Pasiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank»Pasiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Pasiva, hlavní položky, celkem - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pasiva bilanční celkem, celkem 7 063 455.60 7 350 792.30 -3.91% 6 019 449.60 17.34%
UK2 Přijaté vklady a úvěry, celkem 5 353 889.20 5 834 956.50 -8.24% 4 414 272.80 21.29%
UK3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem 0.70 0.50 40.00% 1.60 -56.25%
UK4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem 1 184 752.30 1 552 231.50 -23.67% 647 058.10 83.10%
UK5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem 4 169 136.20 4 282 724.60 -2.65% 3 767 213.10 10.67%
UK6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem 346 208.90 88 841.70 289.69% 221 266.90 56.47%
UK7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem 411 651.30 457 330.70 -9.99% 444 080.70 -7.30%
UK8 Kapitál a rezervy, celkem 705 409.50 698 898.10 0.93% 682 876.90 3.30%
UK9 z toho: Opravné položky, celkem 74 714.70 75 589.80 -1.16% 87 711.10 -14.82%
UK10 z toho: Základní kapitál, celkem 99 629.00 99 629.00 0.00 98 159.00 1.50%
UK11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem 1 597.90 90.20 1 671.51% 991.10 61.22%
UK12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem 72 894.30 66 754.20 9.20% 73 320.80 -0.58%
UK13 Ostatní pasiva bilanční, celkem 246 296.70 270 765.30 -9.04% 256 952.30 -4.15%
UK14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem 95 702.10 102 990.20 -7.08% 90 828.80 5.37%

Pasiva bilanční celkem, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 7 063 455.60
30.11.2017 7 350 792.30
31.10.2017 7 275 277.60
30.09.2017 7 328 403.10
31.08.2017 7 181 001.00
31.07.2017 7 103 302.50
30.06.2017 7 093 434.50
31.05.2017 7 193 171.50
30.04.2017 7 210 763.50
31.03.2017 7 105 824.00
Další »
Pasiva bilanční celkem, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Přijaté vklady a úvěry, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 5 353 889.20
30.11.2017 5 834 956.50
31.10.2017 5 835 738.50
30.09.2017 5 630 942.70
31.08.2017 5 704 549.80
31.07.2017 5 650 273.90
30.06.2017 5 392 245.40
31.05.2017 5 723 024.10
30.04.2017 5 712 962.00
31.03.2017 5 404 380.50
Další »
Přijaté vklady a úvěry, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.70
30.11.2017 0.50
31.10.2017 0.50
30.09.2017 0.80
31.08.2017 1.00
31.07.2017 1.10
30.06.2017 0.90
31.05.2017 0.60
30.04.2017 0.60
31.03.2017 630.90
Další »
Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 184 752.30
30.11.2017 1 552 231.50
31.10.2017 1 562 201.50
30.09.2017 1 362 837.00
31.08.2017 1 420 839.70
31.07.2017 1 405 021.50
30.06.2017 1 202 577.30
31.05.2017 1 427 549.10
30.04.2017 1 433 332.10
31.03.2017 1 262 726.70
Další »
Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 4 169 136.20
30.11.2017 4 282 724.60
31.10.2017 4 273 536.40
30.09.2017 4 268 104.90
31.08.2017 4 283 709.10
31.07.2017 4 245 251.30
30.06.2017 4 189 667.30
31.05.2017 4 295 474.40
30.04.2017 4 279 629.30
31.03.2017 4 141 022.80
Další »
Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 346 208.90
30.11.2017 88 841.70
31.10.2017 26 990.90
30.09.2017 296 356.80
31.08.2017 79 401.10
31.07.2017 54 981.60
30.06.2017 297 367.50
31.05.2017 50 124.00
30.04.2017 77 520.10
31.03.2017 292 187.30
Další »
Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 411 651.30
30.11.2017 457 330.70
31.10.2017 460 855.50
30.09.2017 457 875.60
31.08.2017 457 604.20
31.07.2017 461 955.60
30.06.2017 462 453.60
31.05.2017 460 969.90
30.04.2017 459 222.50
31.03.2017 454 377.20
Další »
Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Kapitál a rezervy, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 705 409.50
30.11.2017 698 898.10
31.10.2017 696 608.00
30.09.2017 690 511.40
31.08.2017 687 529.70
31.07.2017 682 085.20
30.06.2017 677 913.00
31.05.2017 674 082.40
30.04.2017 690 379.70
31.03.2017 696 233.40
Další »
Kapitál a rezervy, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Opravné položky, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 74 714.70
30.11.2017 75 589.80
31.10.2017 75 925.60
30.09.2017 76 533.10
31.08.2017 78 637.40
31.07.2017 78 846.50
30.06.2017 79 355.70
31.05.2017 81 413.00
30.04.2017 82 423.00
31.03.2017 83 680.50
Další »
z toho: Opravné položky, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Základní kapitál, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 99 629.00
30.11.2017 99 629.00
31.10.2017 99 443.60
30.09.2017 99 443.60
31.08.2017 99 443.60
31.07.2017 99 250.60
30.06.2017 99 250.60
31.05.2017 99 250.60
30.04.2017 99 024.30
31.03.2017 99 024.30
Další »
z toho: Základní kapitál, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 597.90
30.11.2017 90.20
31.10.2017 91.30
30.09.2017 96.90
31.08.2017 11.80
31.07.2017 689.60
30.06.2017 1 272.00
31.05.2017 1 972.80
30.04.2017 37 455.50
31.03.2017 71 334.10
Další »
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 72 894.30
30.11.2017 66 754.20
31.10.2017 64 000.80
30.09.2017 58 679.30
31.08.2017 53 728.20
31.07.2017 48 402.20
30.06.2017 42 727.60
31.05.2017 36 324.80
30.04.2017 27 629.50
31.03.2017 18 005.90
Další »
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Ostatní pasiva bilanční, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 246 296.70
30.11.2017 270 765.30
31.10.2017 255 084.80
30.09.2017 252 716.60
31.08.2017 251 916.20
31.07.2017 254 006.30
30.06.2017 263 455.00
31.05.2017 284 971.10
30.04.2017 270 679.20
31.03.2017 258 645.60
Další »
Ostatní pasiva bilanční, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 95 702.10
30.11.2017 102 990.20
31.10.2017 98 125.30
30.09.2017 88 009.50
31.08.2017 86 173.90
31.07.2017 91 303.30
30.06.2017 88 194.20
31.05.2017 88 090.10
30.04.2017 81 093.30
31.03.2017 81 076.30
Další »
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem,Pasiva, hlavní položky, celkem

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva, hlavní položky, celkem (Pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies