Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.08.2023 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 37 086.90
Min 30.04.2002 3 264.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 37 086.90 37 067.60 19.30 0.05% 35 843.70 1 243.20 3.47%
30.04.2015 37 067.60 36 485.40 582.20 1.60% 35 843.70 1 223.90 3.41%
31.03.2015 36 485.40 36 451.00 34.40 0.09% 35 851.40 634.00 1.77%
28.02.2015 36 451.00 36 463.90 -12.90 -0.04% 33 339.70 3 111.30 9.33%
31.01.2015 36 463.90 36 454.40 9.50 0.03% 33 346.90 3 117.00 9.35%
31.12.2014 36 454.40 36 134.70 319.70 0.88% 33 387.00 3 067.40 9.19%
30.11.2014 36 134.70 36 122.80 11.90 0.03% 33 368.80 2 765.90 8.29%
31.10.2014 36 122.80 35 902.20 220.60 0.61% 33 370.50 2 752.30 8.25%
30.09.2014 35 902.20 35 890.10 12.10 0.03% 33 364.10 2 538.10 7.61%
31.08.2014 35 890.10 35 888.40 1.70 0.00% 33 360.70 2 529.40 7.58%
31.07.2014 35 888.40 35 860.30 28.10 0.08% 33 380.80 2 507.60 7.51%
30.06.2014 35 860.30 35 843.70 16.60 0.05% 33 383.10 2 477.20 7.42%
31.05.2014 35 843.70 35 843.70 0.00 0.00 33 373.70 2 470.00 7.40%
30.04.2014 35 843.70 35 851.40 -7.70 -0.02% 33 383.00 2 460.70 7.37%
31.03.2014 35 851.40 33 339.70 2 511.70 7.53% 33 411.80 2 439.60 7.30%
28.02.2014 33 339.70 33 346.90 -7.20 -0.02% 33 373.30 -33.60 -0.10%
31.01.2014 33 346.90 33 387.00 -40.10 -0.12% 33 397.90 -51.00 -0.15%
31.12.2013 33 387.00 33 368.80 18.20 0.05% 33 377.80 9.20 0.03%
30.11.2013 33 368.80 33 370.50 -1.70 -0.01% 33 372.70 -3.90 -0.01%
31.10.2013 33 370.50 33 364.10 6.40 0.02% 33 392.70 -22.20 -0.07%
30.09.2013 33 364.10 33 360.70 3.40 0.01% 31 788.40 1 575.70 4.96%
31.08.2013 33 360.70 33 380.80 -20.10 -0.06% 31 784.20 1 576.50 4.96%
31.07.2013 33 380.80 33 383.10 -2.30 -0.01% 31 781.40 1 599.40 5.03%
30.06.2013 33 383.10 33 373.70 9.40 0.03% 31 778.10 1 605.00 5.05%
31.05.2013 33 373.70 33 383.00 -9.30 -0.03% 30 295.30 3 078.40 10.16%
30.04.2013 33 383.00 33 411.80 -28.80 -0.09% 31 852.40 1 530.60 4.81%
31.03.2013 33 411.80 33 373.30 38.50 0.12% 31 862.20 1 549.60 4.86%
28.02.2013 33 373.30 33 397.90 -24.60 -0.07% 31 857.90 1 515.40 4.76%
31.01.2013 33 397.90 33 377.80 20.10 0.06% 31 869.80 1 528.10 4.79%
31.12.2012 33 377.80 33 372.70 5.10 0.02% 31 852.10 1 525.70 4.79%
30.11.2012 33 372.70 33 392.70 -20.00 -0.06% 31 860.90 1 511.80 4.75%
31.10.2012 33 392.70 31 788.40 1 604.30 5.05% 31 856.10 1 536.60 4.82%
30.09.2012 31 788.40 31 784.20 4.20 0.01% 31 841.00 -52.60 -0.17%
31.08.2012 31 784.20 31 781.40 2.80 0.01% 31 836.10 -51.90 -0.16%
31.07.2012 31 781.40 31 778.10 3.30 0.01% 31 852.40 -71.00 -0.22%
30.06.2012 31 778.10 30 295.30 1 482.80 4.89% 31 857.20 -79.10 -0.25%
31.05.2012 30 295.30 31 852.40 -1 557.10 -4.89% 31 843.00 -1 547.70 -4.86%
30.04.2012 31 852.40 31 862.20 -9.80 -0.03% 31 821.60 30.80 0.10%
31.03.2012 31 862.20 31 857.90 4.30 0.01% 29 319.90 2 542.30 8.67%
29.02.2012 31 857.90 31 869.80 -11.90 -0.04% 29 328.20 2 529.70 8.63%
31.01.2012 31 869.80 31 852.10 17.70 0.06% 29 343.90 2 525.90 8.61%
31.12.2011 31 852.10 31 860.90 -8.80 -0.03% 29 340.40 2 511.70 8.56%
30.11.2011 31 860.90 31 856.10 4.80 0.01% 29 276.10 2 584.80 8.83%
31.10.2011 31 856.10 31 841.00 15.10 0.05% 28 715.70 3 140.40 10.94%
30.09.2011 31 841.00 31 836.10 4.90 0.02% 28 707.10 3 133.90 10.92%
31.08.2011 31 836.10 31 852.40 -16.30 -0.05% 28 726.90 3 109.20 10.82%
31.07.2011 31 852.40 31 857.20 -4.80 -0.01% 28 902.10 2 950.30 10.21%
30.06.2011 31 857.20 31 843.00 14.20 0.04% 28 933.70 2 923.50 10.10%
31.05.2011 31 843.00 31 821.60 21.40 0.07% 28 935.80 2 907.20 10.05%
30.04.2011 31 821.60 29 319.90 2 501.70 8.53% 28 653.60 3 168.00 11.06%
31.03.2011 29 319.90 29 328.20 -8.30 -0.03% 28 658.00 661.90 2.31%
28.02.2011 29 328.20 29 343.90 -15.70 -0.05% 28 660.80 667.40 2.33%
31.01.2011 29 343.90 29 340.40 3.50 0.01% 28 661.20 682.70 2.38%
31.12.2010 29 340.40 29 276.10 64.30 0.22% 28 670.90 669.50 2.34%
30.11.2010 29 276.10 28 715.70 560.40 1.95% 22 652.00 6 624.10 29.24%
31.10.2010 28 715.70 28 707.10 8.60 0.03% 22 653.00 6 062.70 26.76%
30.09.2010 28 707.10 28 726.90 -19.80 -0.07% 22 638.10 6 069.00 26.81%
31.08.2010 28 726.90 28 902.10 - 175.20 -0.61% 22 644.20 6 082.70 26.86%
31.07.2010 28 902.10 28 933.70 -31.60 -0.11% 22 640.30 6 261.80 27.66%
30.06.2010 28 933.70 28 935.80 -2.10 -0.01% 22 649.00 6 284.70 27.75%
31.05.2010 28 935.80 28 653.60 282.20 0.98% 22 650.20 6 285.60 27.75%
30.04.2010 28 653.60 28 658.00 -4.40 -0.02% 22 627.30 6 026.30 26.63%
31.03.2010 28 658.00 28 660.80 -2.80 -0.01% 22 636.90 6 021.10 26.60%
28.02.2010 28 660.80 28 661.20 -0.40 -0.00% 22 645.40 6 015.40 26.56%
31.01.2010 28 661.20 28 670.90 -9.70 -0.03% 22 644.10 6 017.10 26.57%
31.12.2009 28 670.90 22 652.00 6 018.90 26.57% 22 649.30 6 021.60 26.59%
30.11.2009 22 652.00 22 653.00 -1.00 -0.00% 22 735.40 -83.40 -0.37%
31.10.2009 22 653.00 22 638.10 14.90 0.07% 22 865.50 - 212.50 -0.93%
30.09.2009 22 638.10 22 644.20 -6.10 -0.03% 22 841.10 - 203.00 -0.89%
31.08.2009 22 644.20 22 640.30 3.90 0.02% 22 836.40 - 192.20 -0.84%
31.07.2009 22 640.30 22 649.00 -8.70 -0.04% 22 589.90 50.40 0.22%
30.06.2009 22 649.00 22 650.20 -1.20 -0.01% 22 592.50 56.50 0.25%
31.05.2009 22 650.20 22 627.30 22.90 0.10% 22 607.20 43.00 0.19%
30.04.2009 22 627.30 22 636.90 -9.60 -0.04% 22 632.10 -4.80 -0.02%
31.03.2009 22 636.90 22 645.40 -8.50 -0.04% 17 105.20 5 531.70 32.34%
28.02.2009 22 645.40 22 644.10 1.30 0.01% 17 588.50 5 056.90 28.75%
31.01.2009 22 644.10 22 649.30 -5.20 -0.02% 17 570.80 5 073.30 28.87%
