Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí (vč. ČNB)
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Aktiva celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 3 906 930.80
Min 31.07.2002 912 509.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 3 906 930.80 3 878 700.10 28 230.70 0.73% 3 684 177.30 222 753.50 6.05%
31.05.2023 3 878 700.10 3 864 549.90 14 150.20 0.37% 3 649 508.50 229 191.60 6.28%
30.04.2023 3 864 549.90 3 819 650.30 44 899.60 1.18% 3 630 587.60 233 962.30 6.44%
31.03.2023 3 819 650.30 3 803 427.50 16 222.80 0.43% 3 650 971.90 168 678.40 4.62%
28.02.2023 3 803 427.50 3 801 026.00 2 401.50 0.06% 3 639 901.80 163 525.70 4.49%
31.01.2023 3 801 026.00 3 770 941.90 30 084.10 0.80% 3 575 104.80 225 921.20 6.32%
31.12.2022 3 770 941.90 3 817 205.10 -46 263.20 -1.21% 3 568 072.90 202 869.00 5.69%
30.11.2022 3 817 205.10 3 806 546.50 10 658.60 0.28% 3 579 783.60 237 421.50 6.63%
31.10.2022 3 806 546.50 3 782 226.10 24 320.40 0.64% 3 567 983.70 238 562.80 6.69%
30.09.2022 3 782 226.10 3 782 367.70 - 141.60 -0.00% 3 498 457.50 283 768.60 8.11%
31.08.2022 3 782 367.70 3 734 097.70 48 270.00 1.29% 3 522 076.90 260 290.80 7.39%
31.07.2022 3 734 097.70 3 684 177.30 49 920.40 1.35% 3 467 916.40 266 181.30 7.68%
30.06.2022 3 684 177.30 3 649 508.50 34 668.80 0.95% 3 418 773.00 265 404.30 7.76%
31.05.2022 3 649 508.50 3 630 587.60 18 920.90 0.52% 3 479 279.80 170 228.70 4.89%
30.04.2022 3 630 587.60 3 650 971.90 -20 384.30 -0.56% 3 537 473.30 93 114.30 2.63%
31.03.2022 3 650 971.90 3 639 901.80 11 070.10 0.30% 3 462 739.00 188 232.90 5.44%
28.02.2022 3 639 901.80 3 575 104.80 64 797.00 1.81% 3 326 838.50 313 063.30 9.41%
31.01.2022 3 575 104.80 3 568 072.90 7 031.90 0.20% 3 313 672.70 261 432.10 7.89%
31.12.2021 3 568 072.90 3 579 783.60 -11 710.70 -0.33% 3 277 397.10 290 675.80 8.87%
30.11.2021 3 579 783.60 3 567 983.70 11 799.90 0.33% 3 331 952.80 247 830.80 7.44%
31.10.2021 3 567 983.70 3 498 457.50 69 526.20 1.99% 3 333 821.60 234 162.10 7.02%
30.09.2021 3 498 457.50 3 522 076.90 -23 619.40 -0.67% 3 321 390.60 177 066.90 5.33%
31.08.2021 3 522 076.90 3 467 916.40 54 160.50 1.56% 3 291 746.40 230 330.50 7.00%
31.07.2021 3 467 916.40 3 418 773.00 49 143.40 1.44% 3 273 386.60 194 529.80 5.94%
30.06.2021 3 418 773.00 3 479 279.80 -60 506.80 -1.74% 3 271 344.70 147 428.30 4.51%
31.05.2021 3 479 279.80 3 537 473.30 -58 193.50 -1.65% 3 271 879.60 207 400.20 6.34%
30.04.2021 3 537 473.30 3 462 739.00 74 734.30 2.16% 3 264 229.00 273 244.30 8.37%
31.03.2021 3 462 739.00 3 326 838.50 135 900.50 4.08% 3 277 906.20 184 832.80 5.64%
28.02.2021 3 326 838.50 3 313 672.70 13 165.80 0.40% 3 220 265.30 106 573.20 3.31%
