z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Stav
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Akciové fondy, Stav
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Ostatní fondy, Stav
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Akciové fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Nemovitostní fondy, Tok
31.12.2018 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Fondy peněžního trhu, Stav
31.12.2018 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Fondy peněžního trhu, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Nemovitostní fondy, Stav

Graf hodnot, Pasiva, hlavní položky, celkem

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 220 737.90
Min 31.12.1999 1 701.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 95 702.10 102 990.20 -7 288.10 -7.08% 90 828.80 4 873.30 5.37%
30.11.2017 102 990.20 98 125.30 4 864.90 4.96% 90 328.90 12 661.30 14.02%
31.10.2017 98 125.30 88 009.50 10 115.80 11.49% 91 171.40 6 953.90 7.63%
30.09.2017 88 009.50 86 173.90 1 835.60 2.13% 101 488.40 -13 478.90 -13.28%
31.08.2017 86 173.90 91 303.30 -5 129.40 -5.62% 104 614.20 -18 440.30 -17.63%
31.07.2017 91 303.30 88 194.20 3 109.10 3.53% 106 194.60 -14 891.30 -14.02%
30.06.2017 88 194.20 88 090.10 104.10 0.12% 111 785.10 -23 590.90 -21.10%
31.05.2017 88 090.10 81 093.30 6 996.80 8.63% 115 390.00 -27 299.90 -23.66%
30.04.2017 81 093.30 81 076.30 17.00 0.02% 108 289.80 -27 196.50 -25.11%
31.03.2017 81 076.30 82 000.10 - 923.80 -1.13% 111 836.70 -30 760.40 -27.50%
28.02.2017 82 000.10 83 443.30 -1 443.20 -1.73% 116 062.80 -34 062.70 -29.35%
31.01.2017 83 443.30 90 828.80 -7 385.50 -8.13% 109 666.00 -26 222.70 -23.91%
31.12.2016 90 828.80 90 328.90 499.90 0.55% 93 737.70 -2 908.90 -3.10%
30.11.2016 90 328.90 91 171.40 - 842.50 -0.92% 112 348.70 -22 019.80 -19.60%
31.10.2016 91 171.40 101 488.40 -10 317.00 -10.17% 106 662.80 -15 491.40 -14.52%
30.09.2016 101 488.40 104 614.20 -3 125.80 -2.99% 105 231.70 -3 743.30 -3.56%
31.08.2016 104 614.20 106 194.60 -1 580.40 -1.49% 102 142.40 2 471.80 2.42%
31.07.2016 106 194.60 111 785.10 -5 590.50 -5.00% 103 816.70 2 377.90 2.29%
30.06.2016 111 785.10 115 390.00 -3 604.90 -3.12% 99 216.00 12 569.10 12.67%
31.05.2016 115 390.00 108 289.80 7 100.20 6.56% 110 752.00 4 638.00 4.19%
30.04.2016 108 289.80 111 836.70 -3 546.90 -3.17% 123 447.60 -15 157.80 -12.28%
31.03.2016 111 836.70 116 062.80 -4 226.10 -3.64% 134 399.80 -22 563.10 -16.79%
29.02.2016 116 062.80 109 666.00 6 396.80 5.83% 123 407.10 -7 344.30 -5.95%
31.01.2016 109 666.00 93 737.70 15 928.30 16.99% 137 869.10 -28 203.10 -20.46%
31.12.2015 93 737.70 112 348.70 -18 611.00 -16.57% 123 357.50 -29 619.80 -24.01%
30.11.2015 112 348.70 106 662.80 5 685.90 5.33% 119 078.00 -6 729.30 -5.65%
31.10.2015 106 662.80 105 231.70 1 431.10 1.36% 122 135.50 -15 472.70 -12.67%
30.09.2015 105 231.70 102 142.40 3 089.30 3.02% 118 133.40 -12 901.70 -10.92%
