Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Loans to residents - General government obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Loans to residents - General government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2011 0.10
Min 31.10.2011 0.10
Min 30.09.2011 0.10
Min 31.08.2011 0.10
Max 31.03.2004 14 544.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2014 0.00 0.00 0.00 - 791.30 - 791.30 -
31.12.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2013 0.00 791.30 - 791.30 - 0.00 0.00 -
31.01.2013 791.30 0.00 791.30 - 0.00 791.30 -
31.12.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.10 -0.10 -
31.10.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.10 -0.10 -
30.09.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.10 -0.10 -
31.08.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.10 -0.10 -
31.07.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2011 0.00 0.10 -0.10 - 0.00 0.00 -
30.11.2011 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 -
31.10.2011 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 -
30.09.2011 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 -
31.08.2011 0.10 0.00 0.10 - 0.00 0.10 -
31.07.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2010 0.00 0.00 0.00 - 1 458.10 -1 458.10 -
31.03.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2009 0.00 1 458.10 -1 458.10 - 0.00 0.00 -
30.04.2009 1 458.10 0.00 1 458.10 - 0.00 1 458.10 -
31.03.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2007 0.00 0.00 0.00 - 1.00 -1.00 -
31.07.2007 0.00 0.00 0.00 - 365.20 - 365.20 -
30.06.2007 0.00 0.00 0.00 - 1 822.60 -1 822.60 -
31.05.2007 0.00 0.00 0.00 - 1 860.60 -1 860.60 -
30.04.2007 0.00 0.00 0.00 - 3 910.10 -3 910.10 -
31.03.2007 0.00 0.00 0.00 - 3 910.10 -3 910.10 -
28.02.2007 0.00 0.00 0.00 - 4 052.40 -4 052.40 -
31.01.2007 0.00 0.00 0.00 - 4 052.40 -4 052.40 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - 4 053.80 -4 053.80 -
30.11.2006 0.00 0.00 0.00 - 12 485.90 -12 485.90 -
31.10.2006 0.00 0.00 0.00 - 12 486.10 -12 486.10 -
30.09.2006 0.00 1.00 -1.00 - 12 522.00 -12 522.00 -
31.08.2006 1.00 365.20 - 364.20 -99.73% 12 492.20 -12 491.20 -99.99%
31.07.2006 365.20 1 822.60 -1 457.40 -79.96% 12 487.30 -12 122.10 -97.08%
30.06.2006 1 822.60 1 860.60 -38.00 -2.04% 12 674.00 -10 851.40 -85.62%
31.05.2006 1 860.60 3 910.10 -2 049.50 -52.42% 12 949.80 -11 089.20 -85.63%
30.04.2006 3 910.10 3 910.10 0.00 0.00 12 949.80 -9 039.70 -69.81%
31.03.2006 3 910.10 4 052.40 - 142.30 -3.51% 13 011.00 -9 100.90 -69.95%
28.02.2006 4 052.40 4 052.40 0.00 0.00 12 967.60 -8 915.20 -68.75%
31.01.2006 4 052.40 4 053.80 -1.40 -0.03% 12 967.60 -8 915.20 -68.75%
31.12.2005 4 053.80 12 485.90 -8 432.10 -67.53% 13 179.90 -9 126.10 -69.24%
30.11.2005 12 485.90 12 486.10 -0.20 -0.00% 13 421.80 - 935.90 -6.97%
31.10.2005 12 486.10 12 522.00 -35.90 -0.29% 13 921.80 -1 435.70 -10.31%
30.09.2005 12 522.00 12 492.20 29.80 0.24% 13 993.40 -1 471.40 -10.51%