31.01.2021 3 313 672.70 3 277 397.10 36 275.60 1.11% 3 208 473.70 105 199.00 3.28%
31.12.2020 3 277 397.10 3 331 952.80 -54 555.70 -1.64% 3 161 085.20 116 311.90 3.68%
30.11.2020 3 331 952.80 3 333 821.60 -1 868.80 -0.06% 3 201 123.40 130 829.40 4.09%
31.10.2020 3 333 821.60 3 321 390.60 12 431.00 0.37% 3 194 724.60 139 097.00 4.35%
30.09.2020 3 321 390.60 3 291 746.40 29 644.20 0.90% 3 176 150.20 145 240.40 4.57%
31.08.2020 3 291 746.40 3 273 386.60 18 359.80 0.56% 3 162 955.60 128 790.80 4.07%
31.07.2020 3 273 386.60 3 271 344.70 2 041.90 0.06% 3 140 240.50 133 146.10 4.24%
30.06.2020 3 271 344.70 3 271 879.60 - 534.90 -0.02% 3 123 167.20 148 177.50 4.74%
31.05.2020 3 271 879.60 3 264 229.00 7 650.60 0.23% 3 109 566.50 162 313.10 5.22%
30.04.2020 3 264 229.00 3 277 906.20 -13 677.20 -0.42% 3 090 627.00 173 602.00 5.62%
31.03.2020 3 277 906.20 3 220 265.30 57 640.90 1.79% 3 071 319.90 206 586.30 6.73%
29.02.2020 3 220 265.30 3 208 473.70 11 791.60 0.37% 3 056 631.00 163 634.30 5.35%
31.01.2020 3 208 473.70 3 161 085.20 47 388.50 1.50% 3 054 550.90 153 922.80 5.04%
31.12.2019 3 161 085.20 3 201 123.40 -40 038.20 -1.25% 3 015 740.10 145 345.10 4.82%
30.11.2019 3 201 123.40 3 194 724.60 6 398.80 0.20% 3 067 739.60 133 383.80 4.35%
31.10.2019 3 194 724.60 3 176 150.20 18 574.40 0.58% 3 073 782.60 120 942.00 3.93%
30.09.2019 3 176 150.20 3 162 955.60 13 194.60 0.42% 3 056 830.00 119 320.20 3.90%
31.08.2019 3 162 955.60 3 140 240.50 22 715.10 0.72% 3 030 716.60 132 239.00 4.36%
31.07.2019 3 140 240.50 3 123 167.20 17 073.30 0.55% 3 009 336.10 130 904.40 4.35%
30.06.2019 3 123 167.20 3 109 566.50 13 600.70 0.44% 2 975 394.50 147 772.70 4.97%
31.05.2019 3 109 566.50 3 090 627.00 18 939.50 0.61% 2 936 586.30 172 980.20 5.89%
30.04.2019 3 090 627.00 3 071 319.90 19 307.10 0.63% 2 916 851.80 173 775.20 5.96%
31.03.2019 3 071 319.90 3 056 631.00 14 688.90 0.48% 2 907 115.60 164 204.30 5.65%
28.02.2019 3 056 631.00 3 054 550.90 2 080.10 0.07% 2 892 098.70 164 532.30 5.69%
31.01.2019 3 054 550.90 3 015 740.10 38 810.80 1.29% 2 867 628.90 186 922.00 6.52%
31.12.2018 3 015 740.10 3 067 739.60 -51 999.50 -1.70% 2 820 356.50 195 383.60 6.93%
30.11.2018 3 067 739.60 3 073 782.60 -6 043.00 -0.20% 2 857 170.40 210 569.20 7.37%
31.10.2018 3 073 782.60 3 056 830.00 16 952.60 0.55% 2 863 498.50 210 284.10 7.34%
30.09.2018 3 056 830.00 3 030 716.60 26 113.40 0.86% 2 875 597.00 181 233.00 6.30%
31.08.2018 3 030 716.60 3 009 336.10 21 380.50 0.71% 2 864 566.90 166 149.70 5.80%
31.07.2018 3 009 336.10 2 975 394.50 33 941.60 1.14% 2 843 224.20 166 111.90 5.84%
30.06.2018 2 975 394.50 2 936 586.30 38 808.20 1.32% 2 808 595.30 166 799.20 5.94%
31.05.2018 2 936 586.30 2 916 851.80 19 734.50 0.68% 2 817 626.00 118 960.30 4.22%
30.04.2018 2 916 851.80 2 907 115.60 9 736.20 0.33% 2 806 392.10 110 459.70 3.94%
31.03.2018 2 907 115.60 2 892 098.70 15 016.90 0.52% 2 756 966.00 150 149.60 5.45%
28.02.2018 2 892 098.70 2 867 628.90 24 469.80 0.85% 2 737 641.90 154 456.80 5.64%
31.01.2018 2 867 628.90 2 820 356.50 47 272.40 1.68% 2 718 757.00 148 871.90 5.48%
31.12.2017 2 820 356.50 2 857 170.40 -36 813.90 -1.29% 2 669 428.30 150 928.20 5.65%
30.11.2017 2 857 170.40 2 863 498.50 -6 328.10 -0.22% 2 708 952.70 148 217.70 5.47%
31.10.2017 2 863 498.50 2 875 597.00 -12 098.50 -0.42% 2 696 405.00 167 093.50 6.20%
30.09.2017 2 875 597.00 2 864 566.90 11 030.10 0.39% 2 666 566.50 209 030.50 7.84%
31.08.2017 2 864 566.90 2 843 224.20 21 342.70 0.75% 2 632 993.30 231 573.60 8.79%
31.07.2017 2 843 224.20 2 808 595.30 34 628.90 1.23% 2 618 226.60 224 997.60 8.59%
30.06.2017 2 808 595.30 2 817 626.00 -9 030.70 -0.32% 2 596 930.90 211 664.40 8.15%
31.05.2017 2 817 626.00 2 806 392.10 11 233.90 0.40% 2 572 116.90 245 509.10 9.54%
30.04.2017 2 806 392.10 2 756 966.00 49 426.10 1.79% 2 557 420.10 248 972.00 9.74%
31.03.2017 2 756 966.00 2 737 641.90 19 324.10 0.71% 2 540 642.50 216 323.50 8.51%
28.02.2017 2 737 641.90 2 718 757.00 18 884.90 0.69% 2 515 818.70 221 823.20 8.82%
31.01.2017 2 718 757.00 2 669 428.30 49 328.70 1.85% 2 502 301.40 216 455.60 8.65%
31.12.2016 2 669 428.30 2 708 952.70 -39 524.40 -1.46% 2 489 459.60 179 968.70 7.23%
30.11.2016 2 708 952.70 2 696 405.00 12 547.70 0.47% 2 519 281.40 189 671.30 7.53%
31.10.2016 2 696 405.00 2 666 566.50 29 838.50 1.12% 2 513 278.00 183 127.00 7.29%
30.09.2016 2 666 566.50 2 632 993.30 33 573.20 1.27% 2 491 810.90 174 755.60 7.01%
31.08.2016 2 632 993.30 2 618 226.60 14 766.70 0.56% 2 478 167.70 154 825.60 6.25%
31.07.2016 2 618 226.60 2 596 930.90 21 295.70 0.82% 2 448 951.70 169 274.90 6.91%
30.06.2016 2 596 930.90 2 572 116.90 24 814.00 0.96% 2 419 761.30 177 169.60 7.32%
31.05.2016 2 572 116.90 2 557 420.10 14 696.80 0.57% 2 386 566.50 185 550.40 7.77%
30.04.2016 2 557 420.10 2 540 642.50 16 777.60 0.66% 2 372 614.50 184 805.60 7.79%
31.03.2016 2 540 642.50 2 515 818.70 24 823.80 0.99% 2 356 775.90 183 866.60 7.80%
29.02.2016 2 515 818.70 2 502 301.40 13 517.30 0.54% 2 352 859.30 162 959.40 6.93%
31.01.2016 2 502 301.40 2 489 459.60 12 841.80 0.52% 2 350 161.80 152 139.60 6.47%
31.12.2015 2 489 459.60 2 519 281.40 -29 821.80 -1.18% 2 342 724.00 146 735.60 6.26%
30.11.2015 2 519 281.40 2 513 278.00 6 003.40 0.24% 2 329 842.70 189 438.70 8.13%