31.12.2008 22 649.30 22 735.40 -86.10 -0.38% 17 673.30 4 976.00 28.16%
30.11.2008 22 735.40 22 865.50 - 130.10 -0.57% 17 595.00 5 140.40 29.22%
31.10.2008 22 865.50 22 841.10 24.40 0.11% 17 505.10 5 360.40 30.62%
30.09.2008 22 841.10 22 836.40 4.70 0.02% 17 427.70 5 413.40 31.06%
31.08.2008 22 836.40 22 589.90 246.50 1.09% 17 429.10 5 407.30 31.02%
31.07.2008 22 589.90 22 592.50 -2.60 -0.01% 17 426.00 5 163.90 29.63%
30.06.2008 22 592.50 22 607.20 -14.70 -0.07% 17 352.60 5 239.90 30.20%
31.05.2008 22 607.20 22 632.10 -24.90 -0.11% 17 459.20 5 148.00 29.49%
30.04.2008 22 632.10 17 105.20 5 526.90 32.31% 17 441.80 5 190.30 29.76%
31.03.2008 17 105.20 17 588.50 - 483.30 -2.75% 17 444.10 - 338.90 -1.94%
29.02.2008 17 588.50 17 570.80 17.70 0.10% 17 422.60 165.90 0.95%
31.01.2008 17 570.80 17 673.30 - 102.50 -0.58% 17 444.80 126.00 0.72%
31.12.2007 17 673.30 17 595.00 78.30 0.45% 16 796.50 876.80 5.22%
30.11.2007 17 595.00 17 505.10 89.90 0.51% 15 995.30 1 599.70 10.00%
31.10.2007 17 505.10 17 427.70 77.40 0.44% 15 808.40 1 696.70 10.73%
30.09.2007 17 427.70 17 429.10 -1.40 -0.01% 11 724.00 5 703.70 48.65%
31.08.2007 17 429.10 17 426.00 3.10 0.02% 11 858.40 5 570.70 46.98%
31.07.2007 17 426.00 17 352.60 73.40 0.42% 11 865.10 5 560.90 46.87%
30.06.2007 17 352.60 17 459.20 - 106.60 -0.61% 11 833.90 5 518.70 46.63%
31.05.2007 17 459.20 17 441.80 17.40 0.10% 11 576.80 5 882.40 50.81%
30.04.2007 17 441.80 17 444.10 -2.30 -0.01% 11 722.40 5 719.40 48.79%
31.03.2007 17 444.10 17 422.60 21.50 0.12% 11 753.20 5 690.90 48.42%
28.02.2007 17 422.60 17 444.80 -22.20 -0.13% 11 765.70 5 656.90 48.08%
31.01.2007 17 444.80 16 796.50 648.30 3.86% 11 743.70 5 701.10 48.55%
31.12.2006 16 796.50 15 995.30 801.20 5.01% 11 725.40 5 071.10 43.25%
30.11.2006 15 995.30 15 808.40 186.90 1.18% 9 762.40 6 232.90 63.85%
31.10.2006 15 808.40 11 724.00 4 084.40 34.84% 9 759.60 6 048.80 61.98%
30.09.2006 11 724.00 11 858.40 - 134.40 -1.13% 9 857.50 1 866.50 18.93%
31.08.2006 11 858.40 11 865.10 -6.70 -0.06% 9 752.40 2 106.00 21.59%
31.07.2006 11 865.10 11 833.90 31.20 0.26% 9 782.90 2 082.20 21.28%
30.06.2006 11 833.90 11 576.80 257.10 2.22% 9 809.40 2 024.50 20.64%
31.05.2006 11 576.80 11 722.40 - 145.60 -1.24% 9 805.90 1 770.90 18.06%
30.04.2006 11 722.40 11 753.20 -30.80 -0.26% 9 798.50 1 923.90 19.63%
31.03.2006 11 753.20 11 765.70 -12.50 -0.11% 9 831.60 1 921.60 19.55%
28.02.2006 11 765.70 11 743.70 22.00 0.19% 9 765.70 2 000.00 20.48%
31.01.2006 11 743.70 11 725.40 18.30 0.16% 9 815.60 1 928.10 19.64%
31.12.2005 11 725.40 9 762.40 1 963.00 20.11% 9 765.60 1 959.80 20.07%
30.11.2005 9 762.40 9 759.60 2.80 0.03% 9 758.90 3.50 0.04%
31.10.2005 9 759.60 9 857.50 -97.90 -0.99% 8 888.20 871.40 9.80%
30.09.2005 9 857.50 9 752.40 105.10 1.08% 8 900.50 957.00 10.75%
