Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Agregované rozvahy (ČNB a ostatní měnové finanční instituce)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Aktiva celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - aktiva (1137)
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Pasiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2015 5 547 570.70
Min 31.03.2002 2 457 319.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 5 533 297.70 5 509 730.20 23 567.50 0.43% 5 301 845.30 231 452.40 4.37%
30.04.2015 5 509 730.20 5 547 570.70 -37 840.50 -0.68% 5 323 546.00 186 184.20 3.50%
31.03.2015 5 547 570.70 5 509 673.40 37 897.30 0.69% 5 279 752.30 267 818.40 5.07%
28.02.2015 5 509 673.40 5 505 112.20 4 561.20 0.08% 5 293 260.30 216 413.10 4.09%
31.01.2015 5 505 112.20 5 422 560.40 82 551.80 1.52% 5 283 412.70 221 699.50 4.20%
31.12.2014 5 422 560.40 5 408 178.80 14 381.60 0.27% 5 235 105.10 187 455.30 3.58%
30.11.2014 5 408 178.80 5 389 976.70 18 202.10 0.34% 5 233 447.80 174 731.00 3.34%
31.10.2014 5 389 976.70 5 365 916.00 24 060.70 0.45% 4 964 262.10 425 714.60 8.58%
30.09.2014 5 365 916.00 5 353 076.50 12 839.50 0.24% 4 951 124.70 414 791.30 8.38%
31.08.2014 5 353 076.50 5 352 494.50 582.00 0.01% 4 933 108.90 419 967.60 8.51%
31.07.2014 5 352 494.50 5 371 388.60 -18 894.10 -0.35% 4 946 416.90 406 077.60 8.21%
30.06.2014 5 371 388.60 5 301 845.30 69 543.30 1.31% 4 933 988.30 437 400.30 8.87%
31.05.2014 5 301 845.30 5 323 546.00 -21 700.70 -0.41% 4 947 070.10 354 775.20 7.17%
30.04.2014 5 323 546.00 5 279 752.30 43 793.70 0.83% 4 979 861.50 343 684.50 6.90%
31.03.2014 5 279 752.30 5 293 260.30 -13 508.00 -0.26% 4 985 219.40 294 532.90 5.91%
28.02.2014 5 293 260.30 5 283 412.70 9 847.60 0.19% 4 917 773.60 375 486.70 7.64%
31.01.2014 5 283 412.70 5 235 105.10 48 307.60 0.92% 4 925 962.20 357 450.50 7.26%
31.12.2013 5 235 105.10 5 233 447.80 1 657.30 0.03% 4 821 247.00 413 858.10 8.58%
30.11.2013 5 233 447.80 4 964 262.10 269 185.70 5.42% 4 816 261.60 417 186.20 8.66%
31.10.2013 4 964 262.10 4 951 124.70 13 137.40 0.27% 4 837 068.00 127 194.10 2.63%
30.09.2013 4 951 124.70 4 933 108.90 18 015.80 0.37% 4 847 622.80 103 501.90 2.14%
31.08.2013 4 933 108.90 4 946 416.90 -13 308.00 -0.27% 4 819 943.90 113 165.00 2.35%
31.07.2013 4 946 416.90 4 933 988.30 12 428.60 0.25% 4 852 328.40 94 088.50 1.94%
30.06.2013 4 933 988.30 4 947 070.10 -13 081.80 -0.26% 4 827 779.80 106 208.50 2.20%
31.05.2013 4 947 070.10 4 979 861.50 -32 791.40 -0.66% 4 813 884.60 133 185.50 2.77%
30.04.2013 4 979 861.50 4 985 219.40 -5 357.90 -0.11% 4 766 813.50 213 048.00 4.47%
31.03.2013 4 985 219.40 4 917 773.60 67 445.80 1.37% 4 771 883.60 213 335.80 4.47%
28.02.2013 4 917 773.60 4 925 962.20 -8 188.60 -0.17% 4 744 032.90 173 740.70 3.66%
