Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets - Remaining assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 28.02.2015 771.60
Max 31.05.2006 21 009.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 1 183.10 2 499.00 -1 315.90 -52.66% 1 178.80 4.30 0.36%
30.04.2015 2 499.00 810.70 1 688.30 208.25% 1 177.80 1 321.20 112.18%
31.03.2015 810.70 771.60 39.10 5.07% 1 043.90 - 233.20 -22.34%
28.02.2015 771.60 1 179.10 - 407.50 -34.56% 1 231.60 - 460.00 -37.35%
31.01.2015 1 179.10 848.60 330.50 38.95% 938.20 240.90 25.68%
31.12.2014 848.60 903.70 -55.10 -6.10% 2 220.50 -1 371.90 -61.78%
30.11.2014 903.70 842.00 61.70 7.33% 1 544.20 - 640.50 -41.48%
31.10.2014 842.00 990.50 - 148.50 -14.99% 1 414.90 - 572.90 -40.49%
30.09.2014 990.50 945.00 45.50 4.81% 1 718.70 - 728.20 -42.37%
31.08.2014 945.00 910.30 34.70 3.81% 1 522.10 - 577.10 -37.91%
31.07.2014 910.30 1 084.30 - 174.00 -16.05% 1 362.90 - 452.60 -33.21%
30.06.2014 1 084.30 1 178.80 -94.50 -8.02% 1 222.70 - 138.40 -11.32%
31.05.2014 1 178.80 1 177.80 1.00 0.08% 1 810.20 - 631.40 -34.88%
30.04.2014 1 177.80 1 043.90 133.90 12.83% 1 438.50 - 260.70 -18.12%
31.03.2014 1 043.90 1 231.60 - 187.70 -15.24% 918.00 125.90 13.71%
28.02.2014 1 231.60 938.20 293.40 31.27% 2 109.00 - 877.40 -41.60%
31.01.2014 938.20 2 220.50 -1 282.30 -57.75% 1 211.20 - 273.00 -22.54%
31.12.2013 2 220.50 1 544.20 676.30 43.80% 949.60 1 270.90 133.84%
30.11.2013 1 544.20 1 414.90 129.30 9.14% 1 294.90 249.30 19.25%
31.10.2013 1 414.90 1 718.70 - 303.80 -17.68% 1 155.20 259.70 22.48%
30.09.2013 1 718.70 1 522.10 196.60 12.92% 1 420.50 298.20 20.99%
31.08.2013 1 522.10 1 362.90 159.20 11.68% 1 226.40 295.70 24.11%
31.07.2013 1 362.90 1 222.70 140.20 11.47% 958.50 404.40 42.19%
30.06.2013 1 222.70 1 810.20 - 587.50 -32.45% 1 019.90 202.80 19.88%
31.05.2013 1 810.20 1 438.50 371.70 25.84% 3 295.50 -1 485.30 -45.07%
30.04.2013 1 438.50 918.00 520.50 56.70% 3 619.00 -2 180.50 -60.25%
31.03.2013 918.00 2 109.00 -1 191.00 -56.47% 3 466.30 -2 548.30 -73.52%
28.02.2013 2 109.00 1 211.20 897.80 74.12% 3 734.90 -1 625.90 -43.53%
31.01.2013 1 211.20 949.60 261.60 27.55% 3 957.10 -2 745.90 -69.39%
31.12.2012 949.60 1 294.90 - 345.30 -26.67% 3 283.80 -2 334.20 -71.08%
30.11.2012 1 294.90 1 155.20 139.70 12.09% 3 429.90 -2 135.00 -62.25%
31.10.2012 1 155.20 1 420.50 - 265.30 -18.68% 3 340.30 -2 185.10 -65.42%
30.09.2012 1 420.50 1 226.40 194.10 15.83% 3 482.70 -2 062.20 -59.21%
31.08.2012 1 226.40 958.50 267.90 27.95% 3 938.20 -2 711.80 -68.86%
31.07.2012 958.50 1 019.90 -61.40 -6.02% 3 239.60 -2 281.10 -70.41%
30.06.2012 1 019.90 3 295.50 -2 275.60 -69.05% 3 420.00 -2 400.10 -70.18%
31.05.2012 3 295.50 3 619.00 - 323.50 -8.94% 4 054.20 - 758.70 -18.71%
30.04.2012 3 619.00 3 466.30 152.70 4.41% 6 602.00 -2 983.00 -45.18%
31.03.2012 3 466.30 3 734.90 - 268.60 -7.19% 7 006.40 -3 540.10 -50.53%
