Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Remaining liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 371 772.60
Min 31.08.2004 144 876.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 285 936.10 286 257.00 - 320.90 -0.11% 255 887.00 30 049.10 11.74%
30.09.2018 286 257.00 254 362.40 31 894.60 12.54% 253 602.90 32 654.10 12.88%
31.08.2018 254 362.40 250 969.40 3 393.00 1.35% 252 721.40 1 641.00 0.65%
31.07.2018 250 969.40 255 612.00 -4 642.60 -1.82% 254 817.70 -3 848.30 -1.51%
30.06.2018 255 612.00 268 973.80 -13 361.80 -4.97% 264 311.10 -8 699.10 -3.29%
31.05.2018 268 973.80 268 752.60 221.20 0.08% 285 900.70 -16 926.90 -5.92%
30.04.2018 268 752.60 245 177.70 23 574.90 9.62% 271 569.70 -2 817.10 -1.04%
31.03.2018 245 177.70 245 485.70 - 308.00 -0.13% 259 506.00 -14 328.30 -5.52%
28.02.2018 245 485.70 260 496.50 -15 010.80 -5.76% 259 697.80 -14 212.10 -5.47%
31.01.2018 260 496.50 246 558.00 13 938.50 5.65% 253 480.60 7 015.90 2.77%
31.12.2017 246 558.00 271 606.10 -25 048.10 -9.22% 258 454.50 -11 896.50 -4.60%
30.11.2017 271 606.10 255 887.00 15 719.10 6.14% 287 771.40 -16 165.30 -5.62%
31.10.2017 255 887.00 253 602.90 2 284.10 0.90% 291 366.90 -35 479.90 -12.18%
30.09.2017 253 602.90 252 721.40 881.50 0.35% 297 744.00 -44 141.10 -14.83%
31.08.2017 252 721.40 254 817.70 -2 096.30 -0.82% 285 968.20 -33 246.80 -11.63%
31.07.2017 254 817.70 264 311.10 -9 493.40 -3.59% 297 132.70 -42 315.00 -14.24%
30.06.2017 264 311.10 285 900.70 -21 589.60 -7.55% 314 058.30 -49 747.20 -15.84%
31.05.2017 285 900.70 271 569.70 14 331.00 5.28% 335 323.10 -49 422.40 -14.74%
30.04.2017 271 569.70 259 506.00 12 063.70 4.65% 330 355.70 -58 786.00 -17.79%
31.03.2017 259 506.00 259 697.80 - 191.80 -0.07% 307 216.50 -47 710.50 -15.53%
28.02.2017 259 697.80 253 480.60 6 217.20 2.45% 326 912.70 -67 214.90 -20.56%
31.01.2017 253 480.60 258 454.50 -4 973.90 -1.92% 308 686.20 -55 205.60 -17.88%
31.12.2016 258 454.50 287 771.40 -29 316.90 -10.19% 260 441.10 -1 986.60 -0.76%
30.11.2016 287 771.40 291 366.90 -3 595.50 -1.23% 314 974.50 -27 203.10 -8.64%
31.10.2016 291 366.90 297 744.00 -6 377.10 -2.14% 295 760.00 -4 393.10 -1.49%
30.09.2016 297 744.00 285 968.20 11 775.80 4.12% 299 162.70 -1 418.70 -0.47%
31.08.2016 285 968.20 297 132.70 -11 164.50 -3.76% 296 062.00 -10 093.80 -3.41%
31.07.2016 297 132.70 314 058.30 -16 925.60 -5.39% 295 071.50 2 061.20 0.70%
30.06.2016 314 058.30 335 323.10 -21 264.80 -6.34% 305 370.00 8 688.30 2.85%
31.05.2016 335 323.10 330 355.70 4 967.40 1.50% 305 265.60 30 057.50 9.85%
30.04.2016 330 355.70 307 216.50 23 139.20 7.53% 339 652.30 -9 296.60 -2.74%