31.01.2013 4 925 962.20 4 821 247.00 104 715.20 2.17% 4 689 916.30 236 045.90 5.03%
31.12.2012 4 821 247.00 4 816 261.60 4 985.40 0.10% 4 651 118.20 170 128.80 3.66%
30.11.2012 4 816 261.60 4 837 068.00 -20 806.40 -0.43% 4 664 385.10 151 876.50 3.26%
31.10.2012 4 837 068.00 4 847 622.80 -10 554.80 -0.22% 4 643 307.90 193 760.10 4.17%
30.09.2012 4 847 622.80 4 819 943.90 27 678.90 0.57% 4 631 710.00 215 912.80 4.66%
31.08.2012 4 819 943.90 4 852 328.40 -32 384.50 -0.67% 4 554 339.50 265 604.40 5.83%
31.07.2012 4 852 328.40 4 827 779.80 24 548.60 0.51% 4 497 129.80 355 198.60 7.90%
30.06.2012 4 827 779.80 4 813 884.60 13 895.20 0.29% 4 471 184.30 356 595.50 7.98%
31.05.2012 4 813 884.60 4 766 813.50 47 071.10 0.99% 4 509 778.70 304 105.90 6.74%
30.04.2012 4 766 813.50 4 771 883.60 -5 070.10 -0.11% 4 448 100.40 318 713.10 7.17%
31.03.2012 4 771 883.60 4 744 032.90 27 850.70 0.59% 4 450 590.00 321 293.60 7.22%
29.02.2012 4 744 032.90 4 689 916.30 54 116.60 1.15% 4 419 796.60 324 236.30 7.34%
31.01.2012 4 689 916.30 4 651 118.20 38 798.10 0.83% 4 400 562.40 289 353.90 6.58%
31.12.2011 4 651 118.20 4 664 385.10 -13 266.90 -0.28% 4 393 759.10 257 359.10 5.86%
30.11.2011 4 664 385.10 4 643 307.90 21 077.20 0.45% 4 399 198.50 265 186.60 6.03%
31.10.2011 4 643 307.90 4 631 710.00 11 597.90 0.25% 4 393 911.40 249 396.50 5.68%
30.09.2011 4 631 710.00 4 554 339.50 77 370.50 1.70% 4 401 003.70 230 706.30 5.24%
31.08.2011 4 554 339.50 4 497 129.80 57 209.70 1.27% 4 411 147.90 143 191.60 3.25%
31.07.2011 4 497 129.80 4 471 184.30 25 945.50 0.58% 4 390 236.40 106 893.40 2.43%
30.06.2011 4 471 184.30 4 509 778.70 -38 594.40 -0.86% 4 406 955.80 64 228.50 1.46%
31.05.2011 4 509 778.70 4 448 100.40 61 678.30 1.39% 4 384 963.10 124 815.60 2.85%
30.04.2011 4 448 100.40 4 450 590.00 -2 489.60 -0.06% 4 393 492.90 54 607.50 1.24%
31.03.2011 4 450 590.00 4 419 796.60 30 793.40 0.70% 4 306 443.50 144 146.50 3.35%
28.02.2011 4 419 796.60 4 400 562.40 19 234.20 0.44% 4 289 235.90 130 560.70 3.04%
31.01.2011 4 400 562.40 4 393 759.10 6 803.30 0.15% 4 301 004.90 99 557.50 2.31%
31.12.2010 4 393 759.10 4 399 198.50 -5 439.40 -0.12% 4 284 064.60 109 694.50 2.56%
30.11.2010 4 399 198.50 4 393 911.40 5 287.10 0.12% 4 287 983.40 111 215.10 2.59%
31.10.2010 4 393 911.40 4 401 003.70 -7 092.30 -0.16% 4 317 507.20 76 404.20 1.77%
30.09.2010 4 401 003.70 4 411 147.90 -10 144.20 -0.23% 4 242 029.10 158 974.60 3.75%
31.08.2010 4 411 147.90 4 390 236.40 20 911.50 0.48% 4 234 840.80 176 307.10 4.16%
31.07.2010 4 390 236.40 4 406 955.80 -16 719.40 -0.38% 4 224 773.50 165 462.90 3.92%
30.06.2010 4 406 955.80 4 384 963.10 21 992.70 0.50% 4 282 394.50 124 561.30 2.91%
31.05.2010 4 384 963.10 4 393 492.90 -8 529.80 -0.19% 4 283 121.50 101 841.60 2.38%
30.04.2010 4 393 492.90 4 306 443.50 87 049.40 2.02% 4 277 747.10 115 745.80 2.71%