31.10.2015 2 513 278.00 2 491 810.90 21 467.10 0.86% 2 319 548.40 193 729.60 8.35%
30.09.2015 2 491 810.90 2 478 167.70 13 643.20 0.55% 2 304 113.60 187 697.30 8.15%
31.08.2015 2 478 167.70 2 448 951.70 29 216.00 1.19% 2 295 862.90 182 304.80 7.94%
31.07.2015 2 448 951.70 2 419 761.30 29 190.40 1.21% 2 293 513.40 155 438.30 6.78%
30.06.2015 2 419 761.30 2 386 566.50 33 194.80 1.39% 2 294 140.60 125 620.70 5.48%
31.05.2015 2 386 566.50 2 372 614.50 13 952.00 0.59% 2 277 281.70 109 284.80 4.80%
30.04.2015 2 372 614.50 2 356 775.90 15 838.60 0.67% 2 268 864.80 103 749.70 4.57%
31.03.2015 2 356 775.90 2 352 859.30 3 916.60 0.17% 2 260 720.40 96 055.50 4.25%
28.02.2015 2 352 859.30 2 350 161.80 2 697.50 0.11% 2 258 611.20 94 248.10 4.17%
31.01.2015 2 350 161.80 2 342 724.00 7 437.80 0.32% 2 258 986.90 91 174.90 4.04%
31.12.2014 2 342 724.00 2 329 842.70 12 881.30 0.55% 2 260 711.00 82 013.00 3.63%
30.11.2014 2 329 842.70 2 319 548.40 10 294.30 0.44% 2 272 553.30 57 289.40 2.52%
31.10.2014 2 319 548.40 2 304 113.60 15 434.80 0.67% 2 238 062.30 81 486.10 3.64%
30.09.2014 2 304 113.60 2 295 862.90 8 250.70 0.36% 2 229 268.10 74 845.50 3.36%
31.08.2014 2 295 862.90 2 293 513.40 2 349.50 0.10% 2 220 875.80 74 987.10 3.38%
31.07.2014 2 293 513.40 2 294 140.60 - 627.20 -0.03% 2 209 588.80 83 924.60 3.80%
30.06.2014 2 294 140.60 2 277 281.70 16 858.90 0.74% 2 205 251.10 88 889.50 4.03%
31.05.2014 2 277 281.70 2 268 864.80 8 416.90 0.37% 2 200 329.80 76 951.90 3.50%
30.04.2014 2 268 864.80 2 260 720.40 8 144.40 0.36% 2 202 332.40 66 532.40 3.02%
31.03.2014 2 260 720.40 2 258 611.20 2 109.20 0.09% 2 211 940.00 48 780.40 2.21%
28.02.2014 2 258 611.20 2 258 986.90 - 375.70 -0.02% 2 204 859.60 53 751.60 2.44%
31.01.2014 2 258 986.90 2 260 711.00 -1 724.10 -0.08% 2 200 119.20 58 867.70 2.68%
31.12.2013 2 260 711.00 2 272 553.30 -11 842.30 -0.52% 2 185 293.10 75 417.90 3.45%
30.11.2013 2 272 553.30 2 238 062.30 34 491.00 1.54% 2 178 659.60 93 893.70 4.31%
31.10.2013 2 238 062.30 2 229 268.10 8 794.20 0.39% 2 171 518.60 66 543.70 3.06%
30.09.2013 2 229 268.10 2 220 875.80 8 392.30 0.38% 2 169 530.50 59 737.60 2.75%
31.08.2013 2 220 875.80 2 209 588.80 11 287.00 0.51% 2 164 249.70 56 626.10 2.62%
31.07.2013 2 209 588.80 2 205 251.10 4 337.70 0.20% 2 165 049.50 44 539.30 2.06%
30.06.2013 2 205 251.10 2 200 329.80 4 921.30 0.22% 2 167 521.80 37 729.30 1.74%
31.05.2013 2 200 329.80 2 202 332.40 -2 002.60 -0.09% 2 161 438.20 38 891.60 1.80%
30.04.2013 2 202 332.40 2 211 940.00 -9 607.60 -0.43% 2 139 592.90 62 739.50 2.93%
31.03.2013 2 211 940.00 2 204 859.60 7 080.40 0.32% 2 138 380.80 73 559.20 3.44%
