Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 2 317 557.50
Min 31.07.2002 665 835.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 2 317 557.50 2 300 128.30 17 429.20 0.76% 2 211 672.30 105 885.20 4.79%
30.04.2015 2 300 128.30 2 288 720.00 11 408.30 0.50% 2 204 481.10 95 647.20 4.34%
31.03.2015 2 288 720.00 2 284 781.60 3 938.40 0.17% 2 198 220.20 90 499.80 4.12%
28.02.2015 2 284 781.60 2 280 161.90 4 619.70 0.20% 2 192 684.40 92 097.20 4.20%
31.01.2015 2 280 161.90 2 279 479.50 682.40 0.03% 2 197 679.20 82 482.70 3.75%
31.12.2014 2 279 479.50 2 261 288.60 18 190.90 0.80% 2 199 021.70 80 457.80 3.66%
30.11.2014 2 261 288.60 2 253 117.00 8 171.60 0.36% 2 206 528.20 54 760.40 2.48%
31.10.2014 2 253 117.00 2 233 724.10 19 392.90 0.87% 2 172 390.50 80 726.50 3.72%
30.09.2014 2 233 724.10 2 226 638.80 7 085.30 0.32% 2 166 562.90 67 161.20 3.10%
31.08.2014 2 226 638.80 2 227 491.90 - 853.10 -0.04% 2 156 265.20 70 373.60 3.26%
31.07.2014 2 227 491.90 2 223 938.00 3 553.90 0.16% 2 144 995.40 82 496.50 3.85%
30.06.2014 2 223 938.00 2 211 672.30 12 265.70 0.55% 2 143 441.00 80 497.00 3.76%
31.05.2014 2 211 672.30 2 204 481.10 7 191.20 0.33% 2 130 036.20 81 636.10 3.83%
30.04.2014 2 204 481.10 2 198 220.20 6 260.90 0.28% 2 133 351.80 71 129.30 3.33%
31.03.2014 2 198 220.20 2 192 684.40 5 535.80 0.25% 2 143 158.60 55 061.60 2.57%
28.02.2014 2 192 684.40 2 197 679.20 -4 994.80 -0.23% 2 135 558.90 57 125.50 2.67%
31.01.2014 2 197 679.20 2 199 021.70 -1 342.50 -0.06% 2 133 564.50 64 114.70 3.00%
31.12.2013 2 199 021.70 2 206 528.20 -7 506.50 -0.34% 2 120 208.30 78 813.40 3.72%
30.11.2013 2 206 528.20 2 172 390.50 34 137.70 1.57% 2 113 670.30 92 857.90 4.39%
31.10.2013 2 172 390.50 2 166 562.90 5 827.60 0.27% 2 107 648.50 64 742.00 3.07%
30.09.2013 2 166 562.90 2 156 265.20 10 297.70 0.48% 2 105 707.40 60 855.50 2.89%
31.08.2013 2 156 265.20 2 144 995.40 11 269.80 0.53% 2 098 780.60 57 484.60 2.74%
31.07.2013 2 144 995.40 2 143 441.00 1 554.40 0.07% 2 099 719.10 45 276.30 2.16%
30.06.2013 2 143 441.00 2 130 036.20 13 404.80 0.63% 2 094 938.20 48 502.80 2.32%
31.05.2013 2 130 036.20 2 133 351.80 -3 315.60 -0.16% 2 088 811.30 41 224.90 1.97%
30.04.2013 2 133 351.80 2 143 158.60 -9 806.80 -0.46% 2 075 063.50 58 288.30 2.81%
31.03.2013 2 143 158.60 2 135 558.90 7 599.70 0.36% 2 073 333.90 69 824.70 3.37%
28.02.2013 2 135 558.90 2 133 564.50 1 994.40 0.09% 2 070 965.50 64 593.40 3.12%
31.01.2013 2 133 564.50 2 120 208.30 13 356.20 0.63% 2 068 573.50 64 991.00 3.14%
31.12.2012 2 120 208.30 2 113 670.30 6 538.00 0.31% 2 066 277.70 53 930.60 2.61%
