Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of residents - MFIs - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 721 155.40
Min 31.12.2007 279 067.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 690 433.40 682 486.40 7 947.00 1.16% 664 072.20 26 361.20 3.97%
30.11.2014 682 486.40 682 344.50 141.90 0.02% 651 309.00 31 177.40 4.79%
31.10.2014 682 344.50 706 575.20 -24 230.70 -3.43% 458 942.80 223 401.70 48.68%
30.09.2014 706 575.20 710 566.00 -3 990.80 -0.56% 459 737.00 246 838.20 53.69%
31.08.2014 710 566.00 709 499.70 1 066.30 0.15% 461 070.30 249 495.70 54.11%
31.07.2014 709 499.70 721 155.40 -11 655.70 -1.62% 461 554.00 247 945.70 53.72%
30.06.2014 721 155.40 714 746.50 6 408.90 0.90% 453 955.60 267 199.80 58.86%
31.05.2014 714 746.50 716 799.70 -2 053.20 -0.29% 452 024.50 262 722.00 58.12%
30.04.2014 716 799.70 711 283.20 5 516.50 0.78% 454 442.80 262 356.90 57.73%
31.03.2014 711 283.20 706 765.10 4 518.10 0.64% 444 963.70 266 319.50 59.85%
28.02.2014 706 765.10 695 025.80 11 739.30 1.69% 444 029.50 262 735.60 59.17%
31.01.2014 695 025.80 664 072.20 30 953.60 4.66% 441 675.70 253 350.10 57.36%
31.12.2013 664 072.20 651 309.00 12 763.20 1.96% 383 639.90 280 432.30 73.10%
30.11.2013 651 309.00 458 942.80 192 366.20 41.91% 416 569.40 234 739.60 56.35%
31.10.2013 458 942.80 459 737.00 - 794.20 -0.17% 417 043.30 41 899.50 10.05%
30.09.2013 459 737.00 461 070.30 -1 333.30 -0.29% 393 477.80 66 259.20 16.84%
31.08.2013 461 070.30 461 554.00 - 483.70 -0.10% 397 313.20 63 757.10 16.05%
31.07.2013 461 554.00 453 955.60 7 598.40 1.67% 398 253.30 63 300.70 15.89%
30.06.2013 453 955.60 452 024.50 1 931.10 0.43% 398 599.40 55 356.20 13.89%
31.05.2013 452 024.50 454 442.80 -2 418.30 -0.53% 404 289.00 47 735.50 11.81%
30.04.2013 454 442.80 444 963.70 9 479.10 2.13% 400 833.50 53 609.30 13.37%
31.03.2013 444 963.70 444 029.50 934.20 0.21% 405 047.60 39 916.10 9.85%
28.02.2013 444 029.50 441 675.70 2 353.80 0.53% 405 062.40 38 967.10 9.62%
31.01.2013 441 675.70 383 639.90 58 035.80 15.13% 405 480.50 36 195.20 8.93%
31.12.2012 383 639.90 416 569.40 -32 929.50 -7.90% 389 473.60 -5 833.70 -1.50%
30.11.2012 416 569.40 417 043.30 - 473.90 -0.11% 394 756.20 21 813.20 5.53%
31.10.2012 417 043.30 393 477.80 23 565.50 5.99% 405 359.80 11 683.50 2.88%
30.09.2012 393 477.80 397 313.20 -3 835.40 -0.97% 402 314.50 -8 836.70 -2.20%
31.08.2012 397 313.20 398 253.30 - 940.10 -0.24% 407 790.80 -10 477.60 -2.57%
31.07.2012 398 253.30 398 599.40 - 346.10 -0.09% 409 912.80 -11 659.50 -2.84%
30.06.2012 398 599.40 404 289.00 -5 689.60 -1.41% 411 051.10 -12 451.70 -3.03%
31.05.2012 404 289.00 400 833.50 3 455.50 0.86% 417 915.20 -13 626.20 -3.26%
30.04.2012 400 833.50 405 047.60 -4 214.10 -1.04% 415 652.50 -14 819.00 -3.57%
31.03.2012 405 047.60 405 062.40 -14.80 -0.00% 421 139.40 -16 091.80 -3.82%
29.02.2012 405 062.40 405 480.50 - 418.10 -0.10% 404 169.30 893.10 0.22%
31.01.2012 405 480.50 389 473.60 16 006.90 4.11% 403 058.20 2 422.30 0.60%
31.12.2011 389 473.60 394 756.20 -5 282.60 -1.34% 394 237.20 -4 763.60 -1.21%
