External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities - External liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2011 91.50
Max 31.08.2007 121 271.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 26 760.10 22 397.20 4 362.90 19.48% 2 599.90 24 160.20 929.27%
30.11.2014 22 397.20 23 061.70 - 664.50 -2.88% 2 712.30 19 684.90 725.76%
31.10.2014 23 061.70 2 341.20 20 720.50 885.04% 2 666.20 20 395.50 764.97%
30.09.2014 2 341.20 857.70 1 483.50 172.96% 8 084.90 -5 743.70 -71.04%
31.08.2014 857.70 1 500.90 - 643.20 -42.85% 4 971.10 -4 113.40 -82.75%
31.07.2014 1 500.90 2 362.50 - 861.60 -36.47% 8 538.80 -7 037.90 -82.42%
30.06.2014 2 362.50 2 575.20 - 212.70 -8.26% 9 603.50 -7 241.00 -75.40%
31.05.2014 2 575.20 837.10 1 738.10 207.63% 744.10 1 831.10 246.08%
30.04.2014 837.10 1 546.60 - 709.50 -45.87% 9 875.50 -9 038.40 -91.52%
31.03.2014 1 546.60 811.70 734.90 90.54% 5 150.40 -3 603.80 -69.97%
28.02.2014 811.70 1 559.10 - 747.40 -47.94% 7 412.70 -6 601.00 -89.05%
31.01.2014 1 559.10 2 599.90 -1 040.80 -40.03% 8 514.50 -6 955.40 -81.69%
31.12.2013 2 599.90 2 712.30 - 112.40 -4.14% 4 683.10 -2 083.20 -44.48%
30.11.2013 2 712.30 2 666.20 46.10 1.73% 8 694.80 -5 982.50 -68.81%
31.10.2013 2 666.20 8 084.90 -5 418.70 -67.02% 2 736.30 -70.10 -2.56%
30.09.2013 8 084.90 4 971.10 3 113.80 62.64% 4 728.90 3 356.00 70.97%
31.08.2013 4 971.10 8 538.80 -3 567.70 -41.78% 5 709.70 - 738.60 -12.94%
31.07.2013 8 538.80 9 603.50 -1 064.70 -11.09% 5 687.30 2 851.50 50.14%
30.06.2013 9 603.50 744.10 8 859.40 1 190.62% 10 648.20 -1 044.70 -9.81%
31.05.2013 744.10 9 875.50 -9 131.40 -92.47% 3 853.90 -3 109.80 -80.69%
30.04.2013 9 875.50 5 150.40 4 725.10 91.74% 8 228.00 1 647.50 20.02%
31.03.2013 5 150.40 7 412.70 -2 262.30 -30.52% 3 253.20 1 897.20 58.32%
28.02.2013 7 412.70 8 514.50 -1 101.80 -12.94% 2 657.10 4 755.60 178.98%
31.01.2013 8 514.50 4 683.10 3 831.40 81.81% 3 980.30 4 534.20 113.92%
31.12.2012 4 683.10 8 694.80 -4 011.70 -46.14% 6 388.00 -1 704.90 -26.69%
30.11.2012 8 694.80 2 736.30 5 958.50 217.76% 5 274.30 3 420.50 64.85%
31.10.2012 2 736.30 4 728.90 -1 992.60 -42.14% 9 220.10 -6 483.80 -70.32%
30.09.2012 4 728.90 5 709.70 - 980.80 -17.18% 9 917.20 -5 188.30 -52.32%
31.08.2012 5 709.70 5 687.30 22.40 0.39% 4 958.80 750.90 15.14%
31.07.2012 5 687.30 10 648.20 -4 960.90 -46.59% 147.70 5 539.60 3 750.58%
30.06.2012 10 648.20 3 853.90 6 794.30 176.30% 91.50 10 556.70 11 537.38%
31.05.2012 3 853.90 8 228.00 -4 374.10 -53.16% 3 540.10 313.80 8.86%
30.04.2012 8 228.00 3 253.20 4 974.80 152.92% 2 914.70 5 313.30 182.29%
31.03.2012 3 253.20 2 657.10 596.10 22.43% 2 222.30 1 030.90 46.39%
29.02.2012 2 657.10 3 980.30 -1 323.20 -33.24% 7 946.00 -5 288.90 -66.56%
31.01.2012 3 980.30 6 388.00 -2 407.70 -37.69% 1 570.50 2 409.80 153.44%
31.12.2011 6 388.00 5 274.30 1 113.70 21.12% 6 180.20 207.80 3.36%
30.11.2011 5 274.30 9 220.10 -3 945.80 -42.80% 4 704.00 570.30 12.12%
31.10.2011 9 220.10 9 917.20 - 697.10 -7.03% 3 732.10 5 488.00 147.05%
30.09.2011 9 917.20 4 958.80 4 958.40 99.99% 2 667.60 7 249.60 271.76%
31.08.2011 4 958.80 147.70 4 811.10 3 257.35% 1 148.50 3 810.30 331.76%
31.07.2011 147.70 91.50 56.20 61.42% 5 130.50 -4 982.80 -97.12%
30.06.2011 91.50 3 540.10 -3 448.60 -97.42% 970.40 - 878.90 -90.57%
31.05.2011 3 540.10 2 914.70 625.40 21.46% 2 157.30 1 382.80 64.10%
30.04.2011 2 914.70 2 222.30 692.40 31.16% 1 070.30 1 844.40 172.33%
31.03.2011 2 222.30 7 946.00 -5 723.70 -72.03% 1 166.90 1 055.40 90.44%
28.02.2011 7 946.00 1 570.50 6 375.50 405.95% 1 297.30 6 648.70 512.50%
31.01.2011 1 570.50 6 180.20 -4 609.70 -74.59% 1 183.60 386.90 32.69%
31.12.2010 6 180.20 4 704.00 1 476.20 31.38% 2 413.40 3 766.80 156.08%
30.11.2010 4 704.00 3 732.10 971.90 26.04% 1 003.80 3 700.20 368.62%
31.10.2010 3 732.10 2 667.60 1 064.50 39.90% 1 810.20 1 921.90 106.17%
30.09.2010 2 667.60 1 148.50 1 519.10 132.27% 1 738.60 929.00 53.43%
31.08.2010 1 148.50 5 130.50 -3 982.00 -77.61% 4 599.90 -3 451.40 -75.03%
31.07.2010 5 130.50 970.40 4 160.10 428.70% 4 067.20 1 063.30 26.14%
30.06.2010 970.40 2 157.30 -1 186.90 -55.02% 1 484.80 - 514.40 -34.64%
31.05.2010 2 157.30 1 070.30 1 087.00 101.56% 1 760.50 396.80 22.54%
30.04.2010 1 070.30 1 166.90 -96.60 -8.28% 402.70 667.60 165.78%
31.03.2010 1 166.90 1 297.30 - 130.40 -10.05% 402.70 764.20 189.77%
28.02.2010 1 297.30 1 183.60 113.70 9.61% 4 613.00 -3 315.70 -71.88%
31.01.2010 1 183.60 2 413.40 -1 229.80 -50.96% 432.00 751.60 173.98%
31.12.2009 2 413.40 1 003.80 1 409.60 140.43% 1 458.50 954.90 65.47%
30.11.2009 1 003.80 1 810.20 - 806.40 -44.55% 4 665.30 -3 661.50 -78.48%
31.10.2009 1 810.20 1 738.60 71.60 4.12% 18 421.50 -16 611.30 -90.17%
30.09.2009 1 738.60 4 599.90 -2 861.30 -62.20% 42 932.90 -41 194.30 -95.95%
31.08.2009 4 599.90 4 067.20 532.70 13.10% 50 942.00 -46 342.10 -90.97%
31.07.2009 4 067.20 1 484.80 2 582.40 173.92% 57 305.70 -53 238.50 -92.90%
30.06.2009 1 484.80 1 760.50 - 275.70 -15.66% 53 933.40 -52 448.60 -97.25%
31.05.2009 1 760.50 402.70 1 357.80 337.17% 55 390.10 -53 629.60 -96.82%
30.04.2009 402.70 402.70 0.00 0.00 50 923.80 -50 521.10 -99.21%
31.03.2009 402.70 4 613.00 -4 210.30 -91.27% 84 294.20 -83 891.50 -99.52%
28.02.2009 4 613.00 432.00 4 181.00 967.82% 89 430.40 -84 817.40 -94.84%
31.01.2009 432.00 1 458.50 -1 026.50 -70.38% 96 019.00 -95 587.00 -99.55%
31.12.2008 1 458.50 4 665.30 -3 206.80 -68.74% 97 164.40 -95 705.90 -98.50%
30.11.2008 4 665.30 18 421.50 -13 756.20 -74.67% 114 902.00 - 110 236.70 -95.94%
31.10.2008 18 421.50 42 932.90 -24 511.40 -57.09% 111 131.00 -92 709.50 -83.42%
30.09.2008 42 932.90 50 942.00 -8 009.10 -15.72% 82 337.40 -39 404.50 -47.86%
31.08.2008 50 942.00 57 305.70 -6 363.70 -11.10% 121 271.20 -70 329.20 -57.99%