31.03.2016 307 216.50 326 912.70 -19 696.20 -6.02% 325 186.00 -17 969.50 -5.53%
29.02.2016 326 912.70 308 686.20 18 226.50 5.90% 301 575.50 25 337.20 8.40%
31.01.2016 308 686.20 260 441.10 48 245.10 18.52% 320 160.10 -11 473.90 -3.58%
31.12.2015 260 441.10 314 974.50 -54 533.40 -17.31% 282 260.70 -21 819.60 -7.73%
30.11.2015 314 974.50 295 760.00 19 214.50 6.50% 311 340.20 3 634.30 1.17%
31.10.2015 295 760.00 299 162.70 -3 402.70 -1.14% 300 461.00 -4 701.00 -1.56%
30.09.2015 299 162.70 296 062.00 3 100.70 1.05% 291 328.80 7 833.90 2.69%
31.08.2015 296 062.00 295 071.50 990.50 0.34% 293 058.90 3 003.10 1.02%
31.07.2015 295 071.50 305 370.00 -10 298.50 -3.37% 271 408.40 23 663.10 8.72%
30.06.2015 305 370.00 305 265.60 104.40 0.03% 290 154.60 15 215.40 5.24%
31.05.2015 305 265.60 339 652.30 -34 386.70 -10.12% 295 204.10 10 061.50 3.41%
30.04.2015 339 652.30 325 186.00 14 466.30 4.45% 300 251.90 39 400.40 13.12%
31.03.2015 325 186.00 301 575.50 23 610.50 7.83% 265 367.30 59 818.70 22.54%
28.02.2015 301 575.50 320 160.10 -18 584.60 -5.80% 267 595.40 33 980.10 12.70%
31.01.2015 320 160.10 282 260.70 37 899.40 13.43% 260 126.50 60 033.60 23.08%
31.12.2014 282 260.70 311 340.20 -29 079.50 -9.34% 226 460.70 55 800.00 24.64%
30.11.2014 311 340.20 300 461.00 10 879.20 3.62% 287 955.10 23 385.10 8.12%
31.10.2014 300 461.00 291 328.80 9 132.20 3.13% 238 827.50 61 633.50 25.81%
30.09.2014 291 328.80 293 058.90 -1 730.10 -0.59% 239 454.80 51 874.00 21.66%
31.08.2014 293 058.90 271 408.40 21 650.50 7.98% 220 368.10 72 690.80 32.99%
31.07.2014 271 408.40 290 154.60 -18 746.20 -6.46% 225 245.70 46 162.70 20.49%
30.06.2014 290 154.60 295 204.10 -5 049.50 -1.71% 252 046.90 38 107.70 15.12%
31.05.2014 295 204.10 300 251.90 -5 047.80 -1.68% 274 722.00 20 482.10 7.46%
30.04.2014 300 251.90 265 367.30 34 884.60 13.15% 289 689.50 10 562.40 3.65%
31.03.2014 265 367.30 267 595.40 -2 228.10 -0.83% 275 332.30 -9 965.00 -3.62%
28.02.2014 267 595.40 260 126.50 7 468.90 2.87% 262 940.20 4 655.20 1.77%
31.01.2014 260 126.50 226 460.70 33 665.80 14.87% 285 318.10 -25 191.60 -8.83%
31.12.2013 226 460.70 287 955.10 -61 494.40 -21.36% 279 849.60 -53 388.90 -19.08%
30.11.2013 287 955.10 238 827.50 49 127.60 20.57% 321 388.80 -33 433.70 -10.40%
31.10.2013 238 827.50 239 454.80 - 627.30 -0.26% 314 967.60 -76 140.10 -24.17%
30.09.2013 239 454.80 220 368.10 19 086.70 8.66% 326 818.20 -87 363.40 -26.73%
31.08.2013 220 368.10 225 245.70 -4 877.60 -2.17% 306 169.50 -85 801.40 -28.02%
31.07.2013 225 245.70 252 046.90 -26 801.20 -10.63% 299 581.50 -74 335.80 -24.81%
30.06.2013 252 046.90 274 722.00 -22 675.10 -8.25% 298 033.90 -45 987.00 -15.43%