30.11.2011 394 756.20 405 359.80 -10 603.60 -2.62% 414 409.50 -19 653.30 -4.74%
31.10.2011 405 359.80 402 314.50 3 045.30 0.76% 417 304.80 -11 945.00 -2.86%
30.09.2011 402 314.50 407 790.80 -5 476.30 -1.34% 419 045.40 -16 730.90 -3.99%
31.08.2011 407 790.80 409 912.80 -2 122.00 -0.52% 421 529.50 -13 738.70 -3.26%
31.07.2011 409 912.80 411 051.10 -1 138.30 -0.28% 418 884.20 -8 971.40 -2.14%
30.06.2011 411 051.10 417 915.20 -6 864.10 -1.64% 415 461.40 -4 410.30 -1.06%
31.05.2011 417 915.20 415 652.50 2 262.70 0.54% 412 533.60 5 381.60 1.30%
30.04.2011 415 652.50 421 139.40 -5 486.90 -1.30% 416 588.60 - 936.10 -0.22%
31.03.2011 421 139.40 404 169.30 16 970.10 4.20% 415 612.00 5 527.40 1.33%
28.02.2011 404 169.30 403 058.20 1 111.10 0.28% 415 415.00 -11 245.70 -2.71%
31.01.2011 403 058.20 394 237.20 8 821.00 2.24% 401 473.60 1 584.60 0.39%
31.12.2010 394 237.20 414 409.50 -20 172.30 -4.87% 380 930.30 13 306.90 3.49%
30.11.2010 414 409.50 417 304.80 -2 895.30 -0.69% 394 924.10 19 485.40 4.93%
31.10.2010 417 304.80 419 045.40 -1 740.60 -0.42% 400 460.90 16 843.90 4.21%
30.09.2010 419 045.40 421 529.50 -2 484.10 -0.59% 396 499.20 22 546.20 5.69%
31.08.2010 421 529.50 418 884.20 2 645.30 0.63% 395 502.90 26 026.60 6.58%
31.07.2010 418 884.20 415 461.40 3 422.80 0.82% 393 955.70 24 928.50 6.33%
30.06.2010 415 461.40 412 533.60 2 927.80 0.71% 391 316.50 24 144.90 6.17%
31.05.2010 412 533.60 416 588.60 -4 055.00 -0.97% 395 671.70 16 861.90 4.26%
30.04.2010 416 588.60 415 612.00 976.60 0.23% 396 104.10 20 484.50 5.17%
31.03.2010 415 612.00 415 415.00 197.00 0.05% 399 259.50 16 352.50 4.10%
28.02.2010 415 415.00 401 473.60 13 941.40 3.47% 399 507.60 15 907.40 3.98%
31.01.2010 401 473.60 380 930.30 20 543.30 5.39% 395 109.50 6 364.10 1.61%
31.12.2009 380 930.30 394 924.10 -13 993.80 -3.54% 307 815.40 73 114.90 23.75%
30.11.2009 394 924.10 400 460.90 -5 536.80 -1.38% 386 695.00 8 229.10 2.13%
31.10.2009 400 460.90 396 499.20 3 961.70 1.00% 393 537.40 6 923.50 1.76%
30.09.2009 396 499.20 395 502.90 996.30 0.25% 421 758.60 -25 259.40 -5.99%
31.08.2009 395 502.90 393 955.70 1 547.20 0.39% 426 462.60 -30 959.70 -7.26%
31.07.2009 393 955.70 391 316.50 2 639.20 0.67% 429 074.40 -35 118.70 -8.18%
30.06.2009 391 316.50 395 671.70 -4 355.20 -1.10% 429 222.60 -37 906.10 -8.83%
31.05.2009 395 671.70 396 104.10 - 432.40 -0.11% 434 899.30 -39 227.60 -9.02%
30.04.2009 396 104.10 399 259.50 -3 155.40 -0.79% 432 810.60 -36 706.50 -8.48%
31.03.2009 399 259.50 399 507.60 - 248.10 -0.06% 440 704.70 -41 445.20 -9.40%
28.02.2009 399 507.60 395 109.50 4 398.10 1.11% 429 562.00 -30 054.40 -7.00%
31.01.2009 395 109.50 307 815.40 87 294.10 28.36% 428 825.70 -33 716.20 -7.86%
31.12.2008 307 815.40 386 695.00 -78 879.60 -20.40% 279 067.70 28 747.70 10.30%
30.11.2008 386 695.00 393 537.40 -6 842.40 -1.74% 429 395.80 -42 700.80 -9.94%
31.10.2008 393 537.40 421 758.60 -28 221.20 -6.69% 435 547.70 -42 010.30 -9.65%
30.09.2008 421 758.60 426 462.60 -4 704.00 -1.10% 438 388.70 -16 630.10 -3.79%