31.08.2015 102 142.40 103 816.70 -1 674.30 -1.61% 119 503.10 -17 360.70 -14.53%
31.07.2015 103 816.70 99 216.00 4 600.70 4.64% 108 760.50 -4 943.80 -4.55%
30.06.2015 99 216.00 110 752.00 -11 536.00 -10.42% 110 820.00 -11 604.00 -10.47%
31.05.2015 110 752.00 123 447.60 -12 695.60 -10.28% 111 568.20 - 816.20 -0.73%
30.04.2015 123 447.60 134 399.80 -10 952.20 -8.15% 105 668.90 17 778.70 16.82%
31.03.2015 134 399.80 123 407.10 10 992.70 8.91% 103 390.90 31 008.90 29.99%
28.02.2015 123 407.10 137 869.10 -14 462.00 -10.49% 105 614.80 17 792.30 16.85%
31.01.2015 137 869.10 123 357.50 14 511.60 11.76% 105 984.30 31 884.80 30.08%
31.12.2014 123 357.50 119 078.00 4 279.50 3.59% 104 143.40 19 214.10 18.45%
30.11.2014 119 078.00 122 135.50 -3 057.50 -2.50% 116 818.60 2 259.40 1.93%
31.10.2014 122 135.50 118 133.40 4 002.10 3.39% 85 757.10 36 378.40 42.42%
30.09.2014 118 133.40 119 503.10 -1 369.70 -1.15% 84 946.60 33 186.80 39.07%
31.08.2014 119 503.10 108 760.50 10 742.60 9.88% 82 997.60 36 505.50 43.98%
31.07.2014 108 760.50 110 820.00 -2 059.50 -1.86% 86 476.70 22 283.80 25.77%
30.06.2014 110 820.00 111 568.20 - 748.20 -0.67% 89 820.30 20 999.70 23.38%
31.05.2014 111 568.20 105 668.90 5 899.30 5.58% 99 382.30 12 185.90 12.26%
30.04.2014 105 668.90 103 390.90 2 278.00 2.20% 110 212.50 -4 543.60 -4.12%
31.03.2014 103 390.90 105 614.80 -2 223.90 -2.11% 108 046.70 -4 655.80 -4.31%
28.02.2014 105 614.80 105 984.30 - 369.50 -0.35% 106 693.60 -1 078.80 -1.01%
31.01.2014 105 984.30 104 143.40 1 840.90 1.77% 119 534.90 -13 550.60 -11.34%
31.12.2013 104 143.40 116 818.60 -12 675.20 -10.85% 124 853.70 -20 710.30 -16.59%
30.11.2013 116 818.60 85 757.10 31 061.50 36.22% 118 855.50 -2 036.90 -1.71%
31.10.2013 85 757.10 84 946.60 810.50 0.95% 143 371.00 -57 613.90 -40.19%
30.09.2013 84 946.60 82 997.60 1 949.00 2.35% 148 144.00 -63 197.40 -42.66%
31.08.2013 82 997.60 86 476.70 -3 479.10 -4.02% 150 220.50 -67 222.90 -44.75%
31.07.2013 86 476.70 89 820.30 -3 343.60 -3.72% 146 281.00 -59 804.30 -40.88%
30.06.2013 89 820.30 99 382.30 -9 562.00 -9.62% 140 409.40 -50 589.10 -36.03%
31.05.2013 99 382.30 110 212.50 -10 830.20 -9.83% 165 403.00 -66 020.70 -39.91%
30.04.2013 110 212.50 108 046.70 2 165.80 2.00% 124 348.50 -14 136.00 -11.37%
31.03.2013 108 046.70 106 693.60 1 353.10 1.27% 126 474.90 -18 428.20 -14.57%
28.02.2013 106 693.60 119 534.90 -12 841.30 -10.74% 137 977.70 -31 284.10 -22.67%
31.01.2013 119 534.90 124 853.70 -5 318.80 -4.26% 142 068.10 -22 533.20 -15.86%
31.12.2012 124 853.70 118 855.50 5 998.20 5.05% 150 244.80 -25 391.10 -16.90%
30.11.2012 118 855.50 143 371.00 -24 515.50 -17.10% 135 968.90 -17 113.40 -12.59%
31.10.2012 143 371.00 148 144.00 -4 773.00 -3.22% 129 161.30 14 209.70 11.00%
30.09.2012 148 144.00 150 220.50 -2 076.50 -1.38% 137 527.90 10 616.10 7.72%
31.08.2012 150 220.50 146 281.00 3 939.50 2.69% 124 172.40 26 048.10 20.98%