31.05.2013 274 722.00 289 689.50 -14 967.50 -5.17% 331 435.70 -56 713.70 -17.11%
30.04.2013 289 689.50 275 332.30 14 357.20 5.21% 269 946.40 19 743.10 7.31%
31.03.2013 275 332.30 262 940.20 12 392.10 4.71% 269 315.10 6 017.20 2.23%
28.02.2013 262 940.20 285 318.10 -22 377.90 -7.84% 286 360.30 -23 420.10 -8.18%
31.01.2013 285 318.10 279 849.60 5 468.50 1.95% 283 831.20 1 486.90 0.52%
31.12.2012 279 849.60 321 388.80 -41 539.20 -12.92% 276 436.30 3 413.30 1.23%
30.11.2012 321 388.80 314 967.60 6 421.20 2.04% 289 773.60 31 615.20 10.91%
31.10.2012 314 967.60 326 818.20 -11 850.60 -3.63% 303 857.40 11 110.20 3.66%
30.09.2012 326 818.20 306 169.50 20 648.70 6.74% 289 203.20 37 615.00 13.01%
31.08.2012 306 169.50 299 581.50 6 588.00 2.20% 269 621.90 36 547.60 13.56%
31.07.2012 299 581.50 298 033.90 1 547.60 0.52% 241 026.80 58 554.70 24.29%
30.06.2012 298 033.90 331 435.70 -33 401.80 -10.08% 243 861.70 54 172.20 22.21%
31.05.2012 331 435.70 269 946.40 61 489.30 22.78% 248 674.40 82 761.30 33.28%
30.04.2012 269 946.40 269 315.10 631.30 0.23% 250 242.80 19 703.60 7.87%
31.03.2012 269 315.10 286 360.30 -17 045.20 -5.95% 230 256.80 39 058.30 16.96%
29.02.2012 286 360.30 283 831.20 2 529.10 0.89% 245 279.00 41 081.30 16.75%
31.01.2012 283 831.20 276 436.30 7 394.90 2.67% 239 029.70 44 801.50 18.74%
31.12.2011 276 436.30 289 773.60 -13 337.30 -4.60% 215 594.90 60 841.40 28.22%
30.11.2011 289 773.60 303 857.40 -14 083.80 -4.63% 277 621.10 12 152.50 4.38%
31.10.2011 303 857.40 289 203.20 14 654.20 5.07% 280 442.90 23 414.50 8.35%
30.09.2011 289 203.20 269 621.90 19 581.30 7.26% 290 417.10 -1 213.90 -0.42%
31.08.2011 269 621.90 241 026.80 28 595.10 11.86% 287 492.10 -17 870.20 -6.22%
31.07.2011 241 026.80 243 861.70 -2 834.90 -1.16% 273 023.90 -31 997.10 -11.72%
30.06.2011 243 861.70 248 674.40 -4 812.70 -1.94% 283 876.50 -40 014.80 -14.10%
31.05.2011 248 674.40 250 242.80 -1 568.40 -0.63% 299 045.70 -50 371.30 -16.84%
30.04.2011 250 242.80 230 256.80 19 986.00 8.68% 278 475.20 -28 232.40 -10.14%
31.03.2011 230 256.80 245 279.00 -15 022.20 -6.12% 260 603.80 -30 347.00 -11.64%
28.02.2011 245 279.00 239 029.70 6 249.30 2.61% 264 591.90 -19 312.90 -7.30%
31.01.2011 239 029.70 215 594.90 23 434.80 10.87% 258 440.40 -19 410.70 -7.51%
31.12.2010 215 594.90 277 621.10 -62 026.20 -22.34% 243 675.60 -28 080.70 -11.52%
30.11.2010 277 621.10 280 442.90 -2 821.80 -1.01% 285 456.70 -7 835.60 -2.74%
31.10.2010 280 442.90 290 417.10 -9 974.20 -3.43% 280 222.80 220.10 0.08%
30.09.2010 290 417.10 287 492.10 2 925.00 1.02% 269 191.50 21 225.60 7.88%
31.08.2010 287 492.10 273 023.90 14 468.20 5.30% 261 934.90 25 557.20 9.76%