29.02.2012 3 734.90 3 957.10 - 222.20 -5.62% 4 964.80 -1 229.90 -24.77%
31.01.2012 3 957.10 3 283.80 673.30 20.50% 4 184.60 - 227.50 -5.44%
31.12.2011 3 283.80 3 429.90 - 146.10 -4.26% 3 233.40 50.40 1.56%
30.11.2011 3 429.90 3 340.30 89.60 2.68% 3 173.80 256.10 8.07%
31.10.2011 3 340.30 3 482.70 - 142.40 -4.09% 5 215.30 -1 875.00 -35.95%
30.09.2011 3 482.70 3 938.20 - 455.50 -11.57% 5 944.70 -2 462.00 -41.41%
31.08.2011 3 938.20 3 239.60 698.60 21.56% 4 184.80 - 246.60 -5.89%
31.07.2011 3 239.60 3 420.00 - 180.40 -5.27% 6 162.40 -2 922.80 -47.43%
30.06.2011 3 420.00 4 054.20 - 634.20 -15.64% 4 640.00 -1 220.00 -26.29%
31.05.2011 4 054.20 6 602.00 -2 547.80 -38.59% 4 256.10 - 201.90 -4.74%
30.04.2011 6 602.00 7 006.40 - 404.40 -5.77% 4 105.20 2 496.80 60.82%
31.03.2011 7 006.40 4 964.80 2 041.60 41.12% 4 025.50 2 980.90 74.05%
28.02.2011 4 964.80 4 184.60 780.20 18.64% 3 740.80 1 224.00 32.72%
31.01.2011 4 184.60 3 233.40 951.20 29.42% 3 503.90 680.70 19.43%
31.12.2010 3 233.40 3 173.80 59.60 1.88% 4 297.30 -1 063.90 -24.76%
30.11.2010 3 173.80 5 215.30 -2 041.50 -39.14% 4 474.10 -1 300.30 -29.06%
31.10.2010 5 215.30 5 944.70 - 729.40 -12.27% 4 824.40 390.90 8.10%
30.09.2010 5 944.70 4 184.80 1 759.90 42.05% 4 254.60 1 690.10 39.72%
31.08.2010 4 184.80 6 162.40 -1 977.60 -32.09% 4 051.90 132.90 3.28%
31.07.2010 6 162.40 4 640.00 1 522.40 32.81% 5 086.30 1 076.10 21.16%
30.06.2010 4 640.00 4 256.10 383.90 9.02% 5 271.50 - 631.50 -11.98%
31.05.2010 4 256.10 4 105.20 150.90 3.68% 5 924.90 -1 668.80 -28.17%
30.04.2010 4 105.20 4 025.50 79.70 1.98% 5 085.10 - 979.90 -19.27%
31.03.2010 4 025.50 3 740.80 284.70 7.61% 4 967.90 - 942.40 -18.97%
28.02.2010 3 740.80 3 503.90 236.90 6.76% 3 986.90 - 246.10 -6.17%
31.01.2010 3 503.90 4 297.30 - 793.40 -18.46% 4 220.00 - 716.10 -16.97%
31.12.2009 4 297.30 4 474.10 - 176.80 -3.95% 4 884.50 - 587.20 -12.02%
30.11.2009 4 474.10 4 824.40 - 350.30 -7.26% 4 960.60 - 486.50 -9.81%
31.10.2009 4 824.40 4 254.60 569.80 13.39% 5 498.70 - 674.30 -12.26%
30.09.2009 4 254.60 4 051.90 202.70 5.00% 4 398.60 - 144.00 -3.27%
31.08.2009 4 051.90 5 086.30 -1 034.40 -20.34% 5 080.10 -1 028.20 -20.24%
31.07.2009 5 086.30 5 271.50 - 185.20 -3.51% 8 707.00 -3 620.70 -41.58%
30.06.2009 5 271.50 5 924.90 - 653.40 -11.03% 11 258.20 -5 986.70 -53.18%
31.05.2009 5 924.90 5 085.10 839.80 16.51% 8 474.60 -2 549.70 -30.09%
30.04.2009 5 085.10 4 967.90 117.20 2.36% 5 459.70 - 374.60 -6.86%
31.03.2009 4 967.90 3 986.90 981.00 24.61% 5 059.70 -91.80 -1.81%
28.02.2009 3 986.90 4 220.00 - 233.10 -5.52% 5 724.20 -1 737.30 -30.35%
31.01.2009 4 220.00 4 884.50 - 664.50 -13.60% 5 508.10 -1 288.10 -23.39%
31.12.2008 4 884.50 4 960.60 -76.10 -1.53% 6 651.10 -1 766.60 -26.56%
30.11.2008 4 960.60 5 498.70 - 538.10 -9.79% 5 797.40 - 836.80 -14.43%
31.10.2008 5 498.70 4 398.60 1 100.10 25.01% 7 053.90 -1 555.20 -22.05%