28.02.2013 2 204 859.60 2 200 119.20 4 740.40 0.22% 2 137 338.00 67 521.60 3.16%
31.01.2013 2 200 119.20 2 185 293.10 14 826.10 0.68% 2 134 817.30 65 301.90 3.06%
31.12.2012 2 185 293.10 2 178 659.60 6 633.50 0.30% 2 133 920.30 51 372.80 2.41%
30.11.2012 2 178 659.60 2 171 518.60 7 141.00 0.33% 2 133 978.10 44 681.50 2.09%
31.10.2012 2 171 518.60 2 169 530.50 1 988.10 0.09% 2 120 474.60 51 044.00 2.41%
30.09.2012 2 169 530.50 2 164 249.70 5 280.80 0.24% 2 106 708.10 62 822.40 2.98%
31.08.2012 2 164 249.70 2 165 049.50 - 799.80 -0.04% 2 093 596.10 70 653.60 3.37%
31.07.2012 2 165 049.50 2 167 521.80 -2 472.30 -0.11% 2 088 518.80 76 530.70 3.66%
30.06.2012 2 167 521.80 2 161 438.20 6 083.60 0.28% 2 074 545.00 92 976.80 4.48%
31.05.2012 2 161 438.20 2 139 592.90 21 845.30 1.02% 2 064 213.30 97 224.90 4.71%
30.04.2012 2 139 592.90 2 138 380.80 1 212.10 0.06% 2 067 266.80 72 326.10 3.50%
31.03.2012 2 138 380.80 2 137 338.00 1 042.80 0.05% 2 040 337.90 98 042.90 4.81%
29.02.2012 2 137 338.00 2 134 817.30 2 520.70 0.12% 2 031 116.10 106 221.90 5.23%
31.01.2012 2 134 817.30 2 133 920.30 897.00 0.04% 2 028 499.80 106 317.50 5.24%
31.12.2011 2 133 920.30 2 133 978.10 -57.80 -0.00% 2 027 179.10 106 741.20 5.27%
30.11.2011 2 133 978.10 2 120 474.60 13 503.50 0.64% 2 026 561.10 107 417.00 5.30%
31.10.2011 2 120 474.60 2 106 708.10 13 766.50 0.65% 2 018 765.00 101 709.60 5.04%
30.09.2011 2 106 708.10 2 093 596.10 13 112.00 0.63% 2 002 438.50 104 269.60 5.21%
31.08.2011 2 093 596.10 2 088 518.80 5 077.30 0.24% 1 993 628.70 99 967.40 5.01%
31.07.2011 2 088 518.80 2 074 545.00 13 973.80 0.67% 1 982 725.30 105 793.50 5.34%
30.06.2011 2 074 545.00 2 064 213.30 10 331.70 0.50% 1 980 613.60 93 931.40 4.74%
31.05.2011 2 064 213.30 2 067 266.80 -3 053.50 -0.15% 1 969 222.50 94 990.80 4.82%
30.04.2011 2 067 266.80 2 040 337.90 26 928.90 1.32% 1 961 365.40 105 901.40 5.40%
31.03.2011 2 040 337.90 2 031 116.10 9 221.80 0.45% 1 959 900.30 80 437.60 4.10%
28.02.2011 2 031 116.10 2 028 499.80 2 616.30 0.13% 1 963 234.40 67 881.70 3.46%
31.01.2011 2 028 499.80 2 027 179.10 1 320.70 0.07% 1 969 852.80 58 647.00 2.98%
31.12.2010 2 027 179.10 2 026 561.10 618.00 0.03% 1 972 749.70 54 429.40 2.76%
30.11.2010 2 026 561.10 2 018 765.00 7 796.10 0.39% 1 977 706.00 48 855.10 2.47%
31.10.2010 2 018 765.00 2 002 438.50 16 326.50 0.82% 1 975 795.70 42 969.30 2.17%
30.09.2010 2 002 438.50 1 993 628.70 8 809.80 0.44% 1 971 171.90 31 266.60 1.59%
31.08.2010 1 993 628.70 1 982 725.30 10 903.40 0.55% 1 965 996.20 27 632.50 1.41%
31.07.2010 1 982 725.30 1 980 613.60 2 111.70 0.11% 1 962 404.30 20 321.00 1.04%
30.06.2010 1 980 613.60 1 969 222.50 11 391.10 0.58% 1 964 813.80 15 799.80 0.80%
