.60 -0.15% 2 599 450.10 94 932.80 3.65%
31.05.2011 2 698 553.50 2 686 976.50 11 577.00 0.43% 2 569 690.20 128 863.30 5.01%
30.04.2011 2 686 976.50 2 648 331.80 38 644.70 1.46% 2 576 421.00 110 555.50 4.29%
31.03.2011 2 648 331.80 2 618 136.40 30 195.40 1.15% 2 567 649.10 80 682.70 3.14%
28.02.2011 2 618 136.40 2 631 852.50 -13 716.10 -0.52% 2 565 465.30 52 671.10 2.05%
31.01.2011 2 631 852.50 2 622 134.80 9 717.70 0.37% 2 571 000.80 60 851.70 2.37%
31.12.2010 2 622 134.80 2 630 018.40 -7 883.60 -0.30% 2 540 558.20 81 576.60 3.21%
30.11.2010 2 630 018.40 2 625 487.70 4 530.70 0.17% 2 552 251.10 77 767.30 3.05%
31.10.2010 2 625 487.70 2 577 630.30 47 857.40 1.86% 2 525 107.80 100 379.90 3.98%
30.09.2010 2 577 630.30 2 592 965.30 -15 335.00 -0.59% 2 514 136.90 63 493.40 2.53%
31.08.2010 2 592 965.30 2 591 486.60 1 478.70 0.06% 2 514 855.60 78 109.70 3.11%
31.07.2010 2 591 486.60 2 599 450.10 -7 963.50 -0.31% 2 509 990.80 81 495.80 3.25%
30.06.2010 2 599 450.10 2 569 690.20 29 759.90 1.16% 2 509 973.90 89 476.20 3.56%
31.05.2010 2 569 690.20 2 576 421.00 -6 730.80 -0.26% 2 498 988.70 70 701.50 2.83%
30.04.2010 2 576 421.00 2 567 649.10 8 771.90 0.34% 2 525 461.70 50 959.30 2.02%
31.03.2010 2 567 649.10 2 565 465.30 2 183.80 0.09% 2 507 555.50 60 093.60 2.40%
28.02.2010 2 565 465.30 2 571 000.80 -5 535.50 -0.22% 2 498 125.80 67 339.50 2.70%
31.01.2010 2 571 000.80 2 540 558.20 30 442.60 1.20% 2 501 164.40 69 836.40 2.79%
31.12.2009 2 540 558.20 2 552 251.10 -11 692.90 -0.46% 2 384 800.40 155 757.80 6.53%
30.11.2009 2 552 251.10 2 525 107.80 27 143.30 1.07% 2 485 848.00 66 403.10 2.67%
31.10.2009 2 525 107.80 2 514 136.90 10 970.90 0.44% 2 489 086.70 36 021.10 1.45%
30.09.2009 2 514 136.90 2 514 855.60 - 718.70 -0.03% 2 514 989.00 - 852.10 -0.03%
31.08.2009 2 514 855.60 2 509 990.80 4 864.80 0.19% 2 487 949.10 26 906.50 1.08%
31.07.2009 2 509 990.80 2 509 973.90 16.90 0.00% 2 454 761.10 55 229.70 2.25%
30.06.2009 2 509 973.90 2 498 988.70 10 985.20 0.44% 2 444 213.80 65 760.10 2.69%
31.05.2009 2 498 988.70 2 525 461.70 -26 473.00 -1.05% 2 428 102.50 70 886.20 2.92%
30.04.2009 2 525 461.70 2 507 555.50 17 906.20 0.71% 2 382 982.00 142 479.70 5.98%
31.03.2009 2 507 555.50 2 498 125.80 9 429.70 0.38% 2 326 452.50 181 103.00 7.78%
28.02.2009 2 498 125.80 2 501 164.40 -3 038.60 -0.12% 2 274 300.90 223 824.90 9.84%
31.01.2009 2 501 164.40 2 384 800.40 116 364.00 4.88% 2 315 960.40 185 204.00 8.00%
31.12.2008 2 384 800.40 2 485 848.00 - 101 047.60 -4.06% 2 136 168.70 248 631.70 11.64%
30.11.2008 2 485 848.00 2 489 086.70 -3 238.70 -0.13% 2 256 187.90 229 660.10 10.18%
31.10.2008 2 489 086.70 2 514 989.00 -25 902.30 -1.03% 2 232 608.00 256 478.70 11.49%
30.09.2008 2 514 989.00 2 487 949.10 27 039.90 1.09% 2 216 750.10 298 238.90 13.45%
31.08.2008 2 487 949.10 2 454 761.10 33 188.00 1.35% 2 170 907.40 317 041.70 14.60%
31.07.2008 2 454 761.10 2 444 213.80 10 547.30 0.43% 2 150 144.30 304 616.80 14.17%
30.06.2008 2 444 213.80 2 428 102.50 16 111.30 0.66% 2 100 860.40 343 353.40 16.34%