31.03.2010 4 306 443.50 4 289 235.90 17 207.60 0.40% 4 307 246.80 - 803.30 -0.02%
28.02.2010 4 289 235.90 4 301 004.90 -11 769.00 -0.27% 4 326 387.50 -37 151.60 -0.86%
31.01.2010 4 301 004.90 4 284 064.60 16 940.30 0.40% 4 343 518.80 -42 513.90 -0.98%
31.12.2009 4 284 064.60 4 287 983.40 -3 918.80 -0.09% 4 221 352.40 62 712.20 1.49%
30.11.2009 4 287 983.40 4 317 507.20 -29 523.80 -0.68% 4 282 109.20 5 874.20 0.14%
31.10.2009 4 317 507.20 4 242 029.10 75 478.10 1.78% 4 245 518.90 71 988.30 1.70%
30.09.2009 4 242 029.10 4 234 840.80 7 188.30 0.17% 4 210 128.70 31 900.40 0.76%
31.08.2009 4 234 840.80 4 224 773.50 10 067.30 0.24% 4 189 390.70 45 450.10 1.08%
31.07.2009 4 224 773.50 4 282 394.50 -57 621.00 -1.35% 4 195 990.80 28 782.70 0.69%
30.06.2009 4 282 394.50 4 283 121.50 - 727.00 -0.02% 4 162 547.40 119 847.10 2.88%
31.05.2009 4 283 121.50 4 277 747.10 5 374.40 0.13% 4 111 016.20 172 105.30 4.19%
30.04.2009 4 277 747.10 4 307 246.80 -29 499.70 -0.68% 4 012 170.60 265 576.50 6.62%
31.03.2009 4 307 246.80 4 326 387.50 -19 140.70 -0.44% 3 961 335.60 345 911.20 8.73%
28.02.2009 4 326 387.50 4 343 518.80 -17 131.30 -0.39% 3 913 272.80 413 114.70 10.56%
31.01.2009 4 343 518.80 4 221 352.40 122 166.40 2.89% 3 983 435.00 360 083.80 9.04%
31.12.2008 4 221 352.40 4 282 109.20 -60 756.80 -1.42% 3 794 535.90 426 816.50 11.25%
30.11.2008 4 282 109.20 4 245 518.90 36 590.30 0.86% 3 835 548.10 446 561.10 11.64%
31.10.2008 4 245 518.90 4 210 128.70 35 390.20 0.84% 3 787 438.50 458 080.40 12.09%
30.09.2008 4 210 128.70 4 189 390.70 20 738.00 0.49% 3 726 446.90 483 681.80 12.98%
31.08.2008 4 189 390.70 4 195 990.80 -6 600.10 -0.16% 3 658 345.20 531 045.50 14.52%
31.07.2008 4 195 990.80 4 162 547.40 33 443.40 0.80% 3 687 899.00 508 091.80 13.78%
30.06.2008 4 162 547.40 4 111 016.20 51 531.20 1.25% 3 634 392.40 528 155.00 14.53%
31.05.2008 4 111 016.20 4 012 170.60 98 845.60 2.46% 3 525 020.60 585 995.60 16.62%
30.04.2008 4 012 170.60 3 961 335.60 50 835.00 1.28% 3 531 075.30 481 095.30 13.62%
31.03.2008 3 961 335.60 3 913 272.80 48 062.80 1.23% 3 417 522.50 543 813.10 15.91%
29.02.2008 3 913 272.80 3 983 435.00 -70 162.20 -1.76% 3 394 336.00 518 936.80 15.29%
31.01.2008 3 983 435.00 3 794 535.90 188 899.10 4.98% 3 334 915.70 648 519.30 19.45%
31.12.2007 3 794 535.90 3 835 548.10 -41 012.20 -1.07% 3 218 503.80 576 032.10 17.90%
30.11.2007 3 835 548.10 3 787 438.50 48 109.60 1.27% 3 262 240.50 573 307.60 17.57%
31.10.2007 3 787 438.50 3 726 446.90 60 991.60 1.64% 3 241 414.40 546 024.10 16.85%
30.09.2007 3 726 446.90 3 658 345.20 68 101.70 1.86% 3 250 785.10 475 661.80 14.63%
31.08.2007 3 658 345.20 3 687 899.00 -29 553.80 -0.80% 3 177 839.90 480 505.30 15.12%
31.07.2007 3 687 899.00 3 634 392.40 53 506.60 1.47% 3 180 128.90 507 770.10 15.97%