31.07.2008 57 305.70 53 933.40 3 372.30 6.25% 102 720.70 -45 415.00 -44.21%
30.06.2008 53 933.40 55 390.10 -1 456.70 -2.63% 96 321.50 -42 388.10 -44.01%
31.05.2008 55 390.10 50 923.80 4 466.30 8.77% 74 088.70 -18 698.60 -25.24%
30.04.2008 50 923.80 84 294.20 -33 370.40 -39.59% 73 551.20 -22 627.40 -30.76%
31.03.2008 84 294.20 89 430.40 -5 136.20 -5.74% 87 282.00 -2 987.80 -3.42%
29.02.2008 89 430.40 96 019.00 -6 588.60 -6.86% 65 318.60 24 111.80 36.91%
31.01.2008 96 019.00 97 164.40 -1 145.40 -1.18% 53 433.40 42 585.60 79.70%
31.12.2007 97 164.40 114 902.00 -17 737.60 -15.44% 81 511.50 15 652.90 19.20%
30.11.2007 114 902.00 111 131.00 3 771.00 3.39% 34 268.50 80 633.50 235.30%
31.10.2007 111 131.00 82 337.40 28 793.60 34.97% 36 947.40 74 183.60 200.78%
30.09.2007 82 337.40 121 271.20 -38 933.80 -32.10% 77 540.10 4 797.30 6.19%
31.08.2007 121 271.20 102 720.70 18 550.50 18.06% 63 035.20 58 236.00 92.39%
31.07.2007 102 720.70 96 321.50 6 399.20 6.64% 57 826.50 44 894.20 77.64%
30.06.2007 96 321.50 74 088.70 22 232.80 30.01% 86 619.00 9 702.50 11.20%
31.05.2007 74 088.70 73 551.20 537.50 0.73% 89 800.50 -15 711.80 -17.50%
30.04.2007 73 551.20 87 282.00 -13 730.80 -15.73% 88 795.50 -15 244.30 -17.17%
31.03.2007 87 282.00 65 318.60 21 963.40 33.62% 78 724.20 8 557.80 10.87%
28.02.2007 65 318.60 53 433.40 11 885.20 22.24% 65 619.10 - 300.50 -0.46%
31.01.2007 53 433.40 81 511.50 -28 078.10 -34.45% 83 298.60 -29 865.20 -35.85%
31.12.2006 81 511.50 34 268.50 47 243.00 137.86% 86 987.00 -5 475.50 -6.29%
30.11.2006 34 268.50 36 947.40 -2 678.90 -7.25% 42 889.20 -8 620.70 -20.10%
31.10.2006 36 947.40 77 540.10 -40 592.70 -52.35% 49 747.60 -12 800.20 -25.73%
30.09.2006 77 540.10 63 035.20 14 504.90 23.01% 59 466.70 18 073.40 30.39%
31.08.2006 63 035.20 57 826.50 5 208.70 9.01% 34 058.80 28 976.40 85.08%
31.07.2006 57 826.50 86 619.00 -28 792.50 -33.24% 43 194.00 14 632.50 33.88%
30.06.2006 86 619.00 89 800.50 -3 181.50 -3.54% 35 931.80 50 687.20 141.06%
31.05.2006 89 800.50 88 795.50 1 005.00 1.13% 47 773.00 42 027.50 87.97%
30.04.2006 88 795.50 78 724.20 10 071.30 12.79% 62 434.20 26 361.30 42.22%
31.03.2006 78 724.20 65 619.10 13 105.10 19.97% 23 402.80 55 321.40 236.39%
28.02.2006 65 619.10 83 298.60 -17 679.50 -21.22% 29 024.50 36 594.60 126.08%
31.01.2006 83 298.60 86 987.00 -3 688.40 -4.24% 24 112.70 59 185.90 245.46%
31.12.2005 86 987.00 42 889.20 44 097.80 102.82% 23 546.30 63 440.70 269.43%
30.11.2005 42 889.20 49 747.60 -6 858.40 -13.79% 10 602.60 32 286.60 304.52%
31.10.2005 49 747.60 59 466.70 -9 719.10 -16.34% 12 326.20 37 421.40 303.59%
30.09.2005 59 466.70 34 058.80 25 407.90 74.60% 479.20 58 987.50 12 309.58%
31.08.2005 34 058.80 43 194.00 -9 135.20 -21.15% 478.50 33 580.30 7 017.83%
31.07.2005 43 194.00 35 931.80 7 262.20 20.21% 7 568.40 35 625.60 470.71%