30.09.2008 4 398.60 5 080.10 - 681.50 -13.41% 7 460.10 -3 061.50 -41.04%
31.08.2008 5 080.10 8 707.00 -3 626.90 -41.65% 7 648.00 -2 567.90 -33.58%
31.07.2008 8 707.00 11 258.20 -2 551.20 -22.66% 9 122.70 - 415.70 -4.56%
30.06.2008 11 258.20 8 474.60 2 783.60 32.85% 11 068.90 189.30 1.71%
31.05.2008 8 474.60 5 459.70 3 014.90 55.22% 11 667.50 -3 192.90 -27.37%
30.04.2008 5 459.70 5 059.70 400.00 7.91% 8 475.80 -3 016.10 -35.58%
31.03.2008 5 059.70 5 724.20 - 664.50 -11.61% 7 984.20 -2 924.50 -36.63%
29.02.2008 5 724.20 5 508.10 216.10 3.92% 7 346.60 -1 622.40 -22.08%
31.01.2008 5 508.10 6 651.10 -1 143.00 -17.19% 5 891.60 - 383.50 -6.51%
31.12.2007 6 651.10 5 797.40 853.70 14.73% 8 801.60 -2 150.50 -24.43%
30.11.2007 5 797.40 7 053.90 -1 256.50 -17.81% 7 031.20 -1 233.80 -17.55%
31.10.2007 7 053.90 7 460.10 - 406.20 -5.44% 6 674.90 379.00 5.68%
30.09.2007 7 460.10 7 648.00 - 187.90 -2.46% 6 628.40 831.70 12.55%
31.08.2007 7 648.00 9 122.70 -1 474.70 -16.17% 8 760.60 -1 112.60 -12.70%
31.07.2007 9 122.70 11 068.90 -1 946.20 -17.58% 12 002.20 -2 879.50 -23.99%
30.06.2007 11 068.90 11 667.50 - 598.60 -5.13% 14 675.70 -3 606.80 -24.58%
31.05.2007 11 667.50 8 475.80 3 191.70 37.66% 21 009.90 -9 342.40 -44.47%
30.04.2007 8 475.80 7 984.20 491.60 6.16% 13 124.70 -4 648.90 -35.42%
31.03.2007 7 984.20 7 346.60 637.60 8.68% 11 981.90 -3 997.70 -33.36%
28.02.2007 7 346.60 5 891.60 1 455.00 24.70% 9 977.50 -2 630.90 -26.37%
31.01.2007 5 891.60 8 801.60 -2 910.00 -33.06% 10 070.80 -4 179.20 -41.50%
31.12.2006 8 801.60 7 031.20 1 770.40 25.18% 7 679.00 1 122.60 14.62%
30.11.2006 7 031.20 6 674.90 356.30 5.34% 9 589.70 -2 558.50 -26.68%
31.10.2006 6 674.90 6 628.40 46.50 0.70% 15 767.20 -9 092.30 -57.67%
30.09.2006 6 628.40 8 760.60 -2 132.20 -24.34% 10 971.40 -4 343.00 -39.58%
31.08.2006 8 760.60 12 002.20 -3 241.60 -27.01% 9 855.60 -1 095.00 -11.11%
31.07.2006 12 002.20 14 675.70 -2 673.50 -18.22% 13 028.30 -1 026.10 -7.88%
30.06.2006 14 675.70 21 009.90 -6 334.20 -30.15% 8 660.60 6 015.10 69.45%
31.05.2006 21 009.90 13 124.70 7 885.20 60.08% 8 056.20 12 953.70 160.79%
30.04.2006 13 124.70 11 981.90 1 142.80 9.54% 7 301.50 5 823.20 79.75%
31.03.2006 11 981.90 9 977.50 2 004.40 20.09% 11 089.00 892.90 8.05%
28.02.2006 9 977.50 10 070.80 -93.30 -0.93% 9 292.50 685.00 7.37%
31.01.2006 10 070.80 7 679.00 2 391.80 31.15% 6 495.40 3 575.40 55.05%
31.12.2005 7 679.00 9 589.70 -1 910.70 -19.92% 6 342.20 1 336.80 21.08%
30.11.2005 9 589.70 15 767.20 -6 177.50 -39.18% 7 691.90 1 897.80 24.67%
31.10.2005 15 767.20 10 971.40 4 795.80 43.71% 7 175.70 8 591.50 119.73%
30.09.2005 10 971.40 9 855.60 1 115.80 11.32% 9 727.20 1 244.20 12.79%
31.08.2005 9 855.60 13 028.30 -3 172.70 -24.35% 8 286.90 1 568.70 18.93%
31.07.2005 13 028.30 8 660.60 4 367.70 50.43% 8 535.20 4 493.10 52.64%