30.06.2007 3 634 392.40 3 525 020.60 109 371.80 3.10% 3 165 215.80 469 176.60 14.82%
31.05.2007 3 525 020.60 3 531 075.30 -6 054.70 -0.17% 3 147 424.30 377 596.30 12.00%
30.04.2007 3 531 075.30 3 417 522.50 113 552.80 3.32% 3 133 638.90 397 436.40 12.68%
31.03.2007 3 417 522.50 3 394 336.00 23 186.50 0.68% 3 078 711.50 338 811.00 11.00%
28.02.2007 3 394 336.00 3 334 915.70 59 420.30 1.78% 3 032 675.30 361 660.70 11.93%
31.01.2007 3 334 915.70 3 218 503.80 116 411.90 3.62% 3 011 707.60 323 208.10 10.73%
31.12.2006 3 218 503.80 3 262 240.50 -43 736.70 -1.34% 2 990 216.10 228 287.70 7.63%
30.11.2006 3 262 240.50 3 241 414.40 20 826.10 0.64% 3 016 206.20 246 034.30 8.16%
31.10.2006 3 241 414.40 3 250 785.10 -9 370.70 -0.29% 3 010 779.90 230 634.50 7.66%
30.09.2006 3 250 785.10 3 177 839.90 72 945.20 2.30% 2 968 963.10 281 822.00 9.49%
31.08.2006 3 177 839.90 3 180 128.90 -2 289.00 -0.07% 2 949 377.20 228 462.70 7.75%
31.07.2006 3 180 128.90 3 165 215.80 14 913.10 0.47% 2 906 155.80 273 973.10 9.43%
30.06.2006 3 165 215.80 3 147 424.30 17 791.50 0.57% 2 913 217.10 251 998.70 8.65%
31.05.2006 3 147 424.30 3 133 638.90 13 785.40 0.44% 2 826 407.80 321 016.50 11.36%
30.04.2006 3 133 638.90 3 078 711.50 54 927.40 1.78% 2 795 495.50 338 143.40 12.10%
31.03.2006 3 078 711.50 3 032 675.30 46 036.20 1.52% 2 787 450.40 291 261.10 10.45%
28.02.2006 3 032 675.30 3 011 707.60 20 967.70 0.70% 2 731 873.70 300 801.60 11.01%
31.01.2006 3 011 707.60 2 990 216.10 21 491.50 0.72% 2 684 240.80 327 466.80 12.20%
31.12.2005 2 990 216.10 3 016 206.20 -25 990.10 -0.86% 2 706 080.90 284 135.20 10.50%
30.11.2005 3 016 206.20 3 010 779.90 5 426.30 0.18% 2 729 154.30 287 051.90 10.52%
31.10.2005 3 010 779.90 2 968 963.10 41 816.80 1.41% 2 753 022.90 257 757.00 9.36%
30.09.2005 2 968 963.10 2 949 377.20 19 585.90 0.66% 2 731 867.30 237 095.80 8.68%
31.08.2005 2 949 377.20 2 906 155.80 43 221.40 1.49% 2 726 573.50 222 803.70 8.17%
31.07.2005 2 906 155.80 2 913 217.10 -7 061.30 -0.24% 2 714 557.80 191 598.00 7.06%
30.06.2005 2 913 217.10 2 826 407.80 86 809.30 3.07% 2 739 528.60 173 688.50 6.34%
31.05.2005 2 826 407.80 2 795 495.50 30 912.30 1.11% 2 681 570.60 144 837.20 5.40%
30.04.2005 2 795 495.50 2 787 450.40 8 045.10 0.29% 2 674 014.70 121 480.80 4.54%
31.03.2005 2 787 450.40 2 731 873.70 55 576.70 2.03% 2 658 957.50 128 492.90 4.83%
28.02.2005 2 731 873.70 2 684 240.80 47 632.90 1.77% 2 624 648.50 107 225.20 4.09%
31.01.2005 2 684 240.80 2 706 080.90 -21 840.10 -0.81% 2 631 129.30 53 111.50 2.02%
31.12.2004 2 706 080.90 2 729 154.30 -23 073.40 -0.85% 2 574 194.50 131 886.40 5.12%
30.11.2004 2 729 154.30 2 753 022.90 -23 868.60 -0.87% 2 609 454.10 119 700.20 4.59%
31.10.2004 2 753 022.90 2 731 867.30 21 155.60 0.77% 2 564 348.50 188 674.40 7.36%
30.09.2004 2 731 867.30 2 726 573.50 5 293.80 0.19% 2 547 598.20 184 269.10 7.23%