30.11.2012 2 113 670.30 2 107 648.50 6 021.80 0.29% 2 067 190.00 46 480.30 2.25%
31.10.2012 2 107 648.50 2 105 707.40 1 941.10 0.09% 2 054 823.50 52 825.00 2.57%
30.09.2012 2 105 707.40 2 098 780.60 6 926.80 0.33% 2 041 833.20 63 874.20 3.13%
31.08.2012 2 098 780.60 2 099 719.10 - 938.50 -0.04% 2 028 208.40 70 572.20 3.48%
31.07.2012 2 099 719.10 2 094 938.20 4 780.90 0.23% 2 023 319.90 76 399.20 3.78%
30.06.2012 2 094 938.20 2 088 811.30 6 126.90 0.29% 2 009 808.10 85 130.10 4.24%
31.05.2012 2 088 811.30 2 075 063.50 13 747.80 0.66% 1 999 282.30 89 529.00 4.48%
30.04.2012 2 075 063.50 2 073 333.90 1 729.60 0.08% 1 988 860.00 86 203.50 4.33%
31.03.2012 2 073 333.90 2 070 965.50 2 368.40 0.11% 1 973 192.10 100 141.80 5.08%
29.02.2012 2 070 965.50 2 068 573.50 2 392.00 0.12% 1 965 120.80 105 844.70 5.39%
31.01.2012 2 068 573.50 2 066 277.70 2 295.80 0.11% 1 961 711.60 106 861.90 5.45%
31.12.2011 2 066 277.70 2 067 190.00 - 912.30 -0.04% 1 958 695.10 107 582.60 5.49%
30.11.2011 2 067 190.00 2 054 823.50 12 366.50 0.60% 1 958 169.00 109 021.00 5.57%
31.10.2011 2 054 823.50 2 041 833.20 12 990.30 0.64% 1 945 952.40 108 871.10 5.59%
30.09.2011 2 041 833.20 2 028 208.40 13 624.80 0.67% 1 929 896.80 111 936.40 5.80%
31.08.2011 2 028 208.40 2 023 319.90 4 888.50 0.24% 1 920 687.90 107 520.50 5.60%
31.07.2011 2 023 319.90 2 009 808.10 13 511.80 0.67% 1 909 919.10 113 400.80 5.94%
30.06.2011 2 009 808.10 1 999 282.30 10 525.80 0.53% 1 907 138.40 102 669.70 5.38%
31.05.2011 1 999 282.30 1 988 860.00 10 422.30 0.52% 1 894 848.60 104 433.70 5.51%
30.04.2011 1 988 860.00 1 973 192.10 15 667.90 0.79% 1 887 013.70 101 846.30 5.40%
31.03.2011 1 973 192.10 1 965 120.80 8 071.30 0.41% 1 885 802.00 87 390.10 4.63%
28.02.2011 1 965 120.80 1 961 711.60 3 409.20 0.17% 1 888 134.40 76 986.40 4.08%
31.01.2011 1 961 711.60 1 958 695.10 3 016.50 0.15% 1 895 172.10 66 539.50 3.51%
31.12.2010 1 958 695.10 1 958 169.00 526.10 0.03% 1 896 536.00 62 159.10 3.28%
30.11.2010 1 958 169.00 1 945 952.40 12 216.60 0.63% 1 906 108.80 52 060.20 2.73%
31.10.2010 1 945 952.40 1 929 896.80 16 055.60 0.83% 1 905 922.50 40 029.90 2.10%
30.09.2010 1 929 896.80 1 920 687.90 9 208.90 0.48% 1 903 937.40 25 959.40 1.36%
31.08.2010 1 920 687.90 1 909 919.10 10 768.80 0.56% 1 898 631.80 22 056.10 1.16%
31.07.2010 1 909 919.10 1 907 138.40 2 780.70 0.15% 1 896 112.90 13 806.20 0.73%
30.06.2010 1 907 138.40 1 894 848.60 12 289.80 0.65% 1 899 908.30 7 230.10 0.38%
31.05.2010 1 894 848.60 1 887 013.70 7 834.90 0.42% 1 890 881.50 3 967.10 0.21%
30.04.2010 1 887 013.70 1 885 802.00 1 211.70 0.06% 1 891 195.40 -4 181.70 -0.22%