31.05.2008 2 428 102.50 2 382 982.00 45 120.50 1.89% 2 039 663.10 388 439.40 19.04%
30.04.2008 2 382 982.00 2 326 452.50 56 529.50 2.43% 2 051 540.30 331 441.70 16.16%
31.03.2008 2 326 452.50 2 274 300.90 52 151.60 2.29% 1 992 586.10 333 866.40 16.76%
29.02.2008 2 274 300.90 2 315 960.40 -41 659.50 -1.80% 1 960 347.90 313 953.00 16.02%
31.01.2008 2 315 960.40 2 136 168.70 179 791.70 8.42% 1 949 768.60 366 191.80 18.78%
31.12.2007 2 136 168.70 2 256 187.90 - 120 019.20 -5.32% 1 839 928.40 296 240.30 16.10%
30.11.2007 2 256 187.90 2 232 608.00 23 579.90 1.06% 1 944 913.30 311 274.60 16.00%
31.10.2007 2 232 608.00 2 216 750.10 15 857.90 0.72% 1 929 409.70 303 198.30 15.71%
30.09.2007 2 216 750.10 2 170 907.40 45 842.70 2.11% 1 934 694.30 282 055.80 14.58%
31.08.2007 2 170 907.40 2 150 144.30 20 763.10 0.97% 1 864 277.80 306 629.60 16.45%
31.07.2007 2 150 144.30 2 100 860.40 49 283.90 2.35% 1 861 758.20 288 386.10 15.49%
30.06.2007 2 100 860.40 2 039 663.10 61 197.30 3.00% 1 851 425.50 249 434.90 13.47%
31.05.2007 2 039 663.10 2 051 540.30 -11 877.20 -0.58% 1 837 997.50 201 665.60 10.97%
30.04.2007 2 051 540.30 1 992 586.10 58 954.20 2.96% 1 834 302.90 217 237.40 11.84%
31.03.2007 1 992 586.10 1 960 347.90 32 238.20 1.64% 1 802 134.40 190 451.70 10.57%
28.02.2007 1 960 347.90 1 949 768.60 10 579.30 0.54% 1 754 236.60 206 111.30 11.75%
31.01.2007 1 949 768.60 1 839 928.40 109 840.20 5.97% 1 741 005.70 208 762.90 11.99%
31.12.2006 1 839 928.40 1 944 913.30 - 104 984.90 -5.40% 1 680 344.60 159 583.80 9.50%
30.11.2006 1 944 913.30 1 929 409.70 15 503.60 0.80% 1 747 933.30 196 980.00 11.27%
31.10.2006 1 929 409.70 1 934 694.30 -5 284.60 -0.27% 1 747 177.00 182 232.70 10.43%
30.09.2006 1 934 694.30 1 864 277.80 70 416.50 3.78% 1 710 701.70 223 992.60 13.09%
31.08.2006 1 864 277.80 1 861 758.20 2 519.60 0.14% 1 713 361.00 150 916.80 8.81%
31.07.2006 1 861 758.20 1 851 425.50 10 332.70 0.56% 1 663 909.10 197 849.10 11.89%
30.06.2006 1 851 425.50 1 837 997.50 13 428.00 0.73% 1 667 495.70 183 929.80 11.03%
31.05.2006 1 837 997.50 1 834 302.90 3 694.60 0.20% 1 604 658.50 233 339.00 14.54%
30.04.2006 1 834 302.90 1 802 134.40 32 168.50 1.78% 1 615 332.40 218 970.50 13.56%
31.03.2006 1 802 134.40 1 754 236.60 47 897.80 2.73% 1 616 773.00 185 361.40 11.46%
28.02.2006 1 754 236.60 1 741 005.70 13 230.90 0.76% 1 592 505.60 161 731.00 10.16%
31.01.2006 1 741 005.70 1 680 344.60 60 661.10 3.61% 1 565 426.80 175 578.90 11.22%
31.12.2005 1 680 344.60 1 747 933.30 -67 588.70 -3.87% 1 566 892.60 113 452.00 7.24%
30.11.2005 1 747 933.30 1 747 177.00 756.30 0.04% 1 598 547.10 149 386.20 9.35%
31.10.2005 1 747 177.00 1 710 701.70 36 475.30 2.13% 1 620 616.40 126 560.60 7.81%
30.09.2005 1 710 701.70 1 713 361.00 -2 659.30 -0.16% 1 586 601.50 124 100.20 7.82%
31.08.2005 1 713 361.00 1 663 909.10 49 451.90 2.97% 1 579 284.00 134 077.00 8.49%
31.07.2005 1 663 909.10 1 667 495.70 -3 586.60 -0.21% 1 568 229.60 95 679.50 6.10%
30.06.2005 1 667 495.70 1 604 658.50 62 837.20 3.92% 1 574 115.90 93 379.80 5.93%
31.05.2005 1 604 658.50 1 615 332.40 -10 673.90 -0.66% 1 571 799.40 32 859.10 2.09%