31.08.2004 2 726 573.50 2 714 557.80 12 015.70 0.44% 2 529 975.40 196 598.10 7.77%
31.07.2004 2 714 557.80 2 739 528.60 -24 970.80 -0.91% 2 511 736.90 202 820.90 8.07%
30.06.2004 2 739 528.60 2 681 570.60 57 958.00 2.16% 2 556 692.30 182 836.30 7.15%
31.05.2004 2 681 570.60 2 674 014.70 7 555.90 0.28% 2 521 667.10 159 903.50 6.34%
30.04.2004 2 674 014.70 2 658 957.50 15 057.20 0.57% 2 548 600.80 125 413.90 4.92%
31.03.2004 2 658 957.50 2 624 648.50 34 309.00 1.31% 2 568 990.90 89 966.60 3.50%
29.02.2004 2 624 648.50 2 631 129.30 -6 480.80 -0.25% 2 593 472.20 31 176.30 1.20%
31.01.2004 2 631 129.30 2 574 194.50 56 934.80 2.21% 2 577 421.40 53 707.90 2.08%
31.12.2003 2 574 194.50 2 609 454.10 -35 259.60 -1.35% 2 566 312.10 7 882.40 0.31%
30.11.2003 2 609 454.10 2 564 348.50 45 105.60 1.76% 2 587 177.10 22 277.00 0.86%
31.10.2003 2 564 348.50 2 547 598.20 16 750.30 0.66% 2 622 648.30 -58 299.80 -2.22%
30.09.2003 2 547 598.20 2 529 975.40 17 622.80 0.70% 2 578 705.40 -31 107.20 -1.21%
31.08.2003 2 529 975.40 2 511 736.90 18 238.50 0.73% 2 597 705.00 -67 729.60 -2.61%
31.07.2003 2 511 736.90 2 556 692.30 -44 955.40 -1.76% 2 608 624.70 -96 887.80 -3.71%
30.06.2003 2 556 692.30 2 521 667.10 35 025.20 1.39% 2 601 855.50 -45 163.20 -1.74%
31.05.2003 2 521 667.10 2 548 600.80 -26 933.70 -1.06% 2 517 110.50 4 556.60 0.18%
30.04.2003 2 548 600.80 2 568 990.90 -20 390.10 -0.79% 2 502 507.00 46 093.80 1.84%
31.03.2003 2 568 990.90 2 593 472.20 -24 481.30 -0.94% 2 457 319.40 111 671.50 4.54%
28.02.2003 2 593 472.20 2 577 421.40 16 050.80 0.62% 2 463 442.10 130 030.10 5.28%
31.01.2003 2 577 421.40 2 566 312.10 11 109.30 0.43% 2 495 148.50 82 272.90 3.30%
31.12.2002 2 566 312.10 2 587 177.10 -20 865.00 -0.81% - - -
30.11.2002 2 587 177.10 2 622 648.30 -35 471.20 -1.35% - - -
31.10.2002 2 622 648.30 2 578 705.40 43 942.90 1.70% - - -
30.09.2002 2 578 705.40 2 597 705.00 -18 999.60 -0.73% - - -
31.08.2002 2 597 705.00 2 608 624.70 -10 919.70 -0.42% - - -
31.07.2002 2 608 624.70 2 601 855.50 6 769.20 0.26% - - -
30.06.2002 2 601 855.50 2 517 110.50 84 745.00 3.37% - - -
31.05.2002 2 517 110.50 2 502 507.00 14 603.50 0.58% - - -
30.04.2002 2 502 507.00 2 457 319.40 45 187.60 1.84% - - -
31.03.2002 2 457 319.40 2 463 442.10 -6 122.70 -0.25% - - -
28.02.2002 2 463 442.10 2 495 148.50 -31 706.40 -1.27% - - -
31.01.2002 2 495 148.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Celkem (Změna devizových rezerv (v mil. EUR))
Celkem (PASÍVA (v mil. Kč))
Celkem (SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč))
Celkem (AKTIVA (v mil. EUR))
Celkem (PASÍVA (v mil. EUR))
Celkem (SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. EUR))
Celkem (AKTIVA (v mil. USD))
Celkem (PASÍVA (v mil. USD))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.