31.07.2012 146 281.00 140 409.40 5 871.60 4.18% 107 341.60 38 939.40 36.28%
30.06.2012 140 409.40 165 403.00 -24 993.60 -15.11% 97 193.20 43 216.20 44.46%
31.05.2012 165 403.00 124 348.50 41 054.50 33.02% 100 274.90 65 128.10 64.95%
30.04.2012 124 348.50 126 474.90 -2 126.40 -1.68% 103 528.90 20 819.60 20.11%
31.03.2012 126 474.90 137 977.70 -11 502.80 -8.34% 94 125.90 32 349.00 34.37%
29.02.2012 137 977.70 142 068.10 -4 090.40 -2.88% 99 730.20 38 247.50 38.35%
31.01.2012 142 068.10 150 244.80 -8 176.70 -5.44% 105 121.20 36 946.90 35.15%
31.12.2011 150 244.80 135 968.90 14 275.90 10.50% 107 032.30 43 212.50 40.37%
30.11.2011 135 968.90 129 161.30 6 807.60 5.27% 122 226.80 13 742.10 11.24%
31.10.2011 129 161.30 137 527.90 -8 366.60 -6.08% 127 309.20 1 852.10 1.45%
30.09.2011 137 527.90 124 172.40 13 355.50 10.76% 138 953.90 -1 426.00 -1.03%
31.08.2011 124 172.40 107 341.60 16 830.80 15.68% 148 288.80 -24 116.40 -16.26%
31.07.2011 107 341.60 97 193.20 10 148.40 10.44% 138 482.70 -31 141.10 -22.49%
30.06.2011 97 193.20 100 274.90 -3 081.70 -3.07% 143 089.70 -45 896.50 -32.08%
31.05.2011 100 274.90 103 528.90 -3 254.00 -3.14% 148 712.30 -48 437.40 -32.57%
30.04.2011 103 528.90 94 125.90 9 403.00 9.99% 133 920.10 -30 391.20 -22.69%
31.03.2011 94 125.90 99 730.20 -5 604.30 -5.62% 124 446.90 -30 321.00 -24.36%
28.02.2011 99 730.20 105 121.20 -5 391.00 -5.13% 119 505.00 -19 774.80 -16.55%
31.01.2011 105 121.20 107 032.30 -1 911.10 -1.79% 126 048.10 -20 926.90 -16.60%
31.12.2010 107 032.30 122 226.80 -15 194.50 -12.43% 123 354.30 -16 322.00 -13.23%
30.11.2010 122 226.80 127 309.20 -5 082.40 -3.99% 120 779.10 1 447.70 1.20%
31.10.2010 127 309.20 138 953.90 -11 644.70 -8.38% 123 142.10 4 167.10 3.38%
30.09.2010 138 953.90 148 288.80 -9 334.90 -6.29% 117 387.30 21 566.60 18.37%
31.08.2010 148 288.80 138 482.70 9 806.10 7.08% 115 445.00 32 843.80 28.45%
31.07.2010 138 482.70 143 089.70 -4 607.00 -3.22% 128 733.40 9 749.30 7.57%
30.06.2010 143 089.70 148 712.30 -5 622.60 -3.78% 135 132.70 7 957.00 5.89%
31.05.2010 148 712.30 133 920.10 14 792.20 11.05% 149 654.10 - 941.80 -0.63%
30.04.2010 133 920.10 124 446.90 9 473.20 7.61% 160 149.00 -26 228.90 -16.38%
31.03.2010 124 446.90 119 505.00 4 941.90 4.14% 187 128.20 -62 681.30 -33.50%
28.02.2010 119 505.00 126 048.10 -6 543.10 -5.19% 210 508.70 -91 003.70 -43.23%
31.01.2010 126 048.10 123 354.30 2 693.80 2.18% 220 737.90 -94 689.80 -42.90%
31.12.2009 123 354.30 120 779.10 2 575.20 2.13% 195 873.60 -72 519.30 -37.02%
30.11.2009 120 779.10 123 142.10 -2 363.00 -1.92% 161 954.10 -41 175.00 -25.42%
31.10.2009 123 142.10 117 387.30 5 754.80 4.90% 136 236.00 -13 093.90 -9.61%
30.09.2009 117 387.30 115 445.00 1 942.30 1.68% 114 449.10 2 938.20 2.57%
31.08.2009 115 445.00 128 733.40 -13 288.40 -10.32% 108 958.30 6 486.70 5.95%
31.07.2009 128 733.40 135 132.70 -6 399.30 -4.74% 118 205.40 10 528.00 8.91%
