Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 292 420.50
Min 30.04.2002 24 075.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 292 420.50 287 745.80 4 674.70 1.62% 249 228.70 43 191.80 17.33%
30.04.2015 287 745.80 280 522.00 7 223.80 2.58% 249 468.90 38 276.90 15.34%
31.03.2015 280 522.00 274 887.90 5 634.10 2.05% 246 277.90 34 244.10 13.90%
28.02.2015 274 887.90 271 104.20 3 783.70 1.40% 244 061.30 30 826.60 12.63%
31.01.2015 271 104.20 268 672.30 2 431.90 0.91% 241 378.70 29 725.50 12.31%
31.12.2014 268 672.30 269 840.60 -1 168.30 -0.43% 234 318.40 34 353.90 14.66%
30.11.2014 269 840.60 264 938.80 4 901.80 1.85% 234 094.30 35 746.30 15.27%
31.10.2014 264 938.80 256 653.60 8 285.20 3.23% 230 272.00 34 666.80 15.05%
30.09.2014 256 653.60 257 044.50 - 390.90 -0.15% 225 123.20 31 530.40 14.01%
31.08.2014 257 044.50 255 598.20 1 446.30 0.57% 220 799.90 36 244.60 16.42%
31.07.2014 255 598.20 253 526.90 2 071.30 0.82% 216 166.60 39 431.60 18.24%
30.06.2014 253 526.90 249 228.70 4 298.20 1.72% 214 371.00 39 155.90 18.27%
31.05.2014 249 228.70 249 468.90 - 240.20 -0.10% 205 324.50 43 904.20 21.38%
30.04.2014 249 468.90 246 277.90 3 191.00 1.30% 200 898.60 48 570.30 24.18%
31.03.2014 246 277.90 244 061.30 2 216.60 0.91% 202 295.10 43 982.80 21.74%
28.02.2014 244 061.30 241 378.70 2 682.60 1.11% 201 828.50 42 232.80 20.93%
31.01.2014 241 378.70 234 318.40 7 060.30 3.01% 200 279.20 41 099.50 20.52%
31.12.2013 234 318.40 234 094.30 224.10 0.10% 197 621.70 36 696.70 18.57%
30.11.2013 234 094.30 230 272.00 3 822.30 1.66% 199 063.40 35 030.90 17.60%
31.10.2013 230 272.00 225 123.20 5 148.80 2.29% 197 246.60 33 025.40 16.74%
30.09.2013 225 123.20 220 799.90 4 323.30 1.96% 194 165.00 30 958.20 15.94%
31.08.2013 220 799.90 216 166.60 4 633.30 2.14% 198 909.60 21 890.30 11.01%
31.07.2013 216 166.60 214 371.00 1 795.60 0.84% 196 913.00 19 253.60 9.78%
30.06.2013 214 371.00 205 324.50 9 046.50 4.41% 194 381.20 19 989.80 10.28%
31.05.2013 205 324.50 200 898.60 4 425.90 2.20% 187 954.10 17 370.40 9.24%
30.04.2013 200 898.60 202 295.10 -1 396.50 -0.69% 190 305.40 10 593.20 5.57%
31.03.2013 202 295.10 201 828.50 466.60 0.23% 187 974.00 14 321.10 7.62%
28.02.2013 201 828.50 200 279.20 1 549.30 0.77% 191 992.80 9 835.70 5.12%
31.01.2013 200 279.20 197 621.70 2 657.50 1.34% 194 134.90 6 144.30 3.16%
31.12.2012 197 621.70 199 063.40 -1 441.70 -0.72% 188 722.10 8 899.60 4.72%
30.11.2012 199 063.40 197 246.60 1 816.80 0.92% 186 807.40 12 256.00 6.56%
31.10.2012 197 246.60 194 165.00 3 081.60 1.59% 195 954.90 1 291.70 0.66%
30.09.2012 194 165.00 198 909.60 -4 744.60 -2.39% 196 807.60 -2 642.60 -1.34%
31.08.2012 198 909.60 196 913.00 1 996.60 1.01% 197 118.00 1 791.60 0.91%
31.07.2012 196 913.00 194 381.20 2 531.80 1.30% 194 895.70 2 017.30 1.03%
30.06.2012 194 381.20 187 954.10 6 427.10 3.42% 198 309.80 -3 928.60 -1.98%
31.05.2012 187 954.10 190 305.40 -2 351.30 -1.24% 198 814.70 -10 860.60 -5.46%
30.04.2012 190 305.40 187 974.00 2 331.40 1.24% 195 900.60 -5 595.20 -2.86%