31.03.2010 1 885 802.00 1 888 134.40 -2 332.40 -0.12% 1 887 470.90 -1 668.90 -0.09%
28.02.2010 1 888 134.40 1 895 172.10 -7 037.70 -0.37% 1 889 773.20 -1 638.80 -0.09%
31.01.2010 1 895 172.10 1 896 536.00 -1 363.90 -0.07% 1 889 567.70 5 604.40 0.30%
31.12.2009 1 896 536.00 1 906 108.80 -9 572.80 -0.50% 1 881 201.00 15 335.00 0.82%
30.11.2009 1 906 108.80 1 905 922.50 186.30 0.01% 1 881 195.90 24 912.90 1.32%
31.10.2009 1 905 922.50 1 903 937.40 1 985.10 0.10% 1 867 999.00 37 923.50 2.03%
30.09.2009 1 903 937.40 1 898 631.80 5 305.60 0.28% 1 852 273.70 51 663.70 2.79%
31.08.2009 1 898 631.80 1 896 112.90 2 518.90 0.13% 1 817 681.80 80 950.00 4.45%
31.07.2009 1 896 112.90 1 899 908.30 -3 795.40 -0.20% 1 784 688.60 111 424.30 6.24%
30.06.2009 1 899 908.30 1 890 881.50 9 026.80 0.48% 1 770 536.00 129 372.30 7.31%
31.05.2009 1 890 881.50 1 891 195.40 - 313.90 -0.02% 1 726 229.40 164 652.10 9.54%
30.04.2009 1 891 195.40 1 887 470.90 3 724.50 0.20% 1 694 056.60 197 138.80 11.64%
31.03.2009 1 887 470.90 1 889 773.20 -2 302.30 -0.12% 1 665 150.10 222 320.80 13.35%
28.02.2009 1 889 773.20 1 889 567.70 205.50 0.01% 1 639 122.40 250 650.80 15.29%
31.01.2009 1 889 567.70 1 881 201.00 8 366.70 0.44% 1 628 738.90 260 828.80 16.01%
31.12.2008 1 881 201.00 1 881 195.90 5.10 0.00% 1 619 470.00 261 731.00 16.16%
30.11.2008 1 881 195.90 1 867 999.00 13 196.90 0.71% 1 584 759.80 296 436.10 18.71%
31.10.2008 1 867 999.00 1 852 273.70 15 725.30 0.85% 1 557 122.50 310 876.50 19.96%
30.09.2008 1 852 273.70 1 817 681.80 34 591.90 1.90% 1 526 091.10 326 182.60 21.37%
31.08.2008 1 817 681.80 1 784 688.60 32 993.20 1.85% 1 490 687.10 326 994.70 21.94%
31.07.2008 1 784 688.60 1 770 536.00 14 152.60 0.80% 1 461 449.40 323 239.20 22.12%
30.06.2008 1 770 536.00 1 726 229.40 44 306.60 2.57% 1 429 182.10 341 353.90 23.88%
31.05.2008 1 726 229.40 1 694 056.60 32 172.80 1.90% 1 386 179.10 340 050.30 24.53%
30.04.2008 1 694 056.60 1 665 150.10 28 906.50 1.74% 1 357 044.60 337 012.00 24.83%
31.03.2008 1 665 150.10 1 639 122.40 26 027.70 1.59% 1 330 170.60 334 979.50 25.18%
29.02.2008 1 639 122.40 1 628 738.90 10 383.50 0.64% 1 303 607.60 335 514.80 25.74%
31.01.2008 1 628 738.90 1 619 470.00 9 268.90 0.57% 1 290 693.60 338 045.30 26.19%
31.12.2007 1 619 470.00 1 584 759.80 34 710.20 2.19% 1 277 437.50 342 032.50 26.77%
30.11.2007 1 584 759.80 1 557 122.50 27 637.30 1.77% 1 258 728.80 326 031.00 25.90%
31.10.2007 1 557 122.50 1 526 091.10 31 031.40 2.03% 1 227 714.70 329 407.80 26.83%
30.09.2007 1 526 091.10 1 490 687.10 35 404.00 2.38% 1 210 260.40 315 830.70 26.10%