30.06.2009 135 132.70 149 654.10 -14 521.40 -9.70% 130 761.60 4 371.10 3.34%
31.05.2009 149 654.10 160 149.00 -10 494.90 -6.55% 110 509.30 39 144.80 35.42%
30.04.2009 160 149.00 187 128.20 -26 979.20 -14.42% 103 598.00 56 551.00 54.59%
31.03.2009 187 128.20 210 508.70 -23 380.50 -11.11% 108 457.70 78 670.50 72.54%
28.02.2009 210 508.70 220 737.90 -10 229.20 -4.63% 110 928.40 99 580.30 89.77%
31.01.2009 220 737.90 195 873.60 24 864.30 12.69% 87 536.70 133 201.20 152.17%
31.12.2008 195 873.60 161 954.10 33 919.50 20.94% 85 055.20 110 818.40 130.29%
30.11.2008 161 954.10 136 236.00 25 718.10 18.88% 94 517.20 67 436.90 71.35%
31.10.2008 136 236.00 114 449.10 21 786.90 19.04% 81 631.60 54 604.40 66.89%
30.09.2008 114 449.10 108 958.30 5 490.80 5.04% 68 405.10 46 044.00 67.31%
31.08.2008 108 958.30 118 205.40 -9 247.10 -7.82% 63 551.40 45 406.90 71.45%
31.07.2008 118 205.40 130 761.60 -12 556.20 -9.60% 63 467.20 54 738.20 86.25%
30.06.2008 130 761.60 110 509.30 20 252.30 18.33% 67 442.60 63 319.00 93.89%
31.05.2008 110 509.30 103 598.00 6 911.30 6.67% 57 559.70 52 949.60 91.99%
30.04.2008 103 598.00 108 457.70 -4 859.70 -4.48% 56 317.60 47 280.40 83.95%
31.03.2008 108 457.70 110 928.40 -2 470.70 -2.23% 58 589.70 49 868.00 85.11%
29.02.2008 110 928.40 87 536.70 23 391.70 26.72% 57 266.50 53 661.90 93.71%
31.01.2008 87 536.70 85 055.20 2 481.50 2.92% 55 210.40 32 326.30 58.55%
31.12.2007 85 055.20 94 517.20 -9 462.00 -10.01% 64 169.80 20 885.40 32.55%
30.11.2007 94 517.20 81 631.60 12 885.60 15.79% 58 502.10 36 015.10 61.56%
31.10.2007 81 631.60 68 405.10 13 226.50 19.34% 49 609.20 32 022.40 64.55%
30.09.2007 68 405.10 63 551.40 4 853.70 7.64% 47 919.70 20 485.40 42.75%
31.08.2007 63 551.40 63 467.20 84.20 0.13% 50 427.50 13 123.90 26.03%
31.07.2007 63 467.20 67 442.60 -3 975.40 -5.89% 47 352.20 16 115.00 34.03%
30.06.2007 67 442.60 57 559.70 9 882.90 17.17% 51 769.40 15 673.20 30.27%
31.05.2007 57 559.70 56 317.60 1 242.10 2.21% 53 900.10 3 659.60 6.79%
30.04.2007 56 317.60 58 589.70 -2 272.10 -3.88% 51 385.80 4 931.80 9.60%
31.03.2007 58 589.70 57 266.50 1 323.20 2.31% 48 687.90 9 901.80 20.34%
28.02.2007 57 266.50 55 210.40 2 056.10 3.72% 53 713.40 3 553.10 6.61%
31.01.2007 55 210.40 64 169.80 -8 959.40 -13.96% 55 040.90 169.50 0.31%
31.12.2006 64 169.80 58 502.10 5 667.70 9.69% 48 635.50 15 534.30 31.94%
30.11.2006 58 502.10 49 609.20 8 892.90 17.93% 52 677.30 5 824.80 11.06%
31.10.2006 49 609.20 47 919.70 1 689.50 3.53% 49 734.40 - 125.20 -0.25%
30.09.2006 47 919.70 50 427.50 -2 507.80 -4.97% 58 351.90 -10 432.20 -17.88%
31.08.2006 50 427.50 47 352.20 3 075.30 6.49% 60 754.00 -10 326.50 -17.00%
31.07.2006 47 352.20 51 769.40 -4 417.20 -8.53% 57 412.30 -10 060.10 -17.52%
30.06.2006 51 769.40 53 900.10 -2 130.70 -3.95% 65 410.40 -13 641.00 -20.85%
31.05.2006 53 900.10 51 385.80 2 514.30 4.89% 65 161.00 -11 260.90 -17.28%