31.03.2012 187 974.00 191 992.80 -4 018.80 -2.09% 196 186.20 -8 212.20 -4.19%
29.02.2012 191 992.80 194 134.90 -2 142.10 -1.10% 194 124.50 -2 131.70 -1.10%
31.01.2012 194 134.90 188 722.10 5 412.80 2.87% 197 034.30 -2 899.40 -1.47%
31.12.2011 188 722.10 186 807.40 1 914.70 1.02% 197 313.90 -8 591.80 -4.35%
30.11.2011 186 807.40 195 954.90 -9 147.50 -4.67% 196 405.00 -9 597.60 -4.89%
31.10.2011 195 954.90 196 807.60 - 852.70 -0.43% 200 225.30 -4 270.40 -2.13%
30.09.2011 196 807.60 197 118.00 - 310.40 -0.16% 199 383.60 -2 576.00 -1.29%
31.08.2011 197 118.00 194 895.70 2 222.30 1.14% 198 675.90 -1 557.90 -0.78%
31.07.2011 194 895.70 198 309.80 -3 414.10 -1.72% 197 845.30 -2 949.60 -1.49%
30.06.2011 198 309.80 198 814.70 - 504.90 -0.25% 198 384.20 -74.40 -0.04%
31.05.2011 198 814.70 195 900.60 2 914.10 1.49% 205 024.20 -6 209.50 -3.03%
30.04.2011 195 900.60 196 186.20 - 285.60 -0.15% 210 392.10 -14 491.50 -6.89%
31.03.2011 196 186.20 194 124.50 2 061.70 1.06% 203 052.80 -6 866.60 -3.38%
28.02.2011 194 124.50 197 034.30 -2 909.80 -1.48% 202 373.20 -8 248.70 -4.08%
31.01.2011 197 034.30 197 313.90 - 279.60 -0.14% 202 786.90 -5 752.60 -2.84%
31.12.2010 197 313.90 196 405.00 908.90 0.46% 204 107.60 -6 793.70 -3.33%
30.11.2010 196 405.00 200 225.30 -3 820.30 -1.91% 201 310.40 -4 905.40 -2.44%
31.10.2010 200 225.30 199 383.60 841.70 0.42% 200 386.20 - 160.90 -0.08%
30.09.2010 199 383.60 198 675.90 707.70 0.36% 192 544.70 6 838.90 3.55%
31.08.2010 198 675.90 197 845.30 830.60 0.42% 189 699.80 8 976.10 4.73%
31.07.2010 197 845.30 198 384.20 - 538.90 -0.27% 190 779.00 7 066.30 3.70%
30.06.2010 198 384.20 205 024.20 -6 640.00 -3.24% 188 456.10 9 928.10 5.27%
31.05.2010 205 024.20 210 392.10 -5 367.90 -2.55% 189 051.10 15 973.10 8.45%
30.04.2010 210 392.10 203 052.80 7 339.30 3.61% 190 045.90 20 346.20 10.71%
31.03.2010 203 052.80 202 373.20 679.60 0.34% 192 306.00 10 746.80 5.59%
28.02.2010 202 373.20 202 786.90 - 413.70 -0.20% 184 801.70 17 571.50 9.51%
31.01.2010 202 786.90 204 107.60 -1 320.70 -0.65% 191 647.30 11 139.60 5.81%
31.12.2009 204 107.60 201 310.40 2 797.20 1.39% 177 674.30 26 433.30 14.88%
30.11.2009 201 310.40 200 386.20 924.20 0.46% 178 713.40 22 597.00 12.64%
31.10.2009 200 386.20 192 544.70 7 841.50 4.07% 172 243.60 28 142.60 16.34%
30.09.2009 192 544.70 189 699.80 2 844.90 1.50% 167 247.20 25 297.50 15.13%
31.08.2009 189 699.80 190 779.00 -1 079.20 -0.57% 159 381.50 30 318.30 19.02%
31.07.2009 190 779.00 188 456.10 2 322.90 1.23% 156 103.30 34 675.70 22.21%
30.06.2009 188 456.10 189 051.10 - 595.00 -0.31% 150 532.70 37 923.40 25.19%
31.05.2009 189 051.10 190 045.90 - 994.80 -0.52% 147 951.80 41 099.30 27.78%
30.04.2009 190 045.90 192 306.00 -2 260.10 -1.18% 147 045.00 43 000.90 29.24%
31.03.2009 192 306.00 184 801.70 7 504.30 4.06% 147 114.70 45 191.30 30.72%
28.02.2009 184 801.70 191 647.30 -6 845.60 -3.57% 148 794.50 36 007.20 24.20%
31.01.2009 191 647.30 177 674.30 13 973.00 7.86% 150 124.50 41 522.80 27.66%