31.08.2007 1 490 687.10 1 461 449.40 29 237.70 2.00% 1 186 685.00 304 002.10 25.62%
31.07.2007 1 461 449.40 1 429 182.10 32 267.30 2.26% 1 173 428.10 288 021.30 24.55%
30.06.2007 1 429 182.10 1 386 179.10 43 003.00 3.10% 1 152 187.30 276 994.80 24.04%
31.05.2007 1 386 179.10 1 357 044.60 29 134.50 2.15% 1 127 066.40 259 112.70 22.99%
30.04.2007 1 357 044.60 1 330 170.60 26 874.00 2.02% 1 102 876.20 254 168.40 23.05%
31.03.2007 1 330 170.60 1 303 607.60 26 563.00 2.04% 1 082 964.70 247 205.90 22.83%
28.02.2007 1 303 607.60 1 290 693.60 12 914.00 1.00% 1 065 266.20 238 341.40 22.37%
31.01.2007 1 290 693.60 1 277 437.50 13 256.10 1.04% 1 050 801.90 239 891.70 22.83%
31.12.2006 1 277 437.50 1 258 728.80 18 708.70 1.49% 1 041 671.90 235 765.60 22.63%
30.11.2006 1 258 728.80 1 227 714.70 31 014.10 2.53% 1 025 180.20 233 548.60 22.78%
31.10.2006 1 227 714.70 1 210 260.40 17 454.30 1.44% 1 013 100.90 214 613.80 21.18%
30.09.2006 1 210 260.40 1 186 685.00 23 575.40 1.99% 995 865.60 214 394.80 21.53%
31.08.2006 1 186 685.00 1 173 428.10 13 256.90 1.13% 976 953.40 209 731.60 21.47%
31.07.2006 1 173 428.10 1 152 187.30 21 240.80 1.84% 954 307.00 219 121.10 22.96%
30.06.2006 1 152 187.30 1 127 066.40 25 120.90 2.23% 946 691.10 205 496.20 21.71%
31.05.2006 1 127 066.40 1 102 876.20 24 190.20 2.19% 919 836.60 207 229.80 22.53%
30.04.2006 1 102 876.20 1 082 964.70 19 911.50 1.84% 905 305.20 197 571.00 21.82%
31.03.2006 1 082 964.70 1 065 266.20 17 698.50 1.66% 893 596.20 189 368.50 21.19%
28.02.2006 1 065 266.20 1 050 801.90 14 464.30 1.38% 877 757.30 187 508.90 21.36%
31.01.2006 1 050 801.90 1 041 671.90 9 130.00 0.88% 864 287.20 186 514.70 21.58%
31.12.2005 1 041 671.90 1 025 180.20 16 491.70 1.61% 858 229.10 183 442.80 21.37%
30.11.2005 1 025 180.20 1 013 100.90 12 079.30 1.19% 857 685.00 167 495.20 19.53%
31.10.2005 1 013 100.90 995 865.60 17 235.30 1.73% 848 347.00 164 753.90 19.42%
30.09.2005 995 865.60 976 953.40 18 912.20 1.94% 832 054.00 163 811.60 19.69%
31.08.2005 976 953.40 954 307.00 22 646.40 2.37% 810 817.00 166 136.40 20.49%
31.07.2005 954 307.00 946 691.10 7 615.90 0.80% 800 029.80 154 277.20 19.28%
30.06.2005 946 691.10 919 836.60 26 854.50 2.92% 794 209.20 152 481.90 19.20%
31.05.2005 919 836.60 905 305.20 14 531.40 1.61% 784 601.30 135 235.30 17.24%
30.04.2005 905 305.20 893 596.20 11 709.00 1.31% 778 886.70 126 418.50 16.23%
31.03.2005 893 596.20 877 757.30 15 838.90 1.80% 762 513.50 131 082.70 17.19%
28.02.2005 877 757.30 864 287.20 13 470.10 1.56% 756 821.00 120 936.30 15.98%