30.06.2005 35 931.80 47 773.00 -11 841.20 -24.79% 1 783.80 34 148.00 1 914.34%
31.05.2005 47 773.00 62 434.20 -14 661.20 -23.48% 1 929.10 45 843.90 2 376.44%
30.04.2005 62 434.20 23 402.80 39 031.40 166.78% 6 643.50 55 790.70 839.78%
31.03.2005 23 402.80 29 024.50 -5 621.70 -19.37% 499.20 22 903.60 4 588.06%
28.02.2005 29 024.50 24 112.70 4 911.80 20.37% 1 778.10 27 246.40 1 532.33%
31.01.2005 24 112.70 23 546.30 566.40 2.41% 563.70 23 549.00 4 177.58%
31.12.2004 23 546.30 10 602.60 12 943.70 122.08% 3 086.40 20 459.90 662.90%
30.11.2004 10 602.60 12 326.20 -1 723.60 -13.98% 569.70 10 032.90 1 761.08%
31.10.2004 12 326.20 479.20 11 847.00 2 472.25% 512.00 11 814.20 2 307.46%
30.09.2004 479.20 478.50 0.70 0.15% 637.10 - 157.90 -24.78%
31.08.2004 478.50 7 568.40 -7 089.90 -93.68% 4 614.10 -4 135.60 -89.63%
31.07.2004 7 568.40 1 783.80 5 784.60 324.29% 2 439.10 5 129.30 210.29%
30.06.2004 1 783.80 1 929.10 - 145.30 -7.53% 3 248.00 -1 464.20 -45.08%
31.05.2004 1 929.10 6 643.50 -4 714.40 -70.96% 14 024.50 -12 095.40 -86.24%
30.04.2004 6 643.50 499.20 6 144.30 1 230.83% 9 914.10 -3 270.60 -32.99%
31.03.2004 499.20 1 778.10 -1 278.90 -71.92% 2 131.60 -1 632.40 -76.58%
29.02.2004 1 778.10 563.70 1 214.40 215.43% 7 072.70 -5 294.60 -74.86%
31.01.2004 563.70 3 086.40 -2 522.70 -81.74% 537.10 26.60 4.95%
31.12.2003 3 086.40 569.70 2 516.70 441.76% 4 727.40 -1 641.00 -34.71%
30.11.2003 569.70 512.00 57.70 11.27% 1 393.20 - 823.50 -59.11%
31.10.2003 512.00 637.10 - 125.10 -19.64% 1 463.20 - 951.20 -65.01%
30.09.2003 637.10 4 614.10 -3 977.00 -86.19% 4 536.40 -3 899.30 -85.96%
31.08.2003 4 614.10 2 439.10 2 175.00 89.17% 4 521.80 92.30 2.04%
31.07.2003 2 439.10 3 248.00 - 808.90 -24.90% 4 495.30 -2 056.20 -45.74%
30.06.2003 3 248.00 14 024.50 -10 776.50 -76.84% 5 008.50 -1 760.50 -35.15%
31.05.2003 14 024.50 9 914.10 4 110.40 41.46% 660.00 13 364.50 2 024.92%
30.04.2003 9 914.10 2 131.60 7 782.50 365.10% 1 936.90 7 977.20 411.85%
31.03.2003 2 131.60 7 072.70 -4 941.10 -69.86% 16 301.90 -14 170.30 -86.92%
28.02.2003 7 072.70 537.10 6 535.60 1 216.83% 4 527.00 2 545.70 56.23%
31.01.2003 537.10 4 727.40 -4 190.30 -88.64% 2 401.00 -1 863.90 -77.63%
31.12.2002 4 727.40 1 393.20 3 334.20 239.32% - - -
30.11.2002 1 393.20 1 463.20 -70.00 -4.78% - - -
31.10.2002 1 463.20 4 536.40 -3 073.20 -67.75% - - -
30.09.2002 4 536.40 4 521.80 14.60 0.32% - - -
31.08.2002 4 521.80 4 495.30 26.50 0.59% - - -
31.07.2002 4 495.30 5 008.50 - 513.20 -10.25% - - -
30.06.2002 5 008.50 660.00 4 348.50 658.86% - - -
31.05.2002 660.00 1 936.90 -1 276.90 -65.92% - - -
30.04.2002 1 936.90 16 301.90 -14 365.00 -88.12% - - -
31.03.2002 16 301.90 4 527.00 11 774.90 260.10% - - -
28.02.2002 4 527.00 2 401.00 2 126.00 88.55% - - -
31.01.2002 2 401.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

External liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.