30.04.2005 1 615 332.40 1 616 773.00 -1 440.60 -0.09% 1 575 702.30 39 630.10 2.52%
31.03.2005 1 616 773.00 1 592 505.60 24 267.40 1.52% 1 556 458.80 60 314.20 3.88%
28.02.2005 1 592 505.60 1 565 426.80 27 078.80 1.73% 1 542 142.50 50 363.10 3.27%
31.01.2005 1 565 426.80 1 566 892.60 -1 465.80 -0.09% 1 542 848.10 22 578.70 1.46%
31.12.2004 1 566 892.60 1 598 547.10 -31 654.50 -1.98% 1 565 216.30 1 676.30 0.11%
30.11.2004 1 598 547.10 1 620 616.40 -22 069.30 -1.36% 1 622 979.20 -24 432.10 -1.51%
31.10.2004 1 620 616.40 1 586 601.50 34 014.90 2.14% 1 591 764.80 28 851.60 1.81%
30.09.2004 1 586 601.50 1 579 284.00 7 317.50 0.46% 1 574 548.10 12 053.40 0.77%
31.08.2004 1 579 284.00 1 568 229.60 11 054.40 0.70% 1 588 615.00 -9 331.00 -0.59%
31.07.2004 1 568 229.60 1 574 115.90 -5 886.30 -0.37% 1 584 226.80 -15 997.20 -1.01%
30.06.2004 1 574 115.90 1 571 799.40 2 316.50 0.15% 1 569 123.40 4 992.50 0.32%
31.05.2004 1 571 799.40 1 575 702.30 -3 902.90 -0.25% 1 570 665.70 1 133.70 0.07%
30.04.2004 1 575 702.30 1 556 458.80 19 243.50 1.24% 1 578 660.70 -2 958.40 -0.19%
31.03.2004 1 556 458.80 1 542 142.50 14 316.30 0.93% 1 583 370.10 -26 911.30 -1.70%
29.02.2004 1 542 142.50 1 542 848.10 - 705.60 -0.05% 1 588 100.30 -45 957.80 -2.89%
31.01.2004 1 542 848.10 1 565 216.30 -22 368.20 -1.43% 1 594 357.10 -51 509.00 -3.23%
31.12.2003 1 565 216.30 1 622 979.20 -57 762.90 -3.56% 1 539 566.80 25 649.50 1.67%
30.11.2003 1 622 979.20 1 591 764.80 31 214.40 1.96% 1 588 654.30 34 324.90 2.16%
31.10.2003 1 591 764.80 1 574 548.10 17 216.70 1.09% 1 608 291.30 -16 526.50 -1.03%
30.09.2003 1 574 548.10 1 588 615.00 -14 066.90 -0.89% 1 569 711.80 4 836.30 0.31%
31.08.2003 1 588 615.00 1 584 226.80 4 388.20 0.28% 1 588 664.10 -49.10 -0.00%
31.07.2003 1 584 226.80 1 569 123.40 15 103.40 0.96% 1 592 394.30 -8 167.50 -0.51%
30.06.2003 1 569 123.40 1 570 665.70 -1 542.30 -0.10% 1 568 008.20 1 115.20 0.07%
31.05.2003 1 570 665.70 1 578 660.70 -7 995.00 -0.51% 1 480 911.70 89 754.00 6.06%
30.04.2003 1 578 660.70 1 583 370.10 -4 709.40 -0.30% 1 471 405.50 107 255.20 7.29%
31.03.2003 1 583 370.10 1 588 100.30 -4 730.20 -0.30% 1 442 930.70 140 439.40 9.73%
28.02.2003 1 588 100.30 1 594 357.10 -6 256.80 -0.39% 1 431 311.70 156 788.60 10.95%
31.01.2003 1 594 357.10 1 539 566.80 54 790.30 3.56% 1 452 520.30 141 836.80 9.76%
31.12.2002 1 539 566.80 1 588 654.30 -49 087.50 -3.09% - - -
30.11.2002 1 588 654.30 1 608 291.30 -19 637.00 -1.22% - - -
31.10.2002 1 608 291.30 1 569 711.80 38 579.50 2.46% - - -
30.09.2002 1 569 711.80 1 588 664.10 -18 952.30 -1.19% - - -
31.08.2002 1 588 664.10 1 592 394.30 -3 730.20 -0.23% - - -
31.07.2002 1 592 394.30 1 568 008.20 24 386.10 1.56% - - -
30.06.2002 1 568 008.20 1 480 911.70 87 096.50 5.88% - - -
31.05.2002 1 480 911.70 1 471 405.50 9 506.20 0.65% - - -
30.04.2002 1 471 405.50 1 442 930.70 28 474.80 1.97% - - -
31.03.2002 1 442 930.70 1 431 311.70 11 619.00 0.81% - - -
28.02.2002 1 431 311.70 1 452 520.30 -21 208.60 -1.46% - - -
31.01.2002 1 452 520.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.