30.04.2006 51 385.80 48 687.90 2 697.90 5.54% 58 920.70 -7 534.90 -12.79%
31.03.2006 48 687.90 53 713.40 -5 025.50 -9.36% 57 307.50 -8 619.60 -15.04%
28.02.2006 53 713.40 55 040.90 -1 327.50 -2.41% 64 346.10 -10 632.70 -16.52%
31.01.2006 55 040.90 48 635.50 6 405.40 13.17% 58 713.30 -3 672.40 -6.25%
31.12.2005 48 635.50 52 677.30 -4 041.80 -7.67% 56 753.30 -8 117.80 -14.30%
30.11.2005 52 677.30 49 734.40 2 942.90 5.92% 49 637.50 3 039.80 6.12%
31.10.2005 49 734.40 58 351.90 -8 617.50 -14.77% 34 350.10 15 384.30 44.79%
30.09.2005 58 351.90 60 754.00 -2 402.10 -3.95% 31 571.50 26 780.40 84.82%
31.08.2005 60 754.00 57 412.30 3 341.70 5.82% 31 084.30 29 669.70 95.45%
31.07.2005 57 412.30 65 410.40 -7 998.10 -12.23% 30 884.40 26 527.90 85.89%
30.06.2005 65 410.40 65 161.00 249.40 0.38% 31 976.30 33 434.10 104.56%
31.05.2005 65 161.00 58 920.70 6 240.30 10.59% 32 850.90 32 310.10 98.35%
30.04.2005 58 920.70 57 307.50 1 613.20 2.81% 29 740.30 29 180.40 98.12%
31.03.2005 57 307.50 64 346.10 -7 038.60 -10.94% 34 392.80 22 914.70 66.63%
28.02.2005 64 346.10 58 713.30 5 632.80 9.59% 32 003.60 32 342.50 101.06%
31.01.2005 58 713.30 56 753.30 1 960.00 3.45% 32 371.90 26 341.40 81.37%
31.12.2004 56 753.30 49 637.50 7 115.80 14.34% 37 824.40 18 928.90 50.04%
30.11.2004 49 637.50 34 350.10 15 287.40 44.50% 32 775.60 16 861.90 51.45%
31.10.2004 34 350.10 31 571.50 2 778.60 8.80% 33 548.00 802.10 2.39%
30.09.2004 31 571.50 31 084.30 487.20 1.57% 38 594.50 -7 023.00 -18.20%
31.08.2004 31 084.30 30 884.40 199.90 0.65% 38 189.50 -7 105.20 -18.61%
31.07.2004 30 884.40 31 976.30 -1 091.90 -3.41% 38 328.30 -7 443.90 -19.42%
30.06.2004 31 976.30 32 850.90 - 874.60 -2.66% 43 426.70 -11 450.40 -26.37%
31.05.2004 32 850.90 29 740.30 3 110.60 10.46% 47 840.50 -14 989.60 -31.33%
30.04.2004 29 740.30 34 392.80 -4 652.50 -13.53% 50 131.30 -20 391.00 -40.68%
31.03.2004 34 392.80 32 003.60 2 389.20 7.47% 52 969.00 -18 576.20 -35.07%
29.02.2004 32 003.60 32 371.90 - 368.30 -1.14% 62 522.10 -30 518.50 -48.81%
31.01.2004 32 371.90 37 824.40 -5 452.50 -14.42% 61 008.30 -28 636.40 -46.94%
31.12.2003 37 824.40 32 775.60 5 048.80 15.40% 63 458.50 -25 634.10 -40.40%
30.11.2003 32 775.60 33 548.00 - 772.40 -2.30% 56 613.30 -23 837.70 -42.11%
31.10.2003 33 548.00 38 594.50 -5 046.50 -13.08% 61 516.50 -27 968.50 -45.47%
30.09.2003 38 594.50 38 189.50 405.00 1.06% 62 184.40 -23 589.90 -37.94%
31.08.2003 38 189.50 38 328.30 - 138.80 -0.36% 51 834.10 -13 644.60 -26.32%
31.07.2003 38 328.30 43 426.70 -5 098.40 -11.74% 55 504.10 -17 175.80 -30.95%
30.06.2003 43 426.70 47 840.50 -4 413.80 -9.23% 71 123.60 -27 696.90 -38.94%
31.05.2003 47 840.50 50 131.30 -2 290.80 -4.57% 47 971.70 - 131.20 -0.27%
30.04.2003 50 131.30 52 969.00 -2 837.70 -5.36% 43 153.50 6 977.80 16.17%
31.03.2003 52 969.00 62 522.10 -9 553.10 -15.28% 32 952.90 20 016.10 60.74%