31.12.2008 177 674.30 178 713.40 -1 039.10 -0.58% 149 889.80 27 784.50 18.54%
30.11.2008 178 713.40 172 243.60 6 469.80 3.76% 133 095.40 45 618.00 34.27%
31.10.2008 172 243.60 167 247.20 4 996.40 2.99% 129 313.40 42 930.20 33.20%
30.09.2008 167 247.20 159 381.50 7 865.70 4.94% 125 853.30 41 393.90 32.89%
31.08.2008 159 381.50 156 103.30 3 278.20 2.10% 122 337.30 37 044.20 30.28%
31.07.2008 156 103.30 150 532.70 5 570.60 3.70% 116 990.60 39 112.70 33.43%
30.06.2008 150 532.70 147 951.80 2 580.90 1.74% 116 551.40 33 981.30 29.16%
31.05.2008 147 951.80 147 045.00 906.80 0.62% 112 299.90 35 651.90 31.75%
30.04.2008 147 045.00 147 114.70 -69.70 -0.05% 109 138.40 37 906.60 34.73%
31.03.2008 147 114.70 148 794.50 -1 679.80 -1.13% 107 732.70 39 382.00 36.56%
29.02.2008 148 794.50 150 124.50 -1 330.00 -0.89% 106 487.50 42 307.00 39.73%
31.01.2008 150 124.50 149 889.80 234.70 0.16% 103 508.70 46 615.80 45.04%
31.12.2007 149 889.80 133 095.40 16 794.40 12.62% 103 793.30 46 096.50 44.41%
30.11.2007 133 095.40 129 313.40 3 782.00 2.92% 103 179.00 29 916.40 28.99%
31.10.2007 129 313.40 125 853.30 3 460.10 2.75% 99 078.30 30 235.10 30.52%
30.09.2007 125 853.30 122 337.30 3 516.00 2.87% 93 781.50 32 071.80 34.20%
31.08.2007 122 337.30 116 990.60 5 346.70 4.57% 93 358.40 28 978.90 31.04%
31.07.2007 116 990.60 116 551.40 439.20 0.38% 91 910.20 25 080.40 27.29%
30.06.2007 116 551.40 112 299.90 4 251.50 3.79% 86 954.70 29 596.70 34.04%
31.05.2007 112 299.90 109 138.40 3 161.50 2.90% 87 455.90 24 844.00 28.41%
30.04.2007 109 138.40 107 732.70 1 405.70 1.30% 82 794.20 26 344.20 31.82%
31.03.2007 107 732.70 106 487.50 1 245.20 1.17% 80 669.80 27 062.90 33.55%
28.02.2007 106 487.50 103 508.70 2 978.80 2.88% 80 652.40 25 835.10 32.03%
31.01.2007 103 508.70 103 793.30 - 284.60 -0.27% 78 837.30 24 671.40 31.29%
31.12.2006 103 793.30 103 179.00 614.30 0.60% 78 577.60 25 215.70 32.09%
30.11.2006 103 179.00 99 078.30 4 100.70 4.14% 76 099.10 27 079.90 35.59%
31.10.2006 99 078.30 93 781.50 5 296.80 5.65% 71 212.10 27 866.20 39.13%
30.09.2006 93 781.50 93 358.40 423.10 0.45% 63 652.20 30 129.30 47.33%
31.08.2006 93 358.40 91 910.20 1 448.20 1.58% 61 249.10 32 109.30 52.42%
31.07.2006 91 910.20 86 954.70 4 955.50 5.70% 59 987.40 31 922.80 53.22%
30.06.2006 86 954.70 87 455.90 - 501.20 -0.57% 59 431.30 27 523.40 46.31%
31.05.2006 87 455.90 82 794.20 4 661.70 5.63% 55 624.80 31 831.10 57.22%
30.04.2006 82 794.20 80 669.80 2 124.40 2.63% 51 434.80 31 359.40 60.97%
31.03.2006 80 669.80 80 652.40 17.40 0.02% 51 740.90 28 928.90 55.91%
28.02.2006 80 652.40 78 837.30 1 815.10 2.30% 50 878.30 29 774.10 58.52%
31.01.2006 78 837.30 78 577.60 259.70 0.33% 51 021.00 27 816.30 54.52%
31.12.2005 78 577.60 76 099.10 2 478.50 3.26% 53 315.80 25 261.80 47.38%
30.11.2005 76 099.10 71 212.10 4 887.00 6.86% 53 594.40 22 504.70 41.99%
31.10.2005 71 212.10 63 652.20 7 559.90 11.88% 51 356.80 19 855.30 38.66%
30.09.2005 63 652.20 61 249.10 2 403.10 3.92% 51 424.50 12 227.70 23.78%