31.05.2010 1 969 222.50 1 961 365.40 7 857.10 0.40% 1 955 017.30 14 205.20 0.73%
30.04.2010 1 961 365.40 1 959 900.30 1 465.10 0.07% 1 956 775.70 4 589.70 0.23%
31.03.2010 1 959 900.30 1 963 234.40 -3 334.10 -0.17% 1 949 469.10 10 431.20 0.54%
28.02.2010 1 963 234.40 1 969 852.80 -6 618.40 -0.34% 1 952 982.80 10 251.60 0.52%
31.01.2010 1 969 852.80 1 972 749.70 -2 896.90 -0.15% 1 952 993.10 16 859.70 0.86%
31.12.2009 1 972 749.70 1 977 706.00 -4 956.30 -0.25% 1 944 125.70 28 624.00 1.47%
30.11.2009 1 977 706.00 1 975 795.70 1 910.30 0.10% 1 944 007.30 33 698.70 1.73%
31.10.2009 1 975 795.70 1 971 171.90 4 623.80 0.23% 1 930 409.20 45 386.50 2.35%
30.09.2009 1 971 171.90 1 965 996.20 5 175.70 0.26% 1 914 195.90 56 976.00 2.98%
31.08.2009 1 965 996.20 1 962 404.30 3 591.90 0.18% 1 880 196.90 85 799.30 4.56%
31.07.2009 1 962 404.30 1 964 813.80 -2 409.50 -0.12% 1 846 582.60 115 821.70 6.27%
30.06.2009 1 964 813.80 1 955 017.30 9 796.50 0.50% 1 832 068.10 132 745.70 7.25%
31.05.2009 1 955 017.30 1 956 775.70 -1 758.40 -0.09% 1 794 431.90 160 585.40 8.95%
30.04.2009 1 956 775.70 1 949 469.10 7 306.60 0.37% 1 755 984.00 200 791.70 11.43%
31.03.2009 1 949 469.10 1 952 982.80 -3 513.70 -0.18% 1 727 383.40 222 085.70 12.86%
28.02.2009 1 952 982.80 1 952 993.10 -10.30 -0.00% 1 702 509.90 250 472.90 14.71%
31.01.2009 1 952 993.10 1 944 125.70 8 867.40 0.46% 1 691 949.80 261 043.30 15.43%
31.12.2008 1 944 125.70 1 944 007.30 118.40 0.01% 1 685 636.60 258 489.10 15.33%
30.11.2008 1 944 007.30 1 930 409.20 13 598.10 0.70% 1 652 359.10 291 648.20 17.65%
31.10.2008 1 930 409.20 1 914 195.90 16 213.30 0.85% 1 624 004.40 306 404.80 18.87%
30.09.2008 1 914 195.90 1 880 196.90 33 999.00 1.81% 1 595 945.40 318 250.50 19.94%
31.08.2008 1 880 196.90 1 846 582.60 33 614.30 1.82% 1 563 063.40 317 133.50 20.29%
31.07.2008 1 846 582.60 1 832 068.10 14 514.50 0.79% 1 533 153.80 313 428.80 20.44%
30.06.2008 1 832 068.10 1 794 431.90 37 636.20 2.10% 1 500 876.50 331 191.60 22.07%
31.05.2008 1 794 431.90 1 755 984.00 38 447.90 2.19% 1 458 523.10 335 908.80 23.03%
30.04.2008 1 755 984.00 1 727 383.40 28 600.60 1.66% 1 430 304.90 325 679.10 22.77%
31.03.2008 1 727 383.40 1 702 509.90 24 873.50 1.46% 1 402 506.60 324 876.80 23.16%
29.02.2008 1 702 509.90 1 691 949.80 10 560.10 0.62% 1 378 200.40 324 309.50 23.53%
31.01.2008 1 691 949.80 1 685 636.60 6 313.20 0.37% 1 364 696.30 327 253.50 23.98%
31.12.2007 1 685 636.60 1 652 359.10 33 277.50 2.01% 1 353 747.80 331 888.80 24.52%
30.11.2007 1 652 359.10 1 624 004.40 28 354.70 1.75% 1 348 264.00 304 095.10 22.55%
31.10.2007 1 624 004.40 1 595 945.40 28 059.00 1.76% 1 322 518.90 301 485.50 22.80%