28.02.2003 62 522.10 61 008.30 1 513.80 2.48% 31 810.40 30 711.70 96.55%
31.01.2003 61 008.30 63 458.50 -2 450.20 -3.86% 30 745.00 30 263.30 98.43%
31.12.2002 63 458.50 56 613.30 6 845.20 12.09% 37 474.90 25 983.60 69.34%
30.11.2002 56 613.30 61 516.50 -4 903.20 -7.97% 24 519.30 32 094.00 130.89%
31.10.2002 61 516.50 62 184.40 - 667.90 -1.07% 24 175.60 37 340.90 154.46%
30.09.2002 62 184.40 51 834.10 10 350.30 19.97% 23 766.00 38 418.40 161.65%
31.08.2002 51 834.10 55 504.10 -3 670.00 -6.61% 18 896.50 32 937.60 174.31%
31.07.2002 55 504.10 71 123.60 -15 619.50 -21.96% 18 281.80 37 222.30 203.60%
30.06.2002 71 123.60 47 971.70 23 151.90 48.26% 34 291.30 36 832.30 107.41%
31.05.2002 47 971.70 43 153.50 4 818.20 11.17% 36 352.90 11 618.80 31.96%
30.04.2002 43 153.50 32 952.90 10 200.60 30.95% 21 280.20 21 873.30 102.79%
31.03.2002 32 952.90 31 810.40 1 142.50 3.59% 18 412.00 14 540.90 78.98%
28.02.2002 31 810.40 30 745.00 1 065.40 3.47% 14 689.10 17 121.30 116.56%
31.01.2002 30 745.00 37 474.90 -6 729.90 -17.96% 13 336.50 17 408.50 130.53%
31.12.2001 37 474.90 24 519.30 12 955.60 52.84% 17 377.80 20 097.10 115.65%
30.11.2001 24 519.30 24 175.60 343.70 1.42% 12 128.10 12 391.20 102.17%
31.10.2001 24 175.60 23 766.00 409.60 1.72% 11 395.30 12 780.30 112.15%
30.09.2001 23 766.00 18 896.50 4 869.50 25.77% 11 660.50 12 105.50 103.82%
31.08.2001 18 896.50 18 281.80 614.70 3.36% 15 854.80 3 041.70 19.18%
31.07.2001 18 281.80 34 291.30 -16 009.50 -46.69% 9 558.10 8 723.70 91.27%
30.06.2001 34 291.30 36 352.90 -2 061.60 -5.67% 9 477.70 24 813.60 261.81%
31.05.2001 36 352.90 21 280.20 15 072.70 70.83% 12 037.90 24 315.00 201.99%
30.04.2001 21 280.20 18 412.00 2 868.20 15.58% 13 525.70 7 754.50 57.33%
31.03.2001 18 412.00 14 689.10 3 722.90 25.34% 12 895.80 5 516.20 42.78%
28.02.2001 14 689.10 13 336.50 1 352.60 10.14% 7 448.50 7 240.60 97.21%
31.01.2001 13 336.50 17 377.80 -4 041.30 -23.26% 6 764.70 6 571.80 97.15%
31.12.2000 17 377.80 12 128.10 5 249.70 43.29% 1 701.90 15 675.90 921.08%
30.11.2000 12 128.10 11 395.30 732.80 6.43% 4 469.80 7 658.30 171.33%
31.10.2000 11 395.30 11 660.50 - 265.20 -2.27% 4 172.50 7 222.80 173.10%
30.09.2000 11 660.50 15 854.80 -4 194.30 -26.45% 3 176.70 8 483.80 267.06%
31.08.2000 15 854.80 9 558.10 6 296.70 65.88% 3 710.90 12 143.90 327.25%
31.07.2000 9 558.10 9 477.70 80.40 0.85% 3 399.40 6 158.70 181.17%
30.06.2000 9 477.70 12 037.90 -2 560.20 -21.27% 3 230.40 6 247.30 193.39%
31.05.2000 12 037.90 13 525.70 -1 487.80 -11.00% 11 561.90 476.00 4.12%
30.04.2000 13 525.70 12 895.80 629.90 4.88% 4 615.10 8 910.60 193.07%
31.03.2000 12 895.80 7 448.50 5 447.30 73.13% 2 768.50 10 127.30 365.80%
29.02.2000 7 448.50 6 764.70 683.80 10.11% 4 610.20 2 838.30 61.57%
31.01.2000 6 764.70 1 701.90 5 062.80 297.48% 4 885.90 1 878.80 38.45%
31.12.1999 1 701.90 4 469.80 -2 767.90 -61.92% 2 095.70 - 393.80 -18.79%
30.11.1999 4 469.80 4 172.50 297.30 7.13% 6 807.60 -2 337.80 -34.34%