31.08.2008 426 462.60 429 074.40 -2 611.80 -0.61% 443 413.50 -16 950.90 -3.82%
31.07.2008 429 074.40 429 222.60 - 148.20 -0.03% 441 509.70 -12 435.30 -2.82%
30.06.2008 429 222.60 434 899.30 -5 676.70 -1.31% 438 104.70 -8 882.10 -2.03%
31.05.2008 434 899.30 432 810.60 2 088.70 0.48% 447 437.20 -12 537.90 -2.80%
30.04.2008 432 810.60 440 704.70 -7 894.10 -1.79% 457 560.10 -24 749.50 -5.41%
31.03.2008 440 704.70 429 562.00 11 142.70 2.59% 463 663.80 -22 959.10 -4.95%
29.02.2008 429 562.00 428 825.70 736.30 0.17% 461 903.50 -32 341.50 -7.00%
31.01.2008 428 825.70 279 067.70 149 758.00 53.66% 461 012.20 -32 186.50 -6.98%
31.12.2007 279 067.70 429 395.80 - 150 328.10 -35.01% 331 620.70 -52 553.00 -15.85%
30.11.2007 429 395.80 435 547.70 -6 151.90 -1.41% 464 212.50 -34 816.70 -7.50%
31.10.2007 435 547.70 438 388.70 -2 841.00 -0.65% 476 795.50 -41 247.80 -8.65%
30.09.2007 438 388.70 443 413.50 -5 024.80 -1.13% 485 094.20 -46 705.50 -9.63%
31.08.2007 443 413.50 441 509.70 1 903.80 0.43% 485 756.40 -42 342.90 -8.72%
31.07.2007 441 509.70 438 104.70 3 405.00 0.78% 487 812.20 -46 302.50 -9.49%
30.06.2007 438 104.70 447 437.20 -9 332.50 -2.09% 480 155.20 -42 050.50 -8.76%
31.05.2007 447 437.20 457 560.10 -10 122.90 -2.21% 496 711.20 -49 274.00 -9.92%
30.04.2007 457 560.10 463 663.80 -6 103.70 -1.32% 497 342.10 -39 782.00 -8.00%
31.03.2007 463 663.80 461 903.50 1 760.30 0.38% 501 604.70 -37 940.90 -7.56%
28.02.2007 461 903.50 461 012.20 891.30 0.19% 471 300.70 -9 397.20 -1.99%
31.01.2007 461 012.20 331 620.70 129 391.50 39.02% 471 938.60 -10 926.40 -2.32%
31.12.2006 331 620.70 464 212.50 - 132 591.80 -28.56% 399 155.20 -67 534.50 -16.92%
30.11.2006 464 212.50 476 795.50 -12 583.00 -2.64% 491 593.60 -27 381.10 -5.57%
31.10.2006 476 795.50 485 094.20 -8 298.70 -1.71% 494 089.40 -17 293.90 -3.50%
30.09.2006 485 094.20 485 756.40 - 662.20 -0.14% 489 226.80 -4 132.60 -0.84%
31.08.2006 485 756.40 487 812.20 -2 055.80 -0.42% 496 505.10 -10 748.70 -2.16%
31.07.2006 487 812.20 480 155.20 7 657.00 1.59% 490 629.60 -2 817.40 -0.57%
30.06.2006 480 155.20 496 711.20 -16 556.00 -3.33% 490 330.90 -10 175.70 -2.08%
31.05.2006 496 711.20 497 342.10 - 630.90 -0.13% 462 449.70 34 261.50 7.41%
30.04.2006 497 342.10 501 604.70 -4 262.60 -0.85% 469 903.50 27 438.60 5.84%
31.03.2006 501 604.70 471 300.70 30 304.00 6.43% 469 929.10 31 675.60 6.74%
28.02.2006 471 300.70 471 938.60 - 637.90 -0.14% 466 388.00 4 912.70 1.05%
31.01.2006 471 938.60 399 155.20 72 783.40 18.23% 464 326.30 7 612.30 1.64%
31.12.2005 399 155.20 491 593.60 -92 438.40 -18.80% 428 197.60 -29 042.40 -6.78%
30.11.2005 491 593.60 494 089.40 -2 495.80 -0.51% 490 892.60 701.00 0.14%
31.10.2005 494 089.40 489 226.80 4 862.60 0.99% 492 352.60 1 736.80 0.35%
30.09.2005 489 226.80 496 505.10 -7 278.30 -1.47% 492 984.20 -3 757.40 -0.76%
31.08.2005 496 505.10 490 629.60 5 875.50 1.20% 499 765.80 -3 260.70 -0.65%
31.07.2005 490 629.60 490 330.90 298.70 0.06% 502 969.20 -12 339.60 -2.45%
30.06.2005 490 330.90 462 449.70 27 881.20 6.03% 502 438.70 -12 107.80 -2.41%
