Balance sheet of the Czech National Bank - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Balance sheet of the Czech National Bank v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 2 956.10 2 947.20 0.30% 2 970.00 -0.47%
IND2 2. Loans to residents - MFIs 10.00 0.00 - 0.00 -
IND3 3. Loans to residents - General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND4 4. Loans to residents - Other residents 2 946.00 2 947.20 -0.04% 2 970.00 -0.81%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 9. Holdings of shares/ other equity issued by residents - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 10. Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 11. Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 12. External assets 1 367 071.10 1 343 867.00 1.73% 1 177 303.40 16.12%
IND13 13. Fixed assets 10 816.60 10 816.20 0.00% 10 782.10 0.32%
IND14 14. Remaining assets 1 183.10 2 499.00 -52.66% 1 178.80 0.36%
IND15 15. Total 1 382 026.90 1 360 129.40 1.61% 1 192 234.30 15.92%

Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 467 810.50 460 155.20 1.66% 440 320.00 6.24%
IND2 2. Deposits of residents - total 695 359.50 685 484.50 1.44% 690 971.80 0.64%
IND3 3. Deposits of residents - MFIs 690 433.40 682 486.40 1.16% 664 072.20 3.97%
IND4 4. Deposits of residents - Central government 3 797.70 1 897.10 100.18% 25 509.90 -85.11%
IND5 5. Deposits of residents - Other general government/other residents 1 128.40 1 100.90 2.50% 1 389.70 -18.80%
IND6 6. Debt securities issued 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 7. Capital and reserves 25 352.30 17 592.20 44.11% -31 371.90 - 180.81%
IND8 8. External liabilities 26 760.10 22 397.20 19.48% 2 599.90 929.27%
IND9 9. Remaining liabilities 50 194.20 47 993.30 4.59% 36 956.30 35.82%
IND10 10. Total 1 265 476.70 1 233 622.40 2.58% 1 139 476.10 11.06%

Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 678 442.50 680 457.70 -0.30% 621 275.20 9.20%
IND2 2. Deposits of residents - total 2 817 632.50 2 813 005.50 0.16% 2 773 556.20 1.59%
IND3 3. Deposits of residents - MFIs 2 812 376.40 2 554 608.70 10.09% 2 768 644.70 1.58%
IND4 4. Deposits of residents - Central government 3 030.60 256 155.40 -98.82% 2 856.40 6.10%
IND5 5. Deposits of residents - Other general government/other residents 2 225.50 2 241.40 -0.71% 2 055.20 8.29%
IND6 6. Debt securities issued 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 7. Capital and reserves -55 714.80 72 069.30 - 177.31% -77 206.20 -27.84%
IND8 8. External liabilities 67 439.90 66 308.90 1.71% 33 103.30 103.73%
IND9 9. Remaining liabilities 10 683.40 11 079.70 -3.58% 7 998.30 33.57%
IND10 10. Total 3 518 483.50 3 642 921.00 -3.42% 3 358 726.80 4.76%

Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 1 594.80 1 598.20 -0.21% 1 562.50 2.07%
IND2 2. Loans to residents - MFIs 0.00 0.00 - 0.10 -
IND3 3. Loans to residents - General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND4 4. Loans to residents - Other residents 1 594.80 1 598.20 -0.21% 1 562.30 2.08%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 9. Holdings of shares/ other equity issued by residents - total 26.20 24.30 7.82% 0.00 -
IND10 10. Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 11. Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents 26.20 24.30 7.82% 0.00 -
IND12 12. External assets 3 468 734.90 3 591 279.30 -3.41% 3 344 718.40 3.71%
IND13 13. Fixed assets 11 116.50 11 222.60 -0.95% 11 014.60 0.93%
IND14 14. Remaining assets 37 011.10 38 796.70 -4.60% 1 431.40 2 485.66%
IND15 15. Total 3 518 483.50 3 642 921.00 -3.42% 3 358 726.80 4.76%
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets
Loans to residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - General government (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
External assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Fixed assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Remaining assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Total (161 hodnota, 31.05.2015)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities
Currency in circulation (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of residents - total (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of residents - MFIs (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of residents - Central government (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of residents - Other general government/other residents (156 hodnot, 31.12.2014)
Debt securities issued (156 hodnot, 31.12.2014)
Capital and reserves (156 hodnot, 31.12.2014)
External liabilities (156 hodnot, 31.12.2014)
Remaining liabilities (156 hodnot, 31.12.2014)
Total (156 hodnot, 31.12.2014)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities
Currency in circulation (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Other general government/other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued (223 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
External liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets
Loans to residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
External assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Total (223 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Balance sheet of the Czech National Bank (Statistics of monetary developments in the CR)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.