31.10.1999 4 172.50 3 176.70 995.80 31.35% 8 021.70 -3 849.20 -47.98%
30.09.1999 3 176.70 3 710.90 - 534.20 -14.40% 4 045.40 - 868.70 -21.47%
31.08.1999 3 710.90 3 399.40 311.50 9.16% 8 091.90 -4 381.00 -54.14%
31.07.1999 3 399.40 3 230.40 169.00 5.23% 5 947.40 -2 548.00 -42.84%
30.06.1999 3 230.40 11 561.90 -8 331.50 -72.06% 7 580.60 -4 350.20 -57.39%
31.05.1999 11 561.90 4 615.10 6 946.80 150.52% 4 347.60 7 214.30 165.94%
30.04.1999 4 615.10 2 768.50 1 846.60 66.70% 6 392.70 -1 777.60 -27.81%
31.03.1999 2 768.50 4 610.20 -1 841.70 -39.95% 4 048.60 -1 280.10 -31.62%
28.02.1999 4 610.20 4 885.90 - 275.70 -5.64% 3 529.20 1 081.00 30.63%
31.01.1999 4 885.90 2 095.70 2 790.20 133.14% 4 822.80 63.10 1.31%
31.12.1998 2 095.70 6 807.60 -4 711.90 -69.22% 3 178.10 -1 082.40 -34.06%
30.11.1998 6 807.60 8 021.70 -1 214.10 -15.14% 6 226.50 581.10 9.33%
31.10.1998 8 021.70 4 045.40 3 976.30 98.29% 4 437.80 3 583.90 80.76%
30.09.1998 4 045.40 8 091.90 -4 046.50 -50.01% 5 424.30 -1 378.90 -25.42%
31.08.1998 8 091.90 5 947.40 2 144.50 36.06% 5 259.80 2 832.10 53.84%
31.07.1998 5 947.40 7 580.60 -1 633.20 -21.54% 3 789.80 2 157.60 56.93%
30.06.1998 7 580.60 4 347.60 3 233.00 74.36% 9 830.10 -2 249.50 -22.88%
31.05.1998 4 347.60 6 392.70 -2 045.10 -31.99% 6 156.90 -1 809.30 -29.39%
30.04.1998 6 392.70 4 048.60 2 344.10 57.90% 2 920.80 3 471.90 118.87%
31.03.1998 4 048.60 3 529.20 519.40 14.72% 4 378.50 - 329.90 -7.53%
28.02.1998 3 529.20 4 822.80 -1 293.60 -26.82% 4 667.40 -1 138.20 -24.39%
31.01.1998 4 822.80 3 178.10 1 644.70 51.75% 5 752.80 - 930.00 -16.17%
31.12.1997 3 178.10 6 226.50 -3 048.40 -48.96% 13 697.40 -10 519.30 -76.80%
30.11.1997 6 226.50 4 437.80 1 788.70 40.31% 16 855.10 -10 628.60 -63.06%
31.10.1997 4 437.80 5 424.30 - 986.50 -18.19% 9 744.60 -5 306.80 -54.46%
30.09.1997 5 424.30 5 259.80 164.50 3.13% 10 374.20 -4 949.90 -47.71%
31.08.1997 5 259.80 3 789.80 1 470.00 38.79% 11 011.30 -5 751.50 -52.23%
31.07.1997 3 789.80 9 830.10 -6 040.30 -61.45% 15 234.80 -11 445.00 -75.12%
30.06.1997 9 830.10 6 156.90 3 673.20 59.66% 19 928.20 -10 098.10 -50.67%
31.05.1997 6 156.90 2 920.80 3 236.10 110.79% 14 267.50 -8 110.60 -56.85%
30.04.1997 2 920.80 4 378.50 -1 457.70 -33.29% 12 261.40 -9 340.60 -76.18%
31.03.1997 4 378.50 4 667.40 - 288.90 -6.19% 17 815.10 -13 436.60 -75.42%
28.02.1997 4 667.40 5 752.80 -1 085.40 -18.87% 16 193.70 -11 526.30 -71.18%
31.01.1997 5 752.80 13 697.40 -7 944.60 -58.00% 11 463.80 -5 711.00 -49.82%
31.12.1996 13 697.40 16 855.10 -3 157.70 -18.73% 15 598.80 -1 901.40 -12.19%
30.11.1996 16 855.10 9 744.60 7 110.50 72.97% 7 154.00 9 701.10 135.60%
31.10.1996 9 744.60 10 374.20 - 629.60 -6.07% 8 015.20 1 729.40 21.58%
30.09.1996 10 374.20 11 011.30 - 637.10 -5.79% 5 902.20 4 472.00 75.77%
31.08.1996 11 011.30 15 234.80 -4 223.50 -27.72% 6 102.50 4 908.80 80.44%