31.07.2010 273 023.90 283 876.50 -10 852.60 -3.82% 268 541.50 4 482.40 1.67%
30.06.2010 283 876.50 299 045.70 -15 169.20 -5.07% 290 013.60 -6 137.10 -2.12%
31.05.2010 299 045.70 278 475.20 20 570.50 7.39% 298 865.30 180.40 0.06%
30.04.2010 278 475.20 260 603.80 17 871.40 6.86% 308 673.20 -30 198.00 -9.78%
31.03.2010 260 603.80 264 591.90 -3 988.10 -1.51% 343 273.60 -82 669.80 -24.08%
28.02.2010 264 591.90 258 440.40 6 151.50 2.38% 361 299.80 -96 707.90 -26.77%
31.01.2010 258 440.40 243 675.60 14 764.80 6.06% 371 772.60 - 113 332.20 -30.48%
31.12.2009 243 675.60 285 456.70 -41 781.10 -14.64% 327 984.90 -84 309.30 -25.71%
30.11.2009 285 456.70 280 222.80 5 233.90 1.87% 335 739.60 -50 282.90 -14.98%
31.10.2009 280 222.80 269 191.50 11 031.30 4.10% 302 937.20 -22 714.40 -7.50%
30.09.2009 269 191.50 261 934.90 7 256.60 2.77% 280 481.50 -11 290.00 -4.03%
31.08.2009 261 934.90 268 541.50 -6 606.60 -2.46% 266 955.60 -5 020.70 -1.88%
31.07.2009 268 541.50 290 013.60 -21 472.10 -7.40% 280 700.90 -12 159.40 -4.33%
30.06.2009 290 013.60 298 865.30 -8 851.70 -2.96% 299 271.80 -9 258.20 -3.09%
31.05.2009 298 865.30 308 673.20 -9 807.90 -3.18% 287 957.50 10 907.80 3.79%
30.04.2009 308 673.20 343 273.60 -34 600.40 -10.08% 261 727.40 46 945.80 17.94%
31.03.2009 343 273.60 361 299.80 -18 026.20 -4.99% 279 248.00 64 025.60 22.93%
28.02.2009 361 299.80 371 772.60 -10 472.80 -2.82% 271 546.90 89 752.90 33.05%
31.01.2009 371 772.60 327 984.90 43 787.70 13.35% 251 576.00 120 196.60 47.78%
31.12.2008 327 984.90 335 739.60 -7 754.70 -2.31% 229 897.50 98 087.40 42.67%
30.11.2008 335 739.60 302 937.20 32 802.40 10.83% 249 573.20 86 166.40 34.53%
31.10.2008 302 937.20 280 481.50 22 455.70 8.01% 224 291.70 78 645.50 35.06%
30.09.2008 280 481.50 266 955.60 13 525.90 5.07% 201 934.20 78 547.30 38.90%
31.08.2008 266 955.60 280 700.90 -13 745.30 -4.90% 183 514.20 83 441.40 45.47%
31.07.2008 280 700.90 299 271.80 -18 570.90 -6.21% 221 407.40 59 293.50 26.78%
30.06.2008 299 271.80 287 957.50 11 314.30 3.93% 213 826.70 85 445.10 39.96%
31.05.2008 287 957.50 261 727.40 26 230.10 10.02% 205 827.00 82 130.50 39.90%
30.04.2008 261 727.40 279 248.00 -17 520.60 -6.27% 194 819.80 66 907.60 34.34%
31.03.2008 279 248.00 271 546.90 7 701.10 2.84% 197 989.70 81 258.30 41.04%
29.02.2008 271 546.90 251 576.00 19 970.90 7.94% 206 001.40 65 545.50 31.82%
31.01.2008 251 576.00 229 897.50 21 678.50 9.43% 189 390.80 62 185.20 32.83%
31.12.2007 229 897.50 249 573.20 -19 675.70 -7.88% 188 002.80 41 894.70 22.28%
30.11.2007 249 573.20 224 291.70 25 281.50 11.27% 193 957.60 55 615.60 28.67%