30.09.2007 1 595 945.40 1 563 063.40 32 882.00 2.10% 1 303 706.10 292 239.30 22.42%
31.08.2007 1 563 063.40 1 533 153.80 29 909.60 1.95% 1 282 125.90 280 937.50 21.91%
31.07.2007 1 533 153.80 1 500 876.50 32 277.30 2.15% 1 268 605.40 264 548.40 20.85%
30.06.2007 1 500 876.50 1 458 523.10 42 353.40 2.90% 1 252 760.20 248 116.30 19.81%
31.05.2007 1 458 523.10 1 430 304.90 28 218.20 1.97% 1 231 786.10 226 737.00 18.41%
30.04.2007 1 430 304.90 1 402 506.60 27 798.30 1.98% 1 214 308.20 215 996.70 17.79%
31.03.2007 1 402 506.60 1 378 200.40 24 306.20 1.76% 1 193 724.30 208 782.30 17.49%
28.02.2007 1 378 200.40 1 364 696.30 13 504.10 0.99% 1 179 714.90 198 485.50 16.82%
31.01.2007 1 364 696.30 1 353 747.80 10 948.50 0.81% 1 165 676.00 199 020.30 17.07%
31.12.2006 1 353 747.80 1 348 264.00 5 483.80 0.41% 1 157 402.60 196 345.20 16.96%
30.11.2006 1 348 264.00 1 322 518.90 25 745.10 1.95% 1 155 744.90 192 519.10 16.66%
31.10.2006 1 322 518.90 1 303 706.10 18 812.80 1.44% 1 149 878.70 172 640.20 15.01%
30.09.2006 1 303 706.10 1 282 125.90 21 580.20 1.68% 1 129 245.50 174 460.60 15.45%
31.08.2006 1 282 125.90 1 268 605.40 13 520.50 1.07% 1 111 066.00 171 059.90 15.40%
31.07.2006 1 268 605.40 1 252 760.20 15 845.20 1.26% 1 093 390.60 175 214.80 16.02%
30.06.2006 1 252 760.20 1 231 786.10 20 974.10 1.70% 1 088 011.70 164 748.50 15.14%
31.05.2006 1 231 786.10 1 214 308.20 17 477.90 1.44% 1 058 401.00 173 385.10 16.38%
30.04.2006 1 214 308.20 1 193 724.30 20 583.90 1.72% 1 048 077.60 166 230.60 15.86%
31.03.2006 1 193 724.30 1 179 714.90 14 009.40 1.19% 1 047 154.40 146 569.90 14.00%
28.02.2006 1 179 714.90 1 165 676.00 14 038.90 1.20% 1 036 842.40 142 872.50 13.78%
31.01.2006 1 165 676.00 1 157 402.60 8 273.40 0.71% 1 027 073.00 138 603.00 13.49%
31.12.2005 1 157 402.60 1 155 744.90 1 657.70 0.14% 1 022 196.30 135 206.30 13.23%
30.11.2005 1 155 744.90 1 149 878.70 5 866.20 0.51% 1 027 316.70 128 428.20 12.50%
31.10.2005 1 149 878.70 1 129 245.50 20 633.20 1.83% 1 022 278.20 127 600.50 12.48%
30.09.2005 1 129 245.50 1 111 066.00 18 179.50 1.64% 1 007 857.40 121 388.10 12.04%
31.08.2005 1 111 066.00 1 093 390.60 17 675.40 1.62% 991 706.10 119 359.90 12.04%
31.07.2005 1 093 390.60 1 088 011.70 5 378.90 0.49% 984 103.70 109 286.90 11.11%
30.06.2005 1 088 011.70 1 058 401.00 29 610.70 2.80% 983 970.00 104 041.70 10.57%
31.05.2005 1 058 401.00 1 048 077.60 10 323.40 0.98% 987 353.80 71 047.20 7.20%
30.04.2005 1 048 077.60 1 047 154.40 923.20 0.09% 979 607.90 68 469.70 6.99%
31.03.2005 1 047 154.40 1 036 842.40 10 312.00 0.99% 964 000.20 83 154.20 8.63%