31.05.2005 462 449.70 469 903.50 -7 453.80 -1.59% 513 944.80 -51 495.10 -10.02%
30.04.2005 469 903.50 469 929.10 -25.60 -0.01% 514 191.40 -44 287.90 -8.61%
31.03.2005 469 929.10 466 388.00 3 541.10 0.76% 516 584.80 -46 655.70 -9.03%
28.02.2005 466 388.00 464 326.30 2 061.70 0.44% 516 650.70 -50 262.70 -9.73%
31.01.2005 464 326.30 428 197.60 36 128.70 8.44% 517 373.90 -53 047.60 -10.25%
31.12.2004 428 197.60 490 892.60 -62 695.00 -12.77% 470 197.20 -41 999.60 -8.93%
30.11.2004 490 892.60 492 352.60 -1 460.00 -0.30% 520 077.60 -29 185.00 -5.61%
31.10.2004 492 352.60 492 984.20 - 631.60 -0.13% 522 250.50 -29 897.90 -5.72%
30.09.2004 492 984.20 499 765.80 -6 781.60 -1.36% 521 992.60 -29 008.40 -5.56%
31.08.2004 499 765.80 502 969.20 -3 203.40 -0.64% 527 288.40 -27 522.60 -5.22%
31.07.2004 502 969.20 502 438.70 530.50 0.11% 527 282.70 -24 313.50 -4.61%
30.06.2004 502 438.70 513 944.80 -11 506.10 -2.24% 528 071.40 -25 632.70 -4.85%
31.05.2004 513 944.80 514 191.40 - 246.60 -0.05% 533 781.10 -19 836.30 -3.72%
30.04.2004 514 191.40 516 584.80 -2 393.40 -0.46% 535 230.30 -21 038.90 -3.93%
31.03.2004 516 584.80 516 650.70 -65.90 -0.01% 538 895.40 -22 310.60 -4.14%
29.02.2004 516 650.70 517 373.90 - 723.20 -0.14% 537 269.90 -20 619.20 -3.84%
31.01.2004 517 373.90 470 197.20 47 176.70 10.03% 538 867.10 -21 493.20 -3.99%
31.12.2003 470 197.20 520 077.60 -49 880.40 -9.59% 488 009.00 -17 811.80 -3.65%
30.11.2003 520 077.60 522 250.50 -2 172.90 -0.42% 537 709.80 -17 632.20 -3.28%
31.10.2003 522 250.50 521 992.60 257.90 0.05% 537 607.70 -15 357.20 -2.86%
30.09.2003 521 992.60 527 288.40 -5 295.80 -1.00% 541 017.80 -19 025.20 -3.52%
31.08.2003 527 288.40 527 282.70 5.70 0.00% 529 494.30 -2 205.90 -0.42%
31.07.2003 527 282.70 528 071.40 - 788.70 -0.15% 529 225.10 -1 942.40 -0.37%
30.06.2003 528 071.40 533 781.10 -5 709.70 -1.07% 509 216.80 18 854.60 3.70%
31.05.2003 533 781.10 535 230.30 -1 449.20 -0.27% 413 068.50 120 712.60 29.22%
30.04.2003 535 230.30 538 895.40 -3 665.10 -0.68% 394 014.70 141 215.60 35.84%
31.03.2003 538 895.40 537 269.90 1 625.50 0.30% 363 471.40 175 424.00 48.26%
28.02.2003 537 269.90 538 867.10 -1 597.20 -0.30% 360 027.90 177 242.00 49.23%
31.01.2003 538 867.10 488 009.00 50 858.10 10.42% 361 580.70 177 286.40 49.03%
31.12.2002 488 009.00 537 709.80 -49 700.80 -9.24% - - -
30.11.2002 537 709.80 537 607.70 102.10 0.02% - - -
31.10.2002 537 607.70 541 017.80 -3 410.10 -0.63% - - -
30.09.2002 541 017.80 529 494.30 11 523.50 2.18% - - -
31.08.2002 529 494.30 529 225.10 269.20 0.05% - - -
31.07.2002 529 225.10 509 216.80 20 008.30 3.93% - - -
30.06.2002 509 216.80 413 068.50 96 148.30 23.28% - - -
31.05.2002 413 068.50 394 014.70 19 053.80 4.84% - - -
30.04.2002 394 014.70 363 471.40 30 543.30 8.40% - - -
31.03.2002 363 471.40 360 027.90 3 443.50 0.96% - - -
28.02.2002 360 027.90 361 580.70 -1 552.80 -0.43% - - -
31.01.2002 361 580.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of residents - MFIs - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.