31.10.2007 224 291.70 201 934.20 22 357.50 11.07% 168 765.10 55 526.60 32.90%
30.09.2007 201 934.20 183 514.20 18 420.00 10.04% 173 003.60 28 930.60 16.72%
31.08.2007 183 514.20 221 407.40 -37 893.20 -17.11% 168 595.90 14 918.30 8.85%
31.07.2007 221 407.40 213 826.70 7 580.70 3.55% 167 579.20 53 828.20 32.12%
30.06.2007 213 826.70 205 827.00 7 999.70 3.89% 177 161.50 36 665.20 20.70%
31.05.2007 205 827.00 194 819.80 11 007.20 5.65% 199 984.20 5 842.80 2.92%
30.04.2007 194 819.80 197 989.70 -3 169.90 -1.60% 187 546.80 7 273.00 3.88%
31.03.2007 197 989.70 206 001.40 -8 011.70 -3.89% 176 485.50 21 504.20 12.18%
28.02.2007 206 001.40 189 390.80 16 610.60 8.77% 191 816.80 14 184.60 7.39%
31.01.2007 189 390.80 188 002.80 1 388.00 0.74% 194 143.90 -4 753.10 -2.45%
31.12.2006 188 002.80 193 957.60 -5 954.80 -3.07% 164 683.70 23 319.10 14.16%
30.11.2006 193 957.60 168 765.10 25 192.50 14.93% 181 567.20 12 390.40 6.82%
31.10.2006 168 765.10 173 003.60 -4 238.50 -2.45% 193 735.20 -24 970.10 -12.89%
30.09.2006 173 003.60 168 595.90 4 407.70 2.61% 199 368.20 -26 364.60 -13.22%
31.08.2006 168 595.90 167 579.20 1 016.70 0.61% 201 968.50 -33 372.60 -16.52%
31.07.2006 167 579.20 177 161.50 -9 582.30 -5.41% 190 801.90 -23 222.70 -12.17%
30.06.2006 177 161.50 199 984.20 -22 822.70 -11.41% 219 071.40 -41 909.90 -19.13%
31.05.2006 199 984.20 187 546.80 12 437.40 6.63% 206 328.60 -6 344.40 -3.07%
30.04.2006 187 546.80 176 485.50 11 061.30 6.27% 197 115.90 -9 569.10 -4.85%
31.03.2006 176 485.50 191 816.80 -15 331.30 -7.99% 203 522.40 -27 036.90 -13.28%
28.02.2006 191 816.80 194 143.90 -2 327.10 -1.20% 228 259.30 -36 442.50 -15.97%
31.01.2006 194 143.90 164 683.70 29 460.20 17.89% 199 243.30 -5 099.40 -2.56%
31.12.2005 164 683.70 181 567.20 -16 883.50 -9.30% 154 769.10 9 914.60 6.41%
30.11.2005 181 567.20 193 735.20 -12 168.00 -6.28% 172 392.30 9 174.90 5.32%
31.10.2005 193 735.20 199 368.20 -5 633.00 -2.83% 161 143.80 32 591.40 20.23%
30.09.2005 199 368.20 201 968.50 -2 600.30 -1.29% 149 204.00 50 164.20 33.62%
31.08.2005 201 968.50 190 801.90 11 166.60 5.85% 144 876.30 57 092.20 39.41%
31.07.2005 190 801.90 219 071.40 -28 269.50 -12.90% 156 982.20 33 819.70 21.54%
30.06.2005 219 071.40 206 328.60 12 742.80 6.18% 190 906.30 28 165.10 14.75%
31.05.2005 206 328.60 197 115.90 9 212.70 4.67% 179 495.10 26 833.50 14.95%
30.04.2005 197 115.90 203 522.40 -6 406.50 -3.15% 158 704.00 38 411.90 24.20%
31.03.2005 203 522.40 228 259.30 -24 736.90 -10.84% 173 595.00 29 927.40 17.24%
28.02.2005 228 259.30 199 243.30 29 016.00 14.56% 166 860.60 61 398.70 36.80%
31.01.2005 199 243.30 154 769.10 44 474.20 28.74% 163 050.20 36 193.10 22.20%