31.08.2005 12 492.20 12 487.30 4.90 0.04% 13 950.50 -1 458.30 -10.45%
31.07.2005 12 487.30 12 674.00 - 186.70 -1.47% 13 950.50 -1 463.20 -10.49%
30.06.2005 12 674.00 12 949.80 - 275.80 -2.13% 14 221.40 -1 547.40 -10.88%
31.05.2005 12 949.80 12 949.80 0.00 0.00 14 495.50 -1 545.70 -10.66%
30.04.2005 12 949.80 13 011.00 -61.20 -0.47% 14 495.50 -1 545.70 -10.66%
31.03.2005 13 011.00 12 967.60 43.40 0.33% 14 544.40 -1 533.40 -10.54%
28.02.2005 12 967.60 12 967.60 0.00 0.00 14 508.40 -1 540.80 -10.62%
31.01.2005 12 967.60 13 179.90 - 212.30 -1.61% 9 470.10 3 497.50 36.93%
31.12.2004 13 179.90 13 421.80 - 241.90 -1.80% 9 675.30 3 504.60 36.22%
30.11.2004 13 421.80 13 921.80 - 500.00 -3.59% 9 985.30 3 436.50 34.42%
31.10.2004 13 921.80 13 993.40 -71.60 -0.51% 9 950.50 3 971.30 39.91%
30.09.2004 13 993.40 13 950.50 42.90 0.31% 10 006.70 3 986.70 39.84%
31.08.2004 13 950.50 13 950.50 0.00 0.00 9 950.50 4 000.00 40.20%
31.07.2004 13 950.50 14 221.40 - 270.90 -1.90% 9 950.50 4 000.00 40.20%
30.06.2004 14 221.40 14 495.50 - 274.10 -1.89% 10 162.30 4 059.10 39.94%
31.05.2004 14 495.50 14 495.50 0.00 0.00 10 425.80 4 069.70 39.03%
30.04.2004 14 495.50 14 544.40 -48.90 -0.34% 10 425.80 4 069.70 39.03%
31.03.2004 14 544.40 14 508.40 36.00 0.25% 10 493.60 4 050.80 38.60%
29.02.2004 14 508.40 9 470.10 5 038.30 53.20% 10 425.80 4 082.60 39.16%
31.01.2004 9 470.10 9 675.30 - 205.20 -2.12% 10 425.80 - 955.70 -9.17%
31.12.2003 9 675.30 9 985.30 - 310.00 -3.10% 10 688.60 -1 013.30 -9.48%
30.11.2003 9 985.30 9 950.50 34.80 0.35% 10 951.60 - 966.30 -8.82%
31.10.2003 9 950.50 10 006.70 -56.20 -0.56% 10 951.60 -1 001.10 -9.14%
30.09.2003 10 006.70 9 950.50 56.20 0.56% 11 052.00 -1 045.30 -9.46%
31.08.2003 9 950.50 9 950.50 0.00 0.00 11 018.70 -1 068.20 -9.69%
31.07.2003 9 950.50 10 162.30 - 211.80 -2.08% 10 985.40 -1 034.90 -9.42%
30.06.2003 10 162.30 10 425.80 - 263.50 -2.53% 11 283.50 -1 121.20 -9.94%
31.05.2003 10 425.80 10 425.80 0.00 0.00 11 503.40 -1 077.60 -9.37%
30.04.2003 10 425.80 10 493.60 -67.80 -0.65% 11 503.40 -1 077.60 -9.37%
31.03.2003 10 493.60 10 425.80 67.80 0.65% 11 503.40 -1 009.80 -8.78%
28.02.2003 10 425.80 10 425.80 0.00 0.00 11 503.40 -1 077.60 -9.37%
31.01.2003 10 425.80 10 688.60 - 262.80 -2.46% 11 503.40 -1 077.60 -9.37%
31.12.2002 10 688.60 10 951.60 - 263.00 -2.40% - - -
30.11.2002 10 951.60 10 951.60 0.00 0.00 - - -
31.10.2002 10 951.60 11 052.00 - 100.40 -0.91% - - -
30.09.2002 11 052.00 11 018.70 33.30 0.30% - - -
31.08.2002 11 018.70 10 985.40 33.30 0.30% - - -
31.07.2002 10 985.40 11 283.50 - 298.10 -2.64% - - -
30.06.2002 11 283.50 11 503.40 - 219.90 -1.91% - - -
31.05.2002 11 503.40 11 503.40 0.00 0.00 - - -
30.04.2002 11 503.40 11 503.40 0.00 0.00 - - -
31.03.2002 11 503.40 11 503.40 0.00 0.00 - - -
28.02.2002 11 503.40 11 503.40 0.00 0.00 - - -
31.01.2002 11 503.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Loans to residents - General government - Graf
Loans to residents - General government - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.