31.01.2005 864 287.20 858 229.10 6 058.10 0.71% 750 971.20 113 316.00 15.09%
31.12.2004 858 229.10 857 685.00 544.10 0.06% 754 736.80 103 492.30 13.71%
30.11.2004 857 685.00 848 347.00 9 338.00 1.10% 756 204.30 101 480.70 13.42%
31.10.2004 848 347.00 832 054.00 16 293.00 1.96% 732 561.20 115 785.80 15.81%
30.09.2004 832 054.00 810 817.00 21 237.00 2.62% 717 099.20 114 954.80 16.03%
31.08.2004 810 817.00 800 029.80 10 787.20 1.35% 720 926.00 89 891.00 12.47%
31.07.2004 800 029.80 794 209.20 5 820.60 0.73% 710 717.00 89 312.80 12.57%
30.06.2004 794 209.20 784 601.30 9 607.90 1.22% 703 873.40 90 335.80 12.83%
31.05.2004 784 601.30 778 886.70 5 714.60 0.73% 688 801.40 95 799.90 13.91%
30.04.2004 778 886.70 762 513.50 16 373.20 2.15% 702 366.20 76 520.50 10.89%
31.03.2004 762 513.50 756 821.00 5 692.50 0.75% 693 931.40 68 582.10 9.88%
29.02.2004 756 821.00 750 971.20 5 849.80 0.78% 690 128.10 66 692.90 9.66%
31.01.2004 750 971.20 754 736.80 -3 765.60 -0.50% 694 272.60 56 698.60 8.17%
31.12.2003 754 736.80 756 204.30 -1 467.50 -0.19% 685 677.10 69 059.70 10.07%
30.11.2003 756 204.30 732 561.20 23 643.10 3.23% 682 726.60 73 477.70 10.76%
31.10.2003 732 561.20 717 099.20 15 462.00 2.16% 678 711.50 53 849.70 7.93%
30.09.2003 717 099.20 720 926.00 -3 826.80 -0.53% 674 747.80 42 351.40 6.28%
31.08.2003 720 926.00 710 717.00 10 209.00 1.44% 670 112.90 50 813.10 7.58%
31.07.2003 710 717.00 703 873.40 6 843.60 0.97% 665 835.70 44 881.30 6.74%
30.06.2003 703 873.40 688 801.40 15 072.00 2.19% 678 018.70 25 854.70 3.81%
31.05.2003 688 801.40 702 366.20 -13 564.80 -1.93% 677 238.20 11 563.20 1.71%
30.04.2003 702 366.20 693 931.40 8 434.80 1.22% 688 520.50 13 845.70 2.01%
31.03.2003 693 931.40 690 128.10 3 803.30 0.55% 716 160.70 -22 229.30 -3.10%
28.02.2003 690 128.10 694 272.60 -4 144.50 -0.60% 722 343.10 -32 215.00 -4.46%
31.01.2003 694 272.60 685 677.10 8 595.50 1.25% 726 570.10 -32 297.50 -4.45%
31.12.2002 685 677.10 682 726.60 2 950.50 0.43% - - -
30.11.2002 682 726.60 678 711.50 4 015.10 0.59% - - -
31.10.2002 678 711.50 674 747.80 3 963.70 0.59% - - -
30.09.2002 674 747.80 670 112.90 4 634.90 0.69% - - -
31.08.2002 670 112.90 665 835.70 4 277.20 0.64% - - -
31.07.2002 665 835.70 678 018.70 -12 183.00 -1.80% - - -
30.06.2002 678 018.70 677 238.20 780.50 0.12% - - -
31.05.2002 677 238.20 688 520.50 -11 282.30 -1.64% - - -
30.04.2002 688 520.50 716 160.70 -27 640.20 -3.86% - - -
31.03.2002 716 160.70 722 343.10 -6 182.40 -0.86% - - -
28.02.2002 722 343.10 726 570.10 -4 227.00 -0.58% - - -
31.01.2002 726 570.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.