30.06.2005 8 660.60 8 056.20 604.40 7.50% 6 948.80 1 711.80 24.63%
31.05.2005 8 056.20 7 301.50 754.70 10.34% 7 962.80 93.40 1.17%
30.04.2005 7 301.50 11 089.00 -3 787.50 -34.16% 8 037.70 - 736.20 -9.16%
31.03.2005 11 089.00 9 292.50 1 796.50 19.33% 7 121.30 3 967.70 55.72%
28.02.2005 9 292.50 6 495.40 2 797.10 43.06% 11 374.80 -2 082.30 -18.31%
31.01.2005 6 495.40 6 342.20 153.20 2.42% 8 941.10 -2 445.70 -27.35%
31.12.2004 6 342.20 7 691.90 -1 349.70 -17.55% 10 235.60 -3 893.40 -38.04%
30.11.2004 7 691.90 7 175.70 516.20 7.19% 7 308.40 383.50 5.25%
31.10.2004 7 175.70 9 727.20 -2 551.50 -26.23% 5 067.80 2 107.90 41.59%
30.09.2004 9 727.20 8 286.90 1 440.30 17.38% 5 595.00 4 132.20 73.86%
31.08.2004 8 286.90 8 535.20 - 248.30 -2.91% 4 842.90 3 444.00 71.11%
31.07.2004 8 535.20 6 948.80 1 586.40 22.83% 6 113.60 2 421.60 39.61%
30.06.2004 6 948.80 7 962.80 -1 014.00 -12.73% 6 407.60 541.20 8.45%
31.05.2004 7 962.80 8 037.70 -74.90 -0.93% 7 272.00 690.80 9.50%
30.04.2004 8 037.70 7 121.30 916.40 12.87% 7 802.10 235.60 3.02%
31.03.2004 7 121.30 11 374.80 -4 253.50 -37.39% 7 745.30 - 624.00 -8.06%
29.02.2004 11 374.80 8 941.10 2 433.70 27.22% 8 609.70 2 765.10 32.12%
31.01.2004 8 941.10 10 235.60 -1 294.50 -12.65% 10 926.40 -1 985.30 -18.17%
31.12.2003 10 235.60 7 308.40 2 927.20 40.05% 7 013.60 3 222.00 45.94%
30.11.2003 7 308.40 5 067.80 2 240.60 44.21% 7 897.60 - 589.20 -7.46%
31.10.2003 5 067.80 5 595.00 - 527.20 -9.42% 7 982.20 -2 914.40 -36.51%
30.09.2003 5 595.00 4 842.90 752.10 15.53% 7 553.80 -1 958.80 -25.93%
31.08.2003 4 842.90 6 113.60 -1 270.70 -20.78% 5 242.70 - 399.80 -7.63%
31.07.2003 6 113.60 6 407.60 - 294.00 -4.59% 14 515.60 -8 402.00 -57.88%
30.06.2003 6 407.60 7 272.00 - 864.40 -11.89% 6 883.20 - 475.60 -6.91%
31.05.2003 7 272.00 7 802.10 - 530.10 -6.79% 5 327.20 1 944.80 36.51%
30.04.2003 7 802.10 7 745.30 56.80 0.73% 5 265.80 2 536.30 48.17%
31.03.2003 7 745.30 8 609.70 - 864.40 -10.04% 5 203.10 2 542.20 48.86%
28.02.2003 8 609.70 10 926.40 -2 316.70 -21.20% 5 237.30 3 372.40 64.39%
31.01.2003 10 926.40 7 013.60 3 912.80 55.79% 5 808.40 5 118.00 88.11%
31.12.2002 7 013.60 7 897.60 - 884.00 -11.19% - - -
30.11.2002 7 897.60 7 982.20 -84.60 -1.06% - - -
31.10.2002 7 982.20 7 553.80 428.40 5.67% - - -
30.09.2002 7 553.80 5 242.70 2 311.10 44.08% - - -
31.08.2002 5 242.70 14 515.60 -9 272.90 -63.88% - - -
31.07.2002 14 515.60 6 883.20 7 632.40 110.88% - - -
30.06.2002 6 883.20 5 327.20 1 556.00 29.21% - - -
31.05.2002 5 327.20 5 265.80 61.40 1.17% - - -
30.04.2002 5 265.80 5 203.10 62.70 1.21% - - -
31.03.2002 5 203.10 5 237.30 -34.20 -0.65% - - -
28.02.2002 5 237.30 5 808.40 - 571.10 -9.83% - - -
31.01.2002 5 808.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Remaining assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Remaining assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.