31.12.2004 154 769.10 172 392.30 -17 623.20 -10.22% 158 665.00 -3 895.90 -2.46%
30.11.2004 172 392.30 161 143.80 11 248.50 6.98% 167 689.40 4 702.90 2.80%
31.10.2004 161 143.80 149 204.00 11 939.80 8.00% 157 976.50 3 167.30 2.00%
30.09.2004 149 204.00 144 876.30 4 327.70 2.99% 167 436.80 -18 232.80 -10.89%
31.08.2004 144 876.30 156 982.20 -12 105.90 -7.71% 152 104.30 -7 228.00 -4.75%
31.07.2004 156 982.20 190 906.30 -33 924.10 -17.77% 164 758.50 -7 776.30 -4.72%
30.06.2004 190 906.30 179 495.10 11 411.20 6.36% 233 154.40 -42 248.10 -18.12%
31.05.2004 179 495.10 158 704.00 20 791.10 13.10% 225 257.20 -45 762.10 -20.32%
30.04.2004 158 704.00 173 595.00 -14 891.00 -8.58% 191 329.80 -32 625.80 -17.05%
31.03.2004 173 595.00 166 860.60 6 734.40 4.04% 192 559.00 -18 964.00 -9.85%
29.02.2004 166 860.60 163 050.20 3 810.40 2.34% 207 997.80 -41 137.20 -19.78%
31.01.2004 163 050.20 158 665.00 4 385.20 2.76% 195 248.40 -32 198.20 -16.49%
31.12.2003 158 665.00 167 689.40 -9 024.40 -5.38% 189 665.60 -31 000.60 -16.34%
30.11.2003 167 689.40 157 976.50 9 712.90 6.15% 187 098.10 -19 408.70 -10.37%
31.10.2003 157 976.50 167 436.80 -9 460.30 -5.65% 187 107.20 -29 130.70 -15.57%
30.09.2003 167 436.80 152 104.30 15 332.50 10.08% 192 879.60 -25 442.80 -13.19%
31.08.2003 152 104.30 164 758.50 -12 654.20 -7.68% 181 844.30 -29 740.00 -16.35%
31.07.2003 164 758.50 233 154.40 -68 395.90 -29.34% 184 465.60 -19 707.10 -10.68%
30.06.2003 233 154.40 225 257.20 7 897.20 3.51% 206 887.90 26 266.50 12.70%
31.05.2003 225 257.20 191 329.80 33 927.40 17.73% 168 341.80 56 915.40 33.81%
30.04.2003 191 329.80 192 559.00 -1 229.20 -0.64% 165 605.10 25 724.70 15.53%
31.03.2003 192 559.00 207 997.80 -15 438.80 -7.42% 160 224.70 32 334.30 20.18%
28.02.2003 207 997.80 195 248.40 12 749.40 6.53% 164 595.50 43 402.30 26.37%
31.01.2003 195 248.40 189 665.60 5 582.80 2.94% 157 307.70 37 940.70 24.12%
31.12.2002 189 665.60 187 098.10 2 567.50 1.37% - - -
30.11.2002 187 098.10 187 107.20 -9.10 -0.00% - - -
31.10.2002 187 107.20 192 879.60 -5 772.40 -2.99% - - -
30.09.2002 192 879.60 181 844.30 11 035.30 6.07% - - -
31.08.2002 181 844.30 184 465.60 -2 621.30 -1.42% - - -
31.07.2002 184 465.60 206 887.90 -22 422.30 -10.84% - - -
30.06.2002 206 887.90 168 341.80 38 546.10 22.90% - - -
31.05.2002 168 341.80 165 605.10 2 736.70 1.65% - - -
30.04.2002 165 605.10 160 224.70 5 380.40 3.36% - - -
31.03.2002 160 224.70 164 595.50 -4 370.80 -2.66% - - -
28.02.2002 164 595.50 157 307.70 7 287.80 4.63% - - -
31.01.2002 157 307.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Remaining liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.