31.08.2005 9 752.40 9 782.90 -30.50 -0.31% 5 545.00 4 207.40 75.88%
31.07.2005 9 782.90 9 809.40 -26.50 -0.27% 5 503.20 4 279.70 77.77%
30.06.2005 9 809.40 9 805.90 3.50 0.04% 5 572.30 4 237.10 76.04%
31.05.2005 9 805.90 9 798.50 7.40 0.08% 5 600.40 4 205.50 75.09%
30.04.2005 9 798.50 9 831.60 -33.10 -0.34% 5 425.30 4 373.20 80.61%
31.03.2005 9 831.60 9 765.70 65.90 0.67% 5 414.20 4 417.40 81.59%
28.02.2005 9 765.70 9 815.60 -49.90 -0.51% 5 423.20 4 342.50 80.07%
31.01.2005 9 815.60 9 765.60 50.00 0.51% 5 431.80 4 383.80 80.71%
31.12.2004 9 765.60 9 758.90 6.70 0.07% 5 393.30 4 372.30 81.07%
30.11.2004 9 758.90 8 888.20 870.70 9.80% 5 135.40 4 623.50 90.03%
31.10.2004 8 888.20 8 900.50 -12.30 -0.14% 4 153.00 4 735.20 114.02%
30.09.2004 8 900.50 5 545.00 3 355.50 60.51% 3 565.00 5 335.50 149.66%
31.08.2004 5 545.00 5 503.20 41.80 0.76% 3 564.00 1 981.00 55.58%
31.07.2004 5 503.20 5 572.30 -69.10 -1.24% 3 514.00 1 989.20 56.61%
30.06.2004 5 572.30 5 600.40 -28.10 -0.50% 3 512.00 2 060.30 58.66%
31.05.2004 5 600.40 5 425.30 175.10 3.23% 3 514.20 2 086.20 59.36%
30.04.2004 5 425.30 5 414.20 11.10 0.20% 3 560.90 1 864.40 52.36%
31.03.2004 5 414.20 5 423.20 -9.00 -0.17% 3 547.80 1 866.40 52.61%
29.02.2004 5 423.20 5 431.80 -8.60 -0.16% 3 595.10 1 828.10 50.85%
31.01.2004 5 431.80 5 393.30 38.50 0.71% 3 557.20 1 874.60 52.70%
31.12.2003 5 393.30 5 135.40 257.90 5.02% 3 587.00 1 806.30 50.36%
30.11.2003 5 135.40 4 153.00 982.40 23.66% 3 557.10 1 578.30 44.37%
31.10.2003 4 153.00 3 565.00 588.00 16.49% 3 337.10 815.90 24.45%
30.09.2003 3 565.00 3 564.00 1.00 0.03% 3 337.10 227.90 6.83%
31.08.2003 3 564.00 3 514.00 50.00 1.42% 3 337.50 226.50 6.79%
31.07.2003 3 514.00 3 512.00 2.00 0.06% 3 344.40 169.60 5.07%
30.06.2003 3 512.00 3 514.20 -2.20 -0.06% 3 376.30 135.70 4.02%
31.05.2003 3 514.20 3 560.90 -46.70 -1.31% 3 340.30 173.90 5.21%
30.04.2003 3 560.90 3 547.80 13.10 0.37% 3 264.50 296.40 9.08%
31.03.2003 3 547.80 3 595.10 -47.30 -1.32% 3 269.10 278.70 8.53%
28.02.2003 3 595.10 3 557.20 37.90 1.07% 3 294.00 301.10 9.14%
31.01.2003 3 557.20 3 587.00 -29.80 -0.83% 3 312.80 244.40 7.38%
31.12.2002 3 587.00 3 557.10 29.90 0.84% - - -
30.11.2002 3 557.10 3 337.10 220.00 6.59% - - -
31.10.2002 3 337.10 3 337.10 0.00 0.00 - - -
30.09.2002 3 337.10 3 337.50 -0.40 -0.01% - - -
31.08.2002 3 337.50 3 344.40 -6.90 -0.21% - - -
31.07.2002 3 344.40 3 376.30 -31.90 -0.94% - - -
30.06.2002 3 376.30 3 340.30 36.00 1.08% - - -
31.05.2002 3 340.30 3 264.50 75.80 2.32% - - -
30.04.2002 3 264.50 3 269.10 -4.60 -0.14% - - -
31.03.2002 3 269.10 3 294.00 -24.90 -0.76% - - -
28.02.2002 3 294.00 3 312.80 -18.80 -0.57% - - -
31.01.2002 3 312.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.