28.02.2005 1 036 842.40 1 027 073.00 9 769.40 0.95% 965 154.60 71 687.80 7.43%
31.01.2005 1 027 073.00 1 022 196.30 4 876.70 0.48% 960 187.60 66 885.40 6.97%
31.12.2004 1 022 196.30 1 027 316.70 -5 120.40 -0.50% 1 014 595.90 7 600.40 0.75%
30.11.2004 1 027 316.70 1 022 278.20 5 038.50 0.49% 1 021 071.60 6 245.10 0.61%
31.10.2004 1 022 278.20 1 007 857.40 14 420.80 1.43% 997 965.30 24 312.90 2.44%
30.09.2004 1 007 857.40 991 706.10 16 151.30 1.63% 982 083.00 25 774.40 2.62%
31.08.2004 991 706.10 984 103.70 7 602.40 0.77% 987 143.40 4 562.70 0.46%
31.07.2004 984 103.70 983 970.00 133.70 0.01% 973 123.40 10 980.30 1.13%
30.06.2004 983 970.00 987 353.80 -3 383.80 -0.34% 959 991.30 23 978.70 2.50%
31.05.2004 987 353.80 979 607.90 7 745.90 0.79% 945 811.90 41 541.90 4.39%
30.04.2004 979 607.90 964 000.20 15 607.70 1.62% 947 701.30 31 906.60 3.37%
31.03.2004 964 000.20 965 154.60 -1 154.40 -0.12% 938 306.40 25 693.80 2.74%
29.02.2004 965 154.60 960 187.60 4 967.00 0.52% 941 074.90 24 079.70 2.56%
31.01.2004 960 187.60 1 014 595.90 -54 408.30 -5.36% 941 856.50 18 331.10 1.95%
31.12.2003 1 014 595.90 1 021 071.60 -6 475.70 -0.63% 932 701.80 81 894.10 8.78%
30.11.2003 1 021 071.60 997 965.30 23 106.30 2.32% 932 596.90 88 474.70 9.49%
31.10.2003 997 965.30 982 083.00 15 882.30 1.62% 928 607.20 69 358.10 7.47%
30.09.2003 982 083.00 987 143.40 -5 060.40 -0.51% 922 226.20 59 856.80 6.49%
31.08.2003 987 143.40 973 123.40 14 020.00 1.44% 926 154.40 60 989.00 6.59%
31.07.2003 973 123.40 959 991.30 13 132.10 1.37% 912 509.30 60 614.10 6.64%
30.06.2003 959 991.30 945 811.90 14 179.40 1.50% 934 667.80 25 323.50 2.71%
31.05.2003 945 811.90 947 701.30 -1 889.40 -0.20% 944 840.70 971.20 0.10%
30.04.2003 947 701.30 938 306.40 9 394.90 1.00% 942 245.70 5 455.60 0.58%
31.03.2003 938 306.40 941 074.90 -2 768.50 -0.29% 939 956.30 -1 649.90 -0.18%
28.02.2003 941 074.90 941 856.50 - 781.60 -0.08% 933 428.00 7 646.90 0.82%
31.01.2003 941 856.50 932 701.80 9 154.70 0.98% 935 146.60 6 709.90 0.72%
31.12.2002 932 701.80 932 596.90 104.90 0.01% - - -
30.11.2002 932 596.90 928 607.20 3 989.70 0.43% - - -
31.10.2002 928 607.20 922 226.20 6 381.00 0.69% - - -
30.09.2002 922 226.20 926 154.40 -3 928.20 -0.42% - - -
31.08.2002 926 154.40 912 509.30 13 645.10 1.50% - - -
31.07.2002 912 509.30 934 667.80 -22 158.50 -2.37% - - -
30.06.2002 934 667.80 944 840.70 -10 172.90 -1.08% - - -
31.05.2002 944 840.70 942 245.70 2 595.00 0.28% - - -
30.04.2002 942 245.70 939 956.30 2 289.40 0.24% - - -
31.03.2002 939 956.30 933 428.00 6 528.30 0.70% - - -
28.02.2002 933 428.00 935 146.60 -1 718.60 -0.18% - - -
31.01.2002 935 146.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.