31.08.2005 61 249.10 59 987.40 1 261.70 2.10% 53 456.30 7 792.80 14.58%
31.07.2005 59 987.40 59 431.30 556.10 0.94% 51 032.20 8 955.20 17.55%
30.06.2005 59 431.30 55 624.80 3 806.50 6.84% 50 869.10 8 562.20 16.83%
31.05.2005 55 624.80 51 434.80 4 190.00 8.15% 50 471.60 5 153.20 10.21%
30.04.2005 51 434.80 51 740.90 - 306.10 -0.59% 52 214.00 - 779.20 -1.49%
31.03.2005 51 740.90 50 878.30 862.60 1.70% 52 969.40 -1 228.50 -2.32%
28.02.2005 50 878.30 51 021.00 - 142.70 -0.28% 50 336.70 541.60 1.08%
31.01.2005 51 021.00 53 315.80 -2 294.80 -4.30% 47 471.20 3 549.80 7.48%
31.12.2004 53 315.80 53 594.40 - 278.60 -0.52% 36 485.90 16 829.90 46.13%
30.11.2004 53 594.40 51 356.80 2 237.60 4.36% 36 319.20 17 275.20 47.56%
31.10.2004 51 356.80 51 424.50 -67.70 -0.13% 33 820.90 17 535.90 51.85%
30.09.2004 51 424.50 53 456.30 -2 031.80 -3.80% 33 230.20 18 194.30 54.75%
31.08.2004 53 456.30 51 032.20 2 424.10 4.75% 33 154.40 20 301.90 61.23%
31.07.2004 51 032.20 50 869.10 163.10 0.32% 30 839.20 20 193.00 65.48%
30.06.2004 50 869.10 50 471.60 397.50 0.79% 31 017.60 19 851.50 64.00%
31.05.2004 50 471.60 52 214.00 -1 742.40 -3.34% 29 711.00 20 760.60 69.88%
30.04.2004 52 214.00 52 969.40 - 755.40 -1.43% 30 812.90 21 401.10 69.45%
31.03.2004 52 969.40 50 336.70 2 632.70 5.23% 30 472.50 22 496.90 73.83%
29.02.2004 50 336.70 47 471.20 2 865.50 6.04% 27 086.80 23 249.90 85.83%
31.01.2004 47 471.20 36 485.90 10 985.30 30.11% 28 455.80 19 015.40 66.82%
31.12.2003 36 485.90 36 319.20 166.70 0.46% 26 840.60 9 645.30 35.94%
30.11.2003 36 319.20 33 820.90 2 498.30 7.39% 26 547.40 9 771.80 36.81%
31.10.2003 33 820.90 33 230.20 590.70 1.78% 24 738.00 9 082.90 36.72%
30.09.2003 33 230.20 33 154.40 75.80 0.23% 24 657.90 8 572.30 34.76%
31.08.2003 33 154.40 30 839.20 2 315.20 7.51% 25 283.50 7 870.90 31.13%
31.07.2003 30 839.20 31 017.60 - 178.40 -0.58% 24 722.30 6 116.90 24.74%
30.06.2003 31 017.60 29 711.00 1 306.60 4.40% 25 298.80 5 718.80 22.61%
31.05.2003 29 711.00 30 812.90 -1 101.90 -3.58% 25 399.80 4 311.20 16.97%
30.04.2003 30 812.90 30 472.50 340.40 1.12% 24 075.60 6 737.30 27.98%
31.03.2003 30 472.50 27 086.80 3 385.70 12.50% 24 282.40 6 190.10 25.49%
28.02.2003 27 086.80 28 455.80 -1 369.00 -4.81% 28 222.80 -1 136.00 -4.03%
31.01.2003 28 455.80 26 840.60 1 615.20 6.02% 30 895.80 -2 440.00 -7.90%
31.12.2002 26 840.60 26 547.40 293.20 1.10% - - -
30.11.2002 26 547.40 24 738.00 1 809.40 7.31% - - -
31.10.2002 24 738.00 24 657.90 80.10 0.32% - - -
30.09.2002 24 657.90 25 283.50 - 625.60 -2.47% - - -
31.08.2002 25 283.50 24 722.30 561.20 2.27% - - -
31.07.2002 24 722.30 25 298.80 - 576.50 -2.28% - - -
30.06.2002 25 298.80 25 399.80 - 101.00 -0.40% - - -
31.05.2002 25 399.80 24 075.60 1 324.20 5.50% - - -
30.04.2002 24 075.60 24 282.40 - 206.80 -0.85% - - -
31.03.2002 24 282.40 28 222.80 -3 940.40 -13.96% - - -
28.02.2002 28 222.80 30 895.80 -2 673.00 -8.65% - - -
31.01.2002 30 895.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.