31.07.1996 15 234.80 19 928.20 -4 693.40 -23.55% 5 946.80 9 288.00 156.18%
30.06.1996 19 928.20 14 267.50 5 660.70 39.68% 7 461.30 12 466.90 167.09%
31.05.1996 14 267.50 12 261.40 2 006.10 16.36% 6 701.60 7 565.90 112.90%
30.04.1996 12 261.40 17 815.10 -5 553.70 -31.17% 6 004.20 6 257.20 104.21%
31.03.1996 17 815.10 16 193.70 1 621.40 10.01% 13 071.10 4 744.00 36.29%
29.02.1996 16 193.70 11 463.80 4 729.90 41.26% 8 340.40 7 853.30 94.16%
31.01.1996 11 463.80 15 598.80 -4 135.00 -26.51% 13 546.60 -2 082.80 -15.38%
31.12.1995 15 598.80 7 154.00 8 444.80 118.04% 6 620.20 8 978.60 135.62%
30.11.1995 7 154.00 8 015.20 - 861.20 -10.74% 11 576.70 -4 422.70 -38.20%
31.10.1995 8 015.20 5 902.20 2 113.00 35.80% 8 520.50 - 505.30 -5.93%
30.09.1995 5 902.20 6 102.50 - 200.30 -3.28% 15 142.70 -9 240.50 -61.02%
31.08.1995 6 102.50 5 946.80 155.70 2.62% 31 709.40 -25 606.90 -80.75%
31.07.1995 5 946.80 7 461.30 -1 514.50 -20.30% 20 259.50 -14 312.70 -70.65%
30.06.1995 7 461.30 6 701.60 759.70 11.34% 15 844.10 -8 382.80 -52.91%
31.05.1995 6 701.60 6 004.20 697.40 11.62% 13 462.90 -6 761.30 -50.22%
30.04.1995 6 004.20 13 071.10 -7 066.90 -54.06% 10 970.70 -4 966.50 -45.27%
31.03.1995 13 071.10 8 340.40 4 730.70 56.72% 12 161.40 909.70 7.48%
28.02.1995 8 340.40 13 546.60 -5 206.20 -38.43% 10 096.30 -1 755.90 -17.39%
31.01.1995 13 546.60 6 620.20 6 926.40 104.63% 8 442.20 5 104.40 60.46%
31.12.1994 6 620.20 11 576.70 -4 956.50 -42.81% 6 534.60 85.60 1.31%
30.11.1994 11 576.70 8 520.50 3 056.20 35.87% 6 858.50 4 718.20 68.79%
31.10.1994 8 520.50 15 142.70 -6 622.20 -43.73% 11 305.50 -2 785.00 -24.63%
30.09.1994 15 142.70 31 709.40 -16 566.70 -52.25% 8 852.60 6 290.10 71.05%
31.08.1994 31 709.40 20 259.50 11 449.90 56.52% 6 683.50 25 025.90 374.44%
31.07.1994 20 259.50 15 844.10 4 415.40 27.87% 9 136.70 11 122.80 121.74%
30.06.1994 15 844.10 13 462.90 2 381.20 17.69% 10 979.70 4 864.40 44.30%
31.05.1994 13 462.90 10 970.70 2 492.20 22.72% 11 230.00 2 232.90 19.88%
30.04.1994 10 970.70 12 161.40 -1 190.70 -9.79% 8 600.80 2 369.90 27.55%
31.03.1994 12 161.40 10 096.30 2 065.10 20.45% 9 655.10 2 506.30 25.96%
28.02.1994 10 096.30 8 442.20 1 654.10 19.59% 13 982.70 -3 886.40 -27.79%
31.01.1994 8 442.20 6 534.60 1 907.60 29.19% 11 214.40 -2 772.20 -24.72%
31.12.1993 6 534.60 6 858.50 - 323.90 -4.72% - - -
30.11.1993 6 858.50 11 305.50 -4 447.00 -39.33% - - -
31.10.1993 11 305.50 8 852.60 2 452.90 27.71% - - -
30.09.1993 8 852.60 6 683.50 2 169.10 32.45% - - -
31.08.1993 6 683.50 9 136.70 -2 453.20 -26.85% - - -
31.07.1993 9 136.70 10 979.70 -1 843.00 -16.79% - - -
30.06.1993 10 979.70 11 230.00 - 250.30 -2.23% - - -
31.05.1993 11 230.00 8 600.80 2 629.20 30.57% - - -
30.04.1993 8 600.80 9 655.10 -1 054.30 -10.92% - - -
31.03.1993 9 655.10 13 982.70 -4 327.60 -30.95% - - -
28.02.1993 13 982.70 11 214.40 2 768.30 24.69% - - -
31.01.1993 11 214.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.